:

Wrangel af Sauss nr 93

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Wrangel af Sauss nr 93 och friherrliga ätten nr 219

Friherrlig 1747-11-12. Grevlig 1751-11-21

TAB 1

Anton Johan Wrangel, friherre och greve Wrangel af Sauss (son av Tönnes Johan Wrangel, se adliga ätten Wrangel af Sauss och Anna Margareta von Ramm). Född 1679-10-31 på Huer i Kegels socken, Estland. Död 1763-04-17 Stockholm. Kommendör på örlogsskeppet Wrangel. Vice amiral, amiralitetsråd samt kommendant i Karlskrona. Gift 1:o 1716-03-14 med Katarina Sofia Kruuse. Gift 2:o 1742-12-30 Skedevi socken med den förras kusin grevinnan Anna Sofia Spens, dotter av presidenten friherre Jakob Spens och friherrinnan Beata Bonde.

Sedan W. genomgått de lägre graderna vid flottan, utnämndes han till konstapel 1700, hvarefter han 1702–03 var i holländsk och engelsk sjötjänst. Återkommen 1704, befordrades han till öfverlöjtnant s. å. och blef kapten 1709. I denna egenskap deltog han i flere sjötåg, dock ej med hufvudflottan, utan merendels i Finska viken, där han bland annat utmärkte sig som chef på skeppet Verden i Carl Raabs eskader, då sistnämnde förträfflige sjöman 1713 verkställde sitt sällsynt vackra återtåg med trenne skepp undan hela ryska flottan. År 1715 hade W. hunnit till kommendör samt chef på örlogsskeppet Wrangel. Fyra år senare blef han ej långt från Sandhamn utanför stockholmsskären angripen af fem ryska örlogsfartyg. Med skeppet Wachtmeister, om fyrtioåtta kanoner, en fregatt och ett par mindre fartyg, värjde han sig en half dag, fastän ett par andra ryska fartyg afskar honom från Sandhamn. Slutligen blef W. svårt sårad och måste aflämna befälet till sekonden, kapten Trolle, hvilken med lika tapperhet fortsatte striden. Först sedan mer än hälften af manskapet stupat och skeppet blifvit vrak, tillsade W. om att stryka flagg och bortfördes i fångenskap, ur hvilken han återkom 1722. 1736 utnämndes han till schoutbynacht, blef 1740 vice amiral, kommendant i Karlskrona och riksråd, 1747 friherre och 1748 serafimerriddare. Som rådsherre var han »Hattarne obekväm» men spelade ingen större politisk roll. Han afstyrkte krigsförklaringen mot Ryssland 1741, men åtog sig att 1742 i Karlskrona påskynda flottans utrustning.

Barn med Katarina Sofia Kruuse:

 • Johan Reinhold, född 1717. Överste. Död 1794. Se Tab. 2.
 • Anton Johan, född 1724. Förste amiral och en av rikets herrar. Död 1799. Se Tab. 8.

TAB 2

Johan Reinhold Wrangel af Sauss (son av Anton Johan Wrangel af Sauss, Tab. 1). Född 1717-11-10. Död 1794-01-31 på Valinge. Överste. Gift 1761-05-03 i Stockholm med friherrinnan Charlotta Wachtmeister af Björkö, dotter av överstelöjtnanten friherre Axel Gustaf Wachtmeister af Björkö och grevinnan Magdalena Sofia Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Magdalena Sofia Wrangel af Sauss, född 1764-09-02, död 1788-10-08 på Valinge. Gift 1787-12-18 på Valinge med vice amiralen Henrik Johan Nauckhoff
 • Anton Reinhold Wrangel af Sauss, född 1769-09-18, död 1777-05-08.
 • Beata Jaquetta Wrangel af Sauss, född 1770-12-07, död 1813-01-11 Fårebo. Gift 1789-01-11 med vice amiralen Otto Henrik Nordensköld.
 • Charlotta Eleonora Wrangel af Sauss, född 1772-04-20, död 1848-12-01 i Linköping. Gift 1795-10-13 på Fårebo med kyrkoherden i Skänninge Mattias Sundewall.
 • Carl Mauritz Wrangel af Sauss, född 1773. Överste. Död 1841. Se Tab. 3.
 • Johan Otto Wrangel af Sauss, född 1777. Kammarherre. Död 1847. Se Tab. 4.

TAB 3

Carl Mauritz Wrangel af Sauss (son av Johan Reinhold, Tab. 2) Född 1773-11-03. Död 1841-02-16 i Stockholm. Överste. Gift 1801-10-00 i Björkeris prästgård i Fölö socken med Johanna Helena af Wingård, dotter av biskopen i Göteborgs stift, doktor Johan Wingård och Fredrika af Darelli.

Barn:

 • Johan Reinhold Wrangel af Sauss, född 1805-04-21, död s. å. 26/7 i Björkeris prästgård.
 • Beata Fredrika Charlotta Wrangel af Sauss, född 1812-03-03, död 1837-08-03. Gift 1832-08-31 i Göteborg med generalmajoren David Vilhelm Silfverstolpe.

TAB 4

Johan Otto Wrangel af Sauss (son av Johan Reinhold, Tab. 2). Född 1777-05-01 på Valinge. Död 1847-03-20 i Stockholm. Volontär vid Jönköpings regemente 1783. Kammarherre. Gift 1811-11-10 Upplanda med stiftsjungfrun Maria Charlotta Drake af Hagelsrum, dotter av majoren Leonard Adolf Drake af Hagelsrum och Catharina Elisabet de la Grange.

Barn:

 • Tönnes Reinhold Henrik Adolf Wrangel af Sauss, född 1812. Major. Död 1877. Se Tab. 5.
 • Charlotta Elisabet Sofia Constance Wrangel af Sauss, född 1819-01-31 Lövsund, död 1887-06-30 Kulla. Gift 1844-10-20 i Jönköping med underlöjtnanten Carl Oskar Cederbaum.
 • Carl Gustaf Henning Wrangel af Sauss, född 1820-06-08 på Lövsund, död där s. å. 25/6.

TAB 5

Tönnes Reinhold Henrik Adolf Wrangel af Sauss (son av Johan Otto, Tab. 4). Född 1812-09-14 på Vetlanda. Död 1877-11-18 i Stockholm. Major vid Svea artilleriregemente. Gift 1848-05-11 med Hilda Jacquette Salomon, dotter av krigsrådet Carl Jakob Salomon och Sofia Ulrika von Seltzen.

Barn:

 • Carl Gustaf Tönnes Wrangel af Sauss, född 1852. Överstelöjtnant. Död 1920. Se Tab. 6.
 • Ernst Otto Henning Wrangel af Sauss, född 1854-01-13 i Stockholm.
 • Tönnes Reinhold Fredrik Wrangel af Sauss, född 1857-02-25 i Stockholm. Död ogift 1893-07-06 Torsjö.
 • Alice Charlotta Jacquette Wrangel af Sauss, född 1865-03-14 i Stockholm. Gift 1890-11-18 med stationsinspektoren Lennart Granfeldt från Dal.

TAB 6

Carl Gustaf Tönnes Wrangel af Sauss (son av Tomas Reinhold Henrik Adolf, Tab. 5). Född 1852-05-06 i Stockholm. Död 1920-05-14 i Stockholm. Överstelöjtnant vid Upplands artilleriregemente. Gift 1889-12-30 med Nina Krook, dotter av grosshandlaren Carl Hans Napoleon Krook och Desirée Rosenblad.

Barn:

 • Märta Wrangel af Sauss, född 1890-10-13 i Stockholm.
 • Ebba Wrangel af Sauss, född 1892-03-03 i Stockholm.
 • Carl Gustaf Wrangel af Sauss, född 1893.

TAB 7

Carl Gustaf Wrangel af Sauss (son av Carl Gustaf Tönnes, Tab. 6), född 1893-06-14 på Ekbacken vid Stockholm. Huvudman 1920. Greve. Gift 1920-01-29 i Stockholm med Bertha Axelin Hedberg, dotter av bruksägaren Gustaf Conrad Sebastian Hedberg och Axeline Teresia Huss.

Barn:

 • Carl Gustaf Fredrik Wrangel af Sauss, född 1921-02-23 i Paris.
 • Nina Brita Axeline Wrangel af Sauss, född 1923-06-11 i Paris
 • Märta Louise Wrangel af Sauss, född 1925-03-04 i Paris
 • Ulla Margareta Wrangel af Sauss, född 1929-03-15 i Paris
 • Ebba Charlotte Wrangel af Sauss, född 1934-07-22 i Stockholm


TAB 8

Anton Johan Wrangel af Sauss (son av Anton Johan Wrangel Wrangel af Sauss, Tab. 1), född 1724. Död 1799-04-23 i Karlskrona. Gift 1760-01-02 i Karlskrona med grevinnan Charlotta Regina Sparre af Söfdeborg, dotter av amiralen och presidenten greve Erik Arvid Sparre af Söfdeborg och friherrinnan Charlotta Eleonora Siöblad.

Underofficer vid amiralitetet 1740, blef W. löjtnant 1742, kaptenlöjtnant 1748, kapten 1749 och 1754 kommendörkapten. W. var fullmäktig för amiralitetsstaten vid riksdagen 1765–66, blef generaladjutant 1765, direktör för kadettkåren 1766, kommendör 1767, schoutbynacht 1769, vice amiral s. å. kommendant i Karlskrona l772, amiral 1773, förste amiral samt chef för amiralitetet i Karlskrona och öfverkommendant 1776. W. blef 1784 en af rikets herrar för att soulageras, därför att han icke efter Trolle blef generalamiral. I slaget vid Hogland var W., åtminstone till namnet, hertig Carls närmaste man. 1790–92 befälhafvare i Karlskrona, utnämndes W. 1794 till president i amiralitetsrätten och 1797 till ordf. i kommittén för örlogsflottans ärenden.

Barn:

 • Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, född 1760. Generalmajor. Död 1853. Se Tab. 9.
 • Beata Sofia Wrangel af Sauss, född 1762-05-06, död 1840-12-09 i Helsingfors. Gift 1794-08-31 Fågelmara med vice amiralen Carl Olof Cronstedt.
 • Anton Johan Wrangel af Sauss, född 1764-05-26 i Karlskrona. Överstelöjtnant 1795-02-08. Död ogift 1808-10-22.
 • Charlotta Catharina Wrangel af Sauss, född 1767-10-07 i Karlskrona, död 1848-02-04 på Lövsta vid Uppsala. Gift 1793-02-16 i Karlskrona med generalamiralen friherre Olof Rudolf Cederström.

TAB 9

Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss (son av Anton Johan, Tab. 8). Född 1760-11-28 i Stockholm. Död 1853-04-01 i Landskrona. Generalmajor. Gift 1803-10-12 i Landskrona med stiftsjungfrun Ulrika Lovisa Ehrenborg, dotter av majoren Daniel Isak Ehrenborg och Hedvig Ulrika Lovisa Klingspor.

Barn:

 • Charlotta Lovisa Wrangel af Sauss, född 1804-07-19 i Landskrona, död 1891-04-03 i Stockholm. Gift 1823-11-28 i Landskrona med landshövdingen Georg Ludvig von Rosen.
 • Anton Johan Wrangel af Sauss, född 1806-01-28 i Landskrona, död 1807-08-14 i Landskrona.
 • Beata Sofia Wrangel af Sauss, född 1807-06-12 i Landskrona, död 1884-08-23 i Stockholm. Gift 1824-10-06 i Landskrona med kammarherren greve Carl Axel Wachtmeister af Johannishus.
 • Fredrika Vilhelmina Wrangel af Sauss, född 1809-02-06, död 1893-05-16 på Hamilton Hill i Färlövs socken. Gift 1835-04-22 i Landskrona med majoren friherre Tage Gustaf Bennet.
 • Anna Margareta Wrangel af Sauss, född 1810-06-01, död 1877-05-24 i Ängelholm. Gift 1831-09-30 i Landskrona med sin kusin, ryttmästaren friherre Gustaf Adolf Cederström.
 • Hedvig Ulrika Wrangel af Sauss, född 1811-08-02 i Landskrona, död 1818-06-14 i Landskrona.
 • Tönnes Rudolf Wrangel af Sauss, född 1813-08-27 i Landskrona, död 1816-10-10 i Landskrona.
 • Elisabet Eufrosyne Wrangel af Sauss, född 1814-11-19 i Landskrona, död 1831-09-09 i Kristianstad.
 • Amalia Regina Wrangel af Sauss, född 1816-11-04 i Landskrona, död 1877-11-14 i Stockholm. Gift 1835-05-29 i Landskrona med överstelöjtnanten greve Claes Adam Wachtmeister af Johannishus.
 • Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, född 1820. Ryttmästare. Död 1858. Se Tab. 10.
 • Hedvig Ulrika Wrangel af Sauss, född 1821-09-14 i Landskrona, död 1912-07-31 i Södertälje. Gift 1847-06-23 i Landskrona med överstelöjtnanten Göran Fredrik af Klinteberg.

TAB 10

Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss (son av Fredrik Ulrik, Tab. 9). Född 1820-01-11 i Landskrona. Död 1858-11-21 i Stockholm. Ryttmästare. Gift 1851-07-08 på Rosendals lustslott på Djurgården med hovfröken friherrinnan Ulrika Ebba Vilhelmina Sprengtporten, dotter av överståthållaren friherre Jakob Vilhelm Sprengtporten och grevinnan Ulrika Vilhelmina Brahe.

Barn:

 • Carolina Louise Ulrika Wrangel af Sauss, född 1852-07-04 i Stockholm, död där 1925-11-09. Gift 1876-09-26 på Sparreholm med kammarherren Erik Johan König.
 • Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, född tvilling 1853-10-03 på Salsta i Tensta socken. Död 1929-08-14 i Versailles. Gift 1888-04-12 med Maria Asplund, dotter av landshövdingen Gustaf Asplund och Tekla Nordqvist. F.U.W. var 1876–77 elev vid akademien i Düsseldorf, studerade sedan 1878–80 målning i Venedig och München samt 1880 åter i Düsseldorf och 1881–82 i Florens, hvarefter han vände hem och öfvergaf penseln. F.U.W. intager en framstående plats bland svenska genealoger. 1883 utgaf han sålunda H. K. H. Härtigens af Skåne härstamning från Vasahuset och 1894–99 tills. med kaptenen Otto Bergström jätteverket Svenska adelns ättartaflor ifrån 1857. 1891–97 redigerade han Sv. autografsällskapets tidskrift och 1898–1903 dennas efterföljare, den värdefulla och högst intressanta Personhistorisk Tidskrift. 1888 företog F.U.W. en studieresa till Pau, för utredande af ätten Bernadottes äldre öden och Carl XIV Johans ungdomshistoria. Han har sedan dess företagit många utrikes forskningsresor. Kammarherre i k. m:ts hof 1897, blef han följande år protokollssekreterare i riksmarskalksämbetet och hofexpeditionen samt var äfven en tid introduktör för främmande sändebud. F.U.W. har vidare utgifvit bl. a. Tullgarn 1888, Nikolai kyrkas vigselbok I 1893–95, II 1895–97, Blasieholmen och dess innebyggare 1894, Det forna Stockholm, 22 bilder 1897, Les maisons souveraines de l’Europe 1898–99, Bilder från 1700-talets Stockholm efter originalen i Stockholms rådhus 1899, Stockholmiana I–IV 1902–05, har redigerat »Vintergatan» 1895–98 o. s. v. W:s arbeten rörande gamla Stockholm äro grundade på källforskningar och utmärka sig för stor pietet att värna de betydelsefulla minnena från äldre tider. 1889 ledamot af Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia, 1893 styrelseledamot i Sveriges författareförening, ordf. i Sanct Erik o. s. v. På sommaren 1906 afflyttade F.U.W. till Amerika.
 • Johan Vilhelm Wrangel af Sauss, född tvilling 1853-10-03, död 1855-01-18.
 • Ulrika Ebba Vilhelmina Wrangel af Sauss, född 1854-12-01, död 1862-05-16 i Stockholm.
 • Charlotta Beata Ulrika Wrangel af Sauss, född 1856-06-13 i Stockholm, död 1898-09-24 i Stockholm.
 • Anton Magnus Herman Wrangel af Sauss, född 1857. Minister. Död 1934. Se Tab. 11.
 • Fredrika Aurora Amalia Ulrika Wrangel af Sauss, född posthuma 1859-05-01 i Stockholm. Gift 1881-10-20 med konteramiralen Henrik Gustaf Lagercrantz.

TAB 11

Anton Magnus Herman Wrangel af Sauss (son av Fredrik Ulrik, Tab. 10). Född 1857-08-13 Salsta. Död 1934-10-09 i Stockholm. Statsråd och minister för utrikes ärendena. Gift 1893-12-12 i Bordeaux med Louise Charlotte Suzanne Baour, dotter av Charles Baour och Marguerite Guestier.

Barn:

 • Oskar Fredrik Ulrik Louis Wrangel af Sauss, född 1895-01-23 i Paris, död ogift 1928-01-09 på slottet Villambis.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon


: