Falkenberg af Bålby nr 105

Från Adelsvapen-Wiki

0105.jpg

Adliga ätten Falkenberg af Bålby nr 105

Naturaliserad 1625, introducerad 1625. Naturaliserad och adopterad 1642-02-17.

Ätten är av samma ursprung som adliga ätten Falkenberg av Trystorp, och har utgrenat sig i friherrliga ätten Falkenberg af Bålby.

Flera ätter med namnet Falkenberg hava funnits i Tyskland. En av dem, som var kringspridd vid Rhenströmmen, i Hessen och i Braunschweigska landet, hade till vapen tvenne uppstående, med axen utåt vända nycklar, och av densamma var den Didrik von Falkenberg, född 1595, som var kommendant i Magdeburg och dödades år 1631-05-10, vid stadens erövrande av de kejserliga. En annan Falkenbergisk ätt i Schlesien förde i sitt vapen ett dukat bord, och i Österrike har ock en ätt Falkenberg existerat. De svenska Falkenbergarna, som alla föra i sitt vapen röda och vita schackspelsrutor, härstamma från Mark-Brandenburg.


TAB 1

Didrik von Falkenberg, till Schönermark vid Angermünde i Mark-Brandenburg. Levde 1450. Gift med N. N. von Backolenten.

Barn:

 • Hans von Falkenberg, till Schönermark samt Heinrichsdorf, även i Mark-Brandenburg. Levde 1480. Gift med Catharina von Greiffenberg.

Barn:

TAB 2

Melker von Falkenberg (son av Hans von Falkenberg, tab 1), till Schönermark och Heinrichsdorf. Var 1520 överste för ett regemente till häst i Mark-Brandenburg. Gift med Valborg von Sidau, dotter av Claus von Sidau och Emerentia von Blanckenborg.

Barn:

 • Baltzar von Falkenberg. Arvherre till Schönermark, herre till Ermes och Salisburg i Livland. Inkom till Livland och blev lantråd i Livland 1547 samt marskalk hos herrmästaren Herman von Brüggeney. Död 1557. Gift 1549 med Margareta von Blanckenfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Martin von Boldeck, som mördades 1563-06-10 i sitt hem i Salisburg av sina svågrar Frans och Christoffer von Blanckenfelt. Gift 3:o med sin svåger ryttmästaren i svensk tjänst Tomas von Boldeck) (At (Sch).), död 1572, dotter av polska ridderskapets i Livland hauptman Frans Joachimsson von Blanckenfelt, till Vollmar och Blanckenfeltshof, och Kunigunda von Tiesenhausen.

Barn:

 • Henrik von Falkenberg. Arvinge till Schönermark, Ermes och Salisburg, herre till Börstorp i Hassle socken, Skaraborgs län, Trystorp i Tångeråsa socken och Bålby i Skagershults socken (båda i Örebro län). Född 1553-02-01 i Livland. Kom 1595 till Sverige. Överste för krigsfolket på Neuhausen 1601. Svenskt krigsråd och generalkommissarie 1608. Riddare av tyska orden i Livland. Svensk legat till Mecklenburg, Kurpfaltz, Hessen-Cassel och Braunschweig 1611. Ståthållare på Kalmar 1611. Död 1629 (1615) (NF.) 27/3 på Trystorp och ligger jämte sin fru begraven i Örebro kyrka, varest ett epitafium med deras och deras anors vapen samt påskrift mm, finnes i koret till vänster om altaret. Gift 1581 med Elisabet von Vietinghoff, av huset Ridlep, född 1559, död 1620-04-21, dotter av Conrad Arnoldsson von Vietinghoff, till Bidlep och Lemmets, och Gertrud Ottosdotter Yxkull, till Fichtel och Padenorm.

Barn:

 • Melker von Falkenberg, naturaliserad Falkenberg af Bålby, född 1597, död 1651. Se Tab. 3.

TAB 3

Melker von Falkenberg, naturaliserad Falkenberg af Bålby, (son av Henrik von Falkenberg, tab 2), till Bålby samt Falkenå i Kräklinge socken, Örebro län, Viddersberg samt Kirrumpä i Dorpts stift i Livland. Född 1597-12-01 på Kirrumpä. Page hos rikskansleren Axel Oxenstierna 1613. Page eller kammardräng hos konung Gustaf II Adolf 1617. Hovjunkare 1620. Fänrik vid överste Setons regemente 1621. Löjtnant vid överste Setons regemente 1621. Kaptenlöjtnant vid livgardet 1621-05-00. Kapten vid överste Leslies regemente 1623-05-24. Naturaliserad svensk adelsman 1625 jämte sin äldre broder Conrad (med honom introducerad 1625 under nr 75 i svenneklassen, vilket nummer sedermera blev 105). Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1627. Handelskommissarie i Holland 1630–1632. Kammarråd vid fältkammaren 1632. Generalkommissarie i Magdenburg och Halberstadt m fl tyska orter 1632-09-12 generalkommissarie vid nedersaxiska armén 1633 kammarpresident i svenska räntekammaren i Mainz Worms och Franken 1633. Sändes 1635 i en viktig beskickning till kurfurstarne av Sachsen och Brandenburg samt hertigarne av Pommern och Mecklenburg. Landshövding i Norra och Södra Finland samt Åland 1637-10-27–1642. Underståthållare i Stockholm 1646-11-28. Tillika häradshövding i Olands härad, Uppland 1646. Krigsråd 1648-01-07. Avsked från underståthållarämbetet med bibehållande av krigsrådsbeställningen 1648-12-00. Död 1651-02-03 i Stockholm och begraven 1651-10-18 i Riddarholmskyrkan, vares hans vapen fordom fanns. 'Han blev 1620 den 2 aug. av konung Gustaf II Adolf förklarad varaktig eller vapenför i Lübska, Rostockska och Stralsundska gesanternas samt många grevars och herrars närvaro.' Gift 1634-02-04 med Elisabet von Löben, född 1614-09-25 i Halle, Sachsen, död 1661-03-31 i Stockholm, dotter av kur-brandenburgska geheime och kanslirådet, sedermera konung Gustaf II Adolfs konsistorial president i Magdeburg och hauptman på Gebichstein, riddaren Georg Baltzarsson von Löben, till Dammendorf och Brachstedt, och Maria Wulfsdotter von Breitenbauch, till Feltzkendorf, Grätz och Pomersrode.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1634-11-12, död 2 dagar gammal.
 • Henrik Georg, född 1637. Vice president. Död 1709. Se Tab. 4
 • Maria Elisabet, född 1638-03-09, död 1693. Gift 1680-07-18 med landshövdingen, friherre Åke Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte, död 1701. Båda ligga begravda i kopparkistor i Ultsparregraven i koret av Häradshammars kyrka, Östergötlands län.
 • Melker, till Bålby och Kirrumpä. Född 1639-08-20 i Örebro. Student i Uppsala 1649-12-16. Kommissarie i kammarrevisionen 1666. Kammarråd 1675-10-13 men tillträdde ej denna tjänst (Ök.). Död ogift 1676-01-24 i Stockholm och begraven 1676-10-24 i Riddarholmskyrkan
 • Barbara Helena, född 1640-11-27, död 1657-02-12 och begraven 1662-03-27 i Riddarholmskyrkan
 • Christina, född 1642-07-28 i Örebro, död ogift 1664-01-25 och begraven 1664-03-05 i Riddarholmskyrkan
 • Carl Gustaf, född 1648-06-02, död ung.

TAB 4

Henrik Georg, (son av Melker von Falkenberg, naturaliserad Falkenberg af Bålby, tab 3), till Bålby, Falkenå och Kirrumpä samt Hasselfors bruk i Skagershults socken och Värsta i Viby socken (båda i Örebro län), Bro (nu Brokind) i Vårdnäs socken, Östergötlands län, Haga i Svinnegarns socken, Staby i Giresta socken och Värnsta i Lillkyrka socken (alla tre i Uppsala län), ävensom Rustorp och Tolarp i Jerstorps socken, Jönköpings län. Född 1637-02-07 i Stockholm. Student i Uppsala 1649-12-16. Legat till England 1666-03-09. Hovråd 1667-07-22. Kansliråd 1668-03-00. Vice president i Göta hovrätt 1670-07-29. Tillika vice landshövding i Älvsborgs län 1676-01-07 och i Närke och Värmland 1677. Avsked som vice landshövding 1707. Avsked ur hovrätten 1708-02-29. Död 1709-06-02 på Brokind och begraven 1709-10-12 i Riddarholmskyrkan. Gift 1674-02-19 med Christina Elisabet Natt och Dag, född 1653-02-28, död 1701-05-15, dotter av kammarrådet Gustaf Persson Natt och Dag, och Christina Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Gustaviana Christina, till Värnsta. Född 1675-03-26, död ogift 1737-10-21 på Värnsta och begraven 1737-11-03 i Lillkyrka kyrka. 'Hon gjorde 1737 tvenne kvarnar vid Västerås, tvenne åkervretar och 1/2 hemman Åkerby samt 36,000 daler kopparmynt till fideikommiss för Falkenbergska ätten, efter vilkens utgång det borde tillfalla riddarhuset, för att av räntan utdelas till pensioner åt fattiga adliga officersänkor.'
 • Elisabet, född 1676-05-27, död 1686-02-20 i kopporna.
 • Melker, till Bålby. Född 1677-05-22. Student i Uppsala 1690-12-05 gemen vid Oxenstiernas svenska regemente i Holland 1696-04-00. Fänrik vid Oxenstiernas svenska regemente i Holland 1697-03-26. Löjtnant i svensk tjänst 1700-04-23. Regementskvartermästare vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-12-25. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1703-05-08. Konfirmationsfullmakt 1703-06-27. Major vid De la Gardies livländska regemente 1707-07-15. Konfirmationsfullmakt 1707-08-00. Major vid Västmanlands regemente 1709-10-06. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1710-03-07. Konfirmationsfullmakt 1711-11-08. Överste 1712-09-27 (8/10). Konfirmationsfullmakt 1716-01-12. Död ogift 1716-04-14 efter att dagen förut under ett tappert fäktande vid Moss i Norge emot danskarna ha blivit skjuten genom livet.
 • Gustaf, till Bålby och Värnsta. Född 1678-02-19. Student i Uppsala 1690-12-05. Jur. examen 1695-11-02. Erhöll tillstånd att resa utrikes 1697-12-15. Tjänade vid de svenska trupperna i Brabant. Fördubblingsfänrik vid Kronobergs regemente 1700-04-30. Avsked 1702-02-10 för sinnesrubbning. Död ogift 1721.
 • Anna Maria, till Brokind. Född 1679-07-09 på Bålby, död 1744-03-14 i Stockholm och begraven 1744-05-04 i Klara kyrka samt ligger jämte sin man begraven i Burensköldska sedermera von Schwerinska graven i Linköpings domkyrka. Hon stiftade 1732 Brokind till fideikommiss åt sin brorson Melker och dennes efterkommande samt gav ett kapital till stipendier vid Linköpings skola. Gift 1721-03-19 med fältmarskalken, friherre Axel Sparre, greve Sparre, född 1652, död 1728.
 • Sofia, till Staby. Född 1680-08-06 död ogift 1761-12-03 på Staby.
 • Henrik, född 1681. Överste. Död 1754. se tab 5.
 • Carl Gabriel, född 1683-06-28, död 1694.
 • Beata (Anna?) Catharina, till Värnsta. Född 1685-11-21 i Jönköping, död ogift 1746-09-29 på Värnsta 'därigenom att hon under påkommen svagsinthet skar av sig halsen med en bordskniv'.
 • Maria Elisabet, till Grönsö i Kungshusby socken och Utö i Arnö socken (båda i Uppsala län). Född 1690-03-18, död ogift 1742-12-22 i Stockholm och begraven 1742-12-27 i Arnö socken.

TAB 5

Henrik, (son av Henrik Georg, tab 4), till Bålby, Hasselfors, Brokind, Haga, Värnsta, Värsta, Staby och Grönsö, född 1681-11-15 på Bålby (i Jönköping?). Student i Uppsala 1690-12-05. Volontär vid livgardet 1700. Korpral vid livgardet 1701-10-00. Kvartermästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1702-08-00. Kornett vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1703-01-22. Kornett vid livregementet till häst 1704-12-14. Sekundlöjtnant vid livregementet 1706-06-30. Premiärlöjtnant 1708-07-31. Ryttmästare 1709-05-00. Ryttmästares fullmakt 1716-02-09. Major 1718-03-31. Överstelöjtnants titel 1719-08-06. Ryttmästares indelning 1722-11-28. Överstes avsked 1724-06-17. Uppfördes 1738 på riksråds förslag. RSO 1748-09-26. Död 1754-02-21 på Haga och begraven 1754-03-04 i Svinnegarns kyrka. 'Han var med vid Klissov, Holovzin m fl ställen och visade sådana prov på tapperhet, att konung Carl XII vid hans utnämnande till ryttmästare förbigick 11 äldre löjtnanter. Blev vid Poltava fången och förd till Solikamsk, därifrån han 1715 rymde över Arkangel till Amsterdam.' Gift 1:o 1717-06-09 med sin syssling, grevinnan Ulrika Bonde af Björnö, född 1688-07-04, död 1724-08-30, dotter av k. rådet och presidenten, friherre Carl Bonde till Laihela, greve Bonde af Björnö, och hans 1:a fru grevinnan Eleonora Margareta Brahe. 2:o 1726-05-03 med den 1:a fruns kusins dotter, friherrinnan Anna Maria Mörner af Morlanda, född 1699-08-30, död 1767-07-13 på Haga, dotter av överstelöjtnanten, friherre Hans Mörner af Morlanda, och hans 2:a fru Helena Fleming.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1718-03-18, död 1721-03-31.
 • 1. Christina Eleonora, född 1719-02-24, död 1720-04-20.
 • 1. Henrik Georg, född 1720-06-13 på Haga. Student i Uppsala 1731-10-21. Död 1737-04-18 och begraven 1737-04-28 i Tillinge socken.
 • 1. Melker, friherre och greve Falkenberg af Bålby, född 1722, död 1795. Se friherrliga och grevliga ätterna Falkenberg af Bålby, tab 1.
 • 1. Eleonora Gustava, född 1723-07-00, död 1724-01-30.
 • 2. Carl Johan, född 1727-01-30 på Haga. Student i Uppsala 1733-10-09.
 • 2. Baltzar Axel, född 1729-01-26 i Stockholm, död 1730-03-00.
 • 2. Helena Ulrika, född 1732-08-18, död 1800-02-10 på Haga. Gift på Haga 1788-02-18 med hovmarskalken greve Carl Posse, född 1719, död 1791.
 • Den adopterade eller Paltilaholms ättegren.

TAB 6

Jurgen von Falkenberg, (son av Hans von Falkenberg, tab 1), till Heinrichsdorf och Bergholt i Mark-Brandenburg. Levde vid år 1530. Gift med Lieber von Blankenberg, av huset Ziegh.

Barn:

 • Christoffer von Falkenberg, till Heinrichsdorf och Bergholt. Levde 1570. Gift med Anna von Bock, av huset Stolb, dotter av Fredrik von Bock och Anna von Sydow, av huset Blombergen.

Barn:

 • Hans von Falkenberg, till Heinrichsdorf och Bergholt. Levde 1600. Gift med sm syssling Anna von Granbogen, dotter av Conrad von Granbogen och Anna Melkersdotter von Falkenberg till Schönermark.

Barn:

 • Gottfrid von Falkenberg, till Paltilaholm i Letala socken, Åbo län samt Lubey i Lösers socken, Livland. Gick i svensk krigstjänst. Var 1621 löjtnant vid grevens av Mansfeld värvade regemente och 1630 överstelöjtnant (Rf.) vid Åbo läns infanteriregemente. Död 1634 och begraven i egen grav i Letala kyrka. Han fick av konung Gustaf II Adolf donationer både i Finland och Livland för sina flitiga och trogna tjänster, däribland Paltilaholm 1630-06-09 under ärftligt frälse. (Rf.) 'Hans porträtt fanns på Paltilaholm och hans lik blev, då Letala kyrka år 1793 uppbrändes av åskeld, utfört på kyrkogården, varvid det befanns med svepningen oförmultnat, klätt i burgundisk dräkt av sidentyg eller bordaloux med gallerärmar och gallerbyxor, svarta sammetshalvstövlar, prydda med guldgaloner och stora silversporrar samt på ett finger en slät guldring.' Gift med Christina von Jordan, som levde änka 1652 (Rf.), dotter av majoren Mikael von Jordan den äldre, och Anna von Grüllen, samt syster till landshövdingen Mikael von Jordan den yngre, adlad Jordan.

Barn:

 • Johan Gottfrid von Falkenberg, den äldre, naturaliserad och adopterad Falkenberg af Bålby, till Paltilaholm samt Kollola i Ulfsby socken i Finland (Rf.). Född 1626-05-30 Vuojoki Pikenerare vid drottning Christinas livgarde 1642. Naturaliserad svensk adelsman 1642-02-17 och adopterad på sina skyldmäns Conrad och Melker Falkenbergs adlad nummer. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1644 (Rf.). Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1648. Regementskvartermästare 1649. För sin svaga hälsa avsked med majors karaktär 1663 (Rf.). Häradshövding i Kexholms län 1660-12-12. Assessor i Åbo hovrätt 1666. Tillträdde (Rf.) 1667-02-27. Död 1674-07-29 i Stockholm efter fyra års nästan ständig sjukdom och begraven i Falkenbergska graven i Letala kyrka i Finland, 'varest hans vapen uppsattes och vilken kyrka han år 1655 lät måla och vars kyrkoskrud förnämligast är skänkt av Falkenbergska ätten'. Gift 1651-06-23 med Anna Barbara von Tiesenhausen, född 1634, död på Paltilaholm och begraven 1714-04-20 i Letala kyrka (Rf.), dotter av kaptenen Jakob Fromholdsson von Tiesenhausen, av huset Gistershof och Galen, till Untamala och Kollola, och Elisabet Arendsdotter Aderkas.

Barn:

 • Barbara Catharina, levde änka 1708. (Rf.) Gift med regementskvartermästaren Erik Stiernkors, död omkring 1690.
 • Elisabet, död 1723. Gift 1671-08-02 med assessorn Samuel Gyllenbögel, född 1642, död 1679.
 • Emerentia, levde änka 1723. Gift med kyrkoherden i Letala Johannes Salonius.
 • Gottfrid Johan, född 1657-01-03, död 1665-11-13 och begraven 1674 i Letala kyrka på samma gång som fadern.
 • Carl Gustaf, Student i Åbo 1682 (Lå.). Förare vid livgardet. Sergeant vid livgardet 1700-04-03. Fältväbel. Kapten vid Björneborgs läns infanteriregemente 1701-03-30. Död barnlös i fält 1709-01-07, stupade vid Veprik. Gift före 1700 med Christina Gyllenflög i hennes 1:a gifte (gift 2:o efter 1722 (At (Sch).) med ryttmästaren Didrik Fredrik Höijer, född 1677 i Reval, död 1739-03-11 i Stockholm), död 1738, dotter av löjtnanten Johan Gyllenflög, och Christina Bergsköld.
 • Johan Gottfrid den yngre. Kornett. Död 1717. Se Tab. 7
 • Anna Christina, levde änka 1705 Aspö Gift med regementskvartermästaren Adolf Ernst Jordan, i hans 2:a gifte, död 1693 [Rf].
 • Jakob Jurgen, född 1673-03-11 på Paltilaholm. Student i Åbo 1682 (Ök.). Död 1683-12-28 och begraven i Letala kyrka, där hans vapen fanns före branden.
 • Hedvig Maria, levde 1734 Sjusholm Gift 1:o med korpralen N. N. Starck (av adlade ätten Starck). Gift 2:o omkring 1700 med ryttmästaren Arvid Anckarsköld, nr 274, i hans 2:a gifte, död 1712.

TAB 7

Johan Gottfrid den yngre, (son av Johan Gottfrid von Falkenberg den äldre, natural och adopterad Falkenberg af Bålby, tab 6), till Paltilaholm och Kollola. Student i Åbo 1682. Korpral vid svenska och finska adelsfanan 1697. Sekundkornett vid svenska och finska adelsfanan 1703-02-18. Premiärkornett 1706-02-03. Konfirmationsfullmakt 1707-01-31. Död 1717-07-09. Gift med sin syssling Anna Elisabet Jordan, dotter av översten Mikael Eberhart Jordan, och Anna Margareta von Gertten. Hon måste jämte barnen fly till Sverige från Paltilaholm, som skövlades och brändes av ett ryskt parti, och återkom icke mera till Finland. (Rf.) År 1737 såldes Paltilaholm jämte familjegraven i Letala kyrka. (Rf.)

Barn:

 • Johan Gottfrid, född 1700. Musketerare vid livgardet 1718-03-02. Sekundförare vid livgardet 1718-05-29. Sekundsergeant 1718-09-20. Sekundfänrik 1718-10-13. Död ogift 1726-12-24.
 • Magdalena, död ogift 1721.
 • Helena Juliana, död ogift.
 • Mikael Evert, född 1705. Löjtnant. Död 1760. Se Tab. 8
 • Anna Barbara, född 1706-07-30 på Paltilaholm, död ogift.
 • Carl Gustaf, född 1708. Major. Död 1781. Se Tab. 16
 • Elisabet Sofia, född 1711-03-08 på Paltilaholm, död ung.
 • Eva Catharina, född 1712-12-18 på Paltilaholm, död 1779-07-30 Händelö och begraven i Norrköpings S:t Johannis kyrka i sin mans familjegrav. 'Hon uppfostrades efter flykten från Finland i översten Henrik Falkenbergs systers hus, dels på Brokind, dels på Värnsta. Gjorde slutligen genom sin kloka hushållning sin mans egendomar skuldfria och satte dem i gott stånd.' Gift 1744-08-28 Brokind med kammarherren, greve Carl Göran Sperling, i hans 2:a gifte, född 1699, död 1764.
 • Adam Fredrik, född 1715-12-08 i Maria förs, Stockholm. Volontär vid amiralitetet 1730-08-01. Lärstyrman vid amiralitetet 1732. Konstapel 1737. Löjtnant 1737-12-03. Kaptenlöjtnant. Död ogift 1749-12-24 i Stockholm och begraven i Hedvig Eleonora kyrka. 'Han var med på skeppet Sverige, då det 1738 förolyckades utanför Cadix på klippan S:t Pedro, där han och en löjtnant Gyllenram stodo tre dagar (!) i vattnet upp till hakan, innan de blevo bärgade.'

TAB 8

Mikael Evert, (son av Johan Gottfrid den yngre, tab 7), till Sälltorp i Åsaka socken, Älvsborgs län. Född 1705-02-15 på Paltilaholm. Page hos riksrådet greve Arvid Bernhard Horn. Underofficer vid livgardet. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1736-01-22. Livdrabant 1743-03-30. Avsked från livdrabantkåren (Nh.) 1760-07-21. Död 1760-09-30 i Stockholm av kräftan och begraven i Kungsholms kyrka. Gift 1739-03-16 på Sälltorp med Helena Margareta Weinholtz, född 1711-06-15, död 1743-10-28 efter en barnsäng och begraven 1743-11-15 jämte sina barn Casper Gustaf och Catharina Margareta i Åsaka kyrka, dotter av översten Ingel Casper Weinholtz, och hans 1:a fru friherrinnan Brita Catharina Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Johan Evert, född 1740. Löjtnant. Död 1810. Se Tab. 9
 • Anna Brita, född 1741-07-14, död 1750-04-20 på Häggåna i Kinnarumma socken, Älvsborgs län 'i pension hos sin moster Catharina Weinholtz, livdrabanten Nils Axelsson Natt och Dags fru'.
 • Casper Gustaf, född 1742-11-30, död 1743-09-16.
 • Catharina Margareta, född 1743-10-22, död påföljande dag och begraven på samma gång som modem och brodern.

TAB 9

Johan Evert, (son av Mikael Evert, tab 8), döpt 1740-04-26 på Sälltorp. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1753. Arklimästare vid flottan. Löjtnant vid flottan 1761. Avsked 1765. Död 1810-07-02 i Söderköping och begraven i Sperlingska graven i Norrköpings S:t Johannis kyrka. Gift 1765-12-22 Ekeby

Barn:

 • Carl Evert, född 1766. Hovjägmästare. Död 1844. Se Tab. 10.
 • Melker Olof Gottfrid, född 1768-05-12 Lindö. Student i Uppsala 1781 och i Lund 1785. Extra ordinarie kanslist vid justitierevisionsexpeditionen 1787-03-13. Auskultant i Svea hovrätt 1787-12-05. Andre riddarhuskanslist 1788-01-26. Hovjunkare 1794-03-04. Förste riddarhuskanslist 1795-02-28. Kammarjunkare 1800-02-27. Riddarhusfiskal 1810-06-14. Kammarherre 1815-08-08. Avsked från fiskalstjänsten 1818-12-21. Död ogift 1852-01-07 i Klara förs, Stockholm.
 • Johan Fredrik, född 1769-12-07 på Lindö. Reste 1784–85 såsom kadett på Ostindien. Levde efter hemkomsten utan tjänst. Död ogift 1804-02-14 i Söderköping av tärande sjukdom och jordfästes 1804-02-19 i stadskyrkan Söderköping samt begraven i Sperlingska graven i S:t Johannis kyrka i Norrköping. 'Han hade svag hälsa men lyckliga snillegåvor i satir och poesi, varom flere hans skrifter, av vilka några äro tryckta, vittna.'
 • Eva Margareta Sofia, född 1777-05-26 Klinga. Stiftsjungfru 1801-05-02. Död ogift 1852-05-10 i Nyköping.

TAB 10

Carl Evert, (son av Johan Evert, tab 9), född 1766-12-19 Händelö. Student i Uppsala (Sj.). Sergeant vid livdragonregementet (Sj.) 1782-07-23. Livdrabant 1785-03-01. Löjtnant i armén 1793-09-02. Löjtnant vid Smålands lätta kavalleriregemente, sedermera Smålands dragonregemente, 1795-05-17. Stabsryttmästare vid Smålands dragonregemente 1800-08-25. Avsked 1812-07-28. Tillförordnad överjägmästare i Jönköpings län 1814-06-07. Hovjägmästares titel 1814-11-07. Salpetersjuderistyresman i Kalmar län 1817-03-04. Död 1844-07-31 på Biskopsbo majorsboställe i Vrigstads socken, Jönköpings län. Gift 1805-09-03 Orraryd med stiftsjungfrun, friherrinnan Maria Ulrika von Rosen, född 1787-12-24 på Orraryd, död 1863-03-03 på Biskopsbo, dotter av krigsrådet, friherre Anders Otto Fredrik von Rosen, och Carolina Fredrika Adlerbrant, nr 2034.

Barn:

 • Johan Otto Henrik, född 1806-09-14 på Biskopsbo. Student i Lund (Lsn.) 1822-10-10. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1823-04-24. Fänrik vid Kronobergs regemente 1825-06-28. 3. adjutant vid Kronobergs regemente 1827 . 2. adjutant 1828-04-21. Löjtnant i regementet 1833-05-04. 1. adjutant 1837-06-02. Död ogift 1838-02-25 i Växjö.
 • Sofia Carolina Elisabet, född 1811-08-17 på Biskopsbo. Stiftsjungfru 1812. Död 1867-02-01 på Biskopsbo. Gift på Biskopsbo 1840-09-20 med majoren Oskar Rydingsvärd, född 1811, död 1870.
 • Carl Henrik, född 1823. Löjtnant. Död 1875. Se Tab. 11

TAB 11

Carl Henrik, (son av Carl Evert, tab 10), född 1823-09-12 på Biskopsbo. Sergeant vid Kronobergs regemente 1838-09-01. Officersexamen 1842-12-06. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1843-04-29. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1851-03-18. Avsked 1854-06-30. Död 1875-11-17 Folkström s socken, Östergötlands län. Ägde Viresjö i Malmbäcks socken, Jönköpings län. Gift 1853-02-28 på Rosenlund vid Jönköping med Maria Peggy af Sandeberg, född 1826-01-17 på Möllerö kungsgård i Finja socken, Kristianstads län, död 1873-10-07 i Stockholm, dotter av majoren John David af Sandeberg, och Christina Maria Borgström (se adliga ätten Adelheim).

Barn:

 • Peggy Eva Maria, född 1853-11-26 på Viresjö, liksom syskonen, död 1890-10-27 i Stockholm. Gift i Stockholm 1878-08-27 med före detta medicinalrådet, KNO2kl, RVO, med. doktorn Rikard August Wawrinsky i hans 1:a gifte (gift 2:o 1892-04-21 i Stockholm med Anna Flohr, född i Stockholm 1866-06-18, dotter av grosshandlaren John Ulrik Ferdinand Flohr och Augusta Vilhelmina Spross), född 1852-01-15 i Linköping, död 1933-03-15.
 • Carl Henrik Edvard, född 1855. Kapten. Se Tab. 12
 • Melker Jörgen, född 1856-04-29, död 1857-09-29 på Viresjö.
 • Anna Sofia Gabriella, född 1857-05-23, död 1918-08-04 i Ystad. Gift 1880-10-12 i Ystad med rådmannen och vice häradshövdingen Tage Peter Gussing, född 1851-03-18 i Ystad, död i Ystad 1908-12-16.
 • Hans Gottfrid Melker, 1858. Civilingenjör. Död 1909. Se Tab. 14.
 • Carl Hugo Georg, född 1860-10-03. Civilingenjör. Död ogift 1891-04-21 i Skövde.
 • Peggy Magnild Helena, född 1863-10-19. Ägde fastighet i Nynäshamn. Död 1937-10-13 i Nynäshamn i Ösmo socken, Stockholm (db nr 38), begraven å Boo kyrkogård.

TAB 12

Carl Henrik Edvard, (son av Carl Henrik, tab 11), född 1855-04-20 Viresjö Volontär vid Kronobergs regemente 1872-03-16. Avsked 1873-03-04. Volontär vid 2:a livgrenadjärregementet 1874-03-24. Mogenhetsexamen vid Karolinska Högre Elementar-Läroverket i Örebro 1874-06-08. Elev vid krigsskolan 1874-07-14. Kammarpage hos konungen 1874. Utexaminerad 1875-10-25. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregemente 1875-11-12. Löjtnant 1885-11-06. Kapten i regementet 1894-02-09 och vid regementet 1894-05-04. RSO 1898-05-14. Ledamot av stadsfullmäktige i Vadstena 1899–1918. Brandchef i Vadstena 1899–1912. Ordförande i Vadstena skyttegille 1899–1928. Ledamot av lasarettsdirektionen i Vadstena och ordförande i Vadstena skyttegille sedan 1899–1929. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv 1905-06-23. Kamrer och ombudsman i Vadstena sparbank 1906–1928-06-30. Vice ordförande i Vadstena drätselkammare 1906–1914 och dess ordförande 1914–1918. God man för granskning av förmynderskap i Vadstena 1906–1924. GM 1907-03-12. Verkställande direktör i Vadstena sparbank 1926-05-01–1928-06-30. Vice ordförande i lasarettsdirektionen i nämnda stad 1929. SkytteSm. Död 1934-06-16 i Vadstena (db nr 25). Gift 1889-10-21 Ribbingsholm s socken, Östergötlands län med Agnes Matilda Charlotta Zielfelt, född 1866-07-23 på Katrinelund vid Sala, dotter av f.d. kaptenen vid Västmanlands regemente Johan August Laurentius Zielfelt och Mathilda Sofia Godenius.

Barn:

 • Elsa Matilda Margareta, född 1890-07-27 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs . Stiftsjungfru. Privatlärarinna.
 • Hans Henrik August, född 1892. Löjtnant. Se Tab. 13
 • Agnes Märta Helena, född 1895-07-25 i Båstad. Stiftsjungfru. Genomg Linköp elementarlärov f flickor. Utbild t barnsköterska v Sällskapet Barnavård i Stockholm 1012. Tj gjorde som avd.sköterska. Gift 1919-10-21 i Vadstena med statens lantbruksingenjör i Kronobergs län Ivar Peter Helin född 1888-05-13 i Kullerstads socken, Östergötlands län. Studentexamen i Norrköping 1906. Agronomexamen v Ultuna 1910. Utexaminerad fr KTH 1914. Lantbruksingenjör i Kronobergs län 1919–1933.
 • Brita Anna Sofia, född 1899-01-01 i Vadstena. Stiftsjungfru. Gift 1921-10-10 i Linköping med förvaltaren Axel Hjalmar Henrik Carleson, född 1875-12-25 i Döderhults förs, Kalmar län
 • Nils Melker Jörgen, född 1901-12-30 i Vadstena. Lantbruksbiträde.
 • Agnes Eva Maria, född 1905-03-05 i Vadstena förs,. Stiftsjungfru. Gift 1927-06-23 i Vadstena med agronomen Gottfrid Natanael Bergh född 1888-08-26 i Nydala förs, Jönköping
 • Bror Hugo Edvard, född 1906-12-01 i Vadstena.

TAB 13

Hans Henrik August, (son av Carl Henrik Edvard, tab 12), född 1892-07-11 Ribbingsholm s förs, Östergötlands län. Huvudman 1933. Studentexamen vid Linköpings högre allmänna läroverk 1911-06-13. Anställd vid Svenska Handelskammaren i London 1912. Kadett vid Sjökrigsskolan s.å. juni 29. Underofficer 1914-08-08. Flaggunderofficer 1915-05-06. Fänrik vid flottan 1915-11-29. Underlöjtnant 1917-11-30. Löjtnant i flottan 1918-01-14 och vid flottan 1918-12-06 fr o m 1919-01-01. Deltagit i 12 års expeditioner i allmänn och militär sjömätningstjänst 1919–1937. Andre styrman å S/S August Leffler i 7 mån. och i övrigt anställd å skeppsmäklarefirmans A/B Leffler & Son kontor, Göteborg, 1920-02-06–1921-05-06. Sjökapten av Kongl. Maj:ts och Rikets Kommerskollegium s.å. mars 24. Åter löjtnant på stat vid flottan 1921-05-06. Genomgått Sjökrigshögskolan 1921–1922. RBLeopII:sO 1926-12-29. Kapten i flottan 1928-08-24. Kapten vid flottan 1929-02-01. RSO 1936-06-06. Gift 1921-10-03 i Göteborg med Margaretha Lilljequist, född 1903-08-14 i Göteborg, Masthuggsförs SLKGM. SVKGM. Dotter av ingenjören Torsten Lilljequist och Johanna Teresia Bundsen.

Barn:

 • Ingrid Margareta
 • Thorsten Henrik

TAB 14

Hans Gottfrid Melker, (son av Carl Henrik, tab 11), född 1858-11-27 på Viresjö. Civilingenjör sedan 1879. Överflyttade till Waco i Texas, Nordamerika. Död 1909-07-16 i Port Arthur, Texas, Nordamerika. Gift 1887 i Nordamerika med Christina Elina Mortensen, född 1862-04-25, död 1913-05-31 i Port Arthur.

Barn:

 • Svea Christina Gabriella, född 1888-12-11 i Waco. Gift 1923 med Fredrik Borden.
 • Hans Rudolf Einar, född 1891-12-12 i Waco, död 1912-09-23 i Port Arthur.
 • Carl Evert Bernhard, född 1893. Ingenjör. Se Tab. 15

TAB 15

Carl Evert Bernhard, (son av Hans Gottfrid Melker, tab 14), född 1893-11-11 i Waco. Ingenjör i Port Arthur, Texas, USA. Gift 1919-06-24 med Ruth Harriet Thomas, född 1898-12-03.

Barn:

 • Bennette Ruth (Bennie), född 1923-01-28. Gift 1941-05-21 med Elmer Pierce, född 1922-11-01. Veterinär.
 • Dorothy Jan (Dorthy), född 1930-05-05

TAB 16

Carl Gustaf, (son av Johan Gottfrid den yngre, tab 7), till Påbo i Ullasjö socken och Sundholmen i Rångedala socken, båda i Älvsborgs län. Född 1708-10-06 på Paltilaholm i Letala socken i Åbo län. Kom i tjänst 1726-03-10. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1737-06-20. Regementskvartermästare vid Älvsborgs regemente 1746-09-10. Kapten 1749-03-21. RSO 1755-01-13. Major 1761. Död 1781-10-14 på Sundholmen. (At (Sch).) 'Han blev vid 11 års ålder såsom flykting från Finland upptagen och uppfostrad av översten, friherre Lennart Ribbing (vars mor hette Falkenberg) och hans fru Elsa Banér, på Hörningsholm, var av ett redligt och allvarsamt väsende, avslog med strävhet 1773 riksrådet greve Melker Falkenbergs anbud att emot deltagande i kostnaderna laga så det han skulle bli upptagen i dennes friherrestånd.' Gift 1749-11-07 Limmared med Ebba Maria Rutensparre, född 1722-07-25 död 1784, dotter av översten Gustaf Skarp, adlad Rutensparre, och Anna Magdalena Ruuth.

Barn:

 • Anna Beata, född 1750-10-25, död 1817-07-05 på Ollestad i Hofs socken, Älvsborgs län. Gift 1787-02-05 på Helleberg i Hällums socken, Skaraborgs län med överjägmästaren Gustaf Adolf Gyllensvärd, född 1748, död 1827.
 • Fredrika Lovisa, född 1751-10-21 på Limmared, död 1781-11-05 i Varola prästgård. Gift 1781-02-23 på Sundholmen med kyrkoherden i Varola pastorat av Skara stift, kontraktsprosten Jonas Bilmark i hans 1:a gifte (gift 2:o 1785 med Johanna Christina Edberg, född 1760, död 1807, dotter av kyrkoherden Erik Edberg och Margareta Beronius), född 1739-04-29, död 1812-12-04 [Hm].
 • Carl Georg, född 1753. Major. Död 1805. Se Tab. 17
 • Ebba Christina, född 1754-11-04 på Limmared, död ogift 1815-12-01.
 • Margareta Elisabet, född 1757-09-13 på Limmared, död 1757-10-10.
 • Eva Margareta, född 1760-12-04, död 1836-05-03 i Alingsås. Gift 1785-06-03 på Sundholmen med Samuel Reenstierna, född 1754, död 1807.
 • Johan Gustaf, född 1764-10-25 (24/10) på Sundholmen. Volontär vid Älvsborgs regemente 1777-09-11. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1779-02-10. Sekundadjutant 1784-12-14. Löjtnant 1786-09-21. Kapten i regementet 1791-04-24. Kapten vid Västgötadals regemente 1793-12-16. Major i regementet 1796-10-26. RSO 1801-05-28. Överstelöjtnants avsked 1810-05-08. Död ogift 1825-01-06. Han bevistade slaget vid Hogland.
 • Vilhelmina Elisabet, född 1768-05-05 på Påbo, död ogift 1846-04-26 i Eksjö.

TAB 17

Carl Georg, (son av Carl Gustaf, tab 16), född 1753-05-10 på Limmared. Volontär vid Älvsborgs regemente 1768-10-00. Förare vid Älvsborgs regemente 1773-03-00. Fänrik 1773-06-14. Löjtnant 1783-03-19. Kapten 1785-12-14. Major i armén 1790-08-23. Avsked 1796-04-20. Död 1805-04-18 på Botorp vid Skara. Gift 1793-01-04 med Barbro Helena Lenck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1787-12-26 på Hönsäter med kaptenen Henrik Johan Fock B, i hans 3:e gifte, född 1734, död 1788), född 1758-02-01 Hönsäter, död på Hönsäter 1832-06-20 dotter av ryttmästaren Harald Jakob Lenck, och Maria Eleonora Lind af Hageby.

Barn:

 • Harald Gustaf, född 1795-09-01 i Österplana socken, död ogift 1832-03-07 i Borås.

Källor

Fr. Falkenberg, Stamtavla över släkten Falkenberg (1918).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.