:

Von Trautwetter nr 180

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Trautwetter nr 180 †

Friherrlig 1720-03-02, introd. s. å. Utdöd 1740-01-18.

Genom testamentarisk bestämmelse den 30 juni 1733 av friherre J. R. Trautwetter skulle, i händelse han eller hans bröder icke efterlämnade manliga avkomlingar, hans systerson Reinhold Vilhelm von Klot (son av majoren Gustaf Vilhelm von Klot och Catharina Elisabet von Trautwetter, se adliga ätten von Trautwetter, Tab. 1), upptaga namnet Trautwetter och bliva innehavare av det av honom stiftade majoratet Hohendorf, vilket även skedde efter brorsonen Burchard Ernst von Trautwetter d. y:s död 1743. Genom k. resolution den 26 april 1752 erhöll sedan majoren Reinhold Vilhelm von Klot genannt Trautwetter för sig och alla sina efterföljande innehavare av majoratet Hohendorf friherrligt stånd och värdighet med skyldighet tillika att bära namnet Trautwetter (ej introducerad och ej heller har något vapen blivit fastställt). Då han avled sonlös, övergick den friherrliga värdigheten och majoratet Hohendorf till hans brorson, Burchard Ernst, född 1754, död 1820. Från denne härstammar den i Tyskland ännu fortlevande ätten von Klot-Trautwetter, sedan 1871 även förlänad med preussisk grevlig värdighet för huvudmannen (majoratsinnehavaren).


Johan Reinhold von Trautwetter, friherre Trautwetter (son av Herman Georg Trautwetter, adlad von Trautwetter, se adliga ätten von Trautwetter, Tab. 1), född 1676 i Livland. Fänrik vid Meijerfeldts regemente i holsteinsk tjänst 1694. Avsked 1698. Fänrik vid garnisonsregementet i Riga 1700. Kapten vid Albedyls dragonregemente s. å. 2/6. Konfirm.fullm. 1701-03-15. Major därst. s. å. 3/8. Överstelöjtnant vid Meijerfeldts dragonregemente 1703-11-30. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Moskva, men befriade sig själv kort därefter och hemkom 1712. Överste för änkedrottningens livregemente i Pommern s. å. 15/11. Generalmajor av infanteriet 1715-04-14. Fången vid Stralsund s. å. 23/12. Hemkom 1718-07-00. Överkommendant i Stralsund och övriga fästningar i Pommern 1719-08-29. Generallöjtnant av kavalleriet s. å. 11/9. Envoyé extraordinaire till Storbritannien, Preussen och Polen s. å. 26/9. Friherre 1720-03-02 (introd. s. å. under nr 180). Överste för garnisonsregementet i Stralsund 1721-11-14. Avsked 1732-12-20. Död ogift 1740-01-18 på Hohendorf. Han inköpte godsen Batewitz och Hohendorf i kretsen Franzburg i Vorpommern, vilka han den 30 juni 1733 stiftade till fideikommiss.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: