:

Giertta nr 138

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Giertta nr 138 †

Friherre 1719-02-16, introd. s. å. Utdöd 1740-05-12.

Johan Giertta, adlad och friherre Giertta (son av Johan Eriksson Hierta, se adliga ätten Giertta nr 1446, Tab. 1), friherre till Bona samt herre till Skälby och Sundby, alla i Munsö socken Stockholms län. Född 1666-06-24 i Narva. Musketerare vid von Funckens regemente i Narva 1679. Livdrabant 1687. Gick i fransk tjänst 1695. Korpral vid livdrabantkåren 1700-04-03. Överste samt löjtnant vid drabanterna 1708-12-04. Adlad 1710-01-15 jämte sina bröder Christian och Adam Johan (men tog ej själv såsom adelsman introd.). Generalmajor vid kavalleriet 1713-03-27. Överste för skånska stånddragonregementet s. å. 13/5. Kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren 1717-02 friherre 1719-02-16 (introd. s. å. under nr 138) generallöjtnant s. å. 25/5. President i krigskollegium 1732-10-30. Död 1740-05-12 i Stockholm och slöt själv sin friherrl. ätt samt begraven i eget gravkor vid Munsö kyrka. 'Han bevistade tappert och manligen alla konung Carl XII:s krigståg. Räddade vid Poltava, ehuru själv illa sårad, konungen genom att lämna honom sin häst. Blev vid kalabaliken i Bender fången av turkarna och, jämte friherre Conrad Sparre, fastlåst vid en brunn för att vattna byns boskap, vilket räckte nio dygn, därunder han om dagarna bespisades med havremjöl och varmt vatten och om nätterna nedsänktes i en underjordisk håla.' Han gjorde Bona med underliggande gods till fideikommiss för ätten. Gift 1719-06-24 med Elisabet Adlersköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1698-10-06 med statssekreteraren Tomas Andersen, adlad Blixenstierna, född 1661, död 1715), född 1681-07-16, död 1724-08-22 och begraven i Munsö kyrka, dotter av kommissarien Lydert Bartels, adlad Adlersköld, och hans 2:a fru Anna Furubom.

Barn:


  • Carl Fredrik, född 1720. Livdrabant 1721. Student i Uppsala1 1735-03-06. Död 1737-01-07 (på sitt 17:e år), och begraven i faderns gravkor vid Munsö kyrka, i vilken kyrka hans vapen uppsattes.

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: