:

Kuylenstierna nr 1304

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Kuylenstierna nr 1304

Adlad 1693-11-30, introducerad 1697.

Kuylenstierna A130400.png

TAB 1

Jan Jakobsson Kuyl, född i Holland. Inkallades 1641 till Sverige och anställdes som verk- och slussmästare vid fortifikationsbyggnaderna i Göteborg 1642-04-04. Död på hösten 1661, genom olyckshändelse ihjälslagen av vindbryggan vid Västerport, och begraven i gamla kyrkan, Göteborg [Mf]. Gift med Helena N. N., som 1648 jämte andra begåvade tyska kyrkan i Göteborg (1 Bg.).

Barn:

 • Vilhelm Jansson Kuyl. Var 1657 amiralitetskapten i svensk tjänst. Förde skeppet Rosen i C. G. Wrangels flotta 1658-10-00 (Zf.). Död 1670 och begraven 1670-09-23 i Göteborg. 'Han blev i sjöslaget i Öresund den 29 oktober 1658 efter långt och hårt fäktande samt sedan han förlorat mesta delen av sitt folk, jämte master, stänger och roder, och själv blivit illa kväst, av holländarna med sitt skepp, som dock strax därefter sjönk, tillfångatagen men av konung Carl X Gustaf igenlöst, blivande vid sin ankomst till Hälsingör för sitt tappra förhållande benådad med en vacker värja och 1000 daler. Han skall ock fått löfte om adelskap, men vilket, i anseende till konungens mellankommande död, ej gick i verkställighet.' Gift 1655-07-01 i Göteborg med Maria te Letter från Middelburg i Holland, av spansk adlad släkt, född 1634, död 1688-05-00 och begraven 1688-07-22 i Göteborg. De hade en son Henrik Kuyl, som blev sjökapten i venetiansk tjänst men gick i en sjödrabbning över till turkarna, där han kom i tjänst, antog mohammedanska religionen och kommenderade turkiska flottan i Svarta havet, under namn av Ali Pascha, samt hade två söner, Mustafa och Achmed.' Ali Pascha gjorde 1710 en del tjänster åt de svenskar, som med Carl XII kommo till Turkiet (Legationspredikanten S. Agrells dagbok.). Denna gren av släkten fortlevde troligen ännu under sultan Mahmuds regering i början av 1800-talet (Medd. av kapten Alexis Kuylenstierna.).

Barn:

 • Johan Kuyl, adlad Kuylenstierna, född 1662-10-12). Kajutvakt på ett engelskt skepp 1674-11-30. Överskeppare i engelsk tjänst 1684. Underlöjtnant i engelsk tjänst 1686. Återkom till Sverige 1687-11-00, sedan han i engelsk tjänst gjort många sjöresor till olika länder och deltagit i flera skarpa sjödrabbningar. Överlöjtnant vid amiralitetet 1687. Var anställd på holländska flottan 1693. Adlad 1693-11-30 (introducerad 1697 under nr 1304). Amiralitetskapten 1695-11-08. Skeppskapten 1703-05-01. Avsked (2 Lk.) 1710-09-07. Död 1746-03-27 Källhult samt begraven 1746-05-21 i Håksviks kyrka, där hans vapen uppsattes. Han var liksom fadern en tapper och berömlig sjöman. Gift 1688-06-15 i Karlskrona med Maria Mannerfelt, född 1672-06-13, död 1740-09-04 på Kållhult och begraven 1740-10-17 i Håkviks kyrka, dotter av amirallöjtnanten Måns Assarsson, adlad Mannerfelt, och hans 2:a fru Christina Pedersdotter.

Barn:

 • Magnus, född 1690. Vice häradshövding. Död 1754. Se Tab. 2.
 • En dotter, född 1694, död 1700 och begraven 1700-10-30 i Göteborg.
 • Johan, född 1698. Löjtnant. Död 1775. Se Tab. 37
 • Maria Christina, född 1701-01-23 i Göteborg, död 1756 Bosared och begraven 1756-12-19 i Sjötofta kyrka. Gift 1717 med kaptenen vid Älvsborgs regemente Adam Elfman, född 1685, avsked 1746.
 • Maria Johanna, född 1704, död 1787-06-12 på Källhult. Gift 1:o 1734-08-11 med sin mosters styvson, sekreteraren Nils Alexander Riddersvärd, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1736. Gift 2:o 1737-07-13 med sin moders halvbroders son, löjtnanten Johan Gyllenskepp, född 1715, död 1798.
 • Carl Gudmund, född 1709-11-02 i Håksviks socken, död 1713-03-12.

TAB 2

Magnus, (son av Johan Kuyl, adlad Kuylenstierna, tab 1), till Ekedal i Sjötofta socken, Älvsborgs län. Döpt 1690-08-16 i Göteborg. Student i Uppsala 1709-10-06. Vice häradshövding. Död 1754 på Ekedal och begraven 1754-04-05. Gift 1717 med Maria Gyllensting, född 1699, död 1757 på Ekedal och begraven 1757-07-08 dotter av majoren Gustaf Adolf Gyllensting, och Helena Larsdotter Wendelin.

Barn:

 • Gustava Johanna, född 1718, död 1767-01-01 Gift 1:o 1745-08-30 på Ekedal med komministern i Sjötofta församl. Nikolaus Johan Zachrisson, död 1748 och begraven 1748-05-11. Gift 2:o 1750-01-10 med kaptenen vid Älvsborgs regemente Otto Gustaf Baalack i hans 1:a gifte (gift 2:o med Eva Häger), född 1722-08-29 Hultaberg, död 1789-10-01 Brängesås
 • Vilhelm Adolf, född 1722. Vice häradshövding. Död 1789. Se Tab. 3.
 • Maria Christina, född 1724-07-12, död ogift 1793-10-25 på sin gård Skäremo i Håkviks socken, Älvsborgs län.

TAB 3

Vilhelm Adolf, (son av Magnus, tab 2), till Ekedal och Severedsholm, bada i Sjötofta socken, Älvsborgs län, född 1722. Student i Lund (At (P.).) 1742-10-21. Vice häradshövding. Död 1789-06-07 på Ekedal. Gift 1769-07-04 med Ulrika Bergman, död 1808-04-26 dotter av en fältväbel.

Barn:

 • Gustaf Magnus, född 1769. Kapten. Död 1841. Se Tab. 4
 • Mariana Johanna, född 1771-08-10, död 1827-12-13 i Jönköping. Gift 1819-12-13 med traktören i Jönköping Samuel H. Tinnerholm.
 • Anna Elisabet, döpt 1773 2712 på Ekedal, död 1814-05-12 Bosared Gift 1810-01-01 på Severedsholm med stabskaptenen vid Älvsborgs regemente, RSO, Carl Gustaf von Hackwitz i hans 1:a gifte (gift 2:o 1816-03-04 med Elisabet Maria Eneman, född 1787-11-01 Solberga 120.), född 1781-02-05 Esbjörnstorp, död 1844-04-01 Segerstorp

TAB 4

Gustaf Magnus, (son av Vilhelm Adolf, tab 3), född 1769-09-17. Antagen i krigstjänst 1786. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1786-04-13. RSO 1790-05-02 Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1792-12-18. Kaptens avsked 1796-04-20. Död 1841-09-29 Gudebo. Bevistade sjöslaget vid Hogland 1788. Gift 1:o 1793-10-04 Limmared med Antoinette Elfman, från vilken han blev skild, född 1768, död 1859-02-24 Katrineberg. Gift 2:o 1804-10-09 på Mjöhult i Sandviks socken, Jönköpings län med Margareta Elisabet Netherwood, född 1785-01-10 på Väboholm i Reftele socken, Jönköpings län, död 1825-12-03, dotter av kornetten Isak Gabriel Netherwood, och Paulina Margareta de la Grange.

Barn:

 • 1. Johan Vilhelm, född 1794-09-13. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1812-04-28. SMtf 1814. Artilleriunderofficersexamen 1815-03-06. Adjutant vid Jämtlands fältjägarregemente 1815-11-21. Löjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1816-06-11. Officersexamen 1816-10-14. 1. regementsadjutant 1820-05-09. Kapten i regementet 1827-04-25. Major i regementet 1836-09-02. RSO 1837-06-24. TILLFöRORDNAD gränsbefälhavare i Haparanda 1838-06-27. Postkommissarie i Haparanda 1839-03-22. Major i armén 1839-08-03. Död ogift 1855-03-21 Haparanda. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814..
 • 2. Ulrika Margareta, född 1805-08-28, död 1809-11-04 Gasbo och begraven 1809-11-20. 2. Carl Georg, född 1807. Kapten. Död 1870. Se Tab. 5. 2. Fredrik Ulrik, född 1811-07-16 på Gasbo, död på Gasbo 1811-11-17.

TAB 5

Carl Georg, (son av Gustaf Magnus, tab 4), född 1807-08-28 Ekedal. Sergeant vid Jämtlands fältjägarregemente 1820-11-06. Fältväbel vid Jämtlands fältjägarregemente 1822-02-01. Avsked 1824-11-06. Fältväbel vid Älvsborgs regemente 1825-07-01. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1831-04-30. Löjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1833-01-25. Kapten 1853-08-11. Avsked 1858-09-21. Död 1870-04-19 i Lockne socken, Jämtlands län. Gift 1837-09-21 i Sunne prästgård i Lockne socken, Jämtlands län med Brita Magdalena Backman, 1809-06-13 på Frösö rektorsboställe, död 1889-10-27 i Östersund, dotter av prosten och kyrkoherden, fil. jubeldoktorn Gunnar Backman och Anna Catharina Agorander.

Barn:

 • Ulla Vilhelmina, född 1838-07-29 Höla, död 1892-08-00 i New-Haven i Connecticut i Nordamerika. Gift 1862-11-21 i Östersund med handlanden i New York Anders Olsén, född 1835.
 • Carl Gustaf, född 1840-05-21 (1840-05-29) på Höla. Volontär vid Jämtlands hästjägarkår 1860-12-21. Sergeant 1861-06-23. Avsked 1862-09-24. Studentexamen i Uppsala 1863. Deltog som frivillig i dansk-tyska kriget 1864. Ånyo sergeant vid Jämtlands hästjägarkår 1864-12-12. Avsked 1865-10-15. Lantmäterielev 1869 11 11. Kontorist i Sundsvall. Lantmäteriexamen 1875-05-20. Lantmäteriauskultant 1875-05-24. Vice kommissionslantmätare i Jämtlands län 1884-05-13 (1884-05-14). Kommissionslantmätare i Jämtlands län 1890-05-16. Död ogift 1902-04-03 på sin egendom Hornstorp på Frösön.
 • Bror Gustaf Gillis, född 1842. Kommissionslantmätare. Död 1887. Se Tab. 6.
 • Catharina Amanda, född 1844-05-28. Död 1935-10-24 i Östersund (db 148). Gift 1864-04-05 Ope med länsagronomen i Västerbottens län, direktören Carl Julius Viktor Lindström, född 1844-06-04 i Eds socken, Kalmar län, död 1885-10-15 i Umeå.

TAB 6

Bror Gustaf Gillis, (son av Carl Georg, tab 5), född 1842-01-26 i Hallens socken. Studentexamen i Uppsala 1864-04-11. Lantmäterielev 1865. Lantmäteriexamen 1872. Lantmäteriauskultant 1872. Vice kommissionslantmätare i Jämtlands län 1879-04-15. Kommissionslantmätare i Jämtlands län 1885-05-07. Död 1887-08-01 i Östersund. Gift i Östersund 1876-10-26 med Hedvig Catharina Fredrika (Karin) Hellberg, född 1850-10-07 i Östersund, död 1927-02-22 i domkyrkoförs, Uppsala ]], dotter av räntmästaren Olof Peter Hellberg och Johanna Charlotta Caspolin.

Barn:

 • Magda Charlotta, född 1878-08-09 i Brunflo socken, Jämtlands län, död 1880-12-27 Silje
 • Magda Ottilia, född 1882-07-26 på Silje, död ogift 1901-10-12 på Silje.
 • Carin Charlotta (Lotty), född 1885-10-06 på Silje. Konstnärinna. Gift 1905-04-17 i Uppsala domkyrka med kaptenen vid upplands infanteriregemente RSO, Carl Leonard Casimir Bretzner, född 1877-10-01 i Munsö socken, Stockholms län.

TAB 7

Vilhelm, (son av Johan Kuyl, adlad Kuylenstierna, tab 1), döpt 1693-06-22 i Göteborg. Volontär vid änkedrottningens livregemente till fot i Wismar 1709-01-00. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1710. Förare vid Skaraborgs regemente 1711-05-10. Fältväbel vid Älvsborgs infanteriregemente 1711-10-06. Sekundfänrik vid Älvsborgs infanteriregemente 1712-10-09. Konfirmationsfullmakt 1716-04-17. Premiärfänrik (2 Lk.) 1713-10-05. Kornett vid livdragonregementet 1718-01-09. Löjtnant vid livdragonregementet 1719-05-26. Kapten 1742-05-12. Konfirmationsfullmakt 1742-08-19. RSO 1748-11-07. Major. Död 1749-11-21 på sitt boställe Kallela i Finland och begraven 1749-12-13 i Åbo domkyrka. 'Han var med vid Gadebusch och Tönningen, varest han blev fången, ävensom 1716 i Norge, där han vid Fredrikshall 1716-06-00 blev skjuten genom högra armen.' Gift 1723 med Margareta von Lietzen, född 1703, död 1758-12-26 Risa och begraven i Örsås kyrka, dotter av lagmannen Carl Lietzen, adlad von Lietzen, och Ingel Strömner.

Barn:

 • Johan Anders, till Runstorp och Landsjö, båda i Kimstads socken, Östergötlands län, född 1724. Volontär vid livdragonregementet 1733. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1748-03-11. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1751-08-31. Transporterad till Posseska regementet 1754-04-04. Kaptens avsked 1760-10-07. Död barnlös 1795-05-15 på Landsjö, vilket han 1794 stiftat till fideikommiss för ätten. Gift 1:o 1754-09-26 i Östra Eneby prästgård, Östergötlands län med sin mosters styvdotter Barbara Gustava Johanna Pereswetoff Morath, född 1724-05-23 i Stockholm, död 1785-04-15 på Landsjö, dotter av majoren Alexander Pereswetoff Morath, nr 559, och hans 1:a fru Beata Bossardt. Gift 2:o 1787-05-08 med sin svägerskas brorsdotter Juliana Lovisa Lagercrantz, född 1761, död 1807-01-15 på Landsjö, dotter av hovjägmästaren Fredrik Lagercrantz, och Anna Christina Palmhielm.
 • En son, född 1725, död 1739-03-10 Lautkangar
 • Margareta Vilhelmina, född 1726, död 1780-01-22 på ryttmästarbostället Mårtenstorp i Öreryds socken, Jönköpings län. Gift 1757-01-18 med sin kusins svåger, kornetten Arvid von Mentzer, född 1728, död 1804.
 • Carl Vilhelm, född 1727. Överste. Död 1799. Se Tab. 8
 • Maria, död som barn.
 • Erik Magnus, född 1728. Löjtnant. Död 1768. Se Tab. 14
 • Gustaf Fredrik, född 1730. Jägmästare. Död 1776. Se Tab. 15.
 • Anna Maria, döpt 1732-03-13, död som barn.
 • Otto Samuel, född 1733-07-11 på Lautkangar (Sgn.) i Sagu socken, död på Lautkangar (Sagu förs kyrkoarkiv.) 1734-03-01.
 • Bernt Otto, död som barn.
 • Julius Markus, född 1736-04-28, död 1739-03-10 på Lautkangar (Sagu förs kyrkoarkiv.).
 • Otto Samuel, född 1737. Överstelöjtnant. Död 1817. Se Tab. 16.
 • Claes Ulrik, född 1738. Major. Död 1816. Se Tab. 22
 • Göran.
 • Maria, född 1740-12-07, på Lautkangar (Sagu förs kyrkoarkiv.), död på Lautkangar (Sagu förs kyrkoarkiv.) 1741-03-25.

TAB 8

Carl Vilhelm, (son av Vilhelm, tab 7), född 1727-11-11. Volontär vid Rutensparres värvade infanteriregemente 1746. Förare vid Rutensparres värvade infanteriregemente 1748. Volontär vid amiralitetets volontärregemente i Karlskrona 1749. Arklimästare vid amiralitetet 1755-09-02. Löjtnant vid amiralitetet 1755-10-04. Kaptenlöjtnant 1766-12-19. Major 1773-10-12. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant 1775-02-01. Överste 1788-07-21. RSOmstk 1788-07-27. Avsked 1789. Död 1799-08-22 Ekesund. 'Under det han bevistade riksdagen i Stockholm 1789 erhöll han genom Norrköpings stads riksdagsfullmäktige en präktigt arbetad silverkanna om 176 lods vikt med Kuylenstiernska vapnet på locket och inuti följande inskription: »Till tacksam hugkomst af Öfversten och Riddaren af Svärds-Ordens stora kors Herr Carl Wilhelm Kuylenstjernas tappra förhållande i sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788 af några medborgare i Norrköping. »' Gift 1:o 1765-12-25 På Ekesund med sin svägerskas halvsyster Anna Charlotta Pereswetoff-Morath, född 1745-02-22, död 1772-01-25 på Ekesund, dotter av majoren Alexander Pereswetoff-Morath, och hans 3:e fru Anna Christina Staël von Holstein. Gift 2:o 1779-11-23 Norsholm s socken, Östergötlands län med Catharina Lovisa Gripenwaldt, född 1755-06-26 Solberga, död 1802-12-09 i Norrköping, dotter av överstelöjtnanten Lars Erik Gripenwaldt, och Margareta Helena Wennerstedt.

Barn:

 • 1. Vilhelm Alexander, född 1768-07-21 på Ekesund, död 1769-06-15.
 • 1. Johan Carl, friherre Kuylenstierna (ej introducerad), född 1769. Major. Död 1852. Se Tab. 9.
 • 1. Erik Vilhelm, född 1771. Kapten. Död 1831. Se Tab. 10
 • 2. Beata Margareta, född 1782-01-10 på Ekesund, död som änka 1826-09-27 i Norrköping. Gift 1803-06-23 i Löts socken med handlanden i Norrköping Johan Peter Borin.
 • 2. Lars Axel, född 1784. Löjtnant. Död 1822. Se Tab. 11.
 • 2. Carolina Ulrika Sofia Augusta, född 1789-02-02 på Ekesund, död på Ekesund 1791-12-13.
 • 2. Otto Fredrik, född 1791. Kapten. Död 1825. Se Tab. 12

TAB 9

Johan Carl, (son av Carl Vilhelm, tab 8), friherre Kuylenstierna, ej introducerad, till Landsjö i Kimstads socken, Östergötlands län, som han fick till fideikommiss av farbrodern, född 1769-11-26 i Östergötland. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1770-03-28. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1786-12-13. Kornett 1787-02-23. Löjtnant vid livgrenadjärregementets rusthållsfördelning 1792-04-17. Kapten vid livgrenadjärregementets rusthållsfördelning 1805-07-22,. RSO 1809-07-03. Majors avsked 1810-05-29. Direktör för Göta kanalverk i Östergötland 1810-05-28–1836. KVO 1829-08-31. Friherre 1832-09-26 enligt 37 § R.F., men tog icke introduktion. Död 1852-04-29, på Landsjö. Bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1811-11-10 Fredriksdal med stiftsjungfrun Hedvig Sofia Vilhelmina Adlerstråle, född 1784-01-17 i Ystad, död 1848-01-16 på Landsjö, dotter av ryttmästaren David Ernst Fredrik Adlerstråle, nr 1765 A, och Elisabet Eufrosyne Ehrencrona.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1814-03-31 på Landsjö, död på Landsjö 1816-01-21.

TAB 10

Erik Vilhelm, (son av Carl Vilhelm, tab 8), född 1771-06-30 i Östergötland. Sergeant vid Kronobergs regemente 1788. Fänrik vid Kronobergs regemente 1792-01-12. Premiäradjutant 1793-09-19. Stabslöjtnant 1798-12-20 Transporterad till livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1799-12-18. Stabskapten livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1805-05-25. RSO 1809-06-06. Regementskvartermästare 1810-06-26. Avsked 1811-02-11. Död 1831-01-15 i Söderköping. Gift 1801-10-04 på Landsjö med Henrietta Charlotta Brummer, född 1767-01-08 Brantåsa, död 1827-04-30 i Söderköping, dotter av överstelöjtnanten Carl Magnus Brummer, och hans 2:a fru Maria Eufrosyne Stralenberg.

Barn:

 • Carolina Charlotta, född 1802-07-09 Melby s socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1851-09-09 i Norrköping.

TAB 11

Lars Axel, (son av Carl Vilhelm, tab 8), född 1784-11-11 Ekesund. Porte-épéefänrik vid preussiska infanteriregementet von Pirch 1803-12-20. Sekundlöjtnant vid preussiska infanteriregementet von Pirch. Premiärlöjtnants avsked 1809-03-14. Död 1822. Gift 1811-09-00 på Galkow i svenska Pommern med sin kusin, stiftsjungfrun Agneta Maria Kuylenstierna, född 1786-02-20, dotter av överstelöjtnanten Otto Samuel Kuylenstierna och Eva Christina Eek.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1812-06-16, död 1836-11-00.
 • Alexander August Samuel, född 1815-09-01, död 1817-11-28.
 • Carl Otto, född 1818-02-15, död 1836-11-00.
 • En dotter, född 1821, död 1836-11-00.

TAB 12

Otto Fredrik, (son av Carl Vilhelm, tab 8), född 1791-11-18 Ekesund. Kadett vid Karlberg 1805-10-01. Utexaminerad 1809-03-28. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1809-04-09. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1812-03-24. Kapten i armén 1818-05-11 och vid regementet 1819-11-30. Död 1825-10-17 på Skyllinge boställe i Gårdeby socken, Östergötlands län. Gift 1817-04-18 i Linköping med Maria Ulrika Hertzman, född 1796-11-15 i Linköping, död 1877-02-02 på Landsjö i Kimstads socken, Östergötlands län, dotter av kammarrådet Johan Olof Hertzman och Christina Charlotta Schenling.

Barn:

 • Maria Louisa Charlotta Marie-Louise, född 1818-01-13 på Skyllinge, död 1903-02-23 i Härnösand. Gift 1842-09-27 i Linköping med godsägaren Samuel August Wejdling, född 1816-07-31 (1816-07-03) i Skenninge, död 1863-12-28 På Agdatorp i Nättraby socken, Blekinge län.
 • Vilhelmina Johanna, född 1820-03-17 på Skyllinge, död 1831-07-11 i Linköping.
 • Johan Vilhelm, född 1822. Sjökapten. Död 1881. Se Tab. 13.

TAB 13

Johan Vilhelm (Janne), (son av Otto Fredrik, tab 12), född 1822-09-02 på Skyllinge. Kadett vid Karlberg 1837-10-01. Avgången från krigsakademien 1838-09-08. Anställd i handelsflottan. Sjökaptensexamen. Befälhavare på slupen Magdalena under professor Otto Torells expedition till Spetsbergen 1861. Död 1881-11-08 Landsjö s socken, Östergötlands län. Innehade Landsjö, fideikommiss. Gift 1865-11-11 i Stockholm med Augusta Ottilia Medberg, född 1839-12-07 (1839-12-09) i Stockholm, död 1906-10-08 på Landsjö, dotter av sidenkramhandlaren Jean Gustaf Medberg och Anna Charlotta Lundholm.

Barn:

 • Otto Fredrik, född 1866-08-22 på Landsjö, liksom systrarne, död på Landsjö 1906-10-29, Innehade Landsjö, fideikommiss.
 • Anna Maria, född 1868-01-13 Landsjö s förs, Östergötlands län.
 • Augusta Vilhelmina, född 1876-04-05 i Kimstad,. Östergötlands län.

TAB 14

Erik Magnus, (son av Vilhelm, tab 7), född 1728-10-19 i Finland. Volontär vid Rutensparres värvade infanteriregemente 1744 . Volontär vid livdragonregementet 1748 . Sergeant vid kronprinsens regemente 1757-07-19. Sekundfänrik vid kronprinsens regemente 1758-05-30. Regementsadjutant 1759-07-01. Löjtnant vid arméns flotta 1761-11-10. Död 1768-04-07 Lundby. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift med sin broders svägerska Maria Margareta Pereswetoff-Morath, född 1740-11-03 död 1813-08-26 i Norrköping, dotter av majoren Alexander Pereswetoff-Morath, och hans 3:e fru Anna Christina Staël von Holstein.

Barn:

 • Vilhelm Alexander, född 1767-02-23 på Lundby, död 1767-11-22.
 • Margareta Christina, född posthuma 1768-06-24, död 1845-03-04 i Stockholm. Gift 1783-11-04 i Norrköping med löjtnanten, friherre Gabriel Falkenberg af Trystorp, född 1756, död 1820.

TAB 15

Gustaf Fredrik, (son av Vilhelm, tab 7), född 1730. Hejderidare i Älvsborgs län (Sj.). Titulerad lantjägmästare 1775 (Sj.). Död 1776-04-15 på ryttmästarbostället Mårtenstorp i Öreryds socken, Jönköpings län. Ägde Torebo i Västergötland. Gift 1757 med sin svågers syster Agneta von Mentzer, född 1737-11-27 Lagmanshaga, död 1817-04-10 Gammalsjö, dotter av överstelöjtnanten Carl von Mentzer, och Anna Catharina Stierncrantz.

Barn:

 • Margareta Catharina, född 1757, död 1812-05-13 på Sandvik. (At (P.).) Gift 1780-07-04 Broddebo s socken, Jönköpings län med komministern i Dalstorps förs, Göteborgs stift Jakob Haibmeyer i hans 2:a gifte (gift 1:o 1775 i Göteborg med Anna Lisa Frössberg, död 1777) (Sgn.), född 1742-11-11 Ölsremma prästgård Älvsborgs län (Sgn.), död 1786.
 • Charlotta Christina, född 1761, död 1831-12-12. Gift 1787-07-04 med kommissionslantmätaren i Jönköpings län Per Ulrik Reinius, född 1758-09-16, död 1800-11-26 på Sjöryd i Grenna landsförs

TAB 16

Otto Samuel, (son av Vilhelm, tab 7), född 1737-08-24 på Lautkangar (Sagu förs kyrkoarkiv.) i Sagu socken i Finland. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1754-05-04. Fanjunkare vid husarregementet 1758-04-30, kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1760-12-21. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1768-12-10. Ryttmästare i armén 1773-09-15. Ryttmästare vid regementet 1774-06-06. Major och chef för svenska livkosackerna 1789. Överstelöjtnant i armén 1790-10-29. RSO. Generalförvaltare av godsen Pritzier och Hohendorf i Vorpommern. Död 1817-01-14 på Pritzier nära Wolgast. Han blev under kriget i Pommern tillfångatagen vid Demmin 1759-01-27 och tvungen att ingå i preussisk tjänst som fanjunkare vid v. Putkamers vita husarregemente samt deltog i fälttåget i Polen mot ryssarna. Rymde till ryska armén och marscherade med 130 svenska ryttare och soldater som ur preussisk tvungen tjänst rymt över till ryssarna genom Polen till Danzig och därifrån till Pommern samt gjorde sedan 1760 och 1761 års fälttåg i Pommern vid Sprengtportens frikår. Gift 1771-01-18 i Lund med Eva Christina Eek, född (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.) 1751-12-06 i Lund, död 1827-07-17 Stevelin 104.), dotter av akademiräntmästaren Erik Eek och Anna Maria Svenonius.

Barn:

 • Margareta Maria, född 1772-01-31 i Lund, död i Lund 1773-03-23 och jordfäst 1773-03-28 i domkyrkan.
 • Erik Vilhelm, född 1773. Konduktör. Död 1816. Se Tab. 17
 • Carl, född 1774. Överstelöjtnant, död 1842. Se Tab. 18
 • Hedvig Elisabet Charlotta, född 1775-09-00, död ogift 1838 på Stevelin (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.).
 • Johan Gustaf, född 1777. Ryttmästare. Död 1843. Se Tab. 20
 • Magnus Ulrik, född 1780-01-11 på Gräshult i Loshults socken, Kristianstads län. Fänrik i preussisk tjänst vid infanteriregementet prins Ferdinand 1797-10-09. Avsked 1801-01-19. Fänrik vid Engelbrecht ska regementet 1802-09-22. GMtf 1810-03-10. Löjtnant 1811-02-26. Övergick med regementet i preussisk tjänst 1815-10-23. Avsked ur svensk tjänst 1815-12-11.
 • Otto Christian, född 1781. Överstelöjtnant. Död 1861. Se Tab. 21.
 • Gustava Lovisa, född 1783-11-06 på Pritzier. Stiftsjungfru. Död 1833-05-04 i Greifswald. Gift 1808-02-17 på Pritzier med godsägaren Efraim Joakim von Hackewitz, till Stewelin, Vusterhusen och Warsin i Vorpommern, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1790 med Charlotta Svanfelt, född 1750-07-06 i Waschow vid Lassen i Vorpommern, död 1805-11-25 på Stewelin, dotter av kammarherren Carl Svanfelt, och Charlotta Ernesta von Buggenhagen), född 1754-05-22 på Nordanå i Alfta socken, Gävleborgs län, död 1826-02-20 på Stevelin.
 • Agneta Maria, född 1786-02-20 stiftsjungfru. Gift 1811-09-00 Galkow

TAB 17

Erik Vilhelm (översikstab 5, son av Otto Samuel, tab 16), född 1773-03-24 i Lund. Kadett vid fortifikationen 1782-03-01. Konstituerad konduktör i Lund 1789-03-24. Konduktör 1792-04-18. Död 1816-09-06 på Nya Älvsborgs fästning. Gift på Nya Älvsborgs fästning 1813-03-07 med Beata Vilhelmina Trippenhauer (Treppenhoff), född 1778, död 1844-03-31 i Göteborg.

Barn:

 • Vilhelmina Ulrika Charlotta, född 1806-11-16, död ogift 1878-09-05 i Göteborg.
 • Carl Vilhelm, född 1809. Sadelmakare. Död 1855-05-26 i Göteborg.
 • Otto Samuel, född 1814. Bageriidkare. Död 1874-01-27 i Bro socken, Värmlands län.
 • Anna Maria, född 1815, död 1827-04-10.

TAB 18

Carl, (son av Otto Samuel, tab 16), född 1774-08-25 i Lund. Hade hertig Carl till fadder och bars till dopet på Vidarp i Gårdstånga socken, Malmöhus län av hertigens gemål. Kadett vid amiralitetet 1789-06-06. Fänrik vid amiralitetet 1793-03-11 transporterad till Psilanderhielmska regementet 1794-03-11. Löjtnant vid Psilanderhielmska regementet, då benämnt Engelbrecht ska regmentet 1796-10-26. Gick i preussisk tjänst såsom löjtnant vid infanteriregementet von Grewitz (nr 57). Transporterad till 1. pommerska infanteriregementet 1808-01-01. Premiärlöjtnant vid 1. pommerska infanteriregementet (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.) 1810-08-04. Stabskapten 1812-10-05. Kompanichef 1813-08-14. RPrJK2kl 1813 och 1kl 1814. RRS:tV1O4kl 1814. Major 1816-03-09. Bataljonschef 1817-03-30. Transporterad till major i 2. linjeinfanteriregementet, Kronprinz von Preussen. Överstelöjtnants avsked 1821-05-29. Död 1842-02-12 på sin egendom Cletzin i Demminska kretsen i Pommern. Han bevistade 1812 års fälttåg mot Ryssland och blev sårad vid stormningen av Leipzig 1813-10-19. Gift 1817-01-17 med Friederike Amalia Henriette von Gloeden, född 1786, död 1864-12-12 I Schwedt.

 • Barn (RHB.):
 • Friederike Auguste Elisabet, född 1818-02-06 i Stettin, död 1833-04-25.
 • Hans Carl, född 1820-01-12 i Stettin. Utexaminerad från preussiska krigsskolan 1848. Löjtnant vid 7. kyrassiärregementet. Avsked. Godsägare. Död barnlös 1871-06-29 i Neu-Schoneberg. Gift 1856 i Zossen med Louise Magnus, född 1832-02-12, död 1917-04-13 i Berlin, dotter av godsägaren Ferdinand Ludvig Magnus och Rose Paetow. [Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.]
 • Jon Otto, född 1821-01-09 i Stettin, död 1833-10-05 på Cletzin.
 • Adolf Friedrich, född 1822-04-05 i Stettin, död 1833-08-19 på Cletzin.
 • Ida Gustave, född 1823-06-30, död ogift 1896-06-06 i Berlin (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.).
 • Meta Johanne Hermine, född 1824-10-26, död ogift 1906-04-27 i Schwedt (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.).
 • Auguste, född 1825-11-24, död ogift 1915-08-13 i Schwedt (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.).
 • Adelgunde Johanne Henriette, född 1826-12-04, död 1863-09-17. Gift med överstelöjtnanten vid preussiska artilleriet i Coblentz Friedrich Schimmelpfennig, död 1885-09-15 i Neuwied.[Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.]
 • Ture Ernst Gustaf, född 1829. Generallöjtnant. Död 1888. Se Tab. 19.
 • Emma Charlotte, född 1830-05-17, död ogift 1853-10-22) i Schwedt (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.).

TAB 19

Ture Ernst Gustaf, (son av Carl, tab 18), född 1829-03-24. Ryttmästare vid Westfaliska kyrassiärregementet nr 4. Major vid Westfaliska kyrassiärregementet. Överste för litauiska ulanregementet nr 2. Generallöjtnant. RPrJK2kl 1871. RPrKrO2kl och RÖO3kl. RSEO. RO1dHFO3kl m sv. Fälttågsmedaljer för åren 1864 och 1870, död 1888-03-23 i Berlin. Han deltog i fälttågen mot Danmark 1864 och mot Österrike 1866 samt i fransk-tyska kriget 1870–1871, varunder han förde ett lantvärnsdragonregemente Gift 1863-07-07 med Paula Ernestine Dorotea Friederike von Heister, född 1835-03-19, död 1890-08-13 i Berlin, dotter av majoren Carl Christian Leopold von Heister och Ina Elisa Cecilia von Schack.

Barn:

 • Anna Ina Friederike Caroline, född 1864-09-16 i Münster i Westfalen, död där 1866-01-22.
 • Ture Carl Friedrich Harald, född 1865-10-09 i Münster, död 1874-02-13 i Friedland.
 • Elisabet Berta Matilde Ida, född 1867-09-11 i Verden.
 • Ernst Vilhelm Erik, född 1872-07-23, i Münster, död 1877-08-16.

TAB 20

Johan Gustaf, (son av Otto Samuel, tab 16), född 1777-04-24. Vaktmästare vid svenska livkosackerna. Kornett i Västgöta kavalleriregemente 1791-04-24. Permission att inträda i preussisk tjänst. Kornett vid preussiska livhusarregementet 1793. Ryttmästare. RPrO Plemér. Avsked 1812. Död 1843. Gift 1:o 1801 med friherrinnan Maria Teresia Carolina von der Lippe, född 1782, död 1818-04-20 i Pretzier, dotter av (Medd. av regeringsrådet von Ehrenkrook, Ludvigslust.) Landeshauptmannen i Paderborn, friherre Mauritz von der Lippe, till Gutacker, och Antoinette von Neuhoff gen. Nievenheim. Gift 2:o med Sofie Trittelwitz.

Barn:

 • 1. Erica Lovisa, född 1802. Gift 1824-05-06 med kaptenen N. N. Schmidt [Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.].
 • 1. Gustaf, född 1805-05-11. Kom till kadettskolan i Berlin 1819. Löjtnant och adjutant vid 3. ulanregementet. Ryttmästare. Död 1857-10-24 i Berlin. Gift med Hedvig Carolina Dorotea von Kosboth, född 1821, död 1895. [Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.]
 • 1. Agneta, född 1807-04-06, död 1850-12-31. Gift 1824-06-18 med majoren vid 9. preussiska infanteriregementet, greve Vilhelm von Nicelli, född 1786-02-02, död 1852-06-18 i Stettin. [Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.]
 • 1. August, född 1809-10-19 i Hohenziar (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.). Löjtnant vid 22. preussiska infanteriregementet. Död 1851-04-19 på Ferdinandhof (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.) vid Anklam.
 • 2. Erik, född 1825-04-27. Sekundlöjtnant vid kejsar Alexanders gardesgrenadjärregemente. Stupade 1848-04-23 i Slesvig.
 • 2. Hugo, född 1828-06-01. Sekundlöjtnant vid kejsar Alexanders gardesgrenadjärregemente (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.). Stupade 1849-05-07 under gatustriderna i Dresden.
 • 2. Richard, född 1830, död 1848-06-07 i Alt Golm.

TAB 21

Otto Christian, (son av Otto Samuel, tab 16), född 1781-02-09. Inträdde i preussisk tjänst såsom korpral vid infanteriregementet von Pirch (nr 22) 1795. Porteépéefänrik vid infanteriregementet von Pirch 1795-11-30. Fänrik 1796-09-08. Sekundlöjtnant 1797-12-14. Blev under kriget mot Napoleon fången vid Auerstädt 1806-10-14 och förd till Frankrike, varifrån han hemkom följande år. Transporterad till 1. pommerska infanteriregementet 1809-12-09. Premiärlöjtnant vid 1. pommerska infanteriregementet 1811-06-03. Gjorde 1812 års fälttåg mot Ryssland. Utmärkte sig vid stormningen av Lüneburg 1813 274. RPrJK2kl och RRS:tV1O4kl m sv. Stabskapten 1813-04-22. RPr JK1kl 1813-08-00. Kompanichef 1813-11-23. Major och bataljonschef vid westfaliska lantvärnsinfanteriregementet 1814-05-17. Major av infanteriet 1814-07-01. Bataljonschef vid infanteriregementet nr 33 1815-12-28 Åter transporterad till 1. pommerska infanteriregementet 1819-02-20. Överstelöjtnants avsked 1819-12-18. Död 1861-08-11 i Breslau. Ägde Wilkau i Sachsen. Gift 1818-01-15 i Liegnitz med Johanna Auguste Elisabet Vitzthum von Eckstädt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generalmajoren Josef Friedrich Carl von Klüx, död 1816), född 1787-03-02 i Zieben vid Gross-Glogau, död 1852-10-19 i Breslau, dotter av sachsiske majoren Johan Ludvig Vitzthum von Eckstädt och Eleonore Henriette Vilhelmine von Witzleben.

Barn:

 • Gustaf Otto August Edvin, född 1818-09-28 i Liegnitz. Porte-épéefänrik vid 11. preussiska infanteriregementet 1836-09-09 Officersexamen 1837-11-15. Sekundlöjtnant vid 3. ulanregementet 1837-12-10. Premiärlöjtnant vid 3. ulanregementet 1850-10-10. Ryttmästare 1854-08-10. Major 1859-03-12. Transporterad till major vid brandenburgska dragonregementet Prinz Albrecht von Preussen 1861. Avsked från regementet 1863. Kommendant för 10. Landwehrhusarregementet 1866-05-15. Överstelöjtnant 1866-08-20 RPrRÖO3kl m sv s. d.. RPrJK2kl 1871. Chef för 8. reservdragonregementet vid mobiliseringen 1870. RRS:tStO och RRS:tV1O. Fälttågsmedaljer för åren 1848, 1866 och 1870, död barnlös 1900-03-15 på sitt gods Steinhöfel i Brandenburg.[Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.] Gift 1884 3712 med Adelheid Marianna von der Asseburg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1864-01-14 på Falkenstein med överstelöjtnanten och kommendören vid 1 ulanregementet Valentin von Massow, född 1825-06-25 i Berlin, död 1868-03-12 i Potzdam) (Crothaisches genealogsiches Taschenbuch der gräflichen Häuser.), född 1844-05-07 i Berlin, död 1912-02-02 på Steinhöfel, dotter av (Crothaisches genealogsiches Taschenbuch der gräflichen Häuser.) preussiska verkliga geheimerådet och överjägmästaren greve Ludvig von der Asseburg-Falkenstein och hans 5:e fru grevinnan Adelheid von Fürstenstein.
 • Vilhelm Edvin Adolf Viktor, född 1820-03-30 på Wilkau. Major och bataljonschef vid gardesartilleriregementet. Död ogift 1869-03-31 i Lübeck.

TAB 22

Claes Ulrik, (son av Vilhelm. tab 7). Till Åbonäs i Säby socken, Jönköpings län, född 1738-09-29 Lautkangar Kadett 1751. Volontär vid Älvsborgs regemente 1753. Sergeant vid konungens regemente 1759-02-28. Fänrik vid konungens regemente 1761-05-28. Löjtnant 1770-04-19. Stabskapten 1774-03-09. Genom byte transporterad till Jönköpings regemente 1776-04-24. Kompanichef vid Jönköpings regemente 1778. RSO 1779-01-04. Major 1784-10-18). Avsked 1786-12-14. Död 1816-01-04 på sin egendom Hestra i Torpa socken, Östergötlands län och begraven i Kimstads socken, Östergötlands län. Han bevistade pommerska kriget 1760–1763. Gift 1763 med Maria Christina Lagercrantz, född 1730-10-12 Drumstorp. Död 1806-04-03 Svärdsta, dotter av majoren Jakob Lagercrantz, och Brita Christina von Kothen.

 • Barn
 • Vilhelm Julius, född 1764. Kapten. Död 1832. Se Tab. 23
 • Margareta Christina, född 1765-10-26 på Åbonäs, död 1798-04-09 Gödestalund. Gift 1792-01-17 Sannarp s socken, Hallands län med landskamreraren Johan Nehrman, född 1761-10-31 i Halmstad, död 1852-02-11 på Gödestalund (Sgn.).
 • Beata Ulrika, född 1768-12-21 på Åbonäs, död på Åbonäs 1769-02-27.

TAB 23

Vilhelm Julius, (son av Claes Ulrik, tab 22), född 1764-06-14 på Åbonäs. Underofficer vid Jönköpings regemente 1774. Fänrik vid Jönköpings regemente 1779-04-23. Löjtnant 1786-01-14. Avsked 1788-07-22. Livdrabant 1793-01-25. Kapten vid Gotlands 2. lantvärnsbataljon 1808. Död 1832-10-11 På Stenstorp. Gift 1:o 1788-10-07 Vi med sin kusins svägerska Christina Sofia Skytte af Sätra, född 1763-05-27, död 1810-07-04 Svärdsta, dotter av majoren Carl Bengt Skytte af Sätra, och grevinnan Margareta Catharina Gyldenstolpe. Gift 2:o 1817-02-25 med den 1:a fruns syster Brita Lovisa Skytte af Sätra, född 1765-08-27 i Österåker, död 1843-02-03 På Husby i Svärta socken, Södermanlands län.

 • Söner:
 • 1. Carl Ulrik, född 1791. Generalmajor. Död 1856. Se Tab. 24
 • 1 Otto Vilhelm, född 1793. Hovstallmästare. Död 1871. Se Tab. 26.
 • 1. Claes Edvard (Evert), född 1795. Kapten. Död 1868. Se Tab. 27
 • 1. Filip Gustaf Vilhelm, född 1797. Kapten och kustinspektor. Död 1872. Se Tab. 34.
 • 1. Axel Fredrik, född 1799. Kapten. Död 1841. Se Tab. 36
 • 1. Erik Johan, född 1801-09-29 på Svärdsta. Student i Uppsala 1825. Prästvigd i Strängnäs 1830-11-14. Huspredikant 1830 Extra ordinarie amanuens vid Stockholms stads konsistorium 1836. Vice komminister i Hedvig Eleonora förs, Stockholm 1837. Andre pastoratsadjunkt i Jakobs förs, Stockholm 1837. Pastoralexamen 1838. Förste pastoratsadjunkt i Jakobs förs, Stockholm 1838. Vice pastor i Jakobs förs, Stockholm 1841. Pastoratsadjunkt i Fogdö förs, Strängnäs stift 1841, i Näshulta förs 1846 och i Götlunda förs 1847. Vice pastor i Götlunda förs 1843. Vice komminister i Kils förs 1852. Vice pastor i Vintrosa förs 1856 och i Axbergs förs 1857, allt i Strängnäs stift. Komminister i Örebro stads- och landsförs 1857-10-05. Tillträdde 1859. Död ogift 1880-05-31 i Örebro [Hm].
 • 1. Ludvig August, född 1804-04-17 på Svärdsta. Omkom vådligen på Svärdsta 1816-06-20.

TAB 24

Carl Ulrik, (son av Vilhelm Julius, tab 23), född 1791-06-18 Vi. Kadett vid Karlberg 1804-09-28. Utexaminerad 1808-04-11. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1808-04-21. 2. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1811-01-15. 1. löjtnant 1812-10-22. Kapten i regementet 1814-11-16. Kapten vid regementet 1815-04-04. RSO 1818-05-20. Major 1824-08-24. Transporterad till Södermanlands regemente 1828-10-22). Överstelöjtnant och 1. major vid Södermanlands regemente 1833-03-02. Överste och chef för samma regemente 1837-02-24,. Ledamot av Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1839–1848, dess vice ordförande 1846-1848 och hedersledamot 1849. Generalmajor i armén 1848-05-30. KSO 1849-11-26 LKrVA. CXIV Joh:s medalj 1855. Död 1856-06-25 å Arnö säteri i Södermanland och begraven på Nyköpings västra kyrkogård. Bevistade 1808 och 1809 års finska krig och därunder affärerna vid Sävar och Ratan, ävensom krigen i Tyskland och Norge 1813 och 1814, varunder han deltog i slagen vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Gift 1823-04-20 på Arnö i Nikolai socken, Södermanlands län med stiftsjungfrun Sofia Lovisa Sparre af Rossvik, född 1791-11-03 på Arnö, död 1880-08-03 i Nyköping och begraven hos mannen, dotter av ryttmästaren Fredrik Adolf Ulrik Sparre af Rossvik, och friherrinnan Ebba Margareta De Geer af Leufsta.

Barn:

 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1824-02-15 Ullaberg, liksom syskonen. Student i Uppsala 1843. Jur. fil. examen 1847-06-15. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1847. Examerad till rättegångsverken 1852-05-27 och kameralexamen 1852-05-28. Auskultant i Svea hovrätt 1852-09-20. Extra ordinarie notarie 1852-09-28. Vice häradshövding 1854-12-22. Auditör vid Södermanlands regemente 1859-02-01. Regementsskrivare vid Södermanlands regemente 1874-02-14–1880. RVO 1875-12-01. Avsked från auditörsbefattningen 1884-04-18. Död ogift 1912-09-16 i Nyköping. Han blev 1906-10-29 fideikommissarie till Landsjö, men avsade sig detta till förmån för sin brorson Alexis Edvard Ulrik.
 • Ebba Sofia Lovisa, född 1825-08-04 Ullaberg, död ogift 1851-02-11 och begraven på Nyköpings västra kyrkogård.
 • Otto Adolf Edvard, född 1827 Ullaberg, överste. Död 1893. Se Tab. 25

TAB 25

Otto Adolf Edvard, (son av Carl Ulrik, tab 24), född 1827-07-17 Ullaberg. Kadett vid Karlberg 1841-09-09. Utexaminerad 1847-05-08. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1847-05-12. Student i Uppsala 1848-02-12. Kameralexamen 1849-06-14. Löjtnant 1853-07-07. Kapten 1867-03-08. RSO 1872-05-27. Major 1878-05-10. Överstelöjtnant och 1. major 1879-05-02. Överstelöjtnant och chef för Värmlands fältjägarkår 1881-04-13. Överste och chef för Södermanlands regemente 1887-10-04. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1890-05-02. KSO2kl 1890-05-16. DöD 1893-01-30 i Södertälje. Gift 1858-06-06 Arnö med sin kusin, stiftsjungfrun Ebba Augusta Hermanda Sparre af Rossvik, född 1831-02-27 på Arnö, död 1898-02-04 i Stockholm, dotter av löjtnanten Bengt Erik Ludvig Sparre af Rossvik, och Fredrika Elisabet Hornung.

 • Barn.
 • Ellen Sofia Hermanda, född 1859-05-30 Bro, död 1923-04-28 i Stockholm. Gift 1883-03-28 i Stockholm med översten, friherre Edvard Teodor Liljencrantz, född 1849, död 1923.
 • Alexis Edvard Ulrik, född 1862-04-10 på Bro. Mogenhetsexamen 1880-05-29. Volontär vid Södermanlands regemente 1880-06-08. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1882-11-17. Lärare å Karlsborg 1887–1888 och 1889–1891. Löjtnant 1888-07-06. TMO3kl 1893. Kapten 1900-04-06. Avsked med tillstånd att såsom kapten inträda vid Södermanlands regementes reserv 1903-02-16. RSO 1906-04-06. Avsked ur krigstjänsten 1912. Ordförande i Kimstads sockens kommunalnämnd 1915. Skriftställare (under pseudonym Mustafa) och föreläsare. Har företagit vidsträckta resor i Orienten. Innehar fideikommisset Landsjö sedan 1906. Gift 1904-10-29 i Stockholm med Eva Erika Margareta Sparre af Rossvik, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1889-02-04 i Stockholm med kammarherren, greve Johan Claes Sparre af Söfdeborg, från vilken hon 1903 blev skild, i hans första gifte, född 1856), född 1867-09-24 i Stockholm, död 1932-11-14 på Norrköpings Lasarett (Nyköpings Västra förs db 90), dotter av kammarherren Carl Fredrik Alexis Sparre af Rossvik, och grevinnan Josefina Charlotta Vilhelmina Frölich.

TAB 26

Otto Vilhelm, (son av Vilhelm Julius, tab 23), född 1793-01-03 Lundby. Fänrik vid Södermanlands och Västmanlands lantvärnsbrigads första bataljon 1808-05-04. Fänrik i armén 1809-08-15. Kammarpage hos konungen 1810-10-17. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-20. 2. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1812-12-14. Konfirmationsfullmakt 1813-02-12. Understallmästare hos konungen 1821-11-05. Kapten i armén 1833-06-22. Kapten vid regementet 1833-09-14. Stallmästare och chef för hovstallets ekonomi (Shp.) 1834-12-02 RSO 1836-07-04 Hovstallmästare (Shp.) 1843-02-25. Avsked ur krigstjänsten (Shp.) 1843-02-25. Död 1871-08-02 i Torshälla. Gift 1822-05-11 i Stockholm med Sofia Albertina Bedoire, född 1799-03-09 på Gysinge bruk i Östra Fernebo socken, Gävleborgs län, död 1869-06-05 i Torshälla, dotter av bruksägaren Jean Fredrik Bedoire och Anna Maria Wikström.

Barn:

 • Sofia Vilhelmina Charlotta, född 1823-09-18, död 1856-03-05 Tomta Gift 1849-09-29 i Stockholm med bruksägaren Carl Gustaf Teodor Hedin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1860 med Matilda Sofia Wallis, från vilken han 1872 blev skild, född 1839, död 1899) , född 1821, död 1887-09-04.
 • Carl Otto Ulrik, född 1827-03-27. Kadett vid Karlberg 1842-02-03. Avgången 1846-05-25. Anställd vid kustbevakningen i Göteborg 1847. Död 1848 i Göteborg.
 • Fredrika Maria Helena, född 1832-02-28 i Stockholm, död ogift 1894-05-08 i Norrköping.
 • Aurora Lovisa Ulrika, född 1838-02-22 i Stockholm, död ogift 1918-07-14 i Kungsholms förs, Stockholm,.

TAB 27

Claes Edvard (översiktstab 9, Evert, son av Vilhelm Julius, tab 23), född 1795-01-22 Vi. Sergeant vid Södermanlands regemente 1813-12-15 Fänrik vid Södermanlands regemente 1816-01-16. Löjtnant 1821-06-26. Kapten 1832-10-20. RSO 1841-07-04. Avsked 1847-03-23 Carl XIV Johans medalj 1855. Död 1868-01-19 i Siklaö socken, Stockholms län. Gift 1822-09-01 i Torpa kyrka, Östergötlands län med Maria Charlotta Pontin, född 1802-03-17 i Torpa prästgård, död 1889-05-01 i Stockholm, dotter av hovpredikanten, prosten och kyrkoherden Per David Pontin och Catharina Charlotta Weidenhielm.

Barn:

 • Conrad David Vilhelm, född 1824-10-22. Kadett vid Karlberg 1838-04-02. Död vid Karlberg 1845-04-30.
 • Maria'' Charlotta Constantia, född 1827-11-24 Dentersta, död ogift 1923-02-15 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Sofia Lovisa (Sophie-Louise), född 1829-04-30 på Dentersta, död 1914-03-19 i Stockholm. Gift 1855-09-01 på Dentersta med lantbrukaren Magnus Mauritz Norlin, född 1829-04-11 på Janslunda å Selaön i Södermanlands län., död 1898-03-08.
 • Carl Edvard, född 1830. Lantbrukare. Död 1882. Se Tab. 28
 • Matilda Henrika, född 1831-10-24 på Dentersta. Död 1875-06-02 i Stockholm. Gift 1866-01-14 med kontorsskrivaren Johan Gustaf Knut Fogelström, född 1835-01-13.
 • Claes Leopold, född 1840. Lantbrukare. Död 1881. Se Tab. 31

TAB 28

Carl Edvard, (son av Claes Edvard, tab 27), född 1830-05-10 på Dentersta. En tid bruksbokhållare, sedan lantbrukare. Ägde Stubbsund i Sicklaö socken, Stockholms län. Död på Stubbsund 1882-01-29. Gift 1851-12-14 i Piteå gamlestad med Ottilia Maria Stenbäck i Piteå (pastor i Piteå landsförs), född 1828-01-04 i Piteå (pastorat i Piteå landsförs), död 1872-11-05 i Luleå ]], dotter av bruksinspektoren Per Adolf Stenbäck och Maria Buschow.

Barn:

 • Carl Arvid, född 1852. Snickeriarbetare. Död 1910. Se Tab. 29.
 • Claes Ivan Petrus (kallade sig Brandt), (Se Biografica) född 1855-12-10 i Piteå. For till sjöss 1873–1882. Fruktodlare i Australien 1882 –1895. Föreståndare för tändsticksfabrik först i Transvaal, därefter i King Williams Town och slutligen i Kapstaden. Pensionerad 1923. Kallar sig Brandt. Död 1939-03-29 på Hotel Esplanads, Hermanus, District Calsdon, Cape. Gift 1887-07-15 på svenska legationen i London med Elida Sofia Gustava Holmberg, född 1838-05-27 i Rinnkaby , Örebro län ]], död 1918-08-08 i Kapstaden, dotter av organisten och klockaren Carl Gustaf Holmberg och Matilda Aurelia Fredrika Lundberg.
 • Siri Maria, född 1857-10-19 i Piteå landsförs Död 1937-01-01 i Säfle, Värml. (db nr 1). Gift 1883-11-25 i Stockholm med trävaruhandlanden Albert Bertheau, från vilken hon 1899 blev skild, född 1858-07-16 i Luleå.
 • Göran Axel Edvard (George Axel Edward Brandt), född 1860-12-21 på Meldersteins bruk i Råneå socken, Norrbottens län. Överflyttade 1887 till Australien. Disponent för tändsticksfabrik. The Lion Match Co Ltd i Durban (Sydafrika). Kallar sig Brandt. Gift 1912-05-09 i Durban med Maria Almazine Isabelle Du Ross, född 1870-02-25 v River des Anguilles, Savanne på Mauritius (fbu), död 1938-07-26 i Durban, dotter av polissergeanten, sedermera löjtnanten William Du Ross och Mary Eyre i hennes 2:a gifte. Gift 1:o 1893-10-23 i Port Louis på Mauritius (vbu) med tulltjänstemannen därs., sedermera vägarenv firma NGRg v Point i Durban, George Henry Barnes i hans 2:a gifte, född 1856 på Mauritius, död 1906-12-01 i Durban, son av John Theodore Barnes o Corantine N. N [Gift 1:o med Ellen Justina Frances Mitchell, död 1888-07-02 på Mauritius]. De hade en dotter, som avled vid omkring två års ålder.
 • Fanny, född 1863-04-14 på Meldersteins bruk, död 1883-01-10 på Stubbsund genom vådaskott.

TAB 29

Carl Arvid, (son av Carl Edvard, tab 28), född 1852-03-25 i Piteå. Snickeriarbetare. Död 1910-04-23 i Katarina förs, Stockholm. Gift 1900-12-31 i Katarina förs, Stockholm med Eva Gran, född 1858-03-17, död 1926-03-12 i Katarina förs, Stockholm.

Barn:

TAB 30

Carl Emanuel, (son av Carl Arvid, tab 29), född 1888-03-04 i Stockholm. Maskinmontör. Gift 1912-12-31 med Signe Maria Leontina Karlström, född 1891-07-05 i Stockholm, död i Stockholm 1923-03-23.

Barn:

 • Eva Eleonora Elisabet,
 • Maj Viktoria Carola

TAB 31

Claes Leopold (son av Claes Edvard, tab 27), född 1840-11-15 Ekensholm. Lantbrukare. Död 1881-10-04 i Stockholm. Gift i Stockholm 1864-09-25 med Sofia Maria Catharina Nyström, född 1839-06-04, i Stockholm, död 1919-10-26 i S:t Pauli förs, Malmö ]], dotter av Fredrik Nyström och Brita Catharina Andersson.

Barn:

 • Elin Maria, född 1865-06-21 på Västerlunda vid Södertälje, död på Västerlunda 1865-08-06.
 • Claes Erik, född 1867. Byrådirektör. Se Tab. 32
 • Maria Elisabet, född 1869-09-16 på Stubbsund i Sicklaö socken, Stockholms län. Författarinna. Död 1933-02-13 i Malmö, S:t Pauli begraven i Lund (db 56). Gift 1905-03-20 i Adolf Fredriks kyrka, Stockholm med extra ordinarie hovrättsnotarien Holger Wenster, född 1869-02-25 i Göteborg, död 1922-05-05 i Holte, Danmark.

TAB 32

Claes Erik, (son av Claes Leopold, tab 31), född 1867-07-31 Stubbsund. Mogenhetsexamen 1886-05-17. Elev vid tekniska högskolan 1886. Utexaminerad från dess fackskola för mekanik och mekanisk teknologi 1889-06-08 ritare och konstruktör vid Bofors bruk i Karlskoga socken, Örebro län 1889-06-25 1890-08-29. Biträdande ingenjör vid patentbyrån 1891-04-011895-12-31. Lärare vid tekniska skolan i Stockholm 1892-10-01–1921-04-30. Sekreterare i svenska teknologföreningens andra sektion 1894-01-01. Redaktör för »Svenska Teknikern» 1894. Sekreterare i svenska uppfinnareföreningen 1895-03-09. Tillförordnad byråingenjör vid ovannämnda patentbyrå 1895. Byråingenjör vid patent- och registreringsverket 1896-01-01. Sekreterare vid patent- och registreringsverket 1901-02-22. RVO 1910-06-06. RNO 1914-10-30. Byrådirektör vid patent- och registreringsverket 1914-12-23. Var ordförande i kommunalstämma och kommunalnämd, Stockholm. Sekret. i fören:s 2:a sekt. 1894-96. Gift 1898-05-18 i Visby med Hilma Anna Carolina Elisabet Bolling, född 1872-03-23 i Lärbro socken, Gotlands län, död 1937-05-17 i S:t Göran förs, Stockholm (db 177), dotter av lantbrukaren Carl Bolling och hans 2:a hustru Anna Helena Pettersson.

Barn:

 • Bengt Erik Eriksson, född 1899. Löjtnant. Se Tab. 32A
 • Birgit Elisabet, född 1902-01-12 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Gift 1924-01-26 i Kungsholms kyrka o förs, Stockholm med löjtnanten vid flottan Lars Erik Vilhelm Lundkvist, född 1898-12-05 i Stockholm. Kommendörkapten av 2 gr. i marinen, kapten vid flottan RSO RVO RFVRO1kl RBLeopII:so.
 • Gunnar Erik Eriksson (Jerker), född 1904-05-18 i Sollentuna socken, Stockholms län. Se Tab. 32B.
 • Eivor Anna Maria, född 1905-08-19 i Sollentuna socken, Stockholms län. Gift 1930-12-27 i S:t Matteus förs, Stockholm med tjänstermannen Gustaf Allan Holmberg, född 1905-04-08

TAB 32A

Bengt Erik Eriksson, (son av Claes Erik, tab 32), född 1899-03-03 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1917-05-09. Elev vid sjökrigsskolan 1917. Fänrik vid flottan 1920-09-29. Löjtnant vid flottan 1922-09-27. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1924-05-10. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i flottans reserv 1926-06-29. Kapten i flottans reserv 1935-10-18. Gift 1922-10-14 i Adolf Fredriks kyrka, Adolf Fredriks förs, Stockholm med Vera Viola Hasselgren, född 1901-11-13 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Dotter av fabrikören John Robert Hasselgren och Hanna Halldin.

Barn:

 • Ulf Bengtsson,
 • Stig Bengtsson,

TAB 32B

Gunnar Erik Eriksson (Jerker), (son av Claes Erik, tab 32), född 1904-05-18 i Sollentuna förs, Stockholm. Elev vid Maskinfackskolan i Stockholm 1921. Utexam. 1925-04-30. Ingenjör. Gift 1931–06-11 i Engelbrekt förs, Stockholm med Svea Ellen Elisabeth (Lisbeth) Sundblad, född 1905-07-21 i Kronoberg.

Barn:

 • Bo Christer Eriksson
 • Christina Elisabeth

TAB 34

Filip Gustaf Vilhelm, (son av Vilhelm Julius, tab 23), född 1797-06-16. På Svärdsta i Bettna socken, Södermanlands län. Kammarpage hos drottningen 1814-10-07–1818-06-00. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1816-05-28. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1824-05-18. Kaptens avsked 1834-10-18. Kustinspektör i Halland 1854-08-15. Död 1872-09-20 i Falkenberg. Gift 1:o 1827-07-06 i Ingatorps kyrka, Jönköpings län med Jeanette Christine Appelberger, född 1800-05-28, död 1828-08-10, dotter av kyrkoherden i Ingatorps pastorat av Linköpings stift Johan Appelberger och Brita Johanna Rystedt. Gift 2:o 1833 med Lina Botilda Malmgren, född 1802-10-20 i Björnekulla i Skåne, död 1878-07-05 i Halmstad.

Barn:

 • 2. Ulrika Sofia Vilhelmina, född 1833-10-17, död 1834-03-26.
 • 2. Johan Vilhelm, född 1834-12-19 i Halmstad. Telegrafassistent i Trälleborg 1858-09-30, i Linköping 1863, i Jönköping 1866, i Norrköping 1871, i Vänersborg 1877 och i Ystad 1886. Död ogift 1892-03-14 i Ystad.
 • 2. Nils Filip, född 1837-03-14, död 1837-04-27. 2. Carl Gustaf, född 1838. Handlande. Död 1869. Se Tab. 35.
 • 2. Natalia Charlotta Elisabet, född 1841-07-16 i Halmstad, död i Halmstad 1864-03-07. Gift 1861-11-08 i Halmstad med jägmästaren i Hallands revir, RVO, Carl Gustaf Noréen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1871-08-11 i Halmstad med Gunilla Elisabet Lundin, född 1841-04-17 i Halmstad, dotter av ombudsmannen vid Halmstads sparbank Bernhard Magnus Lundin och Magdalena Christina Syllberg), född 1825-03-24 i Karlstad, död 1914-02-08 i Halmstad.
 • 2. Axel Fredrik, född tvilling 1845-04-26 död 1853-06-07.
 • 2. Ebba Amalia Sofia, född tvilling 1845-04-26, död före 1860 i Halmstad.

TAB 35

Carl Gustaf, (son av Filip Gustaf Vilhelm, tab 34), född 1838-06-28, i Halmstad. Handlande i Barcelona i Spanien. Död i Barcelona i Spanien 1869. Gift 1860 med Cornelia Margarita Feliciana Isern y Serrat i hennes 1:a gifte (gift 2:o med handelsagenten Lamberto Casagran Tarrats), född 1837-06-30, död 1909 i Barcelona.

Barn:

 • Artur Salvador Guillermo, född 1863-10-27. Handelsresande. Död före 1909.
 • Natalia Remedio Margarita, född 1869-02-23.

TAB 36

Axel Fredrik, (son av Vilhelm Julius, tab 23), född 1799-08-30 Svärdsta. Förare vid Smålands grenadjärbataljon 1817-12-30. Fanjunkare vid Södermanlands regemente 1821-06-09. Fänrik vid Södermanlands regemente 1822-06-15. Löjtnant 1831-09-10. Kapten 1837-07-28. Död 1841-06-15 Fiholm. Gift 1836-07-20 i Korsberga kyrka, Jönköpings län med Anna Elisabet Cederblad, född 1806-12-06, död 1858-12-06 Byestad

Barn:

 • Axel Conrad Vilhelm, född 1837-04-19 på Fredriksnäs i Gryts socken, Östergötlands län. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1856-04-16. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1857-11-07. Fanjunkare 1869-08-30. Svärdsman 1883-05-15. Avsked från regementet 1887-04-25. Underlöjtnant i armén 1887-05-06. Död ogift 1902-11-21 i Borensberg i Brunneby socken, Östergötlands län.
 • Elisabet Christina Sofia Lovisa, född 1839-05-09 på Fiholm, död 1906-09-13 Tomtebo. Gift 1858-11-11 i Korsberga socken med kontraktsprosten och kyrkoherden i Korsberga pastorat av Växjö stift, LVO, Daniel Gustaf Pontén, född 1817-03-08 i Hultsjö socken, Jönköpings län, död 1890-06-27 i Korsberga prostgård.

TAB 37

Johan, (son av Johan Kuyl, adlad Kuylenstierna, tab 1), till Måssebo i Måssebo socken, Älvsborgs län, född 1698. Volontär vid Älvsborgs regemente 1714-09-00. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1715-04-00. Förare 1717. Sergeant 1717. Fänrik 1718-06-06. Löjtnants karaktär. Avsked 1742-05-01. Erhöll pension 1757-11-17. Död 1775-12-03 på Gammalsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län och begraven 1775-12-15 i Måssebo kyrka. Gift 1:o 1723-11-22 i Kalvs socken med sin kusin Ulrika Riddersvärd, född 1703-04-30, död 1725-03-20 på Nättsjö i Kalvs socken och begraven i Måssebo kyrka, dotter av överstelöjtnanten Gudmund Hampn, adlad Riddersvärd, och hans 2:a fru Elisabet Mannerfelt. Gift 2:o 1726 med Brita Christina Hård af Segerstad i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Johan Lithén, adlad Litheim, i hans 2:a gifte, född 1663, död 1725), född 1691-05-14, död 1741-06-14 på Händened och begraven 1741-05-01 i Hovs kyrka, Älvsborgs län, dotter av löjtnanten Carl Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Christina Cecilia Crusebjörn. Gift 3:o 1742-03-17 Påarp med Marta Elisabet Ahlefelt, född 1712, död 1795-10-10 Nättsjö

Barn:

 • 1. Gudmund, född 1724-09-04 på Nättsjö.
 • 2. Johan Ulrik, född 1727. Löjtnant. Död 1800. Se Tab. 38.
 • 2. Carl Gudmund, död ung och begraven i Måssebo.
 • 2. Elisabet, död ung och begraven i Måssebo.
 • 3. Erik Vilhelm, född 1743. Underofficer. Död 1761 i pommerska kriget.
 • 3. Carl Jesper, född 1744. Kapten. Död 1827. Se Tab. 74
 • 3. Johan Georg, född 1746-09-11 på Måssebo. Volontär vid Jönköpings regemente 1761-02-15. Sergeant vid kronprinsens regemente 1763-08-16. Fänrik vid konungens regemente 1773-03-31. Stabslöjtnant vid konungens regemente 1778-09-12. Kapten 1783-05-28. Major 1795-06-14. Avsked 1795-12-20. Död ogift 1824-04-23 på Gammalsjö.
 • 3. Brita Christina, född 1748-01-15 på Måssebo, död 1838-12-12. Gift 1789-01-04 med sergeanten Carl Fredrik Gyllenhammar, född 1748, död 1812.
 • 3. Gudmund Emanuel, född 1749. Kapten. Död 1802. Se Tab. 87

TAB 38

Johan Ulrik, (son av Johan, tab 37), till Måssebo, född 1727. Antagen vid amiralitetet 1744 (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.). Lärstyrman vid amiralitetet 1747-08-05. Avsked (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.) 1752-08-13. Löjtnants karaktär (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.) 1752-11-12. Död 1800-03-28 Gammalsjö. Han led skeppsbrott under Skottland på skeppet Drottningen av Sverige 1745-01-12, men efter ett halvt dygns uthärdande i sjön på vraket bärgades han på ett engelskt fartyg (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.). Gift 1753 med Sofia von Mentzer, född 1724-06-01. Död 1798-05-07 På Gammalsjö, dotter av överstelöjtnanten Carl von Mentzer, och Anna Catharina Stierncrantz.

Barn:

 • Agneta Christina, född 1754-06-01 på Gammalsjö, död 1806-09-09 Bråarp. Gift 1794-02-26 på Gammalsjö med sin kusin, löjtnanten Carl Vilhelm von Mentzer, i hans 1:a gifte, född 1757, död 1817.
 • Anna Catharina, född 1756-11-21 på Gammalsjö, död ogift 1823-02-26 på Gammalsjö.
 • Johanna Carolina, född 1759-05-01 på Måssebo, död ogift 1845-06-29.
 • Carl, född 1762. Överstelöjtnant. Död 1829. Se Tab. 39
 • Nils Johan, född 1763-10-00. Antagen i krigstjänst 1774. Furir vid Älvsborgs regemente 1785-05-19. Förare vid Älvsborgs regemente 1786-06-05. Fänrik 1789-05-20 Avsked 1797-09-18. Död 1833-05-01 Fröstenshult. Gift 1791-03-22 i Sexdrega socken, Älvsborgs län med Catharina Gunnarsdotter i Billeberga.
 • Gustaf Adolf, född 1766. Kapten. Död 1845. Se Tab. 51
 • Christer Abraham, född 1767. Löjtnant. Död 1828. Se Tab. 67

TAB 39

Carl, (son av Johan Ulrik, tab 38), född 1762-02-06 på Måssebo. Volontär vid Älvsborgs regemente 1775-01-18. Furir vid Älvsborgs regemente 1776-06-08. Fänrik vid Västmanlands regemente 1782-02-20. Genom byte fänrik vid Jönköpings regemente 1783-03-19. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1788-07-22. Kapten 1793-05-11. 2. Major 1808-05-13. RSO 1809-07-03. Överstelöjtnants avsked 1810-11-27. Död 1829-04-25 Jansberg. Bevistade kriget i Finland 1788–1790, i Pommern 1805–1807 samt deltog i affären vid Sävar och Ratan 1809. Gift 1811-11-03 på Stora Kinnared i Kinnareds socken, Hallands län med sin kusin Charlotta Gustava Kuylenstierna, född 1787-03-28 Nättsjö, död 1875-07-29 Håkentorp, dotter av kaptenen Carl Jesper Kuylenstierna och Gustava Carolina Riddersvärd.

Barn:

 • Johan Carl, född 1813. Överstelöjtnant. Död 1880. Se Tab. 40.
 • Nils Fredrik, född 1815. Överstelöjtnant, död 1907. Se Tab. 47.
 • Arvid Gustaf Samuel, född 1817-05-01, död 1821-08-12 Jansberg

TAB 40

Johan Carl (Jan-Carl), (son av Carl, tab 39), född 1813-03-05 Jansberg. Rustmästare vid dalregementet 1824-04-06. Fänrik vid dalregementet 1828-12-13. Officersexamen 1832-04-06. Löjtnant 1833-05-04. Examen vid artilleriläroverket 1835-11-23. Kompaniofficer vid Karlberg 1836–1837. Generalstabsofficer 1837-11-17. Kapten vid regementet 1841-08-28. Major i armén 1848-05-30. Stabschef i 2. militärdistriktet 1848-07-13. Stabschef i 3. militärdistriktet 1851-11-18. RSO 1853-04-28. Överstelöjtnant i armén 1854-11-24. Ledamot av direktionen för veterinärinstitutet i Skara 1855–1880. Avsked från kaptensbeställningen vid dalregementet 1856-04-18 och från stabschefsbefattningen 1856-10-30. Ordförande i Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1862-08-10–1877-06-08. Avsked ur krigstjänsten 1864-08-24. Ledamot av riksdagens första kammare 1867–1873. KVO1kl 1875-12-01. Domänintendent i Skaraborgs län 1878-01-01–1879-12-31. Död 1880-11-19 på sin egendom Stora Kålltorp i Västra Gerums socken, Skaraborgs län. Gift 1:o på Stora Kålltorp 1845-09-25 med grevinnan Henrietta Christina Hamilton, född 1819-06-04 på Stora Kålltorp, död 1853-06-27 Danbyholm, dotter av kornetten, greve Adolf Ludvig Hamilton, och Christina von Hofsten. Gift 2:o 1854-10-10, Håkentorp med sin kusin Carolina Albertina Elisabet Kuylenstierna, född 1813-12-12 Kinnared, död 1865-10-20 på Stora Kålltorp, dotter av kaptenen Carl Johan Alexander Kuylenstierna och Elisabet Maria Gammal Ehrencrona. Gift 3:o 1866-11-15 Kilagården med stiftsjungfrun Emilia Maria Charlotta von Hofsten, född 1836-10-27 Valåsen, död 1910-11-13 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av bergmästaren Erland von Hofsten, och Johanna Fredrika Nordenfelt.

Barn:

 • 1. Christina Charlotta Beata, född 1846-08-13 på Stora Kålltorp, död ogift 1920-12-27, Ljungsgården och begraven på Bredaryds kyrkogård.
 • 1. Carl Gustaf Adolf, född 1848. Godsägare. Död 1909. Se Tab. 41.
 • 1. Nils Erik Vilhelm, född 1849. Kapten. Död 1915. Se Tab. 45.
 • 1. John David Alexander, född 1851-02-14 på Jansberg. Kadett vid Karlberg 1870-06-01. Utexaminerad 1873-05-31. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1873-06-12. Löjtnant 1880-08-06. Gymnastiklärare vid Karlstads folkskollärareseminarium 1883-08-08. Stadsfullmäktig i Karlstad 1893. Kapten i regementet 1895-09-06. RSO 1895-11-30. Kapten vid regementet 1896-07-04. Avsked 1903-06-26. Död 1919-01-15 på sin egendom Strand vid Karlstads landsförs. Gift 1882-09-23 i Karlstad med Catharina Charlotta Lovisa (Karin) Lemke, född 1862-01-02 på Sölje bruk i Stavnäs socken, Värmlands län. Dotter av översten Johan Henrik Lemke och Christina Lovisa Nordström.
 • 1. Fredrika Lovisa Vilhelmina, född 1852-06-03 på Stora Kålltorp, död 1906-11-05 Fridhäll Gift 1876-09-19 på Stora Kålltorp med sin kusin, överstelöjtnanten Carl Gustaf Fredrik Kuylenstierna, född 1847, död 1908.
 • 2. Fredrik Gammal Samuel, född 1856-12-05 på Stora Kålltorp, död där 1861-11-02.
 • 2. Arvid Jesper Christoffer, född 1859-04-20 på Stora Kålltorp. Biogr. i Väd. Död 1937-10-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 220). Mogenhetsexamen i Uppsala 1878-12-06. Student vid universitetet i nämnda stad 1879. Jur. prel. examen 1881-01-31. Student i Lund 1882. Kansliexamen 1884-05-29. Amanuens i finansdepartementet 1884-06-25. Tjänstgörande kammarjunkare 1885-06-16. Amanuens i patentbyrån 1890-01-02. Amanuens i kommersekollegium 1892-01-02. Kammarherre 1895-11-30. Sekreterare för handläggning av administrativa frågor i patent- och registreringsverket 1896-01-24. OIIJmt 1897-09-18. Fullmakt å sekreteraretjänsten i patent- och registreringsverket 1898-11-18. RVO 1905-05-01 KNedONO 1908-09-16. RNO 1909-06-06. Byråchef 1914-11-06. KVO 2kl 1921-09-30. Avsked 1926-04-09. Gift 1894-04-03 i Stockholm med Helena Catharina Lovisa Gilljam, född 1868-12-06 i Bladåkers prästgård Stockholms län, död 1939-12-14 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, dotter av kyrkoherden Carl Johan Laurentius Gilljam och Augusta Josefina Zettersten.

TAB 41

Carl Gustaf Adolf, (son av Johan Carl, tab 40), född 1848-06-05 på Stora Kålltorp. Kadett vid Karlberg 1868-05-15 Södra Avgången från krigsakademien 1869-09-17. Död 1909-11-28 på sin egendom Nyckeltorp i Synnerby socken, Skaraborgs län. Gift 1879-04-17 Siggatorp. Dotter av sjökaptenen och skeppsfourneraren Charles Otto Bäck och Bernhardina Eugenia Svensson.

Barn:

 • Johan Carl Wathier, född 1880. Förste stationsskrivare. Se Tab. 42.
 • Johan Carl Harry, född 1881. Bankkamrerare. Se Tab. 43
 • Ingrid Maria Eugenia Henriette, född 1886-01-17 på Nyckeltorp. Gift 1910-10-08 i Kil (Synnerby förs Skaraborgs län vb) med ingenjören vid Höganäs-Billesholms aktiebolag bergsingenjören Johan Axel Samuel Martin, född 1878-05-24 i Stockholm.
 • Gustaf Fredrik William, född 1889. Kapten. Se Tab. 44

TAB 42

Johan Carl Wathier, (son av Carl Gustaf Adolf, tab 41), född 1880-02-14 Nyckeltorp. Extra ordinarie stationsskrivare vid statens järnvägar 1901. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1905-05-00. Förste stationsskrivare 1914-04-01, 3GM. SM. Gift 1:o 1909-06-07 i Kils socken, Värmlands län med Anna Ester Månsson, född i Kils socken, Värmlands län 1887-05-21, död 1917-08-26 i Stora Kils socken, Värmlands län, dotter av lantbrukaren Nils Månsson. Gift 2:o 1919-07-29 i Hagfors förs, Värmlands län med Agnes Vilhelmina (Wilma) Berner, född 1877-10-07 i Karlskoga. Dotter av bergsmannen Carl Jansson.

Barn:

 • 1. Carl'' Gustaf Wathier, född 1909-09-19 i Stora Kils socken, Värmlands län.
 • 2. Karin, född 1923-09-18 i Stora Kils socken, Värmlands län, död 1923-09-23 i Stora Kils socken, Värmlands län.

TAB 43

Johan Carl Harry, (son av Carl Gustaf Adolf, tab 41), född 1881-02-12 Nyckeltorp. Mogenhetsexamen 1901. Inträdde i Skaraborgs läns sparbanks tjänst 1901. Kamrer i Skaraborgs läns sparbank 1920. 2GM. SM. Gift 1909-11-09 i Skara Stadsförs med Charlotta Elisabet (Beth) Påhlman, född 1880-12-29. Karstorp. Dotter av godsägaren Carl-Adolf Påhlman och Charlotta Christina Sandberg.

Barn:

 • Jan-Carl,

TAB 44

Gustaf Fredrik William, (son av Carl Gustaf Adolf, tab 41), född 1889-02-26 Nyckeltorp. Studentexamen i Skara 1908-06-17. Mogenhetsexamen 1908-06-17. Volontär vid Gotlands infanteriregemente 1908-06-18. Elev vid krigsskolan 1909-10-14. Utexam. 1910-12-19. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid Gotlands infanteriregemente 1910-12-30. Löjtnant vid Gotlands infanteriregemente 1915-12-17. Kapten i regementet 1925-12-04. Överförd vid övergångsstat 1927-06-18 fr. o. m 1928-01-01. Kapten på övergångsstat vid Gotlands infanterikår 1927-12-16. SkytteGM RSO 1934-06-06. Avsked 1939-03-10 fr. o. m 1939-03-01. Kapten i Gotlands infanteriregementes reserv. Inneh. försäkringsbyrå i Örebro. Gift 1917-04-14 i Kvis i Martebo socken, Gotlands län med Agda Emilia Maria (Ajan) Nilsson, född 1896-10-18 i Mästerby förs, Gotlands län. Dotter av fanjunkaren Olof Albert Emanuel Nilsson och Carolina Albertina Johanna Söderdahl.

Barn:

 • Harriet Mary,
 • Jan Carl Harry Douglas,
 • Dick Kulo,

TAB 45

Nils Erik Vilhelm, (son av Johan Carl, tab 40), född 1849-11-24 Jansberg i Långaryds socken, Jönköpings län. Kadett vid Karlberg 1869-05-18. Utexaminerad 1874-10-31. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1874-11-06. Löjtnant 1880-11-12. Kapten 1894-11-02. RSO 1896-12-01. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv 1904-12-16. RVO 1910-06-06. Död 1915-01-09 på sin egendom Stora Kålltorp i Västra Gerums socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1887-03-14 i Stockholm med grevinnan Märta Sofia Sparre af Söfdeborg, född 1863-05-05 Almnäs, död 1888-10-02 på Stora Kålltorp, dotter av kammarherren, greve Nils Gustaf Alexander Sparre af Söfdeborg, och grevinnan Sofia Gustava Sparre af Söfdeborg. Gift 2:o 1904-03-26 i Oskars kyrka, Stockholm med Ebba Sofia Eleonora Elisabet von Plomgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1885-09-02 med majoren Fredrik Vilhelm Nordenfelt, från vilken hon blev skild, född 1848, död 1896), född 1861-07-15 i Stockholm, död 1914-05-17 på Stora Kålltorp i Västra Gerums förs, Skaraborgs län ]], dotter av majoren Pontus Axel Adolf von Plomgren, och Sofia Charlotta Eleonora Tornerhielm, nr 1655.

Barn:

 • 1. Nils Carl Gustaf Vilhelm, född 1888. Godsägare. Se Tab. 46.

TAB 46

Nils Carl Gustaf Vilhelm, (son av Nils Erik Vilhelm, tab 45), född 1888-02-18 på Stora Kålltorp i Västra Gerums socken, Skaraborgs län. Mogenhetsexamen i Skara 1907. Reservofficersexamen 1910-08-00. Underlöjtnant i Södermanlands regementets reserv 1910-12-30. Utexaminerad från Alnarps lantbruksinstitut 1912. Ordförande i Västra Gerums sockens kommunalstämma och -nämnd samt i dess fattigvårdsstyrelse 1915. Löjtnant 1916-05-12. Avsked 1920-08-20. Ägare av Stora Kålltorp i Västra Gerums förs, Skaraborgs län sedan 1915. Agronom. GM. Gift 1924-11-22 i Engelbrektskyrkan, Matteus förs, Stockholm ]] med Brita Hedvig Sofia Kjederqvist, född 1903-07-21 i Stockholm, dotter av rektorn, vid Norra latinläroverket i Stockholm. Fil. doktor John Olof Gerhard Kjederqvist och friherrinnan Sofie Johanna Leijonhufvud.

Barn:

 • John Vilhelm,
 • Carl Nils Gustaf,
 • Ann-Sofie Brita Fredrika
 • Märta Elsa Henriette

TAB 47

Nils Fredrik, (son av Carl, tab 39), född 1815-06-07 Jansberg. Fanjunkare vid Jönköpings regemente 1825-06-19. Officersexamen 1832-04-25. Fänrik 1832-11-07. Löjtnant 1839-08-03. Kapten 1855-07-05, 3. major 1859-11-08. RSO 1860-06-24. Överstelöjtnant i armén 1876-06-16. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1878-05-18. Avsked ur armén 1883-04-20. Död 1907-01-27 på Håkentorp. Ägde Håkentorp i Bredaryds socken och Dravö i Ås socken, båda i Jönköpings län. Gift 1844-10-20 Anneberg, död 1895-10-10 på Håkentorp, dotter av kaptenen Carl Johan Alexander Kuylenstierna och Elisabet Maria Gammal Ehrencrona.

Barn:

 • Maria Charlotta Carolina, född 1845-09-21 Håkentorp s förs, liksom syskonen, död 1928-01-25. Gift på Håkentorp 1880-08-25 med kontraktsprosten, kyrkoherden i Forsheda pastorat av Växjö stift, LNO, teol. doktor Johannes Gustaf Hazén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1877-12-11 med Nanna Concordia de Verdier, född 1847-05-25, död 1878-12-19, dotter av häradsskrivaren Olof de Verdier och Anna Maria Sandberg), född 1849-08-10 i Tjureda socken, Kronobergs län.
 • Carl Gustaf Fredrik, född 1847. Överstelöjtnant. Död 1908. Se Tab. 48.
 • Henriette Eufrosyne Gustava Vilhelmina, född 1854-05-22 i Bredaryds förs, Jönköpings län.
 • Elisabet Fredrika Eva Emilie, född 1858-07-13. Död 1937-02-08 i Forsheda socken, Jönköpings län.

TAB 48

Carl Gustaf Fredrik, (son av Nils Fredrik, tab 47), född 1847-12-16 på Håkentorp. Kadett vid Karlberg 1865-05-22. Utexaminerad 1869-11-30. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1869-12-07. Löjtnant 1875-08-06. Ordförande i Bredaryds sockens sparbanks styrelse sedan 1876. Ordförande i Västbo härads hushållsgille 1876. Ordförande i Dravens sjösänkningsbolags styrelse 1878. Kapten 1890-08-19. RSO 1891-12-01. Major 1898-07-08. Ordförande i skogsvårdsstyrelsen inom Jönköpings län 1903-08-21. Överstelöjtnant i armén 1904-04-22. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1904-04-22. RVO 1904-12-01. Död 1908-03-20 i Lund. Ägde Fridhäll i Bredaryds socken, Jönköpings län Gift 1876-09-19 på Stora Kålltorp i Västra Gerums socken, Skaraborgs län med sin kusin Lovisa Fredrika Vilhelmina Kuylenstierna, född 1852-06-03 på Stora Kålltorp, död 1906-11-05 på Fridhäll (Bredaryds förs, Jönköpings län db), dotter av överstelöjtnanten Johan Carl Kuylenstierna och hans 1:a fru, grevinnan Henriette Christina Hamilton.

Barn:

 • Nils Carl Fredrik, född 1878-02-16 på Fridhäll, liksom syskonen. Mogenhetsexamen 1896-06-05. Volontär vid Jönköpings regemente 1896-06-13. Sergeant vid Jönköpings regemente 1897-07-28. Elev vid krigsskolan 1897-09-25. Fanjunkare 1898-08-15. Utexaminerad 1898-11-30. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1898-12-09. Intendentsexamen 1904. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1904-12-31. Intendent vid intendenturkåren 1905-05-19. Regementsintendent vid Norrbottens regemente 1905-06-01–1908-10-11 och vid Jönköpings regemente 1908-10-201920-05-31. Kapten vid kåren 1914-12-31. RSO 1919-06-06. Major vid intendenturkåren 1920-01-30. Chef för arméns intendenturförråd å Karlsborg 1920-06-01–1921-10-31. Fördelningsintendent vid VI. arméfördelningen 1921-11-03–1925-12-29 och vid III. (västra) arméfördelningen 1925-12-30–1928-05-31. På övergångsstat 1927-05-27. 1937-02-26 beviljad afsked fr. o. m. 1937-04-01. Död 1939-09-01 i Oscars förs, Stockholm (db nr 267). Gift 1915-05-12 i Linköping med Maria Vilhelmina Kellgren (Minnie) i hennes 2.:a gifte (gift 1:o med disponenten Hans Strandh, från vilken hon blev skild, född 1872-08-02, död 1923-12-13), född 1879-05-26 i New York, dotter av förvaltaren Patrik Anton Teodor Kellgren och Emma Christina Eriksson.
 • Henriette Vilhelmina Fredrika, född 1880-05-16, död 1882-12-08 på Fridhäll.
 • Gustaf Vilhelm Johan (Gösta), född 1883. Kapten. Se Tab. 49
 • Teodor Henrik Vilhelm, född 1889-09-15. Lantbrukselev. Död ogift 1911-07-23 genom drunkning under badning i Skenån i Annerstads socken Kronobergs län (Bredaryds förs, Jönköpings län db).

TAB 49

Gustaf Vilhelm Johan (Gösta), (son av Carl Gustaf Fredrik, tab 48), född 1883-11-08 Fridhäll. Mogenhetsexamen 1903-06-13. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1903-06-16. Avsked 1903-07-04. Volontär vid Jönköpings regemente 1903-07-08. Korpral 1904-07-09. Sergeant 1904-09-29. Kadett vid Karlberg 1904. Elev vid krigsskolan 1904. Fanjunkare 1905-08-25. Utexaminerad 1905-12-09. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1906-02-23. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1907-12-13. Kapten 1918-12-13. RSO 1926-06-06. På övergångsstat 1927-06-18 fr. o. m. 1928-01-01. Inspektör vid försäkringsaktiebolag Skandia och dess dotterbolag Freja. Avsked ur krigstjänsten 1933-09-22 fr. o. m. 1933-11-09. Gift 1910-01-22 i Östra förs, Jönköping ]] med Ebba Christina (Stina) von Geijer,, född 1884-09-12 i Stockholm. Dotter av majoren Bror Axel Salomon von Geijer och Johanna Ludovika Charlotta Lundberg.

Barn:

 • Brita Fredrika Christina,
 • Jan-Carl,
 • Eva Henriette,
 • Viveka Agneta,

TAB 50

Fritz Arvid Emil, (son av Carl Gustaf Fredrik, tab 48), född 1886-04-03 Fridhäll Mogenhetsexamen 1906. Volontär vid Smålands artilleriregemente. Reservofficersexamen 1908-05-01. Underlöjtnant vid Smålands artilleriregementes reserv 1908. Genomgick skogsinstitutets forstmästarekurs 1911–1912. Innehavare av svenska skogsfrökontoret i Halmstad 1913–1914. Löjtnant 1914-11-13. Anställd vid Blankaholms sågverks aktiebolag 1916. Skogsförvaltare vid aktiebolag Ankarsrums bruk 1917–1918. Föreståndare för Värkebäcks trävaruaffär samt idkade konsultativ verksamhet 1919–1921. Anställd vid Kistinge lantbruksegendom i Snöstorps socken, Hallands län 1923–1925. Kapten 1926-02-12. Forstmästare vid Sperlingsholm i Övraby socken, Hallands län 1923-1941. Gift 1919-02-10 i Jönköpings Västra med Olga Marianne Zethrin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid Jönköpings-Kalmar regemente Rudolf Bertil Kärling född 1879-09-09), född 1885-03-29 i Jönköping. Dotter av bankdirektören Fredrik Joel Zethrin och Ida Fredrika Augusta Hedlund.

Barn:

 • Henriette (Ette),
 • Maria (Marja),
 • Nils-Fredrik,
 • John Fredrik,

TAB 51

Gustaf Adolf, (son av Johan Ulrik, tab 38), född 1766-03-19 Måssebo. Furir vid Jönköpings regemente 1783-03-04. Förare vid Jönköpings regemente 1788-07-08. Livdrabant hos hertig Carl 1792-12-28. Livdrabant hos konungen 1809-08-15. Löjtnant i armén 1810-05-29. Kapten i armén 1818-05-11. Död 1845-11-07 Gammalsjö. Bevistade 1788–1790 års finska krig. Gift 1796-06-24 på Gunnarstorp vid Lidköping med Louisa Ulrika Starck, född 1767-08-08, död 1841-01-14 på Gammalsjö, dotter av kaptenen Bernt Vilhelm Starck, och Magdalena Lovisa Cederholm von Schmalensée.

Barn:

 • Johan Bernhard, född 1797. Kapten. Död 1879. Se Tab. 52
 • Carl Fredrik, född 1799. Kapten. Död 1841. Se Tab. 53
 • Vilhelm Ulrik, född 1803. Kapten. Död 1875. Se Tab. 66
 • Sofia Lovisa, född 1810-09-11 Högshult, död 1868-04-25 i Skara. Gift 1836-09-22 på Gammalsjö med sin kusin, kaptenen Carl Vilhelm Kuylenstierna, född 1800, död 1865.

TAB 52

Johan Bernhard Berndt, (son av Gustaf Adolf, tab 51), född 1797-06-04 Ekängen. Furir vid Vendes artilleriregemente 1807-10-01. Sergeant 1812-06-04. SMtf 1813-12-12. Avlade den större underofficersexamen 1815-05-16. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1816-05-24. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1820-03-30. Avsked med tillstånd att som löjtnant kvarstå i armén och med kaptens n. h. o. v. 1828-01-23. Avsked ur krigstjänsten 1855-01-17. Carl XIV Johans medalj 1855. Död 1879-01-30 i Skövde. Han deltog i fälttåget i Tyskland 1813 och var därunder med i slagen vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig, tåget till Nederländerna och cerneringen av Maastricht 1814 samt fälttåget mot Norge 1814. Gift 1:o 1826-09-17 på Långås i Morups socken, Hallands län med sin kusin, stiftsjungfrun Sofia Margareta Beata von Mentzer, född 1797-06-12, död 1841-09-04 i Varberg, dotter av löjtnanten Carl Vilhelm von Mentzer, och hans 1:a fru Agneta Christina Kuylenstierna. Gift 2:o 1845-10-17 i Gällareds prostgård, Hallands län med Constance Louise Sellman, född 1819-05-09 i Gällareds prostgård, död 1861-08-15 i Varberg, dotter av prosten och kyrkoherden Anders Johan Sellman och Hanna Hök.

Barn:

 • 2. Anders Gustaf, född 1853-12-15, död 1858-01-01 och egraven på Grimetons kyrkogård, Hallands län.
 • 2. Constance Sofie Louise, född 1855-09-03 på Torstorp i Grimetons socken. Död 1936-07-13 i Mariestad (db nr 54). Begraven i Skövde. Gift 1879-04-20 i Skövde med sin kusins son, ingenjören Carl Fredrik Vilhelm Kuylenstierna, född 1853.

TAB 53

Carl Fredrik, (son av Gustaf Adolf, tab 51), född 1799-02-19 På Ekängen i Gunnarps socken, Hallands län. Volontär vid Kalmar regemente 1810-03-10. Sergeant vid Kalmar regemente 1811-10-21. Kammarpage 1815-02-15. Fänrik vid dalregementet 1817-02-04. Löjtnant vid dalregementet 1822-06-11. Kapten 1826-04-25. Förste kammarpage hos konungen (SAB.) 1827-12-31. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1834-07-19. Död 1841-02-22. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1:o 1822-12-21 med Carolina Vilhelmina Starck, född 1801-07-23, död 1826-06-11 i Stockholm, dotter av styckjunkaren Carl Magnus Starck, och hans 1:a fru Charlotta Margareta Gumaelius. Gift 2:o 1829-01-24 med Eva Christina Södergren, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med grosshandlaren Carl Magnus Sjögren), död 1834-08-01. Gift 3:o 1835-10-27 på Aspvik å Värmdön med Fredrika Olivia Menvielle, född 1819-06-12 i Stockholm, död 1899-03-26 i Vetlanda, dotter av Henry Menvielle och Olivia Roos.

Barn:

 • 1. Anders Carl Adolf, född 1824. Handlande. Död 1869. Se Tab. 54
 • 1. Augusta Lovisa Charlotta, född 1826-05-08, död 1826-07-16.
 • 2. Johan Frans Gustaf, född 1830. Lantbrukare. Död 1883. Se Tab. 60.
 • 3. Otto Fredrik, född 1836. Telegraf kommissarie. Död 1902. Se Tab. 63.
 • 3. Ivan Fromhold, född 1838-01-23 på Sävekulla i Onsala socken, Hallands län, död 1869-07-02 i New York. Gift 1869-02-14 i Gustaf Adolfs evangelisk luterska kyrka, New York med Ingrid Maria Almström, född 1838-04-00 i Karlshamn, död 1871-11-23 i Skövde.
 • 3. Bror Knut Ultimus, född 1839-10-09 i Stockholm, död i Stockholm 1861-11-23.
 • 3. Bernhard Robert Anton, född 1841-01-12, död 1841-05-30.

TAB 54

Anders Carl Adolf, (son av Carl Fredrik, tab 53), född 1824-05-16 i Stockholm. Handlande i Ulricehamn, sedan direktör för utskänkningsbolaget i Ulricehamn. Död i Ulricehamn 1869-05-31. Ägde gårdar i Ulricehamn samt Torpet i Brunns socken, Älvsborgs län. Gift 1849-05-20 i Ulricehamn med Sofia Christina Fahlbäck, född 1826-01-05 i Skara, död 1908-07-29 i Borås och begraven i mannens grav på Ulricehamns gamla kyrkogård ]], dotter av skomakaråldermannen Olof Fahlbäck och Anna Christina Bratt.

Barn:

 • Augusta Eugenia Sofia, född 1851-03-16 i Ulricehamn, liksom syskonen, död 1913-02-10 i Varberg. Gift i Varberg 1878-10-17 med kronofogden i Varbergs fögderi av Hallands län Carl Fredrik Leopold Bruno, född 1838-02-03 i Skarstads socken, Skaraborgs län, död 1904-08-08 i Varberg.
 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1853. Ingenjör. Se Tab. 55
 • Hilda Georgina Christina, född 1855-02-14 i Ulricehamn. Fotograf i Borås sedan 1887. Död 1933-04-12 i Borås förs.
 • Emilia Carolina Josefina, född 1857-06-02 i Ulricehamn.
 • Ida Olivia Adolfina, född 1860-06-04 i Ulricehamn. Död 1930-08-20 i Örby förs, Älvsborgs län. Gift 1884-09-10 i Ulricehamn med handlanden i Skene i Örby socken, Älvsborgs län Albert Hammarling, född 1855-02-19.
 • Knut Bernhard Fromhold, född 1865 i Ulricehamn. Stationsinspektor. Död 1924. Se Tab. 57.
 • Adolf Leonard, född 1867-05-17. Genomgick Borås tekniska elementarskola. Ingenjör och maskinritare vid Baldwins lokomotivverkstad i Filadelfia 1889. Superintendent i Filadelfia 1903. Superintendent vid The American railway Co i Filadelfia 1907. Gift 1894-02-15 i Filadelfia med lärarinnan Annie Lagerholm född 1868-07-10.

TAB 55

Carl Fredrik Vilhelm, (son av Anders Carl Adolf, tab 54), född 1853-03-02 i Ulricehamn. Elev vid Forsviks mekaniska verkstad 1870–1871-03-22. Ritare vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö 1871–1874-10-14. Verkmästare vid Nykvarns mekaniska verkstad 1874-10-14–1876-08-00 och vid Skönviks aktiebolags mekaniska verkstad och gjuteri i Nedansjö 1876-08-00–1877-07-01 maskininstruktör vid Skövde mekaniska verkstad 1877-07-03–1880-11-00. Disponent för Lidköpings mekaniska verkstad 1880-11-00. Innehade egen mekanisk verkstad i Lidköping 1895–1896. Verkstadsföreståndare hos Söderhamns verkstads- och varvsaktiebolag 1896–1897. Föreståndare och ingenjör för Sunds bruk, verkstäder och slip 1898 –1903. Ingenjör och teknisk ledare för Östersunds mekaniska verkstad 1904. Konsulterande ingenjör i Sundsvall 1905–1910, i Göteborg 1910–1923, i Kungsbacka 1923–1926, i Skövde sedan 1926. Gift 1879-04-20 i Skövde med Constance Sofie Louise Kuylenstierna född 1855-09-03 Torstorp, död 1936-07-12 i Mariestad och begraven i Skövde. Dotter av kaptenen Johan Bernhard Kuylenstierna och hans 2:a fru Constance Louise Sellman.

Barn:

 • Bernhard Fredrik, född 1880-02-06 i Skövde. Elev vid Tekniska skolan i Stockholm 1898–1901. Ritare vid Forsviks mekaniska verkstad 1901–1902. Ingenjör hos Pensbyds broverkstad i Filadelfia 1902–1904, hos Santa Fé Railroad C:o i San Francisco 1904–1911 och hos Southern Railroad C:o 1911–1926.
 • Sofia Lovisa, född 1883-05-02 i Lidköping. Gift 1916-06-25 i Vasa förs Göteborg med adjunkten vid realskolan i Mariestad, fil. kand. Evert Hilding Carlsson, född 1874-05-20 i Gränna.
 • Nils Gustaf, född 1885-01-31 i Lidköping, död i Lidköping 1895-12-28 genom drunkning.
 • Villy Fredrika, född 1889-05-07 i Lidköping. Gift 1914-01-29 i Vasa förs Göteborg med häradshövdingen i Västmanlands södra domsaga, före detta krigsdomaren, RNO, jur. utr. kand. Albert Birger Malmström, född 1866-01-27 i Gagnevs socken, Kopparbergs län.

TAB 56

Johan Carl, (son av Carl Fredrik Vilhelm, tab 55), född 1881-03-13 i Skövde. Elev vid Berwalds handelsinstitut i Stockholm 1898. Sågverksbokhållare vid Långrör i Hälsingland 1902–1903. Anställd hos Agnhammars bruksaktiebolag i Grums socken 1903–1905 och hos Holmens trävarukompani i Göteborg 1905–1908. Trävaruexportör och speditör i Göteborg 1908–1918. Disponent för verkstadsaktiebolag Tjust i Västervik 1918–1920. Egen affärsverksamhet sedan 1920. Gift 1917-01-21 med Anna Augusta Elisabet Anna-Lisa Bohm, från vilken han blev skild genom Västerviks rådhusrätts utslag 1922-09-11, i hennes 1:a gifte, född 1895-12-14 född i Adolf Fredriks förs, Stockholm. (Gift 2:o 1922-11-17 i Nödinge-Annex förs, med landsfiskalen i Oskarshamnsdistriktet Karl Emil Andersson, född 1882-12-07 i Misterhults socken i Kalmar län).

Barn:

 • Maij-Lise Augusta Sophie Carlsdotter,

TAB 57

Knut Bernhard Fromhold, (son av Anders Carl Adolf, tab 54), född 1865-07-01 i Ulricehamn. Stationsskrivare vid Mellersta Hallands järnväg 1887-03-01. Stationsinspektor i Halmstad 1892-11-10. Död 1924-03-12 i Fässbergs socken, Hallands län (Mölndals förs db). Gift 1892-11-10 i Falkenberg med Johanna Sofia Svensson, född 1855-11-24 Utterås, död 1934-06-14 i Göteborg, Carlanderska sjukhuset (Örgryte förs db 138). Begraven å Mölndals västra kyrkogård. Dotter av Sven Larsson.

Barn:

TAB 58

Gösta, (son av Knut Bernhard Fromhold, tab 57), född 1893-10-26 i Halmstad. Genomgick Chalmers tekniska institut i Göteborg. Utexaminerad därifrån 1915. Civilingenjör. Ingenjör vid frövifors bruks abol. 1917. Ingenjör vid abol. Vulcanverkan, i Göteborg, 1917–1918. Tillförordnad byråingenjör i socialstyrelsen 1918–1920. Tillförordnad yrkesinspektörsaspirant i 8:e distriktet i Gävle 1920–1923, och i 6:e distriktet i Göteborg 1923. Assistent å extra stat inom yrkesinspektionen 1925-01-09. Yrkesinspektör 1939-04-13 fr. o. m. 1939-05-01. Yrkesinspektör i 7:e distriktet. Gift 1922-01-01 i Fässbergs förs Mölndal, Göterborgs och Bohus län med Anna Sofie Winsnes, född 1892-04-19 i Worchester, Mass., U. S. A. Dotter av fabriksföreståndaren Casper Winsnes och Agnes Elisabet Paulsen-Berg.

Barn:

 • Inger Margareta,
 • Lars-Gösta,

TAB 59

Knut Erik, (son av Knut Bernhard Fromhold, tab 57), född 1895-05-27 i Halmstad. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut i Göteborg 1917. Civilingenjör. Ingenjör vid Göteborg–Borås–Alvesta järnvägar 1919. Byråingenjör vid Göteborg–Borås–Alvesta järnvägar 1924. Baningenjör vid Statens järnvägar. Gift 1923-12-09 i Mölndals med sin broders svägerska Caia Olava Winsnes, född 1895-10-18 i Fet, Norge. Dotter av fabriksföreståndaren Casper Winsnes och Agnes Elisabet Paulsen-Berg.

Barn:

 • Barbro Elisabet,
 • Ulf Knut Erik

TAB 60

Johan Frans Gustaf, (son av Carl Fredrik, tab 53), född 1830-03-16 på Stockholms slott. Arrenderade Kjulsta i Stigtomta socken, Södermanlands län. Död 1883-06-11 i Uppsala. Gift 1867-11-05 i Stockholm med Agnes Bäckgren, född 1849-05-15 i Nämndö socken, Stockholms län, död 1891-11-07 i Uppsala, dotter av komministern Jonas Bäckgren och Maria Elisabet Ekman.

Barn:

 • Anders Carl Gustaf, född 1868. Fil. doktor. Död 1915. Se Tab. 61.
 • Adolf Fredrik, född 1869. Förste marinläkare. Se Tab. 62.

TAB 61

Anders Carl Gustaf, (son av Johan Frans Gustaf, tab 60), född 1868-08-13 Kjulsta. Elev på apoteket Lejonet i Lidköping 1885. Farm. stud. examen 1889-01-22 och apotekarexamen 1892-01-22. Student vid Stockholms högskola 1892-07-15. Student vid universitetet i Heidelberg 1892. Promoverad fil. doktor vid universitetet i Heidelberg 1893-11-15. Extra ordinarie assistent vid farmaceutiska institutet i Stockholm 1894-09-01. Andre assistent vid farmaceutiska institutet i Stockholm 1896. Laboratorieföreståndare vid Stockholms stads vattenledningsverk. Död 1915-09-05 i Köpenhamn (Djursholms-Danderyds förs db). Gift 1896-12-19 i Stockholm med Maria Anna Linnea Schmiterlöw, född 1872-06-10 i Skövde, död 1921-01-23 i Djursholm. Dotter av majoren Georg Vilhelm Schmiterlöw, och Maria Sofia Leontina Broberg.

Barn:

 • Sten Gustafsson, född 1898-07-10 i Stockholm. Affärsman i Chicago. Död 1939-07-25 i san Francisco, U. S. A. Gift med Hulda Eline Desideria Staaff
 • Inga Agnes Maria, född 1901-02-08 i Stockholm. Gift i Stockholm 1920-05-05 med löjtnanten Torgny Gustafsson Tamm i hans 1:a gifte, född 1896.
 • Bengt Gustafsson, född 1906-01-30 i Djursholm, död i Djursholm 1912-05-14.

TAB 62

Adolf Fredrik, (son av Johan Frans Gustaf, tab 60), född 1869-10-23 i Stigtomta socken. Mogenhetsexamen 1888-06-11. Student i Uppsala 1888. Med. fil. examen 1890-04-25. Med. kand. 1895-05-31. Underläkare vid garnisonssjukhuset 1897. Läkarstipendiat vid flottan 1898–1901. Med. lic vid Karolinska institutet 1900-11-29. Läkare vid Tranås vattenkuranstalt 1901 –1905. Marinläkare av 2. graden vid marinläkarkåren i flottans reserv 1903-01-23. Marinläkare av 2. graden vid flottans marinläkarkår 1903-06-17. Tillförordnad amanuens vid Serafimerlasarettets öronpoliklinik 1906. RPrKrO3kl 1908-08-00. RVO 1913-08-07. Marinläkare av 1. graden 1915-12-31. Läkare vid Göteborgs stads allmän poliklinik för öron-, näs- och halssjukdomar 1916. 1. marinläkare i marinen 1920-12-10. Avsked från denna tjänst 1924-11-13. 1927 ordförande i Göteborgs läkaresällskap. 1901–22 företagit studieresor till Tyskland, Österrike, Frankrike och England. Gift 1901-03-26 i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm med Anna Selma Christina Gestrin, född 1872-09-01 i Stockholm, OffFrd'Acad. Dotter av kaptenen Otto Evald Gestrin och Ida Falkman.

Barn:

 • Carin Agnes Ida Madeleine, född 1903-11-04 i Tranås. Gift 1925-03-07 i Hagakyrkan, Göteborg med kaptenen Gustaf Ulrik Croneborg, född 1894.

TAB 63

Otto Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 53), född 1836-08-16 Aspvik. Telegrafassistent i Motala 1856-09-30 i Jönköping 1864-05-01. Telegrafkommissarie i Jönköping 1867-04-15 i Visby 1871-01-01 och i Sundsvall 1876-11-01. Avsked 1896-07-28. Död 1902-08-05 i Stuguns socken, Jämtlands län. Gift 1859-06-25 i Motala med Emma Westerdahl, född 1834-10-16, död 1915-03-28 i Borgå, dotter av lantbrukaren Per Westerdahl och Johanna Forsberg.

Barn:

 • Emilia Ottilia, född 1859-11-26 i Motala. Gift 1:o 1877-04-15 i Visby med engelske vice konsuln i Visby John Edvard Stare, född 1848-04-15 i Stockholm, död 1890-02-13 i Visby. Gift 2:o 1891-10-14 i Sundsvall med skeppningsdisponenten och förvaltaren vid Borgå ångsåg Carl Rikard Gentzschein, av en adlad men ej introducerad ätt, född 1863-06-02 i Lidköping, död 1918-11-29 i Borgå.
 • Olivia Matilda Susanna (Sanna), född 1864-10-04 i Jönköping, död 1883-03-13 i Visby.
 • Carl Sigurd (Sigge), född 1866. Expeditionsföreståndare. Se Tab. 65.

TAB 64

Carl Edgar, (son av Otto Fredrik, tab 63), född 1862-01-10 i Motala. Biträdande ingenjör vid stadsingenjörskontoret i Sundsvall 1879–1886 och 1889–1896. Elev vid tekniska skolan i Stockholm 1886–1889. Assistent vid Indalsälvs flottningsförening 1896. Död 1936-08-20 i Olaus Petri förs, Örebro (db 137). Gift 1908-05-09 i Stockholm (Örebro förs vb) med Dagmar Wadin, född 1879-07-28. Dotter av fabrikören Erik Olof Wadin.

Barn:

 • Ebba Amalia Emma Elisabet,

TAB 65

Carl Sigurd (Sigge), (son av Otto Fredrik, tab 63), född 1866-07-16 i Jönköping. Extra ordinarie stationsskrivare vid Sundsvall–Torpshammars järnväg 1884, vid statens järnvägar 1885. Kompletteringsexamen 1888. Ordinarie stationsskrivare i Sundsvall 1889. Förste stationsskrivare vid statens järnvägar 1905-10-00. Expeditionsföreståndare i Malmö 1918. GMn och r 1922-06-06. Död 1935-12-26 i S:t Petri förs, Malmö (db nr 217). Gift 1908-04-14 i Stockholm med Clasina Erika Lagerberg, född 1880-07-08 i Sundsvall. Dotter av övermaskinisten Claes Mauritz Lagerberg och Sara Erika Lundberg.

Barn:

 • Jan-Erik Sigurd, född 1909-03-07 i Stadsförs, Sundsvall.
 • Carl Sigurd Fredrik,
 • Otto Bertil Sigurd,

TAB 66

Vilhelm Ulrik, (son av Gustaf Adolf, tab 51), född 1803-01-12 Gammalsjö. Kadett vid Karlberg 1818-09-28. Utexaminerad 1822-09-20. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1822-12-10. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1833-12-21. Kapten 1846-11-03. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i armén 1851-03-28. RSO 1863-01-28. Död 1875-09-23 i Skövde. Gift 1827-01-03 i Kalvs prästgård med Catharina Charlotta Ljungman, född 1799-09-05 på Gripsholm, död 1879-11-16 i Skövde, dotter av kamreraren vid Gripsholms slott Gudmund Carl Ljungman och hans 1:a fru Hedvig Magdalena Carlsson.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1827-10-07, död
 • Evald Fredrik, född 1829-08-26 på Stora Långared i Murums socken, Älvsborgs län, död på Stora Långared 1831-04-19.
 • Emilia Lovisa Charlotta, född 1831-05-28 på Sjögården i Toarps socken, Älvsborgs län, död 1904-11-29 i Karlstad. Gift 1861-10-08 på Karlsborg med kaptenen vid Värmlands fältjägarregemente, RSO, Anton Fabian Teodor Poignant, född 1822-05-27 Kålsäter, död 1905-11-10 i Karlstad.
 • Hedvig Sofia Vilhelmina, född 1833-04-06 på Stora Långared, död ogift 1911-12-07 i Skövde.
 • Carolina Matilda, född 1835-03-18 i Borås, död 1895-10-04 vid Alsters station i Karlstads landsförs Gift 1870-05-10 i Skövde med lantbrukaren Johan Oskar Kihlén, född 1825-09-17 Skog, död
 • Carl August, född tvilling 1836-03-03, död 1836-03-04.
 • Johan Fredrik, född tvilling 1836-03-03, död 1836-03-10.
 • Augusta Olivia, född 1839-04-27 i Borås, död ogift 1898-10-05 i Kristinehamn.
 • Johan Arvid, född 1842-07-28 i Borås. Först bruksbokhållare i Värmland, sedan badkamrer i Ronneby. Död ogift 1905-05-06 i Skövde.

TAB 67

Christer Abraham, (son av Johan Ulrik, tab 38), född 1767-07-07. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1778 . Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1784-02-13. Livdrabant hos hertig Carl 1790-10-07. Konfirmationsfullmakt 1794-11-24. Löjtnant i armén 1809-08-15. Tjänstfri från livdrabantkåren 1809-08-15. Död 1828-08-22 Gammalsjö. Gift 1795-10-06 på ryttmästarbostället Mårtenstorp i Öreryds socken, Jönköpings län med sin kusin på mödernet Magdalena Charlotta von Mentzer, född tvilling 1766-04-21, död 1831-05-17, dotter av kornetten Arvid von Mentzer, och Margareta Vilhelmina Kuylenstierna.

Barn:

 • Sofia Vilhelmina Magdalena, född 1796-07-22, död ogift 1816-04-16 på Gammalsjö.
 • Johan Arvid, född 1798-01-17. Var förare vid Älvsborgs regemente 1815. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1816-05-23. Sergeant 1818-11-15. Fänrik vid dalregementet 1822-06-11. 2. Löjtnant vid dalregementet 1829-05-22. Död ogift 1837-10-03 på Gammalsjö.
 • Carl Vilhelm, född 1800. Kapten. Död 1865. Se Tab. 68
 • Nils Gustaf Ulrik, född 1802. Kapten. Död 1857. Se Tab. 71
 • Agneta Charlotta Margareta, född 1807-07-25, död ogift 1847-07-28 Väboholm

TAB 68

Carl Vilhelm, (son av Christer Abraham, tab 67), född 1800-10-28 På Gammalsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län. Förare vid konungens eget värvade regemente 1818-06-30. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1819-06-02. Fanjunkare 1821-09-28. Fänrik vid Jönköpings regemente 1822-01-24. 2. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1833-06-22. 1. Löjtnant 1837-04-07. 2. Kapten 1847-04-07. 1. Kapten 1849-08-11. Avsked 1858-05-04. Död 1865-04-15 På Nyckeltorp i Synnerby socken, Skaraborgs län. Gift 1836-09-22 på Gammalsjö med sin kusin Sofia Lovisa Kuylenstierna, född 1810-09-11 på Högshult i Hestra socken, Jönköpings län, död 1868-04-25 i Skara, dotter av kaptenen Gustaf Adolf Kuylenstierna och Lovisa Ulrika Starck.

Barn:

 • Charlotta Louisa, född 1837-07-06 på Gammalsjö, död på Gammalsjö 1838-01-17.
 • Christer Adolf, född 1839-07-09 på Gammalsjö, död 1849-02-15.
 • Carl Johan Ludvig, född 1841. Major. Död 1905. Se Tab. 69
 • Johanna Charlotta Sofia, född 1844-04-01, död 1847-06-06 Väboholm
 • Nils Bernhard Vilhelm, född 1850-03-20, död 1850-03-26.
 • Hilda Emilia, född 1852-04-19 Ettarp. Död 1933-03-03 i Växjö (db 21).

TAB 69

Carl Johan Ludvig, (son av Carl Vilhelm, tab 68), född 1841-08-29 Gammalsjö. Furir vid Skaraborgs regemente 1861-07-05. Studentexamen i Uppsala 1862-09-18 och officersexamen 1863-04-29. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1863-07-17. Löjtnant 1877-06-01. Kapten 1884-09-12. RSO 1887-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1893-05-30. Major i armén 1905-04-07. Död 1905-10-18 i Falköping. Ägde Åsen i Essunga socken, Skaraborgs län 1871-03-14–1883-03-14 och arrenderade Östvi invid Skara 1887-10-01–1895-10-01. Gift 1871-07-28 Tumleberg med Eva Catharina Hjorth, född 1851-07-28 på Tumleberg, död 1926-08-16 i Värnhems socken, Norra Lundby förs, Skaraborgs län ]], dotter av kronolänsmannen Carl Johan Nikolaus Hjorth och Carolina Fredrika Friberg.

Barn:

 • Louise, född 1872-06-07 på Åsen. Ägare Jättna i Gryts socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1894-12-16 i Skara med redaktören för Stockholmstidningen Anders Elis Jeurling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1875 med Maria Sofia Andersson, från vilken han blev skild, född 1855, dotter av godsägaren Olof Gustaf Andersson och Elisabet Nilsson), född 1851-12-21 i Kristinehamn, död 1906-03-28 på Jättna. Gift 2:o 1910-12-18 Jättna ]] med rektorn vid Solbacka läroverk, fil. kand. Johan Berglund (Jean), från vilken hon blev skild genom Daga häradsrätts utslag 1922-11-22, född 1885-04-16 i Ullångers socken, Västernorrlands län.
 • Carl Evald, född 1873-11-28 på Åsen, död på Åsen 1877-01-27.
 • Vilhelm, född 1875. Kapten.
 • Ernst Ivar, född 1877-10-20 på Åsen, död på Åsen 1877-10-26. Se Tab. 70.
 • Elsa Carin Maria, född 1879-10-24 på Åsen. Elev vid Konstakademin 1902–07. Gift 1916-04-25 i Norrköping med konstnären Jakob Magnus Olof Thunman, född 1879-02-11 i Uppsala.
 • Fredrika, född 1881-06-29 på Åsen, död på Åsen 1881-07-01.
 • Ebba Carola Augusta, född 1888-07-17 på Östvi. Gift 1908-06-30 Skålltorp med läroverksadjunkten i Göteborg. Fil. kand. Magnus Teodor Ullman född 1877-06-03 i Göteborg, död 1918-11-02 i Norrköping.
 • Märta Emilie Beatrice, född 1891-10-22 på Östvi. Gift 1923-04-01 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med läraren vid Stockholms handelsgymnasium, fil. och jur. kand. Gustaf Edvin Natanael Bergstad, med vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1930-05-15, född 1894-09-03 i Södertälje.

TAB 70

Vilhelm, (son av Carl Johan Ludvig, tab 69), född 1875-11-05 Åsen. Mogenhetsexamen i Skara 1895-05-29. Volontär vid Skaraborgs regemente 1895-06-06. Sergeant 1896-08-05. Elev vid krigsskolan 1896-09-24. Utexaminerad 1897-11-29. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1897-12-10. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1902-04-02. Genomgick instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet. Utexaminerad från sjukgymnastiska kursen vid gymnastiska centralinstitutet 1906-06-08. Utexaminerad från sjukgymnastiska kursen vid samma institut 1906-06-08. Kapten vid Skaraborgs regemente 1913-01-24. RSO 1918-06-06. Avsked med inträde i regementets reserv 1925-10-30 fr. o. m. 1925-11-06. Gymnastiklärare vid realskolan i Mariestad 1928. Brandchef i Mariestad. Gift 1:o 1902-12-28 i Vads socken, Skaraborgs län med Erika Matilda Asker, född 1879-05-12, Död 1915-11-04 i Falköping (Skövde förs db). Dotter av ingenjören Erik Asker och Tekla Alexandra Lafqvist. Gift 2:o 1917-12-16 i Karl Gustafs kyrka i Karl Gustafs förs, Norrbottens län med Mathilda (Mattis) Stridsberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1898-12-28 med postmästaren i Älmhult Olof Tjörner, född 1845-11-02 i Väsby socken, Malmöhus län, död 1916-07-31 i Älmhult), född 1879-10-15 i Simrishamns förs. Dotter av skräddaremästaren Mårten Stridsberg.

Barn:

 • 1. Dödfödd son, född 1903-10-07.
 • 1. Jan'' Carl, född 1904 i Skärvs socken, Skaraborgs län.
 • 1. Jan'' Erik, född 1908-04-27 i Stockholm.
 • 1. Jan Ludvig, född 1909-09-29 Askeberga. Sjökapten.
 • 1. Jan'' Fredrik,
 • 2. Karna Matilda,
 • 2. Eva Vilhelmina,
 • 3. Gunnela Maria,


TAB 71

Nils Gustaf Ulrik, (son av Christer Abraham, tab 67), född 1802-11-15. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1820-11-16. Fänrik vid dalregementet 1824-03-16. Löjtnant vid dalregementet 1830-05-21. Kapten 1841-07-24. RSO 1850-06-26. Död 1857-09-01. Gift 1846-08-02 i Linköping med Beata Sofia Agrelius, född 1815-04-23 Järstad s socken, Östergötlands län, död 1903-07-06 i Växjö, dotter av hovkamreraren Anders Johan Agrelius och Beata Margareta Wibjörnsson.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1847. Före detta bokhållare. Död 1932. Se Tab. 72.
 • Otto Johan Christer, född 1853-09-14 på kaptensbostället Noreberg i Mora socken, Kopparbergs län. Mogenhetsexamen i Skara 1872-06-11. Student i Uppsala 1872. Examen till rättegångsverken 1879-01-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1879-02-04. Auskultant i Göta hovrätt 1879-12-22. Vice häradshövding 1880-10-01. Häradshövding i Frosta härads domsaga 1894-04-03. Död ogift 1896-01-28 i Hör.

TAB 72

Gustaf Adolf, (son av Nils Gustaf Ulrik, tab 71), född 1847-06-05 på kaptensbostället Noreberg i Mora socken, Kopparbergs län. Mogenhetsexamen i Skara 1866-05-31. Student i Uppsala 1866. Bokhållare vid Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1877. Kamrerare vid nämnda hypoteksförening i Växjö. Avsked före 1916. Död 1932-10-04 i Landskrona förs. Gift 1884-07-09 Tångerda med Kerstin Katrina Augusta Hellman'', född 1858-07-05 i Växjö, död 1929-07-28 i Landskrona förs. Dotter av vice häradshövdingen Frey Otto Vitalis Hellnian och friherrinnan Carolina Christina Sparre.

Barn:

 • Nils Gustaf Otto, född 1885-06-26 i Växjö, liksom syskonen. Mogenbetsexamen i Växjö 1903-05-26. Student i Lund 1903-09-18. Fil. kand. 1908-01-31. Fil. lic. 1912-01-31. Disp. för fil. doktorsgrad 1912-12-04. Docent i matematik vid universitetet i Lund 1912-12-14. Fil. doktor 1913-05-31. Lektor i matematik och fysik vid högre allmän läroverket i Västerås 1919-11-27. Lektor i matematik och fysik vid folkskoleseminariet i Landskrona 1920-09-25. Se Tab. 72 1/2
 • Frey Johan Carl, född 1887-03-30, död 1889-06-23 i Växjö.
 • Carl Vilhelm Ulf, född 1889. Byråchef. Se Tab. 73
 • Thyra Sofia Carolina, född 1891-10-14. Stiftsjungfru. Lärarinna. Gift 1926-12-29 i Lunds domkyrka i Sölvesborgs stadsförs ]] med sparbankskamreraren i Sölvesborg Jakob Bernhard Björnstedt, född 1883-12-05 i Södra förs, Karlskrona.
 • Erik Sixten Linné, född 1895-05-20 i Växjö. Studentexamen vid Lunds katedralskola 1914-06-02. Student vid Lunds universitet 1914-09-04. Direktörsassistent. Gift 1938-05-20 med Asta Engly Elisabeth Nørgaard, född 1895-02-23 i Fredriksberg, Danmark.

TAB 73

Carl Vilhelm Ulf, (son av Gustaf Adolf, tab 72), född 1889-12-14 i Växjö. Mogenhetsexamen i Växjö 1907-05-17. Student vid universitetet i Lund 1907-09-17. Jur. kand. 1911-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1911-09-19 Extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegium 1911-09-22. Verkställde arkivundersökningar för Jernkontorets räkning 1912-05-01 –1913-06-30. Biträdande sekreterare hos åbokommittén 1913-11-011919. Extra föredragande och ledamot i pensionsstyrelsen 1915-07-15–1919-03-03. Jur. lic. 1916-12-05. Disp. för doktorsgrad 1916-12-15. Jur. doktor 1917-05-31. Sysslade på uppdrag av Riksarkivet med upprättande av sakregister över Svea hovrätts äldre domar 1917–1919. Docent i rättshistoria vid Stockholms högskola 1918-05-00. Tillförordnad förste kanslisekreterare i finansdepartementet 1919-01-01. Biträdande i Finansdepartementet med arbeten angående en komm.-skattereform 1919–1920. Förste kanslisekreterare i Finansdepartementet 1920-05-28. RVO 1920-06-06. Sekreterare i komm.-skatteutskottet vid olika riksdagar från 1920. T. f byråchef för lagärenden i Finansderpartementet 1920-10-01. Lärare vid Socialpolitiska institutet från 1921. Byråchef för lagärenden i Finansdepartementet 1922-01-30. Deltog såsom sakkunnig vid underhandlingar i Oslo dels rörande skandianaviskt samarbete på det ekonomiska området 1922, dels rörande åtgärder mot spritsmuggling 1923. Tillförordnad statssekreterare i Finansdepartementet 1923-04-27–1924. RNO 1924-09-23. KVO2kl 1928-07-05. Ledamot i 1924 års skatteberedning m. fl. skattekomm. KFinlVRO2kl 1924. Delt. i förhandlingar, särsk. angående åtgärder till undvikande av dubbelbeskattning med åtskilliga främmande stater från 1926. Deltog såsom sakkunnig vid underhandlingar med Tyskland rörande handelstraktat 1926. KVO2kl 1928-07-05. Sveriges ombud vid konferens inom N.F. med regeringsexperter i skattefrågor i Géneve 1928. Ordförande i föreningen 1889 års män från 1928. Regelbundna föreläsningar i radio beträffande lagstiftningsfrågor från 1928. Kammarrättsråd 1929-07-01. Sakkunnig i Finasdepartementet rörande olika bl. a. internationella beskattningsfrågor från 1929. Ledamot i comité fiscal inom N.F. från 1929. Vice ordförande därst. från 1939. KDDO2gr 1932. Styrelseledarmot i Stockholms stads sparbank från 1934. KNO2kl 1936. Styrelseledarmot i Svenska sparbanksföreningen 1936–1939. KTyskÖO. KUngFK. OffFrHL. Gift 1915-03-30 i Lunds stadsförs ]] med Gurli Aurora Constance Falkenstedt, född 1886-08-23 i Stockholm. Dotter av restauratören och fideikommissarien Adolf Fredrik Viktor Constantin Falkenstedt, och Laura Lovisa Blomqvist.

Barn:

 • Ingrid Anna Augusta,
 • Ulf Gustaf Hilding,
 • Falk Carl Fredrik,
 • Gunilla Tyra Lovisa,
 • Nils Carl-Erik,

TAB 74

Carl Jesper (son av Johan, tab 37), född 1744-11-02 Måssebo. Volontär vid Jönköpings regemente 1759-11-02. Förare vid Jönköpings regemente 1762. Sergeant 1763-11-01. Fänrik 1772-02-19. Löjtnant 1781-08-20. Stabskapten 1784-10-18. Kapten med kompani 1786-12-14–1788-06-17. Avsked 1796-07-18. Död 1827-12-26 på Jansberg i Långaryds socken, Jönköpings län. Gift 1774-12-20 med sin fasters styvsons dotter Gustava Carolina Riddersvärd, född 1759-02-05, död 1825-05-30 på Jansberg och begraven 1825-07-01 dotter av hovjunkaren och bankokommissarien Nils Alexander Riddersvärd, och hans 1:a fru Ingrid Elisabet Psilanderhielm, nr, 1788.

Barn:

 • Carl Johan Alexander, född 1777. Kapten. Död 1851. Se Tab. 75
 • Anna Elisabet, född 1778-07-19 på Nättsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län. Död ogift 1806-08-20 på Stora Kinnared i Kinnareds socken, Hallands län.
 • Johanna Lovisa, född 1780-05-22 på Nättsjö, död ogift 1803-06-13, på Severed.
 • Maria Beata, född 1781-11-21 på Nättsjö, död 1852-04-02 i Värnamo. Gift 1811-01-07 på Stora Kinnared med kyrkoherden i Långaryds pastorat av Växjö stift Samuel Adelin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1782 i Grenna med Sara Elisabet Helin, född 1748, död 1809, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Grenna, teol. doktor Clemens Johannes Helin och Vendela Christina Hjelmgren), född 1753-12-27 i Grenna, död 1834-04-01 i Långaryds prästgård [Hm].
 • Charlotta Sofia, född 1783-01-26 på Nättsjö, död på Nättsjö 1783-09-19.
 • Vilhelm Gustaf, född 1784. Överste. Död 1830. Se Tab. 78
 • Nils Ulrik, född 1785-05-02 på Nättsjö. Fänrik vid Hallands roteringsbataljon. Död ogift 1809-04-06 i Landskrona.
 • Charlotta Gustava, född 1787-03-28 på Nättsjö, död 1875-07-29 Håkentorp Gift 1811-11-03 på Stora Kinnared med sin kusin, överstelöjtnanten Carl Kuylenstierna, född 1762, död 1829.
 • Erik Magnus, född 1789. Underståthållare. Död 1869. Se Tab. 82.
 • Ulrik, född 1790, död.
 • Arvid Georg, född 1791-05-13 på Nättsjö, död 1791-06-24.
 • Otto Fredrik, född 1793-03-29 på Nättsjö. Sergeant vid Vendes artilleriregemente. Död 1809-11-13 på Stora Kinnared.
 • Johan Anders, född 1796. Major. Död 1876. Se Tab. 84

TAB 75

Carl Johan Alexander (son av Carl Jesper, tab 74), född 1777-03-31 Nättsjö. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1794-04-02. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1794-05-12 Stabsfänrik 1794-06-23. Löjtnant 1805-07-22. Löjtnant och brigadchef vid Gotlands lantvärnsbrigad 1808 . Kaptens avsked 1811-01-15. Död 1851-09-25 Håkentorp. Gift 1811-09-27 Susegården med Elisabet Maria Gammal Ehrencrona, född 1792-03-18 Hilleshög, död 1821-06-11 på Stora Kinnared i Kinnareds socken, Hallands län, dotter av överstelöjtnanten Johan Gustaf Gammal Ehrencrona, och hans 1:a fru, friherrinnan Carolina Ludovika von Blumenthal.

Barn:

 • Carolina Albertina Elisabet, född 1813-12-12 på Stora Kinnared, liksom syskonen, död 1865-10-20 på Stora Kålltorp i Västra Gerums socken, Skaraborgs län. Gift 1854-10-10 på Håkentorp med sin både kusin och syssling samt sin systers svåger, överstelöjtnanten Johan Carl Kuylenstierna i hans 2:a gifte, född 1813, död 1880.
 • Carl Johan Gammal (Carl-Jan), född 1816 på Stora Kinnared. Kammarherre. Död 1891. Se Tab. 76.
 • Charlotta Lovisa Beata (Mimmi), född 1817-09-09 på Stora Kinnared, död 1881-12-15 Anneberg. Gift 1838-10-09 på Stora Kinnared med sin farbroders svåger kaptenen Josua von Mentzer, född 1811, död 1878.
 • Vilhelmina Sofia, född 1819-01-21 på Stora Kinnared, död 1895-10-08 på Hakentorp. Gift 1844-10-20 på Anneberg med sin både kusin och syssling, överstelöjtnanten Nils Fredrik Kuylenstierna, född 1815, död 1907.

TAB 76

Carl Johan Gammal (Carl-Jan), (son av Carl Johan Alexander, tab 75), född 1816-01-13 på Stora Kinnared. Kadett vid Karlberg 1830-10-01. Utexaminerad 1834-08-30. Kornett vid Skånska husarregementet 1834-10-18. Löjtnant vid Skånska husarregementet 1846-05-22. Avsked ur krigstjänsten 1848-05-26. Kammarherre vid KM:tshov 1860-11-00. RNO 1876-12-01. Död 1891-03-16 på Sperlingsholm i Övraby socken, Hallands län. Ägde Sperlingsholm ävensom Susegården och Marielund i Kvibille socken samt Fröslida i Torups socken (alla i Hallands län) 1886–1889. Gift 1:o 1842-09-25 i Vankiva kyrka, Kristianstads län med sin moders syssling Charlotta Fredrika Eufrosyne Ehrenborg, född 1815-09-07 Bårarp. Död 1861-10-21 på Susegården, dotter av majoren Salomon Ehrenborg, och Elisabet Ulrika Ehrenborg. Gift 2:o 1866-09-24 i Uppsala med Augusta Sofia Elisabet Tham, född 1833-08-15 Kungsgården, död 1922-09-24 på Sperlingsholm i Övraby socken, Hallands län (Hedvig Eleonora förs, Stockholm db), dotter av bergshauptmannen Gustaf Sebastian Tham, och Sofia Elisabet Sowelius.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1843-12-24, död 1847-04-14 på Susegården.
 • 1. Anna Elisabet, född 1845-07-30 på Susegården. Död 1905-06-10 Vik. Gift 1865-09-25 i Kvibille kyrka med ryttmästaren, friherre Carl Gustaf Teodor Bennet, född 1838, död 1888.
 • 1. Maria Amalia Carolina, född 1846-10-16 på Susegården, död 1900-04-07 i Stockholm. Gift 1865-01-03 på Susegården med kommendören Axel Pontus Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, Nr 66, född 1836, död 1893.
 • 1. Carl Gustaf Salomon, född 1849-01-19 på Susegården, död som barn.
 • 1. Ebba Augusta, född 1850-04-25 på Susegården, död ogift 1927-07-06 i Skelderviken.
 • 1. Henriette Eufrosyne, född 1851-11-11 på Susegården, död 1919-12-17 Vålberga. Gift 1:o 1883-09-10 på Sperlingsholm med godsägaren Bengt Leonard Rääf i Småland, nr 189, i hans 2:a gifte, född 1842, död 1890. Gift 2:o 1895-06-27 på Susegården med vice häradshövdingen, friherre Carl Axel Lilliecreutz, född 1843, död 1910.
 • 1. Charlotta Vilhelmina (Lotten), född 1852-11-11 på Susegården, död 1928-02-05 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1:o 1875-04-20 på Sperlingsholm med 2. bataljonsläkaren vid skånska husarregementet, med. lic. Carl Christian Josef Sahl, född 1845-06-15 i Köpenhamn, död 1878-01-14 i Malmö. Gift 2:o 1888-12-10 i Stockholm med före detta kaptenen i fortifikationens reserv, RSO m m, John Gabriel Asklund, född 1842-07-30 i Linköping. Död 1931-08-02 i Oscars förs, Stockholm (db 17). Begraven i Domkyrkoförs, Linköping.
 • 1 Maria Beata Ulrika (Julia), född 1853-12-20 på Susegården, död 1876-01-18 på Sperlingsholm. Gift på Sperlingsholm 1874-08-18 med godsägaren Fredrik August Sebastian Tham, i hans 1:a gifte, född 1847, död 1923.
 • 1. Fredrika Emilia Juliana (Julia), född 1856-10-02 på Susegården. Död 1931-12-10 på Susegården. Gift 1878-09-10 på Sperlingsholm med sin avlidna systers man, godsägaren Fredrik August Sebastian Tham, i hans 2:a gifte, född 1847, född 1923.
 • 2. Carl Sebastian, född 1869. Godsägare. Se Tab. 77

TAB 77

Carl Sebastian, (son av Carl Johan Gammal, tab 76), född 1869-06-20 Sperlingsholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1888-05-19. Student i Uppsala 1888 –1889. RNO 1936-06-06. RJohO. SM. Äger Sperlingsholm i Övraby förs och Fröslida i Torups förs, båda i Hallands län sedan 1889. Gift 1899-01-04 i Karlstads domkyrka med Margareta Charlotta (Greta) Ryman född 1876-06-01 i Stockholm. Dotter av häradshövdingen Frans Viktor Andreas Ryman och friherrinnan Eugenia Charlotte Lilliecreutz.

Barn:

 • Carl Jan, född 1899-10-06 Sperlingsholm. Liksom syskonen. Ägare Arlösa i Enslövs socken, Hallands län sedan 1926-12-31. Gift 1926-11-13 i Västerås domkyrka med Hedvig Axelsdotter Klingenstierna, född 1904-06-29 i Stockholm, dotter av översten Claes Axel Klingenstierna, och Hedvig Cecilia Christina Holm.
 • Augusta Marianne Eugenia, född 1900-10-14 på Sperlingsholm i Övraby förs, Hallands län.
 • Hedvig Margareta, född 1902-02-13 Sperlingsholm. Gift 1926-02-06 på Sperlingsholm i Övraby förs, Hallands län med löjtnanten i skånska husarregementets reserv Thorsten Gabriel Olsson, född 1896-02-04 på Oregården utanför Ängelholm. Handelsutbildning. Lantbruksskola. Lantbrukare. Övertog Rögle säteri efter fadern 1937. Son av godsägaren Gabriel Olsson
 • Karl Krister Viktor Alexander, född 1903-04-28 på Sperlingsholm i Övraby förs, Hallands län. Ägare Kistinge i Snöstorps socken, Hallands län. Författare. D:r phil. vid Emersons University, U. S. A. Författare. Gift 1:o 1929-11-09 Sperlingsholm med Edna Catarine Cudahy, från Nordamerika, från vilken han blev skild genom Örebro rådhisrätts utslag 1933-02-06. I hennes 3:je gifte (gift 1:o och skild i USA (inflyttad till Sverige från Danmark) under skild står det Se uppgift i vbu 1929). Gift 2:o med ryttmästaren i Skånska kavalleriregementets reserv Lars Lithander, från vilken hon blev skild 1928-07-27. Gift 4:o 1937-01-01 med löjtnanten i Skånska kavelleriregementets reserv friherre Carl Alexander Reinhold Leuhisen, född 1900-07-01 Trolleholm. Gift 2:o 1939-09-28 i Johannebergs förs, Göteborgs län med Margareta Mathilda Lovisa Broström. I hennes 1:a gifte. Dotter av skeppsredaren Daniel Broström och Anna Ida Sophia Mark.
 • Ester Margareta, född 1904-06-15 Sperlingsholm. Gift 1926-03-07 Sperlingsholm med löjtnanten greve Bengt Göran Hampus Mörner af Morlanda, född 1898-10-18 i Stockholm. Kapten. Godsägare.
 • Carl Rutger Sperling, född 1906-01-16 på Sperlingsholm i Övraby förs, Hallands län.
 • Märta Margareta, född 1907-08-26 på Sperlingsholm i Övraby förs,
 • Anna Elisabet Margareta, född 1909-10-04 på Sperlingsholm i Övraby förs, Hallands län.
 • Elsa Siri Margareta,
 • Ebba Ingeborg Margareta,
 • Vilhelm Carl Fingal
 • Madeleine Margareta


TAB 78

Vilhelm Gustaf, (son av Carl Jesper, tab 74), född 1784-03-28 Nättsjö. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1798-12-10. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1799-10-18. Officersexamen vid artilleriet 1800 (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.). Underlöjtnant 1802-04-14. Löjtnant i Jämtlands regemente 1806-12-20. Stora artilleriexamen 1807 (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.). Kapten i Jämtlands regemente 1808-03-12. Regementskvartermästare 1813-09-28. GMtf 1810-07-18. RSO 1814-08-25. 3. Major vid dalregementet 1815-04-04. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1822-12-20. Överste i regementet 1829-05-22. Direktör för Eskilstuna gevärsfaktori 1829. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1830-02-27. Död 1830-05-20 på Rankhyttan i Vika socken, Kopparbergs län. Bevistade fälttåget i Pommern 1805, mot Norge 1808 och kriget i Finland 1809 samt fälttåget mot Norge 1814. Gift 1818-11-29 på Rankhyttan med Sofia Albertina Enebom i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1833-11-26 med professorn Carl Tomas Järta, se friherrliga ätten Hierta, född 1802, död 1841), född 1800. Död 1839-01-19 i Västerås och begraven i Västerås . Oäkta dotter av grosshandlaren Gustaf Enebom och Anna Margareta Åberg.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1819-04-13, död 1820-05-10.
 • Anna Carolina, född 1821-05-28 i Stora Kopparbergs socken, död.
 • Otto Vilhelm, född 1822-08-19, död 1823-12-22.
 • Maria Lovisa Matilda, född 1823-08-01, död 1858-01-17 Holm. Gift 1853-08-28 Rottneby
 • Carl Vilhelm, född 1826. Överste. Död 1888. Se Tab. 79

TAB 79

Carl Vilhelm, (son av Vilhelm Gustaf, tab 78), född 1826-06-22 Rankhyttan. Rustmästare vid dalregementet (Medd. av kammarherren Arvid Kuylenstierna.) 1827-05-11. Kadett vid Karlberg 1841-10-01. Utexaminerad 1847-05-22. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1847-05-25. Löjtnant 1854-06-01. Kapten 1860-05-29. Tillförordnad tygmästare å Karlsborg 1863–1871. RSO 1869-07-29. Major i regementet 1873-11-21. Major vid regementet 1874-05-15. Tillförordnad fälttygmästare 1874-10-08. Överstelöjtnant i armén 1876-07-07. RNS:tOO 1876-12-01 Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1878-04-12. Transporterad som överstelöjtnant vid Göta artilleriregemente 1878-09-27. Överste i armén 1882-01-04. Överste och chef för Göta artilleriregemente 1884-04-09. Kommendant i Göteborg 1884-04-26. KSO1 kl 1887-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i regementets reserv 1888-03-23. Kommendant å Karlsborg 1888-04-01. Död 1888-08-07 på Karlsborgs fästning. Gift 1865-05-04 i Stockholm med Anna Charlotta Amalia Hæffner, född 1842-12-14 på Karlsborg ]], död 1909-01-08 i Oscars förs, Stockholm. Dotter av apotekaren Carl Elis Hæffner och Hedvig Charlotta Bergström. Fru Kuylenstierna, född Hæffner, har gjort sig känd som målarinna.

Barn:

 • Osvald Fredrik, född 1865. Major. Död 1932. Se Tab. 80
 • Gurli Amalia, född 1866-09-13 på Karlsborg. Artist (målarinna). Gift 1891-03-09 i Stockholm med tjänstemannen vid Alingsås bomullsväveriaktiebolag Carl Jakob Cnattingius, från vilken hon 1902 blev skild, född 1867-01-06 i Alingsås, död i Avesta 1927-12-04 (Lasarettet db).
 • Hedvig Sofia Amalia, född 1868-02-27 på Karlsborg. Gift 1886-03-04 i Göteborg med godsägaren Fredrik Samuel Wahlström, född 1857-07-12.
 • Gustaf Vilhelm (Gösta), född 1876-09-09 i Stockholm, död 1886-03-14 i Göteborg.

TAB 80

Osvald Fredrik, (son av Carl Vilhelm, tab 79), född 1865-06-12 på Karlsborg. Volontär vid Svea artilleriregemente 1882-06-02. Avsked 1884 "i. Volontär vid Göta artilleriregemente 1884-01-21. Mogenhetsexamen 1884-05-16. Sergeant 1885-06-02. Elev vid krigsskolan 1885-07-20. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1886-10-29. Löjtnant 1892-08-05. Attaché vid beskickningen i S:t Petersburg 1896-06-00. Verkställande direktör i Göteborgs Aftonblads aktiebolag 1899–1903. Kapten 1903-03-13. Kapten vid positionsartilleriregementet 1904-02-26. Göteborgs och Bohus läns skytteförbunds GM 1904. RSO 1906-12-01. RPr KrO3kl 1908. Sekreterare i allmän försvarsföreningen 1909–1919. Föreståndare för artillerimuseum 1911. Avsked från beställning på stat och major i armén 1917. RVO 1922-11-25. SkytteGM. Skriftställare. Död 1932-05-01 i Lidingö (db 44) och begraven i Stockholm. Gift 1896-04-20 i Göteborg med Anna Charlotta Elisabet Hammarberg, född 1877-04-27 i Domkyrkan s förs, Göteborg. Dotter av grosshandlaren James Hammarberg och Andrea Vilhelmina Evers.

Barn:

 • Andrea Cornelia Elisabet (Amalia), född 1897-08-22 på Lilla Torp i Örgryte förs, Göteborg. PrRKM3kl. ÖRKHt m krigsdek. TurkRHalvm. Gift 1922-09-14 i Storkyrkan Oskars förs, Stockholm med Otto Vilhelm Winther, född 1891-11-29 i Hälsingborg. Jur kand. Legationsråd vid beskickningen i Paris.
 • Jan Vilhelm Oswald, född 1899-05-04. Före detta underlöjtnant. Se Tab. 80A.
 • Idea Stella Monika Amalia, född 1902-03-14 i Göteborg. Gift 1919-12-16 i Katolska kyrkan, Oscars förs, Stockholm med före detta löjtnanten vid 13. ungerska husarregementet, godsägaren, greve Emmerich Andrássy från Ungern, född 1891-11-17 i hans 2:a gifte. Attaché.
 • Egmont Gustaf Adolf Oswald, född 1905-03-14 i Stockholm. Se Tab. 80B.

TAB 80A

Jan Vilhelm Oswald, (son av Oswald Fredrik, tab 80), född 1899-05-04 i Göteborg. Studentexamen vid Stockholms samgymnasium 1919-05-13. Officersaspirant vid livgardet till häst 1919-10-12. Korpral i regementet 1920-06-22. Furir 1920-09-01. Fanjunkare 1921-08-21. Officersexamen 1921-12-17. Fänrik vid regementet 1921-12-31. Underlöjtnant vid regementet 1923-12-31. Genomgick ridskolan vid Strömsholm 1922–1923. Avsked 1925-01-23. Redaktionssekreterare i tidningen Veckojournalen 1928. Gift 1924-03-11 i Katarina förs Stockholm med Märta Emelia Lundqvist, född 1899-01-29 i Nikolai förs, Stockholm. Dotter av konstnären August Nikolaus Höijer Lundqvist och Emelie Josefina Palmquist.

Barn:

 • Jan Jakob Oswald
 • Carl Wilhelm van Cuyl
 • Staffan Oswald Fredrik

TAB 80B

Egmont Gustaf Adolf Oswald, (son av Oswald Fredrik tab 80), född 1905-03-14 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1924-05-10. Banktjänsterman i Budapest 1925–1928. Stud. vid Stockholms handelshögskola 1928. Landstormsfänrik 1939-01-01. Gift 1933-12-09 i Engelbrekts förs Stockholm ]] med Ulla Ingegerd Elise Forsberg, född 1906-03-07. Dotter av överingenjören i abol. Separator Erik August Forsberg och Hilda Katarina Liedholm.

Barn:

 • Kristina Agnes Elisabeth
 • Gunilla Ingegerd Ulrika
 • Stella Birgitta Hedvig

TAB 82

Erik Magnus, (son av Carl Jesper, tab 74), född 1789-04-03 Nättsjö. Student i Lund 1804-10-00. Fil. kand. 1809-05-00. Jur. examen (At (P.).) 1809-12-00. Auskultant i Göta hovrätt 1810-04-00. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen och auskultant i Svea hovrätt 1811-02-00. Kanslist i statskontoret 1813-02-00–1815-09-00. Hovjunkare 1815-12-01. Hovauditör (Medd. av kapten Alexis Kuylenstierna.) 1815-09-29, hovkanslisekreterare (Medd. av kapten Alexis Kuylenstierna.) 1816-12-02, kammarjunkare. Härold vid KNO 1818-05-11. Riddarhusfiskal och ombudsman i Vadstena adliga jungfrustift 1818-12-21. Avsked från hovkanslisekreterartjänsten (Medd. av kapten Alexis Kuylenstierna.) 1822-03-23. Lagmans n. h. o. v. 1822-05-07. RNO 1824-01-29. Avsked från riddarhustjänsterna 1831-01-29. Kammarherre 1831. Tillförordnad underståthållare i Stockholm 1834-12-13. Underståthållare i Stockholm 1835-11-04. Avsked därifrån 1847-03-11. Död 1869-02-25 i Jönköping. Gift 1816-11-02 i Stockholm med Helena Sofia Johanna Cederstråhle, född 1799-08-09 Ekedal, död 1864-09-13 i Jönköping, dotter av majoren Erik Tholander, adlad och adopterad Cederstråhle, och Sofia Christiana Cederstråhle.

Barn:

 • Carl Erik Christian, född 1817-12-04 i Stockholm. Furir vid Västgötadals regemente 1834-09-02. Fanjunkare 1836-04-09. Avsked från regementet 1836-04-02. Fanjunkare vid 2. livgardet 1836-04-13. Avsked 1837-05-12. Fanjunkare vid Västgötadals regemente 1837-05-13. Officersexam. 1837-10-21. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1837-11-24. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1842-01-25. Kapten 1850-07-09. Kammarherre 1859-01-15. RSO 1860-05-05. Major 1861-10-01. Överstelöjtnant och 1. major 1864-05-06. Avsked 1878-01-24. Kamrer vid Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg 1880. Död 1893-01-16 i Vänersborg. Gift 1854-08-22 Onsjö med Natalia Juliana Charlotta Haij, född 1814-06-24 på överstebostället Kastellgården vid Kungälv, död 1887-03-05 i Vänersborg, dotter av generalmajoren Erik Henrik Vilhelm Haij, friherre Haij, och friherrinnan Charlotta Vilhelmina von Plåten, nr 313.
 • Gustava Sofia Elisabet, född 1819-01-30. Stiftsjungfru. Död 1895-08-20 i Forsheda i Forsheda socken, Jönköpings län. Gift 1847-07-11 i Fellingsbro kyrka, Örebro län med sin kusins svåger, kammarherren Carl Liborius von Mentzer, född 1803, död 1876.
 • Claes Samuel Zacharias, född 1822. Provinsialläkare. Död 1898. Se Tab. 83.
 • Maria Henrika Charlotta, född 1828-04-11. Stiftsjungfru. Död 1830-07-01.
 • Carolina Anna Beata, född 1831-07-29 i Lovö socken, Stockholms län, död ogift 1916-09-15 i Stockholm.

TAB 83

Claes Samuel Zakarias, (son av Erik Magnus, tab 82), född 1822-09-30 i Stockholm. Student i Uppsala 1840-06-13. Med. fil. examen 1842-12-10. Underläkare vid allmän garnisonssjukhuset i Stockholm 1843-10-01–1844-04-01. Extra läkare vid Västmanlands regemente 1844 och 1847. Med. kand. examen 1846-06-09 och med. lic. examen 1848-06-02. Läkare i Västra Vingåkers distrikt sommaren 1848. Med. doktor 1849-01-30. Kir. mag. 1849-02-21. Karantänsläkare vid Djurhamn 1849-03-23–1849-05-05 tillförordnad stadsläkare i Arboga sommaren 1849. Karantänsläkare i Arpö 1849-09-13–1850-01-06. Underläkare vid serafimerlasarettet 1850-04-01–1851-04-21. Vikarierande läkare vid krigsakademien på Karlberg 1851-10-15–1852-10-01. Fattigläkare i staden mellan broarna i Stockholm 1853-01-28. Bruks- och distriktsläkare i Harg 1854-04-01. Stadsläkare i Vänersborg 1857-10-02–1868. Lasaretts- och kurhusläkare i Vänersborg 1858-05-06. Uppvaktade såsom läkare konung Oskar I under hans sista sjukdom 1858-08-00–1858-11-00. RNO 1858-05-06. Läkare vid cellfängelset i Vänersborg 1872-02-02. Avsked från lasarettsläkartjänsten 1878-10-28. Provinsialläkare i Ölands södra distrikt 1880-09-03. Avsked från denna tjänst 1885-07-17. Död 1898-07-25 i Uppsala. Gift 1854-06-29 i Stockholm med Hedvig Catharina (Carin) Smerling, född 1825-04-11, i Stockholm, död 1870-05-10 i Vänersborg, dotter av grosshandlaren Gottlob Fredrik Smerling och Catharina Elisabet Hierta.

Barn:

 • Sofia Catharina Fredrika, född 1855-06-04 på Hargs bruk i Hargs socken, Stockholms län. Död 1932-09-02 i Risekatslösa förs, Malmöhus län ]], begraven i V:a Tunhems förs, Älvsborgs län. Gift 1878-05-23 i Lovö socken, Stockholms län med godsägaren Henning Vilhelm Montén, född 1845-02-28 i VästraTunhems socken, Älvsborgs län, död 1918-04-10 Hjärpetorp
 • Lovisa Maria Gustava, född 1856, död 1857-07-01.
 • Erik Gottlob Claes, född 1858-07-25 i Vänersborg. Sjökapten. Död 1888-11-08, förliste utanför Glasgow.
 • Charlotta Elisabet, född 1860-01-31 i Vänersborg, död i Vänersborg 1860-06-19.
 • Anna Hedvig Vilhelmina, född 1862-05-29 i Oscars förs, Vänersborg, död ogift 1918-06-27 i Stockholm.

TAB 84

Johan Anders, (son av Carl Jesper, tab 74), född 1796-04-20 Kinnared. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1810-06-11. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1811-06-11. Löjtnant 1815-05-02. Kapten 1827-04-25. Transporterad till Jönköpings regemente 1829-04-04. Major i armén 1829-05-22. RSO 1842-01-28. Avsked 1849-05-22. Död 1876-09-01 Strand. Gift 1834-10-16 på Lilla Segerstad i Reftele socken med stiftsjungfrun Charlotta Beata Sofia von Mentzer, född på Lilla Segerstad i Reftele socken 1808-09-22, död 1867-11-30 på Strand, dotter av majoren Carl Johan von Mentzer, och Beata Lovisa von Völschow.

Barn:

 • Carl Jesper, född 1835. Kammarherre. Död 1907. Se Tab. 85.
 • Carolina Lovisa, född 1837-08-03 på Strand, död 1919-05-19 i Lund. Gift 1865-07-08 i Reftele kyrka med kyrkoherden i Herslövs pastorat av Lunds stift, LNO, fil. doktor Bengt Peter Anders Hjelmqvist, född 1823-05-08 i Törås i Anderstorps socken, Jönköpings län, död 1893-10-31 i Lund.
 • Maria Elisabet, född 1839-11-21 på Strand, död ogift 1910-02-04 i Växjö stadsförs.
 • Margareta Charlotta, född 1841-08-29 på Strand. Död 1931-01-26 i Landsförs, Växjö (db 6), begraven i Hofmanstorps förs, Kronobergs län.
 • Augusta Sofia, född 1845-09-12 på Strand. Död 1929-06-17 i Växjö, begraven i Hofmanstorps förs, Kronobergs län (db 19). Gift på Strand 1874-06-14 med kyrkoherden i Hovmanstorps pastorat av Växjö stift Sven Oskar Salomon Hagelberg, född 1845-06-08 i Gårdsby socken, Kronobergs län, död 1917-04-09 i Hovmantorps prästgård.

TAB 85

Carl Jesper, (son av Johan Anders, tab 84), född 1835-09-03 på Strand. Student i Lund 1854-01-28. Kameralexamen 1855 och examen till rättegångsverken 1859. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1859-12-14. Auskultant i Göta hovrätt 1860-01-30. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1860-03-30. Vice häradshövding 1861. Auditör vid Smålands husarregemente 1867-12-31. Tillika tillförordnad regementsskrivare vid Smålands husarregemente och vid Smålands grenadjärbataljon 1870-07-09. Verkställande direktör i Smålands m fl provinsers hypoteksförening 1877–1894. RVO 1880-12-01. Ledamot i styrelsen över allmän hypoteksbanken 1881-06-18. Avsked från auditörsbefattningen 1885-04-24. RNO 1887 1712. KVO2kl 1891-12-01. Kammarherre 1895-05-15. Död 1907-08-12 på Strand. Ägde Strand i Reftele socken och Hamra i Bredaryds socken, Jönköpings län samt gård i Växjö. Gift 1879-10-21 på Sperlingsholm med Rosa Matilda Carolina Tham, född 1843-07-06 på Samuelsdal vid Falun, död 1902-04-06 i Stockholm, dotter av bergshauptmannen Gustaf Sebastian Tham, och Sofia Elisabet Sowelius.

Barn:

 • Johan Gustaf Carl, född 1880. Ryttmästare. Se Tab. 86

TAB 86

Johan Gustaf Carl, (son av Carl Jesper, tab 85), född 1880-08-28 Strand. Mogenhetsexamen 1899-05-15. Volontär vid livregementets dragoner 1899-05-23. Elev vid krigsskolan 1900. Sergeant vid livregementets dragoner. Fanjunkare 1901. Utexaminerad 1901-11-27. Officersexamen 1901-11-27. Underlöjtnant vid livregementet 1901-12-05. Löjtnant 1904-12-31. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1905-04-29. RPrRÖO4kl 1909. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1911-03-24. Ryttmästare i regementets reserv 1916. Har ägt Toppeladugård i Genarps socken, Malmöhus län. Transport till Livregementets till häst reserv 1930-04-11. Död 1938-01-26 i Lund (db nr 38). Gift 1907-01-04 i Stockholm med Märta Ingegerd Gunhild Reuterskiöld, nr 1636, född 1886-06-22 Sturehov. Dotter av landshövdingen Carl Lennart Adam Emanuel Reuterskiöld och grevinnan Ingegerd Christina Posse.

Barn:

 • Carl Lennart Rikard, född 1907-11-08 i Stockholm, död 1910-04-06 i Nyköping (Botkyrka förs, Stockholms län db).
 • Johan Lennart,
 • Carl Gustaf Arvid,
 • Nils Axel Adam,
 • Jan Gösta

TAB 87

Gudmund Emanuel, (son av Johan, tab 37), född 1749-10-19 Måssebo. Volontär vid Älvsborgs regemente 1764-02-02. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1770-02-21. Förare 1773-06-25. Fänrik 1777-12-03. Avsked med löjtnants karaktär 1787-10-09. Kapten vid vargeringskåren i Göteborg. Död 1802-02-25. På Sotanäs i Gunnarps socken, Hallands län. Gift med Annika Carlsdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o med komministern i Gryteryds förs av Växjö stift Sven Hultén, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1782 med Beata Margareta Brun, död 1802), född 1757-05-01, död 1824-05-01] född 1757, död 1841.

Barn:

 • Marta Elisabet, född 1791, död 1849. Gift 1811-06-16 med pastorsadjunkten i Hjärtums förs, Göteborgs stift Josef Jörling, född 1786, död 1862.
 • Catharina Charlotta, född 1793-01-07 på Sotanäs, död 1883-12-26 Rödjan. Gift 1844 med godsägaren Carl Fredrik Trotzig, född 1790-09-19 Ulvsnäs, död 1844-10-13 Svartarp
 • Anna Gustava, född 1794, död 1843-07-28 i Torups socken, Hallands län. Gift 1811-12-01 i Gunnarps kyrka med kommissionslantmätaren, sedan häradsskrivaren i Hallands län Carl Hemvall i hans 2:a gifte (gift 1:o 1785 i Grimetons socken, Hallands län med Catharina Lagerbom i hennes 2:a gifte, född 1741, död 1809, dotter av rådmannen Jakob Lagerbom), född 1753, död 1828 på sin egendom Brännö i Torups socken [El.].
 • Johanna Carolina, född 1795-11-28, död 1837-11-16. Gift 1823-01-06 med fanjunkaren Anders Henrik Björnberg i hans 1:a gifte, född 1794. Död 1863.
 • Erik Anders, född 1797. Kvartermästare. Död 1864. Se Tab. 90

TAB 88

Johan Emanuel, (son av Gudmund Emanuel, tab 87), född 1781 i Torestorps socken, Älvsborgs län. Student i Lund 1800. Teol. examen i Lund 1800 (At (P.).). Levde sedan utan tjänst. Död 1823-08-15. Gift 1803-08-28 med Brita Andersdotter, född 1782, dotter av bonden i Mjöhult i Sandviks socken, Jönköpings län Anders Andersson och Ingrid Persdotter.

Barn:

 • Gudmund Emanuel, född 1803-09-26 Norgärdet
 • Eva Gustava, född 1804-12-13 på kaplansgården Tunnerbohult i Hestra socken, Jönköpings län, död 1894-09-28 i Torups socken, Hallands län. Gift 1824-03-18 med organisten Lars Aurell, död 1868.
 • Anna Elisabet, född 1806-08-28, död 1806-12-13.
 • Charlotta Elisabet, född 1808-01-21 på Tunnerbohult, död ogift 1885-02-11 i Torups klockargård.
 • Gustaf Emanuel, född 1810-04-07 på Mjöhult, död på Mjöhult 1810-06-06.
 • Anna Lovisa, född 1811-05-04 i Sandviks socken, död 1863-08-12 i Svenarums socken, Jönköpings län. Gift 1834-08-31 Brännö s förs av Växjö stift Jakob Dahlström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1864 med Matilda Cecilia Almén, född 1810), född 1801-02-13 i Jönköping, död 1875-02-18.
 • Ingrid Maria Andréetta Augusta, född 1813-08-03, död ogift 1878-11-15 i Jönköping.
 • Johanna Beata, född 1815-11-02, död 1843-10-05 i Gunnarps socken, Hallands län. Gift 1839-11-02 med hemmansägaren i Stäpelsbo i Kalvs socken, Älvsborgs län Carl Petter Gustafsson i hans 2:a gifte.
 • Gustaf Emanuel, född 1818. Lantbrukare. Död 1905. Se Tab. 89
 • Sofia Magdalena (Sofie-Malin), född 1820-04-23 i Gunnarps socken, död 1891-01-04 i Krogsereds socken, Hallands län. Gift 1848-12-31 med hemmansägaren Carl Magnus Johansson.
 • Carl August, född 1822-06-06, död 1827-09-21.

TAB 89

Gustaf Emanuel, (son av Johan Emanuel, tab 88), född 1818-01-06 i Sandviks socken, Jönköpings län. Lantbrukare. Död 1905-05-01 i Krogsereds socken, Hallands län. Gift 1849-09-28 med Anna Lisa Persdotter, född 1828-09-17, död 1871-03-16, dotter av Per Danielsson och Johanna Jansdotter.

Barn:

 • Gustava Benjamina Petronella, född 1851-06-06. Död 1853-02-27.
 • Johan Gottfrid, född 1856-08-10. Har överflyttat till Nordamerika och ej avhörts sedan 1888.
 • Per Eberhard, född 1864-03-01, död 1864-03-10.
 • Augusta Petronella, född 1866-03-28 i Krogsereds socken, Hallands län, död i Krogsereds socken 1866-04-15.
 • Carl Adolf, född 1868-04-26 i Krogsereds socken, död 1868-06-20.
 • Adelina Josefina, född 1870-04-16, död 1870-04-19.

TAB 90

Erik Anders, (son av Gudmund Emanuel, tab 87), född 1797-11-30 Sotanäs. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1815-10-12. Avsked 1818-04-29. Husar vid skånska husarregementet 1819-05-24. Korpral vid skånska husarregementet 1819-07-04. Kvartermästare. Avsked 1827-10-16. Död 1864-07-17 i Grimetons socken, Hallands län. Gift 1830-05-09 Gunnarps socken med Christina Maria Ejserman, född 1809-03-17 Backegården, död 1887-06-26 i Grimetons socken, dotter av lantbrukaren Carl Daniel Ejserman och Anna Lovisa Lagercrantz.

Barn:

 • Jakobina Albertina, född 1831-01-23 på Hula Djuparp, död ogift 1892-12-18 genom olyckshändelse å järnvägståg.
 • Emma Gustava, född 1834 171 Brännö, död 1888-10-07 i Varberg. Gift 1873-07-25 i Köpenhamn med lantbrukaren Anders Magnus Hallgren i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Sofia Hernvall, född 1812-11-28, död 1872), död 1884.
 • Carl Gottfrid Emanuel, född 1836-03-28 på Brännö. Förste maskinist på ångaren »Norge», som avgick från Riga 1879-12-27 men sedan ej avhörts.
 • Johanna Carolina, född 1838-08-05, död 1838-11-18.
 • Carl Johan Gudmund, född 1840-04-14, död 1840-08-04.
 • Carl Daniel Algot, född 1841. Verkstadsarbetare. Död 1867. Se Tab. 91.
 • Anna Gustava, född 1843-12-16 i Gunnarps socken. Gift 1871-06-23 i Grimetons socken med lantbrukaren Per Åkesson Ahlberg, född 1838-01-11 i Västra Sallerups socken, Malmöhus län, död 1911-11-11 i Luttra socken, Skaraborgs län.
 • Johan Fredrik Magnus, född 1846-06-15 i Gunnarps socken. Genomgick läroverket i Varberg. Praktiserade vid Lindholmens verkstad under fyra år. Maskinistexamen av andra klass 1871. Maskinist på svenska och utländska ångare. Maskinistexamen av första klass 1879. Maskinist och övermaskinist å svenska fartyg 1879–1900. Död 1923-01-20 i Varbergs förs. Gift 1899-02-03 i Varberg med Maria Louise Fundahn, född 1847-11-23 i Marstrand. Dotter av tullförvaltaren Isak Vilhelm Fundahn och Augusta Bexell.
 • Eva Charlotta Erika Maria, född 1852-11-09, död 1860-05-26.

TAB 91

Carl Daniel Algot, (son av Erik Anders, tab 90), född 1841-09-30 i Gunnarps socken, Hallands län. Verkstadsarbetare. Död 1867-07-14 i Göteborgs skärgård genom drunkning. Gift 1864-06-13 med Laura Olofsdotter Hög i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1871-09-29 med timmermannen Carl Johan Olofsson, född 1847-10-28), född 1839-10-30, död 1912.

Barn:

 • Ellen Maria, född 1864-10-01 i Lundby socken, Göteborgs och Bohus län. Överflyttade till Amerika.
 • Olof Algot Daniel, född posthumus 1867-09-27 i Lundby socken. Övermaskinist. Maskinmästare vid Trälleborgs stads vattenledningsverk. Död 1928-03-29 i Dalköpings förs, Malmöhus län (db 1). Gift 1908-07-08 i Lundby förs, Göteborg med Jenny Ottilia Jakobson, född 1874-09-12 i Lundby förs, Göteborg.
 • Jenny Ottilia Jakobson, född 1874-09-12.

TAB 92

Adolf, (son av Gudmund Emanuel, tab 87), född 1800-02-24 Sotanäs. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1818-05-23. Furir vid Älvsborgs regemente 1818-11-15. Avsked 1821-09-20. Sergeant vid Hallands infanteribataljon 1821-09-30. Fanjunkare vid Hallands infanteribataljon 1822-12-01. Officersexamen 1823-09-29. Fänrik 1825-05-17. Avsked 1837-12-30. Död 1882-11-07 på Sotanäs. Gift 1825-06-27 i Gälareds prästgård, Hallands län med Charlotta Catharina Bagge, född 1799-04-08 i Göteborg, död 1887-01-10 på Sotanäs, dotter av pastorn Benjamin Bagge och Gustava Wallin.

Barn:

 • Gudmunda Benjamina, född 1826-10-31) på Sotanäs, död 1906 Gift 1845-11-09 på Sotanäs med prosten och kyrkoherden i Okome förs av Göteborgs stift Johan Carlsson Stenhufvud, född 1798-11-09 Barshult, död 1884-02-18 i Okome prästgård.
 • Gustaf Anton Abel, född 1828. Disponent. Död 1915. Se Tab. 93.
 • Eva Charlotta Severina, född 1829-05-08 på Sotanäs, död ogift 1912-06-11 Ekas
 • Johan Christer Teodor, född 1832-03-21 på Sotanäs. Överflyttade till Mexiko och har ej avhörts på över 40 år.
 • Adelaide Catharina, född 1833-12-28 på Sotanäs, död ogift 1884-06-09, ihjälslagen av åskan, på Sotanäs.
 • Carl Edvard Natanael, född 1836-03-18, död 1837-07-05.
 • Carolina Severina, född 1838-01-24 på Sotanäs, död 1883-04-03 i Ostindien. Gift 1859-09-03 Madras
 • Anna Regina, född 1840-01-06 på Sotanäs, död ogift 1928-02-15 på sin gård Fridhem vid Fegen i Gunnarps förs, Hallands län.
 • Adolf Tiodolf, född 1841. Stationsinspektor. Död 1913. Se Tab. 97.

TAB 93

Gustaf Anton Abel, (son av Adolf, tab 92), född 1828-01-08 Timmersjö. Handlande i Kristinehamn 1859. Ledamot av Kristinehamns sparbanks styrelse 1873. Disponent för Sanna bryggeriaktiebolag i Kristinehamn 1878. Död 1915-04-19 i Kungsholms förs, Stockholm. Gift 1863-12-29 med Maria Vilhelmina (Mina) Uhr, född 1842-07-15 i Kroppa socken, Värmlands län, död 1905-07-06 i Stockholm, dotter av disponenten Johan Niklas Vilhelm Uhr och hans 1:a fru Carolina Maria Wennerström.

Barn:

 • Olga, född 1866-01-24 i Kristinehamn. Folkskollärarinneexamen 1888-06-02. Lärarinna vid Åhlinska skolan i Stockholm 1890-09-10. Folkskollärarinna i Stockholm 1894-06-08. Död 1939-02-13 i St. Görans förs, Stockholm (db nr 69).
 • Helena, född 1867-12-09 i Kristinehamn, död 1868-08-09.
 • Adolf, född 1872. Kontorist. Död 1906. Se Tab. 96

TAB 94

Teodor, (son av Gustaf Anton, tab 93), född 1870-04-03 i Varnums socken, Värmlands län. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1887-09-12. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1890-06-10. Överflyttade till Nordamerika. Maskiningenjör i Pittsburg. Kallar sig Uhr. Gift 1895-10-07 i S:t Louis med Anna Maria Robach, född 1863-08-19 i Gamleby, dotter av inspektoren Vilhelm Robach och Maria Öhrman.

Barn:

TAB 95

Ivar, (son av Teodor, tab 94), född 1898-03-27 i Detroit, Mich., U. S. A.. Kallar sig Uhr. Ingenjör. Gift 1922-12-03 i Casper, Wyo., U. S. A med Erna Huotari, född 1903-09-19 i Hayti, So. Dak., U. S. A., dotter av John K. Huotari och Anna L. Wäyrynen.

Barn:

 • Erma Elaine, född 1925-02-01 i Pottstown, på., U. S. A.
 • Robert Ivar, född 1926-04-19 i Chicago.

TAB 96

Adolf, (son av Gustaf Anton, tab 93), född 1872-10-10. Kontorist i Göteborg, sedan skeppsmäklare. Bokhållare i Lybeck. Död 1906-09-05 i Narvik i Norge. Gift 1902-05-23 i Stockholm med Ester Matilda Schröder, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921-12-19 i Lidingö kyrka med kaptenen på övergångsstat vid norra arméfördelningen, RSO, Carl Ivar Sundström, född 1882-02-15 i Godegårds prästgård, Östergötlands län), född 1881-02-05 i Oskarshamn, dotter av konsuln Carl Anton Schröder och L. L. F. Borgman.

Barn:

 • Hans Adolf, född 1903-08-12 i Nyköping, död i Nyköping 1904-09-09. Margit Vilhelmina, född 1905-11-12 i Narvik, död 1907-02-01.

TAB 97

Adolf Tiodolf, (son av Adolf, tab 92), född 1841-10-23 Sotanäs. Examen vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg 1859. Stationsinspektor vid Torups station 1877, vid Fegens station 1885 och vid Vaggeryds station å Halmstad-Nässjö järnväg 1890. Död 1913-11-22 Ilanda (Kristbergs förs, Östergötlands län db). Gift 1869-08-25 i Enslövs socken, Hallands län med Anna Catharina Amalia Stael von Holstein, född 1840-03-02 Arlösa. Död 1921-12-22 i Halmstad ]], dotter av godsägaren Carl Henning Staël von Holstein, och Johanna Jakobina Stendahl.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1871-12-29 och död 1871-12-31 i Stavsinge socken, Hallands län.
 • Charlotta (Lotten), född 1873-06-19 i Enslövs socken. Lärarinna. Gift 1902-06-23 i Värnamo kyrka med godsägaren Sune Hay, född 1876-03-03, död 1922-09-23 på Lilla Tolseryd i Bankeryds socken, Jönköpings län.
 • Gustaf Vilhelm Georg (Gösta), född 1876. Generaldirektör. Se Tab. 98.

TAB 98

Gustaf Vilhelm Georg (Gösta), (son av Adolf Tiodolf, Tab, 97), född 1876-03-29 i Råda socken, Värmlands län. Mogenhetsexamen i Halmstad 1894-06-12. Elev vid Ombergs skogsskola 1895-07-01. Utexaminerad 1896-06-15. Elev vid skogsinstitutet 1896-07-01. Utexaminerad 1898-06-15. Extra jägmästare i bergslagsdistriktet samt assistent hos överjägmästaren i bergslagsdistriktet ävensom assistent i Västerås revir 1899-06-20. Biträdande jägmästare i Askersunds revir 1900-12-29. Tillförordnad jägmästare i Askersunds revir 1901-11-29. Statens skogstaxator i bergslagsdistriktet 1903-06-08. Biträdande jägmästare i Ombergs revir 1907-05-13. Ordförande i Skogsvårdsstyrelsen inom Västmanlands läns landstingsområde 1909–1928. Jägmästare i Karlsby revir 1911-11-30. Sakkunnig i fråga om bättre vård och förvaltning av allmänna skogar i Södra och mellersta Sverige 1911–1915. Avsked 1914-03-20. Disponent vid Ramnäs bruk och Virsbo-Ramnäs kraftaktiebolag 1914 samt tillika vid Ferna bruks abol. Disponent vid Ferna bruks aktiebolag 1921. Extra jägmästare i bergslagsdistriktet 1914-07-27. Ordförande i skogsvårdsstyrelsen inom Västmanlands läns landstingsområde 1919-12-14 RVO 1924-12-15. RDDO 1925-09-07. Ledarmot av skogsvårdsstyrelsernas centralråd 1925 och dess arbetsutskott. Ordförande i Västmanlands läns jaktvårdsförening 1926–1928. Ledamot av kommunalfullmäktige, taxeringsnämnd och prövningsnämnd. Generaldirektör och chef för domänstyrelsen 1928-06-01 fr. o. m. 1928-07-01. RNO 1928-06-16. KVOlkl 1930-06-06. Förordnad att fortfarande för en tid av sex år vara generaldirektör och chef för Domänstyrelsen 1934-06-15 räknat fr. o. m. 1934-07-01. Ledamot av Riddarhusdirektionen 1935-06-21 och 1938-06-01. Gift 1904-11-08 i Skeppsholmskyrkan, Stockholm med Iris Margareta Looström, född 1882-06-05, dotter av bokförläggaren Claes Julius Looström och Jenny Adolfina Lindgren.

Barn:

 • Elsa, född 1905-11-14 på Ganeby vid Hjortkvarn i Bo socken, Örebro län. Gift 1928-07-14 på Ramnäs bruk i Ramnäs förs, Västermanlands län med underlöjtnanten Vilhelm Esaias Centerwall, född 1904-02-23 i Kristianstad.
 • Stig,
 • Clary Margareta,
 • Anne-Marie

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: