Von Post nr 687

Från Adelsvapen-Wiki

0687.jpg

Adliga ätten von Post nr 687

Natural 1664-07-27, introducerad 1664. Den adopterade grenen adlad och adopterad 1809-06-29 enligt 37 § R.F., introducerad 1810.

Urgammal ätt från grevskapet Schaumburg i Westfalen. Redan 1273 namnes Ludvig och Henrik von Post vid en köpehandling mellan grevarna av Schaumburg Gerhard och Johan å ena och klostret Marienrode å andra sidan. År 1353 var Eggerich Post archidiaconus i Oesen och Johan Post domkantor i Minden. Trenne bröder Herman, Ludvig och Johan Post nämnas i münsterska handlingar från åren 1372 och 1374. En Johan Post var 1466-01-09 bland de riddersmän, vilka förklarade stiftet Soest i Westfalen fejd. Även i Braunschweig förekomma ättemedlemmar, så t ex år 1399, då Wolter Post erhöll förläningar i Grubenhagen. Först från nedanstående Statius eller Statz von Post äro filiationerna säkra. Han ägde förutom sonen Joakim ytterligare tvenne söner, Werner, som ägde Oidendorf, vars släktgren utdog 1692 med sonsonsonen Henrik Werner von Post till Oidendorf, och Claus, som innehade Postholtz samt ett 1550 av honom uppbyggt slott i staden Lügde, ej långt från Minden, men även hans ättlingar utslocknade på manssidan i senare hälften av 1600-talet. Joakims äldre son Johan von Post, till Holthausen vid Hamem, blev stamfader för en i Tyskland möjligen ännu fortlevande gren av ätten. Hans sonson August Otto, född 1694, erhöll som kapten i kejserlig tjänst bömisk friherrlig värdighet och dennes ättling översten i Österrikisk tjänst Josef von Post, född 1803, hade med sin fru grevinnan Maria von Hardegg, född 1792, död 1866, förutom flera döttrar en son Maximilian, född 1835. Joakims yngre son, nedanstående Adolf von Post, efterlämnade förutom Wilhelm Moritz, flera söner. Av dessa avled Arnold Ludvig ogift 1676, medan Herman Lothar, till Bosfeld, Emsink och Bockholt, överste i spansk tjänst och munstersk generalmajor, död 1674 och begraven under ett ståtligt monument i Strassburg, »münster», blev gift med enda dottern till Johan von Herding och Anna von Hoen, och Georg Arnold, född 1638, död 1708, överflyttade till Danmark och blev ryttmästare i Danmark samt stamfader för en gren av ätten, som ännu fortlever i detta land. – Ätten immatrikulerades 1818-01-28 på riddarhuset i Finland under nr 55, men utdog i Finland 1355.


Post A68700.jpg

TAB 1

Statius von Post, till Oldendorf i Hessen-Cassel och Bodenenger i grevskapet Schaumburg. Lantdrost i Westfalen. Död 1535. Gift med Dorotea von Baren, till Barenburg i stiftet Minden.

Barn:

 • Joakim von Post. Ägare till Holthausen, ej långt från Hameln, Bodenenger i Schaumburg samt hov och gods i staden Rinteln. Hertigl. braunschweigiskt råd samt lantdrost i Schaumburg. Överste till häst i biskopens av Münster tjänst. Död 1578 i Uslar. Gift med Agnes von Wartensleben, dotter av överstelöjtnanten Johan von Wartensleben och Anna von Exten.

Barn:

 • Joakim von Post den yngre, till Bodenenger och Rinteln. Överste till häst i romersk kejserlig tjänst. Död 1607. Gift med Anna von Ruschenplate, dotter av kejserliga generalmajoren Barwandus von Ruschenplate, till Dassel och Tentzighausen i stiftet Hildesheim, och Catharina von Wreder.

Barn:

 • Adolf von Post, arvherre till Bodenenger och Rinteln samt Bossfeld i herrskapet Rehda. Grevl. Bentheim-Tecklenburgisk lantdrost i Rehda samt furstlig hessiskt och grevl. lippiskt hovråd. Död 1646. Gift med Maria von Kanne, till Piterhot, dotter av kejserliga översten Diedrich von Kanne den yngre, till Borckhausen i stiftet Corvey, och Agneta von der Borck.

Barn:

 • Vilhelm Mauritz von Post, naturaliserad von Post. Arvherre till Bodenenger, Postholtz och Bossfeld, herre till Årby och Fornby, båda i Rasbokils socken, Uppsala län. Född 1625-02-27 på sin fädernegård Bossfeld i Westfalen. Hovjunkare hos lantgreven av Hessen 1644. Tillika kornett i hessisk tjänst. Kammarjunkare hos bemälde herre 1648. Hovmarskalk hos bemälde herre. Ryttmästare vid konungens livregemente till häst (pfalzgreven Filips av Sulzbach rytteriregemente) 1656. Major vid konungens livregemente till häst (pfalzgreven Filips av Sulzbach rytteriregemente) 1657. Överstelöjtnant vid dragonregementet i före detta danska provinserna (skånska dragonregementet) 1661-07-20. Naturaliserad svensk adelsman 1664-07-27 (introducera 1664 under nr 687). Överste för skånska och bohuslänska dragonregementet 1676-07-07. Död 1677-07-19 i Malmö av blessyrer, som han erhöll vid Landskrona 1677-07-14. 'Han var lantgreven av Hessen följaktig på hans utländska resor. Försändes av honom 1649 till Sverige, varifrån han återkom till Hessen 1651. Följde 1654 drottning Hedvig Eleonora åter in i Sverige med ovannämnda lantgreve och gick året därpå i svensk tjänst. Bevistade polska och danska krigen samt slutligen kriget i Skåne, varunder han var med vid Lund och Landskrona, varest han erhöll åtta blessyrer, därav fyra voro dödliga, nämligen två skott och två sting upp i livet och varav han efter några dagar dog.' Gift 1659-07-10 med Catharina Schildt, född 1642-02-05 på Årby, död 1691-03-05 på Fornby, dotter av översten Jurgen Schildt, naturaliserad Schildt, och Anna Axelsdotter Cruus af Edeby.

Barn:

 • Adolf Georg, född 1661-03-17. Student i Uppsala 1674-10-24. Var 1674–1675 fältväbel vid Skåne-Bohusläns dragonregemente. Fänrik vid Skåne-Bohusläns dragonregemente 1677–1678. Löjtnant 1679–1685. Överstelöjtnant vid greve von Königsmarcks venetianska armé på Morea, dit han begav sig 1686. Död ogift 1689 i Athén.
 • Carl Ludvig, född 1663. Överstelöjtnant. Död 1703. Se Tab. 2.
 • Anna Elisabet, född 1664-10-18. Gift 1:o 1699-09-03 i Älvestads socken, Östergötlands län med ryttmästaren Matts Jurgen Gyllenfrost, nr 937, född 1674, död 1705. Gift 2:o 1715-04-19 Visätter med löjtnanten Erik Åman, död 1739-07-22.
 • Maria, född 1667-03-02, död ogift.
 • Vilhelm Mauritz, född 1668. Generalmajor. Död 1727. Se Tab. 5
 • Eleonora Sofia, född 1670-01-26, död ung.
 • Catharina Vilhelmina, född 1671-06-02, död 1748-10-20 Nääs och begraven 1748-11-15. Gift 1:o 1688 med löjtnanten Gustaf Adolf Pauli, född 1666, död 1702. Gift 2:o 1720-04-16 Fluxerum med majoren Gabriel Bergencrona, av en 1709-12-16 adlad, men ej introducerad ätt, född 1682, död 1750-04-22 på Nääs och begraven 1750-05-04.
 • Arent Fredrik, född 1673. Överstelöjtnant. Död 1709. Se Tab. 40.
 • Rutger, född 1676-04-13. Page hos konung Carl XI. Fänrik vid dalregementet 1696-01-07. Löjtnant vid dalregementet 1700-07-01. Kapten 1700-12-07. Död ogift 1700.
 • Eleonora Benedikta, född 1677-06-27. Gift 1707-03-10 i Nykils socken med amiralitetskaptenen Jakob Braun, adlad Braun, född 1663, död 1746.

TAB 2

Carl Ludvig, (son av Vilhelm Mauritz von Post, naturaliserad von Post, tab 1), född 1663-04-01. Student i Uppsala 1674-10-24. Furir vid Upplands regemente 1681-10-00. Sergeant vid Upplands regemente 1682-02-00. Fänrik 1682-07-27. Löjtnant 1692-06-15. Regementskvartermästare 1696-12-17. Kapten 1700-01-11. Major 1701-07-17. Överstelöjtnant 1703-06-01. Död 1703-09-27 på postjakten mellan Vaxholm och Stockholm under hemresan från Riga för att söka bot för en sjukdom. Gift 168(5) med Maria Rudbeckia, dotter av kyrkoherden i Falun, doktor Johannes Rudbeckius och Catharina Sidenia samt syster till assessoren Daniel Rudbeck, adlad Rudbeck.

Barn:

 • Johan Ludvig, född 1686-11-09 i Uppsala. Student i Uppsala 1698-12-03. Fältväbel vid Upplands regemente. Adjutant vid Upplands regemente 1708-03-11. Fänrik vid livgardet 1708-08-12. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Adolf Georg, född 1688-07-26 i Uppsala. Student i Uppsala 1698-12-03. Fänrik, först vid Upplands regemente, sedan 1708-10-10 vid livgardet. Löjtnant vid livgardet 1722-06-19. Stabskapten 1733-05-05. Död ogift 1740-04-03 i Stockholm och begraven 1740-04-03 vid södra kyrkoporten å S:t Klara kyrkogård. Bevistade slaget vid Holovzin, blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom efter fredsslutet.
 • Carl Didrik, född 1690-01-28, död 1690-02-02.
 • Adam Fredrik, född 1692-08-23 Fornby, död 1692-12-02.
 • Catharina Charlotta, född 1694-08-29 på Fornby, död 1757-04-07 Edeby Gift 1717 med ryttmästaren Lars Ludvig Trafvenfelt, född 1695, död 1743.
 • Adam Rikard, född 1696. Löjtnant. Död 1742. Se Tab. 3
 • Carl, född 1698-04-22 på Bodagård, död 1698-05-07.

TAB 3

Adam Rikard (översiktstab 3, översiktstab 3, son av Carl Ludvig, tab 2), född 1696-02-08 Fornby. Korpral vid livregementet till häst 1716-06-11. Kvartermästare vid livregementet till häst 1716-10-11. Kornett 1718-04-02. Löjtnant 1740-10-22. Död 1742-03-14 på Vässlingbyholm i Fellingsbro socken, Örebro län. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift med Anna Catharina Svedheim, född 1700, död 1790-12-10 Bejby

Barn:

 • Anna Maria, född 1720-09-05, död ogift 1802-12-19.
 • Carl Ludvig, född 1722-08-01 på Vässlingbyholm, död barn.
 • Carl Rikard, född 1724. Ryttmästare. Död 1795. Se Tab. 4.

TAB 4

Carl Rikard, (son av Adam Rikard, tab 3), född 1724-10-11 på Vässlingbyholm. Volontär vid livregementet till häst 1742-05-07. Sekundkorpral vid livregementet till häst 1743-03-24. Korpral 1749-06-02. Sekundkornett 1758-07-03. Löjtnant 1764-09-05. Ryttmästare 1773-06-21. Avsked 1775-05-22. RSO 1775-11-27. Död 1795-05-31 på Vässlingbyholm. Gift 1778 i Stockholm med änkefru Agneta Eleonora von Staffeld, född 1739, död 1803-02-17 i Stockholm.

Barn:

 • Carl Rikard, född 1778-10-18, död 1788-03-27 i Stockholm.

TAB 5

Vilhelm Mauritz, (son av Vilhelm Mauritz von Post, naturaliserad von Post, tab 1), till Årby i Rasbokils socken, Uppsala län. Född Årby i Rasbokils socken, Uppsala län 1668-01-04. Student i Uppsala 1674-10-24. Page hos drottning Ulrika Eleonora den äldre 1686. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1687. Styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1689-08-01. Fänrik vid artilleriet i Stralsund 1692-12-23 och vid artilleriet i Stockholm 1693-04-27. Löjtnant artilleriet i Stockholm 1695-06-04. Regementskvartermästare 1698-04-30. Fyrverkarekapten 1701-03-04. Major vid fältartilleriet 1704-09-29. Överstelöjtnant vid artilleriet 1708-04-29. Överste vid artilleriet 1721-11-14. Generalmajors karaktär 1723-03-14. Död 1727-02-07 i Stockholm och begraven 1727-07-20 i Rasbokils kyrka. Han bevistade bl a slaget vid Klissov och blev efter slaget vid Poltava fången vid Perevolotjna och förd till Tula, där han måste kvarstanna till fredsslutet. Gift 1694-11-20 i Stockholm med Edla Christina Rosenstierna, född 1673-11-02, död 1747-01-26 på Årby och begraven 1747-02-06, dotter av kommerserådet Bo Rosenstierna, och friherrinnan Edla Margareta Siöblad.

Barn:

 • Vilhelm Mauritz, född 1695. Lagman. Död 1762. Se Tab. 6
 • Christina Juliana, född 1698-03-07 Nynäs, död 1715-12-17 på Årby och begraven 1715-01-30 i Rasbokils kyrka
 • Johan Ulrik, född 1699-12-05 i Stockholm, död 1707-03-01 Fomeby

TAB 6

Vilhelm Mauritz, (son av Vilhelm Mauritz, tab 5), till Årby samt Västerberga i Rasbo socken, Uppsala län. Född 1695-09-09 i Stockholm. Auskultant i Svea hovrätt 1714. Tillika extra ordinarie kanslist i riksarkivet. Vice häradshövding. Häradshövding i Hedemora läns första domsaga, bestående av Lima, Malung, Äppelbo, Järna, Nås, Floda och Gagnets samt Grangärde, Norr- och Söderbärke socknar 1718-10-18. Reducerad från Hedemora läns första domsaga 1719. Assessor i Göta hovrätt 1729-05-08. Lagman i Vadstena län 1733-11-02 i hela Östergötland 1739-10-23 och i Västernorrland 1741-04-02. Avsked 1750-03-09. RNO 1751-12-04. Död 1762-01-15 på Årby och begraven 1762-01-20 i Rasbokils kyrka. 'Han gjorde Västerberga gård till ett evärdligt säte för ogifta fruntimmer av sin ätt. Var i övrigt en mycket gudfruktig man.' Gift 1720-05-29 i Stockholm med Christina Margareta Wrangel, född 1702-02-15 (1703-08-16 i Riga), död 1779-11-19 på Västerberga, dotter av majoren Hans Henrik Wrangel och grevinnan Margareta Christiana Frölich.

Barn:

 • Vilhelm Mauritz, född 1722-07-17 på Fornby. Korpral vid livregementet. Löjtnant i hessisk tjänst. Död ogift 1744-12-21 på Fornby.
 • Margareta Christiana, född 1723-08-04 på Fornby, död på Fornby 1723-09-04.
 • Reinhold Ulrik, född 1724. Överste. Död 1790. Se Tab. 7.
 • Hans Henrik, född 1725. Generalmajor. Död 1805. Se Tab. 9.
 • Fredrik, född 1726. President. Död 1805. Se Tab. 10
 • Carl David, född 1727-10-08 i Rasbokils socken, död 1728-11-09 i Korsholm(Wä.) i Österbotten.
 • Gustaf Adolf, född 1728-11-13 på Fornby, död 1729-05-18.
 • Johan Arnt, född 1730. Statskommissarie. Död 1800. Se Tab. 11
 • Christina Juliana, född 1731-02-15 i Kristianstad, död 1768-11-23 Marielund och begraven 1768-11-25. Gift 1764-01-19 på Årby med överceremonimästaren Jakob Silfverstedt, i hans 2:a gifte, född 1718, död 1769.
 • Edla Christiana, född 1732-11-09 i Jönköping, död 1808-09-26 på Västerberga, vilket hon, enligt faderns testamente, fick efter moderns död, samt begraven 1808-10-02 i Rasbo kyrka.
 • Margareta Elisabet, född 1734-01-08 i Jönköping, död 1790-12-08 i Uppsala. Gift 1772-11-12 på Österberga, Rasbo socken med sina bröders svåger, landshövdingen, friherre Carl Claes Mörner af Morlanda, född 1730, död 1786.
 • Adolf Georg, döpt 1735-02-06 på Fornby. Volontär vid livregementet till häst 1749-02-14. Sekundkorpral vid livregementet till häst 1750-05-02. Premiärkorpral 1753-06-25. Kornett 1758-06-12. Stabslöjtnant 1762-05-26. Löjtnant 1765-03-18. Stabsryttmästare 1770-08-14. Ryttmästare med kompani 1770-11-22. RSO 1772-05-28. Överstelöjtnant i armén 1775-12-20. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1776-06-10. Avsked 1786-05-31. Död barnlös 1788-04-01 i Åbo. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1764-12-27 i Uppsala med Margareta Elisabet Troilia, adlad von Troil, född 1747-07-03, död 1820-08-17 Vallhov, dotter av ärkebiskopen, doktor Samuel Troilius och hans 1:a hustru Anna Elisabet Angerstein.
 • Hedvig Augusta, född 1738-02-05 på Fornby, död ogift 1787-06-16 på Västerberga.

TAB 7

Reinhold Ulrik, (son av Vilhelm Mauritz, tab 6), född 1724-07-29 Fornby. Hantlangare vid artilleriet 1738-12-12. Konstapel vid artilleriet 1741-03-29. Furir 1742-01-24. Sergeant 1742-12-06. Överminör 1746-07-18. Underlöjtnant 1747-05-07. Löjtnant 1751-09-14. Stabskapten 1761-12-22. Kapten med kompani 1764-06-26. RSO 1770-04-28, major i armén 1772-09-13. Tågmästare vid finska artilleribataljonen 1773-06-21. Överstelöjtnant vid finska artilleribataljonen 1777-08-19. Överste vid artilleriet i Stockholm 1782-11-28. Avsked 1786. Död 1790-11-08 Fjällskäfte och begraven 1790-11-19. Gift 1:o 1758-12-19 i Stockholm med Anna Elisabet Schening, adlad von Schening, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1756-07-27 Skytteholm med kaptenen Johan Henrik Blomcreutz, född 1719, död 1757), född 1741-07-16 i Stockholm, död i Stockholm 1760-11-08, dotter av borgmästaren i Stockholm Johan Schening och Brita Gustava Brehmsköld. Gift 2:o 1767-08-09 Halleby med friherrinnan Gustava Benedikta Fleetwood, född 1749-05-03, död 1817-03-08 Hagbyholm, dotter av landshövdingen, friherre Carl Mårten Fleetwood, och Maria Eleonora Stralenberg.

Barn:

 • 1. Vilhelm Mauritz, född 1760-11-03 i Stockholm, död 1761-03-15.
 • 2. Vilhelm Mauritz, född 1768. Överste. Död 1841. Se Tab. 8.

TAB 8

Vilhelm Mauritz, (son av Reinhold Ulrik, tab 7), född 1768-07-04 i Stockholm. Hantlangare vid artilleriet 1771-09-19. Konstapel vid artilleriet 1773-10-07. Furir 1776-11-06. Underlöjtnant 1779-04-23. Löjtnant 1789-05-13. Stabskapten 1794-01-31. Placerad på Svea artilleriregemente 1794-06-23. RSO 1801-05-28. Sekundmajor vid Svea artilleriregemente 1805-03-28. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29 och Svea artilleriregemente 1810-05-08. Kommendant på Vaxholm 1811-05-07. Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1816-03-28. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1817-06-15. Avsked ur armén 1821-06-19. Överstes n. h. o. v. 1821-06-26. Död 1841-01-13 i Vaxholm. 'Han bevistade 1788–90 finska kriget och fick 1802 1,000 rdr i testamente efter envoyén von Asp.' Gift 1814-10-20 på Byle i Täby socken, Stockholms län med stiftsjungfrun Anna Margareta Schröderheim, född 1782-01-16, död 1825-07-25 i Stockholm, dotter av hovrättsrådet Göran Schröder, adlad Schröderheim B, och Anna Margareta Westman.

Barn:

 • Gustava Ulrika Margareta, född 1815-09-10 på Byle, död ogift 1896-09-04 i Stockholm.

TAB 9

Hans Henrik, (son av Vilhelm Mauritz, tab 6), född 1725-07-17 Fornby. Volontär vid livgardet 1742-03-01. Förare vid livgardet 1743-11-09. Bataljonsadjutant 1745. Sergeant 1746-07-12. Fänrik 1747-05-27. Löjtnant 1750-12-31. Ryttmästare och regementskvartermästare vid adelsfaneregementet 1756-11-24. Korpral vid livdrabantkåren 1763-06-27. RSO 1767-11-23. Kvartermästare vid livdrabantkåren 1772-10-22. Överste i armén 1774-10-24. Löjtnant vid livdrabantkåren 1775-03-07. Generalmajors avsked 1776-04-17. Riddarhusdirektör 1779. Död 1805-10-19 på Bränninge bruk i Tveta socken, Stockholms län. Gift 1:o 1752-11-26 Hagby med friherrinnan Anna Beata Mörner af Morlanda, döpt 1728-09-02 i Almunge socken, död 1780-12-18 i Stockholm, dotter av översten, friherre Hans Didrik Mörner af Morlanda, och Märta Elisabet Bure. Gift 2:o 1782-04-26 Bangsta med friherrinnan Maria Catharina Gyllengranat, född 1751-06-25, död 1819-06-24 på Bränninge, dotter av kaptenen, friherre Vilhelm Burchard Gyllengranat, och friherrinnan Catharina Helena Lovisin.

Barn:

 • 1. Märta Elisabet, född 1755-08-30 på Hallkved i Fundbo socken, Uppsala län, död i Fundbo socken, Uppsala län 1762-02-12 och begraven 1762-02-17.
 • 1. Vilhelm Mauritz, född 1757-03-01 på Hallkved, död på Hallkved 1762-02-05 och begraven 1762-02-10.

TAB 10

Fredrik, (son av Vilhelm Mauritz, tab 6), till Stora Bärby i Giresta socken, Uppsala län. Född 1726-09-22 Fornby. Auskultant i Svea hovrätt 1746-04-18. Vice notarie i Svea hovrätt 1748-04-27. Riddarhusfiskal 1750-11-30. Assessors fullmäktige 1756-11-09. Assessor i Svea hovrätt 1761-03-10. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1763-10-20. RNO 1772-09-12. President i Åbo hovrätt 1788-02-08. Avsked 1795-12-03. Död 1805-04-11 på Stora Bärby och begraven 1805-04-22 i Giresta kyrka. Gift 1:o 1766-09-25 Salnecke med Maria Elisabet von Asp, född 1748-04-05, död 1770-06-05 i Stockholm och begraven 1770-06-08 i Jakobs kyrka, dotter av hovkvartermästaren Johan Asp, adlad von Asp, och Juliana Appelroth. Gift 2:o 1775-01-08 på Åkerstad med stiftsjungfrun Ulrika Eleonora Cederström, född 1759-12-23, död 1787-06-26 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Tomas Cederström, och friherrinnan Ulrika Eleonora Bunge. Gift 3:o 1788-08-10 i Stockholm med Fredrika Carleson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1770-04-19 i Stockholm med statssekreteraren Carl Erik Wadenstierna, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1787), född 1743-12-02 i Konstantinopel, död 1794-11-07 i Åbo, dotter av presidenten Edvard Carlsson, adlad Carleson, och Clara Leytstar.

Barn:

 • 1. Margareta Juliana, född 1768-03-11 i Stockholm, död 1780-08-20 Västerberga
 • 1. Maria Lovisa, född 1770-05-30 i Stockholm, död 1770-06-07.
 • 2. Christina Lovisa, född 1776-08-15 i Stockholm, död 1830-07-25 på Stora Bärby. Gift på Stora Bärby 1804-07-24 med hovjägmästaren Gustaf Adolf Bergenstråhle, i hans 2:a gifte, född 1766, död 1827.
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1778-05-04 i Stockholm, död 1846-02-01 på Stora Bärby. Gift på Stora Bärby 1797-08-27 med expeditionssekreteraren Johan Mattias Kjörning, adlad von Kjörning, nr 1949, född 1755, död 1832.
 • 2. Carl, född 1779-06-09 i Stockholm, död 1781-08-06 på Stora Bärby.
 • 2. Fredrik, född 1780-09-01 på Stora Bärby, död på Stora Bärby 1781-08-12.
 • 2. Fredrika Augusta, född 1782-12-21, död ogift 1803-12-11 i Uppsala.

TAB 11

Johan Arnt, (son av Vilhelm Mauritz, tab 6), född 1730-01-07 i Jönköping. Student i Uppsala 1741. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1749-11-21. Kopist i kommerskollegium 1756-12-15. Kanslist 1758-05-24. Kommissarie i riksens ständers kontor 1761-12-15–1765. Statskommissaries titel 1770-03-08. Död 1800-06-28 Malma. Gift 1:o 1763-11-14 Åby med sin broders svägerska, friherrinnan Eva Mörner af Morlanda, född 1735. Hovfröken 1754-12-10. Pension 1762-07-20. Död 1767-03-24 på Hallkved i nämnda socken, dotter av översten, friherre Hans Didrik Mörner af Morlanda, och Märta Elisabet Rure, nr 126. Gift 2:o 1768-06-05, Johannisberg med friherrinnan Beata Elisabet Oxenstierna af Eka och Lindö i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1757-05-22 med majoren, friherre Rudolf Vilhelm Coyet, född 1718, död 1763), född 1735-05-15, död 1772-12-30 på Hargs bruk i Hargs socken, Stockholms län och begraven 1773-01-04 i Hargs kyrka, dotter av landshövdingen, friherre Erik Oxenstierna af Eka och Lindö, och Anna Magdalena Bonde. Gift 3:o 1774-08-18 Nybyholm med hovfröken och stiftsjungfrun, grevinnan Charlotta Cronhielm af Flosta, född 1740-12-05, död 1798-12-03 på Malma, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen, greve Johan Cronhielm af Flosta, och hans 1:a fru, grevinnan Sigrid Bonde af Björnö.

Barn:

 • 1. Christiana Elisabet, född 1767-03-17, död 1767-07-06 på Hallkved och begraven 1767-07-12 i Fundbo kyrka
 • 3. Sigrid Margareta, född 1775-06-08 på Malma, död på Malma 1799-05-30.
 • 3. Johan Mauritz, född 1777. Major. Död 1837. Se Tab. 12.

TAB 12

Johan Mauritz, (son av Johan Arnt, tab 11), född 1777-05-23 Malma. Korpral vid livregementet till häst 1782-04-11. Kvartermästare vid livregementet till häst 1785-01-04. Kornett 1785-09-27. Placerad med indelning vid livregementets kyrassiärer 1791. Löjtnant vid livregementets kyrassiärer 1801-01-31. Ryttmästare 1808-02-19,. Majors avsked 1813-01-12. Död 1837-08-28 på Malma. Gift 1:o 1803-12-16 med friherrinnan Maria Charlotta Cederström, född 1777-12-08, död 1805-02-23 på Malma, dotter av vice amiralen, friherre Jakob Cederström, och grevinnan Anna Magdalena Sparre af Söfdeborg. Gift 2:o 1812-07-19 Lundås med Helena Charlotta Braunerhielm, född 1792-04-04, död 1880-12-27 i Stockholm, dotter av kammarherren Carl Magnus Braunerhielm och Eva Beata Engelcrantz.

Barn:

 • 1. Maria Charlotta, född 1805-02-23, på Malma, död ogift 1854-03-02, i Stockholm.
 • 2. Beata Charlotta, född 1813-10-16 på Malma, död 1841-05-28 i Stockholm. Gift 1840-11-05 med professorn vid Uppsala universitet, statsrådet och hävdatecknaren, RoKavKMO, fil. doktor Fredrik Ferdinand Carlson i hans 1:a gifte (gift 2:o 1853-06-11 med Ulrika Christina Wahrolin, född 1834-05-04, död 1898-08-08), född 1811-06-13 Kungshamn, död 1887-03-18 i Stockholm.
 • 2. Sigrid Eufrosyne, född 1815-06-07 Nederängen, död ogift 1892-03-27 i Stockholm.

TAB 13

Ernst, (son av Vilhelm Mauritz, tab 6), född 1736-04-02. Volontär vid livgardet 1751. Fänrik vid livgardet 1756-08-05. Löjtnant 1760-10-07. Avsked med majors karaktär 1763-12-08. RSO 1770-04-28. Död 1795-04-15 Frängsäter. Gift 1:o 1768-06-14 på Halleby i Skärkinds socken, Östergötlands län med sin broders svägerska, friherrinnan Hedvig Carolina Fleetwood, född 1750-07-27, död 1787-09-27 på Frängsäter, dotter av landshövdingen, friherre Carl Mårten Fleetwood, och Maria Eleonora Stralenberg. Gift 2:o 1790-09-05 Almnäs med grevinnan Vilhelmina Charlotta Stackelberg, född 1742-04-08, död 1813-11-16 på Frängsäter, dotter av generalen, friherre Volter Reinhold Stackelberg, greve Stackelberg, och hans 1:a fru, grevinnan Christina Beata Taube.

Barn:

 • 1. Carl Vilhelm, född 1771-12-31 på Frängsäter. Levde utan tjänst. Död ogift 1831-12-23 på Rejmyre glasbruk i Skedevi socken, Östergötlands län.
 • 1. Ernst Reinhold, född 1773-04-27 på Frängsäter. Sergeant vid Nylands dragonregemente. Död 1781-11-27 på Mustiala boställe i Finland.
 • 1. Hans Fredrik, född 1775-01-16 på Frängsäter. Volontär vid Upplands regemente 1782-03-11. Rustmästare vid Upplands regemente 1784-06-30. Fänrik 1784-10-18. Stabsfänrik 1796-04-20. Löjtnant 1805-05-04. Kapten 1810-05-15. Avsked 1810-07-10. Död ogift 1854-01-05 i Hormesta
 • 1. Johan Adolf, född 1776 på Frängsäter. Överstelöjtnant. Död 1843. Se Tab. 14.
 • 1. Margareta Eleonora, född 1778-03-28 på Frängsäter. Stiftsjungfru. Död ogift 1851-10-11 på Hagbyholm i Irsta socken, Västmanlands län.
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1779-06-19 på Frängsäter. Stiftsjungfru. Död 1783-01-05 på Frängsäter.
 • 1. Stafs, född 1780 på Frängsäter. Generaladjutant. Död 1845. Se Tab. 19
 • 1. Adolf Ludvig, född 1781 på Frängsäter. Generalmajor. Död 1847. Se Tab. 22.
 • 1. Ernst Reinhold, född 1782 på Frängsäter. Major. Död 1850. Se Tab. 25.
 • 1. Hedvig Ulrika Gustava, född 1783-11-15 på Frängsäter. Stiftsjungfru. Död 1840-01-11 Gäddeholm. Gift 1805-08-25 på Stora Bärby i Giresta socken, Uppsala län med majoren Olof Jakob Rangel, adlad och adopterad von Post (tab 42), född 1771, död 1830.
 • 1. Gustaf Erik, född 1785 på Frängsäter. Kapten. Död 1850. Se Tab. 32.
 • 1. Ulrika, född 1787-09-23 på Frängsäter, död 1787-09-23.

TAB 14

Johan Adolf, (son av Ernst, tab 13), född 1776-10-29 Frängsäter. Furir vid Nylands dragonregemente 1782-01-03. Kornett Nylands dragonregemente 1782-08-06. Stabskornett 1785-12-14. Fänrik vid Tavastehus' jägarbataljon 1785-12-20. Löjtnant vid Nylands lätta dragonkår 1799-09-09. Kapten vid Nylands lätta dragonkår 1801-06-06. Major i armén 1809-06-29. RSO 1810-05-04. Överstelöjtnants avsked 1810-05-22. Bosatte sig sedan i Lappträsks socken, Nylands län i Finland. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 55 bland adelsmän. Död 1843-02-15 i Lovisa. Gift 1809-12-23 Peippola

Barn:

 • Margareta Carolina Vilhelmina, född 1811-05-29 i Lappträsks socken, död 1878-01-31 i Stockholm. Gift 1845-08-21 Ås med kamreraren vid Tullgarns lustslott Ludvig Köhler, född 1808-11-24 i Kalmar, död 1871-10-07 på Tullgarn.
 • Adolfina Charlotta, född 1812-06-07 i Lappträsks socken, död ogift 1859-10-14 i Lovisa.
 • Carl Mauritz, född 1815-09-24 i Lappträsks socken. Kadett i Fredrikshamn 1831-02-07. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1836-09-04. Underlöjtnant 1838-05-24. Blev för en tid av ett år kommenderad till tjänstgöring i Kaukasien och bevistade i Kaukasien fälttåget mot bergsborna. RRS:tAO3kl m ros 1838-09-11. Adjutant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1840-05-28. Löjtnant 1840-04-25. Stabskapten 1844-12-18. Kapten 1846-10-20. Överstelöjtnant och chef för reservskarpskyttebataljonen 1849-04-05. RRS:tAO2kl 1850-08-27. Överste 1852-12-18. Chef för generalfåltmarskalken, furst Barclay de Tollys karabinjärregemente 1855-02-07. Deltog 1855 i försvaret av Helsingfors. RRS:tAO2kl m kejs kr o sv 1855-09-12. Chef för kejsarens av Österrike grenadjärregemente 1855-12-05. Död ogift 1855-12-21 i Helsingfors och utgick med honom ätten i Finland på svärdssidan
 • Adolf Jakob Reinhold, född 1817 i Lappträsks socken. Major. Död 1904. Se Tab. 15.
 • Henrietta Matilda, född 1819-11-04 i Lappträsks socken, död ogift 1900-11-21 i Västerås.

TAB 15

Adolf Jakob Reinhold, (son av Johan Adolf, tab 14), född 1817-07-29 Pockar i Finland. Kadett vid finska kadettkåren i Fredrikshamn 1831 i jan.. Avgick utan avslutad kurs 1837-10-01 och överflyttade till Sverige 1837. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1838-12-22. Lantmäterielevexamen i Linköping 1839-07-06. Linjeofficersexamen 1839-12-12. Underlöjtnant vid Värmlands regemente 1840-02-08. Lantmäteriexamen 1840-04-11. Löjtnant 1844-04-10. Avsked ur krigstjänsten 1848-05-26. Anställde diverse sjömätningar i och för ångbåtstrafiks anordnande på en del värmländska sjöar 1848–1849. Verkställande direktör och trafikchef för nämnda ångbåtslinje och för Sveriges första järnväg 1850– 1852. Löjtnant i armén 1854-04-18. Löjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1854-08-02. Kapten 1858-08-31. Major och bataljonschef 1862-02-04. Biträdde vid lantmäterigöromål på Gotland 1861–1862. Avsked ur krigstjänsten 1872-08-24. Död 1904-06-17 i Södertälje. Ägde Herrestad i Östra Emterviks socken, Värmlands län 1848– 1852, Kube i Stenkumla socken, Gotlands län 1853–1864 och Myända i Atlingbo socken, Gotlands län 1853–1860. Adolfsberg invid Visby 1864–1871 och Marielund vid Södertälje 1877–1892. Gift 1:o 1846-08-23 i Ramnäs kyrka, Västmanlands län med Vilhelmina Elisabet (Minna) Regnell, född 1827-03-22 Annehill, död 1895-02-20 i Stockholm, dotter av bruksläkaren, med. doktorn Adolf Ludvig Regnell och hans 2:a fru Anna Gustava von Troil. Gift 2:o 1897-11-10 i Stockholm med Maria Constantia Andersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Pettersson), född 1850-10-18, död 1900-09-16 i Södertälje. Gift 3:o 1901-12-20 i Södertälje med Eugenia Gustava (Gena) Abrahamsson, född i Södertälje förs, 1865-10-13. Död 1936-01-05 i Södertälje. Dotter av byggmästaren Johan Peter Abrahamsson och Vilhelmina Gustava Lönnqvist.

Barn:

 • 1. Julia Vilhelmina Anna Virginia, född 1847 4!7, Elsvik
 • 1. Adolf Mauritz Leopold, född 1848-11-15, död 1849-01-30.
 • 1. Sofia Elisabet Matilda, född 1851-07-03 på Herrestad, död 1925-11-27 i Stockholm. Gift 1882-05-26 i Södertälje med regementsintendenten vid 1. Svea artilleriregemente, kaptenen i armén, RSO, RVO, Johan Hjalmar Lindeberg, född 1842-06-22, i Stockholm, död i Stockholm 1926-02-07.
 • 1. Edla Ulrika (Ulla), född 1854-06-10 på Kube. Gift 1873-04-25 i Stockholm med underlöjtnanten, friherre Gert Adolf Ulrik Lovisin, född 1839, död 1920.
 • 1. Ernst Hugo Reinhold Alexander, född 1857. Ingenjör. Död 1928. Se Tab. 16.
 • 1. Oskar Carl Adolf Teodor, född 1858. Bruksdisponent. Död 1937-03-29. Se Tab. 17.
 • 1. Vilhelmina Adolfina (Mimmi), född 1860-11-21 på Kube, död 1921-11-20 i Danderyds förs, Stockholm ]] och begraven i Nacka socken. Gift 1892-02-10 i Stockholm med bokhållaren och kassören i Stockholms stads drätselnämnd Claes August Reinhold Wimmerstedt, född 1861-09-19 i Bie i Floda socken, Södermanlands län.

TAB 16

Ernst Hugo Reinhold Alexander, (son av Adolf Jakob Reinhold, tab 15), född 1857-01-19 Kube. Elev vid Filipstads bergsskola 1878–1879. Anställd vid en del bruk i Sverige. Överflyttade till Sydafrika 1884. Industriidkare och handlande i Kapstaden. Återflyttade till Sverige 1903. Bergsingenjör. Död 1928-06-18 i Södertälje. Ägde hus i Kapstaden och Södertälje samt arrenderade en tid Seglingsberg i Ramnäs socken,, Västmanlands län och ägde en tid Anstå i Romfartuna socken,, Västmanlands län. Gift 1889-04-23 i Kapstaden med Emmy Tryphenia Cornelia Grace, född 1872-10-01 i Kenilworth vid Kapstaden. Dotter av fabrikören Emanuel Grace och Maryann Goodall.

Barn:

 • Olga Cornelia, född 1890-06-23 i Kapstaden. Gift 1912-10-13 i Södertälje (Ramnäs förs Västmanlands län vb) med kaptenen vid Bohusläns regemente, RSO, Harald Christoffer Rydström, född 1887-05-07 på Målen i Öggestorps socken,, Jönköpings län. Kapten.
 • Gerda Tryphenia, född 1892-10-12 i Kapstaden, död ogift 1914-07-09 Ansta.
 • Edla Maryann, född 1895-01-12 i Mowbray vid Kapstaden. Gift 1917-08-24 i Västerås domkyrka (Romfartuna förs Västmanlands län vb nr 12) med löjtnanten i Vendes artilleriregementes reserv, kartredaktören och avdelningschefen vid generalstabens litografiska anstalt, kaptenen i Vendes artillerireg:s reserv Bror Johan Nerén Thordeman, född 1885-06-15 i Enåkers prästgård, Enåkers förs, Västmanlands län.
 • Stafs Adolf Emanuel Hugo, född 1896-11-06 i Mowbray, död i Mowbray 1897-09-28.
 • Signe Alice, född 1899-03-18 i Mowbray vid Kapstaden, död ogift 1923-12-19 Seglinge.
 • Edvard Alexander Carl Ernst, född 1900-11-10 i Mowbray. Genomgick Kolbäcks lantmannaskola 1916–17. Lantbrukare i Sverige och Danmark. Farmare Lemonkloop Se Tab. 16A.
 • Oskar Fredrik Reinhold Grace, född 1904-04-22 i Södertälje. Lantbrukare. Ägde en tid Tibble i Tveta socken,, Stockholms län. Anställd hos General Motors nordiska aktiebolag i Stockholm. Gift 1:o 1936-06-23 i Maria förs, Stockholm (vb nr 105) med Karin Blixt, född 1907-04-04 i Säfsnäs förs, Kopparbergs län. Dotter av verkmästaren Gustaf Blixt och hh Ida Sofia född Johansson. Från vilken han blev skild gm Stockholms rr:s utslag 1944-04-03. Gift 2:o 1944-05-21 i S:t Matteus förs, Stockholm (vb nr 242) med kontorist Britte-Marie Hedlund i hennes 2:a gifte (gift 1:a 1926-05-23 med grossh. Kristian Hellström, skilda 1937-05-24 gm Stockholms rr:s utslag), född 1902-12-26 i Torshälla landsförs, Södermanlands län. Dotter av köpmannen Hjalmar Hedlund och Maria Eleon. Höglund.
 • Grace Julia (Gracie), född 1906-06-03 i Tveta socken,, Stockholm. Gift 1936-01-14 i Huddinge förs, Stockholm (vb nr 2) med ingenjören Hans Ture Rennerfelt, född 1903-11-29 i New York.

TAB 16A

Edvard Alexander Carl Ernst, (son av Ernst Hugo Reinhold Alexander tab 16) född 1900-11-10 i Mowbray vid Kapstaden. Genomgick Kolbäcks lantmannaskola 1916–17. Lantbrukare i Sverige och Danmark. Farmare Lemonkloop Vistades i Sverige 1903–1927. Förvaltare på farmen Rustfontain i Sydafrika. Gift 1934-09-15 med Clementina Jane (Cissy) Abrams, född 1899-02-24.

Barn:

 • Jim Gordon Karl, född 1935-06-01.

TAB 17

Oskar Carl Adolf Teodor, (son av Adolf Jakob Reinhold, tab 15), född 1858-12-01 Kube. Bruksbokhållare vid Grytgöl i Hällestads socken, Östergötlands län 1876–1878. Elev vid Filipstads bergsskola 1878–1879. Bokhållare vid Gäddeholm i Irsta socken, Västmanlands län 1879–1880 och vid Svaneholm i Svanskogs socken, Värmlands län 1880–1883. Anställd hos firma Th. Nordenfeldt, London 1883. Verkmästare vid Forsbacka bruk 1884. Förvaltare och därefter överingenjör vid Ramnäs valsverk i Ramnäs socken, Västmanlands län 1893-05-01–1911. Disponent vid Ramnäs valsverk i Ramnäs socken, Västmanlands län 1911– 1913. Kassör hos Värmlands hypoteksförening 1920. Ägde en tid Sveanäs i Alsters socken, Värmlands län. Död 1937-03-29 i Karlstad (db nr 96). Gift 1891-09-15 i Öregrund med Maria Elisabet (Mia) Hubbinette, född 1868-11-26 i Öregrund. Dotter av rådmannen Johan Emanuel Hubbinette och Maria Andersdotter.

Barn:

 • Ernst Adolf Hubbinette, född 1892. Ingenjör. Se Tab. 18
 • Irma Elisabet, född 1894-02-11 vid Ramnäs bruk. Genomgick Rimforsa hushållsskola. Trädgårdslärarinna. Gift 1936-06-01 i Östra Fågelvik socken, Värmlands län (vb 14) med Jägmästare Harald Stuart nr 86, i hans 2:a gifte, född 1868.
 • Maria Vilhelmina, född 1896-06-17 vid Ramnäs bruk. Rödakors-syster. Föreståndarinna för Brännkyrka mjölkdroppe, Liljeholmen. Sjuksköterska.
 • Vilhelm Mauritz, född 1898-05-26 vid Ramnäs bruk. Genomgick Molkoms och Önnestads lantbruksskolor. Lantbrukare. Inspektor. Gift 1934-06-23 i Mangskogs kyrka, Värmlands län (Kristina förs, Falun vb 46) med skolkökslärarinnan Helga Margareta Larsson, född 1937-06-23 i Vänersborg (Åmåls förs, Älvsborgs län db nr 28). Dotter av byggmästaren Johan Henrik Larsson och hh Anna Maja, född Svensson.
 • Ingrid Margareta, född 1901-02-27 vid Ramnäs bruk. Gift 1921-05-10 i Alsters kyrka och förs Värmlands län med verkställande direktören vid Hoffmans pianofabrik, ingenjören Carl Johan Möller, född 1893-01-28. Från vilken hon blev skild gm Södertörns domsagas häradsrätts utslag 1936-12-14.
 • Carl Birger Emanuel, född 1903-01-02 vid Ramnäs bruk. Studentexamen 1922. Civilingenjör. Se Tab. 18 1/2
 • Gunnel Elisabet, född 1913-02-07 på Sveanäs, Alsters socken. Gift 1935-03-10 i Karlstad (vb 28) med lagerchefen Axel Hugo Reinhold Berggren, född 1907-07-09. Intendent hos Aug. Huzell AB. PatrSstGM. KAKGM.

TAB 18

Ernst Adolf Hübbinette, (son av Oskar Carl Adolf Teodor, tab 17), född 1892-06-13 Forsbacka. Studentexamen i Västerås 1910. Anställd olika tider åren 1910–1915 vid Ramnäs bruk. Matfors träsliperi och Vargöns cellulosa och pappersbruk. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut 1917. Civilingenjör. Ingenjör vid Svanö sulfitfabrik 1917–1919. Yrkesinspektörsassistent i 9:e distriktet 1919-06-00 och i 6:e distriktet från 1929-10-01. RVO 1940-06-06. Yrkesinspektör i 2:a distriktet. Avsked som yrkesinsp. 1957-06-30 (02-15). Ordf. i von Postska släktföreningen och verkst. dir. i Westerbergska fromma stiftelsen 1957. Gift 1922-08-19 i Säbrå kyrka, Västernorrlands län (Härnösands förs, vb) med Dagmar Vilhelmina Lundqvist, född 1897-06-09 i Sundsvall. Dotter av grosshandlaren Carl Alfred Teodor Lundqvist och Vilhelmina Erika Berg.

Barn:

 • Ingegerd Marianne, född 1924-06-07 i Härnösand förs,. Textilkonstnärinna. Teckningslärare.
 • Birgitta Margareta, född 1925-07-21 i Härnösand förs,.
 • Ingrid Maria, född 1932-01-23 i Örgryte förs, Göteborg.

TAB 19

Stafs, (son av Ernst, tab 13), född 1780-07-23 Frängsäter. Volontär 1784-12-07. Underlöjtnant vid artilleriet 1786-04-12. Placerad på Svea artilleriregemente 1794-06-23,. Artilleriexamen 1796-12-17. Stabslöjtnant vid Svea artilleriregemente 1805-08-16. Tygkapten 1811-02-26. Stabskapten 1811-06-25. Kapten vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1811-12-20. 3. major vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1812-06-23. Konstituerad 1814-05-00. Konfirmerad överstelöjtnant i armén 1814-07-12. RSO 1814-11-16. 1. major vid livgrenadjärregemente 1825-07-14. Överste i armén 1826-05-11. Överstelöjtnant vid 1. livgrenadjärregemente 1832-01-20. Överste och chef för livgrenadjärregemente 1832-03-10. Generaladjutant i armén 1835-11-04. KSO 1841-07-04. Död 1845-02-02 i Norrköping. Bevistade fälttåget i Pommern 1807, finska kriget 1808–1809 samt fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1819-12-22 Äs med friherrinnan Christina Sofia (Kjerstine) von Ungern-Sternberg, född 1794-10-13 Äs, död Äs 1874-02-26, dotter av löjtnanten, friherre Mattias Alexander von Ungern-Sternberg, och friherrinnan Eva Elisabet Beata Jacqueline De Geer till Finspång, nr 312. Änkefriherrinnan von Post, född von Ungern-Sternberg, ägde Äs på 1860- och 1870-talen.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Alexander Ungern, född 1820-10-08 Sillsjö. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1836-12-24. Student i Uppsala 1837. Avsked från livgrenadjärregementet 1838-05-02. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1838-06-20. Officersexamen 1839. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1839-05-22. Transportera till 1. livgrenadjärregementet 1840-02-08. Löjtnant 1848-06-17. Kommenderades till Slesvig 1849. Erhöll tillstånd att såsom löjtnant utan lön kvarstå i regementet 1856-01-19. Kapten vid livgrenadjärregementet 1862-07-09. Avsked från regementet 1862-12-11. Död ogift 1868-04-18 på Äs.
 • Ernst Reinhold Mattias (Matts) Ungern, född 1821. Löjtnant. Död 1880. Se Tab. 20.
 • Stafs Mauritz Nils, född 1825-03-11 på Sillsjö, död på Sillsjö 1827-06-21.
 • Beata Eleonora Hedvig Charlotta Aurora, född 1826-10-17 på Sillsjö. Stiftsjungfru. Död 1875-08-28 Ultuna. Gift 1851-10-04 på Äs med professorn Hampus Adolf von Post i hans 1:a gifte, född 1822, död 1911.
 • Stafs Christian Melker Ungern, född 1828. Kapten. Död 1897. Se Tab. 21.
 • Christina Beata Jacquelina Vilhelmina (Kjerstin), född 1835-12-08 på Äs. Studerade målarkonsten i Stockholm och utlandet. Ägnade sig åt porträtt- och historiemåleri. Död 1917-03-02 i Paris (V. Hargs förs, Östergötlands län db). Ägde en tid Äs.

TAB 20

Ernst Reinhold Mattias Ungern (Matts), (son av Stafs, tab 19), född 1821-12-21 på Sillsjö. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1836-12-24. Sergeant vid 1. livgrenadjärregementet 1842-01-28. Officersexamen 1842-05-13. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1842-10-17. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1848-08-14. Avsked ur krigstjänsten 1854-10-17. Död 1880-02-26 Ållonö. Arrenderade Äs på 1860- och 1870-talen samt ägde Ållonö på 1870-talet till sin död. Gift 1849-03-07 i Stockholm med Emma Maria Ulrika Skogman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1838-03-24 i Stockholm med ryttmästaren Adolf Mauritz Schurer von Waldheim, nr 2201, från vilken hon blev skild, född 1807, död 1876), född 1818-10-04 i Stockholm, död 1882-12-23 Tomastorp, dotter av presidenten Carl David Skogman, adlad (och friherre) Skogman, och Ulrika Scharp.

Barn:

 • Ebba Ulrika Christina, född 1849-12-06 Dalby, död 1916-01-10 i Matteus förs, Stockholm ]] och begraven i Julita socken. Gift 1872-09-12 i Julita socken med kommissionslantmätaren i Södermanlands län Raguel Vilhelm Essén, född 1838-10-10 på Torpa, Västmanlands län. Död 1915-01-15 på Tomastorp och begraven i Julita socken.
 • Stafs Mattias Ungern, född 1851-11-09, död 1856-11-05 på Äsborg.
 • Carl Gustaf Ungern, född 1853-10-30, död 1856-11-10 på Äsborg.

TAB 21

Stafs Christian Melker Ungern, (son av Stafs, tab 19), född 1828-08-21 på Sillsjö. Kadett vid Karlberg 1844-02-01. Utexaminerad 1852-06-21. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1852-07-09. Löjtnant 1857-01-13. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1863. Avgick från Ultuna lantbruksinstitut 1865. Kapten 1871-05-27. RSO 1876-05-15. Avsked ur krigstjänsten 1882-08-11. Död 1897-12-10 i Stockholm. Arrenderade Ådö i Helgesta socken, Södermanlands län 1866–1876. Ägde Älunda i Husby-Rekarne socken, Södermanlands län 1876–1886. Gift 1867-10-10 i Stockholm med Hilma Margareta Maria Fryckberg, född 1835-08-02 i Stockholm, död 1910-03-08 vid Almarestäket i Eds moderförs, Stockholms-Näs socken,Uppsala län, och begraven å Stockholms norra kyrkogård. Dotter av handlanden Rolf Göteson Fryckberg och Anna Maria Schubert.

Barn:

 • Christina Johanna Eleonora, född 1868-08-16 Hedenlunda, död 1868-10-06 på Ådö.
 • Harald Stafs Ungern, född 1870-04-11 på Ådö, död 1885-02-23 på Älunda.
 • Tom Melker Ungern, född 1871-04-04 på Ådö. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1892-09-11. Utexamen från dess fackskola för kemisk teknologi 1895-06-10. Förste ingenjör vid aktiebolag Göteborgs oljeraffinaderi 1896-04-01–1897-04-01. Extra ordinarie ingenjör i patent- och registreringsverket 1897-05-06. Byrådirektör i patent- och registreringsverket 1914-12-23. RVO 1918-06-06. Gift 1:o 1901-01-12 i Stockholm med Hilda Carolina Mogreen, född 1871-09-24 i Friels socken, Skaraborgs län. Död 1931-08-10 å serafimerlasarettet i Stockholm, Eds förs, (db 10). Dotter av handlanden Carl Johan Mogreen och Johanna Carolina Svensson. Gift 2:o 1935-06-23 i Skönberga förs, Östergötlands län (Hedvig Eleonora förs, Stockholm vb 89) med Ingrid Elisabet (Inga) Appelqvist i hennes 2:s gifte (gift 1:o med Holmé, från vilken hon blev skild 1928-12-18), född 1894-08-21 i Drithems förs, Östergötlands län.
 • Ingegerd Maria, född 1874-05-07 på Ådö, död ogift 1898-08-08 Äs

TAB 22

Adolf Ludvig, (son av Ernst, tab 13), född 1781-07-22 Frängsäter. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1791-03-02. Fänrik vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1794-12-19. Stabsadjutant hos generalinspektören för infanteriet 1804. Löjtnant i armén 1807-04-21. Brigadadjutant, stabsadjutant och slutligen överadjutant hos generalen, friherre von Döbeln 1808 och 1809. Kapten i armén 1809-06-29. Major vid Jämtlands regemente 1810-05-01. RSO 1810-12-17. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1811-12-20. Överste och chef för regementet 1815-05-27. Generaladjutant i generalstaben 1826-05-11. KSO 1834-01-28. Generalmajor 1838-01-28. KmstkSO 1843-02-06. Död 1847-06-18 i Stockholm 'av kräfta i munnen, och anlade regementet efter denne sin utmärkte, aktade och älskade chef åtta dagars sorg, varjämte högtidlig tacksägelse hölls på Mo lägerplats vid regementets kyrkoparad midsommardagen 1847. Ligger jämte sin fru begraven i Ennesska gravkoret på Gävle kyrkogård. 'Han blev i träffningen vid Travemunde mot fransmännen 1806-12-06 blesserad i ena låret. Var med i Finland 1808 och 1809 och i Norge 1813 och 1814.' Gift 1811-08-13 på Lervik vid Gävle med Catharina Sofia Ennes, född 1792-07-24 i Gävle, död 1820-10-09 Åby, dotter av grosshandlaren i nämnda stad Per Ennes och Elisabet Margareta Brändström.

Barn:

 • Per Ernst Ludvig, född 1812. Major. Död 1885. Se Tab. 23.
 • Axel Fredrik, född 1815-10-00, död 1816-02-18 på Åby.
 • Carl Reinhold Axel, född 1817. Vice häradshövding. Död 1906. Se Tab. 24.
 • Hedvig Elisabet Sofia, född 1818-11-13 i Gävle, död 1895-07-18 i Västerås. Gift 1836-08-12 på Åby med sin kusin på mödernet, auditören Ernst Jakob Rangel von Post, född 1807, död 1871.
 • Vilhelmina Eleonora Charlotta, född 1820-10-09 på Åby, död 1889-09-08 i Gävle. Gift 1840-12-29 på Åby med häradshövdingen i Gästriklands domsaga, RNO, Robert Lönnerberg, född 1794-11-22 i Kungsbacka, död 1862-06-05 i Gävle.

TAB 23

Per Ernst Ludvig, (son av Adolf Ludvig, tab 22), född 1812-09-17 Åby. Kadett vid Karlberg 1827-01-19. Utexaminerad 1836-11-26. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1836-12-16. Löjtnant 1840-08-29. Kapten 1854-06-01. RSO 1864-05-03. Major i armén 1871-08-15. Föreståndare för Mälarprovinsernas mejeriaktiebolagets mejeri i Eskilstuna 1871. Avsked från regementet 1872-02-16. Död 1885-02-20 i Eskilstuna. Arrenderade Heby i Kjula socken, Södermanlands län 1842–1865. Gift 1842-03-28 i Stockholm med Lovisa Elisabet Vilhelmina (Minni) Hierta, född 1813-08-18 i Stockholm, död 1873-12-29 i Eskilstuna, dotter av generalmajoren Gustaf Adolf Hierta, friherre Hierta, och friherrinnan Hedvig Ulrika Ridderstolpe.

Barn:

 • Gustaf Ludvig Ernst, född 1844-06-29 Heby. Kadett vid Karlberg 1859-10-03. Utexaminerad 1865-05-26. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1865-06-19. Tjänstgörande vid topografiska kåren 1867–1868. Förvaltare Lindholm 1869–1871. Överbefälhavare för Eskilstuna och Karl Gustavs stads frivilliga skarpskytteförening 1872-05-00–1875-05-31. Löjtnant 1872-09-06. Byråingenjör vid statens järnvägsbyggnader 1872-05-20. Biträdde vid undersökningen för Oxelösund– Flen–Västmanlands järnväg 1872. Transporterad som löjtnant till Hälsinge regemente 1875-03-25. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1875-12-22. Bokhållare vid trafikdirektörsexpeditionen i sjätte trafikdistriktet 1884-01-01. Tillförordnad stationsinspektör vid Trångsvikens och Bräcke stationer under en del av åren 1886 och 1887. Kapten i armén 1894-09-13. Stationsinspektor vid Sollefteå station 1894-11-24. RVO 1900-07-09. Avsked ur statens järnvägars tjänst 1914. Död 1925-05-24 i Tullinge i Botkyrka socken, Stockholms län. Gift 1876-11-20 i Gävle med Charlotta Vilhelmina (Lotten) Zachert, född 1852-05-14 i Stockholm. Dotter av Vilhelm Bernhard Zachert och Gustava Lovisa Hammar.
 • Hedvig Sofia Vilhelmina, född 1846-04-09, död 1852-02-09 på Heby.
 • Gustaf Fredrik Stafs, född 1848-03-20 på Heby. Inspektor Främmestad s socken, Skaraborgs län och poststationsföreståndare i Främmestad i Främmestads socken, Skaraborgs län. Död ogift 1880-12-28 på Främmestad.
 • Carl Teodor Axel, född 1850-05-11, död 1850-12-30 på Heby.
 • Sofia Eleonora, född 1853-08-22 Gimmersta. Skrivbiträde vid Mälarprovinsernas mejeriaktiebolag i Eskilstuna 1872-01-01–1869-01-01. Kassör vid nämnda bolag 1879-01-01–1885-01-15. Bokförare vid Eskilstuna järnmanufakturaktiebolag 1855-01-16–1886-12-31. Bokhållare vid Södermanlands enskilda banks avdelningskontor i nämnda stad 1887-01-01. Död ogift 1910-09-27 i Eskilstuna.

TAB 24

Carl Reinhold Axel, (son av Adolf Ludvig, tab 22), född 1817-02-21 Åby. Student i Uppsala 1836-03-21. Kansliexamen 1837-12-01. Extra ordinarie kanslist i kammarrevisionen 1838-02-13–1840. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1840. Examen till rättegångsverken 1840-12-01. Auskultant i Svea hovrätt 1841-06-02. Extra ordinarie notarie 1842-09-28. Vice häradshövding 1845-09-29. Länsnotarie vid landskansliet i Gävle 1846-07-01–1849-12-31. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1849–1851. Ombudsman hos Gävleborgs läns brandstodsbolag 1853-11-11–1888-10-31. Tillförordnad rådman och magistratssekreterare i Gävle 1857-07-01–1870-12-31. Syssloman vid lasarettet i Gävle 1870. Lekmannaombud vid kyrkomötena 1873 och 1878. RVO 1883-11-30. Död 1906-08-11 i Gävle. Gift i Gävle 1857-11-17 med Hilda Augusta Norman, född 1832-04-27 i Gävle ]], död i Gävle 1901-11-24, dotter av handlanden August Norman och Maria Louise Bräcke.

Barn:

 • Maria Sofia Eleonora (Nelly), född 1858-10-07 på Åby. Gift 1882-11-17 i Gävle med professorn vid Uppsala universitet, LNO, teol. doktor och fil. kand. Johan Adolf Kolmodin, född 1855-10-07 i Visby, död 1928-11-23 i Uppsala.
 • Edla Augusta Charlotta Elisabet, född 1860-09-09 på Åby, död 1919-10-26 i Uppsala, domkyrkoförs,. Gift 1882-11-17 i Gävle med domprosten i Strängnäs, LNO, fil. doktor Karl Uno Nylander, född 1852-05-06 i Tranemo socken, Älvsborgs län, död 1901-11-21 i Strängnäs.
 • Anna Maria Looisa, född 1865-06-15 i Gävle, död 1928-09-15 i Uppsala. Gift 1901-11-12 i Gävle med predikanten Anders Gustaf Fredén i hans 2:a gifte, född 1854-11-09, död 1914-03-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Hedvig Catharina, född 1868-05-31 i Gävle. Gift i Gävle 1890-05-31 med sin systers svåger före detta provinsialläkaren i Gävle distrikt, RNO, med. lic. Emil Salomon Nylander, född 1858-12-03 Limmared. Död 1936-01-31 i Uppsala.

TAB 25

Ernst Reinhold, (son av Ernst, tab 13), född 1782-10-24 Frängsäter. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1799-09-30. 1. löjtnant vid livgrenadjärregementet 1810-06-26. Kapten 1812-06-23. Avsked med majors n. h. o. v. 1816-04-30. Postmästare i Köping 1839-03-22. Död i Köping 1850-09-29. Bevistade fälttågen i Pommern 1806, i Norge och Finland 1808 och 1809 samt i Norge 1814. Blesserad vid Lübeck 1806 och fången, svårt blesserad 1814. Gift 1811-12-15 på Finspång i Risinge socken, Östergötlands län med Emilie Ulrika Borgstrand, född 1792-06-14 på Finspång i Risinge socken, Östergötlands län, död 1883-03-04 i Köping, dotter av direktören Johan Erik Bergstrand och Brita Elisabet Geisler.

Barn:

 • Ernst Johan Emil, född 1812-10-22 Gärstorp. Student i Uppsala 1829. Auskultant i Göta hovrätt 1833. Död ogift 1835-03-29 Skärfors
 • Erik Reinhold, född 1814-06-03 på Gärstorp. Extra ordinarie kontorsskrivare i postverket 1839-09-00. Postmästare i Västervik 1860-10-26. Död i Västervik 1868-01-14.
 • Hedvig Charlotta, född 1816-07-02 Tisenhult Stiftsjungfru. Död ogift 1870-06-30 i Köping.
 • Vilhelm Mauritz, född 1818-04-01 på Tisenhult. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1835-04-06. Student i Uppsala 1835-10-11. Officersexamen vid Hazelii läroanstalt i Stockholm 1837-05-12. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1837-09-11. Löjtnant 1842-05-28. Kapten 1855-02-08. Kommenderad på arbetskommendering för statens järnvägsbyggnad vid Tumba 1858-05-19–1858-09-30. Överbefälhavare för Vingåkers frivilliga skarpskytteförening 1863-09-15–1863-12-22. Ledamot av styrelsen för Oppunda härads sparbank 1863–1876. RSO 1865-05-03. Major i armén 1869-02-20. Avsked från regementet 1869-02-20. Anställd vid meteorologiska stationerna i Stockholm och Uppsala från 1873. Avsked ur armén 1877-03-09. Död ogift 1902-02-24 Skenäs
 • Emilie Aurore, född 1819-03-22 på Tisenhult, död på Tisenhult 1819-09-28.
 • Augusta Margareta Elisabet, född 1821-02-15 på Tisenhult, död 1888-02-15 Strö. Gift 1847-07-24 i Köping med löjtnanten Carl Axel Reutercrona, född 1820, död 1893.
 • Hampus Adolf, född 1822. Professor. Död 1911. Se Tab. 26.
 • Stafs Gustaf, född 1825-01-29 på Tisenhult. Student i Uppsala 1844. Examen till rättegångsverken 1850-06-14. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1850-06-22. Auskultant i Svea hovrätt 1850-06-25. Extra ordinarie notarie 1850-09-30. Vice häradshövding 1857-05-29. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1860-12-15. Sekreterare hos överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor 1862-01-08. Konstituerad kopist i justitierevisionsexpeditionen 1863-10-00. Kanslist i fångvårdsstyrelsen 1863-11-27. Registrator i fångvårdsstyrelsen 1865-10-27. Tillförordnad protokollssekreterare i justitierevisionsexpeditionen 1872-06-28–1872-08-19. Avsked från tjänsterna i justitierevisionsexpeditionen och folkskoleöverstyrelsen 1875. Avsked från registratorsbefattningen 1882-06-18. Död ogift 1900-03-30 i Stockholm.
 • Rikard Ulrik, född 1827-04-01 på Tisenhult. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1842-11-13. Student i Uppsala 1844-09-27. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1844-08-13. Linjeofficersexamen 1845-03-28. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1845-10-09. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1852. Utexaminerad 1853. Löjtnant 1854-08-11. Förvaltare på von Harmenska godsen i Kalmar län 1855–1862. Tillförordnad föreståndare för Ultuna lantbruksinstitut 1862–1863. Förvaltare på Östanå i Roslagen 1863–1864. Död ogift 1864-06-28 i Karlstad.

TAB 26

Hampus Adolf, (son av Ernst Reinhold, tab 25), född 1822-12-15 på Tisenhult. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1838-08-18. Student i Uppsala 1840-05-09. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1840-07-04. Officersexamen vid Hazelii läroanstalt i Stockholm 1841-02-26. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1841-08-28. Biträde å Frängsäter, Häfla järn- och Rejmyra glasbruk i Skedevi socken, Östergötlands län 1842–1845. Idkade studier vid Uppsala universitet 1846–1847. Studerade glasfabrikation i Tyskland 1848. Lärare i kemi, fysik och geologi vid Ultuna lantbruksinstitut 1848-03-03. Ledamot av Uppsala läns hushållningssällskap 1848-01-26 och av Västmanlands läns hushållningssällskap 1848-03-03. Studerade vid lantbruksinstituten i Eldena och Berlin m fl under en utländsk resa 1849. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1850-02-08. Disponent på Rejmyre glasbruk 1851–1868. Avsked ur krigstjänsten 1852-09-28. Ledamot av Östgöta läns hushållningssällskap 1854-01-28. LVA 1858-01-13. LLA 1861-10-12. Lärare i agrikulturkemi och geologi vid Ultuna lantbruksinstitut 1869-01-15–1892. Ledamot av Societas Pro fauna et flora tennica 1872-03-03. Ledamot av Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1872–1895. Ledamot av Uppsala trädgårdssällskap 1873-01-13. RNO 1873-05-14. Professors n. h. o. v. 1875-11-12. Fil. hedersdoktor vid Uppsala universitets jubelfest 1877-09-06. Ledamot av entomologiska föreningen i Stockholm 1879-02-14. Hedersledamot av Uppsala trädgårdssällskap 1882. Hedersledamot av Uppsala läns hushållningssällskap 1893-01-26. HLLA 1894-04-16. Erhöll Uppsala läns hushållningssällskaps GM 1895. Död 1911-08-16 i Uppsala domkyrko förs,. Har utgivit åtskilliga skrifter i lantbruk samt botanik, zoologi och geologi, varibland må nämnas: Om sandåsen vid Köping (1854), Om krosstensbäddar i Skedevi socken (1856), Glacierlager vid Strökärr i Södermanland (1862) och Grundlinier till åkerbrukskemien (3 delar, 1877). Gift 1:o 1851-10-04 på Äs med stiftsjungfrun Beata Eleonora Hedvig Charlotta Aurora von Post, nr 687, född 1826-10-17 Sillsjö, död 1875-08-28 på Ultuna, dotter av generaladjutanten Stats von Post och friherrinnan Christina Sofia von Ungern-Sternberg. Gift 2:o 1877-02-28 i Stockholm med Olga Maria Josefina Berg, född 1850-12-10 i Åbo i Finland. Död 1936-01-10 i Uppsala domkyrko förs, (db 16). Dotter av arbetaren Carl Gustaf Berg och Ulrika Eriksdotter.

Barn:

 • 1. Ernst Hans Gustaf, född 1852. Bergsingenjör. Död 1905. Se Tab. 27.
 • 1. Stafs Adolf, född 1854-01-21 på Rejmyre glasbruk i Skedevi socken, Östergötlands län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1874-12-17. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1875. Utexaminerad därifrån 1876-11-01. Bokhållare vid Ekhov i Björnlunda socken, Södermanlands län 1876–1877. Inspektor vid Hovsta i Rjörkviks socken, Södermanlands län 1877–1879. Förvaltare vid Äs i Julita socken, Södermanlands län 1879–1880 samt ånyo 1894–1916. Ledamot av direktionen för Oppunda härads sparbank 1881–1887. Ledamot av Södermanlands läns fiskerinämnd och slöjdnämnd 1895. Död 1930-03-21 i Tullinge i Huddinge socken, Botkyrka förs, Stockholms län (db 15). Hortikulturell författare. Ägde Ås 1880–1890 och arrenderade samma egendom 1890–1894. Gift 1887-06-04 på Tullinge med Disa Hilda Johanna Tegnér, född 1853-07-20 i Källstorps socken, Malmöhus län]]. Död 1936-03-27 i Botkyrka förs, Stockholm (db 12). Dotter av prosten fil. jubeldoktorn Christoffer Tegnér och Emma Sofia Kinberg.
 • 1. Nils Reinhold, född 1856-01-17 på Rejmyre glasbruk, död på Rejmyre glasbruk 1856-02-08.
 • 1. Tomas Erik (Tom), född 1858-03-08 på Rejmyre glasbruk. Mogenhetsexamen i Falun 1879-05-26. Volontär vid livregementets grenadjärkår. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Avgången från krigsskolan 1879-11-19. Student i Uppsala 1880-02-13. Inrättade en enskild frökontrollanstalt i Uppsala 1881-10-00. Föreståndare för statens frökontrollanstalt i Uppsala 1887-10-21. Död 1912-04-30 i Stockholm.
 • 1. Matts Vilhelm, född 1859. Bruksföreståndare. Överingenjör. Död 1906. Se Tab. 29
 • 1. Emilie Beata Christina, född 1861-07-26 på Äs. Gift 1893-02-01 i Uppsala med praktiserande läkaren i Uppsala med. doktorn, fil. kand. Karl Johan Hedbom, född 1859-04-07 vid Sala hytta, död 1924-10-02 i Uppsala.
 • 1. Rikard Alexander, född 1864. Före detta förste stadsläkare. Se Tab. 30.
 • 2. Gustaf Hampus, född 1878. Skogsförvaltare. Se Tab. 31
 • 2. Sigrid Ulrika, född 1879-05-20 på Ultuna, död 1920-02-11 i Uppsala, domkyrko förs, ]] (Hälsingborgs stads förs, db). Gift 1909-01-28 i Berlin (Uppsala domkyrko förs, vb) med överläkaren vid Hälsingborgs tuberkulossjukhem, med. lic. Arvid Ludvig Björkman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1922-05-15 i svenska kyrkan i Köpenhamn med Vera Elisabet Wallin i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1909-10-02 med advokaten Sven Lagerlöf, född 1878-06-25 i Kristinehamn, död 1918-08-14 under segling mellan Högmarn och Sandhamn], född 1891-01-19, dotter av grosshandlaren John Wallin och Augusta Vilhelmina Björk), född 1875-03-15 i Oskarshamn.
 • 2. Elisabet Eleonora, född 1880-10-07 på Ultuna (Hel. tref. förs, Uppsala). Lärarinna vid samskolan i Uppsala.
 • 2. Märta Charlotta, född 1883-05-12 på Ultuna (Hel. Tref. Uppsala). Gift 1907-10-07 i Uppsala med professorn vid Uppsala universitet RNO, fil. doktorn Bengt Ivar Hesselman, född 1875-12-21 i Maria förs, Stockholm.

TAB 27

Ernst Hans Gustaf, (son av Hampus Adolf, tab 26), född 1852-12-28 på Rejmyre glasbruk. Mogenhetsexamen i Uppsala 1874-05-27. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1874. Utexaminerad från dess fackskola för bergsvetenskap 1877-10-31. Gruvingenjör vid Kropps aktiebolag 1877–1881. Gruvingenjör vid Åtvidabergs kopparverk 1881–1884. Disponent vid Skromberga stenkolsgruvor 1885–1886. Förvaltare vid Kleva nickelverk 1886–1888. Gruvingenjör vid Gällivare malmfält 1888–1892. Disponent vid Ölands cementfabrik i Degerhamn 1892–1896. Föreståndare för Billesholm–Bjuvs aktiebolags tegelfabriker 1896–1898. Konsulterande ingenjör i Stockholm 1898. Död i Stockholm 1905-02-28. Gift 1880-06-28 i Uppsala med Anna Beda Matilda Norström, född 1850-10-20 på Jönsbergs lantbruksskola i Romedal i Hedemarkens amt i Norge, död 1921-04-27 i Kungsholms förs, Stockholm ]], dotter av direktören Fabian Gustaf Norström och Erika Maria Charlotta Leczinsky.

Barn:

 • Hans Adolf, född 1882-07-13 Bersbo. Ingenjör. Död 1938-10-29 å Vängsjöberg och jordfäst i Gottröra kyrka s.å. 5/11 (Gottröra förs, Stockholm db nr 9).
 • Eva Beata Christina, född 1883-10-25 på Bersbo. Stiftsjungfru. Gift 1922-12-02 med kaptenen i brittiskindiska armén Philip Sidney Le Geyt, född 1896-08-26.
 • Erik Ungern Bernhard, född 1884-11-17 på Bersbo, död 1885-02-28 Ekeby
 • Hedvig Erika (Vicken), född 1886-03-12 på Kleva, i Alsheda socken. Stiftsjungfru. Skulptris. Konstnär. Gjorde teckningar till Barnen från Frostmofjället. Gav ut Snöflingornas saga. Gift 1:o 1909-04-22 i Calais (Hedvig Eleonora förs, Stockholm vb) med skulptören Börje Börjesson, från vilken hon blev skild, född 1881-07-01. Gift 2:o 1921-08-22 i Washington med majoren i Förenta staternas armé, arkitekten George Oakley Totten, född 1867 i New York. Död 1939-02-00 i Washington. Gift 3:o 1938 med Georges Barrois. Teol dr.
 • Lillot Matilda, född 1887-04-27 på Kleva (Alsheda förs, Jönköpings län). Stiftsjungfru. Gift 1915-05-02 (Kungsholms förs Stockholm vb) med trädgårdsarkitekten Johan Olof Piehl, född 1883-07-26 i Brännkyrka socken, Stockholms län, död 1926-04-03 Rudboda
 • Dagmar Eleonora, född 1888-09-28 på Selets bruk i Nederluleå socken, Norrbottens län. Stiftsjungfru. Död 1937-03-26 i Oscars förs, Stockholm (db 100). Gift 1924-02-08 i Djursholm, Danderyds förs, ]] med tjänstemannen i Stockholms enskilda bank Nils Salander, född 1889-07-24 Sund.

TAB 28

Stafs Vilhelm, (son av Ernst Hans Gustaf, tab 27), född 1881-05-11 i Bjuvs socken,, Malmöhus län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1899-05-15. Elev vid Stockholms högskola 1904–1905. Bergsingenjör vid KTH 1903. Ingenjör vid olika gruvor i Sverige till 1907 och i Norge till 1914, bl a som direktör för AB. Rödfjeldets Kisgruber i Ranen. Konsulterande bergsingenjör i Stockholm sedan 1914. Gift 1911-02-28 i Gottröra förs, Stockholm ]] med Hanna Märta Hammarskjöld, nr 135, född i Stockholm 1883-12-21. Dotter av civilingenjören Carl Gustaf Hammarskjöld, och Emilia Johanna Ekberg.

Barn:

 • Stafs Vilhelm Ungern, född 1911-11-29 i Mo i Rannen i Norge.
 • Stafs Gustaf Hans, född 1917-10-12 på Vängsjöberg i Gottröra socken, Stockholms län.

TAB 29

Matts Vilhelm, (son av Hampus Adolf, tab 26), född 1859-05-16 på Rejmyre glasbruk. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1878. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1881-06-18. Arbetschef och föreståndare för Höganäs stenkolsbolags fabriker i Höganäs bruksförs, Malmöhus län 1887-01-17. Överingenjör vid Höganäs-Billesholms aktiebolag och disponent för Skromberga stenkols- och lerindustriaktiebolag. Död 1906-04-09 i Lund. Gift 1:o 1888-03-31 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Helena Teresia Sofia (Ellen) Boman, född 1863-08-02 i Adolf Fredriks förs, Stockholm, död 1903-06-20, i Lund, dotter av bryggaren Georg Vilhelm Boman och Anna Maria Antoinette Welander. Gift 2:o 1905-10-03 i Uppsala med sin svägerska Gerda Catharina Amalia Boman, född 1868-01-13 vid Ortala bruk i Väddö socken, Stockholms län. Död 1938-04-03 i Uppsala domkyrko förs, (db nr 141).

Barn:

 • 1. Gertrud Eleonora Maria, född 1891-09-05 på Höganäs. Stiftsjungfru. Död på Höganäs 1903-01-26.
 • 1. Stafs Georg Hampus Ungern, född 1893-06-18 på Höganäs. Död 1909-07-13 i Uppsala (Höganäs bruks förs, Malmöhus län db).
 • 1. Rolf Matts Alexander, född 1897-04-18 på Höganäs, död 1908-11-11 i Jönköping (Gävle stads förs, db).

TAB 30

Rikard Alexander, (son av Hampus Adolf, tab 26), född 1864-09-25 på Rejmyre glasbruk. Mogenhetsexamen 1883-05-24. Student i Uppsala 1883-08-07. Med. fil. examen 1884-12-11. Med. kand. 1889-09-02. Biträdande läkare vid Bie vattenkuranstalt 1890–1891. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1891-10-01–1892-04-01. Fältläkarestipendiat av 2. klassen 1892-08-27. Med. lic. 1894-03-21. Fältläkarestipendiat av 1. klassen 1894-05-30. Extra provinsialläkare i Nyfors distrikt av Södermanlands län 1895-05-07. Bataljonsläkare i fältläkarekårens reserv 1895-06-28. Förste stadsläkare i Gävle 1902-08-28. Avsked från bataljonsläkartjänsten 1903-12-11. Ledamot av stadsfullmäktige i Gävle 1903–1926. RNO 1907-12-01. Med. hedersdoktor vid Karolinska institutet 1910. Avsked från stadsläkaretjänsten 1927-10-01. Biogr. i VÄD? Död 1939-03-23 på S:t Görans sjukhus, Oscars förs, Stockholm (db nr 95). Gift 1895-02-09 i Stockholm med Anna Cecilia Lidman, född 1868-12-15 i Halmstad. Död 1933-06-08 iBotkyrka förs, Stockholm (db 34) och där begraven. Dotter av kronofogden Anders Adolf Lidman och Sofia Magdalena Bergman.

Barn:

 • Kerstin Sofia Eleonora, född 1895-11-19 på Nyfors i Fors socken, Södermanlands län. Död 1932-06-06 å Styrsö. Gift 1928-11-19 i Valbo kyrka, Gävleborgs län (S:t Görans förs, Stockholm vb) med överläkaren vid kustsanatoriet å Styrsö, med. lic. Svante Gustaf Herman Orell, född 1889-02-22 i Stockholm.
 • Carin Beata Sofia, född 1898-02-06 på Nyfors. Gift 1920-09-04 i Stockholm (Hel. Tref. förs, Gävle vb) med statssekreteraren i finansdepartementet, generalkonsuln, KNO1kl, RVO mm, jur. kand. Kurt Bergendal, född 1888-10-15 i Norra Härene socken, Skaraborgs län. Död 1938-12-07 i Stockholm.
 • Anna Olga Sofia, född 1900-07-15 på Nyfors.
 • Emelie Sofia Margareta, född 1903-03-18 i Gävle. Anställd vid generalkonsulatet i London, 1933-11-29 förordnad till kanslist vid beskickningen i Washington. Gift 1936-05-26 i Washington med byråchefen i norska utrikesdepartementet Carl Marcus Francis Irgens född 1902-02-23.
 • Ingrid Sofia Alexander, född 1904-09-20 i Gävle. Gift 1928-08-05 i Köpenhamn, (Botkyrka förs, Stockholm) med extra ordinarie hovrättsnotarien, jur. kand. Carl-Georg Samuel Segerstråle, född 1900-04-20 i Åbo.

TAB 31

Gustaf Hampus, (son av Hampus Adolf, tab 26), född 1878-01-07 på Ultuna. Forstmästare. Skogsförvaltare hos Mo och Domsjö aktiebolag 1901. Gift 1906-02-03 i Gävle med sin broders svägerska Elin Lidman, född 1876-03-19, dotter av kronofogden Anders Adolf Lidman och Sofia Magdalena Bergman. Gymnastikdirektör.

Barn:

 • Lisa Hampusdotter, född 1909-11-13 på Mo bruk i Mo socken,, Västernorrlands län. Gift 1:o 1931-09-05 i Umeå stadsförs, ]] med skogstjänstemannen Bengt Otto William Westman, född 1908-03-26. Från vilken hon blev skild gm Sollentuna och Färentuna domsagas häradsrätts utslag 1939-09-05.
 • Elsa Britta Hampusdotter, född 1911-09-23 på Mo bruk i Mo socken,, Västernorrlands län. Gift 1937-08-16 i Umeå med ingenjören vid AB Liljeholmena kablefabrik Bengt Lambert Fredrik Bjurström,född 1910-03-21 i Västervik.
 • Nils Tall Hampusson, född 1913-07-19 på Mo bruk i Mo socken,, Västernorrlands län.
 • Ulf Hampus, född 1915-03-08 på Mo bruk i Mo socken,, Västernorrlands län.
 • Marianne Hampusdotter, född 1920-09-20</moderndata> på Mo bruk i Mo socken,, Västernorrlands län. Gift 1940-09-22 i Umeå stads förs, (vb nr 88) med ingenjören vid AB Liljeholmens kabelfabrik Nils Åke Jagaeus, född 1919-04-03. Managing director vid Jagor Interelectric Ltd, London.

TAB 32

Gustaf Erik, (son av Ernst, tab 13), född 1785-04-13 Frängsäter. Kadett vid Karlberg 1801-10-09. Utexaminerad 1804-09-22. Fänrik vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1804-11-06. Löjtnant vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1810-09-18. Avsked 1811-12-10. Kaptens karaktär 1812-01-21. Död 1850-09-16 på Frängsäter. Gift 1811-12-22 med friherrinnan Jacqueline Ulrika von Ungern-Sternberg, född 1789-10-22 Äs, död 1864-04-17 på Frängsäter, dotter av löjtnanten, friherre Mattias Alexander von Ungern-Sternberg, och friherrinnan Eva Elisabet Beata Jacqueline De Geer af Finspång.

Barn:

 • Carolina Vilhelmina Beata Eleonora (Mimmi), född 1812-10-03 på Frängsäter, död 1894-01-16 Spellinge. Gift 1832-09-11 på Frängsäter med löjtnanten vid livregementets grenadjärkår med kaptens n. h. o. v., RSO, Claes August Kugelberg, född 1803-04-22 i Jönköping, död 1895-07-29 på Spellinge.
 • Hedvig Jacquelina Ulrika, född 1814-03-24 på Frängsäter, död 1815-01-19 på Äs.
 • Ernst Fredrik Alexander, född 1815. Kapten. Död 1880. Se Tab. 33.
 • Carl Gustaf, född 1816-10-28 på Frängsäter, död på Frängsäter 1816-11-26.
 • Beata Christina Beate-Jacqueline, född 1817-11-14 på Rejmyre glasbruk i Skedevi socken, död 1903-10-09 i Loftahammars socken, Kalmar län. Gift 1853-01-20 på Frängsäter med sin syssling, överstelöjtnanten, friherre Viktor Fleetwood, i hans 2:a gifte, född 1804, död 1879.
 • Fredrika Aurora Sofia Charlotta, född 1819-06-05 på Frängsäter, död på Frängsäter 1819-07-13.
 • Hedvig Gustava Charlotta, född 1820-06-29 på Frängsäter, död på Frängsäter 1821-07-22.
 • Mattias Stafs Justinus, född 1823-07-24 på Frängsäter död på Frängsäter 1842-08-16.
 • Johan Gustaf Viktor, född 1825. Bruksägare. Död 1902. Se Tab. 38.
 • Beata Matilda Elisabet, född 1828-07-21 på Frängsäter. Stiftsjungfru. Död 1906-07-05 i Uppsala. Gift 1848-09-28 på Frängsäter med kammarherren Carl Gustaf Nisbeth, född 1822, död 1880.

TAB 33

Ernst Fredrik Alexander, (son av Gustaf Erik, tab 32), född 1815-06-10 på Frängsäter. Student i Uppsala 1830. Rustmästare vid 1. livgrenadjärregementet 1831-09-11. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1833-03-02. Löjtnant 1843-04-01. Kapten 1853-06-01. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1855-01-04. RSO 1863-01-28. Avsked ur armén 1863-12-11. Ordförande i styrelsen för Oppunda härads sparbank 1872–1876. RNO 1876-12-01. 11880-08-12 i Göteborg. Ägde Stora Djulö i Stora Malms socken, Södermanlands län samt jämte sin broder på 1860-talet del i Rejmyre, Frängsäter och Sillsjö, alla i Skedevi socken, Östergötlands län. Gift 1842-09-09 på Stora Djulö med Margareta Charlotta Augusta Uggla, född 1819-09-26 på på Stora Djulö, död på Stora Djulö 1893-03-28, dotter av hovmarskalken Carl Uggla, och friherrinnan Margareta Charlotta Fleming af Liebelitz.

Barn:

 • Ernst Carl Gustaf Alexander (Alex), född 1843. Kapten. Död 1899. Se Tab. 34.
 • Augusta Jacquette Teodolinda (Linda), född 1847-10-14 på Rejmyre glasbruk, död 1929-05-04 i Västerås. Gift 1871-08-30 på Stora Djulö med kaptenen, friherre Carl Paul Ehrencrona, nr 210, född 1837, död 1889.
 • Augusta Jacqueline Vilhelmina Charlotta, född 1856-11-27 på Stora Djulö, död 1913-08-04 i St. Malms förs, Katrineholm. Gift 1890-07-19 på Stora Djulö med friherre Carl Fredrik Manderström, född 1846, död 1912.

TAB 34

Ernst Carl Gustaf Alexander (Alex), (son av Ernst Fredrik Alexander, tab 33), född 1843-11-11 på Rejmyre glasbruk. Kadett vid Karlberg 1859-04-01. Utexaminerad 1865-02-28. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1865-03-07. Löjtnant 1873-08-19. Ledamot av direktionen för Oppunda härads sparbank 1879–1887. Kapten 1883-10-05. RSO 1889-01-21. Avsked ur krigstjänsten 1895-03-30. Död 1899-10-18 i Stockholm. Arrenderade Duveholm i Stora Malms socken, Södermanlands län på 1870- och 1880-talen och ägde Stora Djulö i Stora Djulö socken. Gift 1873-11-04 i Stockholm med Maria Charlotta Ingeborg de Bodisco, född 1850-07-28 i Stockholm. Död 1935-05-04 å Djulö i Stora Malms förs, Södermanlands län (db 17). Dotter av ryske generalmajoren André de Bodisco och friherrinnan Margareta Charlotta Augusta Emilia Alexandra Koskull.

Barn:

 • Andre Fredrik Alexander, född 1875. Kapten. Död 1923. Se Tab. 35
 • Maria Augusta Ebba Jacqueline, född 1877-07-21 på Duveholm. Stiftsjungfru. Gift 1904-09-06 på Stora Djulö med kontorschefen i London Harold Julius Rohrbach, född 1878-11-24.
 • En dotter, född 1880-12-15 på Duveholm, död på Duveholm 1880-12-15.
 • Charlotta Alexandra, född 1882-12-10 på Duveholm. Gift 1913-02-05 i Norrköping (St. Malms förs, Katrineholm, vb) med börsmäklaren i London Alfred David Stuart, född 1876-04-15.
 • Gustaf Viktor Alexander, född 1885. Kapten. Se Tab. 36
 • Adolf Vilhelm Mauritz Alexander, född 1894. Förste amanuens. Se Tab. 37.

TAB 35

André Fredrik Alexander, (son av Ernst Carl Gustaf Alexander, tab 34), född 1875-06-05 Duveholm. Mogenhetsexamen 1895-06-07. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1895-06-14. Sergeant 1896-08-12. Elev vid krigsskolan 1896-09-18. Fanjunkare 1897-08-12. Officersexamen 1897-11-29. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1897-12-10. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1903-08-12. Kapten 1912-09-07. RSO 1918-06-06. Död 1923-12-07 i Linköping domkyrkoförs. Gift 1:o 1908-01-04 Totebo med Ebba Maria Tillberg, född 1882-03-03, död 1913-07-25 i Linköpingdomkyrko förs, dotter av bruksägaren Otto Robert Tillberg och Ida Elise Ekman. Gift 2:o 1916-03-29 i Köpenhamn med Ester Heide, från Danmark i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1937-10-02 i Linköpings domkyrkoförs, vb nr 188, me majoren i Hälsinge regementes reserv, Carl Svante Vrang i hans andra gifte, född 1884-01-26, gift 1:o 1912-10-13 med Hild Stenhammar född 1890-04-10, dotter av godsägaren Carl Mathias Gustaf Stenhammar i hans första gifte med Anna Maria Laura Petterson), född 1894-07-17. Dotter av rentier Hans Peter Heide och Margrethe Henriette Fog.

Barn:

 • 1. Ebba Jacqueline, född 1913-04-24 i Linköping domkyrkoförs,. Gift 1939-03-26 i Köpenhamn (Vasa förs, Göteborg vb nr 137) med direktören Charles Einar Engelbrektson, född 1901-07-04.
 • 2. Ernst Fredrik Alexander, född 1917-10-11 i Linköping domkyrkoförs,. Civilekonom.

TAB 36

Gustaf Viktor Alexander, (son av Ernst Carl Gustaf Alexander, tab 34), född 1885-11-29 på Duveholm i stora Malms förs, Södermanlands län. Mogenhetsexamen 1907-06-10. Volontär vid livregementets grenadjärer 1907-06-15. Korpral vid livregementets grenadjärer 1908-06-06. Distinktionskorpral 1908-09-09. Fanjunkare 1909-09-06. Officersexamen 1909-12-18. Underlöjtnant vid regementet 1909-12-31. Löjtnant vid regementet 1912-12-13. Kompanichef 1923–1927. Kapten i regementet 1924-12-05 och vid regementet 1926-10-26. Överförd på övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m 1928-01-01. RSO 1932-06-06. Avsked 1936-03-13 fr.o.m 1936-04-01. Kapten i livregementets grenadjärers reserv. Gift 1913-02-28 Vedevåg med Linnéa Keiller, från vilken han 1920-06-14 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1920-12-18 i Engelbrekts förs, Stockholm med kaptenen i fortifikationen, Hans Fredrik Vilhelm Virgin, född 1888), född 1892-02-21 i Kopparberg i Ljusnarsbergs socken,, Örebro län, dotter av bruksägaren David Cable Keiller och Tekla Sofie Josefina Tydén.

Barn:

 • Sten Gustaf Alexander, född 1913-12-13 på Vedevåg i Lindes landsförs. Försäkringstjänsteman.

TAB 37

Adolf Vilhelm Mauritz Alexander, (son av Ernst Carl Gustaf Alexander, tab 34), född 1894-03-07 på Stora Djulö i Stora Malms socken,, Södermanlands län. Studentexamen i Norrköping 1913-06-10. Student i Uppsala 1913-09-12. Jur. kand. i Uppsala 1920-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1920. Andre notarie i västra Hälsinglands domsaga 1920-10-01. Amanuens i försvarsdepartementet 1921-04-11. Förste amanuens i arméförvaltningen 1922-01-01. Tillförordnad byråchef hos Militieombudsmannen 1927–1929. Tillförordnad notarie i Arméförvaltningen 1930. Notarie därst. 1934-06-22. Förordnad att upprätthålla en sekreteraretjänst hos samma ämbetsverk 1937-05-13. Sekreterare i nämnda ämbertsverk 1940-11-29. Extra föredragande å Arméförvaltningens tygdepartement från 1938-07-01. Gift 1918-06-01 i Uppsala (Heliga trefaldighets förs, Gävle, vb) med Sigrid Maria Lehman i hennes 1:a gifte född 1897-05-15 i Heliga Trefaldighetsförs, Gävle. Dotter av landssekreteraren Carl Oskar August Lehman och Agnes Maria Friberg.

Barn:

 • Lennart Oskar Alexander, född 1919-03-27 i Uppsala.
 • Carl Mattias Alexander (Mats), född 1921-09-25 i Stockholm.
 • Ernst Göran Alexander, född 1925-08-21 i Neglinge, Erstaviks kapellförs, Stockholms län.

TAB 38

Johan Gustaf Viktor, (son av Gustaf Erik, tab 32), född 1825-10-15 Frängsäter. Ledamot av Östergötlands låns landsting 1864. Ledamot av riksdagens första kammare 1880–1898. RNO 1889-12-01. Död 1902-06-29 på Frängsäter. Ägde Hävla bruk och Frängsäter, båda i Skedevi socken, Östergötlands län samt Eneboga i Lilla Malms socken, Södermanlands län. Gift 1853-09-21 på Lövsta i Frösunda socken, Stockholms län med friherrinnan Sofia Margareta Pfeiff, född 1831-11-08 på Segersta gård i Knivsta socken, Stockholms län, död 1905-11-13 på Frängsäter, dotter av löjtnanten, friherre Alexander Pfeiff, och Johanna Charlotta Gardtman.

Barn:

 • Ernst Gustaf Alexander, född 1855-03-15 på Frängsäter, död 1885-07-25 i Köpenhamn.
 • Stafs Fredrik Viktor, född 1857. Major. Se Tab. 39
 • Amelie Jacqueline Charlotte Viktorine (Amy), född 1858-09-12 på Frängsäter. Gift 1883-10-29 i Stockholm med extra jägmästaren Erik Viktor Kugelberg, född 1851-12-16 Spellinge. Död 1916-04-23 genom olyckshändelse vid Kristberg i Kristbergs socken, Östergötlands län.
 • Ebba Sofia, född 1867-10-28 på Frängsäter. Ägare av Frängsäter sedan 1916.

TAB 39

Stafs Fredrik Viktor, (son av Johan Gustaf Viktor, tab 38), född 1857-02-17 på Frängsäter. Volontär vid livregementets husarkår 1874-11-20. Mogenhetsexamen 1876-12-12. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-29. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1878-11-22. Löjtnant vid livregementets husarkår 1888-10-05. Ryttmästare i regementet 1898-06-22 och vid regementet 1899-02-17. RSO 1900-07-09. Major i armén och avsked från beställning på stat 1909-09-11. Avsked ur krigstjänsten. Arrenderade Frängsäter 1892–1899 och ägde Frängsäter tillsammans med systern Ebba Sofia 1906–1916. Ägde hus i Stockholm. Död 1936-04-26 (1936-04-25 enl dbu) i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 104) och begraven i Skedevi förs, Östergötlands län. Gift 1892-05-24 i Stockholm med Helga Sirenius, född 1869-03-05 i Göteborg. Dotter av grosshandlaren Carl Johan Sirenius och Elise Magdalena Thulin.

Barn:

 • Elsa Sofia Magdalena, född 1894-01-13 i Stockholm (Skedevi förs, Östergötlands län, fb). Gift i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] 1914-10-10 med kaptenen Charles Fredrik August Adlerstråhle A, född 1891.

TAB 40

Arent Fredrik, (son av Vilhelm Mauritz von Post, naturaliserad von Post, tab 1), född 1673-09-22. Volontär vid livgardet 1692-01-30. Fänrik vid Upplands regemente 1692-03-15. Löjtnant vid Upplands regemente 1698-01-19. Regementskvartermästare 1700-03-23. Kapten 1700-02-06. Major 1707-12-06. Överstelöjtnant 1709-01-00. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Gift 1698-02-28 på Nynäs i Ösmo socken, Stockholms län med sin broders svägerska Marta Beata Rosenstierna, född 1674, dotter av kommerserådet Bo Rosenstierna, och friherrinnan Edla Margareta Siöblad.

Barn:

 • Catharina Juliana, född 1699-10-25 på Jönninge i Stavby socken, Uppsala län, död 1757-10-29. Gift 1723-06-23 Lövsätra med sin faders kusin, överstelöjtnanten Georg Planting-Gyllenbåga född 1682, död 1747.
 • Edla Christina, död ogift.

De adopterade eller Rangelska ättegrenarna.

TAB 41

Lars Håkansson. Bonde i Rangedals by i Rångedala socken, Älvsborgs län.

Barn:

 • Petrus Rangelius. Student i Uppsala 1640. Regementspräst vid Västgöta kavalleriregemente 1657. Kyrkoherde i Hångsdala pastorat av Skara stift 1677. Död 1697-01-05 och begraven under en vackert huggen sten på Hångsdala kyrkogård. 'Han var en grundlärd man och presiderade 1690 på ett prästmöte.' Gift 1680 med Anna Larsdotter Waelt, med vilken han hade fyra söner och åtta döttrar.

Barn:

 • Olof Rangel, född 1682. Student i Uppsala 1700-03-06. Justitieborgmästare i Uppsala 1734. Död 1736-09-25. Gift 1717-03-03 med Margareta Maria Gerdes, född 1700-04-03, död 1781-03-21, ? dotter av stadssekreteraren i Uppsala Johan Gerdes och Helena Lohrman samt syster till presidenten Johan Gerdes, adlad och friherre Gerdessköld.

Barn:

 • Per Rangel, född 1720-07-05 i Uppsala. Student i Uppsala. Auskultant vid stadsrätterna i Uppsala 1739. Vice notarie vid stadsrätterna i Uppsala 1742-02-27. Auskultant i Svea hovrätt 1743-06-16. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1747-06-10. Vice notarie 1748-12-14. Fiskal 1756-06-30. Vice advokatfiskal 1757-03-14. Advokatfiskal 1762-06-20. Assessor 1763-10-20. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms brandförsäkringskontor 1769 och direktionsledamot av överstyrelsen för Stockholms brandförsäkringskontor 1779–1789. Hovrättsråd 1781-08-09. Avsked 1790-11-11. Död 1800-12-25 Hagbyholm och begraven 1801-01-06. Ägde Hormesta i Biskopskulla socken, Uppsala län. Gift 1770-08-00 med Margareta Troilia, född 1737-07-07, död 1782-01-27 i Stockholm och begraven 1782-02-03 i koret i Biskopskulla kyrka, Uppsala län, dotter av protokollssekreteraren i justitierevisionen Jakob Jakobsson Troilius (broder till ärkebiskopen, doktor Samuel Troilius, vars barn blevo adlade med namnet von Troil och introducerad under nr 2039) och Margareta Schyllberg (syster till kanslirådet Per Schyllberg, adlad och adopterad Carlsköld B.

Barn:

 • Olof Jakob Rangel, adlad och adopterad von Post, född 1771. Major. Död 1830. Se Tab. 42.
 • Carl Axel Rangel, adlad och adopterad von Post, född 1778. Major. Död 1824. Se Tab. 52.

TAB 42

Olof Jakob Rangel, adlad och adopterad von Post (översiktstab 20–21, son av Per Rangel, tab 41), till Hagbyholm i Irsta socken, Västmanlands län, född 1771-06-20 i Stockholm. Kadett vid artilleriet i Stockholm 1787-04-02. Underlöjtnant 1788-02-21. Examen i artillerivetenskapen 1789-04-27. Regementsadjutant 1792-06-18. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1794-06-23. Stabskapten vid Svea artilleriregemente 1799-04-29. Major i armén 1802-05-16. Ledamot av krigsmannasällskapet 1802-05-30. Överadjutant hos konungen 1805-03-26. Avsked från regementet 1805-03-28 med tillstånd att kvarstå såsom överadjutant och major i armén. Avsked ur krigstjänsten 1808-02-28. Adlad och adopterad 1809-06-29 jämte sin broder Carl Axel Rangel på sin svärfaders adlad namn och nummer och enligt 37 § R.F. (introducerad 1810-01-10). RSO 1810-05-04. Död 1830-09-12 på Hagbyholm. 'Han bevistade 1790 kriget i Finland och var därunder 1790-05-05 med i träffningen och reträtten från Anjala, då han kommenderade tvenne lätta 16-pundiga haubitser samt var på väg att bliva fången. Deltog även 1790-05-06 i den häftiga träffningen vid Korhois, då han förde befälet över en 6-pundig kanon. Bevistade slutligen 1790-06-19 kanonaden av ryska batterierna på ömse sidor om Kymmene älv." Gift 1805-08-25 på Stora Bärby i Giresta socken, Uppsala län med stiftsjungfrun Hedvig Ulrika Gustava von Post, född 1783-11-15 på Frängsäter i Skedevi socken, Östergötlands län, död 1840-01-11 Gäddeholm

Barn:

 • Margareta Carolina Vilhelmina Gustava, född 1806-05-10, död 1840-12-05 i Stockholm. Gift 1829-12-29 på Hagbyholm med lagmannen Fabian Edelstam, född 1803, död 1857.
 • Ernst Jakob Rangel, född 1807. Auditör. Död 1871. Se Tab. 43.
 • Carl Rangel, född 1811. Kapten. Död 1876. Se Tab. 48

TAB 43

Ernst Jakob Rangel, (son av Olof Jakob Rangel, adlad och adopterad von Post, tab 42), adelsman vid faderns död 1830. Född 1807-05-11 Hagbyholm. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1827-12-17. Vice auditör vid Hälsinge regemente 1830-03-11. Auditör vid Hälsinge regemente 1830-06-19. Avsked 1834-06-07. RVO 1854-12-18. Död 1871-06-04 på Hagbyholm. Ägde Hagbyholm samt del i Hormesta i Biskopskulla socken, Uppsala län. Gift 1836-08-12 Åby med sin kusin på mödernet Hedvig Elisabet Sofia von Post, född 1818-11-13 i Gävle, död 1895-07-18 i Västerås, dotter av generalmajoren Adolf Ludvig von Post och Catharina Sofia Ennes.

Barn:

 • Hedvig Sofia Eleonora, född 1837-03-14, död 1837-03-14 efter blott en timmas levnad.
 • Hedvig Sofia Eleonora Carolina, född 1838-03-13 på Hagbyholm. Hovfröken hos änkehertiginnan av Dalarna 1874-01-24. Tjänstfri vid hovet 1887. Död ogift 1922-04-17 i Västerås.
 • Jakob Ludvig, adelsman vid faderns död 1871. Född 1839. Kapten. Död 1907. Se Tab. 44.
 • Elisabet Charlotta Lovisa Vilhelmina (Lotten), född 1843-01-02 i på Hagbyholm, död ogift 1919-01-09 i Västerås.
 • Carl Fabian Axel, född 1849. Auditör. Död 1927. Se Tab. 46.

TAB 44

Jakob Ludvig, (son av Ernst Jakob Rangel, tab 43), adelsman vid faderns död 1871. Född 1839-08-15 på Hagbyholm. Student i Uppsala 1860-05-19. Fanjunkare vid Västmanlands regemente 1860-08-31. Officersexamen 1861-03-02. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1861-07-16. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1866-05-03. Avsked ur krigstjänsten 1872-12-28. Ledamot av Västmanlands läns sparbanks direktion 1874. Löjtnant i armén 1881-03-11. Kapten i armén 1881-12-01. Löjtnant i Västmanlands regementets reserv 1881-12-23. Ledamot av Västmanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1886. RVO 1887-12-01. Kapten i Västmanlands regementets reserv 1889-01-25. Ledamot av riksdagens första kammare 1891-09-30. RSO 1891-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1892-12-10. Död 1907-11-08 i Västerås. Ägde Lunda i Badelunda socken, Västmanlands län samt Hagbyholm. Gift 1870-09-03 Strö med sin syssling Fanny Augusta Reutercrona, född 1849-07-27 Strö, död 1889-03-15 på Hagbyholm, dotter av löjtnanten Carl Axel Reutercrona, och Augusta Margareta Elisabet von Post.

Barn:

 • Ernst Axel Jakob, född 1871-05-03 på Hagbyholm, död på Hagbyholm 1871-05-05.
 • Fanny Emelie Augusta, född 1872-12-03 på Hagbyholm (Irsta förs, Västmanlands län). Gift 1892-08-23 på Hagbyholm med kaptenen Gustaf August Toll C, född 1865, död 1911.
 • Ebba Augusta Sofia, född 1876-07-11 på Hagbyholm, död 1876-11-28 på Hagbyholm.
 • Jakob Fredrik Vilhelm, adelsman vid faderns död 1907. Född 1881 på Hagbyholm. Bankkassör. Se Tab. 45.

TAB 45

Jakob Fredrik Vilhelm, (son av Jakob Ludvig, tab 44), adelsman vid faderns död 1907. Född 1881-03-28 på Hagbyholm. Mogenhetsexamen i Falun 1902-06-04. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitutet 1902. Utexaminerad 1904. Anställd i spannmålsfirman Holmberg och Rosenblad i Köping 1914–1915. Kassör vid Örebro enskilda banks kontor i Köping 1915–1918, vid Skandinaviska kreditaktiebolags kontor i Köping sedan 1918. Landstormslöjtnant. SM. Ägde en fjärdedel i Skattmansö bruk med underlydande egendomar i Vittinge socken, Västermanlands län och Österunda socken, Västermanlands län samt hälften i Strö i Köpings socken, Västermanlands län. 1894–1904, vilken senare egendom han ensam innehade och brukade 1904–1914. Innehade fideikommissegendomen Hagbyholm sedan 1908. Gift 1905-01-06 i Kopparbergs kyrka Falun med Eva Cecilia Frunck, född 1882-07-13 Norelund. Var med om bildandet av köpings lottakår, vars ordförande hon var till 1939. Dotter av majoren Carl Mindor Frunck och Maria Lindberg.

Barn:

 • Marianne, född 1905-11-05 på Strö. Farm. kand. Farm. kandidat arbetat på apotek i Karlstad, Örebo och Köping fr.o.m 1948 i Falun.
 • Carin, född 1907-10-22 på Strö, extra ordinarie bokhållare vid Kopparbergs läns sparbank.
 • Erik Jakob, född 1909-06-27 på Strö (Köpings lands förs,. Lantbrukselev. Död 1930-04-28 i Köping.
 • Elisabet (Lisbeth), född 1913-09-09 på Strö (Köpings landsförs,. Gift 1939-05-17 i Köping med med. licentiat Ernst Lennartsson von Post. Född 1911.
 • Gudrun, född 1924-01-18 i Köping. Väv och textillärarinna.

TAB 46

Carl Fabian Axel, (son av Ernst Jakob Rangel, tab 43), född 1849-03-14 på Hagbyholm. Mogenhetsexamen i Västerås 1868-06-06. Student i Uppsala 1868-09-15. Jur. preliminärexamen 1870-11-05 och examen till rättegångsverken 1875-05-27. Auskultant i Svea hovrätt 1875-06-01. Extra ordinarie notarie 1875-07-21. Vice auditör vid livregementets grenadjärkår 1875-08-07. Vice häradshövding 1877-05-31. Tillförordnad auditör vid livregementets grenadjärkår 1878-01-15–04-15, 1879-06-01–08-01 och 1880-04-01–1881-05-20. Mönstringskommissarie vid beväringsmönstringarna inom Västmanlands län 1879-04-15. Tillförordnad länsnotarie i Västmanlands län 1879-09-15. Tillförordnad rådman i Västerås 1880-05-31–08-31. Auditör i livregementets grenadjärkår 1880-11-26 och vid regementet 1881-05-20. RVO 1897-09-18. Avsked 1909-04-30. Död 1927-04-16 i Västerås. Arrenderade Johannisberg i Lundby socken, Västmanlands län 1885–1893. Gift 1877-11-28 i Uppsala med Beata Jacqueline Charlotta Christina Nisbeth, född 1852-09-11 Tisslinge, död 1885-01-17 på Johannisberg, dotter av kammarherren Carl Gustaf Nisbeth, och Beata Matilda Elisabet von Post.

Barn:

 • Ernst Jakob Lennart, född 1884. Professor. Se Tab. 47

TAB 47

Ernst Jakob Lennart, (son av Carl Fabian Axel, tab 46), född 1884-06-16 Johannisberg. Studentexamen i Västerås 1901-06-11. Student i Uppsala 1901. Amanuens vid mineralogisk-geologiska institutet 1903–1904 och 1907. Fil. kand. 1904-05-28. Fil. lic. 1907-12-14. Vik. amanuens och geolog vid Sveriges geologiska undersökning 1908– 1910. Statsgeolog 1910-12-10. Ledamot av statens järnvägars geotekniska kommission 1914–1922. Ledare av Sveriges geologiska undersöknings torvinventering 1917–1923. RVO 1922-06-06. Fil. hedersdoktor vid Stockholms högskola 1927. IFS 1927. ILA 1927. Professor i allmän och historisk geologi vid Stockholms högskola 1929-06-06. Avsked från statsgeologbefattningen 1929-09-19. Filosofie hedersdoktor vid Stockholms högskola 1947. KNO2kl 1948-11-15. Gift 1:o 1909-11-02 i Djursholm (Skaerhults förs, Örebro län vb) med Olga Fredrika Sofia Sjöström, från vilken han 1923-07-12 blev skild, född 1885-02-01 i S:t Olai förs, Norrköping. Dotter av fabrikören J. D. Sjöström. Gift 2:o 1923-08-23 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] med Selma Therese Constance Guldbrand (Tofsy), född 1895-10-16 i Karlstad. Dotter av fängelseläkaren med. lic. Johan Gabriel Guldbrand och Louise Therese Dahlander.

Barn:

 • 1. Ernst Lennartsson, född 1911-10-12 i Matteus förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1930-05-10. Student vid Karolinska mediko-kirurgiska institutet 1930.
 • 1. Märta Lennartsdotter, född 1917-09-20 i Matteus förs,. Student examen i Stockholm 1936-05-27. Laborstoriebiträde.
 • 2. Marie-Louise Lennartsdotter, född 1925-03-04 i Oscars förs. Med. licentiat, industriläkare vid AB Bofors.

TAB 48

Carl Rangel, (son av Olof Jakob Rangel, adlad och adopterad von Post, tab 42), född 1811-04-21 Hagbyholm. Student i Uppsala. Sergeant 1828-03-28. Officersexamen 1829. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1829-04-10. Löjtnant 1836-06-11. Avsked 1848-04-15. Kaptens n. h. o. v. 1854-12-07. Medlem av centralstyrelsen för Mälarprovinsernas enskilda bank 1847-03-05 och av Västmanlands läns hushållssällskaps förvaltningsutskott 1849-06-06–1866-01-26, hushållssällskapets vice ordförande 1871–1875-08-14. RNO 1872-01-28. Död 1876-01-23 på Frösåker i Kärrbo socken, Västmanlands län och begraven jämte sin fru på Kärrbo kyrkogård. Ägde Frösåker samt Kusta i Irsta socken och del i Honnesta i Biskopskulla socken, Uppsala län på 1860- och 1870-talen. Gift 183607-19 i Helletors kyrka, Västmanlands län med friherrinnan Elisabet (Betty) Cronstedt, född 1813-12-31 Gäddeholm

Barn:

 • Carl Jakob, född 1837-04-18 på Gäddeholm. Student i Uppsala 1857-10-06. Ägde med sina bröder del i Kusta, Frösåker och huset nr 31 Upplandsgatan i Stockholm 1887–1893. Död ogift 1900-07-22 Söderby
 • Hedvig Elisabet Ottiliana Charlotta, född 1838-08-03 på Gäddeholm, död 1899-07-10 Strö Gift 1861-01-03 på Frösåker med generalmajoren Gustaf Axel Toll C, född 1831, död 1912.
 • Eva Carolina Gustava, född 1840-01-08 på Gäddeholm, död 1912-08-15 i Kalmar. Gift 1863-10-06 på Frösåker med landshövdingen Gustaf Jakob Edelstam, född 1831, död 1892.
 • Ernst Gustaf Axel, född 1844. Underlöjtnant. Död 1907. Se Tab. 49.
 • Augusta Eleonora, född 1851-04-05 på Frösåker, död 1921-01-26 i Stockholm och jordfäst 1921-01-30 på Solna kyrkogård. Gift 1875-01-09 på Frösåker med generalen Gustaf Fredrik Oskar Uggla, född 1846, död 1924.
 • Nils Fredrik, född 1858-03-08 på Frösåker. Volontär vid Upplands regemente 1876-03-17. Avsked 1876-10-20. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1876-11-16. Mogenhetsexamen i Uppsala 1878-05-22. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-03. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1879-11-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i regementets reserv 1882-04-14. Avsked ur reserven 1888-04-14. Inspektör hos försäkringsaktiebolag Skandia 1893-06-01. Död ogift 1919-12-03 i Stockholm (Allm. försörjningsinrättn. db) och gravsatt 1919-12-07 i familjegraven på Kärrbo kyrkogård.

TAB 49

Ernst Gustaf Axel, (son av Carl Rangel, tab 48), född 1844-07-05 Gäddeholm. Kadett vid Karlberg 1859-10-03. Utexaminerad 1864-04-15. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1864-04-26. Avsked ur krigstjänsten 1872-04-19. Död 1907-08-08 i Växjö och gravsatt 1907-08-15 i familjegraven på Kärrbo kyrkogård. Arrenderade Kusta i Irsta socken på 1870-talet och ägde Ådö i Lossa socken, Uppsala län 1869–1873, Nynäs i Vårfrukyrka socken, Uppsala län, och Kusta 1875–1893 samt Årås i Visnums-Råda socken, Värmlands län. Gift 1868-08-15 i Stockholm med grevinnan Claudia Adéle Rosina Sparre af Söfdeborg, född 1849-02-21 i i Stockholm, död 1892-02-16 i Västerås och gravsatt i familjegraven på Kärrbo kyrkogård, dotter av majoren, greve Claes Robert Sparre af Söfdeborg, och Adelaide Dulva.

Barn:

 • Gossebarn, dödfött 1869-07-05 Ådö.
 • Carl Rangel, född 1870-10-29 på Ådö. Mogenhetsexamen 1891-12-15. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1891-12-20. Sergeant 1893-06-16. Elev vid krigsskolan 1893-08-01. Avgången från krigsskolan 1894-02-14. Reservofficersexamen 1894-09-30. Reservunderlöjtnant vid livregementet till fot 1894-12-07. Inspektör i Svenska livförsäkringsbolaget 1895. Reservlöjtnant vid livregementet till fot 1899-03-03. Reservkapten vid livregementets grenadjärer 1910-10-21. Död ogift 1916-01-21 i Växjö (Uppsala-Näs förs, Uppsala län db) och gravsatt 1916-01-29 i familjegraven på Kärrbo kyrkogård.
 • Claes Robert Gustaf Axel, född 1871. Major. Se Tab. 50
 • Ernst Georg, född 1875-04-17 på Nynäs. Mogenhetsexamen i Västerås 1894-05-28. Student i Uppsala 1894-08-18. Jur. fil. examen 1895-12-14. Hovrättsexamen 1905-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1905-02-03. Rådman och kronokassör i Hudiksvall 1908-02-12. Förste rådman och notarius publicus kronokassör i Hudiksvall 1917-03-01. Ombudsman i Uplands enskilda banks avdelningskontor i i Hudiksvall 1922. Ordförande i Västerberga fromma stiftelse och i von Postska släktföreningen 1924. Gift 1925-09-05 i Lidingö kyrka (Huduksvalls förs, vb) med andre stadsläkaren i Hudiksvall, med. lic. Sigrid Anna Maria Walldow, född 1886-06-17 i Torsby socken, Värmlands län. 1:e stadsläkare i Hudiksvall. Dotter av provinsialläkaren Hans Walldow och Alma Lindblom.
 • Catharina Adéle Elisabet (Kate), född 1877-06-29 på Kusta. Gift 1905-04-12 i Stockholm med justitierådet, friherre Bo Knut Sten Rudolf Leijonhufvud, född 1868.
 • Claes Vilhelm Mauritz (Willy), född 1879-10-06 på Kusta. Anställd vid Vagnfabriksaktiebolag i Södertälje 1895–1904. Avdelningschef i aktiebolag Separator 1904–1907. Inspektör hos livförsäkringsaktiebolag Viktoria i Stockholm 1909. Gift 1921-03-17 i Oscars förs, Stockholm ]] med Emma Elisa Emilia (Elsa) Lagerberg, född 1879-06-14 Ullevi. Dotter av ingenjören Axel Fredrik Emanuel Lagerberg, och Anna Hilda Emilia Lybeck.

TAB 50

Claes Robert Gustaf Axel, (son av Ernst Gustaf Axel, tab 49), född 1871-12-27 Ådö. Volontär vid Västmanlands regemente 1889-11-16. Mogenhetsexamen i Västerås 1890-06-02. Sergeant vid Västmanlands regemente 1891-06-20. Elev vid krigsskolan 1891-07-28. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid regementet 1892-11-11. Transporterad till Kronobergs regemente 1893-01-20. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1896-08-07. Kapten 1908-07-08. RSO 1913-06-06. Stadsfullmäktig i Växjö 1915–1923. Major vid norra skånska infanteriregementet 1916-08-16. Transporterad till Kronobergs regemente 1917-01-17. Avsked med kvarstående i regementets reserv 1923-12-31. Direktör i firman Bönnelycke och Thuröe i Malmö 1923. Stadsfullmäktig i Lund 1928–1930. Ägde Söderby i Näs socken, Uppsala län 1894–1903 och äger hus i Lund sedan 1924. Död 1936-12-18 i Lunds stadsförs, (db 385). Gift 1898-09-24 i S:t Petri kyrka, Malmö med Ingeborg Maria Thuröe, född 1877-03-24 i Malmö. Dotter av grosshandlaren Anders Lauritz Thuröe och Christine Bönnelycke.

Barn:

 • Claes Erik Axelsson Thuröe, född 1899-10-31 i Trälleborg. Studentexamen i Växjö 1917-05-22. Student i Uppsala 1918-10-17. Reservofficersexamen 1919-08-28. Fänrik i Vendes artilleriregementets reserv 1919-12-31. Underlöjtnant i Vendes artilleriregementets reserv 1921-12-31. Fil. kand. i Uppsala 1922-05-29 och jur. kand. i Uppsala 1924-01-31. Tjänstgörande i Sveriges allmäna exportförening 1924-01-25–1924-10-21. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1924-03-21. Attaché i utrikesdepartementet 1924-11-07, i Paris 1925-04-01 och vid generalkonsulatet i New York 1925-12-31. Off TunNIO 1926-07-28. Attaché i London 1926-10-25. Avsked ur regementets reserv 1927-09-09. Attaché i utrikesdepartementet 1928-02-29. Sekreterare åt svenska ombuden vid litterära och konstnärliga äganderättskonferensen i Rom 1928. Attaché i Wien 1928-06-08 och i utrikesdepartementet 1928-08-21. Särskilt uppdrag i justitiedepartementet 1928. Sekreterare vid nordiska överläggningar i Stockholm 1928 och i Köpenhamn 1931 angående internationell växel- och checklag. RLettSO 1929-05-23. Bitr. sekreterare åt de svenska ombuden vid Nationernas förbunds förs 1929. Sekreterare vid internationell konferens i Genève 1930 och 1931 för åstadkommande av likformig växel- och checklagstiftning. Tillförordnad andre sekreterare i utrikesdepartementet 1930-09-05. RFinlVRO1kl 1930-12-20. Se Tab. 50A.
 • Brita Adéle Christina, född 1902-04-27 i Trälleborg, Skåne län. Gift 1924-04-25 i Lunds domkyrka, d:o med godsägaren, friherre Gustaf (Gösta''') Adolf Fredrik Rappe, född 1886-01-20 i Dädesjö förs, Kronobergs län.
 • Vilhelm Rutger Rangel Axelsson, född 1907-01-03 i Växjö. Studentexamen 1926-06-05. Officersaspirant vid Svea livgarde 1926-09-14. Korpral vid Svea livgarde 1927-05-28. Transporterad till södra skånska infanteriregementet 1927-07-26. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1927-09-00. Elev vid krigsskolan 1927-10-12. Fanjunkare 1928-09-00. Officersexamen 1929-04-25. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1929-05-10. Se Tab. 50B.

TAB 50A

Claes Erik Axelsson Thuröe, (son av Claës Robert Gustaf Axel tab 50) född 1899-10-31 i Trälleborg. Studentexamen i Växjö 1917-05-22. Student i Uppsala 1918-10-17. Reservofficersexamen 1919-08-28. Fänrik i Vendes artilleriregementets reserv 1919-12-31. Underlöjtnant i Vendes artilleriregementets reserv 1921-12-31. Fil. kand. i Uppsala 1922-05-29 och jur. kand. i Uppsala 1924-01-31. Tjänstgörande i Sveriges allmänna exportförening 1924-01-25–1924-10-21. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1924-03-21. Attaché i utrikesdepartementet 1924-11-07, i Paris 1925-04-01 och vid generalkonsulatet i New York 1925-12-31. Off TunNIO 1926-07-28. Attaché i London 1926-10-25. Avsked ur regementets reserv 1927-09-09. Attaché i utrikesdepartementet 1928-02-29. Sekreterare åt svenska ombuden vid litterära och konstnärliga äganderättskonferensen i Rom 1928. Attaché i Wien 1928-06-08 och i utrikesdepartementet 1928-08-21. Särskilt uppdrag i justitiedepartementet 1928. Sekreterare vid nordiska överläggningar i Stockholm 1928 och i Köpenhamn 1931 angående internationell växel- och checklag. RLettSO 1929-05-23. Bitr. sekreterare åt de svenska ombuden vid Nationernas förbunds förs 1929. Sekreterare vid internationell konferens i Genève 1930 och 1931 för åstadkommande av likformig växel- och checklagstiftning. Tillförordnad andre sekreterare i utrikesdepartementet 1930-09-05. RFinlVRO1kl 1930-12-20. Tillförordnad förste legationssekreterare i Oslo 1931-05-18–1931-06-27 och 1931-12-09. Andre sekreterare i UD 1931-11-01. Andre Legationssekreterare vi beskickningen i Brüssel och Haag 1932-01-01. Förordnad att vara andre Legationssekreterare vi beskickningen i Warzawa 1933-05-01. Förste Legationssekreterare vid samma Beskickning 1935-02-02. Förordnad att tillsvidare vara förste sekreterare å extra stat i UD 1936-04-30 fr.o.m 1936-07-01. Legationsråd vid beskickningen i Berlin 1939-05-05. RNO 1942-06-06. OffBKrO. OffPolRest. Utrikesråd och chef för UD:s politiska avdelning 1944-05-12. Sändebud i Ankara 1945-10-24. Gift 1938-06-11 Skenäs (Frustuna förs, Södermanlands län vb nr 15) med friherrinnan Brita Margaretha Palmstierna nr 220, född 1905-08-15. Målarinna. Äg. Låttra i V. Vingåkers förs, Södermanlands län. Dotter av hovstallmästaren friherre Nils Otto Magnus Palmstierna och grevinnan Märta Augusta Eleonora Margaretha Bonde af Björnö.

Barn:

 • Margaretha Ingeborg Adèle, född 1939-04-09 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 185).
 • Claës Axel Wilhelm Mauritz, född tvilling 1941-11-01 i Storkyrkoförs, Stockholm (fb nr 112).
 • Märtha Catharina Ulrika, född tvilling 1941-11-01 i Storkyrkoförs, Stockholm (fb nr 113).

TAB 51

Johan Olof Arndt, (son av Ernst Gustaf Axel, tab 49), född 1885-11-07 Kusta. Mogenhetsexamen i Stockholm 1903-06-18. Volontär vid fortifikationen 1903-06-02. Vice korpral 1904-03-30. Korpral 1904-07-12. Distinktionskorpral 1904-08-25. Sergeant vid fortifikationen 1904-09-29. Elev vid krigsskolan 1904. Kadett vid Karlberg 1904. Fanjunkare 1905-08-06. Officersexamen 1905-11-29. Underlöjtnant vid fortifikationen 1905-12-15. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörhögskolans allmän fortifikationskurs 1908-07-31. Löjtnant 1908-12-13. Utexaminerad från nämnda högskolas högre fortifikationskurs 1910-07-23. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1910-09-01– 1912-08-31. Fortifikationsofficer vid I. arméfördelningens stab 1916-10-01–1919-10-01. Kapten 1916-12-22. Lärare vid krigshögskolan 1919-09-01–1920-09-30. Fortifikationsstabsofficer 1919-12-19. Avsked från lön 1920-09-14. Medlem av Svenska försäkringsföreningen 1920. Delägare i firman Norra Lagerfelt & C:o från 1921. Kapten på reservstat vid fortifikationen 1922-12-15. RSO 1927-09-15. Medlem av Svenska automobiltarifföreningens förtroenderåd 1927 och av försäkringsanstalternas kommitté för införande av trafikförsäkring 1929–1930. Ledamot av styrelsen för Trafikförsäkringsföreningen 1929. Kyrkofullmäktige i Engelbrekts förs, 1931–1934. Ledarmot av svenska försäkringsföreningens sakkunnig nämnd 1932–1938. Avsked ur krigstjänsten 1935-11-01 och samtidigt utnämnd till major i armén. Kapten i fortifikationskårens reserv. Direktör i försäkringsbolagen Motor Unions och Nya Danskes svenska avd. Gift 1:o 1911-08-28 på Stavsjö bruk i Kila socken, Södermanlands län (Nacka förs, vb) med Tora Ingeborg Enhörning, från vilken han 1930-04-24 blev skild gm Stockholms rr:s utslag 1930-04-24, född 1888-09-01 i Norrköping. Dotter av konsuln Gustaf Fredrik August Enhörning och Gerda Ellen Schubert. Gift 2:o 1930-06-10 i svenska kyrkan i Köpenhamn (Uddevalla förs vb) med Brita Elmér, född 1904-11-06 i Uddevalla. Dotter av drätseldirektören i Uddevalla Niklas August Elmer och Karin Marie-Louise Viktoria Sommar.

Barn:

 • 1. Per Claes Erik, född 1919-02-27 i Hälsingborg stadsförs. Lantbrukselev.
 • 2. Karin Adèle Gunilla, född 1932-07-10 Engelbrekts förs, Stockholm.
 • 2. Eva Christina, född 1935-10-24 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 286). Journalist.

TAB 52

Carl Axel Rangel, adlad och adopterad von Post (son av Per Rangel, tab 41), född 1778-06-09. Volontär vid Upplands regemente 1793. Sergeant vid Upplands regemente 1793-05-24. Fänrik 1794-02-17. Fänrik vid livregementsbrigadens lätta infanteribataljon 1794-12-18. 2. löjtnant vid livregementsbrigadens lätta infanteribataljon 1800-02-17. 1. löjtnant 1804-12-04. Stabskapten 1808-12-19. Jämte äldre brodern Olof Jakob Rangel adlad 1809-06-29 enligt 37 § R.F. samt adopterad på sin broders svärfaders adlade namn och nummer (introducerad 1810-01-10). RSO 1810-05-04. Major vid livregementsbrigadens grenadjärkår 1811-01-15. Avsked 1813-01-12. Död 1824-01-26 på sin egendom Nybyholm i Enköpings-Näs socken, Uppsala län. Han bevistade 1808 fälttåget i Norge och gjorde 1809-03-00 tjänst vid revolutionen i Stockholm. Gift 1:o 1813 med friherrinnan Lovisa Antoinette Uggla, född 1793-02-23, död 1817-12-08, dotter av överstelöjtnanten, friherre Erik Conrad Uggla, och grevinnan Catharina Ebba Horn af Åminne. Gift 2:o 1819-09-08 med friherrinnan Lovisa Magdalena Ulrika Ridderstolpe, född 1799-05-19 i Rytterns socken, Västmanlands län, död 1876-12-04 i Skellefteå moderförs, dotter av generallöjtnanten, greve Carl Ulrik Ridderstolpe, och friherrinnan Gustava Margareta Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • 1. Claes Carl Conrad Rangel, född 1814-09-02 på Nybyholm, död där 1814-10-20.
 • 1. Lovisa Axelina, född 1816-03-22 på Nybyholm, död 1901-06-25 i Stockholm. Gift 1834-12-12 i Stockholm med hovrättsrådet Johan Casimir Cederstråhle, född 1805, död 1850.
 • 2. Ulrika Gustava Vilhelmina (Ulla), född 1820-08-15 på Nybyholm, död 1910-04-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1852-12-18 Vikhus med bruksägaren Per Fredrik Zethelius, född 1812-09-02 i Stockholm, död i Stockholm 1887-12-29.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1822-05-26 på Nybyholm, död 1865-01-30 i Västerås. Gift 1850-12-15 på Jäders bruk i Arboga landsförs med sin moders halvkusin, översten, friherre Henrik Magnus Falkenberg af Trystorp, nr 225, i hans 1:a gifte, född 1815, död 1875.
 • 2. Carl Ludvig, född 1824 på Nybyholm. Löjtnant. Död 1905. Se Tab. 53.

TAB 53

Carl Ludvig, (son av Carl Axel Rangel, adlad och adopterad von Post, tab 52), adelsman vid sin födelse, vilken inträffade efter faderns död 1824. Född 1824-07-27 på Nybyholm. Fanjunkare vid Närkes regemente 1840-09-30. Officersexamen 1843-05-02. Underlöjtnant vid dalregementet 1843-08-22. Löjtnant vid dalregementet 1850-11-21. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1851-03-18. Avsked ur armén 1854-04-04. Död 1905-10-12 i Uppsala. Ägde Hedvigsborg i Borås landsförs, Älvsborgs län 1877–1886 och innehade Vikhus' fideikommiss i Rytterns socken, Västmanlands län. Gift 1850-12-08 på Vikhus ]] med Josefina Amalia Gustava Lundblad, född 1833-06-06 i Rytterns socken ]], död 1900-02-12 i Kungsör och begraven i Rytterns socken, dotter av hovpredikanten Johan Lundblad och Ebba Charlotta Norlin.

Barn:

 • Ebba Carolina Lovisa Josefina, född 1851-11-26 på Vikhus. Föreståndarinna för Kullens barnhem i Västergötland 1890. Död ogift 1909-06-06 i Uppsala.
 • Carl Fredrik (Fritz), adelsman vid faderns död 1905. Född 1853-02-17 på Vikhus. Kadett vid Karlberg 1871-09-13. Utexaminerad 1873-11-17. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1873-11-28. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1878-05-03. Adjutant och biträdande lärare vid skjutskolan på Rosersberg 1880–1883. Överbefälhavare för Västerås frivilliga skarpskytteförening 1882-02-03–1887-04-22. Kapten i regementet 1895-03-08 och vid regementet 1895-12-06. RSO 1896-12-01. Avsked 1904-05-20. Död 1912-01-19 på Vikhus, (Ryttare förs, Västmanlands län db). Arrenderade Vikhus' fideikommiss i Rytterns socken, Västmanlands län sedan 1892-03-14 och innehade Vikhus' fideikommiss efter faderns död 1905. Gift 1892-01-17 Fiholm med sin syssling friherrinnan Hedvig Carolina Ridderstolpe, född 1866-05-19 på sistnämnda egendom. Dotter av majoren, greve Carl Gustaf Ridderstolpe, och friherrinnan Charlotta Ulrika Sofia Augusta Liljencrantz.
 • Carl Hugo, adelsman vid äldre broderns död 1912. Född 1854-05-26 på Vikhus. Bokhållare å Mälsåker i Ytterselö socken, Södermanlands län. Innehade Vikhus' fideikommiss efter äldre broderns död 1912, men försålde detsamma, död ogift 1925-09-19 på sin egendom Johannelund i Västerlövsta socken, Västmanlands län, (Ryttarne förs, db).
 • Carl Ulrik, adelsman vid äldre broderns död 1925. Född 1855-11-09 i Sala. Anställd i handelsflottan 1871. Maskinexamen 1877. Styrmansexamen 1877 och kaptensexamen 1891. Anställd såsom sjökapten i engelska handelsflottan. Innehade Vikhus fideikommisskapital.
 • Anna Josefina, född 1857-11-06 i Rytterns prostgård, Rytterns socken. Död 1934-12-02 i Danmarks förs, Uppsala (db 16) och begraven i Uppsala domkyrkoförs. Gift 1889-07-03 i Vikers kapellförs av Västerås stift med kyrkoherden i Barkeryds pastorat av Växjö stift Oskar Gerhard Pleijel i hans 2:a gifte (gift 1:o 1874 med Hanna Maria Petersson, född 1853-10-06, död 1880, dotter av kontraktsprosten Per Petersson och hans 1:a fru Charlotta Bernhardina Wettermark), född 1847-10-23 i Skede socken, död 1902-05-02 och begraven på Barkeryds kyrkogård.
 • Eva Maria, född 1859-09-16 i Rytterns prostgård.
 • Hedvig Josefina Christina, född 1862-08-18 i Västerås.
 • Alice Fredrika Gustava Josefina, född 1864-09-12 på Vikhus. Inträdde i diakonissanstalten i Stockholm 1888. Förssdiakonissa i Karlskrona 1892-01-01.
 • Carl Georg, född 1866-06-19 i Västerås. Mogenhetsexamen i Skara 1887-06-08. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1888–1889-04-29. Tjänstgörande å holländska vice konsulatet i Göteborg 1889-05-01–1890-09-30. Student i Uppsala 1891-03-26–1892. Elev vid Schartaus praktiska handelsinstitut i Stockholm 1892-09-01. Utexaminerad 1893-05-31. Extra ordinarie kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1894-01-00. Kontorsskrivare 1896-01-20^. Avsked 1915-10-22. Död ogift 1922-10-04 i Sigtuna.
 • Carl Gustaf, född 1868. Ingenjör. Död 1921. Se Tab. 54

TAB 54

Carl Gustaf, (son av Carl Ludvig, tab 53), född 1868-09-22 Vikhus. Mogenhetsexamen 1887. Elev vid tekniska högskolan 1888. Utexaminerad 1891. Företog fleråriga studiefärder i utlandet, varunder han även praktiserade där. Verkstadsingenjör vid det nybildade aktiebolaget Lux 1902, konsulterande ingenjör vid nämnda bolag 1912. Disponent för Kungsholms nya badhusaktiebolag 1907–1915. Vice ordförande i kommittén för utarbetande av förslag till ny patentlag. Död 1921-12-27 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] (Solna förs, db) och jordf. 1922-01-03 i Solna kyrka. Han uppfann ett klippljus och en mjölkningsmaskin, åtskilliga jordbruksmaskiner och den sk aritmosvågen. Gift 1903-11-03 i Solna kyrka, Stockholms län med Anna Johansson, född 1882-01-05 Hällaryds socken, Blekinge län. Dotter av sjökaptenen Sven Johan Johansson Björk och Johanna Daniels.

Barn:

 • Gösta Bengt Viktor Rangel, född 1904-08-18 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1923-05-11. Student vid Stockholms högskola. Jur. kandidat. Innehav. av Wikhus fideik. kap. och Svartviks gård sedan 1941.
 • Knut Rangel, född 1905-09-22 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1924-05-09. Elev vid tekniska högskolan 1926. Fänrik i positionsartilleriregementets reserv 1926-12-30. Underlöjtnant i Smålands arméartilleriregementets reserv 1928-12-31. Utexaminerad från bergshögskolans hyttmekaniska avdelning 1930-05-26.
 • Odöpt gosse, född 1908-11-11 i Kungsholms förs, Stockholm. Död 1908-11-11 i Kungsholms förs, Stockholm.

Källor

Gift L. E. von Post, Vilhelm Mauritz von Post, hans förfäder samt descendenter till och med år 1920. Rokotryck, Sth. 1921. Th. Hauch-Fausbøll: Haandbog över den ikke naturaliserade adel. Kjebenhavn 1917.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.