:

Lagerberg nr 75

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna Lagerberg nr 156 och 75 †

Friherrlig 1719-06-02, introducerad 1719. Grevlig 1731-01-14, introducerad 1731. Utslocknade 1988.

TAB 1

Sven Lagerberg, friherre och greve Lagerberg, (son av Lars Jonsson, adliga Lagerberg, se adlad ätten Lagerberg nr 1112, tab 1), greve till Stora Hov i Tråvads socken, Vaholm i Vads socken och Hageby i Svenneby socken, alla i Skaraborgs län, friherre till Viurila i Finland, Fårdala i Äsleds socken, Bergaholm och Elvestad samt herre till Djurström i Värsås socken, Ulvhult i Grevbäcks socken och Källeberg i Mularps socken, alla i Skaraborgs län. Född 1672-03-28 Kärr. Inskrevs 1680 i Visingsö skola under namnet Sveno Laurentii Herlund och 1681 i Skara skola. Student i Uppsala 1688-12-12. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1690. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1695-03-31. Löjtnant 1700-04-30. Regementskvartermästare 1701-04-25. Grenadjärkapten 1702-07-14. Konfirmationsfullmakt 1702-09-12. Major 1709. Överstelöjtnant 1710-08-20. Överste för Kronobergs regemente 1714-10-05. Generalmajor av infanteriet och chef för Skaraborgs regemente 1717-12-07. Friherre 1719-06-02 (introducerad 1719 under nr 156). President i statskontoret 1720-05-19. Lantmarskalk vid 1723 års riksdag. President i Göta hovrätt 1723, men kom ej att tillträda nämnda ämbete utan blev i stället riksråd 1723-08-12. Greve 1731-01-14 (introducerad 1731 under nr 75). Död 1746-10-07 i Stockholm, jordfäst i Jakobs kyrka 1746-10-10 samt därefter förd till grevliga Lagerbergska graven i Grevbäcks kyrka. 'Han var en tapper krigare och skicklig ämbetsman. Visade sitt mod bland annat vid Poltava, där han icke allenast blev genomskjuten utan ock av fiendens trupper gruvligen övertrampad samt hade utan tvivel omkommit, om han icke blivit frälst av en själv illa sårad dragon, som upptog honom och bortförde honom med sig bakpå hästryggen. Kom med konung Carl XII till Turkiet, därifrån han 1710-05-23 efter återvunnen hälsa skickades såsom minister till kanen på Krim, med vilken han så negocierade, att denne vintern därpå med 80,000 tartarer gjorde ett infall i Ryssland. Gjorde med tartariska och turkiska arméerna sommarfälttåget 1711 vid Donau- och Pruth-strömmarna, men blev den 1711-09-09 av storvisiren från turkiska lägret förvist. Deltog slutligen i kalabaliken i Bender. Gift 1722-06-29 med friherrinnan (grevinnan) Ottiliana Vellingk, född 1697-04-12 i Malmö. Abbedissa i Vadstena adliga jungfrustift. Död 1766 i Stockholm och begraven 1766-02-01 i Grevbäcks kyrka, dotter av kungliga rådet och presidenten Otto Vellingk, friherre (och greve) Vellingk, och friherrinnan Johanna Margareta von Tiesenhausen.

Barn:

 • Eva Margareta, född 1725-05-23 i Stockholm, död 1779-06-25 Fullerö och begraven 1779-07-25 i Cronstedtska graven i Barkarö kyrka. Gift 1744-02-27 med presidenten, greve Carl Johan Cronstedt, född 1709, död 1777.
 • Adam Otto, född 1726. Landshövding. Död 1798. Se Tab. 2
 • Anna Christina, döpt 1728-02-22 i Jakobs förs, Stockholm, död 1803-06-11 Grimstorp. Gift 1752-05-28 med riksrådet Nils Palmstierna, friherre Palmstierna, född 1696, död 1766.
 • Fredrik Ulrik, född 1730-09-17 död 1737-04-03.

TAB 2

Adam Otto, (son av Sven Lagerberg, friherre och greve Lagerberg, tab 1), född 1726-09-30 i Stockholm. Student i Uppsala 1740-02-28. Tjänstgöring i borgrätten 1745–1746 (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.). Extra ordinarie kanslijunkare (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) 1747-02-05. Presidentssekreterare (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) 1748-12-15. Underceremonimästare vid KMO 1748 (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.). Kammarherre (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) 1742-06-03. Kammarherre med nyckel, tjänstgjorde hos drottningen (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) 1751-07-31. Avsked från kammarherrebeställningen med hovmarskalks karaktär (SAB.) 1756-11-10. Vice landshövding i Skaraborgs län (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) 1759-07-01 landshövding (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) i Skaraborgs län 1761-07-07. RNO 1761 23711. Uppförd på förslag till riksråd 1767 (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.). Avsked 1778. Död 1798-01-30 Stola och begraven i Lagerbergska gravkoret i Grevbäcks kyrka. Han ärvde flera stora gods och köpte åtskilliga egendomar. Anlade Lagerfors bruk i Bellefors socken, Skaraborgs län. Kom genom olyckliga affärsspekulationer på obestånd och blev 1778 för varjehanda tjänstefel dömd tjänsten förlustig. Gift 1752-06-21 Moholm med friherrinnan Beata Sparre, född 1734-08-30 på Moholm, död 1787-01-06 Gäddesnäs och begraven i Lagerbergska gravkoret i Grevbäcks kyrka, Skaraborgs län, dotter av generalmajoren, friherre Carl Sparre, och Märta Margareta Bonde.

Barn:

 • Ottiliana Margreta, född 1753-07-10 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1801-02-20 Ryholm Gift 1774-08-07 Marieholm med överjägmästaren, friherre Gustaf Miles Fleetwood, född 1736, död 1815.
 • Charlotta Ulrika, född 1756-12-06 Svenneby, död 1887-04-07 Säckestad. Gift 1801-09-06 på Ryholm med översten Adam Hierta, i hans 3:e gifte, född 1755, död 1818.
 • Eva Christina, född 1758-03-18 på Svenneby, död 1759-11-09 på Marieholm och begraven i Lagerbergska gravkoret i Grevbäcks kyrka
 • Sven Otto Adam, född 1759. Stabskapten. Död 1805. Se Tab. 3.
 • Fredrika Gustava, född 1760-10-08 på Marieholm, död 1794-12-19 Orrsäter. Gift 1793-08-29 på Ryholm med sin systers svåger, löjtnanten Gustaf Ulrik Karlström, i hans 2:a gifte, född 1763, död 1819.
 • Carl, född 1761-12-16 på Marieholm. Volontär vid Skaraborgs regemente 1768-05-29. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1770-12-23. Furir vid Skaraborgs regemente 1774-06-25. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1776-07-29. Löjtnant 1783-09-17. Stabskapten 1786-09-21. Majors avsked 1796-03-07. Död ogift 1812-01-20 Spethult
 • Eva Christina, född 1763-02-18 på Marieholm, död 1804-03-17 på Södra Oset i Ransbergs socken, Skaraborgs län. Gift 1791-05-05 på Ryholm med kaptenen, friherre Carl Gabriel Falkenberg af Trystorp, i hans 1:a gifte, född 1763, död 1836.
 • Beata, född 1764-06-11 på Marieholm, död ogift 1799-05-26 på Via, Örebro län.
 • Johanna, född 1765-09-16 på Marieholm, död 1824-05-20 på Säckestad och begraven i Lagerbergska gravkoret i Grevbäcks kyrka. Gift 1789-03-24 i Bellefors socken, Skaraborgs län med löjtnanten Gustaf Gabriel Anrep, född 1752, död 1843.
 • Eleonora Elisabet, född 1771-01-24 på Marieholm, död 1807-08-12 Vaholm. Gift 1791-10-14 på Ryholm med kaptenen Johan Georg Karlström, i hans 1:a gifte, född 1762, död 1811.

TAB 3

Sven Otto Adam, (son av Adam Otto, tab 2), född 1759-06-04 Marieholm. Kom i tjänst 1772. Kornett vid lätta dragonregementet 1778-08-18. Löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg 1781-12-19. Stabskapten vid garnisonsregementet i Göteborg 1784-09-08. Avsked 1790-03-26. Död 1805-04-06 Moholm. Gift 1787-06-07 Simmatorp med Hedvig Ulrika Fock, född 1768-10-11 Siggetorp, död 1808-07-18 på Moholm, dotter av kaptenen Henrik Johan Fock B, och hans 1:a fru grevinnan Fredrika Ulrika Ekeblad.

Barn:

 • Otto Henrik Adam, född 1788. Ryttmästare. Död 1859. Se Tab. 4.
 • Claes Sven, född 1792. Överstelöjtnant. Död 1829. Se Tab. 6.
 • Beata Ulrika, född 1794-03-23 på Moholm, död 1857-01-25 i Jönköping. Gift 1815-07-08 Torpa med majoren, greve Fredrik Vilhelm Sparre af Söfdeborg, född 1786, död 1859.

TAB 4

Otto Henrik Adam, (son av Sven Otto Adam, tab 3), född 1788-03-16 Moholm. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1799-08-05. Korpral vid livregementets husarer 1801-03-19. Kornett vid livregementets husarer 1801-06-16. Löjtnant 1807-07-31. Ryttmästare 1810-02-06. Avsked 1811-02-05. Död 1859-08-28 på Petersborg vid Karlstad och begraven i Karlstad. Gift 1812-08-09 Korpegården med grevinnan Maria Johanna Frölich, född 1790-06-09 på Korpegården, död 1876-09-10 i Karlstad och i Karlstad begraven, dotter av ryttmästaren, greve Adolf Fredrik Frölich, och Hedvig Eleonora Hummelhielm.

Barn:

 • Sven Otto Fredrik, född 1813-06-16 på Moholm, död 1821-04-16 i Mariestad och begraven på Mo kyrkogård.
 • Fabian, född 1814. Batterikommissarie. Död 1884. Se Tab. 5
 • Hedvig Ottonie Juliana Sofia Lovisa, född 1815-08-07 på Moholm, död 1900 i Skövde. Gift 1839-09-15 i Karlstad med bruksägaren Gustaf Norström, född 1812-09-09 i Åmål, död 1856-04-16 i Hyères i södra Frankrike och i Hyères begraven
 • Elvina Adamina Ottiliana, född 1819-08-05 på Moholm, död 1838-02-24 på Korpegården och begraven på Hjärpås kyrkogård.
 • Maria Augusta Coraldina, född 1821-09-15 i Mariestad, död 1901-07-21 Baldersnäs. Gift 1848-07-13 i Stockholm med grosshandlaren, sedermera statsrådet och tillförordnade presidenten i kommerskollegium, KmstkNO mm, fil. hedersdoktorn, Carl Fredrik Wærn, född 1819-01-15 i Göteborg, död 1899-10-31 på Baldersnäs,
 • Carolina Hedde-Louise, född 1824-01-16 på Katrineberg i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län, död ogift 1898-07-19 i Karlstad.

TAB 5

Fabian, (son av Otto Henrik Adam, tab 4), född 1814-06-03 Moholm. Student i Uppsala 1829. Examen till rättegångsverken 1836. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1836. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 1836. Kanslist i krigskollegium 1853-03-29. Avsked 1860. Batterikommissarie vid artilleristamtruppen på Gotland. Död 1884-08-30 i Visby och begraven i Stockholm. Gift 1855-02-17 i Stockholm med musiklärarinnan Carolina Matilda Gnosspelius, född 1827-03-21 i Stockholm, död i Stockholm 1902-06-27, dotter av grosshandlaren Jonatan Gnosspelius och Gustava Lindqvist.

Barn:

 • Elvina Maria Charlotta, född 1856-03-30 och död 1860-04-11 i Stockholm.

TAB 6

Claes Sven, (son av Sven Otto Adam, tab 4), född 1792-03-26 på Moholm. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1805-06-05. Konstituerad fänrik vid Bohusläns regemente 1808-03-12. Fänrik i vargeringen 1808-06-30. Konfirmerad fänrik i regementet 1809-01-14. Kornett vid livregementets husarkår 1810-03-20. Löjtnant vid livregementets husarkår 1812-12-29. Konfirmationsfullmakt 1813-02-12. Ryttmästare 1816-05-21. Avsked 1820-02-15 men ingick åter i tjänst 1820-04-24. Adjutant hos kronprinsen 1821-01-07. Major vid livbeväringsregementet 1821-11-05 och vid Västgöta regemente 1823-03-04. RSO 1822-07-04. Överstelöjtnant och 1. major vid Västgöta regemente 1825-04-19. Död 1829-04-25 i Stockholm. Han bevistade kriget mot Norge 1808–1809 och 1813–1814. Gift 1821-04-29 i Göteborg med grevinnan Hedvig Beata von Rosen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1834-10-30 med chefen för Bohusläns regemente, generaladjutanten, KSO, Filip Claes Ludvig von Mecklenburg, döpt 1778-12-22 på Lübzen, död 1841-11-12), född 1801-08-09 Berg, död 1873-07-05 i Stockholm, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen, greve Axel Pontus von Rosen, och friherrinnan Johanna Ulrika Ribbing af Koberg.

Barn:

 • Carl Sven Axel, född 1822. General. Död 1905. Se Tab. 7.
 • Johanna Hedvig Ulrika, född 1823-04-20, död 1860-02-17 i Stockholm. Gift 1843-09-03 i Uddevalla med majoren, greve Tomas Henrik Piper, född 1813, död 1859.
 • Josefina Hedvig Maria, född 1824-09-21 på Öredal i Hangelösa socken, Skaraborgs län, död ogift 1891-10-05 i Stockholm.
 • Gustaf Otto Fredrik, född 1826. Överste. Död 1904. Se Tab. 8

TAB 7

Carl Sven Axel, (son av Claes Sven, tab 6), född 1822-01-26 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1837-01-18. Utexaminerad 1839-11-18. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1839-12-07. Löjtnant 1842-09-21. Stabsadjutant vid livgardesbrigaden 1847-05-15. Adjutant hos kronprinsen under den tid han var chef för den i Malmö förlagda delen av skånska armén 1848. Tjänstgjorde i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1848-12-08–1849-04-01. Adjutant vid livgardesbrigaden 1848-12-30. Generalstabsofficer 1849-06-05. Adjutant hos kronprinsen 1850-05-22. Avgick i särskilt uppdrag till Haag 1851 31710. RNedLO 1852-01-26. Kapten i armén 1852-04-06. RDDO 1852-07-14. Avreste till S:t Petersburg för att övervara vapenövningarna i S:t Petersburg 1853-06-30. Kapten vid livgardesbrigaden 1853-07-07. RRS:tV1O4kl 1853-09-02. Major i armén 1854-09-19. Stabschef vid livgardesbrigaden 1854-09-29. RNS:tOO 1859-07-07. Adjutant hos konungen 1859-08-06. Överstelöjtnant i armén 1859-08-11. Chef för hertigens av Östergötland stab 1859-08-11. RSO 1860-05-05. Övervar konung Carl XV:s kröning i Trondhjem 1860-08-05. Ledamot av kommittén för utarbetande av förändring i arméns exercisreglemente 1860. Övervar en preussisk armékårs övningar vid Rhen 1860-09-00. 2. major vid 2. livgardet 1861-05-10. Överste i armén 1862-05-02. Expeditionschef i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1862-05-03. KNS:tOO 1862-09-09. RPr KrO2kl 1862-11-06. Åtföljde konungen till Norge såsom föredragande i lant- och sjöärenden 1862–1866. Chef för konungens stab under lägret å Ladugårdsgärdet 1862. KDDO 1863-07-28. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1863–1869. KItS:tMLO 1864-01-02. LKrVA 1864. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till omorganisation av militärläroverken 1865. Överste och sekundchef för 2. livgardet 1866-09-25. Ledamot av krigsundervisningskommissionen 1866–1867. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1884. Generalmajor i armén 1867-07-05. 1. adjutant hos konungen 1867-07-05. Åtföljde konungen på en resa till Frankrike, Tyskland och Holland 1867. StkPSBdAO 1867-08-12. StOffFrHL 1867-09-14. StkLEkkrO 1867-09-14. RPrRÖO Ikl 1867-09-14. KSO 1868-01-28. TMO2kl 1868. Ordförande i svensk-norska kommittén för utarbetande av nytt infanteriexercisreglemente 1869 och 1870. StkDDO 1871-10-13. 1. adjutant hos konung Oskar II och chef för konungens stab 1872-10-21. Ordförande i direktionen för allmän garnisonssjukhuset i Stockholm 1873-01-18. Ledamot av kommittén att granska och avgiva yttrande över grunddragen till ny arméorganisation 1873-10-03. KmstkSO 1874-12-01. Åtföljde konungen till Danmark och Tyskland 1875-05-25 och till Ryssland 1875-07-00. RPrRÖO1kl m br 1875-07-02. RRS:tAO1kl m br 1875-07-31. StkSAO 1875-08-04. StkSWVFO1875-08-04. Tillförordnad generalbefälhavare i 1. militärdistriktet 1877-05-26–09-10. Beordrad att avresa till Strassburg för att närvara vid manöver med 15. tyska armékåren 1879. StkPrRÖO 1879-09-23. Stk WürtFrO 1879-09-27. Generalbefälhavare i 4. militärdistriktet och generallöjtnant i armén 1880-02-20. Ledamot av kommittén för lantförsvarets ordnande 1880–1882. Åtföljde konungen till Karlsruhe vid kronprinsens förmälning 1881. StkBadBl:sZO 1881-09-20. Styresman för KrVA 1881–1882. Ordförande i krigshovrätten 1882-01-01. Överkommendant i Stockholm 1882-01-11. StkNS:tOO 1882-06-06. Erhöll GM att å bröstet bäras med anledning av konungens och drottningens silverbröllop 1882-06-06, ordförande i kommittén för utarbetande av tjänstgöringsreglemente för armén 1886. RoKavKMO 1887-12-01. Åtföljde konungen till Berlin 1888-08-29. Chef för 5. fördelningen och militärdistriktet 1889-01-01. StkNassGLO 1889-07-08. General i armén 1889-12-06. Generalbefälhavare i 4. militärdistriktetet under delar av åren 1889–1891. Avsked från generalbefälet för 5. fördelningen och militärdistriktet med tillstånd att såsom general i armén kvarstå 1890-02-07. Ordförande i krigshovrätten 1894-11-09. RoKavKMO m br 1897-09-18. Död 1905-03-25 i Stockholm och begraven på norra kyrkogården i Stockholm. Gift 1850-11-14 i Stockholm med grevinnan Mariana Lovisa von Rosen, född 1827-02-11 i Stockholm, död i Stockholm 1888-10-17 och begraven å Norra kyrkogården, dotter av kammarherren, greve Carl Axel von Rosen, och Christina Lovisa Aspelin.

Barn:

 • Anna Hedvig Lovisa, född 1855-10-22 i Stockholm. Död 1932-08-25 i Oscars förs, Stockholm. Innehar GV:s Jmt. Hovfröken hos kronprinsessan 1881-09-00. Tjänstfri. GVSbm.
 • Claes Sven Carl, född 1857-11-05 och död 1859-04-10 i Stockholm samt begraven på nya kyrkogården i Stockholm.
 • Marianne Jeanne Christina, född 1859-08-04 å Dåvö i Munktorps socken, Västmanlands län, död 1863-01-13 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården.
 • Jeanna Hedvig Ulrika, född 1860-07-27 på Dåvö, död 1860-12-30 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården.
 • Carl Gustaf Sven, född 1862-08-30 i Stockholm, död i Stockholm 1863-01-10 och begraven å Norra kyrkogården.

TAB 8

Gustaf Otto Fredrik (Gösta), (son av Claes Sven, tab, 6), född 1826-08-29 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1839-10-02. Utexaminerad 1845-04-18. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1845-04-30. Löjtnant 1847-10-01. Kommenderad med regementets fältbataljon till Skåne och Danmark 1848. Stabsadjutant vid livgardesbrigaden 1854-05-11. Kapten i armén 1858-09-07. Kapten i livgardesbrigaden 1859-01-04. Regementskvartermästare 1861-01-29. RSO 1866-05-03. Major i livgardesbrigaden 1868-06-04. 3. major 1874-12-18. Ledamot av kommittén ang. pensionering av arméns befäl och underbefäl med vederlikar 1875. Överstelöjtnant i armén 1878-05-10. Befälhavare för en kommendering till Sundsvall 1879-05-28–06-10. Överste och sekundchef för 2. livgardet 1880-02-20. KBadZLO1kl 1880-12-00. KSO1kl 1885-12-01. Avsked 1888-04-06. Död 1904-01-06 Fagersta. Gift 1856-04-08 i Stockholm med Augusta Aspelin, född 1834-08-01 i Maria förs, Stockholm, död 1861-08-18 på Svindelsvik vid Stockholm, dotter av grosshandlaren Tomas Aspelin och Jeanna Lovisa Peterson.

Barn:

 • (Joanna) Hedvig Johanna Augusta, född 1857-07-29 i Stockholm. Död 1932-04-05 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1880-08-26 i Västanfors kyrka med majoren Adolf Detlof Heijkenskjöld, född 1850, död 1901.
 • (Hedda) Hedvig Josefine Henriette, född 1859-01-28 i Stockholm. Död 1932-07-14 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1883-07-31 på Fagersta med före detta löjtnanten, greve Gustaf Fredrik von Rosen, född 1855.
 • Claes Tomas Gustaf, född 1860. Kammarherre. Se Tab. 9

TAB 9

Claes Tomas Gustaf, (son av Gustaf Otto Fredrik, tab 8), född 1860-09-11 i Stockholm. Volontär vid Svea livgarde 1880-04-12. Sergeant i regementet 1883-01-13. Mogenhetsexamen i Kalmar 1883-06-10. Elev vid Krigsskolan 1883-07-16. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant 1885-10-30. Löjtnant 1891-11-06. SiamVEO5kl 1897-07-20. Kapten i Svea livgarde 1902-12-19. RSO 1905-12-01. RDDO 1907-12-20. RRS:tStO2kl 1909. RFrHL 1909. Avsked 1910-09-12. Kammarherre 1911-01-23. Kapten i Svea livgardes reserv. Död 1932-02-19 i Kungsholms förs, Stockholm ]] (S:t Görans sjukhus db). Gift 1894-02-01 i Stockholm med friherrinnan Anna Carolina Beata Leuhusen, född 1863-06-19 i Hassle socken, Skaraborgs län, dotter av generalmajoren, friherre Carl Herman Leuhusen, och hans andra fru grevinnan Fredrika Rosina von Hermansson.

Barn:

 • Catharina Fredrika Henrietta Augusta Beata (Carin), född 1894-11-24 i Svea livgardes förs, Stockholm, . Avgångsexamen från Afzelli elementarskola för flickor 1911-06-02. Konststudier. Gift 1914-10-24 i K. Svea Lifgardes förs, Stockholm ]] med löjtnanten vid Skånska husarregementet , Carl Johan Tage Lundberg, från vilken hon 1925-10-28 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1925-10-28, född 1884-05-19 i Stockholm, son av rektorn, filosofie dr Carl August Lundberg och Sophia Charlotta Lavinia Follin.
 • Sven Carl Claesson. Greve, född tvilling 1897-08-28 i Svea livgardes förs, Stockholm. Huvudman 1932. Studentexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1917-05-12. Reservofficersaspirant vid Svea livgarde 1918-09-11. Elev vid Krigsskolans första reservofficerskurs 1919. Reservofficersexamen 1919-05-02. Fänrik i Svea livgardes reserv 1919-12-31. Officersexamen 1921-12-17. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1921-12-31. Löjtnant i regementet 1926-06-29 och vid regementet 1926-10-29. Kapten i armén 1934-11-23. Kapten i regementet 1936-12-11 och vid regementet 1938-10-01. Förordnad såsom kapten i järnvägstjänst vid Arméstaben 1940-10-01. RSO 1941-06-06. Entledigad från förordnandet såsom kapten i järnvägstjänst vid Arméstaben. FFrK4klmsv 1943-03-29. Ordf. i Ätterna Lagerbergs släktförening 1944. Avsked ur aktiv tjänst 1947-10-01. Verksam såsom konsulterande i museiverksamhet, särskilt vid Stockholms Stadsmuseum från 1948. Verksam vid bildandet av Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred.
 • Gösta Christian Claesson. Greve, född tvilling 1897-08-28 i Svea livgardes förs, Stockholm, död 1898-08-19 på Fagersta i Västanfors förs, Västmanlands län.
 • Claes Otto Claesson. Greve, född 1901-07-12 i Stockholm, död 1902-05-03 i Stockholm.
 • Marianne Anna Ottilia, född 1903-12-26 i Svea Livgardes förs, Stockholm. Avgångsexamen från Afzelli elementarskola för flickor 1921. Tjm. vid Svenska Lifförsäkringsbolaget 1922–1938. Arb. vid Röda korsets Stockholmsdistrikt 1939–1941. Vid Hörselfrämjandet 1941–9144. Anställd vid Föreningen för Välgörenhetens Ordnande (FVO) 1945-01-02, sedermera som bitr. föreståndarinna samt led. av dess styrelse 1949. Styr. led i föreningen De Gamlas Dag 1948–1971, samt byråföreståndarinna där. Medlem av S:t Lukasstiftelsens fullmäktige. Gift 1939-01-30 i New York med vicekonsuln, jur kandidat Malte Johan Hjalmar Pripp, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild genom Stockholms rr:s utslag 1942-07-08. (Gift 2:o 1954-09-20 med friherrinnan Ulla Agneta Rappe i hennes 2:a gifte, född 1912-01-19). Född 1901-06-04 i Wendes trängbataljons förs, Malmöhus län. Sedermera ambassadör i Lima, Peru, son av löjtnanten Gösta Knut Hjalmar Pripp och Hilma Hedvig Sofia Everlöf.
 • 1. Um. (fotnot saknas i texten?)

Källor

C. Lagerberg, Ätterna Lagerberg (1893).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: