:

Björnberg nr 359

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Björnberg nr 359

Adlad 1646-07-30, introd. 1647. Erhöll vapenförbättring 1686-10-12.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Björnberg.


Björnberg A35900.png


TAB 1

Lars Joensson i Ingelsby. Borgare i Bogesund (nuv. Ulricehamn), sedan borgmästare i Skövde, dit han flyttade 1592. Gift med Margareta Hartmansdotter.

Barn:

 • Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg, till Ingelsby i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Född 1589-03-11 i Bogesund. Kom 1601 i tjänst hos hertig Johan i Vadstena och var hos honom i tre år, därefter i räkneskola i Lübeck och Hamburg i tre år. Handlande 1607–1626. Kom i kronans tjänst 1627. Kronofogde i Kåkinds och Valle härader 1640–1647. Adlad 1646-07-30 (introd. 1647 under nr 359). Vice lagman och kommissarie. Död 1663-12-31 och begraven i Kyrkefalla kyrka. 'Han utrustade i danska fejden på egen bekostnad åtskilliga ryttare och hjälpte med iver att avhålla fienden från gränsen samt gjorde kronan dessutom åtskilliga försträckningar i penningar och blev för allt detta adlad.' Gift 1:o 1625 med Sara Nilsdotter, död 1628, dotter av prosten och kyrkoherden i Fogelås pastorat av Skara stift Nikolaus Johannis och Margareta Sedula. Gift 2:o 1630 med Kerstin von Brehmen, dotter av borgmästaren i Mariestad Didrik von Brehmen. Gift 3:o 1643-08-15 med Christina Bergin, född 1627-11-00, död 1696 och begraven s. å. i sept. i Kyrkefalla kyrka, dotter av prosten och kyrkoherden i Skövde Gunnar Bergin och Anna Molithæa.

Barn:

 • 1. Margareta. Gift 1651-02-13 med häradshövdingen i Kinne härad Hans Persson i Risa, i hans 2:a gifte, död 1657 el. 1658.
 • 2. Joen, född 1639. Levde utan tjänst. Se Tab. 2.
 • 3. Mattias, till Ingelsby och Assarby i Kyrkefalla socken. Född 1644-08-24. Fänrik vid Kalmar regemente1 1669-11-05. Löjtnant vid dalregementet 1671-07-14. Kapten 1673-12-31. Ryttmästare vid livregementet till häst 1677-01-02. Död barnlös 1688-10-04. Han och bröderna erhöllo 1686-10-12 förbättring å vapnet eller sådant det nu brukas. Gift 1686 (morgongåvebrevet utfärdat s. å. 29/5) med Anna Silfversparre i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Gustaf Lode från Livland, född 1622, död 1681), dotter av översten Carl Silfversparre, och Anna Bure.
 • 3. Adrian, född 1646-11-01, död 1650-12-16.
 • 3. Lars, född 1647. Kapten. Död 1681. Se Tab. 5.
 • 3. Erik, född 1649-05-03, död 1656-04-03.
 • 3. Anders, född 1650-07-09, död 1654-03-15 i Skövde.
 • 3. Anna, född 1651-11-16, död 1717-03-29. Gift 1:o 1674 med ryttmästaren Arvid Månsson Dalbo, adlad Dahlsköld 1676-10-10, men ej introd., i hans 2:a gifte, slagen 1676-12-04 vid Lund och begraven i Kyrkefalla kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 2:o 1679 med ryttmästaren Johan Wulf, adlad Wulfvenstierna, född 1640, död 1708.
 • 3. Maria, född 1654-04-03, död 1685-01-08. Gift 1675-03-12 med regementskvartermästaren Mårten Hammarhjelm, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1712.
 • 3. Carl, född 1656. Överste. Död 1721. Se Tab. 7
 • 3. Elisabet, född 1659-06-25, levde 1693. Gift 1676-05-02 med ryttmästaren Gustaf Uggla, i hans 1:a gifte.
 • 3. Anders, född 1659. Kapten. Död 1714. Se Tab. 8
 • 3. Brigitta, född 1660-07-28, död 1727-12-04 i Kostnadskroken i Kyrkefalla socken. Gift 1680 med kornetten Per Gyllensting, född 1643, död 1709.
 • 3. Gunnar, född 1662. Kapten. Död 1708. Se Tab. 29
 • 3. Christina, född 1664-05-06 posthuma, död 1704 och begraven i Grums kyrka i Värmland. Gift 1684-03-18 med sin systers svåger kaptenen Carl Uggla, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1744.

TAB 2

Joen, (son av Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg, tab 1), född 1639. Levde utan tjänst. Gift med Botilla Dreffenfelt, dotter av ryttmästaren Anders Olofsson, adlad Dreffenfelt.

Barn:

 • Anders. Underofficer vid Västgötadals regemente. Fänrik vid Kronobergs regemente 1699-04-15. Löjtnant därst. 1700. Död ogift 1701-04-09 i Greifswald [Lk].
 • Christina Maria, död 1738 och begraven s. å. 17/2 i Lidköping. Gift före 1683 med löjtnanten vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente2 Peter Åberg.

TAB 3

Jonas, (son av Joen, tab 2), till ödegården Attorp i Ryda socken, Skaraborgs län. Född 1664. Soldat vid Hälsinge regemente 1679. Korpral vid Dalslands infanteri 1682. Furir därst. 1683. Avsked 1688. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente s. å. Kvartermästare därst. 1710-01-29. Kornetts avsked s. å. Ingick vid jägeristaten i Skaraborgs län före 17143. Hejderidare därst.3 1730-08-29. Död 1741 och begraven s. å. 12/4 i Ryda socken. Han köpte i början av 1730-talet Gunnarstorp med underlydande i Flakebergs socken, Skaraborgs län, vilket han 1736-02-08 bortbytte mot Ödegården Attorp. Gift med Helena Silfverswärd, född 1667 på Långås i Hellestads socken, Älvsborgs län, begraven 1738-01-25 i Ryda socken, dotter av ryttmästaren Lars Silfverswärd, och Anna Hierta.

Barn:

 • Elisabet, född 1687, död 1766-05-10 i Nilsgården i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län.
 • Ulrika, född 1696 Bosgården liksom de följande syskonen, död ung.
 • Carl, född 1698, död s. å.
 • Carl, född 1699, död ung.
 • Charlotta, född 1701, död barn.
 • Hedvig, född 1702.
 • Ulrika, född 1703, död barn.
 • Anders, född 1704-05-24. Förare vid Västgötadals regemente. Död 1734 i Ryda socken och begraven s. å. 3/2.
 • Ingeborg, född 1706. Gift 1:o (kyrkolagen såsom fästekvinna) 1727 med studenten Nils Rydell. Gift 2:o 1739-02-23 på Attorp med organisten i Lidköping, sedermera kronolänsmannen Carl Gustaf Åberg.
 • Charlotta, född 1707-07-04.
 • Ulrika, född 1711-05-26, död ogift och begraven 1734-04-21 i Ryda socken.6

TAB 4

Lars, (son av Jonas, tab 3), levde utan tjänst. Gift 1737-12-27 Boda med Ulrika Eleonora Tysk, född 1713, död 1785-01-19 på Boda.

Barn:

 • Johan Ulrik, född 1738-10-10 på Boda. Död 1739 och begraven s. å. 15/4 i Ryda socken.
 • Helena, född 1740-02-28 på Boda.
 • Jonas, född 1742-09-13 på Boda, begraven 1743-08-21 i Ryda socken, Skaraborgs län.6
 • Anna Beata, född 1753-04-15 i Ryda socken [RHHj].

TAB 5

Lars, (son av Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg, tab 1), född 1647-11-09. Fänrik i spansk tjänst under nederländska frihetskriget. Gick efter freden i fransk tjänst såsom pikenerare vid k. gardet. Etter hemkomsten underofficer vid Östgöta kavalleri i sex år. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1672-09-17. Löjtnant därst. 1676-09-22. Kapten s. å. 27/12. Avsked 1678-08-07. Död 1681 utrikes. Gift med Maria Hufvudskått, som levde 1685, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kontrollören Sören Abrahamsson), dotter av ryttmästaren Bertil Jakobsson, adlad Hufvudskått, och Margareta Richter.

Barn:

 • Barthold. Fältväbel vid Skaraborgs regemente. Sekundfänrik därst. 1702-10-20. Premiärfänrik 1703-03-20. Löjtnant 1704-08-05. Regementskvartermästare 1706-08-09. Sekundryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1707-05-04. Premiärryttmästare därst. 1709-02-26. Fången vid Poltava. Rymde ur ryska fångenskapen7 1711-06-24, samt skall under flykten hava blivit ihjälslagen av ryska bönder i sept. s. å. [Lk].
 • Annika, född 1678, död 1739-04-13. Gift 1724-10-13 Assarsby med sin fasters mans brorson, löjtnanten Gustaf Gyllensting, född 1685, död 1739.
 • Ursilla Juliana Christina, född 1680, död 1749-01-18 på St. Tolsby i Kyrkefalla socken. Gift 1714-06-06 i nämnda socken med mönsterskrivaren Nicolaus Beckius, född 1680, död 1752-06-03 på St. Tolsby.

TAB 6

Erik, (son av Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg, tab 1), född 1655-02-09. Gemen vid livgardet 1670. Underofficer vid dalregementet 1671. Fänrik vid Hälsinge regemente 1675-03-02. Löjtnant därst. 1676-10-21. Regementskvartermästare 1686-04-19. Kapten 1689-02-06. Major2 1703-03-19. Konfirm.fullm.2 s. å. 27/6. Död 1707-06-13 i Thelze i Litauen. Han var med på örlogsflottan 1675 och 1676, bevistade slaget vid Lund och Hälsingborgs belägring 1676 samt Bohus undsättande 1677. Gift 1694-02-08 i St. Malms socken, Södermanlands län med Catharina Gyllenpistol, född 1670, död 1720, dotter av ryttmästaren Johan Gyllenpistol, och friherrinnan Helena von der Linde.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1694, död 1740-04-23 Nästorp. Gift där 1720-03-27 med kaptenen Anders Trolin, adlad Trollenfelt, född 1682, död 1739.
 • Eva Anna, född 1699-11-30, död 1738-01-27 på Remna i St. Malms socken. Gift där 1730-12-17 med frälsesekreteraren Lars Magnus Lindgren i hans 1:a gifte (gift 2:o 1739-08-05 med Catharina Sofia von Wachenfeldt, i hennes 1:a gifte, född 1723-06-05, död 1810-03-20 Myckelby s socken, Östergötlands län, dotter av kaptenen David Fredrik von Wachenfeldt, och friherrinnan Hedvig Sofia Kagg).

TAB 7

Carl, (son av Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg, tab 1), född 1656-07-11 på Ingelsby. Fänrik vid Hälsinge regemente 1676-04-11. Kommenderad på flottan och bevistade sjöslaget vid Öland. Löjtnant 1678-02-15. Kapten 1696-08-06. Överstelöjtnant och chef för Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsbataljon 1701-03-06. Överste för Kalmar regemente 1709-11-19. Konfirm.fullm.2 1710-11-11. Avsked 1716-06-13. Död 1721-04-19 Gillbo. Gift 1694-07-19 med Catharina Elisabet Piper, död 1711-02-01 på överstebostället Kronobäck i Mönsterås socken, dotter av ståthållaren Henrik Piper, adlad Piper C, och hans 1:a fru Catharina Loos.

Barn:

 • En son, född 1695, död strax efter födseln.
 • Hedvig Sofia, född 1698-07-01, död 1757 och begraven s. å. 11/12 Skyttorpet. Gift 1714 med kaptenen Olof Lennart Stråle af Ekna, född 1693 död 1757.
 • Christina Elisabet, född 1700-02-26, död 1711.
 • Charlotta Catharina, död 1 år gammal.
 • Charlotta, född 1703-01-28, död ogift 1772-02-05 i Sigtuna.

TAB 8

Anders, (son av Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg. tab 1), född 1659-01-21. Volontär vid livgardet 1675. Förare vid Dalregementet 1676. Fänrik vid Västgötadals regemente 1677-03-01. Löjtnant därst. 1683-09-17. Regementskvartermästare 1685-08-03. Avsked 1695-05-28. Kapten vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsbataljon 1708-08-16. Transp. till Kalmar regemente 1710-02-04. Död 1714-05-21 på Makrismåla kaptensboställe i Elmeboda socken, Kronobergs län. Gift 1682-05-15 med Elisabet Vendla Holm, levde änka 1731, dotter av ryttmästaren Anders Holm och Jonetta Belfrage.

Barn:

 • Jeannette Christina, född 1688-08-12, död 1721-05-06. Gift 1710-08-24 på Makrismåla med kaptenen vid Kalmar regemente Gustaf Huldt i hans 1:a gifte (gift 2:o med Sigrid Bongenhjelm, född 1687, död 1767-10-05 Sandbäckshult, dotter av kaptenen Daniel Bonge, adlad Bongenhjelm, nr 1352, och hans 1:a fru Maria Tornerefelt), född 1685 i Stockholm, död 1740 Berg och begraven s. å. 22/2.
 • Carl, född 1691-04-06. Korpral vid Bohusläns kavalleriregemente 1706-05-07. Fältväbel vid Jämtlands dragonregemente 1707-02-03. Fänrik därst. 1708-10-08. Fänrik vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsbataljon 1709-08-26. Konfirm.fullm. 1710-05-27. Fänrik vid Kalmar regemente 1711-03-11. Sekundlöjtnant därst. s. å. 7/7. Premiärlöjtnant 1712-12-16. Konfirm.fullm. 1717-04-05. Fången i Danmark 1715-04-13. Återkom 1719. Kapten s. å. 10/6. Avsked s. å. 30/9. Död barnlös 1738-03-22 Målen [Lk]. Gift 1720-07-04 med Christina Gripenmarck, som efterlevde honom, dotter av direktören Nils Ekman, adlad Gripenmarck, och Helena Brander.
 • Jonas, född 1693. Major. Död före 1746. Se Tab. 28
 • Anna Elisabet, född 1696-03-07, död 1731-01-14 i Östra Torsås socken, Kronobergs län. Gift 1714-01-12 på Makrismåla med stadsmajoren i Kalmar, kaptenen vid Kalmar regemente Daniel Falkman2, född 1693-03-21, död 1765-12-07.

TAB 9

David, (son av Anders, tab 8), född 1686-10-05. Volontär vid amiralitetet2 1701. Lärfyrverkare2 1702. Fänrik vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsbataljon 1703-07-12. Konfirm.fullm. 1704-01-11. Löjtnant därst. 1706-04-05. Avgick med rekryter från Västernorrland till armén 1708-08-16. Kapten vid. G. H. von Buddenbrocks sammanslagna regemente rekryter i Riga 1709-10-23. Ånyo fullm. vid samma regemente (då överste H. F. von Beckerns) 1710-02-22. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1712-05-05. Konfirm.fullm. 1716-02-06. Avsked 1719-07-22. Majors karaktär och rang 1720-11-26. Erhöll pension 1730-04-16. Död 1762-05-16 Os [Lk]. Gift 1714-01-01 med Magdalena Elisabet Rosenbielke, född 1697-12-07, död 1739-11-03 i Furuby socken, Kronobergs län, dotter av kaptenen Carl Gustaf Rosenbielke, och Helena Margareta Frijs.

Barn:

 • Anders Gustaf, född 1714-11-01, död s. å. 25/12.
 • Ulrika Christina, född 1715-12-01, död ogift 1778-08-17.
 • Sofia Charlotta, född 1717-03-10, död s. d.
 • Vendla Helena, född 1718-04-03, död ogift 1740-12-05.
 • Carl Henrik, född 1720. Löjtnant. Död 1772. Se Tab. 10
 • Magdalena Jeanette, född 1722-08-29 Skye, död ogift 1801-05-20 på Strömserum i Ålems socken, Kalmar län.
 • Anna Beata, född 1724-10-18 på Skye, död 1792-07-10 Allatorp. Gift 1753-04-13 med inspektören Jonas Ahlström, död före 1815-06-10.
 • Jonas David, född 1727. Kapten. Död 1796. Se Tab. 15
 • Catharina Elisabet, född 1729-10-16, död 1795-07-28 i Mönsterås. Gift 1:o 1776-02-20 med handlanden i Pataholm Anders Hoflund, född 1739, död 1777-12-21 i Pataholm i Ålems socken. Gift 2:o med kofferdikaptenen Henrik Oxe, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1790.
 • Gustaf Göran, född 1732. Sergeant. Död 1786. Se Tab. 16.
 • Anders Johan, född 1734-09-01, död 1736-02-10.
 • Beata Maria, född 1737-09-03, död 1738-10-16.

TAB 10

Carl Henrik, (son av David, tab 9), född 1720-06-15 Skye Antagen i krigstjänst 1734-03-24. Förare 1741-09-30. Avsked 1745-05-16. Fältväbel vid Kronobergs regemente 1749-09-29. Konstituerad fänrik1 1758-07-10. Konfirm.fullm. 1760-06-19. Livdrabant 1770-02-27. Avsked med löjtnants titel 1770-03-20. Var kommenderad på örlogsflottan 1741 och 1742, bevistade pommerska kriget 1758–1761. Död 1772-07-06 Långseryd. Gift 1744-05-20 med sin syssling Christina Magdalena Stockenberg, född 1728, död 1814-01-07 Rottnekvarn, dotter av sergeanten Stockenberg och Maria Elisabet Rosenbielke.

Barn:

 • Peter Göran, född 1744-09-20. Volontär 1756. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1759-04-26. Kommenderad till Pommern 1761–1763 under kriget. Sergeant. Död 1767-10-12.
 • Magdalena Elisabet, född 1745-01-14 Torsjö, död s. å. 22/3.
 • Christina Charlotta, född 1750-02-14, död s. å. 26/9.
 • Maria Lovisa, född 1751-10-12, död 1754-12-14.
 • Carl Didrik, född 1754-02-09, död s. å. 31/3.
 • Johan Gustaf, född 1754-02-09, död s. å. 31/3.
 • Christina Lovisa, född 1755-11-08 i Holkastorp Norregård i Tolgs socken, Kronobergs län, levde 1803 men var död 1815.
 • Carl David, född 1758. Överstelöjtnant. Död 1819. Se Tab. 11.
 • Helena Fredrika, född 1760-06-27 i Holkastorp, död ogift 1820-03-08 på Rottnekvarn.
 • Adolf Fredrik, född 1763. Sergeant. Död 1803. Se Tab. 12
 • Mattias Alexander, född 1769-09-04 och död samma dag Långaryd

TAB 11

Carl David, (son av Carl Henrik, tab 10), född 1758-01-21 på Holkastorp Norregård i Tolgs socken, Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1763-03-18. Rustmästare därst. 1771-08-25. Livdrabant 1779-08-23. Löjtnant i armén. Kapten vid storamiralens regemente 1789-05-15. Transp. till livregementets indelta lätta infanteri 1791-03-24. Major därst. 1794-12-18. RSO 1797-11-01. Överstelöjtnant i armén 1803-06-08. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i armén1 1808-01-12. Intendent vid 6. kommissariatet 1815-05-08. Död 1819-08-30 i Härnösand. Gift 1795-08-01 i Karlskrona med Eva Henrika Anckarsvärd, född 1772-09-27 i sistnämnda stad, död 1815-03-21, dotter av överdirektören Magnus Cosswa, adlad och adopt. Anckarsvärd B, och Eva Cecilia Ferber.

Barn:

 • Magdalena Cecilia, född 1796-07-30 i Rytterns socken, Västmanlands län, död ogift 1874-04-12 i Västerås.
 • Lovisa Henrietta Carolina, född 1801-11-05 Tisby ), död ogift 1899-02-21 i Karlskrona.
 • Carl Teodor, född 1803-10-22 på Tisby, död 1851 i New York efter 20 års vistande därst.

TAB 12

Adolf Fredrik, (son av Carl Henrik, tab 10), född 1763-02-13 i Holkastorp. Sergeant. Innehade gästgiveri. Död 1803-02-22. Gift med Johanna Dorotea Sörensson, död 1802-11-21.

Barn:

 • Ivar Fredrik, född 1793-05-22 i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, död där s. å. 19/12.
 • Carl Peter, född 1794-12-26 i Foss socken, död före 1815.
 • Anders Henrik, född 1796. Fanjunkare. Död 1863. Se Tab. 13

TAB 13

Anders Henrik, (son av Adolf Fredrik, tab 12), född 1796-04-24 i Strömstad. Extra landskanslist i Göteborgs län 1814-08-12–1817-10-17 rustmästare vid Älvsborgs regemente 1817-10-18. Furir därst. 1818-02-16. Fältväbel 1822-02-01. Fanjunkare 1826-05-31. 1. bataljonsadjutant. Avsked med pension 1843-04-06. Kallade sig von Björnberg. Död 1863-10-16 Östrabo s socken Älvsborgs län. Gift 1:o 1823-01-16 med Johanna Carolina Kuylenstierna, född 1795-11-28, död 1837-11-16, dotter av kaptenen Gudmund Emanuel Kuylenstierna, och Annika Carlsdotter. Gift 2:o 1839-06-12 med Eva Foenander, född 1808-08-28, död 1866-09-25 i Hällstads socken, dotter av grosshandlaren i Kalmar Teodor Foenander och Anna Barbara Fornander.

Barn:

 • 1. Annette Dorotea (Thea), född 1823-12-14 i Sätila socken Älvsborgs län, död ogift 1909-03-03 i Gudhems socken Skaraborgs län.
 • 1. Adolf Emanuel, född 1825-10-27. Handelsbokhållare. Död 1867-04-17 i Örebro.
 • 1. Johan Severin, född 1827-04-02 Sätila socken. Artillerist vid Göta artilleriregemente 1849-04-27. 2. konstapel därst. 1850-02-15. Avsked s. d. Furir vid Älvsborgs regemente 1850-03-13. Avsked 1855-01-27. Sedermera handelsbokhållare. Död 1864-12-17 Köpstaden
 • 1. Christer Abraham, född 1829. Handlande. Död 1866. Se Tab. 14.
 • 1. Carl Henrik Albert, född 1837-04-24 i Fritsla socken Älvsborgs län. Handelsbokhållare. Död på 1880-talet i Örebro.
 • 2. Anna Johanna Carolina Christina, född 1840-05-05, död ogift 1906 i Mariestad.
 • 2. Carl Henrik Teodor, född 1842-03-15 i Borås. Student i Lund 1858. Vice adjunkt vid Lunds katedralskola 1862. Filosofie kandidat 1864. Kollega vid Uddevalla lägre allmänna läroverk 1865. Död ogift 1886-04-08 i Mariestad.
 • 2. Henrika Gustava (Rika), född 1843-06-06 Katrineberg. Död 1932-04-20 (Enskede förs, Sth, db nr 59).

TAB 14

Christer Abraham, (son av Anders Henrik, tab 13), född 1829-03-21. Handlande i Kristinehamn. Död där 1866-04-25. Gift med Anna Maria Giliusson, född 1824-08-08 i Ölme socken, Värmlands län, död 1857-06-20 i Kristinehamn.

Barn:

 • Anna Elida, född 1857-06-10 i Kristinehamn, död där 1859-02-28.

TAB 15

Jonas David, (son av David, tab 9), född 1727-02-13 Allatorp. Volontär vid Kronobergs regemente 1739. Förare vid Hessensteinska regementet 1749. Sergeant därst. 1751. Fältväbel 1763. Fänrik 1772-09-25. Löjtnant 1778-01-21. Kaptens avsked 1786-12-15. Död 1796-05-27 i Lovisa i Finland. Gift 1756-06-04 med Ebba Karsberg, född 1725-04-15, död 1808-05-17 i Finland.

Barn:

 • David Johan, född 1757-08-09, död 1758-02-03.
 • Carl Johan, född 1759-05-06, död 1760-11-15.
 • Helena Elisabet, född 1760-11-15, död 1825-06-17 i Åbo. Gift 1780 med överstelöjtnanten Vilhelm Gammal Ehrencrona, född 1752, död 1811.
 • Gustaf Adolf, född 1762-03-05, död barn.
 • Carl David, född 1763-09-02. Volontär vid Flemings värvade infanteriregemente 1767. Rustmästare därst. 1770. Furir 1778. Sergeant 1786-12-13. Fänrik s. å. 14/12. Vistades på utrikes sjöresor 1799.
 • Anna Beata, född 1767-01-28, död 1801-10-15 på Sveaborg. Gift 1801-01-05 i Lovisa med majoren Casper Henrik von Kræmer, född 1764, död 1819.

TAB 16

Gustaf Göran, (son av David, tab 9), född 1732-03-31. Sergeant. Var avskedad 1758. Död 1786. Gift 1756-07-11 i Växjö med Margareta Siöman.

Barn:

 • Carl David, född 1755. Skolmästare. Död 1804. Se Tab. 17.

TAB 17

Carl David, (son av Gustaf Göran, tab 16), född 1755-12-07. Soldat vid Kronobergs regemente. Korpral därst. 1785-11-19. Avsked 1792. Skolmästare vid nämnda regemente. Död 1804-06-16 Nykulla. Han bevistade 1788–89 års fälttåg i Finland och blev därunder blesserad. Gift 1774-11-10 med Sara Persdotter Sjödahl, född 1748, död 1826-12-23 Skavenäs

Barn:

 • Christina, född 1776-09-10, levde 1817.
 • Jonas, född 1780. Skolmästare. Död 1844. Se Tab. 18
 • Per, född tvilling 1780-07-07, död s. å. 5/11 på Skavenäs.
 • Per, född 1783-04-21 på Nykulla, död där 1790-01-01.
 • Helena Catharina, född 1787-12-22, på Nykulla, död 1878-11-02 Holkastorp. Gift 1:o 1811-05-05 i Tjureda socken med arrendatorn Nils Nilsson i Nöbbelöd i Tolgs socken. Gift 2:o med byggmästaren Per Petersson, född 1777-04-12, död 1867-10-02.
 • Catharina, född 1791-12-19 på Nykulla, död där 1792-01-02.

TAB 18

Jonas, (son av Carl David, tab 17), född tvilling 1780-07-07. Skolmästare vid Kronobergs regemente efter fadern 1804-06-24. Död 1844-07-02 Perstorp. Gift 1817-01-01 i Tjureda socken med Catharina Petersson, född 1792-08-23 i Örebro, död 1880-03-22 Simonstorp

Barn:

 • Gustaf Fredrik Dominicus, född 1818. Hovrättskommissarie. Död 1866. Se Tab. 19.
 • Eva Maria, född 1820-04-23.
 • Carl Vilhelm Fortunatus, född 1823. Hemmansbrukare. Död 1896. Se Tab. 21.
 • Johan David, född 1826. Sergeant. Död 1911. Se Tab. 23.
 • Johanna Catharina, född 1829-05-16 på Skavenäs i Tjureda socken, Kronobergs län. Gift 1855-04-14 med hemmansägaren Jonas Magnus Andersson i Perstorp i Lekaryds socken, Kronobergs län, född 1811-08-29, död 1881-04-02 på Perstorp.
 • Anders Henrik, född 1833. Hemmansägare. Död 1908. Se Tab. 26.

TAB 19

Gustaf Fredrik Dominicus, (son av Jonas, tab 18), född 1818-02-10. Bruksförvaltare på Marieholms bruk i Åsenhöga socken, Jönköpings län. Hovrättskommissarie i Jönköping. Död 1866-03-26 i nämnda stad. Gift 1:o 1843-05-27 med Carolina Fredrika Wiberg, född 1819-06-17 i Norrköping Olai förs, död 1861-04-23 i Jönköping, dotter av svarvareåldermannen i Norrköping Adolf Wiberg och Christina Ekström. Gift 2:o 1861-12-03 i Vrigstads socken, Jönköpings län med Olivia Margareta Roos, född 1822-11-30 i Stockholm, död 1898-10-29 i Jönköping, dotter av expeditionssekreteraren, filosofie doktorn Petrus Roos och Carolina Svanholm.

Barn:

 • 1. Emilia Fredrika Adolfina, född 1844-03-22 på Marieholms bruk. Debuterade å Jönköpings teater vid direktör J. P. Roos' sällskap 1862. Tillhörde nämnda sällskap till 1869. Var engagerad vid mindre teatern i Göteborg spelåret 1870–1871. Lämnade scenen hösten s. å., var sedan danslärarinna. Död ogift 1915-01-27 i Klara förs, Stockholm. Under märket »Björn» och andra signaturer har hon lämnat bidrag till flera olika tidningar. Utgav ett häfte dikter »Rimmade tankar» 1891.
 • 1. Carl Fredrik, född 1847, död 1849-08-28.
 • 1. Hildur Emilia Maria, född 1850-07-11 i Jönköping, liksom yngre syskonen. Död 1928-01-03 i Stockholm (S:ta Clara, db nr 1).
 • 1. Olga Anna Christina, född 1851-06-21, död 1854-08-25 i Jönköping.
 • 1. Catharina Amanda Carolina, född 1852-06-20, död 1853-10-04 i Jönköping.
 • 1. Gerda Ingeborg Elina, född 1853-06-28 död 1857-08-14.
 • 1. Anna Ebba Olivia, född 1855-06-07, död ogift 1906-03-06 Finspång
 • 1. Gerda Olga Catharina, född 1858-01-22. Död 1943-06-06 (Risinge kbfd, Ög. db nr 21).
 • 1. Carl Fredrik Ivar, född 1861. Tidningsman. Död 1926. Se Tab. 20.
 • 2. Petrus Jonas Justus Malte, född 1862-09-22. Bosatt i New York sedan 1888. Var under några är anställd vid järnvägar därst. Kassör. Död omkr. 1914. Gift 1903-04-16 i New York med Ida Catharina Magdalena Gleerup i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1885 med bankbokhållaren Janne Åman, född 1861, död 1899 i New York), född 1864-08-25 i Chicago, död 1903-12-31 i New York, dotter av fotografen Georg Josef Teodor Gleerup och Vendela Sofia Hallström.

TAB 20

Carl Fredrik Ivar, (son av Gustaf Fredrik Dominicus, tab 19), född 1861-04-13 i Jönköping. Mogenhetsexamen 1881. Medarbetare i Jönköpings tidning 1882-04-00–dec. och i Smålands Allehanda 1883-01-00–1889-06-00. Redaktionssekreterare i Gävleposten 1889-07-00–1905 och i Nya Värmlandstidningen 1908–1910. Redaktör för teatertidningen Ridå 1911–1915. Riksdagsreterent i Svenska telegrambyrån 1911–1915. Medarbetare i Nya Dagligt Allehanda sedan 1916. Revyförfattare. Redaktör. Död 1926-11-23 i Stockholm (Kungsh. förs db nr 269). Gift 1890-10-16 i Jönköping med Emma Ottiliana Vilhelmina Bogren, född 1862-08-02 i Korsberga socken Skaraborgs län, död 1934-07-20 i Stockholm (Kungsh. förs db nr 175). Dotter av lantbrukaren Nils Bogren och Lovisa Schultz.

Barn:

 • Helfrid, född 1892-09-15 i Gävle, liksom syskonen.
 • Ivar, född 1895-06-17. Realskoleexamen 1913. Genomgick Högre konstindustriella skolan 1915–1918. Artist.
 • Erik, född 1900-05-04. Huvudman 1926.
 • Märta, född 1905-12-24 i Gävle.

TAB 21

Carl Vilhelm Fortunatus, (son av Jonas, tab 18), född 1823-07-10 Skavenäs. Hemmansbrukare i Vångsnäs i Moheda socken (nämnda län). Död där 1896-03-20. Gift 1855-12-22 på Ryd Östragård i sistnämnda socken med Stina-Kajsa Danielsdotter, född där 1835-12-25 ]], död 1898-02-05 i Moheda socken och där begraven, dotter av Daniel Olsson i Ryds Östergård och Elin Olofsson.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1856-11-25, död 1859-07-07 på Ryd Östragård.
 • Anna Catharina, född 1860-03-23 på Ryd Östragård. Död ogift 1929-05-13 i Moheda förs, Kron ]]
 • Matilda Christina (Tilda), född 1862-10-17 i Moheda socken. Död 1935-03-12 i Linköpings domk-förs.
 • Johannes Daniel, född 1865. Hemmansägare. Död 1932. Se Tab. 22.

TAB 22

Johannes Daniel, (son av Carl Vilhelm Fortunatus. tab 21), född 1865-06-18 i Moheda socken Kronobergs län. Hemmansägare i Vångsnäs i nämnda socken. Död 1932-06-25 i Moheda (Kvenneberga, Kron., db nr 2). Gift 1902-05-07 med Matilda'' Andersdotter, född 1866-01-19 i Bergs förs Kron., död 1914-08-16 Ekefors

Barn:

 • Signe Linnea, född 1903-02-03 i Moheda socken Kron. Kokerska.
 • Erik Henning, född 1904-06-10 i Kvenneberga socken Kronobergs län.

TAB 23

Johan David, (son av Jonas, tab 18), född 1826-08-05 i Tjureda socken, Kronobergs län. Bokhållare på Marieholms bruk i Åsenhöga socken, Jönköpings län. Volontär vid Kronobergs regemente 1848-10-10. Furir därst. 1850-12-24. Sergeant 1871-06-28. Avsked 1874-02-13. Död 1911-01-13 Sickinge. Gift 1859-03-16 i Ljungby socken med Gustava Charlotta Hesslén, född 1833-12-20 i Bexheda socken, Jönköpings län ]], död 1911-01-20 i Lagan i Berga socken, Kronobergs län, dotter av kyrkoherden i Burseryds pastorat av Växjö stift Magnus Hesslén och Brita Margareta Ljungberg.

Barn:

 • Alfhild Ulrika Charlotta, född 1860-07-04 på Sickinge. Död 1894-07-27 i Ryssby socken, Kronobergs län. Gift där 1893-10-04 med jägmästaren i Sunnerbo revir Carl Bernhard Christoffersson i hans 1:a gifte (gift 2:o 1912-06-11 med Tea Berg), född 1856-06-11 i Hälsingborg, död 1935-07-13 i Ryssby förs, Kron..
 • Carl David Fredrik Ivar, född 1861. Kyrkoherde. Död 1933. Se Tab. 24.
 • Ester Catharina Margareta Valfrida, född 1865-09-10 på Sickinge. Före detta poststationsförestånderska i Hinneryd i Småland. Gift 1901-12-27 i Berga socken med handlanden i Lagan, före detta sjökaptenen Ernst Abel Ferdinand Sjöstrand, född 1867-05-16 i Forserums socken, Jönköpings län
 • Jean Adrian Magnus, född 1867. Poliskonstapel. Död 1930. Se Tab. 25.

TAB 24

Carl David Fredrik Ivar, (son av Johan David, tab 23), född 1861-09-27 Sickinge. Student i Lund 1881-09-13. Teol. filosofie kandidat 1883-05-29. Teol. kandidat 1886-05-29. Prästvigd i Växjö 1887-07-27. Komminister i Blädinge och Vislanda försar av Växjö stift 1890-01-18. Kyrkoherde i Lekaryds och Aringsås försars pastorat av nämnda stift 1908-03-07. Död 1933-02-10 i Alvesta (Aringsås förs, Kron., db nr 4). Gift 1891-08-12 i Hinneryds prästgård Kronobergs län med Emmy Ester Charlotta Sjöstrand, född 1866-01-25 i Forserums socken, Jönköpings län, dotter av kyrkoherden i Hinneryds pastorat Nils Jakob Sjöstrand och Anna Brita Blomén.

Barn:

 • Jakob Carl David, född 1892-06-02 i Blädinge prästgård, liksom syskonen. Länsmansexamen 1912-11-28. Biträde å länsmanskontor. Landskontorist i Älvsborgs län 1916-10-01. Extra ordinarie landsfiskal i Kinna distrikt 1921-07-01–1922-07-01. Tjänstförrättande landsfiskal i Svenljunga distrikt från 1922-08-01. Äg. Torstorp i Svenljunga socken, Älvsborgs län. Gift 1925-04-02 i Borås med Siri Constance Matilda Holm, född 1900-08-26, dtr av postmästaren Jean Torsten Bernhard Holm och Anna Charlotta Elisabet Andersson. Se Tab. 24 A.
 • Ragnar Josef, född 1894-01-05. Studentexamen i Växjö 1914-05-25. Student i Lund s. å. Med. kandidat därst. 1918-09-04. Extra hospitalsläkare i Kristinehamn 1921-06-01–30/11. Med. licentiat i Lund 1923-09-15. Assistentläkare vid Ystads lasarett s. å. T. f. provinsialläkare i Malmköpings distrikt 1924. Gift 1925-03-24 i Caroli kyrka i Malmö med Hulda Amalia Petersson, dtr av maskinuppsättaren C. H. Petersson och N. N. Andersson. Se Tab. 24 B.
 • Arvid Ivar Martin, född 1894-10-02, död 1897-12-17 i Blädinge prästgård.
 • Helge Ernst Ivar, född tvilling 1898-06-21. Studentexamen i Lund 1918-06-04. Student där s. å. Filosofie kandidat 1924-09-15. Se Tab. 24 C.
 • Helga Anna Charlotta, född tvilling 1898-06-21. Skolköks- och handarbetslärarinna vid kommunala mellanskolan i Tomelilla.
 • Alfhild Ulrika, född tvilling 1902-10-11 i Blädinge förs, Växjö. Sjuksköterskeelev vid Lunds lasarett 1924. Gift 1930-12-21 i Alvesta förs, Kron. ]] med läroverksadjunkten Axel Malkolm Gustafsson, född 1893-10-28 i Värnamo, teol. o filosofie kandidat, VDM, LVO
 • Birgit Emmy, född tvilling 1902-10-11. Lärarinna i Lunds förs

TAB 24. A

Jakob Carl David, (son av Carl David Fredrik Ivar tab 24), född 1892-06-02 i Blädinge prästgård o förs, Kron. Länsmansexamen 1912-11-28. Biträde å länsmanskontor. Landskontorist i Älvsborgs län 1916-10-01. Extra ordinarie landsfiskal i Kinna distrikt 1921-07-01–1922-07-01. Tjänstförrättande landsfiskal i Svenljunga distrikt från 1922-08-01. Landsfiskal därst. 1924. Äg. Torstorp i Svenljunga socken, Älvsborgs län. RVO1kl 1950-12-06. Avsked från landsfiskalsämbetet 1955-06-30 (mars 11). Gift 1925-04-02 i Borås med Siri Constance Matilda Holm född 1900-08-26 i Ovansjö förs, Gävl.,. Dotter av postmästaren Jean Torsten Bernhard Holm och Anna Charlotta Elisabet Andersson.

Barn:

 • Anna Emmy Elisabeth, född 1926-01-13 i Svenljunga (Aringsås förs, Kron., fb nr 2).
 • Siri Ingrid Elisabeth, född 1928-03-25 i Svenljunga (Aringsås förs, Kron., fb nr 25).
 • Marie-Louise Elisabeth, född 1938-10-21 i Borås

TAB 24. B

Ragnar Josef, (son av Carl David Fredrik Ivar tab 24), född 1894-01-05 i Blädinge förs, Kron. Studentexamen i Växjö 1914-05-25. Student vid Lund s. å. sept. 15. Med. kandidatexamen därst. 1918-09-04. Extra hospitalsläkare i Kristinehamn 1921-06-01–nov 30. Med. licentiat i Lund 1923-09-15. Assistentläkare vid Ystads lasarett s. å. T. f. provinsialläkare i Malmköpings distrikt 1924. Praktiserande läkare i Tomelilla sedan 1925. Gift 1925-03-24 i Caroli kyrka i Malmö, samma med Hulda Amalia (Malin) Petersson, född 1898-02-27 i Västerås domk-förs ]], dotter av maskinuppsättaren Carl Henrik Pettersson (enl. fb.) och Amanda Andersson.

Barn:

 • Alf Bertil Ivar
 • Kaj Ragnar, född tvilling 1929-12-15 i Tomelilla i Tryde förs, Krist.
 • Carl Östen, född tvilling 1929-12-15 i Tomelilla i Tryde förs, Krist.
 • Jan-Inge, född 1932-11-12 i Tomelilla i Tryde förs, Krist.
 • Emmy Malin Birgitta, född 1937-09-01.


TAB 24. C

Helge Ernst Ivar, (son av Carl David Fredrik Ivar tab 24), född tvilling 1898-06-21 i Blädinge förs, Kron. Studentexamen i Lund 1918-06-04. Student vid universitetet därst. 1920-03-06. Filosofie kandidatexamen därst. 1924-09-15. Filosofie ämbetsexamen ibm. 1926-01-30. Vikarierande lektor i Karlstad 1926-04-12–maj 15. Extra ordinarie ämneslärare i Bollnäs 1926–1928. Extra ordinarie lärare i Umeå från 1932. Gift 1:o 1927-01-11 i Jakobs kyrka i Stockholm (vb nr 2) med Willy Dolores Kinnander i hennes första gifte skilda genom Uppsala rådhusrätts utslag 1932-11-14 (gift 2:o 1933-05-01 i Stockholm (Hedvig Eleonora vb nr 57) med löjtnanten vid Jämtlands fältjägareregemente Axel Georg Andreas Julner, född 1897-04-02, byrådirektör, född 1905-06-29 i Sthlm, S:ta Maria Magdalena förs, dotter av ogifta Tekla Elisabet Larsson, adopt. 1920-01-13 av köpmannen Bror Edvard Svensson o Karolina Vilhelmina Kinnander.

Barn:

 • 1. Dolores Elisabeth Emmy Wilhelmina, född 1927-10-11 i Stockholm

TAB 25

Jean Adrian Magnus, (son av Johan David, tab 23), född 1867-04-15 Sickinge Underofficersvolontär vid Kronobergs regemente 1886-02-27. Extra poliskonstapel i Stockholm 1890-01-10. Ordinarie poliskonstapel s. å. 3/8. Avsked 1922-05-01. Död 1930-06-14 i Stockholm, begraven i Solna förs, Sth. (Össeby-Garns förs, Stockholms län, db nr 9). Gift 1902-03-04 i Stockholm, Adolf Fredriks med Tyra Maria Ahlberg, född 1874-09-26 i Stockholm, Adolf Fredriks förs. Dotter av vagnfabrikören Anders Gustaf Ahlberg och Klara Matilda Jansson.

Barn:

 • Anders Johan, född 1901-10-11 i Stockholm, Adolf Fredriks liksom syskonen, död 1903-01-20 i Stockholm, Adolf Fredriks förs.
 • Nils Ivar, född 1904-05-27 i Stockholm, Adolf Fredriks förs. Studentexamen i Stockholm 1923-05-12 . Student vid Stockholms högskola 1926. Filosofie kandidatexamen 1931-09-15. T. f. assistent vid straffängelset i Jönköping. Kamrerare v. fångvårdsanstalten i Malmö. Byrådirektör v. kriminalvårdens södra räjong, Malmö. Gift 1933-04-10 i Stockholm (Katarina förs vb nr 109) med Ruth Wilhelmina Ehmke i hennes 2:a gifte (Gift 1:o 1921-05-23 med konstnären Aron Gerle, född 1860-09-19, död 1930-12-23), född 1889-06-06 i Sthlm, Maria Magdalena förs,
 • Gunnar David, född 1906-07-16 i Stockholm. Kontorist. Gift 1:o 1928-08-29 i Solna förs, Stockholm (vb nr 109) med Martha Karin Linnéa Landin, (skilda genom Södra Roslags domsagas häradsrätt utslag 1934-01-18), född 1906-09-02 i Önnestad, Krist. l.. Gift 2:o 1950-10-08 (Finska förs, Stockholm, vb) med Martha Korhonen, född 1909-08-28 i Kangasniemi, Finland. Se Tab. 25 A.
 • Erik Gustaf, född 1914-07-13 i Stockholm, S:t Matteus förs. Anställd i bilfirma. Ombudsman.
 • Sten Åke Wilhelm, född 1918-03-10 i Stockholm, Gustaf Vasa förs. Anställd å mek. verkst. Ingenjör. Gift 1944-06-23 med Miriam Ellen (Elin?) Bengtsson, född 1917-08-06 i Västmanl.

TAB 25. A

Gunnar David, (son av Jean Adrian Magnus tab 25), född 1906-07-16 i Stockholm, Matteus förs. Kontorist. Tapetserare. Avsynare. Metallarbetare. Gift 1:o 1928-08-29 i Solna förs, Sth. (vb nr 109) med Martha Karin Linnéa Landin i hennes 1:a gifte från vilken han blev skild genom Södra Roslags domsagas häradsrätt utslag 1934-01-18 (Gift 2:o 1935-01-16 med spårvägskonduktören Sven Anders Davidsson, född 1908-05-22.), född 1906-09-02 i Önnestads förs, Krist. ]], dotter av arbetaren Wilhelm Landin o Anna Sofia Nilsson. Barn:

 • 1. Gunnar Erik Ebbe
 • 1. Mildred Anna Sofia, född 1929-07-08

TAB 26

Anders Henrik, (son av Jonas, tab 18), född 1833-06-15 i Tjureda socken, Kronobergs län. Hemmansägare i Lekaryds socken, (nämnda län). Död 1908-01-21 Perstorp Gift 1863-02-21 i sistnämnda socken med Brita Catharina Svensdotter Härlander, född 1841-04-05 i Härlövs socken, Kronobergs län, död 1920-09-02 på Perstorp ]], dotter av lantbrukaren Sven Samuelsson Härlander och Stina Kajsa Carlsdotter.

Barn:

 • Anders Gustaf, född 1863. Kronojägare. Död 1944. Se Tab. 27.
 • Hilda, född 1865-11-06 i Lekaryds socken. Död 1937-07-26 i Bottnaryds socken, Jönköpings län och där begraven (Lekaryds db nr 12).

TAB 27

Anders Gustaf, (son av Anders Henrik, tab 26), född 1863-10-24 i Lekaryds socken, Kronobergs län. Utexaminerad från skogsskola 1890-06-14. Extra kronojägare i Jönköpings län 1892-10-26. Ordinarie kronojägare därst. 1917-01-01 tillika poststationsföreståndare i Bottnaryd 1898-01-21. Gift 1894-09-13 med Hulda Sofia Andréen, född 1865-06-15 i Bottnaryds socken, Jönköpings län, barnmorska i nämnda socken, död 1933-05-17 i Bottnaryds socken, Jönk. (db nr 15), dotter av lantbrukaren Anders Svensson och Johanna Månsdotter.

Barn:

 • Anna Gertrud Sofia, född 1895-01-06 i Bottnaryds socken, liksom syskonen. Sjuksköterska i Växjö.
 • Sigrid Gustava Catharina (Karin), född 1897-03-31. Gift 1936-02-01 i Bottnaryds socken, Jönk. (vb nr 1) med sågverksägaren Johan Anders Gunnar Johansson i hans 2:a gifte (Gift 1:o 1921-03-12 med Gerda Elvira Gustafsson, född 1894-11-23, död 1922-01-06.), född 1892-10-31 i Lekaryds förs, Kron.,
 • Sture Gustaf Henrik, född 1898-09-13, död ogift 1920-03-19 i Stockholm (Bottnaryds förs, db).
 • Anders Olof Arvid, född 1900-02-13. Handelsbiträde. Se Tab. 27 A.
 • Bror Axel Göran, född 1901-08-25, död 1902-10-01 i Bottnaryds socken.
 • Svea Hilda Linnea, född 1904-08-11. Död 1941-03-08 i Jönköping, begraven på Dunkehalla kyrkogård ]] (Sofia förs, Jönk. db 57). Gift 1929-12-14 i Jönköping, Sofia med telefonarbetaren Paul Svenning Ståhl, född 1896-08-15 i Habo förs, Skar.
 • Adolf Fredrik, född 1907-09-02 i Bottnaryds socken, död där 1908-01-05 och där begraven.

TAB 27. A

Anders Olof Arvid, (son av Anders Gustaf tab 27), född 1900-02-13 i Bottnaryds förs, Jönk. Handelsbiträde. Handlande.. Gift 1928-01-06 i Ramsjö förs, Gävleborgs län med Agnes Janson, född 1902-01-02 (Ramsjö förs, Gävleborgs län),

Barn:

 • Anders Göran, född 1931-02-24 i Ramsjö förs, Gävleb.


TAB 27. B

Gösta Erik, (son av Anders Gustaf tab 27), född 1903-02-22 i Bottnaryds förs, Jönk. Distriktsskogvaktare. Gift 1936-12-06 i Bottnaryds förs Jönk. (vb nr 7) med Maja Ohlson, född 1905-10-20 i Mjöbäck, Älvsb.. Dotter av stationsföreståndaren Knut Olsson o Ida Josefina Karlsson.

Barn:

 • Anders, född 1939-08-30 i Kärda, Jönk. (Saleby förs, Skarab. fb. nr 17). Vägmästare vid vägförvaltningen i Jönk l. Gift 1964-04-04 i Jönköping, Sofia med Birgit Irmelin Wallin, född 1938-09-19 i Halmstads förs. Barnsköterska. Dotter av garvaren Folke Teodor Wallin o. Irma Viola Ekenberg. Se Tab. 27 B:I.

TAB 27C

Karl Magnus, (son av Anders Gustaf tab 27), född 1906-01-27 i Bottnaryds förs, Jönk. Schaktmästare. Ingenjör. Gift 1937-04-30 i Sthlm Oscars med Margit Birgitta Lindåker, född 1918-04-07 i Sthlm, Oscars förs, dotter av ogifta Karin Maria Elisabet Jonsson, som gifte sig 1921-07-09 med Karl Oskar Edvin Lindåker. Margit Birgitta fick släktnamnet Lindåker enl. skriftlig anhållan 1937-04-03, ej adopterad av fosterfadern (enl. uppg. fr. Jönköpings Sofia förs).

Barn:

 • Barbro Marianne
 • Anita Elisabet
 • Bo Staffan Anders

TAB 28

Jonas, (son av Anders, tab 8), född 1693-08-15. Musketerare vid livgardet 1705. Förare därst. 1706. Sekundfänrik 1707-06-17. Premlärfänrik 1708. 1. ryttmästare vid livregementet till häst 1714-10-13. Konfirm.fullm. 1716-10-06. Fick lämna tjänsten 1717 för duell. Majors avsked 1719-06-12. Reste 1720 utrikes och bosatte sig i Würzburgska landet. Levde 1736 men var död 1746. Han blev i slaget vid Poltava fången och förd till Tobolsk, men flydde ur fångenskapen och hemkom 1714 [Lk]. Gift i Würzburg med Catharina Teresia von Jacob, dotter av kammardirektören Johan Gallus von Jacob, till Hollach.

Barn:

 • Fortunatus Dominicus, född 1735. Hov- och regeringsråd i Würzburg. Död där ogift 1800.

TAB 29

Gunnar, (son av Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg, tab 1), född 1662-09-08 kapten vid Hälsinge tre- och femmänningsbataljon 1702-01-05 med konfirm.fullm. 1704-01-11, sedan han varit 11 år i utrikes och 22 år i inrikes krigstjänst, och därunder blivit illa blesserad. Död 1708-03-08. Gift 1694 med sin systers svägerska Ursilla Hammarhjelm, född 1674, död 1755-05-16 Korsgården, dotter av ryttmästaren Peter Nilsson Hammardahl, adlad Hammarhjelm, och hans 2:a fru Ursilla Hufvudskått.

Barn:

 • Mattias, född 1698. Överstelöjtnant. Död 1776. Se Tab. 41.
 • Christina, född 1699-02-28, död 1792-05-17. Gift 1:o 1726 med kaptenen vid Smålands tremänningsinfanteriregemente Lars von Brincken, född omkr. 1683, död 1731-03-12 på Hamrum i Korsberga socken, Skaraborgs län2. Gift 2:o 1733 med majoren Erik Falk, född 1676, död 1756-01-08 på Korsgården Hamrum i Korsberga socken.

TAB 30

Anders, (son av Gunnar, tab 29), till Korsgården Hamrum i Korsberga socken, Skaraborgs län, född 1695 i Västergötland. Underofficer vid Böcklers regemente 1710. Adjutant vid Kalmar regemente. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1718-06-26. 1. kornett därst.1 1719-10-17. Avsked 17231. Död 1731-02-05. Han bevistade fälttåget i Norge 1718, blev fången men lyckades rymma. Gift 1718-08-24 med Metta Magdalena Frölich i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1703-06-26 med ryttmästaren Göran Hierta, död 1710), född 1682-03-12, död 1752-04-28 Almeåsen, dotter av översten Hans Fredrik Frölich, natural. Frölich, och Anna Margareta Silfverswärd.

Barn:

 • Märta Elisabet, född 1719-05-01, död 1782-03-04 Skärum. Gift 1:o 1737 med fältväbeln Bäfverman. Gift 2:o 1738-12-17 med fänriken Erik Hård af Segerstad, född 1715, död 1769.
 • Carl Fredrik, född 1721. Hovkvartermästare. Död 1801. Se Tab. 31.
 • Alexander, född 1725-10-28. Reste 1743 utrikes och avhördes sedan icke vidare.

TAB 31

Carl Fredrik, (son av Anders, tab 30), född 1721-03-15. Fältväbel. Hovkvartermästare. Död 1801-01-14. Gift 1745-04-02 Herrlanda med Elisabet Belfrage, född där 1725-09-29, död 1802-04-06 på sin frälsegård Dragås i samma socken, dotter av majoren Nils Belfrage, och Brita Elsa Stårck.

Barn:

 • Anders Johan, född 1746. Löjtnant. Död 1813. Se Tab. 32.
 • Alexander Magnus, född 1750-01-22 Brushed Furir. Död 1775-05-25.
 • Brita Catharina, född 1752-06-13 på Brushed, död 1815-11-18. Gift 1776-10-16 med sin broders svåger Ernst Fredrik von Döbeln, född 1756, död 1804.
 • Carl Fredrik, född 1754. Överjägmästare. Död 1813. Se Tab. 34.
 • Claes, född 1757-04-00, död s. å. och begraven 15/5.
 • Claes, född 1758-05-13, död s. d.
 • Leonard, född 1759. Levde utan tjänst. Död 1822. Se Tab. 39
 • Anna Magdalena, född 1763-01-14, levde 1815. Gift 1:o 1782-01-20 i Eriksbergs kyrka med fänriken Erik Gustaf Carsell. Gift 2:o 1799-11-10 med inspektoren Anders Hellberg, född 1763, död 1818-11-13 på Dragås.
 • Adolf, född 1765-03-03, död barn.
 • Christina Elisabet, född 1766-03-03, död 1822-09-08. Gift 1789-02-16 med ryttmästaren Per Georg Gyllenhammar, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1808.
 • Adolf, född 1767-03-22, död barn.

TAB 32

Anders Johan, (son av Carl Fredrik, tab 31), född 1746-01-22 Lida. Löjtnant vid Älvsborgs frikår. Bodde en tid på Hög i Åsarps socken, Älvsborgs län. Död 1813-05-11 på St. Torpa i Segerstads socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1774-11-18 med Helena Lovisa von Döbeln, född 1759-05-25, död 1807-11-26, dotter av häradshövdingen Johan Jakob von Döbeln, och Anna Maria Lindgren. Gift 2:o 1809-12-21 med Hellgard Elisabet Clerck, född 1774-07-30 på St. Horn i Horns socken, Skaraborgs län, dotter av löjtnanten Jakob Clerck, och Sara Margareta Strömhielm.

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1775. Löjtnant. Död 1857. Se Tab. 33.
 • 1. Elisabet Maria, född 1777-11-26, död före mannen. Gift 1824 med fanjunkaren vid Jönköpings regemente Johan Olofsson Engberg, född 1767-07-26, död 1834.
 • 1. Georg Vilhelm, född 1780-05-16. Reste 1794 till S:t Barthélemy, och avhördes icke efter 1805.
 • 1. Dorotea, född 1783-10-06, levde 1834. Gift med snickaren Gustaf Andersson.
 • 1. Anna Christina, född 178., död 1888 i Billinge socken, Malmöhus län. Gift med pastorsadjunkten Bengt Andersson, född 1792-12-04 i Mällby socken, Blekinge län, död 1837-05-13 i Billinge socken.
 • 1. Brita Fredrika, född 1788-10-19, död före modern.
 • 1. Ulrik Ludvig Rickard, född 1792-01-10. Fänrik vid Älvsborgs lantvärn 1808-06-16. Fänrik i armén 1809-06-26. Fänrik vid Älvsborgs lantvärn 1812-04-03. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1815-04-17. Kapten och regementskvartermästare därst. 1825-12-20. Död ogift 1833-12-26 i Ängelholm.
 • 1. Sven Gabriel, född 1798-06-08 Öjared s socken, Älvsborgs län, död barn.

TAB 33

Carl Johan, (son av Anders Johan, tab 32), född 1775-07-07. Volontär vid Älvsborgs regemente 1785. Avsked 1788. Underofficer vid Älvsborgs lantvärn 1789. Fänrik i armén 1790-11-10. Fänrik vid Älvsborgs lantvärnsbrigad 1808-05-23. Löjtnant s. å. 13/6. Kommenderad till norska gränsen s. å. 20/6 och till Stockholm för tjänstgöring vid Svea artilleri s. å. 5/10. Avsked. Död 1857-01-31 Björkelund [KrAB]. Gift 1812-02-13 med Catharina Borg, född 1787, död 1858-03-22 i Härna socken, Älvsborgs län, dotter av lantbrukaren Anders Borg.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1813-04-25 på Björkelund, liksom syskonen. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1823-09-27. Avsked 1832-10-06. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1833-08-09. Bataljonsadjutant därst. 1834-01-20. Fanjunkare 1837-07-25. Underlöjtnant 1838-05-04. Löjtnant 1842-01-25. Kapten 1851-10-21. RSO 1864-01-28. Avsked s. å. 8/3. Död ogift 1900-10-05 Vinsarp
 • Lovisa Charlotta, född 1815-12-21, död 1852-02-29 i Bjuvs socken, Malmöhus län. Gift 1838-03-08 Alstorp med sergeanten vid skånska husarregementet Carl Otto Lindskog, född 1816-09-09.
 • Fredrika Elisabet, född 1819-03-27, död ogift 1851-06-21 Hok
 • Gustava Maria, född 1821-10-13, död 1857-02-27 i Billinge socken Malmöhus län. Gift 1855-01-22 i Malmö med klockaren i Billinge, filosofie doktorn Nils Lilja i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Catharina Ek, född 1808 i Hälsingborg, död 1854 i Lund. Gift 3:o 1858 i Billinge socken med Helena Maria Neumann, född 1834 i Lund)4, född 1808-10-18 i Blinkarp i Röstånga socken, Malmöhus län, död 1870-12-19 i Lund.
 • Johanna Ulrika (Ulla), född 1824-09-05, död 1893-06-23 (29/6) på Vinsarp. Gift 1854-02-10 med fabrikören Johan Bohman född 1818-04-12.
 • Emma Helena, född 1828-06-05, död ogift 1912-06-08 på Vinsarp (Dalums förs, Älvsb., db).
 • Josefina Catharina, född 1831-03-16, död 1905-08-28 på Vinsarp. Gift 1855-12-28 på Björkelund med fanjunkaren vid Älvsborgs regemente Carl Engberg, född där 1819-04-23, död 1869-04-23.

TAB 34

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 31), född 1754-09-13. Jägmästare. Överjägmästare. Död 1813-09-16 på säteriet Gavlö i Dannäs socken, Jönköpings län. Gift 1785-02-20 i Voxtorps kyrka Jönköpings län med Olivia Ekvall, född 1757, död 1828-03-22 på Gavlö, dotter av tullskrivaren Johan Ekvall och Ingrid Maria Vinberg.

Barn:

 • Sofia Lovisa, född 1785. Gift 1818-09-25 på Gavlö med fältväbeln vid Kronobergs regemente, RRS:tGO, Johan Iwendorff, född 1790-12-24 i Åbo, död 1831-02-10, mördad på landsvägen under en resa till Nygård i Sunnerbo socken.
 • Sofia Elisabet, född 1786-10-12 Gemmatorp
 • Carl Georg, född 1788-03-13 på Gemmatorp, död s. å. 14/5 därst.
 • Maria Helena, född 1791-04-02, död 1847-08-30 på Gavlö. Gift 1817-07-08 därst. med fanjunkaren vid Kronobergs regemente Magnus Urban Ramberg, född 1793-05-20 i Linneryds socken, Kronobergs län, död 1848-01-10 på Gavlö.
 • Carl Fredrik, född 1793. Sergeant. Död 1818. Se Tab. 35

TAB 35

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 34), född 1793. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1804. Förare därst. 1812-03-03. Sergeant. Död 1818-01-12. Gift 1815-05-23 på Gavlö i Dannäs socken, Jönköpings län med Mariana Ramberg, född 1796 i Halmstad, dotter av fänriken Carl Ludvig Ramberg och Sara Elisabet Branting.

Barn:

 • Olivia Carolina, född 1816-03-13 på Gavlö, död där 1824-09-29.
 • Carl Fredrik, född 1818. Kapten. Död 1869. Se Tab. 36

TAB 36

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 35), född 1818-05-18 Bafra. Volontär 1834 och furir vid Kronobergs regemente 1836-06-23. Underlöjtnant vid Hallands infanteribataljon 1841-11-09. Lantmäteriauskultant 1845-05-03. Vice kommissionslantmätare i Hallands län 1849-06-01. Löjtnant 1851-09-30. Kommissionslantmätare i nyssnämnda län 1858-05-01. Kapten 1861-10-01. RSO 1866-05-03. Avsked 1868-06-25. Död 1869-06-24 i Trönninge socken, Hallands län. Gift 1849-09-29 i Tvååkers socken, Hallands län med Augusta Maria Constantia Wallmark, född 1828-04-21 i Stockholm, död 1879-01-04 i Halmstad, dotter av förste lantmätaren Jakob Samuel Wallmark och Anna Maria Edlund.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1850. Läderfabrikör. Död 1912. Se Tab. 37.
 • Jakob Fredrik, född 1851. Ångbåtsbefälhavare. Död 1914. Se Tab. 38.
 • Claes Fabian, född 1853-08-01, död 1856-03-25.
 • Robert August, född 1855-02-26, död 1857-12-25 i Varberg.
 • Maria-Lovisa , född 1856-09-24 i Varberg, död där 1914-12-23. Gift där 1880-11-02 med grosshandlaren därst. Jordan Alfred Ohlsson, född 1836-03-11 i Grimetons socken, Hallands län, död 1894-07-19 i Varberg.
 • Augusta Olivia, född 1857-12-20, död 1858-01-01.
 • Claes August Alexis, född 1860-10-04. Bosatt i British Columbia, USA, (ej avhörd sed. c:a 40 år, enl. medd. från överläk. Jean Gustaf Fredrik Björnberg 1952-08-22).
 • Anna Mariana, född 1862-07-24 i Varberg. Gift i Varberg 1882-04-14 med fabriksidkaren därst. Olof Holmberg född 1842-05-14, död 1923-11-07 i Varbergs förs.

TAB 37

Carl Gustaf, (son av Carl Fredrik, tab 36), född 1850-06-28 i Varberg. Läderfabrikör under firma »Charles Bennet» i San Francisco i Californien. Död 1912-06-10 i Rohnerville, Californien. Gift 1881-11-23 i San Francisco med Mary Gertrud Wagner, född 1854-06-22 i Lockport, Ill., U.S.A., död 1941-06-17, dotter av Peter Wagner och Margaret Peifer.

Barn:

 • Charles Peter, född 1882-09-18 i San Francisco, död 1906-11-18 i New Westminster, B.C., U.S.A.
 • John Frederick, född 1885-02-12 i San Francisco, död där s. å. 29/7.
 • Marie Louise (May), född 1886-06-23 i San Francisco. Bosatt i Honolulu. Gift 1948-05-07 med konstnären Charles Polowetski, född 1884-09-01
 • Francis Albert, född 1889-05-01 i San Francisco, död där 1897-06-09.

TAB 38

Jakob Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 36), född 1851-12-18 Bosgården. Styrmansexamen 1873. Sjökaptensexamen 1880. 2. styrman i två år. 1. styrman i 16 år. Befälhavare å ång. Björn, Skåne och Norden sedan 1901. Död 1914-09-11 i Göteborg, Vasa förs. Gift 1891-05-15 i Göteborg med Elin Maria Åqvist, född 1868-08-05 i nämnda stad, död där, Vasa 1918-09-14, dotter av byggnadschefen därst., majoren vid väg- och vattenbyggnadskåren Olof Filip Åqvist och Ida Emilia Tengstedt.

Barn:

 • Carl'' Fredrik Filip, född 1893-01-06 i Göteborg, liksom bröderna. Studentexamen i nämnda stad 1911-05-27. Student i Uppsala s. å. och vid Karolinska institutet i Stockholm 1917. Fondlikvidchef i aktiebolag Göteborgs folkbank 1918-03-06–1919-06-15. Kamrer i aktiebolag C. F. Björnberg & C:o 1919-07-01–1920-07-30. Korrespondent hos Göteborgs handelstidning sedan 1920-11-29. Gift 1924-08-31 med Emilia Mariquita Didi Rothman, född 1896-11-21. Se Tab. 38 A.
 • Evald Jakob Fredrik, född 1895-10-11. Realskoleexamen 1913-05-29. Genomgick Göteborgs handelsinstitut. Elev vid akademien för de fria konsterna 1921–1922. Konststudier i Dresden 1923 och i Paris 1924. Se Tab. 38 B.
 • Joen Gustaf Fredrik, född 1897-02-05. Studentexamen vid Göteborgs högre realläroverk 1915-05-31. Student i Uppsala s. å. 31/8. Med. kandidat därst. 1918-09-05. Inskriven vid Karolinska med. kirurg. institutet 1919-06-02. Extra läkare vid Uppsala hospital och asyl 1923-05-11. Med. licentiat. Se Tab. 38 C.

TAB 38. A

Carl'' Fredrik Philip , (son av Jakob Fredrik tab 38), född 1893-01-06 i Göteborg. Studentexamen i Göteborg 1911-05-27. Student i Uppsala universitet s. å. sept. 1 och vid Karolinska institutet i Stockholm 1917. Fondlikvidchef i aktiebolag Göteborgs folkbank 1918-03-06–1919-06-15. Kamrer i aktiebolag C. F. Björnberg & C:o 1919-07-01–1920-07-30. Korrespondent hos Göteborgs handelstidning sedan 1920-11-29. Pension. 1960. Filatelist. Genealog. Gift 1924-08-31 i Göteborg Vasa med Emilia Mariquita (Didi) Rothman, född 1896-11-21 i Vänersborgs förs. Dotter av privatläraren Edvin Olof Rothman o Ellen Andrea Svendsén.

Barn:

 • Didi Ellen Mariquita, född 1932-09-08 i Göteborg

TAB 38. B

Evald Jakob Fredrik, (son av Jakob Fredrik tab 38), född 1895-10-11 i Göteborg, domkyrkoförs Realskoleexamen 1913-05-29. Genomgick Göteborgs handelsinstitut. Elev vid Akademien för de fria konsterna 1921–1922. Konststudier i Dresden 1923 och i Paris 1924. Konstnär. Kontorist. Gift 1:o 1927-12-03 i Göteborg (dk:förs vb nr 127) med Hillevi Alida Dahlgren i hennes 1:a gifte skilda genom Göteborgs rådhusrätts utslag 1934-01-27 (gift 2:o 1934-02-18 i Göteborg, Johannesbergs förs (vb nr 13) med extra ordinarie hovrättsnotarien Hakon Evers, född 1896-11-22), född 1907-03-03 i Göteborgs dom-förs ]], dotter av handlanden Bengt Gunnar Dahlgren och Helena Magnus. Gift 2:o 1943 med målarinnan Gerda Ingeborg (Gerd) Ulfström, född 1909-09-16

Barn:

 • Alida Helena Marianne, född 1929-04-24 i Göteborg

TAB 38. C

Joen Gustaf Fredrik, (son av Jakob Fredrik tab 38), född 1897-02-05 i Göteborg, domkyrkoförs Studentexamen vid Göteborgs högre realläroverk 1915-05-31. Student vid Uppsala universitet s. å. aug. 31. Med. kandidat examen därst. 1918-09-05. Inskriven vid Karolinska med. kirurg. institutet 1919-06-02. Extra läkare vid Uppsala hospital och asyl 1923-05-11. Med. licentiat examen vid Uppsala universitet 1924-05-30. Extra ordinarie hospitalläkare av 2:dra klass vid Västerviks hospital 1924-12-00–1927-02-00. Extra ordinarie resp. ordinarie hospitalsläkare av 2:dra klass vid Lunds hospital 1927-03-00. Läkare och sjukhuschef vid S:t Olofs sjukhus i Visby 1930. Överläkare vid Gådeå sjukhus 1932-01-01. Överläkare av 3:e klass vid Ulleråkers sjukhus 1934-01-01. Gift 1932-03-17 i Stockholm (Visby dk:förs vb nr 16) med Ester Marianne Retsman rätt enl. PÄ i Visby, född 1908-03-28 i Visby dom-förs ]]. Dotter av bankkamereren Anton Herman Petter Pettersson o Anna Maria Kristina Rothman rätt enl PÅ i Visby.

Barn:

 • Ulf Lennart, född 1933-02-15 i Härnösand (fb nr 21).
 • Karin Gunilla, född 1938-01-29 i Göteborg (Backa förs, Göt. o B. fb nr 2).
 • Sten Gunnar, född 1939-06-08 i Göteborg
 • Kjell Erik, född 1942-07-26 i Vasa förs, Göteborg.

TAB 39

Leonard, (son av Carl Fredrik, tab 31), född 1759-10-08. Lantbrukare i Eriksbergs socken, Älvsborgs län. Död 1822-04-13 på Mellomgården Risgärde i nämnda socken. Gift 1785-11-27 med Märta Persdotter Björkman.

Barn:

 • Charlotta Maria, född 1786-03-13 i Eriksbergs socken.
 • Adolf, född 1791-10-16 i Björnarp Skattegården i nämnda socken.
 • Maria Sofia, född 1796-02-16 i Eriksbergs socken, död på 1870-talet. Gift 1814-06-03 i nämnda socken med drängen Nils Svensson, född 1785.

TAB 40

Jonas, (son av Gunnar, tab 29), född 1696-05-00. Rustmästare vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1712. Förare därst. 1713. Fänrik 1717-08-01. Avsked 1719-05-11. Död 1745-03-10 i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län [Lk]. Gift 1:o 1720-11-07 i Grevbäcks socken, nämnda län med Annika Ståhl. Gift 2:o 1730-03-08 i Kyrkefalla socken med Ebba Beata Lagerberg, född tvilling, 1705-03-14, död 1773-03-22, dotter av ryttmästaren Håkan Lagerberg, och Annika Catharina Björnhufvud.

Barn:

 • 1. Lars Gustaf, född 1721 och döpt s. å. 5/8 Spånhult Volontär vid Skaraborgs regemente 1737-01-01. Rustmästare därst. 1740. Furir 1741. Förare 1742. Sergeant 1745. Adjutant 1746-11-04. Stabslöjtnant 1754-05-04. Löjtnant 1758. Kapten 1760-03-20. Död ogift 1770-10-05, på sitt boställe Uddestorp i Ångarps socken, Skaraborgs län. Han bevistade kriget i Finland 1741–1743 [KrAB].
 • 1. Maria Christina, född 1724-08-14 i Kyrkefalla socken, död ogift 1799-06-25 Truve
 • 2. Anna Ursilia, född 1731-06-07 i Kyrkefalla socken. Gift 1757-10-25 i nämnda socken med rustmästaren vid Skaraborgs regemente Carl Peter Rase, född 1732-03-07.

TAB 41

Mattias, (son av Gunnar, tab 29), född 1698. Volontär vid Skaraborgs regemente 1716-03-01. Sergeant vid Smålands tremänningsregemente till fot 1717-10-21. Fältväbel därst. 1718-11-01. Fänrik s. å. 26/6. Avsked2 1719-09-30. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1727-04-11. Löjtnant därst. 1743-06-13. Kapten 1748-04-30. Sekundmajor 1757-01-21. RSO 1755-01-13. Överstelöjtnants avsked med pension 1762-05-26. Död 1776-05-14 på sin andra hustrus ärvda sätesgård Hjertared i Tvärreds socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1720-06-19 i Hemsjö socken, Älvsborgs län med Hedvig Eleonora von Schwarzenhoff, född 1688-11-04 i nämnda socken, död 1757-08-17 Gullskog, dotter av kaptenen Johan Schwartz, adlad von Schwartzenhoff, och Agneta Sederholm. Gift 2:o 1758-03-28 med friherrinnan Hedvig Margareta Lillie, född 1712-01-12 Sjögården. Död 1786-09-18 på Hjertared, dotter av översten Johan Abraham Lillie af Aspenäs, friherre Lillie, och Ulrika Eleonora Hierta.

Barn:

 • 1. Johan Fredrik, född 1721. Kapten. Död 1797. Se Tab. 42
 • 1. Charlotta, född 1722-05-07, död 1791-01-22 på Hof vid Ulricehamn. Gift 1:o 1742-01-22 med superkargören Johan Grund, född 1708, död 1742-12-05. Gift 2:o 1747-11-29 med sergeanten Peter Unge. Gift 3:o 1750-11-04 med sin syssling, majoren Carl Gustaf von Schwartzenhoff, född 1727, död 1806.
 • 1. Catharina Eleonora, född 1723-07-16, död 1808 i Göteborg. Gift 1755-09-28 på Gullskog med kämnären vid Göteborgs kämnärsrätt, tit. rådmannen Carl Mattias Cederbourg, född 1718, död 1797-02-25 i Göteborg.5
 • 1. Alexander, född 1725-04-11 Pålstorp Volontär vid Älvsborgs regemente 1741-04-08. Furir därst. 1742-04-30. Sergeant 1747-10-18. Fänrik 1750-03-30. Löjtnant 1752-10-30. Kapten 1762-05-26. RSO 1772-05-28. Avsked 1776-10-09. Död 1788-01-28 på sin egendom Djupsås. Han och hans sista fru gjorde 1785-07-20 säteriet Djupsås i Essunga socken Skaraborgs län till fideikommiss inom släkten. Gift 1:o 1756-08-16. Med Elsa Beata Makeléer, döpt 1704-04-06 på Sommevik i Malexanders socken, Östergötlands län, död 1756-11-22, dotter av kaptenen Carl Leonard Makeléer, och Anna Hirscheit. Gift 2:o 1764-11-27 sin broders svägerska Elisabet Ahlehielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenlöjtnanten Gustaf Sperring), född 1730-07-28 på Holms säteri i Fåglums socken, Skaraborgs län, död 1778-06-26 därst., dotter av majoren Gustaf Ahlehielm, och Catharina Wingeflycht. Gift 3:o 1781-04-16 i Barnarps kyrka Jönköpings län med sin styvmoders systerdotter, friherrinnan Lovisa Fleetwood, född 1748-11-04, död 1814-10-15 på Djupsås, dotter av majoren friherre Gustaf Erik Fleetwood, och friherrinnan Maria Benedikta Lillie.
 • 1. Fredrik David, född 1726. Kapten. Död 1796. Se Tab. 45

TAB 42

Johan Fredrik, (son av Mattias, tab 41), född 1721-04-12 Pålstorp. Antagen i krigstjänst 1736. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1748-04-30. Löjtnant därst. 1750-08-21. Kapten 1761-06-11. RSO. Genom byte kapten vid Sprengtportens regemente 1776-06-19. Avsked med pension s. å. 19/8. Död 1797-06-22 på Rosendal i Vånga socken, Älvsborgs län. Gift 1750-04-08 med Juliana Ahlehielm, född 1723-10-22 Holmen

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1753-02-02, död 1754-09-08.
 • Hedvig Catharina, född 1755-06-30, död 1783-12-20 på säteriet Brandstorp i Hellestads socken, Älvsborgs län. Gift 1780-07-23 i Kinna kyrka Älvsborgs län med kaptenen Gabriel Borgenstierna, i hans 1:a gifte, född 1750, död 1787.
 • Mattias, född 1756-12-01, död s. å. 28/12.
 • Ulrika Eleonora, född 1758-02-08, död 1840-05-18 Rosendal. Gift 1788-06-18 Hede
 • Maria Elisabet, född 1759-06-16, död 1812-11-21 på Näsbyholm vid Ulricehamn. Gift 1:o 1784-06-22 Ginkalunda med kaptenen vid artilleriet Johan Fredrik Anagrius, född 1730-05-16, död 1794-08-01 på Ginkalunda. Gift 2:o 1795-09-14 därst. med häradshövdingen Sven Gabriel Lindeqvist.
 • Anna Catharina, född 1760-02-12, död 1761-02-03.
 • Johanna Catharina, född 1761, död 1762-03-06 på Ginkalunda.
 • Anna Catharina, född 1762-07-10, död 1778-09-01 på Ginkalunda.
 • Nils Johan, född 1764. Kapten. Död 1822. Se Tab. 43

TAB 43

Nils Johan, (son av Johan Fredrik, tab 42), till Stora Djupsås, född 1764-02-14 Gullskog. Ingick i krigstjänst 1774. Fänrik i armén med lön vid Älvsborgs regemente 1780-04-11. Kapten i armén. Kommenderad vid Älvsborgs lantvärnsbrigad 1808-05-21. Avsked 1811-04-02. Död 1822-10-06 på Stora Djupsås. Innan han tillträdde Stora Djupsås fideikommiss bodde han Toarp. Gift 1788-09-19 med Anna Eleonora von Mentzer, född 1768-10-24 Gunnarsbo, död 1831-11-04 på Toarp, dotter av kaptenen Carl von Mentzer, och Virginia Christina Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Johan Carl, född 1789. Kammarjunkare. Död 1834. Se Tab. 44
 • Axel Mattias, född 1791-10-22 på Toarp, liksom de följande syskonen. Student i Lund 18065. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1801-07-01. Fänrik därst. 1811-04-30. Löjtnant 1812-09-01. Kapten 1821-05-08. RSO 1836-01-28. Majors avsked 1837-03-29. Död 1839-10-31 på Toarp. Gift 1835-02-01 med sin svägerska Christina Westman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1829-10-10 på Stora Djupsås med löjtnanten Fridolf Björnberg, se nedan), född 1794-04-13, död 1876-07-19 i Ulricehamn.
 • Fridolf, född 1795-08-01, död s. å. 25/10 på Toarp.
 • Fridolf, född 1799-11-24. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1818-06-01. Fänrik vid dalregementet 1821-12-18. Transp. till Älvsborgs regemente 1824-11-16. 2. löjtnant därst. 1830-11-20. Död 1832-12-25 Fredriksberg Gift 1829-10-10 på Stora Djupsås med Christina Westman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1835-02-01 med sin svåger majoren Axel Mattias Björnberg, se ovan), född 1794-04-18, död 1876-07-19 i Ulricehamn.
 • Juliana Virginia, född 1801-12-10. Gift 1830-02-19 på Toarp med hovpredikanten, kyrkoherden i Renneslövs och Ysby försars pastorat av Göteborgs stift Johan Gabriel Beijer, född 1797-03-22 i Gällstads socken, Älvsborgs län, död 1849-12-06.

TAB 44

Johan Carl, (son av Nils Johan, tab 43), till Stora Djupsås, född 1789-07-06. Student i Lund 18065. Jur. examen 1807-12-10. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Kammarjunkare. Död 1834-10-19 på Stora Djupsås. Gift 1830-09-05 med sin kusin stiftsjungfrun Hedvig Elisabet Mannerfelt, född 1791-10-28 Hede, död 1858-11-24 i Skara, dotter av löjtnanten Erik Magnus Mannerfelt, och Ulrika Eleonora Björnberg.

Barn:

 • Anna Eleonora Lovisa Juliana, född 1833-08-10, död 1834-09-26 Rosendal

TAB 45

Fredrik David, (son av Mattias, tab 41), född 1727-01-26 Arnäs. Antagen i krigstjänst 1740. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1748. Fänrik därst. 1750-08-21. Löjtnant 1761-06-11. Kapten 1769-12-12. Avsked med pension 1777-11-26. Död 1796-04-17 på Arnäsholm i Ljushults socken. Han gjorde sjökampanjen i Finland 1742 och tre års kampanjer av pommerska kriget samt blev fången vid Passewalk. Gift 1749-11-10 med Anna Elisabet Aréen, född 1723-01-26, död 1794-03-03 på Arnäsholm.

Barn:

 • Engela Lovisa, född 1750-05-25, död 1823-11-17 i Källby socken, Skaraborgs län. Gift 1783-02-15 på Arnäsholm med prosten och kyrkoherden i Sunnersbergs pastorat av Skara stift Lars Johan Alenius, född 1747-02-21 i Mellby socken Älvsborgs län, död 1809-08-09 [Hm].
 • Anna Sofia, född 1751-03-14, död 1752-08-20.
 • Anna Elisabet, född 1753-05-14, död 1757-10-28.
 • Fredrika Juliana, född 1755-01-23, död 1822-04-07. Gift 1776-04-14 på St. Apelnäs i Roasjö socken, Älvsborgs län med livdrabanten, sedermera kyrkoherden och hovpredikanten friherre Svante Leijonhufvud, född 1753, död 1815.
 • Adolf Mattias, född 1756. Löjtnant. Död 1811. Se Tab. 46.
 • Carl Axel, född 1758. Krigsråd. Död 1817. Se Tab. 53
 • Alexander Magnus, född 1759. Kapten. Död 1813. Se Tab. 54
 • Anna Sofia, född 1764-12-18 Grimskulla, död ogift 1830-10-29 i Låstads socken, Skaraborgs län.
 • David Fredrik, född 1765-11-16, död 1767-04-21.

TAB 46

Adolf Mattias, (son av Fredrik David, tab 45), född 1756-08-28 i Seglora socken, Älvsborgs län. Antagen i krigstjänst 1765. Förare vid Älvsborgs regemente 1774-06-20. Fänrik därst. 1777-12-08. Löjtnant 1785-12-14. Avsked 1796-02-01. Död 1811-12-29 Krakavik. Gift 1810-04-26 därst. med Anna Helena Norling i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1820-06-06 på Krakavik med arrendatorn Gustaf Adolf von Döbeln, född 1790, död 1837). Död 1840-06-23 Djupsås

Barn:

 • David Henrik Reinhold, född 1804. Godsägare. Död 1844. Se Tab. 47.

TAB 47

David Henrik Reinhold, (son av Adolf Mattias, tab 46), till Stora Djupsås, född 1804-01-17 på Krakavik i Kinnarumma socken, Älvsborgs län. Student i Lund 18205. Levde utan tjänst på sitt ärvda fideikommiss. Död 1844-04-18 på Stora Djupsås. Gift med Sara Ljunggren, född 1805 i Morups socken Hallands län, död 1829-12-19 i Falkenberg, dotter av båtsmannen Sven Ljunggren.

Barn:

 • Matilda, född 1823-10-23, död på 1870-talet. Gift 1850-03-17 med sjömannen Johannes Magnusson, död.
 • Frans Rudolf, född 1825. Godsägare. Död 1865. Se Tab. 48.
 • Adeline, född 1829-02-06 i Årstads socken, Hallands län. Död på 1890-talet. Skall blivit gift på 1870-talet.

TAB 48

Frans Rudolf, (son av David Henrik Reinhold, tab 47), född 1825-12-29 på Krakavik. Innehade Stora Djupsås fideikommiss. Död 1865-08-13. Gift 1847-02-17 i Lekåsa förs, Skaraborgs län med Hilda Josefina Carolina Alsing, född 1826-03-25 i Slöta förs, (EÄ 1826-04-25 Dimbo ]], död 1897-07-07 på Stora Djupsås, dotter av kaptenen Carl Johan Alsing och friherrinnan Charlotta Augusta Fredrika Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Carolina Rebecka, född 1847-04-06 på Stora Djupsås, liksom syskonen. Bosatt i Nordamerika. Död 1926-12-05 i Alingsås förs. Gift där 1867-10-18 med trävaruhandlaren i Stockholm Alfred Ferdinand Moberg, född 1839-06-04 Skällviks socken, Östergötlands län, död 1913-03-01 i Boston, MA, USA.
 • Sofia Lovisa, född 1848-11-01. Gift 1:o 1875-06-30 i Stockholm med handlanden och fabrikören Johan Henrik Hultin, född 1821-12-12 i Jönköping, död 1878-01-18 i Stockholm. Gift 2:o 1881-03-30 i Stockholm med handelsbokhållaren därst. Jan Henrik Gottfrid Stigler i hans 2:a gifte (gift 1:o med Charlotta Maria Elisabet Eggertz, född 1840-05-12 i Ystad, död 1878-10-16 i Stockholm), född 1835-01-23, död 1884-01-13 i Stockholm. Gift 3:o 1896-12-30 med kakelugnsmakaren Axel Rudolf Björnberg (T58), född 1848, död 1918.
 • Carl Johan Fredrik, född 1850-01-24, död 1853-10-00
 • Frans Leonard, född 1851. Godsägare. Död 1918. Se Tab. 49.
 • Olivia Charlotta, född 1852-10-29, död 1886-07-18 på Trollhättan. Gift 1873-08-01 i Essunga socken med disponenten Johan Gustaf Rudolf Hårleman, i hans 2:a gifte, född 1837, död 1903.
 • Hilma Augusta, född 1854-06-19. Död 1937-11-14 i Herrljunga förs, Älvsb.. Gift 1880-12-10 med folkskolläraren och poststationsföreståndaren i Foglums socken, Skaraborgs län Carl Johan Berlin, född 1839-05-09, död 1905-07-09 i Herrljunga.
 • Hildur Matilda, född 1856-07-12, död s. å. 1/9.
 • Maria Charlotta, född 1857-09-13. Död 1936-10-08 i Alingsås (db. nr 92). Gift 1889-08-27 i Vänersborg med arrendatorn Frostagården August Svensson, född 1860-05-24 i Erska förs, Älvsb., sågverksarbetare (enl. db), död 1933-05-20 i Alingsås förs.
 • Fredrik Birger Sebastian, född 1859-08-07, död 1868-08-12, ihjälslagen av åska på Stora Djupsås.
 • Carl Otto, född 1861. Lantbrukare. Död 1926. Se Tab. 52.
 • Hilda Aquilina Eugenia, född 1862-12-26. Död 1932-08-31 i Ulricehamn (Alingsås stadsförs, db nr 70).
 • Anna Josefina, född 1865-07-08. Bosatt i Norra Amerika.

TAB 49

Frans Leonard, (son av Frans Rudolf, tab 48), född 1851-10-03 Sjögården. Innehade Stora Djupsås fideikommiss. Död där 1918-01-07 Essunga förs, Skar.. Gift 1879-11-23 i Göteborg med Berta Gunilla Barkman, född 1850-11-08 i Göteborg ]], död 1935-01-24 i Hemsjö, Skarab (Essunga db. nr 6), dotter av svarvaremästaren Johan Niklas Barkman och Petronella Bengtsson ]] .

Barn:

 • Nils Leonard, född 1880. Godsägare. Död 1932. Se Tab. 50.
 • Anny Gunilla, född 1883-05-08 på Stora Djupsås. Gift 1912-06-27 Essunga förs, Skar. ]] med komministern Anders Erland Andrén, född 1875-01-29 i Stång i Fägre socken, Skaraborgs län, död 1925-09-17 i Hemsjö prästgård o förs, Älvsb..
 • Sven Bertil, född 1886-09-08 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skar. Lantbrukare.
 • Carl Olof Helge, född 1889-01-19 på Stora Djupsås. Arrendator. Död 1934-06-16 i Essunga socken (Minb. nr 16).

TAB 50

Nils Leonard, (son av Frans Leonard, tab 49), född 1880-09-30 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab. Lantbrukare. Innehar sedan 1918 Stora Djupsås Fideikommiss. Död 1932-08-12 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab. (db nr 12). Gift 1910-03-10 i Trollhättans med Hildur Christina Björnberg nr 359, född 1881-07-08 i Trollhättans förs, Älvsb. Dotter av disponenten Axel Rudolf Björnberg, och hans 1:a fru Christina Eriksdotter.

Barn:

 • Kerstin Ester Gunilla, född 1912-02-21 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab. Sjuksköterska. Gift 1944-01-05 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm (Ulricehamns förs, vb) med köpmannen Carl Gustaf Reimond Nilsson, född 1898-08-25 i Gävle. Fabrikör.
 • Hildur Ingrid Margareta, född 1913-07-20 i Essunga förs, Skar.. Barnsköterska. Anställd hos HKH Hertiginnan av Västerbotten. GV:sJmtII. Kon:sGM8.
 • Lars Frans Rudolf, född 1914-08-06 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab. ]], död 1916-06-28 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab..
 • Barbro Annie Theresia , född 1916-03-31 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab.. Sekreterare.
 • Nanna Lovisa, född 1917-07-10 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab.. Handelsbiträde. Gift 1945-10-14 i Borås. Ulricehamns förs, Älvsb. (vb nr 41) med Kjell Sven Wilhelm Einar Paradis, jur kandidat, tingsnotarie, född 1914-03-12 i Lunds dom-förs
 • Nils Sture Rolf, född 1919-06-29 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab. Inneh. Stora Djupås fideikommisskapital.
 • Gertrud Valborg, född 1923-09-25 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab. (vb 33). Kontorist. Gift 1945-04-28 i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm (Kungsh. förs vb. 116) med jur. stud. Sten Eskil Stendahl Tengelin, född 1921-02-02 i Sthlm, Kungsholms förs Jur kandidat. Direktör. Jur hedersdr, verkst dir för näringslivets delegation för VÄD marknadsrätt. RVO.

TAB 51

Tor Emanuel, (son av Frans Leonard tab 49), född 1884-06-29 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab. Stud. v. Skara lärov. Genomg. Skara lantmannaskola. Lantbrukare. Arrenderar sedan 1908 Krokstorp i Essunga förs, Skarab. Äg. t. d:o 1932. Gift 1912-07-26 i Jungskola i Jungs socken, Skaraborgs län med Hilda Tyra Maria Rydén, född 1890-02-04 på Rutakvarn, Jungskola i Jungs förs, Skarab. Dotter av godsägaren och nämndemannen Sven Johan Rydén och Johanna Matilda Isaksson.

Barn:

 • Anna-Lisa, född 1914-01-06 Krokstorp.
 • Ulla Maria Johanna, född 1915-07-21 på Krokstorp i Essunga förs, Skarab.. Död s. å. aug. 28 därst..
 • Thor Gösta, född 1917-02-22 på Krokstorp i Essunga förs, Skarab.. Död 1918-05-06 därst..
 • Curt Vilhelm, född 1919-03-26 Krokstorp Ingenjör.
 • Stig Henrik Emanuel, född 1921-03-26 Krokstorp Lantbrukare.
 • Bertil Ingvar, född 1924-03-27 i Edsvära förs, Skarab. Se Tab. 51 C.
 • Per Anders Torbjörn, född 1928-10-17 i Essunga förs, Skarab.
 • Inga Thérèse, född 1935-07-03 i Herrljunga förs, Älvsb. (fb nr 64). Barnsköterska.

TAB 52

Carl Otto, (son av Frans Rudolf, tab 48), född 1861-10-09 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab. Äg. lägenheten Björneborg i Essunga socken, Skarab. Jordbrukare. Död 1926-04-18 i Essunga förs, Skarab.. Gift 1893-06-17 i Vänersborg med Hilda Andersdotter, född 1872-03-01 på Stora Djupsås i Essunga förs, Skarab. Dotter av trävaruhandlaren Anders Nyberg och Annika.

Barn:

 • Carl Gustaf Albin, född 1894-11-22 Krokstorp Handelsbiträde.
 • John Harry Emanuel (John), född 1896-12-31 Krokstorp Fabrikör. Äg. Krokstorps trätoffelfabrik. Gift 1926-07-16 (Barne-Åsaka förs, Skaraborgs län, vb nr 1) med Edith Amalia Johansson, född 1897-03-01 i Barne-Åsaka förs, (Essunga förs, Skar, fb). Dotter av hemmansägaren Herman Johansson och Amanda Sofia Andersdotter.
 • Gerda Ingeborg Hilda Linnéa , född 1900-06-15 Krokstorp Död 1901-11-15 på Krokstorp.
 • Karin Gunhild Viola, född 1904-02-20 Krokstorp Död s. å. april 7 på Krokstorp.
 • Annie Ragnhild Sofia, född 1907-02-22 Krokstorp Sömmerska.
 • Rudolf Holger Erland, född 1910-03-18 Krokstorp Toffelarbetare.

TAB 53

Carl Axel, (son av Fredrik David, tab 45), född 1758-02-27. Volontär vid Älvsborgs regemente 1768-09-17. Furir därst. 1774-07-20. Fältväbel 1777-09-28. Fänrik vid Flemings värvade garnisonsregemente å Sveaborg 1778-04-29. Löjtnant därst. 1788-05-20. Kapten vid Stackelbergska, sedan Jägerhornska regementet 1796-08-21. RSO 1800-06-14. Avsked 1811-12-10. Krigsråds titel 1812-02-04. Död 1817-10-20 på Hoplaks i Finland. Gift 1788-10-21 på Sveaborg med Hedvig Sofia Ehrenström, född 1768-01-04, död 1817-09-10 på Hoplaks, dotter av överstelöjtnanten Nils Albrekt Ehrenström, och hans 1:a fru Christina Catharina Sederholm.

Barn:

 • Nils Albrekt David, född 1788-11-10, död s. å. 20/11.

TAB 54

Alexander Magnus, (son av Fredrik David, tab 45), född 1759-05-31. Volontär vid Älvsborgs regemente 1764-12-15. Rustmästare därst. 1774-06-20. Sekundadjutant vid överste Fr. Flemings regemente 1778-01-31. Löjtnant därst. 1786-04-12. Kapten vid Ehrenmalmska frikåren. Kapten i armén 1791-03-16. Avsked. Död 1813-11-20. Gift 1797 med sin sysslings dotter Johanna Jakobina von Döbeln, född 1779, död 1824-11-06 på säteriet Åsaka i likanämnda socken i Barne härad Skaraborgs län, dotter av Ernst Fredrik von Döbeln, och Brita Catharina Björnberg.

Barn:

 • Jakob David, född 1798-04-13 Näset å. 22/4.
 • Gustaf Adolf, född 1800. Lantbrukare. Död 1869. Se Tab. 55
 • David Fredrik, född 1802-09-23 på Näset.
 • Anna Charlotta, född 1805-07-22 på Näset, död s. å. 20/8.
 • Anna Charlotta, född 1807-08-01 på Häggårda i Kinnarumma socken, död på 1880-talet. Gift med lantbrukaren N. N. Brantingh.
 • Carl Axel, född 1813. Lantbrukare. Död 1877. Se Tab. 56

TAB 55

Gustaf Adolf, (son av Alexander Magnus, tab 54), född 1800-05-31 Näset Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1816-11-01. Furir. Avsked 1822-12-19. Lantbrukare. Död 1869-05-11 i Binnebergs socken, Skaraborgs län. Gift 1835 med sin kusin friherrinnan Anna Margareta Leijonhufvud i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1817-12-07 med kaptenen Adam Sebastian Lagerberg, född 1783, död 1823), född 1795-04-23 i Odensåkers socken, Skaraborgs län, död 1849-07-24 i Hjo, dotter av kyrkoherden friherre Svante Leijonhufvud, och Fredrika Juliana Björnberg.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1836-03-26 på Sörgården Rör i Odensåkers socken. Död 1921-07-11 i Hjo förs. Gift 1854-10-06 på kaptensbostället Halvardsbyn i Örs socken, Älvsborgs län med disponenten och handlanden Carl Gustaf Eberhard Robsahm, född 1824-11-28 Keckstad, död 1894-07-05 i Falköping.

TAB 56

Carl Axel, (son av Alexander Magnus, tab 54), född 1813-01-01 i Kinnarumma socken, Älvsborgs län. Lantbrukare. Död 1877-06-19 i Mellby socken (nämnda län). Gift 1839-01-07 med Ingrid Eriksdotter, född 1814-01-26 i Lekåsa socken, Skaraborgs län, död 1880-12-02 Kvarnbacken

Barn:

 • Johanna Charlotta Hanna, född 1837-02-16 på Heddsberg under Djupsås. Död 1935-04-20 å Stensnäs, Nora, Nora stads förs. Äger Stensnäs vid Nora. Gift 1857-08-30 i Nora med handlanden och rådmannen Sven Hedborg, född 1818-04-09 Brudgumstorp, död 1879-04-21 i Nora.
 • Anna Hedvig, född 1839-10-01, död 1842-01-03.
 • Anna Hedvig, född 1842-09-13 i Lekåsa socken, död barn.
 • Erik Fredrik, född 1843. Kakelugnsmakare. Död 1900. Se Tab. 57.
 • Anna Hedvig, född 1846-04-11, död barn.
 • Axel Rudolf, född 1848. Kakelugnsfabrikör. Död 1918. Se Tab. 58.
 • Johan Fritiof, född 1850-10-18. Bosatt utomlands.
 • Anna Hedvig (Hedda), född 1853-11-23 i Lekåsa socken Skaraborgs län. Gift 1879-03-04 i Eds socken, Älvsborgs län med banvakten vid Dalslands järnväg August Eriksson, född 1847-04-24 i Åsaka socken, Älvsborgs län.
 • Adolf Simon, född 1857. Kakelugnsmakare. Se Tab. 61

TAB 57

Erik Fredrik, (son av Carl Axel, tab 56), född 1843-06-06 i Essunga socken, Skaraborgs län. Kakelugnsmakare. Död 1900-04-02 Lugnet. Gift 1874-12-30 Öna med Anna Beata Andersdotter, född där 1842-10-06 ]], död 1923-06-13 i Baltaks socken, Skaraborgs län ]], dotter av lantbrukaren på Öna Anders Johansson och Anna Brita Carlsdotter.

Barn:

 • August Erhard, född 1876-01-07 i Velinga socken, Skaraborgs län, liksom syskonen. Verkmästare vid Tidaholms kakelfabrik. Död ogift 1908-06-30 i Baltaks förs, Skar. ]] på Lugnet.
 • Hedda (Hedvig) Eugenia, född 1880-02-21.
 • Carl Axel, född 1881-08-17. Kakelugnsmakare.
 • Clara Josefina, född 1885-07-29.

TAB 58

Axel Rudolf, (son av Carl Axel, tab 56), född 1848-01-24 i Lekåsa socken, Skaraborgs län. Disponent för Trollhättans kakel- och lerkärlsaktiebolag. Död 1918-02-12 i Trollhättan. Gift där 1:o 1873-12-27 med Christina Eriksdotter, född 1851-06-22 Kongsered ]], död 1895-07-02 vid Rostocks badanstalt i Gunnarsnäs socken, Älvsborgs län, dotter av lantbrukaren Erik Olsson och Johanna Andersson. Gift 2:o 1896-12-30 i Trollhättan med Sofia Lovisa Björnberg i hennes 3:e gifte, född 1848-11-01 på Stora Djupsås, dotter av godsägaren Frans Rudolf Björnberg och Hilda Josefina Carolina Alsing.

Barn:

 • 1. Carl Axel, född 1875-07-15 i Trollhättan, liksom syskonen, död där 1878-11-19.
 • 1. Jakobina Emelie (Melly), född 1877-02-19. Lärarinna vid Tomteboda blindinstitut. Död där ogift 1904-12-03.
 • 1. Johanna Terese, född 1879-09-18. Gift 1908-04-11 i Trollhättan ]] med rådmannen i Borås Ernst Gustaf Elfman född 1873-10-18 i Skövde
 • 1. Hildur Christina, född 1881-07-08. Gift 1910-03-10 i Trollhättan med godsägaren Nils Leonard Björnberg (T50), född 1880, död 1932.
 • 1. Ester Elvira, född 1883-06-15. Död 1917-03-04 i Göteborg, Kristine förs. Gift 1909-04-17 i Trollhättan med ban- och maskiningenjören vid Nora–Karlskoga järnväg Carl Jakob Gunnar Lundberg, född 1884-08-12 i Trollhättans förs.
 • 1. Elmer Rudolf, född 1885. Död 1928. Disponent. Se Tab. 59.
 • 1. Knut Axel Helge, född 1889. Bokförare. Se Tab. 60.
 • 1. Nanny Margareta, född 1891-12-21. Gift 1914-10-10 i Trollhättan (Borås förs vb) med disponenten Carl Enok Emanuelsson ant. namnet Emar, född 1880-01-09 i Östra Frölunda förs, Älvsb. Disponent v. Sveriges förenade trikåfabrikers avd. B i Borås,
 • 1. Calla Maina, född 1893-10-14. Sjuksköterska. Gift 1926-04-03 (Trollhättans förs Älvsb. vb nr 18) med lantbrukare Alvin Paulus Paulsson, född 1896-05-26

TAB 59

Elmer Rudolf, (son av Axel Rudolf, tab 58), född 1885-10-14 i Trollhättan förs, Älvsb. Först verkmästare, sedan disponent för Trollhättans kakel- och lerkärlsaktiebolag. Död 1928-09-19 i Trollhättans förs, Älvsb. Gift 1911-05-24 i Trollhättans med Frida Sofia Olsson, född 1884-09-22 i Hjärtums förs, Göteb o B.,

Barn:

 • Ingegerd Charlotta Christina, född 1913-11-18 i Trollhättans förs, Älvsb. Gift 1940-12-12 i Västra Tunhems förs, Älvsb. (Trollhättans förs vb nr 179) med danske undersåten, civilingenjören Hans Bøtker Efsen, född 1907-03-16.
 • Karin Eugenia, född 1915-10-27 i Trollhättans förs, Älvsb.. Gift 1941-06-12 i Göteborg Oscar Fredriks förs (enl. pastor i Trollhättan) (Trollhättans förs, Älvsb. vb 60) med jur. kandidat, länsbokhållaren Sam Curt Ivar Svensson-Westhall, född 1908-08-06 i Ulricehamn. Studentexamen i Vänersborg 1927. Jur kandidatexamen i Uppsala 1931. Efter tingstjg länsnotarie i Älvsborgs o Östergötlands län. Länsbokhållare i Älvsborgs län 1936
 • Märta Sofia, född 1918-07-30 i Trollhättans förs, Älvsb.
 • Axel Rudolf, född 1920-02-25 i Trollhättans förs, Älvsb.
 • Bengt Elmer, född 1922-01-15 i Trollhättans förs, Älvsb. Ingenjör.
 • Nils Helge, född 1925-03-11 i Trollhättans förs, Älvsb. Revisor. n och hans hustru. Se Tab. 59 C.

TAB 60

Knut Axel Helge, (son av Axel Rudolf, tab 58), född 1889-08-21 i Trollhättans förs, Älvsb. Kontorist. Handlande. Gift 1923-06-24 i Borås med Hilda Valborg Marta Zettervall, född 1891-04-10 i Skara dom-förs ]]. Dotter av vaktmästaren v. lärov. i Skara Anders Gustav Karlsson o Ida Maria Westman. Namnet Zettervall antaget före år 1900.

Barn:

 • Knut Bertil, född 1924-04-24 i Borås. Textilingenjör. Gift 1949-07-02 med Hulda Karin Charlotta Thulin, född 1921-07-15.
 • Hans Helge, född 1928-05-31 i Borås. Gift 1953-07-04 i Borås (Gustaf Adolfs förs vb nr 158) med Ingrid Nancy Maria Nilsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1947-04-05 (Nedre Ulleruds försligg) med mätareavläsaren Stig Inge Arnold Palsten, född 1922-09-14 (Ned. Ulleruds förs, Värm. fb) från vilken hon blev skild gm Mellansysslets dgs hrrts dom 1950-06-13. Son av byggn. snick. Hjalmar Vitalis Persson och hans hustru Naemi Axelina, född Nyback), född 1928-12-31 (Forshaga förs, Värml. fb). Dotter av og. Agnes Maria Ullström.

TAB 61

Adolf Simon, (son av Carl Axel, tab 56), född 1857-12-23 i Lekåsa socken, Skaraborgs län. Kakelugnsmakare. Död 1935-11-11 i Annehärads förs, Skar.. Gift 1883-12-07 i Dals Eds socken, Älvsborgs län med Brita Lovisa Andersdotter, född 1854-08-11 i Forshälla förs Göteb. ]] , död 1917-04-21 i Gunnarstorp i Amnehärads socken, Skaraborgs län ]], dotter av åbon på Vråen Anders Berndtsson och Maret Persdotter .

Barn:

 • Axel Rudolf Knut, född 1884-05-17 i Dals Eds socken, död 1889-10-12 i Trollhättan.
 • Anna Viktoria Emilia, född 1885-12-15 i Dals Eds socken. Vistas i Nordamerika. Död.
 • Ellen Maria Axelina (Mia), född 1887-08-30 i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län. Vistas i Nordamerika.
 • Elna Teresia Leontina, född 1892-04-18 i Trollhättan. Vistas i Nordamerika.
 • Carl Johan Viktor, född 1894-11-24 i Hanhals socken, Hallands län. Vistas i Nordamerika. Död.

TAB 62

Axel Rudolf Knut, (son av Adolf Simon, tab 61), född 1889-09-18 i Trollhättan förs, Älvsb. Kakelungsmakare. Hemmansägare. Lantbrukare. Gift 1915-03-24 i Amnehärads förs Skar. ]] med Gerda Charlotta Westerberg, född 1896-04-23 i Amnehärads förs, Skar. ]]. Dotter av torparen Johan August Vesterberg o Maria Charlotta Gustafsdotter.

Barn:

 • Karl Johan Ivar, född 1915-01-29 i Amnehärads förs
 • Sigrid Maria Lovisa, född 1916-09-15 vid Gullspång
 • Brita Charlotta Linnéa, född 1920-08-03 i Amnehärads förs, Skarab.
 • Axel Evert, född tvilling 1933-08-01 i Amnehärads förs, Skar.. Jordbrukare.
 • Knut Evald, född tvilling 1933-08-01 i Amnehärads förs, Skar.. Jordbrukare.

Källor

1KrAB. 2Lk. 3Sj. 4Ssn. 5Sgn. 6RHHj. 7Kd.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: