:

Brahe nr 1

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för grevliga ätten Brahe nr 1
Vapensköld för grevliga ätten Brahe nr 1

Grevliga ätten Brahe nr 1

Grevlig 1561-06-29, introducerad 1625. Utdöd 1930-05-29.

Äldre genealoger hava sökt giva denna ätt, som för två vingar i sitt vapen, en härstamning, som skulle vara i överensstämmelse med den lysande ställning medlemmarna innehade under en senare tidpunkt. Sålunda har den såsom genealogisk författarinna kända Vadstenanunnan Birgitta Andersdotter, död 1532, uppgivit att nedanstående Magnus Laurensson varit sonsons sonson till Upplandslagmannen Birger Petersson till Finsta, den heliga Birgittas fader, vilken förde vingarna i vapnet och med orätt göres till son av lagmannen Peter Andersson till Mohammar, son till en Anders till Mohammar (i Östergötland?). Denne Anders till Mohammar, med vilken riddarhusstamtavlan börjar, säges där varit en frände till konung Sverker II och Sveriges rikes råd omkring år 1238. Denna härledning, som bibehållits i den genealogiska litteraturen ända fram till 1800-talets senare hälft, är emellertid bevisligen oriktig, då Birger Peterssons ätt utdog redan i slutet av 1300-talet. Andra, såsom Rasmus Ludvigsson och Messenius, hava sökt identifiera Magnus Laurensson med väpnaren Magnus Plata, som levde 1416–1422, och på detta sätt velat göra Brahesläkten till en gren av den, gamla Plata-ätten, men denna slaktledning är med all sannolikhet endast en hypotes, stödd på likheten mellan vapnen. (Bbl.) Man måste därför såsom släktens förste med full säkerhet kände stamfader sätta nedannämnde Magnus Laurensson, vars son Peder Magnusson upptog det gamla mödernenamnet Bragde eller Brahe.

Översikt över grevliga ätten Brahe

TAB 1

Magnus Laurensson, till Tärna, nu Tärnö, i i Husby-Oppunda socken, i Södermanlands län. Förhindrade 1441-11-27 med sin hustru jord, som hennes förre man testamenterat till Vadstena kloster. Skrev sig 1445 av Tärna. Bevittnade en förlikning i Stockholm 1446-03-07 och beseglade ett bytesbrev 1446-03-22. Deltog i konung Karl Knutssons norska resa hösten 1449 och sattes 1449-12-14 till hövidsman över en del av sunnanfjeldske Norge, men tillfångatogs av norrmännen 1450. Levde 1451-03-22, men var död 1456-05-06, då konung Karl till hans änka återgäldade den lösesumma, med vilken han friköpt sig ur fångenskapen. (Bbl.) Gift 1439 eller (före 1439-11-27) 1440 (Bbl.) med Johanna Brahe, av den gamla danska frälsesläkten Bragde eller Brahe, i hennes 2:a gifte (gift 1:o (Bbl.) 1423-10-09 med riksrådet Knut Karlsson till Tärna, som i vapnet förde en örnfot, död 1436 eller 1437 (Bbl.)), levde ännu (Bbl.) 1460-01-18, dotter av Torkel Pedersson Brahe till Rännenäs (i Höks härad) och Mygdal (i Halmstads härad), med hans 1:a fru Adelheid Grubbe.

Barn:

 • Peder Magnusson, till Tärna, upptog mödernenamnet Brahe. Var häradshövding i Oppunda härad i Södermanlands län 1482–1487 och väpnare 1487. Bevistade riksmötet 1499, då rådet och ständerna korade prins Kristian till konung i Sverige efter fadern. Levde 1505-01-04 men var (Bbl.) död 1508-06-28. Gift 1:o senast 1481 (Bbl.) med Öllegård Turesdotter, som levde (Bbl.) 1495-05-12, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen i Västergötland Ture Jönsson (Svarte Skåning) till Åkerö, som i vapnet förde en båt med drakhuvuden, och Birgitta Henriksdotter (Snakenborg). Gift 2:o kort före 1505-01-04 med Cecilia Månsdotter, levde änka 1514-10-04, arvet efter henne skiftades 1528, dotter av riddaren och riksrådet Magnus Stensson Gren till Tidö och hans 2:a fru Gertrud Narvesdotter.

Barn:

 • 1. Johanna Pedersdotter. Gift med danske väpnaren Gregers Jepsen Ulfstand, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Else Torbernsdotter Bille, död före 1507, dotter av danske riksrådet Torbern Bille och hans 2:a fru Sidsel Ovesdotter Lunge).

TAB 2

Joakim Brahe (son av Peder Magnusson, Tab. 1), till Tärna, samt Rydboholm i Östra Ryds socken och Lindholmen i Orkesta socken båda i Stockholms län. Levde utan tjänst på sina gods. Död 1520-11-08, halshuggen i Stockholms blodbad. Gift 1516-03-30 på Stockholms slott, varvid herr Sten Sture gjorde bröllopet, med Margareta Eriksdotter (Vasa) i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1525-01-15 i Stockholm med riksrådet greve Johan af Hoya, död 1535-06-11), död 1536-12-31 i Reval och begraven i domkyrkan i Reval, dotter av riddaren och riksrådet Erik Johansson (Vasa) till Rydboholm och Lindholmen och Cecilia Månsdotter af Eka, samt syster till konung Gustaf I.

Barn:

 • Mauritz, till Tärna, född 1517 (?), död ung.
 • Brita, född 1518(?), död 1554-06-22 på Vinäs i Eds socken, Kalmar län och begraven 1554-07-01 i Söderköping. Gift i Söderköping 1533-07-06 med riddaren, riksrådet och krigsöversten Birger Nilsson (Grip), till Vinäs och Tärna, friherre till Vinäs, död 1565-03-15 på Tärna.
 • Öllegård, född 1519(?), död 1527 (före 1527-10-30) och begraven i Sko kloster.
 • Peder, greve Brahe,.född 1520. Riksdrots. Död 1590. Se Tab. 3

TAB 3

Per Brahe
Per Brahe

Peder, greve Brahe (son.av Joakim, Tab. 2), greve till Visingsborg, friherre till Rydboholm och Lindholmen. Född 1520-05-00 på Lindholmen. Medtogs av modern, då hon lämnade Sverige, och blev 1537 efter hennes död hemkallad.av konungen. Erhöll förläning å alla kunglig sakören av sina egna landbor 1538-06-26. Kammarråd 1539. Erhöll Gudhems kloster och härad i förläning 1540-07-15. Riksråd 1542 (före 1542-08-22), men avlade ej rådseden förrän 1544-01-20, mönsterherre för svenska, danska och finska krigsfolket 1542-10-12. Överste för krigsfolket mot Nils Dacke 1543. Riddare 1544. Lagman i Uppland och Nordlanden. Erhöll Ryds skeppslag i förläning på behaglig tid 1545-03-17 och innehade (Al.) från 1549 jämväl Åkers skeppslag. Konung Gustaf I:s överste sekreta råd 1548-04-19 och erhöll samma beställning hos konung Erik XIV 1561-06-15. Fick 1559-04-04 i förläning Markims och Orkesta socknar, Stockholms län (Al.). Rikshovmästare 1561-06-26. Greve 1561-06-29 vid konung Eriks kröning. Legat till Skottland 1562-03-06. Erhöll donation på Visingsö som grevskap 1562-03-20. Var 1563 befälhavare över trupperna i Värmland och Dalarna. Legat till Polen 1564-03-30. Krigsöverste för svenska hären i Västergötland 1565-03-11. Avsatt 1565-06-09. Erhöll förbättring på grevskapet 1565-03-14. Ståthållare på Reval och över Livland 1566-09-09. Jämte Hogenskild Bielke överbefälhavare för svenska.hären i Östergötland 1568-10-10. Erhöll Valle härad i förläning 1568-11-22. Riksdrots 1569-01-00. Ståthållare över Norrland 1569-01-00. Fick konfirmation på grevskapet Visingsborg med förbättring av åtskilliga snr 1569-07-09. Var 1585 ståthållare på Stockholms slott tillika med sin måg Erik Sparre. Död 1590-09-01 på Stora Sundby, och begraven i Östra Ryds kyrka. Han har författat en historia om Gustaf I samt Oeconomia eller huusholdz-book för ungt adels-folk, båda sedermera utgivna av trycket [Bbl]. Gift 1549-03-10 på Gripsholm, då konungen gjorde bröllopet, med friherrinnan Beata Stenbock, död 1583-04-20 på Rydboholm, och begraven i Östra Ryds kyrka, dotter av riksmarsken Gustaf Olofsson Stenbock och Brita Eriksdotter Leijonhufvud.

Barn:

 • Joakim, född 1550-07-13 på Torpa i Länghems socken, Älvsborgs län, död 1567-04 på Husön, av våda ihjälskjuten av sin morbroder, friherre Sten Stenbock, och begraven i Vadstena klosterkyrka.
 • Erik, född 1552. Riksråd och överståthållare. Död 1614. Se Tab. 4
 • Margareta, född 1553 på Rydboholm, död 1553 på Rydboholm, 14 dagar gammal.
 • Cecilia, född 1554 på Lindholmen, död på Lindholmen 8 dagar gammal.
 • Ebba, född 1555-04-22 på Torpa, död 1635-05-08 på Valstanäs i Norrsunda socken, Stockholms län och begraven 1635-07-18 i Öja kyrka, Södermanlands län. Gift 1578-10-12 i Stockholm i änkedrottningens hus vid Svartmunkekyrkan med rikskansleren Erik Sparre (af Rossvik), född 1550, död 1600.
 • Catharina, född 1556-08-18 i Stockholm, död 1596-09-12 på Strömsholm i Kolbäcks socken, Västmanlands län. Gift 1590-03-01 på Strömsholm med hertig Carls furstliga råd Christoffer Schenck (friherrliga ätten Schenck). Död före 1603-04-27.
 • Gustaf, greve till Visingsborg, friherre till Sundholmen i Äspereds socken, Älvsborgs län, herre till Borkholm i Estland. Född 1558-03-08 på Rydboholm. Var hovjunkare hos konung Sigismund 1587 och kammarherre hos densamme 1593. Legat till München 1591. Legat till Danmark och Sverige 1593. Ståthållare på Stockholms slott 1594-07-21. Överste för konung Sigismunds svenska krigsfolk på tåget från Kalmar 1598-08-10. Polsk överste. Polsk fältmarskalk. Död ogift 1615-01-10 i Danzig och begraven i Danzig [Bbl]. Han hade med fröken Anna Reibnitz en son Johan Gustafsson, adlad Örnevinge.
 • Margareta, född 1559-07-02 på Sundholmen. Hovmästarinna hos prinsessan Anna 1591 och följde henne till Polen, men återvände till Sverige och erhöll 1630-03-06 restitution på alla sina gods. Död 1638-04-26 på Lundarp i Säby socken, Jönköpings län och begraven 1639-02-24 i Visingsö kyrka. Gift 1587-07-27 med sin systers svåger, ståthållaren Johan Sparre (af Rossvik), född 1551, död 1599.
 • Anna, född 1562-08-08 på Rydboholm, död 1565.
 • Magnus, född 1564. Riksdrots. Död 1633. Se Tab. 5
 • Johan, född 1566-08-13 på Visingsborg, död på Visingsborg 1566-08-13.
 • Sigrid. född 1568-04-24 på Rydboholm, död 1617-03-00 i Danzig. (At (L).) Gift 1595-03-19 på Stegeborg i Gryts socken, Östergötlands län med amiralen friherre Johan Gyllenstierna (af Lundholm), född 1569, död 1617.
 • Abraham, född 1569. Riksråd. Död 1630. Se Tab. 6

TAB 4

Erik (son av Peder, greve Brahe, nr 4), greve till Visingsborg, friherre till Lindholmen, herre till Alfhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län. Född 1552-09-04 på Sundholmen. Hovmarskalk hos prins Sigismund 1575. Konung Johans kammarjunkare 1582. Legat till England och Skottland 1583-06-21. Legat till Polen 1587. Riksråd 1587 (Pt 1918–1919 s. 47). Överstehovmästare hos konung Sigismund 1919. Övergick 1591 till katolska läran. Fick 1594-04-26 i förläning Markims och Orkesta snr Stockholms län samt Gudhems härad Skaraborgs län 1594 (Al.). Häradshövding i Trögds härad 1594-05-07. Överståthållare över Stockholm med Uppland och Norrland 1594-07-14. Avsatt av hertig Carl från överståthållarämbetet 1594-12-03. Legat till hertig Carl och svenska rådet från konung Sigismund 1596-08-06. Medföljde konung Sigismund till Sverige 1598. Konungens ombud vid förhandlingarna efter slaget vid Stångebro. Försonades med hertig Carl 1598. Stannade därefter en tid i Sverige och bodde på Visingsborg. Sänd som hertigens förtroendeman till Kalmar och Finland (instruktion 1599-07-27). Erhöll 1599-08-10 i förläning Odeshögs socken, Östergötlands län (Al.). Lämnade riket 1600, varefter han fråndömdes grevskapet, som tillföll brodern Magnus. Död 1614-04-15 i Danzig. Han satt främst i rätten, som 1600 dömde de olyckliga riksens råd, däribland hans egen svåger Erik Sparre. Hade med Anna Philipsdotter Kern en son Gustaf Eriksson, adlad örnevinge, nr 352 [Bbl]. Gift 1582-06-24 på Harburgs slott i Braunschweig med hertiginnan Elisabet af Braunschweig-Lüneburg, född 1553-09-18, död 1618-08-06 i Harburg, bisatt i kapellet i Harburg 1619-10-03 och begraven 1619 i Länghems kyrka, dotter av hertig Otto av Braunschweig-Lüneburg och furstinnan Margareta av Schwartzburg. Hade med Anna Philipsdotter Kern en Gustaf Eriksson, adlad Örnevinge.

Barn:

 • Beata Margareta, född 1583-03-12 (1583-04-22) (Pt I(1920)) (på Rydboholm?), död 1645-07-27 (på Torpa?), och begraven 1646-01-18 i Torpa kyrka, men sedan flyttad till Länghems kyrka. Gift 1607-11-15 på Torpa med riksrådet friherre Gustaf Stenbock, född 1575, död 1629.

TAB 5

Magnus (son av Peder, greve Brahe, nr 3), greve till Visingsborg, friherre till Rydboholm, herre till Lindholmen samt Lyckås i Skärstads socken, Jönköpings län och Axholm i Fläckebo socken, Västmanlands län. Född 1564-09-25 på Tynnelsö i Överselö socken, Södermanlands län hos sin moster drottning Catharina Stenbock. Åtföljde brodern Erik på hans beskickning till England och Skottland 1583. Kammarherre hos konung Sigismund 1590. Avsked 1594. Fick 1595-01-25 i förläning Fläckebo socken och 1597-08-22 Harakers socken, båda i Västmanlands län (Al.). Häradshövding i Trögds härad 1597-08-23. Erhöll befallningen under hertigens frånvaro över Arboga stad, Kungsör, Nora och Lindes bergslager samt Skinnskatteberg 1597-09-02. Hertig Carls legat till konung Sigismund 1598-09-00. Lagman i Uppland och Norrland 1599. Hertig Carls råd 1600. Erhöll hertig Carls donation på grevskapet 1600-12-12. Följde hertigen till Östersjöprovinserna 1600 och hemförlovades 1601-05-28. Riksråd senast 1602. Fick 1602-10-29 utbyta Ale härad i grevskapet mot dels Ettaks gård och Acklinga gäll Skaraborgs län, dels Skärstads socken, Jönköpings län och erhöll 1602-10-29 i förläning Lommaryds och Frinnaryds socknar Jönköpings län (Al.). Ledamot av tillförordnad regering 1605-06-18. Riksmarsk 1607. Utskrivningskommissarie i Uppland 1607-12-10. Ledamot av en beskickning till polska ständernas ombud 1608-08-09. Riksdrots 1611. Nödgades avstå från lagmansdömet i Norrland, som avskildes för Axel Oxenstierna våren 1611. Ståthållare och landshövding över allt Småland 1612-06-02. Befullmäktigad att i konungens frånvaro jämte Axel Oxenstierna och Jesper Mattsson Krus leda krigsrörelserna och ombesörja förefallande regeringsärenden 1612-09-04. Bekom 1613-09-07 i pant för gjorda försträckningar Rångedala gäll Älvsborgs län, bestående av sex hela socknar (Al.). President i Svea hovrätt 1614-02-16. Erhöll befallningen över Stockholm i konungens frånvaro 1614-02-29. Riddare 1617-10-17. Ledamot av tillförordnad regering vid flera tillfällen under 1620-talet. Arrenderade enligt kontrakt 1628-07-18 av kronan Redvägs härad Älvsborgs län (Al.). Död 1633-03-04 ( 1633-03-03 Enligt likpredikan) i Stockholm och begraven 1633-05-12 i Västerås domkyrka, där en präktig gravvård av marmor över honom uppsattes [Bbl]. 'Han var 1600 bland de olyckliga riksens råds domare, bar svärdet vid konung Carl IX:s kröning och kronan vid hans begravning samt kronan vid konung Gustaf II Adolfs kröning. Tillökade byggnaderna vid Visingsborg samt Visingsö kyrka och byggde Axholms slott. Gift 1:o 1594-11-10( 1594-11-19 enligt likpredikan) på Grävsnäs i Erska socken, Älvsborgs län med sin moders kusin, grevinnan Brita Stensdotter (Lewenhaupt), född 1567-04-23 på Kägleholm i Ödeby socken, Örebro län, död 1611-05-20 och begraven i Västerås domkyrka, dotter av riddaren och riksrådet Sten Eriksson Leijonhufvud, friherre och greve (Lewenhaupt) och Ebba Lilliehöök (af Gälared och Kolbäck), grevinna till Raseborg. Gift 2:o 1618-08-12 på Strömsholm med friherrinnan Elena Bielke i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1638-08-12 med överståthållaren och amiralen Claes Larsson Fleming, i hans 2:a gifte, född 1592, död 1644), född 1592-05-28 död 1651-08-18 genom drunkning mellan Norrnäs och Stockholm och begraven 1652-02-29 i Västerås domkyrka, dotter av riksrådet och ståthållaren Claes Nilsson Bielke, friherre till Vik, och hans 2:a fru Elsa Bielke.

Barn:

 • 1. Ebba, till Axholm, Lyckås, Sundholmen och Kägleholm samt Arnö i Övergrans socken, Uppsala län, Runsa i Eds socken, Stockholms län, Tullgarn i Hölö socken, Södermanlands län och Autis i Finland. Född 1596-03-16 på Lerjeholm i Angereds socken, Älvsborgs län, döpt 1596-04-23 på Lyckås. Hovfröken hos drottning Christina den äldre 1611 och hos drottning Catharina Stenbock 1614. Död 1674-01-05 i Stockholm i sitt hus på Södermalm, bisatt 1674-04-05 i Storkyrkan och begraven i Veckholms kyrka i Uppsala län. Gift 1618-06-24 på Stockholms slott med riksmarsken och generalfältherren friherre Jakob De la Gardie, greve De la Gardie, född 1583, död 1652. Hon är den för sin skönhet och kärlek till konung Gustaf II Adolf bekanta Ebba Brahe.

TAB 6

Abraham (son av Peder, greve Brahe, Tab. 3), greve till Visingsborg, friherre till Rydboholm och Lindholmen, herre till Brahelinna i Kristina socken i Savolaks län i Finland, Dimbo i Dimbo socken, Ulfstorp i Sparlösa socken och Skofteby i Härene socken, alla i Skaraborgs län. Född 1569-03-25 på Rydboholm. Fick 1595-11-08 i förläning Östra Ryds och Riala socknar, Stockholms län. Hovråd hos hertig Carl 1596. Reste till Polen 1598-03-00. Gjorde skriftlig avbön till hertigen 1598-10-29. Legat till Danmark 1599-08-10. Bekom 1599-08-17 Garns socken, Stockholms län i förläning (Al.). Ståthållare över hela Norrland 1600-07-17. Krigsöverste över norrländska fotfolket 1601. Sändebud till mötet med danskarna 1602-02-01. Hovråd 1602 (före 1602-06-17). Lagman i Västmanland och Dalarna 1602-11-22. Riksråd 1605 (före 1605-04-22). Ledamot av tillförordnad regering 1605-06-18. Underhandlingskommissarie med Polen 1611. Ombud vid ratifikationsutväxlingen av freden med Danmark 1613-02-00. Fick 1613-09-26 på sin beställning Göteryds och Pjätteryds socknar Kronobergs län (Al.). Hovrättsråd i Svea hovrätt 1614-02-16. Stadfästad i lagmansdömet över Västmanland, Bergslagen och Dalarne 1614-02-21. Utskrivningskommissarie i Dalarne 1618-03-22 och 1621-01-00 samt i Västmanland 1622-10-31). Ledamot av tillförordnad regering vid flera tillfällen under 1620-talet. Erhöll Dimbo och Skövde gäll, Skaraborgs län (Al.) 1625-05-13. Död 1630-03-16 på Rydboholm och begraven 1630-03-23 i Östra Ryds kyrka [Bbl]. 'Han höll i början, liksom bröderna, konung Sigismunds parti och förde i slaget vid Stångebro konungens huvudbaner. Var 1600 bland de olyckliga riksens råds domare. Bar kronan vid konung Carl IX:s kröning och skickades 1620 till Kalmar att emottaga konung Gustaf II Adolfs brud, prinsessan Maria Eleonora, samt ledsagade henne till Stockholm.' Gift 1599-03-13 på Rydboholm med sin systers svägerska, friherrinnan Elsa Gyllenstierna af Lundholm, född 1577-02-06 på Fogelvik i Tryserums socken, Kalmar län, död 1650-11-21 på Rydboholm och begraven 1652-01-04 i i Brahegraven i Östra Ryds kyrka, dotter av riksdrotset Nils Göransson Gyllenstierna, friherre Gyllenstierna af Lundholm, och Ebba Bielke.

Barn:

 • Beata, född 1599-11-28 på Rydboholm, död 1617-09-23 i Stockholm och begraven 1617-11-30 i Östra Ryds kyrka.
 • Ebba, född 1601-01-09 i Gävle. Hovfröken 1623. Död 1638-06-04 på Stockholms slott och begraven i Uppsala domkyrka. Gift 1631-05-22 på Stockholms slott med riksrådet och riksmarsken Axel Gustafsson Banér, i hans 2:a gifte, född 1594, död 1642.
 • Per, född 1602. Riksdrots. död 1680. Se Tab. 7
 • Margareta, född 1603-06-28.på Rydboholm. Hovfröken. Hovmästarinna hos drottning Christina 1644-02-26. Död 1669-05-15 på Weferlingen i Tyskland och begraven 1669-08-05 i Homburg. Gift 1:o 1633-07-04 i Stralsund med riksrådet och riksstallmästaren friherre Bengt Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1591, död 1643. Gift 2:o 1648-08-20 i Wismar med den förres kusins son, riksrådet och riksmarskalken greve Johan Oxenstierna af Södermöre, i hans 2:a gifte, född 1611, död 1657. Förlovad 1661-04-03 med furst Ludvig Henrik af Nassau-Dillenburg, men gift 3:o 1661-05-12 på Stockholms slott med lantgreven Fredrik av Hessen-Homburg, furste av Hirschfeld, greve av Katzenellenbogen, m m i hans 1:a gifte, född 1633-03-30, död 1708-01-24. Fursten av Nassau utgav sedan emot sin trolösa fästmö en paskill med titel: Die untreüe Margaretha Brahe.
 • Nils, född 1604. Riksråd och general. Död 1632. Se Tab. 8
 • Carl, greve till Visingsborg, herre till Ulfstorp. Född 1605-12-23, var svagsint, död 1672-04-03, bisatt i Riddarholmskyrkan och begraven 1672-05-22 i Östra Ryds kyrka.
 • Joakim, greve till Visingsborg, friherre till Rydboholm, herre till Brahelinna och Ulfstorp. Född 1607-05-21 på Rydboholm, kammarjunkare hos konungen 1625. Kammarherre 1626. Fänrik vid greve von Thurns regemente 1626-10-00. Kapten vid greve von Thurns regemente 1626-05-00. Häradshövding i Lyhundra härad 1626-07-22. Kapten vid konungens livregemente 1629. Överste för Norrbottens fotfolk 1630-03-10. Erhöll konfirm. på all den förläning i Västergötland samt den häradsrätt i Danderyd, som hans fader haft, 1630-08-14. Död ogift 1630-09-18 i Stettin, bisatt i Riddarholmskyrkan och begraven 1631-05-00 i Östra Ryds kyrka. Han bevistade med utmärkt tapperhet slaget vid Thorn i Preussen.
 • Catharina, född 1608-04-30 på Strömsholm, död på Strömsholm 1608-04-30 efter undfånget dop, och begraven 1608-05-08 i Kolbäcks kyrka, där hennes gravsten med latinsk påskrift blev lagd.
 • Christina, född 1609-07-10. Hon tilldelades i styvsonens grevebrev 1652-03-20 rättighet att skriva sig grevinna till Karleborg och friherrinna till Sjundby. Död 1681-03-24 och begraven 1681-06-26 i Åbo domkyrka. Gift 1638-10-02 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm med riksrådet och fältmarskalken Åke Henriksson Tott i hans 2:a gifte, född 1598, död 1640, fader till Claes Tott, greve Tott.
 • Erik, född 1610, död före 1610-12-15 (mördad) och begraven i Östra Ryds kyrka.

TAB 7

Per Brahe d.y
Per Brahe d.y

Per (son av Abraham, Tab. 6), greve till Visingsborg, friherre till Kajana (i Finland), herre till Rydboholm, Lindholmen, Brahelinna, Dimbo, Lyckås och Ulfstorp samt Bogesund i Östra Ryds socken, Stockholms län, Källås i Hömbs socken, Skaraborgs län, Östanå, Västanå och Brahehus, alla i Gränna landsförsamling Jönköpings län m m. Född 1602-02-18 på Rydboholm, döpt på Rydboholm 1602-02-21. Företog under åren 1618–1621 och 1623–1625 vidsträckta utrikes studieresor och blev därunder student i Giessen 1618, i Strassburg 1623 och i Padua och Bologna 1624. Kammarherre hos konungen 1626-05-21. Överste för Smålands regemente till häst 1628-07-27 (beställning 1629-05-17). Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1629-06-05 och utskottsmötet 1630. Överste för Smålands rytteri 1630-02-25. Riksråd 1630-05-19. Lagman över Västmanland, Bergslagen och Dalarne 1630-06-09. Avsked från överstebeställningen 1631-09-18. Bisittare i Svea hovrätt 1632. Erhöll 1634-02-18 uppdrag att i Tyskland vara rikskansleren till hjälp och i händelse av behov succedera denne. Erhöll donation på gods i Kåkinds härad, Skaraborgs län 1634-02-19. Befullmäktigat sändebud vid polska fredsverket 1634-09-15. Guvernör över Preussen 1634-12-27. Avslöt stilleståndet i Stumsdoff 1635-09-02. Generalguvernör över storfurstendömet Finland med Åland och bägge Karelerna 1637-10-27). Grundade universitetet i Åbo 1640. Erhöll donation på gods i Savolaks 1640-09-19 (konfirm. och förbättrat 1645-05-12). Riksdrots och president i Svea hovrätt 1641-04-14. Erhöll donation i Lysings härad Östergötlands län 1642-07-30. Befälhavare mot Danmark 1643–1644. Erhöll 1645-06-16 och 1646-10-07 förbättring i grevskapet. Kansler för Åbo universitet 1646-11-28. Erhöll donation i Åbo län 1647-04-05 och i Lysings härad Östergötlands län 1647-10-06. För andra gången generalguvernör över Finland 1648-04-29. Erhöll donation i Åbo län 1648-06-08 och i Nyslotts län 1650-09-18. Friherre till Kajana med Kajana slotts län samt Kuopio och Idensalmi snr 1650-09-18, vilket område 1652-08-18 ytterligare förstorades. Avsked från generalguvernörsbefattningen 1654-01-14. Fick donation på adliga gods i Danzigerdistriktet 1656-09-10. Högste befälhavare över militien till lands och sjöss i Sverige (mot Danmark) 1657-06-04. Fick donation på amtet Smailen i biskopsstiftet Ermeland 1658-06-01. Förlänad med Orust och Tjörn 1658. Direktör över hela justitieväsendet i riket 1661-04-10. Erhöll donation på Gränna 1662-06-18. Förordnad att föra direktionen vid lagens överseende 1665-06-09. Död 1680-09-12 på Bogesund och begraven i Riddarholmskyrkan i konung Carl X I:s och båda drottningarnas närvaro, varefter liket fördes till familjegraven i Östra Ryds kyrka. En praktfull gravvård uppsattes över honom i Visingsö kyrka. Han är den berömde statsmannen Per Brahe den yngre. Var såsom generalguvernör i Finland av befolkningen älskad och vördad såsom en fader och anlade i Finland, ävensom i Sverige, städer och kyrkor m m [Bbl]. Gift 1:o 1628-04-16 på Stockholms slott, då konungen gjorde bröllopet, med sin syssling, hovfröken, friherrinnan Christina Catharina Stenbock, född 1608 på Drottningholm, döpt 1608 i Stockholm, hovfröken 1628, död 1650-06-12 på Åbo slott och begraven 1651-01-12 i Visingsborgs kyrka. Hennes bröstbild av alabaster ses i Gränna kyrka, dotter av riksrådet och ståthållaren friherre Gustaf Stenbock och grevinnan Beata Margareta Brahe. Gift 2:o 1653-07-25 på Bogesund med friherrinnan Beata De la Gardie i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1633 8712 i Stockholm med riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstensson, greve Torstensson, född 1603, död 1651), född 1612-08-20 på Åbo slott, död 1680-10-28 och begraven 1681-02-16 i Torstenssonska gravkoret i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet friherre Johan De la Gardie, och hans 1:a fru friherrinnan Catharina Oxenstierna af Eka och Lindö.

Barn:

 • 1. Elsa Beata, född 1629-08-31 på Rydboholm, döpt i Stockholm, död 1653-04-04 i Vadstena och i Vadstena begraven 1653-08-28. Gift 1649-06-19 på Stockholms slott med hertig Adolf Johan, pfalzgreve av Zweibrücken, hertig av Baiern, till Jülich, Cleve och Berg, greve till Veldenz, Spanheim, Marek och Ravensberg, hertig till Stegeborg, i hans 1:a gifte (gift 2:o med hennes kusin, grevinnan Elsa Elisabet Brahe, Tab. 8), född 1629-10-11 på Stegeborg, död på Stegeborg 1689-10-14, bisatt 1690-10-14 i Riddarholmskyrkan och begraven i Strängnäs domkyrka.
 • 1. Magdalena Hedvig, född 1631-05-16 på Lindholmen, död 1634-07-16 på Myrö i Ringkarleby socken, Örebro län och begraven 1635-05 i Visingsö kyrka.
 • 1. Abraham Joakim, född 1634-07-19 på Visingsborg, döpt på Visingsborg 1634-08-17, död 1634-12-28 på Dimbo och begraven 1635-05 i Visingsö kyrka.
 • 1. Fredrik, född 1636-01-03 på Visingsborg, döpt på Visingsborg 1636-01-26, död 1637-07-14 på Dimbo och begraven 1637 i Visingsö kyrka.

TAB 8

Nils Brahe
Nils Brahe

'

Nils (son av Abraham, Tab. 6), greve till Visingsborg, friherre till Rydboholm och Lindholmen, herre till Sesswegen i Livland. Född 1604-10-14 på Rydboholm. Page vid hovet 1620-08-31. Reste 1623-09-00 till Holland på konungens befallning. Student i Leyden 1623-12-11. Återkom till Sverige 1624-07-24. Kammarjunkare hos konungen 1625. Erhöll 1625-09-07 Sesswegens slottslän jämte Podkofschi hof (Al.) i donation. Fänrik vid hovregementet 1625. Kapten 1626-11-00. Överstelöjtnant vid livregementet 1627. Slagen till riddare 1627-12-23 överste för Upplands fotfolk 1628-03-17 erhöll 1630-10-11 fullmakt att värva ett regemente fotfolk. Överste för livregementet och chef för livgardet (gula brigaden) 1631. Erhöll 1631-07-01 staden och landet Oschersleben i donation. General av infanteriet 1632 och säges fått konungens löfte 1632 att bliva riksråd och erhålla Västerviks grevskap. Sårad av ett skott genom knäet i slaget vid Lützen 1632-11-06, varav han dog 1632-11-21 i Naumburg och begraven i Östra Ryds kyrka, där hans porträtt uppsattes. 'Han var en utmärkt tapper krigare, död i förtid till skada för sitt fosterland.' Gift 1628-04-16 på Stockholms slott, då konungen gjorde bröllopet, med friherrinnan Anna Margareta Bielke, född tvilling 1603-11-11 på Kråkerum i Mönsterås socken, Kalmar län, död 1643-03-26 och begraven 1643-06-25 i Östra Ryds kyrka, dotter av riksrådet och rikskansleren friherre Svante Bielke, och grevinnan Elisabet Leijonhufvud (Lewenhaupt).

Barn:

 • Elsa Elisabet, till Görväln i Järfälla socken, Stockholms län. Född 1632-01-29 i Stettin, död 1689-02-24 på Stegeborg av ett slaganfall och begraven 1690-10-14 i Riddarholmskyrkan och därefter nedsatt i Pfaizska graven i Strängnäs domkyrka. Gift 1:o 1648-09-10 på Åbo slott med rikskansleren greve Erik Oxenstierna af Södermöre, född 1624, död 1656. Gift 2:o 1661-12-19 på Tidö i Rytterns socken, Västmanlands län med hertig Adolf Johan, pfalzgreve av Zweibrücken, hertig av Baiern m m i hans 2:a gifte (gift 1:o med hennes kusin grevinnan Elsa Beata Brahe, Tab. 7), född 1629-10-11 på Stegeborg, död på Stegeborg 1689-10-14, bisatt 1690-10-14 i Riddarholmskyrkan och begraven i Strängnäs domkyrka.
 • Nils, född 1633. Riksråd och amiral. Död 1699. Se Tab. 9


TAB 9

Nils (son av Nils. Tab. 8), greve till Visingsborg, friherre till Kajana, herre till Rydboholm, Lindholmen, Bogesund, Brahehus, Lyckås, Östanå, Västanå och Sesswegen samt Skokloster i Skoklosters socken, Uppsala län och Spiker på Rügen. Född posthumus 1633-04-10 i Anklam i Pommern. Uppfostrades efter moderns död hos farbrodern, greve Per. Erhöll donation i Uppland (Bbl.) 1637-11-04. (konfirm. 1646-07-28). Student vid Uppsala universitet 1647-11-09. Erhöll donation i Kalmar län (Bbl.) 1649-10-20. Disp. (Bbl.) 1652-05-12. Erhöll donation i Halland (Bbl.) 1653-05-30. Överkammarherre hos konungen. Extra ordinarie ambassadör till Portugal 1655-06-30 och notificerade vid spanska och portugisiska hoven drottning Christinas tronavsägelse och konung Carl X Gustafs tronbestigning. Återkom 1656 och begav sig 1657-03-00 till Preussen. Överste för Upplands regemente till fot 1657-07-11. Sändebud till tyska riksdagen och kejsarvalet i Frankfurt 1658-05-24. Riksråd 1660-02-20. Överste för allt gardet till häst och fot 1660-02-29. Amiral och amiralitetsråd jämte avsked från överstebeställningen vid gardet 1660-12-16. Ambassadör till England 1661-06-19. Förordnad att verkställa generalmönstring i Roslagen och Norrland 1664-12-16. Häradshövding i Jämtland och Härjedalen 1670-12-11. Ambassadör till Danmark 1674-11-10. Chef för 2. eskadern i Stenbocks flotta 1675-09-00–1675-10-00. Hade befäl över flottan i Dalarö 1676-07-00–1676-09-00. Avsked från sina beställningar vid amiralitetet 1677-11-21. Entledigad från riksrådsämbetet 1682-04-00. Död 1699-01-25 i Stockholm och begraven i Östra Ryds kyrka. 'Han var på sin tid Sveriges rikaste man men förlorade genom reduktionen såväl grevskapet Visingsborg och friherreskapet Kajana som största delen av sin övriga förmögenhet.' Gift 1660-12-27 i Stockholm med grevinnan Margareta Juliana Wrangel af Salmis, född 1642, död 1701-07-09 och begraven i Östra Ryds kyrka, dotter av riksmarsken och generalfältherren Carl Gustaf Wrangel, greve Wrangel af Salmis, och Anna Margareta von Haugwitz.

Barn:

 • Eleonora Margareta, född 1661-10-19 i Wolgast, döpt i Wolgast 1661-12-08, död 1690-11-01 (i Stockholm?) och begraven i Spånga kyrka Stockholms län. Gift 1680-03-31 i Stockholm med kungliga rådet och presidenten friherre Carl Bonde, greve Bonde af Björnö, i hans 1:a gifte, född 1648, död 1699.
 • Per Carl, född 1664-06-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1679-03-06. Drunknade 1679-12-17.vid Flottsunds färja i Uppland och begraven i Östra Ryds kyrka.
 • Magnus, född 1666-02-07 i Stockholm, död i Stockholm 1666-12-14 och begraven i Östra Ryds kyrka.
 • Abraham, född 1669. Generalmajor. Död 1728. Se Tab. 10


TAB 10

Abraham (son av Nils, Tab. 9), till Skokloster, Rydboholm, Spiker, Bogesund, Östanå, Västanå, Brahehus och Lyckås samt Brahelund och Frösunda i Solna socken, Stockholms län. Född 1669-08-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1679-03-06. Volontär vid hertigens av Savojen armé 1690-05-00. Gjorde under åren 1691–1693 resor i Italien, Frankrike och Nederländerna. Överste för före detta Putbuska regementet i Nederländerna 1694-09-24. Kommendant i Huy 1695. Erhöll permission att återvända till Sverige 1695. Överstelöjtnant vid generalguvernörsregementet i Stettin 1696-03-02 med tillstånd att göra årets sommarkampanj i Nederländerna. Avsked från nederländsk tjänst 1696-09-00. Avsked från generalguvernörsregementet i Stettin 1701-11-30. Av konung Stanislaus utnämnd till generalmajor. Fången vid Tönningen 1713-05-06. Generalmajors karaktär 1719-01-02. Död 1728-03-06 i Stockholm och begraven i Östra Ryds kyrka. Gift 1:o 1695-01-06 i Stettin med grevinnan Eva Bielke, född 1677-12-13 i Stockholm, död 1715-09-20 och begraven i Östra Ryds kyrka, dotter av kungliga rådet och fältmarskalken friherre Nils Bielke, greve Bielke, och grevinnan Eva Horn af Björneborg. Gift 2:o 1716-10-07 med Margareta Fredrika Bonde, född 1680-08-24, död 1727-03-31 och begraven i Östra Ryds kyrka, dotter av riksrådet Tord Bonde, och hans 3:e fru, friherrinnan Christina Fleming af Liebelitz.

Barn:

 • 1. Nils, född 1697. Kapten. Död 1722. Se Tab. 11
 • 1. Carl Gustaf, född 1698-08-12 i Stettin (Pt 1900 s. 228.), död 1698-08-12 och begraven i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Abraham, född 1699-07-14 i Stettin (Pt 1900 s. 228.), död 1900-07-17 och begraven i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Per, född 1701-09-18 i Stockholm (Pt 1900 s. 228.). Hovjunkare (SAB.) 1720-06-01. Död 1721-04-13 i Paris av kopporna och begraven i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Magnus, född 1703-02-18 i Stockholm, död 1718-02-04 av kopporna och begraven i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Ulrika Juliana, född 1704-08-25 i Stockholm (Pt 1900 s. 228.). Överhovmästarinna (SAB.) 1761-08-19. Död 1765-04-10 på Björksund i Tystberga socken, Södermanlands län och begraven i Bälinge kyrka Södermanlands län. Gift 1:o 1721-05-31 med kammarherren friherre Carl Gustaf von Liewen, född 1695, död 1722. Gift 2:o 1723-03-28 med riksrådet och generallöjtnanten greve Nils Gyllenstierna af Björksund och Helgö, född 1670, död 1731.
 • 1. Eva Christina, född 1706-02-02 i Stockholm, död 1719-12-05 och begraven 1719-12-13 i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Gustaf, född 1708-05-06 i Stockholm, död 1710-04-21.
 • 1. Sigrid, född 1709-05-06.i Stockholm, död 1712-06-21.
 • 2. Christina Anna, född 1717-07-27 i Stockholm, död 1739-03-14 av kopporna och efter barnsäng, begraven i Vadstena kyrka. Gift 1732-04-18 med hovmarskalken friherre Carl Fredrik Hamilton af Hageby, i hans 1:a gifte, född 1705, död 1753.

TAB 11

Nils (son av Abraham, Tab. 10), till Skokloster, Rydboholn, Spiker, Brahehus och Lyckås samt Skarhult i Skarhults socken, Malmöhus län. Född 1697-08-26 på slottet i Stettin. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1714. Adjutant vid Smålands kavalleriregemente 1715. Kornett 1715-10-10. Löjtnant 1716-07-12. Löjtnant vid livdragonregementet 1716-10-06. Kapten vid livdragonregementet 1719-03-24. Kapten vid livgardet 1720-01-02. Död 1722-09-05 i Stockholm och begraven i Östra Ryds kyrka. Gift 1720-05-26 i Stockholm med hovfröken, grevinnan Fredrika Vilhelmina Stenbock, född 1701, död 1723-02-06 i Stockholm och begraven i Östra Ryds kyrka, dotter av överkammarherren och generallöjtnanten greve Erik Gustaf Stenbock, och hans 1:a fru grevinnan Johanna Eleonora De la Gardie.

Barn:

 • Abraham, döpt 1721-04-20 i Stockholm, död 1723-05-21 och begraven i Östra Ryds kyrka.


TAB 12

Erik (son av Nils, Tab. 11), till Skokloster, Rydboholm, Spiker, Brahehus, Lyckås och Skarhult, samt Salsta i Tensta socken, Uppsala län och Gerstorp i Kaga socken, Östergötlands län. Född 1722-06-23 i Stockholm. Student i Uppsala 1732-10-05. Ryttare vid norra skånska kavalleriregementet 1741-03-00. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1741-07-00. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet, 1741-10-08. Löjtnant 1743-02-02. Ambassadkavaljer till Berlin 1744. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet, 1745-04-23. Major vid norra skånska kavalleriregementet, 1747-12-23. Major vid livregementet till häst 1749-11-29. Överstelöjtnant vid livregementet till häst 1750-02-13. Överste 1752-06-11. Enligt riksens ständers dom halshuggen 1756-07-23 på Riddarholmen i Stockholm såsom delaktig i en sammansvärjning till konungens förmån emot det bestående regeringssättet, samt begraven i Östra Ryds kyrka. 'Han förestod vid 1752 års riksdag, såsom förste greven, lantmarskalksplatsen under lantmarskalken greve H. A. Gyllenborgs nästan ständiga opasslighet, men blev vid 1755 års riksdag icke vald till lantmarskalk. Gift 1:o 1745-12-12 med friherrinnan Eva Catharina Sack, född 1727-08-31, död 1753-01-09 i Stockholm och begraven i Östra Ryds kyrka, dotter av kanslirådet Johan Gabriel Säck, friherre Sack, och grevinnan Eva Bielke. Gift 2:o 1754-04-28 på Krageholm i Sövestads socken, Malmöhus län med grevinnan Christina Charlotta Piper i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1773-03-30 i Stockholm med riksrådet och kanslipresidenten friherre Ulrik Scheffer [greve Scheffer], nr 144, född 1716, död 1799), född 1734-01-27 i Stockholm, död i Stockholm 1800-01-07, dotter av presidenten greve Carl Fredrik Piper, och grevinnan Ulrika Christina Mörner af Morlanda.

Barn:

1. Per, till Skokloster, Rydboholm, Wrangelsburg och Krebzau. Född 1746-11-19 i Stockholm. Student i Uppsala 1762-03-26. Volontär vid livgardet 1763. Kvartermästare vid livregementet till häst 1763. Livdrabant 1763-10-03. Löjtnant i armén 1767-03-24. Stabskapten vid lätta dragonerna 1770-03-23. Död ogift 1772-06-27 i Stralsund och begraven i Östra Ryds kyrka.

 • 1. Nils Gabriel, född 1747-12-14 i Stockholm, död i Stockholm 1756-06-07 av kikhosta och begraven 1756-06-08 i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Abraham, född 1749-08-08, död 1751-03-23 i Stockholm.
 • 1. Eva Fredrika, född 1750-10-27, död 1756-02-17 och begraven i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Christina, född 1752-03-01 i Stockholm, död 1756-06-06 och begraven 1756-06-30 i Östra Ryds kyrka.
 • 2. Ulrika Juliana, född 1755-06-03, död 1756-02-11 och begraven 1756-02-17 i Östra Ryds kyrka.
 • 2. Magnus Fredrik, född 1756. En av rikets herrar. Död 1826. Se Tab. 13


TAB 13

Magnus Fredrik (son av Erik. Tab. 12), till Skokloster, Rydboholm, Spiker, Skarhult och Salsta. Född posthumus 1756-10-15. Livdrabant 1767. Förare vid livgardet 1769-02-28. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1771-08-14. Student i Uppsala 1773-04-19. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1773-07-11. Löjtnant i armén och premiärlöjtnant vid regementet 1775-02-16. Kapten i armén 1775-05-10. Kapten och regementskvartermästare vid lätta livdragonerna 1775-05-22. En av rikets herrar 1778-12-27. Kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren 1780-11-13. Avsked därifrån 1787-01-16. Ledamot av riddarhusdirektionen 1789. R o K av KMO 1794-11-24 (dubbad därtill 1795-04-28). Ordförande i direktionen över Vadstena adliga jungfrustift 1795-04-23. Ledamot av serafimerordensgillet 1795-05-18. Lantmarskalk vid riksdagen i Norrköping 1800-03-10. Ledamot av tillfällig regering under konungens resor 1800-11-24 och 1801 (Bbl.). Tillförordnad kansler vid Uppsala akademi 1801-10-01. LLA 1806 (Bbl.) (HLLA 1812). HedLFrKA 1806 (Bbl.). RCXIII:sO 1811-05-27. Ambassadör en mission spéciale till franska hovet 1811-05-00. Åter tillförordnad kansler vid Uppsala akademi 1813-04-21–1818. Ordförande i brukssocieteten 1814 (Bbl.). LSkS 1815 (Bbl.) (ordf. 1820). Död 1826-12-12 i Stockholm, jordfäst i Klara kyrka i Stockholm 1826-12-19 i närvaro av konungen och kronprinsen, och sedan gravsatt i Östra Ryds kyrka. Gift 1:o 1779-04-20 på Stockholms slott med hovfröken friherrinnan Ulrika Catharina Koskull, född 1759-05-19, död 1805-01-25 i Stockholm och begraven 1805-01-29 i Östra Ryds kyrka, dotter av ryttmästaren friherre Anders Gustaf Koskull, och friherrinnan Catharina Charlotta Koskull. Gift 2:o 1806-09-23 på Claestorp i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län med förra fruns brorsdotter, hovfröken friherrinnan Aurore Vilhelmina Koskull, född 1778-11-22 på Ängaholm i Aringsås socken, Kronobergs län, död 1852-02-19 på Salsta, jordfäst 1852-03-01 i Lena kyrka Uppsala län och gravsatt i Östra Ryds kyrka, dotter av hovjunkaren friherre Otto Anders Koskull, och Amalia Beata Silfversparre.

Barn:

 • 1. Christina Charlotta, född 1780-02-13 i Stockholm, döpt på Stockholms slott, död 1792-05-04 i Stockholm och begraven 1792-05-17 i Östra Ryds kyrka.
 • 1.Ebba Ulrika, född 1781-01-23, död 1782-08-08 och begraven 1782-08-12 i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Ulrika Catharina, född 1783-05-07 i Stockholm, död i Stockholm 1784-03-18 och begraven 1784-03-21 i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Eva Juliana, född 1785-02-19, död ogift 1803-07-25 på Skarhult och begraven i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Nils, född 1787-04-29 i Stockholm, död 1787-04-29 och begraven 1787-05-01 i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Per, född 1789-09-06 på Rydboholm, död 1792-05-29 i Stockholm och begraven 1792-05-31 i Östra Ryds kyrka.
 • 1. Magnus, till Skokloster och Rydboholm. Född 1790-09-02 på Rydboholm. Student vid Uppsala universitet 1805-10-11. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 1809-04-13. Kavaljer vid extra ordinarie ambassaden till Paris 1809. Kabinettskammarherre 1809-08-06. Kornett vid livgardet till häst 1810-02-20. Löjtnant vid livgardet till häst 1810-04-10. Kavaljer vid extra ordinarie ambassaden till Paris 1811. RRS:tAO2kl 1812. Ryttmästare i armén 1812-11-17. Ryttmästare i regementet 1813-06-22. Erhöll guldmedalj för tapperhet i fält 1813-10-19. RPrOPlemér 1813. RSO 1813-12-27. Stabsryttmästare 1814-05-22. Major i armén 1814-08-04. 1. hovstallmästare i survivance 1817-02-14. Överstelöjtnant i armén 1817-07-04. Major vid nämnda garde 1820-01-19. Överste i armén 1820-06-24. Generaladjutant 1821-10-09. Överste och sekundchef för livgardet till häst 1822-02-19. KSO 1822-04-29. LKrVA 1823. Generalmajor 1824-03-14. 1. adjutant hos konungen och chef för dess adjutants- och ordonnansofficerskårer 1824-08-17. Överhovstallmästare 1826-02-28. KmstkSO 1826-03-06. Envoyé en mission spéciale till S:t Petersburg 1826-03-00. RRS:tAO1kl 1826-05-00. RoKavKMO 1827-07-04. Tillförordnad riksmarskalk 1827-07-23. Generaladjutant för armén och chef för generalstaben 1828-04-10. Ledamot av direktionen över militära hospitalsfonden 1828-09-10. HedLKrVA 1828. RCXIIL:sO 1829-02-15. Generallöjtnant 1830-06-19. RPolskaHvÖO 1830-07-23. LSkS 1830 (ordf. 1833–1844). En av rikets herrar 1831-01-26. HedLLA 1833-11-26. Ordförande för arméns fullmäktige 1833–1839-09-14. HedLHA 1834-02-25. Riksmarskalk 1834-12-02. LFrKA 1835. HedLVS 1836-10-18. LVA 1837-02-08. StkGrFrO 1837-03-26. Tillförordnad kansler för krigsakademien 1837-05-12. Ledamot av Serafimerordensgillet 1837-06-08. Ledamot av Serafimerlasarettsdirektionen 1837-05-11. Extra ordinarie ambassadör till S:t Petersburg 1837. RRS:tAndO 1837-06-12. Ordförande vid krigsbefälets sammankomst 1839. Kansler för krigsakademien 1839-10-12. StkSEO 1839. Extra ordinarie ambassadör till Berlin 1840. RPrSvÖO och RÖO 1840-07-00. Översteombudsman vid KMO 1841-11-22. Avsked från generaladjutantsbefattningen vid armén 1841 och erhöll då av arméns befar en hedersvärja. Översteskattmästare vid KMO 1842-05-11. Ordförande i riddarhusdirektionen 1842-05-02. Ordförande i frimurarbarnhusdirektionen 1843-03-10. Tillförordnad generalbetälhavare i IV. militärdistriktet 1844-03-19. Erhöll Carl XIV Johans porträtt i briljanter att i guldkedja bäras om halsen 1844-05-00. Död ogift 1844-09-16 i Stockholm, jordfäst 1844-09-25 i Riddarholmskyrkan och gravsatt i familjegraven i Östra Ryds kyrka. Han var konung Carl XIV Johans bekante gunstling [Bbl].
 • 2. Ulrika Vilhelmina, född 1808-06-01 i Stockholm, död i Stockholm 1836-01-04 och jordfäst 1836-01-13 i Stockholms storkyrka. Gift 1825-06-26 på Salsta med generallöjtnanten och överståthållaren friherre Jakob Vilhelm Sprengtporten, född 1794, död 1875.
 • 2. Nils Fredrik, född 1812. 1. hovstallmästare. Död 1850. Se Tab. 14
 • 2. Aurora Amalia Margareta, född 1816-06-19 i Stockholm, död 1876-06-11 på Krageholm i Sövestads socken, Malmöhus län. Gift 1835-06-23 i Stockholm med sin syssling, hovstallmästaren greve Claes Gustaf Fritz Piper, född 1807, död 1897.
 • 2. Ebba Eleonora, född 1818-09-11 i Stockholm, död 1842-04-22 i Stockholm, jordfäst 1842-05-02 i Klara kyrka och gravsatt å nya kyrkogården vid Stockholm. Gift 1838-04-26 med riksmarskalken mm, greve Adolf Fredrik Nils Gyldenstolpe, i hans 2:a gifte, född 1799, död 1864.

TAB 14

Nils Fredrik (son av Magnus Fredrik, Tab. 13), till Skokloster och Rydboholm. Född 1812-07-22 i Stockholm. Student i Uppsala 1815-12-13. Kornett vid livgardet till häst 1826-11-29. Studerade vid Uppsala universitet 1827–1831. Kornett vid livgardet till häst 1830-10-21. Ordonnansofficer hos konungen 1832-01-28. 2. löjtnant 1834-12-13. Hovstallmästare 1836-03-10. 1. löjtnant 1837-11-17. Ryttmästare 1840-12-21. Underceremonimästare i survivance vid KMO och RNO 1841-07-04. Adjutant hos konungen 1842-01-28. 1. hovstallmästare i survivance 1843. Regementskvartermästare 1845-04-30. Avsked med tillstånd att såsom ryttmästare i armén kvarstå 1846-04-21. Död 1850-12-14 i Stockholm, jordfäst 1850-12-28 i Klara kyrka och gravsatt i Östra Ryda kyrka. Gift 1836-03-10 i Stockholm med sin syssling, grevinnan Hedvig Elisabet Maria Amalia Piper, född 1808-11-19 på Krageholm i Sövestads socken, Malmöhus län, död 1886-05-18 i Stockholm, jordfäst 1886 i Jakobs kyrka och gravsatt i Östra Ryds kyrka, dotter av en av rikets herrar, greve Carl Claes Piper, och friherrinnan Ebba Maria Ruuth. Ägde huset nr 11 A Västra Trädgårdsgatan i Stockholm.

Barn:

 • Aurora Ebba Ulrika Amalia, född 1836-11-24, död 1836-12-13.
 • Ebba Aurora, född 1838-01-18 i Stockholm, död 1924-01-07 på Salsta i Tensta socken, Uppsala län. Gift 1859-07-14 i Sko kyrka Uppsala län med riksmarskalken friherre Fredrik von Essen, född 1831, död 1921.
 • Nils Magnus, född 1839-12-05, död 1841-09-09 i Stockholm.
 • Nils Claes, född 1841-08-06 på Sirishof å Djurgården. Student i Uppsala 1862-12-15. Fanjunkare vid livgardet till häst 1862-12-15. Officersexamen 1865-06-27. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1865-08-15. Löjtnant 1867-09-03. Kammarherre i K. M:ts hov 1869-01-28. RDDO 1869-08-03. Tjänstgörande kammarherre hos drottning Lovisa 1869-08-25. RPrRÖO4kl 1873. Ryttmästare 1882-05-05. Regementskvartermästare 1883. Avsked 1885-05-19. RSO 1885-12-01. Överstekammarjunkare 1889-01-21. Underkansler i survivance vid KMO och KNO1kl 1890-11-24. Underkansler vid KMO 1895-04-28. OII:s Jmt 1897-09-18. KmstkNO 1901-11-30. Avsked från underkanslersbefattningen 1906-11-26. Överflyttad till tjänstfria hovstaten 1906-12-01. Död ogift 1907-06-10 i Stockholm, jordfäst 1907-06-14 i Jakobs kyrka och gravsatt i Östra Ryds kyrka. Innehade såsom fideikommiss Skoklosters slott och samlingar, ägde Skoklosters gods i Sko socken, Uppsala län, Krageholm i Sövestads socken, Malmöhus län samt jämte brodern huset nr 11 A Västra Trädgårdsgatan i Stockholm.
 • Ebba Ulrika Amalia, född 1842-10-11 i Stockholm, död i Stockholm 1872-11-20. Gift 1863-11-26 i Stockholm med sin kusin, överstekammarherren greve Conrad August von Rosen, i hans 1:a gifte, född 1835, död 1913-03-03 i Eds förs., Stockholm (db).
 • Magnus Per, född 1849-10-01 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1869-01-15. Utexaminerad 1873-04-16. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1873-04-25. Löjtnant 1875-09-06. RDDO 1881-03-31. Tjänstgörande kammarherre hos kronprinsen 1888-04-04. KBadZLO2kl 1888. RPrKrO2kl 1888. KSAO2kl 1888. Ryttmästare 1889-04-05. Regementskvartermästare 1891. RSO 1893-12-01. Avsked 1894-07-20. KDDO2gr 1897-08-27. OII:sJmt 1897-09-18. RNO 1900-12-01. GVSbm 1906-09-20. Överstekammarjunkare 1907-07-09. OIISGbmt 1907-07-09. StkSpICO 1907-12-18. KNO1kl 1908-06-16. StoroffFrHL 1908-12-17. Överstekammarherre 1911-12-12. Underkansler vid KMO 1912-11-27. StkDDO 1912-11-18. StkItS:tMLO 1913-12-20. KmstkNO 1915-04-28. Avsked från underkanslersbefattningen vid KMO 1923-04-24. Innehar såsom fideikommiss Skoklosters slott och samlingar samt äger Skoklosters gods, Rydboholm i Östra Ryds socken, Stockholms län sedan 1876 och Krageholm sedan 1907. Biogr. i Väd. Död 1930-05-29 i Stockholm och begr. i Östra Ryds kyrka (Östra Ryds förs, Stockholm). Med honom utslocknade denna grevliga ätt. Gift 1897-01-12 i slottskyrkan i Stockholm med före detta hovfröken Anna Augusta Nordenfalk, född 1863-12-11 i Stockholm, OII:sJmt 1897-09-18. GVSbm 1906-09-20, ÖS:tElisabO1kl. Tillförordnad överhovmästarinna hos drottningen 1908-01-18–1908-12-14. MLetA 1924-05-26. Dotter av preses i akademien för de fria konsterna, friherre Johan Nordenfalk, och hans 2:a fru Emelie Augusta Reuterskiöld. Död 1929-05-27 i Stockholm och begr. i Östra Ryds kyrka (db).

Källor

Stamtaflor utgifna af Riddarhusdirektionen genom A. Lewenhaupt (1908).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: