:

De Besche nr 1253

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten de Besche nr 1253 †

Natural. 1692-11-24, introd. 1693. Utdöd 1921-10-28.

En gren av ätten immatrikulerades på Finlands riddarhus 1818-02-05 under nr 94 bland adelsmän, men utgick därstädes på svärdssidan 1861-11-14.


TAB 1

Gillis de Besche, natural. de Besche (son av Hubert de Besche, se adliga ätten de Besche, Tab. 3), till Nävekvarn i Tunabergs socken, Södermanlands län och Broxvik i Jonsbergs socken, Östergötlands län. Född 1624-07-26 Guldsmedshyttan Örebro län. Bruksherre. Naturaliserad svensk adelsman 1692-11-24 (introd. 1693 under nr 1253). Död 1709-04-16 på Nävekvarn och begraven s. å. 1/8 i S:t Nikolai kyrka i Nyköping. 'Han ansågs såsom den rikaste bruksägare i Sverige på sin tid.'. Gift 1:o med Christina Möller i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bruksförvaltaren Joris Wilhelmsson de Besche), död 1674. Gift 2:o 1675-06-24 på Norshammar (Svärta) i Svärta socken, Södermanlands län med Catharina Störning, död 1697 5/9, dotter av bruksägaren Gerdt Störning och Christina Danckwardt, syster till Henrik Danckwardt, adlad Danckwardt. Gift 3:o 1699-02-21 på Nävekvarn med Margareta Mollsdorff i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1671-06-20 med justitieborgmästaren i Nyköping Jonas Hyltén, född 1642-02-12 i Ölmestads prästgård, Jönk., död 1687-06-18 i Nyköping, broder till Nils Hyltén, adlad Silfverskiöld, och till Johan Hyltén, adlad Silfvercrantz)1, född 1652-06-21, död 1733 Svanvik, som hon ärft efter fadern, dotter av tullförvaltaren i Nyköping Lars Danielsson Mollsdorff och Margareta Månsdotter Bröms.1

Barn:

 • 1. Hubert, född 1654. Student i Uppsala2 1666-10-27. Kapten vid amiralitetet. Död ogift 1723 och begraven i S:t Nikolai kyrka i Nyköping.
 • 1. Christina, född 1655. död 1711-07-11 Beneborg. Gift 1:o 1679-09-23 i Stockholm med sin systers svåger, regementsskrivaren vid livgardet Christian Düben i hans 2:a gifte (gift 1:o 1673 med Elsa Müller, född 1648, död 1677, dotter av garvaren i Stockholm Jürgen Müller och Sara Hansdotter)3, född 16393, död 1685-01-20. Gift 2:o 1694-11-23 med kaptenen Bengt Rosenfelt, död 1712.
 • 1. Maria, född 1657, död 1726-05-06 på Broxvik. Gift 1:o 1675 med hovkonditorn Hans Georg Düben i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Willemoth, född 1646, död 1673)3, farbroder till de herrar Düben, som blevo adlade, friherrar och grevar von Düben. Gift 2:o 1684-07-08 på Nävekvarn med professorn i Uppsala, med. doktor Andreas Drossander, född 1648 i Julita prästgård Södermanlands län, död 1696-07-00 i Uppsala.4
 • 1. Gillis, född 1658. Levde utan tjänst. Död ogift 1681.
 • 1. Gustaf, född 1660, begraven 1686-02-07 i Tuna socken, Södermanlands län.
 • 1. Isak, född 1663. Brukspatron. Död 1719. Se Tab. 2
 • 1. Catharina, född 1664, död 1665.
 • 1. Jakob, född 1668. Levde utan tjänst. Död 1689.
 • 1. Conrad, född 1670, död 1671.
 • 1. Gerard, född 1674, död 1677.
 • 2. Gerard, född 1678, död 1680.
 • 2. Elisabet, född 1679-06-03 död 1760-10-08 Vrana. Gift 1700-02-13 med sin styvmoders systerson, bergsrådet Jakob Hartzen, adlad och adopt. Åkerhielm, född 1674, död 1733. Hon ägde Vrana, vilken egendom hon testamenterade åt sin yngsta dotter.
 • 2. Abraham, till Stjärnholm i Nikolai socken, Södermanlands län. född 1684. Student i Uppsala2 1698-10-21. Jur. examen därst.2 1701-10-29. Levde sedan utan tjänst på sin egendom. Död ogift 1743-12-00 och begraven i S:t Nikolai kyrka i Nyköping.

TAB 2

Isak (son av Gillis de Besche, natural. de Besche, Tab. 1), till Nävekvarn samt Danbyholm i Björkviks socken, Södermanlands län och Ottinge i Lofta socken, Kalmar län. Född 1663-02-26 på Nävekvarn. Student i Uppsala2 1677-11-10. Bruksägare. Död 1719-04-10. Hans vapen ses i Nyköpings S:t Nikolai kyrka. Gift 1693-01-10 med sin styvmoders systerdotter Christina Sabina von Berchner, född 1671, död 1729-03-21 på Nävekvarn, dotter av brukspatronen Georg Tomas Berchner, adlad von Berchner, och Elisabet Störning.

Barn:

 • Carl Georg, född 1695-06-22 Norshammar, död 1697.
 • Christina Elisabet, född 1696, död 1699.
 • Juliana, född 1699-12-24, död 1765-03-26 Forsby. Gift 1715-12-27 på Ottinge med överstelöjtnanten Johan von Gertten, född 1687, död 1744.
 • Gillis, född 1700. Student i Uppsala2 1715-04-11. Disponent på Nävekvarn. Död ogift 1724.
 • Gerard Georg, född 1702. Kammarherre. Död 1761. Se Tab. 3
 • Hubert, född 1704-05-20 på Ottinge. Student i Uppsala2 1715-04-11. Drunknade 1723.
 • Eva Christina, född 1705-02-21, död 1770-05-01. Gift 1726-05-10 med överstelöjtnanten friherre Isak von Knorring, född 1687, död 1755.

TAB 3

Gerard Georg (son av Isak, Tab. 2), till Nävekvarn, Danbyholm och Stjärnholm samt Ålberga i Kila socken, Södermanlands län och Mauritzberg i Östra Husby socken, Östergötlands län. Född 1702-03-12 Ottinge. Student i Uppsala2 1715-04-11. Hovjunkare7 1728-12-20. Kammarherre. Död 1761-08-24 på Mauritzberg och begraven i Nyköping. Gift 1729-06-17 med friherrinnan Maria Christina Ehrenkrona, född 1707-05-29, död 1764-11-15 på Stjärnholm, dotter av presidenten Erik Gammal Ehrenkrona, friherre Ehrenkrona, och Helena Ehrenbielke.

Barn:

 • Helena Christina, till Mauritzberg. Född 1730-12-07 i Linköping, död 1765-12-07 på Mauritzberg. Gift 1752-10-08 på Nävekvarn med generalmajoren Christian Joakim Klingspor, född 1714, död 1778.
 • Eva Christina, född 1732-02-18 i Linköping, död 1796-01-13 Horn. Gift 1757-08-28 med landshövdingen, friherre Erik Jakob Lovisin, född 1718, död 1794.
 • Maria Gustava, född 1734-07-26, död 1794-09-22 Margretelund. Gift 1755-03-23 med överstelöjtnanten, friherre Fredrik Åkerhielm af Margretelund, född 1717, död 1798.
 • Erik Wathier, född 1736. Löjtnant. Död 1765. Se Tab. 4.
 • Ulrika Juliana, född 1737-07-29 på Danbyholm, död 1797-02-04 Vinketomta Kalmar län. Gift 1758-12-28 med sin systers svåger, översten Carl Henrik Klingspor, född 1715, död 1774.
 • Altea Sabina, född 1739-10-11, död 1740-05-10.
 • Fredrika, född 1741-07-00, död s. å.
 • Isak Vilhelm, född 1742-11-02 på Danbyholm, död där 1743-01-12.
 • Isak Georg, född 1748. Hovjunkare. Död 1825. Se Tab. 5

TAB 4

Erik Wathier (son av Gerard Georg, Tab. 3), till Danbyholm och Stjärnholm. Född 1736-08-09 på Danbyholm. Student i Uppsala2 1749-03-09. Volontär vid livregementet till häst 1753. Stabskorpral därst. 1754. Löjtnant i fransk tjänst 1757. Stabskornett vid livregementet 1758-05-30. Kornetts indelning 1759-05-04. Löjtnants avsked 1760-07-21. Död 1765-03-01 på Danbyholm. Gift 1762-09-19 med sin syssling Ulrika Eleonora von Meijerhelm, född 1733-03-25 i Estuna socken, Stockholms län, död 1790-05-18 på Danbyholm, dotter av översten Gustaf Adolf von Meijerhelm, och Catharina Gyllenkrok.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1763-08-20, död 1827-06-20 i Norrköping. Gift 1782-08-08 med sin kusin ryttmästaren Gerdt Adolf Klingspor, född 1753, död 1814.
 • Eva Christina, född 1765-11-12 posthuma, död 1810-11-15 Blomberg. Gift 1782-08-22 med kammarherren greve Adolf Ludvig Hamilton, född 1747, död 1802.

TAB 5

Isak Georg (son av Gerard Georg, Tab. 3), född 1748-09-19. Hovjunkare. Död 1825-05-11 i Norrköping. Gift 1775-03-11 i Stockholm med friherrinnan Carolina Gustava Leijonhufvud, från vilken han blev skild, född 1755-07-29 i Stockholm, död 1832-03-29 i Jönköping, dotter av presidenten, friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, och hans 2:a fru Christina Magdalena Silfversparre.

Barn:

 • Gerard Carl Gabriel, född 1776. Kapten. Död 1840. Se Tab. 6.
 • Christina Ulrika, född 1777-03-27, död 1862-01-06 i Björnlunda socken, Södermanlands län. Gift 1802-11-28 på Stjärnholm med vice fiskalen i Göta hovrätt, bruksägaren Martin Joakim Rundberg, född 1755-12-04, död 1824-06-11 i Frustuna socken, Södermanlands län.
 • Isak Gillis, född 1779. Jägmästare. Död 1841. Se Tab. 8.
 • Carolina Sabina, född 1783-05-18, död 1843-04-09. Gift 1803-06-07 med sin moders kusin, majoren Gustaf Ulrik Silfversparre, i hans 2:a gifte, född 1760, död 1829.
 • Eva Margareta, född 1791-10-27, död 1855-06-14. Gift 1829-08-25 i Gränna med majoren i armén, kaptenen vid Svea artilleriregemente, RSO, GM Svante Sigfrid Ahlberg, född 1782-09-22, död 1854-12-06 i Mariestad.

TAB 6.5

Gerard Carl Gabriel (son av Isak Georg, Tab. 5), född 1776-03-14 i Stockholm. Kornett vid livdragonregementet 1782-11-06. Idkade studier i Uppsala och Lund. Inträdde i tjänstgöring vid Södermanlands regemente 1794-06-11 och vid den Björneborgs regemente underlagda bataljon av förra livdragonregementet 1795-05-12. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1806-12-20. Kapten i armén 1808-07-29. Avsked ur svensk tjänst 1810-05-00. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 94 bland adelsmän 1818-02-05. Bodde på Pitkäniemi i Birkala socken i Åbo län. Död 1840-04-15 Tammerfors. Gift 1802-03-25 med stiftsjungfrun Eva Albertina Granfelt, född 1781-12-15, död 1850-10-29 Villilä

Barn:

 • Carolina Lovisa, född 1802-05-29, död ogift 1882-02-12 i Nådendal.
 • Georg, född 1804. Provinsialläkare. Död 1861. Se Tab. 7
 • Gustaf, född 1806-04-06. Sergeant vid 1. finska infanteriregementets Vasa bataljon 1825-04-19. Äldre underofficer därst. 1827-03-05. Placerad på 2. finska skarpskyttebataljonen s. å. Transp. till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-28. Porte-épée fänrik s. å. 18/9 och fänrik därst. 1830-08-09. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1831-06-25. RRS:tAO3kl med ros 1832-02-27. Underlöjtnant s. å. 22/4. Löjtnant 1833-10-29. Stabskapten 1839-11-09. Transp. till Muromska infanteriregementet med kaptens grad 1841-02-26. Majors avsked 1844-03-13. Uppsyningsman vid Wilnabrigaden av gränsbevakningskåren 1845-03-01. Förklarades s. å. 20/3 innehava titulärrådsvärdighet. Kapten 1847-01-15. Död ogift 1849-10-00 Han bevistade polska fälttåget 1831 och erhöll medaljen för Warschaus stormning samt polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl.
 • Gerard, född 1808-06-07 i Birkala, död 1809-04-09.
 • Eva Gunilla, född 1810-01-26, död 1813-04-19.
 • Axel, född tvilling 1812-04-07, död 1813-08-12.
 • Isak, född tvilling 1812-04-07, död s. å. 9/4.
 • Sofia Ulrika, född 1813-09-09, död 1892-05-17 i Nådendal. Gift 1853-10-16 Villilä
 • Albertina Gunilla, född 1815-06-30, död ogift 1836-09-24 på Pitkäniemi.
 • Augusta Constantia, född 1817-07-08, död ung.
 • Altea Teresia, född 1821-11-25, död 1824-12-01.
 • Carl Hubert, född 1827-03-15, död 1829-02-17.

TAB 7

Georg (son av Gerard Carl Gabriel, Tab. 6), född 1804-02-23 i Birkala socken. Student i Åbo 1820-12-20. Filosofie doktor 1827-07-10. Med. kandidat 1831-05-05. Med. licentiat 1834-06-12. T. f. stadsläkare i Lovisa s. å. 1/8. T. f. läkare på Svartholms fästning s. å. 21/10. Provinsialläkare i Viborgs distrikt 1840-05-06. Med. och kir. doktor s. å. 18/7. Provinsialläkare i Kexholms distrikt 1853-09-02. Död 1861-11-14 i Kexholm. Gift 1834-09-02 Kara

Barn:

 • Fanny Georgina Carolina, född 1835-10-22, död 1901-01-10 i Helsingfors och begraven i Åbo. Gift 1864-08-26 med sin faders syssling, vice presidenten Otto Fabian Nimrod Granfelt, född 1818, död 1878.
 • Betty Maria Teresia, född 1837-10-23, död 1904-02-21 i Kangasala socken. Gift 1865-12-07 i Tavastehus med telegrafchefen i Nystad, hovrådet Bernt Fredrik Colerus, född 1832-09-23, död 1909-12-26 på Kiehelä gård i Kangasala socken.
 • Jenny Gunilla Albertina, f. 1840 24/9 i Lovisa, död 1846 3/9 i Viborg. [Carp]
 • Olga Lovisa, född 1842-09-13, död ogift 1900-08-21 på Kiehelä gård.

TAB 8

Isak Gillis (son av Isak Georg, Tab. 5), född 1779-04-07 i Södermanlands län. Auskultant i Svea hovrätt6 1799-03-06. E. notarie därst. 1800-01-28. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt och e. domare därst. 1802. Vice auditör vid livgrenadjärregementets rothållsdivision 1803-09-03. Auditör vid samma division 1805-07-22. Fänrik därst. 1807-05-15. Löjtnants avsked 1811-02-26. Jägmästares titel. Död 1841-07-10 i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Gift 1811-09-24 i nämnda socken med Maria Christina Stålhammar, född 1791-01-29 på Sjögård, död 1833-09-08 på Sörgården i Ödeshögs socken, dotter av löjtnanten Per Stålhammar, och hans 2:a fru Catharina Dorotea Brun.

Barn:

 • Per Wathier, född 1812. Fanjunkare. Död 1893. Se Tab. 9.
 • Sofia Carolina Dorotea, född 1814-12-14 i Gränna, död 1876-03-14 i Linköping. Gift 1832-10-02 i Ödeshögs socken, Östergötlands län med majoren vid 2. livgrenadjärregementet, RSO Christian Adolf Sjöbohm, född 1798-02-16, död 1868-07-07 på Rödsten i Grebo socken, Östergötlands län.
 • Emilie Matilda, född 1818-08-06 i Ödeshögs socken, död 1891-12-30 på Munksjö vid Jönköping. Gift 1835-05-08 i Ödeshögs socken med fänriken vid 1. livgrenadjärregementet Anders Christian Tenger, född 1800-06-15 i Västervik, död 1842.
 • Hilda Christina, född 1826-02-18 i Ödeshögs socken, död 1914-10-21 i Stockholm (Östra Broby förs., Krist, db). Gift 1844-09-24 på Hesla Norrgården i Röks socken, Östergötlands län med apotekaren i Broby Carl Edvard Weidling, född 1818-05-22 i Skänninge, död 1897-12-31 i Lund.

TAB 9

Per Wathier (son av Isak Gillis, Tab. 8), född 1812. Sergeant. Fanjunkare vid 2. livgrenadjärregementet. Avsked. Död 1893-11-05 Åtvidaberg. Gift 1835-10-11 i Ödeshögs socken med Emilia Elisabet Henrietta Marguerite Framc, född 1815-08-04 på Torsjö kaptensboställe i Godegårds socken, Östergötlands län, död 1880-07-01 på Åtvidaberg, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Franc, och Eva Elisabet Nordvall.

Barn:

 • Carl Fredrik Gillis Wathier, född 1836-08-08 i Sörgården i Ödeshögs socken. Militär i nordamerikansk tjänst. Död 1910-06-25 i Milvaukee, Wisc., U. S. A.
 • Eva Christina Charlotta Augusta, född 1839-03-05 på Sörgården, död 1921-11-25 på Lilla Yxhult i Tjällmo socken, Östergötlands län. Gift 1861-07-09 på bostället Greby i Askeby socken, Östergötlands län med häradsskrivaren i Finspånga län samt Bråbo och Memmings härads fögderi av Östergötlands län, RVO, Axel Wickbom, född 1828-03-04 Oberga, död 1900-05-19.
 • Gert Gustaf Vilhelm Lambert, född 1842-09-17, drunknade i början av 1860-talet i Stilla oceanen under en sjöresa.
 • Isak Georg Emil Edvard, född 1845-08-08. Anställd vid Åtvidaberg, död ogift 1921-10-28 i nämnda samhälle och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

1 K. af Schmidt, Anteckningar om Röne härad I (1896). 2 Um. 3 Öa 4 SB. 6 Wä. 6 Sj. 7 SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: