:

Lagerberg nr 1112

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lagerberg nr 1112

Adlad 1687-05-14, introducerad 1689.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga och grevliga ätterna Lagerberg.

Lagerberg A111200.png

TAB 1

Lars Jonsson d ä, till Herrtorp i Bjärklunda socken, Skaraborgs län. Född 1515. Häradshövding i Visingsborgs grevskap. Höll ting i Habo socken i Vartofta härad ännu 1591. Begärde sk häradsbevis vid 1593 års ting i Habo socken och fick då av rätten och menigheten stort lovord för rättvisa, kunnighet och visdom i dömande. Död 1594. Gift 1550, men med vilken är ej känt.

Barn:

 • Jon Larsson, till Herrtorp. Född. 1570-08-10. Häradshövdings domhavande eller sk lagläsare i åtskilliga härader. Häradshövding i Visingsborgs grevskap, där han höll ting första gången 1606-09-03. Död 1638-10-19 och begraven (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) 1638-10-26 i Härlunda (Bjärklunda) kyrka. Gift med Gertrud Nilsdotter.

Barn:

 • Lars Jonsson d. y., adlad Lagerberg, till Herrtorp samt Hallebo och Kärr, båda i Habo socken, och Börstorp i Gökhems socken, alla i Skaraborgs län. Född 1608-12-26 på Herrtorp. Inskriven i Skara skola 1618. Student i Uppsala 1632-03-15–1637-07-09. Anställd i tjänst hos greve Per Brahe 1637. Auskultant i Göta hovrätt 1639. Häradshövding i Visingsborgs grevskap 1640-02-00. Erhöll 1646 räntan av Eriksbergs socken, Älvsborgs län såsom löneförbättring. Hauptman eller högste chef för grevskapets förvaltning 1660-03-31 till och med 1680, då grevskapet indrogs genom reduktionen. Adlad 1687-05-14 (sönerna introducerades 1689 under nr 1112). Död 1688-01-09 och begraven i Härlunda kyrka (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.), där hans gravsten ännu finnes. Sönerna kallade sig före faderns adlande Herlund efter födelsesocknen (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.). Gift 1:o 1640-11-29 Vittene med Anna Larsdotter, död 1651-11-12 och begraven i Härlunda kyrka, syster av majoren Håkan Larsson, adlad Svärdsköld, och hans 1:a fru. Gift 2:o 1653-12-28 på Visingsborgs slott med Anna Örnevinge, död 1672-08-09 och begraven 1672-10-13 i Velinge kyrka, Skaraborgs län, dotter av hovmästaren Gustaf Eriksson, adlad Örnevinge, och Ingrid Larsdotter.

Barn:

 • 1. Gertrud, född 1642-03-24, död 1642-04-18.
 • 1. Ingrid, född 1643-03-10, död mars månad.
 • 1. Ingeborg, född 1645-08-12, död 1650.
 • 1. Jonas född 1648. Befallningsman. Död 1717. Se Tab. 2
 • 1. Elisabet, född 1651-10-08, död 1651-10-03.
 • 2. Per, född 1655-10-02, död 1657-03-28.
 • 2. Anders, född 1657-09-30, död 1658-04-02.
 • 2. Gustaf född 1659. Landssekreterare. Död 1703. Se Tab. 3
 • 2. Håkan, född 1661. Ryttmästare. Död 1708 Se Tab. 4
 • 2. Maria, född 1663-07-17 på Hallebo, död 1744-02-27 på Lilla Kungsrud i Sventorps socken, Skaraborgs län och begraven 1744-05-13 i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Gift 1687-01-26 med kornetten Jonas Ståhl.
 • 2. Lars, till Hamrum i Korsberga socken, Skaraborgs län. Född 1664-12-02. I Visingsö skola 1669. Student i Uppsala 1682-02-10. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1690-07-16. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1699-11-08. Regementskvartermästare 1700-04-30. Kapten 1700-12-17. Konfirmationsfullmakt 1701-04-25. Död barnlös 1704-07-26 i Polen. Gift 1699-02-03 Sventorp med Christina Papegoja i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten Sten Otto Trana, adlad Tranhielm, i hans 2:a gifte, född 166?, död 1732), född 1680-09-02 på Sventorp, död 1748-01-19 på Hamrum, dotter av ryttmästaren Brynte Papegoja, och Catharina Hård af Segerstad.
 • 2. Johan, född 1665. Levde utan tjänst. Död 1752. Se Tab. 36
 • 2. Beata, född 1668-02-23 på Hallebo, död 1696-12-07. Gift 1689-04-17 på Kärr med löjtnanten Jonas Björnhufvud, i hans 3:e gifte, född 1644, död 1725.
 • 2. Anna, född 1669-03-24 på Hallebo, död ogift 1727-04-04 i Gökhems socken (RHHj.), Skaraborgs län.
 • 2. Christina, född 1670-07-26, död 1721-02-01. Gift med kaptenen vid artilleriet Jonas Ekeroth, född 1656, levde 1719.
 • 2. Fiherre och greve Sven Lagerberg, född 1672, död 1746. Se friherrliga och grevliga ätterna Lagerberg, tab 1.

TAB 2

Jonas, (son av Lars Jonsson d. y., adlad Lagerberg, tab 1), skrev sig Herlund, intill dess fadern blev adlad (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.). Till Nygård i Habo socken, Skaraborgs län. Född 1648-07-24. Inskriven i Visingsö skola 1656-04-28. Student i Uppsala 1666-09-12. Befallningsman vid Östanå (Bröllopskväde [At (P.)].) i Grenna landsförs Död 1717-07-26 i Grevbäcks socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1678-04-14 på Visingsborg (Bröllopskväde [At (P.)].) med Helena Persdotter (Bröllopskväde [At (P.)].) Wickenberg, dotter av kamreraren Peter Wickenberg. Gift 2:o 1681 med Anna Lundelia, född omkring 1656, död 1736-03-12 i Grevbäcks socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Habo pastorat av Skara stift Bryngel Andreae Lundelius och Margareta Kempe.

Barn:

 • 1. Anna, född tvilling 1679 Äng s socken, Vista härad, Jönköpings län och döpt 1679-07-17, död ogift 1757-10-29 Gumphult
 • 1. Elisabet, född tvilling 1679 på Äng och döpt 1679-07-17.
 • 2. Johanna, född 1682-06-30 på Äng, liksom syskonen, död barnlös 1763. Gift 1716-11-29 med borgmästaren i Hjo Lorentz Korpe.
 • 2. Helena, född 1683-09-24 på Äng, död ogift 1717 i Grevbäcks socken och begraven 1717-07-28.
 • 2. Margareta, född 1686-06-10 på Äng, död ogift efter 1756-06-10.
 • 2. Lars, född 1690-10-01 på Äng. Soldat vid Skaraborgs regemente 1707-10-14. Förare vid Skaraborgs regemente 1708-03-13. Fältväbel 1709-06-20. Död 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • 2. Märta Catharina, född 1700-12-06 på Äng, levde ännu 1756-08-07. Gift med landsfiskalen Peter Arosin.

TAB 3

Gustaf, (son av Lars Jonsson d. y., adlad Lagerberg, tab 1), skrev sig Herlund, intills dess fadern blev adlad (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.). Född 1659-02-02. I Visingsö skola 1665-04-00. Student i Uppsala 1675-09-16. Disp. 1679. Hovsekreterare. Var 1687 landssekreterare i Halland. Död före 1703-10-28. Gift 1686-10-26 i Stockholm (Wn.) i Nikolai förs med Christina Barrij, dotter av handelsmannen i Stockholm Tolle Barrij och Susanna Schoubert.

Barn:

 • Anna Christina, döpt 1689-09-15 i Stockholm i Nikolai förs

TAB 4

Håkan, (son av Lars Jonsson d. y., adlad Lagerberg, tab 1), skrev sig Herlund, intill dess fadern blev adlad (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.). Till Djurström i Värsås socken samt Erlandstorp och Granbolet, båda i Fågelås socken, alla i Skaraborgs län. Född 1661-09-17. Inskriven i Visingsö skola 1667-01-00. Student i Uppsala 1678-09-18. Företog en resa till Holland 1681–1683. Ryttmästare vid Bielkes regemente i tysk kejs. tjänst. Kallas löjtnant 1695. Död 1708-07-28 på Erlandstorp och ligger jämte sin fru begraven i Björnhufvudska graven i Kyrkefalla kyrka, Skaraborgs län. Gift 1695 med sin systers styvdotter Anna Catharina Björnhufvud, död 1757-10-29 i Kyrkefalla socken, dotter av löjtnanten Jonas Björnhufvud, och hans 1:a fru Maria Lind af Hageby.

Barn:

 • Lars, född 1696-07-06, död 1698-01-21.
 • Carl Gustaf, född tvilling 1697-07-24, död 1698-01-24.
 • Anna Maria, född tvilling 1697-07-24, död 1697-08-19.
 • Joen Lindes, född 1698-09-28, död 1702-01-25.
 • Anna Maria, född 1699-12-22 på Granbolet, död 1702-01-08.
 • Johan Emanuel, född 1700. Kapten. Död 1756. Se Tab. 5
 • Carl Viktor, född 1703-03-17 på Granbolet. Fältväbel vid Skaraborgs regemente. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1731-02-04. Löjtnant. Död ogift 1742-11-09.
 • Lars Ernst, född tvilling 1705-03-14 på Granbolet, död 1705-03-20.
 • Ebba Beata, född tvilling 1705-03-14 på Granbolet, död 1773-03-22. Gift 1730-03-08 i Kyrkefalla socken med fänriken Jonas Björnberg, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1745.
 • Per, född 1707. Ryttmästare. Död 1777. Se Tab. 32

TAB 5

Johan Emanuel, (son av Håkan, tab 4), till Hamrum i Korsberga socken och Granbolet i Fågelås socken, båda i Skaraborgs län. Född 1700-12-01 på Granbolet och döpt 1700-12-01. Volontär vid Kronobergs regemente 1716. Underofficer vid Kronobergs regemente 1717. Transporterad till Skaraborgs regemente 1717. Fältväbel vid Skaraborgs regemente. Sekundfänrik 1718-10-21. Premiärfänrik 1719-09-30. Löjtnant 1742-05-06. Kaptens avsked 1749-01-19. Död 1756-08-01 på Hamrum och begraven 1756-08-10 på Korsberga kyrkogård. Han bevistade belägringen av Fredrikshald 1718, deltog i striderna vid Uddevalla 1719 samt vid Stockholm och Gävle 1720 och 1721 och bevistade 1742 års sjöexpedition till Finland. Gift 1:o 1729 med Catharina Ulfsköld, född 1709, död 1730-08-20, dotter av ryttmästaren Erik Ulfsköld, och hans 3:e fru Maria Catharina Koskull. Gift 2:o 1734-01-00 med sin farbrors frus systerdotter Catharina Elisabet Brand, född 1718-11-30, död 1760-02-03, dotter av kaptenen Herman Brand, och Anna Brita Papegoja.

Barn:

 • 2. Lars Herman, född 1736. Kvartermästare. Död 1777. Se Tab. 6.
 • 2. Anna Catharina, född 1738-04-14 Tjustorp. Död 1794-12-18 Säter. Gift 1760 med lagmannen Emanuel Christoffer Drangel, född 1734-02-18, död 1803.
 • 2. Ottiliana, född 1740 på Tjustorp och döpt 1740-05-23, död ogift 1793-04-02 på Säter.
 • 2. Carl Gustaf, född 1745-10-23, död 1747-02-17 i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län.
 • 2. Sven, född 1750. Stabskapten. Död 1803. Se Tab. 19

TAB 6

Lars Herman, (son av Johan Emanuel. tab 5), född 1736 på Tjustorp och döpt på Tjustorp 1736-10-16. Volontär vid Skaraborgs regemente 1749. Student i Lund (At (P.).) 1751-02-21. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1753. Kvartermästare vid adelsfanan. Död 1777-06-19 på bostället Håstad i Håstad socken, Malmöhus län och begraven på kyrkogården i Håstad socken. Var livlig anhängare av mösspartiet och gjorde sig känd såsom en häftig partiman vid riksdagarna på 1760-talet. Gift 1763-05-03 Ulricehamn med Ingrid Juliana Hård af Torestorp, född 1736-03-16, död 1809-10-28 i Stockholm och begraven på Johannes kyrkogård, dotter av kaptenen Nils Hård af Torestorp, nr 60, och hans 1:a fru Juliana Apollonia Löfgren.

Barn:

 • Adam Johan, född 1764. Ryttmästare. Död 1834. Se Tab. 7.
 • Per Emanuel, född 1765-11-30 i Fågelås socken, Skaraborgs län, död Fågelås socken 1766-01-20.
 • Beata Lovisa, född 1766-10-27 Bengtstorp, död 1810-07-03 i Stockholm och begraven på Ladugårdslandets kyrkogård. Gift 1788-05-27 i Eskilsäters socken, Värmlands län med kaptenen Axel Carl Roos af Hjelmsäter, född 1767, död 1804.
 • Emanuel, född 1769. Kapten. Död 1819. Se Tab. 8.
 • Anna Catharina, född 1771-02-26 på Bengtstorp, död ogift 1821-02-12 i guvernementet Rjäsan i Ryssland.
 • Ottiliana, född 1775-03-16, död ogift 1796-10-28 på Rosenborg i Eskilsäters socken.

TAB 7

Adam Johan, (son av Lars Herman, tab 6), född 1764-03-16 i Ulricehamn. Stabskorpral vid adelsfaneregementet 1769. Korpral vid Flemings värvade regemente 1779-10-01. Furir vid Flemings värvade regemente 1780-12-20. Fänrik på extra stat 1782-11-28. Sekundadjutant vid extra stat, då Stackelbergs regemente 1792-12-20. Löjtnant Stackelbergs regemente 1793-12-16. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1796-08-21. Genom tjänstebyte vice korpral vid hertigens av Södermanland drabantkår 1799-07-29. Åter ryttmästare vid adelsfaneregementet 1803-06-08. Död 1834-09-12 i Stockholm och begraven på Adolf Fredriks kyrkogård. Gift 1794-09-12 Erstavik med Christina Sofia von Gertten, född 1766-05-20 Glömminge, död 1829-10-28 i Stockholm och begraven på Adolf Fredriks kyrkogård, dotter av kaptenen Gustaf Reinhold von Gertten, och Hedvig Christina Norberg.

Barn:

 • Inga Sofia, född 1795-06-12, död 1797-01-29 i Stockholm och begraven på Jakobs kyrkogård.
 • Ottiliana Lovisa, född 1797-01-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1885-02-07 i Linköping.
 • Beata Christina Kjerstin, född 1799-06-25 på Söderby i Västerhaninge socken, Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1881-08-20 i Linköping. Gift 1822-11-02 i Stockholm med kammarrättsrådet Carl Printzensköld, född 1796, död 1866.
 • Herman Reinhold, född 1800-09-18 död 1809-03-31 i Stockholm och begraven på Johannes kyrkogård.
 • Axel Vilhelm, född 1801-11-30 i Stockholm. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1831-10-08. Husägare i Linköping. Död ogift 1882-07-14 i Linköping och begraven i Linköping.
 • Bernt Otto, född 1803, död 1810-04-29 i Stockholm och begraven å Ladugårdslandets kyrkogård.
 • Inga Catharina Charlotta, född 1807-03-08, död 1809-10-01 i Stockholm och begraven på Ladugårdslandets kyrkogård.

TAB 8

Emanuel, (son av Lars Herman, tab 6), född 1769-02-24 Bengtstorp. Sergeant vid Jägerhornska regementet 1786-10-01. Livdrabant 1786-10-10. Konstituerad löjtnant vid Värmlands lantvärn 1788-12-03. Löjtnant i armén 1792-04-18. Genom byte stabslöjtnant vid Bohusläns regemente 1793-05-06. Kapten i regementet 1796-06-27. Stabskapten med lön 1799-06-03. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1802-09-23. Kommenderad vid Ålands lantvärn (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) 1808-03-17. Deltog 1808 i kriget i Finland. Erhöll sedan överinseendet vid militärsjukhusen i Stockholm. Förlagd å Bomarsunds skans på Åland 1809-02-17. Kommenderad till tjänstgöring vid Gotlands nationalbeväring 1811-03-06. Pikenerarchef 1812-09-15. Depotchef på Rügen 1813-04-00 (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.). Kommendant i Barth (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) i Pommern 1813-10-00–1814-05-03. Kommenderad till västra armén i Norge 1814-07-05 och placerad på Västerbottens fältjägarregemente (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.). Deltog i stormningen av Liers skans 1814-08-02 och i striderna vid Midskogs kyrka och Skotterud 1814-08-05. Kommendant på Eda skans (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) 1814-08-06–1814-09-01. Kompanichef vid nationalbeväringen 1815-02-21. Avsked 1819. Död 1819-12-08 Kumbla och begraven på Lärbro kyrkogård. Gift 1:o 1796-01-14 Norserud med Johanna Gustava Lannerstierna, född 1771-05-17 på kaptensbostället Berg i Älgå socken, Värmlands län, död 1799-09-22 Diseröd, dotter av majoren Magnus Vilhelm Lannerstierna, och hans 3:e fru Johanna Lagerlöf. Gift 2:o 1800-07-04 i Arvika prästgård med sin 1:a frus kusin Anna Christina Lagerlöf, född 1768-11-22 i Karlstad, död 1837-07-16 på Norserud, dotter av kyrkoherden i Arvika kontraktsprosten Daniel Johan Lagerlöf och hans 1:a fru Anna Magdalena von Lagerlöf.

Barn:

 • 1. Catharina Maria, född 1796-11-09 i Romelanda socken. Stiftsjungfru. Död 1844. Gift 1:o 1816 (Medd. av vice häradshövdingen Sven Lagerberg.) med kaptenen Gustaf Carl af Klercker B, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1789, död 1861. Gift 2:o 1818-06-02 med translatorn vid sjötullen i Reval, sedermera kretshauptmannen Alexander Magnus de la Garde, född 1795-10-05.
 • 1. Eleonora Gustava, född 1799-09-08. Stiftsjungfru. Död 1801-09-28 Smedby s socken, Skaraborgs län.
 • 2. Johanna Christina, född 1801-09-14 i Bro socken, Göteborgs och Bohuslän, död 1861-01-07. Gift 1822 med översten i rysk tjänst Nikolaus Pollekov.
 • 2. Johan Pontus, född 1804. Major. Död 1862. Se Tab. 9
 • 2. Carl Herman, född 1805-06-02 i Bro socken, död 1806-07-13 i Gällstads socken, Älvsborgs län.
 • 2. Sofia Juliana, född 1806-06-12 och död 1806-07-13 i Gällstads socken.
 • 2. Axel Herman, född 1807-08-23 i Kvistbro socken, Örebro län. Furir vid Värmlands regemente 1826-04-27. Rustmästare vid Värmlands regemente. Kommenderad till arbetena vid Göta kanal 1831. Sergeant 1832-05-18. Kommenderad till tjänstgöring vid pioniärkåren å Karlsborgs fästning 1833-04-01–1835-03-31. Avsked från regementet 1835. Tjänsteman vid Uddeholmsverken 1840–1855. Inspektor vid strömbyggnaden och flottningen i Ljusne älv 1858. Död 1875-07-24 genom drunkning i Ljusne älv inom Färila socken, Gävleborgs län. Gift 1855-11-29 med Anna Thomasdotter, född 1821-06-26 i Sunne socken, Värmlands län, död 1874-11-22 på Höga i Ljusdals socken, Gävleborgs län.
 • 2. Carl Julius, född 1810. Försäljningschef. Död 1863. Se Tab. 15.

TAB 9

Johan Pontus, (son av Emanuel, tab 8), född 1804-05-24 i Bro socken, Göteborgs och Bohus län. Deltog som frivillig i fälttåget mot Norge 1814, bevistade därunder stormningen av skansen vid Lier 1814-08-02 och striderna vid Midskogs kyrka och Skotterud 1814-08-05. Rustmästare vid Värmlands regemente 1820-01-29. Sergeant 1821-01-21. Officersexamen 1822. Fänrik vid Värmlands regemente 1822-06-11. Löjtnant vid Värmlands regemente 1826-11-22. Kapten 1839-07-12. Kommenderad med regementets fältbataljon till Slesvig 1849. Tjänstgjorde därunder såsom placemajor i Plensburg 1849-08-29–1850-07-13. RSO 1850-06-26. RDDO 1850-07-28. Major1850-09-18. Postmästare i Hjo 1853-09-21. Erhöll Carl XIV Johans medalj 1861-09-24. Död 1862-11-17 i Hjo och begraven å Grefbäcks kyrkogård. Gift 1833-01-05 Bua med stiftsjungfrun Ulrika Charlotta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1799-06-28 Lidetorp, död 1886-03-30 i Hjo och begraven å Grefbäcks kyrkogård, dotter av majoren Gustaf Adolf Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Johanna Gustava Silfverswärd.

Barn:

 • Sven Gustaf Gösta, född 1833-11-13 på Bommestad invid Karlstad. Död ogift 1900-03-29 i Hjo och begraven i Hjo.
 • Pontus August, född 1834. Kapten. Död 1925. Se Tab. 10
 • Anna Johanna Charlotta Lotten, född 1836-06-15 på Bommestad. Telegrafistexamen. Tillförordnad telegrafist i Hjo 1875-07-01. Död 1916-01-02 i Hjo och begraven i Hjo.
 • Carl Emil, född 1837. Rådman. Död 1912. Se Tab. 13
 • Axel Fredrik Emanuel, född 1839. Lantbrukare. Död 1903. Se Tab. 14.
 • Ida Augusta, född 1841-03-12 Kärne, död ogift 1895-08-11 i Hjo och begraven i Hjo.

TAB 10

Pontus August, (son av Johan Pontus, tab 9), född 1834-12-18 på Bommestad. Kadett vid Karlberg 1851-05-26. Utexaminerad 1857-11-14. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1857-11-24. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1863-03-10. Bevakningsbefälhavare vid straffängelset i Karlskrona 1871-09-16. Direktör vid länscellfängelset i Malmö 1873-12-23. Kapten i armén 1874-01-16. Avsked från regementet 1874-01-16. Direktör vid länscellfängelset i Falun 1889-01-11. RVO 1903-12-01. Avsked från fängelsedirektörsbefattningen 1905-04-01. Avsked ur armén 1907-11-22. Död 1925-07-12 i Stockholm, Matteeus förs, ]] och begraven i Linköping. Gift 1862-09-09 i Stockholm med sin syssling stiftsjungfrun Augusta Henrika Printzensköld, född 1835-08-24 i Stockholm, död 1893-08-07 i Falun och begraven i Linköping, dotter av kammarrättsrådet Carl Printzensköld, och Beata Christina Lagerberg.

Barn:

 • Sven Carl Adam Pontusson, född 1863. Sekreterare. Död 1942. Se Tab. 11.
 • Adam Johan Vilhelm, född 1865. Försäkringstjänsteman. Se Tab. 12.
 • Ottiliana Christina Charlotta, född 1867-09-25 på Hackfors i Landeryds socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Gift 1888-09-25 i Alvesta med före detta jägmästaren i Malmöhus revir, RVO, mm, filosofie kandidat Carl Osvald Wolf von Schönberg, född 1860-04-08 Bolmstad. Död 1938-02-02 i Lunds domkyrkoförs.
 • Anna Catharina Ottiliana, född 1869-01-03 på Månestad i Landeryds socken, död 1870-03-23 i Linköping och begraven i Linköping.

TAB 11

Sven Carl Adam Pontusson, (son av Pontus August, tab 10), född 1863-06-16 Sandvik. Mogenhetsexamen i Stockholm 1882-12-15. Student i Lund 1883-01-23. Jur. preliminärexam. 1884-01-30 och examen till rättegångsverken 1887-05-27. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1887-08-00. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten 1887-08-27. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1887-08-22. Amanuens i sjöförsvarsdepartementet 1887-09-15. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1888-10-12. Vice häradshövding 1892-05-31. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1893-07-26. Extra ordinarie tjänsteman i generalpoststyrelsen 1893-09-30. Amanuens i generalpoststyrelse 1894-12-28. Tjänsteman i första lönegraden hos generalpoststyrelsen 1902-12-06. Ledamot av riddarhusutskottet 1905 och 1907. Tillförordnad sekreterare i nämnda styrelse 1906-01-01. Fullmäktig i civilstatens pensionsinrättning 1907. Sekreterare hos generalpoststyrelsen 1909-11-03. RVO 1913-06-06. GV:sPost JubM 1924-08-26. KAnnamDO 1925-05-09. Ägde hus i Stockholm. Har utom uppsatser i tidningar och tidskrifter författat Postverkets minnesskrift d. I o. III (1903) och Från trakten af Brunkeberg under loppet av tre århundraden (1918). Gift 1894-10-17 i Stockholm med Gerda Amalia Eklund, född 1867-10-01 i Stockholm.

Barn:

 • Augusta Märta Louise (Lovisa), född 1895-09-06 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs,. Stiftsjungfru. Gift 1919-05-28 i Stockholm, (Hedvig Eleonora förs, vb) med kommendörkaptenen vid flottan, 1919 sedermera konteramiral i amiralitetsreserv. KSO1kl. RNO. FFrK2klmsv. KTyskÖO. RPrKr04kl. RRS:t03kl. Marinattaché i Washington. RSO, RVO, LÖS, mm, Carl Göran Wahlström, född 1883-09-11 i Stockholm, (Maria Magdalena förs, fb). Son av sjökaptenen, Carl Fredrik Ferdinand Wahlström och Selma Augusta Zollin.
 • Gerda Viveca Ottiliana, född 1897-06-29 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Stiftsjungfru. Död ogift 1921-08-14 i Berlin och begraven å norra kyrkogården i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.
 • Sven Otto Pontus Svensson, född 1899-03-18 i Djursholm. Studentexamen 1917-05-12. Officersaspirant vid Svea livgarde 1917-06-26. Student vid Stockholms högskola 1919-01-00. Elev vid krigsskolan 1920-05-04. Fänrik i Svea livgardes reserv 1920-12-31. Kansliexamen 1921-09-15. Underlöjtnant i Svea livgardes reserv 1923-01-13. Utexaminerad från handelshögskolan 1923-10-15. Sekreterare vid spanska konsulatet i Stockholm 1924-01-01–1924-03-30. Avdelningschef i Ford Motor C:o filial i Stockholm 1924-06-16–1927-09-30. Avsked ur krigstjänsten 1925-08-14. Anställd i aktiebolag Original-Odhner 1928-08-01.

TAB 12

Adam Johan Vilhelm, (son av Pontus August, tab 10), född 1865-06-07 i Linköping. Elev vid statens järnvägar 1881-07-15. Stationsskrivare 1884-03-01. Tjänsteman hos livförsäkringsaktiebolag Nordstjernan i Stockholm 1896-05-01. Avsked från statens järnvägar 1896-06-01. SM. Ägde villa i Äppelviken. Gift 1903-01-10 i Stockholm med Jenny Erika Linnea Natalia de Besche, född 1877-11-20 vid Mantorps järnvägsstation i Veta socken, Östergötlands län, dotter av stationsinspektoren Gerhard Gillis Wathier de Besche, och hans 1:a fru Emma Augusta Lydia Bergman.

Barn:

 • Pontus Gerhard Adam, född 1903-12-10 i Klara förs, Stockholm.
 • Lars Sven Adam, född 1907-08-11 i Katarina förs, Stockholm.

TAB 13

Carl Emil, (son av Johan Pontus, tab 9), född 1837-12-19 Kärne. Bruksbokhållare vid Siljansfors bruk i Mora socken, Kopparbergs län 1856. Bruksbokhållare vid Gustafströms bruk i Gäsborns socken, Värmlands län 1858. Genomgick Filipstads bergsskola 1858–1859. Smides- och verkmästare vid Hällefors i Hällefors socken, Örebro län 1861. Förvaltare vid Hällefors 1864, vid Ramnäs valsverk i Ramnäs socken, Västmanlands län 1866 och vid Hallstahammars bruk i Svedvi socken, Västmanlands län 1872. Arbetschef vid svenska tändsticksfabriken i Malmö 1879. Kontorschef vid Granefors bruk i Asarums socken, Blekinge län 1889. Rådman i Hjo 1901. Död i Hjo 1912-12-16 och begraven å Hjo kyrkogård. Gift 1871-12-28 på Seglingsbergs bruk i Ramnäs socken, Västmanlands län med Hilda Catharina Westman, född 1840-10-30 i Gävle, död 1906-11-06 i Hjo, dotter av rådmannen Carl Fredrik Westman och Elisabet Schåltz.

Barn:

 • Carl Pontus, född 1873-07-01 Hanvad, död 1877-05-10 i Jönköping.
 • Hilda Elisabet, född 1874-08-15 på Hanvad, död på Hanvad 1874-09-29.

TAB 14

Axel Fredrik Emanuel, (son av Johan Pontus, tab 9), född 1839-08-06 Kärne. Studerade i Lund 1853–1857. Lantbrukselev vid Ström i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län 1858–1860. Genomgick smideskursen vid Munkfors bruk i Ransäters socken, Värmlands län 1863. Förestod smidestillverkningen vid Kålsäters bruk i Långseruds socken, Värmlands län 1864–1866 och vid Eds bruk i Eds socken, Kalmar län 1866–1873. Ingenjör vid Motala mek. verkstad 1873–1876. Arrenderade Ullevi och Örberga i Örberga socken, Östergötlands län 1877–1886 och Skörserum i Eds socken, Kalmar län sedan 1886. Död i Eds socken 1903-11-15. Gift 1875-06-08 vid Eds bruk med Anna Hilda Emilia Lybeck, född 1841-09-01 i Västervik ]], död 1920-05-03 i Stockholm, Oscars förs, och begraven i Västervik ]], dotter av godsägaren, handlanden Lars Magnus Lybeck och Ulrika Maria de Maré.

Barn:

 • Annie Ulrika Charlotta, född 1877-03-19 i Motala. Genomgick kvinnliga folkskoleseminarium i Kalmar. Folkskollärarinna i Västra Eds socken, Kalmar län. Folkskollärarinna i Rockford, Ill. USA. Gift 1903-07-30 med Alrik Thurnberg född 1879-05-24.
 • Emma Elisa Emilia, född 1879-06-14 på Ullevi. Död 1942-01-07 i Växjö (db nr 4). Gift 1921-03-17 i Stockholm med försäkringstjänstemannen Claes Vilhelm Mauritz von Post, född 1879.

TAB 15

Carl Julius, (son av Emanuel, tab 8), född 1810-04-17 i Stockholm i Adolf Fredriks förs Studerade vid Karlstads skola och gymnasium 1822–1830. Anställd på kontor i Stockholm 1831. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1842-11-16. Avsked 1853. Magasinsförvaltare vid Rörstrands porslinsfabrik 1854. Kassör vid Rörstrands porslinsfabrik. Föreståndare för fabrikens försäljningsmagasin i Malmö 1856. Död 1863-08-02 i Malmö och i Malmö gravsatt. Gift 1843-05-15 Stockholm med Jeanette Vilhelmina Anna Roos af Hjelmsäter, född 1808-11-18 Hjälleskata, död 1881-11-23 i Göteborg och gravsatt i Lagerbergska gravkoret å Råda kyrkogård, Göteborgs och Bohus län, dotter av ryttmästaren Carl Adam Roos af Hjelmsäter, och Sofia Gustava Bratt.

Barn:

 • Adam Magnus Emanuel, född 1844. Kammarherre. Död 1920. Se Tab. 16.
 • Carl Vilhelm, född 1845-06-05 vid Rörstrand. Död vid Rörstrand 1845-06-24 och begraven å Adolf Fredriks kyrkogård.
 • Sofia Vilhelmina, född 1846-06-24 på Rörstrand. Stiftsjungfru. Död ogift 1913-02-02 i Stockholm, Jakobs förs, och begraven i Malmö.
 • Catharina Maria, född 1848-02-17 på Rörstrand. Stiftsjungfru. Studerade vid musikaliska akademien i Stockholm 1866–1867 och hos professor Manuel Garcia i London 1867–1868. Död ogift 1876-06-23 i Göteborg och gravsatt i Malmö.
 • Axel Julius, född 1849. Börsmäklare. Se Tab. 18

TAB 16

Adam Magnus Emanuel, (son av Carl Julius, tab 15), född 1844-03-13 på Rörstrand vid Stockholm. Studerade vid Malmö tekniska skola 1856–1861. Kontorist i Göteborg 1862. Intendent vid Göteborgs musei myntkabinett 1862-09-20. Ombudsman vid Göteborgs musei myntkabinett 1864-10-01. Kammarjunkare 1865-01-28. Sekreterare vid museets industrilotteri 1865-09-09. Sekreterare vid Göteborgs musei myntkabinett musei ritskola 1865-09-09. Extra riddarhuskanslist vid riksdagen 1865–1866. Kassör hos föreläsningsstyrelsen i Göteborg 1867-10-05. Sekreterare och kassör vid konstflitlotteriet i Göteborg 1867-12-30. Tjänstgörande kammarjunkare 1869-11-17. Sekreterare vid Göteborgs konstförening. RPKrO 1870-10-11. RHessPhO1kl 1871-04-21. Kammarherre 1871-09-13. Hedersledamot av »Assemblea di storia putria in Palermo» 1871-11-10. RItKrO 1874-06-08. RSAO1kl 1874-12-17. Hedersledamot av »Société de géographie d'Anvers» 1877-02-01. Nämndeman i Askims härad av Göteborgs och Bohus län 1881–1894. KBadZLO2kl 1881-09-20. RPrRÖO3kl 1882-09-08. KÖFrJO 1883-06-04. RVO 1883-11-30. Pers SLO2kl 1886. Ledamot av riksdagens andra kammare vid majriksdagen 1887. Avsked från intendentbefattningen vid Göteborgs museum 1887-09-20 och från ombudsmannabefattningen 1889-10-01. Korresp. LVHA 1890-04-01. StOffTMO 1899-08-15. Död 1920-07-27 i Mariefred och gravsatt i Lagerbergska familjegraven på Råda kyrkogård. Har utom uppsatser i tidskrifter och tidningar utgivit åtskilliga skrifter i numismatiska och andra ämnen samt »Bref från Söderns länder» (1872), riksrådet greve Sven Lagerbergs dagbok (1896), Göteborgare I och II (1913, 1914) och Stormän som jag mött (1915). Över honom äro flera medaljer slagna. Ägde Råda säteri i Råda socken, Göteborgs och Bohus län 1880–1896. Se Biografica i Vem är det. Gift 1:o 1876-02-25 i Göteborg med Tekla Wahlström, född 1853-03-05 på Böö vid Göteborg, Örgryte förs. Död 1896-03-24 på Råda säteri och gravsatt i Lagerbergska familjegraven å Råda kyrkogård. Dotter av stadsbefallningsmannen Lars Samuel Wahlström och Amalia Regina Silvander. Gift 2:o 1917-12-20 i Gränna ]] med friherrinnan Elsa Sofia von Otter i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild 1919 (gift 2:o 1922-06-21 med före detta kamreraren Magnus Svensson Adler, född 1863-03-21), född 1864-10-28 Östanå Sjuksköterska vid Maria sjukhus i Stockholm. Död 1938-11-26 i Stockholm, Katarina förs

Barn:

 • 1. Karin, född 1877-07-02 i Göteborg, Kristine förs, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Porträttmålarinna. Gift 1912-06-15 i Stockholm Hedvig Eleonora med reservunderlöjtnanten, greve Axel Volter Reinhold Louis Stackelberg, född 1874, död 1914 i Stockholm.
 • 1. Brita, född 1878-07-16 i Göteborg, Kristine förs Stiftsjungfru. Djurmålarinna. Gift 1924-12-09 i S:t James kyrka, Piccadilly, London, med artisten, före detta kaptenen vid brittiska fältartilleriet, EngKrK, RItKrO, mm Orlando Frank Montagu Ward, född 1868-06-15.
 • 1. Sven Magnusson, född 1880 i Göteborg. Konsul. Se Tab. 17

TAB 17

Sven Magnusson, (son av Adam Magnus Emanuel, tab 16), född 1880-01-12 i Göteborg, Kristine förs Mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1899-05-20. Officersaspirant vid livregementets husarer 1899-06-17. Sergeant i regementet 1899-05-20. Student i Uppsala 1899-09-24. Jur. filosofie examen 1901-04-27. Reservunderlöjtnant i livregementets husarers reserv 1901-12-16. Hovrättsexamen 1904-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1904-12-20 och i Stockholms rådsturätt 1905-02-00. Biträde vid Södra Roslags domsaga 1905–1906 och tillika å advokatkontor i Stockholm 1906. Studier i London och utrikes resor 1907–1908. Tjänstgjorde vid aktiebolag Norrlandsbankens notariatavdelning 1908-11-00–1909-07-00. Löjtnant i regementets reserv 1909-05-07. Attaché (konsulsaspirant) i utrikesdepartementet 1909-07-19, vid generalkonsulatet i London 1909-08-05 och i Helsingfors 1910-12-12. Tillförordnad kanslist vid generalkonsulat et i S:t Petersburg 1912-08-07. Tillförordnad vice konsul i S:t Petersburg och Archangel 1913-04-18. Tillförordnad andre sekreterare i utrikesdepartementet 1913-12-31. Tillförordnad vice konsul i New York 1914-04-24. Vice konsul i New York 1915-06-11. Avsked från regementets reserv 1916-02-25. Tillförordnad generalkonsul i New York under skilda tider 1916–1918. Tillförordnad konsul i Halifax 1918-06-28–1918-12-08. Vice konsul i London 1919-09-12. Tillförordnad konsul i Kovno 1920-06-20–1921-02-11. Tillförordnad konsul i Chicago 1921-03-18–1921-06-17. Tjänsteman i lönegr. B 16 1921-12-16. Tillförordnad generalkonsul i London skilda tider 1921–1925. Konsul 1923-02-23. Extra konsul i Mariehamn 1923-09-17–1924-06-30. Vice konsul i Hamburg 1925-09-26 i disponibilitet 1927. RUng FO4kl 1925. ÖRKHtlkl med krigsdek. RVO 1942-06-06. Innehar Utlandssvenska Rättbyrån. Gift 1:a 1914-01-20 Almnäs med grevinnan Hellevid Catharina Cecilia Posse, nr 51, i hennes 1:a gifte från vilken han 1928 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1928-06-21, född 1890-10-30 på Almnäs Fågelås förs, Skaraborgs län. (Omgift 1929-12-17 i Hamburg med generalkonsulten Einar Maseng, född 1880-06-03 i Oslo, enl. Standesamt 1 i Hamburg). Dotter av kammarherren, greve Göran Gustafsson Posse, och Marika Eufrosyne Dickson. Gift 2:o 1934-04-25 i Stockholm, Adolf Fredriks förs (vb nr 36) med Wiva Kristina Levander, född 1899-08-04 i Lekaryds förs, Jönköpings län. Dotter av lantbrukaren Emil Levander och Kristina Jonsson (Fransdotter).

Barn:

 • Håkan Magnus Örnevinge Svensson, född 1919-08-12 i Storkyrkoförs, Stockholm.
 • Göran Herman Emanuel Svensson, född 1921-02-13 i Storkyrkoförs, Stockholm.

TAB 18

Axel Julius, (son av Carl Julius, tab 15), född 1849-09-01 på Rörstrand vid Stockholm. Studerade vid Göteborgs handelsinstitut 1865-08-07–1867-09-14. Kontorist i Göteborg 1867-09-12–1876. Överflyttade till Nordamerika 1876. Blev amerikansk undersåte 1884-10-23. Kontorist i New York bland annat hos firman Henry I. Ives & Comp. 1885–1887. Revisor i livförsäkringsbolaget New York 1889–1893. Tjänsteman i Texas National Bank 1890–1891. Börsmäklare i New York 1893. Medlem av Vetenskapsakademien i New York 1907-10-07. Medlem av flera numismatiska sällskap. Över honom läto vänner i Sverige slå en medalj på hans 70-årsdag. Ägde hus i East Orange, New Jersey vid East Orange. Död 1936-09-01 i Shoreham, New York, USA. Gift 1886-06-24 i New York med Helen Lucinda Brown, född 1852-04-15 i S:t Louis i Missouri, Nordamerika, dotter av James Gaston Brown och Sarah Sofia Hungerford. Död 1943-02-18 i East Orange, New Jersey, USA.

Barn:

 • Lars Gaston Axelsson, född 1887-05-11 i Englewood på New Jersey. Arkitekt. Ordf. i Wading River House Protection Committee. Led. av styr. för Wading River Historical Society. Ägde The Herrin Gate Farm, Wading River. Gift 1931-03-26 i Montclair, Essex, New York, med Lucy Wallace, född 1884-11-13. Artist (målarinna). Dotter av Theodore C. Wallace och Lucy Huckins.
 • Guy Eugène Axelsson, född 1890-07-22 vid Passaic Bridge, New Jersey, USA. Bachelor of Arts vid Williams college, Williamstown, Mass. USA.

TAB 19

Sven, (son av Johan Emanuel, tab 5), till Säter i Eskilsäters socken, Värmlands län, vilken egendom han vid sitt giftermål inköpte. Född 1750-08-25 Hamrum. Furir vid Skaraborgs regemente 1766-10-18. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1769-01-16. Premiäradjutant 1769-03-31. Fänrik 1771-12-11. Löjtnant 1777-01-29. Stabskapten 1783-01-30. Avsked 1783-08-28. Död 1803-10-03 i Åmål. Gift 1778-08-28 i Skara med Sara Maria Lindström, född 1750-09-21, död 1819-09-10 Forsvik, dotter av rådmannen i Skara Lars Lindström och Anna Kylin.

Barn:

 • Johan Emanuel, född 1778-11-26 i Bitterna socken (RHHj.), Skaraborgs län, död i Bitterna socken 1779-02-09.
 • Anna Ottiliana, född tvilling 1779-09-07, i Bitterna socken (RHHj.). Död 1830-08-20 Järpelan. Gift 1811-07-27 Höglunda med kommissarien, sedermera Stadsfiskal i Åmål, Carl Bergmark, född 1781-07-23 i N. Ulleruds socken, Värmlands län, död efter 1851.
 • Catharina Maria, född tvilling 1779-09-07 i Bitterna socken (RHHj.), död ogift 1851-01-?2 Säffle
 • Sven, född 1781. Löjtnant. Död 1840. Se Tab. 20
 • Elisabet Beata, född 1782-02-07 på Säter, liksom de följande syskonen, död 1837-12-02 Bångserud Gift 1807 på Forsvik med fänriken vid Värmlands regemente Johan Magnus Frychius, född 1768-09-20 i Östmarks socken, Värmlands län, död 1841-11-11 på Bångserud. (Nv.)
 • Emanuel, född 1784 på Säter. Löjtnant. Död 1829. Se Tab. 29.
 • Sara Johanna, född 1785-09-03 på Säter, död 1852-12-21. Gift 1803-11-27 i Åmål med löjtnanten Christian Bratt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1796 med Christina Waern, från vilken han 1800 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1776, död 1864, dotter av bruksägaren Mattias Waern och Maria Uggla), född 1766-05-10, död 1828-04-26 på Forsvik.
 • Carl, född 1787 på Säter. Kommendör. Död 1859. Se Tab. 30.
 • Gustaf, född 1789-05-21 på Säter, död 1792-04-17 på Säter.
 • Ulrika Charlotta, född 1791-08-25 på Säter, död ogift 1863-11-15 Backa
 • Gustaf, född 1792 på Säter, död som barn.
 • Axel, född 1793-08-18 på Säter, död 1794-04-12 på Säter.

TAB 20

Sven, (son av Sven. tab 19), född 1781-01-13 i Bitterna socken (RHHj.), Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1781. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1796-09-07. Korpral vid Västgöta dragonregemente 1803-11-16. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1806-05-05. Avsked 1807-12-08. Löjtnant vid Värmlands lantvärn 1808. Död 1840-09-29 Skönnebol och begraven jämte sin fru på Ny kyrkogård. Gift 1826-08-10 med Ulrika Charlotta Stuart, född 1799-11-19 i Ny socken, död 1830-12-16 på Skönnebol efter barnsäng, dotter av majoren Carl Gabriel Stuart, och Elisabet Maria Silfverswärd.

 • Barn
 • Otto, född 1827. Konteramiral. Död 1907. Se Tab. 21
 • Sven Emanuel, född 1829. Kapten. Död 1905. Se Tab. 25
 • Carl Pontus, född 1830. Häradshövding. Död 1898. Se Tab. 28.

TAB 21

Otto (son av Sven, tab 20), född 1827-06-22 Ramsta. Inskrevs vid Karlskrona militärläroverk 1844. Jungman å skeppet Hilda under en resa till Nordamerika 1844. Extra kadett 1845. Sjöofficersexamen i Karlskrona 1847-05-21. Inmönstrade såsom Jungman på briggen Hilda under en resa till Medelhavet 1847-06-00. Sekundlöjtnant vid flottan 1847-06-21. Andre styrman å briggen Hilda 1847-11-00 och å briggen Rapid under en resa till Nordamerika 1848. Förste styrman å briggen Kolumbus under en resa till Sydamerika 1849 och å skonerten Aurora under en resa till England 1850. Premiärlöjtnant 1856-01-26. Befälhavare på handelsångfartygen Göteborg 1858–1859, Kattegat 1860 samt Najaden 1861–1862 och 1865–1866. Kaptenlöjtnant 1865-09-05. Kommendörkapten av andra graden 1866-10-01. RSO 1871-05-27. Chef för skeppsgossekåren i Karlskrona 1874-01-01. Kommendörkapten av första graden 1875-10-01. KGrFrO 1876-02-11. Chef för sjötrupperna vid Karlskrona station och för Karlskrona stations skola 1878-10-01. Kommendör 1882-03-17. Militärchef vid Karlskona flottstation 1882-04-01. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till ändring i flottans reglemente 1882–1883. LÖS 1882-11-15. Ledamot av kommittén ang. ändring av pansarbåten Svea 1883. Chef å fregatten Vanadis under dess världsomsegling 1883-11-09–1885-05-13. KPdaCO 1884. KBrasRosO 1884. StOffHavKalO 1884. JUOS2kl 1884. SiamKrO2kl 1884. KSO1kl 1885-05-09. Kommendant i Karlskrona 1885-06-01–10-01. HLÖS 1885-11-15. Inspektör för västra båtsmanshållsdistriktet 1885. Varvschef i Karlskrona 1887-10-01. Stadsfullmäktig i Karlskrona 1887–1892. Konteramiral 1889-05-10. Avsked 1890-07-01. Ledamot av kommittén för bedömande av föreslagen kommunikationsled och postförbindelse mellan Trälleborg-Sassnitz 1891. Ordförande i styrelsen för livförsäkringsbolaget The mutual Reserve i Stockholm 1891, i Fosterländska förbundets centralstyrelse 1893, i brandförsäkringsbolaget Tors styrelse 1893 och i styrelsen för rederiaktiebolag Sverige–Kontinenten 1896. Död 1907-09-25 i Stockholm och begraven på amiralitetskyrkogården i Stockholm. Gift 1858-12-12. I Karlskrona med Ulrika Helena Turinna Schmiterlöw, född 1831-08-10 i Karlskrona, död 1909-03-27 i Stockholm, (Skeppsholms förs db) och begraven i mannens grav, dotter av kaptenen Svante Schmiterlöw, och Emerentia Gustava Ulrika af Klinteberg.

Barn:

 • Sven Carl Pontus, född 1859. Kammarherre. Död 1922. Se Tab. 22
 • Ulrika Emma Carolina, född 1861-10-06 i Karlskrona. Kassör vid Ligna nya snickeriaktiebolag i Stockholm 1890-06-01, kassör i Stockholms kredit- och diskontobank 1895-07-15, i aktiebolag Stockholms diskontobank 1899 och i aktiebolag Göteborgsbanken 1917. Avsked 1921-10-06.
 • Sven Otto, född 1864. Borgmästare. Död 1922. Se Tab. 23.
 • Otto Svante Baltzar, född 1865-10-29 i Karlskrona. Död i Karlskrona 1866-11-19.
 • Adolf Otto, född 1868. Överstelöjtnant. Se Tab. 24
 • Anna Turinna, född 1869-12-14 i Karlskrona. Gift 1905-05-29 i Stockholm (Skeppsholms förs vb) med kyrkoherden i Engelbrekts förs, Stockholm. Lars Teodor Lindhagen, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1889 med Hilda Albertina Petersson, död 1903), född 1863-01-13 i S:t Lars socken, Östergötlands län, död 1923-08-20 i Stockholm, Engelbrekts förs.

TAB 22

Sven Carl Pontus, (son av Otto, tab 21), född 1859-09-16 i Karlskrona. Volontär vid Skaraborgs regemente 1878-05-02 mogenhetsexamen i Karlskrona 1879-06-06. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Avgången ifrån krigsskolan på grund av sjuklighet 1879-11-24. Extra ordinarie kammarskrivare vid flottans station i Karlskrona 1880-02-06. Förvaltare å korvetten Saga 1883-05-01–01-11, 1884-05-03–09-11 och 1885-05-04–09-12. Förvaltare å fregatten Vanadis 1886-05-01–09-14 och tjänstgöring därunder såsom sekreterare hos svensk-norska generalkonsuln i Marocko under en resa för inspektion av konsulaten i Casa Blanca, Safi, Masigan och Mogador. Avsked från flottans tjänst 1886-11-01. Amanuens vid Göteborgs museum1886. Tjänstgörande kammarjunkare 1887-01-21. Intendent för Göteborgs musei myntkabinett 1887-09-20. Ledamot av kommittén för utarbetande av nya stadgar för Göteborgs museum och instruktion för dess tjänstemän samt för omorganisation av musei avdelningar 1888 och 1892. Göteborgs museum ombudsman 1889-10-01. Intendent för Göteborgs museum historiska avdelning 1891-01-01. Ledamot i styrelsen för musei ritskola 1892-10-01. Sekreterare i Göteborgs konstförening 1893-01-01. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till byggnad för Göteborgs museum 1893-05-00 och av kommittén för museihusets ombyggnad 1893-11-011. Ledamot av Göteborgs konstförenings styrelse 1894-01-01. Kammarherre 1895-11-20. RVO 1897-09-18. OIIsJmt 1897-09-18. RWaldFO 1897. Korresp. LVHA 1900. RNO 1907-12-01. LSkS 1910. KDDO02gr 1913. Död 1922-07-08 i Göteborg (Vasa förs db). Han har utgivit flera skrifter, däribland Ätterna Lagerberg (1894). Se Biografica i Vem är det. Gift 1888-04-09 i Göteborg med Jenni Heyman, född i Göteborg 1867-05-10, dotter av grosshandlaren Teodor Heyman och Hilda Rosalie Davidson.

Barn:

 • Joen Carlsson, född 1888-12-26 i Göteborg. Mogenhetsexamen vid Göteborgs högre realläroverk 1907. filosofie kandidat i Uppsala 1910-12-15. Jur. kandidat i Uppsala 1912. Attaché (diplomataspirant) 1912-12-20. Attaché i utrikesdepartementet 1912-12-01, i Helsingfors 1913, i Paris 1913-11-24, i Bern 1915-09-20, i Rom 1915-10-12. OffFrSvSO 1916. Tjänstgörande legationssekreterare i Bern 1917-05-09. Tjänstf. extra förste sekreterare 1918-06-20. Tjänstf. legationssekreterare i Bern 1918-08-16. KItKrO 1918. Tjänstgöring i utrikesdepartementet 1918-11-08. Tillförordnad extra andre legationssekreterare i Paris 1919-03-21. Andre legationssekreterare i utrikesdepartementet 1919-09-12. Tillförordnad förste legationssekreterare i Washington 1920-02-27. Tillförordnad chargé d'affaires skilda tider 1921. OffBKrO 1921. OffSerbS:tSO 1921. Legationsråd i Washington 1921-12-16. Tillförordnad chargé d'affaires i Washington 1922-06-12–1922-11-01. KBulg CfO 1922. RFrHL 1922. Legationsråd i Paris 1923-04-24. Tillförordnad chargé d'affaires i Paris skilda tider 1923–1927. Ombud vid lufträttskonferens i Lyon 1925. RNO 1925-06-06. ÖRKOffHt. OffFrHL 1927. Byråchef i utrikesdepartementet 1928-05-11.
 • Turinna Hilda Margareta Carlsdotter, född 1891-10-07 i Göteborg (domkyrkoförs fb). Gift i Göteborg 1919-04-09 (Vasa förs vb) med disponenten Sigurd Elligers från Norge, född 1876-12-18. Död 1941-08-26.

TAB 23

Sven Otto, (son av Otto, tab 21), född 1864-01-18 i Karlskrona. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1883-06-04. Student i Uppsala 1883-09-09. Jur. preliminäexam. 1884-11-12 och examen till rättegångsverken 1891-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1891-07-14 och i Göta hovrätt 1891-09-15. Tillförordnad borgmästare i Lidköping 1893-11-15. Tillförordnad magistratssekreterare och rådman samt notarius publicus i Lidköping 1893-10-00–1894-02-00. Innehade jur. byrå i Lidköping 1893–1903. Vice auditör vid Västgötadals regemente 1894-10-29. Sekreterare hos stadsfullmäktige i Lidköping 1896-01-16. Borgmästare i Nora 1903-04-17. RVO 1921-09-15. Död 1922-02-03 i Nora statsförs. Gift 1:o 1896-04-07 i Lidköping med Rut Amalia Charlotta Norlin, född 1873-07-20 på Aske i Håtuna förs, Uppsala län, död 1899-10-12 i Lidköping, dotter av löjtnanten Fredrik Teodor Norlin och Hedvig Antoinette Wennberg. Gift 2:o 1901-02-19 i Skara med Anna Charlotta Bergmanson, född 1876-11-06 Viglunda, dotter av godsägaren Per Johan Herman Bergmanson och Selma Charlotta Björn.

Barn:

 • 1. Stina Hedvig Turinna Svensdotter, född 1897-02-21 i Lidköping. Avgångs examen från åttaårig flickskola. Lärarinna vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1918-06-00. Tjg som guvernant. Lärarinna vid Detthowska skolan i Stockholm 1922–1927. Ordf. i S:t Görans KFUK:s 1927–1931. Gift 1927-09-02 i Engelbrektskyrkan, Stockholm, Hedvig Eleonora förs, med tjänstemannen i Stockholms enskilda bank. Nils Gunnar Åstrand, född 1893-07-12 i Uppsala, domkyrkoförs. Kamrer i Stockholms enskilda bank. Son av läroverksadjunkten, fil. Kandidat Jacob Gustaf Otto Åstrand och Hanna Aulin. (sedermera rektor vid Tomteboda blindinst.).
 • 1. Otto Svensson, född 1898-11-19 i Lidköping, död 1908-11-15 genom drunkning i Nora stadsförs.
 • 2. Carl Håkan Svensson (Lars), född 1902-01-05 i Lidköping. Sjökapten. Fänrik i flottans reserv 1924-09-27. Underlöjtnant 1926-10-29. Gift 1928.
 • 2. Rut Carin Helena Svensdotter, född 1904-10-09 i Nora, Örebro län. Normalskolekompetens vid Risbergska skolan i Örebro 1921-06-04. Folkskollärarex. vid folkskolesem. i Falun 1927-06-03.
 • 2. Swen Adolf Svensson, född 1907-10-18 i Nora.

TAB 24

Adolf Otto, (son av Otto, tab 21), född 1868-01-20 i Karlskrona amiralitetsförs Volontär vid Närkes regemente 1886-10-16. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1887-06-06. Underofficersexamen 1888-05-26. Sergeant vid Närkes regemente 1888-05-30. Elev vid krigsskolan 1888-05-18. Officersex. 1889-10-23. Underlöjtnant vid regementet 1889-11-08. Transporterad till Göta livgarde 1889-11-22. Genomgick instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1891-09-01–1892-04-15. Tillförordnad gymnastiklärare vid Katarina lägre allmäna läroverk i Stockholm 1892-05-02–1892-06-04 och vid Beskowska skolan i Stockholm 1893-05-03–1893-06-06. Löjtnant 1894-04-06. Kapten 1905-07-07. RPrKrO 1909. RRS:tAO3kl 1909. RSO 1910-06-06. GV:sOlM 1912. RBayMfO4kl m kr 1913. Major 1914-10-31. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1917-03-30. Avsked från beställning på stat med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1923-01-13. Inneh. Sveriges militära idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld. Död 1931-07-09 i Bad Kissingen, Bayern och begraven i Stockholm, Oscars förs. Vem är det. Gift 1902-01-25 i Jönköping med Octavia (Viva) Hay, född 1878-05-12 i Jönköping. Dotter av disponenten Anders Bernhard Hay och Clara Elisabet Sahlström, (chef för Jönköpings tändsticksfabrik, sedermera riksdagsman).

Barn:

 • Stig Otto Bernhard, född 1905-05-13 i Stockholm, liksom brodern. Studentexamen 1924-05-28. Elev vid handelshögskolan. Utexaminerad 1928-05-00. Anställd hos Nordiska kompaniet i Stockholm 1928-08-01.
 • Sven Adolf, född 1907-09-29 i Kungl Göta livgardes förs, Stockholm. Studentexamen vid Stockholms högre allmänna latinläroverk å Norrmalm 1927-05-11. Officersaspirant vid Svea livgarde. Elev vid handelshögskolan 1928. Fänrik i Svea livgardes reserv 1930-04-25. Underlöjtnant i d:o hos ab Olson & Wright. Gift 1942-10-26 i Oscars förs, Stockholm, med Maj-Lis Ingegerd Söderholm i hennes 2:a gifte. (Gift 1:o 1936-01-21 med danske revisorn Peter Severin Crawford Möller, född 1908-08-23, skilsmässa genom Stockholms rr:s utslag 1938-07-26.) född 1912-12-20 i Klara förs, Stockholm. Genomgick åttaårig flickskola i Oskarshamn. Dotter av ogifta hushållerskan Elisabet Lindgren, som 1922-01-10 gifte sig med lantmäteriingenjören Viktor Konrad Söderholm.


TAB 25

Sven Emanuel, (son av Sven, tab 20), född 1829-03-06 Ramsta. Furir vid Skaraborgs regemente 1849-03-07. Student i Uppsala 1850-12-06. Officersexamen 1852-03-01. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1852-07-02. 2. löjtnant 1858-10-12. Adjutant 1860-05-09. 1. löjtnant 1873-05-02. Kapten i regementet 1873-10-17 och vid regementet 1875-05-14. RSO 1877-12-01. Avsked 1882-04-14. Död 1905-12-11 i Stockholm och begraven på Skövde kyrkogård. Ägde Kultomten i Skövde landsförsaml. Gift 1873-09-25 i Varberg med Anna Maria Elisabet Bagge, född i Varberg 1851-09-07, död 1889-07-09 på Kultomten, dotter av ryska vice konsuln Per Samuel Bagge och Anna Laurentia Åberg.

Barn:

 • Anna Maria Ulrika, född 1875-01-27 på Kultomten (Skövde landsförs), liksom syskonen. Död 1939-07-13, Skövde (db nr 81).
 • Sven Otto, född 1876 på Kultomten. Överstelöjtnant. Död 1939. Se Tab. 26.
 • Per Gustaf Pontus, född 1878 på Kultomten. Trafikdirektör. Se Tab. 27.

TAB 26

Sven Otto, (son av Sven Emanuel, tab 25), född 1876-06-08 Kultomten Volontär vid Skaraborgs regemente 1895-06-28. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1896-08-05. Elev vid krigsskolan 1896-06-28. Fanjunkare 1897-08-12. Utexaminerad 1897-11-29. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1897-12-10. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1901-08-12. Lärare vid officersvolontärskolan å Karlsborg 1906–1910. Kapten 1910-06-10. 2. lärare vid infanteriskjutskolan 1913–1914. Chef för 3. arméfördelningens studentkompani 1915–1916 och 1919–1920. RSO 1918-06-06. Major i armén 1920-04-23. Major vid Kronobergs regemente 1920-04-30. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1926-01-22. Chef för Kronobergs regementes detachement i Karlskrona 1927-12-30. Korresp. LÖS 1930. Överste i Armén 1930-06-13. Avsked 1931-05-25 fr. o.m 1931-06-09. Överste i Södra arméfördelningens reserv 1931-06-09. Rullföringsområdesbefälhavare 1931-10-01. Död 1939-09-16 i Ystad (Ystads stadsförs db nr 118). Gift 1904-10-06 i Nyköping med Karin Sofia Kullberg, född 1879-12-21 i Nyköpings förs, utex. teckningslärarinna. Dotter av rådmannen och bokhandlaren i Nyköping Emil Gustaf Teodor Kullberg och Jenny Krogh.

Barn:

 • Sven Pontus Emil, född 1905-08-26 på Karlsborg i Mölltorps förs, Skaraborgs län, liksom brodern. Studentexamen 1924. Officersvolontär vid kustartilleriet1924. Elev vid krigsskolan 1925. Fänrik 1926-11-26.
 • Per Otto, född 1906 i Karlsborg. Studentexamen i Växjö 1924-06-10. Elev vid Tekniska högskolan 1925. Utexam. från dess fackavdelning för väg och vattenbyggnadskonst 1929. Civilingenjör. Ingenjör vid Stockholms stads gatukontor 1929–1931. Ingenjör vid Svenska väg aktiebolags arbeten i Rumänien 1931–1935. Avdelningschef vid Nya asfalt aktiebolaget, Stockholm, från 1935. LSTF från 1935. Gift 1941-10-24 i Engelbrektskyrkan i Stockholm (S:t Görans förs Stockholm vb nr 528), med Sonja Gunvor Viola Hertwigh, född 1911-04-17. Dotter av typografen Johan Waldemar Hertwigh och Anna Olivia Andersson.

TAB 27

Per Gustaf Pontus, (son av Sven Emanuel, tab 25), född 1878-07-28 Kultomten Volontär vid Skaraborgs regemente 1898-06-07. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1899-08-21. Elev vid krigsskolan 1899-09-25. Fanjunkare 1900-08-10. Utexaminerad 1900-11-26. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1900-12-07. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1903-10-08. Genomgick krigshögskolan 1905–1907. Regementsadjutant 1907–1908. Tjänstgjorde vid järnvägsstyrelsens militärbyrå och enskilda järnvägar 1908–1909. Tjänstgjorde vid generalstaben såsom militärassistent vid järnvägsstyrelsens militärbyrå och enskilda järnvägar 1910–1912. Byråassistent vid Bergslagernas järnvägar 1912. Över stat vid regementet 1912. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1914-11-19. Kapten i regementets reserv 1915-05-19. Trafikinspektör vid Bergslagernas järnvägar i Filipstad 1917 och i Göteborg 1919. Trafikdirektör vid Bergslagernas järnvägar 1919. RSO 1925-06-06. GMidr. SkmG. RVO 1930-06-06. Gift 1913-06-26 i Stockholm med Sigrid Maria Elisabet Pira, född 1890-08-04 i Stockholm, Kungsholms förs. Dotter av järnarbetaren Claes Jonsson (utfl. till Amerika 1893-06-26) och Ebba Elisabet Pira.

Barn:

 • Sigrid Ebba Anna Maria, född 1914-05-23 i Filipstads förs,. Tjänsteman vid Svenska livförsäkringsanstalten Trygg. Gift 1943-04-17 i Göteborg, Vasa förs, med köpmannen Olof Carl Henrik Bengtsson, född 1909-04-23 i Stockholm, Matteus förs´. Son av handelsbiträdet Karl Johan Bengtsson och Anna Eugenia Borg.
 • Sven Emanuel Per, född 1916-07-11 i Filipstad.
 • Birgit, född tvilling 1920-10-31 i Göteborg, Christina förs,. Gift 1943-04-17 i Göteborg, Vasa förs, med civilingenjör Alf Eskil Hallén, född 1904-02-22 i Ford förs Älvsborgs län. Son av folkskolläraren Alfred Hallén och Carolina Nilsson.
 • Kerstin, född tvilling 1920-10-31 i Göteborg, Christina förs,. Utbild. till texilkonstnärinna vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1937–1942. Gift 1943-12-04 i Göreborg, Vasa förs, med flygkaptenen Per Olof Ernfrid Olausson, född 1916-10-03 i Trollhättans förs,Älvsborgs län. Löjtnant sedermera kapten i flygvapnets reserv. Anst. i SAS. Son av ingenjören Karl Oskar Erfrid Olausson och Mona Francis Charlotta Krönlein.

TAB 28

Carl Pontus, (son av Sven, tab 20), född 1830-11-24 Skönnebol. Student i Uppsala 1850-09-26. Jur. med examen 1854-09-00. Extra ordinarie kanslist i sjöförsvarsdepartementet 1854-10-06. filosofie kandidat examen 1856-10-18. Disputerade pro gradu 1857-05-20. Promoverad filosofie doktor 1857-06-05. Examen till rättegångsverken 1859-05-23. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1859-06-08. Auskultant i Svea hovrätt 1859-06-14. Extra ordinarie notarie 1859-10-03. Vice häradshövding 1862-10-01. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt tidvis under åren 1873–1875. Häradshövding i Gotlands södra domsaga 1875-05-14. Transporterad till häradshövdingämbetet i Vadsbo södra domsaga 1884-05-09. RNO 1885-12-01. Död 1898-01-30 på tingsstället Moholm i Mö socken, Skaraborgs län och begraven i Skövde. Gift 1869-07-19 i Ramlösa med Emma Augusta Follin, född 1843-03-25 i Hälsingborgs stadsförs, ]], död 1927-05-19 i Skövde ]] och begraven i Skövde, dotter av kaptenslöjtnanten i flottan Magnus Reinhard Follin och Henrietta Charlotta Funck (adlade ätten af Funck).

Barn:

 • Ulrika Henriette, född 1870-06-22 i Åmål. Språklärarinna i Stockholm. Död 1940-03-30 i Stockholm.
 • Tekla Carolina Maria, född 1871-11-01 Guttone, död 1872-09-07 i Hälsingborg.
 • Hedvig Augusta, född 1873-09-07 i Stockholm, Kungsholms förs Handarbeteslärarinna.
 • Ebba Maria, född 1877-01-10 Skogs Genomgick kurs vid gymnastiska centralinstitutet 1897–1899.
 • Lars Reinhard, född 1878-10-23 på Skogs, död 1887-05-21 i Skövde.
 • Carl Pontus, född 1880-12-20 på Skogs, död 1897-12-12 i Jönköping.
 • Kerstin Elisabet, född 1885-12-05 i Skövde. Gift i Skövde 1911-05-24 med vice krigsdomaren, jur. utr. kandidat Gunnar Olof Wiberg, född 1879-07-17 i Göteborg, Christine förs

TAB 29

Emanuel, (son av Sven, tab 19), född 1784 Säter. Anställd å kofferdilartyg 1798–1808. Konstituerad underlöjtnant vid örlogsflottan, 1808. Sjöofficersexamen 1810. Konfirmationsfullmakt 1810-05-11. Konfirmerad löjtnant vid örlogsflottan 1814-06-14. Kapten 1821-11-05. Premiärlöjtnant vid Kungl. Maj:ts flotta 1824. Chef för 2. Bohus båtsmanskompani 1822, för 1. Bohus. kompani 1823 och för Västergötlands båtsmanskompani 1825. Död 1829-01-17 på Beateberg vid, Vänersborg. Gift 1:o 1818-02-27 med Johanna Gustava von Krusenstjerna, i hennes 1:a gifte, från vilken han 1820-09-16 blev skild (gift 2:o 1827-06-07 i Karlskrona med advokatfiskalen Carl Ulrik Nauckhoff B, född 1788, död 1832), född 1795-12-01 i Karlskrona, död i Karlskrona 1829-07-31, dotter av konteramiralen Mauritz Peter Grameen, adlad och adopterad von Krusenstierna, och grevinnan Beata Charlotta Horn af Rantzien. Gift 2:o 1826-09-18 med Carolina Christina Sjösten, född 1800-10-20 Stockholm, död 1856-06-12 Hamrum ,

Barn:

 • 2. Carolina Maria Sofia, född 1827-10-30 i Vänersborg. Stiftsjungfru. Död ogift 1854-09-26 på Stora Håven i Ängarps socken och begraven i Fröjereds socken, Skaraborgs län.

TAB 30

Carl, (son av Sven, tab 19), född 1787-07-09 Säter. Sergeant vid Bohusläns regemente 1797-05-09. Anställd på kofferdifartyg 1802–1804. Sjöofficersexamen 1805-04-16. Flaggjunkare vid flottan. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1805-09-16. Löjtnant vid örlogsflottan 1809-06-29. GMts 1809. Kaptens karaktär 1815-06-29. Adjutant hos befälhavande amiralen i Karlskrona 1815-12-17. Kapten vid örlogsflottan 1817-10-14. Major vid 2. sjöartilleriregementet 1820-06-24. Major vid örlogsflottan 1821-11-05. RSO 1824-05-28. Adjutant hos befälhavande amiralen 1824. LÖS 1825-04-16. Kommendörkapten av 2. klassen vid Kungl. Maj:ts flotta 1829-05-17. Ledamot av Blekinge läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1837–1848. Kommendörkapten av 1. klassen 1841-01-19. Informationsofficer i sjötaktik 1841-12-14. Kommendant i Karlskrona 1842. Kommendör 1845. Överflyttad på flottans reservstat 1853-07-14. HLÖS 1853-11-03. Död 1859-09-08 i Karlskrona och begraven på Vämö kyrkogård, Blekinge län. Han bevistade finska kriget 1808 och blev därunder den 17 augusti illa blesserad i ansiktet av en pik v d äntr ngen av ryska fregatten Styrbjörn i Löfö sund. Har utgivit flera sjövetenskapliga skrifter. Gift 1:o 1812-02-11 i Karlskrona med Ebba Fredrika Fischerström, född 1787-08-08 i Karlskrona, död i Karlskrona 1822-03-16 och begraven i Fischerströmska gravkoret i Nättraby kyrka, Blekinge län, dotter av varvscheten överstelöjtnanten Johan Fischerström och Fredrika Amalia Tornqvist. Gift 2:o 1824-05-21 med Anna Charlotta Lindberg, född 1786-08-08, död 1850-09-07 i Karlskrona, dotter av tullförvaltaren Christian Stefan Lindberg och Nillena Fischerström.

Barn:

 • 1. Fredrika Maria, född 1814-01-25 i Karlskrona, död 1907-10-11 i Växjö. Gift 1838-12-30 i Karlskrona med sin kusin, kommendören, RSO mm, Sven Adolf Bratt, född 1806-05-23 Forsvik död 1887-11-08 i Karlskrona.
 • 1. Sven Adolf Carlsson, född 1815. Kommendörkapten. Död 1890. Se Tab. 31.
 • 1. Carl Edvard, född 1819-09-16 i Karlskrona, död i Karlskrona 1820-02-09.
 • 1. Carl Axel, född 1821-01-12 i Karlskrona, död i Karlskrona 1821-10-14.
 • 2. Helena Carolina Stefania, född 1829-02-01 i Karlskrona, död 1829-02-01.

TAB 31

Sven Adolf Carlsson, (son av Carl, tab 30), född 1815-12-13 i Karlskrona (Amiralitets förs). Kadett vid Karlberg 1829-07-16. Utexaminerad 1841-12-29. Sekundlöjtnant vid Kungl. Maj:ts flotta 1842-01-19. Befälhavare å handelsångfartyg 1846–1848. Premiärlöjtnant 1849-11-06. Befälhavare å handelsångfartyg 1850. Kaptenlöjtnant 1858-02-02. Ledamot av kommittén för undersökning av flottans sjömateriel 1861. Kapten 1862-06-03. RSO 1865-05-03. Kommendörkapten av 2. graden 1866-10-01. LÖS 1869. Kommendörkapten av 1. graden 1872-04-05. Tillförordnad kommendant vid flottans station i Karlskrona 1872–1874. Chef för Karlskrona stations sjötrupper och skeppsgossekåren vissa tider under åren 1875–1876. Chef för ekipagedepartementet vid Karlskrona station 1877-08-01–1880. Överflyttad till flottans permanenta reservstat 1880-10-06. Tillförordnad ordförande i förvaltningsdirektionen vid Karlskrona station 1885-04-04–07-31. Död 1890-02-10 i Karlskrona (Amiralitets förs) och begraven på Vämö kyrkogård. Gift 1851-12-05 i Karlskrona med Agnes Charlotta Vilhelmina Trotzig, född 1830-12-28 i Stockholm, död 1878-11-07 i Karlskrona och begraven på Vämö kyrkogård, dotter av tullförvaltaren Axel Herman Trotzig och Hedda Vilhelmina Johanna Jakobina Palm.

Barn:

 • Sven, född 1852-09-16, död 1853-08-30.
 • Agnes Elin Adolfina, född 1853 1711. Stiftsjungfru. Död 1930-12-31 i Stockholm. Gift 1888-04-04 i Karlskrona med musikskolägaren, RVO, LMA, professor Ernst Christian Richard Andersson, född 1851-08-22 i Stockholm, död i Stockholm 1918-03-20.
 • Sven Agne Svensson, född 1855-03-02 i Karlskrona. Furir vid marinregementet 1871. Underofficersexamen 1871. Transporterad till Kronobergs regemente 1872. Avsked 1872. Anställd på handelskontor i Göteborg 1872. Död 1875-12-15 i Mentone i Frankrike.

TAB 32

Per, (son av Håkan, tab 4), till Flottebo i Kyrkef alla socken, Skaraborgs län. Född 1707-12-08 Fågelås socken, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1720. Korpral vid Skaraborgs regemente 1723-08-14. Sergeant 1725. Livdrabant 1726-10-21. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1741-12-23. Kaptenlöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1745-12-14. Ryttmästare 1747-09-08. Avsked 1750-08-21. Död 1777-11-06, omkom genom drunkning i Tidan och begraven i Kyrkefalla socken. Gift 1746-12-28 Karstorp med sin kusins dotter Helena Maria Feltstierna, född 1725-03-23, död 1785-05-07, dotter av majoren Sven Feltstierna, och Maria Elisabet Lagerberg.

Barn:

 • Sven Otto, född 1747. Major. Död 1792. Se Tab. 33
 • Anna Elisabet, född 1749-02-10 på Karstorp, död ogift 1769-03-30 på Flottebo.
 • Ulrika Maria, född 1750-07-03 Torp, död 1769-03-18 på Flottebo.
 • Per, till Bruntorp i Värsås socken, Skaraborgs län. Född 1754-12-02. Levde utan tjänst på Bruntorp sin egendom. Död på Bruntorp 1809-03-23 och begraven i Lagerbergska gravkoret i Värsås kyrka
 • Adam Otto, född 1757-11-24 på Flottebo, död på Flottebo 1758-08-14.
 • Beata, född 1760-06-11 på Flottebo, död 1845-03-07 på Stora Håven i Fröjereds socken, Skaraborgs län. Gift 1799-01-19 Grimstorp med kaptenen Carl Henrik von Schantz, född 1759, död 1804.

TAB 33

Sven Otto, (son av Per, tab 32), till Djurström i Värsås socken, Skaraborgs län. Född 1747-11-29 Karstorp. Kadett vid artilleriet 1763-08-01. Överfyrverkare vid artilleriet 1763-11-01. Sergeant med lön 1764-03-20. Underlöjtnant 1764-06-26. Genom byte stabslöjtnant vid Skaraborgs regemente 1767-07-13. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1776-07-29. Kapten 1780-11-13. Avsked 1783-04-30. Majors titel. Död 1792-09-16 på Djurström. Gift 1777-09-21 på Kråk i Mölltorps socken, Skaraborgs län med Johanna Tham i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1795-10-11 i Värsås socken med ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente, majoren Carl Fredrik von Siettman, född 1749-03-30 i Enköping, död 1812-05-08 på Brunstorps mellangården i Värsås socken) (Elgenstierna, Släkten Petersohn.), född 1755-05-21 på Kråk, död 1812-05-29 på Brunstorps mellangården, dotter av kornetten Isak Tham. nr 1508, och friherrinnan Ulrika Dorotea von Buddenbrock.

Barn:

 • Ulrika Dorotea, född 1778-07-27, död ogift 1834-09-05 i Vadstena.
 • Per Isak, född 1779-09-22 Näs. Student i Uppsala. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1798-07-16. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1798-06-18. Kornett 1800-06-14. Löjtnants avsked 1804-12-20. Död ogift 1833-12-23 på Karstorp, som han jämte flera egendomar fått i testamente av sin farmors syster, fröken Ottiliana Feltstierna.
 • Gustaf Otto, född 1780-09-03 på Näs. Fältväbel vid Kalmar regemente 1796. Stabsfänrik vid Kalmar regemente. 1800-05-13. Fänrik 1805-05-12. Löjtnant 1806-12-20. Kaptens avsked 1810-03-27. Död barnlös 1843-05-11 på Bruntorp och begraven i familjegraven i Värsås kyrka. Han deltog i fälttågen i Pommern och Finland 1806–1809 samt bevistade striden vid Ratan 1809-08-20. Gift 1810-07-18. Lönnarp med sin kusin Ulrika Charlotta Treffenberg, född 1784-10-21 på Lönnarp, död 1844-12-22 på Bruntorp och begraven i Värsås kyrka, dotter av majoren Johan Gabriel Treffenberg, och Sofia Tham.
 • Carl Jonas, född 1781. Major: Död 1857. Se Tab. 34
 • Adam Sebastian, född 1783. Kapten. Död 1823. Se Tab. 35
 • Alexander Magnus, född 1784-06-16, död 1784-12-04 på Djurström.
 • Alexander Magnus, född 1785-05-06 på Djurström, död på Djurström 1787-07-13.
 • Fredrik Julius, född 1786-07-12 och död 1788-05-05 på Djurström.
 • Gustava Charlotta, född 1787-11-04 på Djurström, död 1876-05-14 i Hjo. Gift med sergeanten vid Göta artillerireg Page Ferdinand Schuer, född 1785-01-24 i Göteborg.
 • Otto Henrik, född 1788-03-05, död som barn.
 • Christina Beata, född 1788-11-11 och död 1788-12-17 på Djurström
 • Johan Erik, född 1789-12-17 och död 1790-01-31 på Djurström.
 • Sven Emanuel, född 1791-11-21 i Varola socken, Skaraborgs län. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1810-05-25. Avsked med styckjunkares karaktär 1810-11-15.

TAB 34

Carl Jonas, (son av Sven Otto, tab 33), född 1781-08-03 Dannemarka. Furir vid Göta artilleriregemente 1798-03-24. Sergeant 1801-07-17. Artilleriofficersexamen 1802-01-04. Stabsunderlöjtnant 1802-01-04. Stabslöjtnant 1810-09-06. Kaptens n. h. o. v. 1818-02-24. Kapten vid regementet 1818-09-28. Majors avsked 1828-10-22. RSO 1829-08-31. Död 1857-04-18 på sin egendom Hamrum i Korsberga socken, Skaraborgs län, vilken familjeegendom försåldes efter hans död. Han ägde även Bruntorp i Värsås socken, som han köpte av sina syskon 1844-02-11, men sålde 1849-06-06 och Stora Håven i Fröjereds socken, Skaraborgs län, som han fick med sin fru, samt hus i Göteborg. Gift 1818-01-06 med sin kusin Johanna Maria Vilhelmina von Schantz, född 1800-07-29 på Stora Håven, död på Stora Håven 1854-08-13, dotter av kaptenen Carl Henrik von Schantz, och Beata Lagerberg.

Barn:

 • Ulrika Ottiliana Beata, född 1818-12-28, död 1819-01-02.

TAB 35

Adam Sebastian, (son av Sven Otto, tab 33) född 1783-01-15 på bostället Uddestorp i Agnestorps socken, Skaraborgs län. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1796-04-29. Student i Lund 1798. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1800-08-21. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1803-08-09. 2. adjutant 1804-12-20. Löjtnant 1812-04-22. Konstituerad kapten 1814-05-23. Konfirmationsfullmakt 1814-07-12. Död 1823-11-27 i Göteborg och begraven i Värsås kyrka, Skaraborgs län, där hans vapen uppsattes. Han bevistade fälttåget i Norge 1808 och 1809 och i Tyskland 1813, där han svårt sårades i slaget vid Rosslau 1813-09-29, samt erhöll s. d GMtf. Gift 1817-12-07 i Odensåkers kyrka, Skaraborgs län med stiftsjungfrun, friherrinnan Anna Margareta Leijonhufvud i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1835 med sin kusin, lantbrukaren Gustaf Adolf Björnberg, född 1800, död 1869), född 1795-04-23 i Stockholm, död 1849-07-24 i Hjo, dotter av kyrkoherden i Odensåker, hovpredikanten, friherre Svante Leijonhufvud, och Fredrika Juliana Björnberg.

Barn:

 • Ottiliana Fredrika Johanna, född 1818-10-15 i Varola prästgård, Skaraborgs län, död 1891-03-25 i Jönköping. Gift 1838-10-27 i Skövde med majoren Johan Samuel Gyllenspetz, född 1811, död 1888.

TAB 36

Johan, (son av Lars Jonsson d y., adlad Lagerberg, tab 1), kallade sig före faderns adlande Herlund. Till Bruntorp i Värsås socken och Erlandstorp i Fågelås socken, båda i Skaraborgs län. Född 1666-12-25 Hallebo. Inskrevs i Visingsö skola 1672. Student i Uppsala. Levde sedan utan tjänst på Bruntorp och Erlandstorp sina egendomar. Död 1752-03-06 på Bruntorp och begraven i sin tillredda familjegrav i Värsås kyrka, varest ett praktfullt epitafium över honom finnes. Gift 1694-07-25 med Ingeborg Rydingstierna, född 1672-03-17, död 1736-12-04, dotter av häradshövdingen Gustaf Ryding, adlad Rydingstierna, och Margareta Björnhufvud. nr 358.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1695-05-14 på Bruntorp, liksom syskonen, död på Bruntorp 1695-08-09.
 • Lars, född 1696 på Bruntorp, död 1698 på Bruntorp och begraven 1698-01-19.
 • Lars Gustaf, född 1698-06-20 på Bruntorp, död 1699-08-23.
 • Beata Helena, född 1700-06-27 på Bruntorp, död 5 dagar gammal.
 • Ulrika, född 1701-09-12 på Bruntorp, död 1736-12-14 på Bruntorp. Gift 1723-04-14 med kaptenen Christian Otto Stråle af Sjöared, i hans 1:a gifte, född 1693, död 1747.
 • Maria Elisabet, född 1703-09-03 på Bruntorp, död 1773-09-01 Karstorp. Gift 1724-02-23 med majoren Sven Feltstierna, född 1679, död 1737.
 • Hedvig Charlotta, född 1706-11-05 på Bruntorp, död 1742-09-12 Gälsebo. Gift 1732-02-11 på Bruntorp med ryttmästaren Nils Gabriel Danckwardt-Lillieström, i hans 3:e gifte, född 1702, död 1744.
 • Carl (friherre Lagerberg), född 1708 på Bruntorp. Riksråd och president. Död 1767. Se Tab. 37.
 • Sven, född 1710-11-20 på Bruntorp, död 1717-04-22.

TAB 37

Carl, friherre Lagerberg, men ej introducerad, (son av Johan, tab 36), född 1708-06-14 Bruntorp. Student i Uppsala 1725-02-17. Auskultant i Svea hovrätt 1729-02-00 och i lagkommissionen 1729-10-00. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1731-05-00. Kopist justitierevisionsexpeditionen 1734-12-19. Kanslist 1735-10-21. Advokatfiskal i kammarrevisionen 1736-08-09. Sekreterare kammarrevisionen 1737-10-03. Assessor i Svea hovrätt 1747-05-02. Revisionssekreterare 1748-10-12. Justitiekansler 1753-12-13. RNO 1755-01-11. Riksråd 1755-10-31. KNO 1757-04-28. RoKavKMO 1757-11-21 med valspråk: Cuique suum: friherre 1758-12-08, men tog icke introducerad. President i lagkommissionen 1765. Död 1767-05-07 i Stockholm. 'Han var en ganska kunnig och oväldig domare, bevistade riksdagarna från och med 1738 till och med 1747 såsom ledamot dels i justitiedeputationen, dels i sekreta utskottet.' Gift 1:o 1744-05-31 i Storkyrkan, Stockholm med sin svågers kusins dotter Hedvig Catharina Danckwardt-Lillieström, född 1727-08-27, död 1745-10-25 efter barnsäng, dotter av kaptenen Claes Danckwardt-Lillieström, och friherrinnan Hedvig Thegner. Gift 2:o 1747-05-11 med den 1:a fruns kusin Catharina Maria Danckwardt-Lillieström, född 1728-11-28, död 1792-02-10 på sin sätesgård Hjälmarsnäs i Stora Mellösa socken, Örebro län, dotter av ryttmästaren Jakob Danckvardt-Lillieström, nr 408, och hans 2:a fru Hedvig Witte, adlad von Witten, ur 1518.

Barn:

 • 1. Ottiliana Hedvig, född 1745-09-30 i Stockholm, död i Stockholm 1806-01-06. Gift 1764-05-31 med hovrättsrådet, friherre Fredrik Cronstedt, född 1723, död 1799.
 • 2. Sven Jakob, född 1749-02-13, död 1749-03-07 i Stockholm.
 • 2. Hedvig Johanna, född 1750-09-13 i Stockholm, död 1821-01-16 Götarsvik. Gift 1775 på Hjälmarsnäs med landshövdingen Jakob Ludvig von Schantz, född 1723, död 1817.
 • 2. Carl, född 1751-06-14 i Stockholm, död 1751-06-14.
 • 2. Maria Magdalena, född 1752-07-02, död 1756-11-04.
 • 2. Jakob, född 1753-11-01, död 1754-01-29.
 • 2. Eva Carolina, född 1757-06-13, död 1758-11-14.
 • 2. Beata Sofia, född 1759-04-11, död 1841-11-13 i Stockholm. Gift 1778-11-22 på Hjälmarsnäs med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Didrik von Friesendorff, född 1741, död 1795.
 • 2. Gustava, född 1760-10-20, död 1761-02-07 i Stockholm.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1766-02-18, död 1766-04-23.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


Litteratur: C. Lagerberg, Ätterna Lagerberg (1894).

: