:

Von Kaulbars nr 231

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Kaulbars nr 231

Friherrlig 1751-11-21, introducerad 1752.

Ätten introducerades såsom friherrlig på riddarhuset i Estland, i vilket land den ännu fortlever. I Sverige utgick den på svärdssidan 1874-07-10.

Kaulbars%20F23100.png

TAB 1

Johan Fredrik von Kaulbars, friherre von Kaulbars (son av Vilhelm Ludvig von Kaulbars, se adliga ätten von Kaulbars nr 643, tab 7), född 1689-04-09 i Erfurt i Tyskland. Fänrik vid von Dernaths dragonregemente i holsteinsk tjänst 1707-01-01. Kaptenlöjtnant vid Kirchbachs holsteinska kavalleriregemente 1711-06-01. Ryttmästare vid Kirchbachs holsteinska kavalleriregemente 1712-06-01. Trädde med regementet i svensk tjänst 1714-05-15. Konfirmationsfullmakt. Ryttmästare 1715-03-15. Major 1715-11-21. Generaladjutant av flygeln 1718-05-28. Avsked 1726-06-25. Överstelöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1731-09-13. Överstes karaktär 1741-08-25. Generalmajor av kavalleriet 1747-07-29. Överste för Västgöta kavalleriregemente 1747-07-29. KSO 1748-04-17. Landshövding i Göteborgs och Bohus län och överkommendant i Göteborgs och Bohus län 1749-08-23. Friherre 1751-11-21 (introducerad 1752 under nr 231). Generallöjtnant 1755-01-23. Generals karaktär 1762-07-20. Död 1762-12-16 i Göteborg och begraven i domkyrkan i Göteborg 1762-12-23 [Lk]. 'Han bevistade vid allierade armén spanska successionskriget samt fälttåget i Nederländerna mot Frankrike med mera. Var 1718-11-30 med i löpgravarna vid Fredrikshall och den förste, som gav konungens död tillkänna'. Han erhöll kunglig tillstånd 1759-06-13 att på sitt namn och vapen adoptera sin styvdotter Christina Elisabet Holst (RA. Inr, civilregistraturet.) Gift 1:o 1731-04 med grevinnan Sofia Fredrika Cronhielm af Flosta, född 1712-12-10, död 1739-05-13 på Herrevads kloster i Riseberga socken, Kristianstads län, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, friherre Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru grevinnan Maria Wallenstedt. Gift 2:o 1749-11 med Catharina Ekmarck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i Göteborg, konvojkommissarien Jöns Holst), född 1701, död 1775-02-22 på sin gård Stäke vid Göteborg, dotter av handelsmannen och kommissarien i Göteborg Olof Persson.

Barn:

 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1733. Generallöjtnant. Död 1814. Se Tab. 2.
 • 1. Lars Fredrik, född 1734. Generalmajor. Död 1815. Se Tab. 18.
 • 1. Johan Christian, född 1736. Ryttmästare. Död 1767. Se Tab. 19.
 • 1. Jakob Ludvig, född 1737-05-16, död 1738 och begraven 1738-10-18) i Riseberga socken.
 • Christina Elisabet Holst, adopterad von Kaulbars, död 1760.

TAB 2

Gustaf Vilhelm (son av Johan Fredrik von Kaulbars, friherre von Kaulbars, tab 1), född 1733-02-11 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1746. Student i Lund (At (P.).)1748-10-12. Gick sedan i fransk tjänst. Stabskapten i svensk tjänst vid Posses regemente 1749-05-09 (03-09). Kapten vid Cronhielms regemente 1749-12-02. Åter i fransk tjänst 1757. Kapten i fransk tjänst vid regementet La Dauphine 1757-05-20. Bevistade vid franska armén fälttågen i Westfalen och Sachsen 1757 och 1758. Hemkom på våren 1758. Bevistade i svensk tjänst pommerska kriget 1758–1760. Transporterades till drottningens livregemente 1759-05-04. Major vid drottningens livregemente 1760-01-31. RSO 1760-04-28. Överstelöjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1772-07-29. Transporterad till Sprengtportska regementet 1774-02-15. Överste i armén 1776-07-29. Överste för Helsinge regemente 1782-09-01. KSO 1786-11-27. Generalmajor 1792-05-15. Generallöjtnant 1799-11-16. Kmstk SO 1800-06-14. Avsked 1809-08-04. Död 1814-04-19 i Uppsala. Gift 1760-01-17 med friherrinnan Dorotea Elisabet von Mengden, född 1743-01-25, död 1806-06-06 i Uppsala, dotter av ryttmästaren, friherre Gustaf Johan von Mengden, och hans 1:a fru Agneta Gertruda von Klot.

Barn:

 • Fredrik Gustaf, född 1762. Major. Död 1819. Se Tab. 3.
 • Vilhelm Ludvig, född 1764. Ryttmästare. Död 1821. Se Tab. 4.
 • Carl Ernst, född 1766-02-12 i Stralsund. Volontär vid Sprengtportska regementet 1775. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1775-07-04. Fänrik vid Psilanderhielmska regementet 1779-10-19. Fänrik vid Hälsinge regemente 1786-04-12. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1786-09-21. Stabskapten 1793-05-09. Regementskvartermästare 1799-11-15. Död ogift 1808-09-21 till följd av sina i slaget vid Oravais 1808-09-14 erhållna blessyrer.
 • Reinlwld August, född 1767. Överstelöjtnant. Död 1846. Se Tab. 6.

TAB 3

Fredrik Gustaf (son av Gustaf Vilhelm, tab 2), född 1762-03-01 i Stralsund. Volontär vid Sprengtportska regementet 1774-07-26. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1775-08-01. Fänrik i armén 1775-10-11. Löjtnant vid regementet 1782-11-12. Kapten vid Hälsinge regemente 1785-03-02. Överadjutant och major i armén 1793-06-27. Avsked 1795-12-20. Överflyttade till Estland. Död där 1819 och begraven 1819-06-10 i Jakobi socken. Gift 1:o med Maria Koch (Reval.). Gift 2:o med Anna Rosalie Krehmer från Kurland.

Barn:

 • 2. Ernst, född (Reval.) 1798-02-17. Placemajor i Helsingfors. Överste. RRS:tV104kl 1851-11-11. Generalmajors avsked 1855-05-04. Död 1871-05-08 i Reval. Gift 1837-10-28 med friherrinnan Celestine Veljo, född 1796-05-11, död 1883-07-18 i Reval.
 • 2. Carolina, född 1802, död ogift 1852-01-28 i S:t Petersburg.
 • 2. Ivan, född 1808-09-22. Premiärlöjtnant vid ryska ingenjörskåren. Statsråd. RRS:tStO3kl med sleif. RRS:tVlO4kl med sleif. TMM. Död 1883-12-04 i Dorpat. Gift med Henriette Sturm (Reval.)

TAB 4

Vilhelm Ludvig (son av Gustaf Vilhelm, tab 2), född 1764-11-24 i Stralsund. Inskriven i krigstjänst 1769. Fanjunkare vid husarregementet 1769-03-24. Kornett vid husarregementet 1779-02-10. Löjtnant 1785-09-27. Stabsryttmästare 1791-05-14. Regementskvartermästare 1793-01-01. Ryttmästare 1795-02-23. Avsked 1803-03-09. Död 1821-03-03 i Ystad. Gift i Ystad 1820-04-23 med Eva Christina Säfström, född 1770-10-09 i Stockholm, död 1831-04-20 i Ystad, dotter av (At (P.).) bruksinspektören Johan Fredrik Säfström och Brita Christina Lindholm.

Barn:

 • Fredrika Vilhelmina, född 1796-06-02 i Ystad, död i Ystad 1877-08-09. Gift 1830-09-15 med kontraktsprosten, kyrkoherden i Södra Villie pastorat av Lunds stift Christen Ödman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1805-04-10 med Olivia Billberg, född 1773, död 1830-02-13, dotter av kyrkoherden Knut Johan Billberg och Catharina Bering), född 1770-01-03 i Ystad, död 1840-11-23. Gustaf Vilhelm, född 1802. Major. Död 1874.

TAB 5

Gustaf Vilhelm (son av Vilhelm Ludvig, tab 4), född 1802-12-24, i Ystad. Soldat vid södra skånska infanteriregementet 1819-04-13. Sergeant 1819-06-30. Fanjunkare 1822-04-18. Officersexamen 182. Fänrik 1823-12-03. Löjtnant 1833-06-29. Kapten 1843-08-14. Avsked 1848-06-30. Kapten i armén 1861-05-21. Major i armén och placemajor i Malmö 1862-05-13. RSO 1865-01-28. Död 1874-07-10 i Malmö. Gift 1837-11-02 i Ystad med Maria Margareta Elisabet Hemberg, född 1812-01-17 i Ystad, död där 1881-01-04, dotter av magistratssekreteraren Severin Hemberg och Helena Charlotta Haak.

Barn:

 • Charlotta Christina, född 1838-08-22 i Ystad, död ogift 1905-04-10 i Ystad.

TAB 6

Reinhold August (son av Gustaf Vilhelm, tab 2), arvherre till Lehowa, Raggefer och Mödders, vilka gods han tillträdde efter den adlade grenens utslocknande. Född 1767-08-21 i Stralsund. Var oaktat sin ungdom på grund av faderns förtjänster redan ryttmästare i svensk tjänst, då han överflyttade till Estland. Trädde 1785 i rysk tjänst såsom kapten. Gjorde fälttåget mot turkarna. Överstelöjtnants avsked 1793. Mannrichter i Wierland och Jerwen 1810. Lantråd i Estland 1818. Död 1846-01-30 på Mödders i Jakobi socken i Estland. Gift 1794-01-06 i Wesenberg i Estland med Natalie Elisabet von Aderkas, född 1773-10-25, död 1847-04-04 på Mödders, dotter av majoren Reinhold Vilhelm von Aderkas och Anna Lovisa von Pistolekors.

Barn:

 • Anna Elisabet Sofia, född 1794-10-12 på Raggefer, död ogift 1854-11-07.
 • Natalie Maria Lovisa, född 1796-11-05 på Raggefer, död 1850-05-08 i S:t Petersburg. Gift 1815-08-13 på Mödders med ryske översten och kammarherren, friherre Carl Georg Stackelberg, född 1776, död 1842.
 • Herman Vilhelm, född 1798. Generalmajor. Död 1888. Se Tab. 7.
 • Carl Ludvig, född 1802. Generallöjtnant. Död 1870. Se Tab. 12.
 • Dorotea Lovisa Augusta, född 1804-09-25 på Mödders, död 1882-05-17 i Pisa. Gift 1838-05-20 i S:t Petersburg med ryske hovmålaren och geheimerådet Timoleon Carl von Neff, född 1804-09-02 på Kurküll i Jakobi socken, Estland, död 1876-12-22 i S:t Petersburg.
 • Gustaf Fredrik, född 1806-12-03 på Mödders, begraven 1808-02-24.
 • Vilhelmina Emelie Carolina, född 1810-09-29 på Mödders, död 1904-12-29 i Reval. Gift 1844-03-17 på Mödders med ryske översten Carl Georg Christoffer von Essen, till Pöddes. Asserien och Kook, född 1796-01-09, död 1854-01-19 i Reval.

TAB 7

Herman Vilhelm (son av Reinhold August, tab 6), arvherre till Mödders. Född 1798-10-18 på Raggefer. Kom i tjänst 1815. Var 1832 ryttmästare vid ryska livgardet till häst och RRS:tVlO 4kl. RRS:tGO4kl. Var överste 1844 och generalmajor 1856. Död 1888-10-23 i S:t Petersburg och begraven i Jakobi socken i Estland. Gift 1840-08-12 med baronessan Alexandrine von Drissen, född 1819-09-16, död 1888-06-09 och begraven i familjegraven vid Raggefer, dotter av (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) chefen för kejserliga ryska ordenskansliet i Petersburg, baron Feodor von Drissen von der Ost-Rhoden och Mary Aiken från England.

Barn:

 • Nikolaus Reinhold Fredrik, född 1842. General, död 1905. Se Tab. 8.
 • Alexander Vilhelm Anders, född 1844. General. Död 1917. Se Tab. 9.
 • Vilhelm Herman Carl, född 1846-08-14. Gardeslöjtnant. Musiker. Död ogift 1920-03-30 i Odessa.
 • Carl Nikolai, född 1856. Överstelöjtnant. Död 1924. Se Tab. 11.
 • Marie Alexandrine Natalie, född 1860-05-30 Mödders Gift 1892-08-31 med sin kusins son, generallöjtnanten och generaldirektören för kejserliga ryska hovorkestern, friherre Constantin Stackelberg, född (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) 1849-06-15 i Strelna vid S:t Petersburg, död (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) 1925-03-30.

TAB 8

Nikolaus Reinhold Fredrik (son av Herman Vilhelm, tab 7), född 1842-06-03 i S:t Petersburg och döpt i S:t Petersburg, varvid kejsar Nikolaus I stod fadder. Kom i rysk tjänst 1861. Generalstabsofficer 1868. Studerade tyska militarförhållanden i Berlin 1875–1876. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877–1878 såsom stabschef vid 1. ryska gardesinfanteridivisionen. Medlem av en gränskommission för reglering av montenegrinska gränsen. Deltog vid Österrikiska huvudkvarteret i ockupationen av Bosnien. Rysk överste och militärattaché i Wien 1881. Sändes 1883 till Bulgarien lör att reglera de därvarande ryska officerarnas ställning. General av infanteriet. Rysslands diplomatiska representant i Bulgarien 09 1886 efter furst Alexanders abdikation. Lämnade landet 1886-11-20. Generalstabschef i Warschau 1889 och i Finland 1891. Medlem av huvudstabens vetenskapliga utskott 1899. RRS:tVlO2kl med mera. Död 1905-12-03 i S:t Petersburg. Han har gjort sig känd som författare till flera kartografiska och militära arbeten. Gift 1868-01-19 i S:t Petersburg med Praskovja (Pauline) Sheltuchin, som lever änka i S:t Petersburg, död 1934-05-29 i Leningrad, dotter av generalen av infanteriet Vladimir Sheltuchin och Carolina Wöhrmann.

Barn:

 • Alexandrine, född 1868-11-18. Deporterad sommaren 1934 från Leningrad till Astrakhan där hon dog ogift 1940.
 • Catharina, född 1870-12-03. Bosatt i S:t Petersburg. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Deprterad sommaren 1934 från Leningrad till Astrakhan där hon dog 1939. Gift 1912-04-12 med Ivan Wolff, död 1920.
 • Maria, född 1872-02-08, död 1873-10-01.
 • Elisabet, född 1874-11-17 Mödders Gift 1894-09-18, i Helsingfors med tullförvaltaren Robert Staudinger, född 1863-10-28. Död 1932-01-08 i Helsingfors.
 • Vasili, född 1876-04-30, död 1878-01-08.
 • Lydia, född 1878-02-10, död ogift 1923 i S:t Petersburg.
 • Eugenie, född 1879-03-16 i S:t Petersburg. Bosatt i S:t Petersburg. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) Gift 1911-05-09 i St Petersburg med Gregori Kanduba, född 1884-04 i Kiev, Ryssland, död 1920-01 på Svarta Havet. Officer vid Kejserl. gardet, Keksholms regemente, son av Mikhail Kanduba och Anna Tchernishev.

TAB 9

Alexander Vilhelm Anders (son av Herman Vilhelm, tab 7), född 1845-05-11 (EÄ 1844-05-23) i S:t Petersburg. Företog 1869–1872 upptäcktsresor i Tian-chan. Sändes som stabsofficer till Kaschgar för att underhandla med Jakub Beg 1872. Deltog 1873 i Amu-Darjaexpeditionen. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877–1878 och blev efter dess slut medlem av den kommission, som skulle utstaka Serbiens nya gräns. Krigsminister i Bulgarien 1882-07–1883-09. Rysk generalmajor 1894. Kommendör för 15. kavalleridivisionen i Plock 1897. General av kavalleriet 1901. Under rysk-japanska kriget 1904 befälhavare för tredje och 1905-02 för andra mandschuriska armén, vilken under hans ledning kämpade på högra flygeln i det för ryssarna olyckliga slaget vid Mukden 1905-02-21–03-09. Högsta befälhavare i militärdistriktet Odessa 1905–1909. Ledamot av ryska krigsrådet 1910. RRS:tAOlkl. RRS:tVlO1kl 1914. Bosatt i Paris. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Har utgivit flera topografiska och militära arbeten. Död 1929-01-18 och begravd på ryska kyrkogården i Sainte-Geneviève-des-Bois utanför Paris. Gift 1874-04-07 med sin broders svägerska, ryska hovfröken Catharina Sheltuchin, född 1848, död 1919 i S:t Petersburg, dotter av generalen av kavalleriet Vladimir Sheltuchin och Carolina Wöhrmann.

Barn:

 • Vladimir, född 1875. Före detta statsråd. Se Tab. 10.
 • Tamara, född 1876-04-30. Rysk hovfröken. Bosatt i Paris. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.)
 • Alexander, död.
 • Boris, född 1880-03-19, död 1886-10-19.
 • Vassili, född 1882-04-15 i S:t Petersburg. Ryttmästare vid kejsarinnans gardesulanregemente. RRS:tVlO4kl. Stupade ogift 1914-08-06, vid Kraupischken i Ostpreussen.
 • Catharina, född 1884-04-01 i Tver. Bosatt jämte mannen i S:t Petersburg. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Gift 1911-09-18, med kaptenen Nikolai Nozikov.

TAB 10

Vladimir (son av Alexander Vilhelm Andreas, tab 9), född 1875-01-12 S:t Petersburg. Kammarjunkare vid ryska hovet. Statsråd. Löjtnant för lantvärnet 1914. RBS:tStO2kl 1915. Bosatt i Riga. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Gift med Maria Rall, dotter av Constantin Rall och Olga Römer.

Barn:

 • Kira, född 1902.

TAB 11

Carl Nikolai (son av Herman Vilhelm, tab 7), född 1856-12-17 på Mödders. Rysk överstelöjtnant. Avsked. Död 1924-05. Han sålde familjegodset Mödders till sin kusin Eugen von Kaulbars 1905. Gift med Aline Lepenan. Bosatt i Nizza. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.).

Barn:

 • Violetta, född 1889-02-24. Gift med (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.) N. N. Sarukin. Bosatta i Buenos Aires.

TAB 12

Carl Ludvig (son av Reinhold August, tab 6), arvherre till Raggeter. Född 1802-11-23 på Mödders. Kom i tjänst 1818. Var 1832 ryttmästare vid ryska gardets ridande pioniärkår. Överste för ryska gardets ridande pioniärkår 1839. Generallöjtnant. RRS:tVlO4kl och S:tAO2kl. Död 1870-08-28 i Reval. Han bevistade turkiska och polska fälttågen. Gift 1:o 1833-01-15 i S:t Petersburg med Natalie von Engelhardt, från vilken han 1850 blev skild, född 1807-06-29 död 1881-10-11 i S:t Petersburg, dotter av Christoffer Fredrik von Engelhardt och Elisabet Carolina Johanna de Richard. Gift 2:o 1862-02-07 med Maria von Essen, född 1838-05-20, död 1916-02-08 i S:t Petersburg, dotter av generalmajoren Alexander Ferdinand von Essen och Sofia Kapzevitj.

Barn:

 • 1. Catharina, född 1833-11-13 i S:t Petersburg, född 1912-10-09 i Reval. Gift 1861-01-01 med generalmajoren Edvard Conrad Christoffer von Brevern, född 1822-12-11 i Zluck, död 1885-03-19 i Narva.
 • 1. Reinhold Fredrik, född 1835. Löjtnant. Död 1902. Se Tab. 13.
 • 1. Fredrik Carl, född 1836. Överste. Död 1877. Se Tab. 16.
 • 1. Maria, född 1838-03-02.
 • 1. Anna, född 1839-06-08 i S:t Petersburg, död 1851-01-12.
 • 2. Eugen, född 1862. Överste. Död 1919. Se tab 17.
 • 2. Helena, född 1863-11-13. Gift 1888-10-05 med sin brorson generalmajoren, friherre Eugraph von Kaulbars, född 1862.
 • 2. Vladimir, född 1865-03-04. Kornett vid 5. ryska ulanregementet Littauen. Död ogift 1893-10-28 i Vłocławek i polska guvemementet Warschau.
 • 2. Olga, född 1866-07-24 död 1874-10-11.
 • 2. Alexander, född 1868-08-27. Kapten av 2. rangen vid ryska flottan. Död ogift 1912-01-02 i Vladivostok.

TAB 13

Reinhold Fredrik (son av Carl Ludvig, tab 12), född 1835-09-16. Rysk gardeslöjtnant. Avsked. Tjänsteman i ryska järnvägsstyrelsen. RRS:tVlO4kl. RPrKrO2kl. Död 1902-07-09 i Vilna. Gift 1:o med Nalalie Jusjkov, dotter av Sergei Jusjkov. Gift 2:o med Anastasia Saveljevna Bogratenko, dotter av Savelij Bogratenko.

Barn:

 • 1. Eugraph, född 1862. Generalmajor. Död 1920. Se Tab. 14.
 • 1. Maria, född 1864-01-06. Gift med kollegiiassessorn Edgar von Horn. Bosatta i S:t Petersburg. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.).
 • 1. Natalie, född 1864-11-17. Bosatt i S:t Petersburg. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.).
 • 1. Anna, född 1866-04-01 i Vilna. Bosatt i Narva. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Gift 1897-07-30 i S:t Petersburg med tulltjänstemannen, friherre Leo Eugen von Ungern-Sternberg, född 1870, död 1912.
 • 2. Paul, född 1888-06-11.

TAB 14

Eugraph (son av Reinhold Fredrik, tab 13), född 1862-11-17. Midshipman vid ryska flottan 1890. Generalmajor 1914. Död 1920 i Moskva. Gift 1888-10-05 med sin faders halvsyster, friherrinnan Helena von Kaulbars, född 1863-11-18, levde 1917 i S:t Petersburg, dotter av översten, friherre Carl Ludvig von Kaulbars och hans 2:a fru Maria von Essen.

Barn:

 • Olga, född 1890-10-24 i Kronstadt, lever ogift 1928 i S:t Petersburg.

TAB 15

Alexander (son av Reinhold Fredrik, tab 13), född 1872-09-01. Gift 1894-07-22 med Olga Wernée.

Barn:

 • Eugen, född 1895-09-25. Var 1916 rysk infanterilöjtnant.

TAB 16

Fredrik Carl (son av Carl Ludvig, tab 12), född 1836-10-12. Överste och kommendör för 113. Sjujaska infanteriregementet. Stupade 1877-08-17 vid stormningen av Plevna. Gift 1872-10-25 i Zarskoje Selo med Gustava Lindroos, levde änka 1917 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Alexander, född 1873-08-11.

TAB 17

Eugen (son av Carl Ludvig, tab 12), född 1862-11-30. Först anställd vid pagekåren i S:t Petersburg. Ryttmästare vid Ulanregementet. Överstes avsked. Kammarherre 1909. Död 1919-11 (mördad) i S:t Petersburg. Han köpte familjegodset Mödders av sin kusin, friherre Carl Nikolai von Kaulbars, men sålde det sedermera. Gift 1891-06-12 med Catharina Skarsjinskij, (född polsk grevinna) född 1873-11-24. Hon överflyttade såsom änka 1920 med sin son Georg till Tyskland.

Barn:

 • Viktor, född 1892-04-30. Stabsryttmästare vid kejsarinnans gardesulanregemente. RRS:tAO4kl med påskrift för tapperhet. RRS:tStO2kl. Mördad 1918 i Kiev.
 • Vladimir, född 1894-02-18. Stabsryttmästare (1916) vid kejsarinnans gardesulanregemente. RRS:tAO4kl med påskrift för tapperhet. RRS:tStO3kl. Bosatt i Berlin. (Medd. av baron M. Stackelberg, Reval.). Samarbetade under andra världskriget med amiral Canaris för brittiska underrättelsetjänsten. Häktadoch sänd till koncentrationsläger 1944. Fri våren 1945 och efter krigsslutet bosatt i brittiska sektorn av Berlin. Därifrån bortrövad av sovjetmakten 1945-10 och deporterad till Sibirien där han tvångsarbetade i ett kopparbergverk och dog av kopparvitriolförgiftning.
 • Georg, född 1901-11-13 i St Petersburg, bosatt i Berlin. Direktör vid hessiska stasbadens huvudförvaltning. Gift 1940-03-05 i Berlin med Theodosia Johanna Maria (Thosi) Seidel, född 1906-12-02 i Breslau, dotter av provinsialingenjören Alwin Seidel och Theodosia von Kowalska, av polsk adel.

TAB 18

Lars Fredrik (son av Johan Fredrik von Kaulbars, friherre von Kaulbars, tab 1), född 1734-01-21 Herrevadskloster s län. Antagen till krigstjänst 1746. Student i Lund ¤2 1748-10-12. Kapten vid Hessensteinska regementet 1750-09-19. Major vid kronprinsens regemente 1763-09-19. RSO 1758-11-27. Överste i armén 1772-09-12. Överstelöjtnant vid änkedrottningens regemente och chef för dess i Stockholm förlagda bataljon 1772-11-10. Transporterad till Östgöta infanteriregemente 1773-07-31. KSO 1781-11-26. Vice landshövding i Kalmar län 1781. Generalmajor 1782-09-04. Avsked 1801-12-18. Död 1815-07-15 i Linköping. Gift 1769-03-17, i Malmö med Ulrika Sofia Adlerfelt, född 1741-03-24, död i barnsäng 1782-10-23 i Kalmar, dotter av assessorn Carl Maximilian Johan Adlerfelt, och Sofia Hedvig Thiese.

Barn:

 • Fredrika Sofia Carolina, född 1782-10-17 i Kalmar.
 • Stiftsjungfru. Hovfröken hos drottningen (SAB.) 1797-09-09. Död 1806-12-09 I Linköping. Gift 1805-10-08 i Stockholm med löjtnanten vid livgardet till häst, sedan generalmajoren i rysk tjänst, RSO, friherre Fredrik Ulrik Stackelberg, nr 192, i hans 1:a gifte, född 1782, död 1824.

TAB 19

Johan Christian (son av Johan Fredrik von Kaulbars, friherre von Kaulbars, tab 1), född 1736-02-28 på Herrevadskloster. Student i Lund (At (P.).) 1748-10-12 och i Leiden (At (P.).) 1751-03-13. Volontär vid fortifikationen 1748. Fänrik vid greve Posses regemente 1750-12-31. Löjtnant vid husarkåren 1758-02-25. Ryttmästare vid gula husarregementet 1758-04-29. Avsked 1767-06-01. Död 1767. Gift med Hedvig Sofia Boltenstern, född 1742 i Franzburg, död 1824-06-06 i Stralsund, dotter av kammarrådet Carl Fredrik Boltenstern, och friherrinnan Sofia Amalia von Taube.

Barn:

 • Vilhelmina Sofia, född 1765, död ogift 1848-04-05 i Stralsund.
 • Hedvig Charlotta, född 1766, död ogift i Stralsund.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: