:

Danckwardt-Lillieström nr 408

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Danckwardt-Lillieström nr 408

Adlad 1647-08-18, introducerad 1649.

Claes Danckwardt adlades och introducerades med namnet Lillieström. Han kallade sig redan 1660 Danckwardt-Lillieström, och sannolikt har namnförändringen, som möjligen ägt rum 1653, vilket å riddarhusstamtavlan felaktigt uppgives vara introduktionsåret, skett för att skilja ätten från adliga ätten Lillieström.

Danckwardt-Lillieströ A40800.png

TAB 1

Claes Danckwardt, adlad Lillieström, sedan Danckwardt-Lillieström (son av Mikael Danckwardt, se adliga ätten Danckwardt, tab 2), till Frötuna i Götlunda socken, Örebro län och Oppbåga i Fellingsbro socken, Örebro län samt Vogelsang i Pommern. Född 1613 i Örebro. Gemen soldat vid svenska armén i Preussen 1629. Tjänte sig upp till överstelöjtnant, vilken beställning han innehade 1643. Var kommendant i Neustadt i Mähren 1643 (At (RA).). Överste för ett eget värvat regemente 1647. Adlad 1647-08-18 med sin halvbroders presidenten Johannes Lillieströms namn och erhöll ett lika vapen med hans (introducerad 1649 under nr 408). Överste för bergsregementet 1655-11-07. Överste för ett utländskt värvat regemente 1656. Generalmajor av infanteriet 1658-01-18. Landshövding i Kalmar län 1663-02-13. Vice guvernör i Skåne 1663-12-26. Generallöjtnant 1667-02-08. Landshövding i Malmöhus län 1669-12-10. Död 1681-01-06 och begraven 1682-08-30 i Götlunda kyrka. ‘Han begav sig efter faderns död, i anledning av ett brev från sin halvbroder Johan Ahus, som då vistades i svenska kansliet, utrikes, emot moderns vetskap och vilja, försedd med endast 6 mark penningar och ett stycke limpebröd, hemligen till Stockholm, där han antog tjänst såsom dräng hos en herre, vilken ärnade sig till armén och, sedan han skrivit ett ömt brev till sin moder med berättelse om sin tillämnade resa, följde han denne herre utrikes. Hans porträtt, jämte officerarnas vid hans eget regemente, därav de gjorde honom present, förvaras Kåsätter ’ Gift 1643 med Maria von Pfuel, född 1622, död 1697-01-10 på Oppbåga, dotter av geheimekrigsrådet och generalkrigskommissarien i Danmark. Adam von Pfuel, till Vieckel mm, samt faster till överstelöjtnanten Jakob von Pfuel, naturaliserad von Pfuel.

Barn:

 • Maria, född 1646. Gift med sin halvkusin, majoren Axel Lillieström, död 1690.
 • Johan, född 1649. ‘Dödad av en kanonkula 1661.’
 • Niklas, född 1650. Ryttmästare. Död 1705. Se Tab. 2
 • Jakob, född 1651. Överste. Död 1725. Se Tab. 4
 • Fredrik. Livdrabant 1683. Korpral vid livregementet till häst 1686. Kornett vid livregementet 1693-09-02. Löjtnant 1698. Ryttmästare 1701-06-04. Regementskvartermästare 1702-03-01. Sekundryttmästare 1703-12-29. Premiärryttmästare 1704-01-09. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift 1717-03-08 i Klinov under fångenskapen.
 • Christina levde 1716 då hon fick understöd av flyktingkommissionen. Uppehöll sig efter 1717 i Arboga. Flydde till Sverige . Gift 1678-04-21 i Stockholm (Wn.) med ryttmästaren Anders Rosendal, död 1709-07-14 i Poltava av sina sårskador. Var tidigare trolovad med Carl Oljeqvist, men han avled olyckligen i en duell 1673. På sin dödsbädd testamenterade han en avsevärd summa till sin trolovade. Källa: Lars Olov Eriksson: Spridda fynd om Oljeqvist. Johanna Aminoff-Winberg: Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden. Arboga sfs husförhörslängd.
 • Elisabet. Gift 1707-07-10 på Oppbåga med översten Anders Willman, född omkring 1642, begraven 1714-02-08 i Arboga kyrka.
 • Regina, död ogift på 1720-talet på Frötuna.

TAB 2

Niklas, (son av Claes Danckwardt, adlad Lillieström, sedan Danckwardt-Lillieström, tab 1), till Gälsebo i Mölltorps socken, Skaraborgs län. Född 1650. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1675-01-19. Kornett vid överste Lindhielms kavalleriregemente 1678. Livdrabant 1680. Kornett vid livregementet till häst 1684-02-00. Löjtnant 1694-05-00. Sekundryttmästare 1701-06-04. Premiärryttmästare 1702-03-01, stupade 1705-06-06 i Polen . Gift 1697-07-18 på Maryd i Beatebergs socken, Skaraborgs län med Ebba Gyllengrip, dotter av assessorn Christoffer Gyllengrip, och hans 2:a fru Brita Krabbe af Svaneby.

Barn:

 • Claes, född 1701, död ung.
 • Nils Gabriel född 1702. Ryttmästare. Död 1744. Se Tab. 3.

TAB 3

Nils Gabriel, (son av Niklas, tab 2), till Gälsebo och Mossebo, båda i Mölltorps socken, Skaraborgs län. Född 1702. Student i Uppsala 1714-12-31. Underofficer vid livgardet. Livdrabant 1722-05-31. Fänriks avsked från livgardet 1722. 2/6 konfirmerat å livdrabantsbeställningen 1741-08-15. Vice korpral (ryttmästare) vid livdrabantkåren. Död 1744-01-25. Gift 1:o med friherrinnan Anna Christina Ulfsparre af Broxvik, född 1699, död 1725 på Gälsebo och begraven 26/9 i Mölltorps kyrka, dotter av majoren, friherre Hans Ulfsparre af Broxvik, och Margareta Uggla. Gift 2:o 1729-04-03 på Måryd med sin kusin Catharina Ebba Gyllengrip, dotter av kaptenen Gabriel Gyllengrip, och hans 1:a fru friherrinnan Barbro Leijonhufvud. Gift 3:o 1732-02-11 Bruntorp med Hedvig Charlotta Lagerberg, född 1706-11-05 på Bruntorp, död 1742-09-12 på Gälsebo, dotter av Johan Lagerberg, och Ingeborg Rydingstierna.

Barn:

 • 1. Eriana Aurora, född (At (RA).) 1723-09-06, död ogift 1771-07-15.
 • 1. Ebba Margareta, född 1725-08-10, död 1807-12-05 i Stockholm. Gift 1744-04-22 med kaptenen Arvid Magnus Forbes af Lund, född 1718, död 1762.
 • 1. Nils Fredrik, till Spellinge i Västra Hargs socken, Östergötlands län. Döpt 1725-09-04 på Gälsebo. Hantlangare vid artilleriet 1742. Lärkonstapel 1742. Konstapel 1743. Furir 1743. Livdrabant 1745. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1747-10-26. Kapten Östgöta infanteriregemente 1748-11-23. Död barnlös 1754-03-27. Gift 1748-07-01 i Råda socken, Skaraborgs län med sin moders kusin Christina Uggla, född 1729-06-29, Ro, död 1781-03-18, dotter av överstelöjtnanten Christoffer Uggla, och friherrinnan Märta Margareta Kagg.
 • 2. Gabriel, döpt 1729-09-07 på Gälsebo, död ung.
 • 3. Anna Catharina, döpt 1733-10-01 på Gälsebo, död 1819-09-30, Dintestorp. Gift 1763-06-26 med kammarherren, friherre Carl Fredrik von Saltza, född 1717, död 1801.
 • 3. Carl Johan, född 1735-03-22 på Gälsebo. Volontär vid Skaraborgs regemente 1751-05-24. Furir Skaraborgs regemente 1753-10-30. Sergeant 1755-07-05. Sekundfänrik 1755-10-11. Löjtnant 1762-05-26. Kapten 1771-12-11. RSO 1772-05-28. Sekundmajor 1780-11-13. Avsked 1783-09-17. Död ogift 1815-01-29 Mem
 • 3. Ingeborg, döpt 1737-01-12 på Gälsebo, död ogift 1781-05-30 på Mossebo.
 • 3. Ulrika, född 1738-10-29 på Gälsebo, död 29/10.
 • 3. Maria Ulrika, född 1740-03-06 på Gälsebo, död på Gälsebo 1796-11-13. Gift 1769-06-26 på Kråk (Kråksjöholm) i Mölltorps socken, med kornetten Sebastian Tham, i hans 1:a gifte, född 1744, död 1815.
 • 3. Elisabet Regina, född 1741-12-20 på Gälsebo, död ogift 1815-05-20 på Mossebo, vilken egendom hon innehade.

TAB 4

Jakob, (son av Claes Danckwardt, adlad Lillieström, sedan Danckwardt-Lillieström, tab 1), till Frötuna och Oppbåga samt Kåsäter och Sickelsjöholm (numera Sickelsjö), båda i Götlunda socken, Örebro län. Född 1651. Ryttare vid överste Lindhielms kavalleriregemente 1675-11-04 korpral kavalleriregemente 1676-05-12. Kornett 1679. Livdrabant 1680-07-01. Korpral vid livregementet till häst 1683-09-00. Kornett livregementet 1686-04-15. Löjtnant 1696. Regementskvartermästare 1700-09-29. Sekundryttmästare 1701-06-04. Konfirmationsfullmakt 1702-03-01. Premiärryttmästare 1702-06-10. Major 1706-12-31. Överstelöjtnant 1715-04-14. Överstes titel 1719-06-13. Placerad till majors indelning vid berörda regemente 1722-06-11. Död 1725-01-31 på Frötuna och begraven 1725-02-14. 'Han var med i många bataljer, blev vid Neustadt blesserad i ena armen samt fick sig hästen undanskjuten, varjämte han på samma gång förlorade två drängar och fyra hästar med fulla munderingar. Var med vid Poltava, där han blev huggen i andra armen och av ett muskötslag krossad på högra axeln samt fången och förd till Moskva, därifrån han 1713-08-16 genom en underbar skickelse kom att slippa undan och, efter en ganska svår flykt, anlände förklädd 1714-05-08 till Stockholm.' Gift, enligt konungens tillstånd (Medd. av arkivarien W. Enblom.) 1682-06-03, med Magdalena Christjernin, född 1664, död 1726-09-25, dotter av prosten och kyrkoherden i Fellingsbro pastorat av Västerås stift, mag. Johannes Christierninus och Magdalena Simonia, samt av samma släkt som adlade ätterna von Christiersson och af Cristiemin.

Barn:

 • Christina Regina, född 1683-08-04, död 1769-04-16 i Stockholm. Gift 1709-01-17 med kammarrevisionsrådet Johan Wallvik, adlad von Wallwijk, nr 1551, född 1673, död 1748.
 • Maria, född 1685-01-11, död 1728-09-30, på Kåfö i Hovsta socken, Örebro län och begraven jämte sin man i Hovsta kyrka. Gift 1710-08-14 på Frötuna med lagmannen Johan Gyllenadler, i hans 2:a gifte, född 1669, död 1718.
 • Magdalena, född 1689, död ung.
 • Johan, född 1690, död 1691-03-29.
 • Jakob, född 1693. Ryttmästare. Död 1759. Se Tab. 6
 • Magdalena, född 1695, död ung.

TAB 5

Claes, (son av Jakob, tab 4), till Frötuna, Oppbåga och Sickelsjöholm samt Schebo bruk i Ununge socken, Stockholms län. Född 1688. Student i Uppsala . Korpral vid livregementet till häst 1707-07-23. Adjutant vid livregementet till häst 1707-11-07. Fänrik vid livgardet 1708-10-04. Löjtnant vid livgardet 1711-02-12. Kapten 1716-01-03. Avsked 1721-12-23. Död 1738-08-19 i Stockholm. 'Han bevistade slagen vid Holofzin och Poltava, undkom till Bender, var kommen, derad med generalmajor Härd till Krimska tartariet, där han utstod svåra farligheter och fängelse, följde efter konungen till Stralsund, bevistade dess belägring och slaget vid Stresow på Rugen, blev vid Stralsunds övergång fången, hemkom 1716, bevistade belägringen av Fredrikshall.' Gift 1720-03-01 i Nikolai förs, Stockholm med friherrinnan Hedvig Thegner, döpt 1697-10-27 i Stockholm, död 1746, dotter av vice presidenten friherre Johan Thegner, och Anna Catharina Adlersköld.

Barn:

 • En son, död 1721 på Frötuna och begraven 1721-05-21.
 • Anna Magdalena, döpt 1722-06-06 i Stockholm, död 1723 på Frötuna och begraven 1723-01-10.
 • Carl Fredrik, född 1724-10-14 på Frötuna, död 1725-01-12.
 • Claes, född 1726. Student. Död 1743-05-23.
 • Hedvig Catharina, född 1727. Död 1745-10-27 (1745-10-25). Gift 1744-05-31 i Stockholm med sin faders kusins svåger, riksrådet och presidenten (friherre) Carl Lagerberg, i hans 1:a gifte, född 1708, död 1767.
 • Maria Elisabet, född 1729-08-29, död 1811-01-18 i Kalmar. Gift 1756-06-24 med generallöjtnanten och landshövdingen Carl-Otto von Segebaden, friherre von Segebaden, född 1718, död 1795.
 • Johan, död ung.

TAB 6

Jakob, (son av Jakob, tab 4), till Oppbåga, Kåsäter och Sickelsjöholm samt Sjölunda och Reutersberg, båda i Säterbo socken, Västmanlands län, och Fröshammar och Strömsnäs, båda i Arboga landsförs Västmanlands län. Född 1693-10-18. Student i Uppsala 1700 . Akad. testimonium 1714-04-13. Auskultant i bergskollegium (Ab.) 1714-11-17. Volontär och sekundkorpral vid livregementet till häst 1715. Sekundkvartermästare 1715. Kvartermästare 1716-02-28. Kornett 1716-10-06. Löjtnant 1718-04-02. Placerad kornetts indelning 1722-11-28. Ryttmästares avsked 1727-06-25. RSO 1750-04-17. Död 1759-02-11. 'Han gav 20,000 daler kopparmynt till Götlunda kyrka s återuppbyggande samt inrättade ett fattighus i samma socken, därtill ock broderns stärbhus bidrog'. Gift 1:o 1720-11-03 i Stockholm med sin broders svägerska, friherrinnan Maria Elisabet Thegner, döpt 1700-11-14 i Stockholm, död 1723 och begraven 1723-02-14 i Götlunda socken, dotter av vice presidenten friherre Johan Thegner, och Anna Catharina Adlersköld. Gift 2:o 1727-08-17 med Hedvig Witte, adlad von Witten, född 1712, död i barnsäng 1741-04-24 och begraven 1741-04-28 i Storkyrkan i Stockholm, dotter av biskopen i Åbo doktor Herman Witte och Catharina Margareta Wittmarck.

Barn:

 • 1. Johan Jakob, född 1721-10-06, död 1722-06-11.
 • 2. Catharina Maria, född 1728-11-15 (1728-11-24), död 1792-02-10 Hjälmarsnäs. Gift 1747-05-11 med riksrådet och presidenten friherre Carl Lagerberg, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1767.
 • 2. Jakob Herman, född 1730. Major. Död 1825. Se Tab. 7
 • 2. Johan Niklas, född 1731. Kammarherre. Död 1806. Se Tab. 8
 • 2. Hedvig Magdalena, född 1732-11-25, död 1733-05-13.
 • 2. Hedvig Charlotta, född 1734-06-02, död 1773-07-22 i Stockholm. Gift 1754-06-27 med kammarherren Carl Uggla, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1803.
 • 2. Carl Ulrik, född 1736-02-04, död 1736-11-20.
 • 2. Carl Fredrik, född 1738-01-07. Student i Uppsala 1750-03-27. Död i Uppsala 1751-05-03.
 • 2. Gustaf Teodor, född 1739-07-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1750-03-27. Volontär vid livgardet 1758-11-05. Förare utan lön 1759-01-22. Fänrik vid livgardet 1759-03-27. Löjtnant vid livgardet 1765-06-17. Major i armén 1772-09-13. Stabskapten vid livgardet 1774-03-28. Kapten och kompanichef 1775-04-06. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant i armén 1780-06-12. Major vid livgardet 1783-05-08. Överste i armén 1783-09-01. Avsked 1788-01-18. Död ogift 1793-08-25 i Stockholm.
 • 2. Johanna Margareta, född 1741-04-04 på Kåsäter i Götlunda socken, Örebro län. Död 1763-01-25 Grönö och begraven 1763-02-11. Gift 1759-11-15 med hovintendenten Erik Tersmeden C, i hans 2:a gifte, född 1728, död 1810.

TAB 7

Jakob Herman, (son av Jakob, tab 6), till Kåsäter i Götlunda socken, Örebro län född 1730-09-13 i Götlunda socken. Student i Uppsala 1744-03-05. Volontär vid livregementet till häst 1748. Korpral 1749. Adjutant 1750-10-24. Kornett vid livregementet till häst 1756-10-04. Löjtnant 1760-10-07. Ryttmästare o. regementskvartermästare 1769-08-09. RSO 1770-04-28. Majors avsked 1770-07-16. Död 1825-02-01 på Käsåter. Gift 1:o 1766-12-16 i Stockholm med sin kusins styvdotter Maria Helena von Utfall, född 1742-05-02, död 1767-10-12, dotter av kaptenlöjtnanten Peter von Utfall A, och Anna Catharina Swart. Gift 2:o 1771-12-15, Värsta med friherrinnan Christina Leijonhufvud född 1748-09-03 på Värsta, död 1820-07-04 på Kåsäter, dotter av generalmajoren friherre Gustaf Leijonhufvud, och Elisabet Tham.

Barn:

 • 1. Hedvig Catharina, född 1767-09-30, död 1811-07-07 Påtorp s socken, Älvsborgs län. Gift 1787-03-13 med sin moders kusin, brukspatronen Jakob Peter von Utfall A, född 1762, död 1826.
 • 2. Jakob Malkolm, född 1772-12-08. Antagen i krigstjänst 1784. Fänrik vid Svea livgarde 1784-03-30. Löjtnant vid Svea livgarde 1792-07-16. Kapten 1799-11-12. RSO 1803-03-01. Avsked 1803-03-08. Död ogift 1849-03-24 i Stockholm.
 • 2. Gustaf, född 1773-11-17. Antagen i krigstjänst 1784. Fänrik vid Svea livgarde 1784-11-30. Löjtnant vid Svea livgarde 1795-09-08. Kapten 1800-05-06. Major 1809-06-12. Avsked 1810-03-06. Död ogift 1850-09-10 på Kåsäter.
 • 2. Fredrik, född 1775-01-09 i Närke. Antagen i krigstjänst 1785. Fänrik vid konungens eget livregemente 1785-04-20. Löjtnant vid konungens eget livregemente 1795-06-14. Kapten och regementskvartermästare 1805-07-22. Major 1817-04-15. RSO. Avsked 1820-03-30. CXIVJoh:s med. 1855. Död ogift 1859-12-07 på Kåsäter, vilken egendom han innehade.
 • 2. Claes, född 1776-02-01, död 1776-03-27.
 • 2. Claes Herman, född 1778-03-26 i Örebro län. Antagen i krigstjänst såsom sergeant. Fänrik vid Värmlands jägarbataljon 1795-12-23. Sekundlöjtnant vid Värmlands jägarbataljon 1798-02-21. 1. Löjtnant 1803-03-09. Kapten 1808-02-16. RSO 1809-07-03. Kompanichef 1810-04-03. Major vid Värmlands fältjägarregemente 1812-02-25. 2. Major vid Värmlands fältjägarregemente 1812-12-18. Konfirmationsfullmakt 1813-02-12. Överstelöjtnant i armén 1814-08-14. Överstes avsked 1824-12-21. Död barnlös 1854-07-08 på Lundstorp vid Södertälje. Gift 1826-09-17 i Karlstad med stiftsjungfrun Catharina Maria Uggla, född 1793-06-12 på Bråte i Segerstads socken, Värmlands län, död 1859-06-21 på Lundstorp, dotter av brukspatronen Carl Vilhelm Uggla, och Gustava Charlotta Ekman.
 • 2. Abraham, född 1781-08-04, död 1785-06-24.
 • 2. Christina Elisabet, född 1786-04-08, död 1865-07-02 på Lindsbro säteri i Östervåla socken, Västmanlands län. Gift 1810-06-26 på Kåsäter med brukspatronen Carl Tottie, född 1782, död 1850.

TAB 8

Johan Niklas, (son av Jakob, tab 6), till Reutersberg i Säterbo socken, Västmanlands län samt Värhulta i Västermo socken, Södermanlands län. Född 1731-11-19. Student i Uppsala 1744-03-05. Bergsexamen 1751 (Ab.). Auskultant i bergskollegium 1752-04-03. Extra ordinarie notarie i bergskollegium 1755-05-14. Hovjunkare (SAB.) 1758-12-18. Kammarherre. Död 1806-01-20 på Reutersberg. 'Han gjorde åtskilliga dispositioner till Säterbo och Västermo kyrkor samt till de behövande under Reutersbergs och Värhulta gods.' Gift 1760-01-31 med Anna Margareta Rosenstam, född 1738-06-23, död 1781-02-04 på Värhulta samt ligger begraven i Lillieströmska graven i Götlunda kyrka, dotter av vice landshövdingen Erik Wellstadius, adlad Rosenstam, och Brita Christina Rosenholm.

Barn:

 • Brita Magdalena, född 1760-12-21. Död 1833-05-06 på Källtorp i Gräve socken, Örebro län. Gift 1792-09-21 på Värhulta med majoren, friherre Carl Bernhard Wadenstierna, nr 269, från vilken hon blev skild, född 1746, död 1796.
 • Hedvig Catharina, född 1762-04-23, död 1837-07-27 på Källtorp. Gift 1:o 1783-12-17 med direktören Johan Alströmer, född 1742, död 1786. Gift 2:o 1788 med majoren, friherre Nils Ollonberg, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1805.
 • Johanna Eriana, född 1763-12-29, död 1805-10-22 på Sickelsjö i Götlunda socken, Örebro län. Gift 1785-02-22 med hovrättsrådet Carl Fredrik Heijkenskjöld, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1829.
 • Claes Erik, född 1765. Ryttmästare. Död 1829. Se Tab. 9
 • Jakob Johan, född 1769-05-09. Antagen i krigstjänst 1779. Fältväbel vid Västerbottens infanteriregemente 1779-08-10. Kornett utan lön vid södra skånska kavalleriregementet 1780-05-27. Adjutant vid Östgöta kavalleriregemente 1787-02-23. Stabslöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1787-05-30. Kapten vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1792-04-17. RSO 1802-12-09. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1808-03-18. Död ogift 1827-03-17 på sin egendom Reutersberg.
 • Gustaf, född 1772, död strax efter dopet och begraven i Götlunda kyrka

TAB 9

Claes Erik, (son av Johan Niklas, tab 8), till Värhulta. Född 1765-09-10. Korpral vid livregementet till häst 1780-05-31. Kornett vid livregementet till häst 1781-04-04. Löjtnant vid livregementets dragon- eller husarkår 1792-09-17. Ryttmästares avsked 1796-05-12. Död 1829-01-13 på Värhulta. Gift 1807-08-22 Sörby med Ulrika Wennerstedt, född 1783-07-09 Solberga, död 1864-02-10 i Arboga, dotter av kaptenen Gabriel Wennerstedt, och friherrinnan Ulrika Helena Funck.

Barn:

 • Nils August Gabriel, född 1808-06-06 död 1809 död 2/4 på Värhulta.
 • Claes Anders, född 1810. Godsägare. Död 1858. Se Tab. 10

TAB 10

Claes Anders, (son av Claes Erik, tab 9), till Värhulta samt Solberga och Sörby fideikommissegendomar i Sya socken, Östergötlands län. Född 1810-01-15. Godsägare. Död 1858-12-12 i Stockholm. Gift 1833-08-18 på Värhulta med Anna Elisabet Åstedt, född 1809-10-19 i Säterbo socken, Västmanlands län, död 1893-12-25 i Linköping, dotter av slussvaktaren vid Notholmen Olof Åstedt och Brita Christina Bodin.

Barn:

 • Anna Maria, född 1832-12-13 i Stockholm, död i Stockholm 1902-06-23. Gift 1853-08-26 i Stockholm med stadsfiskalen Carl Gabriel Linroth, född 1830, död 1876.
 • Hedvig Amalia Elisabet, född 1836-06-16 på Värhulta, död 1927-11-09 i Linköping. Gift 1866-04-18 i Linköping med majoren Johan Anton Brakel, född 1827, död 1903.
 • Erik Gustaf Axel, född 1839. Godsägare. Död 1920. Se Tab. 11.
 • Hulda Fredrika Walberg, född 1842-11-07 på Värhulta, död 1928-08-24 i Örebro (Nikolai förs, db nr 19). Gift 1863-08-26 i Stockholm med civilingenjören RVO Andrew Hollingworth, född 1837-06-02 i staden Kensington i England, död 1884-09-02 i Örebro.
 • Julia Axelina Fransina, född 1844-07-03 i Stockholm, död 1921-09-25 i Linköping. Gift 1866-10-19 på Solberga med kaptenen Carl August Baltzar Reuterswärd, född 1838, död 1919.

TAB 11

Erik Gustaf Axel, (son av Claes Anders, tab 10), född 1839-09-08 på Värhulta. Student i Uppsala 1859. Ordförande i Vitolka härads sparbank och pupillkassa 1866. Ledamot av direktionen över Vadstena hospital 1879–1886. Ledamot av Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1884–1899. Inspektör för Östergötlands enskilda banks expeditionskontor i Mjölby 1884. Ordförande i styrelsen och verkställande direktör för samma expeditionskontor 1892–1902. Ledamot av styrelsen för Östgöta hypoteksförening från 1890, dess verkställande direktör 1906, samt av styrelsen för Östergötlands läns brandstodsbolag från 1891. RVO 1892-12-01. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1898–1903. RNO 1911-06-06. Död 1920-01-19 på Solberga. Innehade Solberga och Sörby fideikommissegendomar. Gift 1860-11-16 med Augusta Matilda Floderus, född 1839-09-10 i Uppsala, död 1923-01-12 på Solhem, dotter av kronofogden Johan Floderus och Charlotta Lovisa Tillman.

Barn:

 • John Anders, född 1859. Förvaltare. Död 1910. Se Tab. 12.
 • Augusta Cecilia Elisabet, född 1861-09-08 Marielund. Gift 1897-12-30 på Solberga med direktören Frans Vilhelm Schüllerqvist, född 1865-08-27 i Högsjö i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län.
 • Carl Axel Niklas, född 1863. Förvaltare. Död 1904. Se Tab. 13.
 • Claes Gustaf, född 1866. Sparbankskassör. Se Tab. 15
 • Sam Erik, född 1867-09-30 på Solberga. Bryggare. Död ogift 1901-06-20 i Linköping.
 • Elsa Charlotta, född 1869-08-30 på Solberga. Gift 1908-08-19 där med före detta godsägaren Mårten Filip Tottie, född 1872-07-17 Lagersberg, död 1928-03-17 i Linköping.
 • Anna Gurli Maria, född 1870-10-06 på Solberga.
 • Anna Göta Ulrika, född 1873-09-06 på Solberga.
 • Carin Amalia, född 1876-02-29 och död 1877-05-16 på Solberga.
 • Anna Valborg, född 1877-04-04 på Solberga. Gift 1904-03-16 i Skeninge med godsägaren Carl Anders Stuart, från vilken hon 1906-11-21 blev skild, i hans 2a gifte, född 1870.
 • Nils Birger Gunnar, född 1878-12-20 på Solberga, död 1897-10-02 i Lund.

TAB 12

John Anders, (son av Erik Gustaf Axel, tab 11), RHD protokoll 1861-05-02, född 1859-12-02 i Stockholm. Förvaltare Sörby. Död 1910-05-11 (Genom olyckshändelse) i Baltimore, Maryland, U. S. A. Gift 1889-08-22 i Skenninge med Sally Metzén, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med redaktören Oskar Teodor Olsson, född 1865-04-17 i hans 2:a gifte), född 1868-05-01 i Norrköping, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Skenninge, fil. doktorn Fredrik Vilhelm Metzén och Elvira Amalia Wavrinsky.

Barn:

 • Sally Gudrun Elvira, född 1890-05-21 på Sörby. Gift 1922-12-21 i Gustafs kyrka i Köpenhamn med tjänstemannen vid Göteborgs gasverk Olof Hallberg, född 1888-01-03 i Borås.
 • Ylva Elisabet, född 1891-10-09 på Sörby. Gift 1920-09-18 i Kungsholms kyrka i Stockholm med vice auditören, jur. kand. Erik Elimar Bæckslröm, db förs, född 1889-05-09 i Stockholm.
 • Rut Vera Maria, född 1893-12-11 Marås. Gift 1919-11-01 i Göteborg med redaktören Georg Gottfrid Ruben Tjus, född 1889-10-01 i St. Kils socken, Värmlands län.

TAB 13

Carl Axel Niklas, (son av Erik Gustaf Axel, tab 11), född 1863-07-29 Marielund. Förvaltare på Marås, lydande under Solberga fideikommissegendom. Död 1904-01-22 i Linköping (självmord). Gift 1889-07-16 i Näsåker i Adals-Lidens socken, Västranorrlands län med Fanny Margareta Friesendahl, född 1865-11-23 på nämnda gård, dotter av skolläraren Oskar Friesendahl och Christina Margareta Hamberg.

Barn:

 • Stina, född 1891-07-18 i Veta socken, Östergötlands län. Kontorist.
 • Greta, född 1893-10-12 Sörby. Gift 1918-12-14 på Lyckås slott i Skärstads socken, Jönköpings län med extra jägmästaren Ernst Richard Hedeby, född 1889-02-01 i Riseberga socken, Kristianstads län.

TAB 14

Karl-Gustaf , (son av Carl Axel Niklas, tab 13), född 1899-11-07 Marås. Innehar Solberga fideikommissegendom i Veta förs, Östergötlands län. Gift 1923-07-11 i Bjälbo kyrka i Bjälbo förs, Östergötlands län med gymnastikdirektören Carin Maria Elisabet (Maja) Pettersson, född 1899-02-10 i Bjälbo socken, Östergötlands län, dotter av lantbrukaren, förutv. statsrådet David Hjalmar Pettersson och Anna Maria Wiström.

Barn:

 • Henrik Claes Erik, född 1924-04-09 på Solberga.
 • Kerstin Anna Ulrika, (Kristina) född 1925-08-22 Solberga.
 • Göran Niklas Oscar, född tvilling 1927-11-09 Solberga.
 • Claes Axel Hjalmar, född tvilling 1927-11-09 på Solberga i Veta förs, Östergötlands län.
 • Marianne Ingeborg Elisabeth, född 1938-05-08 i Linköping.

TAB 15

Claes Gustaf, (son av Erik Gustaf Axel, tab 11), född 1866-05-26 på Solberga. Bokhållare vid Härnösands ångsåg 1887. Extra ordinarie landskanslist i Västernorrlands län 1891. Bokhållare vid Östergötlands läns brandstodsbolag 1893–1907. Kassör i Linköpings sparbank 1908. Revisor i Östgöta hypoteksförening 1911. Gift 1909-08-18 i Vena prostgård Kalmar län med Vera Tullia Ingeborg Andræ, född i Vena prostgård Kalmar län 1887-08-28, dotter av prosten och kyrkoherden i Vena pastorat av Linköpings stift Anders Johan Andrae och Ida Carolina Nilsson.

Barn:

 • Ulla Ingeborg, född 1910-06-24 i Linköping, liksom syskonen.
 • Erik Gustaf, född 1911-08-25
 • Anna Elisabet, född 1913-08-25

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: