:

Apolloff nr 912

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten APOLLOFF nr 912 född

Naturaliserad 1680-08-10, introducerad 1680. Utdöd 1906-05-16.


TAB 1

Rör ättens härstamning se Genos, Årgång 4 (1933), s. 24 f. Michailo Opaleff, stupade i kriget mot tatarerna vid floden Sviagu 1547. Son: Samjajtna Opaleff, ordningsman i Polotsk 1577. Son: Zebetri Opaleff. Söner: Grigoro Apoloff, Vasili Zebetrioff, tjänade i Novgorod och togo parti för svenske prinsen Karl Filip och ingingo i svensk tjänst. Vasili Zebetrioff till Kipina, ståthållare på Koporje, adlad 1631-09-13 med namnet Zebetojoff. Fick 1649-11-16 och 1650-12-13 i förläning 13 hemman i Mola socken. Gift med Palageja.

 • Vasili Zebetojov. Rysk bojar. Blev 1631 av konung Gustaf II Adolf adlad, men tog icke introduktion.

Barn:

 • Gregori, kallade sig Apolloff, till Starabura i Samo socken (Koporie). Fänrik vid adelsfanan i Ingermanland 1645–1651. Gift med Agrafena Aminoff, dotter av ståthållaren Feodor Aminoff, naturaliserad Aminoff, och Audotia Camajkov.

Barn:

TAB 2

Johan Apolloff, naturaliserad Apolloff (son av Gregori Apolloff, tab 1), till Kipina i Kipina socken och Petrina i Swida socken, båda i Koporie län. Överstlöjtnant för en skvadron präst- och civilbetjäntes ryttare 1677 . Naturaliserad svensk adelsman, jämte sina bröder Peter och Vasili, 1680-08-10 (introducerad 1680 under nr 912). Kommendant i Nyenskans 1689-04-14. Överste för Viborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1701-02-01. Fången 1704-08-10 vid Nyenskans . Död 1706-06-00 i rysk fångenskap. Gift med Anna von der Pahlen, dotter av Reinhold Magnus von der Pahlen till Randakylä.

Barn:

 • Gregori. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift.
 • Christian. Blev av sin broder Gregori av våda ihjälskjuten.
 • Margareta. Gift 1:o med en kapten von Essen. Gift 2:o med lantrådet Schönfäldt.
 • Elisabet Johanna. Gift med officeren i svensk tjänst Henrik Johan Schulman (Nv.), av samma släkt som adliga ätten Schulman.

TAB 3

Reinhold Fredrik (son av Johan Apolloff, naturaliserad Apolloff, tab 2). Löjtnant vid Henn. Rud. Horns värvade ingermanländska infanteriregemente i Nyen. Död 1698-01-21. Gift med Justina Korss i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Johan Henrik Winter, adlad Winter, född 1682, död 1746), dotter av amtmannen och överkrigskommissarien Johan Korss.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1694, död ung.
 • Magnus Johan, född 1695, död ung.
 • Catharina Justina, född 1698, död ogift 1768-03-18 i Kimstads prästgård Östergötlands län.

TAB 4

Reinhold Gustaf (son av Reinhold Fredrik, tab 3), född 1696-10-06. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1711. Sekundfältväbel vid Östgöta infanteriregemente 1712. Sekundfänrik 1713-02-11. Konfirmationsfullmakt 1716-06-13. Premiärfänrik 1716-08-27. Avsked 1721-10-30. Död 1772-08-13 i Elimä socken .. Han var med vid Gadebusch 1712 och Tönningen, vid vilket senare tillfälle han blev fången av danskarna 1713-05-06, men frigjorde sig själv och hemkom 1714. Han erhöll pension 1731-07-15, var bosatt i Elimä socken i Finland, samt befann sig med hustru och fem barn, av vilka endast nedanstående två äro kända, i fattiga omständigheter 1750. Gift med Catharina Bergman.

Barn:

 • Catharina, levde änka 1783. Gift 1762-03-10 med soldaten Hans Blomster.
 • Hedvig, född 1737, död 1743-02-27 i Elimä.
 • Justina Renata, född 1739-03-10, död 1752-09-10 i Elimä.
 • Margareta Ulrika, född 1741-05-23 i Elimä.
 • Christina, gift 1753-12-26 i Elimä med soldaten Elias Krusenberg [Ckb.].

TAB 5

Reinhold Johan (son av Reinhold Gustaf, tab 4), född 1744-06-20 i Kymmenegårds län. Antagen i krigstjänst 1755. Var 1758 furir vid Björneborgs regemente. Styckjunkare vid artilleriet 1759. Fänrik 1761-07-29. Placerad vid Björneborgs regemente 1762-01-14. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1775-06-22. Avsked med tillstånd att stå kvar i armén 1788-05-28. Död 1807-09-14 i Rouvesi socken. Han bodde i Ruovesi socken i Finland. Gift 1774-08-31 i Tavastchus med Helena Catharina Wiander, från vilken han 1789 blev skild, född 1750-08-07 i Tavastehus (Medd. av skriftställaren J. Finne ur kyrkoarkiv.), död 1830-11-30 i Tammerfors (Medd. av sekreteraren O. Durchman ur kyrkoarkiv.), dotter av rådmannen och handelsmannen i Tavastehus Mattias Wiander och Anna Sabina Kræmer. (Medd. av skriftställaren J. Finne ur kyrkoarkiv.)

Barn:

 • Reinhold Gustaf, född 1774-10-23, död 1775-04-08.
 • Johanna Gustava, född 1775-12-26 , flyttade ogift till Åbo 1814. (Medd. av sekreteraren O. Durchman ur kyrkoarkiv.)
 • Margareta Helena, född 1777-11-04. Gift 1796-05-22 i Ruovesi socken med Mattias Eriksson från Jämink. (Medd. av skriftställaren J. Finne ur kyrkoarkiv.)
 • Ingrid Catharina, född 1779-11-20. Gift 1805-06-16 i Kuru kapell med nämndemannen Matts Jöransson [Ckb.].
 • Johan Adolf, född 1781-11-16. Sergeant vid arméns flottas finska sjöartillerieskader. Flaggjunkare vid arméns flottas finska sjöartillerieskader. Underlöjtnant 1806-07-02, ogift dödsskjuten vid Sveaborg 1808-02-02.
 • Maria Sofia, född 1783-11-21, död ogift 1846-02-03 i Tammerfors. (Medd. av sekreteraren O. Durchman ur kyrkoarkiv.)
 • Reinhold Gustaf, född 1785-06-29 i Ruovesi socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur kyrkoarkiv.), död i Ruovesi socken (Medd. av skriftställaren J. Finne ur kyrkoarkiv.) 1792-03-19.

TAB 6

Carl Jakob (son av Reinhold Johan, tab 5), född 1787-11-14 i Ruovesi socken i Finland. Förare vid Björneborgs regemente 1803-01-26. Student i Åbo 1804-05-29. Fanjunkare 1807-10-13. Fänrik 1808-04-11. Fänrik vid Kalmar regemente 1810-06-19. Löjtnant vid Kalmar regemente 1812-12-24. Kapten 1819-12-07. RSO 1830-12-01. 3. Major 1838-03-03. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1845-04-30. Avsked ur krigstjänsten 1846-11-03. Postmästare i Simrishamn 1848-11-30. Carl XIV Johans med. 1855. Död 1865-08-22 i Simrishamn. Han bevistade såväl 1808 och 1809 års fälttåg i Finland, samt blev fången vid kapitulationen i Kalix 1809-05-29, som fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. . Gift med Carolina Sofia Dahlberg, född 1807-07-02 i Alseda socken, Jönköpings län, död 1864-05-07 i nämnda stad, dotter av lantbrukaren Lorentz Dahlberg och Anna Sofia Hultman.

Barn:

 • Hedvig Jakobina, född 1825-01-16 i Eksjö, död ogift 1896-05-23 i Växjö.
 • Vilhelmina, född 1828-07-16, död ogift 1878-02-25 i Kristianstad.
 • Herman, född 1836-07-25 i Eksjö. Volontär 1853-06-29. Furir 1854-06-30. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1857-06-22. Löjtnant 1863-09-15. Kompaniofficer vid Karlberg 1869–74. Kapten 1874-11-06. RSO 1879-12-01. Major i armén 1886-09-04. Major vid vid södra skånska infanteriregementet 1889-02-01. Avsked 1891-10-16. Död 1906-05-16 i Lund och utgick ätten med honom. Ägde huset nr 10 Slottsgatan i Malmö. Gift 1876-11-08 i Malmö med Alma Maria Christina Abrahamsson, född 1856-10-27 i Malmö. Död 1927-12-02 i Lunds stadsförsamling (db nr 320). Dotter av kaptenen Christer Fredrik Abrahamsson och Boronea Sylvestra Saxtorph från Danmark.
 • Reinhold, född 1839-12-05 i Eksjö. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1856-08-06. Student i Lund 1857-12-12. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1858-04-19. Furir vid Kalmar regemente 1859-05-07. Officersexamen 1859-11-10. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1860-05-29. Löjtnant 1865-08-29. Kapten 1878-07-04. RSO 1883-11-30. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1892-01-31. Död ogift 1895-07-10 i Karlsbad.
 • Clara, född 1847-08-05, död 1847-08-07.

TAB 7

Peter Apolloff, naturaliserad Apolloff (son av Gregori Apolloff, tab 1), till Gorka i Kipina socken (Koporie). Kapten vid överstelöjtnanten Schantzenstjernas dragonskvadron 1677-07-05. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder Johan och Vasili, 1680-08-10 (introducerad 1680 under nr 912). Stadfästad i sin kaptensbeställning 1698-07-04. Gift med sin äldste broders svägerska Barbara Regina von der Pahlen, dotter av Reinhold Magnus von der Pahlen till Randakylä.

Barn:

 • Anna Magdalena, född 1684 i Nyen, död 1754-05-29 i Åbo och begraven i Kanckasgraven i Åbo domkyrka [Åbo.]. Gift 1:o med ryttmästaren vid ett värvat regemente Ernst Fromhold von Tiesenhausen, född 1675-10-05 i Riga, död 1710-10-00 . Gift 2:o med generalmajoren och landshövdingen Otto Reinhold Yxkull, friherre Yxkull, i hans 2:a gifte, född 1670, död 1746.
 • Magnus Johan. Fänrik vid Viborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1700-12-07. Löjtnant vid Viborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1701-05-01. Konfirmationsfullmakt 1701-11-07. Stupade 1704-08-10 vid Narvas intagande.
 • Barbro Margareta, död 1715. Gift med kaptenen Carl Gustaf Jägerhorn af Storby, i hans 2:a gifte, död 1715.
 • Sofia Alexandra, död 1723 i Åbo.
 • Herman Reinhold, kornett vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente. Död ogift 1710 i pesten.
 • Regina, född 1689, död 1765-04-20 i Pälkäne socken. (Medd. av skriftställaren J. Finne ur kyrkoarkiv.). Gift 1716-07-25 med kaptenen Mauritz Gustaf Brakel, född 1691, död 1721, fader till herrarna Brakel, som blevo naturaliserade svenska adelsmän.

TAB 8

Vasili Apolloff, naturaliserad Apolloff (son av Gregori Apolloff, tab 1), till Starabura och Vatina i Kipinä socken. Ryttmästare vid livländska adelsfanan 1680-01-19. Konfirmationsfullmakt 1680-08-10. Naturaliserad svensk adelsman, jämte sina bröder Johan och Peter, 1680-08-10 (introducerad 1680 under nr 912). Kommendant på Koporie slott 1701-10-14. Död 1709-11-00 i Viborg. Gift 1:o med Sumo Humatov. Gift 2:o med Anna Lovisa von Bieschwang.

Barn:

 • 2. Zakarias Fredrik. Fänrik vid Hastfers värvade regemente. Fången i Viborg 1710-06-15. Förd till Tobolsk, där han dog under fångenskapen 1722-02-00.
 • 2. Magnus Gustaf, född 1689 i Ingermanland. Kom i tjänst som gemen 1706. Fältväbel med löjtnants titel vid Wellingkska regementet till fot. Fången vid Viborgs övergång 1710. Avsked 1735-10-23. Erhöll pension 1736-08-04.
 • 2. Anna Barbara, död 1757-06-00 i Nådendal. Gift med kaptenen Carl Christoffer von Kathen, nr 995, född 1686, död 1739.
 • 2. Sofia Louisa, död änka 1742-10-20 i Stockholm (Ad. Fredr.). Gift med kaptenen vid Åbo läns infanteriregemente Abraham Ahock, född 1678 i Viborg , död 173(6?).
 • 2. Märta Gertrud Helena, levde 1738. Gift (under fångenskapen i Ryssland) 1713-04-16 i staden Verchoturje i Sibirien med kaptenen vid Dükers värvade dragonregemente, majoren Henrik Svanberg eller von Schwanberg, född 1680, död 1751 på Lemburg i Livland.

TAB 9

Gregori (son av Vasili Apolloff, naturaliserad Apolloff, tab 8), född 1683 i Ingermanland. Gick i fransk tjänst 1699. Kapten i fransk tjänst 1707-03-21. Avsked 1716. Kapten vid Österbottens infanteriregemente 1717-04-29. Generaladjutant vid jämtländska armén (Rf.) 1718. Major vid Tavastehus infanteriregemente 1718-05-23. Majors indelning 1724-04-29. Död 1743-03-25 på Salo och begraven i Asikkala socken (Finland). Gift 1:o med sin kusins styvdotter, friherrinnan Ottiliana Yxkull, född 1704, begraven 1733-10-02 i Avikkala kyrka, dotter av generalmajoren och landshövdingen Otto Reinhold Yxkull, friherre Yxkull, och hans 1:a fru Catharina Elisabet Paykull. Gift 2:o 1737-12-27 i Asikkala socken (Finland) med Sigrid Helen Humble från Kurkila, levde änka och barnlös 1752.

Barn:

 • 1. Catharina Elisabet, döpt 1725-07-19 i Asikkala socken (ett barn begraven 1726-06-17 i Helsingfors).
 • 1. Christina Dorotea, född 1732-01-03 på Salo.
 • 1. Otto Reinhold, född 1733-04-08 på Salo. Begraven 1733-10-02 i Avikkala kyrka
 • 1. Maria Elisabet, född 1722-04-21 i Jämsä socken.
 • 1. En dotter, född 1724, begraven 1725-05-20 i Jämsä socken.
 • 1. Eva, född 1729-04-26, begraven 1730-04-24 i Jämsä socken [Ckb.].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: