Soop nr 10

Från Adelsvapen-Wiki

0010.jpg
(Lossaätten Soop).png

Adliga ätten Soop nr 10

Gammal frälsesläkt, introd. 1625.

Ättens med full visshet kände äldste stamfader är nedanstående Knut Ulfsson (tab 6). Hans på riddarhusstamtavlan uppgivna förfäder hava dock, med undantag av Sigge Haraldsson kunnat identifieras med hjälp av bevarade urkunder allt ifrån Olof Haraldsson, vilken förde ättens nuvarande vapen, en kluven sköld med vänstra fältet delat av en bjälke, vadan de här nedan upptagits. Namnet Soop, under vilket ätten introducerades 1625, bars av ättemedlemmar redan i mitten av 1500-talet och torde hava föranletts av härstamningen genom Knut Ulfssons hustru Birgitta Haraldsdotter, från en frälsesläkt i Östergötland med detta namn, som i vapnet förde tre gäddtänder och utdog i slutet av 1400-talet.

Soop A1000.jpg

TAB 1

Olof Haraldsson Nämnes 1384. Var väpnare 1395-02-28 och skrev sig då i Latza (Lossa, nu Säbyholm) i Lossa socken, Uppsala län. Underlagman i Uppland 1400 och ännu 1404-02-19. Död före 1411. Det vapen, som han och hans båda nedanstående söner använde, visar en kluven sköld med vänstra fältet delat. Gift före 1384-02-27 med Ingegerd Birgersdotter, som levde änka 1411-02-18, då hon testamenterade jord i Högby socken vid Skänninge, »hennes rätta fäderne», till Vadstena kloster.

Barn:

 • Cecilia Olofsdotter. Gift före 1421 med underhärads-hövdingen i Selebo härad Filip Pedersson Djekn, som i vapnet förde en trana.

TAB 2

Birger Olofsson, (son av Olof Haraldsson, tab 1), till Granhammar i Västra Ryds socken, Uppsala län. Beseglade i Vadstena moderns testamente till Vadstena kloster 1411. Var häradshövding i Sollentuna härad 1418. Kallas väpnare 1427-05-31. Sålde 1432-12-17 ett halvt markland jord i Hagby i Täby socken, Stockholms län till helgeandshuset i Stockholm. Var död 1445. Gift med Gertrud Pedersdotter, som 1445-04-22 sålde sin morgongåva, 11 öresland jord i Ekeby och 11 örlogar i Ålbrunna i Lossa socken samt 10 örtugar i Spånga i Bro socken till ärkebiskop Nicolaus Ragvaldi i Uppsala.

Barn:

 • Harald Birgersson. Väpnare. Häradshövding i Sollentuna härad 1440-10-01–1444-02-08.
 • Ingegerd Birgersdotter. Gift före 1450-01-11 med väpnaren Nils Michelsson i Granhammar.

TAB 3

Harald Olofsson, (son av Olof Haraldsson, tab 1), i Lossa. Häradshövding i Bro härad 1410 och ännu 1438-05-01. Beseglade i Vadstena moderns testamente till Vadstena kloster 1411. Hans gifte är ej känt.

Barn:

 • Knut Haraldsson, till Säby i Lossa socken 1450-11-11, då han köpte fyra öresland jord i Justra i Bro socken av sin kusin Ingegerd Birgersdotter. Väpnare. Hans sigill är ej bevarat.

TAB 4

Sigge Haraldsson (översiktstab 1, ?son av Harald Olofsson, tab 3). Väpnare. Levde 1435 (enl. riddarhusgenealogien). Han har icke påträffats i bevarade urkunder.

Barn:

TAB 5

Ulf Siggesson, (son av Sigge Haraldsson, tab 4). Väpnare. Levde 1472, då en gård Tjugby i Heda socken, Östergötlands län tilldömdes honom genom ett riksens råds dombrev.7. Gift före 1463-10-04 med [Kerstin] Karlsdotter, dotter av1 häradshövdingen i Bobergs härad Karl Nilsson (Schack).

Barn:

 • Margareta Ulfsdotter. Gift med väpnaren Tideman Pedersson.

TAB 6

Knut Ulfsson, (son av Ulf Siggesson, tab 5), till Malmö i Kvillinge socken, Östergötlands län, vilket han erhöll genom sitt gifte. Kallas »i Malmö», då han beseglade brev 1493-02-13, 1500-10-14 och 1503-12-21 och förde då i sigillet en kluven sköld med vänstra fältet delat. Var väpnare 1503. Död före 1514. Gift före 1489 med Birgitta Haraldsdotter, som levde änka 1517, dotter av väpnaren Harald Jakobsson (Vädurhorn) och Sigrid Pedersdotter, dotter av Peder Svensson till Malmö, som i vapnet förde en framåtseende ulv, och Märta Björnsdotter Soop (tre gäddtänder). Birgitta Haraldsdotter ärvde 1517 Frötuna i ?Rasbo socken, Uppsala län, en tredjedel i arvet efter sin moster Ingeborg Pedersdotters, gift med väpnaren Laurentz Karlsson (björnlår), till Frötuna, sonson Slaveke Karlsson.

Barn:

TAB 7

Peder Knutsson, (son av Knut Ulfsson, tab 6), till Malmö. Väpnare. Var häradshövding i Gullbergs härad 1517. Fick nämnda häradsrätt i förläning 1526-01-12 och därtill Klockrike fjärding s. å. 6/2. Nämnes bland det rusttjänstsskyldiga frälset i Östergötland s. å. i aug., 1528, 1529 och 1535. Bevistade riksdagen i Västerås 1527. Satt i rätten över de upproriska västgötaherrarna i Strängnäs 1529-06-00. Var närvarande vid vapensyn med frälset i Östergötland 1530 och 1537. Fick konungens brev att börda gården Grandista (nu Gränestad) i Dagsbergs socken, Östergötlands län 1532-10-04. Beseglade Västerås' arvsförening 1544. Gjorde jordebyte med konung Gustaf 1546-08-24. Död före 1562. [2]. Gift med Christina Jakobsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Joen Bengtsson), dotter av Jakob Persson Rud, av en dansk ätt, som förde tre rutor i vapnet, och Cecilia Spak.

Barn:

 • Olof Pedersson, till Koltorp. Var lagman i Värmland 1557, då han s. å. 3/3 utgav ett fastebrev på Glumseruds gård i Väsehärads socken.3

TAB 8

Erik Pedersson, (son av Peder Knutsson, tab 7), till Malmö. Fogde över arvegodsen i Västerås och Strängnäs stift 1554–15564. Stod inför rätta i Västerås4 1556-12-08. Fogde i Sollentuna härad 1557–15684. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning5 1561-04-15. Bevistade mönstringen 15626. Bisittare i konung Eriks nämnd 1563 samt 1565–15677. Bevistade riksdagen i Uppsala och underskrev där ständernas dom över herrarna 15675. Underskrev annuleringen av nämnda dom5 1569-01-25. Fogde på Nyköpings slott 1569–15714. Var död 1573. Gift med Anna Carlsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1546-02-07 Eke, med Olof Eriksson till Väsby i Almunge socken, Sth., av den s. k. Tomptasläkten, som fick frihet och frälse 1445 av konung Kristoffer och i vapnet förde tre spärrar över varandra och på hjälmen fem fänikor), död före 1583-09-05, dotter av Carl Bengtsson (Månesköld af Seglinge) och hans 1:a hustru Märta Tomasdotter, av gamla Bölljaätten.

Barn:

 • Märta, död 1604-09-14. Gift 1581 med sin systers svåger amiralen Johan Bagge (af Boo, nr 122), i hans 1:a gifte, född 1548, död 1636.
 • Brita, död 1622-03-00 (1633-03-07 enl. gravstenen i Vadsbro kyrka)27 och ligger jämte sin man begraven i Vadsbro kyrka, Södermanlands län, där deras gravsten med påskrift ses. Gift 157928 med generalfältkvartermästaren Hans Stuart (nr 86), död 1618.
 • Christina, död omkr. 1600. Gift 157928 med ryttmästaren Bengt Slatte, död 1593.
 • Elisabet, död före 1607. Gift med ståthållaren Jakob Bagge, den yngre (Bagge af Boo), i hans 1:a gifte, död 1611.

TAB 9

Ulf Knutsson, (son av Knut Ulfsson, tab 6), till Norrgarn i Bladåkers socken, Stockholms län?. Väpnare. Bevistade Västerås riksdag 1527. Upptages i förteckningen över det rusttjänstskyldiga frälset i Uppsala, Västerås och Strängnäs stift 1529. Levde 1545. Gift med Ingrid Jönsdotter, dotter av Jöns Åbjörnsson (sparre med tre liljor) och Märta Bengtsdotter.

Barn:

 • Ture Ulfsson, till Norrgarn. Fogde i Raseborgs län 1557 med hertig Johans fullm.4 s. å. 6/11. Häradshövding i Piikkis härad i Finland 15619. Dömd till döden av konung Eriks nämnd7 1563-07-09 »efter han sig till rikets fiende hertig Johan begivit hade». Ånyo dömd för samma sak7 s. å. 4/9 och avrättad s. å. ogift.
 • Nils Ulfsson, till Bottna i Roslagsbro socken, Stockholms län. Förseglade bland adeln ständernas bevillning 1561-04-15.?
 • Christina Ulfsdotter. Erhöll i förläning 1564-07-19 två gårdar i Norrgarn, vilka i sakfall efter hennes broder Ture tillfallit kronan.10. Gift 1:o med ståthållaren på Åland Olof Trottesson, av den s. k. oäkta Ekasläkten, som blev adlad av konung Gustaf I, i hans 3:e gifte, död före 1553-05-26. Gift 2:o med Krister Larsson (af Hjortösläkten eller Ulfsparre).
 • Malin Ulfsdotter. Fick av sin moder gården Sämsta i Rasbo socken, Uppsala län för det hon skötte henne på ålderdomen. Gift med Henrik Persson till Kragstad (Lilliesparre af Kragstad).

TAB 10

Jöns Ulfsson, (son av Ulf Knutsson, tab 9), till Bottna samt Vada i Oppeby socken, Östergötlands län. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-08-30. Bevistade mönstringarna 1562 och 15636. Bisittare i konung Eriks nämnd7 1564-01-31. Nämnes i tvenne odaterade rusttjänstlängder från 1560 och 1570-talen8. Var sannolikt död 15738. Gift med Anna Arvidsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med bonden Joen Andersson, död 157711. Gift 3:o med ståthållaren Knut Jönsson (Lillie af Greger Mattssons ätt)), som levde änka 1587, dotter av fältöversten Arvid Gustafsson Vestgöte och Karin Eriksdotter (Bielke af Åkerö).

Barn:

 • Märta Jönsdotter. Gift med slottsloven på Kalmar Olof Laurensson, som levde 1560 och var farfars farfar till Lars och Nils Nilssöner, adlade Tungel.
 • Arvid Jönsson, till Bottna. Sålde13 1589-08-11 sin gård Malma i Västra Eneby socken, Östergötlands län till Palne Eriksson (Rosenstråle). Begick dråp och dömdes till döden 159219. Gjorde sitt testamente s. å. 22/5 strax före sin avrättning.19. Gift med Christina Abelsdotter, som han lämnar fullmakt »att igenkräva allt det som Håkan Knutsson honom med orätt avhände anno 1590».11
 • Gunilla Jönsdotter. Gift före 1583 med ryttmästaren Bengt Johansson, till Hartikkala, av finsk frälsesläkt, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Brita Björnsdotter, dotter av riksrådet och riddaren Björn Klasson, av den finska adliga Lepassläkten och Carin Stiernsköld, död 1591. [12]

TAB 11

Erik Jönsson, (son av Jöns Ulfsson, tab 10), till Bottna. Ihjälslog i aug. 157719 på Åkerö i Bettna socken, Södermanlands län sin styvfader och blev fängslad men lyckades rymma 1578 samt stack sig in under ryttarna i Finland och deltog i P. De la Gardies ärorika krigståg 1580 och 1581 mot ryssarna i Kexholms län och Ingermanland, men blev sedan upptäckt samt enligt konung Johans brev till Pontus De la Gardie 1581-07-19 skild från sköld och hjälm (förlustig adelskapet) och avrättad 1583. Gift med Margareta Nilsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1603-11-27 på Bottna med Johan Mattsson Ram till Näs i Bro socken, Sth., av en 1581-08-11 adlad men ej introd. ätt, kallad Matts Gunnarssons ätt [Bågsköld J, född 1575, död 1603-11-29, två dagar efter bröllopet. Gift 3:o före 1614 med Christer Carlsson Månesköld [af Seglinge, nr 62], död 1620), levde 1630-11-00, men var död 1631-01-00, dotter av fogden Nils Svensson (Gyllenhierta) och Cecilia Christersdotter (Jägerhorn af Spurila). Son 11:

 • Axel Eriksson, död barn.

TAB 12

Erik Knutsson, (son av Knut. Ulfsson, tab 6), till Malmö i Kvillinge socken, Östergötlands län. Väpnare. Levde 1550. Gift med Märta Pedersdotter, dotter av Peder Jakobsson Skytte, av gamla Skyttesläkten.

Barn:

 • Brita Eriksdotter, till Blekhem i Törnsfalls socken, Kalmar län. Gift med handlanden i Nyköping Lars Andersson och blev således mormoder till ståthållaren Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, och riksrådet friherre Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhof.
 • Bengta Eriksdotter. Gift med Erik Knutsson.

TAB 13

Harald Knutsson, (son av Knut Ulfsson, tab 6), till Frötuna i Rasbo socken, Uppsala län, som han ärvde efter sin moder och Stora Bjurum i Bjurums socken, Skaraborgs län, som han fick genom sitt gifte. Erhöll Rasbo härad och Haverö socken i Uppland i förläning 1523-10-22. Bisittare i en konungens nämnd i Skara 1526-03-01. Upptages bland det rusttjänstskyldiga frälset i Västergötland s. å. 10/8 samt 1528-08-24 och 1529-06-00. Bevistade riksdagen i Västerås 1527. Erhöll de k. sakörena av Värnhems klosters landbor s. å. 8/9. Deltog i västgötaherrarnas uppror på våren 1529, men erhöll benådningsbrev sedan han svurit konungen ny trohetsed s. å. 4/10. Inlät sig dock ånyo i förrädiska stämplingar samt blev fängslad och uppskickad till Stockholm i jan. 1530. Sannolikt död (avrättad) s å. [2]. Gift före 1526 med Carin Hansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o före1 1514-01-18 med Anund Jönsson Ulfsax [nr 107], som levde 1520. Gift 3:o före 1536 med lagmannen i Västergötland Olof Pedersson till Stora Bjurum, som fick frälse- och sköldebrev14 1541-07-29 med en avhuggen Örnfot i skölden och på hjälmen, levde 1554), död före 1554-07-25, då arvskifte förrättades efter henne, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen i Närke Hans Åkesson (Tott) och Kerstin Eriksdotter (Gyllenstierna af Lundholm).

Barn:

 • Märta Haraldsdotter, död 1564-02-30 enl. gravstenen i Medelplana kyrka Skaraborgs län. Gift med slottsloven och hovmarskalken Erik Gustafsson (Boos af Hjelmsäter, nr 51), död 1582.
 • Knut Haraldsson. Hövidsman. Död 1566. Se Tab. 14
 • Brita Haraldsdotter, levde änka 1582-03-16. Gift före 1537-07-02 med Broder Eriksson Butz, till Ravsjö, som i vapnet förde en vit Sparre med tre vita stjärnor i blått fält.

TAB 14

Knut Haraldsson, (son av Harald Knutsson, tab 13), till Frötuna samt Aspenäs i Våla socken, Västmanlands län. Förseglade bland adeln Västerås arvsförening 1544-01-13. Häradshövding i Rasbo härad2 1552-04-30. Hövidsman för bösseskyttarna i Viborg 1555-10-27–15582. Beseglade konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Kammarjunkare hos konung Erik XIV. Slagen till riddare vid konungens kröning 1561-06-29. Bevistade mönstringen 15626. Hövidsman 1563-08-14 för krigsfolket under fälttåget mot Norge detta år samt intog utan motstånd Jämtland och Härjedalen7. Fick befallning att undsätta Claude Collart, som, sedan norrmännen i dec. s. å. återtagit dessa landskap, tillbakadrivit dem samt även inträngt i Trondhjems län och intagit fästningen Stenviksholm men därstädes blivit besegrad. Erhöll dock ordern härom först 1564-05-30, sedan Collart redan s. å. 22/5 uppgivit fästningen, och kunde därför intet uträtta. Anklagades härför inför konung Eriks nämnd s. å. 20/9, men kunde ej fällas till ansvar7. Anklagades ånyo inför nämnden s. å. 3/11 därför att han, förlitande sig endast på konung Eriks löfte, tillägnat sig några gårdar i Uppland, som tillfallit kronan i sakfall7, samt dömdes för att han »velat kronan svikligen dess tillhörigheter avhända». Kallas vid dessa rättegångar i nämndens dombok Knut Soop7. Hövidsman på skeppet Svenska Hjorten i Claes Horns flotta 156615. Stupade s. å. 26/7 i sjöslaget vid Ölands norra udde.16. Gift 1:o 1550-01-27 med Ingegerd Turesdotter, som levde ännu 1557-05-21, men var död 1560, dotter av riddaren och riksrådet Ture Eriksson (Bielke af Åkerö) och Brita Bengtsdotter (Lillie af Greger Mattssons ätt). Gift 2:o 156(1) med Anna Arvidsdotter Trolle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1569-09-19 på Aspenäs med häradshövdingen Lage Axelsson Posse [nr 14] i hans 2:a gifte, död före 1617), som vid arvskiftet efter föräldrarna 1551 fått Aspenäs tillika med 127 hemman, 3 mjölkvarnar samt riddartomten i Uppsala. Arvskifte efter henne hölls 1608-08-29, dotter av riddaren, riksrådet och amiralen Arvid Joakimsson Trolle och Hillevi Knutsdotter (Sparre af Rossvik).

Barn:

 • 1. Harald Knutsson, död ogift och tjänstlös före11 1595-03-21.
 • 1. Ture Knutsson, död ung.
 • 2. Hans Knutsson, död ung.
 • 2. Bengt Knutsson, död ung.
 • 2. Carin Knutsdotter, död ung.

TAB 15

Åke Haraldsson, (son av Harald Knutsson, tab 13), till Stora Bjurum i Bjurums socken, Skaraborgs län. Slagen till riddare 1558. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Ståthållare över hertig Magnus av Östergötland furstendöme 1571. Död före 1586. Gift med Brita Posse, död 1579-11-19 Hällekis och begraven i Medelplana kyrka, 'död av glädje, sittande i sin moders säng, då hon fick underrättelse om sin sons Hans Åkessons hemkomst från främmande land', dotter av riksrådet Axel Nilsson Posse, och hans 2:a fru Anna Axelsdotter, av yngre Vinstorpasläkten.

Barn:

 • Hans Åkesson, född 1552. Riksråd. Död 1619. Se Tab. 16.
 • Carin Åkesdotter, född 1554-07-17, död 1594-05-00. Gift med riksrådet och lagmannen Erik Abrahamsson Leijonhufvud (nr 26) i hans 1:a gifte, född 1551, död 1616.
 • Axel Åkesson, född 1555. Hovmästare. Död 1601. Se Tab. 35.
 • Erik Åkesson, född 1557. Levde utan tjänst. Död 1638. Se Tab. 36.
 • Lars Åkesson, född 1559. Levde utan tjänst. Död 1607. Se Tab. 38.
 • Åke Åkesson, född 1564. Häradshövding. Död 1617. Se Tab. 39.
 • Anna Åkesdotter.

TAB 16

Hans Åkesson, (son av Åke Haraldsson, tab 15), till Stora Bjurum samt Mälsåker i Ytterselö socken, Södermanlands län, vilket senare han åren 1608 och 1610 tillbytte sig. Född 1552-05-19. Var 1590 konung Johan III:s hovmarskalk. Häradshövding i Trögds härad i Uppland 1595-10-27. Slottsloven på Älvsborg och Gullberg 1598-08-29. Ledamot i överrätten i Jönköping 1599-02-05. Ståthållare på Skaraborg och över dess län 1606. Kommissarie vid mötet med ryssarna på gränsen vid Systerbäck s. å. 31/7. Kommissarie vid mötet med danskarna i Wismar 1608-08-20. Riksråd 1609. Kammarråd s. å. Ståthållare på Stockholms slott och över Uppland 1611. Tillika åter häradshövding i Trögd 1614. Avsked 1615-06-04. Död 1619-02-10 på Mälsåker och bisatt i Ytterselö kyrka. Gravstenen över honom och hans fru med deras i kroppsstorlek uthuggna bilder finnes på Ytterselö kyrkogård. Hans barn antogo familjenamnet Soop. Gift med Elin Kagg, död 1615-12-07 och begraven s Ytterselö kyrka, dotter av befallningsmannen och kammarjunkaren Erik Mattsson Kagg och Beata Andersdotter (Ekeblad).

Barn:

 • Åke Soop, född 1584. Häradshövding. Se Tab. 17
 • Mattias, friherre Soop af Limingo, född 1585. Riksråd och lagman. Död 1653. Se friherrliga ätten Soop af Limingo, tab 1.
 • Anders, född 1589-05-30. Kammarjunkare9. Levde 1619-06-28, då han bevittnade ett jordskifte mellan bröderna9. Hans vapen med årtalet 1620 finnes i Överselö kyrka28
 • Carin, född 1590-08-10, död 1667-02-20. Gift 1:o 1610 med Matts Kafle, död 1638. Gift 2:o med överstelöjtnanten Gustaf Krabbe af Svaneby, i hans 2:a gifte.
 • Erik, till Stora Bjurum samt Sjögerås i Kleva socken, Skaraborgs län och Sävstaholm i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Född 1592-08-21. Löjtnant vid Västgöta ryttare 1621. Ryttmästare därst. 1623-07-10. Överstelöjtnant 1626. Slagen till riddare 1627-12-24. Överste för regementet 1629. Död barnlös 1632-03-15 enl. inskriptionen å hans marmorlikkista i koret av Skara domkyrka och begraven därst. s. å. 10/8 under en med svensk och latinsk påskrift försedd präktig marmorgravvård, förfärdigad av Pieter de Keyser i Amsterdam, vilken gravvård hans änka år 1637 lät uppsätta med hans och hennes mors vapen och till vilken kyrka han givit en med diamanter besatt kalk med patén av guld. 'Han var en utmärkt tapper krigare. Bidrog i hög grad till segern vid Wallhof den 7 jan. 1626 och möjligen var det i denna strid, som finnes avbildad på hans gravmonument, som han med sina ryttare räddade konungens liv. Under träffningen vid Dirschau den 8 aug. 1627 var det han, som i spetsen för sina ryttare tillbakakastade polackernas angrepp och avgjorde striden, varför han även den 24 dec. s. å. på rikssalen, med stor högtidlighet och i ridderskapet och adelns närvaro av konungen dubbades till riddare. Deltog dessutom i tyska kriget och därunder bl. a. i det stora slaget vid Leipzig den 7 sept. 1631, där han erhöll de svåra sår, av vilka han några månader därefter dog. Över honom lät svenska akademien år 1809 slå en minnespenning'. Gift 1622-04-06 Rinkesta [s. å. 31/1 enl. Ellen Fries eller 1621-09-06 enl. Ebba Brahes anteckn.] med sin syssling både på fädernet och mödernet Anna Posse, levde 1639-07-13, men begraven 1641-02-09? hos sin man i Skara domkyrka, dotter av ryttmästaren Göran Nilsson Posse och Ingeborg Johansdotter (Natt och Dag).
 • Elsa, född tvilling 1594-05-15, levde 1650. Ligger jämte sin 2:a man och dennes 1:a fru begraven i Gällstads kyrka i Västergötland. Gift 1615-09-00 (morgongåvobrev i Eriksbergs arkiv)28 med kammarherren och översten Olof Eriksson Ryning (nr 15), död 1618. Gift 2:o med ståthållaren Axel Drake af Intorp, i hans 2:a gifte, död 1632
 • Anna, född tvilling 1594-05-15. Kammarjungfru hos änkedrottning Christina. Död 1668-04-12 och begraven s. å. 13/9 i Almunge kyrka Stockholms län. Gift 1625-10-09 i Nyköping, då änkedrottningen höll bröllopet28, med vice presidenten Carl Månesköld af Seglinge, född 1593, död 1671.
 • Märta, född 1599-01-03, död 1616 enl. gravstenen i Tunhems kyrka och ligger jämte sin man och hans 2:a fru begraven på Tunhems kyrkogård Skaraborgs län. Gift med sin svågers kusins son Göran Kafle, i hans 1:a gifte, död 1661.
 • Margareta, född 1603-08-10. Gift med kaptenen Torkel Grijs, död före 1648.

TAB 17

Åke Soop, (son av Hans Åkesson. tab 16), till Stora Kålltorp i Gerums socken, Skaraborgs län samt Hammar i Väse socken, Värmlands län, där han mestadels bodde, vilka egendomar han erhöll genom sitt första gifte, ävensom Halltorp i Lindärva socken, Skaraborgs län. Född 1584-06-01. Student i Uppsala17 1601-02-20 och i Rostock 1602-11-009. Häradshövding i Ulleråkers och Håbo härader i Uppland 1614. Introducerades 1625 å ättens vägnar i d. v. riddarklassen under nr 10. Assessor i Svea hovrätt 1627-02-06. Avsked 1641. Häradshövding i Väne härad 1642-05-05. Levde 1648. Begraven i Lidköpings kyrka. Gift 1:o18 1612-12-13 med Anna Svan, född 1576 på Kalmar slott18, död 1638-08-04 på Stora Kålltorp och begraven i Lidköpings kyrka, dotter av ståthållaren Arvid Göransson Svan, av en adlad, men ej introd. ätt, och Christina Ribbing. Gift 2:o med sin systers styvdotter Margareta Drake af Intorp, död 1678 och begraven s. å. 24/11 i Lidköpings kyrka, dotter av ståthållaren Axel Drake af Intorp, och hans 1:a fru Elisabet Larsdotter.

Barn:

 • 1. Erik, född 1613. Landshövding. Död 1674. Se Tab. 18
 • 1. Arvid, född 1618, död 1634-08-20 och begraven i Lidköpings kyrka

TAB 18

Erik, (son av Åke Soop, tab 17), till Stora Kålltorp, Halltorp och Hammar samt Svaneberg i Bredsäters socken och Hästhalla i Skallmeja socken (båda i Skarab.), Onsjö i Naglums socken, Älvsborgs län samt Alster i likanämnd socken, Värmlands län. Född 1613. Landshövding i Österbottens norra prosteri eller Uleåborgs län 1644-05-24. Avsked 1648-04-12.???? Död 1674-11-00 på Hammar och begraven i Väse kyrka, där hans vapen och grav ses. 'Han var först förlovad med Margareta Kafle, som han övergav och sedan med Margareta von Scheiding, som i sin tur övergav honom och kort före bröllopet rymde bort och lät viga sig med hovmarskalken, sedermera riksrådet friherre Claes Nilsson Stiernsköld.' Gift, då han lät hemligen viga sig, med Elisabet Catharina von der Lühe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1633 i Mecklenburg med landshövdingen Hans Kyle, i hans 2:a gifte, från vilken hon 1651-07-08 blev skild, född 1602, död 1659), född 1617 i Mecklenburg, död 1675-11-00 på Hammar och begraven i Soopska graven i Väse kyrka, dotter av Vicke von der Lühe, till Baschenmühlen och Mechelstorf, och Catharina von Maltzan. 'Fru Elisabet Catharina Kyle, född von der Lühe, som skall ha varit mycket skön, lät 1650 Soop besova sig, för vilket Svea hovrätt den 8 juli 1651 dömde honom att böta 1,000 daler silvermynt, men henne, som tillika blev skild från Kyle, med vilken hon haft åtta barn, till endast 80 daler samma mynt, eftersom hon var en främling och med ringa medel. De rymde sedan ur riket och vigde sig i hemlighet, för vilket allt han förklarades landsflyktig, men de fingo omsider den 10 dec. 1653 tillstånd att återkomma, emot villkor att ej resa omkring i landet, utan sitta stilla på sina gods i Värmland, då de bosatte sig på Väsehärads Hammar'.

Barn:

 • Anna, till Hästhalla och Hammar. Levde änka 1720. Gift 1673-07-16 med kaptenen Erik Ulfsparre af Broxvik, född 1652, död 1719.
 • Carl, till Stora Kålltorp. Kornett. Död ogift och begraven 1685-12-20.
 • Erik. Volontär vid Dellwigs regemente 1669 och blef efter 6 månader befordrad till gefreiter. Avsked s. å. 25/10. Förare vid Värmlands regemente 1670. Var 1672 fältväbel därst. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1674. Död ogift i Tyskland 1675 eller 1676 (omnämnes sistnämnda år 22/4 såsom »ännu obegraven»).
 • Anders, född 1656. Förare. Död 1720. Se Tab. 25

TAB 19

Åke, (son av Erik, tab 18), till Onsjö och Hästhalla samt Åkedal i Händene socken och Stenberga i Vånga socken (båda i Skarab.) samt Rånnum i Tunhems socken, Älvsborgs län. Född 165228. Var 1672 förare vid Värmlands regemente. Löjtnant vid överste Mells skvadron 1676. Kapten därst. 1677, på vilken tjänst han fick konfirm. 1698-01-29. Död 1728-11-19 på Onsjö och ligger jämte sin fru begraven i Lidköpings stadskyrka. Gift 1678-09-22 med sin halvfarbrors svägerska Agneta Maria Bonde, född 1656-12-03, död 1722-04-14 på Onsjö, dotter av assessorn Tord Jönsson Ronde, nr 11, och Märta Ekeblad.

Barn:

 • Erik, född28 1679-07-07. Student i Uppsala17 1697-06-10. Korpral vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700. Kornett därst. 1701. Löjtnant 1703-01-22. Sekundlöjtnant vid livregementet till häst s. å. 29/12. Premiärlöjtnant därst. 1706-02-08. Stupade ogift s. å. 20/4 på ett parti vid staden Kleck i Litauen. 'Han försvarade sig i maj 1704 vid Bugströmmen tappert emot en hop anfallande polacker, men måste slutligen fly undan.'
 • Göran, född 1680. Ryttmästare. Död 1725. Se Tab. 20
 • Märta Beata, född 1682-03-31, död 1732-01-23. Gift 1704-03-27 med sin faders sysslings son, kornetten Hans Kafle, död 1732.
 • Anna Catharina, född 1684-06-22, död 1756-02-18 på Onsjö. Gift 1711-08-18 med majoren Carl Gustaf Frölich, född 1689, död 1748.
 • Maria Eleonora, född 1687-06-26, död 1744 och begraven s. å. 2/3 i Händene socken. Gift 1712-06-01 med majoren Johan Gabriel Klöfversköld, nr 579, född 1671, död 1742.
 • Elsa Christina, född 1693-06-05 på Onsjö, död 1736-06-25 på Rånnum och begraven i Belfrageska graven i Naglums kyrka s. å. 2/7. Gift 1713-07-05 med löjtnanten Rutger Belfrage, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1751.
 • Magdalena Charlotta, född 1699, död 1780-01-28 på Stora Kålltorp. Gift 1721-07-21 med sin kusins son, ryttmästaren friherre Rutger Reinhold Rehbinder, född 1700, död 1769.
 • Hans, född 1690-09-15 i Händene socken. Sekundfänrik vid Skaraborgs regemente. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava.

TAB 20

Göran, (son av Åke, tab 19), född28 1680-09-20. Student i Uppsala17 1697-06-10. Gemen vid drottningens livregemente till häst 1699. Kornett därst. 1702-01-11. Löjtnant 1704-05-06. Ryttmästare 1711-10-18. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Avsked 1716-06-13. Död28 1725-03-18. Gift 1715-07-03 i Kungsbacka med Anna Catharina Stierneman, dotter av häradshövdingen i Halland Erik Olofsson Stierneman och Catharina Rask.

Barn:

 • Agneta Maria. Gift 1731-11-04 Onsjö med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente friherre Carl Bogislaus von Seidlitz från Livland.
 • Erik, född 1719. Ryttmästare. Död 1758. Se Tab. 21

TAB 21

Erik, (son av Göran, tab 20), till Hästhalla i Skallmeja socken, Skaraborgs län. Född 1719-06-00. Dragon vid Bohusläns dragonregemente 1737-06-02. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1740-07-20. Kvartermästare därst. 1743. Kornett 1747-03-17. Löjtnant 1750-08-21. Avsked 1753-10-00. Ryttmästare. Död 1758-04-21. Gift 1752-05-26 på Stora Kålltorp i Gerums socken, Skaraborgs län med sin kusin friherrinnan Anna Christina Rehbinder i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1771-05-26 på Stora Kålltorp med kaptenen Carl Fredrik Hård af Segerstad, född 1722, död 1786), född 1723-12-03, död 1786-04-02 Skräddargården, dotter av ryttmästaren friherre Rutger Reinhold Rehbinder, och Magdalena Charlotta Soop.

Barn:

 • Adam, född 1752-03-30 på Hästhalla, död där s. å. 11/4.
 • En dödfödd son, begraven 1753-04-03. [28]
 • Anna Catharina, född 1755-08-29 på Hästhalla, död 1758-05-06.

TAB 22

Åke, (son av Erik, tab 21), född 1754-08-02 på Hästhalla. Fanjunkare vid preussiska regementet Sobel i Anklam. Fänrik därst. Husar vid svenska livhusarkåren 1795. Soldat vid drottningens livregemente under namnet Åke Preutz 1796-04-12. Dömd 1797-03-15 till livstids straffarbete för dråp å artilleristen Johan Smittman, förövat under rusigt tillstånd med en högaffel. Död 1812-01-08 på Vaxholms fästning. 'Åke Soop begav sig vid 16 års ålder utrikes, men rymde efter sex års preussisk tjänst för duells- och subordinationsbrott åter till Sverige, där han försålde och förslösade sin ärvda egendom, innan han gav sig till gemen.'. Gift 1779-01-27 i Sävare socken, Skaraborgs län med Hedvig Charlotta Wahlberg, död 1783-09-11 Lommagården

Barn:

 • Erik Fredrik, född 1779-09-25 Herrgården
 • Carl Erik, född 1783-06-25 på Lommagården, död där s. å. 26/12.

TAB 23

Göran, (son av Erik, tab 18), till Alster i likanämnd socken, Värmlands län. I utländsk sjötjänst 1678–1685. Banérkapten eller kommendör vid amiralitetet. Drunknade 1691 den mörka Tomasmässoaftonen (28/12) jämte 300 man, då örlogsskeppet Skåne på resa till England förgicks utanför Marstrand. Ägde utom Alster gårdar i Karlskrona och i Karlstad. Gift 1685-01-13 Sarvlaks och begraven s. å. 30/4 under altaret i Väse kyrka, dotter av riksrådet och generalamiralen Lorentz Creutz, friherre Creutz, och friherrinnan Elsa Duwall.

Barn:

 • Elsa Catharina, levde 1722. Gift 1703 med prosten och kyrkoherden i Kristinehamn Ludvig Tollstadius i hans 3:e gifte [gift 1:o 1677-09-21 i Stockholm, Nik., med Maria Håkansdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med urmakaren i nämnda stad Casper Zirbom, död 1676), död 1687, dotter av handlanden därst. Håkan Svensson. Gift 2:o 1687-11-27 i Stockholm med Maria Wallrave, dotter av krigsrådet Georg Wallrave, adlad Wallrave, och Catharina Sneckenberg), död 1721-03-01.
 • Lorentz. Student i Uppsala17 1703-10-31. Ryttare vid livregementet till häst 1704-08-01. Korpral därst. 1705-03-11. Kvartermästare 1706-02-27. Kornett s. å. 30/6. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död barnlös 1714-05-05 i Petersburg. Gift med Maria Birgitta Aminoff i hennes 1:a gifte (gift 2:o med fänriken Claes Bernt Uggla, född 1699, död 1771), född 1682-05-05, död 1772-05-05, dotter av översten Zakarias Aminoff, och hans 2:a fru Brita Maria Silfverhielm.
 • Erik Gustaf. Student i Uppsala17 1703-10-31. Ryttare vid livregementet till häst 1705-07-09. Korpral därst. 1706-06-20. Kvartermästare 1707. Kornett 1708-02-07. Stupade barnlös 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Gift med Christina Amanda Eulalia von Bülow i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1712-01-13 i Berlin med sin 1:a mans syssling, majoren friherre Christoffer Duwall, född 1685, död 1744), född 1683 i Lützen, död 1738-02-06 och begraven s. å. 14/2 i Fresta kyrka Stockholms län, dotter av generalkrigskommissarien och lantrådet i Mansfeld Johan Gerhard von Bülow och Johanna von Wiedemann.
 • Helena Brita, död 1736-01-04 i Örebro.9. Gift 1713 med postmästaren i nämnda stad Claes Löthman, född 1687-08-17?, i Kristinehamn, död 1740 i Örebro.

TAB 24

Arvid, (son av Erik, tab 18), till Hammar i Väse socken, Värmlands län och Stora Kålltorp i Gerums socken, Skaraborgs län. Pikenerare vid livgardet 1674. Löjtnant vid bergsregementet s. å. 2/11. Regementskvartermästare därst. 1675-04-20. Kapten 1676-02-28. Ryttmästare vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1677-11-01. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1680-11-10. Avsked 1691-12-27. Död 1719 och begraven s. å. 20/12 i Väse kyrka. 'Han blev 1676 den 22 juli illa blesserad av ett skott i ravelinen utanför Landskrona slott samt dansk krigsfånge. Sköts 1685 med löst krut i ansiktet, därav han blev blind. Bodde sedan på fädernegården Hammar.' Gift 1679 med grevinnan Anna Elisabet von Ascheberg, född 1656-05-10, död 1686-09-02 på Stora Kålltorp och begraven 1687-01-30 i Kristine kyrka i Göteborg, dotter av k. rådet, fältmarskalken och guvernören Rutger von Ascheberg, friherre och greve von Ascheberg, och Maria Eleonora von Busseck, genannt München.

Barn:

 • Anna Christina, död 1715 i Tyskland, dit hon bortrymde från sin man med överstelöjtnanten Vilhelm Henrik Hastfer. Gift 1699-09-26 på Hammar med översten friherre Henrik Johan Rehbinder, i hans 1:a gifte, född 1672, död 1734.
 • Sofia Lovisa, född 1682-06-01, död 1745-09-16 på Hammar, vilken egendom efter hennes död försåldes, sedan den i fyra generationer tillhört ätten Soop. Gift 1699-08-20 med riksrådet, överamiralen och presidenten friherre Claes Sparre, greve Sparre af Söfdeborg, född 1673, död 1733.
 • Rutger, född 1682, död 1683 och begraven i Väse kyrka.
 • Rutger, född 1683, död 1684 och begraven i Väse kyrka.
 • Eleonora Elisabet, född 1685, död 1722-02-27. Gift 1714-08-08 i Karlskrona med överstelöjtnanten Bernhard Virgin, natural. Virgin, i hans 2:a gifte, född 1673, död 1743.

TAB 25

Anders, (son av Erik, tab 18), till Hålltorp i Lindärva socken, Skaraborgs län. Född 1656-02-23. Var 1675 förare vid bergsregementet. Död 1720-03-28 på Hålltorp och begraven s. å. 10/4 i Lidköpings stads kyrka. Gift med Christina Hierta, född 1659, död 1738 på Entorp i Synnerby socken, Skaraborgs län och begraven i Rehbinderska graven på Synnerby kyrkogård28, dotter av överstelöjtnanten Jöns Hierta, och Maria Stårck.

Barn:

 • Erik, döpt 1677-05-20 på Hålltorp, liksom syskonen [?konstapelmat vid amiralitetet 1697-02-27. Arklimästare därst. Konstapel 1700-03-21. Extra ordinarie underlöjtnant s. å. 3/5. Extra ordinarie överlöjtnant s. å. 15/6. Ord. underlöjtnant s. å. 23/10. Död 1703-04-17 på holländska flottan].20
 • Gustaf, döpt 1680-03-12. Konstapel vid amiralitetet. Underlöjtnant därst. 1704-12-20 permitterad att gå i holländsk tjänst 1705. Död s. å. i okt. på holländska flottan. [20]
 • Elsa Maria, döpt 1683-06-03, begraven 1685-07-20 i Lidköping.
 • Anna Christina, döpt 1684-07-12, död 1762-03-23 på Entorp. Hon förfördes av sin kusin Göran Fredrik Dufva i Västergötland och rymde med honom till Holland.21. Gift 1:o 1719-12-27 på Hålltorp med fältskären Gustaf Gabriel Adolf Munk, född 1674, död 1731-08-29 på Entorp. Gift 2:o 1733-03-14 med studenten, sedermera inspektoren på Hästhalla Johan Wennersten, född 1699 i Synnerby socken, död 1767-09-17.
 • Maria Elisabet, döpt 1688-09-09, död 1755 och begraven s.å. 25/6. Gift 1:o 1705-10-25 på Hålltorp med löjtnanten Johan Fredrik Hård af Segerstad, född 1681, död 1706. Gift 2:o med ryttmästaren Jakob Trägårdh, född 1688 i Ängelholm, död efter 1719-09-30.

TAB 26

Gustaf, (son av Erik, tab 18), till Hålltorp samt Svaneberg i Bresäters socken, Skaraborgs län. Född 1658-08-25. Kornett vid änkedrottningens livregemente till häst 1678-04-15. Löjtnant därst. 1683) 17/9. Ryttmästare 1692-04-23. Major 1704-05-06. Avsked 1712-02-22. Död 1723 och begraven i Kleva kyrka Skaraborgs län, där hans huvudbaner uppsattes.23. Gift 1:o 1685-12-20 med friherrinnan Magdalena Christina Posse af Säby, född 1661, död 1697 och begraven i Soopska gravkoret i Skara domkyrka, dotter av landshövdingen Mauritz Nilsson Posse, friherre Posse af Säby, och hans 1:a fru Magdalena Michaeli. Gift 2:o med friherrinnan Sigrid Horn af Åminne, född 1655, död 1738-03-24 på Svaneberg och begraven i Bresäters kyrka, men sedan nedsatt28 i graven i Kleva kyrka, dotter av fältmarskalken och generalguvernören friherre Christer Horn af Åminne, och hans 1:a fru friherrinnan Görvel Sparre.

Barn:

 • 1. Erik Mauritz, till Hålltorp. Född 1686-09-19. Volontär vid svenska livregementet till fot 1704. Kvartermästare vid änkedrottningens livregemente till häst s. å. 16/12. Kornett därst. 1705-03-07. Löjtnant 1710-06-13. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1712-02-19. Ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst s. å. 17/9. Konfirm.fullm. 1716-07-13. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714. Korpral vid livdrabantkåren 1719-06-22. Död barnlös 1730-03-27 Årsta. Gift 1718-11-28 med friherrinnan Sigrid Fleming af Liebelitz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1734-03-28 med sin syssling generalmajoren friherre Göran Fleming af Liebelitz, i hans 2:a gifte, född 1687, död 1754), född 1698-08-20, död 1782-02-02 på Årsta, dotter av kammarrådet friherre Johan Casimir Fleming af Liebelitz, och friherrinnan Charlotta Bielkenstierna.
 • 1. Maria Magdalena, född 1688, död 1751 på Krokstad i By socken, Värmlands län och begraven s. å. 17/2. Gift 1705-02-08 på Svaneberg med överstelöjtnanten Knut Uggla, död 1722.
 • 1. Augusta Christina, döpt 1693-04-24 på Svaneberg, död 1745-05-18 Hönsäter. Gift 1712-06-01 på Svaneberg med löjtnanten friherre Johan Stake, född 1691, död 1746.

TAB 27

Hans, (son av Åke Soop, tab 17), till Lygnö i Bälinge socken, Björkholmen och Intorp i Gällstads socken (alla i Älvsborgs län). Student i Uppsala 1654-06-00.17 Kapten vid artilleriet i Stade 1673-11-22. Konfirm.fullm. 1696-10-12. Major. Gift 1677-11-25 i Lindärva socken med Helena Bonde, född 1652-07-26, dotter av assessorn Tord Bonde, och Märta Ekeblad.

Barn:

 • Margareta, döpt 1679-01-16 på Lindärva, död 1736-10-10 i Härene socken, Älvsborgs län. Gift 1:o med fänriken Gustaf Adolf Frölich, död före 1732. Gift 2:o med fänriken Johan Hård af Segerstad, född 1701, död 1737.
 • Hedvig Charlotta. Gift med regementskvartermästaren (Axel Julius?) Hult.

TAB 28

Åke, (son av Hans, tab 27), till Intorp i Gällstads socken, Älvsborgs län samt Attarp i Bankeryds socken och Rustorp, Järstorp och Björneberg i Järstorps socken (alla död Jönköpings län.), ävensom Olshammar i Hammars socken, Örebro län. Född 1682-04-26 Lygnö. Student i Lund 169822. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1707-02-21. Tillika auskultant i Svea hovrätt s. å. 22/2. Vice häradshövding på Gotland 1708-07-13. Interimshäradshövding därst. 1709-12-13. Ord. häradshövding 1710-10-03. Vice lagman i Bohuslän 1714-06-10. Häradshövding i Jönköpings läns första domsaga bestående av Tveta, Vista och Mo härader 1718-10-11 och åter på Gotland 1719-04-20. Vice lagman i Halland s. å. 30/6. Extra ordinarie assessor i Göta hovrätt s. å. 3/8. Ord. assessor därst. 1721-01-10. Lagman i Skåne och Blekinge 1732-05-19. Avsked 1747-06-15. Död 1748-11-14 på Rustorp och begraven i Järstorps kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1711-09-14 i Stockholm med Margareta Tersmeden, adlad och friherrinna Cedercreutz, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1704-06-24 med salpetersjuderiöverinspektoren Peter von Lingen, död 1710, fader till generallöjtnanten och landshövdingen Reinhold Johan von Lingen, adlad och friherre von Lingen), född 1690-05-11, död 1775-03-23 på Rustorp, dotter av förvaltaren av Larsbo bruk Reinhold Tersmeden och Christina Börstelia.

Barn:

 • Helena, född 1712-06-28 på Gotland, död 1796-06-06 Säby. Gift 1732-04-18 med kammarherren friherre Carl Henrik Posse af Säby, född 1705, död 1761.
 • Hans, född 1713-08-15. Student i Uppsala17 1730-10-09. Utan känd tjänst. Död ogift 1745 i Holland.
 • Carolina Gustaviana, född 1714-09-21. Stiftsjungfru. Död 1800-06-28 på Stora Segerstad i Reftele socken, Jönköpings län. Gift 1751-09-17 med majoren Johan Ulrik Cedercrona, i hans 3:e gifte, född 1695, död 1780.
 • Mattias, född 1716-09-29. Rustmästare vid livgardet 1736. Förare därst. 1737. Sergeant 1738-05-08. Fänrik 1741-08-11. Död s. å. 19/12 i Fredrikshamn.
 • Jonas, född 1718-02-12. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1741 i Karlshamn och begraven s. å. 7/11 i kyrkan därst.
 • Beata, född 1719-07-20, död 1722-03-22.
 • Knut, född 1720-10-19, död s. å.
 • Christina, född 1723-01-13. Stiftsjungfru. Död 1809-03-25 i Mariestad. Gift 1751-09-10 med ryttmästaren friherre Gustaf Sebastian von Knorring, född 1728, död 1764.
 • Herman, född 1724-10-10. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1747 i London.
 • Sofia Margareta, född 1726-07-26 på Rustorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1767-02-18 i Gällstads socken, Älvsborgs län.
 • Gustaf, född 1728-12-03 i Jönköping, död 1736 på återresa från Järstorps kyrka, 'åkande baklänges i samma släde som fadern, då hästarna skenade och slogo sönder gossens huvud, så att hjärnan stänkte omkring'.
 • Carl, född 1729. Krigsråd. Död 1786. Se Tab. 29

TAB 29

Carl, (son av Åke, tab 28), till Rustorp, Järstorp och Björneberg, alla i Järstorps socken, Jönköpings län. Född 1729-10-01 i Jönköping. Volontär vid livgardet 1743-02-15. Rustmästare därst. 1746-05-09. Förare 1747-06-26. Sergeant s. å. 20/10. Livdrabant s. å. 10/12. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1750-04-25. Stabslöjtnant vid Jönköpings regemente 1755-08-09 med tur från 1752-10-30. Stabskapten därst. 1759-09-20. Regementskvartermästare 1765-09-30. RSO 1767-11-23. Löjtnant vid livgardet 1770-09-18. Avsked s. å. 24/10. Krigsråds karaktär. Död 1786-10-16 på Björneberg och begraven s. å. 22/10. Gift 1752-07-10 med sin systers svägerska, friherrinnan Beata Maria von Knorring, född 1731-03-15, död 1791-01-08 på Björneberg, dotter av lagmannen friherre Göran Anton Albert von Knorring, och Gertrud Tham.

Barn:

 • Margareta, född 1754-01-24 på Björneberg, liksom syskonen, död 1801-05-11 i Jönköping. Gift 1789-12-31 på Björneberg med sin kusins svåger, vice presidenten Adolf Fredrik Sparrsköld, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1827.
 • Åke, född 1755-12-18. Student i Uppsala17 1770-10-15. Sekundadjutant vid Västmanlands regemente 1777-06-06. Premiäradjutant därst. 1779-02-10. Löjtnant 1782-11-01. Avsked 1786-04-12. Död ogift 1801-04-04 på Huskvarna.
 • Göran, född 1756-12-16, död 1772-01-01. 'Han var nära 3¼ aln lång, förde en exemplarisk vandel samt hade mycken fallenhet för musik.'
 • Harald, född 1765-09-28, död 1769-10-31 på Björneberg och begraven s. å. 5/11.
 • Gertrud Carolina Beata, född 1768-08-27, död 1779-07-08 på Björneberg.
 • Carl Harald, född 1773-08-23. Förare vid Jönköpings regemente. Död 1779-01-09 på Björneberg.

TAB 30

Gustaf, (son av Carl, tab 29), född 1763-01-02 på Björneberg. Volontär vid Jönköpings regemente 1776-01-17. Sergeant därst. s. å. 11/7. Fänrik vid Västmanlands regemente 1777-12-17. Sekundadjutant 1779-02-10. Regementsadjutant vid Skaraborgs regemente 1780-12-06. Löjtnant därst. 1785-09-27. Kapten i regementet 1789-09-26. Major i armén 1790-08-23. Stabskapten vid sistnämnda regemente 1793-11-18. RSO 1800-06-14. Avsked 1808-06-14. Död 1832-02-25 på sin egendom, det gamla Soopska godset Stora Bjurum i Bjurums socken, Skaraborgs län, och ligger jämte sin fru och före dem avlidna barn begraven på Järstorps kyrkogård, Jönköpings län. Han bevistade fälttågen i Finland 1789 och 1790 och i Pommern 1800–1806. Gift 1802-11-04 Knistad med stiftsjungfrun friherrinnan Beata Sofia Lagerfelt, född 1782-10-27 i Stockholm, död 1842-09-20 Orresäter, dotter av kammarherren friherre Carl Gustaf Lagerfelt, och Juliana Beata Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Sigrid Christina, född 1803-10-10, död 1804-02-11 Axamo
 • Juliana Margareta, född 1805-05-29, död 1822-03-23 i Jönköping.
 • Märta Maria, född 1807-08-18 på Stora Bjurum, död 1865-04-06 i Gränna. Gift 1834-02-07 på nämnda egendom med kyrkoherden i Gränna, prosten Johan Ekstrand i hans 2:a gifte (gift 1:o 1826 i Jönköping med Christina Matilda Reding, född 1804, död 1829 i Växjö, dotter av spegelfabrikören Nils Reding och Sofia Wanselau), född 1787-06-25 i Ekhult i Tofteryds socken, död 1862-04-28 i Gränna och begraven å därvarande kyrkogård.
 • (Beate-Sofie) Beata Sofia, född 1808-08-14 på Stora Bjurum, död ogift 1869-03-15 Torpa
 • Åke, född 1810. Kammarherre. Död 1862. Se Tab. 31
 • Brita Helena, född 1811-12-03 Åsen Gift 1834-06-24 på Stora Bjurum med kaptenen vid Skaraborgs regemente, RSO Gustaf Fredrik Nycander, född 1798-01-16 i Hangö, Finland, död 1848-04-06 Mölltorp
 • Olof, född 1814-01-11 i Sandseryds socken, Jönköpings län. Förare vid Västgöta regemente 1831-11-01. Sergeants karaktär 1833-08-20. Fänrik 1834-07-26. Löjtnant 1842-03-16. Kapten 1855-04-12. RSO 1861-05-03. Död barnlös s. å. 29/8 på kaptensbostället Ingared i Västergötland. Gift 1858-08-10 i Ulricehamn med Matilda Gabriella Christina Wästfelt, född 1835-11-12 på Åsen vid Mariestad, död 1929-11-20 i Ulricehamn ]], dotter av ryttmästaren Carl Gustaf Wästfelt, och Märta Gabriella Wijk.
 • Björn, född 1816-05-28, död 1825-08-18 på Stora Bjurum.
 • Ulrika Magdalena (Malin), född 1818-05-13 på Stora Bjurum, död ogift 1892-01-11 Vartofta
 • Gustava Ottiliana, född 1820-05-30 på Åsen i Sandseryds socken, Jönköpings län, död 1886-06-14 (14/1) i Jönköping. Gift 1840-08-28 på Orresäter med kyrkoherden i Göteryds och Traheryds försars pastorat av Växjö stift, prosten Gustaf Henrik Olin, född 1807-08-19 i Eksjö, död 1861-01-05 i Göteryds prästgård.
 • Anna'' Maria, född 1823-04-15 på Åsen, död 1888-05-10 i Linköping. Gift 1862-05-25 i Gränna prostgård med kamreraren vid Linköpings sparbank Nils Fredrik Cnattingius, född 1830-08-07 i Motala, död 1914-10-20 i Linköping.

TAB 31

Åke, (son av Gustaf, tab 30), född 1810-04-09 i Järstorps socken, Jönköpings län. Student i Uppsala 1827. Hovrättsexamen. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1829. Extra civilnotarie 1834. Vice häradshövding. Kammarherre 1840-05-08. Ombudsman vid Östgöta hypoteksförening 1846. Död hastigt av slag 1862-02-18 i Linköping. Gift 1847-10-15 med stiftsjungfrun Carolina Altea Sofia Hedenstierna, född 1823-09-10 Eksjöhovgård, död i barnsäng 1854-08-27 i Linköping, dotter av majoren Carl Hedenstierna, och hans 2:a fru friherrinnan Christina Sofia von Rosen.

Barn:

 • Gertrud, född 1848-09-20 i Linköping, död 1891-01-03 i Stockholm. Gift 1882-06-15 i Linköping med lantbrukaren Carl Adolf Nylander, född 1850-11-01 på Södra Freberga i Västra Stenberga socken, Östergötlands län.
 • Gylfe, född 1850-03-12 i Linköping, död där 1852-09-13.
 • Magnhild, född 1851-06-08 i Linköping, död ogift 1914-12-20 i nämnda stad.
 • Estrid, född 1852-08-23 i Linköping, död 1912-10-14 i Norrköping. Gift 1887-12-10 i sistnämnda stad med handelsresanden August Bernhard Landegren, född 1849-08-03 i Kristianstad. Sedemera grosshandlare. Död 1927-11-09 i Dingtuna förs, Västmanlands län ]], begravd å Norrköpings gamla Norra kyrkogård.
 • Signild, född 1853-08-20 i Linköping, död ogift 1917-03-26 i nämnda stad.
 • Erik, född 1854. Stationsinspektor. Död 1905. Se Tab. 32

TAB 32

Erik, (son av Åke, tab 31), född 1854-08-27 i Linköping. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1875-08-01. Stationsinspektor 1899. Död 1905-08-01 i Västervik. Ägde Johannedal i Kullings-Skövde socken, Älvsborgs län sedan 1896-02-01. Gift 1900-09-18 i Västra Eds kyrka Kalmar län med Ebba Elisabet Engqvist, född 1880-03-11 Bankestad Anställd v. Nationalmuseum 1919–1930, dotter av majoren Constans Engqvist och grevinnan Ebba Eleonora Ingeborg Fredrika von Schwerin.

Barn:

 • Erik Eriksson, född 1904-09-10 i Skallsjö socken, Älvsborgs län. Studentexamen 1922. Diplomerad vid handelshögskolan 1925. Filosofie kandidat 1926.

TAB 33

Åke Eriksson, (son av Erik, tab 32), född 1902-04-06 vid Floda järnvägsstation i Skallsjö socken, Älvsborgs län. Huvudman 1905. Studentexamen i Stockholm 1921-05-13. Officersaspirant vid Smålands husarregemente 1922-02-01. Officersexamen 1923-12-15. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1926-02-19. Underlöjtnant vid Trängen 1927-12-16. Löjtnant i Trängen 1928-11-15 och vid Trängen 1929-03-01. Genomgick Gymnastiska centralinstitutet 1930–1931. Elev vid Krigshögskolan 1935. Kapten vid Trängen 1938-08-15 fr.o.m. s.å. okt. 1. Gift 1930-06-16 i Linköpings domkyrka o. med sin syssling Maria Söderlund, född 1897-01-03 i nämnda stad, dotter av folkskolinspektören och pastorn Johan August Söderlund och Vendla Maria Margareta Cnattingius.

Barn:

 • Anna Maria Åkesdotter (Anne-Marie), född 1931-06-06 i Linköping, död 1936-06-22 i Stockholm och begraven i Linköpings domkyrkoförs
 • Hans Åkesson, född tvilling 1935-09-06 i Stockholm
 • Göran Åkesson, född tvilling, 1935-09-06 i Stockholm

TAB 34

Knut Soop, (son av Hans Åkesson, tab 16), till Bronäs i Härene socken, Älvsborgs län. Född 1597-05-15. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1628. Major därst. 1629. Överstelöjtnant 1632. Överste s. å. Avsked 1638. Landshövding i Jönköpings län 1639-05-25. Avsked 1645 för sjuklighet. Var död 1648-02-22. Arvskifte efter honom och hans hustru hölls först 1653-12-30 på Bronäs.23. Gift med Anna Ulfsparre af Broxvik i hennes 1:a gifte (gift 2:o efter 1649-02-08 med assessorn Gabriel Gyllengrip, i hans 1:a gifte, död 1685), död23 1653-03-03, dotter av ståthållaren Peder Göransson Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru Ebba Andersdotter Röd (tre ekblad).

Barn:

 • Ebba, levde ännu 1694. Gift 1654 med kaptenen Åke Kafle, född 1628, död 1672.
 • Erik, friherre Soop, född 1643. Guvernör. Död 1700. Se friherrliga ätten Soop.
 • Beata, född 1645, död 1672-05-10. Gift 1666-08-07 med riksrådet, överståthållaren och presidenten Claes Rålamb, friherre Rålamb, i hans 2:a gifte, född 1622, död 1698.

TAB 35

Axel Åkesson, (son av Åke Haraldsson, tab 15), till Algö i Överselö socken, Södermanlands län, född 1555-09-11. Hovmästare hos drottning Gunilla Bielke 1588. Satt 1600 i Linköping i rätten över de olyckliga riksens råd. Död 1601.9 Hans döttrar antogo liksom deras syskonbarn familjenamnet Soop. Gift med friherrinnan Kerstin Gabrielsdotter (Oxenstierna). Anställd i Rademachern som hovjungfru hos prinsessan Cecilia Vasa 1568. Hovmästarinna hos drottning Gunilla Bielke 1587-11-07. Död 1603-07-16 på Algö och begraven s. å. 27/8, dotter av riddaren, riksrådet och riksmarsken Gabriel Kristiernsson, friherre till Mörby m. m. (Oxenstierna af Eka och Lindö), och Beata Eriksdotter Trolle.

Barn:

 • Carin, död ogift före systern.
 • Brita, död ogift före 1607-10-04, varefter rikets råd 1608-03-06 i Örebro avdömde frågan om arvet mellan hennes fäderne och möderne släkt.11

TAB 36

Erik Åkesson, (son av Åke Haraldsson, tab 15), till Salaholm i Trevattna socken, Trästena i Bjärklunda socken, som han köpte25 1615-07-28, och Forentorp i Gudhems socken, som han fick med sin första hustru och ägde 159625 (alla i Skarab.). Född 1557. Levde utan tjänst. Död 1638-08-04 och begraven i Gudhems kyrka. Hans barn antogo namnet Soop. Gift 1:o före 159024 med Kerstin Eriksdotter, död 1619-02-25 på Forentorp och begraven i Gudhems kyrka, dotter av24 Erik Andersson Röd (tre ekblad), till Hedåker, och Ebba Göransdotter (af Forstenasläkten). Gift 2:o på 1620-talet med Cecilia Lake, död barnlös, dotter av ryttmästaren Carl Lake och hans 1:a fru Märta Krabbe.

Barn:

 • 1. Åke, död ung.
 • 1. Ebba, död 1629. Gift 1619-07-02 med assessorn Anders Christoffersson Grip (Gyllengrip), i hans 1:a gifte, född omkr. 1587, död 1645.

TAB 37

Axel, (son av Erik, tab 36), till Velanda i Gärdhems socken, Älvsborgs län och Russelbacka i H Järpås' socken, Skaraborgs län, vilka han erhöll genom sitt gifte. Hovjunkare hos konung Gustaf II Adolf 1614. Död 1636 och skulle enligt av fadern och svågern Erik Oxe utfärdat bjudningsbrev 1637-07-02 jämte sin hustru begravas s. å. 27/8 i Gärdhems kyrka.18. Gift med sin syssling Märta Oxe, död före 1637-07-02 och begraven på samma gång som mannen, dotter av översten Anders Joensson Oxe och Carin Eriksdotter (Roos af Hjelmsäter).

Barn:

 • Carin, född 1621, död 1709-12-00 på Russelbacka och begraven s. å. 19/12 i Kafleska graven i Hjärpås kyrka. Gift 164718 efter 26/3 med sin syssling, kammarherren Hans Kafle, död 1672.

TAB 38

Lars Åkesson, (son av Åke Haraldsson, tab 15), till Dagsnäs i Bjärklunda socken, Skaraborgs län. Född 1559-06-07. Levde utan tjänst. Död 1607-04-14 och ligger jämte sin fru begraven i Gudhems kyrka. Hans barn antogo namnet Soop. Gift 1590-11-02 med Brita Ulfsdotter (Snakenborg), Brita på Öen kallad, till Uddboö i Estuna socken, Stockholms län i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstebefallningsmannen Erik Nilsson (Cruus af Edeby), död före 1583), död 1603-09-07, dotter av riksrådet Ulf Henriksson Snakenborg (Bååt) och Agneta Knutsdotter Lillie.

Barn:

 • Åke, död 1603-08-09 och begraven i Gudhems kyrka.
 • Malin, till Uddboö, född 1596, död 1658-03-08 på Uddboö och begraven 1659-01-16 i Gudhems kyrka Skaraborgs län. Gift 161618 (enl. annan uppgift26 1613-08-15 med landshövdingen Bengt Erlandsson Kafle, död 1636.
 • Carin, till Algö i Överselö socken, Södermanlands län. Död 1658. Gift med sin faders sysslings son, överstelöjtnanten Nils Slatte, död 1638.

TAB 39

Åke Åkesson, (son av Åke Haraldsson, tab 15), till Lindö i Kärrbo socken, Västmanlands län och Påtorp i Fristads socken, Älvsborgs län. Född 1564-01-00. Häradshövding i Konga härad i Småland 1593-01-25. Död 1617-05-21 och begraven i Fristads kyrka. Enl. gravstenen därst. hade han åtta söner och fyra döttrar. Gift med Ingrid Gylta, född 1569-02-09 på Hedensö, dotter av riksrådet, kammarrådet och lagmannen Bengt Bengtsson Gylta och Ingeborg Jakobsdotter Krumme.

Barn:

 • Bengt Åkesson Soop. Kammarherre. Död 1627. Se Tab. 40.
 • Axel Åkesson, död ung.
 • Göran Åkesson Soop. Överstelöjtnant. Död 1632. Se Tab. 41.
 • Nils Åkesson, död ung.
 • Knut Åkesson, död ung.
 • Ture Åkesson, död ung.
 • Harald Åkesson, död ung.
 • Ingeborg Åkesdotter, död ogift.
 • Catharina Åkesdotter, född 1603, död ogift 1624-07-11 på Västbyholm. Var förlovad med hovjunkaren Jesper Nilsson Cruus, till Frösåker.
 • Brita, död ogift.
 • Anna, död ung.

TAB 40

Bengt Åkesson Soop, (son av Åke Åkesson, tab 39), till Lindö samt Flosta i Altuna socken, Västmanlands län. Kammarherre hos konung Gustaf II Adolf. Död21 1627-08-22 och begraven 1628-01-06 i Kärrbo kyrka. 'Han blev ihågkommen i hertig Johans testamente 1617 med en klädning och en häst samt bevistade året därpå bemälde hertigs begravning, då han förde hertigens kyrass.'. Gift 1618-07-12 med Brita Sparre, född 1580-06-22 på Visingsborg, död 1639-03-00 på Lindö och begraven s. å. 19/5, dotter av riddaren, riksrådet och rikskansleren Erik Larsson Sparre (nr 7), och grevinnan Ebba Brahe.

Barn:

 • Ebba, till Flosta, döpt 1620-05-28 på Lindö, levde änka 1694. Gift med sin systers svåger, översten Claes Henriksson Fleming, född 1617, död 1669.
 • Maria Eleonora, född 1621-11-26 på Lindö, död 1651-01-12 och begraven 1652-09-13 i Kärrbo kyrka. Gift 1643-07-16 på Lindö med riksrådet och presidenten Erik Henriksson Fleming, friherre Fleming af Lais, i hans 1:a gifte, född 1616, död 1679.

TAB 41

Göran Åkesson Soop, (son av Åke Åkesson, tab 39), till Påtorp i Fristads socken, Älvsborgs län och Hjälmsäter i Medelplana socken, Skaraborgs län. Student i Rostock 1615-05-009. Kapten vid Jönköpings regemente 1624. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1625. Major därst. 1627-11-06. Överstelöjtnant 1628. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1629. Död 1632 i Magdeburg av pesten och begraven i Soopska graven i Askersunds landsförss kyrka. Gift 1625-10-09 på Nyköpings slott, då drottning Christina den äldre gjorde bröllopet, med bemälda drottnings första kammarjungfru (fröken), sedermera hovmästarinna. Ebba Ryning, född 1595 på Lagnö i Aspö socken, Södermanlands län, död 1642-03-20 och begraven s. å. 14/8 i Soopska graven vid Askersunds landsförss kyrka, dotter av riksrådet Peder Nilsson Ryning, och friherrinnan Kerstin Gyllenstierna (af Lundholm, nr 3).

Barn:

 • Christina, till Stjärnsund i Askersunds socken, Örebro län samt Påtorp och Hjelmsäter. Född 1627-05-22 på Edö i Askersunds socken. Hovjungfru hos drottning Christina den yngre. Död barnlös 1677-07-10 i Amsterdam och begraven i Soopska graven vid Askersunds landsförss kyrka. Gift 1:o 1642-08-16 på Edö med översten och guvernören friherre Johan Oxenstierna, greve Oxenstierna af Croneborg, född omkr. 1615, död 1664. Gift 2:o28 1666-01-30 med sin syssling, riksrådet och generalguvernören friherre Gustaf Soop af Limingo, i hans 2:a gifte, född 1624, död 1679.
 • Knut, död ung och begraven i Soopska graven i Askersunds landsförss kyrka.
 • Harald, död ung och begraven i Soopska graven i Askersunds landsförss kyrka.

Källor

1RHKn. 2GIr. 3Sh. 4Al. 5Hra. 6Hh, del 3. 7Hh del 13, I. 8Fs. 9At (P). 10KA, Ture Ulfssons sakfallsakt (OA). 11At (So). 12Rf. 13At (RA). 14SK. 15Zf. 16Hh, del 10, sid. 185. 17Um. 18M. 19Vff, del II, h. 10. 20Lk. 21At (L). 22Svn. 23 KA, Reduktionskollegii akt 234 (OA). 24SH, liber caus., vol. 69 (OA). 25Hs. 26Laur. Paulinus dagbok [At (S)]. 27At (Sch) enl. Peringsköld, Mon. Suderm. 28At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.