:

Adlersparre nr 1988

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adlersparre nr 1988

Adlad 1757-12-01, introducerad 1773.


Adlersparre%20A198800.png


TAB 1

Christoffer Andersson (översiktstab 1). Borgmästare i Bogesund, nu Ulricehamn. Gift 1628-06-29 med Anna Ingevaldsdotter.

Barn:

 • Christoffer Christoffersson Sundelius, född 1641-09-13 i Bogesund. Handelsman i Göteborg. Död i Göteborg 1694-03-23 och begraven i Gustavi kyrka. Gift 1677-10-21 med Johanna Schröder, dotter av handelsmannen i Göteborg Erik Fransson Schröder och Sofia Göransdotter.

Barn:

 • Christoffer Christoffersson, född 1682-02-15 i Göteborg. Fältsekreterare vid västgötaarmén 1711-08-18. Konfirmationsfullmakt 1712-02-16. Rådman i Göteborg (Bg.) 1714-09-10. Sekreterare i statskontoret 1716-05-11. Statskommissarie 1727-07-18. Död 1743-04-13. Gift 1717-02-00 med Sofia Nordlind i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1714-01-17 med protokollssekreteraren Mattias Steuchius, adlad Steuch, men ej introducerad, född 1681, död 1714) (SK.), född 1698-12-01, död 1754-03-16, dotter av biskopen i Strängnäs stift doktor Daniel Nordlind och Anna Brunner.

Barn:

 • Christoffer Christoffersson, adlad Adlersparre, född 1718, död 1799. Se Tab. 2.
 • Johanna Christoffersson, adlad Adlersparre, född 1720-04-09. Död 1776-06-07 på Renshammar. Gift 1:o 1739 med kaptenen vid fortifikationen Paul Boll, född 1699, död 1744 (Öä). Gift 2:o 1747-03-26 med kaptenen vid Dalregementet, RSO, Samuel Birgersson Elfving, född 1709, död 1773.
 • Hedvig Christoffersson, adlad Adlersparre, född 1729-01-16, död 1815-06-03 i Söderköping. Gift 1747-06-09 med översten Olof Tilas, friherre Tilas, nr 248, född 1719. död 1790.

TAB 2

Christoffer Christoffersson, adlad Adlersparre (översiktstab 2, son av Christoffer Christoffersson, tab 1), född 1718-02-14. Student i Uppsala 1734-10-10 och i Lund 1736 (KrAB.). Volontär vid amiralitetet 1738. Förare vid livgardet 1740. Fänrik vid Jämtlands regemente (KrAB.) 1741-12-29. Löjtnant vid Jämtlands regemente 1742-05-13. Kaptenlöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1745-03-07. Kapten vid Jämtlands dragonregemente 1750-08-14. Stabskapten (KrAB.) 1752-10-30. RSO 1757-04-28. Adlad, jämte sina systrar, 1757-12-01, men han erhöll för sig ensam adelsbrev (introducerad 1773 under nr 1988). Major 1759-11-23. Major vid regementet 1762-06-29. Överstelöjtnants avsked 1768. Död 1799-10-07 i Stockholm. Gift 1749-12-14 med Ebba Sofia Planting-Bergloo, född 1730-09-22, död 1763-11-10, dotter av kaptenen Carl Planting-Bergloo, nr 1016, och Hedvig Magdalena Hammarskjöld, nr 135.

Barn:

 • Sofia Ebba, född 1750-10-16, död ogift 1818-08-28 i Kvarsebo prästgård, Östergötlands län.
 • Carl, född 1752-01-22. Student i Uppsala 1772-03-09. Kansliexamen 1774-06-08. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1774-07-05 och i riksarkivet 1775-02-28. Kopist i riksarkivet 1776-01-23. Kanslist 1780-02-29. Registrator 1781-12-18. Sekreterare i survivans 1792-02-23. Sekreterare 1795-03-27. Adjungerad ledamot i kanslikollegium 1799-07-02. Kansliråds titel 1803-01-11. RNO 1809-07-03. Tjänstgörande kansliråd 1809-10-23. Avsked från sekreterarebeställningen i riksarkivet och ledamotskapet i kanslikollegium 1822-02-12. Död ogift 1825-06-24 i Stockholm. A., som under närmare tre årtionden var chef för riksarkivet, erhöll 1788 vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens historiska pris för sitt arbete om svenska krigsväsendet 1560–1611. Hans under åren 1793–1822 utgivna Historiska samlingar utmärka sig genom en omsorgsfull redigering [Br].
 • Hedvig, född 1753-03-18, död ogift 1829-02-02 i Stockholm.
 • Gustaf, född 1754-08-25. Extra ordinarie kanslist i inrikescivilexpeditionen 1774. Kopist i inrikescivilexpeditionen 1776-02-27. Kanslist 1781-01-26. Protokollssekreterare 1781-11-12. Expeditionssekreterare 1792-06-07. Avsked 1824-03-00. Död ogift 1824-03-25 i Stockholm.
 • Margareta, född 1755-11-25, död 1757-03-16.
 • Åke, född 1757-04-06, död 1757-08-05.
 • Christoffer, född 1758-07-02, död 1759-01-17.
 • Georg, friherre och greve Adlersparre, född 1760, död 1835. Se Grevliga ätten Adlersparre nr 130
 • Axel, född 1763. Landshövding. Död 1838. Se tab 5.

TAB 3

Georg, friherre och greve Adlersparre. Se Grevliga ätten Adlersparre nr 130

TAB 4

Se Grevliga ätten Adlersparre nr 130

TAB 5

Axel (översiktstab 3 B, son av Christoffer Christoffersson, adlad Adlersparre, tab 2), född 1763-06-29. Student i Uppsala 1777-03-25. Rustmästare vid Upplands regemente 1778-05-30. Volontär vid livregementet till häst 1778-05-30. Korpral vid livregementet till häst 1779-03-02. Kvartermästare 1780-01-24. Kornett 1780-03-01. Löjtnant 1785-04-20. Deltog i fälttågen i Finland 1788–90. Ryttmästare vid livregementets lätta dragonkår 1792-09-17. Avsked 1796-04-05. Ordförande i kommittén för utmarkernas fördelning på Öland 1812-09-03–1818-06-09. RNO 1818-11-23. LLA 1818-12-03. Tillförordnad landshövding på Öland 1819-06-30. Avsked med landshövdings titel 1821-12-28. Vice landshövding på Öland 1822-05-17–1822-07-05 samt i Jämtlands län 1833-09-07–1834-11-14. LVA 1821-04-18. Död 1838-09-16 Näldö Han bevistade riksdagen i Norrköping 1800-05-29 och avsade sig i adelns plenum sin riksdagsmannarätt för pågående riksdag samt senare (1800-06-22) för alltid. Arrenderade Borgholms och Ottenby kungsgårdar på Öland. Han uträttade ett nydaningsarbete av genomgripande betydelse för Ölands ekonomiska utveckling genom den stora kronoallmänningens utskiftande [Bbl]. Gift 1806-08-08 på Värnanäs i Halltorps socken, Kalmar län med Carolina Ottiliana von Arbin, född 1782-05-16, död 1871-11-26 Brod, dotter av generallöjtnanten Axel Magnus von Arbin, nr 2054, och Adolfina Fredrika Hästesko-Fortuna, nr 286. Se biografi i Svenskt Biografiskt lexikon.

Barn:

 • Sofia Adolfina, född 1808-03-06 på Borgholms kungsladugård i Repplinge socken, Kalmar län. Stiftsjungfru. Målarinna. Död ogift 1862-03-23 i Stockholm. Se biografi i Svenskt Biografiskt lexikon.
 • Georg, född 1809. Överste. Död 1902. Se tab 6.
 • Axel, född 1812. Kommendör. Död 1879. Se tab 8.
 • Carolina Ottilia, född 1814-11-11 på Ottenby kungsgård i Ås socken, Kalmar län, död 1814-12-25.

TAB 6

Georg (översiktstab 3 B, son av Axel, tab 5), född 1809-04-28 i Borgholm. Kadett vid Karlberg 1823-11-20. Utexaminerad 1828-12-12. Fänrik vid Kalmar regemente 1829-01-22. Kornett vid kronprinsens husarregemente 1829-10-03. Kornett vid Jämtlands hästjägarskvadroner 1832-11-24. Löjtnant 1833-01-25. Ryttmästare 1836-07-27. RSO 1851-11-10. Major och chef för Jämtlands hästjägarkår 1853-10-13. Överstelöjtnant i armén 1859-08-18. Överste i armén 1868-08-07. KNS:tOO1kl 1873-07-21. Avsked 1875-01-21, död 1902-03-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db). Gift 1868-10-15 i Frösö socken, Jämtlands län (vb) med Hedvig Louise Charlotte Söderberg, född 1847-01-25 i Brunflo socken, Jämtlands län (fb), död 1935-02-20 i S:t Görans förs, Stockholm (db nr 74), dotter av kronofogden Veit Johan Söderberg och Märta Brita Nordlander.

Barn:

 • Rosalie, född 1869-11-23 i Östersund, död 1876-01-04 i Frösö socken (db).
 • Georg, född 1871-03-04 i Östersund. Sjukgymnast och massör i Durban i Sydafrika. Lämnade Sverige 1903-11-00. Död 1951-08-13 (lever i 1946 års Adelskalender enligt UD död 1978-03-12 i London) i Durban, Natal, Sydafrika (Hedvig Eleonora förs, Stockholm db nr 22).
 • Christoffer, född 1872. Arkitekt. Död 1917. Se Tab. 7.
 • Maria, född 1874-05-27 i Frösö socken, död i Frösö socken 1875-12-03 (db).
 • Axel, född 1881-02-24 i Hälsingborg (fb). Mogenhetsexamen i Stockholm 1899-05-15. Student i Uppsala 1899-09-05. Med. fil. kand. 1902-09-15. Gymnastisk-ortopediska institutets sjukgymnastikkurs 1902–1903. Assistent vid Gymnastisk-ortopediska institutet 1903. Död 1956-02-06 (på Stigbergets sjukhus) i Högalids förs, Stockholm (db).

TAB 7

Christoffer (översiktstab 3 B, son av Georg, tab 6), född 1872-04-24 i Frösö socken, Jämtlands län. Utexaminerad från Tekniska högskolans avdelning för arkitektur 1894. Arkitekt i London. Ledamot av Royal Institute of British Architects. Död 1917-01-16 i London. Gift 1896-10-04 i S:t Mary Abbots church i Kensington, London (vb), med Johanna Sofie Maximiliana Linderquist, född 1863-05-25 i Skövde (fb), dotter av bagaren, källarmästaren Johan Linderquist och Matilda Sofia Andersson.

Barn:

 • Christoffer Maximilian, född 1899-07-30 i London. Se Tab. 7 A.
 • Georg Gilbert Lionel Cornwallis, född 1900-08-10 i London. Död 1920-08-12 i London.
 • Clarence Rudolf, född 1903-08-19 i London. Död 1918-10-12 i Surrey, England.

TAB 7 A

Christoffer Maximilian (översiktstab 3 B, son av Christoffer tab 7), född 1899-07-30 i Bromtondistriktet, London. Deltog i världskriget. Avsked med löjtnants rang. Student vid Londons universitet 1920-09-04. Examen från Royal Military College i Sandhurst. Examen från Royal College of Science and Technology 1921-09-00. Royal Society of Arts examen 1922. Kamrer. Gift 1:o 1922-08-30 i Hastings, Sussex, med Nellie Amalia Butler, född 1894-03-28 i London, död 1940-01-03 i London, dotter av William Butler och Minnie Caroline Illesey. Gift 2:o 1942-01-03 i Brentford, Middlesex, England med Edith Mary Irving, , född 1915 i West Kensington, London, dotter av Georg Emanuel Irving och Sophie Henrietta Noble.

Barn:

 • 2. Christine Margret,
 • 2. Christopher John, '


TAB 8

Axel (översiktstab 3 B, son av Axel, tab 5), född 1812-11-27 på Ottenby kungsgård. Kadett vid Karlberg 1825-07-01. Kammarpage hos kronprinsessan 1833–1837. Utexaminerad 1837-02-24. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts Flotta 1837-04-14. Premiärlöjtnant 1845-07-12. Bevistade danska kriget 1849 som premiärlöjtnant vid danska örlogsflottan. RDDO 1849. Kaptenlöjtnant 1854-04-18. Kapten 1858-02-02. LKrVA 1858. RSO 1860-05-05. Chef å fregatten Norrköping under dess expedition till Nordamerika och Västindien 1861–1862. Kommendörkapten 1862-06-03. Chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1863-12-23. HedLÖS 1867. Kommendör i flottans nya reservstat 1868-06-04. Chef för förvaltningen av sjöärendena 1868-12-22. Avsked därifrån 1871-06-09. Ekipagemästare i Karlskrona. Ledamot av riksdagens 2. kammare för Stockholms stad 1867–79. Död 1879-06-16 i Stockholm och begraven å galärvarvets kyrkogård. Politiker. Se Biografi i Svenskt bigrafiskt lexikon. Gift 1:o 1848-12-29 i Karlskrona med Heliodora Anckarsvärd, född 1823-04-12 i i Karlskrona, död 1868-05-02 i Stockholm, dotter av premiärlöjtnanten vid flottan Johan Otto Mikael Anckarsvärd, nr 2109 B., och hans 2:a fru Catharina Gustava Lind. Gift 2:o 1869-12-26 i Stockholm med friherrinnan Carin Sofie Leijonhufvud, född 1823-07-06 Helgerum, ordförande i handarbetets vänner 1874–1887, styrelseledamot i Fredrika-Bremer-förbundet 1884–1895, GMiqml 1895, känd skriftställarinna under pseudonymen Esselde, död 1895-06-27 på Ström vid Södertälje (db), dotter av överstelöjtnanten friherre Erik Gabriel Leijonhufvud, och Sofia Emerentia Hoppenstedt. Se biografi i Svenskt biografisk lexikon.

Barn:

 • 1. Sofia Heliodora Ottiliana, född 1850-08-23 i Karlskrona (pastor i Eksjö). Stiftsjungfru. Död ogift 1924-10-16 i Eksjö stadsförs (db nr 60).
 • 1. Carin Alcyone, född 1851-12-04 i Karlskrona (fb). Död 1938-06-24 i Uppsala, Näs förs, Uppsala län (db).
 • 1. Georg, född 1856-10-06 i Karlskrona. Se tab 9.
 • 1. Rolf, född 1859-07-31 i Karlskrona (fb). Reste till sjöss på engelska och amerikanska handelsfartyg 1878–1882. Elev vid akademien för de fria konsterna 1883–1888. Belönad med sk hertiglig medalj 1888. Studerade i Paris. Bildhuggare. Anställd vid Höganäs-Billesholms aktiebolag 1904. Chefs- och styrelsesekreterare vid Höganäs-Billesholms aktiebolag. Föreståndare för bolagets centralarkiv i Hälsingborg 1919. Såsom bildhuggare har han bl a utfört statyerna Djurgårdsbron Död 1943-11-25 i Hälsingborgs Maria (db nr 335).
 • 1. Karl, född 1863-09-02 i Karlskrona. Måste för sjukdom avbryta sina studier och vistades på Madeira 1882–1884. Elev vid Henrik Kellgrens gymnastiska institut i London och vid Cooks's Medical School i London 1884-11-00. Av medicinalstyrelsen i Stockholm förklarad legitimerad sjukgymnast 1892-12-30 praktiserade i London, Moskva, Kairo, Rom, Florens och Baden-Baden 1884–1920, i Stockholm sedan hösten 1920. RVO 1909-06-06. RRS:tStO3kl. WürtChK. PrRKM2 o 3kl. BadKrHjM. BadFrLM. RNO 1920-02-01. Död 1934-12-26 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 276).

TAB 9

Georg (översiktstab 3 B, son av Axel, tab 8), född 1856-10-06 i Karlskrona. Förvaltare vid Gustafsvik i Varnums socken, Värmlands län och vid Ryningsberg i Husby socken, Södermanlands län 1879–1886. Förvaltare vid Valaholm i Hova socken, Slätte i Fredsbergs socken, och Melltorp i Hova socken (alla i Skaraborgs Län) 1886–1902. Ägde Melltorp 1890–1902. Arrenderade Kungsskogen i Lungsunds socken, Värmlands län 1902–1906. Innehade Karlstads rid- och körskola 1906–1909. Förvaltare vid Valaholm 1911–1914. Slussinspektör vid Göta kanalverk 1914. Död 1929-02-09 i Täby förs, Östergötlands län (db nr 1). Gift 1883-06-23 Presterud )) Ölsboda. dotter av jägmästare Carl Eberhard Wolff och Carolina Charlotta Vilhelmina Buchholtz.

Barn:

 • Ida Margareta Alcyone (Aley), född 1884-05-26 (1884-03-26 enligt db) Östervik Stiftsjungfru. Anställd vid svenska sockerfabriksaktiebolag i Malmö.
 • Ebba Maria Carolina, född 1889-03-23 på Melltorp (fb). Stiftsjungfru. Genomgått Karlstads högre elementarläroverk för flickor och S:t Alban's College i London. Bokhållare vid Åsbrohammar–Spångsholms bruks nya aktiebolag 1915–1916. Tjänsteman i aktiebolag Svenska handelsbanken 1917. Kassör vid kontoret i Borensberg 1919. Anställd vid Norrköpings enskilda banks kontor i Söderköping. Gift 1933-04-17 i Söderköping (vb nr 7) med övermaskinisten Bertil Gustaf Nyblom i hans 2:a gifte, född 1891-12-09.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: