Von Conowen nr 1745

Från Adelsvapen-Wiki

1745.jpg


Adliga ätten von Conowen nr 1745 †

Adlad 1698-01-31, introducerad 1723. Utdöd 1792-09-09.


  • Ätten har intet samband med adliga ätten von Konow, och för ett med dennas helt olika vapen.
  • Didrik von Conow, stadssyndikus i Alt-Brandenburg. Död 1664. Gift med Anna Maria von Chüden, dotter av borgmästaren i Alt-Brandenburg Georg von Chüden.

Barn:

  • Christian Didrik von Conow, adlad von Conowen, till Kulla-Gunnarstorp i Allerums socken, Malmöhus län samt Fröllinge i Getinge socken, Hallands län och Bårarp i Revinge socken, Hallands län. Född 1652-04-24 i Alt-Brandenburg. Volontär vid Helsinge regemente 1675. Förare vid Helsinge regemente. Fänrik vid bergsregementet 1677. Löjtnant vid Helsinge regemente 1677. Regementskvartermästare 1691-08-29. Adlad 1698-01-31 (introducerad 1723 under nr 1745). Stadsmajor i Malmö 1699. Avsked 1704-08-30. Död 1731-04-06 och begraven 1731-06-22 i Allerums kyrka. 'Han bevistade belägringen och den av danskarna natten mellan den 26 och 27 juni 1677 gjorda generalstorm på Malmö, varvid han med utmärkt tapperhet försvarade strandporten och blev därför befordrad till löjtnant.' Gift 1:o 1693-12-27 med Anna Bager (Im.) i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rådmannen i Malmö Giert Frankesen, död 1692), död 1703, dotter av handlanden i Malmö Börje Jonsson Bager och hans 2:a hustru Carin Söfrensdotter (Im.). Gift 2:o 1704-08-02 med Maria Eufrosyne Cronström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1688-02-28 på Skultuna bruk i Skultuna socken, Västmanlands län, med lagmannen Johan Malmén, adlad Cedercrantz, i hans 2:a gifte, född 1646, död 1699), född 1668-07-27 i Avesta, död 1736-11-14 på Kulla-Gunnarstorp och begraven 1736-12-05 i Allerums kyrka, dotter av kammarrådet Isak Kock, adlad Cronström, och Christina Hanssén.

Barn:

  • 2. Didrik Christian, till Kulla-Gunnarstorp. Född 1706-04-30 Vegeholm s län. Hovjunkare 1735-01-02. Död barnlös 1792-09-09 i Stockholm, och utgick med honom ätten på svärdssidan samt ligger begraven i Sparfvenfeldtska graven i Romfartuna kyrka, Västmanlands län. Vapnet krossades av bergsrådet Leijonmarck. 'Han stod i mycken förbindelse med Evangeliska brödraförsamlingen och var en välgörande man, som inrättade i Malmö 1753-04-23 ett fattighus för stadens borgerskap och en kristendomsskola för fattiga barn'. Gift 1756-11-11 i Stockholm med Margareta Christina Sofia Sparfvenfeldt, född 1729-11-30 i Stockholm, död i Stockholm 1811-05-03, dotter av hovstallmästaren Johan Henrik Sparfvenfeldt, och grevinnan Christina Johanna Lilliénstedt, nr 72.
  • 2. Anna Maria, född 1707-06-28 på Vegeholm, död 1795-01-14 på Fröllinge. Gift 1722-11-06 på Vegeholm med stadsmajoren Peter Sigfrid Tabbert, adlad Stralenberg, i hans 2:a gifte, född 1680, död 1742.
  • 2. Elisabet Eufrosyne, född 1709-01-20 på Vegeholm, död 1755-03-11 och begraven 1755-04-08 i Brönnestads kyrka, Kristianstads län. Gift 1724-05-19 med ryttmästaren Casper Ehrenborg, född 1700, död 1769.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.