:

Mörner af Morlanda nr 60

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Mörner af Morlanda nr 60

Grevlig 1716-06-10, introd. 1719.

TAB 1

Carl Gustaf Mörner af Morlanda, greve Mörner af Morlanda (son av Hans Georg Mörner, friherre Mörner af Morlanda, se friherrl. ätten Mörner af Morlanda nr 62, tab 1), till Olstorp i Askeryds socken Östergötlands län, Espelunda i Ringkarleby socken och Ervalla i likanämnd socken (båda i Ör.) samt Forsnäs i Sunds socken och Grönlund i Åsbo socken (båda i Ög.). Född 1658 i Malmö. Ryttare vid änkedrottningen Hedvig Eleonoras livregemente till häst 1673. Korpral därst. 1674. Kornett 1675. Löjtnant 1676-12-04. Kornett vid den av generallöjtnanten, friherre Nils Bielke upprättade kåren s. å. Äldste löjtnant vid livkompaniet av samma kår 1678. Löjtnant vid livdrabantkåren 1679-06-21. Kaptenlöjtnant därst. 1680-03-01. Överstelöjtnant vid samma drabanter 1693-12-28. Tillika överste för Östgöta kavalleriregemente 1695-06-04. Generalmajor av kavalleriet 1700-07-18. Generallöjtnant 1704-01-09. General 1711-01-05. Guvernör över Göteborgs och Bohus län 1712-02-23. K. råd 1716-06-03. Generalguvernör över Göteborgs, Bohus, Närkes, Värmlands, Hallands, Skaraborgs och Älvsborgs län s. å. 8/6 1716-06-10. (Introd. 1719 under nr 60). Fältmarskalk 1717-01-01. President i Göta hovrätt 1719-06-18. Död 1721-10-27 i Jönköping och begraven i Ervalla kyrka. 'Han var en tapper krigare och skicklig härförare. Var med i slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona. Gick 1691 i utrikes tjänst och bevistade vid franska armén fälttåget i Flandern under fältmarskalken Duc de Luxembourg samt s. å. 19/9 aktionen vid Leuze. Deltog i landstigningen på Seland 1700-07-25, övergången av Dünaströmmen och slaget vid Riga 1701-07-09, där han bemästrade sig en av sachsarna byggd skans samt dagen efter nämnda dag besatte Mitau slott och stad, varest han av ryssarnas huvudmagasin fick 8,000 musköter, 9,000 par pistoler, 1,200 alnar kläde, färdiga klädningar till 7 à 8,000 man och, såsom även berättas, en kista med fingerslånga guldstycken, som tsar Peter ämnade till konung August att därav låta mynta dukater. Lade därpå hela Kurland under svensk hörsamhet samt intågade i Litauen och slog Oginski och Wiesnowiecki m. m. Visade i slaget vid Klissov den 9 juli 1702 en ogemen behjärtenhet och bevistade året därpå Thorns belägring och Elbingens intagande. Förordnades 1704-02-03 att resa hem till Sverige såsom generalmönsterherre och befullmäktigades 1710 av senaten att föra befälet över försvarsverket vid norska gränsen samt deltog i fälttågen i Norge 1716 och 1718.' Gift 1:o 1685-09-01 med friherrinnan Catharina Margareta Bonde, född 1664-03-18, död 1705-03-00 på Grönlund efter barnsäng, då i testamente till Glanshammars kyrka i Närke gavs en förgylld silverkalk, dotter av riksrådet och riksskattmästaren, friherre Gustaf Bonde, och hans 2:a fru Anna Christina Persdotter Natt och Dag. Gift 2:o 1705-10-4 Salsta med grevinnan Christina Anna Bielke, född 1687-09-10 i Stettin, död 1742-05-03 i Stockholm och begraven i Ervalla kyrka, dotter av k. rådet, fältmarskalken och generalguvernören, friherre Nils Bielke, greve Bielke nr 29, och grevinnan Eva Horn af Björneborg nr 9.

Barn:

 • 1. Hans Georg, född 1686. Överste. Död 1738. Se tab 2.
 • 1. Gustaf Otto, född 1687-12-26 i Arboga. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1701. Adjutant därst. 1703-10-16. Sekundkornett s. å. 29/12. Premiärkornett1 1704-12-12. Löjtnant 1705-08-15. Ryttmästare 1707-08-14. Sekundmajor 1722-06-26. Premiärmajor 1739. Överstelöjtnant 1745-04-13. Överstes avsked 1747-08-23. RSO 1748-09-26. Död ogift 1753-10-22 Hälla och begraven s. å. 22/10 i grevl. Mörnerska familjegraven i Ringkarleby kyrka i Närke. Var med vid Thorn, Fraustadt, Warschau, Holovzin, Meskowitz, Minowitz och Poltava 1709-06-29, där han blev fången. Återkom i april 1722 ur ryska fångenskapen i Vologda.
 • 1. Charlotta Catharina, född 1689-04-08 i Arboga, död 1729-09-24 Ribbingshov. Gift 1:o 1714-04-13 i Göteborg med överstelöjtnanten (friherre) Johan von Schaar, född 1680, död 1723. Gift 2:o 1724-12-28 i Norra Vi socken med sin systers svåger, översten, friherre Nils von Ungern-Sternberg, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1756.
 • 1. Beata Sofia, född 1690-09-03, i Arboga, död 1773-01-19 Äs. Gift 1722 med fältmarskalken, friherre Mattias Alexander von Ungern-Sternberg, född 1689, död 1763.
 • 1. Anna Christina, född 1692-10-24 i Arboga, död 1701-02-06.
 • 1. Hedvig Ulrika, född 1694-02-06 på Olstorp, död 1758-07-24 Odensfors. Gift 1722-03-22 med generalmajoren och landshövdingen Christer Henrik Albedyl, friherre D'Albedyhll, född 1679, död 1750.
 • 1. Carl, född 1695-02-06. Död 1696-02-06. Efter honom gåvo föräldrarna 1703 en mässhake till Ringkarleby kyrka.
 • 1. Carl, född 1696-10-03, död 1698. Efter honom och systern Anna Christina gåvo föräldrarna till förutn. kyrka 1704 ett altarkläde och 1705 ett kalkkläde.
 • 1. Eva Maria, född 1697-03-30 på Hesters gästgivargård i Småland, under resa till Olstorp, död ogift 1716-06-00 i Göteborg av kopporna och begraven i familjegraven i Ringkarleby.
 • 1. Carl, född 1698-10-18 i Askeryds socken, död ung.
 • 1. Magdalena Charlotta, till Grönlund. Född 1701-05-10 i Norrköping, död 1778-01-28 i Malmö. Gift 1723-04-02 i Norra Vi socken med generalmajoren, friherre Otto Christian von der Pahlen, född 1686, död 1756.
 • 1. Adolf, född 1705. Landshövding. Död 1766. Se Tab. 38.
 • 2. Carl Fredrik, död 1717 i Göteborg.
 • 2. Ulrika Christina, född 1709-02-16 på Gäddeholm i Trosa landsförsaml. Södermanlands län, död 1778-06-14 Krageholm s socken Malmöhus län och begraven s. å. 11/8 i Piperska graven i Ängsö kyrka Västmanlands län. Gift 1731-12-17 med presidenten, greve Carl Fredrik Piper, född 1700, död 1770.
 • 2. Sigrid Margareta, född 1711-01-04 på Esplunda, död 1771-09-23 på Skedvi. Gift 1750-03-31 med överståthållaren Rutger Fuchs, adlad och friherre Fuchs, i hans 3:e gifte, född 1682, död 1753.
 • 2. Nils, född 1712-02-17 i Göteborg, död där 1713.

TAB 2

Hans Georg (översiktstab 2, son av Carl Gustaf Mörner af Morlanda, greve Mörner af Morlanda, tab 1), född 1686-08-10 på Olstorp i Askeryds socken Östergötlands län. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1700-02-22. Kornett därst. 1702-07-09. Löjtnant vid livregementet till häst 1703-12-29 och vid förutn. kavalleriregemente 1704-01-08. Regementskvartermästare därst. 1708-08-12. Ryttmästare s. å. 8/12. Generaladjutant 1711-11-15 (under fångenskapen). Överstes titel 1720-02-03. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Stralsund 1723-01-15. Tillika kommendant därst. Transp. till Närkes och Värmlands regemente 1736-01-22 överste för Skaraborgs regemente 1737-09-13. Död 1738-09-14 i Stockholm och begraven i familjens grav (Esplunda-graven) i Ringkarleby kyrka. 'Han var med vid Dünaströmmen, Riga, Klissov, Thorn, Holovzin och Poltava. Blev fången vid Perevolotjna den 1 juli 1709, men rymde. Utstod 1710 Rigas belägring och blev åter fången vid stadens övergång s. å. 1/7 ur vilken fångenskap han hemkom 1718-10-00. Bevistade 1718 års fälttåg i Norge och därunder Fredrikshalds belägring.' Gift 1725-09-07 i Karlskrona med grevinnan Eva Charlotta Sparre af Söfdeborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1741-07-30 med överstelöjtnanten Natanael Ram, adlad Gyllenram, i hans 3:e gifte, född 1686, död 1746), född 1711-01-30 död 1779-07-06 i Linköping, dotter av riksrådet, överamiralen och presidenten, friherre Claes Sparre, greve Sparre af Söfdeborg, och Sofia Lovisa Soop.

Barn:

 • Sofia Catharina, född 1728-02-04, död 1759-07-10. Gift 1749-12-05 på Olstorp med sin faders kusin, majoren Carl Gustaf Broman, född 1709, död 1771.
 • Carl Gustaf, född 1729. Överstelöjtnant. Död 1784. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Gustaf (översiktstab 2, son av Hans Georg, tab 2), till Gåvetorp, Gemmatorp och Humlaryd, alla i Lekaryds socken Kronobergs län. Född 1729-05-02. Volontär vid fortifikationen 1745. Fänrik vid Hamiltonska värvade regementet 1749-02-12. Regementsadjutant därst.2 s. å. 24/10. Löjtnant 1751-02-26. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1754-08-29. Avsked 1758-02-002. RSO 1770-04-28. Överstelöjtnants karaktär 1771-08-14. Död 1784-03-19 på Oby och begraven i Mörnerska familjegraven (nu förstörd av eldsvåda) i Jönköping. Gift 1756-09-07 med Sofia Elisabet Steuch, född 1738-05-15 på Gåvetorp, död 1818-04-30 i Växjö och begraven i Mörnerska gravkoret på Blädinge kyrkogård Kronobergs län, dotter av kommerserådet Elof Steuch, adlad Steuch, och hans 2:a fru Anna Christina Juul.

Barn:

 • Hans Elof, född 1757-06-18 på Duveke, död 1763-02-20 Gemmatorp å. 27/2 i Ängaholmsgraven i Lekaryds kyrka .
 • Claes Fredrik, född 1759-02-18 Olstorp, död s. å. 12/8.
 • Christina Charlotta, född 1760-03-02 på Duveke. Ledamot av målarakademien. Död 1832-02-22 Benestad. Gift 1:o 1780-10-17 på Duveke med majoren, friherre Axel Ture Gyllenkrok, från vilken hon 1799-08-14 blev skild, född 1751, död 1805. Gift 2:o 1800-11-19 på överstebostället Tomarp i Kvidinge socken Kristianstads län med generallöjtnanten och presidenten, friherre Bror Cederström, i hans 2:a gifte, född 1754, död 1816.
 • Carl Stellan, född 1761. En av rikets herrar. Död 1834. Se Tab. 4.
 • Sofia Lovisa, född 1762-06-09 på Gemmatorp, död 1821-10-02 Långdunker. Gift 1792-11-27 på Oby med generalen och ambassadören Johan Vilhelm Sprengtport, friherre Sprengtporten, i hans 2:a gifte, född 1720, död 1795.
 • Hampus Elof, född 1763. Generallöjtnant. Död 1824. Se Tab. 10.
 • Claes Erik, född 1766. Hovmarskalk. Död 1838. Se tab 18.
 • Anna Beata, född 1767-05-04 på Gemmatorp, död 1768-01-05 på Gåvetorp.
 • Gustaf Fredrik, född 1768. Generallöjtnant. Död 1841. Se Tab. 36.
 • Anna Beata, född 1769-10-05 på Gåvetorp, död där 1770-09-28 och begraven s. å. 1/10.
 • Otto Rutger, född 1772-06-17, på Gåvetorp, död 1773-09-09.
 • Axel Otto, född 1774. Generallöjtnant och statsråd. Död 1852. Se Tab. 37.

TAB 4

Carl Stellan (översiktstab 3, son av Carl Gustaf, tab 3), född 1761-03-09 Gemmatorp. Student i Lund 1775-03-00. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1768-06-27. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1769-03-24. Kvartermästare vid förutn. kavalleriregemente 1771-05-16. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1775-07-01. Kornett därst. s. å. 14/8. Löjtnant 1779-09-22 (13/3). Stabskapten 1783-09-17 (9/11). Sekundmajor 1784-11-11. Premiärmajor vid Kronobergs regemente 1788-05-31. RSO 1790-05-02. Överstelöjtnant i regementet s. å. 18/12. Avsked från regementet och landshövding i Kronobergs län 1793-07-15. KSO 1799-11-16. Kmstk SO 1802-12-09. Presidents karaktär 1815-01-11. RoKav KMO 1818-05-11. En av rikets herrar 1824-05-23. Avsked från landshövdingämbetet 1827-05-09. Död 1834-07-24 på Kronoberg vid Växjö och begraven jämte sin hustru i Mörnerska gravkoret på Blädinge kyrkogård Kronobergs län. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och var med i affären vid Fredrikshamn 1788, reträtten från Högfors 1789 samt bataljerna vid Valkiala och Keltis baracker. Gift 1792-03-18 på Hösterum i Mogata socken Östergötlands län med friherrinnan Eva Carolina Leijonhufvud, född 1771-05-02, död 1855-02-17 i Växjö och begraven i Blädinge socken Kronobergs län, dotter av kammarherren, friherre Knut Henrik Leijonhufvud, och grevinnan Catharina Gustaviana Sperling.

Barn:

 • Carl, född 1792. Landshövding. Död 1870. Se tab 5.
 • Knut Stellan, född 1794. Major. Död 1866. Se tab 6.
 • Sofia Catharina Carolina, född 1797-09-07 i Växjö, död 1799-12-05 Långdunker .
 • Eva Sofia Lovisa, född 1802-04-20 i Växjö, död 1808-06-14.

TAB 5

Carl (översiktstab 3, son av Carl Stellan, tab 4), född 1792-12-18 Hösterum. Inskriven i Växjö skola 1802-09-16. Student i Lund 18093. Kammarjunkare s. å. 10/7. Auskultant i Göta hovrätt 1810-08-12. Häradshövdings n. h. o. v. 1816-01-24. Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt 1817–1819. Lagman på Gotland 1820-06-14. Kammarherre hos drottningen 1823-06-20. Vice landshövding i Kronobergs län 1826-09-21 på 3 månader. Ånyo förordnad därtill s. å. 20/12. Landshövding i nämnda län 1827-05-09. RNO 1829-06-29. KNO 1848-11-27. Kmstk NO 1854-12-18. Avsked från landshövdingämbetet 1863-05-05. Död 1870-05-02 i Växjö. Gift 1825-09-09 Näsby med friherrinnan Constantia Charlotta Ottiliana Wrede af Elimä, född 1801-07-23 Penningby, död 1855-05-11 i Växjö, dotter av överstelöjtnanten, friherre Casper Wrede af Elimä, och Charlotta Arfwedson.

Barn:

 • Carl Casper, född 1826-07-08, död s. å. 10/7.
 • Eva Charlotta (Lotten), född 1827-08-17 i Växjö, död ogift 1879-11-27 i Stockholm och begraven liksom sin broder Stellan Fabian i Mörnerska gravkoret på Blädinge kyrkogård Kronobergs län.
 • Stellan Fabian, född 1830-02-16 i Växjö, död ogift 1872-04-06 i Väderslövs socken Kronobergs län.

TAB 6

Knut Stellan (översiktstab 3, son av Carl Stellan, tab 4), född 1794-09-06 Hösterum. Sergeant vid Kronobergs regemente 1800-03-10. Inskriven vid Växjö skola 1803-03-08. Kadett vid Karlberg 1807-09-30. Utexaminerad 1808-09-22. Fänrik vid Svea livgarde 1809-07-09. Löjtnant därst. 1815-04-13. Kapten i armén s. å. 6/5 och i regementet 1820-06-30 samt vid regementet 1824-11-02. RSO 1823-07-04. Major vid Kronobergs regemente 1824-12-21. Avsked 1837-06-20. Död 1866-11-10 på Vallsnäs i Nykils socken Östergötlands län. Han bevistade kriget i Norge 1814, gick 1815 i rysk tjänst och tjänstgjorde såsom kompanichef vid ockupationsarmén 1816 och 1817 i Frankrike. Återkom 1819 till fäderneslandet. Gift 1832-05-18 på Falsterbo bruk i Hjorteds socken Kalmar län med Ulrika Christina Margareta Montgomery (Ulla), född 1814-08-28 på nämnda bruk, död 1897-05-18 i Linköping, dotter av överstelöjtnanten David Robert Montgomery B, och Gertrud Christina Liljenstolpe, i hennes 2:a gifte. Änkegrevinnan Mörner, född Montgomery, ägde Vallsnäs.

Barn:

 • Carl Robert Stellan, född 1833. Sekreterare. Död 1875. Se Tab. 7.
 • Carolina Christina Elisabet (Elise), född 1836-10-12 på Vallsnäs, död 1913-03-05 Bångbro (Torsvi förs, Uppsala län, db). Gift 1857-09-17 på Vallsnäs med löjtnanten, friherre Carl Maximilian Hermelin, född 1828, död 1923.

TAB 7

Carl Robert Stellan (översiktstab 3A, son av Knut Stellan, tab 6), född 1833-11-12 på Vallsnäs. Student i Uppsala 1852-06-11. Filosofie kandidat 1857-05-29. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1858. Företog en utländsk resa i vetenskapligt ändamål 1859–1860. Disputerade pro gradu 1860. Filosofie doktor s. å. 31/5. Aktuarie i statistiska centralbyrån 1861-06-21. Notarie hos vetenskapsakademien 1865. Sekreterare i nämnda byrå 1867-11-01. RDDO 1869-01-08. Tjänstledig s. å. 15/5. Avsked 1870-10-27. Död 1875-03-20 på sin egendom Hovsta i Björkviks socken Södermanlands län. Gift 1861-10-03 i Uppsala med Sara Lovisa Ulrika (Sally) Fries, född 1836-10-03 i nämnda stad, domkyrkoförs (fb), död där 1905-03-30 och begraven på Bro kyrkogård, dotter av professorn Elias Magnus Fries och Christina Wieslander. Änkegrevinnan Mörner, född Fries, sålde 1875 Hovsta, men ägde Marieberg i Björkviks socken Södermanlands län samt hälften i hemmanet Näverdal i Nykils socken Östergötlands län.

Barn:

 • Knut Elias, född 1862-09-16 i Uppsala, död 1866-04-09 i Stockholm.
 • Carl Tore, född 1864. Före detta professor. Död 1940. Se Tab. 8.
 • Robert Fredrik, född 1866. Före detta kapten. Se Tab. 9.
 • Gertrud Hilda Christina, född 1868-02-16 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1953-02-28 (Karlskoga förs, Örebro län, db). Gift 1895-04-03 i Ersta kapell i nämnda stad med vice komministern vid Uppsala domkyrka, sedan rektorn vid prins Gustafs skola, filosofie kandidat Johan Daniel Viotti, född 1865-08-17 i Gillberga socken Värmlands län, död 1912-02-21 i Uppsala, domk. förs (db).
 • Maria Elisabet, född 1869-02-06 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1949-02-27 i Saltsjöbaden (db nr 10). Gift 1890-08-21 på Marieberg med före detta majoren i armén. Före detta kaptenen vid Södermanlands regemente, RSO m. m., Carl Otto August von Sydow, född 1859-04-18 Edeby. Död 1946-04-23 i Saltsjöbaden.
 • Sara Tyra Margareta, född 1870-11-19 på Hovsta. Stiftsjungfru. Död 1955-05-09 (Björkviks förs, Södermanlands län, db). Gift 1893-07-07 i Björkviks kyrka med godsägaren, friherre Ernst Maximilian Hermelin, född 1865, död 1955-06-23 (Björkviks förs, Södermanlands län, db).
 • Anna Ulrika (Ulla), född 1873-06-13 på Hovsta, Björkviks förs, Södermanlands län. Stiftsjungfru. Hon återköpte 1912 nämnda egendom. Död 1961-06-09 i Björkviks förs, Södermanlands län (db). Gift 1:o 1895-08-17 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med löjtnanten i norska armén, sektionsingenjören vid Elbe–Trawe-kanalen, envoyén Sam Eyde, från vilken hon blev skild, född 1866-10-29 i Arendal i Norge. Gift 2:o 1914-10-25 (Björkviks förs, Södermanlands län, vb) med godsägaren Alexander Reinhold Gustaf Otto von Arnold, av estländsk adlig ätt, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1889-07-26 med Maria Josefina von Poll, av en i Sverige adlad men ej introd. ätt, född 1871-01-17, död 1909-05-30), född 1865-06-11 på Türpsal i Estland, död 1926-07-13 på Hovsta (Björkviks förs, Södermanlands län, db).

TAB 8

Carl Tore (översiktstab 3A, son av Carl Robert Stellan, tab 7), född 1864-08-24 i Sånga socken Stockholms län. Mogenhetsexamen i Uppsala 1882-05-23. Student i Uppsala s. å. Med. filosofie examen 1883-05-24. Amanuens vid medicinsk-kemiska laboratoriet 1886-09-011888-09-01. Med. kandidat 1888-05-23. Läkare vid Gräbbestads badort somrarna 1890 och 1892–1895. T. f. laborator vid ovann. institution 1891-09-01–1894-07-09. Med. licentiat 1891-05-30. Legitimerad läkare s. å. 1/9. Disputerade för med. doktorsgraden 1892-05-25. Prom. Med. doktor s. å. 31/5. Docent i medicinsk kemi vid Uppsala universitetet s. å. 14/6. Extra ordinarie professor i medicinsk och fysiologisk kemi 1894-07-10. Lärare i organisk kemi vid fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala 1895–1923. Ledamot av direktionen för Uppsala hospital och asyl 1901-03-15–1916-01-01. Ledamot av giftstadgekommittén 1902 och av apoteksvarulagstiftningskommittén 1904. RNO 1904-12-01. LVS 1908. Professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid universitetet i Uppsala 1909-01-01. Förordnad att förrätta apoteksinspektioner 1910 och fr. 1912. LVA 1913-01-08. KN02kl 1924-06-06. Avsked 1929-06-27. Hedersledamot av Upplandsnation i Uppsala 1894. Hedersledamot av Naturvetenskapliga Studentsällskap. i Uppsala 1911. Hedersledamot av Farmaceutiska föreningen 1911. Uppsala skyttegillesförtjänstmedalj i guld 1911. Biogr. i Väd?. Död 1940-09-07 i Uppsala (Uppsala domk. förs, db nr 386). Gift 1893-05-09 i Göteborg med Linnéa Margareta Fries, född 1873-10-29 i nämnda stad, död 1945-06-10 i Uppsala (Domk. db nr 272), dotter av med. doktor Oskar Robert Fries och Sofia Elisabet Bergman.

Barn:

 • Linnea, född 1893-11-24 och död s. å. 25/11 i Uppsala.
 • Ulla Elisabet (Beth), född 1895-03-02 i Uppsala, liksom syskonen. Död 1980-02-14 i Hammarö förs, Värmlands län. Gift där 1928-01-07 (domk. förs, vb) med lantbrukaren David Harald Larberg (tidigare: Johansson), född 1895-02-24 i Botilsäters socken Värmlands län. Död 1994-01-18 i Hammarö förs, Skoghall.
 • Carl Robert, född 1896-06-28. Studentexamen i Uppsala 1914. Filosofie kandidat 1916. Inredningsarkitekt. Död 1952-07-09 i S:t Jakobs förs, Stockholm (db). Gift 1:o 1944-01-28 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb nr 465) med Sif Inga-Maja Bergman från vilken han blev skild, äktensk upplöst gn Stockholms RR:s utslag 1947-12-30, född 1906-01-16.
 • Otto Elias, född 1898-03-20, död 1899-05-15 i Uppsala.
 • Anna Margareta Aurora, född 1900-01-01 i Uppsala. Rödakorssyster. Avdelningssköterska vid akademiska sjukhuset i Uppsala 1926. Gift 1936-07-15 i S:t Ibb socken, Malmö (vb) med med. licentiat friherre Adolf Hilding Rappe i hans 2:a gifte.
 • Eva Carola Lovisa, född 1904-06-15 (enl datan) (EÄ 1904-07-15). Lärarinna vid Sofielunds sinnesslöanstalt vid Strömsholm 1928.
 • Stellan Arne, född tvilling 1905-09-03. Hönsskötare. Död 1931-12-28 för egen hand i Örberga socken, Östergötlands län (Uppsala domkyrkoförs, db 554) och begraven i Uppsala.
 • Sally Dagmar Carmen, född tvilling 1905-09-03 i Uppsala.
 • Astrid Hilda Saima, född 1907-08-29 i Uppsala. Gymnastikdirektör. Gift 1934-08-31 i Helsingfors (Uppsala domkyrkoförs, vb 151) med löjtnanten vid Upplands regemente Axel Valter Tillæus, född 1902-09-01.

TAB 9

Robert Fredrik (översiktstab 3A, son av Carl Robert Stellan, tab 7), född 1866-02-28 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm. Mogenhetsexamen 1885-05-20. Student i Uppsala s. å. och vid Lausannes akademi 1885–1886. Volontär vid Södermanlands regemente 1886-03-26. Sergeant därst. 1887-05-30. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/11. Svenska militärstenografiska föreningens sekreterare 1890–1893. Elev vid krigshögskolan 1892–1894. Redaktionssekreterare vid stenograf tidskriften »Hermes» 1893. Löjtnant 1895-05-17. Andre lärare vid Älvsborgs läns folkhögskola s. å. Föreståndare för Birka folkhögskola i Ås socken Jämtlands län 1901-10-011928-09-30. Avsked från beställning på stat 1903-04-06. Kapten i regementet 1904-12-02. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i reg:s reserv 1905-09-06. Avsked ur reserven 1906-12-31. Grundare och ägare av samt rektor för Åsgårds skolkoloni 1906-07-01–1916-06-30. Rektor för Birka lanthushållsskola 1917-05-15–1928-09-30. RVO 1921-06-06. Grundare och ägare av barnhemmet Solbacken i Ås socken sedan 1922-07-01. Föreståndare för Birkas försöksstation för köksväxtodling 1923-04-01. RNO 1926-09-15. Föreläsare. Har utgivit läroböcker ävensom reseminnen. Ägde Torsta 1906–1918 och äg. Jomsborg sedan 1907, båda i Ås socken. Gift 1898-09-20 i Borås kyrka med Svea Hilma Emilia Palm, född 1872-07-24 på Skogsholm vid Borås, föreståndarinna för Birka folkhögskola 1901-10-011928-09-30 och för Birka lanthushållsskola 1917-05-15–1920-12-31, dotter av telegrafassistenten Jöns Bengt Palm och Hilma Maria Löfgren.

Barn:

 • En dödfödd dotter 1899-11-09 i Herrljunga.
 • Svea Maria Linnea, född 1901-04-19 i Herrljunga. Stiftsjungfru. Gift 1923-08-15 på Birka med läraren vid Birka folkhögskola, pastorn, teol. kandidat Carl Gerhard Ringmar, född 1893-11-02 i Sköldinge socken
 • Margit Eva Viola, född 1902-12-03 i Hof i Ås' socken. Stiftsjungfru. Gift 1927-08-09 på Birka (Ås förs, Jämtl., vb) med komministern i Stora Malms församl. av Strängnäs stift Per Holger Abrahamsson, född 1895-03-07 i Stigtomta socken. Kyrkoherde.
 • Karin Margareta Gullviva, född 1903-12-07 i Hof, Ås förs, Jämtland. Stiftsjungfru. Gift 1930-06-08 i Ås förs, Jämtland (vb 3) med löjtnanten i Fortifikationens reserv. Filosofie kandidat Erik Nilsson, född 1894-05-19 i Kalmar.
 • Åslög Ulrika Brunkulla (Ulla), född 1907-08-05 på Birka. Lärarinna vid barnhemmet Solbacken 1928.
 • Barbro Elisabet Blåsippa (Bisse), född 1909-01-08 på Birka (Ås förs, Jämtland, fb). Gift 1935-09-08 i Strängnäs (Engelbrekts förs, Stockholm, vb 191) med med. licentiat Carl Gunnar Odén, född 1908-03-01 i Timrå förs.

TAB 10

Hampus Elof (översiktstab 4, son av Carl Gustaf, tab 3), född 1763-09-04 Gemmatorp. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1773-12-29. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1778. Kornett därst. s. å. 11/3. Löjtnant 1785-03-02. Ryttmästare 1790-03-07. RSO s. å. 2/5. Kapten vid lätta livdragonkåren 1792-07-20. Sekundmajor vid livhusarregementet 1793-07-28. Överste i armén och kaptenlöjtnant i survivance vid livdrabantkåren 1794-02-02. LMA s. å. Överstelöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1795-02-07. Överste för Smålands lätta kavalleriregemente 1800-06-12 och för husarregementet 1801-07-13. Generalmajor 1807-09-25. KSO s. å. 24/11. KmstkSO 1811-10-03. Generallöjtnant 1812-01-12. RRS:tAO1kl 1814-05-08. Chef för konungens livdrabantkår. L. Adjutant hos konungen. Inspektör för kavalleriet 1816-01-09. Död 1824-02-24 Hörningsholm och begraven i grevl. Bondeska graven vid Mörkö kyrka. 'Han var känd för sin kvickhet och under sitt självgivna namn Hampus Husar.' Gift 1795-11-08 Toftaholm med grevinnan Magdalena Margareta Bonde af Björnö, född 1773-02-10 på Vittskövle i likanämnd socken Kristianstads län, död 1811-10-04 Traneryd och begraven i Mörnerska gravkoret på Blädinge kyrkogård Kronobergs län, dotter av hovmarskalken, greve Johan Gustaf Bonde af Björnö, och friherrinnan Charlotta Fredrika Hamilton af Hageby.

Barn:

 • Margareta Christina Charlotta, född 1796-09-09, död 1875-02-02 på Ängsö i likanämnd socken Västmanlands län. Gift 1815-04-04 Hedenlunda med kammarherren, friherre Bleckert Gustaf Vilhelm Wachtmeister af Björkö, i hans 2:a gifte, född 1786, död 1841.
 • Anna Magdalena Elisabet (Malin), född 1802-04-19 i Jönköping, död 1866-10-29 i Stockholm och begraven därst. på Johannes kyrkogård. Gift 1821-10-18 på Hörningsholm med kammarherren, friherre Sten Leijonhufvud, född 1796, död 1869.

TAB 11

Adolf (översiktstab 5, son av Carl Gustaf, tab 3), född 1765-01-05 Oby. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1780-07-02. Sergeant vid Kalmar regemente 1781-08-03. Fänrik därst. 1782-01-30. Transp. till Sprengtportska regementet 1783-04-30. Löjtnant därst. 1786-08-08. Ryttmästare vid Zelowska kosackregementet 1788-10-20 och vid norra skånska kavalleriregementet 1791-04-14. Överadjutant och major i armén 1796-07-11. RSO 1801-05-28. Major vid skånska linjedragonregementet s. å. 9/9. Avsked 1819-02-16. Död 1828-01-27 Gedsholm. Han var bl. a. med i sjöslaget vid Hogland. Gift 1792-10-19 Häckeberga med Beata Sofia Silfverskiöld, född 1771-12-23 på Häckeberga, död 1844-09-14 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken Kristianstads län och begraven s. å. 18/9 i Ekeby kyrka, dotter av majoren Jakob Tage Silfverskiöld, och hans 2:a fru Maria Constantia Dahlstierna.

Barn:

 • Sofia Constantia Gustava, född 1793-11-02, död 1877-06-14 i Strängnäs. Gift 1816-07-13 Sparreholm med sin farbrors frus farbror, överstelöjtnanten, friherre Gustaf Johan Silfversparre, född 1771, död 1858.
 • Carl Tage, född 1794. Kapten. Död 1851. Se tab 12.
 • Stellan Hampus, född 1796. Kapten. Död 1857. Se tab 13.
 • Anna, född 1798-05-06 Duveke s socken Malmöhus län, död ogift 1861-07-21 i Köpenhamn (Ekeby förs, Malmöhus län).

TAB 12

Carl Tage (översiktstab 5, son av Adolf, tab 11), född 1794-11-10 Duveke s socken Malmöhus län. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1799-09-12. Fänrik vid Kronobergs regemente 1810-10-10. Löjtnant i armén 1817-02-25 och vid nämnda regemente 1818-02-07. Kapten därst. 1825-02-01. Avsked 1828-05-28. Död 1851-02-26 Eriksberg. 'Han bevistade 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland, Holstein och Norge.'. Gift 1827-04-03 med Charlotta Wickelius i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1822 med godsägaren, assessorn Elias Reinhold Berg, född 1772 i Stockholm, död 1826),4 född 1804, död 1872-09-03, dotter av kontraktsprosten i Konga härad, kyrkoherden i Väckelsångs pastorat av Växjö stift, professorn Andreas Wickelius och Benedikta Margareta Bergendorff. 4

Barn:

 • Adolf, född 1828-01-17 på Eriksberg. Kadett vid Karlberg 1843-09-07. Avgången 1846-02-05. Död 1847-10-06 på Java.
 • Carl Stellan, född 1837-03-19, död 1850-10-13.

TAB 13

Stellan Hampus (översiktstab 6, son av Adolf, tab 11), född 1796-06-05 Duveke s socken Malmöhus län. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1793-09-03. Fänrik vid Smålands dragonregss infanteribataljon 1810-05-15. Löjtnant därst. 1815-05-02. Kapten vid Smålands grenadjärbataljon 1827-03-22. RSO 1837-01-28. Avsked 1850-01-18. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1857-01-01 i Växjö. Han bevistade 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland och Norge. Gift 1828-09-16 Huseby med grevinnan Ebba Sofia Piper, född 1806-06-04 Mariedal, död 1874-10-03 i Lidköping, dotter av överstekammarjunkaren, greve Gustaf Piper nr 46, och friherrinnan Jacquette Eleonora Du Rietz af Hedensberg nr 299.

Barn:

 • Jacquette Sofia, född 1829-10-26 i Lekeryds prästgård, Kronobergs län, död ogift 1900-03-01 på Villa Giacomina. Ägde denna egendom m fl gårdar i Gösslunda socken, Skaraborgs län.
 • Ebba Christina, född 1830-10-12 på Lästad i Blädinge socken Kronobergs län, död ogift 1890-06-12 på Villa Giacomina.
 • Sofia Lovisa Beata Aurora, född 1832-02-26 på Lastad, död 1912-12-30 i Växjö. Gift 1862-01-12 Ålycke med kaptenen, friherre Hans Melker Wachtmeister af Björkö, född 1830, död 1882.
 • Gustaf Hampus Adolf, född 1833-01-02 på Lastad, död ogift 1862-07-01 på majorsbostället Silboholm i Sils socken Skaraborgs län.
 • Carl'' Axel, född 1834-02-04 på Lästad. Lantbrukare. Död ogift 1902-12-19 i Lidköping.
 • Oskar Stellan, född 1837. Anställd vid handelsflottan. Död 1863. Se Tab. 14.
 • Hulda Charlotta, född 1841-12-26 Torp, död 1926-04-24 i Jönköping. Gift 1861-11-17 Ålycke med hovrättsrådet i Göta hovrätt, RNO, Johan Fredrik von Sydow, född 1833-11-23 i Gävle, död 1905-08-31 i Mullsjö i Nykyrka socken Skaraborgs län.
 • Eugen, född 1844-03-03 i Växjö, död ogift 1892 26 3 i nämnda stad.

TAB 14

Oskar Stellan (Claes Stellan Oskar enl. adk. 1863) (översiktstab 6, son av Stellan Hampus, tab 13), född 1837-02-23 Benestad. Avgick för utrikes resa 1863 i slutet av okt. från Göteborg med fartyget »Ludvig», destinerat till Ostindien samt omkom jämte den övriga besättningen i dec. s. å. Trolovad med Emma Christina Schultz, död 1926.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1863. F d. Lantbrukare. Se tab 15.

TAB 15

Johan Adolf (översiktstab 6, son av Oskar Stellan, tab 14), född 1863-06-23. RHD protokoll 1883-10-20. Enligt Kungl. Majt.s dom 1882-12-29 förklarad berättigad till arv som barn av laggift säng. Före detta lantbrukare. Död 1943-07-04 i Göteborg (Domk., db nr 69). Gift 1891-09-08 i Göteborg med Anna Isabella Bernhardina Stierneman, född 1870-05-01 i nämnda stad, död 1945-11-02 i Göteborg. Domk. (db nr 100), dotter av sjökaptenen Knut Sebastian Stierneman och Anna Margareta Ohlsson.

Barn:

 • Knut Stellan Adolf, född 1892. Befraktare. Se Tab. 16.
 • Irma K (Ch) ristina Margareta Annasdotter, född 1893-11-02 Lidaholm. Gift 1928-04-05 i Göteborg (domk. förs, vb) med grosshandlaren Joel Sperling Mendes, född 1891-05-08 i Örebro. Död 1949-09-30 i Lindome förs, Göteborgs och Bohus län (db).
 • Stanley Bertil Oskar Sebastian, född 1896. Kontorschef. Se Tab. 17.
 • Stella Bernhardina Adolfina, född 1899-03-17 i Lidköping. Gift 1928-04-05 i Göteborg med Kammarskrivaren Johan Harald Synnergren, född 1892-12-21.
 • Irma Isabella Mary Anne, född 1901-09-26 i Lidköping, död där 1902-04-24.

TAB 16

Knut Stellan Adolf (översiktstab 6, son av Johan Adolf, tab 15), född 1892-01-21 Lidaholm Köpman. Befraktare i Göteborg. Död 1950-05-10 i Göteborg (Annedals förs, db). Gift 1923-09-08 i Göteborg med Inez Maria Zoir, född 1896-11-05 i Honfleur, Frankrike, död 1967-08-24 i Göteborg, Västra Frölunda förs (db), dotter av konstnären Carl Emil Zoir och Hildegard Julia Charlotta (Zoir?).

Barn:

 • Knut Stellan Hampus, född 1924-08-20 i Göteborg (Domkyrko förs).
 • Hans Gustaf Adolph (EÄ Adolf), född 1927-04-18 i Göteborg (Karl Johans förs).
 • Britta Anne-Marie, född 1931-08-23 i Göteborg (Karl Johans förs, fb).

TAB 17

Stanley Bertil Oskar Sebastian (översiktstab 6, son av Johan Adolf, tab 15), född 1896-03-15 i Lidköping. Gift 1927-07-10 i Fors kyrka, Fors förs, Jämtlands län (Göteborg, Haga förs, vb) med telegrafexpeditören Anna Margareta Eriksson, född 1901-04-28 i Fors förs, Jämtlands län (fb), dotter av hemmansägaren Jonas Olof Eriksson och Märta Margareta Jonsson.

Barn:

 • Bertil Adolf Jonas Lennart, född 1928-05-25 i Göteborg, domk. förs (fb).
 • Bengt Olof Johan Stellan, född 1929-09-30 i Göteborg.
 • Claës Göran Oscar Knut, född 1934-03-27 i Mölndals förs, Göteborgs och Bohus län
 • Christina Margareta Anna, född 1941-05-22 i Göteborg (Vasa förs, Göteborg, fb nr 81).

TAB 18

Claes Erik (översiktstab 7, son av Carl Gustaf, tab 3), född 1766-05-04 Gemmatorp. Furir vid Kronobergs regemente 1773-12-13. Fänrik därst. 1777-12-17. Löjtnant 1785-05-14. Avsked 1789-05-02. Hovmarskalk 1813. Död 1838-09-23 på Ängsö i likanämnd socken Västmanlands län. Han ägde en tid Ryningsholm och Torseryd, båda i Höreda socken Jönköpings län, vilka egendomar han fick med sin 1:a fru. Gift 1:o 1791-01-19 på Ryningsholm med Ulrika Emerentia Riddersköld, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1813-02-23 på Dalhem i likanämnd socken, Kalm., med extra ordinarie kanslisten, k. sekreteraren Carl Valdemar Enelius, född 1791-09-24, död 1858-04-21), född 1776-01-19 på Ryningsholm i Höreda socken Jönköpings län, död 1823-10-20 Tannefors Gift 2:o 1813-06-06 Hjortsberga med Eva Margareta Charlotta Silfversparre, född 1796-05-03 på nämnda egendom, död 1864-12-08 i Kristinehamn, dotter av ryttmästaren Carl Axel Silfversparre, och friherrinnan Ulrika Eleonora Lovisin.

Barn:

 • 1. Sofia Charlotta, född 1791-10-12 i Höreda socken, död 1836-01-15. Gift 1831 med hovjunkaren Carl Vickman Tigerschiöld, i hans 1:a gifte, född 1797, död 1867.
 • 1. Nils Gustaf, född 1793. Löjtnant. Död 1843. Se Tab. 19.
 • 1. Eva Ulrika Emerentia, född 1796-01-30 på Ryningsholm, död 1865-01-15 i Nyköping. Gift 1813-03-25 Gåvetorp med överstelöjtnanten Arvid Magnus Nordenstolpe, född 1785, död 1869.
 • 1. Otto, född 1801. Fänrik. Död 1866. Se tab 22.
 • 1. Bror Vilhelm, född 1803. Kammarjunkare. Död 1875. Se Tab. 27.
 • 2. Carl August, född 1814-05-14 på Gåvetorp, död där 1815-01-20 och begraven i Mörnerska gravkoret på Blädinge kyrkogård Kronobergs län.
 • 2. Albert Stellan, född 1820. Kapten. Död 1875. Se Tab. 35.
 • 2. Ebba Charlotta, född 1827-01-15 på Tullgarn i Hölö socken Södermanlands län, död 1899-11-13 i Stockholm. Gift 1846-10-16 Långdunker med löjtnanten i armén och löjtnanten vid Jämtlands fältjägarregemente Georg Johan Vilhelm Brandt, född 1816-08-30 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm, död 1896-09-26 i nämnda stad.

TAB 19

Nils Gustaf (översiktstab 7, son av Claes Erik, tab 18), född 1793-05-05 i Höreda socken. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1809-10-10. Transp. som kornett till Smålands dragonregemente 1812-07-28. Löjtnant därst. 1818-05-11. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén 1821-12-04. Avsked ur armén. Död 1843-09-07 Hult och begraven i Mörnerska gravkoret på Blädinge kyrkogård. Gift 1828-06-24 Marielund med Eva Aurora Vilhelmina von Platen, född 1802-01-00, död 1848-11-20 i Jönköping.

Barn:

 • Claes Gustaf Ernst, född 1829. Kammarherre. Död 1895. Se Tab. 20.
 • Eva Lovisa Ulrika, född 1830-05-13 på Hult, död ogift 1893-11-05 i Stockholm.
 • Augusta Aurora Matilda, född 1834-06-01 på Hult, död ogift 1899-01-30 i Linköping.
 • Juliana Elisabet Magdalena Charlotta (Betty), född 1837-11-06 på Hult, död ogift 1911-01-08 i Engelbrekts förs, Stockholm (db).

TAB 20

Claes Gustaf Ernst (översiktstab 8, son av Nils Gustaf, tab 19), född 1829-04-05 Gåvetorp. Kadett vid Karlberg 1845-04-03. Utexaminerad 1852-06-21. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente s. å. 9/7. Löjtnant 1856-04-03. Kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1857–1861. Ordonnansofficer hos hertigen av Dalarna 1861-09-02. Adjutant hos hertigen av Dalarna 1863-09-26. Avsked ur krigstjänsten 1867-05-03. Kammarherre 1868-05-03. Död 1895-12-03 i Linköping. Ägde Lunnevad i Sjögestads socken Östergötlands län 1867–1875, Syagård, Mogarp och Pärstorp i Sya socken i nämnda län samt Tyftingemar i Västrums socken Kalmar län. Gift 1864-10-04 på Mantorp i Veta socken Östergötlands län med friherrinnan Matilda Lovisa Napoleona Palmqvist, född 1841-03-17 Hällerö, död 1920-11-21 i Linköping (db), dotter av löjtnanten, friherre Carl Magnus Napoleon Palmqvist, och Hedvig Burén [se adliga ätten af Burén nr 2231.

Barn:

 • Hedvig Eva Matilda, född 1865-08-18 i Växjö. Död 1941-12-07 i Stockholm (Linköpings förs, Östergötlands län, db nr 334). Gift 1:o 1895-05-30 i Linköping med mariningenjören Carl Ludvig Charles Stenström, från vilken hon 1905 blev skild, född 1856-04-09 i Östergötlands län. Död 1936-05-31 i Anvik, Alaska (meddel. från konsulatet i San Fransisco genom U. D.). Gift 2:o 1909-03-23 i Linköping (domk. förs, vb) med lotskaptenen och chefen för norra lotsdistriktet, RVO, Johan Emil Bohm i hans 2:a gifte, född 1862-06-24. Död 1936-06-11 i Linköpings domk. förs (db 178).
 • Nils Claes August Napoleon, född 1868-03-26 Lunnevad s socken Östergötlands län, död 1873-05-23 på Mantorp.
 • Hedda Carolina Lovisa, född 1869-12-28 på Lunnevad, Skögestads förs, Östergötlands län.
 • Augusta Elisabet Maria, född 1871-09-20 på Lunnevad. Död 1938-06-30 i Vänersborg. Gift 1898-09-30 i Linköping med förste provinsialläkaren i Älvsborgs län, RNO, RVO m. m., med. doktorn Nils Jakob Hugo Englund i hans 2:a gifte (gift 1:o 1890-09-02 i Borås med Hedvig Vilhelmina Sundbäck, född 1866-09-13, död 1896-04-17 i Backe i Fjällsjö socken, Västra-norrl., dotter av fabrikören Carl Alfred Sundbeck och Maria Vilhelmina Odenius), född 1856-08-26 på Saxared i Gällstads socken Älvsborgs län, död 1924-01-12 i Vänersborg, 1924-01-13 (db).
 • Nils Claes Napoleon, född 1873-06-13 på Mantorp. Mogenhetsexamen 1895. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1896. Utexaminerad 1898. RVO 1926-02-05. RRJohO 1949. Äg Sya och Mogarp i Sya socken, Östergötlands län. Innehade efter sin kusin greve Carl Adam Ludvig Lewenhaupts död 1957 Stora Lillienbergska fideikommisskapitalet. Gift 1903-04-28 i Jakobs kyrka i Stockholm med Hellevi Lovisa (Wivan) Cedergren, född 1878-01-21 i Jakobs förs, Stockholm. Dotter av jägmästaren Albert Gotthard Nestor Cedergren och grevinnan Anna Ulrika Hillevi Nadeschda Mörner af Morlanda.
 • Matilda Sofia Ulrika, född 1876-10-16 på Mantorp, Skögestads förs, Östergötlands län. Gift 1896-09-21 i Linköpings domkyrka med godsägaren Ivar Burén, född 1864. Död 1938-06-04.

TAB 21

Knut Hjalmar Napoleon (översiktstab 8, son av Claes Gustaf Ernst, tab 20), född 1874-12-11 Mantorp. Mogenhetsexamen 1896-06-05. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 8/6. Sergeant därst. 1897-08-01. Elev vid krigsskolan s. å. i sept. Fanjunkare i regementet 1898-08-15. Officersexamen s. å. 30/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/12. Löjtnant därst. 1902-04-25. Kapten 1910-02-02. RSO 1919-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i reg:s reserv 1926-06-04. Major i armén s. d. 1940-02-16 erhållit tillstånd av Kungl. Maj:t att återinträda i Livgrenadjärreg:tets reserv. Gift 1908-10-12 i Boxholms kyrka (Ekeby förs, Östergötlands län, vb) med Alice Burén, född 1887-06-26 på Flemminge i Ekeby socken Östergötlands län, dotter av disponenten Carl Hjalmar Pontus af Burén nr 2231, och Hedvig Sofia Louise Sjögreen.

Barn:

 • Carl Herbert Napoleon, född 1909-10-09 i Linköping, liksom syskonen.
 • Claes Otto Hjalmar, född 1910-12-17. Linköpings domk. förs (fb).
 • Louise Hjalmarsdotter, född 1918-05-09 i Linköpings domk. förs (fb).
 • Madeleine Hjalmarsdotter, född 1922-08-25 i Linköpings domk. förs (fb).

TAB 22

Otto (översiktstab 7, son av Claes Erik, tab 18), född 1801-07-04 Ryningsholm. Inskriven i Växjö skola 1812-09-30. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Avgången s. å. 23/12. Fänrik vid 1. Livgrenadjärregementet 1821-06-10. Avsked 1823-08-19. Död 1866-10-03 Janehill. Gift 1825-03-08 i Eksjö med Juliana Catharina Lillja, född 1797 i nämnda stad, död 1864-02-17 på Janehill.

Barn:

 • Claes Gustaf Robert Hjalmar, född 1827-06-05 Björnhult
 • Albert Ivan Valfrid, född 1828. Lokomotivförman. Död 1878. Se Tab. 23.
 • Ebba Ottilia Charlotta (Jane), född 1830-08-07 på Glassås Norregård i Linderås socken Jönköpings län, död 1898-04-11 i Stockholm. Gift 1853-05-29 i Medevi med stationsinspektoren vid Mariannelunds station å Nässjö–Oskarshamns järnväg Per Georg Aschan, född 1824-05-03 i Eksjö, död 1895-03-26 på Mariannelund i Hässleby socken Jönköpings län.
 • Axel Gerhard Hampus, född 1832-07-02, död 1834.
 • Julia Ulrika Elisabet, född 1834-02-18/2 på Solberga i likanämnd socken Jönköpings län, död 1867-04-05 i Stockholm och begraven i Anrepska familjegraven i Kils kyrka Örebro län, men därifrån 1876 förd till mannens grav på Norra kyrkogården vid Stockholm. Gift 1855-02-09 på Hammar Värmlands län med överdirektörsassistenten Frans Gustaf Anrep, i hans 1:a gifte, född 1826, död 1875.
 • Carl Erik Herman Otto, född 1836. Apotekare. Död 1909. Se Tab. 24.

TAB 23

Albert Ivan Valfrid (översiktstab 7, son av Otto, tab 22), född 1828-09-03 Björnhult. Deltog såsom frivillig i dansk-tyska kriget 1848–1849. Verkmästare vid mekanisk verkstad i Björneborg i Finland. Lokomotivförman vid statens järnvägar. Död 1878-06-23 i Örebro. Gift 1868-08-22 i Hallsberg med Hädda Hedvig Margareta Malmberg, född 1840-06-21 i Sala (fb), död 1922-06-20 i Linköping, domk. förs (db), dotter av hovslagarmästaren Gustaf Malmberg och Brita (Birgitta) Maria Johansson.

Barn:

 • Sigrid, född 1869-06-10 i Stockholm, död där s. å. 20/7.
 • Cidi, född 1870-12-03 i Stockholm. Telegrafistexamen 1891-11-27. Extra ordinarie telegrafist i Nässjö. Död 1936-03-13 i Stockholm, Högalids förs (db 106). Gift 1900-01-26 i Virestads socken Kronobergs län med förste stationsskrivaren vid Nässjö–Oskarshamns järnväg Viktor Ivar Vilhelm Strömqvist, född 1873-04-06.
 • Hampus Ivan, född 1872-05-28 i Kristinehamn. Har överflyttat till Nordamerika. Levde enl. 1921 års Ak i Forrest City, USA.
 • Ester Gabriella Henrietta, född 1875-08-01 i Kristinehamn. Elev vid tekniska skolan i Stockholm 1895-10-01. Artist (målarinna). Död 1924-04-30/4 i Linköpings domkyrkoförs (db). Gift 1900-10-10 med postmästaren i Linköping Harald Vilhelm Tage Möllerberg, född 1868-05-26 i Julita socken Södermanlands län. Död 1949-09-17 i Linköpings domkyrkoförs (db).

TAB 24

Carl Erik Herman Otto (översiktstab 9, son av Otto, tab 22), född 1836-04-24 på Solberga. Elev på apoteket i Växjö 1854-02-00. Farm. Stud. examen i nämnda stad 1858-07-22. Konditionerade å nämnda apotek till s. å. i okt. Anställd å apoteket Morianen i Stockholm 1858-11-00–1859-08-01 och å apoteket Nordstjernan i nämnda stad 1859-08-01–1861-05-15. Vistades i Finland 1861-05-20–15/8. Anställd på apoteket i Nora s. å. 20/8–1/11. Apotekarexamen 1863-05-28. Konditionerade å apoteket i Vadstena s. å. 15/6–15/9 och i Nora 1863-09-16–1864-01-01, då han som apotekare övertog detsamma. Sålde nämnda apotek 1874-04-11. Inköpte apoteket Kronan i Norrköping s. å. 29/5. Ledamot av direktionen för tekniska elementarskolan i sistnämnda stad. Död 1909-10-11 i Norrköping (S:t Olai förs, db). Ägde hus i nämnda stad samt Vilan i Kvarsebo socken Östergötlands län. Gift 1864-08-12 i Stockholm med Fanny Teodolinda Augusta Öhrvall, född 1843-08-12 i Örnsköldsvik, död 1904-11-03 i Uppsala, dotter av apotekaren Anders August Öhrvall och Märta Elisabet Westberg.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1865-08-05 i Nora, död 1929-01-25 i Linköping (domk. förs (db). Gift 1896-10-14 i S:t Olai kyrka i Norrköping med kaptenen i 1. Livgrenadjärregementets reserv, RSO, Johan Jakob Axel Grewell, född 1854-11-15 i S:t Lars socken Östergötlands län, död 1922-02-20 i Linköping.
 • Carl Birger, född 1867. Konsul. Se tab 25.

TAB 25

Carl Birger (översiktstab 9, son av Carl Erik Herman Otto, tab 24), född 1867-05-03 i Nora. Mogenhetsexamen i Norrköping 1887-05-20. Student vid Uppsala universitet i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1890-04-25. Student vid universitetet i Lund s. å. Examen till rättegångsverken 1893-05-26. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 4/8. Vice auditör vid livreg:s husarer 1895-03-02. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium s. å. 15/10. Amanuens i civildepartementet 1896-02-10. GMfbg 1898-10-08. Avsked från vice auditörsbeställningen 1900-02-00. Johnsonsk stipendiat s. å. 1/10 och tjänstg. i Genua 1901, i Barcelona s. å. 10/9–1903-06-08 och i Konstantinopel 1903-06-13–s. å. 31/12. OffFrIP s. å. T. f. vice konsul i Konstantinopel 1904-01-01–s. å. 13/3. Kontorist i South Shields under svenska och norska vicekonsulatet i Newcastle on Tyne 1904-02-17. T. f. vice konsul i Köpenhamn 1906-02-27. Konsul i Sidney s. å. 28/9. Hedersledamot av New South Wales Zoological Society 1907-07-00. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom konsul över stat 1910-08-12. RVO 1911-06-06. Deltagit i världskriget (Turkiet) 1914 och i finska frihetskriget 1918. GMbg. KPrKrO. RFFrK3kl. RPrJK2kl. RPort CO. RItS:tMLO. TM03kl. TurkMChM. TurkGM o. SM. FMK. Inneh. Västra A:s Wahlbergsmed. Framstående skönlitterär författare. Har företagit flera upptäcktsresor i Söderhavet. Död 1930-03-10 i Flens förs (db). Gift 1:o 1893-11-21 i Hälsingborg med Anna Viktoria Sofia Elisabeth (Ebeth) Brink, från vilken han 1908 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1908-12-19 i Kristiania med extra ordinarie hovrättsnotarien Carl Georg Stiernsvärd, född 1880-12-18), född 1873-05-07 på Kvarngården i Träslövs förs (EÄ socken), Hallands län, död 1941-03-10 i Stockholm (Norrtälje förs, db), dotter av vice konsuln Viktor Konstantin Brink och Louise Holmén. Gift 2:o 1910-06-29 i London med Helen Mc Millar från Australien, född 1867-11-04, i hennes 2:a gifte, från vilken han 1912 blev skild, död 1920 "ombord på en båt". Gift 3:o 1921-09-24 i Nora med Gertrud Margareta Nissvandt, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1938-09-06 i Rinkaby kyrka med greve Carl Göran Axelsson Mörner av Morlanda, född 1908-06-03 i Djursholm, född 1900-07-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

Barn:

 • 1. Marianne, född 1895-05-14 i Örebro. Stiftsjungfru. Tekniska skolan i Stockholm 1915–1916 och högre konstindustriella skolan 1917–1918. Stipendieresa till Köpenhamn för studier i bokbinderi 1919. Sångstudier i Stockholm (Clary Morales) 1918–1920, i München (R. E. Weiss) 1920–1922, i Milano (V. M. Vanzo) 1923–1924, i England (R. von zur Mühlen). Sångstudier i Frankrike och Österrike på Jenny Lindstipendium 1925, Kristina Nilsson stipendium 1931. Debuterat såsom sångerska i München 1922, i Stockholm s. å. på Kungl. Teatern. Hovsångerska 1928-12-31. Finl. förtjänsttecken Pro benignitate humana 1947.
 • 1. Carl Gustaf (Gösta), född 1897-02-06 Stockholm. Amerikansk medb. 1942. Affärsman i New York. PrRKM3kl. Tillverkare av livräddningsattiralj. Gift 1:o 1924-06 i Atlantic City, USA med skådespelerskan Peggy'' Joyce, i hennes 3:e gifte, från vilken han blev skild, född 1893. Gift 2:o 1930-09-29 med Geraldine Fitch, född 1901 Journalist.
 • 1. Hans''-Georg, född 1901-04-29 i Stockholm. Affärsman. Se Tab. 26.
 • 3. Carl Magnus Birgersson, född 1924-03-31.

TAB 26

Hans Georg (översiktstab 9, son av Carl Birger, tab 25), född 1901-04-29 i Stockholm. Affärsman i Boston, senare i Stockholm. Gift 1924-12-08 i St. Marylebone, London, med Ethel Katherine Henriette Granlund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Reinhold Gylling), född 1889-03-29, dotter av handlanden Petrus Granlund.

Barn:

 • Hampus Georg, född 1924-03-19.
 • Elisabet Catharina, född 1925-05-21 i London.
 • Elisabet Katarina, född 1925-05-21 i London.

TAB 27

Bror Vilhelm (översiktstab 10, son av Claes Erik, tab 18), född 1803-09-03 Ryningsholm. Inskriven i Växjö skola 1812-10-17. Sergeant vid Södermanlands regemente 1821-04-03. Fänrik därst. 1822-06-15. Avsked 1831-01-15. Kammarjunkare. Död 1875-12-23 på Aspvik i Värmdö socken Stockholms län. Gift 1:o 1829-02-06 Malma med Laura Groen, född 1804-06-13 i Riga, död 1838-01-03 på Sofielund i Ludgo socken, dotter av vice konsuln och bruksägaren Varner Groen och Charlotta Christina Sabina Poelchau. Gift 2:o 1842-10-08 på Hjortsberga i Vårdinge socken Stockholms län med sin styvmoders syster Sofia Vilhelmina Jakobina Silfversparre, född 1805-07-04 på nämnda egendom, död 1859-01-21 Dagöholm, dotter av ryttmästaren Carl Axel Silfversparre nr 99 och friherrinnan Ulrika Eleonora Lovisin nr 88.

Barn:

 • 1. Claes Varner Vilhelm, preussisk greve von Mörner, född 1831. Löjtnant. Död 1911. Se Tab. 28.
 • 1. Georg Stellan, född 1832-05-08 på Sofielund. Volontär vid Södermanlands regemente 1848-07-03. Furir därst. 1850-03-11. Avsked från regementet 1854-09-30. Studentexamen 1853-05-30 och officersexamen 1855-05-19. Fanjunkare vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 10/9. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 19/12. Transp. som underlöjtnant till Värmlands regemente 1856-10-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1859-04-29. Kammarjunkare 1860. Avsked ur armén 1862-05-20. Sekundlöjtnant vid 18. danska infanteriregementet under dansk-tyska kriget 1864. RDDO s. å. 6/10. Stationsinspektor vid Mölnbo station 1866-09-14. DFM 1876. Överflyttade till Nordamerika och bosatte sig i Mitchell i Södra Dakota. Död där 1912-09-09.
 • 1. Arvid Hjalmar, född 1833-12-11 på Sofielund, död 1857-02-09 i Pernambuco i Sydamerika.
 • 1. Carl Helmer, född 1836. Kapten. Död 1901. Se Tab. 31.
 • 1. Laura Ulrika Charlotta, född 1837-11-25 på Sofielund, död ogift 1908-12-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db).
 • 2. Carl Vilhelm Stellan H Jalmar, född 1849. Farmare. Död 1929. Se Tab. 33.

TAB 28

Claes Varner Vilhelm (översiktstab 10, son av Bror Vilhelm, tab 27), preussisk greve von Mörner, född 1831-04-18 på Gåvetorp i Lekaryds socken Kronobergs län. Kadett vid Karlberg 1844-09-02. Utexaminerad 1852-06-21. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 9/7. Studerade landskapsmålning och arkitektur i Dusseldorf 1855–1860. Löjtnant 1856-09-17. Avsked 1858-04-16. Naturaliserad preussisk greve med namnet von Mörner 1893-05-08. Död 1911-01-21 i Koblenz. Ägde 1872–1894 Burg-Roisdorf i Rhenprovinsen i Tyskland. Gift 1858-09-09 på Falkenlust vid Brul i Rhenprovinsen med Elise Kristiane Giesler, född 1834-05-27 i London, död 1904-12-07 i Wiesbaden, dotter av köpmannen Fredrik Giesler och Kristiane Lambert.

Barn:

 • Cecilia Elisabet (Lillie), född 1859-07-20 i Düsseldorf. Död Graz 1932-01-15. Gift 1892-01-14 på Falkenlust med Artur Quintus Horatius Vilhelm von Goeben, född 1859-03-01.
 • Hjalmar, född 1861. Preussiskt regeringsråd. Se tab 29.
 • Laura Helene, född 1862-07-05 på Falkenlust. Död Bad Schwalbach 1931-05-25. Gift där 1892-01-14 med Ernst Hans Carl Paul Frickhoeffer, född 1861-09-20. Arr. Domäne Armada vid Wiesbaden.
 • Vilhelm Fredrik (Willie), född 1871. Korvettkapten. Se Tab. 30.

TAB 29

Hjalmar (översiktstab 10, son av Claes Varner Vilhelm, tab 28), född 1861-01-18 i Weimar. Doktor jur. Preussiskt regeringsråd. Ryttmästare i reserven. Död 1935-09-04 i Lugano. Gift 1900-10-20, i Ober-Lahnstein, Hessen-Nassau, med Helene Beschlie Lydia (Kelly) Lessing, född 1878-12-15 i Ober-Lahnstein.

Barn:

 • Varner Vilhelm Hans Anton, född 1901-08-30 i Wiesbaden. Gift 1922-08-19 i München med Dorothy Joan Livingston, av huset Livingston of Callendar, född 1888-06-04 London.

TAB 30

Vilhelm Fredrik (Willi) (översiktstab 10, son av Claes Varner Vilhelm, tab 28), född 1871-08-12 i Bonn. Sjökadett i Kiel 1891. Sekundlöjtnant i tyska marinen 1895. RHeinr. d. LöwenO2kl s. å. i okt. Korvettkapten. ERPrJohO. Död 1928-01-06 i Kiel. Gift 1899-08-15 i Aurich, Ostfriesland, med Gertrud Hildebrand, född 1870-04-01 i Magdeburg, död 1942-11-09 i Hamburg.

Barn:

 • Catharina (Käthe), född 1900-06-19 i Aurich. Död 1990-01-06 i Hamburg. Gift 1924-08-15 i Kiel med löjtnanten, doctor phil. Richard Edgar John Albrecht von Fischer-Treuenfeld, död 1894-04-09 i Frankfert a. M.
 • Marie Elise Charlotta, född 1901-11-15 i Wilhelmshaven. Död 1989-09-04 i Hamburg. Konventualinna i klostret Medingen.
 • Laura Sigrid Gundela, född 1905-09-14 i Aurich. Död 1990-06-20 i Hamburg. Sjuksköterska.

TAB 31

Carl Helmer (översiktstab 10A, son av Bror Vilhelm, tab 27), född 1836-05-23 Sofielund. Student i Uppsala 1854-05-29. Furir vid Södermanlands regemente s. å. 23/10. Officersexamen 1855-03-07. Avsked från regementet 1856-01-07. Furir vid livreg:s grenadjärkår s. å. 14/1. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 2/8. Löjtnant 1858-12-07. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1863-05-19. Verkst. direktör i livförsäkringsbolaget Balder 1890-09-01. Död 1901-12-10 i Stockholm och begraven i Wachtmeisterska familjegraven på Husby-Oppunda kyrkogård Södermanlands län. Ägde Stynsberg i Tierps socken Uppsala län 1871-07-01–1874-05-11, Aspvik i Värmdö socken Stockholms län 1874-08-31–1876-03-28, Brunneby i likanämnd socken Östergötlands län 1876-03-28–1879-03-14 och Stora Kil i Vänge socken Uppsala län 1879-03-14–1881-03-24 samt huset nr 59 vid Hornsgatan i Stockholm 1881-03-24–1890-05-19 och husen nr 61 och 63 vid nämnda gata 1881-03-24 3 till sin död. Gift 1:o 1859-11-08 Torp med Hedvig Maria Hilda Bernhardt, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1883-12-04 i Stockholm med stationsinspektoren vid Sya station å statens järnvägar Hjalmar Cederberg i hans 2:a gifte, född 1844), född 1840-07-11 Torp (fb), död 1922-11-02 i Södertälje och begraven på Vårdinge kyrkogård Stockholms län, dotter av bruksägaren Gustaf Bernhardt och Anna Catharina Jansson. Gift 2:o 1877-04-17 Husbygård med grevinnan Lovisa Eleonora Wachtmeister af Johannishus, född 1845-12-28 på nämnda egendom, död 1920-10-08 i Nyköping (Husby-Oppunda förs, Södermanlands län (db) och begraven i Wachtmeisterska familjegraven på Husby-Oppunda kyrkogård, dotter av godsägaren, greve Vilhelm Wachtmeister af Johannishus nr 25 och grevinnan Magdalena Charlotta Fredrika Eleonora Sinclair nr 95.

Barn:

 • 1. Anna Hedvig Laura Ruth, född 1860-08-05 på Johannisbergs kungsgård i Lundby socken Västmanlands län, död ogift 1921-03-10 i Södertälje (Södertälje länslas., db) och begraven på Vårdinge kyrkogård.
 • 1. Bror Helmer Bernhard, född 1861-10-04 på Johannisbergs kungsgård. Mogenhetsexamen 1880-05-24. Student i Uppsala 1881. Student i Lund 1884. Examen till rättegångsverken 1886-05-28. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1886-06-18–1888-06-30. Vice häradshövding 1888-06-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 27/9. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt s. å. 5/10. Vice notarie vid samma hovrätt s. å. 7/12. Död 1891-09-06 i Stockholm och begraven på norra kyrkogården därst. Dräpt av yngre brodern. Gift 1891-02-28 i nämnda stad med Helena Elisabet Halling, född 1869-02-05 i Stockholm, GMnor 1917. Död 1925-12-14 i nämnda stad (Engelbrekts förs, Stockholm, db) och begraven på norra kyrkogården därst., dotter av vinhandlaren Frans Vilhelm Halling och Carolina Margareta Beckman.
 • 1. Bror Tom, född 1862-12-21 på Johannisberg, död där 1865-04-28.
 • 1. Anna Laura Sofia, född 1864-01-05 på Johannisberg. Död 1961-07-20 i Engelbrekts förs, Stockholm (db). Gift 1886-11-23 Väraboda med överintendenten, styresmannen för Loka hälsobrunn, före detta majoren i väg- och vattenbyggnadskåren, bandirektören i trafikförvaltningen Göteborg–Dalarne Gävle, RNO, RVO, Axel Helmer Ture Gustaf Bernhardi, född 1863-05-09 på Stålboga bruk i Dunkers socken Södermanlands län, död 1944-09-09.
 • 1. Bror Erik Hjalmar, född 1866-01-14 på Torp. Vistades en tid i Nordamerika, men har återflyttat till Stockholm. Död 1949-02-08 (Kungsholms förs, Stockholm, db nr 32). Gift 1:o 1900-05-02 i New York med Tekla Ulrika Teresia Tornborg, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1915-06-30 i Lomaryds förs, Jönköpings län (vb) med postexpeditören Gustaf Adolf Thorsén, född 1878-11-06 i Gävle), född 1874-10-01. Gift 2:o 1920-06-01 i Klara förs, Stockholm (vb) med Berta Maria Larsson, född 1880-11-20 i Mofalla förs, Skaraborgs län. Död 1976-02-26 i Kungsholms förs, Stockholm.
 • 1. Bror John Gustaf, född 1867. Direktör. Se Tab, 32.
 • 1. Bror Ludvig Vilhelm, född 1869-11-17 och död s. å. 4/12 på Torp.
 • 1. Bror Sven Hugo, född 1870-11-09 och död 1871-09-11 på Torp.
 • 2. Laura Fredrika Magdalena (Malin), född 1878-01-20 Brunnebygård. Stiftsjungfru. Död ogift 1926-10-13 i Uppsala (Nyköpings västra förs (db) och begraven på Trefaldighetskyrkan s kyrkogård därst.

TAB 32

Bror John Gustaf (översiktstab 10A, son av Carl Helmer, tab 31), född 1867-05-04 på Torp. Mogenhetsexamen vid Stockholms södra latinläroverk 1886. Kontorsbiträde vid statens järnvägstrafik 1887-01-03. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1891-01-28. Avsked s. å. i april. Innehavare av firman Östermalms bokbinderi 1911-10-01–1922-04-11. Verkst. direktör för aktiebolag Östermalms bokbinderi 1922-04-11–1924-03-31. Föreståndare för nämnda bokbinderi 1924-04-011929-06-30. 1911-05-00 genom nåd befriad från honom 1891 ådömt livstidsstraffarbete för dråp å sin broder, f d direktör. Gift 1913-04-27 i Johannes kyrka i Stockholm (vb) med Estrid Emilia (Astri) Wessberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med journalisten Torvald Ringstrand, från vilken hon 1913-03-28 blev skild), född 1879-10-21 i Norrköping, dotter av fabrikören Carl Jakob Wessberg och Anna Sofia Petterson.

Barn:

 • Gustaf Helmer, född 1915-02-11 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm.
 • Astri Louise Marianne Gustafsdotter, född 1919-01-09 i Stockholm.

TAB 33

Carl Vilhelm Stellan Hjalmar (översiktstab 10, son av Bror Vilhelm, tab 27), född 1849-02-18 Edesta. Överflyttade till Nordamerika. Död 1929-07-26 i Austin, Minn. Gift 1875-03-28 i Amerika med Ellie Olsen från Norge, född 1856 i Kristiania, död 1903-05-24 i Mitchell, Södra Dakota.

Barn:

 • Ole Vilhelm, född 1876. Farmare. Se tab 34.
 • Anna Sofia, född 1878-11-22 i Monroe, Wisc. Gift 1897 med järnvägstjänstemannen i Austin, Minn., Warren (Wahren) Warfield, född 1877-04-17 i Vernon, Wisc. USA.
 • Edvin Hjalmar Murner, född 1886-06-29 i Monroe, Wisc. Farmare i Austin. Järnvägstjm. i Austin, Minn., USA. Gift 1915 med Carrie Braaten, född 1877 i Austin, Minn., USA.

TAB 34

Ole Vilhelm (William) (son av Carl Vilhelm Stellan Hjalmar, tab 33), född 1876 i Monroe, Wisc. Farmare i Murdo, South Dakota, USA. Gift 1900 med Hilda Torina Jorgenson, född 1872-10-23. Död 1950.

Barn:

 • Laurence (EÄ Lorens) Clifford, född 1901-05-25. Chaufför. Gift 1924-10-24 med Eulah Orphanna Markley. Se Tab. 34A.
 • Melvin William, född 1906-06-20. Se tab 34B.
 • Ernest Carl, född 1911-03-05.

TAB 34A

Laurence Clifford (översiktstab 10, son av Ole Wilhelm, tab 34), född 1901-05-25. Chaufför (Rapid City, SD, USA). Gift 1924-10-24 med Eulah Orphanna Markley, född 1898-07-26.

Barn:

 • Everett Laurence, född 1926-01-31.
 • Aleatha Anette, född 1928-07-06. Gift 1948-04-26 med byggnadsentreprenören Ralph Charles Pesek (Rapid City, S. D., USA), född 1920-04-03.
 • Delbert Darvin, född 1931-05-25.
 • Myron Merle, född 1938-10-14,


TAB 34B

Melvin William (översiktstab 10, son av Ole Wilhelm, tab 34), född 1906-06-20. Köpman (Rapid City, S. D., USA). Gift med Catherine Seymore, född 1906-06-01.

Barn:

 • Jenn Lucille, född 1926-12-26.
 • William Samuel, född 1928-06-28.
 • Melva Marie, född 1931-07-27.
 • Robert Seymore, född 1941-04-02. (Rapid City, S. D., USA).
 • Gerald Lee


TAB 34C

Le Roy (översiktstab 10, son av Ole Wilhelm, tab 34), född 1915-08-05 (1915-08-05) i Rapid City, SD, USA. Gift 1941-11-04 med Phyllis Morrison, född 1917-10-29.

Barn:

 • Gary Lee, född 1942-03-26.

TAB 35

Albert Stellan (son av Claes Erik, tab 18), född 1820-09-18 Tullgarn. Student i Uppsala 1836-09-18. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1837-04-19. Avsked 1838. Furir vid Södermanlands regemente 1839-02-06. Officersexamen 1841-12-18. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1842-05-28. Löjtnant därst. 1848-08-14. Premiärlöjtnant i 1. Danska reservbataljonen 1848-06-12–1848. 3/12 och i 2. lätta bataljonen 1848-12-06–1849-08-30. Deltog i slaget vid Fredricia. RDDO 1849-09-18. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1853-03-15. Place-major på Vaxholms fästning s. å. 23/3. Kapten i armén 1856-03-27. Anställd vid statens järnbanor. Död 1875-05-17 i Stockholm. Gift där 1855-06-03 med Eugenia Teodora Bolin, född 1829-12-08 i Vaxholm, död 1902-04-03 i Stockholm, dotter av rådmannen Elias Bolin och Maria Åkerström.

Barn:

 • Olga Eugenia Carolina Charlotta, född 1856-02-20 i Vaxholm, död 1927-05-18 i Stockholm. Gift 1881-04-24 Löknäs med egendomsägaren Per Johan Malmberg i hans 2:a gifte, född 1828-03-13 Orrekulla, död 1907-12-30 i Stockholm.
 • Anna Ulrika Hellevi Nadeschda, född 1857-08-13 i Vaxholm. Död 1943-02-20 i Stockholm (Stocksund, Danderyds förs, Stockholms län, db nr 5). Gift 1877-03-28 i Stockholm med extra jägmästaren Albert Gotthard Nestor Cedergren, född 1849-07-05 i sistnämnda stad, död 1921-07-23 i Stockholm.
 • Fabia Katinka Nanny Albertina, född 1859-01-23 Graneberg .
 • Claes Carl Fabian Albert Nikolaus, född 1860-04-06 i Vaxholm, död 1863-10-04 i Kristinehamn.
 • Vera Josefina Vilhelmina Lovisa, född 1862-02-23 Skalunda, död ogift 1919-10-08 i Jacobs förs, Stockholm (db).
 • Erik Axel Eugen Gustaf Georg, född 1866-03-10 i, död där 1876-04-10.

TAB 36

Gustaf Fredrik (översiktstab 12, son av Carl Gustaf, tab 3), född 1768-10-11 Gåvetorp. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1776-06-09. Fänrik vid amiralitetet 1782-08-29. Officersexamen 1784-07-002. Löjtnant därst. 1788-06-21. Kavaljer hos hertig Carl av Södermanland 1789. Kapten 1790-07-17. Kapten vid Göta garde 1793-06-15. Kammarherre hos änkedrottningen 1795-11-02. Sekundmajor vid nämnda garde 1796-02-03. RSO s. å. 28/4. Premiärmajor s. å. 13/5. Överstelöjtnant i armén s. å. 16/10. Transp. till överstelöjtnant vid livgrenadjärregementet 1802-10-10. Överste i armén s. d. Kabinettskammarherre6 1809-06-08. På indragningsstat6 från 1819-01-01. RFrHL. RWestfalKrO 1810. Överste och chef för livgrenadjärregementet 1811. KSO 1812-01-26. Generalmajor 1813-01-26. Brigadgeneral 1814-08-09. RmstkSO2kl 1815-08-12. HLKrVA 1820. Generallöjtnant 1823-07-01. Avsked från chefsbeställningen vid 1. Infanteribrigaden 1826-02-14. Ståthållare på Rosersbergs slott s. å. 3/5. RoKavKMO 1837-01-28, därtill dubbad 1838-05-11. Död 1841-01-19 i Linköping och jordf. s. å. 29/1 i Linköpings domkyrka. Gift 1:o 1793-07-01 på Stockholms slott med friherrinnan Augusta Lovisa von Höpken, född 1775-11-12 i Stockholm, död 1801-09-29 i Uppsala, dotter av kammarherren, friherre Nils von Höpken, och grevinnan Ulrika Eleonora von Fersen. Gift 2:o 1813-09-14 med Augusta Margareta Virgin, född 1793-11-21. Statsfru hos drottning Desideria6 1825-03-14. Död 1876-04-13 i Skara, dotter av konteramiralen Arvid Virgin, och hans 1:a fru Sara Andreetta Fehman.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Hjalmar, född 1794-05-07 i Stockholm. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 13/5. Kadett vid Karlberg 1806-05-01. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1809. Kornett därst. 1810-05-15. Avgången från krigsakademien s. å. 31/5. 1820-11-30. Ryttmästares n. h. o. v. 1824-03-23. Död ogift 1837-09-14 i Paris. Bevistade fälttåget i Tyskland 1813 och innehade Gmtf. Var den bekante artisten.
 • 1. Charlotta Sofia Ulrika, född 1796-12-28 i Stockholm, död 1857-06-13 Hagby Gift 1819-05-04 med översten, postmästaren, RSO, GMtf., Mikael Adolf Blum, född 1785-05-03 Vehaks, död 1864-05-11 i Linköping.
 • 1. Claes Fredrik Georg, född 1799-11-23, död 1803-04-24 i Uppsala.
 • 1. Constance Augusta, född 1801-06-03 i Stockholm, död 1830-09-12 i Linköping. Gift 1819-09-24 på Kungsbro med överstelöjtnanten, friherre Nils Erik Malkolm Leijonhielm, i hans 1:a gifte, född 1794, död 1851.

TAB 37

Axel Otto (översiktstab 13, son av Carl Gustaf, tab 3), född 1774-07-11. Volontär vid Sprengtportska regementet 1777. Kadett vid fortifikationen 1782-11-19. Konduktör därst. 1782-11-12. Sekundadjutant vid förutn. regemente 1792-04-18. Premiäradjutant vid Sprengtportska regementet s. å. 22/11. Löjtnant därst. 1794-06-23. Kavaljer hos hertig Carl av Södermanland s. å. Löjtnant vid finska gardesregementet 1795-05-04. Kapten därst. s. å. 29/7 (15/8). Kaptenlöjtnant vid hertigens av Södermanland livdrabantkår och överstelöjtnant i armén 1803-06-03. Chef för livregementsbrigadens infanteribataljon 1808-02-15. Kaptenlöjtnant vid konungens livdrabantkår och överste i armén 1809-06-07. RSO s. å. 4/5. Adjutant hos konungen 1810-11-04. Överste för Smålands husarregemente 1812-01-06. KSO 1815-08-12. Generalmajor 1818-05-11. L. Adjutant hos konungen s. å. T. f. chef för 2. kavalleribrigaden. KmstkSO 1823-07-03. T. f. chef för kavalleriinspektionen 1829. Generallöjtnant 1837-06-24. RRVÖO med stora bandet s. å. 18/9 och RS:t AlexNewO 1838-06-12. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet 1840-12-07–1843-01-14. Död 1852-10-20 i Eksjö hastigt av slag och begraven i Mörnerska gravkoret på Blädinge kyrkogård Kronobergs län. Fick 1797 första medaljen för målning och blev 1801-01-24 ledamot av Målar- och bildhuggarakademien i Stockholm. Gift 1801-10-04 på Rosersbergs lustslott med sin syssling, kammarfröken hos hertiginnan av Södermanland Ebba Vilhelmina Modée, född 1775-10-02 Karlskrona. Statsfru hos drottningen. Död 1840-03-23 på Brevik och begraven i Mörnerska gravkoret på Blädinge kyrkogård, dotter av amiralen och överståthållaren Carl Vilhelm Modée, och grevinnan Ebba Ulrika Sparre af Söfdeborg nr 66.

Barn:

 • Elisabet Ulrika, född 1805-06-07. Hovfröken hos drottning Desideria6 1830-01-18. Död ogift 1861-11-11 i Stockholm.
 • Carl Gustaf Stellan, född 1807, död 1809-03-25 i Stockholm.
 • Augusta Vilhelmina, född 1810-09-02, död 1816-12-07.
 • Charlotta Eleonora Ebba Erika Emerentia (Lotten), född 1816-05-12. Hovfröken hos kronprinsessan Josefina 1836 och hos högstdensamma, bliven drottning, 1844. Död 1880-08-16 på Gustavsborg. Gift 1852-03-21 i Eksjö stads kyrka med överstekammarjunkaren, greve Rutger August Wachtmeister af Johannishus nr 25, född 1812, död 1884.

TAB 38

Adolf (översiktstab 14, son av Carl Gustaf Mörner af Morlanda, greve Mörner af Morlanda, tab 1), till Esplunda i Ringkarleby socken, Örebro län samt Edsberg i Sollentuna socken, Stockholms län. Född 1705-01-01 Grönlund. Student i Uppsala 1717-11-13. Auskultant i Göta hovrätt 1721-10-00 och i Svea hovrätt 1727-03-00. Extra ordinarie kammarjunkare i kammarkollegium 1728. Krigskommissarie i krigskollegium 1732-05-17. Krigsråd 1737-12-17. RNO 1748-09-26. Landshövding i Stockholms län 1750-12-16 och i Älvsborgs län 1751-01-21. KNO. 1751-12-04 vid konung Adolf Fredriks kröning. Landshövding i Närke och Värmland 1756-11-15 och i Kopparbergs län 1766-03-20, vilket ämbete han dock ej kom att tillträda. Död av slag s. å. 31/8 på Esplunda och begraven i grevl. Mörnerska graven i Ringkarleby kyrka, varest över honom är uppsatt ett enkelt men vackert epitafium av brun marmor och till vilken kyrka han och hans fru givit åtskilliga altarprydnader. 'Han gjorde i yngre år en utrikes resa och anlände 1726 om våren till Paris, där han under ett enskilt företräde hos franska drottningen Maria Leczinska fick göra besked om sin fader och andra svenska herrar, som hon sett i Polen och Sverige. Undanbad sig 1730 att bliva kammarherre, som honom erbjöds. Bevistade åtskilliga riksdagar och var därunder ledamot och ordförande i flera utskott, deputationer och expeditioner. Utarbetade ett förbättrat reglemente för Vadstena krigsmanshus, vilket blev till efterföljd gillat. Var en nitisk och allmänt omtyckt hövding i de fyra efter vartannat honom anförtrodda län.' Gift 1734-09-26 med sin sysslings dotter, friherrinnan Agneta Christina Ribbing af Zernava, född 1715-12-28 död 1776-12-08 på Björksund i Tystberga socken, Södermanlands län och begraven i Mörnerska graven i Ringkarleby, dotter av generallöjtnanten, friherre Gabriel Ribbing af Zernava nr 40, och grevinnan Ulrika Eleonora Oxenstierna af Korsholm och Wasa nr 8.

Barn:

 • Christina Eleonora, född 1735-08-22 Boxholm. Statsfru hos drottning Sofia Magdalena6 1774-03-23. Död 1786-08-13 på Harg i likanämnd socken, Stockholms län och ligger jämte sin man begraven under en vacker gravvård på Hargs kyrkogård. Gift 1762-05-12 i Örebro med överhovstallmästaren, friherre Carl Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1737, död 1795.
 • Carl Gabriel, född 1737. Hovmarskalk. Död 1828. Se tab 39.
 • Ulrika Catharina, född 1738-09-24 i Stockholm, död 1799-08-02 Sörby. Gift 1771-11-14 på Esplunda med översten, friherre Nils Djurklou, född 1727, död 1801.
 • Beata Vilhelmina, född 1739-12-14, död 1742.
 • Hedvig Charlotta, född 1741-05-21, död 1743.

TAB 39

Carl Gabriel (översiktstab 15, son av Adolf. tab 38), till Esplunda i Ringkarleby socken, Örebro län samt Björksund i Tystberga socken, Södermanlands län och Torönsborg i S:t Anna kapell, Östergötlands län. Född 1737-09-21 Edsberg. Student i Uppsala 1755-10-24. Auskultant i Svea hovrätt 1758-03-10. Notarie därst. s. å. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1759. Kammarherre hos drottning Lovisa Ulrika6 s. å. 17/12. Hovmarskalk hos prinsessan Sofia Albertina 1774-11-17. Avsked därifrån 1781-12-04. RNO s. å. 19/12. LVA 1801-12-16. KNO 1815-01-28. Död 1828-12-05 i Nyköping. Gift 1772-09-15 på Torönsborg med friherrinnan Lovisa Ulrika Horn af Rantzien, född 1751-10-12, död 1823-02-05 på Björksund, dotter av hovmarskalken Gustaf Jakob Horn af Rantzien, friherre Horn af Rantzien nr 163, och grevinnan Eva Margareta Gyllenstierna af Björksund och Helgö.

Barn:

 • Adolf Göran, född 1773. Statsråd och en av rikets herrar. Död 1838. Se Tab. 40.
 • Gustaf Stellan, född 1774. Ryttmästare. Död 1829. Se Tab. 59.
 • Eva Christina, född 1779-04-16, död s. å. 22/10.
 • Eva Ulrika, född 1780-07-05, död 1796-10-28 på Esplunda.
 • Nils Carl, född 1782. Överstelöjtnant. Död 1829. Se Tab. 63.
 • Gabriel Hampus, född 1786-05-09, död s. å. 20/10.
 • Christina Lovisa, född 1793-08-26, död 1796-10-12) på Esplunda.

TAB 40

Adolf Göran (översiktstab 16, son av Carl Gabriel, tab 39), till Esplunda i Ringkarleby socken, Örebro län m. m. Född 1773-07-27 på Esplunda. Fänrik vid Svea livgarde 1782-05-10. Kammarjunkare hos konungen 1783-09-26. Student i Uppsala 1788. Kansliexamen 1791. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1792-06-00. Kopist därst. 1793-07-03. Kavaljer vid beskickningen till Wien s. å. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1795-01-22. Avsked från fänriksbeställningen vid gardet 1796-04-30. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland s. å. Entledigad därifrån s. å. i juni och från sekreterarbefattningen i kabinettet s. å. Kammarherre hos drottningen (Hedvig Elisabet Charlotta) 1809-06-08. RNO s. å. 3/7. Statssekreterare vid handels- och finansexpeditionen 1812-11-00. KNO 1814-07-09. LMA s. å. Statsråd 1816. En av de aderton i svenska akademien 1818-04-02. RoKavKMO s. å. 11/5, därtill dubbad 1819-05-11. Direktör för lantbruksakademien 1821-12-00. En av rikets herrar 1822-01-26. T. f. riksmarskalk 1828-07-011/10. Statsminister för utrikes ärenden 1837-05-18. Ordenskansler s. å. 8/6. Död 1838-01-30 och jordf. 1838-02-08 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. Bevistade bl. a. riksdagarna 1800, 1809, 1810 och 1812 samt var 1814-09-00 en bland unionskommissarierna till Norge. Gift 1806-07-27 i Hällefors kyrka Örebro län med sin kusins mans brorsdotter Catharina Ulrika Heijkenskjöld, född 1780, död 1845-02-01 i Stockholm, dotter av bergsrådet Detlof Heijkenskjöld nr 1983, och Ulrika Lovisa Victorin.

Barn:

 • Eva Lovisa, född 1807-05-23 på Esplunda, död 1887-05-15 i Stockholm. Gift 1829-09-15 på Esplunda med sin farfars svågers brorson, hovmarskalken, friherre Carl Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1802, död 1873.
 • Carl Göran Detlof, född 1808. President. Död 1878. Se Tab. 41.
 • Johan August, född 1811-09-15 på Esplunda. Fanjunkare vid Svea livgarde 1830-01-12. Officersexamen s. å. Fänrik vid nämnda garde s. å. 21/5. Löjtnant därst. 1840-03-10. T. f. generalstabsofficer s. å. 13/4. Avsked från regementet 1842-08-02 och ur krigstjänsten 1845-10-24. Död 1875-09-28 på sin egendom Bjurfors i Norbergs socken, Västmanlands län. Gift 1851-09-06 i Västerås med stiftsjungfrun friherrinnan Johanna Christina Anna Bennet, född 1831-10-10 på Pålsbo i Sköllersta socken, Örebro län, död 1901-04-05, dotter av majoren, friherre Fredrik Emanuel Bennet nr 154, och Anna Catharina Örtendahl.
 • Ulrika Adolfina, född 1812-10-02, död ogift 1848-11-26 i Stockholm.
 • Otto Gabriel, född 1814-02-27 i Stockholm. Student i Uppsala. Kammarjunkare5 1834-10-31. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1837-12-15. Legationssekreterare i Petersburg 1839-06-21 och i London 1840-06-29. Chargé d'affaires i Köpenhamn8 1843-04-19. Avsked ur kabinettet 1845-10-16. Legationsråd vid svenska beskickningen i London5 1854-11-20. Avsked därifrån5 1873-05-13. Död ogift 1887-08-23 i Bagni di Lucca, Italien.
 • Hampus Stellan, född 1815. Löjtnant. Död 1897. Se Tab. 44.
 • Julius Oskar, född 1816. Kammarjunkare. Död 1888. Se Tab. 53.
 • Axel Edvard Knut, född 1824. Vice häradshövding. Död 1911. Se Tab. 57.

TAB 41

Carl Göran Detlof (översiktstab 17, son av Adolf Göran, tab 40), född 1808-10-31 Esplunda. Student i Uppsala 1825-02-11. Jur. filosofie examen 1827-12-15. Kanslist vid kanslistyrelsens expedition 1828-01-19. Jur. utr. kandidat 1829-12-12. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 22/12. Extra ordinarie kanslist vid justitiefördelningen av k. m:ts kansli s. å. 24/12. Kammarherre 1830-02-09. Extra ordinarie fiskal i nämnda hovrätt 1833. Häradshövdings n. h. o. v. 1834-12-06. Fiskal i ovann. hovrätt 1835-09-30. Ledamot i övre borgrätten 1837-03-27–1844. Assessor 1839-12-27. Kamrerare vid KMO och RNO 1840-11-23. Hovrättsråd 1848-02-22. Rikets ständers justitieombudsmans suppleant 1848-03-11. Statsråd 1851-10-21. Avsked från kamrerarebefattningen vid KMO s. å. 24/11. KNO 1853-04-28. President i kammarrätten 1858-04-27. KmstkNO s. d. Direktör för lantbruksakademien 1858-05-29. Ordförande i pensionskommittén 1858–1865. Ordförande i riddarhusdirektionen 1860-04-28. Ledamot av riksdagens första kammare 1866-11-12–1875. Ordförande i vattenrättskommittén 1869-08-00–1870-11-00. RoKavKMO 1873-05-12. Avsked från presidentsämbetet 1874-06-05. Hedersledamot av sällskapet »Agriculteurs de France». Död 1878-05-12 i Stockholm, jordfäst i Klara kyrka därst. och begraven i Ringkarleby kyrka. Gift 1861-09-10 i nämnda stad med friherrinnan Märta Charlotta Gabriella Leijonhufvud, född 1826-06-08 Haga, död 1906-10-17 i Stockholm, dotter av översten, friherre Carl Greger Leijonhufvud nr 26, och Eleonora Ulrika Silfverstolpe nr 1939.

Barn:

 • Carl Axel Göran, född 1868. Landshövding. Se Tab. 42.

TAB 42

Carl Axel Göran (översiktstab 17, son av Carl Göran Detlof, tab 41), född 1868-10-2749 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1886-05-15 (EÄ 1886-06-12). Student i Uppsala s. å. 21/5. Jur. filosofie examen 1887-05-26 och jur. utr. kandidat 1891-09-25. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 29/9. Extra ordinarie kanslist i Nedre justitierevisionen 1896-12-04. Amanuens i Civildepartementet s. å. 8/12. Sekreterare hos sammansatt stats- och lagutskott vid riksdagen 1897. Notarie hos statsutskottet vid riksdagarna 1898–1903. Amanuens i Jordbruksdepartementet 1900-04-02. LLA 1903. T. f. kanslisekreterare i Jordbruksdepartementet 1903-09-10. Kanslisekreterare 1906-06-29. Sekreterare hos särskilt utskott för egnahemsfrågan vid riksdagen 1904. Lsks 1909. T. f. byråchef i Jordbruksdepartementet och föredragande i Regeringsrätten 1909-07-21. RRS:tAO1kl 1910-07-21. Ledamot av Vägkommissionen 1911-09-29–1912-05-22. Ledamot av Riksdagens första kammare 1911-11-25–1912-12-31. Kansliråd och byråchef i nämnda departement 1912-04-26. Expeditionschef därst. 1913-10-04. RNO 1914-09-30 KNO2kl 1917-06-06. Statssekreterare i nämnda departement s. å. 7/12. KNO1kl 1920-06-06. Ledamot av 1920 års vägsakkunniga s. å. 29/6. Landshövding i Hallands län samt ståthållare på Halmstads slott s. å. 3/12. Ordförande i Hallands läns skogsvårdsstyrelse 1921-02-04–1934. Ordförande för skogsavdikningssakkunniga 1926-09-23 och för sakkunniga ang. ordnandet av den lägre lantbruksundervisningen 1928-06-01. Av Kungl. maj:t förordnad ledamot av Varberg-Borås-Herrljunga 1927. GV:s Jmt 1928-06-16. Ordförande i Hallands läns hushållningssällskap 1929-12-03–1935. KmstkNO 1930-06-06. Avsked 1935-05-31 fr. o. m 1935-07-01. HushGm. Gift 1894-10-23 i Örebro kyrka med friherrinnan Kristina Natalia (Stina) Djurklou, född 1870-08-18 Sörby, dotter av kammarherren, friherre Gabriel Djurklou nr 234, och Hedvig Natalia von Hennigs nr 2306.

Barn:

 • Carl Stellan Gabriel, född 1896-02-03 i Örebro.
 • Bengt Göran Hampus, född 1898-10-18 i Stockholm. Löjtnant. Se Tab. 43.
 • Carl Axel Adolf, född 1900-10-22 i Stockholm, greve, död där 1905-09-09 och begraven i Ringkarleby socken.
 • Nils Erik Krister, född 1904-09-08 Esplunda. Kabinettskammarherre hos H. H. Påven 1927-05-04. Död 1940-10-12 i Stockholm (Rinkaby förs, Örebro län, db nr 2).
 • Carl Göran Axelsson, född 1908-06-03 i Djursholm, Danderyds förs, (fb). Studentexamen i Halmstad 1926-06-09.

TAB 43

Bengt Göran Hampus (översiktstab 17, son av Carl Axel Göran, tab 42), född 1898-10-18 i Stockholm. Internationellt diplom som flygmaskinsförare 1918-11-26. Officersaspirant vid Svea trängkår 1919-09-19. Officersexamen 1921-12-17. Fänrik vid Trängen s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1923-12-31. Löjtnant 1924-12-12. Överförd till övergångsstat 1925-11-13. Kapten i Trängen 1936-12-11 och vid Trängen 1940-10-01. RFinlVRO1kl. Kapten i arméns reservstat 1943-10-22. Gift 1926-03-07 Sperlingsholm (Södertälje stadsförs, vb), med Ester Margareta Kuylenstierna, född 1904-06-15 på nämnda egendom, dotter av godsägaren Carl Sebastian Kuylenstierna nr 1304, och Margareta Charlotta Ryman.

Barn:

 • Bengt Carl-Gabriel, född 1926-12-15 i Örebro.
 • Bengt Axel Göran, född 1930-09-14 i Örebro.

TAB 44

Hampus Stellan (översiktstab 18, son av Adolf Göran, tab 40), född 1815-09-13 i Stockholm. Student i Uppsala 1830-12-10. Teol. examen 1831-03-30 och matematisk examen s. å. 7/12. Underofficersexamen vid artilleriet 1833-01-23. Sergeant vid Svea artilleriregemente s. å. 2/2. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 15/6. Kansliexamen 1834-06-10. Löjtnant 1842-07-23. Avsked ur krigstjänsten 1845-10-24. RNO 1880-12-01. Död 1897-02-27 på Stjärnfors i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Ägde Stjärnfors bruk med underlydande gårdar dels i nämnda socken, dels i Hjulsjö socken, Örebro län. Gift 1847-08-06 på Ölsboda i Nysunds socken, Örebro län med Maria Matilda Strokirk, född 1820-06-26 på Norra Boda i Nysunds förs, Örebro län (fb) (EÄ nämnda egendom), död 1890-09-02 på Stjärnfors, dotter av godsägaren Jeppe Strokirk och Hedvig Magdalena Broms.

Barn:

 • Adolf Stellan Teodor, född 1849. Kapten. Död 1894. Se Tab. 45.
 • Elias Helmer August, född 1850-08-30 på Stjärnfors. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1868. Elev vid Munktells mekaniska verkstad i Eskilstuna somrarna 1869–1871. Utexaminerad från ovann. instituts fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1872-06-08. Elev vid Motala verkstad 1873–1874. Ritare på sistnämnda verkstad 1874–1876. Underingenjör vid mariningenjörstaten 1876-02-21. Genomgick skeppsbyggeriavdelningen vid l'École d'application du Génie Maritime à Cherbourg 1877-06-26. Extra ingenjör vid nämnda stat s. å. 9/11. Lärare vid underbefälsskolan i Karlskrona skeppsbyggeriklass 1881-11-09–1892 och vid minskolan i nämnda stad 1889-01-16–1892. T. f. ingenjör vid mariningenjörstaten 1889-09-10. RVO 1891-12-01. Lärare i ångmaskinslära vid sjökrigsskolan 1892-09-19–1893-10-01. Ingenjör 1892-06-22. Ledamot i l'Association technique maritime i Paris 1896. T. f. direktör vid mariningenjörsstaten 1898-12-22. Direktör därst. 1900-09-21 fr. o. m. 1901-01-01 RNO 1903-12-01. Mariningenjör av 1:a graden 1905-12-30. Marinöverdirektör och chef för mariningenjörkåren 1910-03-08. KVO2kl 1913-06-06. Död 1914-03-25 i Skeppsholms förs, Stockholm (db). Gift 1885-04-25 i Amiralitetsförs, Karlskrona med Annie Zielfelt, född 1862-07-12 i nämnda stad, död 1942-10-23 i Skeppsholms förs, Stockholm (db nr 34), dotter av kommendörkaptenen Adolf Ludvig Conrad Zielfelt och Anna Printzensköld nr 478.
 • Eva Hilda Maria, född 1852-01-21 på Stjärnfors. Död 1932-01-06 i Solna förs, Stockholms län (db 3). Gift på Stjärnfors 1877-09-09 med överstelöjtnanten i armén, före detta överstelöjtnanten vid livregementets dragoner, RSO m. m., August Eugen Tydén, född 1843-06-21 i Stockholm, död 1934-11-06 å Sofiahemmet i Stockholm (Solna förs, Stockholms län, db 298) och begraven i Solna.
 • Karl Axel Hampus, född 1854. Professor. Död 1917. Se Tab. 46.
 • Sigrid Elisabet, född 1857-11-19 på Stjärnfors, död 1907-12-05 i Stockholm. Gift 1882-09-07 på Stjärnfors med disponenten för aktiebolag Stjärnfors–Ställdalen, fullmäktigen i järnkontoret, RNO, Per Magnus Carlberg, född 1846-10-25 på Abrahamsgård i Ljusnarsbergs socken, Örebro län, död 1914-05-15 i Stockholm.
 • Gustaf Otto Filip, född 1859. Kapten och disponent. Död 1897. Se Tab. 51.
 • Ebba Christina, född 1861-06-10 på Stjärnfors. Död 1955-04-01 i Uppsala domkyrkoförs (db). Gift på Stjärnfors 1889-08-08 med häradshövdingen Knut Axel Gustaf Olivecrona, född 1860.
 • Hedda Maria Amalia, född 1865-04-20 på Stjärnfors. Gift 1887-07-16 i Klara kyrka i Stockholm med löjtnanten William Cecil Montgomery, född 1859, död 1921.

TAB 45

Adolf Stellan Teodor (översiktstab 18, son av Hampus Stellan, tab 44.) född 1849-06-01 Stjärnfors. Studentexamen 1867-05-29. Kadett vid Karlberg s. å. 15/11. Utexaminerad 1869-08-14. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 27/8. Löjtnant 1878-05-03. Disponent för aktiebolag Mölnbacka–Trysil 1881. Kapten 1889-05-01. RSO 1891-12-01. Död 1894-05-18 Mölnbacka. Gift 1882-07-18 i Karlstad (vb) med Anna Charlotta Rundgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1908-08-31 i Östra Fågelviks socken, Värmlands län, med domprosten och kyrkoherden i Karlstad, LNO, teol. doktorn och filosofie kandidat Carl Vilhelm Bromander, född 1865-02-09 i Kila socken), född 1860-05-16 i Stockholm, död 1919-07-10 i Fryksände prästgård och begraven på Norra Ulleruds kyrkogård, dotter av biskopen i Karlstad Claes Herman Rundgren och Christiana Charlotta Elisabet Maule nr 2135.

Barn:

 • Eva Maria Charlotta, född 1883-05-15 på Mölnbacka. Mogenhetsexamen 1902-05-30. Med. filosofie kandidat 1904-05-28. Gift 1908-03-28 i Uppsala (vb) med överläkaren vid Österåsens sanatorium, RNO, med. licentiat, med. dr., Helge Natanael Chrysostomus Dahlstedt, född 1885-08-29 i Vilhelmina socken, Västerbottens län.

TAB 46

Karl Axel Hampus (översiktstab 19, son av Hampus Stellan, tab 44), född 1854-09-04 på Stjärnfors. Mogenhetsexamen i Örebro 1872-05-18. Student vid Uppsala universitet s. å. 16/9. Med. filosofie examen 1874-04-01. Amanuens vid Uppsala universitets medicinskt-kemiska laboratorium 1875–1876. Med. kandidat 1880-05-29. T. f. prosektor i anatomi 1880–1881. Sekreterare i Uppsala läkareförening hösten 1880–våren 1882. Extra ordinarie laborator vid medicinskt-kemiska laboratoriet vid Karolinska institutet i Stockholm 1883-12-01–1884-10-01. Med. licentiat vid nämnda institut 1884-10-01. T. f. professor i kemi och farmaci vid samma institut s. d. Ledamot av svenska läkaresällskapet s. å. 31/10. Disputerade för med. doktorsgraden 1886-05-08. Promov. med. doktor i Uppsala s. å. 31/5. Professor vid ovann. institut s. å. 11/6. RNO 1896-12-01. Rektor vid Karolinska institutet 1897. KNO2kl 1902-12-01. KNO1kl 1909-06-06. Död 1917-03-30 i Stockholm (Kungsholms förs, db). Gift där 1886-06-08 med Fanny Viktoria Christina Ekengren, född 1865-08-29 i nämnda stad, död 1925-03-14 i Stockholm (Kungsholms förs, db), dotter av stadsmäklaren Vilhelm Alfred Ferdinand Ekengren och Augusta Josefina Bernhardina Backert.

Barn:

 • Ebba Maria Augusta, född 1887-04-23 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1909-10-12 i Kungsholms förs, Stockholm (vb) med kaptenen, greve Adolf Ludvig Knut Hamilton, född 1882, död 1919.
 • Eva Christina (Stina), född 1889-10-02 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1928-11-10 i Kungsholms förs, Stockholm (vb 177) med norske undersåten, professor Johan Fredrik Paasche, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1916-07-29 med grevinnan Agnes Viveka Aimée Hamilton nr 86, född 1891-06-16, död 1917-01-13 i Gävle), född 1886-02-03, död 1943-09-04 i Uppsala domkyrkoförs (db nr 347).
 • Carl Gustaf Stellan, född 1892. Civilingenjör. Se Tab. 48.
 • Erik Göran, född 1893. Kapten. Se tab 49.
 • Nils Axel Hampus, född 1894. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Se Tab. 50.
 • Gustaf Otto Helmer, född 1897-10-13 i Stockholm, död 1913-06-12 vid Värmdön genom drunkning (Kungsholms förs, Stockholm, db).

TAB 47

Adolf Hampus Vilhelm (översiktstab 19, son av Carl Axel Hampus, tab 46), född 1891-02-24 i Stockholm. Underlöjtnant vid flottan 1910-10-28. Avsked med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i flottan 1912-09-27. Löjtnant därst. 1913-10-31. Tillstånd att åter vinna inträde vid flottan 1914-08-31. Avsked med tillstånd att inträda i dess reserv 1919-01-31. Kapten i flottans reserv 1921-04-29. Avsked s. å. 27/5. Gift 1920-01-20 i New York City med Teo Emma Nelson,, skilda 1930-09-02 i Chicago, född 1897-01-20 (EÄ 1898-01-20), död 1985-09-16 i Californien.

Barn:

 • Theo Nina (Kristina), född 1925-03-04 i Uppsala Domkyrkoförs. Gift 1956-08-24 med Richard (Dick) George Doyle, med. d:r, kapten i USA:s flottas reserv, född 1925-09-08.

TAB 47 A

Gustaf Hampus Adolf, (översiktstab 19, son av Adolf hampus Vilhelm, tab 47), född 1920-10-20 i New York (Uppsala domkyrkoförs, fb). Avlagt examen vid New Trier Township High School, Winnetka, Ill., 1938-09-00. Student vid Princeton University 1939-02-00. Gift 1943-02-04 med Florence Esther Lacombe, född 1919-02-28.

Barn:

 • Aimée Lacombe, född 1944-07-20.
 • Frederick Gustav Hampus, född 1947-09-14

TAB 48

Carl Gustaf Stellan (översiktstab 19, son av Carl Axel Hampus, tab 46), född 1892-05-22 i Stockholm. Studentexamen vid Nya elementarskolan i Stockholm (EÄ Mogenhetsexamen) 1911-05-12. Elev vid Tekniska högskolan s. å. Utexaminerad 1915. Civilingenjör. Ingenjör vid Svenska turbinfabriksaktiebolaget Ljungström, Finspong 1915–1916. Vid J. & C. G. Bolinders mek. verkstadsaktiebolag 1920–1924. Verkställande direktör och ledamot av styrelsen för verkstadsaktiebolaget Herkules i Göteborg från 1925 och för J. & C. G. Bolinders mekaniska verkstadsaktiebolag, senare Bolinders förvaltningsaktiebolag från 1932 och för Bolinders fabriksaktiebolag i Stockholm från 1933. LSTF från 1915. RVO 1936-11-14. Gift 1:o 1917-06-14 Kallhäll (Kungsholms förs, Stockholm, vb) med Elsa Agnes Bolinder, född 1894-11-16 i Klara förs, Stockholm, dotter av verkst. direktören i J. & C. G. Bolinders mekaniska verkstadsaktiebolag Erik August Bolinder och Nellie Sophie Delcomyn.

Barn:

 • 1. Erik Karl-Hampus, född 1919-09-08 i Göteborg.
 • 1. Elsa Agneta, född 1921-12-26 i Klara förs, Stockholm (fb). Gift 1948-10-23 i Danderyds kyrka (Oscars förs, Stockholm, vb nr 468) med friherre Carl Gustaf Johan Peter Leuhusen (tab 12), född 1923-09-08 Ekhov .
 • 1. Jan Stellan, född 1924-05-25 i Stockholm.

TAB 49

Erik Göran (översiktstab 19, son av Carl Axel Hampus, tab 46), född 1893-07-06 i Stockholm. Studentexamen (EÄ Mogenhetsexamen) vid Nya elementarskolan i Stockholm 1911-05-12. Officersvolontär vid Svea artilleriregemente s. å. 12/6. Transport till Vendes artilleriregemente 1912-07-04. Officersexamen 1913-12-20. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-06-29. Genomgick Tekniska högskolans fackskola för kemisk teknologi 1919-09-01–1920-06-07. Arbetsofficer vid Åkers styckebruk 1920-06-20–1924-11-15. Batterichef vid regementet 1924-11-16–1927-08-31. Till generalfälttygmästarens förfogande för särskilt uppdrag 1927-09-01–1929-05-30. Kapten i regementet 1928-12-18. Kapten vid artilleristaben 1929-05-31. Kapten vid regementet 1933-08-15 fr. o. m. 1935-08-30. RSO 1934-06-06. Major på reservatet vid Vendes artilleriregemente 1935-12-13. Förste byråingenjör vid krigsmaterialverket 1945-0927. Gift 1917-06-14 Kallhäll (Kungsholms förs, Stockholm) med Maud Dorothy Marie Bolinder, född 1893-10-26 i Stockholm, dotter av verkst. direktören i J. & C. G. Bolinders mekaniska verkstadsaktiebolag Erik August Bolinder och Nellie Sophie Delcomyn.

Barn:

 • Nellie Christina Marianne, född 1918-04-12 i Kungsholms förs, Stockholm (fb). Gift 1940-09-14 i Jakobs kyrka, Stockholm (oscars förs, Stockholm, vb nr 424) med friherre Carl Jedvard Carlsson Bonde nr 20, född 1914-12-13 Ericsberg Malms förs, Södermanlands län.
 • Maud Ebba, född 1921-02-13 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1942-09-26 i Västra Ryds kyrka med friherre Carl Gerhard Louis De Geer af Leufsta nr 253, född 1918-09-20 i Stockholm.
 • Hans Axel Göran, född 1922-09-22 på Åkers styckebruk i Åkers förs, Södermanlands län.
 • Eva Doroty, född 1924-06-29 på Åkers styckebruk i Åkers förs, Södermanlands län.

TAB 50

Nils Axel Hampus (översiktstab 10, son av Carl Axel Hampus, tab 46) Född 1894-12-04 i Kungsholms förs, Stockholm. Studentexamen vid Högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1913-06-09. Student vid Stockholms högskola 1915-09-16. Jur. kandidat därst. examen 1925-05-28. Extra ordinarie hovrättsnotarie s. å. 9/6. Andre notarie i Älvdals och Nyeds domsaga s. å. 10/6–1926-12-31. Förste notarie därst. 1927-01-01–1928-08-18. Tjänstgjorde i Svea hovrätt 1928–1930 och därunder innehaft förordnande såsom fiskal. Ombudsman i aktiebolaget Jordbrukarbanken 1930-06-10. Gift 1925-08-01 Björksund med grevinnan Ebba Hedda Louise Mörner af Morlanda nr 60, i hennes 1:a gifte, (gift 2:o 1974-01-04 med kabinettskammarherren Torgny Gustafsson Tamm (T6) i hans 2:a gifte, född 1896), född 1900-10-20 på Hammarby, dotter av godsägaren, greve Nils Göran Axel Mörner af Morlanda och Ebba Julia Signe Hammar.

Barn:

 • Nils Göran Hampus, född 1927-09-27 i Karlstad.
 • Karl Otto Stellan, född 1933-10-05 i Nockeby i Bromma förs.
 • Claes Hampus, född 1937-07-13 i Bromma förs, Stockholm.

TAB 51

Gustaf Otto Filip (översiktstab 18, son av Hampus Stellan, tab 44), född 1859-05-01 på Stjärnfors. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1876-01-19. Mogenhetsexamen i Örebro 1877-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1878-10-19. Underlöjtnant vid nämnda grenadjärkår s. å. 8/11. Transp. som underlöjtnant till Göta artilleriregemente s. å. 29/11. Löjtnant 1883-05-04. Arbetsofficer vid Mariebergs ammunitionsfabrik 1885-05-01–1893-09-22. Styresman för apyrit-laboratoriet å nämnda ställe 1892-02-01–1893-08-22. Ledamot av kommittén för utarbetande av ny sprängämneslag 1892–1894. Disponent för aktiebolag svenska krutfaktorierna och skånska bomulls-krutfabriksaktiebolag 1893-12-14. Kapten 1894-09-13. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1896-06-13. Död 1897-03-21 i Köpenhamn. Gift 1886-08-03 i Göteborg med Hedvig Eda Lindberg, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1899-02-01 i Stockholm med överstelöjtnanten i Vendes artillerireg:s reserv, RSO, RVO, Johan August Sädbom, född 1868-06-26 i Örebro, död 1929-11-26 i Kristianstad), född 1860-10-16 i Göteborgs garnisonförs, död 1930-02-19 i Kristianstads heliga Tref. förs (db), dotter av kaptenen Fritz Lindberg och Hedda Meyer.

Barn:

 • Fritz Hampus Carl, född 1887-06-10 på Marieberg vid Stockholm. Mogenhetsexamen 1907-06-07. Volontär vid Vendes artilleriregemente s. å. 8/6. Officersexamen 1909-12-18. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1913-11-14. Död 1919-11-19 i Engelbrekts förs, Stockholm (db). Gift 1917-11-29 i Jakobs kyrka (Hedvig Eleonora förs, vb) i Stockholm med Vera Kempe i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1929-01-29 med assessorn Erik Gustaf Benjamin Grillo Tersmeden, C, i hans 2:a gifte, född 1881), född 1892-09-25 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Johan Erland Robert Kempe och Maria Louise Viktoria Müller von der Werra.
 • Helmer Gustaf Adolf, född 1888-11-17 på Marieberg, död 1889-06-02 i Stockholm.
 • Märta Hedvig Maria, född 1891-04-15 i Kungsholms förs, Stockholm. Död 1967-09-17 i Visby (Norra Härens förs, Skaraborgs län, db). Gift 1921-06-21 i Kristianstad (Ivetofta förs, Kristianstad och Norra Härene förs, Skaraborgs län, vb) med godsägaren Bror Erik Thanner i hans 2:a gifte (gift 1:o 1913-11-04 med Helena Romberg, född 1887-07-15, död 1918-11-02, dotter av apotekaren i Lycksele Carl Anders Romberg och Fanny [af] Schmidt), född 1879-05-09.
 • Helmer Fredrik Gustafsson, född 1895-05-08 i Landskrona. Mogenhetsexamen 1913-05-29. Volontär vid Vendes artilleriregemente s. å. 3/6. Fänrik därst. 1915-12-31. Genomgick artilleri- och ingenjörshögskolan 1917–1918 och ridskolan å Strömsholm 1919–1920. Underlöjtnant 1918-01-18. Löjtnant 1919-01-31 BMK2kl. GM. Kapten 1930-11-28. Förordnad att tills vidare uppehålla kaptensbeställning vid Bodens artilleriregemente 1932-04-08. Kapten vid Bodens artilleriregemente 1935-06-28. Kapten vid Vendes artilleriregemente 1935-12-30 fr. o. m 1936-01-01. RSO, BMilk 2 kl GM 1936-06-06. Major vid Vendes artilleriregemente 1939-04-01. Avsked med förtidspension 1947-10-01. Gift 1:o 1923-12-18 i slottskyrkan i Karlsruhe, Baden, med Elsa Maria Elida Astrid Schmidt Kockum, från vilken ha blev skild genom Malmö rådhusrätts utslag 1936-10-02, född 1900-03-08 på Freiburg in Breisgau, dotter av överstelöjtnanten i 5. badensiska infanteriregementets reserv Edvard Max Wathier Schmidt och Alida Alexandra Kockum. Gift 2:o 1936-11-10 i Saltsjöbadens kyrka (OScars förs, Stockholm, vb nr 386) med friherrinnan Barbro Nilsdotter Lagerfelt, född 1901-11-10 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, dotter av bergsingenjören friherre Nils Gustaf Mauritz Lagerfelt nr 245 och Gerda Ellen Schubert.

TAB 52

Hakon (översiktstab 18, son av Gustaf Otto Filip, tab 51), född 1893-01-08 i Kungsholms förs, Stockholm (EÄ på Marieberg vid Stockholm). Sjökadett 1906. Sjöofficersexamen 1912-10-23. Underlöjtnant vid flottan s. å. 25/10. Löjtnant i flottan 1916-08-31 och vid flottan s. å. 15/12. Avsked med tillstånd att under två år kvarstå såsom lönlös i flottans stam 1919-04-25. Löjtnant i flottans reserv 1921-05-27. Kapten därst. 1924-03-14. Kammarherre. Gift 1916-05-06 i Skeppsholms förs, i Stockholm (vb) med Andrea Wallenberg, född 1894-02-12 i nämnda stad, dotter till bankdirektören, vice häradshövdingen Markus Laurentius Wallenberg och Gertrud Amalia Hagdahl.

Barn:

 • Gunnila, född 1919-02-23 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb 339), (Skeppsholms förs, vb).
 • Caroline, född 1922-06-01 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 339). Studentexamen vid Lyceum för flickor i Stockholm 1942-05-21.

TAB 53

Julius Oskar (översiktstab 20, son av Adolf Göran, tab 40), född 1816-10-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1833. Kansliexamen. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1835 (1836). Examen till rättegångsverken 1838. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Kammarjunkare s. å. 1/12. Fiskal i Svea hovrätt. Avsked 1846. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1884. KVO1kl 1872-05-27. Ledamot av allmänna kyrkomötet 1873 och 1878. LLA 1874: Död 1888-01-01 Kåreholm. Ägde nämnda egendom ävensom Herrborum och hälften i Torönsborg i S:t Anna socken, Östergötlands län samt Hålbonäs i Sköldinge sch hälften i Björksund i Tystberga socken, (båda i Södermanlands län). Gift 1846-07-15 Hånö med sin kusin, grevinnan Louise Magdalena Mörner af Morlanda, född 1815-10-04 på Hålbonäs, död 1904-05-21, dotter av överstelöjtnanten, greve Nils Carl Mörner af Morlanda och Mariana Elisabet Smedberg.

Barn:

 • Paulina, född 1847-06-22, död s. å. 23/6.
 • Adolf Nils Carl, född 1849. Godsägare. Död 1926. Se Tab. 54.
 • Louise Paulina Mariana Ulrika, född 1850-07-28 på Kåreholm, död 1912-11-10 i Kristianstad (Gamleby förs, Kalmar län, db). Gift 1878-05-13 i Stockholm med underlöjtnanten friherre Sten Axel Viktor Fleetwood, i hans 2:a gifte, född 1842, död 1884.
 • Agnes Eva Maria, död 1851-12-02 och död 1880-11-15 på Kåreholm.
 • Ebba Charlotta, född 1853-08-14 på Kåreholm. Gift på Kåreholm 1878-01-14 med kaptenen, greve Gustaf Otto Mörner af Morlanda, född 1821, död 1903.

TAB 54

Adolf Nils Carl (översiktstab 20, son av Julius Oskar, tab 53), född 1849-05-16 Björksund. Mogenhetsexamen 1872. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut s. å. Utexaminerad 1874. Landstingsman i Östergötlands län. RVO 1903-12-01. GMtf 1912-03-22 KVO2kl 1914-09-30. Död 1926-06-12 på sin egendom Herrborum i S:t Anna socken, Östergötlands län (db). Biogr. i Väd?. Gift 1876-05-03 i Stockholm med Margareta Montgomery, född 1855-06-25 Segersjö, död 1929-11-25 i S:t Annas förs, Östergötlands län (db), (EÄ på Herrborum), dotter av bruksägaren Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm och Cecilia Nordenfeldt nr 1662.

Barn:

 • En dödfödd dotter, 1877-02-21 på Herrborum.
 • Lovisa Cecilia Margareta, född 1879-06-11 i S:t Annas förs, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1907-08-08 på Herrborum med bibliotekarien, filosofie doktorn, greve Vilfrid Benvenuto Carl Magnus Stenbock, född 1874, död 1923. Gift 2:o 1933-10-10 å Herrborum (vb 7) med sin kusin kaptenen i Livregementets grenadjärer Josias Carl Montgomery, född 1887-07-17,
 • Carl Oskar Robert, född 1883. Före detta kammarherre. Se Tab. 56.
 • Eva Sofia, född 1889-06-10 på Herrborum. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1910-07-16 i Oskars kyrka i Stockholm (S:t Annas förs, Östergötlands län, vb) med kaptenen Johan Hübner von Holst (T6), från vilken hon blev skild 1932-06-22 Sth rhr, född 1881. Gift 2:o 1939-08-21 med professor Gustaf Arthur Montgomery A, (T8 Ö4), född 1889-09-02.

TAB 55

Adolf Göran (översiktstab 20 A, son av Adolf Nils Carl, tab 54), född 1881-11-21 Herrborum. Sjökadett 1897. Sjöofficersexamen 1903-10-24. Underlöjtnant vid flottan s. å. 30/10. Löjtnant därst. 1905-10-27. Genomgick sjökrigshögskolan 1908–1909. RRS:tStO3kl 1909-06-00. Adjutant hos stationsbefälhavaren i Stockholm 1911–1914. Kapten 1912-10-25. RRS:tAO3kl 1914. Kompanichef vid skeppsgossekåren i Karlskrona 1915–1918. TunN IO2kl 1921. OffGrGO s. å. RItS:tMLO s. å. Kommendörkapten av andra graden vid flottan s. å. 12/9. Avdelningschef vid Marinstaben 1922–1927. RSO 1924-06-06. Extra ledamot av Lotsstyrelsen för handläggande av ärenden angående kustsignalväsendet och Lotsverkets mobilisering 1924-09-23–1926-12-31. Ställföreträdare för ordföranden i Fartygsuttagningskommissionen 1927. Kommendörkapten av första graden vid flottan s. å. 1/10. Chef för Marinstabens mobiliseringsavdelning till 1929-09-30. GV:sJmt 1928-11-20. KLettTSO 1929-06-29. KSpMerNavO2kl s. å. 6/8. Chef för Sjömanskårens skolor i Stockholm s. å. 30/9–1932. Kommendör i marinen 1933-05-12. Gift 1:o 1905-08-24 i Skönberga kyrka med friherrinnan Emelie Charlotta Maria Anna Funck nr 189, född 1884-08-16 Bolltorp, död 1941-02-12 i Skeppsholms förs, Stockholm, begraven å S:t Annas kyrkogård, Östergötlands län, dotter av godsägaren, friherre Tomas Alexander Funck nr 189, och Charlotta Laura Sofia Möller, (adliga ätten von Möller). Gift 2:o 1941-08-10 i Skeppsholms förs, Stockholm (vb nr 13), med Olga Hélène Haglund i hennes andra gifte (gift 1:o 1909-11-20 i Göteborg med kaptenen vid flottan Adolf Henriksson von Bahr nr 1648, född 1885-09-11 i Uppsala), född 1889-08-30 i Göteborgs domkyrkoförs, dotter av direktören Lars Emil Haglund och Elisabeth Rodhe.

Barn:

 • 1. Nils Hans-Georg (Hatte), född 1906-05-30 Bolltorp. Studentexamen i Djursholm 1926-12-08. Gift 1937-05-30 i Engelbrektskyrkan i Stockholm (vb nr 97) med Daisy Eva Ida Elise Kjellgren, född 1902-09-21 i Reijmyre, Skedevi förs, dotter av brukspatronen Bror Håkan Alexander Kjellgren och Eva Maria Josefina Gestrin.
 • 1. Claes Adolf Baltzar, född 1907-07-01 Bolltorp. Inspektör. Gift 1:o 1936-12-19 i Engelbrektskyrkan i Stockholm (Lidingö vb nr 62) med Karin Josefina (Kaj) Lindström i hennes andra gifte (Gift 1:o med löjtnanten vid Västmanlands regemente Johan Artur Efraim Bergqvist, född 1892-11-12, död 1924-01-26), född 1893-03-12 i Sala landsförs, Västmanlands län, dotter av lantbrukaren August Lindström och Leontina Josefina Myrberg.
 • 1. Sven Göran Julius, född 1909-01-17 i Skeppsholms förs, Stockholm (fb).
 • 1. Marianne Charlotta Margareta, född 1911-01-07 i Skeppsholms förs, Stockholm. Gift 1934-06-30 i Skeppsholms förs, Stockholm (vb nr 15), med direktören i aktiebolaget Gumaelius annonsbyrå Olof Lennart Isacson, född 1907-01-23 i Haga förs, Göteborg.
 • 1. Carl Gabriel Stellan, född 1915-07-10 i Ystad, greve,.
 • 1. Adolf, född 1921-07-06 i Djursholm, greve, död där s. å. 9/7 och begraven i S:t Anna socken, Östergötlands län.

TAB 56

Carl Oskar Robert (översiktstab 20, son av Adolf Nils Carl, tab 54), född 1883-08-18 Herrborum. Mogenhetsexamen 1901-06-14. Jur. filosofie kandidat 1902-05-30. Jur. utr. kandidat examen 1907-09-00. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1907-10-00. Amanuens i Jordbruksdepartementet, Domänstyrelsen och Riddarhuset 1910–1917. Amanuens i Lantbruksakademien 1912-12-00. Tjänstg. kammarjunkare s. å. 31/12. OffItKrO 1913-07-07. Bildade Svenska egendomsmäklarföreningen 1919, dess ordförande 1919–1922 och dess vice ordförande sedan 1922. Extra protokollssekreterare i Riksmarskalksämbetet 1921–1923 och sekreterare hos Ståthållarämbetena å Stockholms m. fl. slott 1921–1924. Kammarherre 1921-12-31–1926. OffNedONO 1922-09-04. RFrHL 1922-02-15. RJohO 1923. RNS:t001kl 1923-02-24. ÖRKOffHt med krigsdek 1922-10-14. SMsjv 1924-05-13. KCubCruzRoja02kl 1924-07-31. Entledigad från befattningen som kammarherre 1926. Egendomsmäklare. HedL av Sveriges fastighetsmäklares riksförening. Hedersordförande i Sveriges fastighetsmäklares riksförbund 1963-10-29 Ägde del i Kåreholm i Rönö socken, Östergötlands län 1919–1927 och i Ekenön i Skällviks socken, Östergötlands län 1927–1928. Gift 1:o 1910-09-07 i Vor Frue Kirke i Köpenhamn med Ionna Henriette Sigismunde Joanna Scheller, född 1883-11-28 i Köpenhamn, död 1912-06-06 i Oscars förs, Stockholm (db), dotter av konteramiralen i danska flottan Christian Fredrik Scheller och Inca Frederikke Christiane Sigismunde Mylius. Gift 2:o 1934-12-08 i Maria Magdalena förs, Stockholm, med Gunlög Karin Artemisia Lange, född 1913-11-30 i Maria Magdalena förs, Stockholm, , Stockholm, dotter av ingenjören Thor Johan Herman Lange och Artemisia Jenny Comita de Montmorency.

Barn:

 • 1. Marie-Louise, född 1912-06-03 i Oscars förs, Stockholm.
 • 1. Oskar, född 1935-04-10 i Oscars förs, Stockholm.
 • 2. Gunlög Cecilia, född 1937-01-30 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 25.)


TAB 57

Axel Edvard Knut (son av Adolf Göran, tab 40), född 1824-04-17 i Stockholm. Student i Uppsala 1840-12-12. Teol. examen 1841-05-24 och jur. filosofie examen 1843-12-13. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1844-02-06. Jur. kandidat 1851-09-01. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 30/9. Extra ordinarie notarie s. å. 7/10. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 4/10. Auskultant i Stockholms rådstuvurätt 1852-04-02. Vice häradshövding 1853-09-28. Ledamot av riksdagens första kammare 1868–1880. Statsrevisor 1870. RNO 1873-03-14. LLA 1876-02-21. Vice ordförande hos Södermanlands läns hushållningssällskap 1877-12-01–1888-11-15. Ledamot av riksdagens andra kammare 1882–1884. KVO1kl 1883-11-30. Ordförande i styrelsen för Södermanlands ensk. bank 1888–1905. Ordförande i Södermanlands läns landsting 1889–1891. Död 1911-07-13 på sin egendom Björksund i Tystberga socken, Södermanlands län (db). Gift 1858-08-30 i Tunhems kyrka, Älvsborgs län med Hedda Gustava Ericson, född 1836-06-06 på Åker vid Trollhättan, död 1896-08-19 i Stockholm, dotter av översten Nils Ericsson, adlad och friherre Ericson nr 403, och grevinnan Vendela Vilhelmina von Schwerin nr 94.

Barn:

 • Ebba Vendela Catrine, född 1859-09-09 på Björksund, död 1929-08-21 i Vårdinge prästgård. Gift 1897-10-19 i Stockholm med kyrkoherden i Vårdinge pastorat av Strängnäs stift Knut Petrus Esaias Hamnström (sedermera kyrkoherde emeritus), född 1854-01-03 i Torsåkers prästgård Södermanlands län, död 1934-09-19 i Gnesta (Vårdinge förs, Stockholm, db 9) och begraven å Torsåkers kyrkogård.
 • Sofia Mariana Vilhelmina Charlotta (Marianne), född 1862-03-31 på Björksund, död ogift 1925-09-24 g Helgö
 • Hedvig Louise, född 1863-06-07 på Björksund. Död 1953-05-25 på Hånö Säteri (Bälinge förs, Södermanlands län). Gift på Björksund 1887-08-17 med extra jägmästaren, RVO, Frans Fredrik Per Isoz, född 1861-01-08 på Hånö i Bälinge socken, Södermanlands län, död 1929-10-27 på nämnda sin egendom.
 • Nils Göran Axel, född 1871. Godsägare. Död 1934. Se Tab. 58.

TAB 58

Nils Göran Axel (översiktstab 21, son av Axel Edvard Knut, tab 57), född 1871-05-17 på Björksund. Handelsskoleexamen 1889. Lantmannaskoleexamen 1894. Äg. Björksund och Helgö, båda i Tystberga socken, Södermanlands län. Död 1934-11-18 genom vådaskott på Björksund, Tystberga förs, Södermanlands län (db 11) och begraven i Tystberga. Gift 1898-08-10 i Lund med Ebba Julia Signe Hammar, född 1876-09-25 i Brönnestads prästgård Kristianstads län, dotter av kyrkoherden i Brönnestads pastorat av Lunds stift, filosofie doktor Elias Fridolf Hammar och Ebba von Friedrichs.

Barn:

 • Ebba Hedda Louise, född 1900-10-20 på Hammarby. Gift 1:o 1925-08-01 i Bälinge kyrka Södermanlands län med extra ordinarie hovrättsnotarien, greve Nils Axel Hampus Mörner af Morlanda nr 60, född 1894.
 • Carl''-Göran Axel, född 1904-02-23 på Hammarby.

TAB 59

Gustaf Stellan (översiktstab 22, son av Carl Gabriel, tab 39), född 1774-08-09/kornett vid Mörnerska husarregementet 1782-04-10. Student i Uppsala s. å. Kornett vid lätta livdragonkåren 1792-05-21. Löjtnant vid livregementets brigadens dragonkår s. å. 18/12. Ryttmästare och regementskvartermästare vid livregementets husarkår 1796-05-10. Avsked 1804-02-07. Död 1829-12-20 på Sonstorps bruk i Hällestads socken, Östergötlands län. Gift 1804-05-27 på Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län med Anna Sofia Burenstam, född 1785-01-17, död 1833-10-02 på Sonstorp, dotter av brukspatronen Olof Burén, adlad Burenstam nr 2156, och Carolina Camitz.

Barn:

 • Eva Ulrika Carolina, född 1805-09-18 på Skyllberg, död 1838-10-19 på Aspa bruk i Hammars socken, Örebro län. Gift 1830-08-08 på Sonstorp med majoren Fredrik Ulrik Mannerstråle, i hans 2:a gifte, född 1791, död 1862.
 • Jacquette Lovisa, född 1806-11-07 Götvik. Död där 1807-08-03.
 • Carl Olof Stellan, född 1808. Kammarjunkare. Död 1852. Se Tab. 60.
 • Göran Otto, född 1809-12-24 på Götvik, död där 1812-07-08.
 • Christina Lovisa, född 1812-03-28 på Götvik, död 1861-10-28 i Stockholm. Gift 1830-08-08 på Sonstorp med kammarherren, greve Henrik Georg Falkenberg af Bålby, född 1803, död 1873.
 • Agneta Sofia, född 1814-03-02 på Götvik, död 1850-07-31 på Sonstorp. Gift 1839-09-24 med brukspatronen Johan Vilhelm Holmstedt i hans 1:a gifte (gift 2:o 1860-07-26 Ön, med Eva Mannerstråle, född 1839-01-07 på Ön, död 1922-01-18 Lagersberg, dotter av majoren Mårten Ingemund Mannerstråle, och Margareta Ulrika Odhelius), född 1813-09-09 Kilsby, död 1893-02-10 på Lagersberg.
 • Adolf Fredrik, född 1816-05-30 på Götvik. Kadett vid Karlberg 1830-10-03. Avgången därifrån 1832-11-30. Godsägare. Död 1881-09-20 på sin egendom Torönsborg i S:t Anna socken, Östergötlands län.
 • Gustava Fredrika, född 1818-03-08 på Götvik, död 1879-12-06 i Vänersborg. Gift 1845-09-14 i Värdsnäs kyrka, Östergötlands län med kaptenen vid Bohusläns regemente Erik Koch, född 1804-03-31 i Uddevalla, död 1863-10-10 i Vänersborg och begraven därst.
 • Hampus August, född 1819-08-15 på Götvik, död 1825-10-10.
 • Gustaf Otto, född 1821. Kapten. Död 1903. Se tab 61.
 • Julius Oskar, född 1823-05-10 på Sonstorp, död ogift 1847-04-26 i Söderköping.

TAB 60

Carl Olof Stellan (översiktstab 22, son av Gustaf Stellan, tab 59), född 1808-10-18 på Götvik. Kammarjunkare 1837-11-02. Död 1852-10-08 på Navestad, Östergötlands län. Gift 1841-09-09 med Johanna Maria Vilhelmina Elisabet Wallenberg, från vilken han 1848 blev skild, född 1821, levde 1888, dotter av kaptenen Fredrik Wallenberg och Maria Malmsten.

Barn:

 • Hedvig Sofia Maria, född 1842-10-22, död 1844-03-30.

TAB 61

Gustaf Otto (översiktstab 22, son av Gustaf Stellan, tab 59), född 1821-08-22 Götvik. Student i Uppsala 1840-05-09. Furir vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 22/5. Officersexamen i Örebro s. å. 18/12. Avsked 1841-02-20. Fanjunkare vid 2. livgardet s. å. 1/3. Underlöjtnant därst. s. å. 30/6. Löjtnant 1846-03-05. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1855-01-17. Landstingsman i Östergötlands län 1870–1888. Ledamot av styrelsen för Pålsboda–Finspångs järnväg. Ordförande i Hällestads och Tjällmo hushållsgille 1872–1888. RNO 1875-12-01. KVO2kl 1895-11-30. Död 1903-01-19 på Sonstorp. Ägde Sonstorp med underlydande i Hällestads socken och Torönsborg med underlydande i S:t Anna och Skällviks socken, Östergötlands län. Gift 1878-01-14 Kåreholm ) med sin kusin grevinnan Ebba Charlotta Mörner af Morlanda nr 60, född 1853-08-14 på nämnda egendom, 1934-06-23 tilldelad "Illis Quorum meruere labores" i guld av 8:e storleken, SMsjv, dotter av godsägaren, greve Julius Oskar Mörner af Morlanda, och grevinnan Louise Magdalena Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Ebba Anna Lovisa Eva Gustava, född 1880-07-07 på Sonstorp. Stiftsjungfru. Gift 1905-08-22 i Hällestads kyrka med godsägaren, greve Filip Bonde af Björnö, född 1876, död 1959-06-30 på Bosjökloster, Bosjöklosters förs, Malmöhus län, db.
 • Gustaf Oskar Adolf Fredrik, född 1882. Godsägare. Se Tab. 62.

TAB 62

Gustaf Oskar Adolf Fredrik (översiktstab 22, son av Gustaf Otto, tab 61), född 1882-10-23 på Sonstorp. Student vid Uppsala universitetet 1902. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1904. Elev vid Bjärka-Säby i Vists förs, Östergötlands län och vid Laxå bruk i Ramundeboda förs, Örebro län 1905–1906. Ordförande i en mängd nämnder. Reservofficersexamen 1905-04-18. Reservunderlöjtnant i Smålands husarregementes reserv s. å. 8/12. Avsked 1909-08-20. Kommunalman. RVO 1923-06-06. Styrelseledamot i Östergötlands enskilda bank aktiebolag i Hällestads förs, Östergötlands län. Ordförande därst. RNO 1929-06-06. Kammarherre 1930-12-31. GMmf. Ägde Sonstorp med underlydande i Hellestads, Regna och Risinge socknar, Östergötlands län. Gift 1909-06-08 i Jakobs kyrka i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, vb) med Märta Elisabet Henrika Åkerman, född 1890-07-04 i London, död 1981-01-22, dotter av envoyén Henrik Åkerman och friherrinnan Louise Julie Jacquette Liljencrantz nr 297.

Barn:

 • Ebba Louise Christina (Stina), född 1911-12-18 Sonstorp s förs, Östergötlands län (fb), liksom syskonen. Död 1914-07-19 Sonstorp s förs, Östergötlands län (db).
 • Anna Ebba Margareta, född 1913-03-30 Sonstorp s förs, Östergötlands län (fb).
 • Gustaf Otto Henrik (Gösta), född 1914-07-31 Sonstorp s förs, Östergötlands län.
 • Hans-Gabriel Elis, född 1916-02-07 Sonstorp s förs, Östergötlands län.
 • Louise Ulrika Elisabet, född 1917-09-29 på Sonstorp i Hällestads förs, Östergötlands län (fb).
 • Birgitta Charlotta Gustava, född 1921-09-22 Sonstorp s förs, Östergötlands län (fb).
 • Louise Magdalena Gustafva, född 1929-09-06 i Norrköping (Hällestads förs, Östergötlands län, fb).

TAB 63

Nils Carl (översiktstab 15, son av Carl Gabriel, tab 39), född 1782-04-03 Björksund. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Fänrik vid Svea livgarde 1796-04-30. Utexaminerad 1798-05-09. Adjutant vid nämnda regemente 1802-02-08. Löjtnant därst. 1803-06-30. Kapten 1808-03-14. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementet 1811-03-19. Avsked från kaptensbeställningen med överstelöjtnants karaktär 1813-01-12. Död 1829-10-05 Kåreholm. Ägde Hålbonäs Södermanlands län och Kåreholm. Gift 1813-04-30 Hånö med Mariana Elisabet Smedberg, född 1780, död 1837-05-04 Hålbonäs, dotter av kamreraren i järnkontoret Göran Magnus Smedberg och Hedvig Schön.

Barn:

 • Carl Göran, född 1813 och död 1814-04-22 på Hålbonäs.
 • Lovisa Magdalena (Louise), född 1815-10-04 på Hålbonäs, död 1904-05-21 på Kåreholm. Gift 1846-07-15 på Hånö med sin kusin, kammarjunkaren, greve Julius Oskar Mörner af Morlanda, född 1816, död 1888.
 • Mariana, född 1820-11-21 på Hålbonäs, död s. d.
 • Charlotta, född 1825-06-26, död s. d.

Källor

1Lk. 2KrAB. 3Sön. 4SL. 5Shp.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: