:

Ehrenborg nr 1109

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ehrenborg nr 1109

Adlad 1687-04-01, introd. 1689.

Ehrenborg A110900.png

TAB 1

Michel Sörensen Tingsfogde i Nöllöv på Jutland.

Barn:

 • Jöns Michelsson, adlad Ehrenborg, till Hovdala i Brönnestads socken, Kristianstads län. Född 1621-11-11 på Jutland. Räntmästare hos konung Christian IV i Danmark. 'Hyllade vid Skånes återtagande av svenskarna konung Carl X Gustaf' 1658. Kommissarie vid skattläggningen i Skåne 1670. Adlad 1687-04-13 (introd. 1689 under nr 1109). Död 1690-09-08 och begraven 1691-01-14 i Brönnestads kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Medan han ännu var dansk undersåte, tillbjöds honom lagmansbeställningen i Norge, vilken han dock försakade och kvarblev i Skåne, visade sig sedan såsom svensk undersåte allt ifrån början trogen och nitisk för sin nya regent och fick av honom 1666 adliga friheter, för vilket allt danskarna vid ett tillfälle, då svenska krigsmakten drog sig tillbaka, avtvungo honom stora penningsummor, utplundrade hans gods Hovdala, som han nyssn. år tillhandlat sig, och avbrände gården. Gjorde slutligen 1688-06-24 genom testamente Hovdala till fideikommiss för sin ätt'. Fideikommisset upphävdes av barnen, men sonsonen Casper upplivade farfaderns stiftelse 1731 och 17518. Gift med Anna Gjedde, född 16299, död 1709-05-01, dotter av handelsmannen i Hälsingborg Mikael Gjedde.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1651, död 1720. Gift 1:o 1672-04-30 med professorn i matematik vid Lunds universitet Martinus Olai Nordeman, född 1636, död 1684, fader till riksrådet Olof Nordeman, adlad Nordenstråle. Gift 2:o 1686-05-28 med jur. professorn vid samma universitet Johan Lundersten, född 1646-07-22 i Lundby prästgård Göteborgs och Bohus län1, död 1713-05-26 i Lund, fader till ryttmästaren Anders Lundersten, adlad Rosensten, men ej introd.
 • Rikard, född 1655. Professor. Död 1700. Se Tab. 2
 • Sofia, död 1713-10-13 i Stockholm. Gift 1688 med k. räntmästaren Tomas Teuterström, adlad Adlercreutz B, född 1643, död 1710.
 • Mikael, född 1659. Kyrkoinspektor. Död 1722. Se Tab. 4

TAB 2

Rikard, (son av Jöns Michelsson, adlad Ehrenborg, tab 1), född 1655-01-02 Spannerup s län. Student i Lund 1670. Filosofie baccalaureus 1674. Extra ordinarie jur. professor vid akademien därst 1687-01-13. Ord. professor 1696-03-21. Akademiens rektor 1699. Död 1700-03-27 i Lund och begraven s. å. 18/7, i domkyrkan därst., varest hans vapen uppsattes. 'Han kallade sig Gjedde efter modern, innan hans fader blev adlad med namnet Ehrenborg. Hade mycken insikt i hebreiska, grekiska och matematik, och vistades i yngre år i 10 år utrikes, dels på resor, dels vid akademierna i Leiden, Oxford och Cambridge'. Gift 1690-10-30 i Lund med Ida Catharina Silfverskiöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1705-09-22 m, majoren Mårten Gustaf Scharp, död 1708-02-28, broder till översten Gustaf Scharp, adlad Rutensparre, Dr 1489). Döpt 1672-03-10 i nämnda stad, död 1739-11-02 på Stora Kölaboda i Göteryds socken, Kronobergs län och begraven s. å. 12/12 i Göteryds kyrka, dotter av professorn Niklas Andersson Hyltén, adlad Silfverskiöld, och hans 1:a fru Abela von Kempten.

Barn:

 • Jöns Mikael, född 1691. Överstelöjtnant. Död 1754. Se Tab. 3.
 • Abela Juliana, född 1693-12-18 i Lund, död 1694.
 • Abela Juliana, född 1695-08-21 i Lund. Död 1747-11-02 Yttregård å. 3/12 i Göteryds kyrka. Gift 1725-11-25 med sin broders svåger, majoren Anders Ödell eller Ödla, nr 211, född 1682, död 1741.
 • Nils, född 1697-08-15 i Lund, död 1699.

TAB 3

Jöns Mikael, (son av Rikard, tab 2), döpt 1691-09-16 i Lund9. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1706-03-01. Rustmästare därst. s. å. 1/4. Förare s. å. 1/5. Sergeant 1708-02-02. Fänrik vid bergsregementet s. å. 3/6. Löjtnant vid Kalmar regemente 1709-12-09. Kaptenlöjtnant därst. 1711-07-07. Kapten 1714-06-02. Konfirm.fullm. 1717-04-05. Placerad till löjtnants indelning 1723, till kaptenlöjtnants indelning 1732-04-12 och till kaptens indelning 1736-06-08. Majors fullmakt 1747-11-18. Major vid regementet s. å. 11/12. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnants avsked 1750-03-30 död 1754-04-08 på Hessleby majorsboställe i likanämnda socken, Jönköpings län. Hans vapen uppsattes i Nöbbele kyrka Kronobergs län. Han var med i slaget vid Hälsingborg 1710 och vid blockaden av Stralsund 1713, samt bevistade fälttågen i Norge 1718 och i Finland 1741–1743. Gift 1711-07-16 med Maria Charlotta Ödell eller Ödla, född 1686-05-08, död 1768-07-11 Väderlanda

Barn:

 • Ida Eleonora, född 1712-05-03 på Kungsholms sjökastell (Karlskrona). Död där s. å. 27/12.
 • Carl Rikard, född 1713-04-19 på Väderlanda. Förare vid livgardet. Död 1738-04-08.
 • Johan Georg, född 1714-10-20 på Väderlanda. Volontär vid Kalmar regemente 1728-09-04. Korpral därst.2 s. å. 16/9. Rustmästare2 1735-09-25. Sergeant2 1737-01-12. Fältväbel 1740-07-19. Fänrik 1741-10-14 löjtnant 1747-12-11. Kapten 1750-07-19. Död ogift 1752-03-20 i Stockholm och begraven s. å. 25/3 i Spånga kyrka Stockholms län.
 • Anna Elisabet, född 1715-11-08, död 1716-07-13 Makrismåla och begraven i Nöbbele.
 • Charlotta Juliana, född 1716-12-25 på Makrismåla, död 1772-11-16 på Väderlanda. Gift 1737-05-01 på sistnämnda ställe med fänriken Magnus Georg Stenfelt, född 1713, död 1787.
 • Eleonora Christina, född 1717-12-23, död 1718-10-14.
 • Anna Catharina, född 1720-04-20 på Makrismåla, död 1750-04-29 på Hessleby majorsboställe. Gift 1748-03-13 på Väderlanda med kammarherren Axel Leonard Rääf i Småland, nr 189, i hans 1:a gifte, född 1712, död 1788.
 • Magdalena Sofia, född 1721-04-18, 18/4, död ogift 1745-06-11 på Väderlanda.
 • Mårten Gustaf, född 1722-10-07. Volontär vid Kalmar regemente 1737-06-16. Korpral därst.2 1739-09-29. Förare 1741-11-10. Sergeant 1743-08-08. Fältväbel 1748-02-15. Fänrik 1750-09-19. Löjtnant 1761-06-22. Kaptens avsked 1769-08-09. Var kommenderad på örlogsflottan 1742 och 1743. Död ogift 1780-05-23 Grimsgöl. Hans vapen uppsattes i Långasjö kyrka
 • Andreetta Margareta, född 1724-05-14, död 1792-06-25 på Väderlanda. Gift 1:o där 1757-03-07 med sin systers svärfader, kaptenen Georg Stenfelt, adlad Stenfelt, i hans 2:a gifte, född 1683, död 1758. Gift 2:o 1765 med kaptenen Olof Gabriel Wijnbladh, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1783.
 • Maria Elisabet, född 1728-08-22, död 1781-11-30 på Grimsgöl. Gift 1764-02-07 på Väderlanda med sin svågers frände, överstelöjtnanten Carl Magnus Stenfelt, född 1726, död 1798-04-16 i Nöbbele socken.

TAB 4

Mikael, (son av Jöns Michelsson, adlad Ehrenborg, tab 1), till Hovdala. Född 1659-06-10. Kyrkoinspektor i Skåne 1694. Död 1722 på nämnda sin egendom och begraven s. å. 5/9 i Brönnestads kyrka. Gift 1:o med Maria Bloomfield från England, död 1695-02-20 Ljungarum s län. Gift 2:o 1696-05-30 med Henrietta Margareta von Bartholin från Danmark, född 1671, död 1720-04-02 på Hovdala, dotter av danska arkiatern Caspar von Bartholin, dansk adelsman, och Anna Catharina von Müller.

Barn:

 • 1. Rikard, född 1688. Kornett vid skånska ståndsdragonregementet 1700-09-30. Konfirm.fullm. 1701-02-20. Avsked 1703-11-19. Löjtnant vid drottningens livregemente till fot3 1704-05-16. Död ogift 1706-09-18 och begraven s. å. 24/10 i Mellby kyrka.
 • 1. Anna Maria, född 1691-10-00, död ogift 1719 och begraven9 s. å. 21/8.
 • 2. Maria, född 1697-06-07, begraven 1725-05-15 i Matteröds socken,9 Kristianstads län. Gift 1716-08-14 på Hovdala med ryttmästaren, friherre Gustaf Johan Duwall, i hans 1:a gifte, född 1692, död 1749.
 • 2. Anna Catharina, född 1698-08-14, död 1727. Gift 1719-05-29 på Hovdala med sin systers svåger, ryttmästaren, friherre Carl Erik Duwall, i hans 1:a gifte, född 1694, död 1752.
 • 2. Casper, född 1700. Ryttmästare. Död 1769. Se Tab. 5
 • 2. Jeannette Sofia, född 1702-06-14, död 1774-05-13 Ynglingarum s län. Gift 1725-07-06 på Hovdala med kornetten Nils Cederfelt, född 1699, död 1744.
 • 2. Jöns, född 1704. Kamrerare. Död 1768. Se Tab. 50

TAB 5

Casper, (son av Mikael, tab 4), till Hovdala samt Hässleholm i Stoby socken, Kristianstads län, Bårarp i Revinge socken, och Plönninge i Harplinge socken, (båda i Hallands län), samt Bohult i Lidhults socken, Orberg i Kånna socken, och Bolmarö i Annerstads socken, (alla tre i Kronobergs län). Född 1700-03-24 Ljungarum s län. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1716-08-26. Kornett därst. 1718-06-26. Löjtnants karaktär 1721-11-04. Ryttmästares avsked3 1722-08-24. Död 1769-10-09. Gift 1724-05-19 med Elisabet Eufrosyne von Conowen, född 1709-01-20 Vegeholm s län, död 1755-03-11 och begraven s. å. 8/4 i Brönnestads kyrka, dotter av stadsmajoren Christian Didrik von Conow, adlad von Conowen, och hans 2:a fru Maria Eufrosyne Cronström.

Barn:

 • Maria Henrietta, född 1725-09-08, död 1741-04-26 på Hovdala.
 • Mikael, till Hovdala. Född där 1726-09-26. Auskultant i Göta hovrätt 1744. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet s. å. Hovjunkare 1745. Vice häradshövding s. å. Adjutant hos sin moders morbroder, generalen i holländsk tjänst, frih. Isak Cronström 1746-05-01. Kapten vid generalmajor de Maleprades regemente i Holland 1748-02-08. Grenadjärkapten därst. 1749-10-02. Major i hessisk tjänst 1750. Kapten i svenska armén 1759-06-11. Placerad som kapten vid Östgöta infanteriregemente s. å. 23/7. Avförd från regementet 1760-02-20. RSO 1761-11-23. Kapten vid Hälsinge regemente 1764-12-20. Kapten vid Kronobergs regemente 1766-12-19. Överstelöjtnant i holländsk tjänst 1768-08-03. Major vid Kronobergs regemente 1772-09-16. Avsked 1773-01-13. Ledamot av Fysiografiska sällskapet i Lund 1778-10-17 och av Patriotiska sällskapet 1783-02-22. Död barnlös 1795-08-16 på Hovdala. 'Han utmärkte sig så i utländsk som i svensk tjänst allestädes med klokhet och tapperhet. Nedsatte sig efter avskedstagandet på sitt ärvda fideikommiss, där han roade sig med studier och nyttiga inrättningar m. m.'. Gift 1765-08-29 med Sigrid von Meijerhelm, född 1736-10-06 i Estuna socken, Stockholms län, död 1769-05-19 på Bolmarö och begraven s. å. 27/5, dotter av översten Gustaf Adolf von Meijerhelm, och Catharina Gyllenkrok.
 • Sofia Eufrosyne, född 1727-10-16, död 1799-05-14 Susegården. Gift 1748-05-29 på Hovdala med majoren Samuel Vilhelm Gammal Ehrencrona, född 1704, död 1759.
 • Christian Didrik, född 1728. Kammarherre. Död 1799. Se Tab. 6.
 • Anna Margareta, född 1729-11-21, död 1789-09-05 i Hälsingborg. Gift 1766-12-26 på Hovdala med generalmajoren och landshövdingen, friherre Carl Gustaf Armfelt, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1792.
 • Isak, född 1731-02-22. Student i Lund 1742-10-09. Volontär vid fortifikationen 1745-05-15. Konduktör därst. 1748. Tillstånd att gå i utländsk tjänst s. å. 12/4. Inträdde i holländsk tjänst s. å. 27/7. Löjtnant vid generalmajor Holsteins regemente 1749-10-20. Återvände till Sverige 1760. Död ogift 1809-09-30 på sin egendom Östra Tockarp i Hjärnarps socken, Kristianstads län.
 • Christina Elisabet, född 1733-02-08, död 1736-08-31.
 • Catharina Johanna, född 1735-08-05, begraven 1739-06-23.
 • Elisabet Eufrosyne, född 1737-03-19 på Hovdala, död 1738-01-11.
 • Casper, född 1740-08-13 på Hovdala. Auskultant i Göta hovrätt. Död 1760-08-22.
 • Maria Henrietta, född 1742-03-09, död 1827-02-12 Ekhult. Gift 1762-01-26 med majoren, friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm, i hans 2:a gifte, född 1710, död 1791.
 • Johan Daniel, född 1744. Kapten. Död 1815. Se Tab. 44
 • Elisabet Eufrosyne, född 1745-04-25 på Hovdala, död 1828-01-20 Fröllinge. Gift 1772-04-23 med kanslirådet Fredrik Berch, född 1738, död 1802.
 • Ingeborg Catharina, född 1746-11-15, död 1826-08-11 på Asa gård i Asa socken, Kronobergs län. Gift 1783-02-25 Bjersgård s län med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Leijonhufvud, född 1742, död 1814.
 • Didrik, född 1749-01-02, död s. å. 8/3 och begraven i Brönnestads socken.
 • Daniel Isak, född 1750. Major. Död 1803. Se Tab. 49

TAB 6

Christian Didrik, (son av Casper, tab 5), till Hovdala och Hässleholm. Född 1728-10-02. Hovjunkare. Sekreterare hos generalen, friherre Isak Cronström i Holland. Kammarherre. Död 1799-11-04 på Hovdala. Gift 1767-10-02 Lidhem med Anna Beata Elisabet Silfversparre, döpt 1741-06-01 på Flödingstorp i Vissefjärda socken, Kalmar län, död 1802-03-17 på Hovdala, dotter av överstelöjtnanten Volmar Johan Silfversparre, och Eva Catharina von Heinen.

Barn:

 • Casper Johan, född 1768. Major. Död 1828. Se Tab. 7
 • Eva Elisabet, född 1769-09-10, död 1829-05-17. Gift 1800-08-12 på Hovdala med generaladjutanten Nils Rosenblad nr 2013 B, i hans 2:a gifte, född 1749, död 1827.
 • Volmar Christian, född 1770-11-22. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1780-05-29. Kornetts indelning 1786-09-21. Löjtnant vid regementets vargering 1790-03-22. Stabslöjtnant 1795-06-14. Ryttmästare vid vargeringen 1796-04-30. Regementskvartermästare 1801-11-29. Död ogift hastigt av slag 1802-05-24 i Hälsingborg [Psd].
 • Anna Beata, född 1772-01-14, död 1825-08-22 Ryssbylund. Gift 1796-09-13 med landshövdingen, friherre Claes Jakob Raab, i hans 2a gifte, född 1747, död 1804.
 • Mikael Fredrik, född 1773. Ryttmästare. Död 1856. Se Tab. 12.
 • Jöns, född 1774-07-28 död s. å. 12/8.
 • Carl Didrik, född 1775. Major. Död 1822. Se Tab. 14
 • Catharina Ulrika, född 1779-06-12 på Hovdala, död 1863-05-12 Göingeholm s län. Gift 1806-05-03 på Hovdala med sin svågers brorson, kaptenen, friherre Johan Jakob Raab, född 1782, död 1837.
 • Isak, döpt 1681-11-26 på Hässleholm, död där 1792-01-08.

TAB 7

Casper Johan, (son av Christian Didrik, tab 6) till Hovdala. Född 1768-07-20 Lidhem. Sergeant vid Kronobergs regemente 1775-10-12. Underlöjtnant vid artilleriet 1780-11-13. Artilleriexamen 1787-01-27. Löjtnant därst. 1790-03-07. Kapten vid Svea artilleriregemente 1794-06-23. Majors avsked 1803-04-27. Död 1828-02-04 på Hovdala. Han bevistade 1788–90 års finska krig. Gift 1804-03-31 i Kristianstad med Eleonora Christina Gustafschöld, född 1781-10-13 i Kristianstad, död 1812-01-10 på Hovdala, dotter av generallöjtnanten Abraham Hellichius, adlad Gustafschöld, och Helena Maria Fischerström.

Barn:

 • Christian Abraham, född 1805. Ryttmästare. Död 1879. Se Tab. 8.
 • Gustaf Fredrik Salomon, född 1808-01-23. Flyttade till Nordamerika och avhördes senast 1850.
 • Volmar Casper, född 1809-02-11, död s. å. 25/2 på Hovdala.

TAB 8

Christian Abraham, (son av Casper Johan, Tab 7), till Hovdala. Född där 1805-08-30. Kvartermästare fanjunkare vid skånska husarregementet 1817-11-12. Kornett därst. 1820-02-15. Officersexamen s. å. 8/8. Löjtnant 1828-01-23. Ryttmästares avsked 1829-07-03. Död 1879-02-27 på Hovdala, (Brönnestadss förs, Krist.). Gift 1828-10-28 med stiftsjungfrun Eva Eleonora Odencrantz, född 1810-07-12 i Kristianstad, död 1884-03-09 på Hovdala, (Brönnestadss förs, Krist.), dotter av överstelöjtnanten Carl Odencrantz, och Eva Charlotta Benzelstierna B. Änkefru Ehrenborg, född Odencrantz, innehade såsom änkesäte fideikommisset Hovdala till sin död.

Barn:

 • Carl Casper Casimir, född 1829. Ryttmästare. Död 1868. Se Tab. 9.
 • Christian Emil Teodor, född 1832-02-21, död 1840-09-21 (26/10) på Hovdala.
 • Eva Eleonora Elisabet, född 1836-07-18 på Hovdala. Stiftsjungfru. Död ogift 1901-03-30 på nämnda egendom.
 • Christian Gustaf Teodor, född 1842. Kammarjunkare. Död 1892. Se Tab. 10.

TAB 9

Carl Casper Casimir, (son av Christian Abraham, tab 8), född 1829-08-10 på Hovdala. Sergeant vid skånska husarregementet 1845-12-17. Underlöjtnant därst. 1848-01-21. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1854–1855. Löjtnant 1855-03-01. Ryttmästare 1865-04-04. Arrenderade Hovdala fideikommiss 1858–1868. Död 1868-03-10 på Hovdala, (Brönnestadss förs, Krist.). Gift 1861-07-04 i Ängelholm med friherrinnan Hedvig Sofia Ulrika (Ulla) Barnekow i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1883 med sin svåger, kammarjunkaren Christian Gustaf Teodor Ehrenborg född 1842, död 1892. ), född 1841-02-15 Skobro s län, död 1916-02-03 på Hovdala, (Brönnestadss förs, Krist. db), dotter av ryttmästaren, friherre Claes Edvard Barnekow, och friherrinnan Eva Agata Stanislas Wrede af Elimä), född 1841-02-15 Skobro s län, död 1916-02-03 på Hovdala, (Brönnestadss förs, Krist. db), dotter av ryttmästaren, friherre Claes Edvard Barnekow, och friherrinnan Eva Agata Stanislas Wrede af Elimä

Barn:

 • Christian, född 1862-04-17 Oberöd s län, död 1866-03-21 på Hovdala.
 • Eva Ulrika Elisabet, född 1863-05-04 på Oberöd, död 1874-04-04 på Boketorp vid Hovdala.
 • Hedvig Stanislas Augusta, född 1864-04-24 på Hovdala. Gift 1893-05-22 på Hovdala (Brönnestadss förs, Krist.) med överstelöjtnanten i Kronprinsens husarregementes reserv, RSO, m. m. Axel Vilhelm Leopold Brunnström, född 1863-06-11 på Ramlösa gård vid Hälsingborg.
 • Eva Ulrika Catharina (Ulla), född 1866-10-12 på Hovdala.
 • Eva Ebba Stanislas, född posthuma 1868-06-13 på Hovdala. Död 1937-02-28 i Malmö. Gift 1892-08-31 på Hovdala, (Brönnestadss förs, Krist.) med före detta ryttmästaren Fritz Henrik Johan Nordenstierna, född 1858, död 1931.

TAB 10

Christian Gustaf Teodor, (son av Christian Abraham, tab 8), född 1842-05-24 på Hovdala, (Brönnestadss förs, Krist.). Kammarjunkare 1868-06-00. Död 1892-01-31 på Hovdala fideikommiss, som han tillträdde efter moderns död 1884. Gift 1:o 1868-12-30 Maglö Gift 2:o 1883-09-29 på Boketorp vid Hovdala med sin första frus syster och sin äldre broders änka, friherrinnan Hedvig Sofia Ulrika (Ulla) Barnekow i hennes 2:a gifte, född 1841-02-15 på Skobro, död 1916-02-03 på Hovdala, (Brönnestadss förs, Krist., db). Hon innehade Hovdala fideikommiss såsom änkesäte. Se Tab. 9

Barn:

 • 1. Eva Hedda Ingeborg, född 1869-09-29 på Hovdala. Gift 1895-02-28 Vannaröd s län med kronofogden i Ljunits, Herrestads och Vemmenhögs härads fögderi, RVO Philip Ludvig von Platen, född 1861-04-08 i Västra Sönnarslövs socken, Kristianstads län.
 • 1. Christian Casper Teodor Ernst, född 1870-09-29 på Hovdala, död där 1887-09-24 genom vådaskott å jakt.
 • 1. Stanislas Eleonora Hildegard, född 1872-06-15 och död s. å. 24/11 på Hovdala.
 • 1. Carl Christian Casimir, född 1874. Godsägare. Död 1919. Se Tab. 11.
 • 1. Ernst Rikard Louis, född 1875-04-17 och död s. å. 29/11 på Hovdala.
 • 1. Hedda Sofia, född 1880-01-18 och död s. d. på Hovdala.

TAB 11

Carl Christian Casimir, (son av Christian Gustaf Teodor, tab 10), född 1874-04-24 på Hovdala, Brönnestads förs, Krist. Inneh. efter faderns död 1892-01-31 Nösdala m. fl. hemman av Hovdala fideikommiss samt på grund av äktenskapsförord av 1883, övriga delar av fideikommisset från det han uppnådde myndig ålder. Död 1919-12-21 på Lunds lasarett, (Brönnestads förs, Krist., db). Gift 1900-07-26 i Köpenhamn med hushållerskan Johanna Charlotta Lovisa (Lotten) Andersson, född 1867-08-11. Inneh. såsom änkesäte Hovdala fideikommiss i Brönnestads förs, Krist, dotter av husägaren i Ystad Jöns Andersson och Elsa Nilsson.

Barn:

 • Algot Herbert Casimir, född 1896-12-27 på Nösdala, Brönnestads förs, Kristianstads län. Se Riddarhusdirektionens protokoll 1901-05-02 § 9. Se Tab. 11A.
 • Elsa Charlotta, född 1899-11-14 på Nösdala, Brönnestads förs, Kristianstads län.
 • Carl Gustaf Theodor (Gösta), född 1901-09-01 på Nösdala, Brönnestads förs, Kristianstads län.
 • Eva Amalia Stanislas Margareta, född 1904-04-21 på Nösdala, Brönnestads förs, Kristianstads län.

TAB 11A

Algot Herbert Casimir, (son av Carl Christian Casimir tab 11). (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1901-05-02 § 9), född 1896-12-27 Nösdala s förs, Krist., liksom syskonen. Se Riddarhusdirektionens protokoll 1901-05-02 § 9. Huvudman 1919. Godsförvaltare. Innehar efter moderns död 1959 såsom fideikommiss Hovdala i Brönnestads förs, Krist. Gift 1936-04-11 i Gränna (Strängnäs vb nr 10) med Ruth Valborg Holmberg, född 1909-04-15 i Ör. (skilsm gm Sollentuna o. Färentuna domsagas HR:s utslag 1947-04-28).

Barn:

 • Elisabeth Emma Kristina, född 1938-06-18 i Södertälje (Brönnestads förs, Krist., fb nr 3) (Lasarettet, Södertälje fb nr 225). Vävlärarinna. Filosofie kandidat. Adjunkt. Äg tills med brodern Nösdala gård i Skåne.
 • Christer Erik Oskar, född 1939-12-09 Södertälje (Brönnestads förs, Krist., fb nr 16) (Södertälje stads förs, 1940 fb nr 135).


TAB 12

Mikael Fredrik, (son av Christian Didrik, tab 6), född 1773-07-16. Kornett utan lön vid norra skånska kavalleriregementet 1780-11-30. Kornetts indelning 1789-11-21. Löjtnant därst. 1790-05-08. Ryttmästare 1797-01-30. Stabsryttmästare 1798-09-10. Avsked 1817-09-09. Död 1856-01-21 på Hässleholm. Han bevistade 1790 sjötåget på örlogsflottan och blev vid utgången ur Viborgsviken fången hos ryssarna. Gift 1805-01-31 i Örtofta kyrka Malmöhus län med grevinnan Hedvig Eleonora Dücker, född 1786-10-31 Mölleröd s län, död 1859-05-08 i Kristianstad, dotter av ryttmästaren, greve Johan Henrik Dücker, och friherrinnan Eva Catharina Sack.

Barn:

 • Beata Catharina, född 1806-07-11, död 1829-12-12. Gift 1826-11-26 på Hässleholm med majoren Christian Ludvig Rosencrantz, i hans 1:a gifte, född 1804, död 1861.
 • Christian Henrik, född 1807. Löjtnant. Död 1856. Se Tab. 13.
 • Johan Fredrik Rutger, född 1808-09-24 på Hässleholm, död där s. å. 2/10.

TAB 13

Christian Henrik, (son av Mikael Fredrik, tab 12), född 1807-09-26 på Hässleholm. Kvartermästare vid skånska dragonregementet 1814-09-16. Fanjunkare därst. 1824-01-02. Officersexamen s. å. 11/9. Kornett 1824-09-07. Löjtnants avsked 1831-05-14. Död 1856-12-31 på Vankiva i likanämnda socken, Kristianstads län. Gift 1830-10-01 Bårarp med sin både kusin och syssling Amalia Eleonora Ehrenborg, född 1811-12-04 på Bårarp, död 1876-09-21 på Hässleholm, dotter av majoren Salomon Ehrenborg och Elisabet Ulrika Ehrenborg.

Barn:

 • Fredrik Salomon, född 1831-05-30 på Bjärsjöladugård i Kjärrstorps socken, Kalmar län liksom syskonen, död s. d.
 • Mikael Salomon Christian, född 1833-06-10, död 1834-11-22 på Bjärsjöladugård.
 • Carl Casper August, född 1834-11-07. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1850-12-18. Linjeofficersexamen 1852-12-22. Underlöjtnant vid regementet 1854-01-04. 2. Adjutant 1856-01-12. 2. Löjtnant 1861-05-10. 1. Löjtnant 1864-07-05. Ryttmästare i regementet 1872-06-07. Död ogift 1873-11-11 på Hässleholm.
 • Henrik Teodor, född 1836-03-03, död 1838-06-23.
 • Hedvig Elisabet Beata, född 1837-05-22, död 1875-04-24 på Hässleholm. Gift 1858-12-19 på Vankiva med lantbrukaren Ernst Fredrik Freidenfelt, född 1835, död 1923.
 • Eva Eufrosyne Amalia, född 1838-09-03, död 1844-05-20 på Vankiva.
 • Christina Maria Augusta (Kjerstin), född 1840-06-02, död ogift 1898-01-31 i Hälsingborg.
 • Eva Ulrika Sofia, född 1845-01-09, död 1904-01-05 i Hälsingborg. Gift 1863-06-21 på Vankiva med lantbrukaren, sedan handlanden i Chicago Johan Emil Hultman, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1873-01-12 i Ronneby med Hedvig Berta Matilda Falkenstedt, född 1851-10-12 i Örebro, död 1912-05-04 i Åby i Strängnäs landsförsaml., dotter av löjtnanten Adolf Anton Robert Falkenstedt, och Carolina Matilda Charlotta Heijkenskjöld), född 1835-08-07 i Karlskrona, död.

TAB 14

Carl Didrik, (son av Christian Didrik, tab 6), född 1775-10-28 Ynglingarum s län. Sergeant vid konungens regemente 1782-06-12. Fänrik därst. s. å. 25/6. Livdrabant 1783-02-12. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1794-04-16. Löjtnant därst. s. å. 8/9. Ryttmästare vid vargeringen därst. 1802-07-30. Stabsryttmästare i regementet 1803-07-05. Majors avsked 1810-05-15. Död 1822-01-30 och begraven i Nosaby socken, Kristianstads län. Gift 1801-11-11 med sin kusin Catharina Charlotta Wachschlager, född 1781-03-24, död 1855-10-26 i Lund, dotter av kammarherren Carl Henrik Wachschlager, och hans 3:e fru Eva Vilhelmina Silfversparre.

Barn:

 • Beata Vilhelmina, född 1802-12-08 Ryedal, död 1857-03-26. Gift 1827-06-02 med kaptenen Alexander Sebastian Tham, född 1801, död 1853.
 • Christina Carolina Charlotta, född 1804-03-06 på Ryedal, död där s. å. 2/10
 • Eva Charlotta Elisabet, född 1805-08-25 på Ryedal, död 1819-05-16 Hammar
 • Ulrika Lovisa, född 1806-10-07 på Ryedal, död ogift 1869-04-14 Malmö.
 • Carl Christian, född 1809. Kapten. Död 1880. Se Tab. 15.
 • Volmar Johan, född 1811-01-30 på Ryedal, död 1814-04-05 på Hammar.
 • Augusta Sofia, född 1812, död 1813-09-23 på Hammar.
 • Casper Fredrik Teodor, född 1814. Kapten. Död 1855. Se Tab. 16.
 • Rikard Volmar, född 1816-10-16 (1815-10-17). Student i Lund4 1830-05-15. Död 1844-01-18 Hästhalla
 • Gustaf David, född 1821-04-01 på Hammar. Furir vid Skaraborgs regemente. Underlöjtnant därst. 1840-07-10. Löjtnant 1846-03-05. Död ogift 1851-06-26 i Köpenhamn.

TAB 15

Carl Christian, (son av Carl Didrik, tab 14), född 1809-04-20 Ryedal. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1824-06-04. Fänrik därst. 1826-01-10. Underlöjtnant. Löjtnant 1839-08-03. Kapten 1848-05-23. Avsked från regementet 1851-05-02 och ur krigstjänsten 1853-02-15. Död 1880-01-26 i Malmö. Gift 1854-04-10 Yxkullssund med Fredrika Danckwardt, född 1822-11-08, död 1869-05-25 i Köpenhamn, dotter av lagmannen Carl Gustaf Danckwardt, och Fredrika Christina Ridderborg.

Barn:

 • Anna Julia Augusta, född 1857-03-06 Tärnö, död ogift 1922-09-14 i Lund, (Höörs förs, Malm., db).
 • Adelaide Louise Charlotte, född 1862-05-26 och död s. å. 28/8 på Tärnö.

TAB 16

Casper Fredrik Teodor, (son av Carl Didrik, tab 14), född 1814-05-19. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1828-03-28. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1832-12-20. Löjtnant därst. 1838-07-21. Kapten 1854-03-28. Död 1855-10-15 på Stora Hov i Larvs socken, Skaraborgs län. Gift 1846-01-05 på Dagsnäs i Bjärka socken, Skaraborgs län med sin svågers brorsdotter Augusta Albertina Henrika Tham, född 1823-11-10 på Dagsnäs, död 1889-05-07 på Hallbynäs i Vänersnäs socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Per Sebastian Tham, och hans 1:a fru friherrinnan Henrika Lovisa Augusta von Knorring.

Barn:

 • Carl Casper Sebastian, född 1847. Före detta skattmästare. Död 1934. Se Tab. 17.
 • Catharina Augusta Lovisa, född 1849-05-12, död s. d.

TAB 17

Carl Casper Sebastian, (son av Casper Fredrik Teodor, tab 16), född 1847-05-13 Hov. Arrenderade Skogsbo i Longs socken, Skaraborgs län 1876–1885, Hallbynäs i Näs socken, Skaraborgs län 1885–1889 och Åsen och Lommatomten i Essunga socken, Skaraborgs län 1890–1898. Förvaltare vid Vänersnäs i Näs socken, Skaraborgs län 1898–1902. Arrenderade Stora Lund i samma socken, 1903. Bokhållare vid Vänersborgs stads gasverk 1903–1922. Skattmästare hos Älvsborgs läns norra hushållningssällskap 1904–1923. Död 1934-01-03 i Vänersborg. Gift 1885-07-09 med Alma Sofia Nordquist, född 1859-08-27 Baggården, dotter av kaptenen Carl Vilhelm Nordqvist och Helny Charlotta Björling.

Barn:

 • Lisen Augusta Charlotta, född 1887-09-23 på Hallbynäs. Stiftsjungfru. Handarbetslärarinna vid elementarläroverket för flickor i Varberg 1907. Entled. från befattn. i Varberg 1953-06-30.
 • Carl Casper Torsten, född 1892. Försäkringstjänsteman. Se Tab. 18.

TAB 18

Carl Casper Torsten, (son av Carl Casper Sebastian, tab 17), född 1892-11-22 Åsen. Realskolexamen vid Högre allm. läroverket i Vänersborg 1910. Anställd vid Trollhätte kanals ombyggnad 1910-09-01–1911-11-01 och vid Trollhätte kraftverk 1912-01-101916-11-30. Tjänsteman hos brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea i Göteborg 1916-12-01–1920-09-20 och hos dess avdelningskontor i Stockholm sedan 1920-10-01. Från 1951 anställd i Svea-Nornan. Pensionerad 1957. Död enl datan 1983-12-06 i Danderyds förs (8/12 enl dödsannonsen). Gift 1922-08-03 i Stockholm, Oscars förs, ]] med Anna Maria Eleonora (Maja) Wigström, född 1896-10-14 i Örebro, dotter av fabrikören Hjalmar Filip Wigström och Augusta Matilda Carlsson.

Barn:

 • Lennart Casper, född 1923-06-01 i Stockholm.
 • Odöpt flicka, född 1930-10-29. Död s.å. okt. 30 (Sthlm., Södra BB, db).
 • Ulf Carl Casper, född 1933-03-25 i Stockholm (S:t Matteus förs, fb nr 119).
 • Bengt Casper, född 1934-09-30 i Stockholm (Djursholms förs, Sth. fb nr 45).

TAB 19

Salomon, (son av Christian Didrik, tab 6), född 1776-12-10. Sergeant vid konungens regemente 1785-12-24. Stabsfänrik därst. 1786-09-21. Fänriks lön2 1795-12-20. Löjtnant s. d.2. Kapten i armén 1810-04-03. Majors avsked s. å. 15/5. Död 1821-12-07 Bårarp. Gift 1809-09-21 i Revinge kyrka med sin kusin Elisabet Ulrika Ehrenborg, född 1791-10-18 på Bårarp, död 1862-05-01 på Hässleholm, dotter av majoren Jöns Ehrenborg och Beata Maria Tham.

Barn:

 • Ulrika Beata Maria, född 1810-08-30 på Bårarp, död 1851-01-11 Fröllinge. Gift 1831-08-09 på Bårarp med sin syssling, kaptenen Fredrik Brummer, i hans 1:a gifte, född 1806, död 1891.
 • Amalia Eleonora, född 1811-12-04 på Bårarp, död 1876-09-21 på Hässleholm. Gift 1830-10-01 på Bårarp med sin både kusin och syssling, löjtnanten Christian Henrik Ehrenborg, född 1807, död 1856.
 • Teodor Casper Sebastian, född 1813. Rådman. Död 1888. Se Tab. 20.
 • Jöns Christian August, född 1814. Löjtnant. Död 1847. Se Tab. 26.
 • Charlotta Fredrika Eufrosyne, född 1815-09-07 på Bårarp, död 1861-10-21 Susegården. Har gjort sig känd såsom författarinna under signaturen »Euphrosyne E–g». Gift 1842-09-25 på Vankiva i likanämnda socken, Kristianstads län med kammarherren Carl Johan Gammal Kuylenstierna, i hans 1:a gifte, född 1816, död 1891.
 • Johan Gustaf Salomon Gösta, född 1817-12-11 på Bårarp. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1834-09-06. Furir därst. 1835-07-18. Linjeofficersexamen 1836-10-14. Infanteriofficersexamen 1837-03-03 och kavalleriofficersexamen s. å. 7/9. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. 17/11. 2. Adjutant 1838-12-06. 2. Löjtnant 1844-06-12. 1. Löjtnant 1848-08-22. Ryttmästare 1856-04-03. RSO 1864-01-28. Avsked 1878-04-24. Död 1888-09-16 i Lund [Psd]. Gift 1859-11-01 i Stockholm med Vendla Catharina Carolina Reiher, född 1822-02-03 i Finland, död 1899-02-03 i Lund, dotter av majoren Carl Johan Reiher, och Charlotta Margareta Jägerhorn af Spurila.
 • Hedvig Catharina Elisabet, född 1819-12-06, död 1822-09-18 på Bårarp.

TAB 20

Teodor Casper Sebastian, (son av Salomon, tab 19), född 1813-03-29 på Bårarp. Student i Uppsala 1829-10-20. Examen till rättegångsverken 1832-12-18. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 18/12. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1833-03-07. Vice häradshövding 1839-12-20. Auditör vid skånska dragonregementet 1840-05-26. Vald till rådman i Karlshamn 1854-12-13 och erhöll fullmakt å beställningen 1855-01-28. Avsked från auditörsbeställningen 1865-05-23. RVO 1881-12-01. Avsked från rådmanstjänsten 1887. Död 1888-01-13 i Karlshamn. Gift 1843-06-23 på Sallerups ryttmästarboställe i Östra Sallerups socken, Malmöhus län med Adolfina Fredrika Boltenstern, född 1814-03-05 i Ängelholm, död 1853-03-30 i Karlshamn, dotter av majoren Gustaf Adolf Boltenstern, och Christina Amalia Horn af Rantzien A.

Barn:

 • Ulrika Amalia (Ulla), 1844-02-23 i Karlshamn, död 1923-03-20 i Hälsingborg. Gift 1871-04-20 i Karlshamn med vice häradshövdingen Ernst Rudolf Nordenstierna, i hans 2:a gifte, född 1830, död 1896.
 • Casper Gustaf Salomon, född 1846. Major. Död 1916. Se Tab. 21.
 • Adolfina Maria, född 1849, död 1852-03-27 i Karlshamn.
 • Fredrik Vilhelm Teodor, född 1850. Före detta landssekreterare. Död 1926. Se Tab. 25.

TAB 21

Casper Gustaf Salomon, (son av Teodor Casper Sebastian, tab 20), född 1846-02-15 i Karlshamn. Student i Lund 1863. Sergeant vid skånska husarregementet 1864-02-14. Officersexamen s. å. 20/12. Underlöjtnant vid regementet 1865-08-15. Löjtnant 1878-05-03. Ryttmästare 1887-12-02. RVO 1888-12-01. RSO 1889-01-21. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1889-10-021892 och från 1895. Major i regementet 1897-03-26. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i regementets reserv 1898-04-15. Avsked ur reserven s. å. 22/12. RNO 1899-12-01. Statsrevisor 1900–1901. Ägde Hässleholm. Död 1916-08-20 i Halmstad,. Gift 1:o 1875-08-24 i Karlshamn med Maria Amanda Bergh, född 1847-05-11 i nämnda stad, död där 1877-01-10, dotter av danske vice konsuln i samma stad Lars Paulus Bergh och Carolina Bodell. Gift 2:o 1881-07-12 i Asarums kyrka d:o förs, Blekinge län med Hilda Bernhardina Santesson, född 1856-03-19 Janneberg Död 1936-06-07 i Halmstad (Jönk. Sofia förs, db), begraven i Halmstad, dotter av sekundlöjtnanten vid K. M:s flotta Carl Teodor Santesson och Hedvig Vilhelmina Mörck.

Barn:

 • 2. Gustaf Teodor Casper (Gösta), född 1882. Major. Se Tab. 22.
 • 2. Erik Mikael Carl, född 1884. Revisionssekreterare. Se Tab. 23.

TAB 22

Gustaf Teodor Casper (Gösta) (översiktstab 10, son av Casper Gustaf Salomon, tab 21), född 1882-09-19 på Hässleholm. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1901-06-08. Officersvolontär vid norra skånska infanteriregementet 1902-07-30. Transp. till Kronobergs regemente 1903-03-06. Vice korpral därst. s. å. 8/7. Korpral s. å. 26/8. Sergeant s. å. 1/10. Fanjunkare 1904-08-29. Officersexamen s. å. 28/11. Underlöjtnant vid regementet s. å. 8/12. Löjtnant 1908-07-08. Genomgick krigshögskolan 1909–1911. Aspirant i generalstaben 1912–1915. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1916-06-14. Stabsadjutant och kapten därst. s. å. 24/11. Kapten i regementet 1917-02-09. Lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1918–1922. Kapten vid Svea livgarde 1921-12-22. OffNed ONO m sv 1924. RSO 1925-06-06. Major i Generalstaben 1925-07-26. Major vid Svea livgarde 1929-12-06. Överstelöjtnant 1930-05-30. Överstelöjtnant och chef för skjutskolan 1931-04-30. Överste och chef för Helsinge regemente 1934-05-31. RNO 1934-11-24. Transp. till Älvsborgs regemente 1936-06-12 och till Helsinge regemente 1937-04-30. KSO 2kl s.å. 5/6. KSO 1kl 1940-06-06. Militärområdesbefelhavare i övre Norrlands mil. område 1940-10-25. Gift 1911-07-16 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, ]] med Signe-Lisa Acharius, född 1887-11-17 i nämnda stad, Hedvig Eleonora förs. Dotter av bankkassören Sören Acharius och Gerda Ottilia Müller.

Barn:

 • Ulrika, född 1912-12-29 i Stockholm, (Växjö stadsförs, fb). Stiftsjungfru. Gift 1937-05-21 i Gävle (Sthlm, Engelbr. förs, vb) med bankkassören Nils Åke Lefrell, född 1906-01-30 i Stockholm, Hedv Eleon förs

TAB 23

Erik Michaël (EÄ Mikael) Carl, (son av Casper Gustaf Salomon, tab 21), född 1884-07-26 på Hässleholm, i Stoby förs, Krist. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1903-06-13. Student vid universitetet i Lund s. å. 15/9. Jur. filosofie examen därst. 1904-01-30. Jur. kandidat 1908-01-31. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 17/2. T. f. domhavande 1909–1911. T. f. notarie i nämnda hovrätt 1910-10-06. T. f. fiskal därst. 1911-10-07. Extra ordinarie assessor 1912-04-16. Assessor 1915-09-23. T. f. revisionssekreterare s. å. 27/11. Fiskal 1919-01-24. Hovrättsråd 1920-01-23. Ledamot av jordkommissionen 1920-04-00–1923-02-00. T. f. expeditionschef i Justitiedepartementet 1921-10-21–1922-04-00 och 1924-10-00–1925-01-00. Revisionssekreterare 1921-12-02. RNO 1922-06-06. Ordförande i kommittén för revision (Sakkunnig rör. Revision) av stadsplanelagstiftningen 1925-02-00-1928–03-00. Häradshövding i Tveta, Tista och Mo häraders domsaga 1928-09-16. Krigsdomare vid Smålands arméartilleriregemente 1930-05-23. Gift 1922-06-22 i Stockholm, Adolf Fredriks förs, med Birgitta Sofia Forssbeck, född 1898-03-06 Prästtorp s socken, Ög., dotter av översten i IV arméfördelningens reserv Carl Hjalmar Fredrik Forssbeck och Eva Sofia Almström.

Barn:

 • Eva Hilda Christina, född 1923-03-31 i Stockholm, Matteus förs,. Kontorist, anställd hos Sthlms läkarförening.
 • En son, född 1926-05-17 i Stockholm.
 • Casper Theodor Michael, född 1926-05-17 i Stockholm (S:t Matteus förs, fb nr 195). Tingsnotarie.
 • Jöns Michael Hjalmar, född 1932-12-17 i Jönköping, Sofia förs
 • Brita Ulla Agneta, född 1934-11-18 i Jönköping, Sofia förs, (fb nr 258).

TAB 24

Theodor , (son av Casper Gustaf Salomon, tab 21), född 1887-02-04 på Hässleholm, i Stoby förs, Krist. Studentexamen i Lund 1907-12-09. Officersvolontär vid Kronobergs regemente 1908-05-27. Korpral därst. 1909-05-10. Transp. till Hallands regemente s. å. 23/5. Distinktionskorpral därst. s. å. 1/10. Elev vid Krigsskolan s. å. 14/10. Fanjunkare 1910-09-06. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid Hallands regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1914-12-23. Kapten i regementet 1925-12-04. Kapten vid regementet 1926-10-29. RSO 1931-06-06. Major i armén 1936-06-12 f.o.m. s.å. juli 1. Avsked 1937-02-26 f.o.m. s.å. apr. 1. RVO 1945-06-06. Överstelöjtnant i armén 1947-09-26. HvGM. Ombudsman i styr. för Hallands skytteförbund. Sekr. i Halmstads Röda Korset. Gift 1:o 1915-01-04 Susegården ]] med Amelie Harriet Susanna (Susi) Tham, född 1893-01-04 på Susegården, i Kvibille förs, Hall, dotter av sjökaptenen Fredrik August Sebastian Tham, och hans 2:a fru Fredrika Emilia Juliana Kuylenstierna.

Barn:

 • 1. Fredrik Theodor (Teodor) Casper Sebastian, född 1915-11-02 i Halmstads förs,.
 • 1. Amelie Julia Ulrika, född 1917-05-05 i Kvibille förs, Hall. (Halmstad stads, fb). Korrespondent. Gift 1941-08-23 i Svenska förs, Berlin (Halmstads förs, vb nr 84) med ausessorn Heinrich Franz Ferdinand af Gyldenfeldt, född 1911-05-12 (enl. pastor i Halmstad). Löjtnant i tyska armén. TyskJrk2kl. TyskKrFK.
 • 1. Hilda Elisabeth Susanna, född 1922-02-09 på Susegården i Halmstads förs,. Gift 1942-11-14 i Halmstad (vb nr 283) med chefen för bensin- och oljeavdelningen vid Statens reservförådsnämnd Gösta Axel Crispin, född 1895-11-05.

TAB 25

Fredrik Vilhelm Teodor, (son av Teodor Casper Sebastian, tab 20), född 1850-07-25 i Karlshamn. Mogenhetsexamen 1869. Student i Lund s. å. 26/5. Preliminärexamen 1870-05-31 och examen till rättegångsverken 1873-05-26. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 29/8. Vice häradshövding 1876-12-20. Vice auditör vid skånska husarregementet 1877-08-20. E. länsnotarie i Kristianstads län 1878-05-06. Auditör vid nyssn. regemente 1880-01-23. Länsnotarie i nyssn. län 1886-02-25. Avsked från auditörsbefattningen s. å. 5/3. Landssekreterare i förutn. län 1890-06-13. RNO 1896-12-01. KNO2kl 1908-06-16. Avsked 1917-09-07. Död 1926-10-21 i Kristianstad (db nr 102). Gift 1880-11-17 i Kristianstad med Tomasine Ulrika Johanna Olson, född 1856-12-29 i nämnda stad, ]], död där, 1925-05-17 ]], dotter av landssekreteraren Carl Arkadius Olson och Henriette Tengmark.

Barn:

 • Tom Teodor Carl, född 1882-09-22 i Kristianstad, liksom syskonen. Mogenhetsexamen 1900-05-19. Jur. filosofie examen i Lund 1902-01-31 och kansliexamen i Uppsala 1908-01-31. Länsbokhållare i Kristianstads län 1912-01-08. Avsatt. Död 1939-01-10 i Malmö (Kristianstad db nr 6). Gift 1929-10-13 i Kristianstad (vb nr 97) med Brita Carlsson Tysk, född 1888-12-02.
 • Villy Elisabet Henriette, född 1884-06-17 och död s. å. 28/10 i Kristianstad.
 • Ebba Louise Adolfina, född 1885-12-13, död 1926-04-03 i Kristianstad. Gift 1:o 1907-04-04 i Kristianstad med före detta underlöjtnanten Vilhelm Lennart Sebastian Tham, från vilken hon 1909 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1880. Gift 2:o 1913-07-09 i Köpenhamn (Kristianstads förs, vb) med underlöjtnanten Hans Gustaf Rudolf Stjernsvärd, född 1884, död 1925.
 • Louis Vilhelm Casper, född 1889-02-28. Reservofficersexamen 1908-08-29. Underlöjtnant i Smålands artilleriregementes reserv s. å. 31/12. Jur. kandidat examen 1911-12-15. Avsked från underlöjtnantsbeställningen 1912-07-05. Adjungerad ledamot i hovrätten över Skåne och Blekinge första gången 1918-02-11. Vice häradshövding därst. 1919-06-13. T. f. domhavande i Rönneberga, Onsjö och Harjagers domsaga. Död 1928-10-01 i Malmö (S:t Johannis db nr 144) och begr i Kristianstad. Gift 1927-06-23 i Landskrona (vb nr 54) med Lilly Evrona Larsson, i hennes 1:a gifte, (gift 2:o 1936-04-11 med trafikchefen Erik Georg Ljungqvist, född 1902-09-05), född 1899-11-28.

TAB 26

Jöns Christian August, (son av Salomon, tab 19), född 1814-05-17 i Halland. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1829-10-03. Underlöjtnant därst. 1831-07-30. Löjtnant 1840-03-24. Avsked s. å. 3/10. Död 1847-04-09 Bårarp. Gift 1840-06-06 i Stockholm med Magdalena Ulrika Augusta Georgina af Melin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1853-05-21 Spannarp, med kaptenen Fredrik Brummer, i hans 2:a gifte, född 1806, död 1891), född 1819-02-26 i Stockholm, död där 1907-05-12, dotter av generalmajoren Henrik Georg Melin, adlad af Melin, och Leonilda Augusta Charlotta Dahlepil.

Barn:

 • Georg Fredrik Salomon, född 1841. Major. Död 1924. Se Tab. 27.
 • Ulrika Leonilda Augusta (Leonie), född 1842-07-05 på Bårarp, död 1925-12-28 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs,. Gift 1863-09-17 Fröllinge med pastorsadjunkten Carl Johan Mattias Althin, född 1832-03-08 i Esphults socken, Kristianstads län, död 1869-02-16 i Karlskrona.
 • Maria Elisabet Christiana, född 1845-01-22 på Bårarp. Död 1934-01-11 i Djursholm och där begr.. Gift 1864-10-12 på Fröllinge med före detta kommendörkaptenen Alfred Edvard Rutger Carlheim-Gyllensköld, född 1837. Död 1928.
 • Johanna Christina Augusta, född 1847-07-11 på Bårarp. GV:sSbm 1906-09-20. OIISGbmt 1907-06-06. Död 1922-08-15 i Stockholm. Gift 1870-06-14 på Fröllinge med landshövdingen, sedermera statsrådet, friherre Carl Jonas Oskar Alströmer, i hans 2:a gifte, född 1811, död 1888.

TAB 27

Georg Fredrik Salomon, (son av Jöns Christian August, tab 26), född 1841-03-29 på Bårarp. Kadett vid Karlberg 1855-06-07. Utexaminerad 1860-01-31. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. 14/2. Officerstjänstgöringsexamen 1861. Löjtnant 1870-08-02. Vice ordförande i Hallands läns hushållningssällskap 1877. Ryttmästare 1879-04-04. Regementskvartermästare 1882. RSO 1884-05-15. RVO 1886-09-18. Major i regementet 1887-04-01. Ledamot i direktionen över Smålands med flera provinsers hypoteksföreningar. Avsked ur krigstjänsten 1891-04-24. Drätselkamrerare i Tidaholm 1910-09-00. Styrelseledamot i Halmstads sparbank s. å. Död 1924-06-03 i Halmstad,. Gift 1869-08-26 Arlösa med Clara Eufrosyne Staël von Holstein, född 1847-02-22 på nämnda egendom. Död 1930-03-18 i Halmstad (db nr 57), dotter av godsägaren Carl Henning Staël von Holstein, och Johanna Jakobina Stendahl.

Barn:

 • Anna Augusta Catharina Elisabet, född 1872-06-22 på Bårarp. Anställd vid Göteborgs banks kontor i Halmstad.
 • Carl Gustaf Fredrik, född 1876. Löjtnant. Död 1908. Se Tab. 29.

TAB 28

Carl August Georg, (son av Georg Fredrik Salomon. tab 27), född 1870-08-15 Bårarp Mogenhetsexamen 1889-12-14. Volontär s. å. 20/12. Sergeant vid Skånska dragonregementet 1891-06-12. Elev vid Krigsskolan s. å. 28/7. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/11. Löjtnant 1897-09-08. Ryttmästare 1905-12-02. RSO 1913-06-06. Brandchef i Ystad 1914–1922. Rödakorsinspektör för fångläger i Ryssland 1918. PrRKM3kl. ÖRKHt2kl m krigsdek. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1921-11-04. Major i armén s. d. Anställd vid försäkringsaktiebolag Heimdal i Stockholm 1924. Tillstånd att som ryttmästare inträda i Livregementets till häst reserv 1940-02-09. BulgKrigsM. Gift 1901-04-29 i Malmö med Signe Elisabet Richter, född i Malmö 1879-12-27, dotter av bankdirektören Axel Edvard Teodor Richter och Caroline Ryberg.

Barn:

 • Stig Gustaf, född 1906-11-10 i Ystads stadsförs, död 1909-01-15, därst,.

TAB 28A

Georg Axel August (översiktstab 11, av Carl August Georg tab 28), född 1902-04-11 i Ystad. Studentexamen i Ystad 1920-06-03. Elev vid Tekniska högskolan 1921. Utexaminerad från fackavdelningen för elektroteknik 1925-05-31. Anställd vid Allmänna svenska elektriska aktiebolaget 1926–1929, vid Comp. Sudamericana SKF, Bogotá, Colombia 1929–1933 och vid aktiebolaget Svenska kullagerfabriken, Göteborg från 1933. Civilingenjör. LSTF 1926. Anst. hos Santorin-Werken aktiebolaget, Stockholm. Gift 1934-09-15 i Bo kyrka i förs med samma namn Sth. (Skeppah. förs,. Sth., vb nr 19) med Agnes Reuterskiöld, född 1906-11-14 i Stockholm. Dotter av före detta kaptenen vid Flottan Bernhard Fredrik Reuterskiöld ooh Olga Francke.

Barn:

 • Christer Georg August, född 1935-07-19 i Stockholm, Hedv. El. förs (Johannebergs förs, Göteborg fb nr 131).
 • Stellan Bernhard, född 1937-07-22 i Stockholm (Joannebergs förs, Göteborg, fb nr 172). Civilekonom-examen vid Handelshögskolan i Sthlm 1963-11-00. Anst. i Mo o. Domsjö International i Basel. D:o i Geneve. Ekonomidirektör hos Atlantic Container Line 1967-04-00. Anst. i Arenco ab, administrativ dir inom Maskindivisionen (o ekonomidir tills vidare) inom STAB 1971-03-00. Knuten till Stab-koncernens verkst funktion Business Development 1978.
 • Didrik Georg, född 1942-06-09 i Stockholm (Oscars förs, Sth., fb nr 452).
 • Agnes Marianne,


TAB 29

Carl Gustaf Fredrik, (son av Georg Fredrik Salomon, tab 27), född 1876-01-15 Bårarp Mogenhetsexamen i Lund 1895-12-11. Volontär vid Smålands husarregemente 1896-02-07. Sergeant vid nämnda regemente 1897-08-21. Elev vid Krigsskolan s. å. i sept. Utexaminerad 1898-11-30. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente s. å. 9/12. Löjtnant därst. 1904-02-26. Död 1908-01-15 vid Ränneslätt vid Eksjö, (Eksjö stadsförs, db). Gift 1901-10-02 i S:t Andreaskyrkan i Köpenhamn med Harriet Regina Christensen från Danmark, född 1880-02-27 i Taastrup, Höiethostrup förs, Danmark och döpt den 13/6. Dotter av grosshandlaren Francois Christensen och Regina Philip.

Barn:

 • Erik Edvard Georg, född 1902-07-22 i Eksjö. Anställd hos ingenjörsfirman Geo G. Ehrenborg i Gulfport, Miss., USA. (Dallas, Texas, USA).
 • Ida Jeanna (Dodo), född 1903-12-29 i Eksjö landsförs (Eksjö stads, fb). Gift 1930-10-16 i Köpenhamn med kaptenen vid Jönköpings-Kalmar regemente Hans Christian Emanuel Hebbe född 1890-04-16 i Rogberga förs, Jönk. Död 1938-02-22 i Eksjö,.
 • Ove, född 1905-04-28 Eksjöholm Ehrenborg i Gulfport, Miss., USA.

TAB 30

Georg (Göran) (översiktstab 11, son av Georg Fredrik Salomon, tab 27), född 1880-06-04 Bårarp Chefsingenjör för södra distriktet, San Antonio, Tex., USA., hos Manufacturers Appraisal Co. of Philadelphia. Konsulterande ingenjör i Gulfport, Miss., USA. Direktör för Standard Unit. System USA. Död 1954 i Texas USA. Gift 1:o 1908-10-03 i Birmingham, Ala., USA., med Cecil Henderson, född 1880-10-20 i Terre Harte, Ind., USA., från vilken han blev skild 1953-12-00, dotter av gruvägaren Albert S Henderson och Margaret T. Henderson. Gift 2:o 1954-02-02 med Louise Mena Oestreich, född 1923-07-02.

Barn:

 • 1. Geo, född 1909-09-27. Död s. å. 28/9.
 • 1. Margaret Ann, född 1911-06-19. Död s. å. 29/9.

TAB 31

Jöns, (son av Casper, tab 5), född 1734-05-03 Hovdala s socken, Kristianstads län. Sergeant vid Kronobergs regemente 1749. Volontär vid general Cronströms regemente i Holland 1750. Fänrik därst. 1752-05-00. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1753-06-01. Stabskornett därst. s. å. 27/9. Löjtnant 1758-04-25. Regementskvartermästare2 1760-09-22. Ryttmästare 1763-05-09. Major i armén 1773-09-15. RSO 1779-01-24. Premiärmajor vid regementet 1780-08-20. Avsked 1789-09-26. Död 1794-04-17. Gift 1776-05-24 på Kråk (Kråksjöholm) i Mölltorps socken, Skaraborgs län med sin broders svägerska Beata Maria Tham, född där 1756-12-17, död 1809-07-07 på Bårarp, dotter av kornetten Isak Tham, och friherrinnan Ulrika Dorotea von Buddenbrock.

Barn:

 • Casper Isak Mikael, född 1788. Justitieombudsman. Död 1823. Se Tab. 32.
 • Elisabet Ulrika, född 1791-10-18, död 1862-05-01. Gift 1809-09-21 i Revinge kyrka Hallands län med sin kusin, majoren Salomon Ehrenborg, född 1776, död 1821.
 • Amalia Gustava, född 1793-04-13 på Bårarp, död där s. å. 1/5.
 • Amalia Eleonora, född 1794-06-09 på Bårarp, död där 1798-04-05.

TAB 32

Casper Isak Mikael, (son av Jöns, tab 31), döpt 1788-11-19 Hjälmshult. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen. Protokollssekreterares titel 1809-06-29. Kopist i krigsexpeditionen s. å. 2/8. Vice advokatfiskal i kammarrätten 1809-12-05. Landssekreterare i Skaraborgs län 1810-12-20. 1. Expeditionssekreterares fullmakt 1813-06-05. Sekreterare i Skaraborgs läns hushålln.sällskap 1818-01-28–1822-01-28, dess ordförande 1821–1823. RNO 1819-09-09. Vice landshövding i Skaraborgs län 1821-07-16. Avsked från landssekreterarebeställningen 1823-02-19. Riksens ständers justitieombudsman 1823. Död s. å. 16/9 i Stockholm och begraven å Klara kyrkogård, varest hans gravsten synes nära södra kyrkodörren. 'Han var en allmänt aktad och värderad ämbetsman'. Gift 1811-09-01 i Karlstads domkyrka med författarinnan Anna Fredrika Carlqvist, född 1794-03-15 i Karlstad, död 1873-05-20 i Linköping, dotter av handlanden i Karlstad Nils Carlqvist och Anna Christina Reimer.

Barn:

 • Georg Sebastian, född 1812-06-28, död s. å. 6/8 i Mariestad.
 • Anna'' Beata, född 1813-09-06 i Mariestad. Död 1894-02-04 i Stockholm. Känd som miniatyrmålarinna. Gift 1835-11-05 Kråk med generallöjtnanten Johan Kleen, adlad af Kleen, född 1800, död 1884.
 • Johan August, född 1814-09-17 i Mariestad, död 1824-01-18 Råbäck
 • Maria Ulrika (Ulla), född 1815-11-19 i Mariestad, död 1901-03-05 i Stockholm. Gift 1841-07-04 på Kråk med biskopen över Linköpings stift, KmstkNO, teol. och filosofie doktorn Ebbe Gustaf Bring, född 1814-07-04 i Askersund, död 1884-08-12 i Linköping.
 • Catharina Elisabet, född 1817-04-27 i Mariestad, död där s. å. 11/10.
 • Elisabet Catharina (Betty), född 1818-07-22 på Råbäck, död 1880-03-22 i Södertälje. Författarinna. Gift 1856-05-19 på Östra Bors bruk i Lindesbergs socken, Örebro län med aktuarien, friherre Johan August Posse af Säby, i hans 2:a gifte, född 1815, död 1865.
 • Rikard Mikael, född 1819-09-18, död s. å. 1/11 på Råbäck.
 • Rikard Mikael, född 1821. Filosofie doktor. Död 1887. Se Tab. 33.

TAB 33

Rikard Mikael, (son av Casper Isak Mikael, tab 32), född 1821-05-30 Råbäck. Student i Uppsala 1838. Filosofie kandidat 1844. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 25/9. Promov. filosofie doktor 1845-06-16. T. f. protokollssekreterare 1850. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1870–1878. RNO 1877-12-01. Död 1887-10-19 i Skara. Ägde Kråk i Mölltorps socken, samt del i Lagerfors bruk i Bellefors socken, (båda i Skarab.). Gift 1851-06-24 på Röfors bruk i Medåkers socken, Västmanlands län med friherrinnan Catharina Eleonora Fredrika Märta Sparre, född 1832-06-21 på Röfors, död 1912-08-09 Kråk, ]], dotter av kaptenen, friherre Carl Johan Sparre, och Hedvig Fredrika Cederborg.

Barn:

 • Elin Fredrika Eleonora, född 1852-03-28 på Kråk, död 1922-07-07 i Lommaryds prästgård o. förs, Jönk.,. Gift 1869-06-05 i Stockholm med kyrkoherden i Lommaryds och Bälaryds pastorat av Linköpings stift Daniel August Ärnström, född 1839-04-25 i Gårdveda socken, Kalmar län.
 • Hedvig Anna Elisabet, född 1853-03-08 på Kråk, död 1872-04-06 på Östra Bors Bruk i Lindesbergs socken, Örebro län. Gift 1870-09-28 i Stockholm med brukspatronen Adolf Georg Titus Atmer i hans 1:a gifte (gift 2:o 1874-09-25 i Stockholm med Ida Johanna Carolina Settergren, född 1853-09-25 i Husaby i Västergötland, dotter av kaptenen Johan Anatoleon Christer Settergren och Augusta Carolina Richert), född 1838-04-08 vid Vittskövle i likanämnda socken, Kristianstads län, död 1900-02-24 Amundtorp
 • Salomon Erik Mikael, född 1856-09-28 på Östra Bor. Inspektor på Kråk 1880–1884. Bryggeriinspektor 1884–1893. Död 1918-01-01 i Hjo. Ägde Borrbäck i Hjo landsförsaml. Skaraborgs län. Gift 1896-10-09 i Hjo landsförsaml. med Anna Charlotta Wadner, född 1860-02-11 Systratorp, ]], död 1911-10-17 i Hjo landsförsaml., ]], dotter av jordbrukaren Anders Petter Johansson och Brita Lovisa Gustafsson.
 • Isak Filip Martin, född 1857-10-23 på Östra Bor. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1875-02-01. Student 1876-05-18. Elev vid Krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 30/11. Löjtnant 1886-02-02. Död 1891-04-27 i Stockholm. Gift där 1887-11-03 med Siri Eleonora Carolina Wallenberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896-02-15 i Stockholm med översten, greve Erik Carl Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa, i hans 2:a gifte, född 1859, död 1913), född 1868-09-21 i Stockholm, dotter av bankdirektören André Oskar Wallenberg och Anna Eleonora Charlotta von Sydow.
 • Märta Maria Catharina, född 1859-02-22 på Östra Bor, död 1908-03-06 i Rom, (Lunds stadsförs, db). Gift 1878-08-29 på Kråk med en av de aderton i svenska akademien, före detta professorn i österländska språk vid Lunds universitet, KmstkNO m. m., teol. och filosofie doktorn Esaias Henrik Vilhelm Tegnér, född 1843-01-13 i Kjelltorps socken, Malmöhus län. Död 1928-11-21 i Lund (db nr 265).
 • Rikard Simon Casper, född 1860. Kapten. Död 1921. Se Tab. 34.
 • Fredrika Beata Nanny Betty (Frida), född 1862-02-26 Vedevåg, död ogift 1889-12-09 i Göteborg.
 • Ulrika Vilhelmina (Ulla), född 1863-07-23 på Vedevåg. Gift 1893-08-31 i Mölltorps kyrka med praktiserande läkaren i Stockholm, RVO, med. licentiat Jonas Erik Arvid Tengstrand, född 1861-07-12 i Hjo, död 1925-08-08 i Göteborg.
 • Fredrik Hans August, född 1865-05-07 i Stockholm, död där 1873-11-04.
 • Carl Rikard Emanuel, född 1867-09-10 på Östra Bor. Död 1873-11-13 i Stockholm.
 • Sixten Axel Mattias, född 1870-02-08 i Stockholm. Volontär vid Kalmar regemente. Död 1892-01-26 på Kråk.

TAB 34

Rikard Simon Casper, (son av Rikard Mikael, tab 33), född 1860-03-02 på Östra Bors bruk. Volontär vid Västgötadals regemente 1879-02-05. Mogenhetsexamen i Stockholm 1880-05-21. Elev vid Krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 25/11. Löjtnant 1887-01-14. Disponent sedan 1893 för Heagård i Söndrums socken, och Vapnö m. m. i likanämnda socken, (båda i Hall.). Kapten 1897-09-25. RSO 1901-12-01. Avsked 1910-03-04. Kapten i Skaraborgs reg:s reserv s. å. 4/4. Död 1921-10-01 och jordfäst s. å. 9/10 i Mölltorps kyrka, Mölltorps förs, Skar.. Ägde Kråk, som han inköpte 1892-03-14 samt arrenderade Skogsbo i Longs socken, Skaraborgs län sedan 1884-03-14. Gift 1885-07-18 i Göteborg med Matilda (Mathy) Börjesson, född 1862-03-12 i nämnda stad, död 1923-03-31 i Stockholm, Kungsholms förs, ]], dotter av bryggeriägaren Lars Börjesson och Emilia Charlotta Rohdin.

Barn:

 • Märta Ellen Emilia, född 1886-05-25 på Skogsbo, död där 1887-05-06.
 • Margareta Fredrika (Greta), född 1888-01-14 på Skogsbo. Död 1933-03-20 i Hornsberg. Gift 1918-11-02 i Mölltorps kyrka, Karlsborgs förs, Skaraborgs län, ]] med kaptenen i 2. livgrenadjärregementets reserv, filosofie kandidat Seth Olof Welin-Berger, född 1884-09-26 i Västervik. Äger Hornsberg och Stjärneborg i Tryserums, Östra och Västra Eds socknar Kalmar län.
 • Ebba Ulrika Elisabet, född 1889-01-10 på Skogsbo, död 1902-01-25 på Kråk.
 • Nanny Hedvig Matilda Catharina (Carin), född 1891-11-06 Skogsbo. Gift 1917-04-14 i Mölltorps kyrka o. förs, Skar., med agronomen och förvaltaren av Stora Kärr i Habo socken, Anders Olof Kindlund, född 1886-08-12 på Stora Kärr
 • Astrid Anne-Beate, född 1894-08-17 på Heagård. Skolkökslärarinna. Lärarinna vid Åkerströms husmodersskola i Stockholm. Finl Sk Fk. FLSK. FMM 1939–41. Gift 1926-06-24 på Kråk (Mölltorps förs, Skar., vb nr 4) med vice häradshövdingen Oscar Verner Becker, i hans 2:a gifte, född 1874-07-21.
 • Jöns Fredrik Sebastian, född 1896. Godsägare. Se Tab. 36.

TAB 35

Richard Lars Casper, (son av Rikard Simon Casper, tab 34), född 1890-04-26 Skogsbo Förvaltare vid Kråk i Mölltorps förs, Skarab. 1908–1909 och vid St. Röå i Bredviks förs, , Skaraborgs län 1909–1919. Verkst. direktör i aktiebolag Auto-taxa i Stockholm 1919. Direktör i aktiebolaget Kapillär 1921. Innehar firman Internationella varuagenturen. Gift 1913-07-05 i Hjo (Eksjö stadsförs, vb) med Marianne Jenner Borg, född 1889-12-23 i Eksjö. Dotter av grosshandlaren Carl Leonard Borg och Emma Jenner-Lovegrove.

Barn:

 • Marianne Jenner Märta, född 1914-04-20 på St. Röå i Bredviks förs, Skarab.,. Sekreterare.
 • Ulla Margaretha (Ulrika) , född 1916-02-27 på St Röå i Bredviks förs, Skaraborgs län. Studerande. Gift 1:o 1942-02-23 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb nr 24) med Einar Larsson, född 1918-08-29. Död 1946 enl AK. Gift 2:o 1951-07-14 med Louis Ferrari född 1911-09-11. LLM (San Francisco, CA, USA). J. D.= Doctor of Jurisprudence (medd AK 1975).
 • Carl Casper Gösta, född 1918-03-22 på St. Röå i Bredviks förs, Skarab. Se Tab. 35A.
 • Betty Anna-Beata, född 1921-02-04 i Stockholm, Brännkyrka förs,.

TAB 35A

Carl Casper Gösta (översikt stab 15, son av Richard Lars Casper tab 35), född 1918-03-22 på St. Röå i Bredviks förs, Skarab.,. Studentexamen vid Palmgrenska samskolan 1938-05-25. Med. kandidat examen i Lund 1941-07-29. Andre underläk. vid lasarettets i Östersund kirurg. avd. 1950-06-01. Med. dr vid Sthlms univ. 1962 (promov. 29/5). Prakt kirurg v Betaniastiftelsens sjukhus. Gift l:o 1945-02-11 i Stockholm (S:ta Maria Magd, förs, Sth., vb 26) med lab. bitr. Lalla (namnbyte) Victoria (Pettersson) Lindblom, från vilken han blev skild gm Södra Roslags domsaga 1958 (13/2) lkd 13/3, född 1920-12-02 (Hillareds förs, Älvsb. fb) (Borås). Dotter av handlande Carl Johan Mattias Pettersson (Lindblom) och Gurli Cecilia Ingeborg, född Flach. (tab 10). G. 2:o 1961-11-28 i Sthlm, Oscars med översköterskan Gunvor Linnea Brandin, född 1931-01-16 i Kristianstad (N. Åsums förs Krist., fb). Dotter av lagerchefen Einar Algot Brandin o. Astrid Linnea Karlsson.

Barn:

 • 1. Gösta Casper Michael
 • 1. Louise Viktoria
 • Gösta Stefan Casimir

TAB 36

Jöns Fredrik Sebastian, (son av Rikard Simon Casper, tab 34), född 1896-07-10 på Kråk i Mölltorps förs, Skaraborgs län. Realskoleexamen i Skövde 1914. Genomgått Skara lantmannaskola 1915–1916 och Skara kontrollassistentkurs 1916. Inspektor vid Kråks säteri 1917–1919. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1920. Utexaminerad 1922. Äg. Kråks säteri i Mölltorps förs, Skarborgs län från 1922. Gift 1:o 1922-11-25 i Lunds stadsförs ]] med Eva Hilda Fredrika Olin från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1940-10-08, född 1901-11-07 i Svalövs förs, Malmöhus län. Dotter av godsägaren filosofie doktorn Emil Hjalmar Fredrik Olin och Hilda Elisabet Elmira Anderberg. Gift 2:o 1940-12-15 i Solna kyrka o förs, Stockholms län (vb nr 362) med Margareta Cecilia Hultgren, från vilken han blev skild gm Sth:s RR:s utsl. 1943-12-21, född 1911-11-15. Dotter av doktorn, marinläkaren vid Mlk i flottans reserv Hans Birger Hultgren och Hildur Cecilia Hansson.

Barn:

 • 1. Ebba Märta Frida Elisabet, född 1924-05-06 i Lunds lasarett, Mölltorps förs, Skaraborgs län. Konstnärinna.
 • 1. Eva Brita Anna-Fredrika, född 1925-10-28 i Skövde, Mölltorps förs, Skaraborgs län.. Revisor, GG, SRS. Gift 1:o 1947-09-20 i Engelbrektskyrkan, Stockholm (vb nr 249) med tjänstemannen Fritz Gösta Werner Westin, från vilken hon blev skild gm Sthlms rr:s 3. avd. 1970-02-05, lkr 12/2, född 1916-02-02. Gift 2:o 1976-02-02 med densamme, från vilken hon blev skild 1987-02-02.
 • 2. Margareta Birgitta Clara, född 1941-09-27 på Kråk i Mölltorps förs, Skaraborgs län (fb nr 42)

TAB 37

Sören Gjedde, (son av Rikard Simon Casper, tab 34), född 1897-11-14 Kråk Köpman (Handlande). Hunduppfödare. Gift 1:o 1922-04-17 i Mölltorps kyrka i förs med samma namn, Skarab., ]] med Maria (Maja) Goding, född 1900-08-18 i Karlsborg. Död 1928-05-08 i Köping och begr. i Karlsborg, (db nr 60), dotter av styckjunkaren Carl Henrik Goding och Hilda Maria Vesterberg. Gift 2:o 1945-08-26 i Habo förs, Skarab., (vb nr 12) med hembitr. Greta Emilia Linderoth, född 1906-11-02 i Fagerhults förs, Kalm.,. Dotter av arrendator Nils Emil Ossian Linderoth o. h.h. Maria Emilia, född Burström.

Barn:

 • 1. Märta Ulrika, född 1923-03-13 i Köpings förs

TAB 37.5

Torkel Caspersson, (son av Richard Simeon Casper, tab 34), född 1901-10-27 Kråk. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut. Utexaminerad därifrån 1926. Agronom. Gift 1929-10-20 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb nr 216) med Sigrid Malmerfelt nr 1878, född 1904-05-13 i Hovförs, Stockholm. Dotter av direktören Knut Olof Sixten Malmerfelt och, Sigrid Charlotta Lovisa Tornell.

Barn:

 • Sigrid Anne-Beate, född 1930-09-09 i Mariestad, Trästena förs, Skaraborgs län (fb nr 11). BA ex.
 • Sigrid Catharina, född 1935-08-03 i S:t Matteus förs, Stockholm (fb nr 307).
 • Sigrid Helena Margaretha, född 1940-06-21 i S:t Matteus förs Stockholm (nr. 261).

TAB 38

Olof, (son av Casper, tab 5), till Storeberg i Tådene socken, Skaraborgs län. Född 1739-04-13. Student i Lund 17545. Examen för anställning i ämbetsverken 1755-06-23. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen s. å. Kapten i dansk tjänst. Död 1809-04-04 Råslätt. Gift 1774-06-21 Kråk med Eva Tham, född 1753-11-20 Gärde, död 1825-01-30 på Råslätt, dotter av kornetten Isak Tham, och friherrinnan Ulrika Dorotea von Buddenbrock.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1775-04-20 Grimstorp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1780-10-30. Sergeant därst. 1785-05-23. Fänrik s. å. 27/9. Genom byte stabsfänrik vid Jönköpings regemente2 1793-04-26. Avsked 1797-04-10. Död 1802-11-12 i Batavia som andre styrman i Ostindiska kompaniets tjänst under resa till Kanton med skeppet Östergötland.
 • Alexander Mauritz, född 1777. Kapten. Död 1820. Se Tab. 39
 • Carl Sebastian, född 1789-05-26 på Råslätt. Kadett vid Karlberg 1803-05-25. Avgången därifrån 1805-10-18. Student i Lund 18065. Fänrik i armén 1811-02-26. Död ogift 1838-10-21 på Råslätt.

TAB 39

Alexander Mauritz, (son av Olof, tab 38), född 1777-04-26 på Grimstorp. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 17902. Kornett därst. s. å. 12/8. Fänrik vid Jönköpings regemente 1792-12-18. Avsked 1797-04-07. Kaptens titel. Död 1820-04-09 Ynglingarum s län. Gift 1805-12-24 på Havsjö i Bringetofta socken, Jönköpings län med sin kusin Eleonora Eufrosyne Vilhelmina Ehrenborg, född 1782-09-04, död 1858-02-14 i Linköping, dotter av kaptenen Johan Daniel Ehrenborg och grevinnan Vilhelmina Douglas.

Barn:

 • Sofia Louisa, född 1807-06-24 Tolefors, död 1854-11-02 i Kalmar. Gift 1826-06-24 med majoren Johan Henrik Adlercreutz, friherre Adlercreutz, född 1800, död 1841.
 • Fredrik Vilhelm, född 1808. Underlöjtnant. Död 1881. Se Tab. 40.
 • Carl Johan, född tvilling 1814-10-10, död 1815-01-26.
 • Vilhelmina Charlotta, född tvilling 1814-10-10, död s. å. 30/12.
 • Emilia Ulrika, född tvilling 1817-10-04 på Ynglingarum, död där 1818-02-08.
 • Augusta, född tvilling 1817-10-04 på Ynglingarum, död där s. d.
 • Gustaf Alexander Mauritz, född 1820. Löjtnant. Död 1887. Se Tab. 41.

TAB 40

Fredrik Vilhelm, (son av Alexander Mauritz, tab 39), född 1808-08-30 Tolefors. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1825-03-31. Avsked 1828-03-28. Underlöjtnants n. h. o. v. 1839-10-05. Död genom olyckshändelse 1881-11-20 Åby i Gråmanstorps socken, Kristianstads län. Gift 1848 Kolleberga s län med Signe Julie Cöster, född 1823-08-11 på Olstorp, död 1862-02-14 på Åby, dotter av ryttmästaren Johan Gabriel Cöster och Sofia Catharina Cöster.

Barn:

 • Eufrosyne Gabriella Sofia Vilhelmina (Mimmi), född 1853-02-11 på Kolleberga. Död 1929-02-27 i Lund (Burlövs förs, Malm. db nr 21). Gift 1:o 1873-09-29 på Åby med kamreraren Carl August Andersson, född 1837-11-03 Felleberga, död 1881-10-20 i Hälsingborg. Gift 2:o 1883-12-07 i Malmö med kamreraren vid Svenska telegrambyråns filial därst. Ernst Emil Edvard Esbjörn Nilsson, född 1859-06-20 Skave
 • Johan Alexander Sigurd Mauritz, född 1858-01-05 på Kolleberga. Var först anställd i Skånes enskilda banks avdelningskontor i Landskrona och sedan en tid trädgårdsodlare vid Opphem i Tjärstads socken, Östergötlands län, död ogift 1921-12-21 i Åkarp (Burlövs förs, Malm., db).

TAB 41

Gustaf Alexander Mauritz, (son av Alexander Mauritz, tab 39), född posthumus 1820-12-30 Ynglingarum s län. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1838-01-27. Underlöjtnant därst. 1840-07-27. Löjtnant 1848-06-17. Avsked 1849-03-27. Död 1887-06-28 Opphem s socken, Östergötlands län. Ägde nämnda egendom. Gift 1846-05-09 i Karlskrona med Disa Götilda von Hagelstein, född 1826-06-21 Södertou, död 1900-04-26 i Norrköping, dotter av hovjägmästaren Carl Hugo von Hagelstein och Charlotta Eleonora Sundevall.

Barn:

 • Erik Ragnar, född 1847-04-18 på Opphem, död där 1867-11-07.
 • Disa Eleonora Augusta, född 1848-09-07, död 1854-04-17. .
 • Harald Torgny, född 1849. Vice konsul. Död 1937. Se Tab. 42.
 • Helge Gustaf, född 1851. Grosshandlare. Död 1929. Se Tab. 43.
 • Alf August , född 1853-07-28, död 1854-08-09.
 • August Torsten Sigurd, född 1855-07-01 på Opphem. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1874-02-24. Mogenhetsexamen 1876. Elev vid Krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1877-10-23. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/11. Löjtnant 1883-09-06. Avsked från lön 1884-03-07. RVO 1896-06-06. Direktör på Grand hotel i Stockholm 1899. Ägde gymnastikinstitutet vid nr 86 Boulevard Haussmann i Paris. Död 1918-12-02 i Stockholm, Kungsholms förs,. Gift 1890-08-12 i Göteborg med Ingrid Lamm, målarinna, född 1866-12-14 i sistn. stad. Dotter av grosshandlaren Albert Martin Lamm och Hilda Heyman.
 • Alfhild Augusta, född 1857-09-08 på Opphem i Värna socken, Östergötlands län. Död 1929-11-11 i Mariefred, ]] och begr. i Tjärstads socken. Gift 1888-07-03 på Opphem med kyrkoherden i Höja pastorat av Lunds stift, kontraktsprosten och extra ordinarie hovpredikanten Anders Andersson Hannerz, född 1847-02-17 i Långaröds socken, Malmöhus län, död 1900-07-19 i Höja prästgård Kristianstads län.
 • Beata Eleonora, född 1859-03-17 och död s. å. 29/6 på Herrsäter.
 • Disa Beata, född 1860-03-17 och död s. å. 8/7 på Herrsäter.
 • Astrid (Eleonora), född 1861-09-26 på Herrsäter, död ogift 1903-03-03 i Köpenhamn genom olyckshändelse och jordfäst s. å. 8/3 i Tjärstads kyrka.
 • Alf Göte Dag, född 1863-12-11 på Herrsäter, död 1867-11-19 på Opphem.
 • Hildur Charlotta, född 1866-01-30 på Opphem. Sjukgymnast. Gift 1914-04-22 i Tranås (Tjärstads förs, Ög., ]] med ägaren av Opphems ångsåg Johan Emil Larsson, född 1871-12-17 Härstorp. Död 1932-07-24.

TAB 42

Harald Thorgny , (son av Gustaf Alexander Mauritz, tab 41), född 1849-12-12 Opphem s förs, Ög. Mogenhetsexamen i Linköping 1868. Student i Uppsala 1869. Examen till rättegångsverken 1874-05-27. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 5/6. Extra ordinarie notarie s. å. 8/6. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium10 s. å. 22/9. Extra ordinarie kontorist vid svensk-norska generalkonsulatet i London 1877-07-30. Kontorist vid nämnda generalkonsulat 1879-10-11. Svensk-norsk vicekonsul i Liverpool 1881-08-06. T. f. konsulatinspektör 1883-11-23–1885-07-01. RDDO 1883-12-04. RVO 1894-12-01. RNS:tOO1kl 1899-01-21. Återkallad 1906-09-28. Avsked 1917-08-13. Äger Opphem i Tjärstads förs, Ög. Död 1937-11-13 Opphem s förs, Ög., (db nr 25). Gift 1:o 1882-07-21 i S:t Mary Abbots kyrka i Kensington i London med Laura'' Bramwell, född 1854-02-10, död 1883-05-10 i Liverpool, dotter av engelske civilingenjören Sir Frederick Joseph Bramwell och Harriet Eleanore Firth. Gift 2:o 1892-06-18 i Emanuelkyrkan i Clifton (Bristol) med Anna Beatrice'' Wait, född 1862-11-25, död 1908-03-23 i Linköpings domk. förs,. Dotter av William Killigrew Wait, Esq. och Elizabeth Perrin.

Barn:

 • 1. Göstaf Bramwell, född 1883-05-02 i Liverpool, liksom syskonen. Civilingenjör.
 • 2. Rolf Killigrew, född 1893-05-24 i Liverpool. Flyttade till Sverige 1906. Studentexamen i Linköping 1913-06-18. Student i Oxford 1913. Inträdde i aktiv tjänst i engelska armén kort efter världskrigets utbrott 1914, under vilket han tre gånger blev svårt sårad. Kapten i 2:nd Border Regiment i engelska armén. Privatläkare. Gift 1:o 1932-12-19 med Cecil Gwendelen S:t Leger Russel i hennes andra gifte, född 1897-03-22.
 • 2. Sigurd Perrin, född 1895-05-03 i Liverpool. Se Tab. 42A
 • 2. Brita Mary, född 1897-06-05 i Liverpool. Se Biografica. Gift 1919-04-12 i Norrköping med civilingenjören Sten August Edholm, från vilken hon blev skild gm S. Roslags doms. HR: s utslag 1947-02-20, född 1891-11-16 i Arjeplogs förs, Nb.

TAB 42A

Sigurd Perrin, (son av Harald Thorgny tab 42), född 1895-05-03 i Liverpool. Flyttade till Sverige 1906. Studentexamen i Linköping 1913-06-13. Elev vid Skogshögskolan 1915-07-05. Utexaminerad 1920-02-23. E. jägmästare. Amanuens i Domänstyrelsen 1920-05-15–1921-06-07. Skogsindelningsassistent i östra distriktet 1921-07-07. Gift 1935-10-20 i Stockholm, S:ta Clara förs, (vb nr 77) med Dagny Hilda Charlotta Sjöberg, född 1906-04-29. Dotter av häradsskrivaren i Torneå fögderi Karl Axel Hugo Sjöberg och Hildur Fredrika Lönnberg.

Barn:

 • Harald Emil, född 1936-08-24 i Linköping (Tjärstads förs, fb nr 23).
 • Gösta Rolf, född 1940-05-12 i Linköping (Westmans BB, Linköping fb nr. 460).
 • Ingrid Brita, född 1942-09-13 i Linköping (Tjärstads förs, fb nr 24).
 • Bengt Hugo

TAB 43

Helge Gustaf, (son av Gustaf Alexander Mauritz, tab 41), född 1851-10-02 på Opphem. Grosshandlare i Norrköping 1880-10-01. Ledamot av hamnstyrelsen i nämnda stad 1886–1904. Ledamot av brandstyrelsen därst. 1887, dess ordförande 1904. Stadsfullmäktig 1896. Styrelseledamot i Norrköping– Söderköping–Vikbolandets järnvägsaktiebolag 1900, i Norrköpings stadshypoteksförening 1909, i Norra Östergötlands järnvägsaktiebolag 1911, i Köping–Uttersberg–Riddarhyttans järnvägsaktiebolag 1916–1924 och i Östergötlands enskilda banks kontor i Norrköping 1920. RVO 1906-06-06. RNO 1924-06-06. Död 1929-05-01 i Norrköping. Gift 1888-06-19 i Norrköping med Anna Laura Mellqvist, född 1853-12-30 i Olai förs. Död 1927-12-20 i Norrköpings Norra förs, (db nr 139), dotter av skomakaremästare Gustaf Mellqvist och Anna Sofia Lindblad.

Barn:

 • Disa Sofia, född 1889-04-06 i Norrköping, död ogift 1923-04-23 i Falun, (Norrköpings Norra förs,.
 • Ebba Laura, född 1891-02-22 i Norrköping.

TAB 44

Johan Daniel, (son av Casper, tab 5), född 1744-05-15. Student i Lund 17545. Kadett vid artilleriet 1758-05-01. Sergeant därst. 1759-02-01. Underlöjtnant 1760-12-09. Premiärlöjtnant vid hertigens av Braunschweig-Lüneburg livgarde 1763-07-06. Kapten därst. 1767-02-25. Löjtnant vid artilleriet i Sverige 1773-02-17. Kapten därst. 1780-06-12. Avsked 1794-01-31. Död 1815-01-26 i Linköping. Bevistade från 1760 års början pommerska kriget. Gift 1781-09-25 Stjärnorp med grevinnan Vilhelmina Douglas, född 1753-10-06 Stjärnsund, död 1839-02-10 i Linköping, dotter av hovmarskalken, greve Vilhelm Otto Douglas, och grevinnan Eleonora Lovisa Sofia Dohna.

Barn:

 • Eleonora Eufrosyne Vilhelmina, född 1782-09-04 på Stjärnorp, död 1858-02-14 i Linköping. Gift 1805-12-24 Havsjö med sin kusin, kaptenen Alexander Mauritz Ehrenborg, född 1777, död 1820.
 • Anna Beata Ulrika, född 1783-09-03 på Stjärnorp. Stiftsjungfru. Blind. Död ogift 1871-01-27 i Linköping.
 • Charlotta Maria Sofia, född 1784-09-15. Stiftsjungfru. Död 1868-05-01 i Linköping. Gift 1801-09-29 på Tolefors i Kärna socken, Östergötlands län med majoren vid livgrenadjärregementet Olof von Feilitzen, född 1773-01-18, död 1828-03-27 i Linköping.
 • Casper Vilhelm Mikael, friherre Ehrenborgh, född 1786. Död 1844. Se friherrliga ätten Ehrenborg nr 366
 • Maria Henrietta Lovisa Christina, född 1787-11-10. Stiftsjungfru. Död 1788-04-02.
 • Carolina Gustava Catharina, född 1791-04-05 på Tolefors, död 1817-01-03 Bolltorp. Gift 1811-04-15 på Västtomta i Drothems socken, Östergötlands län med notarien, friherre Johan Gustaf Funck, i hans 1:a gifte, född 1775, död 1852.
 • Johan Fredrik Christian, född 1793-07-24 och död s. å. 13/9 på Tolefors.
 • Gustaf Daniel Isak, född 1795. Major. Död 1858. Se Tab. 48.

TAB 45

Se friherrliga ätten Ehrenborg nr 366

TAB 46

Se friherrliga ätten Ehrenborg nr 366

TAB 47

Se friherrliga ätten Ehrenborg nr 366

TAB 48

Gustaf Daniel Isak, (son av Johan Daniel, tab 44), född 1795-07-02 Tolefors. Kadett vid Karlberg 1811-04-23. Utexaminerad 1814-05-07. Kornett vid livreg:sbrigadens husarkår s. å. 17/5. Löjtnant därst. 1819-08-03. Ryttmästare i generalstaben 1821-05-08. Avsked från kåren s. å. 19/6. Major i generalstaben 1836-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1840-06-19. Död 1858-08-28 i Linköping. Gift 1828-07-01 Ankarsrum med Emerentia Catharina de Maré, född där7 1802-11-02, död 1839-01-11 i Linköping, dotter av bergsrådet Jakob Gustaf de Maré och hans 1:a fru Emerentia Helena Hoppenstedt.7

Barn:

 • Johan Gustaf Vilhelm Casper, född 1836-12-16 i Linköping. Student i Uppsala 1854. Kansliexamen 1859. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 12/10. Kanslist vid riksdagen 1859–1860. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium10 1859-10-18 samt i tullstyrelsen 1860. Död ogift 1864-12-13 i Stockholm.

TAB 49

Daniel Isak, (son av Casper, tab 5), född 1750-03-30 Hovdala s socken, Malmöhus län. Korpral vid skånska kavalleriregementet 1767-12-22. Livdrabant 1768-03-07. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1771-06-05. Löjtnant därst. 1774-12-20. Ryttmästare 1780-06-12. Major i armén 1793-07-19. RSO 1797-11-01. Avsked 1798-09-10. Död 1803-07-30 i Landskrona, jordfäst därst. s. å. 5/8 och begraven i Fjärrestads kyrka. Gift 1783-02-11 Rist med Hedvig Ulrika Lovisa Klingspor, född 1765-07-18 i Östra Husby socken, Östergötlands län, död 1831-08-28 i Landskrona, dotter av generalmajoren Christian Joakim Klingspor, och Helena Christina de Besche.

Barn:

 • Eufrosyne Christina, född 1784-01-31. Stiftsjungfru. Död ogift 1817-09-01 i Landskrona.
 • Ulrika Lovisa, född 1785-01-06 i Landskrona. Stiftsjungfru. Död 1861-03-22 i Ängelholm. Gift 1803-10-12 i Landskrona med generalmajoren, greve Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, född 1760, död 1853.
 • Hedvig Sofia, född 1792-08-03 på Rebbelberga i likanämnd socken, Kristianstads län, död 1821-11-20 på Eckersholm i Byarums socken, Jönköpings län. Gift 1810-02-13 i Landskrona med majoren A'nders Gustaf Odencrantz, i hans 1:a gifte, född 1778, död 1855.

TAB 50

Jöns, (son av Mikael, tab 4), till Maglö i Mellby socken, Kristianstads län samt Näsbyholm i Fryele socken, Jönköpings län. Döpt 1704-07-14 Ljungarum s län. Bokhållare i kammarkollegium. Kammarförvant därst. Kamrerare. Död 1768-04-24 på Maglö. Gift där 1736-04-15 med Ingeborg Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1727-03-06 med löjtnanten Christoffer Walkendorff, född 1697, död 1730), född 1708, död 1782-06-06 på Maglö8, dotter av majoren Bengt Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Brita Hård af Segerstad.

Barn:

 • Christoffer Walkendorff, född 1737-04-29, död 1739-07-13. Brita Margareta, född 1745-02-07, död s. å. 17/7 och begraven s. å. 20/7 i Mellby socken.
 • Eva Johanna, född 1750-09-01, död 1822-11-04 i Röstånga socken, Malmöhus län. Gift 1798-07-26 i Södermanland med extra ordinarie kanslisten i Göta hovrätt Anders Henrik Grapengiesser, från vilken hon blev skild8, född 1774-12-06 i Jönköping, död före 1822.

Källor

1SK. 2KrAB. 3Lk. 4Lsn. 5Sgn. 6Bsh. 7Lns. 8At (Sch). 9At (S). 10Ak.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: