:

Von Buddenbrock nr 209

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna von Buddenbrock nr 1843 och 209

Natural. 1729-09-24, friherrlig 1731-06-14, introd. s. å.


1Riga. 2Bu. 3Lk. 4SAB.

Urgammal adlig släkt från hertigdömet Geldern. Medlemmar av ätten spridde sig med tyska orden till Östersjöprovinserna och Preussen samt sedermera till Mecklenburg, Pommern och Sverige. Grenar äro intagna på livländska och kurländska riddarhusen under nris 3 och 50 samt leva därst. I Sverige blev ätten enligt k. förordningen 1765-02-25 utesluten från säte och stämma på riddarhuset. Huruvida den svenska friherrliga grenen fortlever i utlandet är ej känt. Den i Preussen levande gren, som härstammade från nedanstående Caspers son Gotthard, erhöll där fastställelse på friherrevärdigheten 1770-10-09.


Cordt von Buddenbrock. Levde 1461 [Riga].

son:

 • Gotthard. Levde 1492. Gift med en Hastfehr von Sommerhusen [1].

son:

 • Johan, till Sudden i Lemburgs socken och Penniküll i Hallists socken, båda i Livland. Gift med Adelheid von Nolcken [1].

son:

 • Herman, till Sudden. Överste i polsk tjänst. Erhöll stadfästelse på besittningen av nämnda gods av konung Sigismund II August 1600. Gift med Barbara Koskull [1].

son:

 • Casper, till Sudden samt Schujenpahlen i Dikkelns socken i Livland. Levde 1599. Gift 1:o med Anna von Gutzleff. Gift 2:o1 med Anna Gertruda von Rosen.

son:

 • Johan, till Sudden och Schujenpahlen samt Essenhof. Löjtnant vid kavalleriet. Lantråd i Livland. Död 1637.1 Gift med Gertrud Fredriksdotter von Krüdener, som levde änka 1638.

son:

 • Casper Dionysius, till Essenhof samt Fehren i Sissegals socken i Livland. Ryttmästare. Lantråd i Livland. Levde 1663.1 Gift med Margareta Gertruda von Klebeck, född1 1629-01-30, död1 1650-05-15.

son:

 • Henrik Gotthard, till Kaipen i Sissegals socken. Född 1648. Löjtnant vid Upplands regemente2 1672-07-17 reformerad ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1673-04-00 erhöll s. å. permission att gå i fransk tjänst lantråd i Livland. Död 1727-03-10. Gift 1:o med Charlotta Cronman, levde 1708, dotter av överstelöjtnanten Fritz Cronman, och Christina Ottilia-Börner. Gift 2:o med Dorotea Albedyl i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Henrik Johan von Tiesenhausen), född 16691, dotter av Otto Reinhold Albedyl, till Soor, och Hedvig Anna von Wulffen, samt syster till Christer Henrik Albedyl, friherre d'Albedyhll.

son:

 • 1. Henrik Magnus, natural. och friherre von Buddenbrock, född 1685-07-22. Kom i tjänst 17023. Gick i nederländsk tjänst och gjorde fälttåg i Brabant3. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 17063. Kapten vid livgardet 1711-04-11. Major därst. 1714-11-08. Överste för Västerbottens regemente 1717-06-28. Konfirm.fullm. 1721-12-12. Överste för Hälsinge regemente 1723-12-17. Natural. svensk adelsman 1729-09-24 (introd. 1731 under nr 1843). Generalmajor av infanteriet 1730-01-22. Friherre 1731-06-14 (introd. s. å. under nr 209). Överste för Närkes och Värmlands regemente 1738-04-24. Generallöjtnant 1740-08-05. Överbefälhavare över de i Finland sammandragna trupperna s. å., med order att rusta till krig mot Ryssland. Nedlade överbefälet 1741-09-03. Efter krigets olyckliga utgång dömd till döden av en riksens ständers kommission 1743-05-21 och halshuggen s. å. 16/7 på Sandbacken vid Norrtull i Stockholm. Gift med Magdalena Elisabet Rahm von Hagedorn, dotter av holländske översten Rahm von Hagedorn.

Barn:

 • Magdalena Elisabet, född 1717, död 1768. Gift med majoren Carl Magnus von Buddenbrock [1].
 • Fredrik Magnus, född 1719-03-12. Fänrik vid Hälsinge regemente 1729-06-26. K. page4 1731-06-26. Fänrik vid livgardet 1737-08-16. Löjtnant därst. 1741-08-07. Bevistade kriget i Finland. Erhöll permission 1743-08-25 och 1745-05-06 var gång för två år, att gå i utländsk tjänst. Avsked 1747-03-17 och bosatte sig i Brabant. RSO 1780-04-12. Levde ännu 1785. Gift med N. N. Tham.
 • Ulrika Dorotea, född 1721, död 1788-01-29 på Kråksjöholm i Mölltorps socken Skaraborgs län. Gift 1743 med kornetten Isak Tham, född 1717, död 1773.
 • Carl Henrik, född 1725-04-03. Fänrik vid Hälsinge regemente. Transp. till Närkes och Värmlands regemente 1739-02-24. Löjtnant därst. 1742-03-22. Gick efter faderns olyckliga slut i utländsk tjänst och stupade vid Tournay 1745-05-01.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: