:

Heijkenskjöld nr 1983

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Heijkenskjöld nr 1983

Adlad 1761-03-10, introd. 1773.

Heijkenskjöld A198300.png

TAB 1

Detlof Heijke, inkom från Tyskland jämte Herman Fust och Anders Lapp, och var, lika med dem, kopparsmed eller bruksmästare först vid myntverket i Säter, sedan i Avesta, dit nämnda verk förflyttades 1644. Gift med Märta Pedersdotter, död 1693-05-00 i Avesta.

Barn:

 • Detlof Heijke. Arrendator av Gammelbo bruks- och lantegendomar i Ramsbergs socken, Örebro län, född 1631, död 1709-08-02 och begraven s. å. 19/12. Gift 1703-10-15 med Margareta Tilas i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1713-01-13 med brukspatronen Christian Malmin, född 1686-04-01 på Gammelbo, död där 1733-05-04)1, född 1674-12-11, död 1747-10-09 på Gammelbo1. Dotter av assessorn Daniel Tilas (fader till överselöjtnanten Olof Tilas, adlad Tilas) och Helena Nordlind.

Barn:

 • Detlof Heijke, adlad Heijkensköld, född 1707-07-04 på Gammelbo. Student i Uppsala2 1715-02-22. Auskultant i bergskollegium 1728-06-07. Utrikes resor 1730–17343. Resor i Norge 17363. Bergmästare i Nya Kopparbergs bergslag 1737-03-15. LVA 1742-01-20. Assessors n. h. o. v. 1748-02-05. Extra ordinarie assessor i förutn kollegium 1751-01-06. Extra ordinarie bergsråd 1757-04-01 med tur från 1756-12-14. Fick3 halv assessorslön 1758-07-04 och full sådan 1759-03-21. Bergsråd 1772-11-11. Adlad 1761-03-10 (introd. 1773 under nr 1983). Död 1775-03-26 i Stockholm. Gift 1743-07-19 i Stockholm4 (Nikolai förs) med Catharina Elisabet Hising, född 1724-02-16. Död 1775-04-14 i Stockholm. Dotter av grosshandlaren i Stockholm brukspatronen Mikael Hising och Margareta Ingemarsdotter Frodbom samt syster till bergsrådet och brukspatronen Johan Hising, adlad Hisinger.

Barn:

 • Margareta Lovisa, född 1746-05-29. Död 1828-08-06 på Noor i Bro socken (Stockholm). Gift 1775-03-10 i Stockholm med kanslirådet, greve Salomon Cronhielm af Flosta, född 1742. Död 1813.
 • Catharina Christina, född 1747-06-01. Död 1822-12-20 i Raumo. Gift 1770-07-22 i Stockholm med majoren Gustaf Henrik Blåfield, född 1731, död 1783.
 • Detlof, född 1748-07-27. Död en dag gammal.
 • Elisabet Ulrika, född 1749-08-24. Död s. å. 27/11.
 • Detlof, född 1751. Bergsråd. Död 1824. Se Tab. 2
 • Carl Fredrik, född 1753-05-28 i Nya Kopparberget. Hovrättsråds titel. RNO 1818-05-11. Död barnlös 1829-04-16 på sin egendom Sickelsjö i Götlunda socken (Örebro län). Gift 1:o 1785-02-22 med Johanna Erina Dackwardi-Lillieström, född 1763-12-29. Död 1805-10-22. på Sickelsjö. Dotter av kammarherren Johan Niklas Dackwardt-Lillieström, nr 408, och Anna Margareta Rosenstam nr. Gift 2:o 1808-06-09 Björksund ) med friherrinnan Agneta Lovisa Djurklou, född 1773-11-17. död 1844-08-17 på Sickelsjö, dotter av översten friherre Nils Djurklou, och grevinnan Ulrika Catharina Mörner af Morlanda.
 • Christian, född 1759-08-10 på bergmästarebostället Storgården i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Sergeant vid Västmanlands regemente 1775-05-04. Fänrik därst. s. å. 29/11. Transp. till Västerbottens regemente 1780-04-26. Stabslöjtnant därst. s. å. 20/12. Kapten 1786-01-19. Avsked 1789-02-26. Kammarherre hos hertig Fredrik Adolf av Östergötland 1800-11-04. Död ogift 1831-08-25 på Östra Bor i Lindesbergs landsförsaml. Han ägde någon tid Yxe gård och Järle bruk i nämnda landsförsaml.

TAB 2

Detlof, (son av Detlof Heijke, adlad Heijkenskjöld, tab 1), född 1751-01-05. Student i Uppsala3. Examen in jure publ. svecano 17683. Jur. examen 17693. Auskultant i bergskollegium s. å. 19/6. Extra ordinarie notarie därst. 1771-12-11. Avsked med assessors titel 1776-02-07. Brukspatron på Hällefors bruk. RNO 1800-06-14. KVO 1813-05-11. Bergsråds titel 1817-07-15. Död 1824-10-02 på Hällefors bruk i likanämnd socken, Örebro län, av vilket han var ensam ägare sedan 1821. Gift 1776-06-07 i Stockholm med Ulrika Lovisa Victorin, född 1756-12-09, död 1825-06-03 på Hällefors, dotter av assessorn och brukspatronen Stjärnfors

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1777, död s. å. 28/12 på Hällefors.
 • Sofia Lovisa, född 1778, död 1790-11-18 i Stockholm.
 • Catharina Ulrika, född 1780, död 1845-02-01 i Stockholm. Gift 1806-07-27 i Hällefors kyrka med sin farbrors frus kusin, en av rikets herrar, statsrådet, greve Adolf Göran Mörner af Morlanda, född 1773, död 1838.
 • Margareta Charlotta, född 1781-08-19, död ogift 1834-07-29 i staden Remla i Syrien, under resa från Jerusalem.
 • Detlof, född 1784-02-25, drunknade 1799-05-30 i Arbogaån.
 • Johanna Maria, född 1785-09-06, död 1857-09-30 Stockholm. Gift 1805-05-09 i Hällefors kyrka med översten Gustaf Fredrik von Wright, född 1766, död 1811.
 • Carl Gustaf, född 1792. Kammarherre. Död 1833. Se Tab. 3

TAB 3

Carl Gustaf, (son av Detlof, tab 2), född 1792-06-28. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1812. Kopist därst. 1813-05-19. Extra kanslist 1814-02-28. Kanslist 1816-02-28. Kammarjunkare s. å. Protokollssekreterare 1818-05-11. Kammarherre 1821-04-26. Avsked med förste protokollssekreterares n. h. o. v. 1824-03-23. Död 1833-12-12 i Stockholm. [5] Han ägde Hällefors bruk och gods, 'varest han bland annat införde en nationaldräkt och vid Krokborn gjorde vackra anläggningar till sina underhavandes och omkringboendes nöje och trevnad'. Gift 1825-09-01 Axbergshammar med friherrinnan Eva Augusta Cronstedt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1840-05-10 på Hällefors bruk med majoren, greve Gustaf Lewenhaupt, i hans 2:a gifte, född 1791, död 1873), född 1797-08-06 på Axbergshammar, död 1877-04-19 på Karlslund vid Västerås, dotter av majoren, friherre Jakob Otto Cronstedt, och friherrinnan Ulrika Eleonora Wrangel af Sauss.

Barn:

 • Carl Detlof Jakob, född 1826-07-24, död 1839-04-30.
 • August, född 1828-02-25, död 1839-04-28.

TAB 4

Adolf, (son av Detlof Heijke, adlad Heijkenskjöld, tab 1), född 1756-11-30 i Nya Kopparberget. Volontär vid livgardet 1772-02-22. Furir därst. s. å. 18/9. Fänrik 1773-03-31. Löjtnant 1775-12-06. Avsked med majors karaktär 1779-02-08. Död 1802-12-06. Gift 1779-11-04 på Skinnskattebergs bruk i likan. socken, Västmanlands län med sin kusin, Christina Sofia Hising i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1808-04-16 i Stockholm med en av rikets herrar, generalen Johan Henrik Tawast, friherre och greve Tawast, i hans 1:a gifte, född 1763, död 1841), född 1762-04-08, död 1821-01-16 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm, dotter av brukspatronen Vilhelm Hising (fader till brukspatronen Vilhelm Hising, adlad och adopt. Hisinger) och Barbara Christina Fabrin.

Barn:

 • Detlof, född 1780. Bergsråd. Död 1831. Se Tab. 5
 • Vilhelm, född 1781, död s. å. 24/12 på Östanås.
 • Adolf Detlof, född 1783. Krigsråd. Död 1825. Se Tab. 18.
 • Ludvig Detlof, född 1784-10-18. Fänrik vid Svea garde 1795-04-23. Avsked 1803-05-12. Extra ordinarie kanslist i utrikesstatsexpeditionen s. å. 4/7. Fänrik vid Upplands regemente 1808-04-27. GMtf 1809-07-22. Avsked från regementet 1810-02-20. Kanslist i krigsexpeditionen s. å. 29/5. Avsked 1812-11-03. Kapten i armén 1813-07-22. RSO s. å. 10/12. RRS:tVIO4kl s. å. Major i armén 1816-03-19. Överstelöjtnant i armén 1829-08-21. Överstes avsked 1835-01-24. Död barnlös 1852-07-31 i Falun. Bevistade krigen mot Danmark och Ryssland 1808–1809 samt som adjutant vid generalstaben fälttågen i Tyskland och Norge 1813–1814. Gift 1832-12-20 i Falun med Eufrosyne Charlotta Matilda Geisler, född där 1798-07-15, död 1876-06-11 Arboga, dotter av kassören Erik Geisler och Elisabet Eleonora Eggertz.
 • Christina Sofia, född 1786-06-23, död 1852-06-10. Gift 1804-09-16 med vice häradshövdingen Hans Carl Olivecrona, född 1775, död 1832.
 • August Detlof, född 1788-03-25, död s. å. 29/3 på Östanås.
 • Carl'' Vilhelm Detlof, född 1790-03-11. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1809-06-09. Kaptens avsked 1815-12-10. Bergsråds n. h. o. v. 1818-12-20. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1866-12-16 Närsjö. Ägde en tid Bredsjö bruk i Hjulsjö socken, Örebro län. Gift 1819-06-13 Medevi med Christina Amalia Adelaide Virgin, född 1796-03-14 i Göteborg, död 1877-05-07 på Närsjö, dotter av konteramiralen Arvid Virgin, och hans 2:a fru Carolina Levina Arfvidsson.

TAB 5

Detlof, (son av Adolf, tab 4), född 1780-10-12 i Göteborg. Fänrik i livgardet 1787-06-03. Student i Uppsala3. Jur. examen därst.3. Bergsexamen3. Avsked ur krigstjänsten 1717-02-20. Auskultant i bergskollegium 1801-01-26. Gjorde en resa till utrikes bergverk 1802. Brukspatron Granhult. Bergsråds titel 1826-06-14. Död 1831-11-29 på Granhult. Gift 1:o 1805-08-17 på Norums bruk i Nyeds socken, Värmlands län med Birgitta Maria Lennartsson, född 1785-03-29 på nämnda bruk, död 1809-06-21, dotter av brukspatronen Herman Lennartsson och hans 1:a fru Catharina Elisabet Collin. Gift 2:o 1812-10-16 i Ramsbergs socken, Örebro län med sin både kusin och syssling Sofia Eleonora Hisinger, född 1791-06-21 på Skinnskatteberg, död 1845-02-21 i Arboga, dotter av brukspatronen Vilhelm Hising, adlad och adopt. Hisinger, och friherrinnan Anna Märta Eleonora Taube af Odenkat.

Barn:

 • 1. Carl Detlof, född 1806, död 1807-01-16.
 • 1. Carl Selim Vilhelm, född 1807. Brukspatron. Död 1871. Se Tab. 6.
 • 2. William, född 1813-08-29 på Granhult. Kadett vid Karlberg 1827-10-03. Utexaminerad 1835-12-09. Sekundlöjtnant vid flottan 1836-01-23. Premiärlöjtnant därst. 1845-03-17. Kaptenlöjtnants avsked 1858-03-27. Död 1865-08-23 på Skinnskattebergs bruk i likan. socken, Västmanlands län. Han var under de sista åren blind.
 • 2. Emma Ottiliana, född 1815-05-23 på Granhult, död 1841-07-31 på Skinnskattebergs bruk. Gift 1839-08-10 med brukspatronen Gustaf Sjöqvist, född 1809-03-27 i Örebro, död 1877-12-17 i Hjo.
 • 2. Hilda Eleonora, född 1816-09-24, död 1849-01-13 i Götlunda prästgård, Örebro län. Gift 1844-08-25 i Arboga med prosten och kyrkoherden i Götlunda, filosofie magister Carl Johan Ramsten i hans 1:a gifte (gift 2:o 1850-09-10 med Henrika Magdalena Sjöqvist, född 1809-03-27, död 1868-06-00, dotter av apotekaren, assessor Gustaf Sjöqvist och Anna Maria Thomson), född 1796-01-07 i Barva socken, Södermanlands län, död 1852-05-28 av slag på vägen hem från Arboga, där han hämtat sin hustru.
 • 2. Tor Viktor Henrik, född 1818. Brukspatron. Död 1872. Se Tab. 13.
 • 2. Maria Sofia Vilhelmina, född 1823-07-02 på Granhult. Stiftsjungfru. Död 1853-02-23 i Visby. Gift 1847-06-08 i Västerås med apotekaren i Visby Johan Erik Lübeck i hans 1:a gifte (gift 2:o 1862-01-12 med Carin Elisabet Scholander, född 1818-04-28, död 1899-01-03, dotter av kamreraren i postverket Fredrik Georg Scholander och Catharina Rebecka Nyström), född 1811-03-02 i Landskrona, död 1868-09-27 på Ärendals bruk i Frustuna socken, Södermanlands län, vilket han ägde.
 • 2. Tekla Eva Amalia, född 1826-08-11. Stiftsjungfru. Död 1853-02-04 i Stockholm Klara förs i Stockholm och begraven på Nya kyrkogården. Gift 1850-10-08 i Stockholm med arkivarien, friherre Johan August Posse af Säby, i hans 1:a gifte, född 1815, död 1865.
 • 2. Sofia Adelaide Carolina, född 1832-05-21 på Granhult, död där 1833-03-29.

TAB 6

Carl Selim Vilhelm, (son av Detlof, tab 5), född 1807-08-12 GranhultKadett vid Karlberg 1820-09-28. Avgången från krigsakademien 1825-06-07. Student i Uppsala 1826. Utexaminerad från Falu bergsskola 1829. Ledamot av Örebro läns landsting. Ledamot av borgareståndet 1865–1866. RNO 1866-07-03. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1867–1871. Död 1871-09-14 på Malingsbo bruk. Ägde 1/2 i Granhults och Klotens bruk i Ramsbergs socken, Västmanlands län och Malingsbo bruk i likan. socken, Kopparbergs län samt egendomen Ringaby i Ödeby socken, Örebro län, över vilka han var disponent, och ägde dessutom Frösvidal i Kils socken, Örebro län från 1868. Gift 1831-06-09 i Falun med Sara Gustava Falhem, född 1802-03-01 i nämnda stad, död 1881-11-30 i Stockholm, dotter av bergsråd mannen Erik Falhem och Elisabet Stenmark.

Barn:

 • Carl Vilhelm Detlof, född 1832. Bruksförvaltare. Död 1866. Se Tab. 7.
 • Selim Lennart, född 1833. Överste. Död 1918. Se Tab. 9.
 • Erik Gustaf, född 1834. Kommendörkapten. Död 1900. Se Tab. 10.
 • Adolf Ludvig, född 1835-12-30 på Klotens bruk. Elev vid Nora skogsinstitut 1853. Skogsförvaltare vid Granhult, Kloten och Malingsbo till 1872. Bruksägare. Död 1912-01-01 på Grimsö i Ramsbergs socken, Västmanlands län. Ägde Grimsö samt Billingbo i Skedvi socken, Västmanlands län sedan 1872.
 • Tor William, född 1837. Bruksdisponent. Död 1907. Se Tab. 12.
 • Sofia Maria Gustava, född 1842-01-03 på Granhult, död 1864-06-11 i Stockholm. Gift 1863-08-27 på Ringaby med hovstallmästaren Gillis Fritiof August Boy, i hans 1:a gifte, född 1823, död 1893.
 • Emma Vilhelmina, född 1843-11-28 på Granhult. Död 1929-03-24 i Stockholm, Oscars förs (db 73). Begraven i Solna socken (Stockholms län). Gift 1869-10-28 i Stockholm med översten vid fortifikationen, KVO1kl, RSO, Viktor Mauritz Landegren, född 1823-03-07 i Jönköping, död 1888-03-10 i Stockholm.

TAB 7

Carl Vilhelm Detlof, (son av Carl Selim Vilhelm, tab 6), född 1832-03-31 på Klotens bruk. Extra ordinarie elev vid Falu bergsskola 1855–1856. Bruksförvaltare på Granhult. Död där 1866-11-17 genom olyckshändelse. Gift 1860-09-04 Riddarhyttan med Hilda Maria Sofia Ohlson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1872-06-13 i Stockholm med bruksägaren Johan Erik Petrus Schjåltz, född 1844-03-14 på Olofsfors bruk i Nordmalings socken, Vb., död 1902-03-30 i Stockholm), född 1839-12-10 på Riddarhyttan, död 1911-02-11 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs , dotter av bruksägaren Carl Johan Ohlson och Sofia Petronella Hinnersson.

Barn:

 • Ida Sofia Gustava, född 1861-07-11 på Granhult, liksom syskonen, död 1862-07-06.
 • Elin Hilda Maria, född 1863-08-11. Död 1937-08-15 i Stockholm (db 24). Gift 1886-06-23 Lundby med godsägaren Erik Kihlmark, född 1859-06-16 Riddarhyttan, död 1909-05-09 i Örebro.
 • Carl Detlof, född 1865. Godsägare. Se Tab. 8

TAB 8

Carl Detlof, (son av Carl Vilhelm Detlof, tab 7), född 1865-04-03 på Granhult. Äger Söderby i Turinge socken, Stockholms län sedan 1891 samt har en tid ägt Marsta i nämnda socken och Al i Ytterenhörna socken, Södermanlands län.Död 1953-05-23 (Turinge förs db, Stockholms län). Gift 1891-11-17 i Kristiania med Agnes'' Dina Teodora Dahl, född 1870-12-24 vid Ås lantbruksskola i Norge. Dotter av lantbruksskoleföreståndaren Fredrik August Dahl och Helga Margareta Charlotte Anker.

Barn:

 • Signe Eima, född 1892-10-12 i Turinge förs, Stockholms län. Gift 1917-12-07 i Stockholm (Turinge förs, Stockholms län, vb) med direktörsassistenten i aktiebolag Separator, löjtnanten i flottans reserv, jur kandidat Erik'' Brändström i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1934-06-27 (gift 2:o 1935-01-23 med Dagmar Werner i hennes 2:a gifte), född 1892-10-01 i Linköping.

TAB 9

Selim Lennart, (son av Carl Selim Vilhelm, tab 6), född 1833-03-15 på Klotens bruk. Kadett vid Karlberg 1850-01-15. Utexaminerad 1855-05-29. Underlöjtnant vid dalregementet s. å. 30/5. Löjtnant 1858-04-05. Kapten 1871-11-03. RSO 1876-12-01. Major 1878-05-10. Överstelöjtnant och förste major 1885-05-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i regementets reserv 1891-01-23. Överstes n. h. o. v. s. å. 2/4. Avsked ur regementets reserv med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i armén 1898-02-04. Avsked ur armén s. å. 11/2. Död 1918-03-22 i Stockholm, Oscars förs. Ägde husen nr 25 Norra Smedjegatan och 24 Malmskillnadsgatan i Stockholm. Gift 1863-08-26 i Stockholm med Anna Emilie Augusta Constantia Boy, född 1836-07-14 i Stockholm, död där 1907-04-27, dotter av generallöjtnanten Johan Fredrik Boy, adlad Boy, och hans 1:a fru Christina Emilie Rosenborg.

Barn:

 • Emma Augusta Matilda, född 1864-12-22 Ursvik, död 1897-07-18 i Södertälje. Gift 1885-03-26 i Stockholm med kaptenen, friherre Carl Erik Gustaf Leijonhufvud, född 1859, död 1898.
 • Gustava Emilia Adelaide, född 1867-01-01 i Nottebäcks socken, Kronobergs län, död s. å. 26/4.
 • Anna Sara Catharina, född 1869-11-22 på Malingsbo i likan. socken Kopparbergs län, död 1875-02-23 i Stockholm.

TAB 10

Erik Gustaf, (son av Carl Selim Vilhelm, tab 6), född 1834-04-26 på Klotens bruk i Ramsbergs socken, Örebro län. Kadett vid Karlberg 1850-01-15. Utexaminerad 1857-02-15. Sekundlöjtnant vid flottan s. å. 26/2. Anställd i fransk örlogstjänst 1860–1862. Löjtnant vid skärgårdsartilleriet 1866-10-01. RAnhABjO2kl 1869. Avsked med tur och befordringsrätt 1872-02-27. Avsked 1873-04-12. Kaptens n. h. o. v. s. d. Landstingsman i Stockholms län 1878–1879. Kommendörkapten i flottans reserv 1884-08-26. RSO s. å. 1/12. Död 1900-04-26. Ägde Älvvik på Lidingö, Stockholms län 1873–1883. Gift 1862-09-21 i Stockholm med Anna Maria Sofia (Mia) Sandels, född där 1841-02-20, död 1881-11-09 på Älvvik, dotter av kammarherren Per Benjamin Sandels, och Henrika Maria Flensburg.

Barn:

 • Carl William Detlof, född 1865. Före detta bruksägare. Se Tab. 11.

TAB 11

Carl William Detlof, (son av Erik Gustaf, tab 10), född 1865-08-26 i Karlskrona. Ägde del i Åvike bruk i Hässjö socken, (Västranorrlands län) åren 1881–1893. Genomgick Johannisbergs lantbruksskola 1885–1886. Ägde Alstäkets tegelbruk i Värmdö socken, Stockholms län 1897–1900, Bro gård i Tensta socken, Uppsala län 1900–1902, Häggsjö i Häggdångers socken, Västranorrlands län 1902–1906, Sätra i Vårdinge socken, Stockholms län 1907–1909, St. Fänsåker i Vagnhärads socken, Södermanlands län 1907–1910, Sågsberg i Västra Torsås socken, Kronobergs län 1911–1915, m. m. samt hus i Perchtoldsdorf vid Wien 1921–1925. ÖRKOffHt. Död 1933-05-02 i Älmhult och begraven i Västra Torsås förs, Kronobergs län. Gift 1908-05-19 i Köpenhamn (Vagnhärads förs, Södermanlands län, vb) med Anna Carolina Carlsson, född 1882-12-24 i Nora landsförs Örebro län . Död 1932-12-20 i Bolzano, Italien. Dotter av lantbrukaren Carl Carlsson och Emelie Carolina Sjöholm.

Barn:

 • Gustaf Detlof Ludvig, född 1909-04-23 på Sätra gård i Vårdinge förs, Stockholms län (Vagnhärads förs, Södermanlands län, fb), död 1914-09-13 å Sågsberg i Torsås förs, Kronobergs län.
 • Per Carl William Selim, född 1910-12-22 i Allinge på Bornholm. Se Tab. 11A.
 • Anna-Lisa Emelie Karin, född 1912-06-26 Sågsberg. Gift 1943-07-07 i Älmhult (Stenbrohults förs, Kronobergs län vb nr 10) med landsfiskalen Sigge Göthe Kirsten, född 1888-11-17 i Göteborg.
 • Sigrid Märta Emma Regina, född 1916-01-22 i Växjö stadsförs.
 • Brita Gerda Anna Maria, född 1926-03-26 i Gras di Bolzano, Italien . Vävlärarinna. Textillärare.

TAB 12

Tor William, (son av Carl Selim Vilhelm, tab 6), född 1837-07-12 på Klotens bruk. Student i Uppsala 1856. Extra ordinarie elev vid Falu bergsskola 1865–1866. Disponent Granhult till 1873. Ägde del i Åvike bruk i Hässjö socken, Västranorrlands län sedan 1873. Död 1907-01-12 i Vaxholm. Gift 1874-11-05 i Stockholm med Augusta Johanna Sofia Molin, född 1854-07-07 i Vänersborg. Död 1931-04-03 i Härnösand (db 16) och begraven i Värmdö socken, Stockholms län. Dotter av stadsläkaren Carl Fredrik Molin och Sofia Gustava Forslöf. Dotter.

 • Elsa Sofia Gustava, född 1886-05-13 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1911-10-11 i Vaxholm ]] med kaptenen vid kustartilleriet Johan Viktor Hilding Wahlberg, född 1877-04-18 i Värmdö förs, Stockholms län.

TAB 13

Tor Viktor Henrik, (son av Detlof, tab 5), född 1818-04-13 Granhult. Student i Uppsala 1835. Jur. examen 18383. Bergsexamen 18413. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen 1838-06-23. Extra ordinarie elev vid Falu bergsskola 1841–1842. Auskultant i bergskollegium 1841-06-21. Inspektor 1849 och disponent på Skinnskattebergs bruk 1852. Bruksägare. Död 1872-11-11 i Stockholm. Ägde delar av Granhults, Klotens, Malingsbo och Skinnskattebergs bruk. Gift 1847-05-20 i Falun med Sofia Augusta Lorichs, född 1825-06-15 i nämnda stad, död 1868-11-16 på Skinnskatteberg, dotter av landshövdingen Per Daniel Lorichs, och Maria Gahn.

Barn:

 • Daniel Adolf Detlof, född 1848. Sekreterare. Död 1919. Se Tab. 14.
 • Carl Henrik Vilhelm, född 1849-06-28 Falun. Mogenhetsexamen i Västerås 1870-05-31. Student i Uppsala s. å. 3/10. Kansliexamen 1879-12-13. Amanuens i lantförsvarsdepartementet 1880-02-24. Auskultant i kommerskollegium 1880-03-21. Amanuens i arméförvaltningen 1882-06-05. Revisor och bokhållare i nämnda förvaltning 1895-06-21. Kanslisekreterare i lantförsvarsdepartementet 1900-08-08. RVO 1904-12-01. Kansliråd i K. M:ts kansli 1907-10-29. Död ogift 1908-01-23 i Jacobs förs,Stockholm.
 • Anna Maria, född 1851-03-04 på Skinnskatteberg, död 1922-01-15 i Stockholm. Gift 1874-07-28 i Skinnskattebergs kyrka med majoren, friherre Hans Gustaf Vilhelm Elias Lagerheim, född 1830, död 1914-03-25 i Stockholm.
 • Ernst William Gustaf, född 1856. Bruksförvaltare. Död 1919. Se Tab. 16.
 • Matilda Charlotta Alice, född 1859-10-19 på Skinnskatteberg. Död 1939-11-09 i Linköping. Gift 1889-11-09 i Skeppsholms kyrka i Stockholm med kaptenen Fredrik August Sebastian af Petersens, född 1928 .

TAB 14

Daniel Adolf Detlof, (son av Tor Viktor Henrik, tab 13), född 1848-05-21 i Stockholm Klara förs i Stockholm. Mogenhetsexamen i Västerås 1867-06-12. Student i Uppsala s. å. 17/9. Jur. preliminärexamen 1869-05-29 och examen till rättegångsverken 1874-01-31. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 10/2. Extra ordinarie notarie s. å. 4/3. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådsturätt s. å. 27/3. Extra ordinarie kanslist i arméförvaltningen 1876-11-01. Amanuens i nämnda förvaltning 1882-06-05. Revisor i arméförvaltningen 1893. Sekreterare därst. 1900-11-09. RVO 1903-12-01. Avsked 1915-05-28. Död 1919-11-14 i Stockholm, Oscars förs. Ägde tillsammans med sina syskon del i Skinnskattebergs och Billsjö bruk. Gift 1875-04-29 i Stockholm med Sofia Emilia (Si) Uggla, född 1850-06-22 Böke s län. död 1924-08-02 i Stockholm, Oscars förs. Dotter av löjtnanten Anders Julius Uggla, och Emilie Sofia Matilda Bäck.

Barn:

TAB 15

Carl Anders Detlof, (son av Daniel Adolf Detlof, tab 14), född 1876-04-13 i Stockholm. Volontär vid Första Svea artilleriregemente 1894-05-15. Mogenhetsexamen 1894-05-18. Sergeant 1895-09-18. Elev vid krigsskolan i Karlberg s. å. 25/9. Styckjunkare 1896-08-12. Utexaminerad s. å. 3/12. Underlöjtnant vid 2. Svea artilleriregemente s. å. 9/12. Utexaminerad från allm. artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-05-15. Löjtnant 1901-05-03. Genomgick krigshögskolan 1904–1906-07-07. Kapten 1906-06-22. Regementskvartermästare 1906-11-01–1910-10-31 och 1918-11-01–1921-08-18. RSO 1917-06-06. Chef för artilleriets officersaspirantskola 1919–1920. Major vid Norrlands artilleriregemente 1921-08-19. Överförd till övergångsstat 1925-11-13. Avsked 1931-04-02 fr. o. m. s. m. 19. Äg. sedan 1921 Olofsfors i Dala-Husby socken, Kopparbergs län. RJohO. Död 1943-04-20. Gift 1904-08-04 i Uppsala domkyrka med Signe'' Söderlund, född 1880-10-02 i Uppsala domk-förs. Dotter av filosofie doktorn Simon Fredrik Söderlund och Elise Antoinetta Törnebohm.

Barn:

 • Sven Gösta Detlof, född 1906-09-12 i Uppsala, Upplands artillerigegementes förs Se Tab. 15A
 • Eva Marianne, född 1913-07-03 i Uppsala, K Upplands art. regementes förs. Gift 1:o 1940-03-31 i Danderyds kyrka i förs med samma namn, Stockholms län (vb 13), med bergsingenjören Vollrath Eiserman, född 1912-10-03. (Äktensk. uppl. gm Stockholm RR:s utslag 1945-05-14).
 • Märta Signe Alice, född 1922-06-28 på Olofsfors i Dala-Husby förs, Kopparbergs län. Studentexamen 1941-05-26. NFrK. DFrM. Gift 1949-05-07 i Danderyds kyrka (Danderyds föra., Stockholms län, vb nr 19) med ekonomen Leonard (Lennart) Magnus Waern, född 1921-03-05 i Sthlm. Delägare i firma Wemaco.

TAB 16

Ernst William Gustaf, (son av Tor Viktor Henrik, tab 13), född 1856-03-08 på Skinnskatteberg. Extra elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1877–1878. Utexaminerad från Falu bergsskola 1880. Förvaltare på Billsjö bruk 1882 och vid Skinnskatteberg 1887. Ordförande i Kungsörs distrikts lantbruksförening 1892. Ledamot av Västmanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott s. å. RVO s. å. 1/12. Död 1919-02-04 i Stockholm, Hedvig Eleonora o (Skinnskattebergs förs, Västmanlands län db). Ägde del i Skinnskattebergs och Billsjö bruk. Gift 1893-09-03 i Stockholm med Agnes Terese Lundström, född 1869-05-23 Åbyn. Död 1929-08-20 i Leksand och begraven i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län (db 183) (Stockholm, Engelbrekts förs). Dotter av sågverksägaren Nils Lundström och Emilie Matilda Hedenberg, se adliga ätten von Hedenberg.

Barn:

 • Sofia Margareta Emilia (Greta), född 1894-06-27 på Skinnskatteberg. Gift 1917-06-11 i Storkyrkan i Stockholm med kammarherren, greve Nils Carl Gustaf Fersen Gyldenstolpe, född 1886.

TAB 17

Knut Fredrik, (son av Tor Viktor Henrik, tab 13), född 1857-11-25 på Skinnskatteberg i förs med samma namn, Vm. Arrenderade Taxinge i Lids socken, Södermanlands län 1884–1894 och äg. Stämshöjen i Vika socken, Kopparbergs län. Brukspatron. död 1941-05-13 på Stämshöjen, Korsnäs i Vika förs, Kopp. (Hosjö förs, Kopp. db 14). Gift 1890-09-25 Stockholm med Ingrid'' Dahlberg, född 1868-08-20 vid Skinnskatteberg i föds. med samma namn, Vm. Död 1943-03-29 Stämshöjen (Hosjö förs, Kopp. db 5). Dotter av med. doktorn Johan Leonard Dahlberg och Augusta Carolina Brodin.

Barn:

 • Ragna Sofia Augusta, född 1893-04-06 Taxinge Gymnastikdirektör. Död 1943-01-13 Korsnäs Gift 1922-11-27 i Falun med löjtnanten Bengt Gustaf Fredrik Lorichs, nr 2172, från vilken hon blev skild genom Västmanlands Västra domsags häradsrätts utslag 1924-12-15, född 1892-04-24 Valstad

TAB 17A

Torh Fredrik Leonard, (son av Knut Fredrik, tab 17), född 1891-07-22 Taxinge Utexaminerad från F. Schartaus handelsinstitut 1912. Reservofficersexamen på Karlberg 1915. Fänrik i Trängens reserv s. å. 5/11. Underlöjtnant därst. 1918-01-18. Löjtnant s. å. 6/12. Verkst. direktör i aktiebolag Heijkenskjöld & C:o 1919. Kapten i träng res. Inneh. assuransfirman Heijkenskjöld & Lindahl sedan 1918-01-15. Äg o beb Stämshöjden, Dalarna. Gift 1949-07-16 (Linköp. domkyrkoförs nr 212) med Dagny Maria Sundin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1931-05-23 med tandläkaren Gustaf Vilhelm Svensson från vilken hon blev skild 1940-12-30) född 1902-09-10 i Norrtälje, Stockholms län (fb nr 60). Dotter av stenhuggaren Per Johan Sandin o Julia Elisabet född Jansson.

Barn:

 • Ingrid Kristina, född 1944-09-22 Engelbrekts förs, Sthlm (Linköp domkyrkoförs, fb nr 649
 • Knut Fredrik Thorsson

TAB 18

Adolf Detlof, (son av Adolf, tab 4), född 1783-05-13. Fänrik vid livgardet 1786-08-29. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1800-01-13. Kaptens avsked 1807-08-26. Krigsråds karaktär 1818-05-11. Död 1825-04-04 Yxe, Örebro län. Ägde Yxe samt Hagby och Järle bruk i Nora socken m. m. Gift 1816-05-18 i Stockholm Nikolai förs med Lovisa Vilhelmina Geijer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1829-07-29 på Yxe med handlanden i Nora, brukspatronen Lars Erik Wedberg, född 1799-03-12, död 1846-09-20 i Nora), född 1797-10-10 i Stockholm Riddarholmens förs, död 1844-08-01 på Yxe och ligger jämte sin senare man begraven i Wedbergska gravkoret på Nora stads södra begravningsplats, dotter av lagmannen och bruksägaren Salomon Eberhard Geijer och Ulrika Charlotta Zidén.

Barn:

 • Salomon Adolf Teodor, född 1817-02-26, död 1842-08-28 på Yxe.
 • Carl Johan Edvard, född 1818. Protokollssekreterare. Död 1881. Se Tab. 19.
 • Frans August Detlof, född 1819. Kapten. Död 1888. Se Tab. 24.
 • Christian Mauritz Conrad, född 1821-02-25 på Yxe, död där 1822-07-12.
 • Carolina Matilda Charlotta, född 1822-08-25 på Yxe, död 1900-01-10 i Stockholm. Gift 1:o 1849-09-18 i Stockholm med löjtnanten Adolf Anton Robert Falkenstedt, född 1823, död 1852. Gift 2:o 1853-09-10 på Christinelund (nu Hitorp) i Nora landsförsaml. med löjtnanten vid flottans mekaniska kår Carl Thorsell, född 1822-01-09 i Karlskrona, död 1878-05-25 i Ronneby.
 • Agneta Lovisa Sofia (Agnes), född 1824-09-24 på Yxe. Stiftsjungfru. Död 1887-11-24 i Nora. Gift 1845-09-21 på Yxe med kronofogden i Nora fögderi av Örebro län, RVO, Carl Axel Zetzell, född 1816-01-02 i Norrköping, död 1889-08-03 i Nora.

TAB 19

Carl Johan Edvard, (son av Adolf Detlof, tab 18), född 1818-07-19 i Lindesberg. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet 1840. Auskultant i kommerskollegium 1842-02-09. Kanslist i kammarkollegium 1846-12-30. T. f. kopist i nämnda departement 1856-05-31. Utnämnd 1861-12-28. Protokollssekreterare i k. m:ts kansli 1862-10-24. Kanslist i ovann. departement 1866-11-02. Avsked 1878-05-31. Död 1881-07-26 i Vaxholm. Han ägde någon tid Sigridsholm i Lunda socken, Stockholms län. Gift 1847-11-10 i Stockholm med Sofia von Francken, född 1828-10-03 i nämnda stad, död där 1877-01-18, dotter av hovmarskalken August Fredrik von Francken, och Christina Maria Sofia Lilliehorn A.

Barn:

 • Edvard August Detlof, född 1848-08-30 i Stockholm, liksom syskonen. Mogenhetsexamen 1869-05-14. Student i Lund s. å. Jur. preliminärexamen 1870-01-31 och examen till rättegångsverken 1872-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Kansliexamen 1873-05-26. Vice häradshövding 1877. Död ogift 1880-10-06 i Stockholm.
 • Augusta Ottiliana Ulrika, född 1850-01-07. Stiftsjungfru. Död 1859-12-21 i Stockholm.
 • Vilhelmina Sofia, född 1851-10-09, död som barn.
 • Hjalmar Gustaf Eberhard, född 1852. Läroverksadjunkt. Död 1918. Se Tab. 20.
 • Hildegard Hedvig Charlotta, född 1854-10-28. Stiftsjungfru. Död ogift 1880-06-27 på Yxlö vid Furusund.
 • Bror Volfgang Adolf Reinhold, född 1858. Kapten. Död 1912. Se Tab. 22.
 • Syster Tilla Mimmi Sofia, född 1861-01-01. Stiftsjungfru. Utexaminerad från högre lärarinneseminarium i Stockholm 1886-06-02. Lärarinna vid elementarläroverket för flickor i Växjö 1886–1891 och vid elementarläroverket för flickor i Kristianstad 1892–1896. Studier i utlandet 1891–1892. Lärarinna vid Sofi Almquists samskola i Stockholm 1897–1899 och vid borgarskolan därst. 1897–1903. Hon har utgivit M.–L. Forsells dagboksanteckningar (1914–1917). Död 1932-11-23 på Ersta sjukhus i Stockholm, Oscars förs db 245).
 • Ebba Oskara Eufrosyne Sofia, född 1867-09-06. Stiftsjungfru. Lärarinna vid elementarläroverket för flickor i Varberg 1888–1891 och vid elementarläroverket för flickor i Växjö 1891–1894 samt vid en liknande läroanstalt i Umeå 1894–1895. Död ogift 1895-11-04 i Stockholm till följd av olyckshändelse.

TAB 20

Hjalmar Gustaf Eberhard, (son av Carl Johan Edvard, tab 19), född 1852-10-15 i Stockholm. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1872-05-14. Student i Uppsala s. å. Lärare vid högre allm. läroverket för flickor i sistnämnda stad 1876–1877. Filosofie kandidat 1879-12-15. Vice kollega vid Östermalms lägre allm. läroverk i Stockholm 1881-01-00–1881-05-00. E. lärare vid högre latinläroverket å Norrmalm 1881–1883. Extra ordinarie lektor vid högre realläroverket 1883–1892. Lärare vid högre elementarläroverket för flickor å Södermalm 1885–1914 och tillika lärare vid Schartaus handelsinstitut. Adjunkt vid ovann. realläroverk 1892-11-12. RVO 1916-06-06. Död 1918-03-19 i Stockholm, Maria förs. Gift där 1887-12-15 med sin kusin Hildegard Lovisa Augusta Ulrika Beata Ottilia von Francken, född 1859-10-20 Tollarö, död 1926-04-05 i Stockholm (Solna förs, db), dotter av kammarherren August Alfred von Francken, och Hildegard Sofia Augusta Stråle af Ekna.

Barn:

 • Detlof Volfgang Heijke, född 1888-11-21 i Stockholm, liksom syskonen. Mogenhetsexamen 1907-05-13. Volontär vid Kronobergs regemente 1908-05-22. Transp. till Gotlands infanteriregemente s. å. 11/10. Elev vid krigsskolan s. å. Utexaminerad 1910-12-19. Underlöjtnant vid regementet s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1914-04-24. Genomgick krigshögskolan 1915–1917. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Stupade s. å. 24/3 (enl db) (Solna förs, db) o. (Viby domk. förs, db) vid en rekognoscering framför Tammerfors och gravsatt på Solna kyrkogård, Stockholms län.
 • Frank August Hjalmar, född 1890. Civilingenjör. Se Tab. 21.
 • Bertil Hjalmar, född 1892-04-17. Studentexamen 1911-05-16. Utexaminerad från Schartaus handelsinstitut. Död 1918-05-18 på Söderby sanatorium (Sthlm, Maria förs, db).
 • Alfred Hjalmar (Alf), född 1896-01-06. Studentexamen 1914-05-13. Kadett vid kustartilleriet. Död 1915-08-17 (enl db) Rindö
 • Hildegard Margareta, född 1900-02-07. Stiftsjungfru. Utexaminerad från statens skolköksseminarium 1922-12-15. Död 1935-10-04 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 222). Begraven i Solna förs Gift 1927-11-08 i Stockholm, Oscar (vb 228) med Med. licentiat Gustaf Olof Billqvist, född 1867-05-24.

TAB 21

Frank August Hjalmar, (son av Hjalmar Gustaf Eberhard, tab 20), född 1890-01-11 i Stockholm. Studentexamen (mogenhetsexamen) därst. 1908-05-19. Elev vid tekniska högskolan 1909. Utexaminerad från dess fackskola för skeppsbyggeri 1913. Civilingenjör. Förste byråingenjör i Patent- och registreringsverket 1931-12-11. Byråchef därst. 1937-09-24 fr.o.m. s. å. 1/10. RVO 1942-11-14. Kapten i Svea livgardes reserv 1944-01-01. Byråchef i Patent- och registreringsverket 1947-10-24. Gift 1922-04-08 i Matteus kyrka i Stockholm, d:o med Elsa'' Roloff, född 1898-10-22 i Kristiania. Dotter av direktören Lorentz Roloff och Inger Lange.

Barn:

 • Inger Hildegard, född 1923-05-07 på Södra BB, Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Veterinärassistent. Laboratorieingenjör.
 • Frank Lorentz Heijke, född 1928-10-30 i Stockholm. Se Tab. 21A
 • Elsa Marianne, född 1930-12-18 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Stiftsjungfru. Tandsköterska. Byråass v karolinska instit. odont fak.
 • Lillemor Aina, född 1938-02-15 i Stockholm, Hedv. El. förs (fb nr 34). Stiftsjungfru. Kontorist. SLK:s ftn i brons 1969-10-27. Barnsköterska institutionssekr v Sthlms univ, institutionsgruppen för svenska.

TAB 22

Bror Volfgang Adolf Reinhold, (son av Carl Johan Edvard, tab 19), född 1858-05-12 i Stockholm. Volontär vid Södermanlands regemente 1876-05-10. Mogenhetsexamen s. å. 19/5. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid Västernorrlands beväringsbataljon, nu Västernorrlands regemente, s. å. 31/12. Ordonnansofficer vid 5. militärdistriktets stab 1882–1890. Löjtnant 1885-10-02. Tjänsteman i försäkringsaktiebolag Skandia i Stockholm 1894. Kapten 1895-07-05. Verkst. direktör för Städernas allm. brandstodsbolag 1896–1912-03-01. Avsked från regementet 1898-08-19. RSO 1899-12-01. RVO 1905-12-01. Kapten i Västernorrlands regementes reserv 1908-12-18. Ovannämnda brandstodsbolags stora medalj i guld 1912. Död 1912-06-15 i Oscars förs,Stockholm. Ägde huset nr 25 Kommendörsgatan i Stockholm. Gift 1885-07-17 i Funäsdalen i Tännäs socken, Jämtlands län med Märta Magdalena Carolina Halvarsson, född 1861-06-09 på nämnda ort, dotter av lantbrukaren Olof Halvarsson och Dorotea Busk.

Barn:

 • Gustaf Olof Volfgang, född 1887. Civilingenjör. Se Tab. 23.
 • Astrid Dorotea Sofia, född 1888-12-13 i Stockholm. Stiftsjungfru. Anställd vid Stockholms stads barn- och ungdomsbibliotek sedan 1921.
 • Märta Gunilla, född 1898-07-04 i Östhammar. Stiftsjungfru. Död ogift 1918-02-15 i Oscars förs,Stockholm.

TAB 23

Gustaf Olof Volfgang, (son av Bror Volfgang Adolf Reinhold, tab 22), född 1887-10-10 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1906-05-17. Elev vid tekniska högskolan 1907. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1910-06-00. Genomgick Technische Hochschule i Darmstadt 1911–1912. Ingenjör vid mekaniska prövningsanstalten i Stockholm 1912–1914, vid Korsnäs cellulosafabriker 1914–1917. Styrelseledamot och souschef för Klara badinrättning (Centralbadet) samt Centralbadets tvättinrättnings aktiebolag i Stockholm 1917–1926. Styrelseledamot och souschef för aktiebolag Bästa, jästfabriken i Gävle, 1922–1926, tills detta bolag inköptes av svenska jästfabriksaktiebolag, då han övergick dit, för att exploatera den av honom 1924 gjorda uppfinningen att framställa bagerijäst ur sockret i avfallslutarna från sulfitfabriker. Studieresa till Panama och Nordamerikas Förenta stater 1925–1926. Har gjort bad- och värmetekniska uppfinningar. Konsulterande för bad- och tvättinrättningsanläggningar. Konsult. Ing. i Sthlm f. värme och badtekniska anläggningar fr. 1927. Ordf. och flottiljchef f. Södertörnsflottiljen av Sveriges frivilliga motorbåtskår fr. 1929. Publ. diverse artiklar i Tekn. Tidskr., m. fl. fachtidsskrifter. L S T F fr. 1907. Gift 1915-09-16 i Stockholm (Djurö förs, Sthlm l, vb) med Carin Lundgren, från vilken han blev skild gm Sth. RR:s utslag 1947-08-25 (1947-08-04) född 1895-01-04 i Göteborg. Dotter av kammarskrivaren vid tullverket Filip William Lundgren och Ellen Emilia Andersson.

Barn:

 • Ingeborg Kajsa Märta, född 1916-07-26 i Staffans förs,Gävle. Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1936-05-23. Gift 1:o 1940-11-30 i Berlin med Dr. jur. Fred C. Ellmenreich fr Sydtyrolen, Italien.
 • Märta Ellen, född 1920-04-26 i Brevik på Lidingö. Studentexamen 1939-05-20 i Nya Elementar skolan fr. fl. Sthlm. SM i simhopp. Simfrämjandets kungliga förtjänstmedalj i guld 1972-03-00. Gift 1941-09-27 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm (Hedv. El. förs, vb nr 26) med kamreren Gösta Emanuel Ölander, född 1911-04-28 i Sthlm.
 • Karin Elisabet (Kajsen), född 1926-07-17 i Hedvig Eleonora förs,Stockholm. Verkst dir i Restaurant AB La Petite AB, Helsingborg.

TAB 24

Frans August Detlof, (son av Adolf Detlof, tab 18), född 1819-12-25 Yxe Örebro län. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1837-07-04. 2. Konstapel därst. s å. 5/12. L. konstapel 1838-06-11. Sergeant 1838-08-10. Sergeant vid Värmlands regemente 1839-10-09. Underlöjtnant därst. 1842-04-28. 2. Adjutant 1847-03-02. Löjtnant därst. 1848-12-19. Kaptens n. h. o. v. 1849-08-28. Avsked s. å. 3/9. Död 1888-06-01 i Stockholm. Gift 1849-08-09 i Stockholm med Hedvig Sofia von Sydow, född 1828-07-22 i nämnda stad, död där 1905-08-02, dotter av kommerserådet Adolf Peter von Sydow och Hedvig Sofia Sundberg.

Barn:

 • Adolf Detlof, född 1850-07-04 på Hult i Ervalla socken, Örebro län. Kadett vid Karlberg 1867-05-02. Utexaminerad 1872-05-15. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 17/5. Löjtnant 1875-12-08. Biträdande lärare vid gymnastiska centralinstitutet i Stockholm 1885–1887. Kapten 1890-08-19. TMO4kl 1891-04-08. RDDO s. å. 14/11. RSO 1893-12-01. OffSiamKrO 1897-04-00. Major vid nämnda garde 1898-12-09. Död barnlös 1901-02-06 i Stockholm. Han var en av stiftarna till Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige samt dess ordförande till sin död. Död 1932-04-05 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1880-08-26 i Västanfors kyrka, Västmanlands län med grevinnan Hedvig Johanna Augusta (Jeanna) Lagerberg, född 1857-07-29 i Stockholm, dotter av översten, greve Gustaf Otto Fredrik Lagerberg, och Augusta Aspelin.

Källor

1E. Thyselius, Släkten Thyselius (1909). 2Um. 3Ab. 4Storkyrkans i Sth. arkiv. 5Skp.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: