:

Hamilton nr 86

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Hamilton nr 86

Grevlig 1751-11-21, introd. 1752.


1Lk. 2KrAB. 3Skp. 4Släktbibel, på Barsebäck. 5At (Sch). 6At (P). 7SAB. 8Um. 9Åbo.

Hamilton%20G8600.png

Hamilton%20G8601.jpg

Hamilton%20G8602.png

TAB 1

Gustaf David Hamilton af Hageby, greve Hamilton (översiktstab 1, son av Hugo Hamilton, friherre Hamilton af Hageby, se frih. ätten Hamilton af Hageby, tab 12), greve till Barsebäck i likan. socken, Malmöhus län samt herre till Hofterup och Lundåkra, båda i Hofterups socken, Henkeltorp i Västra Karaby socken och Habo i Lomma socken (alla i Malmöhus län), född 1699-01-29. Volontär vid livdragonregementet 1716-07-00. Sergeant därst. 1717. Kornett 1718-01-09. Avsked1 1722-06-02. Kapten vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1720-03-15. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1727-08-25. Kapten-kommendant vid regementet Royal Suédois1 1735-03-23. Kapten vid garnisonsregementet i Göteborg 1737. Överstelöjtnant i fransk tjänst 1740-03-25. Överste för ett eget värvat regemente i Sverige 1741. Generalmajor av infanteriet 1747-08-00. KSO 1748-04-16. Greve 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 86). Generallöjtnant 1755-04-29. General1 1758-07-24. General en chef för svenska armén i Pommern s. å. 28/6. Avsked s. å. 23/11. Fältmarskalks titel 1765. RoKav KMO 1769-04-28. En av rikets herrar 1778-12-17. Död 1788-12-29 på Barsebäck och begraven 1789-03-31 i Barsebäcks kyrka. Han bevistade bland annat franska arméns rörelser åren 1733, 34 och 35 samt preussiska arméns fälttåg i Böhmen 1745. Gift 1740-06-12 med Jakobina Henrietta Hildebrand, döpt 1717-04-13 (1717-04-17)4 i Stockholm Katarina förs i Stockholm, död 1769-01-30 på Barsebäck och begraven s. å. 13/2, dotter av assessorn Jakob Henrik Hildebrand, och Florentina van Roeden tat Drakenstein.

Barn:

 • Hugo Vilhelm, född 1741. Generallöjtnant. Död 1800. Se Tab. 2.
 • Malkolm Fredrik, född 1742-05-02 i Stockholm, död 1745-10-02.
 • Jakob Henrik, född 1743-12-30. Student i Lund6 1755-02-15 och i Uppsala8 1759-06-19. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium. Kammarherre. Kommissionssekreterare till Ryssland. Död 1765-03-27 i Petersburg och begraven s. å. 6/5 i Tottska gravkoret i Åbo domkyrka .9
 • Johny Julius, född 1745-03-06, död s. å.
 • Adolf Ludvig, född 1747. Kammarherre. Död 1802. Se tab 4.
 • Gustaf Otto, född 1748-12-01, död 1754-12-27.
 • Florentina Henrietta, född 1750-10-04, död 1773-05-05 Lydinge. Gift 1766-07-17 på Barsebäck med hovmarskalken, friherre Johan Casimir Fleming af Liebelitz, född 1738, död 1794.
 • David Gotthard, född 1752-07-03 på Barsebäck, död där 1754-05-22.
 • Carl Fredrik, född 1753-10-14 på Barsebäck, död där 1754-09-25.
 • Axel, född 1755. Ryttmästare. Död 1817. Se tab 60.
 • Anna Margareta, född 1760-03-17 på Barsebäck, död 1815-01-25 i Kristianstad. Gift 1779-04-06 på Barsebäck med en av rikets herrar, landshövdingen, friherre Carl Adam Wrangel af Adinal, född 1748, död 1829.

TAB 2

Hugo Vilhelm (översiktstab 1, son av Gustaf David Hamilton af Hageby, greve Hamilton, tab 1., till Barsebäcks fideikommiss, född 1741-03-25. Volontär vid Hamiltonska regementet 1751. Sergeant därst. 1754. Student i Lund8 1755-02-15. Sekundadjutant 1757-01-21. Fänrik vid Posseska regementet 1758-10-27. Ryttmästare vid Gula husarregementet 1762-06-22. Kapten i fransk tjänst vid regementet Royal Deux Ponts s. å. Kompanichef vid Schombergska dragonregementet 1766. RSO 1767-11-23. Överste à la suite i fransk tjänst 1770. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1771-07-30. Major i armén 1773-09-05. Korpral vid livdrabantkåren 1775-05-22. Kvartermästare därst. 1776-04-26. Löjtnant därst. 1777-02-26. Överstelöjtnant i armen s. d. Chef för Björneborgs regemente 1780-06-02. Genom byte chef för Älvsborgs regemente 1781-12-05. Generalmajor 1789-07-00. Generallöjtnant 1790-08-21. Död 1800-03-24 i Göteborg. 'Han bevistade pommerska kriget såsom adjutant hos kommenderande generalen och fick en gång därunder hästen sig undanskjuten samt därvid en kontusion i högra knäet.' Gift 1777-11-06 i Stockholm5 med Johanna Maria Petersén, adlad af Peterséns, nr 2071, född 1760-08-15. Statsfru hos drottningen 1787, med lön7 1793-05-18. Tjänstfri 1795. Erhöll riksrådinnevärdighet. Död 1838-10-28 i Stockholm, dotter av direktören Herman Petersén och hans 2:a hustru Charlotta Bedoire.

Barn:

 • Gustaf, född 1778. Hovmarskalk. Död 1854. Se tab 3.

TAB 3

Gustaf (översiktstab 1, son av Hugo Vilhelm, tab 2), till Barsebäck samt Sundby i Ornö socken och Näringsberg i Västerhaninge socken (båda i Sth.), född 1778-12-10 och buren till dopet av konung Gustaf III. Fänrik vid Svea livgarde 1796-02-10. Avsked 1799-07-26. Kammarherre6 1808-05-28. RNO 1826-05-11. Hovmarskalk 1828-01-28. Död 1854-10-05 Lyddesborg Gift 1807-09-22 Kjesäter med grevinnan Fredrika Bonde af Björnö, född 1779-07-15 Skedevi, död 1864-01-10 i Lund, dotter av riksrådet och riksmarskalken, greve Carl Bonde af Björnö nr 41, och grevinnan Ebba Margareta Bonde af Säfstaholm nr 64.

Barn:

 • Johanna Margareta (Jeanette), till Sundby och Näringsberg, född 1809-09-14 i Lund. Död 1892-04-17 i Hälsingborg och begraven på Skurups kyrkogård Malmöhus län. Gift 1829-09-14 på Barsebäck med kammarherren, greve Magnus Albert Carl Gustaf Arvid Stenbock, född 1800, död 1871.
 • Charlotta Fredrika (Lotten), född 1810-09-26 på Barsebäck, död 1888-10-22 i Lund och begraven i Barsebäcks kyrka. Gift 1838-08-09 på Barsebäck med kammarherren, friherre Carl Fredrik Rålamb, född 1795, död 1876.
 • Vivika Augusta, född 1814-02-15 på Barsebäck, död 1887-09-11 i Lund och begraven på Gårdstånga kyrkogård Malmöhus län. Gift 1835-06-24 på Barsebäck med kornetten, friherre Sten Malte Ramel, född 1811, död 1884.
 • Hedvig Sofia, född 1819-01-07 på Barsebäck, död 1906-01-01 i Lund. Gift 1838-09-10 på Barsebäck med sin syssling, ryttmästaren Sebastian af Petersens, född 1802, död 1888.

TAB 4

Adolf Ludvig (översiktstab 2, son av Gustaf David Hamilton af Hageby, greve Hamilton, tab 1), född 1747-06-01. Student i Uppsala8 1759-06-19. Kadett i Karlskrona2. Sergeant 1759. Fänrik vid Hamiltonska regementet2 s. å. 18/1. Genom byte fänrik vid kronprinsens regemente s. å. 14/8. Kammarherre hos kronprinsen 1766 och hos drottning Sofia Magdalena 1771. Kammarherres lön7 1773-07-14. Avsked 1782. Revisor i riksgäldskontoret 1801. Död 1802-10-10 Tidaholm. Han var den bekante oppositionsmannen och för sin kvickhet fruktade satirikern. Hans memoarer äro delvis utgivna av O. Levertin (1901). Gift 1782-08-22 med Eva Christina de Besche, född 1765-11-12, död 1810-11-15 på Blomberg i Husaby socken, Skaraborgs län, dotter av löjtnanten Erik Wathier de Besche, och Ulrika Eleonora von Meijerhelm.

Barn:

 • Gustaf Wathier, född 1783. Justitieråd. Död 1835. Se Tab. 5.
 • Adolf Ludvig, född 1786. Kornett. Död 1844. Se tab 17.
 • Hugo David, född 1789. Häradshövding. Död 1863. Se Tab. 32.

TAB 5

Gustaf Wathier (översiktstab 2, son av Adolf Ludvig, tab 4), född 1783-07-05. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1801-12-18 och i Göta hovrätt 1802-03-29. Vice häradshövding 1804-01-23. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 11/10. Häradshövdings fullmakt 1805-03-01. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt s. å. Assessor därst. 1808-01-12. Konstit. revisionssekreterare s. å. Statssekreterare vid kammarexpeditionen 1809-06-12. RNO s. å. 3/7. Justitieråd s. å. 25/7. Hedersledamot av Uppsala lans hushållningssällskap 1814-04-30. KNO 1818-05-11. Jur. hedersdoktor i Uppsala s. å. 15/6. Landshövding i Östergötlands län 1826-05-02. Ståthållare på Linköpings slott s. å. 11/5. Ledamot av statsrevisionerna 1830 och 1835. Död 1835-12-08, i Linköping. Om honom se G. Carlquist, Landshövdingen greve Gustaf Wathier Hamilton och hans anteckningar från Karl-Johanstiden (1921). Gift 1:o 1810-11-16 i Stockholm med stiftsjungfrun Maria Helena von Strokirch, född 1785-01-21, död 1820-03-31, dotter av presidenten Henning Adolf von Strokirch, friherre von Strokirch, och hans 2:a fru Fredrika Lucia Gyllenhaal. Gift 2:o 1821-06-06 Täckhammar med sin kusin, grevinnan Hedvig Carolina Beata Hamilton, född 1800-02-09, död 1859-09-06 i Nyköping, dotter av ryttmästaren, greve Axel Hamilton och Beata Elisabet von Essen af Zellie nr 723.

Barn:

 • 1. Adolf Malkolm, född 1812. Godsägare. Död 1852. Se Tab. 6.
 • 1. Henning Ludvig Hugo, född 1814-01-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1828-02-13. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1829-04-02. Underlöjtnant s. å. 21/8. Kansliexamen vid ovann. universitet 1830-12-08. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen 1831-04-27. Företog en studieresa till Danmark, Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike för att taga kännedom om artillerivetenskapens framsteg i dessa länder 1835. Löjtnant vid ovann. regemente s. å. 5/8. Avsked med tillstånd att såsom lönlös kvarstå vid regementet 1836-04-23. Lärare i topografi och fortifikation vid krigsakademien 1837-01-01–1837-10-15. Lärare i taktik och reglementen vid läroanstalten för linjeofficerare i Stockholm 1837–1843. LKrVA 1839-01-31. Löjtnant vid topografiska kåren 1837-12-15. Sekreterare vid krigsakademien 1839–1843. Lärare i krigshistoria och krigskonst vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1841. Tjänstg. kammarherre hos kronprinsessan Josefina s. å. 10/2. Uppvaktande hos hertigarna av Skåne och Uppland 1843-07-01. Dem följaktig under deras vistelse vid Uppsala universitet 1843–1846. Ledamot av fornskriftsällskapet 1844-02-14. Ledamot av »Imperiale e Reale Societa Aretina di Scienze, Lettere ed Arti» s. å. 30/11. Kapten vid sistnämnda kår 1845-11-28. Ledamot av kommittén för behandling av frågan om nationalrepresentationens ombildning 1846-02-03–1847-05-05. LSkS 1846-03-02. Beledsagade kronprins Carl på de resor han företog dels jämte drottningen till Rügen, dels med konungen och drottningen till Danmark, dels ock med prins Gustaf till Preussen, Sachsen, Bayern, Lombardiet och Württemberg s. å. RDDO s. å. 16/7. Major i armén och stabschef vid livgardesbrigaden 1847-04-27. LVHA s. å. 16/11. Chef för kronprinsens stab s. å. 9/12–1852-03-16. Lantmarskalk 1848-04-11. KNO s. å. 25/10. Var kronprins Carl följaktig på dess resa till Holland 1849 i aug.–sept. KNedLO s. å. 10/9. KHGuelfO s. å. 23/9. RSO s. å. 26/11. Överstelöjtnant i armén 1850-04-10. T. f. landshövding i Östergötlands län 1851-10-21. Landshövding i nämnda län 1852-03-27. Ledamot av Det nordiske Oldskriftsselskab 1853-03-21. Lantmarskalk s. å. 15/11. RCXIIIsO 1854-01-28. HLMA s. å. 12/6. KmstkNO s. å. 5/12. Ordförande i direktionen över Göta kanalbolag 1856-03-27–1862-07-11 och 1873-12-19–1881-04-04. En av de aderton i Svenska akademien 1856-05-02. Lantmarskalk s. å. 15/10. RoKavKMO 1858-03-09. Statsråd s. å. 27/4. HLVHA s. å. 4/5. LLA s. å. 15/5. Chef för ecklesiastikdepartementet 1859-01-29. HLVS s. å. 19/2. Avsked från statsrådsämbetet 1860-10-02. LVA s. å. 14/11. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid danska hovet 1861-07-20–1864-02-19. Dannebrogsman 1862-01-01. RDElefO s. å. 3/3. HLLA 1865-01-17. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1866. Ledamot av Södermanlands läns landsting s. å. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1867–1881, kammarens talman 1877-01-16. Ordförande bland fullmäktige i riksgäldskontoret 1867–1872. Ordförande i direktionen över seminarium för lärarinnor 1867-05-17. Ordförande i kommittén ang. planerna för fästningsbyggnaderna vid Karlsborg och Vaxholm samt i Karlskrona skärgård s. å. 20/6. Filosofie hedersdoktor vid Lunds universitets andra sekularfest 1868-05-28. Ledamot av kyrkomötena 1868, 1873 och 1878. Ordförande i kommittén för ombesörjande av en revision av 1686 års kyrkolag 1869-01-05–1873-10-02. Ordförande vid adelsmötena 1869, 1872 och 1875. Ordförande i kommittén för revision av läroverksförfattningarna 1870-10-21. Ordförande i direktionen för allm. brandförsäkringsverket för byggnader på landet 1870-10-04–1881-04-01. Kansler för universiteten i Uppsala och Lund 1872-02-02–1881-04-04. Vice kansler vid KMO 1873-12-01–1881-04-04. Svenska akademiens sekreterare 1874-02-26–1881-04-04. President vid arkeologiska kongressen i Stockholm 1874. HLFS s. å. 14/10. Ordförande i riddarhusdirektionen 1875-03-24–1881. Ordförande i styrelsen för allm. hypoteksbanken 1875-05-21–1881-04-04. Jur. hedersdoktor vid Köpenhamns universitets jubelfest 1879-06-05. Död 1886-01-15 i Amélieles-Bains i Frankrike samt begraven å Vadsbro kyrkogård Södermanlands län. Han idkade en omfattande skriftställarverksamhet i historia och politik. Ägde Olivehäll vid Strängnäs och Veckla i Vadsbro socken samt arrenderade Hedenlunda i sistnämnda socken 1849–1881 (alla i Södermanlands län). Gift 1837-12-09 i Stockholm med Maria Catharina Rosén, född 1817-08-14 i nämnda stad, död 1902-07-01 i Nyköping, dotter av presidenten Erik Gabriel Rosén, adlad och friherre von Rosén, och hans 1:a fru Catharina Charlotta Rydberg.
 • 2. Maria Helena Beata (Malla), född 1822-02-27 i Stockholm, död ogift 1903-10-11 i Södertälje.
 • 2. Hedvig Eva Sofia, född 1823-12-04 i Stockholm, död 1855-05-23 Hjortsberga. Gift 1851-08-22 på Täckhammar med sin systers svåger, underlöjtnanten, friherre Sebastian Axel Leonard Leijonhufvud, i hans 1:a gifte, född 1824, död 1891.
 • 2. Anna Elisabet Johanna, född 1826-04-07 Danbyholm, död 1858-11-09 på Täckhammar. Gift 1845-08-18 på sistnämnda egendom med majoren, friherre Bengt Carl Fredrik Leijonhufvud, i hans 1:a gifte, född 1820. Död 1864.
 • 2. Henrietta Charlotta Louise, född 1829-01-31, död 1834-10-16 i Linköping.
 • 2. Gustaf Axel, född 1833. Kammarherre. Död 1902. Se Tab. 13.

TAB 6

Adolf Malkolm (översiktstab 2, son av Gustaf Wathier, tab 5), född 1812-05-18 i Stockholm. Student i Uppsala 1828-02-13. Hovrättsexamen 1831. Vice notarie i Svea hovrätt. Död 1852-11-10 på sin egendom Danbyholm i Björkviks socken, Södermanlands län. Gift 1838-08-16 på Stora Kalltorp i Gorums socken, Skaraborgs län med sin kusin, grevinnan Eva Lovisa Hamilton, född 1813-06-03 på sistnämnda egendom, död 1855-02-17, dotter av kornetten, greve Adolf Ludvig Hamilton och Christina von Hofsten.

Barn:

 • Adolf Gustaf Wathier, född 1839. Godsägare. Död 1889. Se Tab. 7.
 • Henning Robert Hugo Archibald, född 1842. Godsägare. Död 1909. Se Tab. 11.
 • Adolf Malkolm Herman, född 1843-09-14 på Danbyholm, död där 1846-12-25.
 • Tom Rudolf Ludvig, född 1848-03-18 på Danbyholm, död där 1850-02-25.

TAB 7

Adolf Gustaf Wathier (översiktstab 3, son av Adolf Malkolm, tab 6), född 1839-10-26 Täckhammar. Student i Uppsala 1860. Kameralexamen 1861. Ledamot av styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut 1879–1888. RNO 1888-12-01. Död 1889-08-08 i Borgholm och begraven på Barsebäcks kyrkogård. Bildade 1886 till släktens självhjälp »Hamiltonska släktföreningen», vars fonder äro ställda under riddarhusets förvaltning. Han förklarades genom K. M:ts dom 1860-11-20 berättigad tillträda Barsebäcks fideikommiss, varom rättegång förts med arvingarna efter hans farfaders kusin, hovmarskalken, greve Gustaf Hamilton. Ägde Danbyholm i Björkviks socken, Södermanlands län tillsammans med brodern till 1865, därefter ensam, samt hemman i Flackarps socken, Malmöhus län. Gift 1873-08-05 i Stockholm med sin halvkusin, friherrinnan Mechtild Hedvig Johanna Leijonhufvud, född 1854-03-04 i Nyköping, död 1903-10-14 (EÄ 1903-10-17) på Barsebäck, dotter av godsägaren, friherre Sebastian Axel Leonard Leijonhufvud nr 26, och hans 1:a fru grevinnan Hedvig Eva Sofia Hamilton.

Barn:

 • Adolf Gustaf Axel, född 1874-06-15 på Barsebäck. Mogenhetsexamen 1896-06-04. Volontär vid kronprinsens husarregemente s. å. 8/6. Korpral därst. 1897-08-12. Elev vid krigsskolan s. å. i sept. Fanjunkare 1898-08-15. Officersexamen s. å. 30/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/12. Avsked från beställning å stat 1902-10-24. Löjtnant i regementet 1903-05-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1905-10-27. Ryttmästare i regementets reserv 1915-09-07. RVO 1923-02-26. Hovstallmästare s. å. 31/12. RJohO 1926. Innehar Barsebäcks fideikommiss sedan 1889 samt har jämte syskonen ägt Danbyholm. Död 1936-04-05 på Barsebäck (db 2). Gift 1907-05-28 i Hälsingborg med grevinnan Elsa Harriet Margareta Wachtmeister af Johannishus, född 1880-11-16 i Malmö, dotter av landshövdingen, greve Gotthard Wachtmeister af Johannishus nr 25, och friherrinnan Elisabet von Essen nr 158.
 • Henning Wathier, född 1875. Före detta ryttmästare. Se Tab. 8.
 • Axel Robert, född 1877-04-24 på Barsebäck. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1899. Utexaminerad 1901. Godsägare. Död 1909-03-10 i Wiesbaden (Helgesta förs, Södermanlands län, db). Gift 1908-06-22 i Malmö (Södertälje landsförs, vb) med Clary Graveleij i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1916-06-11 i Norrköping, Hedvigs förs (vb) med lantmätaren i järnvägsstyrelsen Nils O:son Areskogh, född 1878-11-14), född 1881-06-22, dotter av stationsinspektoren Herman Henning Anton Tönnes Graveleij och Anna Hultman.
 • Henrik David, född 1878-05-15 på Barsebäck. Mogenhetsexamen 1897-05-25. Volontär vid fortifikationen s. å. 14/6. Sergeant 1898. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1899. Officersexamen s å. 25/11. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 8/12. Examen i allm. fortifikationskursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1902 ?/5. Genomgick högre fortifikationskursen 1902–1904-05-02. Löjtnant vid fortifikationen 1902-06-13. Kapten därst. 1908-12-18. Död 1917-03-29 i Linköping (db). Gift 1904-12-20 i Köpenhamn med Ellen Emilia Uddenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1895-10-07 med översten i armén, överstelöjtnanten i fortifikationens reserv, RSO, RNO, RVO, Axel Georg Norinder, i hans 1:a gifte, född 1867-05-27 i Stockholm), född 1873-02-10 (EÄ 1873-03-03) i Stockholm, död 1919-03-03 (db 57) i Linköping, Linköpings domk.förs Dotter av handlanden Carl Johan Emil Uddenberg och Clara Sofia Henrika Sandström. Hon var Sveriges första kvinnliga aviatiker.
 • Hedvig Louise Amalia, född 1880-12-27 på Barsebäck. Gift 1901-09-26 med överstelöjtnanten Charles Emil Wierich Casimir Casimirsson Lewenhaupt, född 1874.
 • Patrik Johannes (Johan), född 1882-01-22 på Barsebäck. Mogenhetsexamen i Lund 1902-02-09. Volontär vid kronprinsens husarregemente s. å. 16/6. Sergeant därst. s. å. Elev vid krigsskolan 1903-09-00. Officersexamen 1904-11-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1909-09-26. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1911-06-16. Löjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1916-07-28. Kapten därst. 1917-12-21. På övergångsstat 1926-09-04. Avsked 1930-03-07. Gift 1908-10-19 Säbylund (Balingsta förs, Uppsala län, vb) med friherrinnan Elisabet Ramborg von Essen, i 1886-06-28 Vik. Dotter av kammarherren, friherre Carl von Essen, och grevinnan Charlotta Gustava Lewenhaupt.
 • Ragnar Gotthard, född 1883. Ryttmästare. Se tab 9.
 • Gilbert Percival, född 1885. Löjtnant. Se tab 10.
 • Rudolf Alexander, född 1888-03-13 på Danbyholm. Äg. villa i Barsebäckshamn.

TAB 8

Henning Wathier (översiktstab 4, son av Adolf Gustaf Wathier, tab 7), född 1875-09-23 på Barsebäck i förs med samma namn, Malmöhus län. Mogenhetsexamen i Lund 1894-06-01. Volontär vid skånska dragonregementet s. å. 7/6. Sergeant 1895-07-27. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad s. å 3/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/12. Löjtnant i regementet 1902-12-12. 1. regementsadjutant 1906-09-30. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1909-10-22. Ryttmästare i regementets reserv 1910-08-12. Avsked 1912-08-30. Ledamot av styrelsen för Kockums mek. verkstads aktiebolag 1918. Vice ordförande i nämnda styrelse 1921. Ägde tillsammans med syskonen Danbyholm i Björkviks förs, Södermanlands län 1889–1916 samt genom gifte och köp Marsvinsholm i Balkåkra förs, Malmöhus län 1902–1909. Gift 1:o 1902-02-01 på Marsvinsholm i Balåkra förs Malmöhus län med friherrinnan Ida Magdalena (Madeleine)'' Bennet, från vilken han 1911-06-06 blev skild genom skiljebrev av den 1911-10-11, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1912-08-17 i Balåkra förs, Malmöhus län (vb) med professorn vid universitetet i Dorpat, jur. doktorn, filosofie kandidat Sören Andreas Bjerre i hans 2:a gifte, född 1879-03-21, död 1925-11-22), född 1882-05-12 Marsvinsholm. Död 1927-01-22 i Stockholm. Dotter av kammarherren, friherre Adolf Rutger Bennet nr 154, och riksbaronessan Ida Anna Hedvig Fredrika Stiernblad nr 1370. Gift 2:o 1914-01-25 i Stockholm, Matteus förs (vb) med Gertrud Matilda Bergsten, född 1881-09-21 i Norrköping, dotter av distriktsläkaren därst., med. doktorn Per Vilhelm Bergsten och hans 2:a fru Oktavie Sofie Koch (se adl. ätten von Koch).

Barn:

 • 1. Hedvig Ida Louise, född 1902-12-16 i Ystad.
 • 1. Henning, född 1904-05-22 Marsvinsholm. Död 1917-12-02 i Lund (Barsebäcks förs, Malmöhus län, db).
 • 1. Madeleine, född 1906-06-03 Marsvinsholm.
 • 2. Ian David, född 1915-02-06 Danbyholm.
 • 2. Harriet, född 1917-06-23 i Borgholm (Lunds stadsförs, fb).

TAB 9

Ragnar Gotthard (översiktstab 4A, son av Adolf Gustaf Wathier, tab 7), född 1883-10-08 Danbyholm. Mogenhetsexamen 1904-06-01. Volontär vid skånska dragonregementet s. å. 14/6. Elev vid krigsskolan 1905. Fanjunkare 1906-08-24. Officersexamen s. å. 30/11. Underlöjtnant vid nämnda dragonregemente s. å. 14/12. Genomgick Ridskolan å Strömsholm 1907–1908. Löjtnant 1908-12-18. Adjutant vid inspektörens för kavalleriet stab 1915-11-01–1918-11-01. RNS:tOO 1918-10-28. Skvadronschef 1919-07-01. Ryttmästare i regementet 1921-12-02 och vid regementet 1924-01-25. RSO 1927-06-06. På övergångsstat s. å. 9/6. Överförd till övergångsstat s.å. 9/6 fr o m 1928-01-01. Avsked 1935-02-01. Ägde del i Danbyholm i Björkviks förs, Södermanlands län 1889–1913. Död 1936-03-15 i Lund och begraven i Barsebäcks förs, Malmöhus län (Barsebäcks db nr 1). Gift 1910-10-15 Sävsjöström med stiftsjungfrun Ingegerd Ebba Matilda af'' Petersons nr 2071 i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1938-06-29 med bruksägaren Carl Ivar Ekströmer nr 2313 i hans andra gifte, född 1880-06-05 på Fågelfors i förs med samma namn, Kalmar län, död 1958-03-28), född 1887-10-07 Sävsjöström. Dotter av vice häradshövdingen Gustaf Herman af Petersens, och Christina Charlotta Ribbing.

Barn:

 • Wathier Gustaf Ragnar, född 1912-05-19 i Ystads förs
 • Carl Ragnar Archibald, född 1914-12-11 i Ystad.
 • Carl-Adolf Harry, född 1919-07-31 i Ystad.
 • Gunilla Hedvig Charlotta, född 1922-03-24 i Ystad. Konstnärinna. Gift 1950-02-27 i Klafreström (Nottebäcks förs, Kronobergs län, vb) med licentiat en droit Jean-Claude André Lajeunesse, fransk medb, född 1924-11-06 i Lille, Frankrike.

TAB 10

Gilbert Percival (översiktstab 4A, son av Adolf Gustaf Wathier, tab 7), född 1885-06-11 Danbyholm. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1905–1907. Underlöjtnant i livregementets husarers reserv 1910-12-30. Avsked 1914-06-27. Erhöll tillstånd att såsom underlöjtnant återinträda i regementets reserv 1915-01-22. Löjtnant därst. 1916-03-17. Avsked 1924-08-21. Arr. Kullatorp och Karlstorp i Gärdslövs socken, Malmöhus län. Gift 1918-12-09 i Stockholm med Nina Solange Lagercrantz nr 1011, född 1895-07-07 i Stockholm. Dotter av översten Adolf Erik Ludvig Lagercrantz nr 1011, och Constance Evangeline Kantzow nr 376.

Barn:

 • Didrik Percival, född 1919-09-22 i Malmö.
 • Britt Constance Irene, född 1922-02-03 på Kullatorp, Näsbyholm i Gärdslövs förs, Malmöhus län (fb). Skrivbiträde.

TAB 11

Henning Robert Hugo Archibald (översiktstab 5, son av Adolf Malkolm, tab 6), född 1842-05-10 Danbyholm. Student i Lund 1863. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1864. Utexaminerad därifrån 1866. Död 1909-05-18 Vik i Stigtomta socken, Södermanlands län (db). Han försålde sin ärvda hälft i Danbyholm till sin broder Wathier 1865. Arrenderade Veckla i Vadsbro socken, Södermanlands län 1868–1878. Ägde Vik sedan 1877-09-15. Gift 1872-10-19 Hasslö med Signe Sköldberg, född 1843-02-20 i Jönköping, död 1913-10-29 i Nyköping (Sigtuna förs, Södermanlands län, db), dotter av medicinalrådet Sven Erik Sköldberg och Maria Åstrand.

Barn:

 • Henning Adolf Percival (Percy), född 1877. Major. Se Tab. 12.

TAB 12

Henning Adolf Percival (Percy) (översiktstab 5, son av Henning Robert Hugo Archibald, tab 11), född 1877-08-18 Veckla. Mogenhetsexamen i Nyköping 1897-06-12. Volontär vid Smålands husarregemente s. å. 21/6. Korpral 1898-08-06. Sergeant s. å. 20/8. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1899-08-17. Utexaminerad s. å. 25/11. Underlöjtnant vid livregementets dragoner s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1904-07-07. Löjtnant vid Smålands husarregemente 1911-05-19. Andre lärare vid ridskolan 1912–1913 och 1918–1920 samt förste lärare därst. 1920–1925. OffAnnamDO 1913. Ryttmästare vid regementet 1914-11-06. RSO 1920-06-06. RNS:tOO 1922. Suppleant i remonteringsstyrelsen. På övergångsstat 1925-11-13. Avsked från regementet 1927-08-12. Major i armén s. å. 2/9. Stallmästare vid Uppsala universitet 1930. Ägde Vik i Stigtomta socken 1913–1917 och äg. Tisenhult i Skedevi socken, Östergötlands län sedan 1927-03-14. Gift 1905-12-30 Säckestad med Hedvig Louise Amalia Dickson, född 1886-08-15 på sistnämnda egendom. Dotter av godsägaren, filosofie doktor William Dickson och grevinnan Hedvig Louise Christine Hamilton.

Barn:

 • Henning William Rolf Hubert, född 1907-11-22 i Stockholm. Död 1925-08-31 i Eksjö och begraven i Rytterne förs, Västmanlands län (Kolbäcks förs, Västmanlands län, db).
 • Henning Robert, född 1909-06-07 i Stigtomta förs, Södermanlands län (Oscars förs, fb Stockholm).
 • Hedvig Signe Jane, född 1913-09-18 i Eksjö förs (fb). Död 1919-10-06 i Köping (Stigtomta förs, Södermanlands län) och (Kolbäcks förs, Västmanlands län, db)
 • Louise Cecilia Margareta, född 1915-12-31 i Eksjö förs (fb).
 • Henning William Percy, född 1921-08-15 Strömsholm.

TAB 13

Gustaf Axel (översiktstab 7, son av Gustaf Wathier, tab 5), född 1833-12-21 på Linköpings slott. Student i Uppsala 1853-05-30. Furir vid Svea livgarde s. å. 2/6. Officersexamen 1854-05-10. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 21/7. Löjtnant därst. 1856-10-28. Avsked 1859-04-05. Kammarherre 1865-06-14. Död 1902-02-20 i Stockholm. Ägde Täckhammar i Bärbo socken, Södermanlands län till 1873 och Yxtaholm i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län 1875–1884. Gift 1865-10-10 i Stockholm med grevinnan Mariana Vilhelmina Ulrika Charlotta (Marianne) Lewenhaupt, född 1841-08-12 i nämnda stad, död där 1896-02-14, dotter av överstekammarjunkaren, greve Erik Lewenhaupt, och grevinnan Charlotte Emilie Gyldenstolpe.

Barn:

 • Erik Carl'' Gustaf, född 1867. Major. Död 1953-03-22 (Säby fs db, Tranås, Jpk.). Se Tab. 14.
 • Hedvig Mariana Charlotta, född 1869-06-20 på Täckhammar. Anställd i Stockholms enskilda bank 1894. Kassör därst. Avsked 1919.
 • Axel Wathier, född 1871. Major. Se tab 15.
 • Henning Adolf, född 1873. Generaldirektör. Se Tab. 16.

TAB 14

Erik Carl'' Gustaf (översiktstab 7A, son av Gustaf Axel, tab 13), född 1867-04-24 Täckhammar. Mogenhetsexamen i Örebro 1887-06-11. Volontär vid Göta artilleriregemente s. å. 1/11. Konstapel 1888-11-01. Sergeant 1889-05-23. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1890-10-24. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente s. å. 7/11. Avslutade allmänna kursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1894-04-30. Genomgick ridskolan vid Strömsholm 1895–1897. Löjtnant vid nämnda regemente 1895-09-28. Kapten 1904-02-26. Batterichef 1906-08-23–1916-12-31. RSO 1911-06-06. Sekreterare i föreningen för Göteborgs försvar 1912. Chef för förvaltningsinstitutet i nämnda stad 1916. Major på reservstat vid regementet s. å. 15/12. RVO 1921-09-15. Verkst. direktör i aktiebolag Böö villastad s. å. Avsked med kvarstående i regementets reserv 1922-04-28. 2GM. SM. RNO. 1942-12-11. Gift 1900-09-17 i Örgryte gamla kyrka vid Göteborg med Elsa Margareta Berggren, född 1879-04-23 i Landskrona. Dotter av majoren i Vendes artilleriregementes reserv Lars Oskar Teodor Berggren och Ida Wahlström.

Barn:

 • Gustaf Douglas, född 1901-07-17 i Göteborg.
 • Ida Barbro Marianne, född 1902-07-18 i Göteborg.
 • Jan Malkolm, född 1903-09-29 på Böö.
 • Dagmar Cecilia Margareta, född 1910-10-07 i Göteborg, Garnisonsförs (fb).

TAB 15

Axel Wathier (översiktstab 7, son av Gustaf Axel, tab 13), född 1871-03-23 Täckhammar. Mogenhetsexamen i Örebro 1891-06-04. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 6/8. Sergeant 1892-06-18. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 24/11. Genomgick sjukgymnastikkursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1896–1897. Sjukgymnast i S:t Petersburg 1897–1902. Löjtnant vid nämnda regemente 1897-11-05. Gymnastikdirektör vid Tranås vattenkuranstalt sedan 1902. Kapten vid regementet 1908-12-04. RSO 1914-09-30. Kapten på reservstat vid regementet 1917-01-01. SkytteGM 1920-04-25. SkmG. Östergötlands skytteförb:s GM. Major i armén 1921-04-29. Avsked s. d. Ägde villa Ellaskog vid Malmslätt i Kärna socken, Östergötlands län 1902–1913 och äg. Villa Norrabynäs vid Tranås sedan 1916. Gift 1:o 1899-09-18 i Heds kyrka Västmanlands län med Emma Olga Ingeborg von Hofsten, född 1876-12-12 i Stockholm, död 1941-04-29 i Tranås (db) och begraven i Heds kyrka, Västmanlands län. Dotter av kaptenen Carl Henrik von Hofsten, och Emilie Matilda Lorichs.

Barn:

 • Sten Axelsson, född 1900-07-16 i Crusells villa Usikirkko vid Nykyrka i Finland, död s. å. 12/8.
 • Björn Axelsson, född 1901-06-27 i S:t Petersburg i Ryssland. Se Tab 15A
 • Bengt Axelsson, född 1904-02-01 i Tranås.
 • Ingeborg Gunilla, född 1905-08-11 i Villa Ellaskog vid Malmslätt i Kärna socken, Östergötlands län.
 • Ann-Marie Signe, född 1912-10-02 i Tranås

TAB 15A

Björn Axelsson (son av Axel Wathier tab 15), född 1901-06-27 i S:t Petersburg i Ryssland. Studentexamen i Linköping 1919-05-17. Officersaspirant vid Svea artilleriregemente 1920-09-23 och vid Vendes artilleriregemente 1921-07-25. Kammarpage hos drottningen 1921-1922. Elev vid krigsskolan 1921. Utexaminerad 1922-12-16. Fänrik vid sistnämnda regemente s. å. 30/12. Underlöjtnant därst. 1924-12-31. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolan 1924-1926 och ridskolan vid Strömsholm 1926-1927. 1927-12-09 löjtnant vid Wendes artilleriregemente. 1937-10-01 kapten därst. Adjutant hos H.K.H. Hertigen av Västerbotten. RSO 1943-06-05. Major vid Göta art.regemente 1944-01-01. RVO 1kl. 1948-06-06. Major v. Wendes art. Regemente (1950-06-02) 1950-07-01. Avsked m. förtidspension. Gift 1929-04-26 i Stockholm, Oscars förs med Barbro Christina Pauli, född 1906-06-25. Dotter av ryttmästaren i Skånska dragonregementets reserv Clas Åke Mauritz Pauli och Vesta Raven-Lindblom.


Barn:

 • Björn Axel Åke Malkolm, född 1945-03-28 i Göteborg.
 • Ingeborg Scarlet Carina, född 1948-05-31 i Göteborg

TAB 16

Henning Adolf (översiktstab 7, son av Gustaf Axel, tab 13), född 1873-09-19 i Södertälje. Mogenhetsexamen i Örebro 1892-06-08. Student i Uppsala s. å. 8/12. Jur. filosofie examen 1893-05-30. Jur. utr. kandidat 1898-04-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 18/4 och i Stockholms rådhusrätt s. å. 22/4. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. 21/5. Tingstjänstg. i Södra Hälsinglands domsaga 1898-09-031901-09-09. Amanuens i civildepartementet 1901-09-26–1906-06-30. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen med tjänstgöring såsom fiskal 1902-05-30–1906-06-30. Kammarjunkare i konung Oscar II:s hov 1902-12-15–1907. Bitr. sekreterare i den s. k. Norrlandskommittén 1904–1905 och i den s. k. trafiksäkerhetskommittén 1905–1906. T. f. byråchef i telegrafstyrelsen 1906-07-01. Sveriges ombud vid första internationella radiotelegrafkonferensen i Berlin 1906-10-00. Ledamot av statistiska tabellkommissionen 1906-09-01–1919-12-31. Ord. byråchef i telegrafstyrelsen 1907-12-04. Sveriges ombud vid internationella telegraf konferensen i Lissabon 1908-05-02– s. å. 13/6. RNO s. å. 16/6. RPKO s å. 26/8. Ordförande i direktionen över telegrafverkets pensionsanstalter 1909-06-01. Sekreterare i telegrafverkets lönekommitté 1911. Sveriges ombud vid internationella radiotelegrafkonferensen i London 1912 maj–juni. Ledamot av de inom finansdepartementet tillkallade sakkunnige för revision av statens upphandlingsväsen 1913–1921. Ledamot av telegrafverkets militärsakkunnige 1915–1917 och av dess telegrafsakkunnige 1915. Sekreterare hos aktiebolag Stockholms spårvägar 1915–1920. Ledamot av styrelsen för de k. teatrarnas pensionsinrättning sedan 1916-05-15. Generaldirektörens i telegrafverket ställföreträdare sedan 19161. 10. KDDO2gr 1918-01-15. Ledamot av kommunikationsverkens lönekommitté 1918-06-28–1922-03-31 och dess sekreterare 1918-06-28–1919-08-15. Ledamot av kommunikationsverkens lönenämnd sedan 1919-07-01. KVO2kl s. å. 18/12. Sveriges ombud vid baltiska telegrafkonferensen i Riga 1921-09-00. GV:sPostJubM 1924-08-16. KNS:tOO2kl 1925-09-16. Sveriges ombud vid internationella telegrafkonferensen i Paris s. å. sept.– okt. KFinlVRO2kl 1926-04-26. Generaldirektör o. chef för telegrafstyrelsen 1927-10-22. Gift 1911-11-11 enl. vbu i Storkyrkan i Stockholm (Skeppsholms förs, vb) med friherrinnan Kerstin Carlsdotter Sparre, född 1892-06-10 i Hälsingborg, dotter av konteramiralen, friherre Ulf Carl Knutsson Sparre nr 11, och hans 1:a fru Louise Marie Sjöcrona.

Barn:

 • Marianne Madeleine, född 1912-11-10 i Stockholm. Gift 1936-09-19 i Solna (vb 1936) med t.f. kanslirådet Harald Johannes Dillner, född 1903-01-09 i Skellefteå.
 • Gustaf Herbert, född 1914-03-16 i Djursholm.

TAB 17

Adolf Ludvig (översiktstab 8, son av Adolf Ludvig, tab 4), född 1786-11-15 Blomberg. Kvartermästare vid norra skånska dragonregementet. Kornett därst. 1802-03-01. Transp. till livregementets husarkår 1804-05-02. Avsked 1808-02-19. Död 1844-07-02 Kålltorp. Gift 1812-02-12 på Valåsens bruk i Karlskoga socken, Örebro län med stiftsjungfrun Christina von Hofsten, född 1788-02-05, död 1851-03-20 på Kålltorp, dotter av hovjunkaren och brukspatronen Bengt von Hofsten, och Christina Lovisa Geijer.

Barn:

 • Eva Lovisa, född 1813-06-03 på Kålltorp, död 1855-02-17. Gift 1838-08-16 på Kålltorp med sin kusin, hovrättsnotarien, greve Adolf Malkolm Hamilton, född 1812, död 1852.
 • Charlotta, född 1814-12-13 på Källtorp, död där 1822-05-30.
 • Gustaf Ludvig, född 1817. Ryttmästare. Död 1863. Se Tab. 18.
 • Henrietta Christina, född 1819-06-04 på Kålltorp, död 1853-06-27 Danbyholm. Gift 1845-09-25 på Källtorp med överstelöjtnanten Johan Carl Kuylenstierna, i hans 1:a gifte, född 1813, död 1880.
 • Fredrika Juliana, född 1823-05-17 på Källtorp. LMA 1857. Död 1883-04-27 i Stockholm och begraven på Huddinge kyrkogård Stockholms län. Gift 1856-09-14 i Linköping med löjtnanten vid Västgötadals regemente Aron Viktor Carlén, född 1818-02-28 Hasslekärr, död 1857-08-19 i Montagnola i Schweiz.
 • Axel Rudolf, född 1826-11-17 och död s. å. 25/11 på Källtorp.
 • Johan William Patrik, född 1828. Major. Död 1903. Se Tab. 28.
 • Adolf Gilbert, född 1830-06-04 på Kålltorp, död där 1831-02-10.

TAB 18

Gustaf Ludvig (översiktstab 9, son av Adolf Ludvig, tab 17), född 1817-07-07. På Kålltorp. Sergeant vid livregementets husarkår 1834-08-07. Officersexamen 1837-03-31. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 15/12. Löjtnant 1843-12-07. Ryttmästares avsked 1855-03-01. Ledamot i direktionen för Göta kanalbolag 1859. Död 1863-11-30 Ymsjöholm samt begraven å Backs kyrkogård. Ärvde efter sin fader Kilagården eller Lilla Kålltorp i Gerums socken, Skaraborgs län, vilken han försålde 1852. Inköpte Ymsjöholm 1849. Gift 1851-10-02 på Halmstads slott med grevinnan Amelie Lewenhaupt, född 1828-08-11 i Alingsås, död 1902-12-01 i Stockholm, dotter av landshövdingen, greve Adolf Patrik Lewenhaupt nr 2, och friherrinnan Amalia Eleonora Ramel nr 295.

Barn:

 • Adolf Patrik, född 1852. Hovjägmästare. Död 1910. Se Tab. 19.
 • Gustaf Wathier, född 1853-08-30 på Ymsjöholm. Volontär vid livregementets husarkår 1873-04-10. Mogenhetsexamen i Gävle 1875-12-00. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant vid nämnda husarkår s. å. 16/11. Död 1882-02-11 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården.
 • Hugo William, född 1854. Överste. Se tab 22.
 • Robert Ludvig, född 1856-06-12, död 1857-09-23.
 • Harry Robert, född 1858. Kommendörkapten. Död 1923. Se Tab. 23.
 • Henning Bernhard, född 1860-06-04 på Ymsjöholm, död där 1863-05-07.
 • Ludvig Percival (Percy), född 1861. Kommendörkapten. Död 1919. Se Tab. 24.

TAB 19

Adolf Patrik (översiktstab 10, son av Gustaf Ludvig, tab 18), född 1852-08-27 Ymsjöholm Student därst. s. å. Jur. preliminärexamen 1873-09-15. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1875-04-30. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1876-11-11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 24/11. Transp. till livgardet till häst 1877-02-26. Löjtnant 1882-05-05. Ryttmästare i regementet 1894-01-08. Ryttmästare vid regementet s. å. 2/11. RPrKrO3kl 1895-07-11. SiamKrO4kl 1897-07-00. RSO s. å. 18/9. RVO 1901-05-15. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1905-05-12. Hovjägmästare s. å. 15/5. Avsked ur regementets reserv 1909-11-20. SM. Död 1910-01-30 i Skövde förs (db). Gift 1:o 1878-10-26 i Stockholm med Klara Bolinder, född 1858-04-23 i nämnda stad, död 1888-12-30 i Enköping och begraven å Solna kyrkogård i förs med samma namn. Fosterdotter till fabriksidkaren Jean Bolinder och Selma Christina Hildegard Hasselquist. Gift 2:o 1891-11-10 i Stockholm med Eugenia Matilda Augusta (Lilly)'' Boy (nr 2289), född 1871-09-16 i nämnda stad. Dotter av hovstallmästaren, för detta översen och chefen för husarregementet Carl XV Gillis Fritiof August Boy, se adl. ätten Boy, och hans 2:a hustru Matilda Elisabet Ribbing nr 15.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf Patrik (John), född 1879 i Stockholm. Major.
 • 1. Gustaf Henning Adolf, född 1880. Major.
 • 1. Amelie Clara Johanna Christina, född 1881-10-04 i Stockholm.
 • 1. Jane Christina Teresia, född 1886-11-12 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb).
 • 2. Violet, född 1894-09-15 i Stockholm.
 • 2. Mary, född 1896-08-28 i Stockholm. D
 • 2. Harry Patrik, född 1899-06-02 i Stockholm.
 • 2. Patrik Gillis, född 1906-04-30 på Strömsvik. Köpman.


TAB 22

Hugo William (översiktstab 10, son av Gustaf Ludvig, tab 18), född 1854-12-12 på Ymsjöholm. Volontär vid Västgöta regemente 1873-06-14. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1873-06-12. Elev vid krigsskolan 1874-07-14. Utexaminerad 1875-10-25. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 5/11. Attaché vid beskickningen som avsändes till Spanien för att övervara konung Alfonso XII:s förmälning med dess första gemål 1878. RSpCIII:sO s. å. 5/4. Löjtnant 1881-06-03. Kapten 1894-10-01. Medlem av den deputation, som av Svea livgarde sändes att lyckönska det danska kronprinsparet på dess silverbröllopsdag s. å. 28/7. RDDO s. d. RSO 1898-05-14. LÖS 1899. Major vid Upplands regemente 1901-08-12. Överstelöjtnant vid dalregementet 1904-07-01. Överste och chef för Västernorrlands regemente 1907-12-31. Avsked från överstebeställningen 1908-07-08. Överste i VI arméfördelningens reserv s. å. Avsked ur krigstjänsten 1923. Död 1931-01-04 i Stockholm, Oscars (db 4). Gift 1880-10-30 i Stockholm med Maria Charlotta Teresia (Therèse) Reuterswärd, född 1858-01-06 i nämnda stad. Död 1928-05-09 i Stockholm, Oscar (db 110). Dotter av hovmarskalken Patrik Oskar Reuterswärd nr 1210, och hans 2:a fru Anastasia Charlotta Teresia Rouget de S:t Hermine.

Barn:

 • Gustaf Patrik (Gösta), född 1883-01-05 i Stockholm (den s. k. "Kattgreven"). Mogenhetsexamen 1903-01-20. Död 1932-06-22 å Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm (db 287).

TAB 23

Harry Robert (son av Gustaf Ludvig, tab 18), född 1858-01-09 på Ymsjöholm. Elev vid sjökrigsskolan 1874-10-01. Utexaminerad 1878. Underlöjtnant vid flottan s. å. 18/10. Löjtnant 1883-04-27. Kapten 1889-08-19. RDDO 1898-08-31. RSO s. å. 1/12 kommendörkapten av 2. gr. i flottan 1905-10-20. Avsked 1913-07-11. Död 1923-02-01 (enl. dbu) (EÄ 1923-01-31) i Skeppsholms förs, Stockholm. Gift där 1882-10-30 med Henny Emelie Telander, född 1858-02-24 i nämnda stad, död 1936-09-28 i Stockholm (db 26) Skeppholms förs Dotter av civilingenjören Rikard Telander och Henriette Emelie Lampe.

Barn:

 • Harriet Emma Amalia, född 1884-01-18 i Karlskrona. Gift 1907-10-30 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med kammarherren och vice ceremonimästaren, kanslisekreteraren i försvarsdepartementet, OIISGbmt, RVO med m. Död 1971-12-06 i Stockholm. Gift med Erik Hebden von Horn, född 1873-08-03 i Stockholm. Död 1929-07-31 i Ljungby socken, Kronobergs län och begraven i Solna socken, Stockholms län (Stocksund, Danderyds förs, db nr 10).
 • Rikard Gustaf, född 1885-01-06 i Stockholm. Sjökadett 1900-10-01 sjökaptensexamen 1908-05-00. Köpman i Stockholm 1908–1910, i Detroit, Mich., USA, 1910–1917, i Stockholm 1917–1921, åter i Detroit 1921–1927 och ånyo i Stockholm 1927. Död 1941-07-16 i Stockholm (Engelbrekt förs, Stockholm db nr 198). Gift 1:o 1913-06-28 i Detroit med Edna Alice Neel, från vilken han blev skild, född 1890-06-23. Gift 2:o 1925-07-23 i Detroit med Gertrud Mary Murphey, född 1900-02-19 i Union City, Ind., USA, dotter av Robert Murphey och Mary Henrietta Hennigan.
 • Maude, född 1887-07-24, i Karlskrona. Död 1967-08-25 i Stockholm, Oscars förs (db). Gift 1907-01-29 i Stockholm med stadsmäklaren och Uruguays generalkonsul i Stockholm, RVO, Johan Oskar Samuel Blixén, född 1877-10-11 i Stockholm. Död 1949-07-17 i Stockholm (Oscars db nr 214).

TAB 24

Ludvig Percival (Percy) (son av Gustaf Ludvig, tab 18), född 1861-08-03 på Ymsjöholm. Elev vid sjökrigsskolan 1875-09-30. Utexaminerad 1882. Underlöjtnant vid flottan s. å. 23/11. Löjtnant 1887-07-13. Kapten 1893-11-10. RSO 1902-12-01. RRS:tStO2kl s. å. Kommendörkapten av 2. gr. 1905-01-27. RPrRÖO3kl 1908-08-00. Kommendörkapten av 1. gr. 1910-10-21. Död 1919-01-02 i Stockholm, Skeppholms förs (db). Gift 1887-09-10 i Karlskrona (Amiralitetsförs) med Anne-Sofie Katinka Peyron, född 1867-09-06 i nämnda stad, död 1949-11-15 i Stockholm (Skeppholms förs), dotter av konteramiralen Svante Edvard Knut Peyron (se friherrliga ätten Peyron) och Katinka Caren Aleta Due.

Barn:

 • Knut Gustaf, född 1888. Kapten. Se tab 25.
 • Wathier Percival (Percy), född 1891. Kapten. Se tab 26.
 • Edvard Patrik, född 1895. Löjtnant. Se tab 27.

TAB 25

Knut Gustaf (översiktstab 9, son av Ludvig Percival, tab 24), född 1888-06-16 i Karlskrona. Sjökadett. Elev vid sjökrigsskolan. GMfbg 5. storleken 1908-02-00. Utexaminerad s. å. 26/10. Underlöjtnant vid flottan s. å. 30/10. Löjtnant 1912-10-25. Kapten i flottan 1918-08-30 och vid flottan 1919-01-24 fr o m s. å. 1/2. RSO 1929-06-06. KSpMerNavO2kl. Kommendörkapten av andra graden i flottan 1933-12-08 RVO 1935-06-06. Kommendörkapten av andra graden vid flottan 1936 14&2. Kommendörkapten av första graden i marinen 1937-10-09. Kommendörkapten av första graden vid flottan 1938-05-20. Gift 1914-03-07 i Göteborg (Slöta förs, Skaraborgs län, vb) med Ebba Torborg'' Sjöholm, född 1891-10-08 i Göteborg. Dotter av överdirektören Johan Sjöholm och Anna Persson.

Barn:

 • Ebba Anna Katinka, född 1915-01-18 i Stockholm, Skeppholms, död 1925-11-30 i Karlskrona, Amiralitetsförs (db).
 • Knut Gustaf Johan Percival, född 1920-06-02 i Stockholm.

TAB 26

Wathier Percival (Percy) (översiktstab 9, son av Ludvig Percival, tab 24), född 1891-02-21 i Karlskrona. Sjökadett 1905-10-01. Sjöofficersexamen 1911-10-25. Underlöjtnant vid flottan s. å. 27/10. Löjtnant därst. 1915-12-31. Kapten 1920-10-29. Adjutant vid Sjökrigsskolan. RSO 1932-06-06. RVO 1938-11-15. Kommendörkapten av andra graden i marinen 1941-08-30. Gift 1913-10-04 i Johannes förs, Stockholm (vb) med Margareta Matilda Liliane (Lili)'' Schard, född 1893-02-12 i Metz, Lothringen. Dotter av kassadirektören i Generalstabens litografiska anstalt Louis Fredrik Sebastian Schard och Gerda Börtzell (se adl. ätten Börtzell nr 2211).

Barn:

 • Ludvig Percival Algernon (Percy), född 1915-05-23 i Stockholm
 • Knut Johan Axel, född 1917-01-11 i Stockholm.
 • Gerda Marianne Elisabet, född 1919-10-24 i, Skeppholms förs, Stockholm (fb).

TAB 27

Edvard Patrik (översiktstab 9, son av Ludvig Percival, tab 24), född 1895-05-19 i Karlskrona. Studentexamen i Stockholm 1914. Fänrik vid flottan 1919-09-27. Löjtnant därst. 1921-09-30. RChilAM. Kapten i flottan 1934-09-28. Kapten vid flottan 1935-10-08. RSO 1940-06-06. Gift 1:o 1920-09-23 i Jakobs kyrka i Stockholm med Margareta'' Steinwall, född 1900-11-22 i Stockholm. Död 1935-03-22 i Stockholm (Skeppsholmens förs db nr 12). Dotter av direktören Georg Vilhelm Steinwall och Ester Myrstedt. Gift 2:o 1937-10-15 i Köpenhamn (Nikolai förs, Örebro vb nr 179) med Märta Lindin, född 1915-03-24 i Nikolai förs, Örebro län. Dotter av direktören Axel Lindin.

Barn:

 • 1. Gunvor Margaretha, född 1921-07-18 i Skeppsholms förs, Stockholm (fb).
 • 1. Jan Edvard Georg Percival, född 1922-11-17 i Stockholm
 • 1. Anne-Marie Louise, född 1926-12-28 i Stockholm

TAB 28

John William Patrik (översiktstab 8, son av Adolf Ludvig, tab 17), född 1828-06-09 Källtorp. Kadett vid Karlberg 1842-09-03. Avgången från krigsakademien s. å. 6/10. Student i Uppsala 1847-06-04. Furir vid Svea livgarde s. å. 19/10. Officersexamen 1849-02-27. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 27/3. Löjtnant 1851-04-22. Kapten 1859-07-30. RNS:tOO 1862-09-09. Avsked ur krigstjänsten med majors n. h. o. v. 1865-01-17. Död 1903-02-26 i Örebro. Ägde Nybyholm i Enköpings-Näs socken, Uppsala län 1864–1873 och Sjöberg i Björsäters socken, Skaraborgs län 1874–1881. Gift 1857-08-23 i Vårdnäs kyrka Östergötlands län med grevinnan Hedvig Anna Maria Falkenberg af Bålby, född 1837-08-29 Karstorp, död 1885-04-14 i Örebro och begraven i nämnda stad, dotter av kammarherren greve Henrik Georg Falkenberg af Balby nr 97, och grevinnan Christina Mörner af Morlanda nr 62.

Barn:

 • Hedvig Lovisa Christina, född 1860-05-02 i Stockholm. Död 1938-06-21 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, db nr 149). Gift 1882-01-31 i Örebro med godsägaren, RNO, RVO, filosofie jubeldoktorn William'' Dickson, född 1845-10-29 i Göteborg, död 1926-11-26 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db).
 • Patrik Adolf Henrik, född 1862. Major. Död 1921. Se Tab. 29.
 • Johan Gotthard Hugo (John), född 1866. Överstelöjtnant. Död 1926. Se Tab. 31.

TAB 29

Patrik Adolf Henrik (översiktstab 8, son av John William Patrik, tab 28), född 1862-04-07 i Stockholm. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1879-10-28. Mogenhetsexamen i Örebro 1881-06-04. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1883-05-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. a. 25/5. Löjtnant 1890-12-05. Ryttmästare 1903-02-16. RSO 1904-07-09. Avsked 1912-04-19. Major i armén 1919-04-25. Död 1921-02-17 i Malmö. Gift där 1890-09-17 med Christina (Tinas) Richter, född 1871-01-25 i Simrishamn, död 1926-05-29 i Stockholm, fosterdotter till ryttmästaren Mauritz Richter och Augusta Åberg.

Barn:

 • Patrik Mauritz, född 1891-10-04 i Malmö, liksom syskonen. Se Tab. 29A.
 • Guy Wathier, född 1893-09-10.
 • Maud Hedvig Augusta, född 1898-03-04, död 1899-01-02 i Malmö.
 • Mary Hedvig Augusta, född 1903-06-03. Gift 1930-10-12 i Köpenhamn (vb 216), Engelbrekts förs, Stockholm med Amanuensen, jur kanditat Kurt Erik Alfred Björklund, född 1901-10-04.

TAB 29A

Patrik Mauritz (översiktstab 8, son av Patrik Adolf Henrik tab 29), född 1891-10-04 i Malmö Garnisonsförs, liksom syskonen. Studentexamen i malmö 1910-06-08. Student i Lunds universitet 1911-10-24. Reservofficersexamen 1912-08-27. Underlöjtnant i kronprinsens husarregementes reserv s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1916-08-04. Jur. kandidat 1917-05-31. Extra ordinarie notarie i skånska hovrätten s. å. 13/8. Amanuens i Civildepartementet 1920-01-09. Extra ordinarie notarie i Telegrafstyrelsen s. d. Avsked från ovann. regementets reserv 1922-06-15 (EÄ s. å. 15/8). Amanuens i kommunikationsdepartementet s. å. 1/7. Notarie i Telegrafstyrelsen 1929. Filosofie kandidat examen vid Stockholms högskola 1935-05-29. Gift 1933-07-30 i Köpenhamn (Nacka förs, vb) med Märta Olivia Viktoria Blomberg, född 1901-08-20 i Solna förs, Stockholm. Dotter av lagerchefen Johan Victor Blomberg och Anna Olivia Ericsson.

Barn:

 • Margareta Hedvig Christina, född 1936-04-09 i Stockholm, Oscars förs (fb nr 116). Studentexamen v. Statens normalskola 1955-05-02. Gift med lantmästaren Johan Axel Hugo Wattrang nr 848 (T18 Ö5), född 1925-07-01 i Stockholm. Son av majoren Nils Adolf Wattrang nr 848 och Agnes Josefine Elisabeth, född Hamilton.

TAB 29B

Guy Wathier (översiktstab 8, son av Patrik Adolf Henrik tab 29), född 1893-09-10. Studentexamen 1912-06-17. Volontär vid Smålands husarregemente s. å. 18/6. Elev vid krigsskolan 1913. Utexaminerad 1914-12-19. Underlöjtnant vid Skånska husarregementet s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1918-02-22. Gymnastikdirektörsexamen 1921-06-22. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 (EÄ 1927-06-03) fr o m 1928-01-01. Ryttmästare i regementet 1929-12-06. Ryttmästare på övergångsstat vid Skånska kavalleriregementet 1941-07-31. Avsked från Kavalleriet 1943-10-01. RSO 1943-11-15. Gift 1926-06-22 i Högestads kyrka i förs med samma namn, Malmöhus län (Stockholm, Hedvig Eleonora förs, vb) med sin kusin, grevinnan Irma Siri Elisabet Hamilton nr 86, från vilken han blev skild gm Södra Roslags doms. HR:s dom 1951-11-19, född 1901-10-27 i Örebro. Under 10 år yjm i Riksbanken. Dotter av majoren i armén, greve Gustaf Ludvig Hamilton och Siri Matilda Lovisa Steuch nr 1582.

Barn:

 • Maud Florence Irma, född 1930-10-10 i Stockholm, Engelbrekts förs (fb). Sekreterare.
 • Bride Siri Christina, född 1933-11-03 i Stockholm, Engelbrekts förs (fb). Journalist, fotograf. Gift 1958-03-22 i Oscarskyrkan, Stockholm (Oscars förs, Stockholm, vb) med redaktören Bo Erik Waldemar Erikson från vilken hon blev skild gb Svartlösa tr 1973-01-31, lkr 7/2, född 1932-01-05 (Bromma förs, Stockholm, fb). Son av tjänstemannen Valdemar Eriksson o. Ronanna Erika Charlotta, född Eriksson.

TAB 30

Gustaf Ludvig (översiktstab 11, son av John William Patrik, tab 28), född tvilling 1866-04-23 Nybyholm. Volontär vid livregementets husarkår 1885. Mogenhetsexamen s. å. 29/5. Sergeant 1886-05-29. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid nämnda kår, numera livregementets husarer s. å. 31/10. Löjtnant därst. 1896-10-02. Ryttmästare 1906-10-05. RSO 1907-12-01. BMilK1kl 1909. RJohO 1910. RBKrO 1911. GV:sOlM 1912. Major i armén 1915-08-27. Avsked från stat samt major i livregementets husarers reserv 1916-08-30. ÖRKHt2kl med krigsdek. 1919. PrRKM 2 o 3kl. Död 1938-07-13 i Stockholm (Oscars förs, db nr 191). Gift 1896-03-24 i Östermalms kyrka i Stockholm med Siri Matilda Lovisa Steuch, född 1877-10-11 i Stockholm, död 1915-03-09 i Enköping (Skövde förs, db), dotter av bruksägaren Mattias Steuch nr 1582, och Brita Lovisa Ödmark.

Barn:

 • Louise Hedvig Margareta, född 1898-09-04 i Örebro. Död 1953-03-11 (Oscars förs db, Stockholm). Gift 1:o 1919-06-06 i Stockholm (Danderyds förs, vb) med löjtnanten i Svea livgardes reserv, vice verkst. direktören i Söderberg & Haak aktiebolag, Uruguays konsul Pelle Gustaf Göte Söderberg, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1935-11-18, född 1893-11-23 i Stockholm. Gift 2:o 1942-09-14 i Stockholm (Friggeråkers förs, Skaraborgs län, vb nr 6) med direktören Axel Ragnar Appelkvist, född 1894-03-09. Direktör för Arakoncernen, Stockholm. RVO. Död 1944-06-28. Gift 3:o 1946-01-27 (Oscars förs, Stockholm vb nr 26) med tandläkaren Einar Gustaf Georg Levion, i h. 3:e gifte, född 1885-06-20. Död 1964-05-18 i Karlstads förs
 • Hedvig Siri Christina, född 1900-03-19 i Örebro. Död 1946-12-22 i Linköping (Domk. Db nr 362). Gift 1:o 1919-09-30 i Stockholm med godsägaren, greve Erik Gustaf Alfred Piper, från vilken hon blev skild genom Vemmenhögs, Ljunits o Herrestads domsagas häradsrätts utslag 1928-10-29, född 1891. Gift 2:o 1935-06-08 i Stockholm (Oscars vb 104) med ryttmästaren Soldan Carl Fredrik Henningson Ridderstad, i hans 2:a gifte, född 1887-10-18. Död 1971-04-24 i Linköping.
 • Irma Siri Elisabet, född 1901-10-27 i Örebro. Död 1972-11-08. Gift 1926-06-22 i Högestads kyrka Malmöhus län med sin kusin, löjtnanten, greve Guy Walhier Hamilton, född 1893. Död 1956-05-24 (Danderyds förs, Stockholms län, db) från vilken hon blev skild gm S. Roslags doms. HR:s dom 1951-11-19.
 • Florence Gudule Henrietta, född 1909-03-15 i Stockholm (Skövde förs, fb), död 1920-02-26 i Djursholm, Danderyds förs (db).

TAB 31

Johan Gotthard Hugo (John) (översiktstab 11, son av John William Patrik, tab 28), född tvilling 1866-04-23 Nybyholm. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1887-12-22. Mogenhetsexamen s. å. 16/12. Sergeant vid nämnda regemente 1889-05-31. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid regementet s. å. 13/11. Löjtnant därst. 1896-09-04. Kapten 1907-06-14. RSO 1912-06-06. Major 1915-12-03. Avsked från stat samt överstelöjtnant i armén 1921-04-22. Död 1926-01-01 i Stockholm, Oscars förs (db). Gift 1896-09-23 i S:t Olai kyrka i Norrköping med Marie-Louise Roos, född 1875-07-27 i nämnda stad, död 1927-10-18 i Sth., Oscars förs (db), dotter av grosshandlaren och konsuln Rikard Roos och Ida Lyon.

Barn:

 • Alice Hedvig Ida, född 1900-09-30 i Norrköping, död 1926-10-19 i Stockholm, Oscars förs (db). Gift 1922-02-11 i Wiesbaden med reservlöjtnanten, finske friherren Herman August Edvard Hugo Standertskjöld, från vilken hon 1923 blev skild, född 1902.

TAB 32

Hugo David (översiktstab 12, son av Adolf Ludvig, tab 4), född 1789-01-05 Danbyholm. Vice häradshövding. Död 1863-09-19 på Hönsäter och begraven på Österplana kyrkogård. Ägde Hönsäter i Österplana socken, Hjälmsäter och Bosgården i Medelplana socken, Blomberg i Husaby socken, Österäng, Gastorp och Ullstorp i Forshems socken, samt Malma i Fullösa socken (alla i Skaraborgs län). Gift 1:o 1813-02-05 i Stockholm med sin broders svägerska, stiftsjungfrun Gustava Carolina von Strokirch, född 1792-03-03 på häradshövdingebostället Klämestorp i Vartofta härad Skaraborgs län, död 1814-01-09 på Blomberg, dotter av presidenten Henning Adolf von Strokirch, friherre von Strokirch, och hans 2:a fru Fredrika Lucia Gyllenhaal. Gift 2:o 1816-06-27 på Kjörtingsberg i Viby socken, Örebro län med sin en annan broders svägerska, stiftsjungfrun Maria Charlotta von Hofsten, född 1795-04-29 Valåsen, död 1874-05-10 på Uppsala slott och begraven å Österplana kyrkogård, dotter av hovjunkaren Bengt von Hofsten, och Christina Lovisa Geijer.

Barn:

 • 2. Ett barn, död strax.
 • 2. Eva Gustava Carolina, född 1818-08-07 i Husaby socken, död ogift 1853-09-06.
 • 2. Adolf Ludvig, född 1820. Landshövding. Död 1896. Se Tab. 33.
 • 2. Bengt Hugo Archibald, född 1821-04-20 på Blomberg. Student i Uppsala 1837-10-27. Teol. examen s. å. 27/10. Furir vid Västgöta regemente 1838-09-10. Avsked 1839-03-08. Furir vid Västgötadals regemente s. å. 12/3. Officersexamen s. å. 7/5. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 23/12. Kansliexamen 1840. Attaché i Wien 1841–1842. Åtföljde generalen greve C. G. Löwenhielm vid dess ambassad till Paris för att notificera konung Carl XIV Johans död 1844-03-00. Stabsadjutant vid 3. militärdistriktets stab 1847–1853. Deltog i nämnda egenskap i kommenderingen till Fyen 1848. Löjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/11. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps beredningsutskott 1856-08-04–1865. Kammarherre hos änkedrottning Desideria 1853-05-04. Avsked ur krigstjänsten 1854-03-07. Tjänstfri vid hovet 1860. Ledamot av Skaraborgs läns landsting 1863. Ledamot av prästerskapets löneregleringsnämnd i Skara stift 1864. Statsrevisor 1866. Avreste s. å. på uppdrag av lantbruksakademien till England för att ordna exporten av ladugårdsalster till detta land. RNO s. å. 3/7. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1867–1875. Skaraborgs läns Hush stora GM 1866-04-03. Ordförande i nämnda hushållningssällskap 1867-08-05–1892. LLA 1867. KVO1kl 1871-08-02. Hedersledamot av nämnda hushållningssällskap 1876-08-07. HLLA 1887-10-28. GMiqml18 storl. 1891-04-17. Död 1892-11-30 på Blomberg och begraven på Husaby kyrkogård. Ägde Hjälmsäter, vilken egendom han 1866 försålde till sin broder Wathier Gilbert, samt, jämte sina bröder, Österäng, Malma och Gastorp, vilka egendomar sedermera jämväl försåldes, ävensom Blomberg, vilken egendom han av sin broder Adolf Ludvig inköpte 1863. Gift 1:o 1854-08-13 med grevinnan Charlotta Beata Lovisa Hamilton, född 1832-02-13 Huseby, död 1855-01-20 på Hönsäter och begraven på Österplana kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten, greve Hugo Didrik Hamilton och grevinnan Hedvig Charlotta Jacquette Piper. Gift 2:o 1861-05-26 Björneborg med Sofia Nordenfeldt, född 1827-10-02 på nämnda egendom, död 1891-11-26 på Blomberg och begraven på Husaby kyrkogård, dotter av kammarherren Olof Nordenfelt, och Sofia Waern.
 • 2. Malkolm Valter, född 1825. General. Död 1903. Se Tab. 40.
 • 2. Vilhelm Gotthard, född 1828. Godsägare. Död 1896. Se Tab. 45.
 • 2. Gustaf Axel Knut, född 1831. Professor. Död 1913. Se Tab. 49.
 • 2. Wathier Gilbert, född 1837. Godsägare. Död 1914. Se Tab. 55.

TAB 33

Adolf Ludvig (översiktstab 18, son av Hugo David, tab 32), född 1820-01-13 Blomberg. Student i Uppsala 1837-10-27. Filosofie kandidat examen 1843-12-06. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1844. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet s . Genomgick lantbruksinstitutet i Hohenheim vid Stuttgart 1844–1845. Promov. till filosofie doktor 1845-06-16. Ordförande i Skaraborgs läns hushållningssällskap 1856-08-04–1862. LLA 1859-04-16. Statsrevisor s. å. Ordförande i statsrevisionen s. å. RNO 1860-05-05. Landshövding i Uppsala län och ståthållare på Uppsala slott 1862-09-19. Skaraborgs läns Hush stora GM s. å. 8/11. Hedersledamot av sällskapet s. d. Ordförande i direktionen för Uppsala läns hospital 1862–1893. Ordförande i sistnämnda lans hushållningssällskap 1862–1894-01-26 och dess hedersledamot 1894-01-26. Ordförande i kommittén för veterinärväsendets ordnande 1863-11-13. Ordförande i direktionen för Ultima lantbruksinstitut 1864-05-06–1895-01-01. KNO 1866-07-03. KmstkNO 1879-12-01. Korresponderande ledamot av »Associatione generale para la reforma penitentiaria en España» 1880-01-20. HLVS 1883-05-16. Uppsala HushGM 1888-01-26. HLLA 1889-02-01. Avsked från landshövdingeämbetet 1893-06-02. Filosofie jubeldoktor 1895-05-31. Död 1896-12-24 i Uppsala. Ägde Blomberg i Husaby socken, Skaraborgs län 1844–1863. Gift 1847-01-13 i Stockholm med Johanna Ulrika Agnes Geijer, född 1824-07-07 i Uppsala Domkyrkoförsml (fb), död 1885-07-07 på Uppsala slott och begraven å Uppsala kyrkogård, dotter av professorn Erik Gustaf Geijer och Anna Elisabet Lilliebjörn.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1848-03-02 på Blomberg, död 1913-02-24 i Borås (db 43). Hon har av trycket utgivit I solnedgången. Minnen och anteckningar från Erik Gustaf Geijers senaste levnadsår, I–III (1910–1912). Gift 1876-09-02 på Uppsala slott med provinsialläkaren Gustaf Vilhelm Geete, född 1841, död 1916-05-01 i Åsby förs, Östergötlands län (db).
 • Hugo Erik Gustaf, född 1849. För detta landshövding. Död 1928. Se Tab. 34.
 • Adolf Ludvig, född 1851. Kapten. Död 1889. Se Tab. 36.
 • Agnes, född 1852-09-30, död 1857-09-00.
 • Knut Archibald, född 1855. Landshövding. Död 1930. Se Tab. 38.
 • Valter David, född 1857-05-14 på Blomberg. Elev vid sjökrigsskolan 1870. Död 1873-08-11 genom drunkning under en sjöresa till Ostindien.
 • Eva Sofia, född 1859-08-30 på Blomberg. Död 1945-04-17 på Lilla Viby, Sollentuna förs (db nr 40). Gift 1884-01-15 på Uppsala slott med före detta översten Vilhelm Ernst von Krusenstierna, född 1846, död 1931.
 • Agnes Elisabet, född 1862-03-17 på Blomberg, död s. å. 21/7 och begraven på Husaby kyrkogård.

TAB 34

Hugo Erik Gustaf (översiktstab 14, son av Adolf Ludvig, tab 33), född 1849-08-21 Blomberg. Mogenhetsexamen i Uppsala 1869-05-19. Student därst. s. å. Jur. filosofie examen 1871-04-01 samt jur. kandidat examen 1878-09-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 16/9. Vice häradshövding 1880-05-31. Notarie i riksdagens bevillningsutskott 1881–1882. Sekreterare hos samma utskott 1883–1884. RSpCIII:sO 1883-07-30. Sekreterare i kommittén för kommerskollegii ombildning s. å. Erhöll K. M:ts uppdrag att i utlandet taga kännedom om därvarande patent- och registreringsmyndigheters organisation 1884-05-16 samt att vidtaga förberedande åtgärder för organiserandet av en patentmyndighet s. å. 10/10. T. f. chef för k. patentbyrån s. å. 7/11. Sekreterare i kommittén ang. industri- och handelskamrar 1885. De förenade rikenas ombud vid patentkongressen i Rom 1886. RNS:tOO s. å. 28/8. Ledamot av arbetarförsäkringskommittén s. å. 19/11. RNO 1887-12-01. Stadsfullmäktig i Stockholm 1888-03-21–1893-04-01 och 1896-03-20–1900. De förenade rikenas ombud vid patentkongressen i Madrid 1890. Sekreterare i nationalekonomiska föreningen s. å. 18/12. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1891–1893 och 1897–1901. Ledamot av nya arbetarförsäkringskommittén 1891-10-30–1893. Ordförande i den av överståthållaren tillsatta kommittén för utredande av förhållandena rörande arbetslösheten i Stockholm 1894-02-23. KV02kl 1895-05-15. Ordförande i kommittén för omorganisation av Stockholms fattigvård s. å. 24/5. T. f. överdirektör och chef för patent- och registreringsverket s. å. 29/11. Ledamot av kommittén för utredning av rikets fasta försvar 1897-05-14–1898, av kommunalskattekommittén 1897-10-15–1900. Överdirektör och chef för nämnda ämbetsverk 1898-11-18. KVO1kl s. å. 1/12. Landshövding i Gävleborgs län och ståthållare på Gävle slott 1900-03-31. Ordförande i Gävleborgs läns hushållningssällskap 1900–1918 och erhöll sällskapets medalj i guld 1913-12-08. Ordförande i Gävleborgs läns skytteförbund och erhöll förbundets medalj i guld 1911-08-19. Ordförande i kommittén för omorganisation av lantpolisen 1901–1902. KNO1kl 1902-06-16. Ordförande i universitetsexamenskommittén 1902-10-17–1906, i aktiebolag Svenska lantmännens bank, i styrelserna för brandförsäkringsaktiebolag Viktoria, Ostkustbanans aktiebolag samt Örebro–Köpings och Oxelösund–Flen–Västmanlands järnvägar. Ordförande i Gävleborgs läns skogs vårdsstyrelse 1903-08-21. RPrRÖO2kl 1905-07-13. Svensk ordförande i svensknorska renbeteskommissionen 1907-10-17. LLA s. å. Statsråd och chef för civildepartementet 1907-12-04–1911-10-07. Ledamot av riksdagens 1:a kammare sedan 1908, dess talman sedan 1916. RPrRÖO1kl 1908-08-03. RRS:tAO1kl 1909. KmstkNO 1910-01-15. HLLA 1914. Ordförande i statens livsmedelskommission 1914–1917. Ledamot av sociala rådet 1916. RoKavKMO 1918-06-06. Avsked från landshövdingämbetet i Gävleborgs län s. å. 18/9. Ordförande i styrelsen för Örebro–Köpings järnväg 1924-06-06 och i styrelsen för Ostkustbanan s. å. Han har av trycket utgivit Min farfars journal (1809–1811) samt Anmärkningar och anteckningar (1923). Har ägt del i Högfors bruk i Karbennings socken jämte underlydande egendomar Västmanlands län. Död 1928-01-27 i Karbennings socken, Västmanlands län (db 23) och begraven där (Stockholm, Engelbrekts förs, db). Gift 1881-09-08 på Högfors med friherrinnan Elvine Åkerhielm af Blombacka, född 1857-04-26 på nämnda egendom, död 1915-11-02 i Gävle (db), dotter av landshövdingen, friherre Hans Samuel Knut Åkerhielm af Blombacka nr 232, och Maria Ulrika Josefina Björkman.

Barn:

 • Adolf Ludvig Knut, född 1882. Överste. Död 1919. Se Tab. 35.
 • Agnes Josefina Elisabet, född 1884-04-30 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Död 1966-06-18 i Karbennings förs, Västmanlands län (db). Gift 1911-10-20 i Stockholm, Engelbrekts förs (vb) med kaptenen Nils Adolf Wattrang, född 1882.
 • Agnes Elvine Margareta, född 1885-09-21 på Högfors. Död 1972-10-02 i Stockholm. Gift 1908-03-02 i Oscarskyrkan i Stockholm (Engelbrekts förs, vb) med kaptenen Carl Gustaf Fredrik Lagercrantz, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-10-12, född 1883. Bankdirektör.
 • Agnes Anna Florentina (Florrie), född 1888-06-24 i Stockholm.
 • Agnes Viveka Aimée, född 1891-06-16 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1911-05-27. Död 1917-01-13 i Gävle (Karbennings förs, Västmanlands län, db). Gift 1916-07-29 med filosofie doktorn Johan Fredrik Paasche från Norge, i hans 1:a gifte, född 1886-02-03. Professor. Omg. 1928-11-10 i Stockholm, Kungsholm med grevinnan Eva Christina Mörner af Morlanda, tab 46, född 1889-10-02.

TAB 35

Adolf Ludvig Knut (översiktstab 14, son av Hugo Erik Gustaf, tab 34), född 1882-10-30 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1900-05-15. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente 1900-06-02. Sergeant 1901. Elev vid krigsskolan s. å. i sept. Utexaminerad 1902-11-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/12. Löjtnant därst. 1905-08-11. Genomgick allm. artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan. RRS:tStO3kl 1909. Avsked med tillstånd att inträda i regits reserv 1910-08-31. Kapten i Svea artillerireg:s reserv 1915-07-02. Överste i Finlands armé 1918 och deltog i Finlands frihetsstrid. RFFrK2, 3 o. 4kl, TammersforsM. Avsked ur finsk tjänst s. å. Död 1919-02-22 i Stockholm (Karbennings förs, Västmanlands län, db). Gift där, Kungsholms förs (vb) 1909-10-12 med stiftsjungfrun, grevinnan Ebba Maria Augusta Mörner af Morlanda, född 1887-04-23 i nämnda stad. Dotter av professorn, greve Carl Axel Hampus Mörner af Morlanda nr 60, och Fanny Viktoria Christina Ekengren.

Barn:

 • Hugo Vilhelm Carl Hampus, född 1910-09-25 i Stockholm.
 • Christina Elisabet, född 1912-09-12 Bjurfors (fb). Gift 1938-06-05 i Nysunds kyrka med amanuensen Carl-Adam Götrik Carlsson von Schéele, född 1908-06-30.
 • Eva Agneta, född 1914-03-26 på Hörnsjö i Nordmalings socken, Västerbottens län (Västra Färnebo förs, Västmanlands län, fb).
 • Viveka Fanny Elvine, född 1915-08-17 på Hörnsjö (Västra Färnebo förs, Västmanlands län, fb).

TAB 36

Adolf Ludvig (översiktstab 14, son av Adolf Ludvig, tab 33), född 1851-02-14 Blomberg. Elev vid sjökrigsskolan 1867. Utexaminerad 1873. Underlöjtnant vid flottan s. å. 17/10. Löjtnant 1876-11-10. Kapten 1885-12-23. Död 1889-12-16 i Enköping och begraven på Karbennings kyrkogård, Västmanlands län. Gift 1883-09-12 på Högfors bruk i Karbennings socken med sin broders svägerska, friherrinnan Ebba Augusta Eugenia Åkerhielm af Blombacka, född 1862-07-04 på Högfors, död 1934-02-05 å Vårbacka vid Högfors, Västmanlands län (Karbennings förs, Västmanlands län, db), dotter av landshövdingen, friherre Hans Samuel Knut Åkerhielm af Blombacka nr 232, och Maria Ulrika Josefina Björkman. Änkegrevinnan Hamilton ägde del i Högfors bruk och underlydande egendomar vilka försåldes 1917.

Barn:

 • Eva, född 1884-06-06 i Karlskrona.
 • Valter Hugo, född 1885. Civilingenjör. Se tab 37.
 • Ebba Margareta, född 1887-08-24 på Högfors. Gift 1911-06-20 i Uppsala (Stockholm, Johannes förs, vb) med majoren Nils Henrik Knut Wattrang, född 1881, död 1926.

TAB 37

Walter (EÄ Valter) Hugo (översiktstab 14, son av Adolph Ludvig, tab 36), född 1885-06-23 på Högfors bruk i Karbennings förs (EÄ socken), Västmanlands län. Mogenhetsexamen i Uppsala 1904. Elev vid tekniska högskolan s. å. Utexaminerad 1909. Civilingenjör. Anställd vid Göteborgs stads byggnadskontor 1909–1910. Praktiserande ingenjör inom byggnadsfacket i New York 1910–1911. Anställd vid Stockholms gasverks nybyggnader 1912. Byråingenjör vid Stockholms stads lantegendomsnämnd 1912–1914. Anställd hos Kreuger & Tolls byggnadsaktiebolag 1914–1919. Sedan 1919 egen verksamhet. Lärare vid Tekniska institutet 1926. LSTF 1908–1932. Gift 1913-05-01 i Gävle förs (vb) med Elisabet Fyhrvall, född 1889-10-17 i Gävle. Dotter av lektorn vid Gävle högre allm. läroverk Carl Oskar Fyhrvall och Martina Malvina Ulrika Troilius.

Barn:

 • Jeanna Eva Margareta, född 1920-01-09 i Djursholms-Ösby i Danderyds förs (fb).

TAB 38

Knut Archibald (översiktstab 13, son av Adolf Ludvig, tab 33), född 1855-11-02 på Blomberg. Mogenhetsexamen i Uppsala 1874-05-25. Student därst. s. å. Jur. preliminär examen 1876-12-13 och examen till rättegångsverken 1881-09-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 19/9. Vice häradshövding 1883-05-03. Länsnotarie i Uppsala län 1887-01-31. Sekreterare i nämnda läns landsting s. å. Landssekreterare i Uppsala län 1902-04-29. RNO 1908-06-16 t. f. landshövding i Uppsala län 1914-02-28. KNOlkl 1916-06-06. T. f. landshövding i Kronobergs län 1917-04-10 och i Västmanlands län 1920-11-05–1921-10-00. Landshövdings namn 1921-10-13. Avsked från landssekreterarbefallningen 1922-11-03. Död 1930-06-07 i Stockholm, Maria sjukhus förs (db 111). Gift 1889-03-19 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län med Alice Evelina Abramson, född 1861-02-06 i Göteborg, död 1926-10-03 i Uppsala, dotter av grosshandlaren Leopold Abramson och Fanny Hartwig.

Barn:

 • Kate Adolfina Amalia, född 1890-02-22 i Uppsala. 1907 studentexamen i Uppsala. Filosofie kandidat 1913-12-15 i Uppsala. Gift 1915-02-06 med sekreteraren, friherre Sten Edvard William Gordon Stiernstedt, född 1885. Filosofie hedersdr, jur kandidat.
 • Alice Elin Agnes, född 1894-11-30 i Uppsala. 1913 studentexamen vid Elementärläroverket för flickor i Uppsala. Död 1936-04-21 i Stockholm, Danderyds förs (db18) och begraven i Uppsala. Gift 1920-11-14 i Trefaldighetskyrkan i Uppsala med bergsingenjören Kjell Magnus Tigerschiöld, född 1893 i hans 1:a gifte (gift 2:o 1938-10-04 i Nyköping med grevinnan Elisabeth Hedvig Magdalena Wachtmeister af Johannishus nr 25).

TAB 39

Bengt Knut Leopold (översiktstab 13, son av Knut Archibald, tab 38), född 1892-03-21 i Uppsala. Studentexamen 1909. Student i Uppsala s. å. Med. kandidat därst. 1913. Med. licentiatexamen 1917. Underläkare vid Sachska sjukhuset i Stockholm 1920. Med. doktor i Stockholm 1923. Assistant in pediatrics vid Harvarduniversitetet i Boston 1923. Instructor in pediatrics därst. 1925. Faculty instructor 1926. Physician to the Children's medical department vid Massachusetts allm. hospital i Boston s. å. Assistant professor in pediatrics vid Harvarduniversitetet 1927. Med. doktor associate professor vid university of Illinois. BFA. Med jubeldoktor. Död 1979-07-15 i Santa Fe, NM, USA. Gift 1915-06-05 i Uppsala med Elise Francisca Neovius, född 1891-12-20 i Helsingfors, Finland. Dotter av ingenjören Teodor Neovius och Adelheid Matilda Trüstedt.

Barn:

 • Knut Donald Bengtsson, född 1916-03-24 i Uppsala.
 • Alice Evelyn, född tvilling 1917-05-02 i Uppsala domk.förs (fb). MA. Gift 1938-06-15 i Chicako med D:r phil., professor v California State College Daniel John Jones, född 1914-08-30.
 • Kate Birgit, född tvilling 1917-05-02 i Uppsala domk.förs (fb). MA. Gift 1941-08-23 med dr phil. Victor H Regener, född 1913-08-25 i Berlin.
 • Margaret Matilde (Meg), född 1920-03-05 i Stockholm, Engelbrekts förs (fb). BA. M Ed. Lärarinna. Gift 1:o 1940-06-12 med Clarc Fuller Sergel, delägare i The Dramatic Publishing Co i Chicago, USA. Född 1920-10-01.

TAB 40

Malkolm Valter (översiktstab 15, son av Hugo David, tab 32), född 1825-10-24 på Blomberg. Kadett vid Karlberg 1841-10-05. Utexaminerad 1844-12-19. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1845-03-28. Gjorde med nämnda regemente kommenderingen till Fyen 1848. Löjtnant i armén 1851-04-22. Förordnad till generalstabsofficer s. å. 2/5. Löjtnant vid ovann. regemente 1854-08-11. Kapten i armén 1856-04-03. Åtföljde såsom adjutant generallöjtnanten greve Norra Gyldenstolpe på dess beskickning till Wien 1859-07-13. RÖJKrO3kl s. å. 31/7. RDDO 1860-06-23. Kapten vid förstn. regemente s. å. 4/7. Major i armén 1862-01-28. Stabschef i 3. militärdistriktet 1864-05-23–1870-08-02. RNS:tOO 1865-06-25. RSO 1867-06-04. LKrVA 1869-04-26. Överstelöjtnant i armén 1870-05-25. Major vid Västgöta regemente s. å. 2/8. Överstelöjtnant och 1. major vid Södermanlands regemente s. å. 10/9. Överste och chef för Västgöta regemente 1872-03-22. RNO 1874-11-20. Ordförande i styrelsen för Lidköping–Skara– Stenstorps järnvägsaktiebolag 1874–1886. Bevistade arméns fullmäktiges och krigsbefälets sammanträden 1878, 1883 och 1893. Beordrades att bevista höstmanövrerna i Frankrike 1880. OffFrHL s. å. 25/9. Ledamot av kommittéerna för upprättande av nytt tjänstgöringsreglemente för armén 1881–1884 och 1886–1890. KFrHL 1881-01-12. KSOlkl s. å. 1/12. Generalmajor i armén 1885-12-30, född född generalbefälhavare i 3. militärdistriktet s. d. KNS:tOO1kl 1886-12-01. Generalbefälhavare i 2. militärdistriktet 1887-11-25. Hedersledamot av nämnda militärdistrikts militärförening 1888. Hedersledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskap s. å. 15/1. Ledamot av kommittén för granskning av förslaget till ny härordning 1890–1891. KmstkSO 1890-12-01: generallöjtnant i armén 1892-12-02. Förordnad att vara inspektör för militärläroverken 1893-11-04. Avsked från generalbefälet i II. arméfördelningen 1893-11-10. Ordförandesuppleant i direktionen för arméns pensionskassa s. d. Förordnad till militärledamot av högsta domstolen s. å. 22/12. Suppleant i riddarhusdirektionen s. å. Styresman för krigsvetenskapsakademien 1894-10-16. Hedersledamot av 2. militärdistriktets militärsällskap s. å. 8/11. T. f. chef för II. arméfördelningen under arméfördelningschefens tjänstledighet 1895-04-22. Ordförande i utrustningskommissionen s. å. 24/12. Avsked från inspektörsbefattningen för militärläroverken samt förordnad att vara inspektör för trängen 1896-01-16. Ord. ledamot av riddarhusdirektionen s. å. General i armén 1898-12-22. RoKavKMO 1901-11-30. Död 1903-05-01 i Stockholm. Gift 1851-09-07 Areslöv s län med grevinnan Anna Aurora Eleonora Hamilton, född 1829-12-23 Huseby, död 1917-10-20 i Stockholm Oscars förs (db), dotter av överstelöjtnanten, greve Hugo Didrik Hamilton och grevinnan Hedvig Charlotta Jacquette Piper nr 46.

Barn:

 • Hugo David Malkolm, född 1855. Kommendör. Död 1907. Se tab 41.
 • Jakob Adolf, född 1857-05-03, död 1858-02-23.
 • Gustaf Archibald, född 1859. Överstelöjtnant. Död 1931. Se Tab. 42.
 • Axel Valter Hugo, född 1860-07-31 på Eckersholm i Byarums socken, Jönköpings län. Volontär vid Västgöta regemente 1879-03-20. Mogenhetsexamen 1880-05-19. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 25/11. Löjtnant 1889-05-01. Intendent av 3. klassen vid intendenturkaren 1894-12-31. Regementsintendent vid Upplands regemente 1895-01-01. Intendent av 2. klassen s. å. 3/5. Kapten i Västgöta regemente 1896-11-06. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1898-01-28. RVO 1904-12-01. Död ogift 1914-10-18 i Stockholm, Engelbrekts förs (db).
 • Anna Margareta Lovisa (Anne-Margrethe), född 1862-01-01 i Stockholm. Upprätthöll en vävskola i London 1892–1893. Föreståndarinna för Handarbetets vänners i Stockholm vävskola och reparationsinrättning för vävda tapeter 1894. ML et A 1908. Statsfru hos drottningen 1908-12-22. Död 1941-08-31 i Västerås. Gift 1906-07-12 i Stockholm med kammarherren, greve Fredrik Vilhelm Cronstedt, i hans 2:a gifte, född 1855. Död 1927-12-04.
 • Hedvig Anna'' Charlotta, född 1865 123/8 Mariedal, död ogift 1921-07-10 i Stockholm, Solna förs (db).
 • John Bernhard, född 1868. Major. Se tab 43.
 • Otto Ludvig, född 1870. Major. Se tab 44.
 • Jacquette Maria Anna, född 1871-12-21 Törnsäter. Död 1956-04-21 (Oscars förs, Stockholm, db). Gift 1896-08-05 i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm med kammarjunkaren Nils Tomas Vilhelm von Koch, född 1864. Död 1935.

TAB 41

Hugo David Malkolm (översiktstab 16, son av Malkolm Valter, tab 40), född 1855-10-08 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1870-09-30. Utexaminerad 1876. Underlöjtnant vid flottan s. å. 23/10. Genomgick specialkurs i minväsendet 1879–1880. Löjtnant 1880-08-27. Anställd i storbritannisk örlogstjänst 1880–1883. Kapten 1888-04-23. LÖS 1889. Ledamot av kommissionen för granskning av Sjökrigsskolans reglemente 1893-09-25. RVO s. å. 1/12. Ledamot av kommissionen för utarbetande av nytt reglemente för sjömanskårens skolor 1895. RSO 1896-12-01. OffTunNIO 1897. Kommendörkapten av 2. graden s. å. 26/3. KPS Bd'AOlgr 1898. Chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition s. å. 1/10. Kommendörkapten av 1. graden 1900-12-31. KNedONO 1903. Kommendör s. å. 30/9. KSO2kl 1905-12-01. Död 1907-02-12 vid Överjärva i Solna socken, Stockholms län. Gift 1888-07-17 i Karlskrona med grevinnan Hilda Lovisa Horn af Rantzien, född 1864-11-21 i Kristianstad. Dotter av landshövdingen, greve Nils Henning Rudolf Bernhard Horn af Rantzien nr 70, och Ulrika Gustava Charlotta Cornelia Siöcrona (se adliga ätten Sjöcrona nr 2273).

Barn:

 • Ellen Margaret, född 1889-12-16 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Biträde i riksförsäkringsanstalten 1916-12-22. Svensk mästarinna i fäktning o. medaljör i d:o v. Olympiska spelen i Antvarpen 1920.

TAB 42

Gustaf Archibald (son av Malkolm Valter, tab 40), född 1859-05-17 i Stockholm. Volontär vid Västgöta regemente 1879-03-20 mogenhetsexamen i Örebro 1880-06-07. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-29. Underlöjtnant i nämnda regemente s. å. 25/11. Transp. som underlöjtnant till Vendes artilleriregemente s. å. 30/12. Löjtnant 1886-05-21. Kapten 1895-09-28. RSO 1902-12-01. Major 1908-02-14. Överstelöjtnant 1913-04-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i regementets reserv 1915-04-24. Befälhavare för Ystads rullföringsområde. Död 1931-05-20 i Malmö (db 179) och begraven i Lund, S:t Pauli förs Gift 1:o 1888-10-19 i Kristianstad med friherrinnan Henriette Julie Ehrensvärd, från vilken han 1897-10-01 blev skild, född 1867-01-04 i Kristianstad, död 1962-05-12, Drottningsholm, Lovö förs Stockholms län (db), dotter av kammarherren, friherre Nils August Ehrensvärd nr 267 och Alida Maria Lovisa Elsner. Gift 2:o 1915-05-27, i Lund med Fredrika Elisabet Henrietta (Isse) Zickerman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1888-12-28 i Lund med kaptenen, friherre Otto Robert Klinckowström, född 1850, död 1906), född 1862-09-03 Skottlandshus s län, död 1942-07-14 (Malmö, S:t Pauli förs, db nr 219), dotter av underlöjtnanten i armén Vilhelm Mattias Zickerman och Gregoria Gustava Albertina Richter.

Barn:

 • 1. Louise, född 1890-03-17 i Kristianstad. Åldfru på Drottningholms slott fr 1947-09-01. GV:sMt 1951-05-24. Gift 1:o 1910-02-23 i Stockholm, Oscars förs (vb) med kaptenen, greve Charles Auguste Sixtensson Lewenhaupt, född 1881. Död 1936-04-23 i Stockholm (db 19) Djursholms Danderyds förs Gift 2:o 1940-10-14 i Djursholm, Dandr (vb 48) med kommersrådet Knut Abel Gunnar Dillner, född 1875-05-10, död 1942-04-16 i Djursholm (Säters stadsförs, Kopparbergs län, db nr 9).

TAB 43

John Bernhard (översiktstab 15, son av Malkolm Valter, tab 40), född 1868-10-08 Mariedal. Mogenhetsexamen 1888-10-08. Volontär vid Smålands husarregemente s. å. 9/6. Sergeant 1889. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1890-10-25. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s. å. 7/11. Elev vid ridskolan i Hannover 1896–1897. Lärare vid ridskolan å Strömsholm 1898–1903. Löjtnant i armén 1898-10-07. Löjtnant i nämnda regemente 1900-04-14. Ryttmästare 1908-01-31. RSO 1911-06-06. Chef för kavalleriofficersaspirantskolan 1912–1913. Suppleant i remonteringsstyrelsen 1912–1919. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i regementets reserv 1918-10-08. Major i armén s. d. Chef för remontdepån på Gudhem 1919-10-01. Överstelöjtnant i armén 1930-09-15. RNO 1935-11-25. Gift 1902-07-23 i Hälsingborg med Vera Berg von Linde, född 1875-04-30 i Malmö. Dotter av överstelöjtnanten Axel Adrian Berg von Linde nr 1917 och Valborg Lindström.

Barn:

 • Greta, född 1903-04-25 på Strömsholm. Stiftsjungfru.
 • Anna, född 1904-08-06 på Kullalyckan vid Eksjö. Stiftsjungfru. Lärarinna. Gift 1928-12-20 (vb 293) med löjtnanten Erik Drakenberg, född 1898-05-27.
 • Bride, född 1906-09-18 på Kullalyckan. Stiftsjungfru. SMsjv. Gift 1929-12-05 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb 260) med löjtnanten Eric Carl Lars Magnus Trozelli, född 1895-01-25. Ryttmästare. Död 1964-01-20 å Björnsnäs (Kvillinge förs, Östergötlands län, db).

TAB 44

Otto Ludvig (översiktstab 15, son av Malkolm Valter, tab 40), född 1870-08-10 Törnsäter. Mogenhetsexamen 1891-05-21. Volontär vid Jönköpings regemente s. å. 22/6. Sergeant 1892-06-20. Elev vid krigsskolan s. a. 16/8. Kammarpage hos konungen s. å. Utexaminerad från krigsskolan 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 24/11. Löjtnant därst. 1896-04-01. Genomgick sjukgymnastikkursen vid gymnastiska centralinstitutet 1894–1897. Sjukgymnast i Cannes 1897–1898 och i Zittau 1899–1900. Vik. gymnastiklärare vid högre allm. läroverket i Kalmar 1900-09-01–1902-03-01. Gymnastiklärare vid högre allm. läroverket i Halmstad 1902–1915, i Jönköping 1916–1917 och i Linköping 1920-05-25 s. å. 6/12. Kapten vid Jönköpings regemente 1907-06-14. Gift 1:o 1902-11-08 i Skövde med Ida Anna Adéle Wester, född 1866-01-08 på kaptensbostället Liden i Säters socken, Skaraborgs län, dotter av överstelöjtnanten Arvid Teodor Wester och Hildegard Sabina Solia Matilda Lindencrona nr 1579. Gift 2:o 1942-10-22 i Linköping (Domk.förs, vb 378) med Greta von Feilitzen, född 1892-06-02, Linköping.

Barn:

 • Anna Li-Charlolta Hildegard, född 1904-10-01 i Halmstad. Död 1936-06-01 i Spoleto i Italien.

TAB 45

Vilhelm Gotthard (översiktstab 17, son av Hugo David, tab 32), född 1828-12-14 Hönsäter. Ägde Törnsäter i nämnda socken. Död där 1896-08-19. Gift 1865-03-16 på Östanå bruk i Nyeds socken, Värmlands län med friherrinnan Maria Aloysia Barbara Fleetwood, född 1844-08-03 Kristineberg i Stockholm, död 1878-12-12 på Törnsäter (db) och begraven på Österplana kyrkogård, dotter av generaladjutanten, friherre Carl Gustaf Fleetwood, och ungerska baronessan Aloysia von Geymüller.

Barn:

 • Eva Aloysia Charlotta, född 1865-12-19 på Hönsäter. Äger tillsammans med systrarna samt bröderna William David och Henning Gotthard Malma i Fullösa socken, Skaraborgs län. Död 1951-10-27 i Skara förs, db. Gift 1897-11-17 på Hjälmsäter med föreståndaren för Skaraborgs läns hushållningssällskaps frökontrollanstalt och för kemiska stationen i Skara, RNO, filosofie kandidat Sven Hammar, född 1864-04-06 i Velinge prästgård Skaraborgs län. Död 1951-02-14.
 • Märta Christina, född 1866-12-03 på Hönsäter. Föreståndarinna för Gysinge vilohem och pensionat. Död 1939-02-18 i Stockholm (Enskede förs, Stockholm, db nr 41).
 • William David, född 1868. Arrendator. Se tab 46.
 • Henning Gotthard, född 1869. Major. Se tab 47.
 • Hugo Gilbert, född 1871-08-20 på Hönsäter. Mogenhetsexamen 1892. Överflyttade till Brasilien 1895. Död ogift 1897-08-09 i Lages i Brasilien.
 • Agnes Aloysia, född 1873-07-04 på Hönsäter, Österplana förs, Skaraborgs län (fb), död 1877-10-07 och begraven på Österplana kyrkogård (db).
 • Gustaf Patrik, född 1874. Farmer. Död 1925. Se tab 48.
 • Emma Maria Aloysia Barbara, född 1878-12-10 (fb).

TAB 46

William David (översiktstab 17, son av Vilhelm Gotthard, tab 45), född 1868-04-15 Hönsäter. Efter studier vid Skara högre allm. läroverk bokhållare Mårbacka Genomgick lägre lärokursen vid Alnarps lantbruksinstitut 1888–1889 och en mejerikurs i Danmark 1889–1890. Bokhållare vid Blomberg i Husaby socken, Skaraborgs län 1890–1892. Förvaltare Hagbyberga 1892–1896. Arrenderade Boo på Lidingön 1896-03-141899-03-14, Hede i Mellby socken, Älvsborgs län 1899-03-251908. Ägde Höryda i Härlunda socken, Skaraborgs län 1908–1912 och Norra Freberga i Motala socken, Östergötlands län 1911–1915. Arrenderade Fyllingarum i Ringarums socken, Östergötlands län 1915–1917 och Lemneå i Tjällmo socken, Östergötlands län 1917–1919. Ägde Läckeby i Åby socken, Kalmar län 1918–1921. Arrenderade Källeholm i sistnämnda socken 1921–1925 och Tranhult i Ryssby socken, Kronobergs län sedan 1925. Död 1934-09-03 i Växjö Stenbrohults förs, Kronobergs län (db 35). Gift 1896-06-23 i Höryda med Tekla Maria Laurina (Lalla) Kronlund, född 1862-08-21 i Skövde stadsförs. Dotter av lantbrukaren August Kronlund och Maria Helena Billman. Död 1936-04-29 i Växjö domk.förs (db).

Barn:

 • William Herbert Sten, född 1897-04-17 på Boo.
 • Mary Louise Netten, född 1898-09-27 på Boo. Gift 1:o 1923-08-25 Läckeby (vb) med lantbrukaren Robert Lennart Almström, född 1898-09-11 i Göteborg, död 1926-09-30 i Sävsjö. Gift 2:o 1938-02-02 i Mariestad med disponenten, kapten Carl Gustaf Bondz, född 1872-10-17 i Mariestads förs Död 1962-11-08 i Mariestads förs (db).
 • Gilbert August William, född 1901-05-18 på Hede. Studentexamen 1920-06-03. Utexaminerad från tekniska högskolan 1927-04-10. SkmG.
 • Louise Viveka Jacquette, född 1902-06-24 på Hede.

TAB 47

Henning Gotthard (översiktstab 17, son av Vilhelm Gotthard, tab 45), född 1869-11-30 Hönsäter. Mogenhetsexamen 1890-06-12. Volontär vid Västgöta-Dals regemente s. å. 14/6. Sergeant därst. 1891-06-23. Elev vid krigsskolan s. å. 28/7. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/11. Transp. som underlöjtnant till Vendes trängbataljon 1896-06-05. Löjtnant därst. s. å. 7/8. Genomgick gymnastiklärarekursen vid gymnastiska centralinstitutet 1897–1899. Kapten vid skånska trängkåren 1906-01-19. Gymnastiklärare vid Hässleholms komm. mellanskola 1909–1916. Tjänstg. i tyska armén 1910 juni–aug. RSO 1913-06-06. Brandchef i Hässleholm 1913–1916. Transp. som kapten till Svea trängkår 1917-09-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i Svea trängkårs reserv 1920-06-11. Major i armén s. d. Lärare i gymnastik vid högre allm. läroverket i Skara s. å. 23/8. Flera skytte- och idrotts GM:er. Gift 1:o 1899-05-26 i Österplana socken med sin systers svägerska Kerstin Sofia Hammar, född 1871-11-11 i Velinge förs (EÄ socken), Skaraborgs län, död 1912-06-19 i Hässleholm, dotter av kyrkoherden i Österplana Svante Hammar och hans 1:a fru Ida Alenius. Gift 2:o 1913-08-12 i Finja kyrka Kristianstads län med Berta Debora Bergman, född 1890-01-10 i Hälsingborg, dotter av fabrikören August Bergman och Maria Nilsson.

Barn:

 • 1. Gotthard Hugo Robert, född 1900-04-05 i Landskrona.
 • 1. Sven Henning Percy, född 1901-09-18 i Landskrona. Mogenhetsexamen 1921. Sjökadett s. å. Sjöofficersexamen 1924-10-06. Fänrik vid flottan s. å. 10/10. Löjtnant i flottan 1926-10-10 och vid flottan s. å. 30/12.
 • 2. Rolf Henning Bertil, född 1915-03-20 i Lund, Domkyrkoförs (K. Skånska Trängkårens förs, fb). Lantmästare. Död 1940-05-02 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm db nr 113).
 • 2. Jane Agnes Maria Aloysia, född 1917-07-12 i Skövde förs (fb). Studentexamen 1938-05-16. Konsulent v AB Svensk Byggtjänst. Gift 1941-10-19 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm vb nr 286) med löjtnanten vid Flygvapnet Arne Gunnar Linderoth, från vilken hon blev skild gm Stockholms rådhusrätts 2.avd. 1960 (29/8) lkd 5/9, född 1917-07-10.
 • 2. Henning Gotthard August, född 1919-08-01 i Örebro.

TAB 48

Gustaf Patrik (Gösta) (översiktstab 17, son av Vilhelm Gotthard, tab 45), född 1874-09-22 på Hönsäter i Österplana socken, Skaraborgs län. Överflyttade till Brasilien 1896. Farmer i Quenné-Quenné, F. C. Py O, i Argentina. Död 1925-02-21 Winifreda. Gift 1914-01-22 med Fransiska Alexandra Graff, född 1896.

Barn:

 • Margarita, född 1914-10-25. Gift med snickaren José Santillo.
 • Gotthard Patrik, född 1916-05-19.
 • Märta, född 1919-06-19.

TAB 49

Gustaf Axel Knut (översiktstab 18, son av Hugo David, tab 32), född 1831-11-29 Hönsäter. Student i Uppsala 1848-09-25. Jur. filosofie examen 1850-06-05 och jur. kandidat examen 1855-04-25. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 17/9. Extra ordinarie notarie s. å. 28/9. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionen s. å. Tjänstg. i nämnda ämbetsverk tidtals 1855–1857. Förrättade lagtima höstetinget med Vesslands och Älvkarleby tingslag 1857. Jur. prudentiae oeconomiae et commerciorum docens vid Uppsala universitet 1858-06-08. Adjunkt i nationalekonomi och folkrätt samt svensk stats- och specialrätt 1859-06-14. Förrättade lagtima vårtingen med Norunda härad samt Vendels och Tierps tingslag 1860. Förestod professuren i nationalekonomi och finansrätt vid Uppsala universitet 1859–1862. Vice häradshövding 1861. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt sommaren 1862. Professor i administrativ rätt och nationalekonomi vid universitetet i Lund s. å. 30/12. RNO 1868-05-27. Promov. till jur. hedersdoktor vid Lunds universitets 2:a sekularfest s. å. 28/6. Höll på uppdrag offentliga föreläsningar vid universitetet i Kristiania 1869. RNS:tOO 1871-08-02. Lunds universitets rektor 1873–1874. Ledamot av kommittén för universitetsstatuternas revision 1874. Ledamot av skandinaviska växellagskommittén 1877. KNO2kl 1900-12-01. Avsked 1903-06-17. Död 1913-04-14 i Djursholm (db). Han utgav 1866–1870 »Nordisk tidskrift för politik, ekonomi och litteratur» och har dessutom publicerat åtskilliga arbeten och uppsatser i nationalekonomiska, juridiska och politiska ämnen. Gift 1858-08-01 Katrineberg med friherrinnan Hedvig Maria Stiernstedt, född 1834-01-06 Strömsberg, död 1914-12-22 i Djursholm (db), dotter av kaptenen, friherre Johan Vilhelm Stiernstedt nr 145, och Sofia Christina Uggla nr 100.

Barn:

 • Hugo Vilhelm, född 1859. Kommendör. Död 1919. Se Tab. 50.
 • Gustaf David, född 1861-02-28 i Uppsala, död där s. å. 28/8 och begraven å Österplana kyrkogård.
 • Gustaf Malkolm, född 1862-08-20 i Uppsala, död 1868-02-07 i Lund och begraven å Östra kyrkogården därst.
 • Carl Bastiat, född 1865. Generalmajor. Död 1926. Se tab 52.
 • Eva Christina Hedvig, född 1867-08-09 i Hellebaek i Danmark, död 1869-01-05 i Lund och begraven å Östra kyrkogården därst.
 • Hedvig Eleonora, född 1870-12-09 i Lund. Stiftsjungfru. Utexaminerad som ritlärarinna från Tegneskolen for Kvinder i Köpenhamn 1897. Studerade vid Académie Julian i Paris 1899, vid konstnärsförbundets skola i Stockholm 1900 samt i München 1909 med m. Porträttmålarinna. Död 1949-12-11 (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db nr 230).
 • Malkolm Björn, född 1872-07-21 i Båstad. Mogenhetsexamen därst. 1891-05-28. Volontär vid norra skånska infanteriregementet s. å. 1/6. Sergeant 1892-06-23. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant i nämnda regemente s. å. 17/11. Student i Lund 1894-01-18. Jur. filosofie examen s. å. 14/12. Löjtnant vid nämnda regemente 1898-04-15. Jur. utr. kandidat 1899 i Jan. Avsked från löjtnantsbeställningen 1900-04-27. Kontorschef vid Skånes enskilda banks kontor i Lund 1900, i Halmstad 1906 och i Göteborg 1907–1908, sekreterare vid handelskammaren i Gävle 1910. Död 1918-02-01 i Uppsala (Gävle Hel. Tref. förs, o Danderyds förs, db). Gift 1907-06-02 i Lund med Julia Sofie (Lulla) Simmons, född 1877-04-24 Kronedal s län, dotter av kamreraren Georg-James Simmons och Julie Adéle Nicoline Märg rethe Hjardemaal. Hon äg. sedan 1925 Stockgården vid Stocksund.
 • Hugo Alexander Henning, född 1874. Häradshövding. Se Tab. 54.
 • Elin Beatrice (Ella), född 1877-10-21 i Lund. Stiftsjungfru. Gift 1904-06-18 i nämnda stad med lektorn vid Djursholms samskola, filosofie kandidat Gustaf Sigurd Wickbom, född 1874-12-20 i Växjö.

TAB 50

Hugo Wilhelm (översiktstab 19, son av Gustaf Axel Knut, tab 49), född 1859-07-06 Katrineberg. Elev vid sjökrigsskolan 1877-09-26. Utexaminerad 1881. Underlöjtnant vid flottan 1881-10-24. Löjtnant därst 1885-04-10. Uppvaktande hos hertigarna av Gotland, Västergötland och Närke 1887-01-17. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1888-10-06. Kapten 1891-05-01. Adjutant hos kronprinsen 1891-05-02. RBad ZLO1kl m eklöv 1894-10-24. JOHS4kl 1895-07-03. RDDO 1897-08-27. OII:sJmt 1897-09-18. KMonS:tCO 1900. RSO 1901-11-30. Kommendörkapten av 2. gr. 1902-12-31. Kommendörkapten av 1. gr. 1907-10-11. Adjutant hos konungen 1908-01-10. RPrKrO2kl 1908-08-00. Chef för Sjökrigsskolan 1909-08-13. Kommendör 1911-02-17. Överadjutant hos konungen 1911-02-17. KSO2kl 1914-09-30. KSO1kl 1918-06-06. Chef förordnad underofficers- och sjömanskårerna i Karlskrona. OIISGbmt. GVSbm. OffFrHL. LKrVA. LÖS. Död 1919-04-19 i Stockholm, Skeppholms förs (db). Gift 1:o 1888-08-30 i Hargs kyrka Stockholms län med stiftsjungfrun, friherrinnan Charlotta Vilhelmina (Lotten) Beck-Friis, nr 278, född 1868-01-06 i Stockholm. Död 1913-11-16 i Stockholm (Karlskrona Amiralitetsförs, db). Dotter av hovmarskalken, friherre Joakim Tavast Beck-Friis nr 278, och friherrinnan Ebba Gustava Eva Carolina Oxenstierna af Eka och Lindö nr 1. Gift 2:o 1917-09-22 i Stockholm, Skeppsholms förs (vb) med Anna-Lovisa'' Lemming i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bokhållaren Harald Ryberg, från vilken hon blev skild genom Stockholm, född 1883-01-07. Gift 3:o 1929-10-05 i Köpenhamn, Stockholms förs, vb med professorn Tage Gillis Torsten Carleman, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1940-07-30, född 1892-07-08), född 1885-07-20 i Göteborg. Dotter av musiklöjtnanten Oskar Christian Lemming och hans 2:a fru Ebba Cederin.

Barn:

 • 1. Rolf Gustaf Vilhelm, född 1890-10-09 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1905-10-01. Utexaminerad 1912-10-23. Underlöjtnant vid flottan 1912-10-25. GMfbg 1914-04-00. Död ogift 1915-07-18 i Karlskrona genom olyckshändelse under flygning (Skeppsholms förs, Stockholm, db).
 • 1. Jarl Vilhelm Friis, född 1893-06-27 i Stockholm. Löjtnant.
 • 1. Gustaf Malkolm Vilhelm (Mac), född 1903-07-19
 • 2. Ebba Britt Vilhelmsdotter, född 1918-12-21 i Stockholm.

TAB 52

Carl Bastiat (översiktstab 18, son av Gustaf Axel Knut, tab 40), född 1865-09-18 i Lund. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1882-04-06. Mogenhetsexamen i Lund 1883-06-09. Sergeant i nämnda regemente 1884-05-15. Elev vid krigsskolan 1884-07-17. Utexaminerad 1885-10-05. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1885-10-30. Löjtnant därst. 1890-09-19. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1891-07-15–1892-07-15. Artilleristabsofficer 1892-07-01–1902-09-12. Kapten vid regementet 1898-06-03. LKrVA 1902. RSO 1905-12-01. Major i armén 1907-02-15. Överadjutant och major vid generalstaben 1907-06-05. Överstelöjtnant vid Göta artilleriregemente 1909-06-18. RPrRÖO3kl 1909. Överste och chef för sistnämnda regemente 1913-05-30. KSO2kl 1916-12-16. KSO1kl 1919-06-06. Generalmajor i armén 1922-04-04. Chef för VI. arméfördelningen 1922-06-09. Chef för I. arméfördelningen 1926-06-04. Död 1926-08-01 i Hälsingborg (Gamlestads förs, Göteborg, db). Gift 1892-07-02 i Kristianstads kyrka med Ulrika Elisabet Sofia (Ulla) Lilliestråle, född 1869-05-02 i Stockholm. Dotter av presidenten Fredrik Vilhelm Ingemund Lilliestråle nr 1987, och Birgitta Elisabet Widlund.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Bastiat, född 1893. Löjtnant.
 • Hedvig Elisabet Beatrice, född 1895-09-16 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru.
 • Daisy Anna Maria, född 1900-11-16. Stiftsjungfru. Död ogift 1922-02-09 i Garnisonsförs, Göteborg (db).
 • Hugo Gustaf Bastiat, född 1908-03-21.

TAB 54

Hugo Alexander Henning (översiktstab 18, son av Gustaf Axel Knut, tab 49), född 1874-05-04 i Lund. Volontär vid Västgöta regemente 1892-06-00. Mogenhetsexamen i Lund 1893-05-25. Sergeant i Första Göta artilleriregemente 1894-05-08. Avsked s. å. 18/8. Student i Lund s. å. 18/9. Jur. filosofie examen därst. 1895-05-31 och jur. utr. kandidat examen 1898-11-27. Extra ordinarie notarie i skånska hovrätten s. å. 5/12. Amanuens i civildepartementet 1901. Extra ordinarie fiskal i nämnda hovrätt 1902. Fiskal därst. 1905-04-27. Assessor 1906-10-26. T. f. revisionssekreterare s. å. 9/11. Hovrättsråd 1909-12-17. Konstituerad revisionssekreterare s. d. Revisionssekreterare 1911-12-22. RNO 1912-06-06. Häradshövding i Väster-Närkes domsaga 1914-11-19. Vattenrättsdomare i Söderbygdens vattendomstol 1918-09-18. Förordnad att fortfarande vara vattenrättsdomare i Söderbygdens vattendomstol 1923-11-16 fr o m 1924-01-01. KNO2kl 1926-09-15. Gift 1903-08-29 i Lunds domkyrka med Astrid Svenborg Ida Hallberg, född 1877-12-25 Ästholmen. Dotter av kaptenen Sven Jonas Hallberg och Dorotea Fredrika Giutzelke.

Barn:

 • Astrid Elisabet Maud, född 1904-07-23 i Lund. Stiftsjungfru.
 • Astrid Eva Beatrice, född 1912-01-28 i Stockholm, Maria förs (fb) Stiftsjungfru. Död 1992-12-02 i Östra Torsås förs, Växjö.
 • Carl Gustaf Hugo, född 1915-04-20 i Stockholm.

TAB 55

Wathier Gilbert (översiktstab 12, son av Hugo David, tab 32), född 1837-09-26 på Hönsäter. Kadett vid Karlberg 1852-10-07. Utexaminerad 1857-02-23. Underlöjtnant vid livregementets husarkår s. å. 3/3. Löjtnant 1863-02-03. Avsked ur krigstjänsten 1868-05-22. Landstingsman 1870–1880. Ordförande i direktionen för länslasarettet i Lidköping 1874. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1878–1887. Nämndeman inom Kinne härad 1879–1885. Statsrevisor 1881 och 1882. RNO 1883-11-30. Revisor av riksbankens lönekontor i Göteborg från 1888. Ordförande i Skaraborgs läns hushållningssällskap 1893-01-14. Ordförande i styrelsen för Skaraborgs läns lantbruksskola vid Klastorp s. å. Ordförande i styrelsen för sistnämnda läns lantbruksskola vid Såtenäs s. å. Ledamot av styrelsen för kemiska stationen i Skara s. å. Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns frökontrollanstalt i sistnämnda stad s. å. KVO2kl s. å. 1/12. Ledamot av styrelsen för Jacquette Du Rietz sjukvårdsanstalt vid Lundsbrunn 1893. Av k. m:t förordnad ledamot av styrelsen för Skara–Vänerns järnväg 1894. KVO1kl 1897-09-18. Skaraborgs läns Hush stora GM 1898-04-04. HLLA 1905-03-10. Hedersledamot av Kopparbergs läns hushållningssällskap 1906-12-00. KNO1kl 1907-06-06. Död 1914-04-20 i Lidköping (Medelplana förs, Skaraborgs län, db). Ägde Hjälmsäter och Bossgarden i Medelplana socken samt Blomberg med underlydande i Husaby, Källby och Västerplana snr (allt i Skarab.), samt del i Gammalkroppa bruk Värmlands län och huset nr 6 vid Norra Hamngatan i Göteborg. Gift 1866-07-17 i Göteborg med Emilia Vilhelmina Amalia Röhss, född 1845-06-11 i nämnda stad, Kristine förs (fb), död 1928-01-25 i Medelplana förs, Skaraborgs län (db), dotter av grosshandlaren och konsuln Vilhelm Röhss och Carin Bressander.

Barn:

 • Gilbert Hugo Vilhelm, född 1867, född f. d. ryttmästare. Se Tab. 56.
 • Wathier August Hugo, född 1868. Major. Se tab 57.
 • Sven Hugo Roger, född 1871. Godsägare. Död 1920. Se Tab. 58.
 • Gustaf Hugo Röhss, född 1874. Civilingenjör. Se Tab. 59.
 • Carin Charlotta, född 1878-09-16 på Hjälmsäter, död 1879-09-01 och begraven på Medelplana kyrkogård.
 • Hugo Adolf Knut, född 1884-02-19 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1903-05-30. Volontär vid livgardet till häst s. å. 12/6. Sergeant därst. 1904. Kadett vid Karlberg s. å. Officersexamen 1905-11-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 15/12. RAnnamDO 1908. Löjtnant 1912-09-07. RItKrO 1913-07-00. Ryttmästare i regementet 1920-10-22 och vid regementet 1922-09-08. RSO 1926-06-06. På övergångsstat s. å. 4/9. Gift 1918-06-15 i Stockholm, Oscars förs (vb) med Vera Christina Grip, från vilken han 1926-12-22 blev skild, född där 1890-09-28. Författarinna. Dotter av bankdirektören Carl August Grip och Agnes Engla Lovisa Hedlund.

TAB 56

Gilbert Hugo Vilhelm (översiktstab 20, son av Wathier Gilbert, tab 55), född 1867-06-02 Hjälmsäter. Volontär vid Livregementets husarkår, nu Livregementets husarer 1885-10-24. Mogenhetsexamen i Skara 1886-05-24. Sergeant 1887-06-01. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid nämnda husarer s. å. 9/11. Löjtnant därst. 1897-03-26. Ordonnansofficer vid III. arméfördelningens stab 1897-03-21–1900-04-23. Avsked från beställning på stat med tillstånd att kvarstå i regementet 1904-11-04. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1906-08-10. Ryttmästare i samma reserv s. å. 14/12. Ordförande i Skaraborgs läns hushållningssällskap sedan 1914. RVO s. å. 30/9. RSO 1915-06-06. LLA 1916. RNO 1920-06-06. Avsked ur krigstjänsten 1921-03-12. HushGM 1923. KVO2kl 1927-02-12. Äg. o. beb. Blomberg i Husaby med fl. förs (EÄ snr), Skaraborgs län sedan 1905. Gift 1898-01-12 i Hagakyrkan i Göteborg med Ingeborg Sternhagen, född 1877-12-09 i nämnda stad. GMmf. Dotter av grosshandlaren Harald Sternhagen och Hildegard Kjellberg.

Barn:

 • Ebba Amalia, född 1898-11-03 på Blomberg. Stiftsjungfru. Gift 1922-06-10 i Husaby kyrka i förs med samma namn, Skaraborgs län med löjtnanten, greve Gustaf Edvard Hugo Hamilton nr 86 (T75), född 1895-02-04 Ekebyholm.
 • Hugo Malkolm Gilbert, född 1900-09-12 Blomberg.
 • Carl-Wilhelm Archibald, född 1903-08-25 på Blomberg.
 • Axel Gilbert Adolf, född 1914-08-25 i Göteborg.

TAB 57

Wathier August Hugo (son av Wathier Gilbert, tab 55), född 1868-12-20 Hjälmsäter. Elev vid sjökrigsskolan 1882. Avgången därifrån 1885. Mogenhetsexamen i Lund 1888 ?/12. Volontär vid Västgöta regemente s. å. 19/12. Sergeant därst. 1890-06-23. Elev vid krigsskolan s. å. 23/7. Utexaminerad 1891-10-23. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 13/11. Löjtnant därst. 1895-04-10. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1895–1896. RDDO 1899-10-23. 2:E lärare vid infanteriskjutskolan 1902–1903. Kapten vid nämnda regemente 1903-10-08. 1. Lärare vid infanteriskjutskolan 1905–1908. Gift 1901-10-10 i Aarhus (Danmark) med Fernanda Elisabet Busck från Danmark, född 1882-10-04 i Köpenhamn. OffFrdel'Ip. Dotter av danske överstelöjtnanten och kammarherren Sophus Andreas Busck och Laura Blæsberg.

Barn:

 • Gilbert Wathier, född 1902-08-08 på Hällekis i Medelplana förs (EÄ socken), Skaraborgs län.
 • Agnete Elisabet, född 1903-09-04 på Hällekis. Stiftsjungfru. Död 1967-08-18 i Danmark. Gift 1927-04-19 i Stockholm, Oscars förs (vb) med teol. o. filosofie kandidat, byråchefen vid Nationernas förbund Helmer Rostgaard Gormusen Rosting från Danmark, född 1893-07-08.

TAB 58

Sven Hugo Roger (översiktstab 12, son av Wathier Gilbert, tab 55), född 1871-07-16 Hjälmsäter. Mogenhetsexamen i Skara 1891. Student i Lund s. å. Häradsdomare i Kinne härad. Död 1920-10-01 Trolmen. Ägde Trolmen och Bosgården, båda i Medelplana socken, Skaraborgs län. Gift 1902-05-23 i Köpenhamn med Rigmor Marie Tvermoes i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1897-04-29 med danske hovjägmästaren och legationsrådet, baron Carl Oscar Herman Leopoldus Løvenskiold till baroniet Løvenborg, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1864-04-29. Gift 3:o 1921-07-19 i London med ministerresidenten, friherre Jonas Magnus Alströmer nr 302, i hans 2:a gifte, född 1877), född 1879-10-11 i Köpenhamn, död 1925-09-09 i Bern, dotter av konferensrådet Godtfred Ferdinand Tvermoes och Matilde Esskildsen.

Barn:

 • Jacquette Matilda, född 1903-11-07 i Medelplana socken. Stiftsjungfru.

TAB 59

Gustaf Hugo Röhss (översiktstab 12, son av Wathier Gilbert, tab 55), född 1874-02-22 på Hjälmsäter i Medelplana socken, Skaraborgs län. Elev vid Chalmers tekniska läroanstalt 1889. Utexaminerad ingenjör 1895. RVO 1922-11-25. Gift 1898-02-22 i Göteborg med Signe Roberta Nordvall, född 1875-03-29 i Lysekil. Död 1968-12-31. Dotter av grosshandlaren Robert Nordvall och Julia Dorotea Landeberg.

Barn:

 • Carin Isabella, född 1899-03-21 i Göteborg, liksom syskonen. Gift 1921-01-22 i Göteborgs domkyrka med kammarjunkaren, friherre Carl Maurits Bogislav Klingspor, född 1887.
 • Signe Margareta, född 1902-02-18. Stiftsjungfru.
 • Sven Gustaf Robert Röhss, född 1904-06-22.


TAB 60

Axel (översiktstab 21, son av Gustaf David Hamilton af Hageby, greve Hamilton, tab 1), född 1755-10-05 (6/10) på Barsebäck i likan. socken, Malmöhus län. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1769. Kvartermästare därst. 1770-02-12. Kornett s. å. 22/5. Löjtnant 1775-09-05. Stabsryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1777-12-17. Ryttmästare vid adelsfanan 1782-05-15. Avsked 1790-03-25. Död 1817-08-18 Kronovall s län och begraven s. å. 1/9 på Fågeltofta kyrkogård. Gift 1781-06-01 Tunbyholm s län med Beata Elisabet von Essen af Zellie, född 1761-03-02 på Kronovall, död 1818-11-21 i Växjö och begraven i mannens grav på Fågeltofta kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten Georg Johan von Essen af Zellie nr 723, och Christina Catharina Palmcreutz nr 1605.

Barn:

 • Henrietta Christina Gustava Charlotta, född 1782-06-28 på Kronovall, död 1805-08-01 på Tågerup i Saxtorps socken, Malmöhus län. Gift 1803-08-12 Huseby med hovmarskalken Arvid Trolle, född 1773, död 1828.
 • Margareta Charlotta, född 1783-06-22 på Kronovall, död som spädbarn.
 • Gustaf Georg, född 1784-08-17 på Kronovall, död 1801-12-03 på Huseby.
 • Axel Hugo Raoul, född 1787. Fänrik och godsägare. Död 1875. Se Tab. 61.
 • Adolf Jakob Carl, född 1788. Kammarherre. Död 1822. Se Tab. 65.
 • Malkolm Casimir, född 1789-12-06 på Kronovall, död 1872-02-12 i Kristianstad och begraven å Färlövs kyrkogård. Ägde Oretorp i Vinslövs socken, Kristianstads län och Eckersholm i Byarums socken, Jönköpings län samt, tillsammans med brodern Hugo Didrik, Araslöv i Färlövs socken och Gustavsborg i Perstorps med fl. snr Kristianstads län, Sperlingsholm i Övraby med fl. snr och Margreteberg i Harplinge socken, Hallands län, Huseby i Skatelövs socken, Diö i Stenbrohults socken. Forsa i Hjortsberga socken. Lästa i Blädinge socken samt Ålshult i Urshults socken, Kronobergs län, vilka samtliga egendomar dock under hans livstid försåldes.
 • Hugo Didrik, född 1791. Överstelöjtnant. Död 1876. Se Tab. 69.
 • John David, född 1794-03-20 på Kronovall. Student i Uppsala 1811-02-12. Kansliexamen 1813. Inskriven i k. m:ts kansli s. å. Kopist i kanslistyrelsens expedition 1814-11-25. Härold vid SO 1816-04-29. Kanslist i expeditionen s. å. 21/5. 2:e sekreterare i kabinettet 1817-06-03. Legationssekreterare i Haag3 1820-06-03. Avsked från häroldskapet 1822-04-29. Rappellerad3 1827-07-01. Död barnlös 1843-04-10 på Eckersholm och begraven s. å. 25/4 i Byarums socken. Gift 1834-08-19 på Villa Giacomina i Gösslunda socken, Skaraborgs län med sin broders svägerska, grevinnan Lovisa Piper, född 1808-05-01, död 1879-05-25 på Villa Giacomina och begraven på Sunnersbergs kyrkogård Skaraborgs län, dotter av överstekammarjunkaren, greve Gustaf Piper nr 46, och friherrinnan Jacquette Elisabet Du Rietz af Hedensberg nr 299. Grevinnan Hamilton född Piper ägde Villa Giacomina samt Stola i Strö socken, Skaraborgs län.
 • Jakob Essen, född 1797. Överståthållare och generalmajor. Död 1864. Se tab 80.
 • Hedvig Carolina Beata, född 1800-02-09 på Huseby, död 1859-09-06 i Nyköping. Gift 1821-06-06 på Täckhammar i Bärbo socken, Södermanlands län med sin kusin, justitierådet, greve Gustaf Wathier Hamilton i hans 2:a gifte, född 1783, död 1835.

TAB 61

Axel Hugo Raoul (översiktstab 22, son av Axel, tab 60), född 1787-05-02 på Kronovall. Fänrik vid Svea livgarde 1805-03-29. Avsked 1809-12-02. Död 1875-05-18 på Ovesholm och begraven på Träne kyrkogård. Ägde Ovesholm i Träne socken, Ströö i Norra Strö socken, Kronovall i Fågeltofta socken, Araslöv i Färlövs socken, Oretorp i Vinslövs socken, Göingeholm i Häglinge socken och Homestad i Åhus socken (alla i Kristianstads län), Barkelstorp och Ingelstorp i Dörby socken, Kalmar län samt Ågesta i Huddinge socken, Stockholms län. Gift 1853-07-28 i London med Ann Mary Russel-Cruise, född 1830-02-00, död 1866-07-12 i Paris.

Barn:

 • Alexandrine Anna Maria (Alexandra), född 1854-10-29 på Ströö. Död 1933. Gift 1:o 1880-10-19 på Ovesholm med andre sekreteraren i utrikesdepartementet, greve Claes Robert Erik Nils Sparre af Söfdeborg, född 1854, död 1884. Gift 2:o 1891-05-16 på Ovesholm med förra mannens syssling, kammarherren, greve Carl Gustaf Sparre af Söfdeborg, född 1863.
 • Raoul Gustaf, född 1855. Godsägare. Se tab 62.

TAB 62

Raoul Gustaf (översiktstab 22, son av Axel Hugo Raoul, tab 61), född 1855-10-17 i Paris. Ledamot av landstinget i Kristianstads län 1881, dess vice ordförande 1896–1907 och ordförande 1908–1923. Ledamot av styrelsen för Skånska hypoteksföreningen 1881. Verkst. direktör för Gärds härads järnväg s. å. Ledamot av Kristianstads läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1882, vice ordförande sedan 1906. Verkst. direktör för Hästveda–Karpalunds och ordförande i styrelsen för Hörby–Tollarps järnvägar 1886. Ledamot av styrelsen för Kristianstads enskilda bank 1888. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1892–1908 och av 2:a kammaren sedan 1909. Verkst. direktör för Karpalunds sockerfabrik 1893. RNO 1895-11-30. Ledamot av befästningskommissionen 1896–1897. KVO2kl 1897-09-18. KVO1kl 1900-12-01. Ordförande i Kristianstads läns skogsvårdsstyrelse 1903-08-21–1922. Ordförande i Kristianstads läns egnahemsnämnd sedan 1904 och i föreningen Eget hem i länet sedan 1906. LLA 1905. Ordförande i skogsvårdskommissionen för södra Sverige 1911. Ordförande i IV. försvarsberedningen s. å. Styrelseledamot för svenska interparlamentariska fredsgruppen. 2:a kammarens vice talman 1918–1923 och sedan 1925. KmstkNO 1919-06-06. HushGM. Ledamot av utrikesnämnden sedan 1920. Äger Ovesholm med underlydande i Träne med fl. snr Kristianstads län sedan 1875. Död 1931-01-10 i Stockholm (Träne förs, Kristianstads län, db). Gift 1877-10-04 på Börringe kloster i Gustavs förs (EÄ socken), Malmöhus län med friherrinnan Christina Louise (EÄ Lovisa) Beck-Friis nr 278, född 1856-06-04 Fiholm. Död 1929-12-01 i Kristianstad (Träne förs, Kristianstads län, db). Dotter av kabinettskammarherren, greve Corfitz Augustin Beck-Friis nr 104, och Christina Nordenfeldt nr 1662.

Barn:

 • Anna Christina, född 1878-10-26 på Ovesholm, liksom syskonen. Gift 1901-11-27 med ryttmästaren, löjtnanten vid Skånska husarregementet, friherre Volmar'' Wrangel von Brehmer, nr 268, född 1873-05-20 på Bramstorp
 • Raoul, född 1880-04-01 Ovesholm s län. Godsförvaltare. Död 1916. Se tab 63.
 • Ove, född 1882-06-13 Ovesholm s län. Mogenhetsexamen 1902-06-14. Död ogift 1915-08-05 Ovesholm s län (Färlövs förs, Kristianstads län, db).
 • Alexandra Birgitta (Bride), född 1885-03-09 Ovesholm s län. Död ogift 1906-12-09 på Ovesholm.
 • Louise Christina, född 1887-02-12 på Ovesholm i Träne förs, Kristianstads län. Äg. Kristineberg och Skottlandshus, båda i Skåne. Gift 1918-11-30 på Ovesholm, Träne förs, Kristianstads län med danske hovjägmästaren, länsgreven Joseph Johannes Ignatius Maria Holstein-Ledreborg, född 1874-09-05.
 • Alexandra Maria (Adine), född 1888-09-30 på Ovesholm i Träne förs, Kristianstads län.
 • Marie Louise, född 1890-04-20 Ovesholm s län. Gift 1917-07-24 Ovesholm s län (vb) med löjtnanten vid Kronprinsens husarregemente Raoul'' David Kennedy, född 1893-05-04 på Råbelöv i Fjälkestads förs
 • Gustaf, född 1891-11-29 Ovesholm s län. Äg. Studentexamen 1909.
 • Axel, född 1893-08-05 på Ovesholm i träne förs, Kristianstads län.
 • Ebbe Augustin, född 1895-10-04 Ovesholm s län. Se Tab. 64.
 • Erik Reinhold, född 1900-10-18 Ovesholm s län. Studentexamen 1919.

TAB 63

Raoul (översiktstab 22, son av Raoul Gustaf, tab 62), född 1880-04-01 Ovesholm s län. Mogenhetsexamen i Malmö 1898. Student i Lund 1898–1899. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1900–1902. Förvaltare vid Ovesholm 1903. Död 1916-02-14 Ovesholm s län (db). Äg. Ströö i Norra Strö förs, Kristianstads län. Gift 1904-10-19 på slottet Pommerzig i Brandenburg med riksgrevinnan Johanna Franzisca (Hanna) von'' Schmettow, född 1881-02-07 i Dammitsch (Tyskland). Dotter av riksgreven Bernhard Gottfried Carl von Schmettow och grevinnan (Leonie) Louise von Francken-Sierstorff. Äg. tillsammans med barnen Ströö i Strö socken, Kristianstads län

Barn:

 • Bernhard Raoul, född 1905-10-05 Ovesholm s län, liksom syskonen.
 • Leonie Christina, född 1906-10-23 i Ovesholm i Träne förs, Kristianstads län.
 • Alexandra Maria, född 1908-03-11 Ovesholm s län (fb). Död s. å. 24/6 Ovesholm s län.
 • Augustin Erik, född 1909-08-21 Ovesholm s län (fb).
 • Evert Johannes, född 1911-10-18 Ovesholm s län
 • Christian Patrik, född 1912-11-01 på Ovesholm i Träne förs, Kristianstads län.
 • Harry Alexander, född 1914-04-05 på Ovesholm i Träne förs, Kristianstads län.


TAB 64

Ebbe Augustin (översiktstab 22, son av Raoul Gustaf, tab 62), född 1895-10-04 Ovesholm s län. Studentexamen (EÄ Mogenhetsexamen) 1916-06-06. Officersaspirant vid Kronprinsens husarregemente s. å. 27/9. Elev vid krigsskolan 1917. Utexaminerad 1918-12-19. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant i regementet 1920-12-31. Avsked med kvarstående i regementets reserv 1922-08-25. Löjtnant i nämnda reserv 1924-04-11. Ryttmästare i Norrlands dragonregementes reserv 1940-11-01. Äg. Skottlandshus i Färlövs förs (EÄ socken), Kristianstads län sedan 1918. RVO 1943-06-05. Gift 1921-01-08 i Stockholm (Fjälkestads förs, Kristianstads län, vb) med sin systers svägerska Ebba Margareta'' Kennedy, född 1895-11-17 Råbelöv s förs, Kristianstads län. Dotter av kammarherren James Tomas Kennedy och friherrinnan Emelie Margaret De Geer af Finspång nr 312.

Barn:

 • Axel Raoul, född 1922-03-21 Sofiebergs län.
 • Janeta Margaret Louise, född 1928-02-08 på Wrangelsberg i Färlövs förs
 • Anna Margareta, född 1935-05-25 i Kristianstad
 • Claud Ebbe James, född 1937-10-21 i Kristianstad


TAB 65

Adolf Jakob Carl (översiktstab 21, son av Axel, tab 60), född 1788-07-28 på Barsebäck i likan. socken, Malmöhus län. Fänrik vid Svea livgarde 1805-03-29. GMtf 1809-07-05. Avsked s. å. 2/12. Kammarherre. Död 1822-03-06 i Malmö. Han bevistade finska kriget 1808–1809 och därunder träffningarna vid Lokalaks, Viais och Helsinge. Gift 1816-02-04 på Börringekloster i Gustavs socken, Malmöhus län med friherrinnan Eva Charlotta Beck-Friis i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1825-06-05 i Stockholm med kammarherren Carl Henrik von Knorring, född 1793, död 1863), född 1798-01-25 på Börringekloster. Statsfru hos drottningen 1823, tjänstfri 1841. Död 1877-07-01 på Bosjökloster i likan. socken, Malmöhus län, dotter av hovmarskalken, friherre Corfitz Ludvig Beck-Friis, adopt. greve Beck-Friis nr 104, och friherrinnan Lovisa Thott nr 301.

Barn:

 • Beata Lovisa Ulrika, född 1816-11-05 på Börringekloster, död ogift 1886-10-16 i Stockholm och begraven på Saxtorps kyrkogård Malmöhus län.
 • Eva Sofia Henrietta, född 1818-12-07 Tågerup Gift 1843-09-21 på Fredriksdal vid Hälsingborg med kabinettskammarherren och ståthållaren Bengt Axel Robert Ludvig Schildt, född 1817, död 1880.
 • Axel Ludvig Adolf Malkolm, född 1820. Underlöjtnant. Död 1864. Se Tab. 66.

TAB 66

Axel Ludvig Adolf Malkolm (översiktstab 23, son av Adolf Jakob Carl, tab 65), född 1820-09-04 på Tågerup. Student i Uppsala 1836-10-20. Volontär vid skånska husarregementet 1838-03-01 sergeant därst. s. å. 1/6. Officersexamen 1839-03-06. Underlöjtnant s. å. 27/7 avsked ur krigstjänsten 1847-04-07. Död 1864-10-27 och begraven på Saxtorps kyrkogård. Ägde Tågerup samt Heljarp i Tofta socken, Malmöhus län. Gift 1846-09-29 i Köpenhamn med Malvina Berta Maria Christmas, född 1824-04-10 i Köpenhamn, död 1901-07-13 i Lund, dotter av danske vice amiralen John Christinas och Malvina Benners.

Barn:

 • Adolf Axel, född 1847-09-00, död 1848-06-14.
 • Robert Edgar, född 1848-12-14, död 1859-02-11.
 • Valter Eugen Joakim, född 1850. Godsägare. Död 1912. Se Tab. 67.
 • Hugo Adolf Malkolm, född 1857-11-25, död s. å. 27/11.
 • Eva Malvina Charlotta Louise, född 1859-04-15 på Hamiltonhouse vid Hälsingborg, död 1917-03-19 i Stockholm, Gift 1880-04-20 i Lund med kammarjunkaren Carl von Geijer, född 1853, död 1911.

TAB 67

Valter Eugen Joakim (översiktstab 23, son av Axel Ludvig Adolf Malkolm, tab 66), född 1850-10-05 i Hälsingborg. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1868–1870. Förvaltare i Närke 1872–1874. Nämndeman i Rönnebergs härad Malmöhus län 1877. Ordförande i Rönnebergs kontrakts hushållningssällskap 1882. Landstingsman 1888–1889 och från 1895. RVO 1889-05-15. Revisor vid riksbankens avdelningskontor i Malmö 1889–1893. Verkst. direktör i Landskrona–Kävlinge järnväg sedan 1892. RNO 1901-11-30. KVO2kl 1906-02-17. GMmf 1908-09-00. Död 1912-10-22 enl. dbu i Landskrona (db). Ägde Tågerup och Heljarp. Gift 1881-11-12 Herrevadskloster s län med Maria Christina (Stina) von Geijer, född 1857-05-24 på sistnämnda egendom, död 1926-03-30 i Hälsingborg (Saxtorps förs, Malmöhus län, db), dotter av överstelöjtnanten Bror Bengt Gustaf von Geijer nr 2256, och hans 2:a fru Hedvig Beata Ida Ebba Follin.

Barn:

 • Jakob Valter, född 1882. Ryttmästare. Se tab 68.
 • Augusta, född 1884-05-23 på Tågerup. Gift 1906-10-10 med ryttmästaren John Bertilsson Lilliehöök af Fårdala, född 1878.

TAB 68

Jakob Valter (översiktstab 23, son av Valter Eugen Joakim, tab 67), född 1882-09-01 Tågerup. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1902–1904. Agronom. Elev vid mejeriinstitutet därst. 1902–1904. Reservunderlöjtnant i skånska husarregementets reserv 1906-12-14. Löjtnant i nämnda reg:s reserv 1909-08-20. Ryttmästare 1921-12-02. Död 1932-11-23 i Stockholm, Oscars förs (db) och begraven i Saxtorps förs, Malmöhus län. Gift 1908-03-18 i Hälsingborgs landsförs (vb) med Hedvig'' Augusta Follin, född 1887-08-04. Dotter av majoren i armén Anders Gustaf Follin och grevinnan Sigrid Elisabet Margareta Amalia Lewenhaupt nr 2.

Barn:

 • Madeleine Sigrid Christina, född 1909-03-29 Tågerup (fb). Studentexamen 1927-05-16. Redaktör.
 • Joachim Malkolm, född 1920-03-28 i Hälsingborg. Se Tab 68A


TAB 68A

Joachim Malkolm (son av Jakob Walter tab 68), född 1920-03-28 i Helsingborg (Saxtorps förs, Malmöhus län, fb). Jordbrukare. Skogsbrukare. Gift 1947-04-05 i Karlshamn med Ulla Britta Nilsson, född 1923-07-05 i Kristianstads län.

Barn:

 • Björn Malcolm, född 1950-04-12 i Karlshamn. Regementsofficersexamen. Se Tab.68AA.
 • Cecilia Madeleine Christina, född 1953-03-26 i Karlshamn. Socionom.

TAB 69

Hugo Didrik (översiktstab 24, son av Axel, tab 60), född 1791-06-11 Kronovall. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 1808-02-19. Sändes av överstelöjtnant Georg Adlersparre såsom kurir till Stockholm med underrättelse om västra arméns förestående uppbrott 1809-03-05. Löjtnant vid nämnda husarkår 1812-12-29. Konfirm.fullm. 1813-02-12. Bevistade fälttåget mot Norge 1814. Deltog därunder i affären i Tistedalen s. å. 1/8. Ryttmästare 1815-03-14. RSO 1822-07-04. 2. Major vid Smålands husarregemente s. å. 28/8. 1. Major vid sistnämnda regemente 1825-04-19. Överstelöjtnants avsked 1826-03-22. CXIVJohs:s medalj 1854. KVO 1860-05-05. Död 1876-03-05 på Hedensberg i Tillberga socken, Västmanlands län och begraven på Tillberga kyrkogård. Ägde Mariedal i Ova socken, Skaraborgs län samt, tillsammans med brodern Malkolm Casimir, Araslöv, Gustavsborg, Sperlingsholm, Margreteberg, Huseby, Diö, Forsa, Lästa och Ålshult, vilka samtliga egendomar under hans livstid försåldes. Gift 1824-05-02 på Villa Giacomina i Gösslunda socken, Skaraborgs län med grevinnan Hedvig Charlotta Jacquette Piper, född 1799-03-02 på Mariedal, död 1882-03-21 i Uppsala och begraven på Tillberga kyrkogård, dotter av överstekammarjunkaren greve Gustaf Piper nr 46, och friherrinnan Jacquette Elisabet Du Rietz af Hedensberg nr 299.

Barn:

 • Axel Gustaf Hugo, född 1825-02-03, död s. å. 23/12.
 • Gustaf Malkolm, född 1826. Godsägare. Död 1914. Se Tab. 70.
 • Jacquette Elisabet, född 1827-08-24 på Huseby i Skatelövs socken, Kronobergs län, död 1916-08-27 på Hedensberg (Tillberga förs, Västmanlands län, db). Gift 1854-08-11 Araslöv s län med överstelöjtnanten, friherre Fredrik Vilhelm Bennet, född 1800, död 1885.
 • Hedvig Christina, född 1828-07-18 på Huseby, död 1882-04-16 i Nyköping och begraven därst. Gift 1850-08-21 på Åraslöv med kaptenen, friherre Jacques Anton Gerard De Geer af Finspång, född 1821, död 1902.
 • Anna Aurora Eleonora, född 1829-12-23 på Huseby, död 1917-10-20 i Stockholm, Oscars förs (db). Gift 1851-09-07 på Araslöv med sin syssling, generalen greve Malkolm Valter Hamilton, född 1825, död 1903.
 • Hugo Jakob, född 1830. Överste. Död 1896. Se Tab. 73.
 • Charlotta Beata Lovisa, född 1832-02-13, död 1855-01-20 Hönsäter. Gift 1854-08-13 på Åraslöv med kammarherren, greve Bengt Hugo Archibald Hamilton i hans 1:a gifte, född 1821, död 1892.
 • John Raoul, född 1834. Generalmajor. Död 1904. Se Tab. 76.

TAB 70

Gustaf Malkolm (översiktstab 25, son av Hugo Didrik, tab 69), född 1826-04-11 på Huseby. Student i Lund 1844. Nämndeman inom Siende härad Västmanlands län 1883. RNO 1877-12-01. Död 1914-08-22 på Hedensberg (Tillberga förs, Västmanlands län, db). Tillträdde efter sin moders död Hedensbergs fideikommiss samt ägde ströhemman i Tillberga socken. Gift 1853-09-11 Ugerup s län med friherrinnan Sofia Lovisa Hedvig Mariana Barnekow född 1833-06-07 på Ugerup, död 1900-09-19 på Hedensberg, dotter av ryttmästaren, greve Kjell Henrik Barnekow nr 128, och grevinnan Ulrika Eleonora Sofia Wachtmeister af Johannishus nr 25.

Barn:

 • Anna Susanna Eufemia, född 1854-07-05 Sperlingsholm. Död 1933-01-25 i Växjö (db 9). Gift 1883-06-24 i Tillberga kyrka med domprosten i Växjö, LNO, teol. kandidat och filosofie doktorn Carl Fredrik Salomon Henning, född 1843-07-19 i Vistorps socken, Skaraborgs län, död 1909-05-17 i Växjö.
 • Malkolm Alexander Hugo, född 1855. Godsägare. Se Tab. 71.
 • James Robert Archibald, född 1857-10-29 på Sperlingsholm, död 1882-06-07 i Sala, innebränd vid hotell Viktorias brand i nämnda stad och begraven på Tillberga kyrkogård.
 • Maria Elisabet Charlotta, född 1860-01-23 på Sperlingsholm. Sjukhemsföreståndarinna. Död ogift 1918-04-25 i Enköping, Enköping förs o Tillberga förs, Västmanlands län (db).
 • Jacquette Ebba Maria Sofia Louise (Mary), född 1862-11-21 på Sperlingsholm, död 1893-02-07 Karpalund s län och begraven på Färlövs kyrkogård. Gift 1885-05-25 på Hedensberg med sin kusin, underlöjtnanten, friherre William Hugo Bennet, född 1856, död 1903.
 • Gustaf David Gilbert John William, född 1869. Överste. Se Tab. 72.

TAB 71

Malkolm Alexander Hugo (översiktstab 25, son av Gustaf Malkolm, tab 70), född 1855-09-29 Sperlingsholm. Mogenhetsexamen i Uppsala 1875. Student därst. s. å. Förvaltare på Hedensberg 1879. Ledamot av Västmanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1890–1926. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1901–1903 och av dess 1:a kammare 1906–1919. RVO 1901-11-30. Ordförande i styrelsen för svenska smörprovningarna 1909. Ledamot av styrelsen för Tärna folkhögskola och för lantmannaskolan i Sala. LLA 1912. Västmanlands läns HushGM 1913. RNO 1916-06-06. Ordförande i Västmanlands läns hästförsäkringsbolag och försäkringsbolag mot hagelskada. Ordförande i styrelsen för Västmanlands läns sparbank. KVO2kl 1926-06-06. Tillträdde Hedensbergs fideikommiss vid faderns död 1914. Gift 1882-09-29 i S:t Paulskyrkan i Hamburg med Constance Isabella Giesecke, född 1860-08-11, död 1929-02-15 å Hedensberg, Tillberga förs, Västmanlands län (db 2) dotter av konsuln August Giesecke och Henriette Roosen.

Barn:

 • Alexandra Mercedes (Mercy), född 1883-08-19 på Hedensberg, liksom syskonen, död där 1886-04-19 och begraven på Tillberga kyrkogård.
 • Mercy Alexandra, född 1886-08-09. Gift 1907-10-12 i Tyska kyrkan i Stockholm med kaptenen Gustaf Gustafsson Uggla, Tab 219, från vilken hon 1921 blev skild, född 1880, död 1926.
 • Sigrid Gabriella (Ella), född 1888-05-24. Gift 1911-02-21 i Tyska kyrkan i Stockholm (Tillberga förs, Västmanlands län, vb) med majoren i 2. preussiska gardesdragonregementets reserv, greve Artur Ludvig Eugen Verner Joakim von Bernstorff, född 1882-06-27.
 • Harriet Dagmar, född 1890-01-07. Gift 1913-08-23 på Hedensberg (Tillberga förs, Västmanlands län, vb) med ryttmästaren i skånska husarregementets reserv, RVO, m. m. Hans Hadar Herman Egnell, från vilken hon 1927-01-26 blev skild, född 1885-05-28.

TAB 72

Gustaf David Gilbert John William (översiktstab 25, son av Gustaf Malkolm, tab 70), född 1869-03-20 Hedensberg. Volontär vid livgardet till häst 1886-10-29. Mogenhetsexamen i Strängnäs 1888-05-19. Sergeant 1889-05-13. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Avgången därifrån 1890-05-08. Åter antagen s. å. 8/9. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 13/11. Löjtnant därst. 1897-09-10. Ryttmästare i nämnda regemente 1908-05-01. KinDOIIIkl, 3.gr. s. å. RRS:tAO3kl 1909. RSO 1912-06-06. RItS:tMLO 1913-07-00. Avsked 1914-10-27. Ingick i tysk krigstjänst och deltog i världskriget 1914 och följande år. Skvadronschef vid preussiska livkyrassiärregementet "Grosser Kurfürst". RPrJK2kl 1914. Major vid sistnämnda regemente 1915-01-27. RPrJK1kl s. å. 29/6. Chef för 22. R. jägaredetachementet s. å. 11/10. Överstelöjtnant i preussiska armén och chef för preussiska kyrassiärregementet Graf Wrangel nr 3. ÖMilFörtjK med krigsdek. 1916-08-28. KHohHOmkr o sv (EÄ HohenzHusO m sv) 1917-08-24. RFFrK2kl m sv 1918-11-30. Avsked ur preussisk tjänst 1919. Överstelöjtnant i livgardet till häst 1920-11-26. Överstelöjtnant vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid livgardet till häst s. å. 30/11. Överste och chef för Smålands husarregemente 1921-10-21. KSO2kl 1921-12-15. På övergångsstat 1927-05-20 fr o m 1928-01-01. Gift 1:o 1898-11-22 i Hälsingfors med Maria Antonia Marguerite'' von Seüme från Ryssland, från vilken han 1921-10-19 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1921-10-19, född 1872-08-18 i Tsarskoje Selo, Petersburg. Dotter av ryske generallöjtnanten och kårkommendören Felix Anton von Seüme och Laura Constance von Frenckell. Gift 2:o 1921-12-03 i Eksjö med Elin Catharina (Karin)'' Liberg, från vilken han blev skild genom Eksjö rådhusrätts utslag 1930-09-22, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med disponenten Gunnar Liberg, från vilken hon 1917 blev skild), född 1884-06-01 i Eskilstuna). Dotter av fabrikören Johan Bernhard Liberg och Hilda Catharina Maria Annell. Gift 3:o 1932-09-00 i Hälsingborg, Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb) med den sistn. hustrun, från vilken han återigen blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1939-12-27. Gift 4:o 1941-07-06 i Linköpings domk.förs med Elsa Victoria Schumburg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1900-12-11 i Stockholm, Tyska S:t Gertruds förs (vb) med borgmästaren Asmus Wilhelm Johannes från Tönning i Tyskland, född 1866-07-21 i Börentwedt, Tyskland, död 1927-05-25), född 1882-05-25 i Stockholm, Tyska S:t Gertruds förs (fb). Dotter av grosshandlaren Robert Schumburg och Agnes Eugenia Victoria Hill.

Barn:

 • 1. Felix Gustaf Gilbert Claud Arran Fitz-Gilbert, född 1899-08-24 i Stockholm, liksom syskonen. Studentexamen 1916-06-16. Student vid Stockholms högskola 1916–1917. Officersaspirant vid Svea artilleriregemente 1917-10-26. Konstapel 1918-06-21. Furir s. å. 30/8. Kadett vid Karlberg s. å. 26/10. Elev vid Krigsskolan s. å. 26/10. Styckjunkare 1919-08-30. Utexaminerad från krigsskolan s. å. 18/12. Fänrik i Svea artilleriregemente s. å. 31/12. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1920-09-07. Underlöjtnant i regementets reserv 1921-12-31. Jur. kandidat examen vid Stockholms högskola 1924-03-08. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 14/3. 2. Notarie i Villands domsaga s. å. 1/4 och 1. notarie därst. s. å. 1/10. T. f. domhavande därst. omkr. åtta månader 1925–1926. Gift 1934-10-17 i Stockholm (Söderhamns vb nr 58) med Gunvor Harriet Nordholm, född 1906-06-11 i Skövde, Skaraborgs län. FMM. Dotter av telegrafkommisarien Adolf Nordholm och Hulda Carlsson.
 • 1. Sibyl Margaret Laura Constance Marianne (Daisy), född 1901-12-22. Stiftsjungfru. Studentexamen 1920-03-16. Gift 1940-01-08 i Berlin (Oscars förs, Stockholm, vb nr 189/45) med tyske medb. S.S. Untersturmführer, fd kapten vid ryska Preobrazjenskigardet Serge von Kuester, född 1896-12-24. Son av ryske senatorn Wladimir von Kuester och Eugenia Baransky.
 • 1. James Malkolm Gerald Fitz-Gilbert, född 1904-10-24. Se TAB 72A

TAB 72A

James Malkolm Gerald Fitz-Gilbert (son av Gustaf David Gilbert John William, tab 72), född 1904-10-24 i Livgardet till häst förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1923-05-11. Officersaspirant vid Svea artilleriregemente s. å. 1/10. Kadett vid Karlberg 1924. Elev vid Krigsskolan 1924. Utexaminerad 1925-12-17. Fänrik vid Svea artilleriregemente s. å. 31/12. Fänrik vid regementet 1926-01-01. Underlöjtnant vid samma regemente 1927-12-30. Elev vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1928-08-14. Löjtnant i regementet 1930-11-28 och vid regementet 1933-05-26 fr o m samma år 28/5. Kapten vid regementet 1939-09-22. Lärare vid Sjökrigsskolan. FMM m sv. Major i Svea artilleriregemente 1944-10-01. Major vid Norrbottens artillerikår 1945-04-01. RSO 1946-06-06. Major v. Smålands artilleriregemente (1949-10-28) 1950-04-01. Major vid Strängnäs försvarsområdesstab 1950 (2/6) 1/7. Överstelöjtnant i armén 1952 (17/9) 1/10. Major v. Svea artilleriregemente 1957 (6/6) 1/10. Död 1979-01-05 i Västerås, Tillberga förs, Västmanlands län. Gift 1:o 1933-09-15 i Stockholm med Rut Gördis Lilliesköld nr 566, från vilken han blev skild genom Stockholm rådhusrätts utslag 1938-11-28, född 1910-07-13 i Engelbrekts förs, Stockholm. Dotter av underlöjtnanten i Svea livgardes reserv Johan Lilliesköld nr 566 och Rut Grubbens. Gift 2:o 1943-10-22 i Gustaf Adolfs k:a, Oscars förs, Stockholm (vb 548) med friherrinnan Tatjana Elisabeth Maria Rappe, född 1916-08-13 i Malmös St Petri förs. Dotter av ryttmästaren friherre Christoffer Rappe nr 287 och Hélène de Pletneff.


Barn:

 • 2. Tatiana Hélène Marguerite, född 1944-06-22 i Stockholm, Oscars förs, Stockholm
 • 2. Archibald Gerald Gilbert Christopher, född 1946-03-19 i Boden
 • 2. Hugo Didrik Gerald Carl, född 1956-07-22 i Eskilstuna, Strängnäs förs

TAB 73

Hugo Jakob (översiktstab 24, son av Hugo Didrik, tab 69), född 1830-12-19 Huseby. Student i Lund 1850-06-10. Fanjunkare v.d skånska dragonregementet s. å. 27/7. Officersexamen 1851-05-05. Fanjunkare vid livgardet till häst s. å. 15/8. Underlöjtnant vid nämnda livgarde 1852-05-26. Löjtnant 1854-10-10. RDDO 1859-08-13. Ryttmästare s. å. 30/12. RNS:tOO 1866-07-25. Major i regementet 1872-11-20. RSO s. å. 1/12. 2. Major vid regementet 1874-10-02. Överstelöjtnant och 1. major 1875-02-12. Överstelöjtnant vid livregementets husarkår 1878-04-12. Överste i kåren och regementsbefälhavare 1881-05-06. Överste och sekundchef s. å. 7/7. RPrRÖO2kl s. å. 16/9. KSO1kl 1887-12-01. Avsked 1893-05-19. Död 1896-10-01 på Ekebyholm. Disponerade Ekebyholm i Rimbo socken, Stockholms län, Bärby i Gamla Uppsala socken och Nyby i Bälinge socken (båda i Uppsala län) samt ägde 9/12 av Mark, Backa och Väsby, alla i Almby socken, Örebro län. Gift 1:o 1858-09-30 i Stockholm med friherrinnan Charlotta Adolfina Vendela Lovisa (Lotten) Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1835-10-29 på Hargs bruk i likan. socken, Stockholms län, död 1880-04-26 i Stockholm och begraven på Rimbo kyrkogård, dotter av hovmarskalken, friherre Carl Gabriel Oxenstierna af Eka och Lindö, och grevinnan Eva Lovisa Mörner af Morlanda. Gift 2:o 1888-04-05 Irvingsholm med Marianne Hegardt, född 1865-11-23 i Vänersborg, död 1939-09-02 i Örebro (Tyslinge förs, Örebro län db nr 18), dotter av överstelöjtnanten Henrik Bernhard Hegardt och Augusta Fredrika Dugge.

Barn:

 • 2. Hugo Bernhard Malkolm, född 1889. Löjtnant. Se Tab. 74.
 • 2. John Hugo Robert, född 1890-11-26 i Örebro. Studentexamen 1909-06-14. Volontär vid livregementets husarer s. å. 17/6. Elev vid krigsskolan 1910. Utexaminerad 1911-12-20. Underlöjtnant vid livregementets husarer s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1915-12-31. Död ogift 1920-03-20 i Kalmar (Bjärka förs, Skaraborgs län, db) genom olyckshändelse, jordf. i Skövde kyrka s. å. 27/3 och begraven på Skärvs kyrkogård.
 • 2. Hedvig Augusta Charlotta, född 1893-09-27 på Ekebyholm. Stiftsjungfru. Gift 1914-08-09 i Örebro (Tysslinge förs, Örebro län, vb) med kaptenen Gunnar Vilhelm Probus af Sillén, född 1888-10-16.
 • 2. Gustaf Edvard Hugo, född 1895. Löjtnant. Se Tab. 75.
 • 2. Maria Jacquette Fredrika, född posthuma 1896-11-29 på Ekebyholm. Stiftsjungfru. Gift 1918-10-24 i Stockholm (Örebro Norra förs, o. Torsångs förs, Kopparbergs län, vb) med löjtnanten vid livregementets grenadjärer Curt (EÄ Carl) Bertil Fogelklou, född 1889-08-21 i Kristianstad.

TAB 74

Hugo Bernhard Malkolm (översiktstab 24, son av Hugo Jakob, tab 73), född 1889-12-21 i Örebro (Ekebyholm, Rimbo). Studentexamen 1909-06-14. Volontär vid Livregementets grenadjärer s. å. 17/6. Reservofficersexamen 1911-08-29. Studerade naturvetenskap (geologi) och nationalekonomi vid olika universitet i Sverige och Tyskland 1910–1914 och 1921–1923. Deltog i en expedition t Spetsbergen. Avsked från regementet 1912-06-17. Åter volontär vid regementet 1914-08-16. Underlöjtnant i livregementets grenadjärers reserv s. å. 31/12. Officersexamen 1915-12-20. Underlöjtnant vid regementet s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1918-12-06. På övergångsstat 1926-09-04 fr o m s. å. 1/11. Kapten på övergångsstat vid Livregementets grenadjärer 1929-12-06. Avsked 1940-03-01. Gift 1:o 1917-02-24 i Stockholm, S:t Gertruds förs (vb) med Marie Luise (EÄ Louise) Helene (Lissi) Henneberg från Tyskland, född 1893-11-12 i Ziegelhausen vid Heidelberg, död 1926-01-09 i Hintergarten i Tyskland (Längbro förs, Örebro län, db), dotter av med. doktor Ludvig Gustaf Anton Henneberg och Margareta Friederika Carolina Boldt. Gift 2:o 1926-08-05 i Weimar med Edit Ingeborg'' Bosse från Tyskland, född 1893-06-09 i sistnämnda stad, dotter av professorn i Weimar Paul Carl Joseph Bosse och Wilhelmine Berchta Winkler.

Barn:

 • 1. Gisela Herta Roswita Friederike Marianne, född 1919-06-22 i Örebro norra förs (fb).
 • 2. Margit Ingeborg Miriam, född 1931-09-14 i Örebro (Tysslinge förs, Örebro län, fb).

TAB 75

Gustaf Edvard Hugo (översiktstab 24, son av Hugo Jakob, tab 73), född 1895-02-04 Ekebyholm. Studentexamen i Örebro 1914-05-20. Volontär vid livgardet till häst s. å. 3/6. Kadett vid Karlberg 1915. Elev vid Krigsskolan 1915. Utexaminerad 1916-12-21. Fänrik i Livgardet till häst s. å. 30/12. Underlöjtnant vid regementet 1919-01-24. Löjtnant i regementet 1920-04-30. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1921-04-15. Avsked 1928-08-10. Äg. Gift 1922-06-10 i Husaby kyrka Skaraborgs län med grevinnan Ebba Amalia Hamilton nr 86, född 1898-11-03 på Blomberg i Husaby förs. Dotter av ryttmästaren i Lifregementets husares reserv greve Gilbert Hugo Vilhelm Hamilton nr 86 och Ingeborg Stenhagen.

Barn:

 • John Hugo Gilbert, född 1923-03-02 Bosgården (fb).
 • Ingeborg Hildegard Marianne, född 1925-04-26 Bosgården (fb). Textilkonstnärinna. SLKGM.
 • Hugo-Jakob Edvard, född 1930-04-26 på Hjälmsäter i Medelplana förs, Skaraborgs län (fb).
 • Claes Axel Didrik, född 1940-10-09 på Hjälmsäter i Medelplana förs, Skaraborgs län (fb nr 7).

TAB 76

John Raoul (översiktstab 26, son av Hugo Didrik, tab 69), född 1834-12-13 Huseby. Student i Lund 1851-12-19. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1852-09-06. Officersexamen 1853-12-21. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente 1854-01-25. Löjtnant 1858-04-27. Kapten 1866-12-28. RSO 1874-12-01. Major 1882-04-14. RNS:tOO s. å. 19/8. Överstelöjtnant i armén 1886-12-31. Överstelöjtnant vid ovann. regemente 1887-04-01. Överste och chef för Göta artilleriregemente 1888-04-06. Kommendant i Göteborg s. å. 9/4. LVVS s. å. LKrVA 1890. KSO2kl 1892-12-01. KSO1kl 1895-11-30. Generalmajor i armén 1897-09-16. Generalfälttygmästare och inspektör för artilleriet 1898-01-07. KNS:tOO1kl 1900-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i generalitetets reserv 1902-08-12. Död 1904-06-21 i Stockholm. Gift 1876-03-14 på Karlsberg vid Västerås med grevinnan Ulrika Ottiliana (Ulla) Lewenhaupt, född 1856-06-19 på Gäddeholm i Irsta socken, Västmanlands län, dotter av greve Carl Gustaf Lewenhaupt nr 2, och friherrinnan Charlotta Elisabet von Essen nr 158.

Barn:

 • Eva Elisabet Jacquette, född 1877-01-11 i Kristianstad. Gift 1906-03-21 i Oskarskyrkan i Stockholm med lasarettsläkaren Carl Gustaf Axel Adlercreutz, född 1866. Död 1937-05-25.
 • John William Hugo, född 1878-05-28 i Kristianstad. Mogenhetsexamen därst. 1896. Elev vid tekniska högskolan 1896-09-15. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1899-06-05. Stud. vid Technische Hochschule, Karlsruhe, Baden 1899–1900. LSTF fr. 1897. Affärsman. Styrelseledamot i svenska handelskammaren i New York 1907. Svenska statens ombud för inköp av spannmål i Förenta staterna under krigsåren 1915–1917. RVO 1922-11-25. Fr. 1931 v. ordf. f. Svenska handelskammaren i USA. Gift 1918-03-17 i New York med Hazel Whitmore, född 1887-05-25 i Woodland, Cal., dotter av Leroy Whitmore och Myra Jane Hollingsworth.
 • Malkolm Raoul, född 1880. Kapten. Se tab 77.
 • Lilian Charlotte, född 1883-08-19 i Kristianstad. Gift 1924-03-08 i Stuttgart med före detta löjtnanten i tyska fält-artilleriet, filosofie doktor Hans Buchenbacher, född 1887-09-12.
 • John Axel Valter, född 1886. Ryttmästare. Se Tab. 79.
 • Anna Hedvig Ulrika, född 1889-10-31 i Göteborg. Stiftsjungfru. Hovfröken hos hertiginnan av Södermanland 1910-02-01. Gift 1912-12-03 i Oskarskyrkan, d:o förs (vb) i Stockholm med statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet Bo Henrik von Stockenström, född 1887.
 • Ellen Maria Margareta (Margaret), född 1893-02-06 i Göteborg. Stiftsjungfru.

TAB 77

Malkolm Raoul (översiktstab 26, son av John Raoul, tab 76), född 1880-02-05 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1899-06-02. Volontär vid Svea livgarde s. å. 7/6. Elev vid krigsskolan 1900-09-24. Sergeant vid Svea livgarde s. å. 14/8. Fanjunkare 1901-08-08. Utexaminerad s. å. 27/11. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 5/12. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1904-04-29. Löjtnant i nämnda regemente 1905-03-10. Gymnastiklärarexamen vid nämnda institut s. å. 8/6. Utexaminerad från sjukgymnastiska kursen vid samma institut 1906-06-08. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv s. å. Gymnastikdirektörsexamen vid gymnastiska centralinstitutet s. å. Assistent vid geheimehofrat Oldevigs gymnastikinstitut i Dresden 1906–1907. Gift 1:o 1910-10-11 i Kristinakyrkan i Jönköpings västra förs (vb) med Aina Maria Petterson, född 1884-08-31 på Emaus vid Uddevalla. Dotter av landshövdingen Fredrik Emil Petterson och Vendla Christina von Essen af Zellie nr 723 (Finska adl. ätten nr 58).

Barn:

 • 1. John-Fredrik Malkolm, född 1914-06-25 i Alexandria, Egypten. Se Tab 77A
 • 1. Ulla Christina Susanne, född 1915-06-17 i Stockholm, K. Svea Livgardes förs (fb).
 • 1. Aina Eva Ulrika, född 1917-09-04 i Stockholm, K. Svea Livgardes förs (fb).


TAB 77A

John-Fredrik Malkolm (son av Malcolm Raoul tab 77), född 1914-06-25 i Alexandria, Egypten. Studentexamen i Stockholm 1932-05-11. Utexaminerad från Tekniska högskolan 1938-02-00. Civilingenjör. FFrK4kl m sv. FMM. Extra ordinarie flygingenjör av 2:a gr. vid flygförvaltningen. Kaptens tjänsteklass vid flygvapnet 1950 (28/4) 1/5. Flygdirektör av 2:a gr. vid flygvapnet 1953 (25/9) 1/10. Byråchef i flygförvaltningen 1954-06-19. Flygdirektör av 1 gr. i flygv. 1957. RNO 1959-06-06. Överingenjör vid flygförvaltningen 1961. Död 1977-04-20 i Bromma. Gift 1944-02-19 i Seglora kyrka, Stockholm med Inga Maria Lycke född 1919-07-27, dotter av fabrikör Engelbert Lycke och Ruth Widenfelt.


Barn:

 • Eva Maria, född 1945-08-26 Stockholm.
 • Aina Birgitta Susanne, född 1948-07-17 i Stockholm.

TAB 78

Carl Gustaf David (son av John Raoul, tab 76), född 1882-05-08 i Kristianstad. Mogenhetsexamen vid högre realläroverket å Norrmalm i Stockholm. 1901-05-18. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente s. å. 5/6. Sergeant därst. Elev vid Karlberg 1902. Styckjunkare i regementet 1903. Utexaminerad s. å. 2/12. Underlöjtnant vid regementet s. å. 11/12. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolans allm. kurs 1905–1906. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1906-08-15. Genomgick ridskolan å Strömsholm 1906–1907 och krigshögskolan 1910–1912. RRS:tStO3kl 1909. BMilK2kl 1910. Kapten vid sistnämnda regemente 1915-06-03. Adjutant hos kronprinsen s. å. 8/9. Lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1919–1922. KGrGI:sO2kl 1923. Regementskvartermästare s. å. RSO 1921-06-06. Major vid Göta artilleriregemente 1926-10-26. Överstelöjtnant i armén 1930-06-06. GV:sJmt. RVO 1931-06-06. Överstelöjtnant vid Bodens artilleriregemente s.å. 13/11. Förordnad till chef för Bodens artilleriregemente 1933-04-28 fr.o.m. 3.å. 29/8. Överstelöjtnant och chef för Gotlands artillerikår 1934-04-27 fr.o.m. s. å. 31/5. Överste i armen 1935-02-01. Gift 1909-07-10 Söderö s förs (EÄ socken), Östergötlands län (vb) med friherrinnan Anna Ebba Augusta Beck-Friis, född 1887-07-08 Norsholm s förs (EÄ socken), Ög. Riksförb. Sveriges lottakårers kungl. förtjänstmedalj i silver 1948-03-11. Dotter av kammarherren, sederm. överstekammarjunkaren friherre Johan Gabriel Reck-Friis nr 278, och friherrinnan Anna Sofia Elisabet Adelswärd nr 249.

Barn:

 • Anna Ebba Ulrika, född 1911-06-20 i Stockholm, K. Svea art.regementes förs (fb) liksom syskonen. Död 1941-03-17 i Neapel. Gift 1939-09-06 i Sturefors slottskapell i Vists förs, Ög. (Oscars förs, Sth. vb nr 311) med dr ingenjören greve Francesco Rosario Guiseppe Gennaro Carmine Antonio Oronzio Romano, född 1903-10-06.
 • Carl'' Fredrik Gustaf David, född 1912-12-10 i Stockholm.
 • Carl-Jan Gustaf David, född 1916-07-03 i Stockholm.

TAB 79

John Axel Valter (översiktstab 26, son av John Raoul, tab 76), född 1886-05-18 i Landskrona. Mogenhetsexamen 1906-05-23. Volontär vid livregementets dragoner s. å. 11/6. Elev vid krigsskolan 1908. Fanjunkare 1909-08-18. Utexaminerad s. å. 18/12. Underlöjtnant vid regementet s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1915-03-26. RNS:tOO 2kl 1918. Ryttmästare i regementet 1924-12-05. På övergångsstat 1927-06-09 fr o m 1928-01-01. Ryttmästare på övergångsstat vid Livregementet till häst 1927-12-16. RSO 1932-06-06. Avsked 1936-09-25 fr o m s. å. 1/10. KBLeopO. Gift 1913-05-15 i Jakobs kyrka i Stockholm (Engelbrekts förs, vb) med friherrinnan Margareta Beata Marianne (Ninnan) Carlsdotter Leijonhielm, nr 142, född 1890-03-06 på Svartå bruk i Kvistbro förs (EÄ socken), Örebro län. Dotter av kammarherren, friherre Carl Henrik Leijonhielm nr 142, och friherrinnan Amalia Lovisa Hamilton af Hageby nr 99.

Barn:

 • Lilian Margareta Amelie Ulrika, född 1917-11-09 i Stockholm, Engelbrekts förs (fb) liksom syskonen.
 • Eva Beata Margareta Jacquette, född 1920-09-20 i Stockholm, Engelbrekts förs (fb).
 • John Hugo-Didrik Carl, född 1924-02-13 i Stockholm.
 • Carl Henrik Malcolm John, född 1926-07-23 i Stockholm.

TAB 80

Jakob Essen (översiktstab 27, son av Axel, tab 60), född 1797-09-12 Huseby. Sergeant vid Kronobergs regemente 1802-06-11. Student i Lund 1812-10-26 och i Uppsala 1813-02-03. Teol. examen 1813-04-00. Korpral vid livregementetsbrigadens husarkår 1814-05-16. Konstit. kornett därst. s. å. 22/5. Officersexamen s. å. 1/6. Konfirm. kornett s. å. 12/7. Löjtnant 1820-05-02. Ryttmästare 1824-06-01. Avsked med majors n. h. o. v. 1826-11-01. Avsked ur krigstjänsten 1828-10-29. Major i nämnda kår 1830-01-23. RSO 1836-07-04. Överstelöjtnants avsked 1838-09-21. Ordförande i Jönköpings läns hushållningssällskap 1845–1847. Överståthållare i Stockholm 1848-12-15. Generalmajor i armén s. å. 22/12. KNO 1850-06-26. KmstkNO 1853-04-28, RoKavKMO 1858-07-12. Ordförande i direktionen över konungens hospital s. n. 9/2. Avsked från överståthållarämbetet 1862-03-07. KmstkVO s. å. 28/3. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1863. Hedersledamot av ovann. hushållningssällskap s. å. Död 1864-05-03 i Paris och begraven på Skärstads kyrkogård Jönköpings län. Ägde Lyckås i Skärstads socken, samt huset nr 2 C vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Gift 1:o 1834-08-02 med statsfrun hos drottningen, friherrinnan Augusta Maria Liljencrantz, född 1815-03-25, död 1840-07-08 på Lyckås och begraven s. å. 17/7 på Skärstads kyrkogård, dotter av landshövdingen och hovmarskalken, greve Johan Vilhelm Liljencrantz, och Helena Jakobina Sofia Meldercreutz. Gift 2:o 1851-08-12 i Stockholm med Stefanie Fredrika Giesecke, född 1819-10-01 i Stockholm. Hovmästarinna hos kronprinsessan 1857-06-12. Överhovmästarinna hos drottningen 1859-07-11. Tjänstfri vid hovet 1860-10-23. Död 1894-05-25 i Stockholm och begraven på Skärstads kyrkogård, dotter av konsuln August Giesecke och Fredrika Wohlgenau. Grevinnan Hamilton ägde efter mannens död ovannämnda hus i Stockholm.

Barn:

 • 1. Axel Vilhelm, född 1835-07-14, död 1837-02-05.
 • 1. Eleonora Elisabet Jenny Carolina, född 1837-05-22. Död 1839-09-03.
 • 1. August Fingal Hugo, född 1840-07-08 på Lyckås. Student i Uppsala 1860. Död ogift 1893-01-10 i Wiesbaden i Nassau och begraven på Skärstads kyrkogård.
 • 2. Stefanie Augusta, född 1852-05-10 i Stockholm. Besitter Stora Sundby i Öja socken, Södermanlands län. Död 1937-11-02 i Stockholm (Engelbr. förs db nr 276). Gift 1:o 1876-05-10 i Stockholm med överstekammarherren, greve Carl Baltzar Ernst von Platen, född 1833, död 1888. Gift 2:o 1894-10-27 i Tyska kyrkan i Stockholm med riksståthållaren och kavallerigeneralen i tysk tjänst, KmstkSO med m., furst Carl Leo Julius von Wedel, född 1842-02-05 i staden Oldenburg, död 1919-12-30 Sofiahemmet
 • 2. Jakob Stefan Fitz James, född 1858. Godsägare. Se Tab. 81.

TAB 81

Jakob Stefan Fitz James (översiktstab 27, son av Jakob Essen, tab 80), född 1858-06-16 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1877-12-13. Student i Uppsala 1878. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1879. Avgick s. å. Ledamot av Jönköpings läns hushållningssällskap sedan 1880-01-10, dess vice ordförande 1901-12-01–1903-11-30, ordförande 1903-12-01–1914-01-15 och dess hedersledamot 1918-12-01. Ordförande i Vista härads hushållningsgille 1881-05-04–1906-05-30. Landstingsman i Jönköpings län 1891–1893. Verkst. direktör i Jönköning Gripenbergs järnvägsaktiebolag 1893-02-11–1916-05-31. Ordförande i samma bolags styrelse 1895. RVO s. å. 30/11. Vice ordförande i veterinärstyrelsen 1903-09-24–1914-01-15. RNO 1905-12-01 HushGM 1906-08-01. Ledamot av järnvägsrådet 1907-11-07–1915-06-17. Styrelseledamot av Jönköpings läns arbetsförmedlingsanstalt 1909-01-011913-01-01. KVO2kl 1920-12-18. Äg. Lyckås i Skärstads socken, Jönköpings län 1880–1917 samt äg. Hellered i Sandhults socken sedan 1904 och Hulta sedan 1905 (båda i Älvsb.) ävensom villa i Djursholm. Biogr. i Väd? Död 1933-10-05 i Djursholm, Danderyds förs (db) ocg begraven i Skärstads sn, Jönk. Gift 1:o 1888-10-25 i Gävle med Rebecka Teodora (Thea) Groms, från vilken han 1897-02-21 blev skild, född 1868-07-31 i nämnda stad, död 1942-03-06 (Tyringe n:o i Finja förs, Krist. db nr 9), dotter av sjökaptenen Teodor Groms och Anna Mellin. Gift 2:o 1931-07-18 i Köpenhamn (Sthlm, Hedv. El. förs, vb) med Eva Vilhelmina Åkerberg, i hennes 2:a gifte (Gift 1:o med godsägaren Carl Frans Vilhelm Jaade, från vilken hon blev skild 1926-11-03), född 1882-09-10 i Frötuna. Död 1981-02-22 i Hedvig Eleonora förs, Sth. Dotter av N. N. Åkerberg.

Barn:

 • Blanche Stefanie, född 1890-03-26 (EÄ 1890-03-23) på Lyckås, död 1915-03-06 i Rom. Gift 1910-06-16 på Lyckås (Skärstads förs, Jönk., vb) med löjtnanten vid Göta livgarde Knut Hugo Adolf Enell, från vilken hon 1912 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1916-10-17, med Oskaria Maria Lindström, född 1895-01-20, dotter av distriktsläkaren i Stockholm Carl Oskar Lindström och Ellen Maria Bergh), född 1887-08-19 i Stockholm. Död 1985-11-09.
 • James Douglas, född 1892. Löjtnant. Se tab 82.

TAB 82

James Douglas (översiktstab 27, son av Jakob Stefan Fitz James, tab 81), född 1892-06-08 Lyckås s socken, Jönköpings län. Studentexamen 1912-12-18. Reservofficersexamen 1915-10-14. Fänrik i Trängens reserv s. å. 5/11. Internationellt flygcertifikat 1917-07-25. Underlöjtnant i nämnda reserv 1918-01-18. Kapten och militärflygare i finska armén s. å. i april. FFrK4kl m sv s. å. FFM s. å. Avsked ur finsk tjänst s. å. Löjtnant i Trängens reserv s. a. 6/12. Tysk trafikflygareexamen 1922-08-03 och segelflygareexamen 1923-04-14. Chef för segelflygareskolan i Halmstad 1925-07-09. Chef för Svenska aeroklubbens i Göteborg provflygskola 1926-01-31. Chef för Nordisk luftflygning 1927-02-01. SkytteRM. Anställd vid spanska flygväsendet. T f vice konsul i Sevilla. BulgMM. UngMM. Kapten i Trängens reserv 1937-11-19. Död 1943-10-31 i Stockholm (Johannes förs db nr 175). Gift 1919-05-10 i Vor Frues Kirke i Köpenhamn med Erna'' Simonsen från Danmark, från vilken han 1922-01-24 blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1922-01-24, i hennes 1:a gifte (enl EÄ gift 1923 med skådespelaren Johannes Poulsen, född 1881-11-17 i Köpenhamn (enl artikel 1996 end “vän”). Gift 2:o (6 år på 1930-t) med läkaren Peter Dam, 3:o 1938/39 med konsul Erik Hermansen, från vilken hon blev änka, minister i Köpenhamn för Dominikanska republiken, 4:o 1980 (1 vecka) med 36 år yngre man), född 1900-10-02 i Köpenhamn. Minister. Dotter av grosshandlaren Harald Simonsen och Betty Juel-Thorup.

Barn:

 • James Ulph Harald Douglas, född 1923-02-01 i Köpenhamn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: