:

Af Cristiernin nr 2147

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Cristiernin nr 2147 †

Adlad 1783-07-22, introducerad 1788. Utdöd 1881-12-09.

TAB 1

Harald Christiernin, adlad af Cristiemin (son av Harald Christiernin, se adliga ätten von Christiersson nr 1725, Tab. 2), född 1751-12-24 i Hille socken, Gävleborgs län. Kajutvakt på ett svenskt handelsfartyg 1767. Lärstyrman vid amiralitetet 1769-07-25. Arklimästare vid amiralitetet 1770-10-31. Sjöofficersexamen 1771-12-14 och 1771-12-16.. Löjtnant vid amiralitetet 1773-10-27. Kapten och varvslöjtnant vid galärflottan 1776-03-27. Major och varvskaptenlöjtnant 1776-12-18. RSO 1780-11-27. Adlad 1783-07-22, (introducerad 1788 under nr 2147). Överstelöjtnant 1785-10-04. Överste 1788-07-21. Konteramiral, chef för sjömilitiedepartementet och kommendant i Karlskrona 1795. Död i Karlskrona 1799-05-01. 'Han var en utmärkt skicklig och käck sjöman. Tjänade i yngre år på engelska flottan i kriget mellan England och Amerika, därunder han gjorde viktiga anteckningar om de engelska skeppens dimensioner och tackling mm samt signaler och instruktioner, vilka anteckningar han vid återkomsten till fäderneslandet lämnade till amiralitetskollegium. Blev 1780 av konungen anförtrodd att med örlogsfregatten Svarta Örnen konvojera de i Öresund liggande svenska handelsskeppen, då, på utresan genom kanalen, ett av dessa blev taget av tvenne engelska örlogsmän, dem han tvang att återlämna detsamma. Var slutligen med i sjöslaget vid Hogland, där han, enligt stor-amiralen hertig Carls eget skriftliga intygande, genom en skicklig manöver bemästrade sig ryska örlogsskeppet Vladislav om 74 kanoner'. Gift 1784-08-16 i Uddevalla med Christina Koch, född 1764-08-16, död 1829-03-07 på Kristinedal vid Uddevalla, dotter av grosshandlaren i Uddevalla, kommerserådet Mikael Koch, av samma släkt som adliga ätten von Koch, och hans 2:a fru Christina Bruun.

Barn:

  • Mikael, född 1785. Kammarherre. Död 1862. Se Tab. 2

TAB 2

Mikael (son av Harald Christiernin, adlad av Cristiernin, Tab. 1), född 1785-03-16, i Uddevalla. Student i Uppsala 1798. Tjänstgörande 1803–1806 vid svenska agentsämbetena i Cadix, Barcelona och Alicante. Agentssekreterare på Alicante 1806-01-02. Återkom därifrån 1806. Kammarjunkare. Kammarherre 1830-06-02. RNO 1854-12-18. Död 1862-01-31 i Uddevalla. Gift i Uddevalla 1812-04-22 med Johanna (Joanna) Cornelia Hegardt, född 1787-01-05 i Uddevalla, död i Uddevalla 1875-09-27, dotter av handlanden i Uddevalla Josias Hegardt och hans 2:a fru Anna Elisabet Bratt, samt syster till kanslirådet Christian Bernhard Hegardt, adlad Hegardt.

Barn:

  • Harald Josias, född 1813-02-08 i Uddevalla. Sergeant 1826-12-24. Fänrik vid Bohusläns regemente 1829-12-19. Död 1830-12-20 på Kristinedal vid Uddevalla.
  • Julius Harald Carlos, född 1814-03-17, död 1834-11-19 på Kristinedal.
  • Fredrik Harald Artur, född 1815. Tillförordnad lotsfördelningschef. Död 1881. Se Tab. 3.
  • Rosa Anna Maria Christina, född 1816-02-15. Stiftsjungfru 1818-06-12. Död 1893-08-18 i Uddevalla. Gift 1837-11-05 med kaptenen vid Bohusläns regemente Gustaf Fredrik Cederholm von Schmalensee, född 1809-12-12 i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1856-12-13.
  • Apollonia Augusta Aimée, född 1821-07-12 på Kristinedal. Stiftsjungfru 1825. Död 1900-07-20 i Stockholm. Gift 1845-08-16 i Uddevalla stadskyrka med godsägaren Johan Vilhelm Camitz, född 1821-06-24 på Skagersholms bruk i Finnerödja socken, Skaraborgs län, död 1881-09-13 i Stockholm.

TAB 3

Fredrik Harald Artur (son av Mikael, Tab. 2), född 1815-03-17 i Uddevalla. Underkonstapel vid Kungl Maj:t flotta. Underlöjtnant vid Kungl Maj:t flotta 1837-04-14. Avsked 1843-04-29. Tillförordnad lotsfördelningschef i Marstrand 1843-04-29. Entledigad därifrån 1862-09-22. Död 1881-12-09 på Haraldsborg vid Uddevalla och utgick med honom ätten på manssidan. Gift 1853-05-31 med Anna Christina Henriksson, född 1821-10-15 i Kungälv, död 1918-05-25 i Uddevalla, dotter av egendomsägaren, sjökaptenen Elis Henriksson.

Barn:

  • Hilda Amalia, född 1845-05-29 på Stora Askerön, död ogift 1918-06-05 i Uddevalla.
  • Elias Fredrik Harald, född 1852-12-02 i Marstrand. Anställd i handelsflottan. Död 1877 genom drunkning, då hans brigg jämte hela besättningen omkom vid någon av de orkanstormar, som den 1877-01-30 och 1877-12-31 rasade vid engelska kusten.
  • Christina Johanna Rosa Aimée (Jane), född 1856-11-27 i Marstrand. Död 1932-01-06 i Sthom, S:ta Clara förs.. Gift 1885-10-06 i Uddevalla med kaptenen vid Gotlands infanteriregemente RSO, Fredrik Vilhelm Cederblad, född 1853-04-01 i Mariefred, död i Mariefred 1903-06-04 Mariefreds förs.. Med henne utslocknade adliga ätten nr 2147 af Cristiernin.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: