Freijtag nr 1977

Från Adelsvapen-Wiki

1977.jpg


Adliga ätten Freijtag nr 1977 †

Naturaliserad 1756, introducerad 1756. Utdöd 1838-02-04.


 • Denna gamla adlad ätt, som även kallat sig Fredag och Fridag, leder sitt ursprung från Westfalen, där slottet Loringhofen vid Recklingshausen varit dess äldsta stamsäte, och varifrån den vidare spritt sig till Luneburg, Ost-Friesland och flera tyska länder samt Livland. Av denna ätt var också Johan Frijtag von Loringhoven, som år 1486 blev herrmästare i Livland, samt Evold Johansson Fredag till Hastfehr, vilken 1583 var svensk ståthållare i Narva, död under Narvas belägring vintern 1589–90. (At (Ra).) En annan gren av ätten, som kallade sig Fridag och skrev sig till Goedens i Ost-Friesland, har av tyska kejsarna blivit upphöjd i friherrligt och grevligt stånd. Sedan Livland kom under ryska väldet, blev ätten under namnet Freytag von Loringhoven introducerad bland svenska tidens adliga släkter under nr 100 på riddarhuset i Riga.

TAB 1

Johan Fredrik Freijtag, född 1677 i Ingermanland. Var löjtnant vid garnisonsregementet i Stade 1701. Kapten vid garnisonsregementet i Stade 1709-12-30. Konfirmationsfullmakt 1715-08-29. Fången vid Stade 1712-09-07. Hemkom 1713-05-00. Fången vid Wismar 1715-05-00. Hemkom 1715-08-00. Kapten vid dalregementet 1716-08-06. Majors karaktär 1716-08-15. Major vid Nylands infanteriregemente 1718-05-23. Död före 1732. Gift med Anna Elisabet von Bernds, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Johan Fredrik Paykull, född 1691, död 1718, stamfader för adliga och friherrliga ätterna Paykull och 370), född 1703, död 1795-01-27 Valloxsäby ), och Johanna Ottiliana Aminoff.

Barn:

 • Johan Christoffer Freijtag, natural. Freijtag, född 1720. Major. Död 1764. Se Tab. 2.
 • Gustaf Julius Freijtag, naturuliserad Freijtag, född 1722. Överste. Död 1787. Se Tab. 4.
 • Reinhold Georg Freijtag, naturaliserad Freijtag, född 1724. Korpral vid Upplands infanteriregemente 1735. Ryttare vid livregementet till häst 1742. Korpral vid livregementet till häst 1742-10-03. Kornett 1749-05-09. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder 1756 (introducerad 1756 under nr 1977). Löjtnant 1759-05-04. Död ogift 1765-02-12 och slöt själv sin ättegren.
 • Wilhelm Frejlag, naturaliserad Freijtag, född 1728-03-11 i Lojo socken, i Nylands län i Finland. Student i Uppsala (Hm.) 1743-03-04. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder 1756 (introducera 1756 under nr 1977). Sekreterare vid generalkrigsrätten i Pommern. Död ogift 1761 i Pommern och slöt själv sin ättegren.

TAB 2

Johan Christoffer Freijtag, naturaliserad Freijtag (son av Johan Fredrik Freijtag, Tab. 1), född 1720. Volontär vid Västmanlands regemente 1734-03-18. Korpral vid Västmanlands regemente 1735-05-10. Rustmästare 1735-10-06. Furir 1739-10-29. Förare 1740-05-28. Fältväbel vid dalregementet 1741-11-03. Regementsadjutant vid dalregementet 1742-01-02. Fänrik 1742-04-03. Sekundlöjtnant 1742-06-10. Löjtnant med indelning 1747-01-09. Kaptenlöjtnant 1749-07-25. Stabskapten 1752-06-11. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder 1756 (introducerad 1756 under nr 1977). Kapten 1759-03-27. Sekundmajor 1761-09-14. RSO 1761-11-23. Premiärmajor. Död 1764-08-02. Gift 1752 med Ulrika Gyllencreutz, född tvilling 1726-04-03 Alby, död 1796-01-13 Göstad, dotter av lagmannen Johan Gyllencreutz, och hans 1:a fru Maria Elisabet Lagerfelt.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1753. Major. Död 1838. Se Tab. 3
 • Christoffer Ulrik, född 1754-12-27. Volontär vid dalregementet 1765. Furir vid dalregementet 1767. Sergeant 1773. Stabsfänrik 1774-03-02. Fänrik 1779-07-22. Stabslöjtnant 1780-04-12. Kapten vid Savolaks fotjägare 1789-09-09. RSO 1789-10-21. Major vid livregementsbrigadens lätta infanteri 1791-03-24. Överstelöjtnant vid livregementsbrigadens lätta infanteri 1792-05-15. Överste i armén och sekundchef för livregementsbrigadens grenadjärkår (Blr.) 1795-11-02. Avsked 1808-02-07. Död barnlös 1827-04-26 i Västerås. Gift i Västerås 1803-09-13 med Catharina Eleonora Benzelstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1775-12-14 i Västerås domkyrka med ordensbiskopen friherre Carl Edvard Taube af Odenkat, född 1746, död 1785), född 1751-03-03, död 1822-04-19 i Västerås, dotter av biskopen i Västerås doktor Lars Benzelstierna B, och Elisabet Maria Schönström.

TAB 3

Johan Gustaf (son av Johan Christoffer Freijtag, naturaliserad Freijtag, Tab. 2), född 1753-09-27. Volontär vid dalregementet 1762-02-04. Förare vid dalregementet 1762-09-24. Sergeant 1769-04-03. Stabsfänrik 1773-06-11. Fänrik 1776-12-11. Löjtnant 1779-07-22. Stabskapten 1782-03-06. Kapten 1789-06-13. Genom byte transporterad till livgardet 1791-03-29. Major i armén 1790. Avsked från regementet 1791-04-24. Avsked ur krigstjänsten 1794-01-18. RVO 1812-12-23. Död 1838-02-04, Östanå och begraven 1838-03-20 i Gränna kyrka. Med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift 1791-06-22 Vinäs med grevinnan Beata Sofia Lewenhaupt, född 1754-05-07 på Vinäs, död 1826-06-01, dotter av en av rikets herrar, generalmajoren greve Charles Emil Lewenhaupt, och grevinnan Ulrika Christina Bonde af Säfstaholm.

Barn:

 • Christoffer Emil, född 1794-05-13, död 1808-09-14 på Östanå.
 • Gustaf, född 1795-07-29 och död 1795-07-30 på Sjötuna i Kumla socken, Östergötlands län.
 • Ulrika Sofia Elisabet, född 1797-01-18 på Sjötuna, död 1880-04-16 i Jönköping. Gift 1818-07-14 på Östanå med kammarherren, friherre Gustaf Leijonhufvud, född 1782, död 1848.

TAB 4

Gustaf Julius Freytag, naturaliserad Freijtag (son av Johan Fredrik Freijtag, Tab. 1), född 1722-05-26 i Lojo socken. Korpral vid Upplands regemente (Blr.) 1730-12-30. Ryttare vid livregementet till bäst 1734-08-00. Korpral vid Nylands regemente 1736-12-30. Volontär vid livgardet 1737. Korpral vid livregementet till häst 1737-05-14. Kvartermästare vid livregementet till häst (At (Ra).) 1742-10-30. Kornett 1744-11-10. Löjtnant 1749-02-28. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder 1756 (introducerad 1756 under nr 1977). Stabsryttmästare 1758-08-07. RSO 1759-08-24. Regementskvartermästare 1760-10-07. Ryttmästare med indelning 1764-05-02. Major vid adelsfanan 1775-03-29. Överstelöjtnant i armén 1775-03-29. Överstelöjtnant vid adelsfanan 1776-10-09. Överste i armén 1782-09-01. Död 1787-04-18 Billsta och begraven 1787-04-25 i Frösunda kyrka. Han blev under pommerska kriget blesserad och fången vid Taschenberg 1761-09-22. Gift 1762-07-18 Sundbyholm med grevinnan Catharina Elisabet Louisa Hård, döpt 1721-11-05 i Malmö, död 1804-06-01 i Stockholm, dotter av riksrådet och generalguvernören Carl Gustaf Hård af Segerstad, friherre och greve Hård, och friherrinnan Anna Charlotta Fahlström.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1763-07-26 på Sundbyholm. Kornett vid livdragonregementet. Avsked 1791-04-21 med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén.
 • Catharina, född 1764-05-28 på Sundbyholm, död 1764-05-28.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.