:

Adelborg nr 2090

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adelborg nr 2090

Adlad 1772-09-13. Introducerad 1776. Den adopterade, oskylda ättegrenen (Tab. 12) adlad 1776-04-21. Introducerad 1776. Utdöd 1785-09-28.

Ätten har samma ursprung som adliga ätten Borg nr 1570.

Adelborg%20A209000.png

TAB 1

Lars Andersson Borgh (översiktstab. 1, son av Anders Eriksson, se adliga ätten Borg). Var 1665 kammarskrivare vid tobakskompaniet i Stockholm. Kammarskrivare vid landskontoret i Kristianstads län 1667. Tillika häradsskrivare i Kristianstads län 1670. Tillfångatagen av danskarna vid erövringen av Kristianstad 1676 och förd till Köpenhamn, men utväxlad efter ett halvt år. Tjänstgjorde under blockaden av Kristianstad som proviantskrivare vid fältmagasinet i Vä. Kontrollör vid stora sjötullen i Hälsingborg 1677-06-12. Död där 1719-04-01 och begraven 1719-04-26. Gift 1690-03-31 med Ingrid Persdotter Bollstadia, född 1666, död 1755-12-28 i Hälsingborg [Hälsingborgs dödbok (OA)].

Barn:

Anders Borgh, född 1702-11-06 i Hälsingborg. Studerade vid läroverken i Hälsingborg och Landskrona. Student i Lund 1719. Var 1729 notarie vid stora sjötullen i Stockholm. Tullförvaltare först i Ystad och sedan i Karlskrona, vilket han var 1735. Handels- och politiborgmästare i Karlskrona 1740-05-23. Död 1756-07-18 [Ssn]. Gift 1729-02-02 med Sofia Sibilla Meisner, född 1712-06-01, död 1741-12-31, dotter av råd- och handelsmannen i Hälsingborg Erasmus Meisner och Catharina Johansdotter Erman.

Barn:

Johan Borgh, född 1736-08-17 i Karlskrona. Se Tab. 2.
Erik Otto Borgh, född 1741-06-01 i Karlskrona. Se Tab. 3.

TAB 2

Johan Borgh, adlad och adopterad Adelborg (översiktstab. 1, son av Anders Borgh, Tab. 1), född 1736-08-17 i Karlskrona. Rustmästare vid Jönköpings regemente 1758-08-14. Sergeant vid Jönköpings regemente 1760-02-29. Konstituerad fänrik 1761-07-29. Konfirmationsfullmakt (KrAB) 1763-09-21. Transporterad till Kronobergs regemente 1764. Premiäradjutant vid Kronobergs regemente 1770-11-20. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1774-03-23. Adlad 1776-04-24 och adopterad på sin yngre broders, Erik Otto, adelskap (introducerad 1776 under nr 2090). Fänriks indelning 1776-12-19. Kapten i regementet 1777-06-06. Löjtnants indelning 1781-06-01. Avsked med majors karaktär (KrAB.) 1784-10-18. Död 1805-06-21 på sin egendom Målajord i Dädesjö socken, Kronobergs län, barnlös, och slöt således själv sin ättegren. Adelborg, som av sin regementschef berömmes såsom »en särdeles skickelig och hurtig officerare», bevistade kriget i Pommern och var en tid kommenderad vid Sprengtportenska frikåren. Han deltog bl a i träffningen på Usedom 1758, i stormningen av Wollin 1759 samt affären vid Neuensund och stormningen av Malchim 1761. Gift 1768-09-29 med Helena Grahn i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessorn Daniel Gustaf Thernström), född 1734-09-05, död 1794-05-17 Tolg-Hällabol, dotter av assessoren Johan Önnert Grahn och Marichen Du Rees.

TAB 3

Erik Otto Borgh, adlad Adelborg (översiktstab. 2, son av Anders Borgh, Tab. 1), född 1741-06-01 i Karlskrona. Volontär vid fortifikationen 1762-02-09. Adjutant vid fortifikationen 1767-11-18. Adlad 1772-09-13 (introducerad 1776 under nr 2090, tillika med honom oskylda lagmannen Johan Aron Borgh, adlad och adopterad Adelborg, samt äldre brodern Johan Borgh, adlad och adopterad Adelborg, i den ordning de här äro nämnda). Löjtnant 1776-05-22. Kapten 1782-02-20. Död 1787-04-16 i Lovisa, Finland. Han gjorde tjänst vid regementsförändringen 1772 och blev därför adlad. Begraven i Pernå kyrka, Finland. Gift 1779-08-22 i Lovisa, Finland med stiftsjungfrun Anna Sofia Carlsköld, född 1765-08-02 Görväln. Död 1785-02-23 i Lovisa, Finland, begraven i Pernå kyrka, Finland. Dotter av kanslirådet Per Schyllberg, adlad och adopterad Carlsköld, nr 1890, B, och Virginia Sofia Adlerberg, nr 1061, B.

Barn:

Virginia Sofia, född 1780-05-19 i Lovisa, Finland. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-01-06 Odensviholm .
Per Otto, född 1781-04-24 i Lovisa, Finland. Se Tab. 4.
Fredrik Johan, född 1784-05-25 i Lovisa, Finland. Död 1785-01-25 i Lovisa, Finland.

TAB 4

Per Otto (översiktstab. 2, son av Erik Otto Borgh, adlad Adelborg, Tab. 3), född 1781-04-24 i Lovisa, Finland. Extra fänrik vid änkedrottningens livregemente 1796-05-23 och fänrik med sergeants lön 1798-04-14. Artilleri- och fortifikationsexamen 1798-07-12. Kornett vid Nylands lätta dragonkår 1801-06-16. Löjtnant i armén 1802-06-28. Premiärlöjtnant 1805-05-04. Ryttmästare vid Nylandsbrigadens lätta dragonkår 1808-10-10. Ryttmästare vid livregementetsbrigadens kyrassiärkår 1810-06-19. 2. major vid livgrenadjärregementetets rusthållsfördelning 1811-12-23. RSO (KrAB.) 1814-08-10. Överstelöjtnant i armén 1814-05-22. 1. major vid livgrenadjärregementetet och fördelning 1816-05-28. Avsked 1818-02-03. (EÄ Överstelöjtnant). Död 1818-03-02 i Västervik. Han bevistade med utmärkelse kriget i Finland 1808 (erhöll 1808 guldmedalj för tapperhet i fält) samt, såsom chef för staben och överadjutant under generalmajor Mörner, norska fälttåget 1814. Han är bekant såsom framstående karikatyrtecknare [Bbl]. Se Biografica och Svenskt biografiskt lexikon. Gift 1807-05-26 Esbogård

Barn:

Anders Otto, född 1811-12-28 i Stockholm. Se Tab. 5.
Bror Jakob, född 1816-05-15 i Amiralitetsförsamlingen, Västervik. Se Tab. 11.

TAB 5

Anders Otto (översiktstab. 2A, son av Per Otto, Tab. 4), född 1811-12-28 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1825-03-30. Utexaminerad 1831-11-15. Fänrik vid andra livgardet 1831-12-22. Löjtnant vid andra livgardet 1837-09-07. Avsked med kaptens n. h. o. v. (KrAB.) 1840-04-13. (EÄ Kapten). Död 1862-08-30 på Södertuna. Han ägde från 1840 Södertuna i Frustuna socken, Södermanlands län och från 1850 Malma i Ludgo socken, Södermanlands län. Gift 1840-01-30 i Stockholm med Louise (EÄ Lovisa) Vilhelmina Bohnstedt, född 1813-08-20 i Stockholm, död 1899-08-06 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (db), dotter av brukspatronen Carl Fredrik Bohnstedt och Lovisa Albertina Moll, samt syster till brukspatronen Teodor Ludvig Bohnstedt, adlad Bohnstedt, nr 2334. Änkefru Adelborg, född Bohnstedt, ägde Södertuna 1862–1891.

Barn:

Lovisa Carolina Ottilia, född 1841-03-04 i Stockholm, död 1879-03-04 i Stockholm. Gift 1861-03-04 i Stockholm med godsägaren, friherre Erik Axel Rålamb, nr 59, i hans 1:a gifte, född 1829, död 1908.
Jakob Fredrik, född 1842-11-12 på Södertuna. Student i Uppsala 1861-12-00. Fil. kand. 1869-05-00. Kansliexamen 1871. Attaché i Paris 1871-10-05 och i London 1872-10-25. Tjänstgörande i utrikesdepartementet 1873-05-27. RItKrO 1974. Kammarherre 1875-12-01. Vice ceremonimästare 1875-12-01. 2. sekreterare i utrikesdepartementet 1875-12-03. RDDO 1876. RPrKrO 3kl 1878. Tillförordnad legationssekreterare i Paris 1879-09-14. Legationssekreterare i Berlin 1880-04-30. RFrHL 1880. KBadZLO 2kl 1881-09-20. Tillförordnad generalkonsul i Alexandria 1882-09-15–1883-05-01. Entledigad från vice ceremonimästartjänsten 1882-10-00. StOffLEkkrO 1884. Legationssekreterare i London 1884-03-18. RPrRÖO 3kl 1884. RNS:tOO 1884-11-22. TOO 2kl 1885. Tjänstgörande kammarherre hos drottningen 1885-04-24. RNO 1887-12-01. Legationsråd 1889-11-13 och tjänstgjorde vid beskickningen i Bryssel från 1889-11-13. Tillförordnad chargé d'affaires i London 1890. Död ogift av bröstlidande 1890-03-24 i London. Han uppvaktade kronprins Fredrik av Danmark under dennes besök i Sverige år 1876 samt prins Louis-Napoléon år 1878. Åtföljde konung Oskar II år 1881 på resan till Ems och England samt hertigen av Västergötland till Indien 1884–85.
Otto Ehrenfried, född 1845-03-28 i St. Clara församling, Stockholm (fb). Se Tab. 6.
Lovisa, född 1846-12-22 på Södertuna, död 1865-10-22 i Stockholm.
Carl Hugo'', född 1848-12-18 på Södertuna i Frustuna församling, Södermanslands län (fb). Se Tab. 8.
Fritz Ludvig'', född 1850-04-02 på Södertuna, död 1869-11-11 i Stockholm.

TAB 6

Otto Ehrenfried (översiktstab. 2A, son av Anders Otto, Tab. 5), född 1845-03-28 i St. Clara församling, Stockholm (fb). Kadett 1865-05-22. Utexaminerad 1869-03-31. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1869-04-09 med tur från 1869-03-31. Löjtnant 1875-07-02. Kapten i regementets reserv 1887-11-04. Tillstånd 1888-03-19 att kvarstå i reserven till fyllda 50 år. (EÄ Kapten). Död 1900-03-07 i Jakobs församling, Stockholm (db). Han ägde vid sin död Öster- och Väster-Malma i Ludgo socken, Södermanlands län, den förra egendomen från 1876 och den senare från 1891. Gift 1882-03-07 Norrby (vb) med friherrinnan Jacquette'' De Geer af Finspång, född 1855-10-09 i Linköping. Död 1945-05-23 i Engelbrekts församling, Stockholm (db nr 132). Dotter av majoren friherre Gustaf Gerard De Geer af Finspång, nr 312, och Natalia Amalia Ramsay, nr 215.

Barn:

Gustaf-Otto (EÄ Gustaf Otto), född 1883-07-28 Öster-Malma Mogenhetsexamen i Stockholm 1903-05-18 (EÄ 1903-05-13), elev vid Stockholms Högskola 1904-09-00. Svenska Akademins särskilda belöning 1965 (avled två dagar före utdelning). Student i Uppsala 1905–1908. Anställd i bolaget Alf Nobel i Petersburg 1914–1917, hos aktiebolag Separator i Stockholm 1918–1922 och hos Björck & Börjesson Aktiebolag i Stockholm från 1922. Skriftställare. Död 1965-12-18 i Matteus församling, Stockholm (db). Vem är det 1961.
Louise Natalia, född 1885-07-02 på Öster-Malma, Ludgo församling, Södermanlands län (fb). Konstnärinna. Iqml 5 st. 1957-05-00. Död 1971-09-09 i Stockholm.
Fredrik Hjalmar, född 1886-10-18 på Öster-Malma i Ludgo församling (EÄ socken), Södermanlands län (fb). Se Tab. 7.

TAB 7

Fredrik Hjalmar (översiktstab. 2A, son av Otto Ehrenfried, Tab. 6), född 1886-10-18 Öster-Malma (fb). Sjökadett 1901-10-01–1903. I engelsk kofferditjänst 1904–1906. Styrmansexamen och examen i ångmaskinslära vid Stockholms navigationsskola 1907-05-00. Reservunderlöjtnant i kungliga flottan 1908-10-09. Avsked från flottan 1914-04-02. Sekreterare hos vice konsuln i Bristol, England, 1908–1909. Direktörsassistent hos Gali Rubber Estate, Penang, Federated Malay States, 1910–1911. Vice verkställande direktör i Gomali Estate, Johore, Federated Malay States 1911–1913. Verkställande direktör för Lower Perak Rubber Estates, Federated Malay States 1913–1916. Chef för Jenderata Rubber Estate, Teluk Anson, Federated Malay States 1916–1921. Member Royal Asiatic Society 1919. V. A:s Wahlbergsmedalj 1921. RVO 1921-09-15. Verkställande direktör och chef för Siginting Rubber Estate, Port Dickson, Federated Malay States, 1922. Generalkonsul i Singapore 1928-06-00. Avsked 1934-01-29. Högste observationsofficer vid Nonintervention i Spanien stab 1937–1939. Gift 1916-09-09 i Nacka kyrka o förs, Stockholms län (vb nr 35), med friherrinnan Elisabet'' Gyllenstierna af Lundholm nr 3, född 1894-03-23 i Amiralitetsförs, Karlskrona, Blekinge, dotter av kaptenen friherre Carl Gyllenstierna af Lundholm, nr 3, och Malin Margareta Hedvig Emilia Crafoord, nr 743.

Barn:

Anders Fredrik, född 1917-07-17 i Penang, Straits Settlements, å Malacka (Nacka förs, Stockholm fb 1923 nr 48).

TAB 8

Carl Hugo (översiktstab. 2B, son av Anders Otto, Tab. 5), född 1848-12-18 Södertuna (fb). Studentexamen i Stockholm 1866-05-22. Sergeant i Svea artilleriregemente 1866-06-18. Officersexamen 1867-04-26. Underlöjtnant i regementet 1867-09-17. Transporterad till livregementets grenadjärkår 1868-10-20. Elev vid krigshögskolan å Marieberg 1869–1872 och vid skjutskolan å Drottningholm 1873. Underlöjtnant vid kåren 1874-11-06. 2. löjtnant 1879-06-06. 1. löjtnant 1887-10-04. Regementskvartermästare 1889-09-05–1891-08-06. Kapten i kåren 1889-09-05. RSO 1890-12-01. Efter kårens sammanslagning med Närkes regemente till livregementet till fot 2. kapten 1894-01-26. 1. kapten 1895-09-06. Chef för livkompaniet 1895-09-21. Avsked 1898-12-30. (EÄ Kapten). Han ägde Väster-Malma 1876–1891 och Björnarbo i Jumkils socken, Uppsala län 1892–1905 samt äger sedan 1905 hus i Stockholm. Död 1940-01-06 i Mariefred (db 2). Gift 1882-10-31 i Stockholm med friherrinnan Görel Margareta Leijonhufvud nr 26, född 1854-08-12 Hjortsberga, dotter av majoren friherre Bengt Carl Fredrik Leijonhufvud, och hans 1:a fru grevinnan Anna Elisabet Johanna Hamilton. Död 1927-09-17 å Ulricehamns sanatorium (Mariefreds db nr. 30).

Barn:

Fredrik Otto. Född 1883-09-01 Södertuna. Se Tab. 9.
Margareta''. Född 1885-10-30 på Södertuna, i Frustuna församling, Södermanlands län (fb). Död 1972-09-05 i Stockholm. Gift 1910-08-10 i Gustaf Vasakyrkan, Adolf Fredriks församling, Stockholm (vb. nr 104) med underlöjtnanten (EÄ revisionssekreteraren) Pehr Staffan Robert Rudolf Cederschiöld, nr 1117, född 1883. Död 1966-02-13 i Oscars församling, Stockholm (db).
Carl Hugo, född 1887-09-25 på Södertuna i Frustuna socken, Södermanlands län (fb). Se Tab. 10.

TAB 9

Fredrik Otto (översiktstab. 2B, son av Carl Hugo, Tab. 8). Född 1883-09-01 Södertuna. Mogenhetsexamen i Västerås 1903-06-09. Student i Uppsala 1903-09-14. Jur. fil. kand. 1904-01-30. Jur. utr. kand. 1910-09-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1910-09-23. Tillförordnad domhavande i Nordmarks domsaga 1912–1915 samt i Västmanlands västra, Västmanlands norra och Östersysslets domsagor under 1915. Extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegium 1916-03-31. Extra ordinarie assessor i kammarkollegium från 1918-01-01. Fiskal 1920-01-30. Sekreterare hos kammarkollegium 1928-10-12. Medarbetare till Gustaf Elgenstierna i Svenska Adelns ättertavlor, medverkat i Sveriges Adelskalender, Personhistorisk Tidskrift m fl verk. Gift 1917-11-24 i Kalmar slottskyrka (stadsförsamling vb nr 105) med Marta Dagmar Irene Runnqvist, född 1892-04-05 i Kalmar stadsförsamling (fb i Landsarkivet i Vadstena), dotter av rådmannen i Kalmar, vice häradshövdingen Axel Natanael Runnqvist och Vilhelmina Marta Carolina Hjelm.

Barn:

Görel Marta Margareta. Född 1918-10-30 i Lidingö villastad (fb nr 172). Konstnärinna.
Dagmar Ingrid Virginia, född 1924-09-15 i Lidingö villastad (fb nr 165).

TAB 10

Carl Hugo (översiktstab. 2B, son av Carl Hugo Tab. 8). Född 1887-09-25 Södertuna (fb). Mogenhetsexamen i Stockholm 1908-05-18. Officersvolontär vid Svea livgarde 1908-05-31. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1910-12-31. G V:s OIM 1912. Löjtnant 1915-04-24. Genomgick skjutskolan å Rosersberg 1916 och instruktörskurs vid gymnastiska centralinstitutet 1916–1917. Flygspanare vid fälttelegrafkåren 1917–1918. Regementsadjutant 1918–1919. Kompanichef 1919–1922. Elev vid krigshögskolan 1922. RNedONOm. sv. 1922. Kapten i Svea livgarde 1925-12-04. Kapten vid Svea livgarde 1926-11-01. Överförd å övergångsstat 1927-05-10. RSO 1934-11-24. Beviljad avsked 1937-09-24 fr o m 1937-10-01. Major i armén 1938-03-31. Expeditionsofficer vid försvarsstaben 1937-07-01. Överstelöjtnant i armén 1943-10-08. (EÄ Löjtnat). Död 1956-06-09 (Adolf Fredriks församling, Stockholm db). Gift 1918-06-03 i Jäts församling (EÄ kyrka), Kronobergs län (vb nr 3), med friherrinnan Hedvig Helfrid Elisabet Rappe nr 287. Född 1899-02-06 i Jäts församling, Kronobergs län (fb) (EÄ Jätsberg Dotter av godsägaren friherre August Vilhelm Rappe, nr 287, och friherrinnan Hedvig Taube af Odenkat, nr 110. Död 1976-12-20 i S:t Görans församling, Stockholm.

Barn:

Görel Hedvig Elisabet. Född 1919-04-21 i Svea livgardes församling, Stockholm
Lars Hugo. Född 1924-04-15 i Svea livgardes församling, Stockholm

TAB 11

Bror Jakob (översiktstab. 2, son av Per Otto, Tab. 4), född 1816-05-15 i Amiralitetsförsamlingen, Västervik. Kadett vid Karlberg 1830-10-01. Utexaminerad 1838-05-02. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1838-05-18. Premiärlöjtnant 1846-10-17. Kaptenlöjtnant 1855-06-20. Kapten 1858-06-15. RSO 1861-05-03. Kommendörkapten 1864-06-14. Död 1865-03-07 i Karlskrona. Han tjänstgjorde åren 1842–46 i engelska flottan samt var känd såsom en framstående tecknare. Gift 1848-05-16 i Stockholm med Hedvig Catharina af Uhr, född 1820-09-02 i Arboga, död 1903-03-12 i Stockholm, dotter av bergsmekanikus Gustaf af Uhr, nr 2152, och Catharina Amalia Ristell.

Barn:

  • Eleonora Amalia Maria, född 1849-12-06 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona. Mönsterriterska hos Selma Giöbel 1886–1899 och hos Handarbetets vänner 1900–1907. Textilkonstnärinna. Död 1940-04-23 i Gagnefs församling, Kopparbergs län. Se biografi i Svenskt Biografiskt lexikon och i Vem är det årg. 27–39.
  • Hedvig Fredrika Lovisa, född 1851-09-23 på Öster Malma i Ludgo socken, Södermanlands län (fb) (EÄ Karlskrona). Död ogift 1885-01-23 i Karlskrona. Dövstum
  • Gertrud Virginia, född 1853-09-10 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona. Privatlärarinna 1874–1879. Skrivbiträde i Svea hovrätt 1881–1883. Anställd vid Fredrika Bremer-förbundets byrå i Stockholm 1884-12-00. Föreståndarinna vid Fredrika Bremer-förbundets byrå 1886-05-011907-03-00. Styrelseledamot i Fredrika Bremer-förbundet 1897-05-00–1915. Initiativtagare till dess lanthushållningsskola för utbildande av lärarinnor (seminarium) vid Rimforsa och styrelseledamot vid lanthushållningsskola i Rimforsa 1907–1921. Styrelseledamot i föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm 1902–1907. Ledamot och kassaförvaltare i centralstyrelsen för landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 1903–1907. GMiqml 1907. Hedersledamot av Fredrika Bremer-förbundets styrelse 1915. Död 1942-01-25 Solheden (db 6). Se biografi i Svenskt Biografiskt lexikon.
  • Eva Ottilia'', född 1855-12-06 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona. Genomgick tekniska skolan i Stockholm 1875–1877. Elev vid konstakademiens läroverk 1878–1884. Studieresor i Frankrike, England, Italien och Holland. Artist (målarinna). Har utgivit flera illustrerade arbeten såsom barnböcker, skildringar från Gagnef mm. Har grundat en spetsknyppelskola i Gagnef i Dalarna, varjämte ett sockenmuseum på hennes initiativ och under hennes ledning upprättats i Gagnef i Dalarna. Död 1936-03-19 i Gagnefs församling, Kopparbergs län (db). Se biografi i Svenskt Biografiskt lexikon.
  • Karin Martina, född 1860-10-15 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona. Död 1866-03-12 i Karlskrona.

TAB 12

Den adopterade, oskylda ättegrenen.

Peter Larsson Borgh (översiktstab. 1), bergsfogde i Skinnskatteberg 1675-05-22. Död 1692. [Ab]. Gift med Brita Aronsdotter, dotter av kyrkoherden i Skinnskattebergs pastorat av Västerås stift Aron Olai Helsingius och Sara Arhusia. (Hm.)

Barn:

Aron Borgh, född 1678-09-00. Tullinspektor i Arboga. Död 1758-09-00. Gift 1701 med Helena Unge, född 1675-10-08, död 1737, dotter av inspektören Olof Unge och Margareta Schaeij samt syster till vice amiralen Olof Unge, adlad von Unge, nr 1465.

Barn:

Olof Borgh, född 1706-12-28. Regementsskrivare vid amiralitetet. Materialskrivare vid fortifikationen 1738-04-26. Fortifikationskassör i Karlskrona 1739-07-17. Avsked med pension. Död 1785-01-22 (EÄ på 1780-talet). Gift 1739-04-10, med Ingrid Christina Kyhlenbeck, född 1718-03-03, död 1770-01-30, dotter av amiralitetskommissarien Johan Kyhlenbeck och Sara Hörling.

Barn:

Johan Aron Borgh, adlad och adopterad Adelborg, född 1742-02-28 i Karlskrona. Student i Lund 1755. Extra ordinarie kanslist i amiralitetskollegii kansli 1755 (1757). Ordinarie kanslist 1759-07-31 (1758-07-03). Vice notarie vid amiralitetskollegii kansliet 1760. Generalmönstringskommissarie i Stockholms lotsdistrikt 1764. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen i kungliga kansliet 1764-02-27. Ordinarie kanslist 1766-11-25 med tur från 1765-06-20. Var 1767 och 1768 ledamot av den särskilda domstolen på Gotland över ek-avverkningsmål. Fiskal vid generaltulldirektionen 1769-07-14. Sekreterare i borgarståndet 1771. Hovrättsassessors namn och tur 1772-02-27. Assessor i Svea hovrätt 1772-07-08. Direktör vid borgarståndets kansli 1772. Lagmans fullmakt 1774-04-26 för sitt till hovrätten ingivna yttrande om skriv- och tryckfriheten. Adlad 1776-04-24 och adopterad på med honom oskylde kaptenen, dåvarande adjutanten Erik Otto Adelborgs adelskap (introducerad 1776-05-09 under nr 2090). Fullmäktig i generaltullarrendesocieteten 1777. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1781-09-28. Död barnlös 1785-09-28 i Stockholm, av gift intaget under ett anfall av melankoli, och slöt således själv sin ättegren samt begraven i Maria Magdalena kyrka [Ash]. Han förvärvade sig med heder och redbarhet en ansenlig förmögenhet. Gift 1775-11-14 med Margareta Cecilia Westén, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med övertullinspektoren i Stockholm Johan Zakarias Hult (SRB.), född 1682, död 1774-11-06), född 1733-05-01 i Arboga, död 1808-12-29 (EÄ 1808-12-31) i Stockholm, dotter av rådmannen i Arboga, brukspatronen Erik Eriksson Westén och Margareta Elisabet Stohr.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: