:

Natt och Dag nr 13

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Natt och Dag nr 13
Vapensköld för adliga ätten Natt och Dag nr 13

Adlig

Ätten Natt och Dag är näst ätten Bielke den ätt med rent svenskt ursprung, vars säkra släktledning går längst tillbaka i tiden. Medeltida stormansätt vars säkra släktledning går tillbaka till riddaren Nils Sigfridsson känd tidigast 1280, och som åtminstone från 1287 förde den delade skölden. Hans eventuella halvbror Karl Estridsson förde redan 1281 samma vapen, varför vapnets ursprung är något oklart, liksom sambandet mellan de allra tidigaste generationerna. 1500-talsgenealogen Rasmus Ludvigsson rubricerade denna släkt ”Dag och natt” efter dess vapen, en delad sköld med det övre fältet gyllene och det nedre blått. Natt och Dag A1300.png

Natt och Dag A1301.png

TAB 6

Ätten Natt och Dags vapen
Ätten Natt och Dags vapen

Nils Sigridsson. Död tidigast 1299. Riddare, lagman, riksråd. Den äldste kände stamfadern, Nils Sigridsson, fick 1280 genom ett av östgötalagmannen utfärdat brev som förläning den konungen och Ydre härad tillhöriga gården Ringshult i Torpa, vilken gård kom att tillhöra hans ättlingar av denna släkt ända till 1500-talets senare hälft. Han nämnes i detta brev med titeln ”dominus”, vilket torde innebära, att han redan då var riddare. Nils metronymikon som tyder på att hans mor var av högre börd än hans far eller på att han tidigt blivit faderlös, har föranlett en gissning (Adlersparre), att hans mor skulle ha varit konung Knut Erikssons dotter Sigrid, vilket dock ej kunnat bevisas och av kronologiska skäl är praktiskt taget omöjligt. Även hans vapen har föranlett genealogiska kombinationer, som ej kunnat bevisas. Det enda man säkert vet om Nils släktförhållanden är, att lagmannen i Värend Folke Karlsson Lejonbalk nämner honom som sin ”cognatus” (släkting), då lagmannen 1282 gjorde honom till sin testamentsexekutor. Av intresse är i sammanhanget, att Nils 1285 eller 1286 efterträdde den då avlidne Folke Karlsson som lagman, och att hans egen efterträdare blev dennes bror Magnus Karlsson.

Barn:

 • Bo Nilsson. Riddare och riksråd. Död troligen 1322. Se Tab. 7.
 • Sigrid Nilsdotter. Förde en sparre i vapnet enligt uppgift hos Utter, vilket inte behöver vara ett misstag, utan hon kan ha upptagit sin moders vapen, gift med lagmannen i Värend Ture Kettilsson Bielke i hans 2:a gifte, känd 1283-1322, var död 1327. PhT:1958 s30f; SBL:26 s408
 • Birgitta Nilsdotter. Gift 1307-04-10 (morgongåva) i Benhammar med väpnaren Jedvard Filipsson [Snedbjälke].
 • Karl Nilsson, död mellan 1328 och 1332. Riddare 1328. Riddare mellan 1322 och 1328 och förekommer sistnämnda år i rådskretsen. Gift med Cecilia Glysingsdotter.
 • Kristina Nilsdotter, levde änka 1340. Gift med konung Birgers marsk, riddaren Håkan Jonsson Läma.

TAB 7

Bo Nilsson, död tidigast 1322. (son av Nils Sigridsson, tab 6). riddare, lagman, riksråd. Gift kort efter 16 maj 1306 med Cecilia Knutsdotter, dotter av riksdrotsen, lagmannen i Östergötland och riddaren Knut Jonsson Aspenäsätten och Katarina Benktsdotter Folkungaätten.

Barn:

 • Ingeborg Bosdotter, 1336, levde änka 1370. Gift 1:o omkring 1328 med Johan Tomasson Grip, äldre ätten, 1328–1330, och i detta gifte moder till drotsen Bo Jonsson Grip, äldre ätten. Gift 2:o med riddaren Johan Dansson, död senast 1358.
 • Benkt Bosson 1336. Häradshövding i Skärkinds härad 1357.
 • Magnus Bosson 1336.
 • Bo Bosson. Riddare och riksråd. Se Tab. 8.
 • Ragnborg Bosdotter.
 • Elena Bosdotter, ingick 1336 i S:t Martins kloster i Skänninge.

TAB 8

Bo Bosson, † mellan 1389 och 1391. (son av Bo Niklisson, tab 7), till Ringshult i Torpa socken. Väpnare 1339 och riddare redan 1356-10-28. Omtalas som riksråd redan 1376. Beseglade riksrådets brev 1382 till påven med begäran, att avlidna Birgitta Birgersdotter måtte förklaras för helgon. Nämnes sista gången i rådet 1389.

Barn:

 • Märta Bosdotter, död 1414 vid påsktiden och begraven med sin 2:a man i Vadstena klosterkyrka. Gift med Peder Ribbing. Gift 1381-08-30 med riddaren och riksrådet Algot Magnusson Sture.
 • Sten Bosson, † 1411. Se tab 11.
 • Benkta Bosdotter. Gift tydligen redan före 1368 och säkert före 1386 med Tyrkil Haraldsson. Szabad EÄ rättelser
 • Knut Bosson eller Canutus Boetii född 1359/60. Inskrevs 1381 i juridiska fakulteten vid Prags universitet och var redan då kantor i Linköping (Y. Brilioth, Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363–1414 (1925), s. 193 ff.). Var en av de tolv herrar, som hyllade drottning Margareta på Dalaborg i mars 1388 (Y. Brilioth, Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363–1414 (1925), s. 193 ff.). Var dekan vid Linköpings domkyrka 1390-06-27. Var biskop (electus) i Linköping 1391-10-16. Erhöll påvens konfirm. 1392 före 1392-05-07, utnämndes troligen (Y. Brilioth, Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363–1414 (1925), s. 193 ff.) 1393-01-10 och blev högtidligt invigd av ärkebiskopen Henricus Caroli 1393-06-01 i Vadstena, samtidigt med den heliga Birgittas skrinläggning. Deltog i mötet i Nyköping 1396. Bevistade kung Eriks av Pommern kröning i Kalmar och beseglade Kalmarunionen. Bevistade herredagen i Vadstena 1434 och tvingades där, av Engelbrekt fattad i kragen under hot att bliva utkastad bland bönderna, jämte det övriga rådet att uppsäga kun Erik tro och lydnad. Erhöll 1434 i förläning Stegeborgs slott. Rådets ombud vid mötet i Halmstad 1435, där det bestämdes, att kung Erik åter skulle erkännas, och bevistade kort före sin död riksdagen i Arboga 1436 samt deltog i den villkorliga uppsägningen av kung Erik (NF.). Död 1436-03-12. Han ivrade mycket för domkyrkans i Linköping fullbordande och för kyrkobyggnaden i Vadstena. Var i sin ämbetsutövning tämligen egenmäktig och självrådig. Beskylldes att hava minskat domkyrkans inkomster och försatt biskopsstolens egendom, därigenom att han för att få medel till försträckningar åt sina bröder Bo och Benkt pantsatt några gårdar, som ej blivit igenlösta.
 • Nils Bosson. Riddare och riksråd. Se Tab. 9.

TAB 9

Nils Bosson, † mellan 1433 och 1436. (son av Bo Bosson, tab 8), till Åkerö i Bettna socken, Södermanlands län. Väpnare 1394. Riddare 1399. Häradshövding i Norrbo härad 1401 och i Jönåkers härad 1408–1430. Riksråd redan 1413Var medlem av räfstetingsdomstolarna i Uppland 1414. Underskrev som riksråd traktaten med Polen 1419, då han skrev sig till Lindholmen i Björklinge sn (Upps.). Han och hans fru hemulade 1422 till Uppsala domkyrka Ragvasta gods. Grundlade 1426 en prebenda under S:t Annas kapell därstädes. Instiftade 1430 i Strängnäs ett ärkedjäknedöme till minne av sin första fru. Gift 1:o med Ingeborg Ragvaldsdotter, död före (RHKn.) 1404-12-13, dotter av väpnaren Ragvald Magnusson Vinstorpaätten till Åkerö och en dotter till väpnaren Lars Ingebjörnsson (Ekeblad). Gift 2:o med Kristina Johansdotter, död 1430 (Collijn, Helga lekamens gilles handlingar, I, s. 28.), dotter av riddaren Johan Gregersson Sandbroätten och Karin Sunesdotter [Två nedvända spärrar].

Barn:

 • 1. Ingeborg Nilsdotter, levde 1426. (RHKn.) Gift före (RHKn.) 1413-07-04 med hövidsmannen på Akershus, riddaren Svarte Jöns Nilsson Svarte Skåning till Åkerö 1394–1440, död (RHKn.) före 1444-03-16.
 • 2. Bo Nilsson. Häradshövding. Se Tab. 10
 • 2. Elin Nilsdotter', till Ängsö, ligger jämte sin senare man begraven i Ängsö kyrka. Gift 1:o med Ficke Olofsson Hjulstaätten, efter vilken hölls arvskifte 1437. Gift 2:o redan 1439 (RHKn.) med riddaren och riksrådet Fader Ulfsson Sparre av Hjulsta och Ängsö, till Ängsö belagd 1433–1479.
 • 2. Joen Nilsson 1430, var död 1452.
 • 2. Sigrid Nilsdotter. Gift (RHKn.) med väpnaren och häradshövdingen Ulf Staffansson Tillbakaseende Ulv. Hans 1:a gifte med Birgitta Jönsdotter Stenstaätten, död före 1438-05-25.

TAB 10

Bo Nilsson (son av Nils Bosson, tab 9). Häradshövding i Vaksala 1434. Död före 1437. Gift 1424-02-08 i Linköping, då hans föräldrar gav samtycke till hans morgongåva (RHKn.) med Märta Lydekadotter, † 1452 efter 7/7 men före 21/10, då hon gav själagift till Uppsala domkyrka för sin son, herr Bo, samt 1452-07-07, då hon gjorde testamente, men dog strax därefter (före 21/10). Dotter till Lydeka Stralendorp och hans 2:a hustru Ingeborg Magnusdotter. i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1437-06-17 på Venngarn i S:t Olovs socken, Stockholms län, med riksföreståndaren och riddaren Benkt Jönsson Oxenstierna af Eka och Lindö, död 1450),

Barn:

 • Bo Bosson. Var riddare 1451. Hövidsman på Kalmar slott 1451–1452. Död ogift 1452 om våren och begraven 1452-05 i Uppsala domkyrka. (angående hans eventuella innehav av Kalmar, se PHT 1987 sll8. [SBL:28 s494])
 • Sten Bosson (son av Bo Bosson, tab 8), till Ekhult i Björsäters socken, Östergötlands län. Var väpnare 1371-04-15, då han som anhängare av k. Albrekt och hans fader underskrev stilleståndet med k. Håkan och hans faders anhängare i Edsvik. Häradshövding i Östkinds härad 1381. Konungs domhavande i Dalarna 1385 (RHKn.). Fogat i Södermanland 1386–1389. Utredningsman i drotset Bo Jonssons (Grip) bo 1386. Var riddare 1388-02-19. En av dem som inkallade drottning Margareta 1388. Riksråd 1389. Häradshövding i Dalarna 1390–1394, 1399–1401 och 1408, i Östergötland 1395–1399, i Finland 1404–1405, i Södermanland 1409 (RHKn.) och åter i Finland 1410-01-00. Förrättade år 1405 räfsteting i Finland i och för reduktion av adelns gods enligt Nyköpings mötes beslut (K. Blomstedt, Horn-Suvun alkuhistoria [Hist. Arkisto XXVII].). Upprättade sitt testamente på sin sätesgård Ekhult 1410-04-12, då han säger sig ligga på sin sotsäng, och var död i början av år 1411. Gift före (RHKn.) 1378-01-02 med Ingeborg Karlsdotter, levde änka 1411-03-14, dotter av Karl Birgersson (en sjuuddig stjärna) och Gertrud Gertsdotter (Molteke).

TAB 11

Sten Bosson Natt och Dag, † 1411. Riddare och riksråd. Gift före 1378-01-02 med Ingeborg Karlsdotter.

Barn:

 • Karl Stensson, pantförskrev 1420-11-28 jord till sin farbroder Nils Bosson. Hans broder Bengt Stensson beseglar. (RHKn.)
 • Birgitta Stensdotter, död före 1417-10-31. Gift med riddaren Otto Peccatel, död 1418.
 • Bo Stensson. Riddare och riksråd. Se Tab. 12
 • Bengt Stensson. Riddare och riksråd. Död 1451. Se Tab. 13
 • Knut Stensson (den blinde). Var väpnare (RHKn.) 1413-10-02. Köpte jord i Snetomta i Skerike socken, Västmanlands län 1427 och 1431 (RHKn.). Utbad sig 1454 av sina brorsöner Nils Sture och Måns Bengtsson, att de skulle unna hans hustru godsen efter honom, vilket och skedde, men efter hennes död ärvdes godsen av hennes arvingar, vilket klandrades av Bo och Bengt Stenssöners arvingar. Han skall med sin hustru hava haft tvenne söner, som dogo före honom. Gift omkring 1453 med Katarina Sonesdotter (Silfversparre), † som änka efter 1495-05-11. Hon gjorde testamente (RHKn.) 1493-09-04. Dotter till Sone Olson och Ingegärd.
 • Karin Stensdotter, begraven 1415 i Vadstena under samma gravsten som dottern Märta. Gift före 1411 1473 med riksrådet och lagmannen Magnus Eriksson (Örnfot), till Ringstadaholm, i hans 1:a gifte [gift 2:o med Kristina Pedersdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med riksföreståndaren Nils Jönsson [[[Oxenstierna af Eka och Lindö nr 1|Oxenstierna af Eka och Lindö]]], i hans 2:a gifte, död 1450), död före 1427-12-10, dotter av riksrådet och väpnaren Peter Finvidsson (sjuuddig stjärna) och Kristina Stensdotter (Bielke af Åkerö)], död före (RHKn.) 1422-10-27.
 • 'Birgerus Stenonis (Birger Stensson), † 1429-06-18 enligt martyrologiet. Var troligen kanik i Linköping redan före 1421-07-03. Ärkedjäkne i Strängnäs 1421-07-03 och ännu 1434.
 • Nils Stensson, † i decedmber 1439 Se Tab. 12A
 • Magnus Stensson. Var väpnare (RHKn.) 1427-07-20, då han sålde jord i Snetomta till sin broder Bengt Stensson. Levde 1434.
 • Erik Stensson. Se Tab. 12B

TAB 12

Bo Stensson till Bergunda i Bergunda sn/G, † före 1477. Benämns riddare (RHKn.) 1408-10-23. Deltog i räfsteting i Östergötland 1413 (RHKn.). Häradshövding i Bankekinds härad (RHKn.) 1414, 1435 och ännu 1464. Riksråd 1430-1460. Slöt sig 1434 till resningen mot konung Erik och fick 1436 jämte sin broder Bengt befälet på Kalmar, vilket Karl Knutsson 1439 fråntog dem. Begav sig då till kung Erik, men ingick förlikning med Karl Knutsson 1440. Beseglade som k. Kristoffers råd dennes stadfästelsebrev å Lybecks och andra hansestäders privilegier i Sverige (RHKn.) 1445-09-25. Var kung Karls råd 1453 och 1455, (RHKn.) men deltog vid mötet i Skara 1458-01-21 vid valet av äldste sonen till kung Kristiern Vasa som hans efterträdare (RHKn.). Han var Åtminstone från 1431 bosatt på Bergunda, sedan på Eksjö Hovgård i Vallsjö socken, Jönköpings län, vilket han erhöll genom sitt gifte liksom förläningen av Sundsholms län eller åtminstone Västra Härad i Njudung och Södra Vedbo, vilket han fick redan 1439. (Sb III.) Gift troligen långt före 1426-04-24 med Katarina Svensdotter Sture vilken gjorde sitt testamente 1464-07-12, och var död 1469-08-20, då maken gav jord till Nydala kloster för henne samt för sönerna herr Svante Bosson och Sven Stures själar. Dotter till riddaren och riksrådet Sven Nilsson Sture d.ä. och Gunnild Matsdotter.

Barn:

 • Svante Bosson. Han eller möjligen hans bror Sven (Sb II. s. 367.) gick som ung år 1435 i preussiska högmästaren Paul von Rusdorfs tjänst. Riddare i Sverige 1450. Levde 1460. Död ogift troligen långt före 1469.
 • Sven Bosson Sture, död ung. Nämns som avliden 1469-08-20.
 • Nils Bosson Sture, Död 1494. Riddare och riksråd. Stamfar för Stureätten af Natt och Dagsläkten eller den så kallade Yngre Stureätten. Se Tab. 75
 • Märta Bosdotter, gift med Peder Ribbing.

[SB1/26 s430; HT:1985 sl52; EÄRA; EÄ:VI s288; SBL:26 s412]

TAB 12A

Nils Stensson. Var väpnare 1431-01-19 och riksråd sedan 1434. Uppsattes 1435-10-00 av rådet på förslag till drots, men kung Erik utnämnde Krister Nilsson (Vase). Deltog på Engelbrekts sida i resningen 1436 och anförde belägringshären utanför Kalmar. Fogde på Stegeborg 1436. Slöt sig 1438 till sin svåger, riksföreståndaren Karl Knutssons motståndare och satte sig till öppet motstånd på Stegeborg. Flydde, då slottet belägrades av Karl Knutsson, till konung Erik på Gotland och blev dennes marskalk 1439-03-00. Ingick senare på året i Tälje en förlikning med riksföreståndaren och miste därvid Stegeborg. Upptog snart ånyo striden, men tillfångatogs på en äng mellan Norrköping och Söderköping och fördes till Norrköping, där han dog i pesten på tredje dagen därefter, troligen i början av december 1439. Med sin hustru hade han en son, som dog på Stegeborg samma dag, som modern dog i Uppland. K. Karl och hans halvsyskon ville då ärva sin syster och Nils Stensson genom bakarv ärva sin hustru, men ingendera parten ville med ed styrka vilken av de döda som levat längst. Först 1453-05-09 ingingo Bo Stensson, Måns Bengtsson m fl. å egna och medarvingars vägnar förlikning med k. Karl m fl. om arvet. Gift med k. Karls halvsyster Margareta Stensdotter, död 1439, dotter av riksrådet och hövidsmannen Sten Turesson (Bielke) och hans 1:a fru Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta).

Barn:

 • Son, † senast 1439 på Stegeborg (samma dag som modern). [EÄ:V s388; SBL:26 s433]

TAB 12B

Erik Stensson. Insattes 1434 av farbrodern biskop Knut till befallningsman på Rönö slott. Skickades 1439 av brodern Nils till marsken Karl Knutsson, då Nils var belägrad av hans tolk. Väpnare 1451 (RHKn.). Var död mellan 1453 och 1455, då Nils Sture säger sig hava ärvt en tomt i Vadstena av sin farbroder Erik Stensson. (RHKn.) – Han gav 1451 jord till Linköpings domkyrka till lägerstad för sin hustru Gudrun och sin son Sten Eriksson (RHKn.). Gift med en dotter till norska riksrådet Håkan Bolt

Barn:

 • Håkan Bolt, † mellan 1462 och 1472.
 • Son, † ung.
 • Sten Eriksson, levde 1451. [EÄ:V s388; SBL:26 s412]

[PhT:1989 slf; SBL:26 s412; StrHm:l sl52]

TAB 13

 • Bengt Stensson, † mellan 1450-06-29 och 1451-04-18 (son av Sten Bosson, tab 11), till Göksholm i St. Mellösa socken, Örebro län. Riddare vid kung Eriks kröning 1397. Hövidsman på slottet Styresholm i Styrnäs socken, Västernorrlands län, vilket han överlämnade till herr Algot Magnusson (RHKn.) 1405-08-06. Medlem av räfstetingen i Uppland (RHKn.) 1409. Lagman i Närke redan (RHKn.)1410-01-20. Riksråd 1413. Beseglade 1434-09-00 anklagelsebrevet mot kung Erik till norska rådet, hansestäderna m fl. Var 1435 en av dem, som kung Erik påtänkte till riksdrots. Innehade under Engelbrekt Engelbrektssons resning Tälje slott, men då han därifrån uppbringade ett lybskt handelsfartyg, vilket stred mot det löfte riksrådet givit hanseståderna, lät Engelbrekt Erik Puke belägra och bränna Tälje hus, varigenom han råkade i tvist med Engelbrekt. Flydde, sedan hans son Måns, fastän förlikning ingåtts i tvisten mellan hans fader och Engelbrekt, mördat den sistnämnda 1436-04-27, från det av bönderna hotade Göksholm till Ringstadaholm i Östergötland. Fick senare på året jämte sin broder Bo befälet på Kalmar. Slöt sig sedermera till det mot marsken Karl Knutsson fientliga partiet, miste befälet 1439, men förlikte sig med marsken 1440 i Arboga, då marsken lovade honom Mellösa socken och Medelpad i förläning. Gift 1:o 1399 mellan 21/3 och 10/9 med Kristina Magnusdotter, levde ännu 1439. Hon försvarade Tälje slott 1435 mot Erik Puke men måste, sedan slottet börjat brinna överlämna det åt honom. Dotter till riddaren Magnus Håkansson Magnus Marinassons ätt som förde vapen med [Kluven sköld. I högra fältet ett lejon och i vänstra en halv lilja] och Margareta Lidinvardsdotter. Gift 2:o troligen strax före sin död med Anna Andersdotter, † mellan 1462 och före 1488-03-02. Dotter till häradshövding Anders Andersson Tre rutor av Slestad och Elisiv Jönsdtr Geet. Hennes 2:a gifte 1460-06-29 med väpnaren Bengt Clausson Ållongren till Ljusfors. Hans 2:a gifte före 1488-03-02 med Mechtild

Barn i 1:a giftet:

 • Brita Bengtsdotter, död före 1462. Gift 1:o 1453-05-09 med hövidsmannen på Stockholms slott, riddaren och riksrådet Arent Bengtsson (Tillbakaseende ulv), i hans 1:a gifte (gift 2:o med Hebla Albrektsdotter Bydelsbach i hennes 2:a gifte), 1442–1470.
 • Måns Bengtsson. Riddare, riksråd och lagman. Död omkring 1477. Se Tab. 14

TAB 14

Måns Bengtsson (son av Bengt Stensson, tab 13), till Göksholm. Småsven hos Engelbrekt och kallas väpnare 1434. Överföll och mördade Engelbrekt på den sedermera sk Engelbrektsholmen i Mälaren nära Göksholm 1436-04-27 samt tillfångatog hans hustru och tjänare, vilka han dock måste frigiva, då bönderna sökte överrumpla Göksholm. Han själv måste jämte sin fader fly till Ringstadaholm. Fick lejd men gick i kung Eriks tjänst och idkade sjöröveri 1437 i svenska skären. Var riddare 1442. Återkom om någon tid och torde sin moders vapen 1456 och 1466. Hövidsman på Brandaborg 1450. Riksråd och lagman i Närke 1451. Uppträdde sedan jämte Jöns Bengtsson (Oxenstierna) som en av k. Karls motståndare. Utkrävde olagliga fordringar av allmogen i Närke, varöver klagomål anfördes hos riksrådet, inför vilket han måste erkänna, att han därtill ej haft någon rätt. Slöt sig senare till Jöns Bengtssons motståndare och deltog i belägringen av Örebro slott 1467. Död mellan 1473 19/8 och (säkert) 1477 13/9, arvskifte hölls efter honom 1479-02-24 och ånyo 1481-06-24. Gift 1:o före 1449 med Märta Klausdotter, som levde 1456-06-09, då mannen och riddaren Svarte Åke Jönsson gjorde syskonskifte med deras hustrurs halvbroder riddaren Erik Nipertz, dotter av rikrrådet Claus Plata och Cecilia Nilsdotter (Schack av Kungs Norrby). Gift 2:o 1458-11-13 på Brynolfsbo (nu Brunsbo) i Åsaka socken. Skånings härad Skaraborgs län med Märta Månsdotter, som gjorde testamente 1463, dotter av riddaren häradshövdingen Magnus Gustafsson (Ros av Horshaga) och Kristina Laurentzdotter (Aspenäsätten). Gift 3:o 1466-09-28 på Göksholm, då hon fick i morgongåva Tumbo kvarn i Kolbäcks socken, Västmanlands län med Ermegård Fikkesdotter, till Sundby och Bro (nu Brokind) 1 hennes 1:a gifte, (gift 2:o 1481 med riksrådet, hövidsmannen på Dal Jöns Knutsson [tre rosor, Göstaf Johanssons grevliga ätt] i hans 3:e gifte, död omkring 1497), född omkring 1445, levde 1507, men var död 1509-02-07, dotter av väpnaren Ficke Bülow och Hebbla Albrektsdtr (Bydelsbach)

Barn:

 • 1. Cecilia Månsdotter, död efter fadern men före 1479. Gift 1:o med riddaren Anund Bult (Roos af Hjelmsäter nr 51), död 1465, då han »liggande på sin sotsäng» i Juleta gör testamente. Gift 2:o 1469 med hövitsmannen på Stegeborg Jens Persson, som förde ett krökt mansben (skank) i vapnet.
 • 1. Birgitta Månsdotter, levde 1509, men tycks varit död 1512-01-19. Gift 1:o 1471-07-01 (morgongåva) med riksrådet Abraham Kristersson (Leijonhufvud), som levde 1496-06-01, men död strax därefter. Gift 2:o före 1499 med danske fogden i Åkerbo härad Västmanlands län, väpnaren Anders Persson, till Ekeberg, sedan Svansholmen. Ihjälslagen av bönderna 1537.
 • 3. Kerstin Månsdotter, till Sundby i Öja socken, Södermanlands län, levde änka 1519. Gift 1486-09-06, på Göksholm med riksrådet Sigge Larsson (Sparre), i hans 2:a gifte, död 1509.
 • 3. Margareta Månsdotter, till Sjögerås i Vilske-Kleva socken, Skaraborgs län, levde änka 1531. Gift 1:o före 1496-05-30 med sin styvbroder, riksrådet Erik Jönsson (tre rosor, Göstaf Johanssons grevliga ätt), död 1506. Gift 2:o 1508-06-18 med riksrådet Knut Lindormsson (en vinge), till Sjögerås och Rossvik, som stupade i slaget vid Äsunden 1520-01-19.
 • 3. Johan Månsson, död omkring 1470. Riksråd och ståthållare. Död 1520. Se Tab. 15

TAB 15

Johan Månsson, (son av Måns Bengtsson, tab 14), till Göksholm samt Bro (nu Brokind) i Vårdnäs socken, Östergötlands län. Född omkring 1470. Väpnare 1490. Ihjälslog i Skåne Jep Bagge, varför han ingick förlikning med hans broder i Lund 1494-04-14. Riksråd 1493 och 1501, då han beseglade rådets förbindelse mot k. Hans. Ståthållare på Kalmar slott 1510, som han tappert försvarade mot danskarna. Död 1520 efter 1520-02-10. Han var en av Sturarnas tillgivnaste anhängare. Vid arvskiftet 1526-05-19 mellan sönerna Måns och Åke efter deras föräldrar erhöll Måns gården Bro mm och Åke gården Göksholm mm. Gift 1:o omkring 1499 med sin styvsyster Alfrid Jönsdotter, död före 1507, dotter av riksrådet och hövidsmannen på Dal Jöns Knutsson (tre rosor, Göstaf Johanssons grevliga ätt) och hans 2:a fru Alfrid Åkesdotter (Svarte Skåning). Gift 2:o 1514-07-17 (morgongåva) i Söderköping med Anna Eriksdotter, som efter mannens död modigt fortsatte försvaret av Kalmar. Levde änka 1525, då hon ingått äktenskapsavtal med Henrik von Mehlen, vilket äktenskaps ingående hindrades av kung Gustaf I, dotter av riddaren och hövidsmannen Erik Turesson (Bielke) och Gunilla Bese.

Barn:

 • 1. Måns Johansson, född omkring 1500. Riddare och riksråd samt lagmän. Död 1555. Se Tab. 16.
 • 1. Åke Johansson, född 150(1), död 1534. Se Tab. 70

TAB 16

Måns Johansson, (son av Johan Månsson, tab 15), till Bro. Född omkring 1500. Fick 1523-10-22 i förläning Mellösa socken i Närke samt 1527-09-01 Ydre härad, som återkallades 1543, och Kinda härad, som han behöll till sin död (Al.). Häradshövding i Närke 1526. Riddare vid konung Gustaf I:s kröning 1528-01-12. Bekom 1528 tillika Kåkinds härad Västergötland, som han 1529-09-12 utbytte mot Uppvidinge och större delen av Östra härad i samband med sin utnämning till befallningsman på Kalmar slott 1529 (ny fullmakt 1532-09-02.) till (Al.) 1533-08-17. Riksråd 1529-06-00. Fick 1531-06-15 Bexheda fjärding till övriga delar av Östra härad och 1533-09-25 Norra Vedbo härad, som han 1534-04-03 utbytte mot Valkebo härad (Al.). Lagman över Östergötland och Småland, med undantag av Tio häraders lagsaga 1543-08-14. Underskrev Västerås arvsförening 1544-01-13. Innehade jämte övriga förläningar Vistbo fjärding av Hanekinds härad, Östergötlands län 1544–1545. Legat till fredsfördraget med kejsar Carl V 1549. I slottsloven på Vadstena slott 1552-03-13 och på Viborg (K. Blomstedt, Henrik Klaunpoika Horn.) 1555-10-27. Död på Viborg julnatten 1555 av en smittosam sjukdom. 'Han var en av konung Gustafs pålitligaste män och ådagalade sin trohet bl a genom underhandlingar med allmogen vid Västgötaherrarnas upprorsförsök 1529 och under Dackefejden 1542, då han även som krigare var en av konungens främste medhjälpare' [NF]. Gift 1524-06-28 (1529?), Benhammar med sin styvmoders syster Barbro Eriksdotter, död 1553 och begraven i Linköpings domkyrka, dotter av riddaren och hövidsmannen Erik Turesson (Bielke) och Gunilla Bese.

Barn:

 • Alfrid Månsdotter, till Lundby och Lunda. Död 1588-03-19 och begraven jämte sin man i Frustuna kyrka, Södermanlands län. Gift 1567 1672 på Stockholms slott, då konungen höll bröllopet (Hh XX, s. 187.), med häradshövdingen Sigvard Algotsson Kruse, död 1571.
 • Johan Månsson, död ung.
 • Carin Månsdotter, levde 1562. (Hb ny följd. I, s. XXXIII,) Gift omkring 1572 (?1571-11-04 ) med Nils Slatte, död 1577.
 • Margareta Månsdotter, död ogift före (Hb ny följd. I, s. XXXIII,) 1562-10-18.
 • Anna Månsdotter, död 1555 och begraven i Gryts kyrka, Östergötlands län. Gift 1553-10-08 på Bro med riddaren Erik Göransson (Gyllenstierna af Lundholm), som stupade 1565.

TAB 17

Erik Månsson, (son av Måns Johansson, tab 16), till Bro (Brokind) i Vårdnäs socken, Östergötlands län. Väpnare 1550. Riksråd 1557. Förseglade kung Gustafs testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Riddare 1561. Död 1563 eller i början av 1564. Gift 1562-11-01 i Söderköping med Margareta Grip, friherrinna till Vinäs, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1570-08-31 på Vinäs, i Västra Eds socken, Kalmar län, med amiralen, riddaren och riksrådet. Sten Axelsson Banér, i hans 1:a gifte, född 1546, död 1600), född 1537-12-19 Leckö, död 1586-03-10 på Brokind och begraven i Vårdnäs kyrka, dotter av riddaren och riksrådet samt amiralen och krigsöversten Birger Nilsson (Grip), till Vinäs och Tärna, friherre till Vinäs, och Brita Joakimsdotter Brahe.

Barn:

 • Erik Ersson, född 1563, död 1566 i pesten, efter vilken modern ärvde Bro.

TAB 18

Nils Månsson, (son av Måns Johansson, tab 16), till Säby i Vists socken, Östergötlands län. Död 1554. Gift 1553-10-08 med sin systers svägerska Carin Göransdotter, först drottning Katarina Jagellonicas, och efter hennes död prinsessan Annas hovmästarinna, i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1566-02-02 (laga fästning, dock utan fullbordad vigsel) med riddaren och riksrådet Ivar Ivarsson (en halv örn och en halv lilja), till Strömsta i Teda socken, Uppsala län och Visbohammar i Vårdinge socken, Stockholms län, som mördades 1567-05-24 av kung Eriks drabanter], levde 1602 och ärvde troligen 1590 Strömsta och Visbohammar efter sin son Ivar Ivarsson, dotter av riddaren och riksrådet Göran Eriksson (Gyllenstierna, nr 3), och Kerstin Nilsdotter (Grip, av friherrlig ointroducerade ätt). (SK.)

Barn:

 • Nils Nilsson, född 1554. Hovmästare. Död 1613. Se Tab. 19

TAB 19

Nils Nilsson, (son av Nils Månsson, tab 18), till Bro (Brokind) och (Bjärka-) Säby samt Strömsta i Teda socken, Uppsala län och Visbohammar i Vårdinge socken, Södermanlands län. Född 1554. Hovmästare hos drottning Gunilla 1594-07-21. Häradshövding i Kinda härad 1596. En av riksrådens domare i Linköping 1600. Fick 1601-06-08 i förläning Åtvids socken, som 1606-10-15 utbyttes mot Linneryds socken (Al.). Hovmästare hos drottning Christina 1604. Bar tronhimmeln över henne vid kröningen 1607. Död 1613-04-12 på Gerknäs i Finland och begraven 1613-09-19 i Vists kyrka, Östergötlands län, där hans gravsten finnes. Gift 1:o 1579-01-18 på Stockholms slott med Anna Gylta, född 1550-08-17 Påtorp s socken, Älvsborgs län (K. Erik XIV:s nativitetsbok i KB.), död 1603-08-30 och begraven i Vists kyrka, dotter av riksrådet och riksskattmästaren Bengt Gylta och Ingeborg Jakobsdotter Krumme. Gift 2:o 1609-09-10 på Stockholms slott med Sigfrid Eriksdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1597 (RF.) med slottsloven Henrik Claesson till Sjundby, en av stamfäderna för grevliga ätten Tott, död före 1603), född 1566-10-16 på Svartsjö, (K. Erik XIV:s nativitetsbok i KB.) död 1633-04-24 Liuksiala ) dotter av konung Erik XIV och drottning Catharina Månsdotter.

Barn:

 • 1. Christina Nilsdotter, född 1580. Hovmästarinna hos drottning Christina 1639-02-01. Död 1642-06-00 och begraven 1643-02-00 bredvid sin man i Nikolai kyrka i Nyköping, 'på vars portal ses deras vapen och namn Jämte årtalet 1644.' Gift med ståthållaren Holger von Scheiding, född 1583, död 1631.
 • 1. Bengt Nilsson, född 1581, död ung.
 • 1. Göran Nilsson, född 1583, död ung i Finland före fadern.
 • 1. Per Nilsson, född 1584. Kansliråd. Död 1634. Se Tab. 20
 • 1. Brita Nilsdotter, född 1586, död ung.
 • 1. Jöns Nilsson, född 1589, död före 1619.
 • 1. Göran Nilsson, född 1589.
 • 1. Ivar Nilsson, född 1590. Landshövding. Död 1651. Se Tab. 68.

TAB 20

Per Nilsson Natt och Dag, (son av Nils Nilsson, tab 19), till (Bjärka-) Säby och Bro. Född 1584. Hertig Johans av Östergötland kansliråd 1612. Introducerad å ättens vägnar 1625 under nr 13 i riddarklassen och kallades släkten sedermera efter vapnet för Natt och Dag, fastän medlemmarna ännu länge, ja längst av alla adliga ätter, begagnade endast fadersnamnen i stället för tillnamn. Död 1634. Gift 1:o 1616-12-01 på Bro med Brita Mauritzdotter, friherrinna till Vinäs och Tärnö i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1602-06-13 i hennes mormoders, grevinnan Ebba Månsdotters Lilliehöök af Fårdala hus i Stockholm vid Stortorget, i trots av hertig Carls varning, med Anders Holtte, stamfader för adliga ätten Holst, född 1566, vilken utgav sig för en baron von Berneck från Österrike samt på den grund blev gift med Brita, som genast efter bröllopet följde sin man till Danmark, varifrån hon snart återkom), född 1582, död omkring 1622, dotter av riksrådet och krigsöversten Mauritz Birgersson Grip, friherre till Vinäs och Tärnö, av en friherrlig ointroducerad ätt, och Edla Stensdotter (Lewenhaupt), boren grevinna till Raseborg. Gift 2:o 1624-03-04 på Toftaholm i Dörarps socken, Kronobergs län med Christina Sofia Stenbock, friherrinna till Kungslena, född 1603, död 1661-07-26 Säby, till vilken hon 1648 givit predikstol av marmor, dotter av ståthållaren Carl Gustafsson (Stenbock), friherre till Toftaholm och Kungslena, och Brita Claesdotter Vestgöte (två skäktor, lagda som ett Andreaskors med spetsarna uppåt i rött fält).

Barn:

 • 2. Gustaf, född 1627. Kammarråd. Död 1688. Se Tab. 22
 • 2. Carl, född 1628. Kammarherre och överstelöjtnant. Död 1694. Se Tab. 25.
 • 2. Holger, född 1629, död ung.
 • 2. Anna Christina, född 1630-09-08, död 1692-05-05, jordfäst 1692-10-09 i Riddarholmskyrkan, och ligger jämte sin man och dennes 1:a fru begraven i det av honom byggda präktiga gravkoret vid Spånga kyrka Stockholms län. Gift 1647-09-26 på Säby med riksrådet och riksskattmästaren, friherre Gustaf Bonde, i hans 2:a gifte, född 1620, död 1667. Hon stiftade på 1680-talet Björnö fideikommiss för sin son, kungliga rådet och presidenten, greve Carl Bonde af Björnö, men vilket sedermera 1833 utbyttes emot Sävstaholm.

TAB 21

Nils, (son av Per Nilsson Natt och Dag, tab 20), till Bro (Brokind) samt Idingstad i Ö. Hargs socken, Östergötlands län och Arnöberg i Bond-Arnö socken, Uppsala län. Kaptenlöjtnant vid adelstaneregementet. Död 1658-05-11 och begraven i Linköpings domkyrka. Gift 1637 (SH, Liber caus, vol. 108, p. l (OA).) med Anna Jakobsköld, död 1672-11-22 Lundby, dotter av vice presidenten Jöns Nilsson Jakobsköld, och hans 2:a fru Elisabet Copp.

Barn:

 • Brita, född 1638 (SH, Liber caus, vol. 108, p. l (OA).) på Brokind. Kammarjungfru (fröken) först hos änkedrottning Maria Eleonora sedan hos drottning Christina. Död 1723-06-14 på Utön och begraven i Utö kapellkyrka Stockholms län. Gift 1659-01- 00 med sin mosters styvson, majoren Johan Anders Gladtsten, född 1641, död 1707.
 • Johan, död ogift 1658 och begraven i Linköpings domkyrka.
 • Nils, till Brokind och Idingstad samt Bjursund i Loftahammars socken, Kalmar län och Tirserum i Tirserum socken Östergötlands län. Född 1640 (SH, Liber caus, vol. 108, p. l (OA).). Student i Uppsala 1652-11-16. Assessor i bergskollegium 1661-05-18. Död barnlös 1676-10-10. Han sålde Brokind till sin farbroder Gustaf Persson. Gift 1:o med sin farbroders styvdotter Beata Lilliehöök af Fårdala, friherrinna Lilliehöök, född 1642, dotter av rikstygmästaren Johan Lilliehöök af Fårdala, och hans 3:e fru Christina Ulfsparre af Broxvik. Gift 2:o 1675-10-26 i Stockholm (At (L.).) med friherrinnan Brita Creutz i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten, friherre Gustaf Johan Wrede af Elimä, född 1643, död 1695), född tvilling 1651-04-07 i Åbo, död 1710-02-04, dotter av riksrådet och amiralgeneralen Lorentz Creutz, friherre Creutz, och friherrinnan Elsa Duwall.
 • Margareta, död 1647 [(SH, Liber caus, vol. 108, p. l (OA).)].
 • Gustaf, död 8 år gammal.
 • Anna Elisabet, död 1678 i barnsäng efter tvillingar Ottinge. Gift 1671-02-07 på Västerby i Vårdnäs socken, Östergötlands län med överstelöjtnanten och kommendanten på Arensburg Otto Johan von Poll, naturaliserad von Poll 1672-09-19 men ej introducerad i hans 1:a gifte (gift 2:o 1680 med Catharina Lovisa Stackelberg, död 1730, dotter av överstelöjtnanten och lantrådet Mattias Stackelberg, naturaliserad Stackelberg, och Ingeborg Grubbe, nr 171, född 1635-01-21, död 1710 i Arensburg i pesten [SK].

TAB 22

Gustaf Persson Natt och Dag (son av Per Nilsson Natt och Dag, tab 20) till Bro samt Haga i Svinngarns socken, Uppsala län. Född 1627-03-01. Student i Uppsala 1640-08-27. Kammarråd (Ök.) 1660-02-28. Avsked 1674-07-31. Död (SH, Liber caus, vol. 108, p. l (OA).) 1688 före 1688-12-04. Han lät bygga stenhuset på Haga och köpte Brokind av sin brorson Nils Nilsson. Gift 1650-11-12 I Nikolai förs, Stockholm med Christina Ulfsparre af Broxvik i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1637-10-22 på Häradssäter med rikstygmästaren och generalen Johan Lilliehöök af Fårdala född 1598, död 1642), död 1684-06-05, dotter av ståthållaren Erik Göransson Ulfsparre af Broxvik, och friherrinnan Beata Oxenstierna.

Barn:

 • Per född 1651, död 1651-10-22.
 • Christina Elisabet, född 1653-02-28, död 1701-05-15. Gift 1674-02-19 med vice presidenten Henrik Georg Falkenberg af Bålby, född 1637, död 1709.
 • Johan Gabriel född 1654-01-24. Student i Uppsala 1668-11-13. Död ung.
 • Erik född 1655. Ryttmästare. Död 1693. Se Tab. 23
 • Sofia Christina född 1659-05-22, död 1726 och begravd s.å. 28/9. Gift med generalen, friherre Carl Gustaf Creutz född 1660, död 1728 i Stockholm.

TAB 23

Erik, (son av Gustaf, tab 22), till Fituna i Sorunda socken, Stockholms län. Född 1655-07-20. Student i Uppsala 1668-11-13. Kornett vid livregementet till häst 1679 (Blr.). Löjtnant vid livregementet till häst 1680-05-10. Kaptenlöjtnant 1687-03-05. Ryttmästare 1693-01-16. Död 1693-03-27, jordfäst 1694-01-28 i Riddarholmskyrkan i Stockholm och jämte sin fru begraven i Fleminggraven i Sorunda kyrka. Gift 1690-10-05 med friherrinnan Helena Margareta Fleming af Lais, född 1660-06-30 i Stockholm, död 1693, dotter av riksrådet och presidenten Erik Fleming, friherre Fleming af Lais, och hans 2:a fru Christina Cruus af Edeby.

Barn:

 • Christina Eleonora, född 1692-05-06 Riksten
 • Erik Gustaf, född 1693. Löjtnant. Död 1730. Se Tab. 24

TAB 24

Erik Gustaf, (son av Erik, tab 23), född 1693-10-31 i Botkyrka socken, Stockholms län. Musketerare vid livgardet 1715-03-12. Korpral vid livgardet 1715-07-29. Furir 1715-08-30. Sergeant 1716-02-23. Fänrik 1717-07-22. Löjtnant 1718-10-13. Avsked 1721-12-22. Död 1730-06-21. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge och belägringen av Fredrikshall. Gift med Beata Gustava Stålhandske, född 1686-02-14, död 1730-03-18 efter barnsäng, dotter av bankokommissarien Hans Stålhandske, och friherrinnan Beata Meijendorff von Yxkull.

Barn:

 • Carl Gustaf, till Strömsberg. Född 1726-05-27, död 1726, 3 månader gammal och begraven i Flemingska graven i Sorunda kyrka Stockholms län.
 • Charlotta, född 1730-03-06 död 1779-11-11 på Jonsberg i Jonsberg socken, Östergötlands län. Gift 1747-08-27 med majoren Paul Rudebeck, född 1717, död 1778.

TAB 25

Carl, (son av Per Nilsson Natt och Dag, tab 20), till (Bjärka-) Säby och Snösbäck i Falköpings socken Skaraborgs län samt fem andra sätesgårdar (Berg, Kuseboholm, Ingerud, som utbyttes mot Nordkärr, vilket såldes 1683, Djursberg och Björna). Född 1628 (troligen 1628 07-16) i Linköping. Student i Uppsala 1640-08-27. Fänrik vid Herman Capells regemente i Stralsund 1646-11-12. Kornett vid Östgöta ryttare 1647 . Kammarherre hos pfalzgreven Carl Gustaf 1648. Kaptenlöjtnant vid drottningens livkompani till häst 1648-06-00. Avsked 1650-01-00. Arrenderade Toftaholm på två års tid enligt kontrakt 1653-04-19. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1655-12-06 och vid adelstaneregementet 1656-07-00. Avsked 1657. Kommissarie vid utskrivningen i Västergötland 1658. Överstelöjtnant över en skvadron värvade ryttare 1660-01-20. Avsked 1661. Bar Rügens fana vid Carl X Gustafs begravning. Död 1694 Eller 1695. Gift 1:o 1652-08-03 Säby med Benedikta Posse, död på Säby 1678-05-03 (1678-05-01) och begraven 1680-09-16, dotter av kaptenen Nils Posse, och Anna Stake. Gift 2:o 1681-09-14 i Stockholm med grevinnan Catharina Oxenstierna af Croneborg, till Sturefors, död 1683-09-23 i barnsäng på Bjärka-Säby och begraven 1684-09-30 i Linköpings domkyrka, dotter av landshövdingen, friherre Ture Oxenstierna, greve Oxenstierna af Croneborg, och hans 2:a fru, friherrinnan Beata Leijonhufvud. Gift 3:o 1686-08-24 på Ulvåsa med friherrinnan Beata Juliana Sparre, döpt 1664-11-28 i Stockholm, död 1708, dotter av generalen Carl Larsson Sparre, friherre Sparre, och hans 2:a fru Catharina Lucia von Meningerode.

Barn:

 • 1. Sofia Christina, död efter 1709. Gift 1676-03-01 på Bjärka-Säby med överstelöjtnanten Johan Reuter af Skälboö, i hans 2:a gifte, född 1644, död 1722. De förärade 1709 predikstol till Björsäters kyrka Östergötlands län, därå deras vapen anbringades.
 • 1. Nils, född 1658-11-20. Rustmästare (?). Död ogift 1679 och begraven 1680-09-16 på samma gång som modern.
 • 1. Christina Elisabet, född 165(9) på Snösbäck, död 1717-01-30 Odensfors. Gift 1688-02-05 på Bjärka-Säby med översten Gustaf Koskull, i hans 2:a gifte, född 1636, död 1707.
 • 1. Abraham, död ung. Levde vid arvskiftet efter modern 1681-09-18, då på hans lott kom Bergs säteri i Holms socken, Älvsborgs län, vilket sedan tillföll hans broder Gustaf, men torde dött 1682 (arvskifte 1683-09-15).
 • 1. Gustaf, född 1664. Major. Död 1704. Se Tab. 26
 • 1. Axel, född 1666. Kaptenlöjtnant. Död 1736. Se Tab. 28
 • 1. Catharina, levde 1683-09-15 men var död 1691-07-13.
 • 1. Anna, död ogift före modern och begraven 1680-09-16 på samma gång som modern.
 • 1. Per, begraven 1680-09-16 på samma gång som modern.
 • 1. Två söner och två döttrar, av vilka ett barn död 1671-07-25, ett annat 1673-02-02 och ett tredje (en dotter) 1676-02-29.
 • 2. Ture, död 1682-11-04 på Bjärka-Säby.
 • 2. Johan Gabriel, född 1683-09-14 på Bjärka-Säby, död ogift 1698 i England.
 • 3. Catharina Ebba, född 1689-03-21 på Bjärka-Säby, död 1764-08-08 Västerby. Gift 1715 med lagmannen, friherre Erik Germund Cederhielm, född 1685, död 1743.

TAB 26

Gustaf, (son av Carl, tab 25), till Berg i Holms socken, Älvsborgs län. Född 1664. Löjtnant vid G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 1688-10-02. Kapten vid G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-09-30. Major vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1703-06-27. Död 1704-03-04 i Mitau i Kurland. Gift 1698-03-05 Sörby med Beata Margareta Patkull, död 1742, dotter (enligt annan uppgift syster till) av generalmajoren, friherre Georg Reinhold Patkull.

Barn:

 • Johan Carl, född 1698. Ståthållare. Död 1751. Se Tab. 27.

TAB 27

Johan Carl Gustafsson Natt och Dag född 1698-12-18, † 1749. Musketerare vid livgardet 1716-10-12. Förare vid livgardet 1717-04-28. Sergeant 1717-08-28. Fänrik vid Västmanlands regemente 1717-10-25. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1718-10-11. Fänrik vid livgardet 1718-10-13. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1722-06-13. Exspektant vid livgardet 1731-07-01. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1741-06-26. Kapten vid Savolaks regemente 1742-02-06. Majors avsked 1747-04-02. Gick i rysk tjänst och blev ståthållare över Kymmenegårds provins i ryska Finland 1747. Gift 1722-12-26 med sin faders syssling, grevinnan Christina Creutz född 1701-04-23, död 1777-08-15 på Fågelsta, Södermanlands län, dotter av riksrådet, presidenten och greven Johan Creutz Creutz och hans 1:a fru, friherrinnan Anna Johanna Sparre.

Barn:

 • Beata Sofia Johansdotter Natt och Dag född 1723-09-29, † 1726.
 • Gustaf Johansson Natt och Dag född 1724-12-01, † 1726.
 • Anna Margareta Johansdotter Natt och Dag född 1726-07-19, † 1731-03-00.
 • Johan Carl Johansson Natt och Dag född 1727-09-04 i Pyttis socken i Finland, † ogift 1799-04-12 Uddboö och begravd 1799-04-17 i Björklinge kyrka/C. Antagen i krigstjänst 1746-02-00. Furir vid kronprinsens regemente 1748-02-18. Förare vid kronprinsens regemente 1749-04-06. Sergeant 1750-07-00. Fänrik 1756-08-06. Löjtnant 1761-06-22. Kaptens avsked 1769-02-21. RSO 1770-04-20.
 • Ulrika Christina Johansdotter Natt och Dag född 1728-12-04 på Västra Munga i Romfartuna socken, Västmanlands län, † 1740-11-00.
 • Hedvig Eleonora Johansdotter Natt och Dag född 1730, † 6 dagar gammal 1730.
 • Svante Johansson Natt och Dag född 1732-07-06, † barnlös 1765-06-28. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1747. Kadett vid artilleriet 1748. Kadett vid amiralitetskadettkåren 1748. Livdrabant 1754-07-11. Löjtnant vid arméns flotta 1761-11-10. Kapten vid arméns flotta 1762-12-14. Gift före 1764-04-26 på Tjälvesta i Snavlunda socken/T med Anna Louisa Stiernflycht född 1732-10-31, † 1799-06-28 på Tjälvesta. Dotter till kaptenen Nils Stiernflycht och Johanna Catharina De Geer. Hennes 2:a gifte 1772-07-02 med major Hans Jakob Skytte af Sätra född 1724, † 1793),
 • Gustaf Gabriel Johansson Natt och Dag född 1736-04-06 i Pyttis socken, † 6 veckor gammal 1736.

TAB 28

Axel Carlsson Natt och Dag född 1666, † 1736. Axel Natt och Dag till Snösbäck i Falköpings sn/R, Borgnäs i Amnehärads sn/R, Velanda i Gärdhems sn/P och Högärdet i Fors sn/P. Korpral vid svenska adelsfanan. Kvartermästare vid svenska adelsfaneregementet 1696-05-13. Löjtnant vid Västgöta tremänningskavalleriregementet 1700-09-06. Kaptenlöjtnant vid Västgöta tremänningskavalleriregementet 1703-08-31. Avsked 1704-12-20. Gift 1:o 1690-10-07 i Häggestads kyrka/R med Maria Rutensköld född 1663, dotter till överstelöjtnanten Göran Rutensköld och Margareta Silfverswärd. Gift 2:o 1696-12-20 i Karlshult med Anna Christina Kugelhielm en dotter till överste Claes Bengtsson Kugelhielm och hans 2:a fru Catharina Grijs. Gift 3:o med Susanna Catharina Kafle, dotter till löjtnant Erik Kafle och Eleonora Oxehufvud.

Barn i 2:a giftet:

 • Carl Erik Axelsson Natt och Dag född 1700, † 1715.
 • Bengta Eleonora Axelsdotter Natt och Dag född 1701. Gift 1721 med kornett en Johan Erik Gyllensvärd född 1697, † 1739. Bengta Eleonora anhöll enligt justitierevisioners protokoll 1741-09-10 att få gifta sig med en frälseinspektor Svante Säfström, men sedan landshövdingeämbetet blivit hört och upplyst att han var en bonddräng vid namn Sven Svensson i hennes tjänst avslogs ansökningen.
 • Johan Gustaf Axelsson Natt och Dag född 1703, † 1760. Se Tab. 29
 • Nils Georg Axelsson Natt och Dag född 1705, † 1771. Se Tab. 47
 • Christer Anders Axelsson Natt och Dag, † som barn
 • Susanna Margareta Axelsdotter Natt och Dag döpt 1710-01-01 på Borgnäs, † som barn.
 • Hans Gabriel Axelsson Natt och Dag, född 1715, † 1767. Se Tab. 48
 • Brita Margareta Axelsdotter Natt och Dag, † 16 år gammal.
 • Catharina Charlotta Axelsdotter Natt och Dag, † ogift.

Barn utanför äktenskapet:

 • Sara döpt 1704-01-27 i Amnehärad sn/R. Modern hette Karin och hade varit piga hos Lasse i Gata.

TAB 29

Johan Gustaf, (son av Axel, tab 28), till Tunarp i Sandhems socken, Skaraborgs län. Född 1703-05-13. Volontär vid fortifikationen 1717 och vid Västgötadals regemente 1718. Sergeant vid Västgötadals regemente 1721. Förare vid livgardet 1721. Fänriks avsked 1722-06-02. Livdrabant 1722. Vice korpral vid livdrabanterna 1739-08-09. Korpral vid livdrabanterna 1747-04-25. RSO 1750-04-17. Avsked. Död 1760-05-15 på Tunarp och begraven i Sandhems kyrka. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1:o 1730 med Brita Magdalena Uggla, född 1704, död 1749-03-22 på Tunarp och begraven 1749-04-04 dotter av kaptenlöjtnanten Jakob Uggla, och Märta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. Gift 2:o 1750-02-21 Hjärtared med friherrinnan Metta Magdalena Lillie, född 1709-09-02 Bjärka, död 1788-05-07 på Tunarp, dotter av översten Johan Abraham Lillie af Aspenäs, friherre Lillie, och Ulrika Eleonora Hierta.

Barn:

 • 1. Bo, född 1730, död som barn.
 • 1. Axel, född 1731. Ryttmästare. Död 1779. Se Tab. 30
 • 1. Märta Catharina, född 1732, död ung.
 • 1. Jakob Johan, född 1733. Major. Död 1788. Se Tab. 31
 • 1. Catharina Ebba, född 1735-12-29, död 1801-12-29. Gift 1767-12-27 på Tunarp med sin farfars svågers sonson, fänriken Sten Georg Rutensköld, född 1730, död 1818.
 • 1. Marta Eleonora, född 1737-02-09, död ogift 1794-06-29 på sin gård Hovmejan i Sandhems socken.
 • 1. Eva Charlotta, född 1738-07-23 på Tunarp, död på Tunarp 1748-12-13.
 • 1. Christoffer, född 1739. Ryttmästare. Död 1800 Se Tab. 46
 • 1. Bo, född 1740-01-20 på Tunarp, död på Tunarp 1747-10-06.
 • 1. Johan Carl, döpt 1742-02-07 på Tunarp och begraven 1742-04-14.
 • 1. Gustaf, född 1746-01-29 på Tunarp. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1765-05-01. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1768-03-16. Livdrabant 1768-04-19. Löjtnant i armén 1775-02-22. Vice korpral vid drabanterna 1782-10-09. Korpral vid drabanterna 1792-01-02. Avsked 1805-05-25. Död barnlös 1824-10-14 Bjurbäck Gift 1784-05-19 Västanå, död 1842-06-14 på Bjurbäck, dotter av majoren Adolf Axel Rosenquist af Åkershult, och Christina Margareta von Hartmansdorff.

TAB 30

Axel, (son av Johan Gustaf, tab 29), född 1731-07-28. Page vid hovet 1744. Livdrabant 1750-11-28. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1758-04-25. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet. Avsked. Död 1779-12-23 på Dannemarka i Korsberga socken, Skaraborgs län. Gift på Dannemarka 1763-09-08 med sin syssling Brita Maria Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, döpt 1744-10-13 på Dannemarka, död 1777-10-26 på Dannemarka, dotter av överstelöjtnanten Bengt Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Margareta Charlotta Gyllenadler.

Barn:

 • Brita Charlotta, född 1764-05-18 på Lilla Solberga i Korsberga socken, Skaraborgs län, död 1799-08-06 på Dannemarka. Gift 1780-04-03 med över jägmästaren Bengt Magnus Gyllensvärd, född 1758, död 1840.
 • Jakobina, död ung.
 • Magdalena Catharina, född 1767-10-05 på Lilla Solberga, död 1846-05-04. Gift 1784-06-08 i Yllestads socken, Skaraborgs län med arrendatorn Gabriel Ridderbjelke, född 1762, död 1832.
 • Christina Margareta, född 1771-07-17, död 1801-06-21, Västerlösa. Gift 1786-12-15 Kettilstorp s socken, med hovrättsrådet Ture von Nackreij, i hans 1:a gifte, född 1759, död 1821.
 • Johanna Benedikta, död 1772-08-01, död 1808-12-21 på Sommenäs i Tirserums socken, Östergötlands län. Gift 1799-03-28 med kaptenen Polykarpus Du Rietz, i hans 1:a gifte, född 1769, död 1824.
 • Gustaf, född 1773-11-17, död 1774-02-22.
 • Axel, född 1774-11-12, död 1774-11-26.

TAB 31

Jakob Johan, (son av Johan Gustaf, tab 29), född 1733-08-30 på Snösbäck. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1747-09-09. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1749-05-29. Kornett 1750-08-21. Löjtnant 1758-07-08. Ryttmästare 1763-08-30. RSO 1778-04-28. Major i armén 1777-06-06. Avsked 1777-11-26. Död 1788-10-29 Halltorp. Bevistade pommerska kriget. Gift 1:o med (ej känt). Gift 2:o 1770-01-06 Trästena med Beata Catharina Gyllenhaal, född 1751-06-05. Död 1819-02-10, dotter av kammarherren Lorentz Herman Gyllenhaal, och hans 1:a fru Fredrika Eleonora Frölich.

Barn:

 • 1. Jakob Johan, född 1765-10-21. Död 1765-12-10.
 • 2. Johan Gustaf, född 1770-12-01, död 1771-12-18.
 • 2. Fredrika Eleonora, född 1772-09-24. Död 1774-01-02 Mängsholm
 • 2. Metta Christina, född 1774-03-07, död 1847-05-02 Kättilstorp s socken, Skaraborgs län. Gift 1805-01-06 i Fägre kyrka Skaraborgs län med löjtnanten Lars Vilhelm Carpelan, född 1778, död 1809.
 • 2. Johan Axel, född 1775. Major. Död 1853. Se Tab. 32
 • 2. Lars Herman, född 1777-08-08. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1796-04-20. Avgången från regementet 1800-12-16. Död 1835-03-23.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1779. Överstelöjtnant. Död 1855. Se Tab. 38.
 • 2. Charlotta Magdalena, född 1781-08-10, död 1781-10-11 på Halltorp.
 • 2. Catharina Ebba, född 1782-09-13 på Halltorp, död 1869-05-21 Ryr. Gift 1810-01-03 med majoren i armén, kaptenen vid Bohusläns regemente, RSO Mattias von Proschwitz, född 1776-02-10 i Torps socken Älvsborgs län, död 1837-07-26 Tånga
 • 2. Carl, född 1783-11-13 på Halltorp, död 1788-10-27 i Skara.
 • 2. Christoffer, född 1787. Major. Död 1862. Se Tab. 41

TAB 32

Johan Axel, (son av Jakob Johan, tab 31), född 1775-06-28. På Mängsholm i Siene socken, Älvsborgs län. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1777-01-00. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1792-04-19. Kornett 1792-12-18. Löjtnant i armén 1802-02-01 och vid Västgöta dragonregemente 1805-02-09. Stabsryttmästare vid Västgöta dragonregemente 1808-02-15. Regementskvartermästare 1808-02-16. Majors avsked 1812-02-04. Död 1853-12-29 på sin egendom Kettilstorp i Yllestads socken Skaraborgs län. Gift 1797-07-09 Wrangelsholm med sin kusin Magdalena Charlotta Natt och Dag, född 1775-06-14. Död 1855-03-05 på Kettilstorp, dotter av ryttmästaren Christoffer Natt och Dag och Metta Gripenmarck.

Barn:

 • Jakob, född 1798-05-18, död 1804-02-29.
 • Christoffer, född 1800-05-04 i Segerstads socken, Skaraborgs län. Furir vid. Skaraborgs regemente 1816-12-01. Avsked 1821-02-19. Fanjunkare vid Jämtlands fältjägarregemente 1822-03-08. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1823-09-02. Avsked 1824-05-18. Död ogift 1850-06-05.
 • Beata Lovisa, född 1802-03-09, död ogift 1826-06-18.
 • Christina Charlotta, död 1804-04-12.
 • Metta Maria Charlotta, född 1810-12-16.
 • Sofia Magdalena, född 1813-02-27, död 1886-05-26 på Kyrkelyckan i Yllestads socken. Gift 1:o 1850-04-21 med sergeanten och underjägaren Johan Friding, från vilken hon 1855-03-21 blev skild, född 1818-07-27. Gift 2:o 1855-05-08 med fanjunkaren vid Västgöta regemente Lars Gustaf Leijon, född 1795-07-05, död 1857-12-30 Sörkvarn
 • Carl Johan Emil Åke, född 1816. Hovrättskommissarie. Död 1865. Se Tab. 33.

TAB 33

Carl Johan Emil Åke, (son av Johan Axel, tab 32), född 1816-06-24. Hovrättskommissarie i Jönköping. Död i Jönköping 1865-12-21. Gift 1838 med Gustava Lovisa Ridderbjelke, född 1817-03-30, död 1861-12-24 i Jönköping, dotter av fanjunkaren Abraham Daniel Ridderbjelke, och hans 1:a fru Maria Johanna Göbel.

Barn:

 • Åke Christoffer Fredrik, född 1849, död 1894. Se Tab. 37
 • Gustaf Adolf, född 1852-03-09 och död 1852-03-15 i Jönköping.
 • Agnes Charlotta Gustava, född 1853-07-09, död 1855-10-02.
 • Ebba Charlotta Lovisa, född 1856-07-08. Gift 1878-11-21 med byggmästaren Alfred Hägerström.

TAB 34

Axel Abraham Mauritz, (son av Carl Johan Emil Åke, tab 33), född 1840-08-18. Kanoniär vid flottan. Överflyttade till Nordamerika. Kapten i amerikansk, fransk och mexikansk tjänst. Avsked. Sekreterare vid svensk-norska konsulatet i San Fransisco. Avsked. RFrHL. RMexGuadO. Han och hans syskon kallade sig, liksom deras efterkommande, de Remée. Gift 1871-10-19 med Göta Augusta Natalia N. N., född 1843-09-05.

Barn:

 • Agda Maria Charlotta, född 1872-10-23. Gift 2:o 1900-12-31 med brandförsäkringsinspektören Frank J. Byington, född 1875-11-01.
 • Ebba Charlotta Natalia, född 1876-10-19. Gift 1903-11-14 med vinhandlaren M. L. Joseph, född 1874-04-18.

TAB 35A

Viktor Alexis (kallar sig De Remee), (son av Lars Herman tab 35), född 1881-02-19. Fotograf. Mekaniker, bonde, smed. Död 1942-04-22 i Jamestown, ND, USA (begravd i Bay City WI). Gift 1928-02-08 i Steele, ND, USA med Birdie Jane Wilson, född 1907-05-10 i Hazelton, ND, USA, dotter av farmaren, brunnsborraren och målaren Joseph Harvey Wilson och Mary Hoskin.

Barn:

 • Mamie Marie, född 1929-06-21 i Bismarck, ND, USA.
 • Mary Lou, född 1932-07-10 i Bismarck, ND, USA.
 • Margaret Lucille, född 1934-09-11 i Bismarck, ND, USA.
 • Maxine Jeanette, född 1938-05-02 i Linton, ND, USA.

TAB 36

Adolf Fredrik, (son av Lars Herman, tab 35), född 1867-12-10. Arkitekt. Gift 1899-12-28 med Mathilda Louissa (Tilda) Magnusson, född 1870-08-07.

Barn:

 • Herman Ferdinand (kallar sig De Remee), född 1901-02-09 i Red Wing Minn., USA. Rederitjänsteman Gift 1934-06-28 i Red Wing, Minn., USA med Clara Meta Deden, född 1901-09-12 i Red Wing, Minn,. USA. Dotter av farmaren Joachim Deden.
 • Everett Richard (kallar sig De Remee), född 1909-08-05 i Red Wing, MN, USA. Kvarnbyggare. Gift 1939-07-29 i Red Wing MN, USA med Genevieve Leone Vinquist, född 1914-03-29 i Red Wing, MN, USA. Sekreterare. Dotter av farmaren Gunnard Oscar Vinquist och Anna Petronella Johnson.

TAB 36A

Artur Eugen (kallar sig De Remee), (son av Adolph Fredrik, tab 36), född 1903-02-13. Gift 1932-04-25 i Red Wing, MN, USA med Anna Helen Elvira Vinquist, född 1912-05-31 i Red Wing, MN, USA. Dotter av farmaren Gunnard Oscar Vinquist och Anna Petronella Johnson.

Barn:

 • Richard Arthur
 • Carol Louise.

TAB 37

Åke Christoffer Fredrik, (son av Carl Johan Emil Åke, tab 33), född 1849-03-21, död 1894. Gift 1:o med Sara Ester Easlund, död. Gift 2:o 1890 med Mary Olson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896 med fabrikanten Alfred Hall).

Barn:

 • 1. Emil Herman, född 1873-11-10. Källarmästare i Phoenix, Ariz., Nordamerika.
 • 1. Selma Natalia Elisabet, född 1876-03-13. Kontorist.
 • 1. Ester Agnes Emilia, född 1878-05-21. Kontorist.
 • 1. Ernest Georg, född 1880-06-03. Källarmästare i Los Angeles, Californien.
 • 1. Eugen Artur, född 1883-04-10. Gift 1904-12-17 i Marshall, MN, USA med Grace A Haines.
 • 2. Edvin Herbert Leonard, född 1892-10-09.
 • 2. Albin Åke Emanuel, född 1894-08-02.

TAB 38

Gustaf Fredrik, (son av Jakob Johan, tab 31), född 1779-03-30 i Gerums socken, Skaraborgs län. Fänrik i Bohusläns regemente 1797-12-11. Fänrik vid regementet 1802-12-16. Löjtnant vid regementet 1804-05-02 och vid Skaraborgs regemente 1808-02-01. Kapten vid regementet 1812-04-22. GMtf 1813-09-29. RSO 1819-06-24. Major i armén 1822-08-14. Avsked 1829-02-28. Överstelöjtnant 1830. Död 1855-02-02 Floda. Han bevistade fälttåget i Pommern 1807 och blev då fången hos fransmännen vid Ückermünde 1807-04-00, likaledes fälttåget i Tyskland 1813, då han vid Rosslau 1813-09-29 blev illa blesserad. Gift 1822-08-11 med stiftsjungfrun Sofia Juliana Mannerfelt, född 1789-03-16, död 1843-10-15, dotter av löjtnanten Erik Magnus Mannerfelt, och Ulrika Eleonora Björnberg.

Barn:

 • Hedvig Beata Eleonora, född 1823-07-29 på kaptensbostället Hög i Åsarps socken, Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Död ogift 1882-07-02 i Öttums socken, Skaraborgs län.
 • Axel Vilhelm Magnus, född 1826. Kapten. Död 1900. Se Tab. 39.
 • Christer Adolf, född 1828-10-10 på Hög. Student i Uppsala 1850-06-05. Kameralexamen 1855-05-31. Vice häradsskrivare 1859–1866. Död ogift 1905-09-26.

TAB 39

Axel Vilhelm Magnus, (son av Gustaf Fredrik, tab 38), född 1826-06-25 Hög. Volontär vid Älvsborgs regemente 1842-08-27. Furir vid Älvsborgs regemente 1843-07-11. Officersexamen 1845-04-30. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1846-11-14. Kommenderad med regementet till Danmark 1848. Löjtnant 1849. Kapten 1864-07-19. RSO 1871-05-27. Avsked 1879-05-16. Vice ordförande i Älvsborgs läns södra hushållningssällskap 1892–1897. Ledamot av riksdagens andra kammare 1895–1896. Ägde Brännared i Öxnevalla socken, Älvsborgs län 1859–1896, död 1900-02-27 i Skövde. Gift 1859-09-19 Fröllinge med stiftsjungfrun Maria Amalia Ulrika Brummer, född 1833-05-26 på Fröllinge, död 1899-03-02 i Varberg, dotter av kaptenen Fredrik Brummer, och hans 1:a fru Ulrika Beata Maria Ehrenborg.

Barn:

 • Ebba Maria Sofia, född 1860-07-31 på Brännared, död ogift 1886-05-22 i Göteborg.
 • Anna Elisabet, född 1861-10-24 på Brännared, död 1934-09-29 i Engelbrekts förs, Stockholms län (db 223) och begraven å Solna kyrkogård. Gift på Brännared 1890-02-05 med kanslisekreteraren i civildepartementet, fil. doktorn, RVO, Johan Quintius Meijer, född 1824-05-05 i Offerdals socken, Jämtlands län, död 1918-02-28 i Stockholm.
 • Åke Axelsson, född 1863. Överste. Se Tab. 40. Död 1942.
 • Marie Louise (Ivi), född 1865-07-08 på Brännared. Gift 1:o 1889-03-29 på Brännared med lantbrukaren, friherre Casper Edvard Erik Ehrenborg, född 1857, död 1904. Gift 2:o 1907-10-03 med överläraren vid Tekniska skolan i Stockholm, skulptören, RVO, Knut Gustaf Emil Malmqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o med Carin Videgren), född 1865-08-12 i Stockholm, död 1926-08-24 i Fiskebäckskil.
 • Ingeborg, född 1868-06-05 på Brännared. Gift 1897-10-14, i Varbergs kyrka med registratorn i nedre justitierevisionen, vice häradshövdingen, RVO, Axel Gabriel Ekelund, född 1865-05-10.
 • Gerda Augusta, född 1870-08-12 på Brännared, Öxnevalla förs, Älvsborgs län. Gift 1931-02-20 i Kungsholms förs, Stockholms län (db 56) och begraven i Skövde.

TAB 40

Åke Axelsson, (son av Axel Vilhelm Magnus, tab 39), född 1863-04-18 på Brännared, Öxnevalla socken. Volontär vid Västgötadals regemente 1881-02-12. Mogenhetsexamen 1882-05-30. Avsked 1883-06-04. Sergeant vid Västgöta regemente 1883-06-08. Elev vid krigsskolan 1883-07-16. Utexaminerad 1884-11-01. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1884-11-28. Löjtnant 1891-08-06. Kapten 1899-02-17. RSO 1904-12-01. Major i Västgöta regemente 1910-05-21. Överstelöjtnant i armén 1914-08-22 och vid regementet 1915-08-19. Ledamot av styrelsen för Enskilda banken i Vänersborg 1915. Överste på reservstat vid 3. arméfördelningen 1916-12-01. KSO 2kl 1922-11-25. Avsked 1923-04-18. Ägde Uddeholm i Surteby socken, Älvsborgs län 1893–1897, död 1942-05-04 i Ängelholm (db nr 18). Gift 1892-02-10 i Hälsingborgs kyrka med Gundborg Freidenfelt, född 1870-12-29 Hässleholm s län, dotter av handelsagenten Ernst Fredrik Freidenfelt, och hans 1:a fru Hedvig Elisabet Beata Ehrenborg.

Barn:

 • Bo Axel Åkesson, född 1892-11-10 på Uddeholm. Kontorschef hos Swift & C:o i Newbourgh, U.S.A. Gift 1929-01-19 i Göteborg med Tullie Axeline Ling, född 1901-06-05.
 • Nils Erengisle Åkesson, född 1894-05-17 på Uddeholm. Fänrik i Västgöta regementes reserv 1917-12-31. Underlöjtnant i Västgöta regementes reserv 1919-12-31. Tjänsteman vid Svenska Amerikalinjens passageraravdelning 1920. Löjtnant 1924-10-31. Död ogift 1927-04-29 i Göteborg.
 • Ingegerd Åkesdotter, född 1898-05-02 i Skövde. Gift 1921-06-10 i Oscars förs Stockholms län med kaptenen på övergångsstat vid Jämtlands fältjägarregemente, med Frans Olof Zetterlund, född 1884-06-10 i Härnösand.

TAB 41

Christoffer, (son av Jakob Johan, tab 31), född 1787-04-01 Kålltorp. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1793-04-12. Sergeant vid Bohusläns regemente 1804-02-07. Fänrik vid Bohusläns regemente 1805-04-16. Löjtnant 1810-04-10. Kapten 1812-09-01. Avsked med majors n. h. o. v. 1816-08-27. Död 1862-09-20. Gift 1811-09-29 med Charlotta Fredrika Steuch, född 1787-07-16 Måryd, död 1835-01-22, dotter av majoren Johan Henrik Steuch, och hans 3:e fru Carolina Johanna Geete.

Barn:

 • Beata Carolina Maria, född 1812-06-01 och död 1812-11-13 på Måryd.
 • Jakob Johan Christoffer, född 1813-09-12 och död 1815-02-01 i på Måryd.
 • Sten Erik, född 1815. Lantbrukare. Död 1884. Se Tab. 42
 • Gustaf Miles, född 1817. Kapten. Död 1869. Se Tab. 43
 • Axel Alfred, född 1818-07-20 Saleby. Överflyttade till Nordamerika.
 • Sofia Ulrika, född 1820-10-29 i Stockholm, död ogift 1877-07-22, Ryr
 • Åke Vilhelm, född 1822. Kamrer. Död 1870. Se Tab. 45
 • Knut Christoffer, född 1824-01-19, död 1825.
 • Lovisa Fredrika, född 1826-04-24 i Dimbo socken, Skaraborgs län, död ogift 1897-10-05 i Norra Ryrs socken.
 • Catharina Charlotta (Lotten), född 1828-03-27 på Anneberg i Dimbo socken, död ogift 1903-02-12 i Stockholm.

TAB 42

Sten Erik, (son av Christoffer, tab 41), född 1815-06-25 Maryd. Konstapelkadett vid Göta artilleriregemente 1833-08-10. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1834-08-29. Avsked 1835-12-10. Åter sergeant 1834-08-29. Avsked 1835-12-10. Sergeant vid livgardet till häst 1836-01-19 avsked 1838-09-09. Lantbrukare. Död 1884-09-23 i Vänersborg. Ägde Säter i Örs socken Älvsborgs län 1854–1856 samt vid sin död hus i Vänersborg. Gift 1856-09-04 på Samneröd vid Uddevalla med Vilhelmina (Mimmi) Reedwood, född 1837-09-04 i Stockholm, död 1908-03-25 Sundholmen ]], dotter av grosshandlaren John Reedwood och Vilhelmina Reedwood.

Barn:

 • Sten Alfred, född 1857-07-07 Tånga. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1878. Extra ordinarie landskontorist i Älvsborgs län 1879. Tillförordnad häradsskrivare 1879–1882. Kronolänsman i Marks södra distrikt i Älvsborgs län 1892. Landsfiskal i Kungsäters distrikt. Död 1920-09-10 på Sundholmen, Horreds förs, Älvsborgs län. – Ägde Hinnared Östergården i Horreds socken.
 • Vilhelmina Charlotta, född 1859-10-10 på Tånga, död ogift 1882-12-28 i Vänersborg.
 • Anna Lovisa, född 1862-05-30 Dyrtorp, död 1938-02-15 i Skövde. Gift 1887-09-24 i Vänersborg med före detta översten Per Ludvig Henrik Alexander Tham, född 1857, död 1930-02-27.

TAB 43

Gustaf Miles, (son av Christoffer, tab 41), född 1817-04-12 Måryd. Underofficer i pionjärkåren 1834-07-31. Avsked 1837-02-20. Furir vid Västgötadals regemente 1837-02-28. Officersexamen 1839-05-07. Underlöjtnant vid vid Västgötadals regemente 1839-10-25. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1846-08-11. Kapten 1856-10-28. Avsked 1860-07-04. Kapten i armén 1863-07-10. Död 1869-02-16 i Vänersborg. Gift 1857-10-07 i Stockholm med Catharina Gabriella Rosaura Hård af Segerstad, född 1827-02-09 Kleverud. Död 1912-03-04 Strömsberg ]], dotter av löjtnanten Gabriel Hård af Segerstad, och Catharina Magdalena Elisabet Lillie af Aspenäs.

Barn:

 • Per Miles Gabriel Christoffer, född 1858-12-31 på Korsbyn vid Vänersborg, död på Korsbyn 1862-06-21.
 • Åke Gustaf, född 1860. Sjökapten. Död 1927. Se Tab. 44.
 • Anna, född 1861-08-01 på Korsbyn, död på Korsbyn 1861-08-01.
 • Nils Otto, född 1862-12-23 på Korsbyn, död på Korsbyn 1863-01-13.
 • Eva Catharina Charlotta, född 1864-08-03 i Vänersborg, död 1928-02-04 i Stockholm. Gift 1892-11-13 i Stockholm med rådmannen i Stockholm, KNO2kl, RVO, jur. utr. kand. Johan Wretman, född 1852-10-24 i Stockholm, död 1923-09-04 på Gärdesta i Lästringe socken, Södermanlands län.
 • Carin Gabriella Gustava, född 1867-12-28 i Vänersborg, död i Vänersborg 1869-03-19.

TAB 44

Åke Gustaf, (son av Gustaf Miles, tab 43), född 1860-08-06 på Korsbyn vid Vänersborg. Styrmansexamen 1879 . Kaptens- och ångfartygsbefälhavarexamen 1884. Seglade såsom styrman å kofferdifartyg till 1894-10-00, då han antogs till »capitaine de marine» i Kongostatens tjänst. Var en tid bosatt i Leopoldville i övre Kongo. Återvände till Sverige. Reseinspektör för allmänna barnhuset i Stockholm. Död 1927-09-07 (S:t Erik sjukhus db), i Gustav Vasa förs, Stockholms län. Gift 1900-09-15 i S:t Petri förs i Malmö med Gurli Cecilia Petersson, född 1879-07-12 i S:t Petri förs, i Malmö.

Barn:

 • Gustaf Åkesson, född 1901-09-17 i Hedvig Elenora förs, Stockholm. Köpman. En tid extra ordinarie tjänsteman i riksbanken. Gift 1928-12-15 i Matteus förs, i Stockholm ]] med Margareta Hanna Antoinette Elisabeth Fried, född 1903-06-18.
 • Karin Åkesdotter, född 1903-05-07 i Stockholm, död 1905-08-27
 • En odöpt dotter, född 1905-01-31 i Stockholm, död i Stockholm 1905-02-10.
 • Gudrun Åkesdotter, född 1906-05-10 på Villa Åkesborg, Stocksund, död ogift 1927-01-29 i Neu-Strelitz.
 • Brita Åkesdotter, född 1908-07-29 i Stocksund i Danderyds förs, Stockholms län. Gift 1929-10-05 med korrespondenten, ryttmästaren i Kavalleriets reserv Odd Inggard Olsen, född 1903-07-24 i Borås.
 • Inga Åkesdotter, född 1913-09-30 i Stocksund i Danderyds förs, Stockholms län, död i Stocksund 1915-06-20.

TAB 45

Åke Vilhelm, (son av Christoffer, tab 41), född 1822-05-13 i Göteborg. Bokhållare vid Latorps alunbruk i Tysslinge socken i Närke. Förste bokhållare vid Höganäs stenkolsverk i Skåne. Kamrer. Död 1870-10-04 vid Höganäs. Gift 1853-05-24 i Hälsingborg med Jakobina (Julia) Angelika Balabrega, född 1832-01-06 i Hälsingborg, död 1921-11-29 i Hälsingborg ]], dotter av ägaren av hälsobrunnen Hälsan Jakob Balabrega och Hedvig Galler.

Barn:

 • Jakob Christoffer, född 1854-02-19 vid Höganäs. Avlade styrmans- och ångbåtsbefälhavarexamen 1872 och sjökaptensexamen 1877. Befälhavare å ångaren Capella från Hälsingborg sedan 1895. Död ogift 1922-07-16 i Hälsingborg.
 • Hedvig Charlotta, född 1856-10-07 vid Höganäs, död ogift 1886-06-24 vid nämnda bruk.
 • Gabriella Vilhelmina (Ella), född 1858-08-15 vid Höganäs, 1935-06-18 Maria förs, Hälsingborg (db 172). Gift 1886-06-01 i Hälsingborg med grosshandlaren och skeppsredaren, RVO Carl August Banck, född 1846-11-25 i Viken Malmöhus län, död 1923-09-23 i Hälsingborg.
 • Rosa Helfrida (Frida), född 1861-12-20 vid Höganäs, död 1917-02-25 i Hälsingborg. Gift 1883-07-06 vid Höganäs med postmästaren i Motala Carl Svensson, född 1847-01-28 i Hörs socken, Malmöhus län, född 1918-12-29 i Tyringe i Finja socken, Kristianstads län.
 • Ebba Fransiska, född 1867-01-29 vid Höganäs, död 1942 573 i Maria förs, Hälsningborg (db nr 62).

TAB 46

Christoffer, (son av Johan Gustaf, tab 29), född 1739-07-28 Tunarp. Antagen i krigstjänst 1752. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1753. Livdrabant 1762-03-09. Vice korprals (ryttmästares) avsked 1766-08-06. Död 1800-01-13 på Wrangelsholm i Valtorps socken, Skaraborgs län. Gift 1763-04-29 på Häggetorp i Dala socken, Skaraborgs län med Metta Gripenmarck, född 1740-04-29, döpt 1740-07-00 på Häggetorp, död 1820-03-28 på Wrangelsholm, dotter av kaptenen Gustaf Gripenmarck, och Metta Kafle.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1769-08-29 Kättilstorp s socken, Skaraborgs län, död 1770-07-20.
 • Magdalena Charlotta, född 1775-06-14, död 1855-03-05 på Kettilstorp. Gift 1797-07-09 på Wrangelsholm med sin kusin, majoren Johan Axel Natt och Dag, född 1775, död 1853.
 • Carl Åke, född 1777-04-21, död 1784-07-08.
 • Brita Lovisa, född 1778-08-11, död 1780.
 • Brita Lovisa, född 1782-08-02, död 1832-03-29 på Wrangelsholm. Gift på Wrangelsholm 1807-09-01 med majoren Axel Vilhelm Hägerflycht, född 1767, död 1819.

TAB 47

Nils Georg, (son av Axel, Tab, 28), till Velanda i Gärdhems socken, Älvsborgs län. Döpt 1705-07-05 Borgnäs. Sergeant vid garnisonsregementet i Göteborg 1724-04-04. Avsked 1725-08-23. Furir vid Bohusläns dragonreg 1725-09-00. Livdrabant (löjtnant) 1737-02-03. Konfirmationsfullmakt 1741-08-15. Avsked. Död 1771-04-04. Gift 1726-06-21 med Catharina Lunetta Weinholtz, född 1708-01-12, död 1752-02-18 på Högärdet (Blaxtorp) i Fors socken, Älvsborgs län och begraven 1752-03-19, dotter av översten Ingel Casper Weinholtz, och hans 1:a fru friherrinnan Brita Catharina Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Axel. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet.
 • Casper, född 1729-11-29. Kvartermästare vid gula husarregementet.
 • Susanna, född 1732, död ogift 1752-03-17 på Högärdet.
 • Carl Erik, född 1733-02-14 på Högärdet, död 1752 i Västindien under sjöresa.
 • Brita Lovisa, född 1734-04-06 på Högårdet, död 1771-11-12 Gift 1764-10-16 på Högårdet med kaptenen vid Bohusläns dragonregemente Torsten Magnus Gereith i hans 1:a gifte (gift 2:o 1778 10711 med hennes kusin Charlotta Lovisa Natt och Dag i hennes 1:a gifte, född 1746-10-01 på Degeberg, död 1817-06-19 i Uddevalla, dotter av livdrabanten Hans Gabriel Natt och Dag och Charlotta Ebba Lovisa Rutensköld), född 1724. Död 1778. (Sgn.)
 • Abraham Gustaf, född 1736-05-13 på Högärdet. Antagen i krigstjänst 1752. Förare vid Bohusläns dragonregemente 1758-05-13. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1758-10-10. Löjtnant 1768-09-27. Kapten 1771-06-05. Avsked 1773-06-05. Död ogift 1777-12-24.
 • Beata Vilhelmina, född 1738-06-02 på Högärdet, död 1806-05-16 i Skövde. Gift 1762-02-26 på Högärdet med majoren Daniel Alexander Simmingsköld, född 1731, död 1796.

TAB 48

Hans Gabriel, (son av Axel, tab 28), till Hinderstorp i Häggesleds socken, Skaraborgs län. Döpt 1715-02-03 Borgnäs. Student i Lund 1729 (Svgn.). Livdrabant (löjtnant) 1737-01-22. Konfirmationsfullmakt 1741-08-15. Avsked. Död 1767-08-30. Gift 1738-12-27 Säter med Charlotta Ebba Louisa Rutensköld, född 1718-11-17, död 1768-09-25, dotter av översten Axel Rutensköld, och friherrinnan Adolfina Johanna Fleetwood.

Barn:

 • Axel Adam, född 1739. Lantbrukare. Död 1802. Se Tab. 49
 • Catharina Dorotea, född 1741-08-24 på Hinderstorp, död 1747-02-26.
 • Hedvig Eleonora, född 1742-09-04, döpt 1742-09-29 på Hinderstorp, död 1807-01-12.
 • Erik Göran, född 1744-09-18 Degeberg, död på Degeberg 1746-02-03.
 • Erik, född 1745-08-24, död 1747-01-20.
 • Charlotta Lovisa, född 1746-10-01 på Degeberg, död 1817-06-19 i Uddevalla. Gift 1:o 1778-11-10 med kaptenen vid Bohusläns dragonregemente Torsten Magnus Gereith i hans 2:a gifte (gift 1:o 1764-10-16) på Högärdet med Brita Lovisa Natt och Dag, född på Högärdet 1734-04-06, död 1771-11-12, dotter av livdrabanten Nils Georg Natt och Dag och Catharina Lunetta Weinholtz), född 1724, död 1778. Gift 2:o 1781-08-03 på Stora Höggeröd i Resteröds socken, Göteborgs och Bohus län med fältkommissarien Carl Fredrik Greiffe, född 1713, död 1795 Antasteröd. (Sgn.)
 • Johan Georg, född 1748. Löjtnant. Död 1796. Se Tab. 66
 • Catharina, född 1750-09-19 på Degeberg. Gift med kyrkoinspektoren Reinhold Klingstedt.
 • Adolfina Johanna, född 1754-05-14 på Degeberg, död 1795-03-04 i Göteborg. Gift 2:o 1791-07-00 med skeppsskrivaren Johannes Bjurvall.
 • Marta Magdalena, född 1756-08-21 på Degeberg, död 1834-08-25 i Göteborg. Gift 1784-05-25 med handlanden i Göteborg, Anders Bronander, född 1755, död 1797-11-30 i Göteborg. Gift 2:o 1802-12-23 med handlanden Johan Gradman.
 • Benedikta Ulrika, född 1759-06-10 Ottingsberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1842-12-28 i Norrköping.

TAB 49

Axel Adam, (son av Hans Gabriel, tab 48), född 1739-09-29 Hinderstorp. Auskultant i Göta hovrätt. Lantbrukare. Död 1802-11-04. Gift 1770-08-26 med Elisabet Ahlefelt, född 1751-12-19 Bryne, död 1829-02-28 Bodilsröd s socken, Göteborgs och Bohus län, dotter av Carl Magnus Ahlefelt, och Hedvig Margareta Cederholm von Schmalensée.

Barn:

 • Hans Carl, född 1772. Landssekreterare. Död 1817. Se Tab. 50
 • Hedvig Charlotta, född 1773, död ogift 1836-10-15 på Sivik i Hede socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Marta Johanna, född 1776-01-09 på Sandviken, död på Sandviken 1776-06-09.
 • Catharina Eleonora, född 1777-04-07 på Sandviken, död 1777-04-20.
 • Elisabet, född 1778-07-23 på Sandviken, död som barn.
 • Elisabet, född 1782-05-08 på Sandviken. Gift med Per Andersson.
 • Beata Vilhelmina, född 1784-11-21 på Sandviken, död på Sandviken 1787-12-29.
 • Märta Eleonora, född 1787-02-08, död 1787-12-29.
 • Märta Eleonora, död 1788-02-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1832-04-19 Alsbo
 • Catharina Johanna, född 1789-11-12 Burhult
 • Adolfina, född 1790, död 1795-05-18.
 • Catharina Johanna, född 1791-05-10, död 1875-04-02 i Åmål. Gift 1809-09-08 i Uddevalla med kofferdikaptenen Olof Georg Almgren, död 1823-11-31.

TAB 50

Hans Carl, (son av Axel Adam, tab 49), född 1772-02-10 Sandviken. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1794-12-16. Kopist i justitiekanslersexpeditionen 1796-04-26. Landssekreterare i Skaraborgs län 1802-02-16. Avsked 1810. Död 1817-09-02 i Uddevalla. Han köpte sig, efter avskedstagandet, en gästgivargård i Halland, där han bosatte sig. Gift med sin kusin Catharina Greiffe i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1819 i Foss socken, Göteborgs och Bohus län med landsfiskalen i Bohuslän, vice häradshövdingen Johan Plate i hans 2:a gifte (gift 1:o 1802 med Agneta Catharina Hallongren, född 1776, död 1811)], dotter av fältkommissarien Carl Fredrik Greifte och Charlotta Lovisa Natt och Dag.

Barn:

 • Sten Charles Emil, född 1807-05-24 på Sandviken, död på Sandviken 1807-07-18.
 • Sten Göte, född 1811-07-14 i Mariestad, död i Mariestad 1812-04-28.
 • Emilie, född 1814, död ogift 1834-10-04 i Uddevalla.
 • Maria Elisabet, född 1815-06-22, död 1815-09-08.
 • Sten Christoffer Aristides, född 1816-03-19. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1833-01-14–1834-06-00. Lantbrukare. Död 1883-03-23. Gift 1852-01-25 Ramseröd med Emilia Aurora Cederholm von Schmalensee, född 1818-08-27, död 1895-12-08 i Uddevalla, dotter av postdirektören Abraham Daniel Cederholm von Schmalensée och Johanna Ulrika Bering.
 • Helena Charlotta, född 1817-11-20 posthuma, död 1834-10-08 i Uddevalla.

TAB 51

Hans Carl, (son av Hans Carl, tab 50), född 1809-01-23 i Mariestad. Student i Lund 1826 (Sgn.). Reste 1852 till Amerika. Gift 1835-06-12 med Christina Elisabet Petersson (von Keij), född 1810-10-13, död 1879-12-10 på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.

Barn:

 • Emma Elisabet Helena Sofia, född 1835-08-12, död 1838-01-17.

TAB 52

Bo, (son av Axel Adam, tab 49), född 1780-05-06. Först handelsbokhållare, sedan handlande i Uddevalla. Död i Uddevalla 1840-07-16. Gift 1:o med Magdalena Wesslau, född 1789, död 1824-08-12 på Emaus vid Uddevalla, dotter av handlanden Christian Wesslau och Sara Maria Bodell. Gift 2:o 1825-05-29 i Vänersborg med den första fruns syster Sara Maria Wesslau, född 1801-01-11, död 1888-03-13 i Uddevalla.

Barn:

 • 1. Magdalena Juliana, född 1811-04-16 i Uddevalla, död 1826-08-21.
 • 1. Knut Lechard, född 1813. Kommendörkapten. Död 1873. Se Tab. 53.
 • 1. Hans Adolf, född 1816. Lotsfördelningschef. Död 1894. Se Tab. 56.
 • 1. Bo Gustaf, född 1818-10-01 i Uddevalla. Student i Uppsala. Fil. mag. i Uppsala 1842-06-14. Prästvigd 1842. Lärare vid Gustavsbergs barnhus i Uddevalla 1842. Entledigad därifrån på grund av sitt såsom för stort ansedda disciplinariska nit 1848. Åtgärden upphävd, men återinträdde ej i tjänst. En tid fångpredikant. i Varberg. Kateket i Carl Johans förs i Göteborg 1855. Död i Göteborg 1858-02-08. Gift 1857-10-07 i Carl Johans förs i Göteborg med Amalia Elisabet (Elise) Lindgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1849-10-14 med komministern i Örgryte förs av Göteborgs stift Johan Niklas Mortensson, född 1813-03-08 i Göteborg, död i Göteborg 1854-10-01), född 1824-06-10 i Göteborg garnisonsförs, död 1901-07-24 i Göteborg, dotter av löjtnanten Anders Lindgren och Carolina Claesson.
 • 1. Axel Vilhelm, född 1819. Lantbrukare. Död 1884. Se Tab. 58.
 • 2. Sara Elisabet (Elise), född 1826-06-24 i Uddevalla, död 1916-04-27 i domk. förs, Göteborg. Gift 1845-11-07 i Uddevalla med handlanden och egendomsägaren Carl Johansson Sjöberg, född 1815-09-19, död 1871-01-09 på Sveanäs i Alsters socken Värmlands län.
 • 2. Christian Svante Aristides, född 1827-11-13, död som barn.
 • 2. Svante Elof, född 1829. Direktör. Död 1893. Se Tab. 60.
 • 2. Magdalena Botilda, född 1831-05-15 i Uddevalla, död 1894-04-15 Göteborg. Gift 1851-11-11 med komministern i Kristine förs i Göteborg, fil. doktor Casper Johan Johnsson, född 1821-01-30 i Valinge socken, Hallands län, död 1860-07-20 i Göteborg.
 • 2. Nils Botolf, född 1833. Handlande. Död 1886. Se Tab. 65
 • 2. Cecilia Charlotta, född 1835-12-04 i Uddevalla, död 1903-05-10 i Halmstad. Gift 1879-05-06 i Uddevalla med prosten, kyrkoherden i Harplinge och Steninge förs av Göteborgs stift, Anders Bernhard Andersson Ardell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1858-06-11 med Christina Matilda Dahlgren, född 1830-06-30 i Uddevalla, död 1875-12-29 i Dalstorps prästgård, Älvsborgs län dotter av handlanden Lorens Dahlgren och Christina Barbara Zachau), född 1819-08-04 i Uddevalla, död 1896-10-30 i Harplinge prästgård.
 • 2. Erik Erland, född 1838-10-08 i Uddevalla. Bokhållare. Död 1867-02-06 Saltkällan

TAB 53

Knut Lechard, (son av Bo, tab 52), född 1813-03-18 i Uddevalla. Gjorde en sjöresa till England med briggen Merkurius från Uddevalla 1827 och en sjöresa med slupen Enigheten 1828. Jungman vid kungliga m:ts flottas Göteborgsstation 1830-05-01. Jungman å briggen Merkurius 1830–1831. Matros vid kungliga m:ts flottas Göteborgsstation 1831-10-01. Underskeppare i 2. klassen 1832-02-29. Artilleriunderofficersexamen vid kungliga m:ts flottas Göteborgsstation 1832-03-15. Lättmatros å briggen Merkurius 1832– 1833. Styrmansexamen vid kungliga m:ts flottas Göteborgsstation 1833-03-28. Understyrman av 1. klassen 1833-12-16. Skepparexamen 1834-04-11 och sjöofficersexamen 1834-05-10. Sekundlöjtnant i kungliga m:ts flotta 1834-10-18. 2. Styrman å skeppet John Ren från Göteborg 1835-05-31–1835-10-05 matros å briggen Franklin 1836-05-14–1836-07-14. Matros å skeppet Breighton 1836-08-01–1837-08-05. Matros å skeppet Clio 1837-09-11–1837-10-12. 1. Styrman å skeppet John Ren 1837-11-04–1838-09-12. Befälhavare å skeppet Göteborg från staden med samma namn 1839-06-26– 1842-12-13. Premiärlöjtnant 1840-08-20. Underekipagemästare vid flottans station i Göteborg 1843-01-01. Befälhavare på skeppet David Carnegie 1846-08-25–1848-09-20. Adjutant hos stationsbefälhavaren vid sista, station 1848-10-01–1850. Befälhavare på handelsbriggen Mimer 1850-03-15–1851-10-30. Befälhavare å ångfartyget Skandia 1852. Kaptenlöjtnant 1853-04-19. Kapten 1857-10-23. RSO 1860-05-05. Kommendörkapten 1862-03-11. RDDO 1863-07-29. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-01. Ekipagemästare vid Karlskrona station 1864–1871. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till ny förordning angående lots- och fyrinrättningarna i riket 1869. Ledamot av kommittén för utarbetande av ny instruktion för båtsmanskompanicheferna 1872. Död 1873-11-07 i Amiralitetsförs, Karlskrona. Gift 1847-06-20 på Nya Varvet vid Göteborg med Josefina Christina Antonia Wallgren, född 1824-02-20 på Nya Varvet, död 1897-12-27 i Karlskrona, dotter av överkommissarien vid flottan Nils Anton Wallgren och Carolina Maria Liljegren.

Barn:

 • Knut Gustaf, född 1849-04-19, död 1850-03-24.
 • Bo Knutsson, född 1851-02-12, död 1853-07-06.
 • Nils Axel, född 1853-10-28, död 1859-12-23 i Karlskrona.
 • Augusta Magdalena, född 1855-03-02 i Karlskrona, död ogift 1880-10-04 i Löderups prästgård, Kristianstads län.
 • Svante Adam Knutsson, född 1861. Kommendörkapten. Död 1906. Se Tab. 54.

TAB 54

Svante Adam Knutsson, (son av Knut Lechard, tab 53), född 1861-12-31 i Karlskrona. Extra kadett 1874. Elev vid sjökrigsskolan 1875-10-01. Utexaminerad 1881-10-18. Underlöjtnant vid flottan 1881-10-24. Deltog i fregatten Vanadis världsomsegling 1883–1885. Lärare i sjökrigshistoria vid sjökrigshögskolan 1898 och i sjökrigskonst vid sjökrigsskolan 1901. LSkS 1901. Löjtnant 1886-10-13. Tjänstgöring i engelska örlogsflottan 1888-10-01–1890-05-24. Kapten 1892-04-01. LÖS 1894. Ledamot av kommissionen för avgivande av förslag till utbildningsreglemente för flottan 1895. Tjänstgöring i flottans stab 1897–1898. Adjutant hos chefen för sjökrigsskolan 1898–1902. Lärare vid sjökrigshögskolan från 1898 och vid sjökrigsskolan från 1901. RSO 1901-11-30. LSkS 1901. Kommendörkapten av 2. graden 1903-09-30. Ledamot av riksdagens andra kammare 1903. Död 1906-10-09 i Stockholm. Gift 1891-10-07 i Mariestad med Helena Marika Bolinder, född 1867-12-20 i Mariestad, dotter av landssekreteraren Axel Magnus Bolinder och Elisabet Augusta Hallberg.

Barn:

 • Knut Axel Svantesson, född 1892. Underlöjtnant. Se Tab. 55
 • Margareta, född 1894-01-02 i Karlskrona, död 1923-01-11 på Sävsjö sanatorium (Svalösv förs, Malmö db). Gift 1914-12-29 i Stockholm med fil. doktorn Nils Olof Valdemar Sylvén, född 1880-09-17 i Finnerödja socken, Skaraborgs län.
 • Anna, född 1896-03-27 i Karlskrona, död ogift 1919-03-12 i Solna förs, Stockholm.

TAB 55

Knut Axel Svantesson (översiktstab 27, on av Svante Adam Knutsson, tab 54), född 1892-07-19 i Amiralitetsförs, Karlskrona. Elev vid Sjökrigsskolan 1906-10-01. Underlöjtnant vid flottan 1913-11-14. Avsked med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i flottans stam 1918-06-06. Tillstånd att inträda i flottans reserv 1920-06-04. Sjökapten i samma reserv 1933-11-10. Försäljningschef för Philips radiobolag, Malmö, försäljningschef i Svenska aktiebolaget Philips, kinoavdelning. RTyskÖO. RSM. Gift 1925-06-10 på Bökshill vid Svalöv förs, Malmö ]] med Elly Ingegerd Åkeson, född 1902-08-19 i Svalövs förs, Malmö, dotter av lantbrukaren August Åkeson och Teodora Maria Nilsson.

Barn:

 • Anna Ingegerd Margareta Axelsdotter, född 1926-11-22 i Hälsingborg.
 • Bo Ulf Axel Axelsson, född tvilling 1931-11-15 i Hälsingborg.
 • Knut Svante Åke Axelsson, född tvilling 1931-11-15 i Hälsingborg.

TAB 56

Hans Adolf, (son av Bo, tab 52), född 1816-04-21 i Uddevalla. Flaggkonstapel vid flottan 1839. Lotsfördelningschef i Strömstads fördelning 1843-12-07, transporterad till enahanda beställning i Onsala fördelning i Hallands län 1844-04-17. RVO 1875-12-01. Avsked 1881-03-31. Död 1894-05-08 i Onsala. Gift i Onsala 1854-12-15 med Anna Maria Hellman, född 1827-09-20 i Onsala förs, Hallands län, död i Onsala 1907-10-13, dotter av sjökaptenen Arvid Hellman och Sara Maria Ullman.

Barn:

 • Bo Arvid, född 1855-11-04 i Onsala. Var först anställd såsom sjökapten i handelsflottan. Överflyttade sedermera till Argentina i Sydamerika, där han var kontorist. Död 1926-03-28 i Rosario de S:ta Fé i Argentina.
 • Sara Maria Magdalena, född 1858-05-24 i Onsala, död i Onsala 1861-06-06.
 • Anna Elisabet (Elise), född 1862-08-20 i Onsala

TAB 57

Knut Adolf, (son av Hans Adolf, tab 56), född 1868-04-30 i Onsala. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1884-03-27. Utexaminerad 1887-06-10. Bokförare 1890-01-01 samt kassör hos handelsfirman Vilhelm Röhss & Komp. i Göteborg 1895-04-19–1900, hos Aug. Röhss 1900–1904. Verkställande direktör för aktiebolaget Protector, styrelseledamot och verkställande direktör för Oskarsströms sulfitaktiebolag 1904–1912. Direktör för August Leffler & Sons nya aktiebolag och aktiebolag Hindås villastad. Ägare av Knapegården och Stora Siken i Onsala socken Hallands län, död 1942-09-07 i Göteborg (jordfäst och begraven i Onsala förs, Hallands län. Gift 1894-10-19 i Göteborg med sin kusin Hilma Elisabet Natt och Dag, född 1870-03-17 i Göteborg, dotter av handlanden Nils Botolf Natt och Dag och Augusta Lovisa Wennerberg.

Barn:

 • Brita Anna Augusta, född 1896-02-24 i Göteborg, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Äger tills. med brodern Knapegården i Halland. Gift 1922-02-11 i Vasa förs Göteborg med fil. lic. Carl Nils Olof Forssell, född 1889-08-17 i Solna socken, Stockholms län.
 • Sten Gustaf Knutsson, född 1898-01-14 i Göteborg. Studentexamen vid högre realläroverket i Göteborg 1916-05-23. Sjökadett 1916-06-30. Sjöofficersexamen 1920-05-20. Fänrik i flottans reserv 1920-05-21. Anställd vid Göteborgs stadsingenjörskontor 1921-11-01– 1922-08-01. Underlöjtnant i flottans reserv 1922-06-02. Styrmansbrev 1922-10-19. Student vid Stockholms högskola 1922-10-07. Kansliexamen vid Stockholms högskola 1924-05-28. Extra ordinarie tjänsteman i riksförsäkringsanstalten 1925-07-11. Löjtnant i flottans reserv 1929-11-22. Gift 1927-12-00 i Stockholm med Ester Maria Charlotta Johnson i hennes 2:a gifte, född 1893-09-23 i Stockholm, dotter av regementsläkaren, med. lic. Gustaf Herman Johnson och Johanna Maria Ortman.
 • Bo Adolf Knutsson, född 1900-08-21 i Göteborg. Studentexamen i Göteborg 1320-05-29. Student vid Stockholms högskola 1921-10-19. Jur. kand. vid Stockholms högskola 1927-01-31. Extra ordinarie hovrättsnotarie i Svea hovrätt 1927-02-06 och i Göta hovrätt 1928-04-16. Andre notarie i Askims m fl. häraders domsaga 1929-02-15. Död 1929-05-05 vid seglingsolycka utanför Onsalakusten, Onsala förs, Hallands län.
 • Ingegerd Maria, född 1907-08-10 i Göteborg. Stiftsjungfru.

TAB 58

Axel Vilhelm, (son av Bo, tab 52), född 1819-11-14 i Uddevalla. Ägde Holmen i Västerlanda socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1884-03-09 i Haga förs, Göteborg. Gift 1860-03-07 i Strömstad med Hulda Gustava Josefina Smith, född 1837-01-28 i Strömstad, död 1922-02-23 i Göteborg, dotter av grosshandlaren och konsuln etc. Rutger Vilhelm Smith och Sara Margareta Stiegler. Änkefru Natt och Dag, född Smith, ägde tillsammans med barnen Holmen samt Önneröd och Helgeröd, de båda senare i Hjärtums socken Göteborgs och Bohus län.

Barn:

 • Bo Vilhelm, född 1861. Direktör, död 1939. Se Tab. 59
 • Sara Magdalena, född 1867-09-29 Älvhem
 • Hulda Axelia (Acca), född 1875-12-17 på Älvhem. Gift på Älvhem 1899-10-15 med polisdomaren i Göteborg, vice häradshövdingen, RNO, RVO, GV:sO1M, Ivar Teodor Berger i hans 2:a gifte (gift 1:o 1889-09-21 i Uråsa kyrka, Kronobergs län, med friherrinnan Hedvig Taube af Odenkat i hennes 1:a gifte, från vilken han 1893 blev skild, född 1867-10-14 Lidhem, död 1922-04-07 Jätsberg, dotter av godsägaren, friherre Henrik Vilhelm Eugen Taube af Odenkat, och Fredrika Charlotta Elisabet Fjellstedt), född 1861-06-10 i Göteborg.

TAB 59

Bo Vilhelm, (son av Axel Vilhelm, tab 58), född 1861-05-01 Älvhem. Mogenhetsexamen i Göteborg 1880. Student i Uppsala 1881. Förvaltare Holmen Direktör för mjölkförsäljningsaktiebolag Arla i Göteborg. Ägare Knipered i Lindome socken, Hallands län och hus i Göteborg, död 1939-08-10 i Hjärtums förs, Göteborg och Bohus län (db nr 26). Gift 1914-05-03 i Göteborg med Elin Ingeborg Andell, född 1887-02-13 i Göteborg.

Barn:

 • Sara Ulrika Ingeborg Hulda (Ulla), född 1917-04-12 i Karl Johans förs, Göteborg.

TAB 60

Svante Elof, (son av Bo, tab 52), född 1829-09-23 i Uddevalla. Bokhållare på Brattfors och Lennartsfors järnbruk 1847–1851. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1851–1852. Handlande i Falun 1859. Direktör vid Gustavsbergs barnhus 1873– 1885. Direktör för ångbåtsaktiebolag Bohusländska kusten 1876-09-27–1893-06-07. RVO 1884-12-01. Död 1893-06-07 i Uddevalla. Ägde bryggeriet i Uddevalla under firma Svante Natt och Dag 1859–1893. Död 1893-06-07 i Uddevalla. Ägde Näs i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1860-09-21 i Göteborg med Carin Maria (Mimmi) Wesslau, född 1836-01-24 i Örebro, död 1912-02-20 i Uddevalla, dotter av handlanden Hans Hemming Wesslau och Britta Carolina Nordling. Änkefru Natt och Dag, född Wesslau, ägde tillsamman med barnen Anundberg i Foss socken, Göteborgs och Bohus län till 1895 samt fastighet i Uddevalla till 1897.

Barn:

 • Sten Hemming, född 1861. Kapten. Död 1919. Se Tab. 61
 • Knut Elof, född 1864. Disponent. Död 1912. Se Tab. 63
 • Axel Uddo, född 1866-03-29 i Uddevalla, död i Uddevalla 1883-03-25.
 • Hulda Maria, född 1867-05-29 i Uddevalla. Privatlärarinna. Död 1942-02-18 Uddevalla stads förs, Uddevalla (db nr 31).
 • Anna Catharina (Lalla), född 1871-04-06 i Uddevalla. F. d. husmoder vid Lundsbergs internatskola.

TAB 61

Sten Hemming, (son av Svante Elof, tab 60), född 1861-11-02 i Uddevalla. Volontär vid Bohusläns regemente 1881-08-17. Mogenhetsexamen 1881-05-21. Student i Uppsala 1881–1882. Sergeant 1881-06-01. Elev vid krigsskolan 1882-07-16. Utexaminerad 1885-04-02. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1885-04-17. Extra elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1891–1892. Löjtnant 1892-09-03. Kapten 1900-08-08. RSO 1905-12-01. Avsked 1912-04-12. Död 1919-03-15 i Uddevalla. Gift i Uddevalla 1894-03-14 med Hedvig Dorotea Lange, född 1872-12-31 i Uddevalla, död 1936-10-04 i Råsunda, Solna förs, Stockholms län (db nr 292), dotter av grosshandlaren Emil Georg Lange och Hedvig Erika Matilda Kafle.

Barn:

 • Kerstin Hedvig Maria, född 1899-11-01 i Göteborg. Gift 1926-07-01 i Hedvig Elenora förs Stockholms län med skådespelaren Johan Lambert Artur valfrid Lindecrona från vilken hon blev skild 1936.
 • Gösta Svante Emil, född 1902-05-21 i Uddevalla.
 • Tor Axel, född 1906-01-18 i Uddevalla.
 • Barbro Gertrud Hedvig, född 1909-03-27 i Uddevalla. Gift 1933-10-21 i Matteus förs, Stockholms län med bryggmästaren Karl Erik Hjalmar Torgny Erasmie, född 1905-01-14 Adolf Fredr. förs, Stockholms län.

TAB 62

Bjarne Hemming, (son av Sten Hemming, tab 61), född 1898-06-24 i Göteborg. Reservofficersaspirant vid Svea trängkår 1918-09-10. Reservofficersexamen, 1919-05-02. Officersaspirant vid vid Svea trängkår 1919-09-15. Fänrik i trängens reserv 1919-12-31. Officersexamen 1920-12-20. Fänrik vid trängen 1920-12-31. Underlöjtnant vid trängen 1921-12-31. Löjtnant 1923-08-16. Kapten i trängen 1934-11-23. RSO 1940-11-15. Major vid trängen 1940-07-01. Gift 1922-04-09 i Lovö kyrka, Stockholms län med Signe Elisabet Andrea Stangebye, född 1901-11-29 i Arvika landsförs. Dotter av godsägaren Nils Ole Stangebye och Signe Jacobsson.

Barn:

 • Bengt-Olof Hemming, född 1923-01-11 i Örebro.
 • Sten Hemming Gösta, född 1926-08-27 i Skövde förs. Död 1929-05-22 i Linköpings domk förs.
 • Gunilla Elisabeth, född 1930-03-06 i Linköpings domk. förs
 • Nils Svante Hemming, född 1933-03-29 i Sollefteå.

TAB 63

Knut Elof, (son av Svante Elof, tab 60), född 1864-07-16 i Uddevalla. Disponent för Svante Natt och Dags bryggeri 1893 och för bryggeriaktiebolag Svante Natt och Dag 1897. Död 1912-01-01 i Göteborg (Uddevalla förs, db). Gift i Göteborg 1897-11-01 med Sara Maria Bergius, född 1875-01-03 i Uddevalla, död 1931-01-11 i Vasa förs, Göteborg, dotter av handlanden Svante Pontus Eugén Bergius och Johanna Maria Brand.

Barn:

 • Åke Svante Knutsson, född 1899-02-06 i Uddevalla, liksom syskonen. Studentexamen i Uddevalla 1917-06-05. Student i Uppsala 1917. Jur kand i Uppsala 1922-04-10. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1922 och i Stockholms rådhusrätt 1922-04-22. Amanuens i pensionsstyrelsen 1922-09-01 och i försäkringsrådet 1924-10-01. Tillförordnad notarie därstädes 1925-12-01. Gift 1925-11-29 i svenska kyrkan i Köpenhamn med Elsa Maria Jacobson, född 1900-12-30 i Uddevalla, vävlärarinna. Dotter av grosshandlaren Axel Vilhelm Benjamin Jacobson och Hilda Augusta Olson.
 • Axel Folke Knutsson, född 1902-04-15 i Uddevalla. Gift 1934-03-17 i Skövde med Ingrid Anna Fatima Starck, född 1905-11-28.
 • Inger Maria, född 1910-08-25, död 1918-01-15 i Uddevalla förs.

TAB 64

Bo Svante, (son av Svante Elof, tab 60), född 1873-07-06 i Uddevalla. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1892. Utexaminerad 1894. Agronom. Gift 1901-07-25 Hallsfarm med Sigrid Hedvig Amalia Liedholm, född 1873-01-25, död 1935-07-28 å Lundsberg förs, dotter av godsägaren Gustaf Olof Liedholm och Hedvig Rosamunda Nathorst.

Barn:

 • Sten Gustaf Bosson, född 1902-11-14 i Rönums förs Student. Medarbetare i Göteborgs morgonpost. Gift 1929-01-06 med Lilli Clara Solveig Nilsson, född 1903-09-07.
 • Nils Svante Bosson, född 1905-10-10 i Göteborg.
 • Carin, född 1910-03-09 i Oscars förs, Göteborg

TAB 65

Nils Botolf, (son av Bo, tab 52), född 1833-05-06 i Uddevalla. Handlande i Göteborg. Död i Göteborg 1886-09-25. Gift 1863-11-19 i Göteborg med Augusta Lovisa Wennerberg, född 1843-07-27 i Kristines förs, Göteborg ]], död 1934-05-15 i Vasa förs, Göteborg, dotter av grosshandlaren Johan Wennerberg och Hilda Cecilia Leffler.

Barn:

 • Gerda Hilda Maria, född 1864-12-23 i Göteborg. Gift 1890-03-21 med ingenjören och fabriksägaren Anders Christian Ling, född 1852-04-22 i Kävsjö socken Jönköpings län, död 1928-04-08 i Göteborg.
 • Ebba Martina, född 1866-06-11 i Göteborg, död i Göteborg 1887-02-10.
 • Anna, född 1867-11-11 i Göteborg, död i Göteborg 1867-12-11.
 • Hilma Elisabet, född 1870-03-17 i Kristines förs, Göteborg. Gift i Göteborg 1894-10-19 med godsägaren Knut Adolf Natt och Dag, född 1868, död 1942-09-07 i Göteborg. Se Tab. 57
 • Bo Johan Gustaf, född 1872-09-13 i Vasa förs, Göteborg. Mogenhetsexamen i Göteborg 1891-05-30. Student i Uppsala. Extra ordinarie kammarskrivare vid riksbankens avdelningskontor i Göteborg 1895-03-01. Tjänsteman av första graden vid riksbankens avdelningskontor i Göteborg 1902. Tjänsteman av andra graden 1911-05-30. Död 1919-03-23 i Göteborg. Gift i Vasa förs, Göteborg 1918-04-10 med Edit Ragnhild Kvicklund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N.N. Gunnarsson), född 1877-08-25 i Falköping, dotter av konduktören vid statens järnvägar J. A. Kvicklund och Selma Hulthén.
 • Helene, född 1873-10-21 i Göteborg. Gift i Göteborg 1893-05-04 med handlanden Bo Casper Johnson, född 1857-07-26 i Göteborg, död i Göteborg 1897-01-15.
 • Ebba Sofia, född 1877-04-25 i Göteborg. Gift i Göteborg 1904-09-21 med kyrkoherden i Kungsbacka Viktor Samuel Lundberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1889-10-15 med Sigrid Alida Elisabet Olbers, född 1863-03-30 i Lund, död 1903-04-17 i Styrsö socken, dotter av domprosten Carl Olbers och Charlotta Ström, född 1860-11-22 i Hajoms socken, Älvsborgs län, död 1919-12-17 i Kungsbacka.

TAB 66

Johan Georg, (son av Hans Gabriel, tab 48), född 1748-05-31 Degeberg. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1765. Furir vid Västgötadals regemente 1772-04-09. Fältväbel vid Västgötadals regemente 1773-07-31. Fänrik i armén 1777-04-09 och vid regementets vargering 1778-02-10. Löjtnant vid regementets vargering 1789-05-01 och vid regementet 1790-11-10. Död 1796-03-27. Gift 1784-04-22 Gatersbyn med Margareta Maria Didron, född 1758-10-07 Dommö, död 1825-07-13 i Stockholm, dotter av kaptenen Johan Magnus Didron, och Maria Agneta Cederholm von Schmalensée.

Barn:

 • Adolf Gabriel. Anställd i fransk tjänst.
 • Johan Gustaf. I engelsk sjötjänst.
 • Jakob Otto, född 1794. Löjtnant. Död 1865. Se tab 67

TAB 67

Jakob Otto, (son av Johan Georg, tab 66), född 1794-02-14. Sergeant vid Bohusläns regemente. Kadett vid Karlberg 1809-05-25. Utexaminerad 1812-03-20. Fänrik vid Svea livgarde 1812-03-24. Löjtnant vid Jämtlands regemente 1815-05-30. Avsked 1815-11-07. Död 1865-12-04 i Cincinnati i Nordamerika. Han utgav 1815 en liten skrift, Project till ny organisation av svenska armén, i vilken förekommo några uttryck, som väckte harm hos hans kamrater vid gardet. Nödgades taga avsked och begav sig till Tyskland. Anslöt sig i Baden till den avsatte konungafamiljens stämplingar mot Carl Johans svenska tronföljdsrätt och utgav 1816 sin ovan nämnda skrift i tysk översättning, försedd med ett företal, vari han utfor i grova smädelser mot Carl Johan och manade sina landsmän till resning till prins Gustafs förmån. Dömdes härför av Svea hovrätt frånvarande till döden som landsförrädare 1816-11-21, vilken dom stadfästes av kungliga m:t 1817-02-12. Vistades sedermera i Nordamerika, mest i Cincinnati, under det antagna namnet Frederic Franks [NF]. – Hans till namnet okända hustru efterlevde honom och var vid hans död 72 år gammal.

Barn:

 • Anna Elisabet. Gift 1846-06-24 på faderns egendom Mount Auburn ej långt från Cincinnati med vice kommissionslantmätaren i Örebro län Carl Gustaf Helleberg, född 1811 i Stora Kopparbergs socken, Kopparbergs län.

TAB 68

Ivar Nilsson, (son av Nils Nilsson, tab 19), till Strömsta i Teda socken, Uppsala län, Västerbyholm i S:t Anna socken, Åbäck (Åbäcksnäs) i Gryts socken och Gottenvik i Jonsbergs socken, dessa tre i Östergötlands län, samt Hyltenäs i Öxnevalla socken, Älvsborgs län och Vänersnäs i Näs socken Skaraborgs län. Född 1590-12-05 på fädernegården Säby i Vists socken, Östergötlands län. Studerade vid tyska universitet. Hovjunkare hos konung Gustaf II Adolf 1614-02-00. Assessor i Svea hovrätt 1633-10-04. Hovmarskalk hos drottning Maria Eleonora 1639. Administratör i hennes livgeding 1640-08-03. Landshövding i Gästrikland, Hälsingland, Ångermanland och Härjedalen 1641-08-09. Avsked 1651-01-10. Död 1651-05-11 i Hudiksvall och begraven 1651-10-12 i Jakobs kyrka i Stockholm. 'Han kunde med mycken färdighet skriva och tala latin och var i övrigt en lärd man samt deltog i riksdagsförhandlingarna från 1630 till 1650.' Gift 1631-10-02 på Strömsta med Christina Posse i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1626-02-21 Ängsö, med översten Fritz Petrovitj, adlad Rosladin, död 1628), född 1602-03-02 på Ängsö. Hovmästarinna hos drottning Maria Eleonora 1639. Död 1666-07-30 på Strömsta och begraven 1667-08-15 i Jakobs kyrka i Stockholm, dotter av hovjunkaren Arvid Lagesson Posse och Brita Gustafsdotter (Bååt).

Barn:

 • Arvid Ivarsson, född 1633. Vice president. Död 1683. Se Tab. 69
 • Anna Ivarsdotter, född 1634-10-11 i Stockholm och döpt 1634-10-19. Kammarjungfru (fröken) hos drottning Maria Eleonora 1650. Död 1684-04-16 och begraven 1684-11-23 i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift 1653-06-19 på Nyköpings slott, då drottning Christina bestod bröllopskostnaden, med riksrådet och presidenten Lars Fleming, friherre Fleming af Liebelitz, född 1621, död 1699.

TAB 69

Arvid Ivarsson, (son av Ivar Nilsson, tab 68), till Strömsta, Västerbyholm, Åbäck, Gottenvik och Hyltenäs samt Kjuloholm i Kjulo socken, i Åbo län. Född 1633-05-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1643-11-05. Gjorde vidsträckta utrikes resor och besökte därunder 1655 Utrecht, London och Paris och 1656 Paris, Saumur m fl. ställen i Frankrike (At (RA).). Kammarherre hos konung Carl X Gustaf 1657-07-03. Vice president i Svea hovrätt 1663-05-28. Friherre 1678 (ej introducerad). Död 1683-01-31 i Stockholm och begraven 1684-06-10 i Jakobs kyrka. Hans huvudbaner finnes i Teda kyrka Uppsala län. 'Han åtföljde konungen på tåget till Danmark, därunder han med utmärkt tapperhet bevistade landstigningen på Laaland, varvid han erövrade tre danska fanor, för vilket han fick en ansenlig äreskänk. Erhöll till friherrevapen en fyrdelad sköld, belagd på mitten med hans gamla stamvapen samt innehållande i 1:a och 4:e blå fälten en grön redutt på en sjö och i 2:a och 3:e röda fälten en vit enhörning, ävensom till hjälmprydnader på den högra hjälmen stamvapnets och på den vänstra en beväpnad arm, hållande en pistol i handen, bredvid tvenne halvt vita och röda samt röda och vita vingar.' Gift 1659-10-09 med friherrinnan Märta Kurck, född 1636-09-04 i Tavastehus (At (RA).), död 1698-08-27 i Stockholm och begraven 1699-01-08 i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet och presidenten Jöns Knutsson Kurck, friherre Kurck, och hans 2:a fru, friherrinnan Sofia De la Gardie.

Barn:

 • Sten, död som barn.
 • Beata, bisatt 1712-06-14 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm, men fördes sedan till landet att begravas. Gift 1682-12-03 med hovjägmästaren, friherre Otto Mörner af Morlanda, född 1657, död 1718.
 • Ivar, född 1664-04-10 i Stockholm, död i Stockholm 1667-01-15 och begraven 1667-08-15 på samma gång som farmodern i Jakobs kyrka
 • Anna Christina, till Gottenvik. Död 1747-12-27 i Stockholm. Gift 1686-06-22 med sin farmors sysslings sonson, kungliga rådet och överståthållaren Knut Posse, friherre och greve Posse, i hans 2:a gifte, död 1714.
 • Carl Gustaf. Fänrik vid tyska livregementet 1686-09-11. Fänrik vid livgardet 1687-09-13. Löjtnant vid livgardet 1691-12-03. Regementskvartermästare 1697-06-15. Kaptenlöjtnant 1697-08-16. Kapten 1699-01-16. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1706-06-12. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Bevistade fälttågen i Flandern 1690 med den allierade armén och 1691 med den franska, bevistade landstigningen på Seland, slaget vid Närvä och belägringen av Thörn, var med vid Holofzin och Malatitze.
 • Lennart, född 1675. Fänrik vid livgardet 1693-10-28. Död 1694 och begraven 1694-11-30.
 • Jöns, död som barn.
 • Axel, född 1682-07-04, död 1683-11-16 och begraven 1684-06-10 i Jakobs kyrka i Stockholm.

TAB 70

Åke Johansson, (son av Johan Månsson, tab 15), till Göksholm i Stora Mellösa socken, Örebro län. Född 1500 eller strax därefter. Levde 1534-03-00. Död troligen strax därefter. Han har ofta (även på riddarhusgenealogien) blivit förväxlad med den bekante riddaren Åke Hansson (Tott) »Danmarks gissel», som stupade vid Fantehult 1510-08-27. Gift på 1530-talet med Ingeborg Nilsdotter (Grip), var död 1553, dotter av riksrådet och lagmannen Nils Bosson (Grip), till Vinäs och Tärna, av en ointroducerad friherrlig ätt, och Anna Arvidsdotter (Trolle).

Barn:

 • Johan Åkesson. Levde utan tjänst. Död 1565. Se Tab. 71

TAB 71

Johan Åkesson, (son av Åke Johansson, tab 70), till Göksholm samt Almnäs i Fågelås socken och Kavlås i Hömbs socken, båda i Skaraborgs län. Förseglade 1560-06-30 bland adeln konung Gustaf I:s testamente och 1561-04-15 ständernas bevillning. Förde Ölandsfanan vid konung Gustaf I:s begravning. Död 1565-03-13 och begraven jämte sin fru i Stora Mellösa kyrka, Örebro län, där deras gravsten finnes. Gift med Margareta Axelsdotter, död 1591-04-08 på Kavlas, dotter av riksrådet och ståthållaren Axel Eriksson (Bielke), och hans 1:a fru Anna Eriksdotter (Leijonhufvud).

Barn:

 • Anna Johansdotter, till Kavlas. Levde vid arvskiftet efter föräldrarna, som hölls i Stockholm 1596-07-16.
 • Ingeborg Johansdotter, till Sjögerås. Levde ännu 1600 i Skara. Gift med ryttmästaren Göran Nilsson Posse (nr 14).
 • Axel Johansson. Häradshövding. Död 1604. Se Tab. 72

TAB 72

Axel Johansson, (son av Johan Åkesson, tab 71), till Göksholm och Kavlas samt Traneberg i Otterstads socken, Skaraborgs län. Häradshövding i östra härad i Småland 1597-04-21. Var 1599 ledamot av rätten i Jönköping och 1600 en bland riksrådens domare. Död 1604-08-22 och ligger jämte sin fru begraven i Göksholmsgraven i Stora Mellösa kyrka, Örebro län. 'Han blev 1598 på Hova gästgivargård i Västergötland förkvävd av en matbit, som fastnade i halsen, vilket varade i åtta dagar, då han i likkistan återvaknade till liv igen.' Gift (Lignell, Beskrivning över Dal, II, s. 73, 78, 148.)1589-03-09 med Ingel Bonde, död 1604-04-29, dotter av riddaren, riksrådet och amiralen Jöns Tordsson Bonde och hans 2:a fru Clara Birgersdotter (Grip), friherrinna till Vinäs.

Barn:

 • Margareta Axelsdotter, född 1597-05-01 på Göksholm, död 1623-08-07 Sundby och ligger jämte sin man begraven i Sparregraven i Öja kyrka. Gift 1619-01-10 med ståthållaren Carl Eriksson Sparre (nr 7), i hans 1:a gifte, född 1595, död 1632.
 • Clara Axelsdotter, till Finstad. Levde ogift 1626. Somliga säga hon dött ogift, andra att hon varit gift med Lars Svensson Kart.
 • Ebba Axelsdotter. Gift med befallningsmannen på Traneberg Peder Gudmundsson.
 • Maria Axelsdotter, född 1604-03-24 på Göksholm. Uppfostrades efter föräldrarnas tidiga död hos sin sedermera blivande svärmoder, grevinnan Ebba Brahe. Död 1649-10-24 i Stockholm efter 15 års sjukdom och begraven 1650-01-27 i S:t Nikolai kyrka i Nyköping, varest makarnas epitafium av vit marmor ses. Gift 1622-04-06 Rinkestad med sin systers svåger, riksrådet och lagmannen Ture Eriksson Sparre, friherre Sparre, född 1593, död 1664.

TAB 73

Ture Axelsson, (son av Axel Johansson, tab 72), till Traneberg. Disp. i Tubingen 1614 (Ash.). Student i Leiden (At (P.).) 1616-03-07. Assessor i Svea hovrätt 1624 (ed 1624-10-01) (Ash.). Död 1626, söndagen efter S:t Pauli dag (1626 01-29?) på Traneberg och jämte sin fru begraven i Senäte nu raserade kyrka Skaraborgs län. (Vff II, h. 1, s. 79.) Gift 1620 med Ebba Posse, som levde änka 1666-09-11, dotter av hovjunkaren Axel Knutsson Posse och friherrinnan Märta Oxenstierna (nr 1).

Barn:

 • Axel Turesson, född 1621. Landshövding. Död 1647. Se Tab. 74
 • Erik Turesson. Kommendant i Plauen. Död ogift 1644.
 • Ture Turesson, friherre Natt och Dag, född 1626, död 1660. Se friherrliga ätten Natt och Dag, tab 2.
 • Märta Turesdotter, död ogift.

TAB 74

Axel Turesson, (son av Ture Axelsson, tab 73), till Dagöholm i Lerbo socken och Tynnelsö i Överselö socken, båda i Södermanlands län, samt Forsvik i Västergötland. Född 1621-06-21 Traneberg s socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1633-03-00 (Um.). Kammarherre hos drottning Christina 1639. Utnämnd landshövding i Stockholms län 1645-05-17. Död 1647-08-23 i Stockholm, begraven 1647-11-21 i Riddarholmskyrkan och sedermera jämte sin fru och hennes 2:a man nedsatt i Tynnelsögraven i Strängnäs domkyrka. Gift 1645-11-13 på Stockholms slott med drottning Christinas kammarjungfru (fröken) Elisabet Gyllenhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1660-10-00 på Drottningholm med hovmarskalken Baltasar Marschalk, friherre Marschalck, född 1623, död 1685), född 1622 posthuma. Hovmästarinna hos änkedrottning Maria Eleonora 1649 och hos drottning Hedvig Eleonora 1654-12-00–1660-10-01. Död 1682 (själaringning 1682-10-17 i Jakobs kyrka i Stockholm), dotter av hertig Carl Filip av Södermanland och Elisabet Ribbing.

Barn:

Stureätten av Natt och Dag-släkten eller de sk yngre Sturarne.

TAB 75

Nils Bosson Sture, (son av Bo Stensson, tab 12), till Penningby i Länna socken, Stockholms län, Ekesjö (nu Eksjö-Hovgård) i Vallsjö socken, Jönköpings län, Ekenäs i Örtomta socken Östergötlands län och Hörningsholm i Mörkö socken, Södermanlands län. Född troligen 1426. Var riddare (RHKn.) 1451-06-24. Upptog före 1452 sitt mödernenamn Sture, men behöll sitt fädernevapen. Riksråd 1465. Hövidsman på Västerås samt över Kopparberg och Dalarna 1466–1494. Reste sig mot ärkebiskop Jöns Bengtsson (Oxenstierna) 1466 och återkallade kung Karl, samt tillhörde sedan Sten Stures parti. Slog Erik Karlsson (Vasa) vid »Oppboga färja» (Uppbo i Stora Skedvi socken, Kopparbergs län.) 1470. Deltog i slaget vid Brunkeberg 1471. Fick 1483 jämte sin fru och sonen Svante bekräftelse å sin förläning av Västerås mm ända till 20 år efter sin död (RHKn.). Erhöll Stegeborgs slott i förläning 1493 (Ss.). Död (Ss.)1494-08-25 och ligger jämte sin fru begraven i Västerås domkyrka. Gift 1457-01-16 i Stockholm, då konung Karl Knutsson höll bröllop i tre dagar (Rimkrönikan.), med Brita Bonde, död 1494-07-05, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen Karl Tordsson Bonde och Cecilia Djure.

Barn:

 • Mauritius Sture. Väpnare. Död 1493-07-11 och begraven i Västerås domkyrka, där hans gravsten, försett med Natt och Dag- och Bondevapnen ännu finnes.
 • Svante Nilsson Sture. Riksföreståndare. Död 1512, Se Tab. 76

TAB 76

Svante Nilsson Sture, (son av Nils Bosson Sture, tab 75), till Eksjö och Penningby. Född i slutet av 1450-talet. Väpnare. Riksråd 1482. Hövidsman på Örebro 1482–1497 och åter 1501. Riksmarsk och riddare 1497-11-26. Hövidsman på Älvsborg 1497 och på Stäkeborg 1499. Svea rikes föreståndare 1504, därtill vald den 1504-01-24 på herredagen i Stockholm. Kallas därjämte 1506 häradshövding i Bankekinds härad i Östergötland samt 1508 och 1509 hövidsman på Stockholm. Död 1512-01-02 i Västerås och blev i Västerås domkyrkan begraven Han kallade sig aldrig själv Sture. Gift 1:o omkring 1490 med Iliana Gädda, död 1495 om hösten, dotter av riddaren och riksrådet Erengisle Karlsson Gädda, till Gäddeholm (nu Tureholm) i Södermanland, och hans 2:a fru Bengta Simonsdotter Kjörning, som i vapnet förde tre blå spärrar på en röd bande i guldfält. Gift 2:o 1504 på sommaren med Metta Ivarsdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o med norska riksrådet, riddaren Anders von Bergen till Kolberg, död 1491. Gift 2:o med norska riksrådet, riddaren Knut Alfsson (Tre rosor, av Göstaf Johanssons till Enköping grevliga, men ej introducerad ätt), i hans 2:a gifte, dödad 1502-08-18). Hon levde ännu 1526 i Danmark, dotter av Ivar Jensen Dyre (två horn), till Tirsbaek i Danmark, och Kristina Pedersdotter Oxe. – 'År 1515 lovade Sten Sture d. y. i riksens råds närvaro att hålla den dagtingan och överenskommelse, som han gjort med sin faders efterleverska, varigenom han mottog Hörningsholm mot löfte om vederlag i penningar. År 1541 slöts en förlikning mellan Svante Sture d. y. och hans faders styvmoders, fru Mettas släkt. Herr Svante Sture d. ä. hade nämligen tvungit sin son herr Sten att besegla det morgongåvobrev, som han gav fru Metta, och vari Hörningsholm var inbegripet, men det han icke kunnat gilla. Hennes arvingar återlämnade nu morgongåvobrevet till Svante Sture d. y.. Därmed nedlades ock allt tal, att fru Metta skulle i Danmark något tillhulpit att praktisera på Sveriges argesta mm.'

Barn:

 • 1. Två söner, döda som barn.
 • 1. Sten Sture (den yngre). Riksföreståndare. Död 1520. Se Tab. 77.

TAB 77

Sten Sture den yngre, (son av Svante Sture, tab 76), till Ekesjö och Penningby. Född 1492 i slutet av året eller början av år 1493. Redan i barnaåren slagen till riddare av k. Hans (NF.). Inkallad i riksrådet redan 1510 och deltog 1510 i en viktig beskickning till Lübeck med åtföljande härfärd till de danska öarna (NF.). Hövitsman på Örebro slott 1510. Riksföreståndare 1512-07-23 i Stockholm. 'Sårades 1520-01-19 i slaget mot danskarna vid Bogesund (nu Ulricehamn) i Västergötland i ena benet av en kanonkula, samt lät föra sig på släde till Örebro och så vidare över Strängnäs till Stockholm, men dog den 3 därpå följande februari under färden över isen på Mälaren samt begraven i svartbrödraklostret i Stockholm. Hans lik blev dock sedan 09-00 på Kristian Tyranns befallning upptaget, släpat till Södermalm, där det tillika med de i blodbadet halshuggnes uppbrändes på platsen, varest Katarina kyrka sedermera byggdes.' Gift 1511-11-16 i Stockholm (SK.) med Kristina Nilsdotter Gyllenstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1527-09-03 Lindholmen, med riddaren och riksrådet samt hövitsmannen på Nyköping Johan Turesson, Tre rosor, till Lindholmen och Tullgarn, död 1556 och i detta gifte moder till riksrådet och riddaren Göstaf Johansson, greve till Enköping 1561, sedan till Bogesund, men vars ätt icke blev introducerad), född 1494, död 1559-01-05 eller Tre konungars dag Hörningsholm. Kristina Gyllenstierna försvarade efter sin gemåls död tappert Stockholms slott mot Kristian Tyrann, men måste slutligen ge sig och blev med sina tre barn jämte flera förnäma fruntimmer i aug. 1521 förd till Danmark och insatt i hårt fängelse, först i Blå tornet i Köpenhamn, sedan på Kallundborgs slott, varifrån hon efter flera underhandlingar frigavs i januari 1524 och fördes då landvägen över Skåne till Sverige. (SK.) Hennes söner Svante Sture och Göstaf Johansson höllo 1560 jordaskifte efter henne. I brevet förekommer mer än 500 gårdars namn. (SK.)

Barn:

 • Nils Sture född 1512-11-21, död 1527 om sommaren i Uppsala och begraven i domkyrkan i Uppsala. Han fördes 1520 i säkerhet till Danzig, återkom från Preussen till Norden troligen 1521 och delade moderns fångenskap i Danmark till 1524. Uppfostrades därefter i konung Gustafs hov. Det var denne Sture som den så kallade Daljunkern utgav sig för att vara.
 • Iliana född 1514-06-08.
 • Magdalena född 1516-01-08, död 1521 i fängelset i Köpenhamn.
 • Svante Sture greve Sture, född 1517. Riksmarskalk. Död 1567. Se Tab. 78.
 • Anna född 1518-12-14.
 • Gustaf född 1519-08-28, död 1520 och begraven jämte fadern i svartbrödraklostret i Stockholm, men hans lik blev sedermera upptaget och bränt på Södermalm.

TAB 78

Svante Sture, greve Sture, (son av Sten Sture den yngre, tab 77), greve till Stegeholm och Västervik, friherre till Hörningsholm, herre till Eksjö, Gäddeholm, Tullgarn och Penningby. Född 1517-05-01 på Stockholms slott. Uppfostrades i Danmark och Tyskland. I lybsk fångenskap 1534–1536. Höll 1538 vapensyn i Östergötland. Hövidsman på Stegeborgs slott 1537 och över Söderköpings stad 1538. Hövidsman över Läckö slott och län 1543-01-00. Riksråd 1544-07-25. Riddare på 1550-talet (1552?). Överbefälhavare över trupperna i Finland 1556-02-00 (K. Blomstedt, Henrik Klaunpoika Horn.). Var 1559 kung Gustafs sekrete råd. Lagman i Småland 1559-04-24. Riksmarsk 1560 eller (före 01-10) 1561. Greve 1561-06-29 och förlänades 1561-06-30 med Västerviks grevskap och alla därunder lydande ägor och gods, varjämte konungen till vederlag för Huvudnäs åt honom upplät Stegeholms slott med därunder lydande ägor. Fick till greveståndets uppehåll Nya Västervik och Stegeholms slott med ladugårdar och därtill lydande ägor, tillsammans 40 kyrkogods, 14 skattegods och 39 utjordar 1562-06-11. I intetdera av dessa brev talas om ärftlighet. Generalguvernör över Livland och Reval 1562-08-28. Avsked därifrån 1564. Deltog i kriget mot danskarna 1566. Mördad 1567-05-24 i Uppsala på kung Eriks befallning och begraven 1567-07-04 i Uppsala domkyrka, där en präktig grav tillreddes för honom och hans familj. 'Han blev vid fyra års ålder med modern förd i hennes fängelse i Danmark. Uppfostrades efter återkomsten därifrån 1523 först i konung Gustaf I:s hov och sedan hos konungens svärfader, hertig Magnus av Sachsen-Lauenburg. Blev därifrån av en listig borgare från Lübeck bortlockad 1533 och fördes fängslig till Lübeck, där han med förakt avslog alla de honom av den mäktiga Lübeckska hauptmannen Markus Meijer gjorda anbud till sammangaddning mot konung Gustaf I. Frigavs därifrån efter många svårigheter och kom först åter till Lauenburg samt äntligen 1536 till Sverige, där han troget tjänte sin konung och avslog den upproriske Nils Dackes tillbud av kronan. Tjänade lika troget konung Erik XIV, men blev det oaktat på Göran Perssons inrådan fängslad och förklarad för förrädare samt slutligen på den sinnessjuke konungens befallning grymt mördad. Svante Sture blev den första greven av de tre herrar, som till denna värdighet vid Erik X IV:s kröning upphöjdes och erhöll till vapen en fyrdelad sköld med ättens urgamla stamvapen på mitten samt i 1:a och 4:e blå fältet tvänne korslagda gyllene svärd och i det 2:a och 3:e, vilkas färg var röd, en uppstående enhörning av silver, ävensom på skölden trenne hjälmar, varav den mellersta bar ättens hjälmprydnad eller sex påfågelsfjädrar mellan två blå och gula standar samt den högra tvänne i kors ställda gyllene svärd och den vänstra en uppstigande enhörning av silver, varande lövverket blått, guld, rött och silver. Han förlovade sig 1536 med Margareta Leijonhufvud, som sedermera blev konung Gustaf I:s andra gemål. Överraskades en gång av konungen, stående på knä för henne, då hon föregav, att han begärde hennes syster Märta till äkta, vilket också sedan måste gå i fullbordan.' Han ägde omkring år 1562 i Uppland 78 gårdar och torp, i Södermanland 217, i Västmanland 29, i Närke 11, i Värmland och Dal 7, i Östergötland 128, i Småland 124, i Västergötland 66 samt hus och tomter i de flesta städer i riket. Gift 1538-03-03 på Nyköpings slott med Maria Eriksdotter, som kallades kung Märta, född 1520-12-24 posthuma Ekeberg, död 1584-01-15 på Stegeholm och begraven i mannens grav i Uppsala domkyrka, dotter av riksrådet och riksmarsken Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) och Ebba Eriksdotter (Vasa). Hon fick 1570-09-13 Västerviks stad och Stegeholms slott för sin livstid och efter sin död till ärftligt och mycket förbättrat grevskap för Sturesläkten.

Barn:

 • Sigrid Sture, född 1538-12-26 på Hörningsholm, död 1613 efter 1613-05-15 och begraven 1613-10-17. Gift 1562-02-15 på Hörningsholm med riksrådet och riddaren Ture Pedersson Bielke (nr 8) i hans 2:a gifte, född 1507, död 1577.
 • Magdalena Sture, född 1539-11-09 på Stegeborg, död 1610 och begraven 1614-05-22 i Stenbocks- eller Torpagraven vid Länghems kyrka Älvsborgs län, men hava sedermera hennes och hennes mans stoft jämte fleras av släkten blivit, i anseende till kistornas förruttnelse och för att lämna rum åt andra, nedgrävda i jorden under samma grav. Gift, sedan hon blivit bortförd i mars 1573 från Hörningsholm, 1574-01-17 Torpa 'Över detta hennes giftermål, varom finnes en romantisk och rörande berättelse av en hennes systerdotter, blev mycket buller, innan hon återfick sin stränga moders gunst.'
 • Anna Sture, född 1541-01-20 på Stegeborg, död 1595-03-06 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven under en präktig gravvård i Ekebyborna kyrka Östergötlands län, varest deras anors vapen ses. Gift 1569-06-21 på Hörningsholm med sin svågers brorsson, riksrådet och rikshovmästaren Hogenskild Bielke, (nr 8) friherre till Nynäs, född 1538, halshuggen 1605.
 • Sten Sture, född 1542-02-25 på Stegeborg, död 1542 9 veckor gammal.
 • Nils Sture, friherre till Hörningsholm. Född på Hörningsholm 1543-06-20. Sänd 1561 till England att föredraga konung Erik X IV:s frieri till drottning Elisabet. Anförare för livfanan 1563. Var kammarjunkare 1564-10-03. Förordnades 1565 hertig Carl till hjälp vid arkliet och 1566 Nils Boije till biträde vid Bohus' belägring. Skickades 1566-07-01 till konungens legater i Lothringen. 'Insattes 1567 i fängelse på Uppsala slott och blev där 1567-05-24 först av konung Erik X IV stucken i ena armen med en dart eller dolk, den Sturen själv utdrog ur såret, avtorkade blodet, kysste samt återlämnade till konungen. Sedan, på dennes befallning av konungens kammartjänare Per Williamsson ordentligen mördad. Dog ogift och begraven 1567-07-04 i Sturegraven i Uppsala domkyrka, där hans sönderstuckna och blodiga kläder ännu förvaras. Han blev efter den misslyckade belägringen av Bohus häktad samt, med halmstövlar och halmkrona på huvudet, förd baklänges på en åkarhäst kring Stockholms gator och utropad för riksförrädare. Återfick sin ära och konungens nåd, men blev ånyo häktad, dels för oförsiktiga utlåtelser under välplägning vid avresan till Lotliringen, dels för det han hade blont hår, emedan konungen blivit förutsagd, att en sådan person skulle störta honom från tronen.'
 • Sten Sture friherre till Hörningsholm, född 1544-11-04 Läckö s socken, Skaraborgs län. Hövidsman på örlogsskeppet Finska Svan 1565. Ogift dödsskjuten av ett blylod, som träffade honom mitt i pannan, under sjöslaget mot danska flottan mellan Bornholm och Rügen 1565-07-07, och ligger begraven i Stureska gravkoret i Uppsala domkyrka, över honom författade konung Erik X IV en lovskrift på svensk vers.
 • Erik Sture friherre till Tullgarn. Född 1546-05-18 på Hörningsholm. Fodermarsk hos hertig Johan (K. Blomstedt, Henrik Klaunpoika Horn.). Bevistade kriget mot Danmark och blev 1565-05-12 vid Älvsborg sårad i ena benet. Fängslad jämte fadern på Svartsjö 1567 och förd till Uppsala slott, där han 1567-05-24 på konung Erik X IV:s befallning blev med trettiosju styng ogift mördad samt begraven på samma gång som fadern och brodern den 4 juli i Uppsala domkyrka, då på samma gång deras oskuld offentligen utropades.
 • Margareta Sture född 1547-11-16, död 1617-12-05 och begraven 1618-02-15 i Mörkö kyrka. (Enligt Sigrid Bielkes anteckningar född 1545-11-16, men är omöjligt om brodern Eriks födelsedag är riktigt) på Hörningsholm. Gift 1581-10-08 med en sin svågers brorson och en annan svågers broder, riksrådet och översteskattmästaren Ture Bielke född 1548, död 1600-03-20 genom halshuggning i Linköpings blodbad. (Liken efter de avrättade fördes till ett av husen på gården hos Peder Matzon Stiernfelt eller Grubbe).
 • Gustaf Sture född 1548-12-20 på Hörningsholm, död på Hörningsholm barn.
 • Mauritz Sture född 1552. Riksråd. Död 1592. Se Tab. 79
 • Carl Sture, greve och arvinge till Stegeholm och Västervik, friherre till Tullgarn. Född 1555-12-13 i Åbo. Hovjunkare hos hertig Carl 1571. Lagman i Närke 1579-11-10. Åtföljde Pontus De la Gardie på tåget till Nöteborg 1583. Hertig Carls furstliga råd 1593. Ståthållare på Stockholms slott samt över dess stad, malmar och underliggande län 1594-11-25. Lagman i Södermanland 1595-08-14. Fältherre 1597 emot de finnar, som höllo konung Sigismunds parti. Död barnlös 1598-01-24 av brännesjukan i Stockholm i Didrik Bökmans hus vid Järntorget samt begraven i Hölö kyrka, över hans död beklagade sig högligen hertig Carl samt författade en gravskrift över honom på svensk vers. Gift 1591-10-17 med Carin Joensdotter, född omkring 1567, levde 1626-06-14, men var död 1627-06-16, dotter av betalningsmannen på Vadstena Joen Carlsson, till Mern och Sjösa, som blev adlad 1554, då han fick i vapnet en blå falk i gult fält, men vars släkt ej blivit introducerad, och Agneta Arentsdotter (Örnflycht).
 • Iliana Sture, död 1556-02-24 på Hörningsholm och begraven i Trosa kyrka
 • Iliana Sture, född 1557-04-11 på Hörningsholm, död som barn.
 • Christina Sture, född 1559-12-02 på Hörningsholm, död 1619-01-04 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Uppsala domkyrka. Gift 1581-10-08 i Stockholm i drottning Carins hus med riksrådet och hovmarskalken Gustaf Axelsson Baner (nr 22), född 1547, halshuggen 1600 i Linköping.

TAB 79

Mauritz Sture, (son av Svante Sture, greve Sture, tab 78), greve till Stegeholm och Västervik, friherre till Hörningsholm, herre till Eksjö, Örboholm och Tullgarn. Född 1552-11-24 på Nyköpings slott. Vistades i Holland, då fadern och bröderna mördades. Hovjunkare hos k. Johan 1571. Häradshövding i Hölebo härad i Södermanland 1579-03-06. Hertig Carls furstliga råd 1582. Riksråd 1586. Följde k. Johan till Reval och underskrev rådets supplik, att Sigismund ej måtte få resa till Polen 1589, varför han kom i k. Johans och h. Carls onåd. Död 1592-03-14 på Hörningsholm samt ligger jämte sin fru begraven i Mörkö kyrka i den sedermera sk Banérgraven under en dyrbar gravvård av brun marmor med deras uthuggna bilder. 'Han gjorde i yngre år vidsträckta utrikes resor och blev under vistandet i Rom såsom en avkomling av svenska regerande herrar med mycken heder emottagen av påven Pius V.' Gift 1581-09-10 i Stockholm med Anna Claesdotter, friherrinna till Åminne, som levde änka 1616, dotter av riksrådet och överamiralen Claes Kristersson (Horn, nr 2), friherre till Åminne, och Kerstin Krumme.

Barn:

 • Svante Sture, född 1587. Furstligt råd och kansler. Död 1616. Se Tab. 80.
 • Claes Sture, greve till Stegeholm och Västervik. Ryttmästare. Bevistade 1613 och 1614 ryska kriget och blev därunder sårad vid Bronäs skans. Död ogift 1616-01-14 i Alvensleben ej långt från Lübeck hos en doktor, som skulle bota hans ovannämnda sår, och begraven 1616-09-01 i föräldrarnas grav i Mörkö kyrka Södermanlands län.

TAB 80

Svante Sture, (son av Mauritz Sture, tab 79), greve till Stegeholm och Västervik, friherre till Hörningsholm och Tullgarn, herre till Eksjö och Örboholm. Född 1587-01-23. Fick 1594-02-24 stadfästelse på grevskapet Stegeholm. Hertig Johans av Östergötland furstligt råd och kansler 1609. Död 1616-04-03 på Stegeholm utan söner och slöt således grevliga ätten Sture på svärdssidan samt begraven 1616-09-15 i Sturegraven i Uppsala domkyrka, 'då Sturevapnet nedlades i graven och för gravöppningen gavs till kyrkan 61 r:dr.' Gift 1613-12-05 i Nikolai förs, Stockholm (Wn.) med sin syssling, grevinnan Ebba Lewenhaupt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1618-07-30 Käggleholm, med riksrådet och guvernören Claes Horn af Kanckas, född 1583, död 1632), född 1595, död 1654-01-25 på Tullgarn (At (RA).) och begraven i Sturegraven i Uppsala domkyrka, över vilken grav hon lät resa en kostbar minnesvård och till vilken kyrka hon gjorde stora föräringar, såsom en silverljuskrona mm., varjämte hon givit till ödeby kyrka i Närke en silvervinkanna, märkt med begynnelsebokstäverna till hennes och hennes mäns namn jämte allas deras vapen, dotter av riksdrotset, greve Mauritz Lewenhaupt och Amalia Hatzfeld.

Barn:

 • Anna Margareta Sture, till Hörningsholm. Född på Hörningsholm 1615-02-13, död 1646-07-26 i Osnabrück, den sista av grevliga Stureska namnet samt begraven i Sturegraven i Uppsala domkyrka. Gift 1636-06-24 med riksrådet och riksmarskalken, greve Johan Oxenstierna af Södermöre, i hans 1:a gifte, född 1611, död 1657.


Utan känt ursprung

 • Elisabet/Lisa född 1764. Utomäktenskaplig dotter till Cajsa Wall och N.N. Natt och Dag. Cajsa gifte sig ca år 1771 - 1773 med soldat Petter Liljeqvist. De var bosatta i Skövde stad. Skövde AI:2 s38

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: