:

Löwen nr 84

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna Löwen nr 207 † och 84 †

Friherrlig 1731-06-14, introducerad 1731. Grevlig 1751-11-21, introducerad 1752. Utdöd 1926-04-23.

TAB 1

Axel Löwen, friherre och greve Löwen (son av Otto Vilhelm von Löwen, se adliga ätten Löwe nr 1739, Tab. 4), till Ösbyholm i Frötuna socken, Stockholms län samt Österby i Vallby socken och Ådö i Lossa socken, båda i Uppsala län, som han fick genom sitt andra gifte. Född 1686-11-01. Volontär vid fortifikationen 1702. Konduktör vid fortifikationsstaten i Wismar 1704-12-05. Löjtnant vid fortifikationen i Reval 1707-01-17. Kapten vid fortifikationsstaten i Kalmar 1709-11-19. Konfirmationsfullmakt 1712-04-30. Generalkvartermästarelöjtnant i de tyska provinserna 1712-07-30 med station i hertigdömet Bremen. Generalkvartermästare 1713-08-24. Överstes karaktär 1715-11-09. Generalkvartermästare, direktör över fortifikationen och generalmajor av infanteriet 1719-10-23. Friherre 1731-06-14 (introducerad 1731 under nr 207). General av infanteriet samt befälhavare över samtliga trupperna i Finland 1737-01-17. Riksråd 1739-03-31. Generalguvernör i Pommern samt Greifswalds akademikansler 1748-02-16. LVA 1748-02-20. KSO 1748-04-16,. RoKavKMO 1748-04-17. Greve 1751-11-21 (introducerad 1752 under nr 84). Tjänstfri från alla sina ämbeten 1766-09-26. Död 1772-07-25 i Stralsund och begraven i Frötuna kyrka, Stockholms län.'Såsom generalkvartermästarelöjtnant i Bremen sökte han försvara landet emot de infallande danskarna men blev 1712-08-27 tillfångatagen, under det han med sitt manskap arbetade på dammens upprivande och slussarnas öppnande vid Schwingeströmmen. Kom 1713-07-00 nattetid igenom sachsiska posteringarna till Stralsund. Befattade 1715-04-00 Rudön vid Stralsund och beledsagade konung Carl XII dit och till Rügen samt försvarade Rudöns skans tappert emot danskarna, vilka han nödgade att vika. Bevistade slutligen fälttåget i Norge 1716, där han återigen vid Ringeriges prästgård blev tillfångatagen av danskarna.’ Han skänkte sitt bibliotek och sina betydliga konstsamlingar till staden Stralsund. Gift 1:o 1723-07-04 med grevinnan Sofia Carolina Piper, född 1707-11-06, död 1732-05-04, dotter av kungliga rådet och överstemarskalken Carl Piper, adlad, friherre och greve Piper nr 46, och Christina Törnflycht nr 1356. Gift 2:o 1735-08-17 i Stockholm med grevinnan Eva Horn af Ekebyholm, född 1716-06-24, död 1790, dotter av riksrådet och kanslipresidenten Arvid Bernhard Horn af Kanckas, friherre och greve Horn af Ekebyholm nr 53, och hans 3:e fru, grevinnan Margareta Gyllenstierna af Fogelvik nr 47.

Barn:

 • 1. Christina Helena, född 1724-12-31. Hovfröken (SAB.) 1748-02-12. Död 1764-10-28 i Stockholm. Gift 1749-06-15 på Drottningholms lustslott med schoutbynachten, greve Edvard Fredrik Taube (nr 112), född 1718, död 1758.
 • 1. Fredrik Vilhelm, döpt 1726-02-18 i Stockholm, död 1729.
 • 1. Carl Fredrik, död 1727-10-00 Ösbyholm .
 • 1. Sofia, född 1727-06-09 (1727-06-20), död 1760-07-20 och begraven 1760-07-29 i Munktorps kyrka, Västmanlands län. Gift 1755-05-01 med sin kusin, löjtnanten, friherre Sten Gabriel Sture, i hans 1:a gifte, född 1730, död 1803.
 • 1. Axel, född 1729. Generallöjtnant och landshövding. Död 1802. Se Tab. 2.
 • 1. Carl Gabriel, född 1730. Volontär vid fortifikationen 1736. Student i Uppsala (Um.) 1744-05-21. Konduktör 1744-11-10. Fänrik i fransk tjänst 1745-12-03. Löjtnant vid fortifikationen. Kapten i fransk tjänst. Död ogift 1754-01-16 på Ösbyholm.
 • 1. Otto Vilhelm, född 1731-10-00. Volontär vid fortifikationen 1736-02-26. Student i Uppsala (Um.) 1744-05-21. Konduktör vid Karlskronabrigaden 1748-04-30. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1752-05-07. RSO 1767-11-23. Vice korpral vid livdrabantkåren 1772-08-05. Korpral vid livdrabantkåren 1772-10-12. Kvartermästare 1775-05-11. Löjtnant 1776-04-26. Generalmajors avsked 1777-02-19. Död ogift 1796-02-17 i Stralsund.
 • 2. Arvid Nils, född 1740. Student i Uppsala (Um.) 1744-05-21. Död ogift 1811-11-14 i Vallby prästgård, Uppsala län.
 • 2. Ulrika Margareta, född 1741-05-28, död ung.
 • 2. Eva Helena, född 1743-12-15, död 1813-01-16 på Ström i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1761 i Pommern med sin faders svågers son, riksrådet, friherre Fredrik Ribbing af Koberg, greve Ribbing, född 1721, död 1783. Gift 2:o 1796 med kammarherren, friherre Gustaf Maclean , född 1744, död 1804.
 • 2. Adolf, född 1749, död ung.

TAB 2

Vapensköld för friherrliga ätten Löwnen
Vapensköld för friherrliga ätten Löwnen

Axel (son av Axel Löwen, friherre och greve Löwen, Tab. 1), till Ösbyholm i Frötuna socken, Stockholms län, vilket han erhöll till fideikommiss efter friherre Johan Löwen, och Sörby i Torsåkers socken, Södermanlands län, vilken han stiftade till fideikommiss 1800. Född 1729-09-11. Volontär vid fortifikationen 1736. Hovjunkare (SAB.) 1743-08-05. Student i Uppsala (Um.) 1744-05-21. Kammarherre (SAB.) 1746-07-22. Kapten vid Hessensteinska regementet 1750-02-18. Transporterad till Jämtlands regemente 1753-10-25. Major vid Jämtlands regemente 1754-04-04. RSO 1759-04-28. Överstelöjtnant 1763-07-11 och vid Upplands regemente 1763-07-19. Överste för Österbottens regemente 1772-04-29. Landshövding och överkommendant i Kristianstads län 1773-03-04. Avsked 1776-05-21. Generallöjtnant. Död 1802-10-16 Gräfsten s socken, Östergötlands län. Gift 1796-01-26 på Gråfsten med Christina Emsen, född 1754-02-02 i Stockholm, död 1827-02-17 på Gräfsten.

Barn:

 • Carl Axel, född 1780. Kapten. Död 1811. Se Tab. 3.
 • Johan, född 1782-06-01 i Stockholm. Levde utan tjänst på sin lantegendom. Död barnlös 1820-04-06 på Gräfsten. Gift 1807-07-02 Kyleberg med Carolina Lovisa Boij, från vilken han 1811-03-15 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1814-10-24, med generalmajoren och landshövdingen Gillis Edenhielm, född 1778, död 1862), född 1791, död 1873-07-29 i Stockholm, dotter av majoren Adolf Fredrik Boij (fader till generallöjtnanten Johan Fredrik Boij, adlad Boy nr 2289) och Ulrika Albertina Bergenstråhle nr 1696.

TAB 3

Carl Axel (son av Axel, Tab. 2), till Ösbyholm, vilket på 1830-talet utbyttes mot Gerstaberg i Ytterjärna socken, Stockholms län, och Sörby mm. Född 1780-04-06. Konstituerad kapten vid Östgöta lantvärn 1808. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1809-01-28. Död 1811-03-02 i Stockholm. Gift 1806-11-07 i Stockholm med Anna Gustava Göransson, född 1788-12-26, död 1843-09-05, dotter av direktören Sven Göransson och Maria Margareta Bahrman.

Barn:

 • Axel, född 1807. Kammarjunkare. Död 1875. Se Tab. 4.
 • Sven Robert, född 1808. Överste. Död 1868. Se Tab. 5.
 • Carl August, född 1810-02-23 i Stockholm. Fanjunkare vid Svea livgarde 1828-02-04. Fänrik vid Svea livgarde 1829-02-04. Löjtnant 1836-04-23. Död ogift 1839-09-18.

TAB 4

Axel (son av Carl Axel, Tab. 3), född 1807-12-20 i Stockholm. Student i Uppsala 1821. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsen. Kammarjunkare 1830. Innehade fideikommissegendomarna Sörby i Torsåkers socken, Södermanlands län och Gerstaberg i Ytterjärna socken, Stockholms län samt ägde Kallfors i Överjärna socken, Stockholms län. Död 1875-09-03 på Kallfors. Gift 1849-07-27 Malstanäs med friherrinnan Anna Magdalena (Anne-Madeleine) Leijonhufvud, född 1822-09-10 på Malstanäs i Forssa socken, Södermanlands län, död 1898-01-03 i La Condamine, dotter av kammarherren, friherre Sten Leijonhufvud nr 26, och grevinnan Anna Magdalena Elisabet Mörner af Morlanda nr 60.

Barn:

 • Anna Magdalena Helena, född 1850-05-26 på Kallfors. Stiftsjungfru. Död ogift 1926-04-11 på sin egendom Kallfors.

TAB 5

Sven Robert (son av Carl Axel, Tab. 3), född 1808-12-29 i Stockholm. Student i Uppsala 1824. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1827-10-17). Officersexamen 1828. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1828-08-20. Kornett vid livregementets husarkår 1832-03-10. Löjtnant 1837-06-20. Tjänstgjort som löjtnant vid danska infanteriet 1848–1849 och bevistade därunder slaget vid Fredericia 1849-06-06. RDDO 1849-09-07. Ryttmästare 1850-06-05. RSO 1853-04-28. Major 1855-07-12. Överstelöjtnant 1858-12-07. Överste och sekundchef för livregementets husarkår 1862-11-25. Död 1868-07-22 i Örebro. Gift 1854-06-12 på Rörstrand vid Stockholm med Hedvig Ulrika Augusta Stråle af Ekna, född 1828-10-21 i Stockholm, död 1903-07-11 på Åby, dotter av justitierådet Nils Vilhelm Stråle af Ekna nr 87, och Lovisa Regina Lagerhjelm nr 792.

Barn:

 • Agnes Anna Lovisa, född 1855-08-30 på Rörstrand, död 1915-11-30 i Stockholm. Gift i Stockholm 1877-08-20 med kaptenen Knut Oskar Söderhielm, nr 1306, född 1840, död 1926.
 • Nils Axel Sven, född 1857-01-24, död 1857-01-29.
 • Carl Axel Vilhelm, född 1858-01-08 i Örebro. Volontär vid Södermanlands regemente 1875-10-21. Sergeant i regementet 1877-10-21. Mogenhetsexamen 1878-05-22. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-10-21. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1879-11-21. Transporterad som underlöjtnant till 2. livgardet, 1879-12-12. Löjtnant 1883-09-06. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1890-08-19. Kapten vid generalstaben 1893-12-08. RSerbTO 1894. Kapten i Göta livgarde 1895-05-03. Död 1895-07-07 på Ränneslätts mötesplats nära Eksjö. Innehade Sörby och Gerstabergs fideikommissegendomar.
 • Sven August Fritz, född 1860-07-05 i Örebro. RVO 1910-06-06. Innehade Sörby och Gerstaberg, vilken förstnämnda egendom såsom fideikommiss utbyttes mot fastighet i Stockholm 1912 och det senare såldes 1915 och blev fideikommisskapital. Död 1926-04-24 Sextorp och utdog med honom ätten på svärdssidan. Vid hans jordfästning i Lyby kyrka krossades vapnet av friherre Aug. Trolle-Löwen. Död 1926-04-23 Sextorp (db). Begraven i Ö. Wennerhögs församling, Malmöhus län (db). Med honom utslocknade denna grevl. ätt. Gift 1890-09-10 Dybeck med Ida Louise Fredrika Wallis, född 1862-07-25 Dybeck, dotter av godsägaren Albert Baltzar Wallis och hans 2:a fru Ebba Sofia Ottiliana Christina Rosenblad B. Inneh. såsom fideikommiss hus i Stockholm samt äger Sextorp och Kallfors Död 1956-03-16 i Lyby församling, Malmöhus län (db). Med henne utslocknade denna grevliga ätt även på kvinnolinjen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: