:

Von Koch nr 2244

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Koch nr 2244

Adlad 1815-05-09 enligt 37§ R.F., introducerad 1817.

Koch A224400.png

TAB 1

Christen Kock Förmenas hava härstammat från Livland. Blev borgare och en betydande handlande i Kungälv under danska tiden. Gift med Anna Andersdotter, som tros varit av norska ätten Månesköld.

Barn:

 • Mikael Christiani Kock, född 1661-09-29. Kyrkoherde i Tjörns (Stenkyrka) pastorat av Göteborgs stift 1687-05-26. Prost över Älvsyssels kontrakt 1713. Död 1733-04-26 i Sibräcka prästgård i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1688 i Kungälv med Ingeborg Holst, född 1670-09-06, död 1747-12-06, dotter av råd- och handelsmannen i Kungälv. Jens Holst och Trina Hansdotter. De hade tillsammans elva söner och fem döttrar.

Barn:

 • Nils Mikaelsson Kock, född 1707-04-28. Kom först till sin äldre broder, assessorn Jöns Kock i Uddevalla för att lära bokhålleriet samt blev sedan förvaltare över hans bruk på Dal. Uppbyggde efter återkomsten från en utrikes resa först Billingsfors bruk i Dalsland och sedan Gustavsfors i Värmland, men förlorade på experimenter till kolbesparing m. m. all sin egendom. Bragte sig dock åter upp till betydlig förmögenhet samt var slutligen ägare av Kallerö, öxnäs och Rådanefors bruk å Dal. Död 1762-07-17 Kallerö. Han utgav 1753 från trycket en avhandling om Svenska biskötseln. Gift 1:o med Elisabet Maria Ehrencrona i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1730 med löjtnanten Carl Svinhufvud i Västergötland, född 1700, död 1736), född 1708, död 1751-01-15 Billingsholm, dotter av överstelöjtnanten Johan Vilhelm Gammal Ehrencrona, och Anna Valeria Dreffensköld, nr 379. Gift 2:o 1754 med Catharina Ullholm i hennes 1:a gifte (gift 2:o med hovrättsrådet Johan Vilhelm von Schaeij, född 1730, död 1805), född 1736, död 1767-12-26, dotter av prosten och kyrkoherden i Högsälers pastorat av Karlstads stift Magnus Svensson Ullholm och Ellika Johansdotter Kjellman.

Barn:

 • 1. Samuel Nilsson Koch, född 1739-07-07 på Billingsholm. Student i Uppsala 1750. Brukspatron på Kallerö, Rådanefors och öxnäs, vilka bruk han försålde (As.). Ägde sedan Södra Dingelvik i Steneby socken på Dalsland. Död 1818 (As.) 'Hans upptäckt av slaggsmide har med nytta blivit efterföljd.' Gift 1765-03-21 med sina halvsyskons kusin Catharina Elisabet Svinhufvud i Västergötland, född 1744-03-07 Årup. Död 1786-04-12 på Södra Dingelvik och begraven 1786 1474, dotter av ryttmästaren Johan Magnus Svinhufvud i Västergötland, och friherrinnan Christina Magdalena Roos.

Barn:

 • Nils Koch, adlad von Koch, till Blomsholm i Skee socken, Göteborgs och Bohus län. Född 1768-02-21. Fänrik vid dalfrikåren 1788-10-15 och vid Västgötadals regemente 1789-07-01. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1794-11-26. Kapten i armén 1802-03-31. Avsked från regementet 1802-05-06. Majors avsked 1812-02-04. Adlad 1815-05-09 enligt 37 § RF. (introducerad 1817-03-26 under nr 2244). Död 1848-06-11 i Stockholm. 'Han bevistade kriget i Finland på 1790-talet och därunder med beröm flera träffningar, varibland den vid Korhois den 5 maj 1790. Då han 5 maj 1790 under reträtten därifrån hade en häftig skärmytsling med ryssarna vid Villikkala bro, den han uppbrände, tillhandagick åren 1813 och 14 kronprinsen Carl Johan och sedermera riksståthållaren Essen med nödiga upplysningar i anseende till fälttåget mot Norge och hade 1813 och 14 konung Carl XIII samt kronprinsen och hertigen av Södermanland inkvarterade hos sig på sin egendom Blomsholm.' Gift 1800-06-02 Livered med Sofia Charlotta Hummelhielm, född 1779-03-10 Södraholm, död 1856-10-21 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Hans Hummelhielm, och Maria Catharina Douglies.

Barn:

 • Nils Samuel, adelsman vid faderns död 1848. Född 1801. Justitiekansler. Död 1881. Se Tab. 2.
 • Rudolf, född 1802-08-27. Fanjunkare vid Bohusläns regemente 1814-05-24. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1816-09-28. Utexaminerad (Hc.) 1820-09-19. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1820-09-19. Död 1822-11-24 i Göteborg. (Hc.)
 • Maria Catharina, född 1805-11-03 på Blomsholm, död 1896-03-16 i Göteborg. Gift 1824-09-26 på Blomsholm med häradshövdingen i Viske och Fjäre härads domsaga i Hallands län, borgmästaren i Strömstad
 • Johan Heyardt, född 1797-09-11 i Uddevalla, död 1868-10-05 på tingsstället Skansen i Tölö socken, Hallands län.
 • Fabian, född 1807-12-00, död 1808-04-28.
 • Emilia, född 1809-04-28, död 1810-06-28.
 • Sofia Louisa, född 1813-10-28 på Blomsholm, död 1866-03-29 i Lund. Gift 1857-01-20 i Stockholm med landshövdingen Georg Gabriel Emil von Troil, född 1800, död 1859.
 • Carl Gustaf, född 1818. Vice häradshövding. Död 1876. Se Tab. 18.

TAB 2

Nils Samuel (översiktstab 4, son av Nils Koch, adlad von Koch, tab 1), adelsman vid faderns död 1848. Född 1801-03-10 på Blomsholm. Student i Uppsala 1816. Kansliexamen 1819. Extra ordinarie kanslist i krigsstyrelsens expedition 1819. Examen till rättegångsverken 1820. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1820. Auskultant i Svea hovrätt 1820. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1825. Kanslist i justitierevisions expedition 1827-10-13. Expeditionschef i justitieexpeditionen 1840-05-19. Revisionssekreterare 1840-12-14. Avsked från expeditionschefsbefattningen 1843-04-08. Tillförordnad justitiekansler 1844-12-28. Ledamot av lagberedningen 1845 –1850. RNO 1846-11-23. Justitiekansler 1848-04-15. KNOlkl 1858-04-28. Avsked från KNOlkl ämbete 1866-05-25. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1881. KFrHL 1874. Död 1881-06-13 Augerum. Ägde Augerum gård och Ursvik i Spånga socken, Stockholms län. Gift 1832-06-07 i Bexleys kyrka i Kent i England med Frances Eliza Lewin, född 1804-02-16 på the Hollies, Bexley, Kent i England, död 1888-08-21 på Hälla vid Falun, (Augerums förs Blekinge) dotter av Tomas Lewin Esq., och Mary Hale.

Barn:

 • Nils Tomas Grote (Thom), adelsman vid faderns död 1881. Född. 1833. Kammarherre. Död 1911. Se Tab. 3.
 • Harriet Martineau, född 1835-03-11, död 1836-12-23.
 • Fabian Vilhelm, född 1837. Häradshövding. Död 1922. Se Tab. 5.
 • Richert Vogt, född 1838. Överstelöjtnant. Död 1913. Se Tab. 7.
 • Geyer Edvard, född 1840 478, död 1841-10-03.
 • Oskar Francis, född 1845-03-07 i Stockholm i Klara förs, Stockholm. Student i Lund 1863-11-27. Examen till rättegångsverken 1868-12-11. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1869-01-25. Vice häradshövding 1872-11-01. Auskultant i Svea hovrätt 1874-01-22. Innehade juridisk byrå i Stockholm tillsammans med N. F. Settervall under firma »Advokatföreningen i Stockholm» 1875–1880 och idkade enskild advokatverksamhet i Stockholm. Död i Stockholm Hedvig Eleonora 1916-08-31. Gift 1876-11-27 i Stockholm med Hanna Lundhquist, född 1854-09-29 i Falun, död 1915-02-09 i Stockholm (Engelbrekts förs, dotter av bergmästaren Gustaf Adolf Lundhquist och Augusta Vilhelmina Renström.

TAB 3

Nils Tomas Grote (Thom), (son av Nils Samuel, tab 2), adelsman vid faderns död 1881. Född 1833-07-30 i Stockholm. Student i Uppsala 1852. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1856. Kammarjunkare 1856-12-18. Attaché i Bryssel 1857-03-00. RBLO 1858. Andre sekreterare i kabinettet 1858-06-19. Legationssekreterare vid beskickningen i S:t Petersburg 1859-06-22. Kammarherre 1861-01-08. Legationssekreterare i Berlin 1861-01-12. I disponibilitet 1863-05-15. Död 1911-10-19 Senäte s socken ]], Skaraborgs län, vilken egendom han ägde jämte Vintersbo i Rönö socken, Östergötlands län och del i Augerum. Gift 1861-06-28 i Göteborg med Hedvig Alida Isabella Rhedin, född 1840-02-17 i Göteborg, död 1925-02-01 på Senäte, (Göteborg, Örgryte förs db), dotter av grosshandlaren Martin Vilhelm Rhedin och Hedvig Catharina Seldener.

Barn:

 • Isabella Hedvig Frances Vilhelmina, född 1862-07-01 i Berlin. Död 1934-02-15 i Otterstads socken, Skaraborgs län (db 5), begraven i Senäte, Otterstad. Målarinna. Ägare Senäte.
 • Nils Tomas Vilhelm, född 1864. Kammarjunkare. Se Tab. 4

TAB 4

Nils Tomas Vilhelm, (son av Nils Tomas Grote, tab 3), adelsman vid faderns död 1911. Född 1864-02-22 på Augerum. Mogenhetsexamen 1883-05-18. Student i Uppsala 1884-10-24. Jur. preliminärexamen 1885-05-29. Privatelev vid Klagstorps lantbruksskola 1888 –1889. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1889–1890. Återvände till universitetet 1890. Examen till rättegångsverken 1894-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1894-09-24. Amanuens i lantförsvarsdepartementet 1895–1896. Tjänstgjord kammarjunkare 1895-05-15. OIIJmt 1897-09-18. Förvaltade Vintersbo i Rönö socken, Östergötlands län 1898–1916-03-14 och äger del i Augerum. Död 1935-09-25 i Stockholm, Oscars förs (db 226) begraven i Solna förs Stockholm. Gift 1896-08-05 i Adolf Fredriks kyrka, Stockholm med grevinnan Jacquette Maria Anna Hamilton, född 1871-12-21 på Törnsåter i Österplana socken, Skaraborgs län. Dotter av generalen greve Malkolm Valter Hamilton, och grevinnan Anna Aurora Eleonora Hamilton.

Barn:

 • Nils Tomas Malkolm, född 1897-08-11 på Hästberg i Falu landsförs Studentexamen 1916. Sjökadett 1916. Fänrik vid flottan 1919-09-27. Löjtnant 1931-09-30. Död ogift 1926-07-28 vid flygolycka i Kattegatt (Stockholm, Skeppsholms förs)
 • Hedvig Anna, född 1899-06-13 Vintersbo, liksom de följande syskonen. Gift 1934-03-01 i Stockholm Oscars förs (vb 31), med t.f. kanslirådet, 1:ste kanslisekr. i Ecclesiastik dep. Carl Axel Löwenhielm, född 1890-07-14.
 • Maria Margareta (Mary), född 1900-11-13 på Vintersbo. Gift 1923-12-01 i Engelbrektskyrkan i Stockholm Kista förs, med löjtnanten i livgrenadjärregementets reserv, filosofie licentiat Gustaf Vilhelm Hedengren, född 1894-07-23 i Stockholm. död 1942-10-07 i Stockholm.
 • Lilian Isabella, född 1901-12-02 på Vintersbo. Sjuksköterska vid röda korset.Gift 1938-12-23 med Carl Fredrik Gustafsson Lagercrantz i hans 2:a gifte (gift 1:o 1908 med grevinnan Agnes Elvine Margareta Hamilton, skild) bankdirektör.
 • Signe Jacquette, född 1903-01-27 Vintersbo.
 • Anna Viveka, född 1906-05-30 på Vintersbo. Död 1906-07-27 på Vintersbo.
 • Jacques Bo Nils, född 1907-11-09 på Vintersbo. Adelsman vid faderns död 1934, affärsman. Död 1935-04-14 vid bilolyckan nära Vislanda (Hedvig Eleonora förs,. Stockholm db nr 97).
 • Frances Isabella, född 1910-04-01 på Vintersbo Östergötlands län (Rönö förs Östergötlands län fb). Gift 1942-06-13 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs vb 124) med diplomingenjören Armas Elf, född 1912-07-13 i Sundsvall.

TAB 5

Fabian Vilhelm, (son av Nils Samuel, tab 2), född 1837-06-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1856-05-22. Jur. preliminärexamen 1857-05-29 och kansliexamen 1857-09-19. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1857-09-30. Examen till rättegångsverken 1859-12-05 och kameralexamen 1859-12-08. Auskultant i Svea hovrätt 1859-12-16. Auskultant i Stockholms rådstuvurätt 1860-01-02. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt och i Svea hovrätt 1860-01-16. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1862-09-08. Vice häradshövding 1864-05-31. Häradshövding i Falu domsaga i Kopparbergs län 1879-04-04. RNO 1890-12-01. Avsked 1907-07-26. Död 1922-02-04 på Hälla och jordfäst 1922-02-14 i Stockholm (St. Kopparbergs lands förs Kopparbergs län db). Ägde Hälla vid Falun samt del i Augerum. Gift 1873-04-17 i Tyska kyrkan i Stockholm med friherrinnan Hedda Johanna Leijonhufvud, född 1847-02-09 Täckhammar, död 1921-05-14 på Hälla, (S:t Kopparbergs landsförs, Kopparbergs län) dotter av majoren, friherre Bengt Carl Fredrik Leijonhufvud, och hans 1:a fru grevinnan Anna Elisabet Johanna Hamilton.

Barn:

 • Nanny Frances Hedda, född 1874-10-29 Ursvik. Gift 1905-08-17 i Stora Kopparbergs kyrka, Falun med undervisningsrådet och ledamoten av skolöverstyrelsen, RNO, teol. doktorn och filosofie kandidat Adolf August Emanuel Johansson, född 1871-09-21 i Uppsala.
 • Jane Marie Matilda, född 1877-12-20 på Hälla, liksom de yngre syskonen. Gift på Hälla 1899-09-11 med godsägaren, friherre Josef Hermelin, i hans 2:a gifte, född 1857.
 • Carl Fabian Richert, född 1879 på Hälla. Civilingenjör. Se Tab. 6.
 • Anna Mary Elvine, född 1885-12-07 på Hälla. Gift 1909-04-14 i Stora Kopparbergs kyrka i Falun (Nacka förs vb) med civilingenjören Fritiof F:son Holmgren född 1884-04-14 Hälla Skilda 1937-04-28 genom Stockholms Rådhusrätts utslag.
 • Carl Wathier Gordon, född 1887-08-13 på Hälla, död 1911-02-08 på Hälla (S:t Kopparbergs landsförs Kopparbergs län db).

TAB 6

Carl Fabian Richert, (son av Fabian Vilhelm, tab 5), född 1879-07-29 i Falun. Mogenhetsexamen i Falun 1898-06-06. Elev vid tekniska högskolan 1898. Utexaminerad från tekniska högskolans fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi (avdelningen för elektroteknik) 1901-06-10. Civilingenjör. Elev vid Technische Hochschule Charlottenburg, Berlin 1901. Assistent vid Elektrotechn. Laboratorium i Charlottenburg 1902–1905. Utexaminerad från Technische Hochschule Charlottenburg, Berlin, som diplomingenieur 1904-01-13. »Ständiger assistent» i Berlin 1904-07-01. Promoverad doctoringenieur 1905-07-13. Privatdocent i Berlin 1905-11-09. Anställd vid Siemens-Schuckert-Werke 1905–1906. Teknisk driftsledare vid Badische Anilin & Sodafabrik, Kristiansand, Norge, 1906–1909. Konsulterande ingenjör 1909–1914. Tekniska chef vid Centralverwaltung von Friedlaender-Fuld 1914–1917. Ledamot av styrelserna för Björkaasen Gruber AG, AG für Petroleum-Industrie, H. Römmler AG, Leinwolle AG, AG für Industrie und Technik, Gesellschaft für Technik m.b.H. LSTF från 1898. Gift 1906-10-22 i Berlin med Elisabet Carpenter, född 1881-10-15 i Camden, New Jersey, USA. Död 1929-05-07 i Berlin. Dotter av grosshandlaren George Washington Carpenter och Sara Reinboth.

Barn:

 • Hedda Soldis Elisabet, född 1907-10-27 i Ugland, Norge. Gift 1932-03-15 i Berlin med Joachim Wilhelm Karl Julius Christian von Treschow, född 1901-01-27 i Neisse. Köpman. Direktör.
 • Sigfrid Fabian Richert Richertsson, född 1907-06-07 i Stockholm. Student vid Berlins universitet 1927-05-10. Filosofie stud. vid Berlin universitet. Se Tab. 6A.
 • Gösta Nils Wolfgang Richertsson, född 1911-08-15 i Stockholm. Se tab 6B
 • Daisy Audrey Jane, född (1916?) 1915-04-05 i Berlin. Sekreterare.
 • Carin Gudrun Marie-Anne, född 1916-12-12 i Berlin. Svenska Victoria förs Berlin (fb nr 6). Ridlärarinna. Gift 1943-09-04 i Säby kyrka, Jönköpings län. (St. Kopparbergs förs Kopparbergs län vb nr 37), med förvaltaren Arvid Gustaf Bernhard Trygve Aaby-Ericsson, född 1917-10-03, från vilken hon blev skild.

TAB 7

Richert Vogt, (son av Nils Samuel, tab 2), född 1838-12-22 i Stockholm. Student i Uppsala 1856-05-20. Fanjunkare vid livgardet till häst 1856-10-06. Officersexamen 1857-03-04. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1857-10-23. Löjtnant 1858-04-27. Ryttmästare 1865-01-28. LKrVA 1873-01-17. Statsrevisor 1876–1878. RSO 1877-12-01. Major i armén 1883-08-20. Ledamot av krigsbefälet 1883. Major vid regementet 1885-05-01. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till nytt tjänstgöringsreglemente för armén 1886-10-13. Förordnad till inspektor för Palmgrenska samskolan i Stockholm 1887-01-28. Överstelöjtnant och 1. major 1887-07-09. Avsked ur krigstjänsten 1894-07-13. Död 1913-11-28 i Stockholm, Engelbrekts förs. Han har utgivit åtskilliga sociologiska och vittra arbeten, varibland må nämnas: Ivar Vidfamne, Drottningshusgumman, Camilla, Statsministern, Ritschlianen, Om flickors uppfostran och Våra barns faror m. m. Ägde del i Augerum. Gift 1865-07-04 på Marieberg vid Stockholm med friherrinnan Agate Henriette Wrede af Elimä, född 1847-05-05 i Stockholm. Död 1931-03-17 i Stocksund, Stockholm, begraven i Solna förs Stockholms län. Dotter av generallöjtnanten, friherre Fabian Jakob Wrede af Elimä, och friherrinnan Aurora Elisabet De Geer af Finspång. Friherrinnan von Koch, född Wrede, äger del i Augerum och villa i Djursholm.

Barn:

 • Harriet Ebba, född 1866-07-01 i Stockholm, liksom syskonen. Artist (målarinna). Död 1943-04-01 (Hedvig Eleonora förs Stockholm, db nr 68).
 • Frances Aurore, född 1868-02-11 i Stockholm, död 1922-10-14 på Västeråkra. Gift 1891-09-26 i Ersta kapell i Stockholm med disponenten, greve Hugo Hansson Wachtmeister af Johannishus, född 1867. död 1940-10-21 i Stockholm, Bromma förs (db nr 328).
 • Nils Fabian Helge, född 1870 i Stockholm. Professor. Död 1924. Se Tab. 8.
 • Richert Gerard Halfred, född 1872 i Stockholm. Kansliråd. Se Tab. 10.
 • Nils Arne, född 1875 i Stockholm. Läroverksadjunkt. Se Tab. 11.
 • Richert Sigurd Valdemar, född 1879 i Stockholm. Tonsättare. Död 1919. Se tab 12,
 • Nils Ragnar, född 1881 i Stockholm. Revisionssekreterare. Se Tab. 13.

TAB 8

Nils Fabian Helge, (son av Richert Vogt, tab 7), född 1870-01-25 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1887-05-18. Student vid Stockholms högskola 1887. Filosofie kandidat i Uppsala 1889-01-29 och filosofie licentiat 1892-01-30. Docent i matematik vid Stockholms högskola 1892-05-26. Promoverad till doktor i Uppsala 1892-05-31. Ledamot av Société mathématique de France 1892-11-16. Professor i matematik vid tekniska högskolan 1905-10-27. LVA 1910-10-12. Professor i matematik vid Stockholms högskola 1911-05-00. LSTF 1909–1911. Död 1924-03-11 på Sofia Hemmet i Stockholm och begraven i Djurholm (Danderyds förs Stockholms län db). Framstående matematisk skriftställare. Gift 1893-09-23 i Stockholm med Signe Sofia Charlotta Neijber, född 1869-10-29 i Stockholm. Dotter av stadsmäklaren i Stockholm. Magnus Julius Neijber och Augusta Henriette Moll.

Barn:

 • Fabian Magnus, född 1894-10-22 i Stockholm. Filosofie licentiat Se Tab. 9.
 • Gunnar Magnus Richert, född 1897-07-11 i Djursholm, Danderyds förs Studentexamen i Djursholm 1916-05-13. Med. kandidat vid Karolinska institutet 1920-01-17. Med. licentiat vid Karolinska institutet 1925-05-28. Underläkare vid Are fjällkuranstalt 1926-01-01. Amanuens vid Stockholms hospital 1928-01-15–1929-04-00. Bataljonsläkare i Fältkårens reserv 1929-01-12. Extra ordinarie resp. t.f. amanuens vid neurolkliniken å Serafimerlasarettet 1929-07-00–1930-03-13. Underläkare vid med. avd. å lasarettet i Stocksund 1930-06-00–1933. Tillagd kaptens tjänsteställning vid Fältläkarkårens reserv 1934-03-09. Förordnad att uppehålla befattningen såsom verksläkare vid riksbankens huvudkontor 1939-09-28, fr.o.m. 1939-10-01 tillsvidare t.o.m. 1940-09-30.
 • Agnes Lisa Augusta Agata, född 1899-10-13 i Djursholm. Gift 1931-06-06 i Göteborg (Djursholm-Danderyds förs vb), med diakonen Johan Enoch Ture Sjösten, född 1889-06-28.
 • Signe Maj, född 1908-05-01 i Djursholm, Danderyds förs. Gift 1944-05-17 i Stockholm Engelbrekts förs (vb nr 125) med kamrer John Wilhelm Rutger Moll, född 1902-05-28 i Stockholm. Förste byråsekr i fv järnvägsstyrelsen.

TAB 9

Fabian Magnus, (son av Nils Fabian Helge, tab 8), född 1894-10-22 i Stockholm. Studentexamen 1913-05-19. Filosofie kandidat. Tjänstgjort i statens krigsberedskapskommission 1917–1918, i socialstyrelsen och arbetslöshetskommissionen 1920–1921. Efterprövning till filosofie kandidatexamen 1919-12-13. Filosofie licentiat 1921-12-15. Utländska studieresor med understöd av Vetenskapsakademien. Föreläsningsverksamhet vid Handelshögskolan 1922–1925 och vid socialpolitiska institutet 1924–1925. Styrelseledamot i centralförbundet för socialt arbete. Socialekonomisk skriftställare. Tjänsteman hos sjukförsäkringsaktiebolaget Eir. Död 1933-03-15 å Beckomberga i Bromma förs Stockholm, och begraven i Djursholm. Gift 1925-01-31 i Uranienborgs kyrka i Oslo med Alethe Mary Hawkins Borchgrevink, född 1897-07-26 i Oslo. Dotter av överläkaren doktor med. Otto Johan Borchgrevink och Gertrude Charlotte Hawkins.

Barn:

 • Tor Helge, född 1925-12-12 i Djursholm, Stockholm. Se Tab. 9A
 • Gertrude Signe Ingrid (Gertie), född 1927-10-09 i Stockholm, danderyds förs. Studentexamen vid Norrmalms flickläroverk 1947-05-08.
 • Christopher Fredrik Wilhelm, född 1930-12-20 i Stockholm. Studentexamen vid Norra realläroverket i Stockholm 1949-05-13.

TAB 10

Richert Gerard Halfred, (son av Richert Vogt, tab 7), född 1872-01-13 i Stockholm. Elev vid Tekniska Högskolan 1887. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1889. Elev vid Alnarpslantbruksinstituts högre mejeriskola 1890. Utexaminerad 1891. Inspektor vid Ullavi gård, Örebro län 1892–1893. Förvaltare Odersberga s socken, Kristianstads län 1894–1897. Utländska studier 1897–1899. Sekreterare i kooperativa förbundet 1899–1905. Föreståndare för centralbyrån för populärvetenskapliga föreläsningar 1901–1908. Redaktör av Social tidskrift 1901–1917 och ordförande i Svenska fattigvårdsförbundets arbetsutskott 1906–1922. Stadsfullmäktig i Stockholm 1904–1908 och 1913–1918. Ledarmot av stadsfullmäktiges bostadskommission 1904–1907. Ordförande i centralförbundet för soc. arb. fattigv. komm. 1905–1917. Verkställde undersökningar av nödställdhet mm. bland emigranter i USA (för emigrantutredn.) 1908. RDDO 1913-09-10. Verkställande ledamot i Stockholms stads arbetslöshetskommitté 1914–1918 och ledamot av statens arbetslöshetskommission 1914–1923. Ledamot av riksdagens första kammare 1915–1926. Ordförande i Stockholms stads nykterhetsnämnd 1916–1923. Statens fattigvårdsinspektör 1918-09-18. RNS:t001kl 1919. Kansliråd i socialdepartementet och tillika fattigvårdsinspektör 1920-04-07. Ordf. i stat. komm. för hjälp åt Rysslandssvenskar 1920–1928. Ledarmot av organisationssakkunniga 1929. KFinlVR02kl 1928. RNO 1930-06-06. Ordförande i Svenska fattigvårds och barnavårdsförbundet 1933–1934. KNO2kl 1934-06-06. Avsked 1938-01-14 fr o m 1938 års utgång. GMiq 1938-01-31. Ordförande i nämnden för statens flyktinghjälp från 1939. KDDO2grBelgM. FinlRKM. Socialvetenskaplig skriftställare. Gift 1906-07-11 i Barkåkra kyrka Barkåkra förs Kristianstads län med Carola Maria Eufrosyne Sahl, född 1877-11-17 i Malmö, dotter av praktiserande läkaren i Malmö stad med. licentiat Carl Christian Josef Sahl och Charlotta Vilhelmina Kuylenstierna.

Barn:

 • Agnes Carola, född 1913-01-25 i Västerås, (Stockholm, Engelbrekts förs fb). Gift 1938-08-10 i Augerums kyrka i Augerums förs Blekinge län, (Bräkne-Hoby förs Blekinge län vb 27) med folkskoleläraren, filosofie kandidat Sven Folke Wirén, född 1902-05-01 i Björnekulla förs Kristianstad län.
 • Karin Frances Elisabeth, född 1915-01-25 i Engelbrekts förs, Stockholm. Journalist. Gift 1:o 1940 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb nr 12), med teknologen Nils Walter Hellberg från vilken hon blev skild genom Södra Roslags domsagas HR:s utsl. 1946-09-19, född 1913-12-16.
 • Ejnar Christian Richert, född 1916-04-01 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Nils Göran Halfred, född 1920-04-29 i Djursholm, Danderyds förs. Död i Djursholm 1922-01-30 och begraven i Djursholm.

TAB 11

Nils Arne, (son av Richert Vogt, tab 7), född 1875-01-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1893-05-16. Student i Uppsala 1893-09-14. Filosofie kandidat 1897-09-15. Genomgick efterprövning i Mogenhetsexamen i Stockholm. 1898-05-27. Extra ordinarie lärare i Karlskrona 1900–1907. Adjunkt vid högre allmänna läroverket i Västerås 1907 2773. Filosofie licentiat i Uppsala 1920-05-29. Adjunkt vid Katarina realskola i Stockholm 1920-08-24. Lärare vid Stockholms Borgarskola 1921–1928. Lärare vid Södermalms högre läroanstalt för flickor 1926. RVO 1930-11-28. Ägare villa i Saltsjö-Storängen. Död 1939-04-04 i Stockholm (S:t Eriks sjukhus db nr 299). Gift 1909-04-06 i Karlskrona amiralitets med Ella Hildegard Neuendorff, född 1888-07-01 i Karlskrona amiralitets förs, dotter av chefsintendenten vid flottan Isaac Neuendorff och Ida Elmström.

Barn:

 • Maud Hild Ida Agate (Mona), född 1910-01-09 i Västerås domkyrko förs. Gift 1:o 1937-05-05 i Nacka förs Stockholm (vb nr 15) med optikern Eric Ludvig Daniel Bredenberg född 1899-09-22. Från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1939-07-17. Gift 2:o 1944-05-27 i Vendels kyrka, Uppsala län (Oscars förs Stockholm vb nr 271) med leg. läkaren Stephan Lewini Vendel, född 1914-08-02 (dansk medborgare). Från vilken hon blev skild
 • Hans Richert, född 1912-10-01 i Västerås. Utexaminerad från Tekniska högskolan 1938-10-15. Civilingenjör. Gift 1941-04-06 i Nyköping med Monica Markman. Se Tab. 11A
 • Gertrud, född 1915-08-27 i Västerås, domkyrko förs. Studentex. i Saltsjöbaden 1934-05-25. Filosofie kandidat examen vid Stockholms högskola 1941-04-19. Filosofie magister. Gift 1941-11-15 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm (Oscars förs vb nr 586) med civilingenjören Ove Albin Norell, född 1915-09-24 i Ulricehamn, Älvsborgs län.
 • Stig Arne, född 1922-03-31 i Stockholm, Kungsholms förs. Död i Stockholm, 1923-04-23, och begraven i Nacka förs Kungsholms förs.
 • Ebba Ann-Mari, född 1924-06-20 i Saltsjö-Storängen i Nacka förs Stockholm. Gift 1945-12-07 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm (Oscars förs vb nr 640) med civilingenjören Johan Wendt, född 1911-07-02.

TAB 12

Richert Sigurd Valdemar, (son av Richert Vogt, tab 7), född 1879-06-28 i Stockholm. Genomgick konservatoriet i Stockholm. Studerade pianospel för Rich. Andersson och komposition för Jon. Lindegren samt företog studieresor till Berlin och Paris. Tonsättare. Musikrecensent i tidningarna Aftontidningen och Stockholmstidningen. Död 1919-03-16 i Stockholm, (Ornö förs db). Gift i Stockholm 1904-11-08 med Carin Maria (Kaju) Magnell, född 1880-03-27 i Uddevalla. Dotter av f.d. kaptenen vid Bohuslän regemente, Carl Christian Magnell och Agnes Ernberg, född Petersson.

Barn:

 • Sigurd Christian Jag Erland Vogt, född 1910-04-26 på Ornön, i Ornö kapellförs, Stockholms län. Tonsättare och musiklärare.

TAB 13

Nils Ragnar, (son av Richert Vogt, tab 7), född 1881-04-29 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Palmgrenska samskolan i Stockholm 1899-05-19. Student i Uppsala 1900-10-11. Jur. filosofie examen 1901-01-31. Jur. utrednings kandidat 1905-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1905-02-07 och i skånska hovrätten 1905-09-01. Tillförordnad domhavande under olika tider 1906–1907 och 1909. Till förordnad fiskal i Svea hovrätt 1909-10-28. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1911-01-19. Till förordnad revisionssekreterare 1914-08-01–1917-06-09. Assessor 1915-09-23. Fiskal 1916-03-31. Förordnad 1917-06-08 att biträda med upprättande av förslag till ny lag om fattigvården. Byråchef för lagärenden i civildepartementet 1917-12-07–1920-06-30 och i socialdepartementet 1920-07-011922-09-01. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1917-12-31. Revisionssekreterare 1919-12-19. Suppleant för ordföramdem i Stockholms stads rättshjälpanstalt 1919-12-29. Biträdande för lagstiftningsfrågor i Jutitiedepartementet 1920, 1921 och 1925 samt i Kommunikationsdepartementet 1921. Ordförande bland sakkunniga för utredning rörande viss reglering av torparens dagsverkesskydd 1921-04-21. Entledigad från byråchefsförordnandet 1922-06-30 fr om 1922-09-01. Förordnad dels 1922-06-30 att biträda med utarbetande av ny barnavårdslagstiftning, dels ock 1924-06-20 att biträda vid utarbetande av ny lösdrivarlagstiftning. Biträdande i Riksdagens andra lagutskott vid behandling av proposition med förslag till lag om samhällets barnavård 1924. Sveriges representant vid internationella barnavårdskonferensen i Paris 1924. Häradshövding i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga 1929-05-31. Gift 1918-07-08 i Stockholm Djursholm-Danderyds med Ester Eva Maria Plym Forshell i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1911-10-26 med utnämnd överläkaren vid Fagereds sanatorium, med. doktor Bernt August Henning Henningsson, född 1883-08-25, död 1914-07-02), född 1886-03-09 i Hjälmseryds socken, Jönköpings län, dotter av kyrkoherden Johan Plym Forshell och Ester Eleonora Jakobina Malmström.

Barn:

 • Nils Mikael, född 1919-12-27 Djursholm. Filosofie kandidat Jur kandidatexamen vid univ. i Uppsala 1946-09-14.
 • Ester Eva Frances Agate, född 1925-12-17 i Djursholm-Danderyds förs. Filosofie kandidat MA.

TAB 14

Hans (översiktstab 6, son av Nils Koch, adlad von Koch, tab 1), född 1803-09-01 Blomsholm ). Studentexamen 1818. Förare vid Västgötadals regemente 1819-12-13. Sergeant vid Västgötadals regemente 1821-05-14. Fänrik 1821-10-09. Löjtnant 1830-05-06. Kapten 1844-02-02. RSO 1851-11-10. 3. Major 1852-07-02. Avsked 1855-01-17. Död 1882-11-23 på sin egendom Gottenvik i Jonsbergs socken, Östergötlands län. Gift 1842-08-02 Schedevi med grevinnan Oktavia Lovisa Stackelberg, född 1817-01-12 Almnäs, död 1900-01-01 Leonardsberg Eneby socken, Östergötlands län, dotter av överstekammarjunkaren greve Carl Adolf Louis Stackelberg, och friherrinnan Eva Sofia Adelswärd. Fru von Koch, född Stackelberg, ägde del i Leonardsberg.

Barn:

 • Nils Adolf, född 1843-08-01 Dyne ). Kadett vid Karlberg 1858-10-04. Död 1859-01-20 i Stockholm.
 • Oktavia Sofia, född 1845-03-04 på Dyne, död 1926 1973 i Stockholm, Johannes förs. Gift 1872-06-06 i Jonsbergs kyrka med distriktsläkaren i Norrköping med. doktorn och kir. magister Per Vilhelm Bergsten i hans 2:a gifte (gift 1:o 1861-07-07 med Vendla Julia Elisabet Emilia Carlson, född 1840-04-08 Järinge, död 1869-08-31 i Norrköping, dotter av kaptenen Gustaf Teodor Carlson och Emilie Fröberg), född 1828-10-26 i Stockholm, död 1905 1076 i Norrköping.
 • Hans Adolf, född 1846-12-04 Nygård. Mogenhetsexamen i Uppsala 1863-11-24. Sergeant i 2. livgardet 1864-01-02. Officersexamen 1865-02-21. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1865-03-14. Repetitör vid krigsskolan 1871-07-02–1873-09-00. Löjtnant i armén 1873-10-24. Generalstabsofficer 1873-10-24. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1874-04-24. Löjtnant i 2. livgrenadjärregementet 1876-03-24. Sekreterare i kommittén för ordnande av härens trängväsende 1877. Adjutant hos inspektören för militärläroverken 1877-06-18. Kapten vid generalstaben 1879-04-18. Adjutant hos chefen för generalstaben 1879-08-15–1883-10-01. Adjutant i arméförvaltningens intendentsdepartement 1883-10-01–1886-01-02. Stabschef i 3. militärdistriktet 1886-01-02–1888-07-23. Kapten i 3. militärdistriktet. Regemente 1886-08-18. RSO 1888-07-23. Överadjutant och major vid ovann. stab 1888-07-13. Souschef i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1888-07-23. OffFrHL 1888-10-17. RÖJO3kl 1888-12-21. KDDO 2gr 1889-01-10. RRS:tStO2kl 1889-06-08. LKrVA 1889-10-22. Överstelöjtnant i armén och chef för krigshögskolan 1891-11-13. Död 1892-05-13. I Geneve i Schweiz. Gift 1877-06-22 Kasimirsborg med friherrinnan Beate Jacqueline Louise Viktoria Fleetwood, född 1853-11-20 Virum. Död 1936-11-30 i Stockholm, Engelbrekts förs (db nr 260), begraven i Jonsberga socken, Östergötlands län. Dotter av överstelöjtnanten, friherre Viktor Fleetwood, och Beate Jacqueline Christina von Post.
 • Eva Frances Augusta, född 1848-12-10 på Nygård. Död 1936-08-07 i Stockholm, Engelbrekts förs (db nr 181). Gift 1872-06-06 i Jonsbergs kyrka med kyrkoherden i Nykils pastorat av Linköpings stift, före detta kontraktsprosten, LVO, Claes Gustaf Fredrik Hjelm, född 1842-09-12 Tveta. Död 1930-02-03 i Stockholm.
 • Adéle Emerence, född 1850-10-01 på Gottenvik, död ogift 1918-04-02 på Ulvåsa (Stockholm, Johannes förs, db).
 • Maria Matilda, född 1852-07-05 på Gottenvik. Före detta sjuksköterska. RKMt.
 • Honorine Louise, född 1858-07-10 på Gottenvik, död 1886-10-29 Ulvåsa. Gift 1882-08-02 på Gottenvik med godsägaren, friherre Josef Hermelin, nr 272, i hans 1:a gifte, född 1857.

TAB 15

Carl Johan, (son av Hans, tab 14), född 1855-09-11 på Gottenvik. Död 1933-10-03 i Lund. Begraven i Jonsberga socken, Östergötlands län. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1874 2774. Mogenhetsexamen i Stockholm 1875-05-14. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexaminerad 1877-04-20. Underlöjtnant i 2. livgrenadjärregementet 1877-04-20. Transporterad som underlöjtnant till 2. livgardet 1877-12-21. Löjtnant 1881-10-03. Transporterad som löjtnant till 1. livgrenadjärregementet 1884-10-03. Kapten till 1. livgrenadjärregementet 1897-11-05. RSO 1899-05-15. Major vid livregementet till fot 1904-01-22. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1908-07-23. Överstelöjtnant vid livregmentets grenadjärer 1909-01-12. Överste i armén 1913-08-15. Avsked från beställning på stat 1913-08-15. Sekreterare hos Örebro läns hushållningssällskap 1913–1926. GMsjv 1918. Avsked ur armén 1920. Örebro läns HushGM 1926. Förvaltare vid och delägare i Gottenvik 1882–1890 och i Leonardsberg och Knivberga i Östra Eneby socken, Östergötlands län 1890–1906 samt ägde Borum i Mogata socken, Östergötlands län 1907–1909. Gift 1890-09-11 i Karlskrona stadsförs med grevinnan Anna Helena (Ellen) Horn af Rantzien, född 1864-11-21 i Kristianstad, död 1924-02-26 i Örebro, Olaus Petri förs. Dotter av landshövdingen, greve Nils Henning Rudolf Bernhard Horn af Rantzien, och Ulrika Gustava Charlotta Cornelia Sjöcrona.

Barn:

 • Hans Rudolf Adolf Cornelius, född 1893. Kapten. Se Tab. 16

TAB 16

Hans Rudolf Adolf Cornelius, (son av Carl Johan, tab 15), född 1893-11-24 Leonardsberg. Studentexamen 1912-05-18. Volontär vid Upplands artilleriregemente 1912-05-29. Transporterad till Gotlands artillerikår 1913-06-30. Elev vid krigsskolan 1913. Utexaminerad 1914-12-19. Underlöjtnant vid Gotlands artillerikår 1914-12-31. Löjtnant vid Gotlandsartillerikår 1917-09-07. Löjtnant vid artilleristaben 1928-03-18. Kapten vid artilleristaben 1928-06-08 fr om 1928-06-09. Kapten vid Gotlands artillerikår 1928-06-08. RSO 1935-06-06. Major i Gotlands artillerikår 1938-08-31 och vid kåren 1938-10-01. Gift 1919-09-29 i Visby domkyrko förs med Greta Venken Sillén född 1898-06-30 på Gotland. Dotter av majoren i armén kaptenen i Gotlands infanteriregementes reserv, Axel Hjalmar August Sillén och Vendela Hildegard Cramér.

Barn:

 • Maud Venken Helena, född 1920-06-04 i Visby domkyrko förs liksom brodern.
 • Carl-Baltzar Göran, född 1924-02-16 i Visby.
 • Nils Lennart Rudolf, född 1940-04-28 i Stockholm å Karolinska sjukhuset. (Solna förs Stockholm fb nr 527)

TAB 17

Jean, (son av Nils Koch, adlad von Koch, tab 1), född 1804-09-07 (1804-09-07) Blomsholm. Fanjunkare vid livgrenadjärregementet 1814-03-12. Student i Uppsala 1819. Fanjunkare vid Bohusläns regemente 1821-02-21. Fänrik vid Bohusläns regemente 1822-12-20. 2. Löjtnant 1829-03-21. 1. löjtnant 1834-09-13. Avsked 1835-03-07. Disponent för engelska garveriet, firman Hale Lewin & Jean v. Koch, vid Tegelviken i Stockholm 1834–1870. Stadsfullmäktig i Stockholm 1863–1870. Ledamot av fattigvårdsnämnden i Stockholm 1863–1871. RVO 1865-01-28. Död 1897-02-08 i Skövde. Ägde Påtorp i Fristads socken, Älvsborgs län 1859–1895-10-00. Gift 1843-09-01 Gripenberg med sin kusins dotter, friherrinnan Augusta Elisabet Hermelin, född 1819-01-22 på Gripenberg egendom, död 1910-11-09 i Skövde, dotter av kammarherren, friherre August Söderling Hermelin, och Ebba Sofia Ribbing.

Barn:

 • Hanna, född 1845-05-14 i Katarina förs, Stockholm, liksom systrarna. Död 1929-10-28 i Uppsala, begraven i Uppsala (Fristads förs Älvsborgs län). Gift 1872-09-11 på Påtorp med sin kusin, stärbhusnotarien i Göteborg, vice häradshövdingen Axel Christian Hegardt, född 1840-10-01 i Strömstad, död 1879-08-08 i Göteborg.
 • Sofia, född 1847-02-01 i Katarina förs, Stockholm, död 1913-03-26 i Vänersborg. Gift 1884-08-13 på Påtorp med kyrkoherden i Vänersborg, LNO, Claes Teodor Hellgren, född 1850-10-18 i Borås, död 1912-01-21 i Vänersborg.
 • Maria, född 1848-04-01 i Katarina förs, Stockholm. Död 1938-12-02 i Malmö. Gift 1876-03-30 på Påtorp med majoren vid södra skånska infanteriregementet, RSO, Sven Olof Lovén, född 1839-12-19 i Lund, död i Lund 1907-01-22.
 • Ebba, född 1850-06-05 i katarina förs, Stockholm. död 1942-03-13 i Uppsala (db nr 89).
 • Agnes, född 1855-02-05 i Katarina förs, Stockholm. död 1945-11-18 i Stockholm Stocksunds köping i Danderyds förs (db nr 33)

TAB 18

Carl Gustaf (översiktstab 8, son av Nils Koch, adlad von Koch, tab 1), född 1818-04-03 på Blomsholm. Student 1836. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1843-09-20. Vice notarie 1845-01-13. Vice häradshövding. Kopist i justitiestatsexpeditionen 1849-07-07. Kanslist i justitiestatsexpeditionen 1853-04-26. Avsked 1854-01-13. Verkställande direktör i försäkringsaktiebolag Skandia 1855–1858. Död 1876-09-04 i Savannah, Nordamerika. Gift 1856-10-02 i Paris med Juliana Mallet, född 1833-03-22 i Vienne i Frankrike. Död 1911-05-31 i Paris, dotter av bankiren Jacques Mallet och Julie Anne de Mirecourt.

Barn:

 • Juliana Elisabet (Julia), född 1857-11-24 i Stockholm, död ogift 1922-06-25 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Eugenia Sofia, född 1859-10-09 på Påtorp. Död 1934-02-03 i Uppsala.
 • Ellen Marie, född 1861-10-20 i Lainville, departementet Seine et Oise i Frankrike.
 • Gustaf Nils, född 1864-05-12 i Paris. En tid inspektor på Påtorp. Sjukgymnast i New York. Död 1945-11-14 i USA. Gift 1907-06-16 med Annie A. Wilson född 1874-06-24.


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: