Löfvenskjöld nr 1892

Från Adelsvapen-Wiki

1892.jpg

Adliga ätten Löfvenskjöld nr 1892 †

Äldre grenen adlad 1743-09-30, introducerad 1746. Utdöd 1767-01-13. Yngre grenen adlad och adopterad 1756-10-20 introducerad 1774.


TAB 1

Anders Simonsson, bördig från Danzig, där fadern var handlande. Borgmästare i Västerås 1580 (Öä.). Död 1588. Gift med Margareta Nilsdotter, som var född i Danzig.

Barn:

 • Simon Andersson, född 1588 i Västerås. Uppfostrades efter föräldrarnas tidiga död hos sin morbroder, befallningsmannen på Gripsholm Anders Nilsson. Blev sedan denne avlidit skrivare, först hos befallningsmannen Norrby Häradsskrivare i Västbo härad i Småland 1608. Kammarskrivare i räkningekammaren i Stockholm 1611. Konung Gustaf II Adolfs kamrerare över hovstaten 1617. Landsbokhållare i Östergötland 1623. Död 1637-08-10 och begraven 1637-08-20 i Linköpings domkyrka. Hans barn antogo namnet Löfgren. Gift 1618 med Elin Eriksdotter Walleria i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1638 med lektorn i Linköping, filosofie doktor Daniel Jonae Kylander, född 1611 i Linköping, död i Linköping 1641-06-30. Gift 3:o 1644-10-13 med kyrkoherden i Klara församling i Stockholm, hovpredikanten Samuel Brask i hans 1:a gifte, född 1613-05-22 i Veta socken, Östergötlands län, död 1668-06-12 i Stockholm) (Oö.), död 1647-05-02, dotter av kyrkoherden i Högby pastorat av Kalmar stift Ericus Haquini Wallerius.

Barn:

 • Petrus Simonis Löfgren, född 1627-10-16 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1644-11-13. Filosofie magister i Uppsala 1652-02-19. Eloqventiæ et poeseos professor vid akademien i Dorpat 1654-11-08. Fysices et logices lektor i Linköping 1657. Prästvigd 1661-12-08. Teol. lektor 1662-12-08. Hist. et fil. prakt. lektor 1666 (Hm.). Tillika kyrkoherde i Landeryds pastorat av Linköpings stift 1671 (Hm.). Förste teol. lektor och kyrkoherde i Skeda pastorat 1673 (Hm.). Utnämnd kyrkoherde i Sala (Hm.) 1664-03-21, vilken befattning han dock undanbad sig. Domprost i Linköping 1681-09-14. Död 1691-11-19 och begraven i Linköpings domkyrka, där hans epitafium av svart marmor med påskrift ses. Gift 1657-11-22 i Norrköping med Apollonia Danckwardt, född 1642-08-08, död 1722-03-30 i Västra Eneby prästgård, Östergötlands län och jordfäst 1722-06-19 i Västra Eneby kyrka, men sedan gravsatt i Linköpings domkyrka, dotter av handelsborgmästaren i Norrköping Peter Danckwardt och hans 1:a hustru Elisabet Nilsdotter samt halvsyster till landshövdingen Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, och överdirektören Georg Danckwardt, adlad Danckwardt.

Barn:

 • Anders Löfgren, född 1668. Landskamrerare. Död 1728. Se Tab. 2.
 • Gabriel Löfgren, född 1672. Häradshövding. Död 1744. Se Tab. 3.

TAB 2

Anders Löfgren (son av Petrus Simonis Löfgren, Tab. 1), döpt 1668-01-23 i Linköping. Inspektor över Avesta bruk och myntverk med Garpenbergs koppargruva 1695-11-00. Landskamrerare i Östergötland 1705. Död 1728-10-23. Gift 1696-07-28 på Eggeby gård i Östra Husby socken, Östergötlands län med Anna Scheibe, född 1677-02-19, död 1760-02-19, dotter av kronobefallningsmannen Henrik Vendelsson Scheibe och Birgitta Nilsdotter Cedermark samt kusin till kaptenen Henrik Scheibe, adlad Ridderborg.

Barn:

 • Henrik Anders Löfgren, adlad Löfvenskjöld, född 1699-09-05 på Eggeby. Student i Uppsala (Um.) 1716-01-26. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen 1719-11-24 och vid utrikes expeditionen 1720-04-12. Sekreterare hos extra ordinarie envoyén i Ryssland, riksrådet, greve Herm. Cedercreutz 1722-05-17. Hovmästare för de kungliga pagerna 1725-05-10. Advokatfiskal i kammarrevisionen 1728-04-13. Assessor vid kammarrevisionen 1736-02-23. Preses i amiralitetskammarrätten 1740-09-08. Adlad 1743-09-30 (introducerad 1746 under nr 1892). Amiralitetskammarråd 1747. RNO 1759-04-28. Död 1765-05-25 i Karlskrona. 'Var brukad i en mängd kommittéer och kommissioner. Fick 1734-05-16 jämte farbrodern Gabriel Löfgren konung Fredrik I:s resolution och försäkran om adelskap. Har slutligen gjort sig i den lärda världen känd genom några svenska och isynnerhet latinska sinnrika verser.’ Gift 1728-07-04 med Ulrika Wong, född 1710-02-11, död 1786-09-03 Göholm och begraven 1786-09-03 i Listerby kyrka, dotter av rådmannen i Stockholm, borgmästaren Johan Wong och Märta Hubert. (Srr.)

Barn:

 • Anna Märta, född 1729-04-15, död 1746-04-01.
 • Ulrika Sofia, född 1732-05-19, död 1739-09-03.
 • Johan Henrik, född 1733-10-06, död 1733-10-09.
 • Hedvig Apollonia, född 1736-07-14 i Stockholm, död 1789-10-09 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1762-06-29 med vice amiralen Mattias Lillienanckar, född 1721, död 1786.
 • Carl, född 1739-06-25, död 1739-06-25.
 • Henrik Adolf, född 1748-09-08 i Stockholm. Arklimästare vid amiralitetet 1754-09-05. Kadett vid amiralitetskadettkåren 1760-04-15. Livdrabant 1766-09-09. Död 1767-01-13 i Karlskrona och slöt denna ättegren på svärdssidan.

TAB 3

Gabriel Löfgren (son av Petrus Simonis Löfgren, Tab. 1), född 1672-02-03. Student i Uppsala 1690 (Oö.). Advokat i Stockholm (Oö.). Borgmästare i Hälsingborg 1705. Fältauditör vid armén i Skåne 1709 (Oö.). Häradshövding i Villands, Gärds och Albo härader i Skåne 1710. Död 1744-03-11 Uddarp i Skepparslövs socken och begraven 1744-04-04. 'Såsom borgmästare i Hälsingborg gav han 1709 kungliga rådet, greve Magn. Stenbock underrättelser om danskarnas krigsanstalter samt översände tid efter annan skickliga personer till Danmark, vilka skaffade därom vidare upplysningar. Måste därför vid danska krigshärens infall övergiva sitt ämbete, hus och egendom och taga sin tillflykt till greve Stenbock, vilken han, såsom justitie- och fältauditör vid svenska armén i Skåne, medföljde under det danska generalen en chef Rewentlow intog hans gård i Hälsingborg samt lät bortföra allt det lösa, där fanns, och förstöra det övriga. Fick slutligen 1734-05-16 jämte brorsonen Henrik Anders, konung Fredrik I:s resolution och försäkran om adelskap, men nämnde brorson blev sedermera ensam adlad.’ Gift 1706-02-03 Snälleröd Färingtofta Kristianstads län med Sara Westersköld, född 1688-03-03, död på Uddarp och begraven 1757-01-09 i Skepparslöv, dotter av sjötullsinspektoren Anders Johansson Westerheim, adlad Westersköld, och Sara Petré.

Barn:

 • Petrus Gustavus Löfgren, född 1709 Helsingborgs stadsförsamling.
 • Alexander Löfgren, adlad och adopterad Löfvenskjöld, född 1722, död 1776. Se Tab. 4.
 • Samuel Löfgren, adlad och adopterad Löfvenskjöld, född 1726, död 1804. Se Tab. 5.

TAB 4

Alexander Löfgren, adlad och adopterad Löfvenskjöld (son av Gabriel Löfgren, Tab. 3), född 1722-11-02 i Skepparslövs socken, Kristianstads län. Student i Lund (At (P.).) 1737-03-31. Auskultant i Göta hovrätt 1742-10-09. Landssekreterare i Skaraborgs län 1747-08-25. Adlad 1756-10-20 jämte yngre brodern Samuel och adopterad på sin kusins, amiralitetskammarrådet Henrik Anders Löfvenskjölds adliga namn och nummer (introducerad 1774-04-21). Häradshövding i Kåkinds, Valla, Gudhems och Vilske härader i Skaraborgs län 1756-11-03. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1758-08-01. Fick 1773-03-17 stadfästelse på adelskapet. Död 1776-01-18 Kanikerukan Gift 1750-09-26 Rosenholm med Elisabet Linnerhielm, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1782-08-25 i Dala kyrka, Skaraborgs län med majoren Per Tham, i hans 2:a gifte, född 1709, död 1787), född 1728-07-03 i Lund, död 1793-09-19 i Skövde, dotter av justitiekansleren Olof Linnerius, adlad Linnerhielm, och Maria Christiana Lorich.

Barn:

 • Maria Christiana, född 1757-05-30 i Leksbergs socken, Skaraborgs län, död i Leksbergs socken, Skaraborgs län 1758-04-17.
 • Olof Gabriel, född 1760-12-21 i Skövde. Student i Lund 1778 (Svn.). Filosofie magister i Lund 1784 (Svn.). Jur. kand. (Kp.) postmästare i Eksjö 1787-07-00. Död ogift 1790-11-05 i Eksjö och slöt den äldre adopterade ättegrenen.

TAB 5

Samuel Löfgren, adlad och adopterad Löfvenskjöld (son av Gabriel Löfgren, Tab. 3), till Uddarp i Skepparslövs socken, Kristianstads län. Född 1726-03-15. Auskultant i lantmäterikontoret. Landskanslist i Kristianstads läns landskansli 1742-09-03. Extra ordinarie kanslist i amiralitetskollegii kansli 1748. Kopist i amiralitetskollegii kansli 1748-11-24. Notarie i tulldeputationen 1751-11-07. Interimsaktuarie i tulldeputationen 1754-05-28. Interimsamiralitetskommissarie vid örlogseskadern i Göteborg 1754-10-10. Adlad 1756-10-20 jämte äldre brodern Alexander och 1758-05-30 adopterad på sin kusins, amiralitetskammarrådet Henrik Anders Löfvenskjölds adliga namn och nummer (introducerad 1774). Avsked 1766 med amiralitetsöverkommissaries n. h. o. v. Fick 1773-03-17 stadfästelse på adelsskapet. Ledamot av Patriotiska sällskapet 1777. Död 1804-01-22 på Uddarp och begraven 1804-01-27 samt ligger jämte sin fru begraven på Källeryds kyrkogård, Jönköpings län under vackra bautastenar. 'Han besörjde med utmärkt drift att ett stort parti livsmedel och furage, därmed tjugu handelsfartyg i Göteborg lastades och vilka måste utsågas genom isen i Göteborgs hamn, blev avsänt till svenska armén på Rügen. Var ock den förste, som gav anledning till en klockas inrättande på klippan Nidingen i Kattegatt, varmed till förekommande av skeppsbrott klämtades i tjocka och snöväder. Inköpte 1785 Källeryd, vilket han jämte Nissafors bruk, också i Småland, stiftade till fideikommiss för sin ätt.’ Gift 1758-12-03 i Karlskrona med friherrinnan Johanna Beata Raab, född 1736-06-17 i Karlskrona, död 1804-05-22 på Uddarp, dotter av landshövdingen Adam Johan Raab, natural och friherre Raab. nr 286, och hans 1:a fru Margareta Christina von Heinen.

Barn:

 • Adam Gabriel, Född 1759-12-05 i Karlskrona, död 1760-09-05 på Uddarp.
 • Adam Gabriel, född 1761-08-07 på Uddarp. Jur. examen i Lund (At (P.).) 1778-05-30. Hovrättsauskultant. Död ogift 1783-07-18 på Uddarp och begraven 1783-07-25.
 • Sara Christina, född 1763-02-12 på Uddarp, död 1795-11-30 i Kristianstad. Gift 1781-03-05 på Uddarp med överstelöjtnanten, friherre Abraham Leijonhufvud, i hans 1:a gifte, född 1750, död 1842.
 • Carl Fredrik, född 1769. Hovmarskalk. Död 1853. Se Tab. 6.
 • Gustaf, född 1773-10-27, död 1784-04-30 på Uddarp.

TAB 6

Carl Fredrik (son av Samuel Löfgren, adlad och adopterad Löfvenskjöld, Tab. 5), född 1769-04-16 Österö. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1778-11-16. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1779-02-07. Löjtnant 1788-04-30. Stabskapten 1794-06-23. Kompanichef 1796-10-26. RSO 1805-02-01. Major vid Älvsborgs regemente 1805-05-04. Avsked med tillstånd att såsom major i armén kvarstå 1807-12-03. Bataljonschef vid skånska lantvärnet. Överstelöjtnant i armén 1809-10-13. Avsked ur krigstjänsten 1810-03-27. Hovmarskalk. Död 1853-04-12 på Bergatorp i Berga socken, Skaraborgs län. Han ägde en tid det gamla friherrliga Posseska godset Hassle-Säby i Hassle socken, Skaraborgs län. Gift 1807-01-13 Silboholm med friherrinnan Eva Ulrika Sofia Åkerhielm af Blombacka, född 1788-01-11 i Skara, död 1865-01-18 på Bergatorp, dotter av överstelöjtnanten friherre Lars Åkerhielm af Blombacka, och hans 1:a fru Eva Elisabet Fock B.

Barn:

 • Hedvig Augusta Elisabet, född 1807-11-19 på Snälleröd i Färingtofta socken, Kristianstads län, död ogift 1889-07-25 på Bergatorp.
 • Axel Salomon Fredrik, född 1808. Hovmarskalk. Död 1892. Se Tab. 7.
 • Charles Emil, född 1810-01-27 på Snälleröd. Student i Uppsala 1825. RVO 1865-05-03. LLA 1870. Död ogift 1888-10-18 på Bergatorp. 'Han avlade vid sexton års ålder studentexamen men måste till följd av sjuklighet avstå från fullföljandet av sina studier, varefter han slog sig ned såsom lantbrukare i Västergötland, där han verkade mycket gott, särskilt för införandet av förbättringar i det av ålder bristfälliga sättet för uppförande av byggnader för lantbrukets behov. Sina rön och planer i detta hänseende framställde han genom åtskilliga artiklar i tidskrift för byggnadskonst samt genom utgivna planschverk, varför honom tilldelades lantbruksakademiens lilla och stora guldmedalj,’
 • Ludvig Georg Teodor, född 1820-03-09 på Hassle-Säby. Student i Lund 1841. Filosofie magister 1850. Död 1881-01-09 Ingarud Gift 1866-02-28 Borrud
 • Gustaf, född 1825-09-19 på Hassle-Säby. Student i Lund 1844. Filosofie doktor 1850. Död ogift 1869-10-09 i Mariestad. Han samlade ett stort herbarium, som efter hans död av hans syskon skänktes till Lunds universitet.

TAB 7

Axel Salomon Fredrik (son av Carl Fredrik, Tab 6), född 1808-12-06 Snälleröd s län sergeant vid södra skånska infanteriregementet 1828-03-03. Officersexamen 1830. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1830-04-07. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1840-02-24. Kapten 1845-04-10. RSO 1853-04-28. Avsked med majors n. h. o. v. 1854-05-09. Hovmarskalk 1865-01-28. KVO1kl 1883-11-30. Död 1892-08-29 på Nissafors och utgick ätten med honom. Innehade efter farbroderns död såsom fideikommiss Nissafors bruk i Öreryds socken och Källeryd i Källeryds socken, båda i Jönköpings län, Fåleberg i Hassle socken, Skaraborgs län samt gård i Jönköping. Gift 1859-08-28 Tunarp m sin syssling, grevinnan Josefina Sparre af Söfdeborg, född 1825-06-15 på Tunarp i Sandhems socken, Skaraborgs län, död 1888-01-29 på Nissafors, dotter av majoren, greve Fredrik Vilhelm Sparre af Söfdeborg, och grevinnan Beata Ulrika Lagerberg.

Barn:

 • Axel Fredrik Samuel, född 1861-02-15 och död 1861-03-24 på Nissafors.

TAB 8X

Anders Löfgren (troligen son av Gabriel, Tab 3), född beräknat 1716, död 1761-06-30 Pjätteryd/G. Gift 1753-10-27 m Lovisa Christina Branting född 1723-02-22 Fetebo Hovmantorp/G. död 1795-03-31 Källeryd/F, dotter av Johan Branting och Regina Elisabet Klöfverfelt nr 407

Barn:

 • Sara Elisabeth Löfgren, född 1754-12-17 Oshult Pjätteryd/G, död 1841-12-28 Säby Prästgård Säby/F. Gift 1:a 1775-01-04 i Pjätteryd/G med Göran Gyllensvärd nr 240. Gift 2:a 1784-08-01 i Forsheda/F med kyrkoherden i Södra Unnaryds pastorat av Växjö stift Carl Johan Mellin.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.