:

Brakel nr 1979

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Brakel nr 1979 †

Natural. 1756-09-28, introducerad 1756. Utdöd 1937-06-07.

Denna ursprungligen westfaliska ätt från slottet Brackel vid Dortmund kom med Tyska orden till Östersjöprovinserna och därifrån till Sverige, där Georg Antoni von Brakel, ehuru ej introducerad svensk adelsman, deltog i flera riksdagar. På finska riddarhuset immatrikulerades ätten 1818-01-28 under nr 129 bland adelsmän. Under namnet von Brackel är ätten intagen på livländska och kurländska riddarhusen under nr 12 och 147. I Bayern har ätten immatrikulerats såsom friherrlig 1839-12-29.

Det torde vara ovisst om Georg Antoni Brakels härstamning är sådan som den svenska riddarhusstamtavlan angiver. På den livländska stamtavlan saknas han alldeles. Där har hans uppgivna fader Henrik endast en son Berend, överstelöjtnant i svensk tjänst, gift med Margareta Elisabet von Cornet. Sannolikare torde vara, att Georg Antoni var broder eller kusin till Henrik, vilket bättre överensstämmer med tiden för hans framträdande. – Ovannämnde Berend hade sönerna Henrik Johan, major vid Västgötadals regemente med överstelöjtnants avsked, död barnlös 1792, och Evert Volmar, löjtnant, död 1746, vilken 1742 inskrevs på livländska riddarhuset. Han hade i sitt gifte med Dorotea Johanna von Reutz tolv barn, vilkas ättlingar ännu kvarleva i Östersjöprovinserna.

TAB 1

Didrik Brakel, till Madris, Decknagel och Fyhn i Keels socken i Livland. Ryttmästare. Levde ännu 1547 men var död 1559. Gift med Gertruda Wrangel, dotter av fältöversten Herman Wrangel (en av stamfäderna för friherrliga ätterna Wrangel af Lindeberg, och Wrangel af Ludenhoff, nr 55).

Barn:

 • Berthold, till Madris, Decknagel, Fyhn och Somel. Överste för estländska adelsfanan. Levde 1552. Gift med Margareta von Tiesenhausen, till Kotz.

Barn:

 • Johan, till Fyhn, Kochtel och Oddris. Gift med Anna Schwarzhoff.

Barn:

 • Johan, till Kochtel. Fogde på Wesenbergs slott 1593–1598 och på Lais slott 1600–1601. Erhöll 1606-08-12 i förläning Pohjois fjärding i Tuulois socken samt 1616-08-21 några byar i Toldotschi och Kargals pogoster i Ingermanland. Rysk translator 1619 [Al]. Gift med Gertruda von Bremen.

Barn:

 • Johan, arvherre till Kochtel och Oddris. Ryttmästare vid Ingermanländska adelsfanan 1646–1650 (KrAB.). Lantråd. Uppförde i Ingermanland Soikina hov och var där bosatt. Död 1651 (RHH.), bisatt 21/5 och begraven 30/7 i Nikolaikyrkan i Reval. Gift med Anna Kursell, född i Rositen, begraven 1686-03-08 i mannens grav, dotter av ryttmästaren Henrik Kursell [Rf].

Barn:

 • Henrik, till Kochtel och Oddris. Löjtnant vid Viborgs läns dragonregemente. Avsked. Död 1676 i Livland. Gift med Margareta Wrangel, begraven 1675-02-11 i domen i Reval, dotter av fänriken och manngerichtsassessorn Jürgen von Wrangel och Kunigunda von Taube [Rf].
 • ? Barn:
 • Georg Antoni, arvherre till Kochtel och Oddris. Född 1627-10-12 på Kochtel. Besökte skolan i Narva 1640 till 1643, då han av sina föräldrar sändes till Stockholm. I Stockholm anställd först hos översten friherre Hans Wachtmeister, sedan 1644–1646 som adelsbursch hos drottning Christina. Korpral vid drottningens livgarde 1646. Medföljde greve Magnus Gabriel De la Gardies ambassad till Frankrike och blev efter hemkomsten löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1648. Regementskvartermästare vid Viborgs läns infanteriregemente 1650. Kapten 1653. Överstelöjtnant vid Christer Horns nyupprättade dragonregemente i Ingermanland 1657-08-28. Vice kommendant på Ivangorod 1658. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1659-12-02 och vid Kronobergs regemente 1661. Kommendant i Hälsingborg 1666. Överstelöjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1666-07-27. Överste för marinregementet 1676. Överste för Kronobergs regemente 1678-02-28 och för Tavastehus läns infanteriregemente 1678-04-24. Vice kommendant i Narva 1679–1681. Död 1686-01-15 på överstebostället Gammelgård i Borgå socken och begraven 1689-01-04 i Narva domkyrka (den därvid av Joh. Gezelius hållna likpredikan är tryckt). 'Han var en tapper krigare, som med utmärkelse deltog i Carl X Gustafs och Carl XI:s krig. Blev fången i slaget vid Nyborg 1659 och förde befäl på örlogsskeppet Nyckeln i sjöslaget vid Öland 1676' [Rf], Gift 1657-05-06 i Narva med Catharina Vellingk, som levde änka 1689, dotter av översten Otto Vellingk och Christina Mannersköld, samt syster till grevarna Otto och Mauritz Vellingk (se friherrliga ätten Vellingk).

Barn:

 • Henrik Otto, arvherre till Kochtel och Oddris. Fältväbel vid Kronobergs regemente 1674. Fänrik vid marinregementet 1676-02-21. Fänrik vid Tavastehus regemente 1679-04-07. Löjtnant vid Tavastehus regemente 1679. Kaptenlöjtnant 1680-04-22. Kapten vid garnisonsregementet i Stade 1689-01-09. Major vid garnisonregementet i Stade 1700-08-31. Överstelöjtnant vid garnisonregementet i Stade (1705). Överste för Ingermanländska dragonregementet 1710-02-04. Konfirmationsfullmakt 1710-11-22 i avsked med generalmajors karaktär 1713-05-13. Död 1713-11-01 i Ny Karleby [Lk]. Gift 1690 med Anna Gertrud Vellingk, född 1670, död 1710, dotter av löjtnanten och hovjunkaren Didrik Adolf Vellingk och Anna Margareta Galle i Finland.

Barn:

 • Mauritz Gustaf, född 1691-11-30 i Livland. Volontär vid Ingermanländska dragonregementet 1707. Sergeant vid Ingermanländska dragonregementet 1709-01-04. Adjutant 1710-08-16. Kornett 1710-09-04. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1715-12-28. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1718-06-27. Kapten vid livdragonregementet 1721-10-31. Död 1721-11-30 i Åbo och begraven i domkyrkan i Åbo [Lk]. Gift 1716-07-25 med Regina Apolloff, född 1689, död 1765-04-20 i Pälkäne socken, dotter av kaptenen Peter Apolloff, naturaliserad Apolloff, och Barbara Regina von der Pahlen.

Barn:

 • Reinhold Gustaf, naturaliserad Brakel, född 1721. Kapten. Död 1769. Se Tab. 2.
 • Otto Mauritz, natural. Brakel, född 1722. Kapten. Död 1808. Se Tab. 3.

TAB 2

Reinhold Gustaf, naturaliserad Brakel (son av Mauritz Gustaf, Tab. 1), född 1721-03-06. Student i Åbo (Lå.) 1724-09-28. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1732. Rustmästare vid Åbo läns infanteriregemente 1739. Korpral vid Åbo läns livdragonregemente 1741. Furir vid Åbo läns livdragonregemente 1742. Sergeant 1743. Kornett vid Åbo läns livdragonregemente 1753-06-09. Kornetts indelning 1754-12-30. Naturaliserad svensk adelsman jämte brodern Otto Mauritz 1756-09-28 och introducerad 1756 under nr 1979. Löjtnant 1762-06-23. Kapten 1766-12-19. Avsked 1768-05-30. Död 1769-02-28 utan söner, och utdog med honom hans ättegren på svärdssidan. Han bevistade finska kriget 1741–1742. Gift 1756-02-26 på Myttäälä i Pälkäne socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) med Charlotta Christina Boije af Gennäs, född 1737-08-18, död 1821-05-07 på kaplansbostället i Artsjö socken i Finland, dotter av majoren Otto Christer Boije af Gennäs, och hans 2:a fru Gertrud Elisabet Taube.

Barn:

 • Christer Gustaf, född 1757-02-25 på Myttäälä, död på Myttäälä 1757-03-07. [5].
 • Maria Sofia, född 1767-06-15. Gift 1:o 1784-03-25 på Hälvälä i Hollola socken med kaptenen vid Tavastehus läns regemente Detlof Johan Ammondt, född 1735-11-18. Död 1796-02-07 på Hälvälä. Gift 2:o 1798 med kapellanen i Artsjö församling Carl Otto Bökman, född 1775-02-13, död 1835-02-09.

TAB 3

Otto Mauritz, naturaliserad Brakel (son av Mauritz Gustaf, Tab. 1), född posthumus 1722-06-24. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1734-05-04 och vid Åbo läns livdragoner 1740-07-09. Furir vid Åbo läns livdragoner 1741-11-09. Löjtnant vid comte de Saxe' regemente i Frankrike 1748-05-01. Sergeant vid Åbo läns livdragoner 1754-03-08. Premiäradjutant 1754-12-30. Naturaliserad svensk adelsman jämte brodern Reinhold Gustaf 1756-09-28 (introducerad 1756 under nr 1979). Avsked ur franska tjänsten 1757. Kornett 1761-11-02. Löjtnant 1762-06-23. Stabskapten 1768-12-10. Kapten 1769-11-14. RSO 1772-05-28. Avsked 1775-08-09. Död 1808-02-18 Vik Han deltog i finska kriget 1741–1742 samt var, under tjänsten i Frankrike, närvarande vid belägringen av Bergen op Zoom och slaget vid Namur. Gift 1758-02-16 Myttäälä av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.) med sin svägerskas halvsyster Ulrika Renata Boije af Gennäs, född 1741-11-27 i Åbo (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.), död 1819-04-21 på Vik, dotter av majoren Otto Christer Boije af Gennäs, och hans 3:e fru Anna Elisabet Bure.

Barn:

 • Anna Helena, född 1758-12-20, död änka 1837-03-16 i Birkkala socken i Finland. Gift i Birkkala socken i Finland 1784-03-21 med kaptenen i armén, löjtnanten vid Savolaks lätta infanteriregemente Nils Christian Carlquist, född 1757-10-15, död om hösten 1808.
 • Christer Mauritz, född 1760-04-19. Volontär vid Björneborgs infanteriregemente 1770. Korpral vid Björneborgs infanteriregemente 1772-11-05. Rustmästare 1775-07-12. Volontär vid Nylands dragonregemente 1777. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1778-06-27. Kornett 1779-04-23. Löjtnant 1790-04-30. Drunknade ogift 1791-06-16 vid Sannäs i Borgå socken.
 • Fredrik Gustaf, född 1762-09-09, död 1763-07-16.
 • Henrik Otto, född 1764-06-04. Korpral vid Björneborgs regemente 1778-01-13. Förare vid vargeringen vid Björneborgs regemente 1782-12-18. Sergeant 1787-07-01. Fänrik 1787-10-19. Löjtnant 1789-08-20. Konfirm.fullm. 1791-04-14. Död ogift 1800-07-31 på Vik.
 • Ulrika Elisabet, född 1766-09-28, död ogift 1830-01-05 på Vik.
 • Hedvig Charlotta, född 1768-02-18, död 1805-05-25 på Vik. Gift 1794-11-02 i Stockholm med kammarherren och riddarhussekreteraren Axel Gabriel Silfverstolpe, i hans 1:a gifte, född 1762, död 1816.
 • Carl Adolf, född 1769-10-02 på Sannäs, död 1769-10-30.
 • Sofia Louisa, född 1772-02-02 på Sannäs, död ogift 1837-04-01 på Vik.
 • Carl Adolf, född 1774. Major. Död 1861. Se Tab. 4
 • Catharina Fredrika, född 1775-12-04, död 1776-02-10.
 • Gustaf Anton, född 1782. Bankokommissarie. Död 1853. Se Tab. 7.

TAB 4

Carl Adolf (son av Otto Mauritz, naturaliserad Brakel, Tab. 3), född 1774-03-30 i Birkkala socken. Korpral vid Björneborgs regemente 1787-10-22. Sergeant på extra stat vid Björneborgs regemente 1789-03-16 (16/5). Fänrik 1789. Konfirmationsfullmakt 1789-04-28. Fick lön 1791-12-20. Löjtnant 1804-12-20. RSO 1808-06-09. Kapten 1809-02-09. Avsked ur svensk tjänst 1810-05-22. Immatrikulerad på finska riddarhuset 1818-01-28. RRS:tW1O4kl 1819-08-31. Död 1861-08-21 på sin egendom Vik. Han bevistade med tapperhet finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Under det förstnämnda blev han från Porrassalmi pass, efter träffningen vid Porrassalmi pass 1789-06-13, skickad som enspännare till konung Gustaf III, vilken utnämnde honom till officer och gav honom med egen hand officerskokarden jämte 20 dukater i guld. Dock skulle fullmakten dateras 1789-04-28. Efter hans död utgåvos hans Anteckningar över 1789–1790 samt 1808–1890 årens fälttåg i Finland. Gift 1813-02-25 med sin kusins dotter stiftsjungfrun Johanna Gustava Gripenberg, född 1785-03-02, död 1861-03-01 på Vik, dotter av kaptenen Johan Gustaf Gripenberg, och Ebba Elisabet von Konow.

Barn:

 • Ebba Ulrika, född 1813-12-17 på Vik. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1871-10-09 på Viks egendom.
 • Johanna Lovisa, född 1816-03-08 på Vik, död 1874-05-28 Mondola Gift 1845-07-20 med sin kusin, häradshövdingen i Piikkis och Halikko nedredels domsaga Carl Axel Carlquist, född 1806-08-01 i Sulkova socken (Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors.), död 1869-10-02.
 • Charlotta Carolina, född 1818-11-08. Död 1819-02-16 på Vik.
 • Charlotta Antoinette, född 1819-12-16 (1819-12-23?) på Vik. Stiftsjungfru. Död ogift 1897-09-29.
 • Carl Gustaf, född 1823. Kapten. Död 1906. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Gustaf (son av Carl Adolf, Tab. 4), född 1823-02-12 på Viks säteri i Birkkala socken. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin vid baltiska flottan 1839-01-21. Midshipman vid 3. ryska sjöekipaget 1841-01-20. Transporterad till 1. finska sjöekipaget 1844-03-20. Löjtnant vid finska sjöekipaget 1846-04-19. RRS:tStO3kl med svensk 1855-09-02. Kaptenlöjtnant vid 7. ryska sjöekipaget 1858-04-29, men kvarstod i tjänstgöring vid 1. finska sjöekipaget och såsom befälhavare å kanonslupen Tresk. Kommendör å ångfartyget Popesjni 1860-03-27. Placerad vid flottans reserv 1861-05-20. Kapten av 2. rangen 1868-05-20. Avsked 1868-05-20. Död 1906-01-15 på sin egendom Vik. Gift 1853-11-16 i Helsingfors med Alexandrine Emilie (Sanny) Federley, född 1830-01-26 i Helsingfors, död 1916-07-02 på Vik, dotter av bankdirektören Axel Federley och friherrinnan (grevinnan) Vilhelmina Gustava Charlotta Armfelt.

Barn:

 • Gerda, född 1855-02-19 i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru. Gift 1879-08-09 med övertranslatorn för ryska språket i senaten för Finland, kaptenen Vilhelm Rancken i hans 2:a gifte, född 1839-02-06 i S:t Marie socken, död 1915-02-03 i Helsingfors.
 • Carl Vilhelm, född tvilling 1856-04-15, död 1856-04-15.
 • Axel Adolf, född tvilling 1856-04-15, död 1856-04-15.
 • Ellen, född 1858-01-22 i Helsingfors. Gift 1886-08-26 med överingenjören Carl Gustaf Carlquist, född 1857-02-07 i Lund.
 • Carl Gustaf, född 1859-10-24 i Helsingfors, död 1864-06-25 på Vik.
 • Torsten, född 1862-05-21 på Vik. Student i Helsingfors 1881-06-12. Portugisisk vice konsul i Tammerfors. Spansk konsularagent i Tammerfors. Försålde 1916 för egen och samarvas räkning den gamla familjeegendomen Vik. Avgick från konsularagenturen 1918.
 • Signe, född 1864-10-04 på Vik, död på Vik 1873-03-02.
 • Alfhild, född 1867-09-23 på Vik.
 • Carl Rolf, född 1869. Handlande. Död 1914. Se Tab. 6

TAB 6

Carl Rolf (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1869-12-14 på Vik. Dimitterad från Brahestads borgareoch handelsskola 1891-06-13. Korrespondent på handelskontor i Tammerfors 1893-02-01. Handlande i Tammerfors 1893. Fabriksägare. Död 1914-04-16. Gift 1896-05-30 i Tammerfors med Agda Elvira Björkell, född 1876-09-05 i Tammerfors, dotter av fabrikören Johan Oskar Björkell och Ina Melander.

Barn:

 • Ebba, född 1897-08-14 i Tammerfors. Gift 1919-09-24 med borgmästaren i Ekenäs Alexander Eliel Sordan, född 1886-09-12 i Helsingfors.
 • Urda, född 1898-09-05 i Tammerfors.
 • Marie Louise (Majlis), född 1900-04-09.
 • Ulla Margareta, född 1907-11-25.

TAB 7

Gustaf Anton (son av Otto Mauritz, naturaliserad Brakel. Tab. 3), född 1782-12-17 i Birkkala socken. Extra ordinarie kontorsskrivare i riksens ständers bank 1801-01-22. Ordinarie kontorsskrivare i riksens ständers bank 1803-02-10. Kanslist 1804-12-27. Bokhållare 1807. Bokhållare i växelbanken 1809. Kommissarie 1813-02-25. RNO 1831-01-26. Ledamot av riddarhusdirektionen 1839-02-02. Avsked från bankokommissariebefattningen 1851-09-25. Död 1853-01-10 i Maria församling, Stockholm. Han fick 1810 i uppdrag att å bankens vägnar norra vägen till Finland överföra Åbo diskontverks hypoteker och värdehandlingar. Författade tvenne på sin tid uppmärksammade dramatiska försök. Gift 1816-12-31 i Stockholm med Sofia Ulrika Carré, född 1789-06-09 och död 1864-12-19 i Stockholm, dotter av stadsmäklaren i Stockholm Frans Gustaf Carré och Maria Lovisa Lewin.

Barn:

 • Mauritz Gustaf, född 1817-12-26 i Stockholm. Student i Uppsala. Jur. filosofie examen. Sergeant 1836-12-24. Artilleriofficersexamen 1837-04-22, underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1837-12-15. Löjtnant 1845-06-11. Kapten 1855-06-20. RSO 1864-01-28. Sekreterare i kommittén för Stockholms befästande 1864-12-09. Död ogift 1871-07-30 i Stockholm.
 • Carl Axel, född 1819-06-30 i Stockholm, död 1820-06-11 i Åbo.
 • Lovisa Ulrika, född 1820-11-14 i Stockholm, död ogift 1901-02-25 på Stockholms sjukhem.
 • Axel Gabriel, född 1822-03-22, död 1828-03-01.
 • Carl Otto, född 1823. Riddarhussekreterare. Död 1880. Se Tab. 8.
 • Robert Adolf, född 1825-01-11. Student i Uppsala 1844. Kameralexamen. Kassaskrivare i rikets ständers bank 1848-07-02, avsked 1856-06-05. Extra ordinarie kammarskrivare i telegrafstyrelsen 1860-02-13. Kanslist hos ridderskapet och adeln riksdagarna 1853–1854, 1862–1863 och 1865–1866. Tillförordnad kammarskrivare i nämnda styrelse 1867. Kanslist i 1. kammaren under riksdagarna 1867–1871. Kammarskrivare i telegrafstyrelsen 1869-12-31. Död ogift 1875-06-03.
 • Johan Anton, född 1827. Major. Död 1903. Se Tab. 9
 • Anna Sofia, född 1828-12-14 i Stockholm, död 1908-09-29 i Södertälje. Gift 1856-06-09 i Solna kyrka med bankinspektören, filosofie doktorn, RNO, Carl Gustaf Carlquist, född 1824-02-24 Knästorp, död 1884-01-23 i Stockholm.

TAB 8

Carl Otto (son av Gustaf Anton, Tab. 7), född 1823-08-06 i Stockholm. Student i Uppsala 1840-06-13. Jur. filosofie examen 1842 och jur. kandidat examen 1849-04-04. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1849-04-25. Auskultant i Svea hovrätt 1849-05-07, extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1849-05-31. Kanslist hos ridderskapet och adeln 1850–1851. Vice notarie i Svea hovrätt 1852-01-14. Åtföljde i egenskap av sekreterare justitieombudsmannen på en ämbetsresa 1852. Tjänstgjorde såsom notarie hos ridderskapet och adeln riksdagarna 1853–1854 och 1856–1858. Riddarhusfiskal 1858-06-29. Tillförordnad riddarhussekreterare 1859-10-24 under dåvarande riksdag. Riddarhussekreterare 1861-05-02. Konstit. kopist i justitierevisionsexpeditionen 1861-08-03. RRS:tStO2kl 1862-11-08. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1863-09-23. RNO 1864-01-28. Sekreterare i riksdagens 1. kammare 1867-01-18–1880. Konstit. kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1872-10-25. Död 1880-06-19 i Stockholm. Gift 1856-12-31 i Stockholm med sin kusin Ida Augusta Oskara Charlotta Carré, född 1833-12-11 i Stockholm, död i Stockholm 1919-05-26, Engelbrekts förs. ]], dotter av stadsmäklaren i Stockholm Johan Gustaf Carré och Sofia Vilhelmina Ehrenström.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1857-10-14 i Katarina förs., Stockholm. Student i Uppsala 1877. Filosofie kandidat examen 1880-01-30. Examen till rättegångsverken 1883-09-13 och kansliexamen 1884-01-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Vice häradshövding 1886. Stadsfogde i Eskilstuna 1887. Avsked 1891. Advokat i Stockholm. Död 1937-06-07 i Stockholm å Stureby sjukhus. Gift 1889-08-27 i Visnums socken, Värmlands län med Maria Lovisa Eriksson i hennes 2:a gifte, född 1859-10-20 i Visnums socken, Värmlands län. Död 1931-05-12 i Stockholm (S:t Matteus förs., db nr 245).
 • Otto Maurits, född 1859-11-18 i Stockholm död 1861-02-10.
 • Ida Sofie Louise, född 1861-03-11 i Stockholm. Stiftsjungfru. Extra biträde i postsparbanken. Kontorsskrivare i postsparbanken 1911-12-19. GMiqml 1920-06-00. Avsked 1921-12-31. Död 1932-01-30 i Stockholm (Engelbr. db nr 22).
 • Ida Augusta Carolina, född 1863-05-01 i Stockholm. Stiftsjungfru. Extra biträde i postsparbanken. Kontorsskrivare i postsparbanken 1911-12-19. Postexpeditör 1923-01-01. Avsked 1923-06-01. Död 1932-03-02 i Stockholm (Långbro sjukhus, db nr 10).
 • Ida Maria Charlotta, född 1866-03-25 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1893-10-25 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm med provinsialläkaren i Hudiksvalls distrikt, RNO, med. licentiat Henrik Vilhelm Leonard Behrman, född 1861-11-21 i Hjulsjö socken, Örebro län.
 • Ida Anna Elisabet (Anna-Lisa), född 1871-08-05. Stiftsjungfru. Anställd i försäkringsaktiebolag Skandia. Död 1932-03-06 (Sthmls Engelbr. db nr 47).

TAB 9

Johan Anton (son av Gustaf Anton, Tab. 7), född 1827-11-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1846. Furir vid Södermanlands regemente 1848-06-22. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1849-11-23. Löjtnant 1855-05-08. Kapten 1864. 20/12. RSO 1874-12-01. Major i armén 1880-05-14. Avsked från regementet med tillstånd att såsom major i armén kvarstå 1880 1475. Avsked ur armén 1887-01-14. Död 1903-04-23 i Linköping. Gift 1866-04-18 i Linköping med Hedvig Amalia Elisabet Danckwardt-Lillieström, född 1836-06-16 på Värhulta i Västermo socken, Södermanlands län, dotter av godsägaren Claes Anders Danckwardt-Lillieström, och Anna Elisabet Åstedt. Död 1927-11-09 i Linköping

Barn:

 • Anna Ulrika, född 1867-01-03 på Strömsnäs i Veta socken, Östergötlands län. Gift 1896-07-07 i Linköping med 1. stationsskrivaren vid statens järnvägar Erik Emanuel Grönvall, född 1866-03-09 i Töreboda.
 • Lovisa Amalia (Amy), född 1868-01-17 Edsberga. Död 1936-12-28 i Linköping (Link. domkyrkoförs., db nr 369). Gift 1897-10-24 i Linköping med före detta kamreraren Carl Bernhard Krouthén, född 1862-10-12 i Linköping.
 • Gerda Maria Elisabet, född 1870-09-03 i Linköping, S:t Lars förs., Östergötlands län. Stiftsjungfru.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: