:

Seton nr 2139

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Seton nr 2139

Natural. 1785-11-10, introd. s. å. och 1786. En gren (Dundas) adlad och adopt. 1807-08-01, introd. 1809. Utdöd 1838-04-23

Svenska adl. ätten Seton har omfattat, förutom den ännu levande Baronska grenen, tvenne andra, nämligen grenarna Seton och Dundas.

Setonska grenen var en bland de i anseende till sin ålder förnämsta ätter i Skottland och började under konung Malkolm Kenmoirs regering år 1070 göra sig namnkunnig. Den förste kände stamfadern är Dougal de Seton, från vilken i fjorton led åtskilliga hans descendenter varit upphöjda till pärer, och en av dem, Alexander, lord Seton, blev gift med prinsessan Christiana Bruce, som var syster till den ryktbara skottska konungen Robert Bruce. Från ovannämnde Dougal härstammade i tjugusjätte ledet Georg, den siste lord Seton, och Carl till Winton, som ansågs för släktens huvudman. Båda förlorade liv, ära och gods i det misslyckade försöket, som gjordes år 1715 till den olyckliga Stuartska dynastiens återuppsättande på storbritanniska tronen.

Grenen Baron däremot leder sitt ursprung från Frankrike och inkom till Skottland med prinsessan Maria av Lothringen, när hon förmäldes med konung Jakob V omkring år 1540, samt har i sistnämnda land över hundra år besuttit fideikommissegendom i provinsen Lothean.

Dundasgrenen slutligen härstammar från earlerna av Northumberland, som voro besläktade med sachsiska konungahuset i England. Den första av dem var earl Cospatrik, som kom i onåd under Vilhelm Erövrarens tyranniska styrelse, flydde till Skottland år 1068, där han, jämte andra av den northumberländska adeln, sökte skydd hos konung Malkolm III. Cospatrik fick slutligen efter många misshälligheter och återförsoningar med bemälte konung av honom godset Dumbar, som hans äldsta son Waldewe efter honom erhöll, varemot den yngre, Hutred, bekom godset Dundas, som sedermera gav släkten sitt namn.

Flera officerare med namnet Seton (Setoune, Sitton) stodo i svensk tjänst under förra hälften av 1600-talet.


Setonska ättegrenen †

TAB 1

 • Sir Alexander Seton, av huset Touch, till Kitereuch. Gift med Isabell Maull, äldsta dotter av William Maull, som var guvernör i Edinburg och broder till earlen av Panmure.

Barn:

 • Alexander Seton, till Gargunsch. Gift med Jeanette Cornwall, dotter av Walter Cornwall, till Bonhard.

Barn:

 • Sir Walter Seton, till Abercorn. Gift med Christiana Dundas, dotter av Georg III Dundas, till Dundas, och hans fru, en Hamilton av Innewick.

Barn:

 • Alexander Seton, till Hiltby. Gift med Margareta Mackal, dotter av guvernören Mackal i Hudington.

Barn:

 • Georg Seton, natural. Seton, född 1696 i Skottland. Student i Ehrenburg. Reste därefter till Danzig, där han lärde sig handeln. Inkom till Sverige 1718 och nedsatte sig i Stockholm, där han blev grosshandlare. Natural. svensk adelsman 1785-11-10 jämte sin systerson, jur. doktor Alexander Baron (introd. s. å. under nr 2139). Död ogift 1786-03-04 i Stockholm och slöt själv sin adl. ättegren samt begraven s. å. 12/3 i Maria kyrka. Han köpte 1785-11-09 av konung Gustaf III Ekolsund i Husby-Sjutolfts socken, Uppsala län, vilken egendom sedan transporterades på systersonen Alexander Seton.

Baronska ättegrenen

TAB 2

Johan Georgsson Baron, till Preston i Skottland. Gift med Agnesia Baird av Auchmeddanska familjen.

Barn:

 • Jakob Baron, till Preston. Gift med Margareta Liston, dotter av Patrik Liston, till Langton.

Barn:

 • Patrik Baron, till Preston. Gift på 1730-talet med Margareta Seton, dotter av Alexander Seton till Hiltby, och Margareta Mackal samt syster till grosshandlaren Georg Seton, natural. Seton (tab 1).

Barn:

 • Alexander Baron, natural. Seton, till Preston. Född 1738 i Skottland. Jur. doktor. Natural. svensk adelsman jämte sin morbroder, grosshandlaren Georg Seton, 1785-11-10 (introd. 1786 under nr 2139). RVO 1797-11-01. Var dessutom ledamot av Patriotiska sällskapet. Död 1814-10-21 i Göteborg. Han bevistade Norrköpings riksdag och valdes då till ledamot av ekonomiutskottet. Han skänkte all sin egendom i Sverige, däribland det efter morbrodern övertagna Ekolsund, till sin äldste son Patrik genom gåvohandling av 1814-10-07. Handlingarna i den vidlyftiga rättegång, som med anledning härav utspann sig mellan denne och hans yngre broder, trycktes i två olika upplagor åren 1827 och 1828. Gift på 1760-talet med Elisabet Angus, död före mannen, dotter av grosshandlaren i Edinburg Archibald Angus och Elisabet Dundas.

Barn:

 • Patrik, född 1766. Med. doktor. Död 1837. Se Tab. 3
 • Archibald, född 1767. Fänrik vid arméns flotta 1786-04-12. Omkom ogift 1788-06-16 nära Godahoppsudden å engelska skeppet Winterton på resa mellan London och Bombay.
 • Alexander, född 1768-12-10. Levde utan tjänst. Död ogift 1828-10-01 i Stockholm.

TAB 3

Patrik, (son av Alexander Baron, natural. Seton, tab 2), till Ekolsund. Född 1766. Med. doktor. Död 1837-11-14 i Torqwaijs i England. Gift med Agnes Thomson, född 1772, död 1848-06-17 på Well Hall nära Hamilton i Skottland, dotter av tulldirektören Patrik Thomson i Skottland.

Barn:

 • Elisabet, född 1804-05-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1827-03-04 i Stockholm.
 • Margareta, född 1805-06-13 Preston Stiftsjungfru. Död 1870-12-13 Nynäs. Gift 1826-01-05 på Ekolsund med översten Carl Gustaf Adlercreutz, friherre Adlercreutz, född 1799, död 1883.
 • Alexander, född 1806. Godsägare. Död 1884. Se Tab. 4
 • Patrik, född 1807-10-20. Död före fadern och efterlämnade inga bröstarvingar.
 • Agnes, född 1809-07-01, död 1845-01-20 i Uppsala. Gift 1832-08-26 på Ekolsund med kaptenen vid Kronobergs regemente John Julius Engelhart i hans 1:a gifte, född 1799-12-19 i Lund, död 1862-09-04 på Håtunaholm1 i Håtuna socken, Uppsala län.
 • Anne, född 1812-09-16 på Preston, död 1887 i London. Gift 1843 i Skottland med Robert Græme, död 1870.

TAB 4

Alexander, (son av Patrik, Tab. 3), född 1806-08-16 Preston Död där 1884-05-17. Ägde nämnda egendom ävensom Ekolsund i Husby-Sjutolfts socken, Uppsala län. Gift 1:o med Mary Campbell, född 1821, död 1846-12-00 i Skottland (Husby-Sjutolfs förs., db. enl. "upp. i tidn.") på sistnämnda egendom, dotter av James Campbell af Dunmore och Elise Baillie. Gift 2:o 1848-09-29, på Polkommet House i Skottland med Mari Isabella Baillie, född 1829 på Polkommet, död 1864-01-14 på Preston, dotter av Sir William Baillie, baronet till Polkommet.

Barn:

 • 2. Patrik Baron, född 1849. Hovjägmästare. Död 1911. Se Tab. 5.
 • 2. William Baillie (Willy), född 1851-10-21. Har ägt plantagerna Ekolsund och Augusta på Ceylon. Gift 1889-03-21 med Jane Bayley (Sofie) i hennes 2:a gifte, död 1915.
 • 2. Mary Dennistone (May), född 1854 på Preston. Gift där 1883 med översten i engelsk tjänst Charles de Jersey Græme, död 1903.
 • 2. Alexander Georg (Alex), född 1855. Plantageägare. död 1941. Se Tab. 7.
 • 2. Agnes Alexandrine, född 1857-02-25 på Preston. Gift 1907-07-11 i Neapel med artisten och godsägaren Nikolas Icilius Androutzos från Grekland, född 1863.
 • 2. Charles Adlercreutz, född 1859. Godsägare. Död 1926. Se Tab. 8.
 • 2. Margaret, född 1860-12-22 på Preston, död 1931-05-17. Gift 1888-10-10 i Edinburg med plantageägaren Charles Paterson, död 1907.

TAB 5

Patrik Baron, (son av Alexander, tab 4), född 1849-08-25 på Preston (Husby Sjutolfts förs., Uppsala län, db). Hovjägmästare 1879-12-01. RVO 1892-12-01. Fredsdomare för grevskapet Linlithgow i Skottland. Hederskors av MGO 1896. Svenska jägarförbundets medalj. OIIJmt 1897-09-18. KVO2kl 1901-11-30. Död 1911-02-22 i Stockholm. Ägde Ekolsund i Husby-Sjutolfts socken, Uppsala län och Preston i Skottland. Gift 1873-07-17 i Stockholm med Beata Louisa Eleonora Rosencrantz, född 1855-08-25 Gustavsborg s län, död 1925-11-11 i Djursholm, Danderyds förs. ]], dotter av kaptenen Fredrik Christian Rosencrantz, och Margareta Henrietta Eufrosyne Adlercreutz, A.

Barn:

 • Mary Isabella Margaret, född 1874-04-04 på Ekolsund, liksom syskonen, död ogift 1926-04-02 i Stockholm, Engelbrekts förs..
 • Elisabet Henriette (Lizzie), född 1876-08-03. Gift 1902-07-01 i S:t Paulskyrkan i Dawenport i England med Rev. William Howell Peacey, född 1876-09-13, död 1946.
 • Alexander Georg (Alex), född 1882. Godsägare. Se Tab. 6.
 • Patrik Baron Fredrik, född 1886-07-29

TAB 6

Alexander Georg, (son av Patrik Baron, tab 5), född 1882-05-03 Ekolsund. Ägde Ekolsund 1911–1912 och Säby i Ytterjärna socken, Stockholms län 1912–1922 samt äger sedan 1911 Preston i Skottland, New Preston och del i Bellair och Segersta på Ceylon ävensom sedan 1924 Klingsta i Danderyds socken, Stockholms län. Gift 1:o 1911-04-20 i Stockholm, K. Fälttelegr. kåren med friherrinnan Märta Ida Margareta Leijonhufvud, från vilken han 1912 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1917-12-27 i Bern med envoyén Harald Knut Clarence Bildt, född 1876-08-31 i Torquay i England), född 1888-09-12 i Stockholm, död 1918-03-15 i Rom, dotter av översten vid Fortifikationen, friherre Broder Sten Leijonhufvud, och grevinnan Hanna Elisabet Hedvig Charlotta Lewenhaupt. Gift 2:o 1916-08-25 i Djursholm med Marie Anne Kaiser, född 1882-06-29 (28 enl. db) i Paris, Frankrike, dotter av grosshandlaren Josef Kaiser och Julia Mans.

Barn:

 • 2. Anne Louise Julie, född 1917-06-08 Säby (Engelbrekts förs, Stockholms, fb nr 11). Gift 1937-08-07 i Seglora kyrka i Stockholm (Danderyds förs, Stockholms län, vb nr 24) med arkitekten Rudolf Emil Sitte, född 1909-09-09 i Wien.

TAB 7

Alexander Georg (Alex), (son av Alexander, tab 4), född 1855-12-22 på Preston. Äger Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län sedan 1915 samt del i plantagerna Bellair och Preston på Ceylon. död 1941-10-11 på Kleva, Södermanlands län. Gift 1892-04-07 i Stockholm med stiftsjungfrun Hedvig Cecilia (Cissy) Braunerhielm, född 1868-04-05 Ronöholm, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Georg Braunerhielm, och grevinnan Adelaide Emilie Ebba Ulrika Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Margaret Ebba, född 1893-01-23 på Ceylon
 • Georg Montgomery, född 1895-09-11 på Jakobsdal vid Stockholm. Se Tab. 7A.

TAB 8

Charles Adlercreutz, (son av Alexander, tab 4), född 1859-01-04 på Preston. Ägde del i plantagerna Segersta och Preston på Ceylon. Död 1926-10-16 i Edinburgh, Skottland. Gift 1894-02-28 i Edinburgh med Mabel Steuart, född 1865 Auchluncart

Barn:

 • Mary Elisabet, född 1895-12-10 på Ceylon
 • Mabel Adlercreutz, född 1898-05-07 i Edinburgh
 • Charles Steuart, född 1905-07-07

TAB 9

George, (son av Alexander, tab 4), född 1863-04-02 på Preston. Äg. Estancia el Retiro i Argentina och Stonehall i Wales. Död 1934. Gift 1907-02-12 4 med Louisa Young Bailey.

Barn:

 • Archibald Baron, född 1909-10-15

TAB 9A

Alexander Georg, (son av Georg, tab 9), född 1908-03-03. Äger Ol'Oldama, Kenya, Britt Östafrika. Gift 1939-04-25 med Hon Jean Campbell. Dotter av fredsdomaren John Beresford Campbell (son av 3:e baronen Stratheden) o Hon Alice Susan Hamilton of Dalzell.

Barn:

 • Alistair Christopher Gavin, född 1942-11-05.
 • Bruce Alexander, född 1944-08-05.

Dundas'ska ättegrenen, †

TAB 10

James Dundas Gift med Elisabet, dotter av Haliburthon av Garwock.

Barn:

 • John Dundas. Gift med sin fränka Eufemia Dundas, äldsta dotter och arvinge till David Dundas av Philipston.

Barn:

 • James Dundas, av Philipston. Gift med Anna Kollo, äldsta dotter av James Kollo, herre till Powhouse.

Barn:

 • John Dundas. Gift med Catharina Smith, enda dotter till Robert Smith, som var andre son till Robert Smith, till Brousterland.

Barn:

 • Robert Dundas, adlad och adopt. Seton. Ägde Åkersbergs egendom i Skåne. Adlad och adopt. på adl. ätten Seton 1807-08-01 (introd. 1809-10-12). Död 1838-04-23 i England utan arvingar, varför denna ättegren anses vara utgången. Gift med en sin fränka av Dundas'ska släkten, men blev från henne skild.

Källor

1At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: