:

Gyllenskepp nr 902

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllenskepp nr 902

Adlad 1676-04-19, introd. 1678.

Gyllenskepp A90200.png

TAB 1

Hans Thomasson. Hauptman på Örebro slott. Gift med Maria Clerck, dotter av kaptenen Vilhelm Clerck och Malin Duncan, samt syster till herrarna Clerck, adlade Clerck och 442.

Barn:

 • Vilhelm Hansson, adlad Gyllenskepp, född 1643-02-00 i Örebro. Volontär vid amiralitetet 1660. Arklimästare i engelsk tjänst 1663 och konstapel 1664. Överlöjtnant vid amiralitetet i Sverige 1673-12-17. Kapten därst. 1675-06-17. Adlad 1676-04-19 (introd. 1678 under nr 902). Kommendör vid amiralitetet 1677-04-24. Chef för konungens jakter 1675–1680. Död 1689-06-23 i Karlskrona och begraven med stor stat och på konungens egen bekostnad, vilken steg till 3,000 daler smt, i amiralitetskyrkan därst., varest ock hans vapen uppsattes'. Gift 1:o 1676-11-14 med Christina Pedersdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1660-12-28 i Norrköping med amirallöjtnanten Måns Assarsson, adlad Mannerfelt, född 1619, död 1674), född 1642-07-31 i Norrköping, död 1678-11-13 (13/12) i Stockholm, dotter av rådmannen och kyrkoföreståndaren i Norrköping Peder Jönsson den äldre och Anna Henriksdotter. Gift 2:o 1682-11-22 i Stockholm med Hedvig Beata Falkensten, som levde änka 1696, dotter av överkommissarien Lars Månsson, adlad Falkensten, och Anna Olofsdotter Broman.

Barn:

 • 1. Vilhelm, född 1677. Vice amiral. Död 1755. Se Tab. 2
 • 1. Sara, döpt 1678-11-06 i Stockholm, död där 1679-01-05.
 • 2. Anna Christina, döpt 1684-03-25 i Stockholm, Jakobs förs
 • 2. Hedvig, död helt ung.
 • 2. Carl Vilhelm, döpt 1686-01-31 i Stockholm. Student i Uppsala1 1700-06-01. Volontär vid fortifikationen 1704–1707. Underfyrverkare vid artilleriet 1707. Avsked s. å. 18/7. Fänrik vid Boijes tyska infanteribataljon s. å. 16/7. Löjtnant vid dalregementet 1710-01-19. Avsked för sjuklighet 1711-10-06. Stupade ogift vid Wismar 1712 och begraven 1713-03-16 i Göteborg.
 • 2. Hans, döpt 1687-11-05 i Stockholm. Student i Uppsala1 1700-06-01. Musketerare vid livgardet 1704-05-00. Korpral därst. s. å. i juni. Rustmästare 1705-06-00. Fänrik 1706-09-25. Löjtnant 1709-02-00. Kapten 1711-04-12. Generaladjutant 1716-06-17. Avsked 1720-12-17 med överstelöjtnants karaktär och överstes exspektans vid livgardet. Avgick från exspektansbeställningen 1732-05-19. Död ogift 1738 i Stockholm. Han var med vid Holovzin och Poltava och följde konungen till Bender. Skickades 1711 av konungen, jämte flera andra, till Jerusalem.

TAB 2

Vilhelm (son av Vilhelm Hansson, adlad Gyllenskepp, tab 1), född 1677-09-19 i Stockholm. Lärstyrman vid amiralitetet 1692-11-00. Arklimästare 1696-08-26. Konstapel 1697. Underlöjtnant 1700-04-26. Överlöjtnant 1703-06-15. Konfirm.fullm.2 1707-02-11. E. kapten 1709-09-13. Amiralitetskapten 1710-12-17. Konfirm.fullm.2 1712-12-22. Kommendör vid amiralitetet 1715-08-17. Schoutbynacht 1740-11-13. Uppfördes s. å. på riksrådsförslag. Befälhavare över Göteborgseskadern 1743-05-13. Vice amiral 1747-09-01. RSO 1749-01-13. Död 1755-02-09 i Karlskrona. 'Bidrog 1710-06-00 genom det att han kunde tala danska, till danska handelsfartygs uppbringande.'. Gift 1702-02-25 med Ottiliana Paulin, född 1686 på Pålsjö i Hälsingborgs landsförsaml., död där 1746 och begraven s. å. 26/3, dotter av häradshövdingen i Luggude och Bjäre härader i Skåne, borgmästaren Magnus Paulin och hans 1:a hustru Ottiliana Rasmusdotter Rafn samt brorsdotter till häradshövdingen Carl Paulin, adlad Lilliengrip, kusin till översten Paul Paulin, adlad Lillienstam, och kusins dotter till överkommissarien Gabriel Hilletan, adlad Hilletan.

Barn:

 • Vilhelm, född 1702-09-27. Löjtnant vid amiralitetet i Karlskrona. Tillika sjökapten i holländsk tjänst. Död ogift 1727 Curacao
 • Ottiliana, född 1703-12-18, död 1704-02-02 i Hälsingborg.
 • Christina, född 1706-03-20, död ogift 1771-09-24 i Karlskrona.
 • Petronella, född 1707-09-01, död 1785-04-29 i Karlskrona. Gift 1749-07-28 i Göteborg med kommendören Nils Gyllenschruf, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1769.
 • Magnus född 1708-08-01, död 1727 och bisatt s. å. 10/3 i Hälsingborgs kyrka
 • Carl, född 1711. Amiralitetspredikant död 1759. Se Tab. 3
 • Charlotta Catharina, född 1713-09-20, död ogift 1743-02-15 och begraven i Hälsingborgs kyrka s. å. 4/3.
 • Johan, född 1715. Löjtnant. Död 1798. Se Tab. 13
 • Peter, född tvilling 1715-09-01 i Hälsingborg. Kom till sjöss. Död 1734 i Amsterdam.
 • Adolf, född 1718. Överste. Död 1780. Se Tab. 14
 • Ulrik, född 1719. Överstelöjtnant. Död 1802. Se Tab. 18
 • Ottiliana, född tvilling 1722-04-11 i Karlskrona, död 1750-07-18. Gift 1745-09-02 Pålsjö med kommendörkaptenen Johan Lorentz Hammarhjelm, född 1718, död 1785.
 • Gustaf, född tvilling 1722-04-11 i Karlskrona, död 1737 och begraven s. å. 13/5 i Hälsingborg.
 • Vilhelmina Sofia, född 1725-09-10 Hälsingborg, död ogift 1751.
 • Hedvig Margareta, född 1727-12-11 i Hälsingborg, död 1754-04-16 i Göteborg. Gift 1747-12-22 i Göteborg med handlanden och kronouppbördskassören i nämnda stad Hans Busck i hans 1:a gifte (gift 2:o 1760 med Johanna Fredrika Juhl i hennes 1:a gifte, född 1743, död 1815)3, född 1720, död 1780 i Uddevalla.3

TAB 3

Carl (son av Vilhelm, tab 2), född 1711-09-27 i Båstad. Student i Lund 17284. Prästvigd4 1737-05-09. Magister därst. 1738. Adjunkt hos prosten Frodell i Fridlevstad 1739. Extra ordinarie amiralitetspredikant i Karlskrona 1742. Ord. 1743. Död 1759-02-20 i nämnda stad. Var 1743 med på sjötåget emot ryssarna. Gift 1739-09-04 med Anna Sofia Illström, född 1720, död 1770-08-22 i Karlskrona, dotter av ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Carl Illström.

Barn:

 • Vilhelm Magnus, född 1740. Teol. doktor. Död 1820. Se Tab. 4.
 • Carl Ulrik, född 1742-08-25 i Fridlevstads socken Blekinge län. Skeppsgosse 1749. Medelstyrman vid amiralitetet. Omkom vid fartygsförlisning 1765-12-05.
 • Johan Otto, född 1744-10-28 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet. Död under en sjöresa.
 • Ottiliana Sofia, född 1747-02-21 i Karlskrona, död 1759-07-23 och begraven i Fridlevstads socken.
 • Anna Christina, född 1749-06-15 i Karlskrona, död där 1776-05-30. Gift 1767-11-06 i nämnda stad med amiralitetskaplenen Peter Sjöhäst i hans 1:a gifte, född 1724, död 1786-06-29 Kabbatorp
 • Gustaf Adolf, född 1751-05-22 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetet. Död 1771-12-26.
 • Fredrik, född 1752-07-22. Lärstyrman 1774-12-09. Fänrik vid amiralitetet 1778-04-08. Död under en sjöresa.
 • Peter Salomon, född 1754. Kapten. Död 1789. Se Tab. 8
 • David Christoffer, född 1755-06-27 i Karlskrona. Fänrik vid amiralitetet 1779-04-23. Löjtnant därst. 1788-02-21. Död under en sjöresa.

TAB 4

Vilhelm Magnus (son av Carl, tab 3), född 1740-07-21 i Fridlevstads prästgård. Inskriven såsom skeppsgosse 1748. Student i Lund4 1753-03-15. Filosofie magister 1763. Extra ordinarie teol. lektor vid kadettskolan i Karlskrona 1764. Prästvigd4 s. å. 1/6. Extra ordinarie hovpredikant 1768. Kyrkoherde i Fridlevstads och Rödeby församl:s pastorat av Lunds stift 1770. Titulär prost 1771. Kontraktsprost i Östra härad 1774. Teol. doktor 1809-07-00 vid kröningen. Avsked från prostämbetet 18144. Död 1820-01-05 i Fridlevstads prästgård Blekinge län. Gift 1764-12-28 i Ronneby med Engel Sofia Sandin, född 1743-10-24, död 1823-02-19 i Fridlevstads socken, dotter av överstelöjtnanten Magnus Sundin och Johanna Maria Bossow samt syster till majoren Zakarias Sundin, adlad Segerheim, och amiralitetskammarrådet Johan David Sundin, adlad och adopt. Segerheim, båda nr 2127.

Barn:

 • Maria Sofia, född 1765-10-10, död 1837-05-28 i Vimmerby. Gift 1791-04-22 med kronolänsmannen i Virserum Lars Bersén.
 • Hedvig Ottiliana, född 1767-07-14 död 1854 i Karlskrona. Gift 1791-10-26 i Fridlevstads socken med kyrkoherden i Fridlevstads och Rödeby församl:s pastorat Johan Georg Heerman5, född 1761-04-04 i Karlshamn, död 1842-09-12.
 • Carl Magnus, född 1768. Major. Död 1832. Se Tab. 5
 • Petronella Christina, född 1770-10-09 i Fridlevstads prästgård, död 1822-09-13 i Ronneby. Gift 1791-10-26 i nämnda prästgård med kaptenen Olof Linnerhielm, född 1758, död 1826.
 • Vilhelmina, född 1772-05-12 i Fridlevstads prästgård, död 1851-10-25 Kåveryd. Gift 1:o 1798-04-09 i Fridlevstads prästgård6 med direktören Johan Nicolaus Kugelberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1762-08-12 i Stockholm med Anna Fredrika Kugelberg, född 1736-08-12 i Stockholm, död 1781-10-05 i Jönköping, dotter av handlanden Johan Kugelberg och hans 1:a fru Christina Lind)6, född 1734-11-26 i Jönköping, död där 1815-12-08. Gift 2:o 1817-09-19 på Spellinge i Västra Hargs socken, Östergötlands län med vice presidenten, friherre Carl Leijonhufvud, född 1773, död 1843.
 • Laurentia Margareta, född 1773-07-31 i Fridlevstads socken. Gift med prosten och kyrkoherden i Kristianopel Carl Ahlström7 från vilken hon 1806 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1789 i Gråmanstorps socken, Krist., med Helena Bergendorff född 1762, död 1799-06-25 i Åby. Gift 3:o 1813 med Sofia Lovisa Lundenberg, född 1778, död 1864)7, född 1757-09-19 i Glimminge socken, Malmöhus län, död 1830-01-13 i Kristianopel.7
 • Johan Vilhelm, född 1775-08-09 i Fridlevstads socken. Sergeant vid konungens eget varvade regemente 1793-02-20. Stabsfänrik därst. s. å. 7/6. Löjtnant 1797-01-01. Kapten på extra stat vid Jämtlands regemente 1800-12-18. 2. Major därst. 1802-04-16. 1. major 1808-02-15. Överstelöjtnant 1813-02-23. RSO 1814-11-08. Överstelöjtnant vid konungens eget varvade regemente 1815-07-18. Överste i armén 1819-06-24. Avsked 1829-04-04. Död 1840-02-22 i Karlskrona. Gift 1:o 1804-07-26 med Ulrika Rosenblad, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1846 med Carl Fredrik Bellander, i hans 1:a gifte, född 1815-03-22 i Strömstad, död 1871-03-03 på Reslöv), född 1783-10-20 i Lund, död 1860-09-12 på Reslöv i likanämnd socken, Malmöhus län, dotter av översten Johan Erik Rosenblad B. Och Johanna Lidbeck. Gift 2:o 1834-05-06 i Karlskrona med Carolina Gråbergh, född 1796-12-22 död 1847-02-08 i Karlskrona.
 • Lovisa, född 1776-12-05, död s. å. 24/12.
 • Anna Catharina, född 1778-04-26, död ogift 1827-05-19 Pålycke s socken.
 • Ulrika Eleonora, född 1780-05-26 i Fridlevstads socken, död 1866-05-17 i Karlskrona stadsförs Gift 1824-07-22 med lantmäteridirektören Magnus Justus Ek 5/1 hans 2:a gifte (gift 1:o 1800-10-07 Samseryd, med friherrinnan Hedvig Sofia Falkenberg af Trystorp, född 1775-09-18 Hultaby, död 1817-01-04 på Hulta i Alsheda socken, Jönk., dotter av hovjunkaren Johan Patrik Falkenberg af Trystorp, adopt. friherre Falkenberg af Trystorp, och Hedvig Ulrika Silfversparre), född 1764-07-09 Norrgården Karleby i Leksbergs socken, Skaraborgs län, död 1849-01-09 på Hulta.
 • David Salomon, född 1783-05-18 i Fridlevstads socken. Student i Lund 1795 9 jur. examen11 1800-05-19. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 22/10. Extra ordinarie notarie därst. 1802. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1805-03-16. Vice häradshövding. Notarie i nämnda hovrätt. Häradshövdings fullm. 1809-06-29. Assessor 1816-03-12. Hovrättsråd 1830-10-21. Död barnlös 1838-09-06 i Jönköping och begraven i Svenarums kyrka Jönköpings län. Gift 1818-08-28 Hook Änkehovrättsrådinnan Gyllenskepps hem utgjorde en medelpunkt för sällskapslivet i det dåtida Jönköping.14
 • Charlotta Cecilia, född 1785-10-19 i Fridlevstads socken, död 1858-01-23 i Karlskrona. Gift 1809-06-01 med politieborgmästaren i Karlskrona, tit. Kommerserådet, RVO, Johan Elers, född 1758-12-12 i nämnda stad, död där 1831-03-31 [As].

TAB 5

Carl Magnus (son av Vilhelm Magnus, tab 4), född 1768-09-01. Antagen i krigstjänst 1780-03-05. Fänrik vid Kronobergs regemente s. å. 20/12. Stabslöjtnant därst. 1792-11-23. Stabskapten 1796-10-26. 1. kapten8 1798-12-20. RSO 1805-03-01. Majors avsked 1810-05-08. Död 1832-05-29 på Lunden vid Karlskrona. 'Han bevistade kriget i Finland 1788–1790, var med på örlogsflottan vid Hogland, vid reträtten trän Högfors 1789 och vid Valkeala 1790, där han fick en muskötkula i högra armen.' Gift 1:o 1797-02-17 Sågsberg med sin systers styvdotter Gustava Kugelberg, född 1777-07-31 4/1 Jönköping, död 1814-02-03 i Växjö, dotter av direktören Johan Nicolaus Kugelberg och hans 1:a fru Anna Fredrika Kugelberg. Gift 2:o 1816-01-28 Skoghult med Christina Judit Sylvan i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1797 i Ystad med krigskommissarien Jonas Ludvig Davidsson, född 1770-10-10 i Hälsingborg, död 1814-08-14 vid Medevi hälsobrunn)7, född 1778-02-16, död 1854-12-14 på Värkö i Lösens socken, Blekinge län, dotter av handlanden Christian Sylvan och Else Langvagen.7

Barn:

 • 1. Sofia Fredrika, född 1798-01-21 på Hästhaga i Vislanda socken, Kronobergs län.
 • 1. Johan Vilhelm, född 1799. Handlande. Död 1838. Se Tab. 6.
 • 1. Carl Salomon, född 1800-04-12. Inskriven i Växjö skola 1812-04-26. Lantbrukare. Död 1873-02-16 i Östra Torsås socken, Kronobergs län. Gift 1848-02-10 med Eva Carolina Lönegren i hennes 2:a gifte (gift 1:o med vice befallningsmannen N. N. Sommansson, död 1844), född 1800, död 1870-03-24, dotter av k. sekreteraren Samuel Magnus Danielsson Lönegren och hans 1:a fru Sara Lovisa Johansdotter Lönegren.
 • 2. Emilie Sofie Julie Christine, född 1817-09-24 Hovgården, död 1903-01-02 på Värkö. Gift 1844-02-02 på nämnda egendom med löjtnanten, godsägaren Fredrik Baltsar Psilanderhielm, född 1806, död 1905.

TAB 6

Johan Vilhelm, (son av Carl Magnus, tab 5), född 1799-04-30 Hästhaga. Inskriven i Växjö skola 1811-03-28. Handlande i Ystad. Död där 1838-01-05. Gift 1831-12-21 i nämnda stad med Anna Beata Ahlström, född 1808-08-30 i Ystad Maria förs i Stockholm, död 1838-01-10 i Ystad, dotter av handlanden i nämnda stad Johan Ahlström och Petronella Johanna Malmsten.

Barn:

 • Vilhelm Ehrenfrid, född 1832. Löjtnant och stationsinspektor. Död 1879. Se Tab. 7.
 • Carl Johan Rudolf, född 1834-01-05, död 1836-07-12.

TAB 7

Vilhelm Ehrenfrid, (son av Johan Vilhelm, tab 6), född 1832-12-14 i Ystad. Student i Lund 1852-11-20. Sergeant vid kronprinsens husarregemente s. å. 25/11 officersexamen 1854-12-22. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente 1855-06-09. Löjtnant 1859-11-01. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1864-12-30. Extra ordinarie bokhållare vid statens järnvägstrafik 1865. Bokhållare 1866. Stationsinspektor vid Tenhults station s. å. Transp. till stationsinspektorsbefattningen vid Degerfors station 1872 och till Skövde station 1875-12-01. Död 1879-05-24 I Skövde. Gift 1867-03-20 i Ystad med Selma Gustava Collin, född 1840-09-28 Karlsnäs, död 1915-01-16 i Lund ]], dotter av handlanden och egendomsägaren Gustaf Fredrik Collin och Maria Margareta Gosselman.

Barn:

 • Uno Vilhelm, född 1868-08-30 i Tenhult i Rogberga socken Jönköpings län. Elev på apoteket Svanen i Kristianstad 1885-09-19. Farm. stud. examen 1889-01-21. Föreståndare för medikamentförsäljningen vid Porla hälsobrunn somrarna 1892 och 1893. Provisors- samt apotekarexamen 1894-01-22. Tjänstg. å apoteket i Karlshamn 1894-04-01–1902-11-15 och å apoteket Kronan i Borås 1902-11-16–1917-09-30. Erhöll privilegium å apoteket i Skene 1917-06-17, i Arvika 1926. död 1942-12-12 i Arvika (stads förs db 72) och utslocknande med honom denna adliga ätt på svärdsidan i Sverige.
 • Anna Maria, född 1871-05-23 i Tenhult. Genomgick Eklunds handelsinstitut i Lund 1889. Bokhållare i Sydsvenska kreditabol:s avdelningskontor i nämnda stad 1896–1922 och i aktiebolag Sydsvenska banken 1922.
 • Gerda Sofia, född 1873-10-28 Degerfors. Avdelningschef vid systembolaget i Lund. död 1944-10-10 i Lund (Domk:förs db nr 75)

TAB 8

Peter Salomon, (son av Carl, tab 3), född 1754-05-11 i Karlskrona. Löjtnant vid amiralitetet 1776-03-06. Kapten därst. RSO 1781-04-28. Död 1789-08-04 under fångenskap i staden Misjehovsk i Ryssland. Gift 1:o 1774-01-11 i Karlskrona med Dorotea Beata Améen, från vilken han blev skild, född 1751-10-00. Död 1835-04-15 i Karlskrona, dotter av överstelöjtnanten Carl Ulrik Améen och Anna Beata Falcks. Gift 2:o 1779-11-30 i Kristianopel med Christina Charlotta Troberg, född 1757, död 1837-01-03 i Karlskrona, dotter av bergsfogden Henrik Troberg och Hedvig Sofia Bromme.

Barn:

 • 1. Beata Johanna, född 1774-03-22 i Karlskrona, liksom syskonen, död ogift 1828-02-20 i nämnda stad.
 • 1. Carl Vilhelm, född 1775-04-18, död s. å. 26/7.
 • 2. Maria Sofia, född 1780-09-07, död 1837-12-18 i Karlskrona. Gift 1797-04-26 med fältevisoren och kontrollören Lars Jakob Törnebohm, född 1768 i Sölvesborg. Död 1840.
 • 2. Ottilia (na) Christina, född 1782-01-25, död 1852-06-06 i Karlskrona. Gift med fältkamreraren Vilhelm Anders Cimmerdahl, född 1780-08-20 i Ronneby5, död 1809-01-14 i Karlstad.5
 • 2. Vilhelm Gustaf, född 1784. Underlöjtnant. Död 1836. Se Tab. 9.
 • 2. Johan Henrik, född 1787. Löjtnant. Död 1866. Se Tab. 11.

TAB 9

Vilhelm Gustaf (son av Peter Salomon, tab 8), född 1784-04-21 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1801-02-15. Medelstyrman 1805-10-29. Konstit. underlöjtnant 1808. Konfirm.fullm. 1809-04-19. Premiärlöjtnant vid flottan. Kommendant på Karlshamns kastell. RSO 1836-07-04. Död s. å. 29/9 i Karlshamn. Gift 1812-02-15 i Gudmundtorps socken med Johanna Margareta Bergman, född 1792-05-18 vid Skarhult i likanämnd socken, Malmöhus län, död 1869-02-08 i Karlskrona.

Barn:

 • Carolina Gustava, född 1815-06-28 i Karlskrona, liksom syskonen, död ogift 1848-10-14 i nämnda stad.
 • Claes Vilhelm, född 1817-12-02, död s. å. 10/12 i Karlskrona.
 • Hedvig Charlotta, född 1823-12-20, död ogift 1906-12-24 Karlskrona.
 • Frans Vilhelm, född 1829-09-12 sekundlöjtnant vid flottan. Död ogift 1854-09-01 i Karlskrona.
 • Fredrika Sofia, född 1832-04-24, död 1909-09-13 i Karlskrona. Gift där 1853-03-15 med kammarförvanten vid flottans station i nämnda stad, RVO, Rudolf Oskar Söderström, född 1824-12-26 i Karlskrona, död där 1899-11-05.

TAB 10

Carl Adolf (son av Peter Salomon, tab 8), född 1786-04-10 i Karlskrona. Löjtnant vid amiralitetet. Död före 1812-11-03. Gift 1808-06-14 i Karlskrona med Beata Ulrika Hallén i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1821-11-23 i nämnda stad med boktryckaren Petter Erik Flygare, född 1795-11-27, död 1837-03-11), född 1781, död 1856-06-14 i Karlskrona.

Barn:

 • Carl Vilhelm August, född 1808-08-03 i Karlskrona, död där 1812-11-03.

TAB 11

Johan Henrik (son av Peter Salomon, tab 8), född 1787-12-05 i Karlskrona. Sjöartilleriexamen vid flottan i Karlskrona 1804-04-13. Arklimästare därst. 1806-10-31. Underlöjtnant vid Jämtlands infanteriregemente 1810-05-22. Transp. till Upplands regemente 1811-08-10. Officersexamen s. å. 14/8. Avsked med tillstånd att såsom fänrik kvarstå i armén8 1812-12-15. Styrmansexamen i Karlskrona8 1819-04-02. Löjtnant i armén. Död 1866-03-16 i Stockholm. Gift 1825-06-21 med Christina Maria Nystedt, född 1789-12-05 i Vadstena, död 1845-09-02 i Stockholm, dotter av veterinären Edvard Nystedt.

Barn:

 • Johan Jakob, född 1826-03-20 i Stockholm. Arlillerist vid Svea artilleriregemente. Avsked. Död 1874-08-18 i nämnda stad.
 • Syster Maria Sofia, född 1827-11-13 död s. d.
 • Bror Carl Henrik, född 1828-11-11 död 1836-10-23.
 • Alfred Teodor, född 1831. Uppbördsskrivare. Död 1903. Se Tab. 12.
 • Justus Edvard, född 1838-07-23, död s. å. 12/12.

TAB 12

Alfred Teodor (son av Johan Henrik, tab 11), född 1831-04-13 i Stockholm. Sergeant vid Värmlands fältjägarreg:s musikkår 1861. Avsked 1864. Skrivare vid uppbördsverket i Stockholm 1868. Död 1903-11-13 i nämnda stad. Gift där 1:o 1863-11-29 m, Catharina'' Lindberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med skomakaregesällen Mattias Jæderin, död 1853), född 1808-03-06 i Uppsala, död 1874-07-06 i Stockholm, dotter av rustmästaren Anders Gustaf Lindberg. Gift 2:o 1877-10-20 i Stockholm med Vendla Christina Hederstedt, född 1845-06-01 i Klintehamn, död 1916-02-23 i Norrköping, S:t Olai förs. Dotter av handlanden Claes Niklas Reinhold Hederstedt och Anna Sofia Cedergren.

Barn:

 • 2. Anna Teodora, född 1878-03-10 i Stockholm. Gift i Stockholm 1903-10-24 med disponenten vid aktiebolag Måhlén & Bergman i Linköping ingenjören Carl Edvard Efraim Måhlén, född 1873-11-26 i Ockelbo.
 • 2. Tyra Maria, född 1881-06-07 i Stockholm. Gift där 1900-06-07 med hovkapellmästaren, RVO, LMA, m. m. Carl Vilhelm Albert Rikard Henneberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1879 med Fanny Louise Behrens, från vilken han blev skild, född 1859-12-25, dotter av operasångaren Conrad Behrens och Fanny Rubach), född 1853-08-05 i Berlin, död 1925-10-19 i Malmö, Caroli förs. Med henne utgick den adliga ätt N:o 902.

TAB 13

Johan, (son av Vilhelm, tab 2), född tvilling 1715-09-01 i Hälsingborg. Underlöjtnant vid artilleriet i Landskrona. Genom byte transp. till artilleriet i Stockholm8 1747-05-07. Avsked s. å. 27/5. Löjtnant. Död 1798-10-19 på Källhult i Håksviks socken, Älvsborgs län. Gift 1737-07-13 med sin faders halvsysters dotter Maria Johanna Kuylenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1734-08-11 med aktuarien Nils Alexander Riddersvärd, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1736), född 1704, död 1787-06-12 på Källhult, dotter av amiralitetskaptenen Johan Kuyl, adlad Kuylenstierna, och Maria Mannerfelt.

Barn:

 • Maria, född 1737-07-31 på Källhult, död 1819-03-30 Yaberg. Gift 1777-09-04 på Källhult med löjtnanten Johan Gabriel Cederschiöld, född 1740, död 1818.
 • Johanna, född 1741-04-02 på Källhult, död13 1771-10-11 och begraven13 s. å. 5/11 i Långaryds socken, Jönköpings län. Gift 1768-11-09 med hovauditören Carl Gustaf Wast.
 • Johan, född 1743-03-24 på Källhult. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1758. Korpral därst. 1761. Livdrabant 1763-06-27. Löjtnant i armén 1767-03-24. Avsked från livdrabantkåren 1775-02-15. Död ogift 1808-10-11 på Källhult.
 • Peter, född 1747-10-09 på Källhult. Kadett 1763-12-28. Kadett på svenska ostindiska skeppet Stockholms slott 1764-02-00. Arklimästare vid sjöartilleriet 1765-12-14. Konstapel på kofferdiskeppet Carl Peter Ulrik 1766-04-30. Styrman på skeppet general von Kaulbars s. å. 15/4. Konstapel vid amiralitetet i Karlskrona s. å. 12/7. Löjtnant därst. 1771-12-18. Kallas vid sin död kapten. Död ogift 1789-05-01 i Karlskrona.

TAB 14

Adolf, (son av Vilhelm, tab 2), född 1717-05-06 se biogr. i Karlskrona. Kom i tjänst 1728. Lärstyrman vid amiralitetet 1738-04-29. Medelstyrman därst. 1740-07-15. Löjtnant 1743-03-18. Kaptenlöjtnant 1752-12-11. Kapten 1763-08-02. Kommendörkapten (överstelöjtnant) 1771-06-05. Överste. RSO 1772-05-28. Död 1780-12-01 i Karlskrona. Gift där 1:o 1744-02-06 med Brita Christina Haijok, född 1722-12-15 i Karlskrona, död 1757-04-17, dotter av amiralitetslöjtnanten Alexander Haijok och Margareta Braunersköld. Gift 2:o 1759-10-30 på Grönskog i Fliseryds socken, Kalmar län med Christina Eleonora Ekenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1746-03-14 på Grönskog med [friherre] Henning Adolf Ehrenstrahl, född 1714, död 1754), född 1727-02-15 i Kalmar, död 1781-06-02 i Karlskrona, dotter av kaptenen Erik Johan Ekenberg, och Scholastica Sofia Rothlieb.

Barn:

 • 1. Ottiliana, född 1744-11-26 i Karlskrona, liksom alla syskonen utom den yngste, död 1817-10-21 på komministerbostället Svanshult i Älghults socken, Kronobergs län. Gift 1795-02-16 på Bankeberg i Fliseryds socken, Kalmar län med kapellanen i Älghults församl. av Växjö stift Carl Jakob Laurén, född 1735-09-17 i Dödesjö socken, Kronobergs län. Se biografica, död 1827-05-05.
 • 1. Vilhelm,, född 1746-05-24 . Anlagen vid ett värvat volontärkompani i Karlskrona 1750-06-19. Reste sedan till sjöss såsom styrman och stannade en tid i England. Var efter hemkomsten en tid värdshushållare i Södertälje. Se biografica. Död 1807-07-21 vid Vällinge i Salems socken (Stn.). Gift 1:o i England med Ulrika N. N., död 1792-07-03 i Södertälje. Gift 2:o 1793-10-13 i nämnda stad med Fredrika Benedikta Alardi i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1785-05-24 med löjtnanten Axel Fredrik Starenflycht, från vilken hon 1789 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1759, död 1810), född 1761-11-15, dotter av handlanden i Stockholm Joakim Gottfrid Alardi och friherrinnan Margareta Augusta Burguer von Ritterstein. Se Tab 14A.
 • 1. Ottiliana Christina, född 1747, död ogift 1821-07-30 i Högsrums prästgård å Öland.
 • 1. Alexander, född 1748-07-31, död 1753-03-27.
 • 1. Margareta, född 1750-06-01, död s. å. 8/6.
 • 1. Christina, född 1753-03-11. Död ogift 1821-07-30 i Högsrums prästgård.
 • 1. Margareta, född 1754-05-28, död ogift 1808-08-19 Knapegården
 • 1. Vilhelmina Sofia, född 1756-07-11, död 1758-06-06.
 • 2. Ulrik, död ung.
 • 2. Adolf Christian, född 1762. Löjtnant. Död 1808. Se Tab. 15.
 • 2. Carl Fredrik, född 1764-12-13 på Grönskog, död 1779-01-16 i Karlskrona.

TAB 15

Adolf Christian, (son av Adolf, tab 14), född 1762-08-05 Grönskog. Fänrik vid amiralitetet. Avsked. Löjtnants titel 1796-02-15. Död 1808-11-20 Hovgården. Gift 1786-04-07 Ribbingsnäs med sin kusins dotter Fredrika Sofia Lysell, död 1823-01-06, dotter av kaptenen Gudmund Lysell och (friherrinnan) Margareta Sofia Ehrenstrahl.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1787-02-24 på Hovgården i Älghults socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1861-02-02 i Kristvalla prästgård, Kalmar län.
 • Adolf Gudmund, född 1788-12-28 på Hovgården. Inskriven i Växjö skola 1804-03-10. Student i Uppsala1 8069. Teol. examen 1807 och hovrättsexamen1 8099. Auskultant i Göta hovrätt 18109. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium12 1814-11-17. Kammarskrivare därst.12. 1816-11-22. T f notarie12 1829-08-19. Notarie 1834-10-14. Registrator och aktuarie 1846 12. RVO 1854-12-18. Avsked 1857 12. Död 1869-10-30 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Gift där 1847-04-29 med Augusta Charlotta Brundin, född 1817-06-15, död 1911-01-17 i Stockholm. Änkefru Gyllenskepp ägde huset nr 56 Norrlandsgatan i Stockholm.
 • Christian Fredrik, född 1791. Fänrik. Död 1834. Se Tab. 16.
 • Otto Filip Vilhelm, född 1794. Kapten. Död 1873. Se Tab. 17.
 • Carl Viktor, född 1797-08-22 och död s. å. 22/11 på Hovgården.
 • Ottiliana Fredrika, född 1798-11-11 på Hovgården. Stiftsjungfru. Död 1827-12-24. Gift 1815-07-21 med prosten och kyrkoherden i Ålems pastorat av Kalmar stift hovpredikanten, filosofie doktor, teol. kandidat Lars Bersén i hans 1:a gifte (gift 2:o 1837-04-27 med Anna Christina Runkrantz i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1812-10-22 med prosten och kyrkoherden i Torsås pastorat av Kalmar stift Mattias Jacobsson, född 1774-03-19 i Ryssby socken, Kalm., död 1836-03-07 i Torsås prästgård], född 1793-09-02 i Alböke prästgård på Öland, död 1849-01-30 i Ålems prästgård, dotter av kyrkoherden i Vissefjärda pastorat av nämnda stift, kontraktsprosten Paul Runkrantz och Lona Petronella Hjorth), född 1771-05-01 i Högsrums prästgård på Öland, död 1849-09-24 i Ålems prästgård [10].
 • Vendela Charlotta, född 1800-02-21 på Hovgården, död 1875-01-06 i Växjö. Gift 1834-02-02 i Öjaby kyrka, Kronobergs län med sergeanten Carl Peter Bråkenhielm, född 1799, död 1847.
 • Gustaf Viktor, född 1801-06-17 i Kalmar. Inskriven i Växjö skola 1810-09-04. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1816-07-13. Artilleriunderofficersexamen8 1817-03-12. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1819-04-14. Fänrik därst. s. å. 12/10 fänrik vid Gotlands nationalbeväring8 1821-12-18 löjtnant därst. 1822-04-03. Avsked såsom löjtnant i armén 1825-06-28. Död.
 • Emilie Aurore, född 1804-05-13 på Hovgården, död 1878-07-10 i Karlshamn. Gift 1833 med förvaltaren Erik Gustaf Stadenberg, född 1812-03-31, död 1874-01-22 i Karlshamn.

TAB 16

Christian Fredrik (son av Adolf Christian, tab 15), född 1791-09-10 Hovgården. Inskriven i Växjö skola 1804-03-10. Fänrik först vid Kronobergs lantvärn, sedan i armén 1811-12-03 död 1834-12-01 i Stockholm. Gift där 1826-04-03 med Anna Öberg, född 1796, död 1865-05-13 Drottninghuset

Barn:

 • Fredrika Cecilia, född 1823, död 1828-04-14.
 • Constantina Bernhardina, född 1825, död 1826-12-31.
 • Emilia Constantia, född 1827-07-00, död s. å. 10/9.

TAB 17

Otto Filip Vilhelm, (son av Adolf Christian, tab 15), född 1794-08-07 Hovgården. Inskriven i Växjö skola 1804-03-10. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1812-02-20. Underofficerskadett därst. s. å. 18/6. Underlöjtnant 1813-02-23. Löjtnant 1823-03-04. Kapten 1832-04-07. RSO 1839-01-26. CXIVJoh:s medalj 1855. Tygmästare i Landskrona. Major i armén 1862-07-09. Avsked ur krigstjänsten s. å. 22/7. Död 1873-02-01 i Stockholm. Gift 1823-10-22 med Fredrika Ulrika von Friedrichs, född 1797-07-04 i Stralsund, död 1878-03-30 i Landskrona, dotter av en major von Friedrichs.

Barn:

 • Lovisa Fredrika, född 1824-10-24. Stiftsjungfru. Död 1891-07-26. I Landskrona. Gift 1858-10-15 med bankdirektören Carl Samuel Unérus, född 1815-04-22 i Visby.

TAB 18

Ulrik (son av Vilhelm, tab 2), född 1719-08-27 i Karlskrona. Volontär vid Adlerfelts regemente 1737-03-27. Rustmästare därst. 1739-03-01. Avsked därifrån s. å. 1/8. Rustmästare vid Bousquets regemente 1739-08-01. Furir därst. 1740-05-21. Förare 1741-09-30. Sergeant 1742-02-15. Fänrik vid Nylands regemente s. å. 24/7 konfirm.fullm. s. å. 19/8. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745. Stabslöjtnant vid livdragonregementet i Finland 1751-08-31. Löjtnant därst. 1752-11-05. Kapten 1762-06-23. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant. Avsked 1777-02-19. Död 1802-04-04 Mondola Gift 1748-04-12 med Ulrika Christina Ehrenhielm, född 1724-10-07 i Stockholm, död 1776-04-29 på bostället Vehaks i Töfsala socken i Åbo län, dotter av assessorn Erik Ehrenhielm, och Anna Christina Schönberg.

Barn:

 • Christina Ottiliana, född 1750-02-26 i Stockholm. Död där 1752-02-23.
 • Ulrik, född 1751-02-05 i Stockholm, död där s. å. 14/3.
 • Adolf Fredrik, född 1752-10-05 på Tervaportti boställe i Vittis socken, död s. å. 30/10.
 • Carl Axel, född 1754-04-18 på Tupila boställe i Masku socken i Finland, död ogift 1777-06-21 på Vehaks.
 • Gustaf Jean, född 1755-08-10 på Tupila. Död s. å. 26/8.
 • Ulrika Johanna, född 1756-12-22 på Tupila, död ogift 1794-10-19 på Mondola.
 • Erik Ulrik, född 1758-03-17 på Tupila, död s. å. 26/7.
 • Anna Christina, född 1760-08-21 på Tupila, levde ännu 1808.
 • Maria Charlotta, född 1762-06-15 på Tupila, död s. å. 28/7.
 • Ulrik, född 1764-04-03 på Germundsvedja boställe i Kimito socken, död s. å. 25/5.

TAB 19

Vilhelm (son av Ulrik, tab 18), född 1748-12-20 i Stockholm. Antagen i krigstjänst 1760. Korpral vid livdragonregementet 1766-09-15. Sergeant vid arméns flottas sjöartilleribataljon 1770-03-15. Kornett vid livdragonregementet 1776-03-20. Löjtnant därst. 1784-04-29. Kapten 1789-09-14. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente s. å. RSO 1799-11-16. Major i armén 1802-06-28. Avsked s. å. 16/12 död 1807-06-04 Mendola Gift 1773-11-00 Timböle

Barn:

 • Brita Ulrika född 1778-11-11 i Sagu socken, död 1849-06-01 i Åbo. Gift med majoren Carl Joakim Fock B, i hans 2:a gifte, född 1757, död 1820.
 • Charlotta, född 1787-04-26, död ogift 1815-04-07.

Utan känt samband:

 • 1) Gustaf Adolf Gyllenskepp, född 1785-03-21 i Helsingborg. Son till tab 14, Vilhelm.
 • 2) Christian Fredrik Gyllenskepp, född 1851-08-10. Styrman. Gift 1892-02-21 i Stockholm med Lovisa Amanda Nordin, född 1867-06-13, död 1901-05-12 Stockholm.
 • 3) Fröken Sofia Gyllenskepp, född 1791. Död 1831-08-29 i Stockholm Katarina förs i Stockholm, 50 år gammal. Dotter till tab 14 Vilhelm.
 • 4) Fröken Matilda Vilhelmina Gyllenskepp, död 1849-10-03 i Stockholm Maria förs i Stockholm 33 är 7 mån. Och 29 dagar gammal.
 • 5) Lovisa Olympia Gyllenskepp, född 1825-07-09, död 1899-07-19 i Östraby socken. Gift med smeden Peter Johan Lagerqvist
 • 6) Brita Catharina Gyllenskepp, född 1868-07-07. Gift 1890-01-08 i Häggenås socken, Jämtlands län med bonden Per Jönsson, född 1857-08-03.
 • 7) Fru kaptenskan Ulrika Gyllenskepp, född Lång, död 1792-07-03 i Södertälje [13].

TAB 14. A

Vilhelm,, (EÄ, född 1746-05-24 i Karlskrona. Anlagen vid ett värvat volontärkompani i Karlskrona 1750-06-19. Reste sedan till sjöss såsom styrman och stannade en tid i England. Var efter hemkomsten en tid värdshushållare i Södertälje. Se biografica. Död 1807-07-21 vid Vällinge i Botkyrka f. (Stn.). Gift 1:o i England med Ulrika Lång i hennes 2:a gifte, född 1744?, död 1792-07-03 i Södertälje, Sf. 48-årig. Gift 2:o 1793-10-13 i nämnda stad med Fredrika Benedikta Alardi i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1785-05-24–1789 med löjtnanten Axel Fredrik Starenflycht, från vilken hon 1789 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1759, död 1810), född 1761-11-15 trol i Sthlm, dotter av handlanden i Stockholm Joakim Gottfrid Alardi och friherrinnan Margareta Augusta Burguer von Ritterstein.

Barn:

 • Sophia, född ca 1781, död 1831-08-29 i Katarina förs Sthlm. 50 år. Ogift.
 • Gustav Adolph, född 1785-03-21 i Helsingborgs Sf. Se Tab. 20
 • Charlotta, född 1787-04-26 i Karlskrona. Flyttade 1808 från Vellinge, Botkyrka, till Stockholm, enl husf. l.

TAB 20

Gustav Adolph, född 1785-03-21 i Helsingborgs stadsförs. Utflyttade till England. Död 1840-11-04 i St James, Clerkenwell, Middlesex. Gift med Mary.

Barn:

 • Joseph Shepperd, döpt 1810-12-07 i St Mary-St Marylebone rd, London.
 • Gustavus Adolfus, född 1813, död 1841-03-20 i Lambeth, Surrey. Se Tab. 21.
 • Frances Mary, döpt 1814-06-15 i St Mary-St Marylebone rd, London.
 • Emma, döpt 1817-11-26 i St Mary-St Marylebone rd, London.
 • Ellen, döpt 1823-05-17 i Saint John The Baptist, Croydon, Surrey.
 • Mary, döpt 1825-05-04 i Saint John The Baptist, Croydon, Surrey.

TAB 21

Gustavus Adolfus, född ca 1813, död 1841-03-20 i Lambeth, Kennington, Surrey. Gift med Eliza Mary Green, född ca 1810, död 1863-12-18 i Kensington, Middlesex.

Barn:

 • Gustavus Adolphus, döpt 1836-09-25 i Christ Chruch, Southwark, London. Se Tab. 22.
 • Julia Emma, född 1840-07-23 i Lambeth, Surrey. Död 1840-11-13 i Lambeth, Surrey.

TAB 22

Gustavus Adolphus, döpt 1836-09-25 i Christ Chruch, Southwark, London. död 1867-03-30 i Crayden, Surrey. Gift 1857-08-20 i Islington, Middlesex ]] med Sarah Ann Warren, född ca 1820, död 1912-08-14 i West Ham, Essex. Dotter till James Warren.

Barn:

 • Gustavus Adolphus, född 1858-06-24 i Islington, Middlesex. Gift 1881-01-22 i Camgerwell, Surrey ]] med Florence Fanny Young, född ca 1856. Dotter av George Young.
 • Ada Eliza, född 1860-08-25 i Islington, Middlesex.

TAB 23

Gustavus Adolphus (son av Gustavus Adolhpus tab22 Ö5), född 1858-06-24 i Islington, Middlesex. Handelsresande. Död 1909-04-25 i West Ham Essex. Gift 1:o 1881-01-22 i Camberwell, Surrey ]] med Florence Fanny Young, född ca 1856, död 1898-06-01 i West Ham, Essex ]], dotter till George Young. Gift 2:o 1899-09-10 i Essex ]] med Emily Sailsbury i hennes 2:a gifte, född ca 1861, död. Dotter till Henry Salisbury

Barn:

 • 1. Gustavus Adolphus, född 1881-10-25 i Lambeth London England. Se Tab. 23. A.
 • 1. Francis George, född 1884-11-07 i West Ham Essex, England. Se Tab. 23. B.
 • 1. George Frederick, född 1889-03-12 i Kingston Surrey, England. Se Tab. 23. C.
 • 1. Robert William, född 1891-06-09 Wandsworth England. Se Tab. 23. D
 • 1. William Thomas, född 1893-02-16 i Luton England. Se Tab. 23. E.
 • 1. Kirwan Henry, född 1896. Gift 1919-10-18 i Bromley, Kent med Sarah Hannah Flint (i hennes 2:a gifte, gift Parker 1:a gången), född 1884 ?. Dotter till Walter Flint och hans hustru ?
 • 2. Johan Ernst, född 1901-09-00 i West Ham, Essex, död 1902-06-00?
 • 2. Emily, född 1901-09-13 i West Ham, Essex.

TAB 23. A

Gustavus Adolphus (son av Gustavus Adolphus tab 23 Ö5), född 1881-10-25 i Lambeth London England. Första klass sjöman. Död 1917-03-01 H.M.S. Pheasant, North Atlantic (se cert. of death biografica). Gift 1907-12-23 i Lambeth London, med Eliza Agnes Grainger, född 1873-11-24 i Twekesbury, Gloucester, dotter till James Grainger och hans hustru Kate f. NN

Barn:

 • Edward Gustavus Adolphus, född 1909-12-24 i Devonport, Devonshire.
 • Florence Agnes, född 1913-03-27 i Devonport, Devonshire. Sjuksköterska
 • Kirwan James Tremonde, född 1914-09-09 i Kingsbridge, Devonshire.

TAB 23. B

Francis George (son av Gustavus Adolphus tab 23, Ö5), född 1884-11-07 West Ham, Essex, England. Hotellägare. Död 1931-07-21 i Brentwood, Essex. Gift 1908-12-16 i Middlesex ]] med Alice Smith, född 1879-10-02 i Fraserburgh, Scotland, dotter till Charles Smith och hans hustru Mary f. Gale.

Barn:

 • Gustavus George Francis, född 1909-03-27 sergeant i Royal Electrical and Mechanical Engineers. StbEmpM, 5StbKrM. Se Tab. 23. B:I.
 • Emily Rosalinda Mary Florence, född 1910-10-07 i West Ham Essex.
 • Robert Leonel Alexander, född 1912-09-08 i Uxbridge, England. Lantbrukare. Död 1936-11-05 i Tesdale, Saskatchewan, Canada.
 • Queenie Ethel Louise Lilian, född 1914-06-20 i Woodford, Essex. Gift 1941-05-10 i Leytonstone, Essex med Leslie Charles William Shambrook, född 1916-04-27 i Westham. Direktör. Son av Leslie Frank Shambrook och hans hustru Katherine Clara f. Pegler.

TAB 23. C

George Frederick (son av Gustavus Adolhpus tab 23, Ö5), född 1889-03-12 Kingston, Surrey, England. Steward. Gift 1:o 1912-09-21 i St. Andrws Church Bethnal Green, London med Louisa Elizabeth Pretty från vilken han blev skild, född 1888-07-10 1 i Bethnal Green, London. Dotter till William Walter Pretty och hans hustru Elizabeth Frances Hassell

Barn:

 • 1. Stanley George William, född 1915-04-21 i Bethnal Green, London Byggnadskontrollant, 2StbkrM. Gift 1:o 1939-01-14 i Southend-on Sea med Eileen Leftwich från vilken han blev skild. Född 1916-12-30 i Hornsey, London. Dotter till Joseph Leftwich och hans hustru Florence f. NN.
 • 2. William George, född 1918-11-17.

TAB 23. D

Robert William (son av Gustavus Adolphus tab 23 Ö5), född 1891-06-09 i Battersea, London. Mekaniker vid Royal Navy, 4StbKrM. Gift 1914-10-20 i Stoke Dameral Plymouth med Ethel Hannah Scandrett, född 1893-10-09 i Plymouth

Barn:

 • Robert Francis, född 1916-10-08 i Plymouth.
 • Joan Florence född 1918-06-24 i Plymouth. Gift skild med. Vaas.
 • William John, född 1920-01-01 i Plymouth, död 1944-09-17 i Arnhem (aldrig återfunnen)
 • Leslie Arthur, född 1920-12-24 i Plymouth.

TAB 23. E

William Thomas (son av Gustavus Adolphus tab 23 Ö5), född 1893-02-16 Luton, England. Skräddare. Gift 1917-03-29 i Leyton London med Elsie Honey Plimmer, född 1?83-07-10 i Oswestry, Shropshire. Dotter till Edward Plimmer och hans husrtu Elizabeth f. Honey.

Barn:

 • Joan Esmé, född 1920-05-06 i Leyton, London.

Källor

1Um. 2Lk. 3Öä. 4Hm. 5Sbn. 6Lns. 7Ssn. 8KrAB. 9Vsn. 10Clerus Calmariensis. 11Åt (P). 12KrAK. 13Medd. av förste aktuarien O. Edelstam. 14Thecla Wrangel, Från forna tider (1927), s. 124 o. följ.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: