:

Croneborg nr 494

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Croneborg nr 494

Adlad 1650-07-20, introducerad s. å.

Croneborg A49400.png

TAB 1

Magnus Andreae Choriander (översiktstab. 1), född 1578-05-01 i Norra Tjusts härad, Kalmar län. Prästvigd till pastorsadjunkt i Vika församl. i Västerås stift 1615. Komminister i Norbergs församl. i samma stift 1619. Underkaplan och skolkollega i Arboga 1625. Komminister i nämnda stad s. å. Den förste kyrkoherde i Säters stads- och landsförsaml. 1636-12-06. Död 1663-11-10 [Hm]. Gift 1614 med Christina Catharina Wichæa, född 1592, död 1673-02-00 i Säter, dotter av kyrkoherden i Floda pastorat av Västerås stift Martinus. Olai Helsingius och Brita N. N. Sönerna försvenskade faderns namn till Nortman [Hm].

Barn:

 • Benjamin Magnus Månsson Nortman, adlad Croneborg, till Hasselås i Stenberga socken, Jönköpings län och Valstad i Gladhammars socken, Kalmar län. Född 1618-12-02. Deltog i 30-åriga kriget. Chef för ett kompani i Überlingen under överstelöjtnant Ribbing. Major och kommendant på slottet Friedland i Böhmen 1647 och 1648, där en inskription av honom finnes inristad å slottsmuren. Adlad 1650-07-20 (introducerad s. å. under nr 494). Överstelöjtnant samt kommendant på Laholms fästning 1652. Generalauditör och justitiarie över garnisonerna i Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm 1658-06-02. Kallas överstelöjtnant och kommendant 1675-03-27. Död 1677-04-10 Salshult 'Han blev i kriget så illa kväst och skjuten, att hela ena sidan var förlamad, så att han måste gå på kryckor. Skänkte 1654 tillsammans med Crusebjörnska familjen en tomt till Säters skola och gav slutligen till Stenberga kyrka en förgylld silverkalk med tat, prydd med Croneborgska vapnet'. Gift 1:o 1650-11-19 med Elisabet Crusebjörn, död4 1655-03-12 på Laholms slott och begraven i Laholms kyrka, men sedan flyttad till Croneborgska familjegraven i Stenberga kyrka, dotter av landshövdingen Peter Kruse, adlad Kruse (Crusebjörn), nr 136, och Cecilia Rehn. Gift 2:o 1657-03-02 med Maria Antonia Schmiedanin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren på Frösö skans Hans Salomonsson Stendorff, död 1655), född i Neüstadt i Mähren, död 1699 på Hasselås.

Barn:

 • 1. Benjamin Magnus, född 1652 . Kapten. Död 1721. Se Tab. 2.
 • 2. Maria Anna Elisabet, född 1658-02-17, död 1733-05-24. Gift 1683-03-25 på Hasselås med löjtnanten Isak Silfverhielm, död 1715.
 • 2. Anna Catharina, född 1660-04-01, död 1711. Gift 1676 efter 19/9 med assessorn Per Rääf i Småland, nr 189, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, död 1699.
 • 2. Christina Catharina, född 166(3), levde änka 1685, bosatt på kaptensbostället Gransholm i Öja socken, Kronobergs län. Gift 1681-11-01 på Hasselås med kaptenen vid Kronobergs regemente Simon Bengtsson i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Stalena, dotter av kyrkoherden i Elghults pastorat av Växiö stift Håkan Stalenus och Gertrud Lundebergia), död 1684-03-31 och begraven 1688-10-14 i Stenberga kyrka
 • 2. Anton Efraim, född 1665. Löjtnant. Död 1729. Se Tab. 3.
 • 2. Elisabet, född 1667-02-09 på Hasselås, död 1698. Gift med kaptenlöjtnanten Abraham Moberg, född 1747 Gölghult
 • 2. Johan Benjamin, född 1668-10-30, på Hasselås. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Levde ännu 1716. Död 1696-04-12. Gift [el hol] 1695 med Elisabet Tornerefelt (sedermera gift med regem.kvarter mäst. Eduard Ehrenmark). Ett barn, vars öde är okänt.

TAB 2

Benjamin Magnus, (son av Benjamin Månsson Nortman, adlad Croneborg, Tab. 1), till Valstad samt Kvavhult i Vimmerby socken och Kristersnäs i Hjorteds socken (båda i Kalmars län). Född 1652-12-24 (Eä 1650-12-24) i Säter. Kapten vid amiralitetet. Död 1721-12-24 på Valstad och begraven i Västrums kyrka, Kalmar län, där hans vapen uppsattes. Gift 1688-07-04 på Kristersnäs med Ebba Elisabet Zelow, som levde 1695, dotter av överstelöjtnanten Christer Zelow, naturaliserad Zelow, och friherrinnan Christina Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • Maria Catharina, levde 1726. Gift 1716 med Daniel Olsson i Krogstorp i Fliseryds socken, Kalmar län.
 • Christina Catharina, döpt 1688-07-04, på Kristersnäs, död 1692-12-10.
 • Elisabet, född 1691, död 1694 och begraven s. å. 23/2 på Västrums kyrkogård.
 • Christina Elisabet, död 1731-03-21 Virbo och begraven s. å. 30/3. Gift 1715-02-17 på Valstad med majoren Lars Hammarskjöld, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1753.

TAB 3

Anton Efraim, (son av Benjamin Månsson Nortman, adlad Croneborg, Tab. 1), född 1665-12-07 på Hasselås. Var förare vid Kalmar regemente 16881 och furir därst. 1693. Kallades löjtnant. Död 1729-12-12 på Hasselås. Gift 1689-05-10 med Maria Engel, född 1668, död 1752-01-20 på Hasselås.

Barn:

 • Benjamin Magnus, född 1689. Kornett. Död 1764. Se Tab. 4
 • Johan Didrik, född 1692-01-03 Lundås Korpral. Död i Ostindien.
 • Henrik Adolf, född 1693. Kvartermästare. Död 1767. Se Tab. 5.
 • Anton Efraim, född 1706. Kornett. Död 1773. Se Tab. 6

TAB 4

Benjamin Magnus, (son av Anton Efraim, Tab. 3), född 1689-10-18. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1706. Kornetts avsked 1723. Död 1764-05-26 på Hasselås Kaxagård. Han var med vid Holofzin, Kobiluk i Ukraina, Krasnokut, där han blev illa sårad, och Poltava, där han blev fången och förd till Sibirien, varifrån han hemkom 1723. Gift 1733-10-14 med Margareta Klint, född 1697, död 1769-12-08 på Hasselås Kaxagård.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1739-06-11 på Hasselås, död där 1740-06-18.
 • Anton Efraim, född 1745-09-15 på Hasselås, död där 1746-03-26.

TAB 5

Henrik Adolf, (son av Anton Efraim, Tab. 3), född 1693-12-24. Korpral. Kvartermästares titel. Död 1767-06-19. Gift 1730-01-18 på Hasselås med Märta Sidonia Silfversparre, född 1685-12-28, död 1769-01-05 på Hasselås, dotter av överstelöjtnanten Carl Silfversparre, och Catharina Utter.

Barn:

 • Edla Sofia, född 1731-12-26 på Hasselås. Gift där 1752-05-13 med bruksinspektoren Claes Ludvig Löthman, född 1715-10-17 i Kristinehamn.

TAB 6

Anton Efraim, (son av Anton Efraim, Tab. 3), född 1706-12-26. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Var kornett 1763 och 1765. Död 1773-03-06 i Källa socken på Öland. Gift 1:o 1747-05-01 på Hasselås med Charlotta Johanna Bagge, född 1763-03-20 Kråkerum. Gift 2:o 1765-09-08 (enligt Tuna kyrkobok lystes denna dag för dem) med Vendela Christina Huldt, dotter av löjtnanten Erland Huldt och Christina Margareta Trail samt syster till över jägmästaren Carl Fredrik Huldt, adlad Hultenheim.

Barn:

 • 1. Maria Christina, född 1748-05-23 på Hasselås, död änka 1804-02-26 i Kalmar. Gift 1772-12-29 i Hägnås i Källa socken med kompaniskrivaren Peter Georg Torslund.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1750-11-27 på Hasselås, död 1797-11-01. Gift med jaktkarlen N. N. Medberg.
 • 1. Anders Efraim, född 1752-09-15 på Hasselås. Volontär vid Sprengtportska regementet 1774-03-31. Korpral därst. s. å. 25/5. Rustmästare 1779. Furir 1780-10-10. Sergeant vid artilleriregementet 1783-03-16. Underlöjtnant därst. 1790-08-23. Död 1794-01-13 i Kalmar.
 • 1. Benjamin Magnus, född 1756-04-26 och död 1757-07-12 på Hasselås.
 • 1. Benjamin Magnus, född 1758. Ryttmästare. Död 1809. Se Tab. 7.
 • 2. Johan Didrik, född 1766. Kammarrättsråd. Död 1835. Se Tab. 8.
 • 2. Christina Margareta, född 1767-01-18 på Kråkerum, död änka. Gift 1793-04-01 i Nyköping med kontrollören i kommerskollegium Vilhelm Wallin, född 175(4), död 1815-01-07 i Stockholm.2

TAB 7

Benjamin Magnus, (son av Anton Efraim, Tab. 6), född 1758-07-19 Torp Volontär vid Gotlands artilleribataljon 1773. Korpral 1779. Transportera till premiärkorpral vid livgardet s. å. Rustmästare 1784-07-26. Furir 1788-06-01. Fänrik vid Dalfrikåren 1789-02-09. Kornett och livdrabant s. å. 22/5. Löjtnant i armén 1793-09-02. Ryttmästares avsked 1802-12-15. Faktor vid Kungsholms bränneri. Död 1809-05-08 i Stockholm och begraven s. å. 14/5. Gift 1:o 1786-08-27 med Johanna Christina Granholm, död 1794-03-28, dotter av3 prosten och kyrkoherden i Värmdö pastorat av Uppsala ärkestift Erik Adolf Granholm och hans 1:a fru Christina Lovisa Lindestolpe. Gift 2:o med Maria Lovisa Levent, född 1770-06-03, död 1806-05-02 i Stockholm. Gift 3:o 1806-12-00 i Stockholm med Helena Juliana Tholander, född 1774, död 1836-04-23 i Stockholm.

Barn:

 • 2. Carl Magnus, född 1803-04-13 i Stockholm, död där 1805-07-20.

TAB 8

Johan Didrik, (son av Anton Efraim, Tab. 6), född 1766. Kontorsskrivare i kammarkollegium. Landskamrerare i Södermanlands län 1791. Kammarrättsråds titel 1802-09-17. Avskedad 1816. Död 1835-12-21. Gift 1:o 1792-10-09 i Stockholm med Margareta Ulrika Osængius, född 1769-03-15, död 1801-02-10 i Nyköping, dotter av kommerserådet Johan Israel Osængius (av samma släkt som adlad ätten Osenhielm, nr 1249) och Maria Ulrika Mörck. Gift 2:o 1802-10-10 Måstena med Fredrika Vilhelmina von Plomgren, född 1775-12-26, död 1850-08-04 (2/8) Mellingeholm, dotter av kommerserådet Anders Plomgren, adlad von Plomgren, och friherrinnan Fredrika Ulrika Broman. Hon innehade fideikommissegendomarna Vrå och halva Ekholmen, vilkas fideikommissnatur överflyttades till Mellingeholm, som hon köpte 1844.

Barn:

 • 1. Carl Johan Ulrik, född 1793-07-02, död 1795-11-25 i Nyköping.
 • 1. Carl Johan Didrik Ulrik, född 1796. Hovmarskalk. Död 1844. Se Tab. 9.
 • 2. Agneta Fredrika Christina, född 1803-07-09. Stiftsjungfru. Död ogift 1834-01-10 Ekholmen
 • 2. Anders Vilhelm, född 1805-04-19 i Södermanland. Rustmästare 1821-06-09. Fänrik vid Södermanlands regemente 1822-06-15. Löjtnant i armén 1829-08-15 och i regementet 1831-09-10. Kapten därst. 1837-07-28. Kammarherre 1838-12-01. Död ogift 1839-03-22 på Ekholmen.
 • 2. Hedvig Charlotta Fredrika, född 1812-05-03, DöD s. å. 12/8 i Nyköping.
 • 2. Lovisa Carolina Fredrika, född 1814-01-28, död 1886-09-08 på Mellingeholm. Hon innehade Mellingeholm. Gift 1841-05-26 på Ekholmen med hovjägmästaren Fredrik August Schürer von Waldheim, född 1808, död 1857.

TAB 9

Carl Johan Didrik Ulrik, (son av Johan Didrik, Tab. 8), född 1796-09-03. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition. Kopist därst. 1817-08-05. Kammarjunkare. 2. Sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxling 1819-03-27. Härold vid SO s. å. 11/5. Chargé d'affaires i Wien. Kammarherre. RNO 1829-03-08. Hovmarskalk 1836-05-08. Adjungerad ledamot i kammarrätten 1837-01-20. Död 1844-12-07 Östanås. Han ägde Älvsbacka bruk med huvudgården Östanås samt Lövstaholm och Annefors, båda i Lysviks socken, Värmlands län. Gift 1825-04-24 i Wien med friherrinnan Barbara (Betty) von Geymüller, född 1799-05-13, död 1866-02-21 i Stockholm, dotter av bankiren i Wien, friherre Johan Henrik von Geymüller och Barbara Schmidt.

Barn:

 • Johan Ulrik Vilhelm, född 1826. Kammarherre. Död 1909. Se Tab. 10.
 • Henrik Hjalmar Ulrik, född 1830. Bruksägare. Död 1876. Se Tab. 12.

TAB 10

Johan Ulrik Vilhelm, (son av Carl Johan Didrik Ulrik, Tab. 9), född 1826-09-08 i Wien. Student i Uppsala 1843-12-12. Sergeant vid livregementets husarkår 1844-05-17. Officersexamen i Örebro 1845-04-30. Underlöjtnant vid nämnda husarkår 1847-03-16. Genomgick en smideskurs vid Avesta 1848. Avsked från beställning å stat med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i kåren 1854. Avsked 1855-03-01. Landstingsman 1863–1870. Kammarherre 1864-05-03. Ledamot av direktionen över hypoteksföreningen emellan jordägarna i Värmlands län s. å. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1867–1884. Erhöll av järnkontoret anslag för svenska kolares undervisning i det på Harz brukliga kolningssättet och åtföljde dessa för att ordna deras undervisning 1867 och 1869. Ånyo landstingsman 1874. RNO s. å. 1/12. Död 1909-05-24 i Skövde. Han ägde jämte brodern fäderneegendomen Östanås och Älvsbacka bruk, båda i Älvsbacka socken, Värmlands län. Gift 1851-08-23 i Tharand i Sachsen med friherrinnan Henrietta Fredrika Dorette Amalia Maria von Berg, född 1826-07-10 i Clausthal Harz

Barn:

 • Elsbeth Amalia, född 1852-08-22 på Östanås, liksom alla syskonen, död 1874-05-25 i Stockholm. Gift 1873-08-23 på Östanås med expeditionschefen i finansdepartementet, byråchefen i generalpoststyrelsen, RNO m. m. Christian Herman Odelberg, född 1840-06-02 på Enskede i Brännkyrka socken, Stockholms län. Död 1878-03-10 i Stockholm och jämte sin hustru begraven på Solna kyrkogård.
 • Ulrika Matilda, född 1854-04-12, död ogift 1894-04-14 på Östanås.
 • Selma Vilhelmina, född 1855-04-12, död 1856-10-19.
 • Ebba Maria, född 1856-06-23. Innehar pensionat. Skogshöjd vid Södertälje. Död 1933-07-01 i Södertälje och begr i Älfbacka socken, Värmlands län.
 • Ida Barbara, född 1858-07-11. Gift 1879-07-22 i Älvsbacka kyrka, Värmlands län med sin systers svåger kammarjunkaren, född vid statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet, före detta landshövdingen i Gävleborgs län, KmstkNO, KVO1kl, mm Albrekt Teodor Odelberg, född 1847-12-21 på Enskede. Död 1938-02-15 på Enskede gård.
 • Ulrik Edmund Vilhelm, född 1861-05-21. Volontär vid livregementets husarkår 1878-03-13. Mogenhetsexamen 1880-05-22. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-31. Underlöjtnant vid nämnda husarkår, nu livregementets husarer, s. å. 25/11. Lärare i krigsvetenskap vid ridskolan å Strömsholm 1890–1892. Löjtnant 1891-11-06. Lärare i ridning, gymnastik och vapenföring vid nämnda skola 1892–1895. Ryttmästare i armén 1901-12-05. Ryttmästare vid nyssn. regemente 1902-10-31. RSO s. å. 1/12. BMilK1kl 1905. Major vid skånska dragonregementet 1908-07-23. GV:sO1M 1912. Överstelöjtnant i armén s. å. 27/8. Överstelöjtnant vid nämnda regemente 1913-01-24. Överste i armén 1914-10-06. Överste och chef för skånska dragonregementet s. å. 28/10. LKrVA 1915. KSO2kl 1918-06-06. Avsked 1921-05-20 och överste i I. arméfördelningens reserv. Gift 1899-11-15 i Skövde med Gerda Amalia Cnattingius i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1890-05-20 grosshandlaren Carl Hugo Andersson Linton, från vilken hon blev skild, född 1857-12-10, död 1909), född 1870-10-03 i Stockholm, dotter av fabriksidkaren Johan Jakob Cnattingius och hans 1:a hustru Betzy Hill.
 • Hedvig Margareta, född 1864-09-18. Stiftsjungfru. Gift 1886-04-18 på Östanås med envoyén Herman Ludvig Fabian Lagercrantz, född 1859.
 • Rudolf Ulrik Herman, född 1866. Gruvingenjör. Död 1910. Se Tab. 11.

TAB 11

Rudolf Ulrik Herman, (son av Johan Ulrik Vilhelm, Tab. 10), född 1866-04-14 på Östanås. Mogenhetsexamen 1887-12-12. Volontär vid Skaraborgs regemente 1888. Sergeant 1889. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1890-10-26. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarekår s. å. 7/11. Elev vid Filipstads bergsskola 1890–1892. Gruvingenjör vid Gellivare malmfält 1893. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i ovannämnda kårs reserv 1894-04-13. Underlöjtnant i Vaxholms grenadjärregementets reserv 1901-12-05. Avsked ur krigstjänsten 1906-01-19. Död 1910-08-20 i Lindesberg. Gift 1896-09-09 i Karlstad med Helena Catharina Widmark, född 1867-09-03 i Luleå, dotter av landshövdingen Henrik Adolf Widmark och Christina Catharina Åkerberg.

Barn:

 • Rudolf Henrik Vilhelm, född 1897-08-09 vid Malmberget i Gellivare socken, Norrbottens län. Se Tab. 11 A.
 • Elsbeth Maria, född 1899-02-21 vid Malmberget. Gift 1925-08-04 i Älvsbacka kyrka Värmlands län med löjtnanten vid Västernorrlands regemente Per Axel Holger Stenholm, född 1897-03-02 i Säby förs. , överste, chef för Livgrenadjärregemente.
 • Nils Gustaf Rudolf, född 1901-02-26 vid Malmberget. Se Tab. 11 B.
 • Carin Maria Helena, född 1910-02-23 i Lindesberg, död där 1911-09-10.

TAB 11 A

Rudolf Henrik Wilhelm , (son av Rudolf Ulrik Herman tab. 11), född 1897-08-09 vid Malmberget i Gellivare socken, Norrbottens län. Studentexamen i Karlstad 1916-06-05. Officersaspirant vid Norrlands artilleriregemente s. å. 10/10. Kadett vid Karlberg 1917. Konstapel s. å. 22/6. Furir s. å. 31/8. Styckjunkare 1918-08-30. Utexaminerad s. å. 19/12. Fänrik vid Norrlands artilleriregemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1920-12-31. Löjtnant 1922-09-08. Utexaminerad från Gymnastiska centralinstitutet 1924-05-10. Löjtnant vid Norrbottens artillerikår 1928-01-01. Kapten vid nämnda kår 1932-11-25. Kapten vid Svea artilleriregemente 1937-03-19. RSO 1939-06-06. Gift 1926-06-19 Ekeberg Örebro län med Jeanna Louise Marika Kierkegaard, född 1905-05-31 i Lillkyrka förs., Örebro län, dotter av godsägaren Nils Kierkegaard och hans 1:a fru Karin Andersson

Barn:

 • Carin Elsbeth Marianne.
 • Louise Anne-Marie Helena (Ninni)
 • Elsa Gunilla Marika.

TAB 12

Henrik Hjalmar Ulrik, (son av Carl Johan Didrik Ulrik, Tab. 9). Född 1830-01-27 på Östanås. Student i Uppsala 1846. Kansliexamen 1852. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 18/6. Genomgick Dragsholms lantbruksskola 1855. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1867–1870. Död 1876-02-12 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård, Stockholms län. Ägde hälften av Östanås och Älvsbacka bruk samt under åren 1861–1874 egendomen Sjöberg i Björsäters socken, Skaraborgs län. Gift 1859-09-06 på Våxnäs vid Karlstad med Sofia Malmborg, född 1835-10-24 på nämnda egendom (pastor i Karlstad), död 1900-09-30 i Uppsala och begraven på Solna kyrkogård, dotter av generallöjtnanten Otto August Malmborg, och Sara Augusta von Gertten.

Barn:

 • Augusta Barbara, född 1860-08-26 Berg Död 1930-10-23 i Mörby och begr i Solna socken (Djursholm, Danderyds förs., Stockholms län db nr 35).
 • Elisabet Charlotta (Betty), född 1862-05-31 på Sjöberg. Teckningslärarinna vid Brummerska skolan i Stockholm 1896–1923.
 • Otto Ulrik, född 1863. Kanslerssekreterare. Se Tab. 13
 • Hjalmar Adolf, född 1867-03-11 i Stockholm. Volontär vid Svea artilleriregemente 1885-06-01. Mogenhetsexamen 1886-05-15. Sergeant 1887-05-00. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1888-10-16. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 9/11. Transporterad till Jämtlands fältjägarregemente 1894-10-01. Löjtnant därst. 1895-05-03. Erhöll anställning i Kongostatens tjänst 1896-04-00. Död ogift 1897-03-18 i strid vid Ekwanga vid Övre Ituri i Kongo.
 • Adolf Vilhelm, född 1869-03-05 på Sjöberg, död 1887-03-25 i Stockholm.
 • Emilia Maria, född 1870-11-14 på Sjöberg, död 1882-03-21 i Stockholm.
 • Agnes Sofia, född 1872-09-13 på Sjöberg. Korrespondent vid Storfors bruks aktiebolag 1906-09-00 och vid Uddeholms aktiebolag 1911.

TAB 13

Otto Ulrik (översiktstab. 3 A, son av Henrik Hjalmar Ulrik, Tab. 12). Född 1863-08-31 Sjöberg, Skaraborgs län. Mogenhetsexamen 1882-05-16. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1883-12-13 och jur. utr. kandidat examen 1890-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 2/6. Vice häradshövding 1892-12-20. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1893-06-10. Amanuens i riddarhuskansliet 1894-07-041903-01-12. Amanuens i Ecklesiastikdepartementet 1897-06-04–1907-01-30. Kanslerssekreterare 1902-12-22. LMA 1910-12-24. RNO 1912-06-06. Vice ordförande i Gustaf Adolfsföreningen i Stockholm s. å. i dec. Landstormsbataljonschef 1913–1924. KNO2kl 1921-09-15. Avsked 1930-08-08 f o m utgången av s.m. Gift 1893-08-19 på Christineholm i Allhelgona socken, Södermanlands län med grevinnan Charlotte Sofie Louise Wachtmeister'' af Johannishus, född 1864-10-05 Bönsta, Södermlands län socken. Dotter av godsägaren , greve Carl Fredrik Wachtmeister af Johannishus, och friherrinnan Wilhelmina Ulrika Magdalena Bennet.

Barn:

 • Gustaf Ulrik, född 1894-09-04 i Stockholm. Löjtnant. Se Tab. 14.
 • Henrik Adolf, född 1896-03-20 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1915-05-10. Elev vid Tekniska högskolan 1916-09-06. Utexaminerad från dess fackskola för arkitektur (arkitektexamen) 1920-05-31. Elev vid Konsthögskolan 1921-09-29 – 1922-05-00.
 • Rutger Otto, född 1898-09-03 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm. Se Tab. 14.5.

TAB 14

Gustaf Ulrik (översiktstab. 3 A, son av Otto Ulrik, Tab. 13). Född 1894-09-04 i Stockholm (EÄ, liksom syskonen). Studentexamen därst. 1912-05-14. Kadett vid Karlberg s. å. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1915-02-26. Genomgick Artilleri- och ingenjörshögskolan 1915–1917. Löjtnant 1917-08-28. Genomgick Högre artillerikursen 1918–1920 och Franska krigshögskolan 1921-11-03–1923-10-30. Kapten vid Artilleristaben 1926-10-26. Kapten i Göta artilleriregemente 1928-11-25. Kapten vid Bodens artilleriregemente 1934-09-28 f o m 1934-12-19. RSO 1935-06-06. Major i regementet 1936-12-11. Major vid sistn. artilleriregemente 1937-04-30 f o m 1937-07-01. Major vid Luftvärnsartilleriet 1939-06-15 f o m 1939-10-01. Överstelöjtnant vid Luftvärnsartilleriet 1940-10-01. Gift 1925-03-07 i Hagakyrkan Göteborg (Göteborgs deomk.förs., vb) med Karin Ida Agnes Madeleine'' Kuylenstierna nr 1304, född 1903-11-04 i Tranås, Säby förs. (T62), äg del i Hossebo i Södermanland, dotter av förste marinläkaren Adolf Fredrik Kuylenstierna, och Anna Selma Christina Gestrin.

Barn:

 • Irène Magdalena (Mirre)
 • Anne-Marie Elisabeth Charlotte (Ami).

TAB 14.5

Rutger Otto (översiktab. 3A, son av Otte Ulrik tab. 13). Född 1898-09-03 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1917-05-10. Sjökadett s. å. 29/6. Sjöofficersexamen 1920-09-27. Fänrik vid Flottan s.å. 29/9. Löjtnant 1922-09-27. Kapten i Flottan 1935-09-20 f o m 1935-09-29. Kapten vid Flottan 1936-04-24. RVO 1938-11-15. RSO 1941-06-06. Kommendörkapten av 2:a graden i flottas 1941-07-01. S.d. förordnad som kommendörkapten av andra graden vid flottan. Utnämnd till kommendörkapten av andra graden vid flottan 1941-08-30. Gift 1927-09-11 i Strängnäs stadsförs. (vb nr 14) med Märta Ingeborg Anna Låftman, född 1902-03-31, dotter av översten och chefen för Södermanlands regemente Herman Richard Låftman och Olga Arnberger.

Barn:

 • Claes Herman Rutger.

TAB 14.75

Adolf Hjalmar Fredrik, (son av Otto Ulrik tab. 13). Född 1900-09-02 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1918-05-13. Student i Uppsala 1919-09-29. Jur. kandidat examen 1924-04-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 22/4. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt s. å. 2/5. Tingstjänstgöring i Östersysslets domsaga 1924-07-15–1927-05-04. 1:e notarie i Östersysslets domsaga 1925-07-01. Attaché i Utrikesdepartementet 1927-06-14. Attaché via beskickningen i Paris 1928-02-23. Attaché vid beskickningen i Hälsingfors 1929-10-01. OffTunNIO. Ånyo i Utrikesdepartementet 1931-10-31. T. f. 2:e sekreterare i Utrikesdepartementet 1932-01-01. 1:e sekreterare i nämnda departement 1936-02-01. Byråchef i samma departement 1939-05-05. KFinlVRO 1940-11-14. KLettSO. RNO 1942-11-14. Gift 1929-07-17 i Paris (Oscars förs. Stockholm, vb nr 135) med Lelly Ebba Wilhelmina Palæmona von Geijer,, född 1898-06-25 Duvestubbe, Malmöhus län, dotter av bergmästare i Trälleberg Knut Ebbe von Geijer och Ester Henckel.

Barn:

 • Knut Otto Rutger.
 • Charlotte Esther Sigrid
 • Agnes Louise Christina
 • Bror Adolf Fredrik

Källor

1KrAB. 2Ak. 3VlH. 4Grafvers.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: