:

Hogguer nr 124

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Hogguer nr 124

Friherrlig 1713-04-05, introd. 1719. Adopt. 1773-12-09, introd. 1776. Avskriven 1926.

Om ättens ursprung, se adliga ätten Högger. Av ätten, som endast genom en medlem varit representerad i Sverige, blev en medlem Johan Vilhelm (Tab. 4) upphöjd i ryskt friherrligt stånd 1810, och dennes broder Paul Ivan (Tab. 7) inskriven bland nederländska adeln 1815. Den förres son Paul Vilhelm immatrikulerades som nederländsk baron 1847. Hans släktgren utdog på svärdssidan 1911. Huruvida ätten fortlever i Tyskland och Ryssland är ej känt.


TAB 1

Johan Jakob Hogguer, adlad och friherre Hogguer (son av Mark Fredrik Högger, adlad Högger, se adliga ätten Högger, Tab. 2), född 1680-04-24 i Lyon. Natural. svensk adelsman jämte sin broder Antoine, sin fader och farbroder 1713-04-05. Friherre s. d. tillika med sin broder Antoine (introd. 1719 under nr 124). Fransk baron de Coppet. Död 1742-11-07 på Coppet. Gift med Elisabet Locher.

TAB 2

Antoine Hogguer, adlad och friherre Hogguer (son av Mark Fredrik Högger, adlad Högger, se adl. ätten Högger, Tab. 2), född 1682-02-15 i Lyon, köpman och bankir i Paris. Fältkommissarie vid franska armén. Svensk adelsman jämte sin broder samt fadern och farbrodern och friherre tillika med brodern 1713-04-05 (introd. 1719 under nr 124). Fransk baron de Presles samt herre till Combreux en Hautes och Basses Vignolles. Död 1767-01-17 i Paris.

Adopterad ättegren

TAB 3

Daniel Hogguer, adopt. friherre Hogguer (son av Jakob Christoffer Högger, som kallade sig Hogguer, se adl. ätten Högger, Tab. 3), fransk greve de Bignan. Född 1722-11-01 i Amsterdam. Köpman och bankir därst. Generalstaternas minister vid nedersachsiska kretsen. Adopt. friherre 1773-12-09 (introd. 1776 på svenska riddarhuset under nr 124). RVO 1789-07. Död 1793-03-29 i Hamburg. 'Han fick i anseende till de trogna tjänster Höggerska ätten gjort Sverige samt det utmärkta nit, han själv för konung Gustaf III och riket ådagalagt, förnyelse och adoption på det friherrestånd, som hans farfars brorsöner erhållit, men varå diplomet genom vådlig händelse förkommit.' Gift 1:o med Anna von Robais, född 1723, död 1750-02-03. Gift 2:o 1751-10 i Haag med Henriette de Mauclerc, född 1730-08-10 (1726?) i Stettin, död 1794-11-29 i Haag, dotter av Paulus Emile de Mauclerc och Anne Julie de Teissonière.

Barn:

 • 1. Johan Jakob, född 1747-11-09.
 • 2. Johan Vilhelm, född 1755. Ryskt statsråd. Död 1838. Se Tab. 4.
 • 2. Henrika, född 1756-07-11. Stiftsjungfru. Gift 1777 med en baron Scherer, död 1824.
 • 2. Jakob Christoffer, född 1758-11-26. Levde utan tjänst samt ogift.
 • 2. Paul Ivan, född 1760. Borgmästare i Amsterdam. Död 1816. Se Tab. 7.
 • 2. Daniel Ludvig, född 1761-03-24. Rådsherre i Haarlem. Död 1792-05-27. Var gift.
 • 2. Fredrik Henrik, född 1763. Brigadgeneral i Frankrike. Död 1831. Se Tab. 8.
 • 2. En son. Holländsk chargé d'affaires i Hamburg. Död ogift 1793-09-02 i nämnda stad.

TAB 4

Johan Vilhelm (son av Daniel Hogguer, adopt. friherre Hogguer, Tab. 3), född 1755-02-25 i Amsterdam. Nederländsk minister, först vid portugisiska hovet 1782 och sedan vid ryska hovet. Ryskt statsråd 1806. Civilguvernör i Kurland 1808. Upphöjd i ryskt friherrl. stånd 1810. Nederländsk ambassadör till Ryssland. RRS:tAO1kl samt av Ned LO. Död 1838-01-11 i Haag. Gift 1800-11-23 i S:t Petersburg med Anna Alexandra Palianska, hovdam hos kejsarinnan Catharina II av Ryssland, född 1766.

Barn:

 • Elisabet, född 1804-03-27, död 1875 i Paris. Gift 1825-09-20 med ryska geheimerådet, friherre Christoffer Gustaf Alexander Meijendorff von Yxkull, född 1798, död 1865.
 • Alexandrina, född 1805-08-06. Gift 1827 med ryttmästaren vid kejserl. ryska kyrassiärgardet Alexander Siniawin.
 • Paul Vilhelm, född 1806. Löjtnant. Död 1870. Se Tab. 5.

TAB 5

Paul Vilhelm (son av Johan Vilhelm, Tab. 4), född 1806-12-31 i S:t Petersburg. Löjtnant vid schweiziska gardet i fransk tjänst, sedan löjtnant vid ett lansiärregemente i nederländsk tjänst. Immatrikulerad som nederländsk baron 1847-03-11. Död 1870-02-12 i Pisa. Gift 1840-04-04 i Florens med Fredrika Maitland de Courcy, född 1820 i Zakyntho (Zante) på ön av samma namn (Grekland), död 1887-02-17 i Florens, dotter av the Hon. Gerard of the Lords Kingsale och Elisabet Carlyon Bishop.

Barn:

 • Guillaume Gerard, född 1846, död 1911. Se Tab. 6.

TAB 6

Guillaume Gerard (son av Paul Vilhelm, Tab. 5), född 1846-11-20 i Neapel, död 1911-04-14 i Barcelona. Gift 1:o 1868-06-07 i Pisa med Josephine Delpech, från vilken han 1882-08-07 blev skild, i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1890 med preussiske ryttmästaren, riksgreve Emil Ferdinand von Hompesch-Rurich, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1872-10-07 med grevinnan Elisabet von Mengden, född 1825-11-16, död 1883-04-16, dotter av godsägaren, friherre [ryske greven] Alexander von Mengden, nr 192, och Nadesjda Platonov), född 1829-06-16, död 1898-07-09 i Nizza], född 1846 i Carácas, Sydamerika, dotter av Louis Delpech och Dolores de Montilla. Gift 2:o 1882-11-15 i Genève med Marianne Dimitrievna Kanschine, född 1861-01-11 i Paris, död där 1910-10-03, dotter av Dimitri Vasiljevitj Kanschine och Aimée Simeonovna Gauriev.

Barn:

 • 2. Geraldine Ida Elisabetta Federiga Amata, född 1883-12-12 i Florens. Död 1968. Gift 1:o 1906-05-23 i S:t Petersburg med ingenjören Sergei Elenev, från vilken hon 1913 blev skild. Gift 2:o 1913-04-12 i London med Rolf Engmann, född 1889-01-10 i S:t Petersburg.
 • 2.Andreina (EÄ Andrée) Amata Solome, född 1889-08-25 i Florens. Död 1967-12-14 i Shiplake, Henley, Oxfordshire, England. Gift 1906-08-25 i S:t Petersburg med ryske vice konsuln i London Ernest Gambs, från vilken hon 1923 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1923-09-11 i London med Claudine de Harder i hennes 2:a gifte), född 1883-01-08 S:t Petersburg.

TAB 7

Paul Ivan (son av Daniel Hogguer, adopt. friherre Hogguer, Tab. 3), född 1760-02-07 i Amsterdam. Köpman och bankir därst. Borgmästare i nämnda stad. RNO 1810-11-23. RNedLO. President i Nederlands bank 1814. Upptagen i nederländska adeln 1815-09-16. Död 1816-11-19 i Amsterdam. Gift 1:o 1788-04-21 i nämnda stad med Anna Maria Ebeling, född 1768, död före 1803, dotter av prokuratorn Ernst Ebeling i Amsterdam och Maria Elisabet Hasselgren (syster till grosshandlaren Conrad Adrian Hasselgren, adlad af Hasselgren). Gift 2:o 1804-08-31 i Amsterdam med Cornelia Margareta van Weede, född 1769-06-15 i Utrecht, död 1837-01-24 i Amsterdam, dotter av Henrik Maurits van Weede och Cornelia Straalman.

Barn:

 • 1. Ernestine Henriette Marie Pauline, född 1790-01-13. Stiftsjungfru. Gift med en baron von Amerongen.

TAB 8

Fredrik Henrik (son av Daniel Hogguer, adopt. friherre Hogguer, Tab. 3), född 1763-05-06. Överste för 1. schweizergardet i Frankrike. Generalmajor. RS:tLouisO och KFrHL. Brigadgeneral i franska gardet. Död 1831-04-04 i Paris. Gift med Madelaine Henriette Passavant, död 1821-09-11 i Paris, dotter av bankiren Passavant i Lyon.

Barn:

 • (Cornelie) Francoise Henriette Corallie, född 1794-04-27 i Haag. Stiftsjungfru. Gift 1814 med chevalier David Macaire, född 1774-04-07, död 1847-07-21.

TAB 9

Daniel (son av Fredrik Henrik, Tab. 8), född 1800-05-18. Kapten vid schweizergardet i Frankrike. Ryttmästare i konungens av Frankrike generalstab. Ryttmästare i svenska generalstaben 1827-01-23 och vid livregementets dragonkår s. å. 1/8. Majors avsked 1830-12-21. Major vid hertigens av Sachsen-Koburg-Gotha generalstab. Gift 1:o 1822 med Elisabet Meintzin, från vilken han 1826 blev skild, född 1804, dotter av bankiren Gerhard Meintzin. Gift 2:o 1833-01-18 med grevinnan Natalia Alexandrina Sergina von Langebein.

Barn:

 • 2. Vilhelm Carl Filip Julius Alexis, född 1833-10-28.

Källor

Nederlands Adelsboek.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: