:

Von Preutz nr 935

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Preutz nr 935 †

Adlad 1678-08-28, introd. 1680. Utdöd 1701-02-09.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Ehrenpreus.


1af Schmidt, Anteckn. om Rönö härad. 2Öä 13, sid. 68. 3Ak. 4Lå. 5Um. 6Zf. 7At (Sch).

Preutz%20A93500.jpg

TAB 1

Lars Preuss.

Barn:

  • Hans Larsson Preuss. Amiralitetssekreterare 1627. Inspektor över myntet i Nyköping 16327. Justitieborgmästare i nämnda stad 1638-05-01 samt tullförvaltare över stora sjötullen därst. Död 1644-08-27 och begraven i Nyköpings östra kyrka. Gift 1:o med Brita Nilsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med räntmästaren i Södermanland Nils Larsson i hans 2:a gifte, död omkr. 1618. Stamfader för adl. ätten Tungel), död 1628-01-04, dotter av hertig Carls kamrerare Nils Nilsson och Sigrid Larsdotter1. Gift 2:o 1628-09-22 med Margareta Bröms i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1649-09-02 med tullförvaltaren i Nyköping Lars Danielsson Mollsdorff, född 1622-08-10, död 1655-11-09) 2, född 1610-07-13 i Norrköping, död 1684-06-16 i Nyköping, dotter av borgmästaren i Norrköping Måns Svensson och Kerstin Henriksdotter (Stockenström).

Barn:

  • 2. Hans Preuss, adlad Ehrenpreus, född 1636, död 1711. Se adliga ätten Ehrenpreus, Tab. 1.
  • 2. Niklas Preuss, adlad von Preutz, född 1639, död 1696. Se Tab. 2.

TAB 2

Niklas Preuss, adlad von Preutz (son av Hans Larsson Preuss, Tab. 1), till Artsjö i Finland och Malstanäs i Forssa socken, Södermanlands län samt Werpel och Waist, båda i Hanels socken i Estland. Född 1639-09-18 i Stockholm. Erhöll burskap som handlande i Göteborg 1665-10-30. Källarmästare på stadskällaren i rådhuset därst. 16716. Kommissarie vid flottan därst.6 1676-01-19 och tillika assessor vid amiralitetet därst.6 s. å. 19/5. Adlad 1678-08-28 (introd. 1680 under nr 935). Avsked från sistnämnda befattningar 1680-03-16. Ledamot i kommersekommissionen3 1686-11-06. Avsked med kommerseråds karaktär 1690-11-04. Död 1696-03-20 i Stockholm och begraven s. å. 3/5 i Maria kyrka, men i Nyköpings östra kyrka uppsattes hans vapen på pelaren närmast nedanför predikstolen. Gift på 1670-talet med Catharina Sviring, död 1710-09-26, på Sonstorp i Hällestads socken, Östergötlands län och begraven s. å. 5/10, dotter av råd- och handelsmannen i Nyköping Henrik Sviring och Brita Danckwardt, som var helsyster till vice presidenten Henrik Danckwardt, adlad Danckwardt.

Barn:

  • Hans, död barn.
  • Brita Margareta, till Adlerskog i Västra Eneby socken och Sonstorp i Hällestads socken, (båda i Ög.). Född 1674-06-18, död 1750-12-17 på Sonstorp efter 18 års sängliggande. Hon förärade 1746 till Hällestads kyrka predikstolen, på vars himmel hennes mans vapen ses. Gift 1694 med lagmannen Magnus Magnusson Schiller, adlad Palmstierna, född 1666, död 1716.
  • Fredrik, till Säby. Född 1675-09-03. Student i Åbo 16854 och i Uppsala5 1688-11-18. Efter hemkomsten från utrikes resa ryttare vid livregementet till häst 1694. Korpral därst. 1695-04-10. Kornett 1697-04-05. Löjtnant 1700-03-23. Död barnlös 1701-02-09 av sina i slaget vid Narva undfångna blessyrer och slöt ätten på svärdssidan. Hans vapen uppsattes i Forssa kyrka Södermanlands län. Under sin studietid i Åbo utgav han 1688 under Daniel Achrelii presidium en latinsk disputation »de societate paterna» samt var i övrigt en lärd man. Gift 1700-07-08 på Ådö i Lossa socken, Uppsala län med friherrinnan Christina Ebba Leijonhufvud i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1704 med hovrättsrådet, friherre Hans Georg Strömfelt, född 1676, död 1733), född 1675-12-00 i Stockholm, död 1727-08-17 Traneberg s socken, Skaraborgs län, dotter av landshövdingen, friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, och hans 1:a fru, friherrinnan Elsa Ebba Bielkenstierna.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: