:

Lagercrantz nr 1011

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lagercrantz nr 1011

Adlad 1682-2-13, introducera samma år

'Skall på mödernet vara i släktskap med de äldre adlade ätterna Lagercrantz, men har ett med deras vapen helt olika sköldemärke'.

Lagercrantz A101100.png

Lagercrantz A101101.png

Lagercrantz A101102.jpg

TAB 1

Jöns Ersson. Satt 1547–1575 på hemman i Sätra by i Hille socken vid Gävle. [ (Medd. ny förste trafikinspektören Jacques Lagercrantz.)]

Barn:

 • Per Jönsson. Bonde i Sätra. Nämndeman 1591. Gift med en dotter till Jöns Andersson i Sätra. [ (Medd. ny förste trafikinspektören Jacques Lagercrantz.)]

Barn:

 • Lars Persson. Hemmansägare i Sätra. Länsman i Hille. Köpte hemman 1627. Nämnes sista gången 1647. [ (Medd. ny förste trafikinspektören Jacques Lagercrantz.)]
 • ?Barn:
 • Jakob Larsson Gavelius, född i Gävle troligen i den del av Sätra by, som 1602 lades under Gävle stad. Kallade sig i yngre åren Gevaliensis och Gevalius. Student i Uppsala 1628-05-17. Disputant i Uppsala¤ 1634 (Um.). Assessor i Göta hovrätt 1646-05-06. Död »nyss» före (Ogh.) 1656-03-26 i Jönköping och begraven i svärfaderns grav i S:t Nikolai kyrka i Nyköping. Han sålde 1646 och 1647 hemmansdelar i Sätra by i Hille socken (Medd. ny förste trafikinspektören Jacques Lagercrantz.). ¤Fick (Medd. ny förste trafikinspektören Jacques Lagercrantz.) 1651-04-22 för sitt välförhållande av drottning Christina donation på gods i Småland under Norrköpings besluts villkor. Gift med Christina Pedersdotter, född omkring 1628 i Stockholm (Medd. ny förste trafikinspektören Jacques Lagercrantz.), död 1698 (Medd. ny förste trafikinspektören Jacques Lagercrantz.), dotter av drottning Christinas hovråd, assessorn i Svea hovrätt, mag. Peder Andersson Grubb och hans 2:a hustru (Medd. ny förste trafikinspektören Jacques Lagercrantz.) Engel Kröger.

Barn:

 • Magnus Gavelius, adlad Lagercrantz, född 1648. Överkommissarie. Död 1693. Se Tab. 2
 • Jakob Gavelius, adlad Lagerstedt, född 1655. Kommissarie. Död 1698. Se adliga ätten Lagerstedt.

TAB 2

Magnus Gavelius, adlad Lagercrantz, (son av Jakob Larsson Gavelius, tab 1), till Näs i Bärbo socken (Södermanlands län.) Född (At (Sch)) 1648-08-16, sannolikt i Jönköping. Studerade bl a i Holland (Medd. ny förste trafikinspektören Jacques Lagercrantz.). Kammarskrivare hos riksrådet och fältherren Carl Gust. Wrangel 1670. Kanslist i kammarkansliet 1672. Bokhållare vid svenska armén i Pommern 1674. Krigskamrerare i Pommern 1677-11-15. Statskommissarie i Pommern 1679-10-05. Tillika överinspektör vid licenterna i Pommern, Wismar och Mecklenburg 1682-02-20. Adlad 1682-02-13 (Introducera 1682 under nr 1011). Överkommissarie vid amiralitetet i Karlskrona 1689-09-30. Död 1693-03-19 i Karlskrona (At (Sch)) och begraven i S:t Nikolai kyrka i Nyköping. 'Han brukades under danska kriget i åtskilliga angelägna ärender och beskickningar från Pommern till Sverige, särdeles under åren 1676 och 1677, och det med största livsfara, så till lands som vatten. Skickades 1677 i förrättning, först till Hamburg och därifrån till Paris.' Gift. 1679 med Anna Maria Sneckenberg, född 1662-04-09, dotter av kunglig räntmästaren Jakob Schnack, adlad Sneckenberg, och Carin Eriksdotter.

Barn:

 • Peter, född 1680, död ung.
 • Anna Christina, född 1682-02-08, död 1756 på Torstorp i Grimetons socken (Hallands län.) Gift 1703-11-16 med amiralen och presidenten Gustaf Grubbe, född 1669, död 1759.
 • Carl Otto, född 1683. Överste. Död 1746. Se Tab. 3
 • Catharina, född 1689-04-09, död 1747. Gift 1712 med generallöjtnanten och landshövdingen Gustaf von Grooth, född 1685, död 1764.
 • Jakob, född 1690. Överstelöjtnant. Död 1773. Se Tab. 4.
 • Carl Magnus, född 1691. Student i Lund 1701-08-23. Var sergeant vid livgardet 1706. Sekundfänrik i Lund 1707-10-23 Död ogift 1713 i Tönningen.
 • Maria Magdalena, född tvilling 1693, död ogift 1745.
 • Brita, född tvilling 1693, död 1701.

TAB 3

Carl Otto, (son av Magnus Gavelius, adlad Lagercrantz, tab 2), till Sannarp i Årstads socken (Hallands län.). Född 1683-07-12. Furir vid Stralsundska infanteriregemente 1700 . Sergeant vid Stralsundska infanteriregemente . Student i Lund 1701-09-23. Fänrik 1704 . Löjtnant vid Nieroths livländska infanteriregemente 1704 . Konfirmationsfullmakt 1705-02-13. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1705 . Rymde för duell 1707 och blev löjtnant vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst . Adjutant hos M. Stenbock 1709 . Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregemente 1710. Transporterad till Västgöta kavalleriregemente 1710-06-04. Major vid Västgöta kavalleriregemente 1712-10-15). Konfirmationsfullmakt 1715-02-11. Överstelöjtnants karaktär 1721-12-12. Överste för Älvsborgs regemente 1739-11-12. Död natten mellan 1746-12-14 och 1746-12-15 på Sannarp och ligger jämte sin fru begraven i Årstads kyrka, där hans epitafium med bådas vapen ses. Han var med vid Ramillies 1706, Oudenarde 1708, Malplaquet 1709 och vid Gadebusch 1712, blev fången vid Tönningen 1713, men hemkom 1714. Blev 1716 den 16 mars i den skarpa och olyckliga träffningen vid Ringerige i Norge svårt blesserad. 'Bidrog slutligen på 1740-talet till de upproriska dalkarlarnas förödmjukande.' Gift 1712-04-27 Össjö s län) med Anna Christina Silfverskiöld, född 1688-07-15 död 1759-06-08), dotter av professorn Niklas Andersson Hyltén, adlad Silfverskiöld, och hans 2:a fru Juliana Sigrid Gripenflycht.

 • Barm:
 • Juliana, född (At (Sch)) 1714-07-12 död (At (Sch)) 1746-12-14 på Sannarp. Gift med 1743 med översten Carl Johan Apiarius, adlad Palmhielm, nr 1552, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1752.
 • Anna Maria, född 1720-06-12 på Össjö.

TAB 4

Jakob, (son av Magnus Gavelius, adlad Lagercrantz. tab 2), till Åbonäs i Säby socken (Jönköpings län.) Född 1690 (Medd. ny förste trafikinspektören Jacques Lagercrantz.). Volontär vid artilleriet 1705. Underofficer vid artilleriet. Konstapelmat vid amiralitetet 1707 3012. Fänrik vid livgardet 1709-11-00. Löjtnant vid Erik Sparres regemente i Frankrike 1712-05-00. Kapten vid Jönköpings regemente 1715-12-12. Majors karaktär 1720-08-13. Major vid regementet 1744-08-08. Genom byte löjtnants indelning vid livgardet 1744-11-27. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1744-12-21. Död 1773-06-16, på Sannarp. Han blev 1710 1877 vid Rigas eller Dünamundes övergång, där han bevistat belägringen, fången hos ryssarna, men rymde. Bevistade med franska armén belägringarna av Douai och Grenoble. Kom 1715 till Stralsund och bevistade stadens belägring samt träffningen vid Stresow. Gift med Brita Christina von Kothen, född 1700-03-17, död 1790-03-23, dotter av översten Simon Gustaf Kothen, adlad von Kothen, och hans 1:a fru Maria Eding.

Barn:

 • Magnus Gustaf, född 1726-08-17 Drumstorp) Kornett vid adelsfanan 1746-04-23. Löjtnant i fransk tjänst. Kapten i fransk tjänst. Död ogift 1748 vid franska armén.
 • Carl Otto, född 1728-02-19 på Drumstorp, död 1737 och begraven 1737-06-30.
 • Jakob, född 1729. Kaptenlöjtnant. Död 1806. Se Tab. 5
 • Maria Christina, född 1730-10-12, på Drumstorp, död 1806-04-03 Svärdsta) Gift 1763 med majoren Claes Ulrik Kuylenstierna, född 1738, död 1816.
 • Fredrik, född 1732. Hovjägmästare. Död 1804. Se Tab. 35.
 • Johan Axel, född 1733. Kapten. Död 1791. Se Tab. 38
 • Beata Catharina, född 1735-07-12 på Åbonäs, död 1765-12-09 Gift 1762-12-17 på Åbonäs med sin syssling, kaptenlöjtnanten Gustaf Stiernhoff, i hans 1:a gifte, född 1730, död 1784.
 • Två barn, tvillingar, döda späda och begravda 1741-04-08, i Säby kyrka

TAB 5

Jakob, (son av Jakob, tab 4), till Traneryd i Säby socken (Jönköpings län) och Blekhem i Törnefalla socken (Kalmar län). Född 1729-09-04 Drumstorp) Antagen i krigstjänst vid amiralitetet 1740. Arklimästare Drumstorp i Säby socken (Jönköpings län.) 1746-08-08. Konstapel 1750-07-05. Löjtnant 1751-08-31. Kaptenlöjtnant 1755-10-04. RSO 1761-11-23 Död 1806-12-01 på Östra Ubbarp i Rogberga socken (Jönköpings län), och begraven 1806-12-22. Gift med Inga Christina Hård af Segerstad, född 1731-02-30 I Kyrkefalla socken (Skaraborgs län), död 1801-12-16 Hällstorp ), dotter av överstelöjtnanten Jesper Abraham Hård af Segerstad, och Helena Dorotea Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • Brita Christina, född 1753-11-14 Hallebo ), död 1815-06-26 på Stäringe i Årdala socken (Södermanlands län). Gift 1796-07-28 Sandvik ) med rustmästaren vid Upplands regemente Carl Gustaf von Hellern, född 1775-03-02, död 1837-01-23..
 • Carl Otto, född 1754-11-28. Högbåtsman 1765-05-23 Löjtnant vid svenska amiralitetet 1775-02-01. Kapten vid holländska amiralitetet. Död ogift 1792-02-00 på holländska örlogsskeppet Amphitrite under resa till Ostindien.
 • Juliana Dorotea, född 1755-12-11, på Hallebo, död 1790-08-17 på Traneryd. Gift där 1788-09-21 med fänriken Lennart Mårten Uggla, född 1750, död 1816.
 • Johan Jesper, född 1757-01-11 Yttersjö ), kom i tjänst 1773. Fänrik vid konungens eget regemente 1774-10-28. Löjtnant i preussisk tjänst. Död ogift 1778-10-22 i Dresden.
 • Anna Eleonora, född 1758-03-17, död ogift 1783-11-04 på Traneryd.
 • Gustaf, född 1759. Kapten. Död 1813. Se Tab. 6
 • Eva, född 1762-05-29 på Hallebo, död 1823-04-17 Svenstorp Gift 1794-03-11 Mossaryd ) med ryttmästaren Nils Jakob Ulfsax, i hans 2:a gifte, född 1729, död 1799.
 • Fredrika, född 1763-10-31, död 1763-12-23.
 • Beata Catharina, född 1766-05-30 på Hallebo, död änka 1825-05-10 i Stockholm. Gift 1787-10-14 på Traneryd med kaptenen Erik Herman Gyllenhammar, född 1759, död före 1825.
 • Magnus, född 1769-09-11. Fänrik vid Ehrenmalmska frikåren 1791-03-16 och i armén 1796-03-16. Reste utrikes och efterlystes 1807 i posttidningarna.
 • Helena Dorotea, född 1771-12-30, död ogift 1796-07-10 Tumbäck)
 • Maria Lovisa, född 1773-01-16, död ogift 1795-08-19 Restad )

TAB 6

Gustaf, (son av Jakob, tab 5), född 1759-07-26. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1775-06-06. Livdrabant 1777-08-19. Löjtnant i armén 1789-05-20. Kaptens avsked 1793-05-06. Kapten vid Kalmar lantvärnsbrigad 1808. Född 1813-07-16 På Troxhammars boställe i Skå socken (Stockholms län). Han bevistade för ätten riksdagarna 1800 i Norrköping, 1809 i Stockholm och 1810 i Örebro. Gift 1787-11-15 Vi ) med Henrietta Elisabet Skytte af Sätra, född 1764-05-31, död 1840-02-21 Barkarby ), dotter av majoren Carl Bengt Skytte af Sätra, och grevinnan Margareta Catharina Gyldenstolpe.

Barn:

 • Carl Jakob, född 1788. Assessor. Död 1858. Se Tab. 7

TAB 7

Carl Jakob, (son av Gustaf, tab 6), född 1788-09-14. E. kontorsskrivare vid Stockholms läns landskontor 1807. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1808. Ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1810-01-15. Kronobefallningsman i Färentuna härad 1812-10-27. Kronofogde i Färentuna härad. Assessors n. h. o. v. 1838-11-16. Avsked från kronofogdetjänsten 1853-11-20. Död 1858-05-30 i Lovö socken (Stockholms län). Gift 1815-03-18 i Stockholm med Anna Margareta Benckert, född 1786-08-23 i Stockholm stad, död 1861-03-11 Barkarby ), dotter av fabrikören Carl Henrik Benckert och Anna Margareta Häggström.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1816. Statsråd. Död 1867. Se Tab. 8
 • Anna Henrietta, född 1818-06-23 på Barkarby, död 1895-06-23 Boda ). Gift 1837-06-24 på Barkarby med kyrkoherden i Edebo pastorat av Uppsala ärkestift August Hieronymus von der Burg, född 1810-07-25 i Stockholm, död 1874-07-26 i Edebo prästgård.
 • Jakob Reinhold, född 1821. Vice amiral. Död 1898. Se Tab. 20.
 • Sofia Charlotta, född 1823-08-23, död 1823-08-30.
 • Johan Henrik, född 1824-09-02 död 1829-04-18.
 • Margareta Elisabet, född 1828-09-08 på Barkarby, död 1916-01-24 i Uppsala. Gift 1851-10-05 på Barkarby med häradsskrivaren i första fögderiet i Stockholms län Johan Enok Hultgren, född 1817-11-29 i Vadstena, död 1906-03-21 Säby ).

TAB 8

Carl Gustaf, (son av Carl Jakob. tab 7), född 1816-07-10 Troxhammar ). Student i Uppsala 1833-06-15. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1835-10-17. Officersexam. 1836-04-14. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1836-10-26. Kansliexamen 1837-06-25. Repetitör vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1841–1844. Artilleristabsofficer hos generalfälttygmästarämbetet 1844-04-30–1854-05-30. Löjtnant 1845-05-23. Lärare i artillerivetenskap vid Marieberg artilleriläroverk 1847. Åtföljde som adjutant generalmajor von Arbin på kondoleansresa till Danmark 1847. Adjutant i krigskollegii artilleridepartement 1848. RDDO 1848-02-10. LKrVA 1849-10-31. RFrHL 1852-12-21. Kapten i artilleriet 1854-04-04. Kapten vid Svea artilleriregemente 1855-01-04 Genomgick den större lantbrukskursen vid institutet i Hohenheim 1857–1858-04-01: major i artilleriet 1858-07-22. Chef för artilleristaben 1858-07-22. Major vid Göta artilleriregemente 1859-03-08. Adjutant hos konungen 1859-08-06 RNS:tOO 1859-01-31: RSO 1859-05-05. RRS:tAO 2kl 1859-12-03. RPrRÖO3kl 1861-03-02. Överstelöjtnant i artilleriet och förordnad att tills vidare förvalta guvernörsämbetet vid krigsakademien 1861-03-26. Överste i armén 1862-05-02. KNS:tOO 1862-09-09. Ordförande hos fullmäktige i rikets ständers bank 1864. Ledamot i kommittén för utarbetande av förslag till Stockholms befästande 1864-11-22. Landshövding i Jämtlands län 1865-03-10. Ledamot av riksdagens första kammare 1866. Statsråd och chef för finansdepartementet 1866-09-04. KNO 1867-01-28 Avsked från statsrådsämbetet 1867-05-31. Död 1867-10-15 i Stockholm. Han utgav av trycket bland annat »Sammandrag av föreläsningar i artilleri vid högre artilleriläroverket, I o. II, Krutlära och Balistik» (1855) och »Mekanikens elementer » jämte tillägg rörande »Materiella punkters mekanik» (1851) samt »Etude sur le probleme balistique» (1853). Gift 1845-11-29 i Stockholm med Augusta Emerentia Carolina Zethelius, född 1818-02-23 i Stockholm stad, död 1897-09-26 Vällinge ), dotter av bruksägaren Adolf Zethelius och Sofia Fredrika Nordewall.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1846. Överste. Död 1897. Se Tab. 9.
 • Fredrik Reinhold, född 1848-07-07, död 1850-07-24 på Dalarö.
 • Sofia Margareta Carolina, född 1851-02-20 Vik ). Död 1934-03-19 i Stockholm. Begraven i Solna (Engelbrekts förs, Stockholm db nr 56). Gift 1874-11-03 i Stockholm med generallöjtnanten i armén, överkommendanten i Stockholm, 1. adjutanten hos konungen och chefen för konungens stab, KmstkSO med mera, Casten Abraham Carl Warberg, född 1845-12-02 på Vik, död 1910-10-16 i Stockholm.
 • Jacques Erik Tréport, född 1853. Död 1933. Kapten. Se Tab. 12.
 • Augusta Catharina Elisabet, född 1853-10-12 i Stockholm. Död 1934-08-04 å Montebello i Danmark (Stockholm, Oscar db 193 ). GMmf. Gift där 1876-11-29 med kammarherren Reinhold Filip Otto Blomstedt, född 1843, död 1912.
 • Henrik Gustaf, född 1856. Vice amiral. Död 1925. Se Tab. 14
 • Herman Ludvig Fabian, född 1859. Död 1945. Envoyé. Se Tab. 18.

TAB 9

Carl Adolf, (son av Carl Gustaf, tab 8), född 1846-12-04 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1863-01-19. Utexaminerad. 1865-11-10. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1865-11-14. Ordonnansofficer hos konung Carl XV 1870-05-03. Tjänstgjorde i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1870-12-01–1875-05-01. Löjtnant i armén och generalstabsofficer 1871-03-01. Löjtnant vid Svea livgarde 1872-03-01 uppvaktande hos tyske generalen av infanteriet von Blumenthal under kröningshögtidligheterna i Stockholm 1873-05-00. RPrRÖO4kl 1873-09-27. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1874-04-24. Adjutant i arméförvaltningens intendentsdepartement 1876–1878. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1879-04-04. Uppvaktande hos ryske storfursten Peter Nikolajevitj under hans vistelse i Sverige 1880-07-00. RRS:tAO3kl 1880-09-03. Kapten i Svea livgarde 1881-07-01. Åtföljde såsom adjutant generallöjtnanten, friherre D. A. G Bildt till högtidligheterna vid kronprinsens förmälning i Karlsruhe 1881-09-14. RBadZLO1kl 1881-09-20 RFrHL 1882-07-20. Stadsfullmäktig i Stockholm 1882–1888. Överadjutant och major vid generalstaben 1886-04-02. Utarbetade och befordrade till trycket »Berättelse öfver fälttjänstöfningarna i Västergötland 1886». RSO 1887-12-01 Stabschef i 4. (sedan 5.) militärdistriktet 1888-09-04 Avdelningschef vid ovann. stabs kommunikationsavdelning 1889-11-01–1891-07-06. Överstelöjtnant och 1. major vid Västmanlands regemente 1891-07-06. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1892-09-03. Avdelningschef vid dess kommunikationsavdelning 1892–1896 och utarbetade därander »Handbok för trupptransporter på järnväg»'. LKrVA 1893. Föredragande för kommandoärenden under konungens vistelse i Norge 1893-10-1111-11. RNS:t OO 1894-01-24-, militärbefälhavare på Gotland 1895-05-03. Överste i armén 1895-05-03. Deltog i norska mobtliseringsövningarria vid Moss-Oskarsberg 1895-09-00 och i danska kantonnementsövnihgarna på Själland 1895-09-29–10-04. KDDO1kl 1895-10-07, överste och sekundchef för Svea livgarde 1896-01-16. Uppvaktande hos kronprinsen av Danmark under hans vistelse i Stockholm 1896-01-00. StOffSiamKrO 1897. Död 1897-12-16 i Stockholm. Ägde genom gifte del i Säbyholm i Lossa socken Uppsala län. Gift 1871-10-07 i Stockholm med grevinnan Alete Madelaine Elisabet Sparre af Söfdeborg, född 1851-09-01 i Stockholm stad, död 1911-10-11 i Stockholm, K. Svea Lifgard. ]], dotter av majoren, greve Claes Robert Sparre af Söfdeborg, och Adelaide Dufva.

Barn:

 • Adèle Märta Augusta, född 1873-06-08 i Stockholm, död i Stockholm 1874-02-17.
 • Sigrid Etel, född 1876-04-18 i Stockholm. Gift där 1899-10-02 med generalmajoren, friherre Axel Gustaf Adolf Leijonhufvud, född 1869. Död 1938-05-16.
 • Claes Gustaf, född 1879. Bankdirektör. Se Tab. 10
 • Carl Fredrik Bengt, född 1887. Direktörsassistent. Död 1924. Se Tab. 11.

TAB 10

Claes Gustaf, (son av Carl Adolf, tab 9), född 1879-08-05 i Karlsborg. Mogenhetsexamen vid Realläroverket i Stockholm 1898-05-16. Student vid Uppsala universitet 1898. Filosofie kandidat examen därstädes 1902-09-15. Examen till rättegångsverken 1905-05-29. Extra ordinarie tjänsteman i Bankinspektionen 1908. Ombudsman hos Stockholms fattigvårds- och hälsovårdsnämnd 1909–1911. Ledamot och sekreterare i Bankinspektionen 1912–1917. Sekreterare hos folkhushållningskommissionen 1916. Ledamot därav 1917. Försäkringsråd 1917-09-25–1919-09-26. Statens förlikningsman i första distriktet 1918-11-01–1919. Verkställande direktör i Stockholms Intecknings- och garantiaktiebolag 1919. Överrevisor vid Statens järnvägar 1921. Ledamot av Riddarhusdirektionen 1932 och 1935. Fullmäktig för Folkpensioneringsfonden 1934, 1937 och 1940. Ledamot av Riddarhusdirektionen 1938-06-01–1941-06-20. Ordförande i styrelsen för Nässjö – Oskarshamns nya järnvägsaktiebolag. Vice ordförande i Svenska bankföreningen. Överrevisor för granskning av Statens järnvägars räkenskaper och förvaltning för år 1946, 1945-11-15. Förlängt att gälla även år 1947. Fullmäktige för folkpensioneringsfonden för en tid av 3 år räknat fr o m 1946-07-01. Gift 1905-09-27 Svalnäs med Elsa Anna Maria Palme född 1882-12-29 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, dotter av verkst. direktören i Stockholms Intecknings- och garantiaktiebolag Johan Henrik Palme och Anna Julia Matilda Lavonius.

Barn:

 • Stig, född 1906-07-08 i Stockholm. Studentexam. 1925-12-14. Elev vid tekniska högskolan 1926-08-00. Se Tab. 10A.
 • Johan Carl, född 1908-02-24 i Stockholm. Studentexamen. i Djursholm 1927-05-14. Se Tab. 10B.
 • Erik Gustaf, född 1911-06-24 i Djursholm. Studentexamen 1929. Anställd vid olika banker och bankirfirmor i Stockholm, London, Paris Hamburg och Glasgow 1930–1936. DHS 1931. Tjänsteman vid aktiebolaget Göteborgs bank 1937. Civilekonom, affärsman (Dobbs Ferry New York U.S.A). Gift 1941-08-31 med Mary Stacy Beaman från U.S.A, född 1913-08-09.
 • Henrik Magnus, född 1915-06-29 i Djursholm. Se Tab. 10D
 • Bo Urban, född 1918-12-14 i Djursholm. Studentexamen i Sigtuna 1937-05-21. Student vid Uppsala universitet. Filosofie kandidat examen i Uppsala 1944-05-26. Gift 1945-04-04 i Lidingö kyrka med Ann-Marie Cyrillus Johansson. Se Tab. 10E.

TAB 10A

Stig (son av Claes Gustaf tab 10), född 1906-07-08 i Djursholms-Danderyds förs, Stockholm. Huvudman. Studentexamen i Djursholm 1925-12-14. Elev vid Tekniska högskolan 1926-08-00. Utexaminerad från dess fackavdelning för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1932. Anställd vid aktiebolaget Svenska kullagerfabriken, Göteborg 1933–1936. Teknisk chef vid aktiebolaget Svenska kullagerfabrikens dotterbolag Campania Sudamericana SKF, Bogotá, Colombia, 1936–1938. Verkst. direktör i ovannämnda aktiebolags dotterbolag Compania SKF de Cuba, Havanna Cuba från 1939. LSTF från 1933. Vice konsul vid Generalkonsulatet i Havanna. Förordnad att som konsul tills vidare förestå Generalkonsulatet 1941-05-19. Tillagd generalkonsuls namn 1941-10-18. Avsked som generalkonsul i Havanna 1946-01-01. Gift 1934-10-07 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb nr 214) med Signe Gertrud Marianne Nordblad, född 1909-06-01. Jur kandidat, dotter av rektorn Carl Ivar Immanuel Nordblad och Signe Axelina Karlsson.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1935-07-19 i Stockholm (Johannebergs förs, Göteborg fb nr 133).
 • Bengt Magnus, född 1942-04-02 i Havanna.

TAB 11

Carl Fredrik Bengt, (son av Carl Adolf, tab 9), född 1887-03-12 i Stockholm. Examen vid Krigsskolans reservofficerskurs 1908-08-29. Underlöjtnant i Svea livgardes reserv 1908-12-31. Löjtnant i Svea livgardes reserv 1914-09-25. Direktörsassistent och styrelsesuppleant i aktiebolag Pumpseparator. Död 1924-07-22 i Stocksund i Danderyds förs, Stockholm ]] . Gift 1911-02-04 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholm ]] med grevinnan Elisabet Kalling nr 91, född 1887-11-18 i Stockholm, dotter av stadsnotarien , greve Carl Oscar Kalling, och Anna Henrika Beata von Knorring.

Barn:

 • Marianne Elisabet, född 1911-10-25 i Berlin (Svea Lifgard, Stockholm fb).
 • Ulla, född 1913-09-28 i Djursholm, Danderyds förs, liksom de följande syskonen. Studentexamen. Filosofie kandidat examen vid Stockholms högskola 1939-12-15. Bibliotekarie. Gift 1939-11-25 i Danderyds i förs med samma namn, Stockholm (vb nr 58) med John Gunnar (Joe) Sternb, född 1912-01-17 i Djursholms. Handelsstudent 1934. Inneh Joe Sterns försäkringsbyrå från 1939. Generalagent för l'Union Comp d'assurances contra l'icendie les accidents et risques divers Paris samt för Iris, Svenska Liv och Ägir. Son av direktören John Stern och Annie Holmgren.
 • Anna Viveka, född 1915-11-01, i Djursholms Ösby i Danderyds förs, Stockholm. Studentexamen i Djursholm 1934-05-15. Med. kandidat examen vid Uppsala universitet 1939-01-16. Gift 1943-08-07 i Danderyds kyrka, Djursholms, Danderyds förs, Stockholm (vb nr 40) med med. kandidat Carl Alfred Hallberg, född 1916-10-08 i Norrköping.
 • Carl Bertil Bengt, född 1918-01-02, i Djursholm. Studentexamen. Gift 1942-06 i Wirsbo brukskyrka i Ramnäs förs, Västmanlands län med Louise Hedvig Gunilla Lagercrantz, född 1920-05-07 i Stockholm, dotter av kaptenen på övergångsstat vid Svea artilleriregemente Bror Gustaf Herman Lagercrantz och Ebba Margareta Tamm.
 • Agneta, född 1922-08-13, i Djursholm, Danderyds förs.

TAB 12

Jacques Erik Tréport, (son av Carl Gustaf, tab 8), född 1852-06-09 vid badorten Tréport i Normandie, Frankrike. Kadett vid Karlberg 1870-05-17. Utexaminerad 1873-11-29. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1873-12-12. Adjutant vid överkommendantsexpeditionen 1875-07-23. Extra adjutant i arméförvaltningens intendentsdepartement 1877-03-17. Regementsintendent vid livregemantets dragonkår med tillstånd att intill 1883-10-01 med tur och befordringsrätt kvarstå utan lön i grenadjärkåren 1880-10-15–1907. Löjtnant i grenadjärkåren 1884-11-07. Avsked från kåren med tillstånd att kvarstå i armén 1889-10-01. Kapten i armén 1890-12-19. RVO 1894-12-01 Intendent vid intendenturkåren 1902-06-13. Avsked 1912-06-06. Kapten i intendenturens reserv 1914-12-23. Han tog 1884 initiativet till bildandet i Stockholm och Göteborg av K. F. U. M.. Startade 1910 beredskapskåren och är fortfarande dess ledare. Biogr. i Väd?. Död 1933-07-17 i S:t Matteus förs, Stockholm (db 287 A). Gift 1880-09-25, Eriksdal med Anna Gustava Charlotta Liedberg, från vilken han 1902-05-06 blev skild, född 1855-07-03, Norregård s socken ]], Malmöhus län, död 1936-10-10 i Bromma förs, Stockholm (db 248), dotter av ryttmästaren Per Gustaf Fredrik Liedberg och Christina Josefina von Qvanten.

Barn:

 • Gustaf Erik (Gösta), född 1881-07-16, i Stockholm. Mogenhetsexamen. i Stockholm 1899-05-16.

TAB 13

Erik Folke, (son av Jacques Erik Tréport, tab 12), född 1888-12-27 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1910-05-23. GV:sOlM 1912. Fänrik i Svea livgardes reserv 1915-11-12. Underlöjtnant i Svea livgardes reserv 1918-01-18. Löjtnant 1919-05-09. Kapten i samma reserv 1931-10-16. Gift 1924-07-08 i Oscars förs, Stockholm med Dagny Elisabet Gulbrandsen, född 1886-11-16 i Sundhaugen, Drammen, Norge, dotter av disponenten Peder Gulbrandsen och Elisabet Ursula Pedersen.

Barn:

 • Pehr Erik Lars, född 1925-06-17 i Stockholm. Studentexamen vid Kungsholms läroverk, Stockholm 1946-05-13.

TAB 14

Henrik Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 8), född 1856-05-27 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1870-09-30. Utexaminerad. 1877-10-09. Underlöjtnant vid flottan 1877-10-26. Genomgick kurs vid gymnastiska centralinstitutet 1879–1881. Löjtnant 1882-06-23 Deltog i fregatten Vanadis' världsomsegling 1883–1885. JUSO4kl 1884. Kapten 1889. RPrRÖO3kl 1895-06-00. LÖS 1895. RDDO 1897-08-09. RSO 1897-09-18. Kommendörkapten av 2. graden 1899-03-24. RNS:tOO 1900-08-14. RItKrO 1901. LKrVA 1901. Kommendörkapten av 1. graden 1902-10-10. RRS:tAO2kl 1902. Chef för marinförvaltningens intendenturavdelning 1903–1908. Kommendör vid flottan 1905-06-20 KSO2kl 1907-12-11. Varvschef vid Karlskrona station 1908–1913. KDDO2gr 1908-02-13. RPrRÖO2kl 1908-08-00. Ordförande i Karlskrona–Växjö järnvägsaktiebolag 1910. KSO1kl 1913-06-06. Konteramiral vid flottan 1913-07-19. Befälhavande amiral och stationsbefälhavare i Karlskrona 1913–1919. HLÖS 1913. Dess ordförande 1913–1919. Ordförande i direktionen över flottans pensionskassa 1913-10-24–1919. Vice amiral 1919-09-20. Avsked med tillstånd att kvarstå i flottans reserv 1919-09-20 KmstkSO 1920-06-06 Död 1925-02-14 i Stockholm, Helgesta förs, Södermanlands län. Ägde Töverstahohn i Helgesta socken, Södermanlands län. Gift 1881-10-20 i Stockholm med grevinnan Fredrika Aurora Amalia Ulrika (Dika) Wrangel af Sauss, född 1859-05-01 i Stockholm stad, GMsjv, PrRKM3kl, död 1929-09-03 i Oscars förs, Stockholm (db 184) och begraven i Hyltinge socken, Södermanlands län, dotter av ryttmästaren, greve Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, och friherrinnan Ulrika Ebba Vilhelmina Sprengtporten.

Barn:

 • Carl Fredrik Gustafsson, född 1883. Kapten. Se Tab. 15
 • Charlotta, född 1886-12-31 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1913-07-01 i Karlskrona, amiralitetsförs med majoren Ludvig Wernstedt, född 1882.
 • Louise Augusta, född 1888-07-14 Bönsta. Stiftsjungfru. Död 1891-02-04 i Stockholm.
 • Magnus Gustaf Gustafsson (Manne), född 1890. Köpman. Se Tab. 16.
 • Henrik Gustafsson, född 1891. Löjtnant. Se Tab. 17
 • Elisabet (Beth), född 1893-03-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1913-09-25, i Karlskrona, amiralitetsförs, med kommendörkaptenen, friherre Lave Malkolm Beck-Friis, född 1883.

TAB 15

Carl Fredrik Gustafsson, (son av Henrik Gustaf tab 14), född 1883-06-10 i Karlskrona. Sjökadett. Sjöofficersexam. 1903-10-24. Underlöjtnant vid flottan 1903-10-30. Löjtnant 1905-10-27. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i flottan 1907-03-15. Kapten i flottans reserv 1915-07-30. Verkställande direktör i aktiebolag Rogestorps bränntorvstabrik 1917 och i Stockholms läns brandstodsbolag 1927-10-01. Verkst. direktör i Stockholms läns sparbank 1933. Suppleant i Svenska sparbanksföreningen från 1935. RVO 1937-06-05. Styrelseledamot i Stockholms läns sparbank från 1937. Ordförande i styrelsen för Institutet för svensk utlandstjänst. Tillstånd att som kapten i flottans reserv kvarstå 1943-05-21 t o m 1947-12-31. Gift 1:o 1908-03-02 i Oscarskyrkan i Stockholm (Engelbrekts förs vb) med grevinnan Agnes Elvine Margareta Hamilton från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-10-12, född 1885-09-21, Högfors, dotter av statsrådet och chefen för Civildepartementet greve Hugo Erik Gustaf Hamilton, och friherrinnan Elvine Åkerhielm af Blombacka. Gift 2:o 1938-12-23 i Köpenhamn, Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb nr 325) med Lilian Isabella von Koch, född 1901-12-02 Vintersbo, dotter av kammarjunkaren Nils Thomas Wilhelm von Koch och grevinnan Jacquette Maria Hamilton.

Barn:

 • 1. Ebba Elvine Charlotta, född 1908-12-12 i Enfield, London. Filosofie kandidat vid univ. i Uppsala 1955-06-07. Socionom. Filosofie magister (ämbetsexamen) vid d:o 1962-01-00. DFrM 1946-05-05. Gift 1934-08-22 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 144) med docenten vid Göteborgs högskola, professor Nils Erik Magnus Lönnroth, född 1910-08-01, från vilken hon blev skild.
 • Olof Gustaf Hugo, född 1911-03-10 i Stockholm.
 • 1. Louise Viveka Ulrika (Lis), född 1913-03-23 i Lidingö socken, Stockholms län. Sjuksköterska. (rödakorssyster). Gift 1940-07-11 i Göteborg, (Högalids förs, Stockholm vb nr 332) med författaren Lars Erik Josef Asklund, född 1908-06-20 i Maria Magdalena förs, Stockholm.
 • 1. Agnes Charlotta (Lotty), född 1914-12-04 i Vaxholm, Lidingö förs. Död 1934-10-03 i Skeppsholms förs, Stockholm.
 • 1. Rutger Herman Carlsson, född 1917-11-14 i Stockholm.
 • 2. Dika Jaquette Hélène, född 1939-12-05 i Skeppsholms förs, Stockholm (fb nr 60).
 • 2. Nils Carl Malcolm, född tvilling 1942-12-14 i Skeppsholms förs, Stockholms län (fb nr 178).
 • 2. Arvid Thomas Lave, född tvilling 1942-12-14 i Skeppsholms förs, Stockholm (fb nr 178).

TAB 16

Magnus Gustaf Gustafsson (Manne), (son av Henrik Gustaf, tab 14), född 1890-05-30 Bönsta. Studentexamen 1909-05-19. Genomgick Handelshögskolan i Stockholm 1909–1910. Tjänsteman i banker och industriföretag 1910–1920. Sedan köpman, anställd i firman Eric Blom j:r & Son 1921. Inneh. ingenjörsfirman Cementmaskiner i Stockholm sedan 1921. Tjänsteman i aktiebolaget Emissionsinstitutet i Stockholm. Livförsäkringsagent, ombud för Lifförsäkringsaktiebolag Thule från 1929. Ombud för Stockholms stads brandstodsbolag. Medlem av S.F. 1937. Gift 1917-05-24 i Nykyrka socken Skaraborgs län med stiftsjungfrun Elsa Maria Cederbaum , född 1893-08-26 Mullsjö. Dotter av jägmästaren i Vartofta revir i västra distriktet Carl Gustaf Henrik Cederbaum, och Anna Cecilia Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Anna Viveka, född 1918-04-05 i Johannes förs, Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Carl Gustaf Henric Magnusson, född 1923-06-13 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1942-04-30.

TAB 17

Henrik Gustafsson, (son av Henrik Gustaf, tab 14), född 1891-12-15 i Stockholm. Studentexam i Karlskrona 1911-06-12. Officersvolontär vid livregementets husarer 1911-6-16. Elev vid krigsskolan 1116. Fanjunkare 1913. Utexam. 1913-12-20. Underlöjtnant vid regementet 1913-12-31. Löjtnant livregementets husarer 1916-12-12. E. adjutant vid III. arméfördelningens stab 1917-06-04–1918-03-31 Brigadadjutant 1919-08-011924-10-15). Genomgick krigshögskolan 1924–1926. Aspirant vid generalstaben 1927-10-15. 1928-11-15 ryttmästare i Livregementets husarregemente 1933–35 mil. attaché i Rom. 1934-05-31 ryttmästare vid regementet. 1936-12-11 major i armén. 1937-04-30 major vid kavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid livregementet till häst fr o m 1937-10-01. 1940-03-30 överstelöjtnant i Livregementet till häst. 1940-10-01 överstelöjtnant och chef för ridskolan. 1942-07-18 överste i armén. RNO 1943-06-05. 1943-10-01 regementschef vid kavalleriet och förordnad såsom chef för Norrlands dragonregemente. Överste på arméns reservstat med placering vid kavalleriet 1946-09-27. KSO 2kl 1946-11-15. Gift 1920-01-03 på Virsbo bruk i Ramnäs socken Västmanlands län (Frustuna förs, Södermanlands län vb) med sin kusin Margareta (Greta) Lagercrantz (T18), född 1893-09-16, i Stockholm. Dotter av envoyén Herman Ludvig Fabian Lagercrantz, och Hedvig Margareta Croneborg.

Barn:

 • Hedvig Elisabet, född 1923-08-29 i Skövde. Död 1939-01-11 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 11).
 • Carl Henrik Henriksson, född 1925-05-13 i Stockholm. död 1942-07-11 genom drunkning vid Strömsholm, Kolbäcks förs, Västmanlands län (db nr 27).

TAB 18

Herman Ludvig Fabian, (son av Carl Gustaf, tab 8), född 1859-07-29 Barkarby. Biogr. i Väd?. död 1945-09-27 i Västerås Ramnäs förs, Västmanlands län (db nr 26). Volontär vid Svea artilleriregemente 1877-11-20. Mogenhetsexamen. i Stockholm 1879-12-13 Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexaminerad. 1881-10-28 Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1881-11-11. Avsked 1889-01-25 Ingick i frälsningsarmen 1889 Överste i frälsningsarmen 1896. Fältsekreterare eller chef för svenska avdelningen och planlade dess sociala arbete 1896. Utsänd till Indien 1896 för att organisera jordbrukskolonier för lågkasten. Återkom 1898 och anlade det av honom inköpta Virsbo bruks nya verkstad 1899. Ledare av och styrelseledamot i flera bruksföretag 1902–1906. Ledamot av telegrafstyrelse- och järnvägsstyrelsekommittén 1906–1907. RNO 1906-12-01 Tillförordnad envoyé i Washington 1907-01-25. Envoyé i Washington 1907-06-05. KNOlkl 1908-01-24. Tillförordnad envoyé i Köpenhamn 1908-01-18–1908-06-17 vid underhandlingarna om Östersjö- och Nordsjötraktaterna. StkDDO 1908-6-3. Envoyé i disponibilitet 1910-08-26. Jur. hedersdoktor i Amerika. Ordförande i styrelsen för Sveriges allmäna exportförening 1911. Ledamot av drottningens centralkommitté 1915. Vice ordförande i kommittén för Göteborgsutställningen 1916. Ordförande för Liljeholmens stearinfabriks aktiebolag 1916–1928. I särskild beskickning till Washington 1917. Ordförande i styrelsen för Örebro pappersbruksaktiebolag, m fl KmstkNO 1923-12-08. RJohO 1924. Ordförande i institutet för svensk utlandstjänst 1927. Ordförande i bestyrelsen för svensk konstindustris utställning i Amerika 1927. Ordförande i bestyrelsen för Sveriges deltagande i världsutställningen i Barcelona 1928. Ägare Virsbo bruk och Åhl sedan 1898. Gift 1886-04-18 Östanås med Hedvig Margareta Croneborg, född 1864-09-18 på nämnda egendom, 1940-03-04 tilldelats medaljen i guld av 8:e storleken. "Illis quorum meruere labores". död 1944-11-06 i Stockholm, Ramnäs förs, Västmanlands län (db nr 19), dotter av kammarherren Johan Ulrik Vilhelm Croneborg, och baronessan Henriette Fredrique Dorette Amalie Marie von Berg.

Barn:

 • Eva, född 1888-03-01 i Stockholm. Gift i Stockholm 1919-11-11 med majoren Carl William Kleen (se adliga ätten af Kleen) i hans 2:a gifte, född 1884.
 • Maria Augusta (Mary), född 1889-10-16 i Stockholm. Gift 1929-09-15 å Virsbo bruk Ramnäs förs, Västmanlands län (vb 15) med Gerhard Hartvig Odencrantz, född 1888-08-11,
 • Clare, född 1891-06-14 i Svea Art. regementes förs, Stockholm. Gift 1914, i Storkyrkan i Stockholm med vice verkställande direktören för Liljeholmens stearinfabriks aktiebolag, fil. doktor Harald Nordenson, född 1886-08-10, i Göttingen.
 • Margareta (Greta), född 1893-09-16 i Svea art. regemente förs, Stockholm. Gift 1920-01-03 på Virsbo bruk med sin kusin, löjtnanten Henrik Gustafsson Lagercrantz, född 1891. Se Tab. 17.
 • Bror Gustaf Herman, född 1894. Löjtnant. Se Tab. 19
 • Ebba Catharina, född 1900-03-05, på Virsbo bruk. Gift 1919-10-07 i Storkyrkan i Stockholm med löjtnanten Viking Sebastian Tamm (se friherrliga ätten Tamm) i hans 1:a gifte från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-05-10, född 1896.
 • Märta, född 1902-11-24 på Virsbo bruk. Gift 1926-09-04 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med löjtnanten, friherre Magnus Carlsson von Essen, född 1901.

TAB 19

Bror Gustaf Herman, (son av Herman Ludvig Fabian, tab 18), född 1894-09-28 på Torpa vid Södertälje. Studentexamen. i Beskowska skolan i Stockholm 1914-05-23. Officersaspirant vid Svea artilleriregemente 1915-06-26. Officersexamen 1917-12-28. Fänrik vid Svea artilleriregemente 1918-04-19. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1920-04-16. Löjtnant 1922-11-24. På övergångsstat 1925-11-13. Disponent vid Virsbo bruk 1927. Kapten i Svea artilleriregemente 1932-12-09. Ordförande i Västmanlands läns skogsägareförening. RVO 1944-11-15. Gift 1919-05-19 i Stockholm (Lossa förs, Uppsala län vb) med Ebba Margareta Tamm, född 1900-05-18 i Stockholm. Dotter av verkställande direktören i Sveriges hypoteksbank Henrik Sebastian Tamm (se friherrliga ätten Tamm) och Sophia Charlotta Lovisa Tham.

Barn:

 • Louise Hedvig Gunilla, född 1920-05-07 i Stockholm (K. Svea Artilleri fb). Gift 1942-06-27 i Virsbo brukskyrka i Ramnäs förs, Västmanlands län med bergsingenjören Carl Bertil Bengt Lagercrantz, född 1918-01-02 i Djursholm.
 • Ylva Helena Margareta, född 1922-08-18 på Lindormsnäs i Bro förs, Uppsala län (Kungl Svea Artilleri, Stockholm, fb). Gift 1945-06-30 i Virsbo kyrka, Västmanlands län (Engelbrekts förs, Stockholm vb 178) med köpman Birger Alfons Rodats Hammar j:r
 • Hans-Herman Bror Gustaf, född 1924-06-13 i Stockholm. Se Tab. 19A
 • Carl Jacob Henric, född 1937-04-05 Virsbo (fb nr 7).

TAB 20

Jakob Reinhold, (son av Carl Jakob, tab 7), född 1821-03-07 Barkarby. Kadett vid Karlberg 1837-01-18. Utexaminerad 1842-11-30. Sekundlöjtnant vid flottan 1842-12-29. Anställd i fransk örlogstjänst 1847–1849. Premiärlöjtnant 1850-03-02. RFrHL 1850-12-10. LÖS 1857. Kaptenlöjtnant 1858-2-2. RDDO 1860-01-13. TunNIO3kl 1860-12-19. RNS:tOO 1862-09-13. Kapten 1864-05-10 Chef för styrmansdepartementet i Karlskrona 1864–1866. RSO 1866-06-03. Generalmajor vid skärgårdsartilleriet samt stationsbefälhavare vid Stockholms station 1866-09-25. KSO 1868-06-03. Militärledamot av konungens högsta domstol 1869-06-30–1889-04-05. Ordförande i minkommittén 1870–1872. HLÖS 1872-11-06 KmstkSO 1873-05-14 Konteramiral vid flottan 1873-10-01. StkDDO 1874-08-02. Militärchef vid flottans station i Stockholm 1874-12-11. Ledamot av direktionen över Konungens militärhospitals- och medaljfonder 1875. Generalmönsterherre för skeppsgossekåren och i Karlskrona förlagda matroskompanier 1875. Ordförande i svenska segelsällskapet 1875–1895. RCXIII:sO 1877-01-28. RPrKrOlkl 1877-09-17. Ordförande i kommittén för avgivande av förslag till ändringar i flottans reglemente 1877–1884. RRS:tAO1kl 1879-09-00. Vice amiral 1881-09-26. StkBadZLO 1884-07-11. SstkSAO 1884-07-12. Stationsbefälhavare i Stockholm 1884-09-12–1889-03-31. RPrRÖO1kl 1888 nov. Avsked ur flottan 1889-04-05. Död 1898-01-29 i Stockholm och jordfäst i Skeppsholmskyrkan i Stockholm. Vid jordfästningen närvoro H. M. Konungen och H K H Kronprinsen. Gift 1859-11-29 Karlskrona med Hedvig Ottilia Lindström, född 1833-08-05 i Jakobs förs, Stockholm. Död 1907-05-16 i Stockholm, dotter av professorn Jakob Niklas Lindström och grevinnan Magdalena Eleonora Charlotta Wrangel.

Barn:

 • Anna Gustava Charlotta, född 1861-01-21 i Karlskrona.
 • Hedvig Gustava (Ava), född 1862-09-07 i Karlskrona. Vistades flera år i New York som min atyrmålare. Död 1938-05-06 i Paris, Skeppsholms förs, Stockholm (db nr 9).
 • Ebba Margareta Elisabet, född 1864-04-20 i Karlskrona. Gift 1892-06-04 i Stockholm med överläkaren vid hospitalet i Göteborg, KVO2kl, RNO, med. lic. Johan Christian Wickström, född 1845-09-26 i Garpenbergs socken, Kopparbergs län, död 1926-03-14, i Alingsås.
 • August Baltzar Carl Jakob, född 1869. Före detta kommendörkapten. Se Tab. 31.
 • Elsa, född 1872-05-30 Skeppsholmen. Gift 1902-08-24 i Stockholm med avdelningschefen i livförsäkringsbolaget Framtiden Nils Carl Gustaf Borgström, född 1877-08-05. Död 1945 i Stockholm.

TAB 21

August Baltzar Carl Jakob, (son av Jacob Reinhold, tab 20), född 1869-10-19 Skeppsholmen Elev vid Sjökrigsskolan 1884-10-01. Underofficer av andra graden vid flottan 1889-12-31. Utexaminerad 1890-10-29. Underlöjtnant vid flottan 1890-10-31 Löjtnant 1893-11-10. Kapten 1901-12-30. RRS:tAO3kl 1909-06-00. RDDO 1910-07-10. RSO 1911-06-06. Förvaltare å egendomen Jordanstorp i Gryts socken, Södermanlands län 1913–1915. Avsked med tillstånd att under ett år såsom lönlös kvarstå i flottan 1913-03-07. Tillståndet förnyat under ytterligare ett år 1914-03-06. Erhöll tillstånd att återinträda i tjänst vid flottan 1914-12-17. Kommendörkapten av andra graden i marinen 1917-01-20. Kapten på reservstat för marinen 1917-01-20. Överlärare vid Rydbergska stiftelsen och chef å dess skolfartyg sedan 1918. Direktör i C. G Hallbergs guldsmedsaktiebolag och chef för dess filialer sedan 1918. Avsked från marinen 1924-10-17 fr o m 1924-10-20. Död 1943-12-03 i Skeppsholms förs, Stockholm (db nr 44). Gift 1:o 1907-12-22 i Stockholm med Annie Elisabet Jahnsson, född 1881-08-24, död 1928-05 -18 i Skeppsholms förs, Stockholm ]], dotter av generalkonsuln Bror Jean Jahnsson och Augusta Boström. Gift 2:o 1931-03-25 i Köpenhamn (S:t Matteus förs, vb) med Agda Augusta Josefina Pettersson i hennes andra (tredje?) gifte (gift 1:o med Persson), från vilken han blev skild genom Stockholms rr:s utslag 1939-11-06, född 1888-03-25. Gift 3:o 1943-12-01 i Skeppsholms förs Stockholm (vb nr 26) med kontorist Sigrid Katarina Sundberg i hennes 2:a gifte, född 1899-12-18 i Stockholm

Barn:

 • Claes-Jacob, född 1920-09-16 på Dalarö, i Stockholm. Se Tab. 21A.

TAB 22

Jakob, (son av Jakob, tab 5), född 1760-09-21, Hallabo. Antagen i krigstjänst 1775. Livdrabant 1776-10-09. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1779-02-07. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1783-05-28. Kapten i armén 1790-08-23. Stabskapten vid livgrenadjärregementet 1791-12-02. Major i regementet 1796-06-27. RSO 1799-11-16. Premiärmajor vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1799-12-18. Avsked 1805-06-11. Död 1828-09-29, Säby. Gift 1795-09-15 med Maria Louise Ulrika Ehrenpohl, född 1773-09-23,, död 1828-09-15 på Säby, dotter av överstelöjtnanten Adolf Jakob Ehrenpohl, och Margareta Lovisa Petersen.

Barn:

 • Adolf Jakob, född 1797. Kammarherre. Född 1853. Se Tab. 23
 • Emilie Charlotta Louise, född 1799-12-12 Frö, död ogift 1858-09-13, i Södertälje i kolera.
 • Henriette Sofia Juliana, född 1801-06-02 på Frö, död 1834-01-06. Gift 1820-02-24 Ekholmen med fältkommissarien, friherre Erik Göran Filip Åkerhielm af Margretelund, född 1790, död 1855.
 • Emerentia Jacquette Maria, född 1803-04-05, död 1837-12-23 i Färentuna socken, Stockholms län. Gift 1821-06-24 med sekreteraren Anders Hjerton.
 • Aurora Vilhelmina Carolina, född 1804-10-23, död 1811-10-09 i Stockholm.
 • Vilhelm August, född 1806-08-24 Strömsbro s socken, Östergötlands län, död 1806-08-25.
 • Angelika Malvina Augusta, född 1808-11-24, död 1863. Gift med kommissarien vid Stockholms stads och läns sjukhus Gustaf Adolf Halldin, född 1802.
 • Carl August Ferdinand, född 1813. Kapten. Död 1883. Se Tab. 33.

TAB 23

Adolf Jakob, (son av Jakob, tab 22), född 1797-04-03 i Västervik. Fänrik vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1815-05-18. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1826-05-02. Kapten vid 1. livgrenadjärregementet 1835-11-21. Kammarherre 1839-06-24. Avsked ur krigstjänsten 1848-10-05. DöD 1853-03-19 i Nikolai förs, Stockholm. Gift 1828-08-22 med Christina Maria von Scheven, född 1801-12-17 Sund, död 1873-07-04 i Östersund, dotter av överstelöjtnanten David von Scheven. Nr 1755, och Christina Ulrika von Scheven.

Barn:

 • David Mauritz Alfred Eugen, född 1829. Kustsergeant. Död 1886. Se Tab. 24.
 • Hjalmar Adolf Jakob, född 1831-03-06 på Rödsten i Grebo socken, Östergötlands län. Handelsbokhållare i Stockholm. Handlande i Storsjö socken, Jämtlands län. Död i Storsjö socken, Jämtlands län 1911-06-09.
 • Ebba Christina Cecilia, född 1833-02-06 på Rödsten. Död 1929-08-15 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1857-07-24 i Undersåkers socken, Jämtlands län med lantbrukaren Gustaf Edvard Lindblad, född 1829-08-25 i Stockholm, död i Stockholm 1888-03-08.
 • Carl Fredrik, född 1835-05-14, död 1835-05-22.
 • Carolina Matilda Constantia, född 1836-09-16, död 1836-09-23.

TAB 24

David Mauritz Alfred Eugen, (son av Adolf Jakob, tab 23), född 1829-07-25, Rödsten. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1845-11-26. Avsked 1848-06-18. Sergeant vid livgardet till häst 1850-09-22. Avsked 1852-04-02. Extra ordinarie gränsridare vid tullbevakningen i Jämtland 1853-12-23. Tillförordnad resetullvaktmästare 1857-12-18. Resetmlvaktmästare 1858-01-19. Tillfällig kustsergeant till häst i Hälsingborgs tullkammardistrikt 1869-06-15. Överflyttad på indragningsstat. Sedan under flera år brännvinskontrollör i Skåne. Död 1886-03-07 i Lund. Gift 1862-07-26 Duved med Flora Amalia Siöstéen, född 1837-03-15 i Karlskrona (Tyska förs fb), död 1914-11-15 i Stockholm, Adolf Fredriks förs, dotter av kustchefen, löjtnanten Samuel Fredrik Siöstéen och hans 3:e fru Hedvig Claesina Erika Silfversparre.

Barn:

 • Samuel Adolf, född 1863-05-09 i Undersåkers socken. Bokhållare i Motala 1881. Överflyttade till Australien. Död ogift 1896-08-20 i Toowoomba, Queensland.
 • Samuel Fredrik Siöstéen, född 1864-07-12 i Undersåkers socken. Järnvägstjänsteman. Död 1887-09-09 i Lund.
 • Carolina Christina Claesina, född 1865-09-05, i Undersåkers socken. Lärarinna vid elementarskolan för flickor i Eslöv 1884–1894. Gift 1894-10-23 i Västra Tunhems socken Älvsborgs län med kyrkoherden i Flo, Ås och Sals försars pastorat av Skara stift Carl August Källner, född 1862-09-05 i Mularps socken, Skaraborgs län.
 • Samuel Ernst Artur, född 1868-10-20 på Duved, död 1872-12-30 i Ängelholm.
 • Samuel Alfred Vilhelm, född 1871. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Se Tab. 25.
 • Samuel Carl Elias, född 1872-04-07 i Ängelholm. Kontorsbiträde vid statens järnvägar 1898-04-01. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1901-04-01. död 1942-09-28 i Stockholm, jordf. i Norra Krem. Stockholm (Lidingö förs, Stockholm db nr 87). Gift 1908-09-28 i Helsingfors (Stockholm, Tyska S:t Gertruds förs, vb) med Johanne Elfride Schindler (Fritzi?), född 1879-08-30, i Seehausen i Tyskland, dotter av bokförläggaren Rikard Schindler och Jeanne Hoenerkopff.
 • Samuel Artur Gustaf, född 1874-06-25 i Ängelholm. Köpman i Middleport, New York, USA. Gift 1909-09-19 i New York med Florence Irene Vera Pawlow Siebert född 1877-04-03 i Riga, dotter av köpmannen Valdemar Siebert och Alexandra Pavlov.
 • Beata Elisabet, född 1876-07-10 i Ängelholm. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1899-05-09 i Lund med disponenten Halvor Hansen Smedsrud från vilken hon blev skild, född 1863-09-21. Gift 2:o 1914-08-01 i Genève med Jules Herbert Laurens, från vilken hon blev skild, född 1870-12-29.
 • Lydia, född 1879-02-24 i Ängelholm. Död 1934-01-04 i Palma de Mallorca (Skepparslövs socken, Kristianstads län, db 4) Gift 1913-03-12 Källunda s län med civilingenjören Gunnar Erik Söderbaum, född 1887-01-13 i Hälsingborg, död 1915-01-13 i Tranås.

TAB 25

Samuel Alfred Vilhelm, (son av David Mauritz Alfred Eugen, tab 24), född 1871-01-04 i Ängelholm. Mogenhetsexamen i Lund 1891-05-29. Student i Lunds universitet, 1891-09-17. Fil. kand. examen 1895-01-31. Exam. till rättegångsverken 1901-09-01. Extra ordinarie tjänsteman hos Generalpoststyrelsen 1902-05-23, i Patent- och registreringsverket 1902 och i Kammarrätten 1902. Tillförordnad länsbokhållare och landskamrerare i Kopparbergs län 1909-03-00–1913-08-00. Verkställande direktör i fabriksaktiebolag Ed. Laurens "Le Khéd ve" 1913-09-01–1916-07-01. Innehadde därefter en tid fabriksaktiebolag Ed. Laurens "Le Khéd ve". Praktiserande jurist i Stockholm. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Gift 1909-11-27 i Östersunds stads annex med Gunhild Maria Broman, född 1882-10-20 i Brunflo socken, Jämtlands län, dotter av direktören John Fredrik Broman och Annie Ericson.

Barn:

 • Fredrik Jules Alfred Jan-Erik, född 1918-11-18 i Kungsholms förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1938-05-13. Antagen till kadett vid Sjökrigskolan 1938-06-23. Utnämnd till flaggkadett vid flottan 1940-07-10. Gift 1947-05-24 i Svenska kyrkan, Oslo (Oscars förs, Stockholm vb nr 236) med Kerstin Anne-Marie Ekegårdh-Frödin i hennes 2:a gifte, född 1922-07-15 i Stockholm. Anställd vid Franska turistbyrån, Stockholm, dotter av direktör W. Ekegårdh-Frödin och Brink.

TAB 26

Ludvig, (son av Jakob, tab 22), född 1798-03-30 Viggeby. Fänrik vid livgrenadjärregementets rusthållsfördelning 1815-05-02. Löjtnant i armén 1824-12-04. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1827-07-11. Kapten 1841-07-15. RSO 1850-06-26. Major i armén 1866-03-20. Avsked ur krigstjänsten 1866-04-06.

 • Död 1876 775 i Stockholm. Gift 1825-01-01 i Stora Mellösa socken, Örebro län med Antoinetta Elisabet Charlotta Ingelotz, född 1806-08-12 i Stockholm, död 1892-12-16 Bernshammar, dotter av ryttmästaren Gustaf Vilhelm Ingelotz, och Maria Charlotta Schön.

Barn:

 • Ludvig Vilhelm August, född 1825-08-16 Skrukeby. Kadett vid Karlberg 1840-08-04. Utexaminerad 1847-05-22. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1847-05-25. Löjtnant 1853-09-09. RDDO 1860-06-23. Tillförordnad musikdirektör vid regementet 1860-10-01. Kapten 1862-03-04. LMA 1866. RSO 1870-06-11.. RVO 1874-12-02. Major i armén 1878-12-20. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1878-12-20. Avsked ur armén 1885-02-06. Död 1886-03-22 i Kristianstad. Tonsättare. Gift 1859-10-05 på Råbelöv vid Kristianstad med Augusta Ulrika Ottiliana Hasselström, född 1837-04-14 i Kristianstad, död 1909-10-03 i Oscars förs, Stockholm ]], dotter av ryttmästaren Axel Pontus Hasselström och Ulrika Morman.
 • Carl Napoleon, född 1827. Fanjunkare. Död 1907. Se Tab. 27.
 • Ida Maria Antoinetta, född 1828-04-00, död 1828-10-18.
 • Adolf Jakob, född 1829. Protokollssekreterare. Död 1889. Se Tab. 28.
 • Gustaf Mauritz, född 1831-07-14. Död 1831-10-18.
 • Amalia Lovisa Charlotta, född 1833-05-09 på Fossala i Ekebyborna socken, Östergötlands län, död 1915-02-11 Bernshammar. Gift 1864-05-27 i Vadstena med bruksägaren Mårten Ludvig Lorichs, född 1813, död 1879.
 • Ebba Elisabet Henrietta, född 1835-02-11, på Fossala, död ogift 1884-09-17, i Stockholm.
 • Gustaf Detlof Teodor, född 1843. Borgmästare. Död 1897. Se Tab. 31.

TAB 27

Carl Napoleon, (son av Ludvig, tab 26), född 1827-04-11, Rödsten. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1843-02-28. Furir 1848-05-25. Sergeant 1865-03-21. Fanjunkare 1876-01-02. Avsked 1877-02-02. Död 1907-02-21 i Stockholm. Gift 1862-09-07 Säter med Ebba Adelina Charlotta Wænerberg, född 1838-01-14 i Roglösa socken, Östergötlands län, död 1917-09-13 i Kungsholms förs, Stockholm ]], dotter av prosten och kyrkoherden Svante Gustaf Wænerberg och Juliana Adolfina Charlotta Berndes.

Barn:

 • Julia Antoinetta Charlotta, född 1863-06-26 i Östra Tollstads socken, Östergötlands län. död 1941-08-25 i Oscars förs, Stockholm (db 280).
 • Hulda Emerence Matilda, född 1864-06-03 i Östra. Tollstads socken, död i Östra. Tollstads socken 1865-10-25.
 • Gerda Ebba Henrietta, född 1867-06-16 i Visten i Å socken, Östergötlands län. Död i Visten i Å socken, Östergötlands län 1868-08-20
 • Ada Vilhelmina Augusta, född 1870-12-22, i Visten, död 1917-10-17 i Kungsholms förs, Stockholm. Gift 1898-01-09 i Stockholm med sjökaptenen Vilhelm Ferdinand Åberg, född 1870-03-06.

TAB 28

Adolf Jakob, (son av Ludvig, tab 26), född 1829-12-9 Gottlösa. Student i Lund 1850-06-08. Kameralexamen 1851-06-05 och examen till rättegångsverken 1853-12-12. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1853-12-19. Tillförordnad domhavande i Vifolka, Valkebo och Gullbergs härads domsagor tidtals 1855–1857. Vice häradshövding 1856-12-12 Vice notarie i överståthållarämbetets kansli i Stockholm 1859-01-13. Kanslist i överståthållarämbetets kansli 1861-07-28 Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1861-08-03. Protokollsförande hos Stockholms stads prövningsnämnd 1864–1865 och 1867–1887. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1867-05-18. Notarie i överståthållarämbetets kansli 1871-12-30 Sekreterare och ombudsman hos direktionen över allmän barnhusinrättningen i Stockholm 1876-03-02 Tillförordnad protokollssekreterare i justitierevisionen 1877-01-01–1885-09-23. RVO 1879-12-01. Fullm. på protokollssekreterartjänsten 1885-09-11. Död 1889-03-21 i Stockholm. Gift 1862-05-18 i Stockholm med Emma Catharina Augusta Alexanderson, född 1837-03-09 i Stockholm, död i Stockholm 1898-04-22, dotter av justitierådet Adolf Alexanderson och Sofia Catharina Lovisa Zethelius.

Barn:

 • Adolf Erik Ludvig, född 1863 i Stockholm. Överste. Död 1916. Se Tab. 29.
 • Axel Elias Vilhelm, född 1864 i Stockholm. Vice häradshövding. Död 1915. Se Tab. 30.
 • Antoinetta Emma Louise, född 1866-10-31 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. död 1945-06-14 i Skeppsholm förs Stockholm (db nr 26). Gift 1921-01-30 i Ludgo kyrka, Södermanlands län (Oscars förs, Stockholm vb) med kommendören i flottans reserv, överadjutanten hos konungen, KSO1kl med mera, Artur Ekström, född 1860-02-22, död 1924-06-06, i Skeppsholms förs, Stockholm.
 • Johanna Catharina Maria, född 1868-08-15 i Stockholm. Stiftsjungfru. död 1940-03-23 i Ludge förs, Södermanlands län (db nr 4). Gift 1894-05-12 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med godsägaren, fil. kand., friherre August Otto Ludvig Trolle-Löwen, född 1864, död 1941-08-12.
 • Ellen Charlotta Sofia, född 1870-08-22 i Stockholm. Stiftsjungfru. Deltog i ordnandet av Stockholms stads första försssal i Adolf Fredriks förs 1899. Studerade hjälpverksamhet i Schweiz och Italien. Husmoder på Vällinge 1906–1909. Grundade Rådmansö och Lågarö vilo- och barnkoloni, som invigdes 1911-08-22.
 • Augusta Elisabet Margareta (Märtha), född 1872-10-22 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Examen vid högre lärarinneseminariet i i Stockholm 1893-06-03 och mogenhetsexam. 1896-05-20. Gift 1908-05-18 med professorn vid Veterinärhögskolan RNO, Måns Harry Larsson Stålfors, född 1867-12-08 i Finja socken, Kristianstads län.
 • Carl David Jakob, född 1875-03-07 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1894-05-18. Student i Uppsala 1895-09-20. Teol. filosofie examen i Uppsala 1897-09-15. Jur. preliminärexamen 1898-01-29. Kansliexamen 1900-05-29. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten 1900-08-00. Amanuens i medicinalstyrelsen, generalpoststyrelsen och marinförvaltningen 1900–1914. Kommissionär i medicinalstyrelsen 1908-10-01–1914-12-31. Revisor i marinförvaltningen 1914-07-25. Aktuarie och registrator marinförvaltningen 1916. RVO 1927-12-10. Död 1930-02-25 i Saltsjöbaden (db 8) och begraven å Stockholms Norra kyrkogård. Gift 1909-11-02 i Adolf Fredriks förs, Stockholm med Hildur Alida Sofia Schmidt, född 1886-05-21 i nämnda stad, Katarina förs, dotter av Daniel Schmidt och Anna Arnoldson.

TAB 29

Adolf Erik Ludvig, (son av Adolf Jakob, tab 28), född 1863-04-04 i Stockholm. Volontär vid Svea livgarde 1881-01-03. Mogenhetsexamen 1881-05-19. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1882-11-17. Löjtnant 1890-08-19. RPKrO 1892-10-30. RPrRÖO4kl 1895-07-09. RFrHL 1895-12-26 RPdaCO 1896-11-26. Löjtnant vid Norrbottens regemente 1898-05-06. Kapten vid Norrbottens regemente 1898-05-13. RNS:tOO 1898-12-03 RSO 1903-12-01. Major 1905-08-16. Major vid dalregementet 1908-02-14. Överstelöjtnant vid Göta livgarde 1909-06-18. Överste och chef för Älvsborgs regemente 1913-03-11. KSO2kl 1916-06-06. Död 1916-10-05 i Laske-Vedums socken, Skaraborgs län under pågående militärövning, jordfäst 1916-10-09 i Borås och begraven 1916-10-11, på Norra kyrkogården i Stockholm (Borås förs, db). Gift 1889-04-24 i Stockholm med Constance Evangeline Kantzow, född 1867-07-12 i Lissabon, dotter av kammarherren Edvard Bosanquet Kantzow, och Emilia Perestrello de Vasconcellos.

Barn:

 • Vera Irene, född 1890-02-03 i Stockholm, liksom systrarna. Gift 1913-05-22 i Jakobs kyrka i Stockholm (K. Göta Lifgard, vb) med kammarherren, friherre Gustaf Fredrik von Essen, född 1871. Död 1936-05-19 i Stockholm (Lena socken, Uppsala db 4).
 • Ester Gabriella (Essie), född 1891-06-22 i Stockholm. Gift 1914-05-11 i Stockholm med ryttmästaren Charles Emil Harry Hedenstierna, född 1884.
 • Nina Solange, född 1895-07-07. Gift 1918-12-09 i Oscars förs, Stockholm ]] med agronomen, greve Gilbert Percival Hamilton, född 1885.

TAB 30

Axel Elias Vilhelm, (son av Adolf Jakob, tab 28), född 1864-11-27 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1882-05-16. Student i Uppsala 1882-05-23. Jur. preliminärexamen 1883-04-11 och examen till rättegångsverken 1888-05-26. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1888-05-31. Vice auditör vid Västerbottens fältjägarkår 1890-08-23. Vice häradshövding 1892-05-31. Extra ordinarie kanslist i överståthållarämbetets kansli 1892-06-09 Vice auditör vid Svea livgarde 1892-06-19. Kyrko- och skolrådsnotarie i Klara förs i Stockholm 1893-04-17. Kanslist i statsutskottet vid riksdagarna 1893–1895. Vikarierande ombudsman hos Stockholms stads sparbank 1894. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1895-07-03. Amanuens hos Stockholms stads brandförsäkringskontor 1895-11-30. Sekreterare hos direktionen för Stockholms stads brandkontor 1906 2076. Stadsfullmäktig i Stockholm 1908. RVO 1913-06-06. Skytte GM. Död 1915-11-30 i Ösmö socken, Stockholms län (Johannes förs, Stockholm db). Utg. kommunala handböcker. Gift 1896-03-27 i tyska kyrkan i Stockholm med Elisabet Helena Henrietta Hernmarck, född 1871-04-30 i Stockholm, dotter av justitierådet Carl Gustaf Hemmarck och Fanny Kempe.

Barn:

 • Fanny Margareta, född 1897-03-20 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1920-08-09 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm (Oscars förs, Stockholm vb) med majoren i armén, kaptenen på övergångsstat vid Göta artilleriregemente, RSO, Frans Yngve Tellander, född 1880-02-23 i Göteborg.
 • Carl Adolf Erik, född 1898-05-25 i Stockholm. Studentexamen 1919-05-19. Officersaspirant vid Svea livgarde 1919-06-16. Officersexamen 1921-12-17. Fänrik vid Svea livgarde 1921-12-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1923-12-31. Löjtnant i regementet 1926-06-29 och vid regtet 1926-10-29. På övergångsstat 1927-02-11. Inneh. Vet. Akad:s Linnémedalj i silver. Sekreterare i Svenska jägarförbundets avdelning för Stockholms stad och län 1928. Se Tab. 30A.

TAB 31

Gustaf Detlof Teodor, (son av Ludvig, tab 26), född 1843-03-04 Fossala. Student i Uppsala 1861. Examen till rättegångsverken 1865-09-14. Auskultant i Göta hovrätt 1866-01-05. Extra ordinarie notarie 1866-01-15. Vice häradshövding 1869-05-31. Borgmästare i Vadstena 1877-08-31. Ordförande i Vadstena sparbanks styrelse 1880–1887. Avsked från borgmästartjänsten 1887-03-11. Innehade juridiska byrån i Sundsvall sedan 1887. Född 1897-09-13 i Ragunda. Tonsättare. Gift 1873-08-07 i Köla prästgård, Värmlands län med Augusta Sjöstedt, född 1851-12-24 i Karlstad, död 1926-07-18 i Oscars förs, Stockholm ]], dotter av prosten Jakob Sjöstedt och hans 1:a fru Maria Hammarén.

Barn:

 • Vilhelm Ivar Teodor, född 1874. Advokat. Se Tab. 32
 • Elisa Antoinetta Augusta Maria Elsa, född 1881-05-04 i Vadstena, död i Vadstena 1885-08-19.

TAB 32

Vilhelm Ivar Teodor, (son av Gustaf Detlof Teodor, tab 31), född 1874-09-22 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Sundsvall 1892-06-03. Student Uppsala 1892-09-00. Jur. fil. examen 1893-12-15.. Jur. utredningskand. 1901-04-10. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1901. Tingstjänstgöring 1901–1903. Tjänstgöring i järnvägsstyrelsens administrativa byrå 1903–1904. Advokat i Stockholm 1904, under firma Lagercrantz & Dalén sedan 1911-10-17. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1906. Verkställande direktör i köpmännens finansaktiebolag 1918–1920. Äger hus i Stockholm sedan 1917. Biogr. i Väd?. död 1940-04-30 i Oscars förs, Stockholm (db nr 161). Gift 1908-09-15 i Linköping med Hildur Emma Susanna Sundström, född 1881-08-11 i Linköping, dotter av lantbrukaren Johan August Sundström och Emma Christina Gustafsson.

Barn:

 • Elsa Brita Ivarsdotter, född 1909-09-26 i Oscars förs, Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. 1929-05-17 avlagt studentexamen i Stockholm. 1934-01-31 avlagt filosofie ämbetsexamen vid Stockholms Högskola. Gift 1934-05-26 i Kungsholms förs Stockholm (vb 102) med extra ordinarie hovrättsnotarien Sven Torsten Stjernberg, född 1905-04-29. VD i Mälarprovinsernas hypoteksförening. RVO 1949-06-04 Se Biografica.
 • Maud Ingeborg Ivarsdotter, född 1911-11-11< i Kungsholms förs, Stockholm. Stiftsjungfru. 1930-5-14 avlagt studentexamen i Stockholm. 1936-05-28 avlagt jur. kandidat examen vid Stockholms Högskola. Gift 1936-09-05 i Stockholm med jur. kandidat Lars-Olof Ekberg född 1912-05-07 i Stockholm.
 • Erik Gustaf Vilhelm Ivarsson, född 1916-09-16 i Stockholm (Kungsholms förs fb), död 1920-01-30 i Stockholm (Kungsholms förs db).

TAB 33

Carl August Ferdinand, (son av Jakob, tab 22) född 1813-06-04 Ekholmen. Rustmästare vid 2. livgrenadjärregementet 1827-10-12. Underofficersexamen 1831-06-15 Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1833-06-15. Löjtnant 1837-01-20. Transport till Västernorrlands beväringsbataljon 1856-06-06. Kapten vid Västernorrlands beväringsbataljon 1859-08-18. RSO 1862-01-28. Avsked 1868-08-07. Död 1883-11-21 i Stockholm. Gift 1:o 1843-01-16 i Stockholm med Christina Ulrika Piehl, född 1824-08-17 i Stockholm, död 1857-07-06 i Södertälje, dotter av bagarmästaren Johan Henrik Piehl och Lovisa Johanna Lindqvist. Gift 2:o 1867-10-26 i Stockholm med Beata Fredrika Hellsten, född 1833-04-03 i Stockholm, död i Oscars förs, Stockholm 1910-11-26, dotter av handlanden Anders Petter Hellsten och Beata Sofia Holmström.

Barn:

 • 1. Carl Teodor, född 1844-07-05 Änge. Student i Uppsala 1864. Lantmäterielev i Stockholms län 1864-06-01. Ritare i Nordamerika 1869–1877. Posttjänsteman i San Fransisco i Kalifornien 1877. Återflyttade till Sverige. Död 1924-02-22 i Skultorp i Kyrketorps socken, Skaraborgs län (Sjogerstads förs, Skaraborgs län db). Gift 1:o 1873-12-08 i San Fransisco med Johanna Gustava Jansson, född 1851-10-18 i Fagerhults socken, Kalmar län ]], död 1907-03-27 i San Fransisco, dotter av hemmansägaren i Träthultsmåla Johan Magnus Jakobsson och Maria Nilsdotter. Gift 2:o 1923-02-12 i Skara med Alfhild Maria Nyström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1918-09-08 i Skultorp med disponenten Carl Gustaf Andersson, född 1880-08-05 Mölltorp, död 1918-11-02 i Skultorp), född 1881-02-13 i Kils socken, Värmlands län, död 1945-07-15 i Stockholm (S:ta Clara db nr 56), dotter av lantbrukaren Lars Magnus Nyström och Anna Maria Jonsson.
 • 1. Emilie Charlotta, född 1846-04-28, död 1872-03-10 i Stockholm.
 • 1. Marie Louise, född 1849-06-25 i Stockholm, död i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] 1918-10-10. Gift 1889-11-30 i Stockholm med ingenjören Robert Julius Andersson i hans 3:e gifte (gift 1:o 1866-09-30 i Vänersborg med Martina Bäärnhielm, född 1843-02-07 i Ängelholm, död 1868-11-20 på Malmöns stenhuggeri vid Lysekil, dotter av löjtnanten Georg Martin Bäärnhielm, och hans 2:a fru Jakobina Augusta Carolina Kull. Gift 2:o 1876-09-14 i Vasa i Finland med Julia Johanna Grenman, född 1850-06-09 Vasa i Finland, död 1885-04-03 Denningarum s län, dotter av bruksägaren Henrik August Grenman och Anna Carolina Ramsten), född 1840-11-23 i Strövelstorps socken, Kristianstads län, död 1899-04-12 i Stockholm.
 • 1. Angelique Henriette Jacquette Carolina, född 1851-06-03 Sjövik, död 1923-12-31 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1876-04-03 i Stockholm med landssekreteraren i Värmlands län, KNO2kl, jur. kand. Claes Erik Varenius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1863-06-15 i Stockholm med Sofia Vilhelmina Maijer, född Stockholm 1835-11-10, död 1864-07-07 i Nyköping, dotter av handlanden August Vilhelm Maijer och Lovisa Salomonsson), född 1820-02-27 i Gällstads socken, Älvsborgs län, död 1893-11-30 i Karlstad.
 • 2. Elise Beate (Elin), född 1869-07-28 i Stockholm.

TAB 34

Fredrik, (son av Jakob, tab 5), född 1765-02-01 Hallebo. Antagen i krigstjänst 1781-08-14. Sergeant vid Jönköpings regemente 1781-11-14. Fänrik vid Jönköpings regemente 1782-04-03. Löjtnant 1784-10-18. Kapten 1788-07-22. RSO 1790-07-04. Majors avsked 1799-07-16. Död 1822-11-02 på invalidinrättningen å Ulriksdal. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och var med i affärerna vid Liikkala och Sippola. Gift 1792-07-10 Traneryd med Carin Ridderborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1781-04-22 i Stockholm med statsrådet Gudmund Göran Adlerbeth, friherre Adlerbeth, från vilken hon 1792 blev skild, född 1751, död 1818), född 1760-10-26 Holmesberg, död 1815-11-19 på Bleckenstads ryttmästarboställe i Ekeby socken, Östergötlands län, dotter av överstelöjtnanten Carl Adolf Ridderborg och hans 1:a fru Catharina Printzensköld.

Barn:

 • Carolina, född 1793-01-26 i Torestorp i Svartorps socken, Jönköpings län. Stiftsjungfru. Död ogift 1852-06-08, i Jönköping. Förestod en lancasterskola i Karlskrona, som hon lämnade, sedan hon ärvt Ramsjöholm i Svartorps socken efter sin halvbroder, förste expeditionssekreteraren, friherre Jakob Adlerbeth.
 • Fredrika Christina, född 1794-03-05 på Torestorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1842-01-04 i Södertälje.
 • Catharina Sofia, född 1795-04-12 på Torestorp, död 1795-09-10.
 • Erik Adolf, född 1799-03-15, död 1808-08-08 på Sjöryd.

TAB 35

Fredrik, (son av Jakob, tab 4), till Sannarp i Årstads socken och Knobesholm i Asige socken (båda i Hall.). Född 1732-05-09 i Säby socken, Jönköpings län. Kadett vid amiralitetet 1743-09-23. Korpral vid adelsfaneregementet 1745-06-02. Fänrik vid Forsens regemente i fransk tjänst 1747-12-30. Arklimästare vid amiralitetet 1749-04-13. Löjtnant vid amiralitetet. 1751-08-31. Kommenderad varvslöjtnant i Karlskrona 1752-05-01 Kaptenlöjtnant 1755-10-04. RSO (Sj.) 1760-04-28. Kapten 1769-01-25. Avsked ur krigstjänsten. Överjägmästare i Halland (Sj.) 1770-02-07. Avsked (Sj.) därifrån 1775-08-10. Hovjägmästares titel. Död 1804-09-28, Viggeby. Gift med sin kusins dotter Anna Christina Palmhielm, född 1744, död 1821-09-09 i Söderköping, dotter av översten Carl Johan Apiarius, adlad Palmhielm, och hans 2:a fru Juliana Lagercrantz.

Barn:

 • Juliana Lovisa, född 1761, död 1807-01-15 på Landsjö i Kimstads socken, Östergötlands län. Gift 1787-05-08 med sin fasters svåger, kaptenen Johan Anders Kuylenstierna, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1795.
 • Brita Christina, född 1763-04-03 Blekhem, död 1763 och begraven 1763-12-22.
 • Magnus Fredrik, född 1765. Major. Död 1812. Se Tab. 36
 • Carl Fredrik, född 1771. Fänrik. Död 1827. Se Tab. 37.

TAB 36

Magnus Fredrik, (son av Fredrik, tab 35), född 1765-03-29. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente (KrAE.)1769-04-12. Kadett vid kadettkåren 1777-09-20. Adjutant vid norra skånska kavalleriregemente 1780-04-12. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1784-12-20. Löjtnant 1786-09-20. Ryttmästare vid reservbataljonen 1795-11-01 och vid norra skånska kavalleriregementet eller skånska husarregementet 1797-01-30. Stabsryttmästare vid skånska husarregementet, då benämnt skånska dragonregemente (KrAE.) 1804-02-05. Majors avsked 1810-08-07. Död 1812-11-21 Kadesjö. Deltog på stora örlogsflottan i 1790 års krig. Gift där 1804-06-26 med Charlotta Elisabet Silfverskiöld, född 1780-01-19, död 1814-07-31, på Kadesjö, dotter av majoren Jakob Tage Silfverskiöld, och hans 3:e fru Gustava Charlotta Hallenborg.

Barn:

 • Fredrik Tage, född 1805-04-20 Landsjö s socken, Östergötlands län, död 1805-12-13 Tostarp s län.
 • Anna Gustava Lovisa, född 1807-11-06 på Mölleröd i Finja socken, Kristianstads län, död på Mölleröd i Finja socken 1808-06-17.

TAB 37

Carl Fredrik, (son av Fredrik, tab 35), född 1771-04-29 Sannarp s socken, Hallands län (Sgn.). Student i Lund 1782 (Sgn.). Var fänrik vid Tornérhielms lätta infanteribataljon 1790, och 1792 placerad fänrik vid Skaraborgs regemente (KrAE.). Avsked (KrAE.) 1794-04-08. Död 1827-05-17 Gift 1793-11-13 i Vena prästgård, Kalmar län med Anna Sofia Falck, död 1829-04-01 dotter av rådmannen i Västervik Claes Adam Falck och Brita Catharina Sundberg.

Barn:

 • Claes Fredrik, född 1794-08-18 i Vimmerby. Handlande i Söderköping. Död 1831-04-18.
 • Johan Magnus, född 1796-09-14 Torstorp. Handlande i Söderköping. Gift med Rebecka Ekeflod, död 1848-11-19.
 • Christina Lovisa, född 1798-08-12 i Norrköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1858-01-16 i Linköping.
 • Juliana Charlotta, född 1802-08-06 Landsjö s socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död ogift 1865-12-14 i Linköping.

TAB 38

Johan Axel, (son av Jakob, tab 4), till Ömmestorp i Tranemo socken, Älvsborgs län. Född 1733-10-15 Drumstorp. Kadett vid kadettkåren i Stockholm 1748-08-01 underlöjtnant vid artilleriet i Visby 1754-12-30. Kommenderad som ingenjörofficer till den nya fästningsbyggnaden i Kristianstad 1755–1757 (KrAE.). Transport till artilleriet i Kristianstad 1760-12-09. Löjtnant vid artilleriet i Göteborg 1761-06-22. Transport till artilleriet i Kalmar (KrAE.) 1764-06-24. Genom byte löjtnant vid minörkompaniet i Göteborg (KrAE.) 1765-02-28. Stabskapten vid artilleriet i Visby (KrAE.) 1771-09-21. Transport till artilleriet i Göteborg (KrAE.) 1772-09-18. Premiärkapten vid artilleriet i Jönköping 1773-08-23. RSO 1779. Avsked 1784-06-11. Död 1791-01-24 Hovgård. Han bevistade pommerska kriget 1758–60 samt därunder affären vid Pasewalk 1760-10-03, där han blev blesserad och tillfångatagen. Gift 1781-12-02 Djurarp med Brita Johanna Schuberg, född 1743, död 1815-03-24 i Varberg, dotter av häradsskrivären Nils Schuberg och Anna Stina Alsing.

Barn:

 • Inga Christina, född 1776-12-22, död 1777-09-09.
 • Magnus, född 1778-12-08. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1784-11-20. Kornett. Död ogift 1805-02-10 på Hovgård.
 • Carl Gideon, född 1782-02-01 och död 1782-12-16 på Djurarp.
 • Brita Christina, född 1783-07-27 död 1859-03-09 i Grimetons socken, Hallands län. Gift 1805-03-31 Forsebäck (El.) Albrekt Berg, född 1777, död 1819 på Tunge i Ytterby socken i Bohuslän.
 • Anna Lovisa, född 1784-12-07 på Hovgård, död 1825-07-27. G. 1808-01-12 med hemmansägaren Carl Daniel Eiserman, född 1770. (Sgn.)
 • Jakob, född 1786-01-21 i på Hovgård, död 1786-05-00.
 • Fredrika Maria, född 1787-08-16 på Hovgård, död ogift 1874-09-13 i Sexdrega socken, Älvsborgs län.
 • Juliana Lovisa, född 1790-05-02 på Hovgård, död 1872-03-11 i Örby socken, Älvsborgs län. Gift 1815-11-23 på Djurarp med handlanden i Varberg Anders Rosenström.

TAB 39

Axel, (son av Johan Axel, tab 38), född 1767-11-17 på Hovgård. Volontär vid husarregementet 1785-01-24. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1786-02-03. Livdrabant 1788-05-11. Fänrik vid storamiralens regemente 1788-06-01. Löjtnant vid storamiralens regemente 1789-05-05. Transporterad till livregementets indelta infanteri 1791-03-24. Avsked 1794-12-17. Kapten vid Älvsborgs regemente 1805-05-04. Avsked 1807-12-03. Död 1831-02-19 Makrismåla Kronobergs län. Han blev 1812-10-29 dömd till tre års fängelse på Varbergs slott för duellbrott medmera(J. E. Jonsson, Anteckn. om Varbergs fästnings historia.) Ägde Hovgård i Rolfstorps socken, Hallands län. Gift 1:o 1792-12-03 Vapnö med Eva Ulrika Gustava Staël von Holstein, döpt 1769-08-02 Vapnö s socken, Hallands län, död 1802-01-16 på Hovgård, dotter av majoren Georg Gustaf Staël von Holstein, och grevinnan Fredrika Ulrika Sperling. Gift 2:o 1807-03-13 i Göteborg (1807-06-19 i Fredrikshald i Norge) efter enlevering med Gustava Vilhelmina Voigtländer, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1816-10-00 med kaptenen vid södra skånska infanteriregementet Ivar Ejlert Schartau, född 1785, död 1858) (Öa, VI s. 74.), född 1783-04-15, död 1849, dotter av överstelöjtnanten Jakob Voigtländer och Hedvig Charlotta von Krassow. Om detta senare äktenskap uppstod en vidlyftig rättegång och giftermålet förklarades 1810-07-09 av Kungl. Maj:t ogiltigt.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1793. Kapten och kustchef. Död 1870. Se Tab. 40.
 • 1. Carl Fredrik, född 1794-12-00, död 1802-11-11 på Hovgård.
 • 1. Hedvig Christina Ulrika, född 1796-06-27. Gift 1821-05-06 i Abilds socken, Hallands län med Sven Kristiansson.
 • 1. Eva Johanna Charlotta, född 1798-02-10, död 1872-04-06. G. 1824-10-13 i Karlskrona med majoren vid Kalmar regemente, RSO, Carl Magnus Johan Fischerström, född 1793-08-30, död 1868-02-04 Udden
 • 1. Carl Magnus, född 1799-05-04 och död 1799-07-22 på Hovgård.
 • 1. Axel, född 1801-02-14 Sannarp s socken, Hallands län, död 1801-06-17 på Hovgård.
 • 2. Charlotta Gustava Jakobina, född 1808-06-03, på Himmelslöv, Hallands län. Innehade flickskola i Ystad. Död ogift 1892-03-10 i Ystad.

TAB 40

Johan Gustaf, (son av Axel, tab 39), född 1793-09-27 i Varberg. Volontär vid livgardet till häst 1811-11-23. Sekundkorpral i Varberg 1812-06-23. Korpral 1813-04-09. Avsked 1814-12-09. Sergeant vid engelsk-tyska legionens 1. husarregemente 1815-08-01. Sergeantmajor 1815-08-12. Avsked 1816-05-24. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1816-07-23. Fanjunkare vid Kalmar regemente 1819-02-10. Fänrik vid Kronobergs regemente 1819-05-05. Löjtnant i regementet 1826-05-11. 1. löjtnant (KrAE.) 1828-04-21. 2. kapten 1837-06-02. 1. Kapten (KrAE.) 1841-02-01. Avsked som kapten i armén 1846-01-30. RSO 1849-04-28. Kustchef först i Malmö, sedan i Kalmar 1853-05-07. CXIV Joh:s medalj 1855. Död 1870-03-27 i Södertälje. Han bevistade fälttåget i Tyskland 1813 och därunder slagen vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig samt marschen till Holstein och Brabant ävensom fälttåget i Norge 1814. Ägde Sjöborgen i Moheda socken, Kronobergs län. Gift 1826-05-05 på Sjöborgen med Johanna Sofia Björkman, född 1794-10-12 på Sjöborgen, död 1858-06-08 i Kalmar, dotter av bruksägaren Johan Björkman och Ulrika Wessberg.

Barn:

 • Eva Ulrika Charlotta (Ulla), född 1827-03-10 på Sjöborgen, liksom syskonen, död 1892-04-01 i Gränna. Gift 1864-12-24 med kammarherren, friherre Carl Alexander Fredrik Gyllenhaal, i hans 2:a gifte, född 1814, död 1910.
 • Sofia Matilda Josefina, född 1828-08-28, död 1894-03-02 i Örebro. Gift 1864-05-07 i Stockholm med grosshandlaren i Örebro Lars Peter Hansson, född 1833-01-13 i Kristianstad, död 1894-11-27 i Örebro.
 • Carolina Gustava, född 1830-12-14, död 1883-12-01 i Stockholm.
 • Ernst Johan Ivan, född 1832-12-14. Student i Lund 1852-06-18. Kameralexamen. 1859. Eextra ordinarie postexpeditör 1859-11-10. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium 1860-09-21. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1862-08-14. Vice assistent i Stockholms handels- och ekonomikollegium 1864. Ombud vid inventeringar och besiktningar för kronans räkning 1864-05-20. Kammarskrivare i generaltullstyrelsens revisionskontor 1865-10-14. Extra biträde 1867-04-04. Erhöll Stockholms stads brandkontors medalj i silver för nit och rådighet vid eldsvådor 1871-04-15. Kontorsskrivare vid postverket i Stockholm 1875. Postexpeditör vid centralpostkontoret i Stockholm 1875-12-31. Avsked ur tullverkets tjänst 1896 10711. Avsked ur postverkets tjänst 1898-02-25. Död 1903-02-27 i Varberg. Gift 1865-12-14 i Stockholm med Rosalia Eugenia Vilhelmina (Rosa) Ahlström, född 1831-12-14 i Varberg, död 1911-04-14 i Stockholm och begraven i Varberg ]], dotter av handlanden i Varberg Johan Peter Ahlström och Augusta Vilhelmina Malmstedt.
 • Carl Axel Eugen, född 1835. Extra ordinarie notarie. Död 1888. Se Tab. 41.

TAB 41

Carl Axel Eugen, (son av Johan Gustaf, tab 40), född 1835-01-11 Sjöborgen. Handelsbokhållare 1858-10-20. Extra ordinarie kontorsskrivare vid allmänna pantlånekontoret i Stockholm 1860. Extra ordinarie notarie 1860. Död 1888-04-05 i Stockholm. Gift i Stockholm 1877-09-22 med Hilda Charlotta Möller, från vilken han 1881-03-22 blev skild, född 1846-06-22, i Stora Malms socken, Södermanlands län ]], död 1926-04-29 i Stockholm (Kungsholms förs db), dotter av Gustava Andersdotter vid Stångholm.

Barn:

 • Ester Hildegard Sofia, född 1878-11-21 i Stockholm. Gift 1904-10-16 i Stockholm med grosshandlaren i Stockholm Nils Erik Bourghardt född 1876-04-19 i Stockholm.
 • Gösta Skoglar Eugen, född 1880. Före detta kapten. Se Tab. 42.

TAB 42

Gösta Skoglar Eugen, (son av Carl Axel Eugène tab 41), född 1880-06-28, i Stockholm. Tjänsteman i försäkringsbolag 1898–1904, därefter i olika utländska företag. Egen affärsrörelse i Berlin 1912–1916. Frivillig i tyska armén 1916. Löjtnants avsked 1918. Frivillig i ryska vita armén 1918. Stabskapten i ryska vita armén 1919. Kapten 1920. Avsked. RRS:tAO3kl m sv, RS:tStO3kl m sv och RS:tV1O4kl m sv. Kassör. död 1944-09-12 i Solna, (Karol. sjukh) Lidingö förs, Stockholm (db nr 95). Gift 1912-11-25 i Oscars förs, Stockholm ]] med Ida Maria Jacobsson, född 1882-01-20 i Stockholm, död 1934-06-02 i Lidingö (db nr 58), dotter av grosshandlaren Gustaf Herman Jacobsson och Ida Charlotta Sällström.

Barn:

 • Arne Göstasson, född 1915-04-15 i Berlin. Se Tab. 42A

TAB 43

Bengt, (son av Jakob, tab 4), född 1737-04-22 Åbonäs. Volontär 1746. Fänrik i fransk tjänst 1747. Korpral vid adelsfanan 1750-06-27. Kornett vid adelsfanan 1752-10-30. Löjtnant vid jägarkåren till häst 1758-11-10. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1763-05-09. RSO 1772-05-28. Major i armén 1777-06-06 och vid Smålands kavalleriregemente 1777-12-17. Avsked 1782-12-20. Död 1801-11-02 Farstorp. 'Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet, därunder han tvenne gånger blev blesserad samt 1759 fången vid Pasewalk, ur vilken fångenskap han utväxlades 1762'. Gift 1:o 1767-10-27 Schedingsnäs med Judit Lovisa von Schaeij, född 1738-12-24 Västansjö, död 1770-01-03 på Schedingsnäs och begraven 1770-01-10, dotter av vice presidenten Peter Schaeij, adlad von Schaeij, och Catharina Janzonia. Gift 2:o 1771-07-28 i Stockholm med friherrinnan Anna Ulrika Rappe, döpt 1753-06-16 Drättinge, död 1810-12-15, Sissehult, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Tomas Carl Rappe, friherre Rappe, och Catharina Margareta Torpadius.

Barn:

 • 1. Catharina Christina, född 1768-08-28, död 1838-11-22. Gift 1801-12-27 Sjöstorp med kaptenen Johan Eberhard von Schantz, född 1770, död 1840.
 • 2. Carl Magnus, född 1772. Överstelöjtnant. Död 1865. Se Tab. 44.
 • 2. Beata Ulrika, född 1773-10-05, Skälsnäs, död 1831-11-04 i Stockholm. Gift 1792-03-16 i Näshults socken, Jönköpings län med sin moders kusin, översten Gustaf Adolf Rappe, från vilken hon blev skild, född 1764, död 1833.
 • 2. Gustava Fredrika, född 1776-08-14 på Skälsnäs, död 1856-05-03. Gift 1805-03-24 på Sissehult med löjtnanten Adolf Fredrik Stålhammar, född 1767, död 1830.
 • 2. Sofia Magdalena, född 1778-05-21 på Skälsnäs, död 1864-05-29 på komministerbostället Gasslunda i Gårdsby socken, Kronobergs län. Gift 1811-04-24 med löjtnanten vid arméns flotta Erik Gustaf Löwenadler, född 1781-01-18 Ryssebo, död 1837-01-28 Fluxerum
 • 2. Axel Gustaf, född 1781. Ryttmästare, död 1841. Se Tab. 45
 • 2. Carolina Margareta, född 1786-04-15. Stiftsjungfru. Död 1854-02-27. Gift 1817-11-19 med kaptenen Vilhelm Mauritz Edman, född 1784-04-10, död 1836-10-23 i Jönköping.
 • 2. Elias Fredrik Vilhelm, född 1791. Överste. Död 1860. se tab 49.

TAB 44

Carl Magnus, (son av Bengt, tab 43), född 1772-08-23 Skälsnäs. Kornett vid Smålands lätta dragonregemente 1781-08-20. Löjtnant vid Smålands lätta dragonregemente 1787-10-17. Ryttmästare 1797-01-13. 2. major 1812-09-15. RSO 1814-09-05. Överstelöjtnants avsked 1818-03-10. CXIV Joh:s medalj. Död 1865-07-07 på sin egendom Farstorp i Nye socken, Jönköpings län. Var med vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Gift 1836-12-16 med Elisabet Catharina Wigström, född 1784-03-03 i Eksjö landsförsaml., död 1869-07-29 på Farstorp.

Barn:

 • Matilda, född 1820-05-17 på Farstorp, död 1890-05-12 i Jönköping. Gift 1839-09-24 på Farstorp med ryttmästaren vid Smålands husarregemente med majors n. h. o. v. Filip von Tell, född 1801-02-07. i Karlskrona, död 1878-05-23 i Jönköping.
 • Carolina, född 1822-05-05 på Farstorp, död 1902-01-09 i Halmstad. Gift 1846-09-22 på Farstorp med sin kusin, auditören Carl Lagercrantz, född 1819, död 1867.

TAB 45

Axel Gustaf, (son av Bengt, tab 43), född 1781-10-08 i Jönköpings län. Kornett vid Smålands lätta dragonregemente 1782-12-20. Avsked 1800-12-05. Gick i fransk tjänst. Löjtnant vid franska 19. hästjägaregementet. Hemkom 1803. Löjtnant vid Smålands lätta dragonregemente 1804-02-07 och vid Mörnerska husarregemente 1805-02-09. Ryttmästare i armén 1808-01-14. Avsked 1810-06-05. Död 1841-08-29 på Norratorp. Under sin tjänst i Frankrike bevistade han fälttåget på S:t Domingo. Ägde Kullebo i Näshults socken, Jönköpings län och Norratorp i Åsheda socken, Kronobergs län. Gift 1809-12-24 på Skälsnäs i Tjureda socken, Kronobergs län med Magdalena Christina Braun, född 1785-11-19 Aneby s socken, Jönköpings län, död 1847-02-10, dotter av överstelöjtnanten Otto Magnus Braun, och Beata Christina Stålhammar.

Barn:

 • Malin, född 1815-08-25 på Kullebo, död 1879-07-20 i Skara. Gift 1846-11-26 i Eksjö med apotekaren i Eksjö Carl Gustaf Stendahl, född 1815-02-15 i Eldsberga prästgård, Hallands län, död 1893-11-02 i Mariestad.
 • Bengt Otto Albrekt, född 1817. Löjtnant. Död 1879. Se Tab. 46.

TAB 46

Bengt Otto Albrekt, (son av Axel Gustaf, tab 45), född 1817-07-04 Kullebo. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1834-10-29. Fanjunkare vid Skaraborgs regemente 1838-10-01. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1839-02-21. Löjtnant 1845-10-09. Avsked 1846-04-21. Död 1879-12-23 i Gränna. Ägde Rudö i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län. Gift 1845-09-05, Dintestorp med Eva Margareta Lokrantz, född 1825-02-17 på Nätered i Götene socken. Skaraborgs län, död 1890-02-16, i Skara, dotter av majoren Carl Petter Lokrantz och Ulrika Gustava Lagergren.

Barn:

 • Gustaf Albrekt Carl Edvard, född 1846-06-08 på Kullebo ]], död i N. Sandsjö förs (enlig Näshults husförhörsl.) 1854-06-02.
 • Bengt, född 1848-01-28 på Kullebo ]], död 1848-01-28 och begraven 1948-02-03.
 • Ebba Ulrika Evelina (Evelyn), född 1849-01-29 på Kullebo. Död 1933-01-25 i Valdemarsvik, Östergötlands län (db 2) och begraven å Trollhättans gamla kyrkogård.
 • August Bengt Elias, född 1851, död 1852-01-10.
 • Sigrid Magdalena Cecilia, född 1853-06-18 på Rudö. Föreståndarinna för Trollhätte kanalbolags slöjdskola vid Trollhättan sedan 1890-10-01. Avsked 1917-10-01. Död 1930-03-10 i Trollhättans förs, Älvsborgs län (db 31).
 • Ellen Magdalena Fredrika, född 1856-11-27 på Rudö. Folkskollärarinnexam. i Skara 1879-05-27. Folkskolelärarinna på Orust, Göteborgs och Bohus län 1888-07-01. Död 1894-04-12 Hede
 • Axel Bengt Carl Edvard, född 1858-07-08 i Skara. Anställd i handelsflottan 1873. Styrmansexam. 1879-04-29 och sjökaptensexam. 1880-05-02. Anställd som styrman på svenska handelsfartyg 1883. Ångbåtsbefälhavarexamen 1885. Befälhavare på skeppet Thessalus från Göteborg 1898-06-04. Död ogift 1912-09-20 i Östersund (Christine förs, Göteborg db).
 • Eva Magdalena (Malin), född 1862-01-09 på Rudö. Fotograf. Död ogift 1908-04-20 i Vänersborg (Trollhättans förs, db).
 • Gustaf Magnus Ivar (Gösta), född 1864. Veterinär. död 1940. Se Tab. 47.
 • Ture Jakob Henrik, född 1866-11-17 på Rudö. Elev vid skeppsgosseskolan 1883. Styrmansexamen 1892-07-12. Avsked från flottan 1893-07-24. Sjökaptensexamen 1894-04-30. Anställd som styrman i handelsflottan 1894. Befälhavare på ångf. Otterbäcken 1901-01-10. Död 1914-05-06 i Göteborg (Christine förs, Göteborg, db). Gift 1901-01-08 i Trollhättan med Jenny Teresia Ljungdahl, född 1874-09-25. död 1945-02-16 i Göteborg (Vasa db nr 23).

TAB 47

Gustaf Magnus Ivar (Gösta), (son av Bengt Otto Albrekt, tab 46), född 1864-05-30 Rudö. Elev vid veterinärinstitutet i Skara 1884-07-12. Veterinärläkarexamen vid veterinärinstitutet i Skara 1889-06-18. Veterinär i Västerviks distrikt 1889-10-01. Praktiserande veterinär i Ulricehamn 1891-01-01. Tillförordnad veterinär i Vedbo härads distrikt 1891-09-01–1895-05-15. Praktiserande veterinär i Borås, Gävle, Kungsbacka m. fl. ställen. Veterinär i Valdemarsviks distrikt 1900-01-01. Distriktsveterinär i Valdemarsviks distrikt 1905-12-08. Direktör i aktiebolag Svenska handelsbankens avdelningskontor i Valdemarsvik. död 1940-09-17 i Valdemarsvik (db nr 26). Gift 1905-01-07 i Valdemarsvik med Tyra Augusta Vilhelmina Friberg, född i Tryserums förs, Kalmar län 1875-04-19, dotter av bankkamreraren Olivier Friberg och Augusta Wikström.

Barn:

 • Tyra Margareta Magdalena Elisabet, född 1906-12-09 i Valdemarsvik, Ringarums förs, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1932-02-27 i Valdemarsvik, Östergötlands län (vb 1) med tyska undersåten forstassessor dr phil Werner Theodor Eduard Bujakowsky från Köpenhamn, född 1900-06-19. Forstmeister. död 1941. Gift 2:o 1943-09-12 i Oscars förs, Stockholm, personakt, med kyrkoherde Carl Bauer, född 1902-06-07 i Gross Auheim, Tyskland (Oscars förs, Stockholm, personakt).
 • Bengt Olof Jacques, född 1908-08-04 i Valdemarsvik, Ringarums förs, Östergötlands län. Se Tab. 47A.
 • Tyra Märta Ebba Amalia, född 1909-10-28 i Valdemarsvik, Ringarums förs, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Gift 1947-07-19 i Gränna med bankkamrer Carl Walter Viking Öhrn, född 1899-03-03 i Markaryds förs, Kronobergs län.
 • Tyra Eleonora Ulrika Cecilia (Ella), född 1914-10-10 i Valdemarsvik, Ringarums förs, Östergötlands län (fb 127). Stiftsjungfru. 1932-05-20 avl. studentexamen i Djursholm. Leg sjukgymnast. Gift 1941-06-21 i Valdemarsviks kyrka (vb nr 11) med diplomingenjören Carl Ludvig Gunnar Bong, född 1908-09-16 i Kristianstad.

TAB 48

Carl, (son av Axel Gustaf, tab 45), född 1819-09-26 Kullebo. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1838-05-11. Student i Lund 1838-10-18 och i Uppsala 1839. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1843-09-01. Examen till rättegångsverken 1843-12-31. Auskultant i Göta hovrätt 1843. Vice auditör vid Smålands husarregemente 1843-09-01. Auditör vid Smålands husarregemente 1844-12-12. RVO 1865-01-28. Död 1867-08-17 i Malmö. Gift 1846-09-22 Farstorp med sin kusin Carolina Lagercrantz, född 1822-05-05 Farstorp, död 1902-01-09 i Halmstad, dotter av överstelöjtnanten Carl Magnus Lagercrantz, och Elisabet Catharina Wigström.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1847-07-11 i Eksjö stadsförs Mogenhetsexam. 1865-05-27. Student i Uppsala 1865. Jur. prel. exam. 1867 och examen till rättegångsverken 1872-09-25. Auskultant i Göta hovrätt 1872-10-03. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1872-03-18. Vice häradshövding 1875-10-01. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1870-10-17. Roteman i Stockholm 1877–1879. Medarbetare i Post- och Inrikes tidningar 1883. Död 1886-05-10 i Stockholm. Uppburen sångare och amatörskådespelare.
 • Gustaf Vilhelm, född 1849-04-12 i Eksjö stadsförs Kadett vid Karlberg 1866-03-01. Utexaminerad 1868-05-30. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1868-06-11. Löjtnant 1875-06-16. Kapten 1888-10-05. RSO 1891-12-01. Major 1896-08-07. Major och chef för Hallands bataljon 1898-07-08. Överstelöjtnant och 1. major vid Bohusläns regemente 1901-11-01. Överste i armén och tillförordnad chef för norra skånska infanteriregementet 1904-04-15. Överste och chef för norra skånska infanteriregementet 1904-05-20. Avsked 1906-04-07. Död 1925-05-14 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1909-03-24 i Oscars förs, Stockholm ]] med Anna Rydén, född 1858-04-08 i Jönköping, död 1932-07-02 i Oscars förs, Stockholm ]], begraven i Kristine förs, Jönköping, dotter av förste stadskomministern i Jönköping Arvid Johan Rydén och Turinna Carolina Anna Christina Monthan.
 • Carolina Magdalena Emilia (?), född 1852-01-29 i Eksjö stadsförs, död 1921-03-14 i Stockholm (Matteus förs db) och begraven i Växjö. Gift 1881-09-04 med ombudsmannen i Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening, vice häradshövdingen, RVO, Carl Johan Alfred Lilljeros, född 1844-06-19 Axtorp, död 1908-03-31 i Växjö.
 • Carl Magnus, född 1854-10-23 Lunstorp
 • Axel Edvard, född 1860-05-11 i Eksjö. Mogenhetsexamen 1879-05-00. Student i Uppsala 1879-09-00. Extra ordinarie landskanslist i Älvsborgs län 1883. Överflyttade till Brasilien, där han levde ännu 1889. Omkom på 1890-talet vid en järnvägsolycka i Brasilien.
 • Claes Henrik, född 1862-02-14 i Eksjö. Överflyttade till Sydafrika. Brittisk uppsyningsman i Betchuanalandet i Sydafrika Stationsinspektor i Mafeking i Sydafrika. Deltog på engelsmännens sida under general Baden-Powells befäl i boerkriget. Död 1904 eller 1905.

TAB 49

Elias Fredrik Vilhelm, (son av Bengt, tab 43), född 1791-09-23 Farstorp. Kadett vid Karlberg(Hc.) 1804-09-29. Avgången från krigsakademien(Hc.) 1808-01-06. Kvartermästare vid Smålands lätta dragonregemente 1808-04-01. Kornett vid Smålands lätta dragonregemente 1808-12-02. Konstituerad löjtnant vid Smålands lätta dragonregemente 1813-11-17. Konfirmationsfullmakt 1814-01-11. Ryttmästare vid Smålands husarregemente 1823-04-22. 2. Major vid Smålands husarregemente 1826-03-22. RSO 1827-07-04. 1. major 1829-02-21. Överstelöjtnant 1830-04-22. Tillförordnad chef för regementet 1830-04-23. Överste i armén 1835-03-13. Överste och chef vid Karlberg 1842-01-19. CXIV Joh:s medalj 1854. KSO 1858-04-28. Avsked ur krigstjänsten 1858-09-21. Död 1860-12-29 i Eksjö. Han bevistade bl a bataljerna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Ägde Näshult i Nye socken, Jönköpings län. Gift 1825-07-24 med sin broders svägerska Fredrika Regina Beata Braun, född 1796-04-27 på Skälsnäs i Hults socken, Jönköpings län, död 1869-04-02 i Eksjö, dotter av överstelöjtnanten Otto Magnus Braun, och Beata Christina Stålhammar.

Barn:

 • Gustaf Carl Elias (Gösta), född 1827 på Näshult. Kapten. Död 1880. Se Tab. 50.
 • Bengt Otto, född 1829-09-05 på Näshult, liksom syskonen, död på Näshult 1829-10-28.
 • Elias Fredrik, född 1830-12-10, död 1837-01-24.
 • Otto Vilhelm, född 1832. Sekundlöjtnant. Död 1876. Se Tab. 51.
 • Bengt Albert, född 1834-04-13. Student i Uppsala 1852–1854. Fanjunkare vid Smålands grenadjärbataljon 1854-09-25. Transporterad till Smålands husarregemente 1855-04-27. Officersexamen 1858. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1858-04-28. Transporterad som underlöjtnant till Jönköpings regemente 1858-09-21. Löjtnant 1861-06-15. Död ogift 1862-03-31 i Jönköping.
 • Knut Henrik, född 1836. Kapten. Död 1886. Se Tab. 53

TAB 50

Gustaf Carl Elias (Gösta), (son av Elias Fredrik Vilhelm, tab 49), född 1827-07-09 på Näshult i likan, Näshult socken, Jönköpings län. Kadett vid Karlberg 1843-01-11. Utexaminerad 1851-05-17. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1851-03-20. Premiärlöjtnant 1858-07-17. Kapten vid skärgårdsartilleriet 1866. Kapten vid flottan 1873. Överflyttad till flottans permanenta reservstat 1875-11-19. RSO 1876-05-15. Död 1880-08-06 i Stockholm. Gift i Stockholm 1862-04-02 med Hulda Justina Augusta Maria Hahr, född 1834-08-11 i Klara förs, Stockholm, död 1895-01-23 i Stockholm, dotter av majoren August Hahr och Clara Augusta Westin.

Barn:

 • Anna Clara Augusta, född 1863-02-01 i Stockholm. Död 1941-03-29 i Skeppsholms förs, Stockholm (db 12).
 • Hedvig Maria Fredrika, född 1865-10-02 i Stockholm. Död 1946-09-05 i Stockholm (Skeppsh db nr 29)

TAB 51

Otto Vilhelm, (son av Elias Fredrik Vilhelm, tab 49), född 1832-09-12 på Näshult. Kadett vid Karlberg 1846-09-03. Utexaminerad (Hc.) 1854-03-11. Sekundlöjtnant vid Kungl. Maj:ts flotta 1854-03-28. Avsked 1862-04-25. Död 1876-12-06 på Hellin ge i Näsby socken, Jönköpings län. Ägde Skallarp Näsby socken. Gift i Näsby socken 1867-01-20 med Christina Sofia Jonsson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1884 1078 i Eksjö med sysslomannen Gustaf Vilhelm Ekdahl, född 1850-10-03), född 1842-10-20 Nottebäck, död 1891-08-28 i Eksjö, dotter av lantbrukaren Jonas Magnus Jonsson och Lena Christina Magnusson.

Barn:

 • Carl Otto, född 1868. Professor. Död 1938. Se Tab. 52
 • Bror Albert, född 1869-04-12 på Skallarp. Mogenhetsexamen 1889-06-01. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1889-06-05. Sergeant 1890-06-26. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1891-11-13. Löjtnant 1896-04-10. Genomgick sjukgymnastikkursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1896–1897. Kapten 1906-11-03. RSO 1912-06-06. Major 1915-12-03. Major vid Hallands regemente 1916-08-16. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1924-04-11. Överstelöjtnant i armén 1924-04-11. Lärare i gymnastik vid samskolan i Ängelholm 1925-03-05–1926-08-05. Död 1937-09-12 i Eskilstuna och begraven i Eskilstuna, Fors förs (Kärnbo socken, Södermanlands län db 8).
 • Hilda Sigrid, född 1871-01-14 på Skallarp. Gift 1901-05-25 i Svartvik i Njurunda socken, Västranorrlands län med disponenten för Västerviks pappersbruk, ingenjören Hakon Reich, född 1871-02-05 Veholdt Död 1933.
 • Sofia Ottilia, född 1877-02-10 på Skallarp. Gift 1909-05-25 i Göteborg (Gustaf Vasa förs, Stockholm vb) med kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren, kaptenen i fortifikationens reserv, civilingenjören Carl Gustaf Bergman, född 1881-02-25 i Stockholm.

TAB 52

Carl Otto, (son av Otto Wilhelm , tab 51), född 1868-02-26 Skallarp. Mogenhetsexamen 1887-06-07. Student vid Uppsala universitet 1887-09-16. Fil. kand. examen 1890-05-27 och fil. lic. examen 1895-11-09. Disputand för fil. doktorsgraden 1898-04-25. Docent vid Uppsala universitet i grekiska språket och litteraturen 1898-05-05. Promoverad fil. doktor 1898-05-31. Förestod extra ordinarie professuren i klassiska språk vid Uppsala universitet 1902-01-15–1903-05-31 och 1905-03-29–1905-05-31 samt professuren i latin 1906-02-01–1906-05-07. LHVS 1904. Biträdde bibelkommissionen vid revisionen av översättningen av Nya Testamentet 1907-03-05–1907-08-31. Förestod professuren i klassiska språk vid Göteborgs högskola 1907-09-011913-04-25. Professor i klassiska språk vid Göteborgs högskola 1913-04-25. Generalsekreterare vid filolog- och historikermötet i Göteborg 1912-08-19–1912-08-21. LVVS 1912. Professor vid Uppsala universitet i grekiska språket och litteraturen 1919-04-04. Inspektor för Smålands nation i Uppsala 1919-10-06. Membre associé de l'Académie royale de Belgique 1925. Prorektor vid Uppsala universitet 1929. Rektor därstädes 1932. Avsked 1933-05-12 fr o m 1933-06-01. LHA 1933. LVHoAA. LVS. Biogr. i: "Vem är det?". Död 1938-01-13 i Uppsala domkyrkoförs, Uppsala (db nr 12). Gift 1916-03-06 i Göteborg (domk. förs vb) med Siri Elise Magnus, född 1875-09-28 i Göteborg, död 1944-04-17 i Uppsala domk. förs (db nr 170), dotter av grosshandlaren Adolf Magnus och Ellen Fanny Raphael.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1917-11-23 i Göteborg (domk. förs fb). Se Tab. 52A.

TAB 53

Knut Henrik, (son av Elias Fredrik Vilhelm, tab 49), född 1836-04-28 Näshult. Kadett vid Karlberg 1850-11-25. Utexaminerad 1856-11-13. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1856-11-21. Löjtnant 1864-06-14. Regementskvartermästare 1876-10-23. Kapten 1876-11-17. RSO 1879-12-01. Död 1886-01-19 i Jönköping. Ägde Sand i Näsby socken, Jönköpings län. Gift 1863-09-29. Hasselås med Augusta Fredrika Amelie Liljenstolpe, född 1841-06-22 Hasselås, död 1903-04-26 på Nysätra i Nacka socken, Stockholms län, dotter av översten Carl Otto Liljenstolpe, och Sofia Maria Anna Stålhammar.

Barn:

 • Jacques, född 1864. Förste trafikinspektör. Död 1928. Se Tab. 54.
 • Elias, född 1866-10-29 på Sand, mogenhetsexamen 1884-06-07 Volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1884-06-07 Sergeant 1885-06-01. Elev vid krigsskolan 1885-07-20. Utexaminerad från krigsskolan 1886-10-16. Underlöjtnant vid krigsskolan 1886-10-29. Löjtnant 1891-09-11. Avsked 1900-03-09. Död ogift 1925-12-02 Västanå
 • Sofia, född 1868-06-10 på Sand. Anställd vid Jönköpings juridiska byrå 1886. Bokhållare i Stockholms inteckningsgarantlaktiebolag 1890-05-17–1898. Kassör vid Göteborgs bank i Stockholm 1898. Avsked 1920-talet.
 • Carl, född 1870-05-20 i Nässjö socken, Jönköpings län. Elev på apoteket Lejonet i Jönköping 1886-06-08. Farm. stud. examen 1889-09-20. Anställd på apoteket Lejonet i Stockholm 1889-10-011891-09-30. Apotekarexamen 1893-05-18. Provisor på apoteket Ugglan i Stockholm 1893-05-23. Kamrerare i apotekarkårens livränte- och pensionskassa. 1931-06-06 RVO1kl. Gift 1907-06-12 Solvik med Kajsa Torborg (Tora) Nilsson, född 1873-07-28 på Solvik, dotter av lantbrukaren Carl Nilsson och Lisa Greta André.
 • Märta, född 1877-01-02 i Jönköping. Mogenhetsexamen vid Wallinska skolan i Stockholm 1896-05-20. Gift 1907-08-22 i Nacka kyrka Stockholms län med före detta kamreraren i Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag, revisorn Carl Henrik Lange, född 1880-12-03 i Ånäset i Nysätra socken, Västerbottens län.
 • Henrik, född 1882-09-14 i Jönköping, död i Jönköping 1883-03-23.

TAB 54

Jacob Jacques, (son av Knut Henrik, tab 53), född 1864-07-15 Bjädsjöholm. Mogenhetsexamen i Jönköping 1883-05-29. Student vid Uppsala universitet 1884-09-27–1886. Extra tjänsteman vid Statens järnvägstrafik 1886-03-08. Extra ordinarie stationsskrivare 1886-11-01. Stationsskrivare vid Östersunds station 1887-01-01. Kontorsskrivare vid trafikavdelningens överdirektörsexpedition 1890-08-01. Sekreterare hos Svenska turistföreningen 1892–1895 och utgivare av dess årsskrift 1892–1896. Bokhållare hos Järnvägsstyrelsen 1895-01-18. Byråassistent 1897-01-01. Notarie i Järnvägsstyrelsens taxebyrå 1898-01-01. Redaktör av tågtidtabellen 1898–1902. Tillförordnad byrådirektör 1901–1902. Trafikinspektör i Kiruna 1902-11-14. Kontorsskrivare vid tariffkontoret 1910-04-01 och vid trafikdirektörsexpeditionen i Stockholm 1914-07-01. Tillförordnad trafikinspektör av andra klass 1917-09-19. Trafikinspektör av första klass 1918-11-01. Förste trafikinspektör 1920-01-01. RVO 1921-12-15. Trafiksektionsföreståndare 1924-08-01. RDDO 1926. Död 1928-09-24 i Malmö, Caroli förs. Gift 1:o 1911-04 -23 i Maria kyrka i d:o förs, Stockholm med Emma Elisabet Wikander, från vilken han blev skild enl skiljobrev 1911-12-29, född 1877-03-08 Gideåberg, dotter av egendomsägaren Esbjörn Wikander och Margareta Elisabet Persdotter. Gift 2:o 1912-08-11 i Solna kyrka i förs med samma namn, Stockholm med Edith Maria Mathilda Djurson, i hennes första gifte (gift 2:o 1933-04-01 i Lund ]] med majoren i Väg- och vatenbyggnadskåren, distriktschefen vid Statens järnvägar Johan Arvid P:son Valentin, född 1883-04-02, född 1887-03-13 i Stockholm, dotter av civilingenjören Axel Hugo Djurson och Kristina Johansson.

Barn:

 • 1. Margaretha Elisabet, född 1911-10-27 i Maria förs, Stockholm, liksom halvsyskonen. Gift 1940-05-25 i Johannes förs, Stockholm med Sven Lars-Olof Martin i hans 1:a gifte
 • 2. James, född 1913-07-12 i Maria förs, Stockholm. Se Tab. 54A.
 • 2. Lucie, född 1914-07-31 i Maria Magdalena förs, Stockholm (Solna förs, fb).
 • 2. Henric, född 1917-05-14 i Maria förs, Stockholm. Se Tab. 54B.
 • 2. Ulla, född 1918-08-06 i Caroli förs, Malmö ]] (Maria Magdalena förs, enl Dafa).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: