:

Gyllenhorn nr 116

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenhorn nr 116 †

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625. Utdöd 1631.


1C. A. Klingspor, Om Upplands adel i äldre tider (1880). 2Ss. 3GIr. 4J. Johansson, Noraskogs arkiv I s. 542. 5Sh. 6Handlingar rör. Skandidat historia d. 2, s. 43, 44. 7RAP. 8Hra. 9Hh 13 s. 75. 10Hh 3 s. 34. 11Um. 12At (Sch). 13Dipl. Darlecarlicum I, s. 174. 14Al.

TAB 1

Joen Birgersson, till Hacksta i Näs socken, Uppsala län. Bodde 1454 i Hacksta, då han tillbytte sig jord därst. Kallas väpnare 1472. Köpte 1484-12-21 jord i Bredegården i Vik i Klosters socken, Södermanlands län [RHKn]. Gift med Anna (Olofsdotter?).1

Barn:

 • Olof Joensson, till Hacksta, som han bebodde redan 150013. Var fogde på Västerås slott 1505–1510 och tillika häradshövding i Äsunda härad i Uppland 15082. Var en av dem, som enligt konungens brev 1523-08-10 skulle indriva uppbörden i Västmanlands län3. Bisittare i konungens nämnd i Västerås3 s. å. 9/9. Sannolikt död före 1531. Gift med Brita Jönsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Matts Trulsson till Sjösa)4, dotter av Jöns Olofsson (enligt andra uppgifter Jöns Ingemarsson eller Jöns Börjesson)5 i Skälby, som i vapnet förde två hjorthorn.

Barn:

 • Joen Olofsson. Riksråd. Död 1556. Se Tab. 2
 • Jöns Olofsson, till Sjösa i Svärta socken, Södermanlands län, vartill han skrev sig 1532-10-03, då han tillsammans med brodern Joen Olofsson på Hacksta beseglade ett brev7. Hövidsman för svenska krigsfolket i kriget mot Danmark3 1535-09-13. Kallas väpnare 1538-06-05. Nedsänd till Kalmar3 1542-07-12 till hjälp åt ståthållaren därst. Germund Svensson (Somme), men3 s. å. 19/10 befalld alt omedelbart begiva sig till konungen i Stegeborg för att »brukas i någre våre ärender». Beseglade bland adeln Västerås arvförening 1544, konung Gustaf I:s testamente 1560 och trohetsförsäkran till konung Erik 15618. Död före 1562 och jämte sin fru begraven i Svärta gamla kyrka12. Han tillbytte sig 1532, jämte brodern, av deras halvsysters, Carin Mattsdotter, senare man Matts Finbo i Våla hennes fädernegods Sjösa (vilket förvärvats av hennes farfader Truls Mattsson 1455-11-04 och 1480-09-29) samt tillbytte sig 1555 av brodern dennes andel i egendomen.4 Gift med Sigrid Kyle i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Arent Persson Örnflycht), dotter av lagmannen Claes Påfvelsson Kyle och Margareta Pedersdotter (Fargalt), död 1571.

TAB 2

Joen Olofsson (son av Olof Joensson, Tab. 1), till Hacksta i Näs socken, Uppsala län (redan 1531) och ägde genom sitt gifte Ekhult i Björsäters socken, Östergötlands län. Väpnare. Hyllade Gustaf Vasa i Vadstena 1521. Satt i konungsnämnd i Linköping 1525-08-14. Erhöll befallning att med riksrådet och en del av det övriga frälset infinna sig till mötet i Lödöse 1528-05-30. Riksråd 1529-06-008 erhöll i förläning Österrekarne härad med Villåttinge och Eskilstuna klosters gods 1530-09-29 (återkallade före 1541)13. Lagman över Västmanland och Dalarne 1531-01-01 och tillika häradshövding i Trögds härad Uppsala län 1537. Deltog i herremötet i Örebro 1531-01-25. Satt i konungens nämnd 1532-05-11. En av underhandlarna med de danska sändebuden 1534-02-02. Jämte Gustaf Olsson till Torpa sändebud till Danmark (instruktion 1534-05-20). Fick 1536 i förläning Aska härad i Östergötlands län. (indrogs 1543)14. Regementsråd 1540. I slottsloven på Stockholms slott 1542-09-07. Fick s. å. i förläning Hagunda härad, som återkallades 155014. Underskrev Västerås arvforening 1544-01-13 och deltog i herredagen i Arboga enligt kallelse s. å. 31/7. Erhöll befallning att hålla konungsräfst i Västmanland och Dalarne 1545-01-25. En av underhandlarna med ryssarna angående vissa gränstvister s. å. 28/6. Anlitades även under de följande åren av konungen i en mängd uppdrag. Levde 1556-02-23, men var död s. å. 4/4. Begraven i Storkyrkan i Stockholm. [3]. Gift 1529 med Carin Bese, död 1585-0-22 på Fyllingerum1 och begraven i Ringarums kyrka, Östergötlands län, dotter av väpnaren Nils Nilsson Bese, av den yngre Beseätten, som i vapnet förde tre blå rutor, och Kerstin Gottschalksdotter (tillbakaseende ulv).

Barn:

 • Olof Jonsson, till Hacksta, född 1530. Beseglade konung Gustaf I:s testamente 1560 och adelns förnyade samtycke till det engelska giftermålet 1561. Blev fråndömd sitt frälse9 1562-12-09 därför att han 'icke var dragen över till Liffland utan sådant försummat'. Upptages dock i en rusttjänstlängd för åren 1562–1563.10
 • Hebbla Jonsdotter.
 • Arent Jonsson Gyllenhorn. Fänrik. Död 1580. Se Tab. 3.
 • Görvel Jonsdotter Gyllenhorn, död 1619. Gift med sin broders svåger, riksrådet Gustaf Björnsson (Bååt), död 1594.
 • Gottschalk Jonsson, till Hacksta, död ung. Christina Jonsdotter Gyllenhorn, levde ännu 1615. Ligger jämte sin man begraven i Bingarums kyrka. Gift med ståthållaren Jöns Ulfsson Snakenborg (Bååt), död 1600.
 • Brita Jonsdotter Gyllenhorn. Gift med furstl. rådet Göran Larsson Sparre (af Rossvik, nr 7), i hans 1:a gifte, född 1530, död 1580.

TAB 3

Arent Jonsson Gyllenhorn (son av Joen Olofsson, Tab. 2), till Hacksta och Ekhult samt Sjöholm i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län. Fänrik vid adelsfanan 1571-08-06. Död12 1580-10-12 i pesten och begraven i Björsäters kyrka i Östergötland, varest han i koret ägde sin familjegrav. Gift med Anna Björnsdotter, som ligger begraven i Västra Vingåkers kyrka, dotter av riksrådet Björn Pedersson (Bååt) och hans 1:a fru Brita Nilsdotter (Grip).

Barn:

 • Samuel, född 1569-07-15.
 • Johan, född tvilling 1570-10-01, död barn.
 • En son, född tvilling 1570-10-01, död strax.
 • Brita, född 1571-09-00. Gift 1598 med Hans Claesson Mecks1, till Hacksta.
 • Per, född 1572-10-30.
 • Elisabet, född 1573-11-17, död 1648 och begraven s. å. 1/12 i Ekebergsgraven i Glanshammars kyrka, Örebro län. Gift 1596-03-00 Ekeberg med riksrådet och lagmannen Erik Abrahamsson Leijonhufvud (nr 26) i hans 2:a gifte, född 1551, död 1616.
 • Josua, född 1575. Hovjunkare. Död 1631. Se Tab. 4
 • Björn, född 1576-12-01.
 • Johan, född tvilling 1577-11-13.
 • Märta, född tvilling 1577-11-13.

TAB 4

Josua (son av Arent Jonsson Gyllenhorn, Tab. 3), till Hacksta och Sjöholm samt Djula i St. Malms socken, Södermanlands län. Född 1575-08-20. Hovjunkare hos hertig Carl 1599. Blev 1625 introd. under nr 88, vilket nummer sedan ändrades till 116. Död 1631 och begraven i Västra Vingåkers kyrka, varest hans vapen uppsattes.12 Överlevde sina söner och slöt således ätten. 'Han var 1600 ibland krigsbefälet till häst och en av de olyckliga riksens råds domare. Blev 1606-04-04 dömd från livet. För det han vanvårdat konungens befallning och med hugg och slag överfallit konungens befallningsman, men fick förskoning. Erhöll 1619-11-26 hertig Carl Filips skyddsbrev emot sin granne Arvid Michelsson Svarte Skåning, för allehanda åverkan på Djula gods ägor.' Gift 1600 med hertiginnan Marias kammarjungfru Gertrud Mauritzdotter Laxman, född 1575, död före 1637-12-15, då arvskifte förrättades efter båda makarna, och begraven 1640-03-08 i Västra Vingåkers kyrka. 'Hon var för sin skönhet mycket bekant och besöktes under sitt gifte ofta av hertig Carl under hans resor till Julita gård, samt finnes avtagen på föräldrarnas epitafium i St. Malms kyrka, Södermanlands län'. Dotter av hertig Carls kammarråd Mauritz Göransson Laxman (Vinge?), till Djula och Vij, som i vapnet förde en svan i blå böljor, och hans 1:a fru Christina Abrahamsdotter Rommel.

Barn:

 • Aron, född 1601. Reste 1616 från Sverige med hertig Julius Fredrik till 'Würtemberg-Teck och gick i dennes tjänst. Död 1618-05-02 i Stuttgart och begraven s. å. 4/5 i Hospitalskyrkan därst.
 • Elisabet, begraven 1618-04-19 i Västra Vingåkers kyrka. [12]
 • Carl, till Djula och Sjöholm. Född 1604-10-04. Var, såsom yngsta sonen, ämnad till präst och studerade flitigt vid gymnasium i Strängnäs. Student i Uppsala11 1620-10-20. Död 1622-04-09 och begraven i Västra Vingåker, varest han bisattes 1623-04-02.
 • Anna. Hon donerade 1660 ett altarkläde till Östra Vingåkers kapell och 1667-01-10 en åkertäppa till samma kapells prästgård. Gift 1621-06-13 på Djula med majoren Knut Uggla, död 1634.
 • Christina, död 1640-12-19 Medevi och begraven i Gyllenstiernska graven i Tryserums kyrka, Kalmar län. Gift 1631 med kammarherren friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm, i hans 1:a gifte, född 1597, död 1658.
 • Carin, död någon tid efter mannen och jämte honom begraven 1670-03-09 i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Gift 1637-03-26 med assessorn Jakob von der Linde, friherre von der Linde, född 1612, död 1668.
 • Helena, död 1677-12-04 Vi och begraven i Löts kyrka. Gift 1644-03-03 Claestorp med majoren Ingevald Crusebjörn, född 1611, död 1658. De gåvo 1640 en predikstol till Löts kyrka.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: