:

Silfversparre nr 99

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Silfversparre nr 99 och 330

Introducerad 1625. Friherrlig 1809-08-07 enligt 37 § R.F., introducerad 1810.

En gren av ätten erhöll 1803-03-08 kunglig maj:ts tillstånd att i stöd av fideikommissbestämmelserna för Ågårds säteri i Råda socken, Skaraborgs län kalla och skriva sig Silfversparre-Stiernsparre, men denna ättegren utgick 1872-05-01.

Silfversparre A9900.png

TAB 1

Olof i Tollstorp

Barn:

 • Sune Olsson i Tollstorp.

Barn:

 • Esbjörn Sonesson.
 • Knut Sunesson. Väpnare i Uppland, som 1451 beseglar ett brev med silfversparrevapnet.
 • Karin Sunesdotter i Uggletorp i Landeryds socken, Östergötlands län. Gift med Peder Olsson.
 • Gudmund Sunesson

TAB 2

Harald Sunesson, (son av Sune Jonsson, tab 1). Väpnare. Skrev sig till Tollstorp i Slaka socken, Östergötlands län 1440-02-17, då han beseglade med silfversparrevapnet. Levde troligen ännu (At (So).) 1455-02-26.

Barn:

 • Karin Haraldsdotter. Gift med Nils Gjordsson.
 • Bengt Haraldsson, till Tollstorp. Väpnare. Var häradshövding i Valkebo härad 1479-02-28 och ännu (At (So).) 1488-02-25. Testamenterade Stora Hulthara (Hultrum) i Vireda socken, Jönköpings län till Vadstena kloster. Död före 1497-02-23. Gift före 1479-02-28 och gav Tollstorp i morgongåva, med Ingeborg Jönsdotter, som levde änka ännu 1514-07-31, dotter av väpnaren Jöns Larsson (stolpe) till Älmetomta och hans hustru Ramborg.

TAB 3

Sune Haraldsson, (son av Harald Sunesson, tab 2), till Skölstadhe (Sköldstad i Vikingstads socken, Östergötlands län). Var väpnare 1479-01-13. Upplät 1481-03-07 jämte sin broder Bengt Haraldsson, »två mina rätta arvegårdar Björnekloo och Galtaås (i Viby socken, Östergötlands län) för ett biltogamål, som jag gjorde nu för ett år sedan Jöns Gift före 1479-01-13 med Brita Pedersdotter, dotter av Peder Jonsson till Gismestad i Vikingstads socken och Elin Jonsdotter (tre örnfötter).

Barn:

 • Ingegerd. Gift med Håkan Skytte.
 • Nils Sonesson
 • Hemming Sonesson

TAB 4

Peder Sunesson, (son av Sune Haraldsson, tab 3). Var väpnare 1510 (RHKn.), då han skrev sig till Tollstorp i Slaka socken, Östergötlands län. Sålde 1514-12-21 i Linköping jord (RHKn.) i Bankeberg i Vikingstads socken, och i Skäggesta i Drothems socken, till fru Gunilla Bese till Häradssäter (gift med riksrådet Erik Turesson Bielke). Upptages bland det rusttjänstskyldiga frälset i Östergötland och Småland 1529 och 1530. (GIr.) Gift med Iliana Persdotter, dotter av Per Olofsson till Viggeby (Gällarydsätten) och Anna Stensdotter (Bese den äldre ätten) (SÖ).

Barn:

 • Sune Persson. Han låg i långvarig strid om åtskilliga släktgårdar med sin faders syssling Nils Stensson (dotterson till hustru Karin Sunesdotter i Uggletorp. tab 1), vilken slutligen skänkte konung Gustaf de omtvistade gårdarna (däribland Uggletorp), under förbehållen besittningsrätt för livstiden och mot erhållande av ett skyddsbrev, som dock icke friade honom från att bliva ihjälslagen av Sune Persson, varefter konung Erik återgav gårdarna till Sunes broder Nils Persson till Holma.
 • Anna Persdotter.
 • Gustav Persson'
 • Sune Persson

TAB 5

Måns Persson Silfversparre, levde säkert 1569, men var död 1573 och jämte sin hustru begraven i Hakungegraven i Össebygarns kyrka. Till Hakunge i Össebygarns socken, Stockholms län och Billsta i Frösunda socken, Stockholms län, vilka han erhöll genom sitt gifte, samt Molnby (Af.) i Vallentuna socken, Stockholms län. Väpnare. Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset 1529 (GIr.). Låg 1529 i borgläger i Linköping (GIr.). Gjorde rusttjänst för sina gårdar vid mönstringarna 1562 och 1563. Bisittare i konung Erik XIV:s nämnd 1563 (Hh. D. 15.1.). Gift med Elsa Nilsdotter, som efterlevde mannen, dotter av väpnaren Nils Tomasson, av den äldre Böljaätten till Billsta och Karin Kjellsdotter Hvessing, av en gammal frälseätt.

Barn:

 • Per Månsson Silfversparre Se Tab. 6.
 • Axel Månsson, död 1593. Se Tab. 39.
 • Ture Månsson Silfversparre Se Tab. 43.
 • Brita Månsdotter Silfversparre. Gift med Claes Stensson. Fader till ståthållare Sten Claesson Böllja

TAB 6

Per Månsson Silfversparre, (son av Måns Persson, tab 5), till Billsta samt Eda i Lagga socken, Stockholms län och Högby i Lagga socken, Stockholms län, av vilka han erhöll sistnämnda gård med sin hustru. Död före 1613. Gift med Brita Carlsdotter, som levde 1623, dotter av häradshövdingen Carl Bengtsson (Månesköld af Seglinge), och hans 2:a fru Margareta Arentsdotter (Örnflycht. nr 84).

Barn:

 • Aurora, död omkring 1650. Gift med kronofogden Didrik Persson Ruuta (Ruuth i Finland), död före 1617.
 • Elsa. Gift före 1612 med kaptenen Sven Pedersson Svart (nr 142), död 1606.
 • Melkizedek, död ung.
 • Måns, död ung.

TAB 7

Arent, (son av Per Månsson Silfversparre, tab 6), till Sjuenda i Vårdinge socken, Stockholms län. Kornett vid hertig Carl Filips livkompani. Död 1630. Han synes, liksom brodern Kettil, hava hållit Sigismunds parti emot hertig Carl, ty 1608-11-23 avgåvo de i Uppsala en gemensam obligation, däri de mot förlåtelse för det framfarna edeligen förbundo sig till trohet mot kungliga huset och att hålla fast vid 1604 års arvförening. (RReg. (OA).) Gift 1612 (At (RA).) efter 7/2 med sin systers svägerska Bengta Pedersdotter Svart, dotter av Peder Svensson (Svart), och Anna Körning.

Barn:

 • Carl, född 1614. Överste. Död 1671. Se Tab. 8
 • Margareta, levde 1640. Gift med ryttmästaren Peder Svensson, adlad Falck, i hans 4:e gifte, död 1637. 'Hon flyttade efter mannens död med all sin egendom ur huset, lämnande honom obegraven; fick den 4 juni 1638 efter mannens död stadfästelse på de förlänta godsen, men som hon sedan lät lägra sig, blev hon dem förlustig 1638-09-06.'

TAB 8

Carl, (son av Arent, tab 7), till Sjuenda i Vårdinge socken, Stockholms län. Född 1614-04-16. Kapten vid Södermanlands regemente 1641. Regementskvartermästare vid Södermanlands regemente 1646-07-28. Hade avgått från regementet 1651. Var kommendant på Hörningsholm 1659. Överste. Död 1671-08-28, och begraven i Vårdinge kyrka. (At (Sch).) 'Han bevistade slaget vid Nördlingen 1634-08-27 och blev då fången, men frilöste sig med 100 rdr, som han sedermera enligt k. brevet 1642-04-05 återbekom.' Gift 1639 med Anna Bure, född 1620, död 1694-04-23 i Stockholm och begraven 1694-10-29 i Storkyrkan, men sedan nedsatt i mannens grav i Vårdinge kyrka (At (Sch).) 1695-02-09, dotter av kungliga sekreteraren Jonas Bure, adlad Bure, och Anna Bagge af Boo.

Barn:

 • Carl, född 1641-01-23. Student i Uppsala 1649-08-00 (Um.). Död i Uppsala 1660-04-23 och begraven i Vårdinge kyrka, Stockholms län.
 • Anna. Gift 1:o med överstelöjtnanten Gustaf Lode från Livland, nr 173, född 1622, död 1681. Gift 2:o 1686-05-28 (morgongåvebrev 1686-05-29) med ryttmästaren Mattias Björnberg, född 1644, död 1687.
 • Christina, född 1643, död 1716-12-22 Salebo och begraven 1717-01-12. Gift med fänriken Leonard Enhörning, född 1639, död 1701.
 • Arent, född 1646. Landshövding. Död 1726. Se Tab. 9
 • Maria Elisabet. Gift med residenten Henrik Gabriel Rothlieb, född 1646, levde 1715.

TAB 9

Arent, (son av Carl, tab 8), till Sjuenda och Näsby i Vårdinge socken, (arv efter modern) samt Ökna i Bogsta socken, Södermanlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1646-11-20. Student i Uppsala 1659-04-00 (Um.). Assessor i kommerskollegium 1674-05-18. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1679-08-30 (Tillträdande 1681-10-27. Lagman i Tjust 1697-08-23. Ledamot av lagkommissionen 1705. Avsked med landshövdings n. h. o. v. 1717-01-22. Död 1726-02-17 och begraven i Vårdinge kyrka. Gift 1685-01-25 på Ökna (K. af Schmidt, En adlig och furstlig hofpredikant under 1600-talets senare del (1897).) med friherrinnan Ingeborg Stake i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Sven Ribbing, född 1640, död 1677), dotter av riksrådet Harald Stake, friherre Stake, och hans 1:a fru Magdalena Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1686. Landshövding. Död 1750. Se Tab. 10
 • Anna Christina, född 1687, död 1741. Gift med överstelöjtnanten Johan Grüner, adlad Grüner, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1768.
 • Harald, född 1688. Volontär vid garnisonsregementet i Stade. Underofficer vid garnisonsregementet i Stade. Fänrik 1707-06-26. Löjtnant 1709. Kaptenlöjtnant vid dalregementet 1710-07-23. Kapten vid dalregementet 1712-05-07. Stupade ogift 1716-06-24 vid Fredrikshall.
 • Johan, född 1690, död ung.
 • Catharina, född 1696, död 1757-03-16. Gift 1720-07-31 med överstelöjtnanten Johan Adolf Hård af Segerstad, nr 17, i hans 2:a gifte, född 1684, död 1746.
 • Ingeborg, född 1699, död 1772-01-13 på sin egendom Lida i Sättersta socken, Södermanlands län. Gift 1719-09-29 på Sjuenda med majoren Vilhelm Gustaf Wrangel, naturaliserad Wrangel af Fall, född 1697, död 1774.

TAB 10

Carl Gustaf, (son av Arent, tab 9), till Sjuenda i Vårdinge socken, Stockholms län och Näsby i Vårdinge socken, Stockholms län, Ökna i Bogsta socken, Södermanlands län, Grävsäter i Hannäs' socken, Kalmar län och Svansö i Bottnaryd socken, Jönköpings län. Född 1686-01-01. Student i Uppsala 1706-03-03. Auskultant i Svea hovrätt. Utrikes resor. Assessor i Göta hovrätt 1717-01-22. Lagman i Halland 1729-03-27 och sedan i Kalmar län. Avsked 1747 med landshövdings titel. Död 1750-05-10 och begraven i Vårdinge kyrka. Gift 1721-05-23 i Jönköping med friherrinnan Hedvig Ulrika Lilliecreutz, född 1701-07-01, död 1788-05-23 på Ökna, dotter av landshövdingen Nils Welt, adlad och friherre Lilliecreutz, och Christina Maria Schiller.

Barn:

 • Nils Harald, född 1722. Major. Död 1796. Se Tab. 11
 • Ingeborg Christina, född 1723-07-27, död 1723-10-24 i Jönköping.
 • Christina Magdalena, född 1725-01-18 i Jönköping. Död 1769-01-15 Tuna. Gift 1754-09-10, på Sjuenda med presidenten friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, i hans 2:a gifte, född 1717, död 1789.
 • Carl, född 1726, död 1726
 • Aron Gustaf, friherre Silfversparre, född 1727, död 1818. Se Tab. 18.
 • Carl, född 1728-05-06 i Jönköping, död 1728.
 • Hedvig Charlotta, född 1731-04-09 på Sjuenda, död 1813-11-27 på Ökna. Gift 1761 med överstelöjtnanten Nils Klingfelt, född 1719, död 1796.
 • Carl Ulrik, född 1733-05-29 på Sjuenda. Student i Uppsala 1749-05-08. Auskultant i Göta hovrätt 1752-10-24. Vice arkivarie i Göta hovrätt 1757-11-00. Ordinarie arkivarie 1758-12-12. Häradshövding i norra och södra Tjust 1761-08-11. Kanslist i riksarkivet 1775-12-20. Avsked 1776-01-11. Lagmans titel 1776-01-31. Död ogift 1807-12-23 Visbohammar
 • Magnus Fredrik, född 1735-11-28 på Sjuenda, död 1736-01-06 på Ökna.
 • Johan Adam, född 1738-02-19 på Sjuenda. Student i Uppsala 1749-05-08, död 1750-11-00.
 • Anna Margareta, född 1741-01-05 på Sjuenda, död ogift 1812-12-09 på sin egendom Hedvigslund i Bogsta socken.
 • En dödfödd son 1743-09-26.

TAB 11

Nils Harald, (son av Carl Gustaf, tab 10), till Sjuenda och Näsby. Född 1722-02-24 i Jönköping. Student i Uppsala 1738-04-30. Auskultant i Göta hovrätt 1739–1740. Kadett vid artilleriet 1740. Volontär vid fortifikationen 1744. Styckjunkare vid artilleriet 1747-04-05. Ämnessven vid VA 1747-08-02. Underlöjtnant 1747-05-07. Löjtnant 1756-08-05. Stabskapten 1763-03-19. RSO 1770-04-28. Kapten med kompani 1770-10-15. Major i armén 1772-09-13. Sekundmajor i finska brigaden 1785-04-20. Avsked 1788-05-20. Död 1796-01-25 i Nyköping. Han bevistade sjuåriga kriget i Pommern och var därunder 1762 adjutant vid högkvarteret. Gift 1759 i Pommern med Charlotta Hewernick, född 1740, död 1766-02-14 på Sjunda.

Barn:

 • Gustaf Ulrik, född 1760. Major. Död 1829. Se Tab. 12
 • Nils Johan, född 1761-10-09 på Sjuenda, död på Sjuenda 1763.
 • Carl Axel, född 1762-12-24 på Sjuenda, död på Sjuenda 1763-03-01.
 • Aron Isak, född 1764. Lagman. Död 1837. Se Tab. 16
 • Hedvig Sofia, född 1765-01-30 på Sjuenda, död (At (RA).) 1772-01-12.

TAB 12

Gustaf Ulrik, (son av Nils Harald, tab 11), född 1760-04-04 på Sjuenda. Kadett vid artilleriet 1760-07-00. Konstapel 1772. Underfyrverkare 1772-02-00. Furir 1772-12-24. Sergeant 1773-12-06. Överfyrverkare 1775-09-06. Underlöjtnant 1777-07-29. Löjtnant 1784-04-29. Tygkapten 1788-05-20. Kommendant på Dalarö skans 1791-04-14. Major i armén 1792. Salpetersjuderidirektör i Östergötland 1793-04-26. Avsked från kommendantsbetattningen och från armén 1793-04-26. Död 1829-03-20 på Stjärnsunds bruk i Husby socken, Kopparbergs län. Ägde Nävekvarns bruk i Tunabergs socken, Södermanlands län 1793–1806. Gift 1:o 1795-03-10 i Stockholm med Johanna Gustava Bähr, död 1802-05-12, dotter av stadsmäklaren Johan David Bähr. Gift 2:o 1803-06-07 i Nikolai socken, Södermanlands län med sin kusins dotter Carolina Sabina de Besche, född 1783-05-18, död 1843-04-09, dotter av hovjunkaren Isak Georg de Besche, och friherrinnan Carolina Gustava Leijonhufvud.

Barn:

 • 1. Johan Harald, född 1795-12-18 i Södermanland. Medelstyrman vid arméns flottas Stockholmseskader 1815-07-31. Underlöjtnant vid arméns flottas Stockholmseskader 1820-12-20. Premiärlöjtnant vid kungliga maj:ts flotta 1830-02-02. Död ogift 1838-03-23 i Gävle.
 • 1. Christina Charlotta, född 1798-01-23, död 1858-03-01 Charlottenlund s socken, Malmöhus län. Gift 1818-04-18 med överstelöjtnanten greve Etienne Casimir De la Gardie, född 1787, död 1867.
 • 1. Carl Gustaf, född 1799-05-22. Kontorsskrivare i riksens ständers bank. Bokhållare i växelbanken i riksens ständers bank 1835-01-16. Död ogift 1836-07-18.
 • 1. Isak Ulrik, född 1802. Kapten. Död 1849. Se Tab. 13
 • 2. Georg Carl, född 1804. Salpetersjuderidirektör. Död 1855. Se Tab. 14.
 • 2. Gert Adolf, född 1807. Provinsialläkare. Död 1851. Se Tab. 15.
 • 2. Aron Ulrik, född 1810-05-20 i Ronneby, död i Ronneby 1810-05-22.
 • 2. Gustaf Ulrik, född 1812-11-06 Gångvad s län, död 1816-08-13.
 • 2. Aron Fredrik, född 1813-11-26 i Hemmesjö socken, Kronobergs län, död i Hemmesjö socken, Kronobergs län 1814-02-17.
 • 2. Axel Fredrik, född 1815-05-03 i Hemmesjö socken.

TAB 13

Isak Ulrik, (son av Gustaf Ulrik, tab 12), född 1802-04-20 på Nävekvarns bruk i Tunabergs socken, Södermanlands län. Inskriven i Växjö skola 1814-05-03. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexaminerad 1821-09-18. Fänrik vid Kronobergs regemente 1821-11-05. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1828-09-03. Avsked från regementet 1836-02-01 med tillstånd att kvarstå som löjtnant i armén. Kapten i armén 1839-01-26. Död 1849-03-01. Gift 1843-09-09 i Viby kyrka, Östergötlands län med Hedvig Margareta Lovisa Bergenstråhle, född 1814-01-09 död 1873-06-27 på Hallunda i Botkyrka socken, Stockholms län, dotter av löjtnanten Nils Fredrik Bergenstråhle, och Elisabet Margareta Tisell.

Barn:

 • Isak Fredrik Birger, född 1844-04-30 i Bjälbo socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1861-06-06. Avgången från krigsakademien 1866-10-10. Kammarjunkare 1872–1877. Överflyttade till Nordamerika. Död 1901-07-17 i New York.
 • Ingrid Margareta Charlotta, född 1845-07-28, död ogift 1922 i Cannes, Frankrike.

TAB 14

Georg Carl, (son av Gustaf Ulrik, tab 12), född 1804-05-21 i Östra Husby socken, Östergötlands län. Inskriven i Växjö skola 1814-09-29. Student i Uppsala 1824. Hovrättsexamen. Auskultant i Göta hovrätt. Salpetersjuderiunderstyresman i Östergötlands län 1826. Tillförordnad salpetersjuderistyresman i Östergötlands län 1829. Salpetersjuderidirektör i Östergötlands samt Jönköpings och Kristianstads län 1845. Tillika i Kalmar län 1846. Död 1855-08-06 i Linköping Ägde Orrnäs i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Gift 1833-04-21 i Tjällmo kyrka, Östergötlands län med Emerentia Magdalena Eleonora Egerström, född 1804-09-06 i Fellingsbro socken, Örebro län, död 1870-12-09 i Stockholm, dotter av krigsrådet Axel Reinhold Egerström och Maria Lovisa Granberg.

Barn:

 • Carl Axel Gustaf Reinhold, född 1834-09-11 i Vreta klosters socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1853. Sergeant vid Andra livgrenadjärregementet. Överflyttade till Nordamerika. Batterichef i Förenta staternas armé i Missouri 1861. Sjökapten. Död 1878-11-10 i New York.
 • Lovisa Augusta Eva Eleonora, född 1836-05-13 på Orrnäs, död ogift 1915-09-26 i Göteborgs domk.förs.
 • Gert Georg Hjalmar Ossian, född 1838-09-19 på Orrnäs, död 1856-09-26 i Stockholm.
 • Knut Isak Arvid Harald, född 1840-07-24 på Orrnäs. Kadett vid Karlberg 1857-11-09, utexaminerad. 1863-07-03. Underlöjtnant vid ingenjörkåren 1863-07-10. Deltog som sekundlöjtnant dels vid 3. danska infanteriregementet, dels, efter 1/5, vid Raab-Aaroe'ska strövkåren i dansk-tyska kriget 1864. Bevistade därunder striderna vid Als 1864 och Dybböl 1864. RDDO 1864-10-06. Transporterad som underlöjtnant till Västernorrlands beväringsbataljon 1865-04-04. Löjtnant vid Västernorrlands beväringsbataljon 1866-06-26. Avsked 1875-12-22. Därefter järnvägsbyggare i Ryssland och Finland. DFM 1876. Död ogift 1882-12-21 i Göteborg.
 • Oskar Etienne August Joël, född 1843-03-05 på Orrnäs. Student i Uppsala 1863. Extra ordinarie telegrafassistent. Lantbruksinspektor i Södermanland 1873–1874. Överflyttade till Australien. Död ogift 1876-05-25 i Melbourne.
 • Anna Charlotta Amalie Georgina, född 1844-12-14 på Orrnäs, död på Orrnäs 1845-05-06.

TAB 15

Gert Adolf, (son av Gustaf Ulrik, tab 12), född 1807-03-08 Mauritsberg. Student i Uppsala 1828. Amanuens vid akademiska sjukhuset i Uppsala 1834-05-00. Stipendiat i fältläkarkåren 1835-01-26. Tillförordnad underläkare vid garnisonssjukhuset 1838. Med. kandidat 1838-06-18. Med. licentiat 1839-06-10. Kir. magister 1840-12-22. Med. doktor 1841. Stadsläkare i Hedemora 1840-08-01. Provinsialläkare i Hedemora distrikt 1842-04-20. Död 1851-07-29 i Hedemora.. Gift 1844-02-25 i Karlstad med Eva Johanna (Evelina) Malmén, född 1813-05-06 i Karlstad, död 1889-03-26 i Uppsala, dotter av handlanden Jöns Gift Malmén och Brita Catharina Jonæus. Änkefru Silfversparre, född Malmén, var åldfru på Rosersbergs slott i Uppland 1867–1885.

Barn:

 • Gustaf Georg, född 1846-05-30 i Hedemora. Kadett vid Karlberg 1862-11-17. Utexaminerad 1870-05-16. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1870-05-25. Död ogift 1874-01-24 i Uppsala.
 • Evelina Anna Maria, född 1848-04-28 i Hedemora, död 1917-01-23 i Uppsala. Gift 1871-08-11 i Stockholm med lektorn vid Uppsala högre allmänna läroverk, filesofie doktorn, RNO, Anders Magnus Petersson, född 1825-10-28 i Visnums socken, Värmlands län, död 1907-01-16 död Uppsala.
 • Harald Fredrik, född 1850-10-21 i Hedemora. Överflyttade till Nordamerika 1890-0908 (enl. Flyttn. betyg i Biografica).

TAB 16

Aron Isak, (son av Nils Harald, tab 11), född 1764-02-13 Sjuenda. Student i Uppsala 1780-10-23. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1783-10-15. Transporterad till riksarkivet 1784-05-06. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1785-10-24. Ambassadsekreterare i Paris 1788. Kabinettssekreterare 1791. Kammarjunkare 1792. Lagman i Södermanland och på Gotland 1792-08-29 samt tillika i Stockholms län 1833 (At (Sch).). Ledamot av Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1819–1826 och sällskapets vice ordförande 1826–1832. Död 1837-10-05 Hedvigslund. Gift Hedvigslund 1794-03-20 med sin kusin Ulrika Charlotta Klingfelt, född 1771-09-13, död 1844-07-29 på Hedvigslund, dotter av överstelöjtnanten Nils Klingfelt, och Hedvig Charlotta Silfversparre.

Barn:

 • Nils Gustaf, född 1795-09-08 Ökna. Student i Uppsala 1813. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1817-07-19. Kopist i riksarkivet 1819-07-19. Amanuens vid vitterhets-, historie och antikvitetsakademien samt sekreterare vid kungliga museum 1827-07-05. Kammarjunkare 1829-06-11. Förste amanuens i riksarkivet 1835-07-14. Död ogift 1852-12-17 i Stockholm.
 • Hedvig Maria Charlotta, född 1797-11-30, död 1813-06-17.
 • Ulrika Eva Benedikta, född 1798-11-30, död 1845-01-02 i Toresunds prästgård, Södermanlands län. Gift 1829-09-17 med prosten och kyrkoherden i Toresunds pastorat av Strängnäs stift Lars Christian Gravallius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1845 med romanförfattarinnan Vilhelmina Carolina Isaksson, född 1807-09-07, död 1884-11-22, dotter av kyrkoherden i Gårdeby pastorat av Linköpings stift Carl Peter Isaksson och Anna Hallberg), född 1789-01-09 i Stockholm, död 1861-02-26 i Toresunds prästgård.
 • Carl Isak, född 1808. Sekreterare. Död 1872. Se Tab. 17

TAB 17

Carl Isak, (son av Aron Isak, tab 16), född 1808-09-05 Ökna. Student i Uppsala 1826. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen 1828 och i rikets ständers bank 1831. Kanslist i rikets ständers bank 1841-04-15. Tillförordnad kopist i finansdepartementet 1844. Kanslist i finansdepartementet 1844-01-12. Notarie i rikets ständers bank 1846. Kopist i departementet 1846. Kanslist 1849-01-12. Sekreterare i rikets ständers banks understyrelse 1849-05-10. Avsked från departementet 1869-03-19. RVO 1869-03-19. Död 1872-01-27 i Stockholm. Gift 1842-06-18 (på Väppeby i Kalmar socken, Uppsala län med Carolina Sofia Fineld, född 1807-05-06 i Stockholm, död i Stockholm 1872-01-30, dotter av överinspektören Per Axel Fineld och Sofia Christina Wallius.

Barn:

 • Sofia Ulrika Oktavia, född 1843-06-16 i Stockholm, död ogift 1881-07-25 i Stockholm.
 • Hedvig Carolina, född 1847-01-24 Stockholm, död i Stockholm 1850-10-07.

TAB 18

Aron Gustaf, friherre Silfversparre, (son av Carl Gustaf, tab 10), född 1727-01-25 Sjuenda. Student i Uppsala (SAB.) 1741-10-08. Hovjunkare (SAB.) 1758-12-02. Auskultant i Svea hovrätt 1747-09-24. Extra ordinarie kanslist i kammarrevisionen 1748. Jaktjunkare vid konung Adolf Fredriks hov 1751. Tjänstgörande kammarherre hos bemälde konung 1763-01-29 och hos konung Gustaf III 1771. LMA 1771-09-08. Tjänstfri 1777. Hovmarskalk vid konung Carl XIILs hov 1809-07-01. Friherre 1809-08-07 enligt 37 § R.F. (introducerad 1810-02-10 under nr 330). RNO 1815-01-28, död 1818-04-21 i Stockholm. Gift 1768-12-29 på Erendals bruk i Frustuna socken, Södermanlands län med Gundborg Charlotta Ehrencreutz, född 1748-03-08, död 1789-03-05 Hjortsberga

Barn:

 • Hedvig Catharina, född 1770-03-19, död 1854-12-18 på Morstaberg i Vårdinge socken. Gift 1791-11-03 på Hjortsberga med kaptenen friherre Carl Gustaf Lovisin, född 1763, död 1842.
 • Gustaf Johan, född 1771. Överstelöjtnant. Död 1858. Se Tab. 19
 • Carl Axel, född 1773. Ryttmästare. Död 1842. Se Tab. 27
 • Charlotta Gustava Maria, född 1780-02-13, död ogift 1817-09-14 i Stockholm.

TAB 19

Gustaf Johan, (son av Aron Gustaf, friherre Silfversparre, tab 18), friherre vid faderns död 1818. Född 1771-08-01 Slagsta. Volontär och underofficer vid Södermanlands regemente 1785. Livdrabant 1785-04-20. Löjtnant i armén 1791. Vice korpral vid livdrabantkåren 1792-02-18. Major vid adelsfaneregementet 1795-05-17. Befälhavare för Södermanlands 2. lantvärnsbataljon 1808-04-00. Befälhavare för adelsfaneregementet 1814-09-01. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1815-04-18. RSO 1817-09-01. Död 1858-07-31 i Strängnäs. Gift 1816-07-13 Sparreholm med grevinnan Sofia Constantia Gustava Mörner af Morlanda, född 1793-11-02, död 1877-06-14 i Strängnäs, dotter av majoren greve Adolf Mörner af Morlanda, och Beata Silfverskiöld.

Barn:

 • Sofia Louisa Gunniborg, född 1817-03-29 i Hyltinge socken, död i Hyltinge 1821-02-18.
 • Augusta Hedvig Aurora, född 1818-03-29 på Långdunker i Hyltinge socken, död ogift 1888-07-27 i Strängnäs.
 • Carl Johan Oskar Gustaf, friherre vid faderns död 1858. Född 1819. Underlöjtnant. Död 1872. Se Tab. 20.
 • Eva Ebba Beata Constantia, född 1820-07-12 på Visbohammar i Vårdinge socken, Stockholms län, död 1898-12-30 i Strängnäs. Gift i Strängnäs 1850-05-02 med förste stadsläkaren i Strängnäs, lektorn vid Strängnäs högre allmänna läroverk, med. och filesofie doktorn, kir. magister, RNO, Jonas Otto Pontén, född 1813-10-11 i Hultsjö prästgård, Jönköpings län, död 1887-07-30 Strängnäs.
 • Sofia Lovisa Gunilla, född 1821-10-13 på Visbohammar, död 1894-07-14 i Linköping. Gift 1850-04-08 i Växjö med kaptenen Gustaf Alexander Nordenanckar, född 1815, död 1890.
 • Ulrika Charlotta Christina Elisabet (Elsie), född 1823-12-28 på Visbohammar, död ogift 1917-06-22 i Strängnäs.
 • Claes Isak Adolf Stellan Vilhelm, född 1826-03-15 på Visbohammar. Sjökaptensexamen 1854. Överlärare vid Rydbergska stiftelsens praktiska sjömansskola och chef å stiftelsens övningsfartyg Abraham Rydberg 1875. RVO 1881-12-01. Medlem av Stockholms sjömanshus direktion 1886. Död 1898-03-21 i Stockholm. Gift 1:o 1865-09-25 i Truro i England med Ellen Louisa Hoching, från vilken han blev skild, född 1847-07-10. Gift 2:o 1870-07-26 i Stockholm med Hilda Amalia Nordwall, född 1835-05-26 i Stockholm, död i Stockholm 1922-06-15 i Oscars förs, ]], dotter av dispaschören Jonas Adrian Nordwall och Maria Catharina Leffler.
 • Bror Axel Hjalmar Hampus, född 1834. Kapten. Död 1906. Se Tab. 25.

TAB 20

Carl Johan Oskar Gustaf, (son av Gustaf Johan, tab 19), friherre vid faderns död 1858. Född 1819-06-02 Långdunker. Furir vid Södermanlands regemente 1838-01-31. Officersexamen 1841-07-24. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1841-07-24. Avsked 1848-06-06. Ledamot av Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1854–1857 och ordförande i Oppunda härads hushållningsgille 1863–1872. Ordförande i Oppunda härads sparbank 1866–1871. RVO 1866-07-03. Landstingsman 1867–1871. Död 1872-08-01 på sin egendom Eknäs i Blacksta socken, Södermanlands län, som han ägde från 1848. Gift 1847-06-09 Öster-Malma med Eva Nadeschda (Nadda) Groen, född 1818-05-10 i Riga, död 1896-07-08 i Stockholm, dotter av bruksägaren och vice konsuln Varner Groen och Charlotta Christina Sabina Poelchau.

Barn:

 • Nadeschda Sofia Charlotta (Nadda), född 1848-08-01 på Eknäs, död ogift 1887-09-24 i Göteborg.
 • Carl Gustaf Varner, friherre vid faderns död 1872. Född 1850. Kamrer och sjökapten. Död 1930. Se Tab. 21.
 • Varner Vilhelm, född 1851. Kapten. Död 1893. Se Tab. 22
 • Laura Cecilia, född 1855-07-31 på Eknäs. Död 1935-07-04 i Strängnäs, begraven i Blacksta. Telegrafistexamen 1874. Telegrafist i Stockholm sedan 1883. Avsked ur telegrafverkets tjänst 1910-08-02.
 • Arent Fredrik Herman, född 1856. Överingenjör. Död 1902. Se Tab. 23.
 • Anna Cecilia Gundborg, född 1858-12-26 på Eknäs. Död 1942-02-19 i Stockholm
 • Claes Arvid, född 1860-11-10 och död 1865-06-09 på Eknäs.

TAB 21

Carl Gustaf Varner, (son av Carl Johan Oskar Gustaf, tab 20), friherre vid faderns död 1872. Född 1850-04-18 Eknäs. Mogenhetsexamen i Nyköping 1868. Anställd i handelsflottan 1868. Sjökaptensexamen 1874. Befälhavare på skeppet Saga 1877–1880, å ångfartyget Amsterdam 1882–1885 och å ångfartyget Svea 1885–1892. Kamrer hos Stockholms badhusaktiebolag 1892-11-01. RVO 1912-04-01. GV:sOlM 1912. Död 1930-03-11 Stockholm, Matteus förs,.B iogr. i Väd? Gift 1889-06-29 i Stockholm med Clary Vendela Kempff, född 1865-11-17 i Stockholm, död 1922-09-16 i Stockholm, Hedvig Elonora förs, ]], dotter av sjökaptenen Fredrik Johan Viktor Kempff och Clara Maria Berg.

Barn:

 • Carl Viktor, född 1890-04-26 i Stockholm, död i Stockholm 1890-12-24.
 • Clara Nadeschda, född 1891-10-31 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1918-10-31 i Stockholm med topografen vid rikets allmänna kartverk, kaptenen i Svea artilleriregementes reserv Anders Olof Tufvesson, född 1884-05-16 i Tyresö socken, Stockholms län. Statsgeodet.
 • Carl Gustaf Carlsson, friherre vid faderns död 1930. Född 1893-08-12 i Stockholm, Klara förs Studentexamen 1914-05-13. Volontär vid Svea livgarde 1914-05-29. Volontär vid Vaxholms grenadjärregemente 1915-07-16. Officersexamen 1916-12-21. Fänrik vid Vaxholms grenadjärregemente 1916-12-30. Löjtnant vid Vaxholmsgrenadjärregemente 1918-12-31. Avsked 1919-09-05. Gift 1919-09-20 i Stockholm, (Djursholm, Danderyds förs, vb) med Hildur Viktoria Håkansson, född 1891-11-19.
 • Barbro Cecilia Carlsdotter, född 1906-11-27 i Stockholm. Gift i Stockholm, Matteus förs, 1929-02-06 med tekn. chefen i tidningen Aftonbladet Arne Sohlman, född 1901-06-24 i Stockholm.

TAB 22

Varner Vilhelm, (son av Carl Johan Oskar Gustaf, tab 20), född 1851-08-07 på Eknäs. Kadett vid Karlberg 1868-06-02. Utexaminerad 1871-05-31. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1871-06-09. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1878-07-04. Kompaniofficer vid krigsskolan å Karlberg 1880–1883. Kapten 1888-07-06. Grundade firman Warner Silfversparres grafiska anstalt i Stockholm 1889. RSO 1892-12-01. Föreståndare för riksbankens sedeltryckeri 1892. Död 1893-07-11 på lägenheten Berg i Nacka socken, Stockholms län. Gift 1884-10-18 i Stockholm med Anna Vilhelmina Stahre i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1894-10-14 med överstelöjtnanten vid Norrbottens regemente, RSO mm Uno Per Otto Weijdling, född 1842-08-16 Näfra, död 1925-12-07, född 1858-07-29 i Stockholm, död 1924-01-28 Läckebo ]], dotter av godsägaren Johan Fredrik Stahre och Catharina Josefina Bolin.

Barn:

 • Anna Brita, född 1885-08-06 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1923-01-27 i Brönnestads socken, Kristianstads län med godsägaren Jakob Mikael Edvard von Gerber, född 1881-12-03 i Norra Vrams socken, Kristianstads län. Ägde Låckebo i Döderhults socken, Kalmar län.

TAB 23

Arent Fredrik Herman, (son av Carl Johan Oskar Gustaf, tab 20), född 1856-08-08 på Eknäs. Genomgick tekniska elementarskolan i Norrköping 1872–1873. Elev vid Atlas' mekaniska verkstäder i Södertälje och Stockholm 1873–1875. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1875. Utexaminerad från dess fackskola för bergsmekanik 1879. Ritare hos professor C. A. Ångström 1879–1880. Företog med understöd från jernkontoret och kommerskollegium en studieresa till utlandet 1880. Konstruktör hos Nordenfelts Guns and Ammunition C:o i London 1880–1885. Ingenjör vid Bofors' bruks kanonverkstad i Karlskoga socken, Örebro län 1885. Överingenjör och teknisk chef för hela det stora bruket med dess mångfald av tillverkningar. RNO 1898. Död 1902-02-26 på Karlskoga sjukstuga till följd av skador, ådragna genom en olyckshändelse vid provskjutning med kanoner vid Bofors 1902-02-24, jordfäst i Karlskoga kyrka 1902-02-02 och begraven på Strängnäs kyrkogård. Han inlade stora förtjänster i fråga om höjandet av stålindustrien i Sverige samt var en synnerligen framstående konstruktör av krigsmateriel. På hans grav restes 1904-09-18 en minnesvård, som förutom den avlidnes bild, födelse- och dödsår, bar denna inskription: Bofors bruks egare, tjenstemän och arbetare reste denna vård till minne af den märklige fackmannen, den oförgätlige vännen. Gift 1886-07-13 i Strängnäs med Oktavia Elisabet (Vivi) Widebeck, född 1854-12-16 i Strängnäs. Död 1939-10-23 i Stockholm, (Sofia förs, db nr 228), och jordfäst i Strängnäs domkyrka s.å. 28/10 (Strängnäs stadsförs, db nr 67), dotter av domprosten Isak Samuel Widebeck och Carolina Ulrika Ekmarck.

Barn:

 • Märta Elisabet, född 1887-12-10 på Bofors, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Examen i huslig ekonomi vid Högre lärarinneseminariets hushållsskolor 1910-12-14.
 • Carl Arent, född 1889-05-26. Genomgick tekniska skolan i Stockholm. Tjänsteman hos Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. Gift 1923-11-18 i Stockholm, Adolf Fredriks förs med Greta Hildegard Bergendal, född 1891-06-20 Körtingsberg. Lottachef i Bofors, dotter av bruksägaren Ernst Erik Filip Bergendal och Ebba Nisbeth.
 • Varner Arent, född 1890-09-02. Realskolexamen i Strängnäs 1907-06-11. Utexaminerad från Chalmers tekn. institut i Göteborg 1912. Idkade specialstudier vid tekniska högskolan. Montage- och provningschef vid Svenska turbinfabriksaktiebolaget Ljungström, Finspong, 1915–1922. Överingenjör vid G. A. Serlachius koncern i Mänttä, Finland, sedan 1923
 • Arent Vilhelm, född 1892-01-13. Studentexamen i Örebro 1912-05-18. Filesofie kandidat i Uppsala 1915. Civilingenjörsexamen vid Tekniska högskolan 1918.
 • Claes Arent, född 1893-08-19. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut, fackskolan för maskinbyggnadskonst, 1918-06-08. Anställd vid aktiebolaget Bofors 1918-07-01–1921-04-22. Gift 1934-09-22 i Odensvi förs, Västmanlands län med sjuksköterskan Edla Fredrika Frykholm, född 1893-09-25 i Kopparbergs län.
 • Gustaf Arent, född 1895-07-11.
 • Eva Nadesjda Maria (Nadja), född 1898-02-04 i Bofors. Gift 1925-10-04 i Strängnäs domkyrka med agronomen Otto Artur Pohle, född 1887-02-15.
 • Per Arent Oktavius, född 1900. Extra jägmästare. Se Tab. 24.

TAB 24

Per Arent Oktavius 1B, son av Arent Fredrik Herman, tab 23), född 1900-09-25 Bofors. Huvudman. Studentexamen vid norra realläroverket i Stockholm 1920. Elev vid skogshögskolan 1922. Utexaminerad 1925-06-00. Olika anställningar 1925–1927. Anställd hos aktiebolaget Ariel och aktiebolaget Furuplywood 1927–1931. Friherre vid Carl Gustaf Carlsson Silfversparres. Gift 1927-11-24 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm Skeppsholms med Ingrid Nordenfeldt , född 1899-12-31 i Stockholm, Skeppsholms förs. Dotter av kommendörkaptenen Ivar Nordenfelt, och Dath Beate Hildegard Christerson.

Barn:

 • Arent Ivar Persson, född 1928-09-16 i Stockholm.
 • Margareta Persdotter, född 1930-08-22 i Örebro, Nikolai förs

TAB 25

Bror Axel Hjalmar Hampus, (son av Gustaf Johan, tab 19), född 1834-05-08 i Strängnäs. Student i Uppsala 1852-05-00. Underofficersexamen vid Svea artilleriregemente 1852-05-00. Sergeant 1852-05-31. Officersexamen 1853-05-09. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1853-06-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1860-03-06. Avsked ur armén 1861-03-21. Överflyttade till Nordamerika samma månad. Artillerilöjtnant i Förenta staternas tjänst 1861-08-10. Kapten 1861-12-24. Deltog i amerikanska kriget 1865. Biträdande stadsingenjör i Chicago. Kompanichef i the Central Branch af Förenta staternas hem för dess skadade soldater i Montgomery i Ohio. Död 1906-03-02 på soldathemmet i Danville, III. Han var sedan 1865 naturaliserad medborgare i Förenta staterna under namnet Silverspar. Gift 1866-11-04 i Chicago med Mary Jane Gunning, född 1849-11-04 i Buffalo i staten New York, död 1911-12-00 i New York, dotter av en konstruktör Gunning och hans hustru, född Logan.

Barn:

 • Axel Gunning, född 1870 i Chicago, Ill., USA. Död i Chicago.
 • Winona Juanita, född 1868-05-12 i Chicago, liksom syskonen. Död 1918 i Chicago, Ill., USA. Gift 1894-09-07 i Chicago med Francis Joseph Arkius.
 • Mildred Viola, född 1875. Anställd såsom stenograf hos firman Carey & Carey i Chicago. Död i Chicago ogift 1897-04-22 genom självmord.

TAB 26

Servais Zakarias (son av Bror Axel Hjalmar Hampus, tab 25), född 1872-09-12 i Chicago. Gift 1905-06-20 i Denver Cal., U. S. A., med Clara Helen Cooper, född 1878-10-03 i Denver.

Barn:

 • Eloise, född 1908 i Denver, Colo., USA. Gift 1928 i Santa Monica Calif., USA med George H. Harger.

TAB 26A

Robert Cooper, (son av Seravais Zakarias, tab 26), född 1906-09-16 i Denver, USA. Försäkringsman. Gift 1928 i Santa Barbara, Calif. USA med Helen May Kirschner, född 1901-05-27 i OH, USA.

Barn:

 • Carol, född 1931-09-23. TV-artist, Pacific Palisades, CA, USA.
 • David Robert, född 1933-10-24 i Santa Monica, CA, USA.

TAB 27

Carl Axel, (son av Aron Gustaf, friherre Silfversparre, tab 18), född 1773-07-05 Slagsta. Volontär vid Södermanlands regemente 1787. Sergeant vid Södermanlands regemente 1788-05-12. Livdrabant 1790-05-25. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1795-01-26. Avsked 1805-10-02. Död 1842-04-18 Hjortsberga. Gift 1795-08-28 Tvetaberg med friherrinnan Ulrika Eleonora Lovisin, född 1773-04-17, död 1851-05-28 Morstaberg

Barn:

 • Eva Margareta Charlotta, född 1796-05-03 på Hjortsberga, död 1864-12-08 i Kristinehamn. Gift 1813-06-06 på Hjortsberga med hovmarskalken greve Claes Erik Mörner af Morlanda, i hans 2:a gifte, född 1766, död 1838.
 • Carolina Ulrika Christina, född 1797-11-20, död 1798-03-25 på Hjortsberga.
 • Carolina Christina, född 1798, död som barn.
 • Catharina Maria, född 1800-11-29 på Hjortsberga. Stiftsjungfru. Död 1872-05-16 i Karlskrona stadsförs Gift 1836-06-12 i Vårdinge kyrka med prosten och kyrkoherden i Hoby och Öljehults förss pastorat av Lunds stift, filesofie doktorn Carl Emil Eckerberg, född 1802-11-23 i Öveds socken, Malmöhus län, död 1858-08-12 i Ronneby.
 • Erika Gustava Eleonora, född 1801-12-07 på Hjortsberga, död 1858-01-19 i Göteborg. Gift 1830-08-01 med kommendörkaptenen Carl Malmborg (af Malmborg), i hans 1:a gifte, född 1796, död 1878.
 • Carolina Ulrika Christina, född 1803-04-19 på Hjortsberga, död ogift 1886-04-23 i Stockholm.
 • Sofia, född 1804, död späd.
 • Sofia Vilhelmina Jakobina, född 1805-07-04 på Hjortsberga, död 1859-01-21 Dagöholm under ett tillfälligt besök på Dagöholm i Lerbo socken, Södermanlands län hos sin svägerska och svåger. Gift 1842-10-08 på Hjortsberga med sin systers styvson, kammarjunkaren greve Bror Vilhelm Mörner af Morlanda, i hans 2:a gifte, född 1803, död 1875.

TAB 28

Kettil, (son av Per Månsson Silfversparre, tab 6), till Stövelbo i Järlåsa socken, Uppsala län och Sälna i Skånella socken, (Af.) Stockholms län. Fänrik vid en av Upplands storregementes fänikor. Dödad före 1617 vid Ivangorod under ryska kriget. Se brodern Arent, tab 7. Gift med Carin Körning i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1619-07-11 i Stockholm med kapellmästaren Ludvig Bille, naturaliserad Bille, död 1640), dotter av slottsloven Erik Mattsson Körning, och hans 1:a fru Kerstin Hand.

Barn:

TAB 29

Erik, (son av Kettil, tab 28), till Hamra i Fröslunda socken, Uppsala län och Värsta i Biskopskulla socken, Uppsala län samt Billsta i Frösunda socken, Stockholms län, Sälna i Skånella socken, Stockholms län Hakunge med Rönninge i Össebygarns socken, Stockholms län och Löt i Hammarby socken (Af.), Stockholms län. Var löjtnant vid Västerbottens regemente 1637-09-30. Kapten vid Västerbottens regemente 1650. Regementskvartermästare 1643. Major 1645-08-02. Överstelöjtnant och kommendant i Demmin i Pommern 1651 till 1655-08-16, då han gick ut med regementet i polska kriget. Deltog i tredagarsslaget vid Warschau 1656-07-00. Avsked från regementet 1656-10-08 med överstes karaktär [Bergenstråhle, Västerbottens regementets krigshistoria (1917).]. Överste för ett garnisonsregemente i Livland (Ridderstad, Gula gardet 81903.) (halländska regementet) 1658-05-17 med huvudstation i Riga och detacherade styrkor i Pernau och Dorpat. Avsked 1669. Död 1671-08-09 i Stockholm (Uff. del 1. h. 1, sid. 13 (1871).) och begraven 1672-01-03 i Biskopskulla kyrka, där hans vapen finnes. (Uff. del 1. h. 1, sid. 13 (1871).) Gift med Elisabet Cecilia Geete, döpt 1618-01-16 i Nikolai förs, Stockholm, efterlevde mannen, dotter av vice presidenten Erik Eriksson Tranevardius, adlad Geete, och hans 1:a fru Christina Bengtsdotter (Skytte).

Barn:

 • Erik, död 1649-09-11 och begraven i Rosewitz' kyrka i Pommern, där fadern år 1650 lät över honom uppsätta en minnesplåt.
 • Brita. Gift 1:o med majoren vid överste (Anders?) Muncks infanteriregemente Henrik Fechtenberg, adlad Fechtenberg, död 1673, 2:o före 14.2.1675 med kaptenen och kommendanten på Viborgs slott Peter Hollender Ridder (han 2:o i Viborg 12.1.1709 med Margareta Elisabet N.N. i hennes andra gifte, änka efter kyrkoherden Petraeus). Begr. i Viborgs domkyrka 20.2.1700.[1]
 • Christina. Gift 1660 med majoren Erik Rappe, född 1630.
 • Margareta. Gift 1664 på sommaren (At (S).) med kaptenen Johan Markvard Stiernhielm, född 1630, död 1690.
 • Ertman Gustaf, född 1649. Major. Död 1691. Se Tab. 37

TAB 30

Jakob, (son av Erik, tab 29). Student i Greifswald (At (P).) 1649-11-06 och i Uppsala 1655-09-00. (Um.). Fänrik vid dalregementet 1660. Löjtnant vid dalregementet 1667. Kaptenlöjtnant 1671-07-14. Kapten. Död 1674-05-16 i Stettin, där han låg i garnison. Gift med Märta Yxkull, som levde 1680, dotter av översten Johan Yxkull, och hans 2:a fru Elisabet Fleming.

Barn:

 • Elisabet. ?Gift med majoren Gustaf Fechtenberg, i hans 1:a gifte, död 1700.
 • Christina Maria. Gift med översten Carl Julius de la Chapelle, i hans 1:a gifte, född 1663, död 1726.

TAB 31

Carl, (son av Erik, tab 29), till Hamra och Hakunge med Rönninge, vilka fäderneegendomar han försålde, den förstnämnda 1691-05-20 och de båda andra 1698 (Af.). Student i Greifswald (At (P).) 1649-11-06 och i Uppsala 1655-09-00. (Um.). Fänrik vid Chr. von Günthersberchs regemente 1658. Kaptenlöjtnant vid Chr. von Günthersberchs regemente 1661. Kapten 1667-12-07. Major (efter 1672). Död efter 1698. Gift med Magdalena Kafle, levde änka 1724, dotter av vice presidenten Erland Kafle, och hans 1:a fru Brita Månesköld af Seglinge.

Barn:

 • Johan Ertman. Korpral vid livregementet till häst. Kvartermästare vid livregementet till häst 1701-06-12. Kornett 1702-06-04. Konfirmationsfullmakt 1703-04-08. Sekundlöjtnant 1703-12-29. Premiärlöjtnant 1704-12-14. Stabsryttmästare 1708-02-07. Stupade ogift 1709-09-28 vid Poltava.
 • Kjell Magnus. Korpral vid livgardet. Sekundfänrik vid Södermanlands regemente 1704-09-29. Premiärlöjtnant vid Södermanlands regemente 1708-03-04. Följde till Bönder. Löjtnant vid benderska dragonregementet. Kapten vid benderska dragonregementet 1712-01-18. Ogift ihjälstucken 1714-01-10 i fylleri av en tysk kapten Schönsberg under marschen från Bender till Stralsund. (At (RA).)
 • Fyra söner och två döttrar, döda som unga.

TAB 32

Åke, (son av Carl, tab 31), född 1683 i Roslagen (Lk). Kom i tjänst 1699 . Fänrik vid Östgöta fördubblingsinfanteriregemente Fänrik vid Östgöta ordinarie infanteriregemente 1708-03-14. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom 1723-05-00. Löjtnants karaktär 1723-08-08 med rang från 1722-06-26. Struken ur rullorna 1726, emedan han, oaktat upprepade påminnelser, ej inställt sig vid regementet. Levde 1738, men var död 1746. Gift med Catharina Molnstierna, född 1695-08-27 i Falun, död 1751-11-05, Molnby, dotter av bergmästaren Johan Luth, adlad Molnstierna, men ej introducerad, och Maria Cronmarck.

Barn:

 • Maria Magdalena, överlevde modern. [Måhända identisk med Magdalena S., född 1732, död ogift 1768-07-23 Sälna] (At (Sch).)

TAB 33

Carl, (son av Carl, tab 31). Konstapelmat vid amiralitetet i Karlskrona 1703-03-10. Konstapel vid amiralitetet i Karlskrona 1708-12-30. Underlöjtnant 1710-10-17. Överlöjtnant 1712-10-09. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22. Avsked 1715-12-31. Kapten. Död 1739-06-11. Gift 1:o 1713-03-00 med Elsa Bergman, död före 1717, dotter av visitören Carl Bergman. Gift 2:o före 1719 (SRB.) med Anna Maria Lind, död 1771 i Stockholm, dotter av (SRB.) korpralen vid stånddrabanterna Johan Lind och Margareta Dellendorph.

 • Barn (Jakobstads kyrkoarkiv.):
 • 2. En son, död 1722-11-04 i Jakobstad i Finland.
 • 2. Gösta Ertman, född 1721, död 1730-07-30 i Jakobstad.
 • 2. Amalia, född 1727, död 1731-05-04 i Jakobstad.
 • 2. Carl Fredrik, född 1729, död 1730-07-30 i Jakobstad.
 • 2. Aron, född 1733-06-15 i Jakobstad. Student i Uppsala 1745-10-17.
 • 2. Axel, student i Uppsala 1745-10-17. [Um.]

TAB 34

Adam, (son av Carl, tab 31), född 1687 i Roslagen. Kom i tjänst 1700. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1709-03-17. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722. Sekundlöjtnant vid livdragonregementet 1722-06-26. Premiärlöjtnant vid livdragonregementet 1733-10-15. Kaptens avsked 1741-10-13. Död 1742-12-00 i Stockholm. Gift 1725 med friherrinnan Christina Elisabet Rehbinder, född 1708-10-00, dotter av överstelöjtnanten friherre Bernt Rehbinder, och Sofia Ingeborg Pistolekors.

Barn:

 • Adam Bernt, född 1725. Major. Död 1799. Se Tab. 35
 • Christina Agata, född 1733, död 1774-02-24 i Åbo. Gift 1763-05-24 i Vehmo socken, i Finland med kaptenen Johan Fredrik von Spandekow.
 • Fredrika. Gift, men med vilken är ej känt.
 • Ulrika Eleonora, död ogift 1743-09-19 Sjuenda och begraven i Silfversparreska familjegraven vid därvarande kyrka.

TAB 35

Adam Bernt, (son av Adam, tab 34), född 1725-09-15. Mönsterskrivare vid Helsinge regemente 1741-10-12. Förare vid Helsinge regemente 1742-10-29. Sergeant 1747. Fänrik 1749-04-12. Stabslöjtnant 1755-08-09. Löjtnants indelning 1759-05-04. Stabskapten 1764-10-16. Regementskvartermästare 1770. RSO 1772-05-28. Major. Avsked 1777-12-17. Död 1799-10-08 i Stockholm. Han bevistade kampanjerna i Finland, Västerbotten och Bohuslän under 1740 talet. Blev på sjön under överfarten till pommerska kriget 1757 skadad i högra handen, varför han hemförlovades 1758, men återvände sedan till Pommern och deltog i kriget till dess slut 1761. Gift 1:o 1754 (lyst 1754-09-22 i Spånga socken, Stockholms län) med Catharina Schultze, född 1731-04-15, död 1774-03-21 i Järvsö socken, Gävleborgs län, dotter av kamreraren i bergskollegium Samuel Schultze och Christina Olofsdotter Kahlmeter. Gift 2:o med Inga Christina Gullberg, född 1761-02-00, död 1834-09-05.

Barn:

 • 1. Catharina Sofia Charlotta, född 1755, död 1824-03-18 på Gotland. Gift 1789-05-18 med kyrkoherden i Rute, Fleringe och Bunge förss pastorat av Visby stift Mattias Larsson Olde i hans 2:a gifte (gift 1:o 1760 med Margareta Elisabet Bacherus, född 1734, död 1784, dotter av rådmannen i Visby Johan Bacherus och Maria Bulmering), född 1729-12-02 i Visby, död 1793-10-08 i Rute prästgård [Hm].
 • 1. Christina Charlotta, född 1756-07-19 på Sibo löjtnantsboställe i Hanebo socken, Gävleborgs län, död 1815-02-09 Åkeshov. Gift 1780-01-09 Österhammaren med löjtnanten vid savolaksbrigaden, kaptenen Stefan Bennet, född 1751-05-25 Flor, död 1810-02-19 Ålsten
 • 1. Carl Gustaf, född 1760. Häradshövding och kapten. Död 1831. Se Tab. 36.
 • 2. Johanna Catharina, född 1788, död 1808-09-18 på resa från Stockholm till Söderhamn och begraven 1808-09-23 i Söderhamn.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1791, död 1792-01-06 i Söderhamn.
 • 2. Inga Christina, född 1793 i Söderhamn, död 1864-11-10 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1:o 1823-04-23 med överstelöjtnanten i armén, majoren vid Hälsinge regemente, RSO, Johan Jakob Burman, född 1771-03-30 i Pernå socken, i Finland, död 1824-04-29 Haga. Gift 2:o 1825-05-01 med källarmästaren i Stockholm Per Olof Eklund, född 1787, död 1859.

TAB 36

Carl Gustaf, (son av Adam Bernt, tab 35), född 1760-05-18. Page och kornett (At (Sch).). Häradshövding i Gotlands norra domsaga 1784 (At (Sch).). Protonotarie i kammarrätten 1796-07-20. Chef för pikenerarmanskapet vid Gotlands allmänna beväring (Wg.) 1810-12-10. Kapten (pikenerarchef) vid Gotlands nationalbeväring 1812-09-15. Död 1831-11-06 Vivlings. Gift 1810-01-28 i Lärbro socken, Gotlands län med Ebba Vilhelmina Ek, född 1780, död 1823-08-23.

Barn:

 • Catharina Fredrika (Carin), född 1814-09-10 i Helvi socken, död 1892-03-02 Furutorp. Gift 1832-09-09 i Helvi socken, med löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring Nils Gustaf Gregersson, född 1800-09-12 Låckebo, död 1869-04-08 Fredrikslund

TAB 37

Ertman Gustaf, (son av Erik, tab 29), till Vilunda i Hammarby socken, Uppsala län. Född 1649-04-28. Student i Uppsala 1656-01-31. Fänrik vid faderns regemente (halländska infanteriregementet) 1666-03-11. Fänrik vid dalregementet 1667-08-17. Löjtnant vid dalregementet 1670-02-19 (1670-03-11). Regementskvartermästare 1673-07-04. Kapten 1676-01-00. Major 1685-04-07. Död 1691-04-27 på Vilunda och begraven i Hammarby kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1676 (mellan 29/6 och 7/7) med Margareta Månesköld af Seglinge, död (Vallentuna db 1722-10-16 (OA).) 1718-12-19, dotter av majoren Erik Månesköld af Seglinge, och Anna Ulfsparre af Broxvik. Hon ägde Rungarn i Bladåkers socken, Stockholms län, som hon ärvde efter farbrodern, majoren Johan Månesköld 1696 (Af.), och skänkte 1709 predikstolen till Bladåkers kyrka. (Uff. del 1. h. 1, sid. 13 (1871).)

Barn:

 • Magnus Ertman, döpt 1677-02-26 på Vilunda.
 • Carl Gustaf, född 1681. Ryttmästare. Död 1733. Se Tab. 38
 • Erik, döpt 1683-07-30 på Vilunda. Volontär vid amiralitetet. Död 1703-04-11 på Rungarn och begraven i Bladåkers kyrka, där hans vapen uppsattes. (Uff. del 1. h. 1, sid. 13 (1871).)
 • Anna Elisabet, döpt 1684-08-08 på Vilunda.
 • Jakob Johan, döpt 1686-06-25 på Vilunda.
 • Margareta Christina. Gift 1:o med livdrabanten Carl Henrik Vilhelm von Banco, av en adlad men ej introducerad ätt, död 1712-06-27. Gift 2:o 1714-09-05 i Fresta socken, Stockholms län med majoren Carl Hedersköld, från vilken hon blev skild, född 1690, död 1729.

TAB 38

Carl Gustaf, (son av Ertman Gustaf, tab 37), till Vilunda i Hammarby socken, Stockholms län, som han erhöll genom testamente 1718-07-01 av sin moder (Vallentuna härads dombok 1722-10-16 (OA).). Född 1681. Korpral vid livregementet till häst 1700-04-26. Kornett vid livregementet till häst 1701-06-04. Sekundlöjtnant 1703-10-29. Premiärlöjtnant 1704-12-14. Ryttmästare 1708-02-07. Fången vid Poltava 1709-06-28. Hemkom 1722-05-00. Avsked 1722-06-04. Död 1733-03-12 på Vilunda. Han var med vid Pitzur, Klissov, Pultusk, Fraustadt, Holovzin och Poltava samt vistades under fångenskapen i Solikamsk. Gift 1714 med Eva Elisabet von Burghausen, född 1694, död 1773-06-24 i Stockholm och begraven 1773-06-29 i Hammarby kyrka, dotter av överstelöjtnanten Gustaf von Burghausen, och Dorotea Margareta von Brundert.

Barn:

 • Margareta, född 1715, död 1774-04-26 Bottna. Hon sålde Vilunda 1773-01-09 till Mikael Tranfeldt. (Vallentuna härads lagfartsprotokoll 1773-06-16 (OA).) Gift 1733-11-29 i Stockholm med kaptenen Börje Filip Skeckta, född 1699, död 1770.

TAB 39

Axel Månsson, (son av Måns Persson, tab 5), till Hakunge i Össebygarns socken, Stockholms län. Deltog i kriget mot Ryssland på 1570- och 1580-talen. Upptages i registret över Sveriges adel 1586 (Hra.). Underskrev arvsföreningen (Hra.) 1590-03-07. Död 1593-03-05 enligt påskriften å hans, numera försvunna, vapen i Össebygarns kyrka. (Uff. del 2, s. 212.) Gift 1:o med »en livländska » (SH liber caus. vol. 60, (OA).). Gift 2:o med Ingeborg Isaksdotter, död 1596 eller 1597 (SH liber caus. vol. 60, (OA).), dotter av kammarrådet Isak Nilsson (Banér) och Brita Lagesdotter.

Barn:

 • 1. Anders Axelsson, död i fält i början av 1600-talet. [SH liber caus. vol. 60, (OA).]
 • 1. Carl Axelsson, vilken omförmäles varit död 1630-03-00 (redan 1620?) och hava lämnat hustru och barn efter sig. [(SH liber caus. vol. 60, (OA).)]
 • 2. Isak Axelsson Silfversparre, född omkring 1590. Överste. Död 1641. Se Tab. 40.

TAB 40

Isak Axelsson Silfversparre, (son av Axel Månsson, tab 39), till Ora i Faringe socken, Stockholms län. Född omkring 1690 (SH liber caus. vol. 60, (OA).). Var fänrik vid Upplands ryttare (livregementet till häst) 1613. Löjtnant vid livregementet till häst 1621. Ryttmästare 1622. Introducerad å ättens vägnar 1625 under nr 67, vilket nummer sedan blivit ändrat till 99. Major 1626. Överstelöjtnant 1627. Överste för Östgöta ryttare 1634, men tillträdde aldrig befälet över detta regemente. Överste för Upplands ryttare 1635. Avsked 1638 eller 1639. Död 1641 (levde 12/7, men kallas salig 20/9). Han bevistade med mycken tapperhet krigen mot Ryssland 1614–1617, i Livland och Preussen 1621–1624 och sedan i Tyskland till 1638. Gift 1:o med friherrinnan Märta Oxenstierna, död 1620-12-26 i barnsäng på Ora och begraven 1621-02-11 i Faringe kyrka, dotter av ståthållaren Erik Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1) och friherrinnan Bengta Gera. Gift 2:o med Kerstin Fleming, död 1641, dotter av ståthållaren Lars Hermansson Fleming och Anna Henriksdotter (Horn af Kanckas).

Barn:

 • 1. En son, född 1620-12-26, död 1620-12-26 och begraven 1621-02-11 på samma gång som modern.
 • 2. Axel, död 1628 enligt vapnet i Faringe kyrka, [Uff. del 1, h. 3, sid. 29.].
 • 2. Anna, född 1626-03-17 på Ora, död 1664-08-04 i Helsingfors och begraven 1665-02-19 i Pernå kyrka. (Likpredikan [Klingspor, Sveriges adel II, sid. 186 (1877)].) Gift 1646-07-15 på Stockholms slott med riksrådet och presidenten Ernst Johan Creutz, friherre Creutz, i hans 1:a gifte, född 1619, död 1684.
 • 2. Åke, född 162(8). Läkare. Död 1689. Se Tab. 41
 • 2. Märta, drunknade ogift 1651-08-18 vid Vaxholm på samma gång som fru Helena Fleming, född Bielke, och tre fröknar Fleming, i det jakten, å vilken de färdades, kullkastades av en väderil.

TAB 41

Åke (översiktstab 6, översiktstab 6, son av Isak Axelsson Silfversparre, tab 40), till Ora, som han ärvde efter fadern. Född där sannolikt 1628-02-24 (enligt vapnet i Faringe kyrka 1626-02-24 jfr systern Anna). Student i Uppsala 1637-05-26. 'En höglärd medicus, det han blev genom sin moders givna anledning'. Död 1689-03-23 på Ora. (Uff. del 1, h. 3, sid 29.) Gift med Catharina Axehielm, som var död 1698, dotter av presidenten Johan Hindersson, adlad Axehielm, och hans 1:a fru Catharina Buræa.

Barn:

 • Åke. Student i Uppsala 1665-03-18. Uppgives varit löjtnant vid ett infanteriregemente. Död ogift före modern.
 • Märta, död 1740-01-00 (Närdinghundra db 1740-06-02 (OA).). Gift med kaptenen Gustaf Svinhufvud af Qvalstad, död 1717.
 • Axel. Student i Uppsala 1665-03-18. Uppgives varit löjtnant vid Östgöta infanteriregemente, men finnes ej hos Kugelberg. Ogift dödsskjuten 1676 vid Vänersborg.
 • Catharina, död före 1688. Gift 1678-09-19 i Stockholm med överstelöjtnanten Olof Wijnbladh, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1744.

TAB 42

Magnus Axelsson Silfversparre, (son av Axel Månsson, tab 39), till Hakunge i Össebygarns socken. Född omkring 1592 (SH liber caus. vol. 60, (OA).). Död omkring 1630 och begraven i Hakungegraven i Össebygarns kyrka under en med svensk påskrift försedd gravsten. Gift 1612-01-15 (morgongåvobrev 1612-01-16) på Seglinge (SH liber caus. vol. 99, p. 3 (OA).) i Almunge socken, Stockholms län med Botilda Månesköld i hennes 1:a gifte (gift omkring 1634 med vice presidenten Erik Eriksson Tranevardius, adlad Geete, i hans 3:e gifte, född 1587, död 1651). Hon gjorde sitt testamente 1662-12-16 på Hakunge (SH liber caus, vol. 115, p. 3 (OA).), levde ännu 1662-12-22, men var död 1664, dotter av Christer Carlsson Månesköld (af Seglinge, nr 62) och hans 1:a fru Brita Björnsdotter (Bååt).

Barn:

 • Ingeborg, levde 1631, då hon gav samtycke till försäljning av två moderns gårdar i Småland (Db för Visingsborgs grevskap (HF).), men var död före (Uff. del 2, s. 212.) 1639-09-08.
 • Fyra söner och fem döttrar dessutom, av vilka några levde 1631-04-00 (SH liber caus. vol. 60, (OA).), men alla döda före 1639-09-08 och begravda i Hakungegraven i Össebygarns kyrka. (Uff. del 2, s. 212.)

TAB 43

Ture Månsson Silfversparre, (son av Måns Persson, tab 5), till Molnby i Vallentuna socken, Stockholms län och Vidby(näs) i Turinge socken (Af.), Stockholms län. Upptages i registret över Sveriges adel 1586 (Hra.). Byggde säteriet på Molnby före 1589 (Af.). Bevistade riksdagarna i Stockholm 1590 (Hra.) och 1627 (Ridd. o. Ad. protokoll 1627). Död (SH liber caus, vol. 94. p. 1 (OA).) 1634-06-24 (hans begravning ägde rum omkring 1634-10-26) (SH liber caus, vol. 68, p. 2 (OA).). Arvskifte efter honom förrättades 1643-11-17 mellan nedanstående son och mågen Gustaf Stake. Gift med Anna Andersdotter, levde hösten 1631 men var död på våren 1633 (SH liber caus, vol. 94, p. 1 (OA).), dotter av ryttmästaren Anders Eriksson (Rosenstråle) och Brita Christersdotter (Siöblad).

Barn:

 • Elsa Magdalena Turesdotter. Gift med ryttmästaren Gustaf Stake.

TAB 44

Axel Turesson (son av Ture Månsson Silfversparre, tab 43), till Molnby och Vidby. Page hos konung Gustaf II Adolf. Var löjtnant vid Upplands ryttare 1631 (Blr.). Kallas ryttmästare (SH liber caus, vol. 94, p. 1 (OA).). Ihjälslog 1635 Mauritz Stake och rymde därför utrikes, men fick vid 1643 års riksdag ridderskapets och adelns intercession hos den dödades syster fru Anna Stake, att hon skulle låta blidka sig. Död 1643-11-02. Om hans begravning se riksrådets protokoll 1643-12-02 och 1644-08-29. Gift med Brita Nilsdotter, som var ofrälse, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1650 men med vilken är ej känt och änka 1666), levde ännu 1675.

Barn:

 • Anna Axelsdotter. Gift 1:o med fänriken vid artilleriet Daniel Bengtsson Kåre (SH liber caus, vol. 132, p. 7 (OA).), vilken 1652-08-17 med hustruns samtycke pantsatte hennes besittningsrättshemman Skarpsundsby och Löt i Kårsta socken, Stockholms län. Gift 2:o före 1671 med ryttmästaren Christian Fredrik von Beernsdorff. (SH liber caus, vol. 122, p. 3 (OA).)

TAB 45

Nils Persson, (son av Peder Sunesson, tab 4), till Holma i Lemnhults socken, Jönköpings län mm. Nämnes bland det rusttjänstskyldiga frälset i Småland 1529 (GIr.). Fogde över Alvastra kloster och dess landbor 1535-12-21–1537 och tillika i Dals härad och på Visingsö (Al.) 1536-07-23,. Fogde i Östra och Uppvidinge härader 1542 (ny fullmakt 1543-08-17)–1544 samt i Tuna län 1549–1522 (Al.). Ryttmästare för Kalmar läns ryttare 1544 och ännu 1559, då han blev överste (general) (Hk.). Fullmakt att vara befallningsman över knektarna i en del av Småland (GIr.) 1549-12-18 (förnyat ännu 1558). Begick dråp på Hans Nilsson (GIr.), »halvbroder till Olof Jonsson och Erik Jonsson, bröder till herr Sten Eriksson» 1551-01-25. Fogde i Handbörd 1553–1554 och tillika i Uppvidinge 1555-01-01–1556 (Al.). Häradshövding i Uppvidinge och Asbolands härader (GIr.) 1559-07-27 och ännu 1662? Erhöll lejdebrev 1559-07-27 för att han kommit i skada för Nils Eskilsson (GIr.). Fogde i Norra Vedbo 1561–1563 (Al.). Underskrev trohetsförsäkran till konung Erik 1561 (Hra.). Mönstrade under nordiska sjuårskriget det småländska bondeuppbådet och andra trupper 1562 och 1563 och var hövidsman för dessa ännu 1566. Bisittare i konung Erik XIV:s nämnd 1564 och 1565 (Hh. D. 15.1.). Anmodades 1569-05-04 att inställa sig till kröningsriksdagen (Hra.) men misstänktes sedan för förrädiska stämplingar till förmån för den avsatta konung Erik och häktades 1569-08-00 (Al.) samt skickades därefter med sina båda söner till Finland. Erhöll dock Kjulo fjärding i Finland i förläning (Al.) 1570-06-28 och användes åter 1571 vid mönstringar i Småland. Död 1572-10-19 och begraven i Näshults kyrka, där hans gravsten finnes. »Han var typen för en viss grupp av tidens småfrälse, en duktig krigsman, hänsynslös godsförvärvare och stor våldsverkare; om hans lagliga och olagliga godsförvärv voro berättelserna många och ännu i början av 1600-talet sökte bönderna i Småland att få hans köp att återgå» [N. F.]. Genom köpebrev 1562-08-07 köpte han av Lars Mattsson Kafle dennes mödernegods, två gårdar i Gredelby i Knivsta socken, Stockholms län, en gård i Berga i Seminghundra härad och en gård i Runtuna kyrkoby, Södermanlands län (SH liber caus, vol. 22 (OA).). 1565-12-18 igenbekom han Stora Hultrum (GIr.) i Vireda socken, Jönköpings län, som hans farfars bror Bengt Haraldsson testamenterat till Vadstena kloster. 1569-01-07 erhöll han i donation av konung Johan nio klostergods i Dädesjö socken, Kronobergs län. Köpte skattehemmanet Kullebo i Näshults socken före 1572. Gift 1548-10-08 med Estrid Gustafsdotter Stiernbielke, som levde 1562, men synes varit död 1564 (Rääf. Ydre härad, d. 3, sid 389–390.), dotter av Gustaf Eriksson till Strömsnäs och N. N. Andersdotter.

Barn:

 • Gustaf Nilsson, till Holma. Bevistade riksdagen i Stockholm 1573-06-00 (Hra.). Upptages i registret över Sveriges adel 1586 Hra.). Var en tid i slottsloven i Kalmar. Var död 1603, antagligen ogift, enär hans gårdar gingo till syskon och syskonbarn. (Db för Östra härad (HF)).
 • Brita Nilsdotter. Fängslad 1596 på grund av misstankar att hava mördat en djäkne på sin gård (At (L).). Avrättad 1603 i Kalmar. (At (L).) Gift med Per Lindormsson Ulfsax.

TAB 46

Per Nilsson, (son av Nils Persson, tab 45), till Holma i Lemnhults socken, Jönköpings län och Kullebo i Näshults socken, Jönköpings län, samt Flöxhult i Älghults socken, Kronobergs län och Orranäs i Hälleberga socken, Kronobergs län. Bevistade riksdagen i Stockholm 1573-06-00 (Hra.). Befallningsman på Kalmar 1580. Upptages i registret över Sveriges adel 1586 (Hra.). Underskrev arvsföreningen 1590 (Hra.). Undertecknade i Kalmar ett köpekontrakt (At (RA).) 1607-06-04. Levde 1608, men var död 1619. (SH liber caus, vol 22 (OA).) Gift med Märta Ulfsdotter, som han försköt för hennes otrohets skull, var död 1616 (HF.), dotter av hövidsmannen Ulf Persson (halvhjort), till Flishult och Agneta Claesdotter Drake, av gamla Drakeätten.

Barn:

 • Estrid Persdotter, död änka. Arvskifte efter henne förrättades 1666-02-00. Gift med Jöns Stolpe, som levde 1642, men död före 1646-08-18.

TAB 47

Nils Persson Silfversparre, (son av Per Nilsson, tab 46), till Kullebo, Flöxhult, Orranäs samt Flishult i Näsby socken, Jönköpings län, vilket han bekommit 1617 efter sin morbroder Knut Ulfsson, mm. Var en duktig godsförvärvare och levde på sina gods. Särskilt nedlade han mycken omsorg på att i sin hand samla morfaderns, Ulf Perssons, konfiskerade gods, sådana de befunnos efter dennes jordebok av 1574 (HF.). Död 1644-09-29 på Flishult och begraven i Näsby kyrka, där hans vapen finnes upphängt. Arvskifte efter honom förrättades 1645-01-27, då bröderna lämnade sin enda syster Estrid lika arvslott med dem i löst och fast. (RA Rev.akt 1685-03-26 (L).) Gift 1:o med Märta Drake, dotter av landshövdingen Arvid Knutsson Drake (af Hagelsrum, nr 90) och Hebbla Eriksdotter (Stålarm). Gift 2:o med Kerstin Stolpe, född omkring 1600, död 1680 på Flishult och begraven 1680-06-29, dotter av häradshövdingen Magnus Clemetsson Stolpe och Estrid Jönsdotter (Rosenbielke). Hon skänkte till Näsby kyrka skatterättigheten av Näsby stom (Medd. av P. G. Vejde.). Var en typisk 1600-talsfru. I hennes gårdshäkte funnos hand- och fotbojor och övriga tillbehör. Själv tuktade hon vid behov handgripligen sitt folk. (SH liber caus, vol. 115, p. 3 (OA).) 'Till henne friade, då hon var 80 år gammal, hennes dotters svärfader, översten Göran Patkull, kort före sin död vid omkring 100 års ålder och blind, men fick avslag.'

Barn:

 • ?1. Nils. Fänrik vid Kronobergs regemente 1635. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1637. Avgången från regementet 1637. Död ogift före fadern.
 • 2. Johan, född 1620. Kaptenlöjtnant. Död 1667. Se Tab. 83
 • 2. Magnus. Kornett vid Smålands ryttare 1648 (Hk.). Löjtnant vid Smålands ryttare 1654. Stupade ogift 1656-05-20 utanför Bromberg i Posen under polska kriget. Hans lik hemfördes av modern till Flishult från Graudenz 1658 på samma gång som halvbrodern Knuts kvarlevor fördes till Orranäs, och begrovs i Näsby kyrka, där hans vapen finnes. (Db för Östra härad (HF).)
 • 2. Estrid, levde 1693, men död före juni 1705. Gift med översten Patrik Patkull, född 1629, död 1686.

TAB 48

Knut, (son av Nils Persson Silfversparre, tab 47), till Orranäs, som han bl a fick på sin arvslott, samt Gullaskruv i Hälleberga socken, Kronobergs län, som han 1647 fick till löningshemman, men 1657 tillöste sig och gjorde till säteri, och vartill han skrev sig. Först hovjunkare i två år. Kornett vid Smålands ryttare 1636 (Hk.). Löjtnant vid Smålands ryttare 1645. Major vid överste Hammarskjölds värvade rytteriregemente 1655. Död 1656-07-16 i Polen. (Ckg.) Hans lik hemfördes 1658 från Graudenz på samma gång som halvbrodern Magnus'. (Mönsterrullor mm (HF).) Gift 1646-07-05 Flishult med Magdalena Ulfsparre af Broxvik, som levde änka ännu 1683 (Medd. av P. g. Vejde.), dotter av ståthållaren Erik Månsson Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru Margareta Fleming.

Barn:

 • Nils. Student i Lund 1668-06-20. Gemen vid fältmarskalken Würtz' regemente i Holland 1669-02-00. Korpral vid fältmarskalken Würtz' regemente i Holland 1669. Student i Uppsala 1669-10-19 och i Lund 1671-06-23. Fänrik vid pfalzgrevens av Birkenfeld regemente 1670. Löjtnant vid pfalzgrevens av Birkenfeld regemente 1673. Avsked 1674-09-24. Kapten vid Tungels regemente 1675-05-29. Major vid Upplands regemente 1677-06-03. Överstelöjtnants karaktär 1678-08-11. Överstelöjtnant vid bergsregementet 1678-10-13. Transporterad till Österbottens regemente 1684-09-24. Kommendant i Riga. Död i Riga 1700-03-28. Gift med Hedvig Björnklou, död 1702-05-19 Vansta, dotter av riksrådet Mattias Mylonius, adlad Björnklou, och Margareta Wallia, adlad Wallenstedt.
 • Margareta, född. 1653-06-29 på Orrenäs, död 1724-02-26 Sjötuna. Gift 1684-12-09 med majoren Gustaf Fock, adlad Gyllencartau, nr 855, i hans 2:a gifte, född 1627, död 1688.
 • Lars Johan, född tvilling 1654-05-26 på Gullaskruv. Student i Lund 1668-06-20 och i Uppsala 1669-10-19. Fänrik vid von Rappholtz' dragonregemente 1674-11-30. Död 1676-03-16 i Marstrand och begraven i Hälleberga kyrka
 • Erik, född 1654. Överstelöjtnant. Död 1709. Se Tab. 49

TAB 49

Erik, (son av Knut, tab 48), född 1654-05-26 Gullaskruv. Student i Lund 1668-06-20 och i Uppsala 1669-10-19. Musketerare vid livgardet 1674. Fänrik vid Kronobergs regemente 1675. Löjtnant vid Tungels värvade regemente 1676. Kapten vid Kronobergs regemente 1676. Kapten vid Kalmar regemente 1678-10-10. Major vid Kalmar regemente 1693-12-31. Överstelöjtnant 1701-11-25. Stupade 1709-06-19 i slaget vid Poltava. Gift 1688-03-02 Arnö med Elisabet Ramsvärd, född 1664-06-02 Rostorp, död 1733 Björnskog och begraven 1734-01-18, dotter av översten Hans Andersson, adlad Ramsvärd, och Catharina Elisabet von Schaar.

Barn:

 • Knut, född 1689-03-28 Orranäs Fältväbel vid Skaraborgs regemente. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1706-08-09. Löjtnant vid Kalmar regemente 1708-05-03. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • Hans, född 1690-03-20 på Orranäs. Rustmästare vid Kalmar regemente 1704-12-01. Sergeant vid Kalmar regemente 1705-06-08. Fältväbel 1706-05-23. Fänrik 1707-04-13. löjtnant 1708-05-03. Slagen ogift i fält.
 • Magdalena Catharina, född 1691-05-13, död 1691-05-28.
 • Carl Gustaf, född 1692-08-06 på Gullaskruv. Underofficer vid Kalmar regemente.
 • Margareta Elisabet, född 1693-09-20 på Gullaskruv, död 1775-02-20 Salshult. Gift 1719 med kaptenen Otto Fredrik Stålhammar, i hans 2:a gifte, född 1695, död 1753.
 • Axel, född 1695-05-02 på Rostorp, död 1695-07-16.
 • Erik, född 1696-12-11, död 1697-03-21.
 • Eva, född 1698-08-16 Hässleby, död 1760-06-07 på Björnskog och begraven 1760-06-27. Gift på Björnskog 1728-12-29 med regementskvartermästaren Gustaf Adolf Klöfverfelt, född 1685, död 1761.
 • Lars Johan, född 1700. Hovjägmästare. Död 1754. Se Tab. 50.

TAB 50

Lars Johan, (son av Erik, tab 49), till Os i Gällaryds socken, Jönköpings län. Född 1700-05-17 (1700-05-11 enligt begravningsvapnet i Gällaryds kyrka ) (Medd. av P. G. Vejde.). Förare vid Kalmar regemente 1716. Fältväbel vid Kalmar regemente 1718. Fänrik 1718-06-26. Transporterad till kornett vid adelsfaneregementet 1722. Avsked 1727. Lantjägare i Kronobergs län 1730. Överjägmästare i Kalmar län och Rlekinge 1740. Överjägmästare i Jönköpings län 1742-10-30. Hovjägmästares karaktär 1745-10-17. RSO 1751-12-04. Död 1754-03-29 på Os bruk i Gällaryds socken, Jönköpings län. Han erhöll 1736 tillstånd att inrätta ett glasbruk på hemmanet Johanstorp i Lenhovda socken, Kronobergs län, grundade 1736 jämte ryttmästaren Fr. R. Johnstone Klavreströms järnbruk med manufakturverk i Nottebäcks socken, Kronobergs län och anlade vid Os masugn och stångjärnshammare. (Likpredikan [Klinspor, Sveriges adel II, sid 186 (1877)]) Gift 1:o 1723-09-22 på Hårdanäs i Björkö socken, Jönköpings län med sin syssling Beata Catharina Printzensköld, född 1699-11-00, död 1736-09-24 Linnaby, dotter av ryttmästaren Johan Printzensköld, och (friherrinnan) Anna Märta von Schaar. Gift 2:o 1738-04-28 Toftnäs med Amalia Ulrika Lillienberg, född 1716-06-06 på Toftnäs, död 1808-05-21 på Os' bruk, dotter av assessorn Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, och hans 2:a fru Christina Margareta Stiernklo.

Barn:

 • 1. Johan Erik. Jägerifiskal. Död 1763. Se Tab. 51
 • 1. Johan. Rustmästare vid kronprinsens regemente. Fick permission att gå i utländsk tjänst (At (P).) 1745-04-22. Löjtnant i preussisk tjänst. Död ogift.
 • 1. Elisabet Märta, död 1797-06-18. Gift 1770-04-17 i Lund med professorn Nils Schenmarck, född 1720-05-14 i Östra Stenby socken, Östergötlands län, död 1788-09-28 i Lund.
 • 2. Christina Ulrika, döpt 1739-03-09 på Os, död 1799-09-15 Grimarp. Gift 1765-07-23 på Os med sekreteraren i Göta hovrätt Nils Ekerman, född 1736, död 1771-12-05 Gripenberg
 • 2. Daniel Georg, född 1740. Överste. Död 1790. Se Tab. 52
 • 2. Fredrik Gustaf, född 1742. Överjägmästare. Död 1805. Se Tab. 53.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1744-11-21 på Os. Student i Lund (At (P).) 1755-19-17, och i Uppsala 1761-03-06. Kanslist i Göta hovrätt 1763-11-15. Notarie vid Göta hovrätt 1764-12-04. Protonotarie 1770-05-09. Sekreterare 1770-07-17. Adjungerad ledamot 1772-11-02. Assessor i Åbo hovrätt 1773-03-31. Hovrättsråd vid Åbo hovrätt 1774-12-21. Överförd till den i Vasa nyinrättade hovrätten 1775-06-27. Vice president i Åbo hovrätt 1778-07-17. RNO 1781-11-26. Död barnlös 1784-07-13 i Vasa. Gift 1778-08-20 i Stockholm med sin kusin, grevinnan Johanna Maria Lillienberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1802-07-11 på Rånäs' bruk i Fasterna socken, Stockholms län, med presidenten Olof Elias Weidman, adlad och friherre Lagerheim, i hans 2:a gifte, född 1741, död 1823), född 1752-03-15 i Stockholm, död i Stockholm 1823-10-10, dotter av presidenten Johan Georg Lillienberg, friherre och greve Lillienberg, och Maria Juliana Jennings.
 • 2. Amalia Beata, född 1746-09-20 på Os, död 1800-01-26 Ängaholm och begraven i Aringsås' kyrka. Gift 1770-08-31 på Os med hovjunkaren friherre Otto Anders Koskull, född 1748, död 1787.
 • 2. Magdalena Margareta, född 1748-08-02 på Os, död på Os 1802-02-13. Gift 1778-11-08 på Os med sin kusin, överstelöjtnanten Carl Adolf Ridderborg, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1789.

TAB 51

Johan Erik, (son av Lars Johan, tab 50). Sergeant vid livgardet 1747. Avsked 1749-04-14. Jägerifiskal. Död 1763 i Ljungby socken, Kronobergs län och begraven 1763-07-20. Gift 1751-04-01 Rothässle med Hedvig Eleonora von Bruse, född 1728-02-02, död 1785-06-24 i Lund, dotter av överstelöjtnanten Carl Bruse, adlad von Bruse, och Gustava Johanna Pilefelt.

Barn:

 • Lars Johan, född 1752-04-17 Kulla. Volontär vid Konungens eget värvade regemente 1767-06-01. Mönsterskrivare vid Konungens eget värvade regemente 1767-06-28. Sergeant 1768-05-16. Stabsfänrik 1774-06-06. Fänrik vid Kronobergs regemente 1776-11-06. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1778-01-21. Avsked 1785-03-02. Död barnlös 1810-12-26 i Växjö. Gift 1785-02-11 Dannäs med sin kusin Catharina Maria Ekerman, född 1768, död 1805-03-26 Orberg, dotter av sekreteraren Nils Ekerman och Christina Ulrika Silfversparre.
 • Erika Charlotta, född 1755-01-05 på Kulla.
 • Axel Magnus, född 1758-02-07 Diö, död ogift 1813-03-27 Ängaholm
 • Göran Adolf, född 1761-10-27 Burhult, död Burhult 1761-11-15.

TAB 52

Daniel Georg, (son av Lars Johan, tab 50), född 1740-09-08 på Os' bruk i Gällaryds socken, Jönköpings län. Student i Lund (At (P).) 1755-10-17. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1755-12-09. Sergeant vid kronprinsens regemente 1756-12-05. Sekundadjutant vid kronprinsens regemente 1758-06-24. Premiäradjutant 1761-11-01. Löjtnant vid gula husarregementet 1764-03-08 med tur från 1762-06-23. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1765-09-30. Stabskapten 1769-04-06. Löjtnant i hessisk tjänst. RSO 1770-04-25. Regementskvartermästare 1770-05-25. Kapten 1771-06-05. Sekundmajor 1771-10-23. Premiärmajor 1774-02-23. Korpral vid livdrabantkåren 1774-03-09. Överste i armén 1782-09-01. Avsked 1786-04-12. Död 1790-11-30 i Stockholm. Gift 1782-04-23 med hovfröken, grevinnan Catharina Sofia Sinclair, född tvilling 1750-03-04. Hovmästarinna hos prinsessan Sofia Albertina. Död 1818-02-02 i Stockholm, dotter av riksrådet och generalguvernören Fredrik Carl Sinclair, friherre och greve Sinclair, och Sofia Johanna Reuter af Skälboö.

Barn:

 • Gustava Sofia Amalia Charlotta, född 1783-02-05. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina. Död ogift 1815-02-20 i Stockholm.
 • Carolina Albertina, född 1785-05-08, död 1861-06-23 i Norrköping hastigt av slag under nedresa till sina släktingar i Östergötland. Gift 1804-06-10 Lambohov med kammarherren, friherre Fredrik Edvard Hamilton af Hageby, från vilken hon 1812 blev skild, född 1779, död 1837.

TAB 53

Fredrik Gustaf, (son av Lars Johan, tab 50), född 1742-09-15 Os. Kadett vid amiralitetet 1757-06-08. Konstituerad fänrik vid Helsinge regemente 1761-05-28. Konfirmerat fänrik 1764-03-08. Fänrik vid Hessensteinska regementet i Göteborg 1766-10-02. Transporterad till Gyllengranats regemente 1767. Överjägmästare i Jönköpings län 1770-10-24. RSO 1779-01-24. Avsked 1781-09-03. Död 1805-04-01 på Os' bruk. Gift 1779-03-21 i Tegnaby kyrka, Kronobergs län med friherrinnan Anna Maria von Rosen, född 1761-05-06, död 1790-03-18 Grimarp, dotter av generalmajoren Otto Vilhelm von Rosen, naturaliserad och friherre von Rosen, och Märta Christina Rosenborg.

Barn:

 • Ulrika Vilhelmina, född 1781-02-07 Stensnäs, liksom syskonen, död 1827-02-05 på Bergshammar. Gift 1809-09-22 med majoren Carl Ingemund Lilliestråle, i hans 2:a gifte, född 1764, död 1819.
 • Christina Sofia, född 1782-05-12, död 1844-10-13 på Önsta i S:t Ilians socken, Västmanlands län. Gift 1807-02-15 i Stockholm med översten och generaladjutanten friherre Carl Joakim von Düben, född 1783, död 1834.
 • Gustaf Fredrik, född 1784-03-01. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1800-01-04. Rustmästare vid konungens eget värvade regemente 1800-06-25. Sergeant 1801-01-04. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1804-02-07. Sekundlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1812-04-22. 1 löjtnant 1812-07-23. Deltog i kriget i Tyskland 1812–1813. Ogift dödsskjuten 1813-09-29 vid Rosslau.
 • Otto Johan, född 1786-05-19, död 1786-08-17 på Stensnäs.
 • Adolf Georg, född 1788-10-31. Kunglig page. Levde 1805.

TAB 54

Per, (son av Nils Persson Silfversparre, tab 47), til Kullebo i Näshults socken, Jönköpings län och Flishult i Näsby socken, Jönköpings län, Flöxhult i Älghults socken, Kronobergs län, Axebo i Fagerhults socken, Kalmar län mm. Född 1613-10-24 på Kullebo. Major. Död 1671-04-22 och begraven i Näshults kyrka, där hans vapen med inskrift finnes. Gift med Magdalena von Scheiding, död före 1694-06-06, dotter av guvernören Otto von Scheiding, och Margareta von Masenbach.


Barn:

 • Märta, född 1640, död 1703 Torneby och begraven 1703-04-01. Gift med regementskvartermästaren Johan Hansson Torneer, död 1663.
 • Margareta, död 1721. Gift 1661 med ryttmästaren Johan Polman, adlad Påhlman, död 1693.
 • Otto, född 1643. Ryttmästare. Död 1688. Se Tab. 69

TAB 54 C

Knut Persson Silfversparre (son av Per Silfversparre, tab 54). Student i Uppsala 1658-11-25. Fänrik vid Kalmar regemente 1666-09-15. Löjtnant vid Kalmar reg. 1674, kallad kapten, död senast 1712. Levde på Kullebo i Näshult sn (F) och ägde Nässja i Lemnhult sn (F) enl Drakeska arkivet (UUB). Gift med Margareta von Scheiding, (döpt 1644 24/6 i Normlösa sn) dotter av regementskvartermästaren Hans Christoffer von Scheiding och Märta Ulfsparre af Broxvik. Frånskild enl. Frälsegodsen Småland del II sid. 640 not 42. I Drakes arkiv på Uppsala Universitetsbibliotek kan man läsa; Den 10 september 1700 uppges att Knut Silfversparre ”längesen lägrade sitt eget syskonbarn Capten Scheidings syster och dotter af Hans Scheiding, den han än äger och fick böta mycket före löftet att äga henne. Sedan har mycket honom kostat. Senare har om icke flera hwarföre han är mycket fattig … och fick böta mycket för löftet att få äga henne…svärfar Hans Scheiding var hans rätte morbror… uppgivet av Lars Nilsson gamle Gustav Drakes fogde.”

Barn:

 • Märta Magdalena Silfversparre, bosatt 1708 i Näshult, gift omkring 1696 med regementskvartersmästaren Carl Klint (död 1706 25/11, son till häradshövdingen i Sevede, Tunalän och Aspeland härader Johan Klint och Elsa von Campenhausen) . 1708 25/4 kvitterade Merta Malena Silfversparre på regementskrivare Anders Wimmersteds boställe Flathult 80 daler silvermynt i nådårspengar, och en Knut Silfversparre har på samma kvittens attesterat ”att förestående 80 daler silvermynt äro till min dotter riktigt levererade” (Rudelius, Kalmar Regemente).

TAB 55

Nils, (son av Per, tab 54), till Flöxhult. Född 1638-06-06 på Kullebo. Page hos landshövdingen friherre Claes Banér 1655 och följde honom på en beskickning till Ryssland, men hemförlovades 1658. Fänrik vid Kalmar regemente 1660. Löjtnant vid Kalmar regemente 1666-09-15. Kapten 1674.. Majors avsked 1678. Död 1698-01-31 på Flöxhult och begraven 1698-10-02 i Silfversparregraven i Älghults kyrka. Gift 1672 med Hedvig Printzensköld, född 165(5), död på Flöxhult, 62 år gammal, och begraven 1718-01-06 i Flöxhults kyrka, dotter av översten Johan Printz, adlad Printzensköld, och hans 2:a fru Anna Hård af Segerstad.

Barn:

 • Magdalena, död 1731-01-09 Grimstorp. Gift 1690-10-26 med ryttmästaren Lennart von Nieroth, född 1663, död 1730.
 • Johan, född 1676. Överstelöjtnant. Död 1728. Se Tab. 56
 • Carl Magnus. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1696. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1699. Kvartermästare 1701. Kornett 1702-07-19. Sekundlöjtnant 1704-08-10. Premiärlöjtnant 1705-02-11. Regementskvartermästare 1706-03-14. Ryttmästare 1706-06-30. Stupade ogift 1706 i Polen.
 • Anna Margareta, född 1677, begraven 1752-03-15 i Ryssby socken. Gift 1699-02-26 på Flöxhult med rusthållaren Per Persson i Åbro i Ryssby socken, Kalmar län, död 1730-04-12 i Åbro.
 • Hedvig, född 1679, död ogift 1725-11-15 Näs
 • Helena Christina, döpt 1687-07-06 på Flöxhult, död på Flöxhult 1706 och begraven 1706-05-31.

TAB 56

Johan, (son av Nils, tab 55), till Flöxhult. Född 1676-04-00. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1692-08-12. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1694-08-10. Kvartermästare 1700-03-25. Kornett 1701-09-07. Löjtnant 1702-02-18. Regementskvartermästare 1703-05-26. Sekundryttmästare 1705-02-11. Premiärryttmästare 1708-12-09. Fången vid Perevolotjna 1709-09-01. Utväxlad 1709. Major 1720-05-30. Överstelöjtnants karaktär 1723-01-31. Död 1728-04-16 Viresjö. Gift Viresjö 1711-12-28 med Hedvig Ulrika Aminoff, född 1688, död 1730-07-29 på Viresjö och begraven 1730-08-13, dotter av översten Zakarias Aminoff, och hans 2:a fru Brita Maria Silfverhielm.

Barn:

 • Hedvig Charlotta, född 1713-08-16 Björnskog, död 1718 på Flöxhult och begraven 1718-02-16.
 • Anna Maria, född 1714-08-19 på Björnskog, död 1792-01-30 Mariannelund och begraven 1792-02-07 i Nävelsjö socken, Jönköpings län. Gift 1732-05-29 på Viresjö med ryttmästaren Adolf Johan von Sticht (nr 2175).
 • Zakarias Magnus, född 1716-09-22 på Viresjö, liksom de följande syskonen, död på Viresjö 1717-02-12. Nils Georg, född 1717. Löjtnant. Död 1748. Se Tab. 57.
 • Erik Gustaf, född 1719. Överste. Död 1795. Se Tab. 58
 • Fredrik Otto, född 1720-07-26, död 1720-10-23 på Viresjö.
 • Hedvig Beata, född 1721-11-16, död 1721-11-23 på Viresjö.
 • Adam Isak, född 1725-02-19, död 1726-02-02 i Jönköping.
 • Catharina Elisabet, född 1727-04-28, död ogift 1790-09-23 i Eksjö.

TAB 57

Nils Georg, (son av Johan, tab 56), född 1717-08-30 Viresjö. Var jaktpage vid hovet 1739 (At (L).). Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1739-09-06. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1742-04-04, död 1748-01-22 på Tornby i Fornåsa socken, Östergötlands län och begraven 1748-02-25. Gift 1745-08-08 Nordanskog med Anna Catharina Mannerstedt, född 1722-07-13, dotter av överstelöjtnanten Peter Meurman, adlad Mannerstedt, och hans 2:a fru friherrinnan Maria Elisabet Gripenhielm.

Barn:

 • Hedvig Maria, född 1746-07-28 Torsjö, död 1746-08-18.

TAB 58

Erik Gustaf, (son av Johan, tab 56), född 1719-04-15 på Viresjö. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1733. Korpral vid Kalmar regemente 1737-02-25. Rustmästares karaktär 1737-05-04. Korprals indelning vid Smålands kavalleriregemente 1737-11-16. Kornett 1744. Löjtnant 1746. Kaptenlöjtnant 1749-06-06. Ryttmästare 1749-12-13. Major 1760-10-14. RSO 1761-11-23. Överstelöjtnant 1769-10-24. Korpral vid livdrabantkåren 1769-12-01. Överstes avsked 1775. Död 1795-12-10 på ryttmästarbostället Merhult i Korsberga socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1745-01-22 Bostorp, men Hedvig Christina Planting-Bergloo, född 1725-12-23, död 1773-12-03 Änga och begraven 1773-12-11, dotter av kaptenen Carl Planting-Bergloo, och Hedvig Magdalena Hammarskjöld. Gift 2:o 1780-12-24 Änganäs med Anna Sofia Rudebeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1751-10-25 Hemsebo med majoren Carl Joakim von Castanie, född 1721, död 1778), född 1736-03-27 på Änganäs, död 1796-06-02 Skatebo

Barn:

 • 1. Johan Carl, född 1745. Löjtnant. Död 1827. Se Tab. 59
 • 1. Gustaf (Silfversparre-Stiernsparre), född 1747. Kammarherre. Död 1827. Se Tab. 66.
 • 1. Hedvig Ulrika, född 1748-07-02 Tuna, död 1848-07-05 Mjöshult. Gift 1773-11-05 på Änga med hovjunkaren Johan Patrik Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1745, död 1798.
 • 1. Nils Göran, född 1749-10-22 på Tuna. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Premiäradjutant vid Smålands kavalleriregemente 1771-11-20. Kornett 1773. Död ogift 1773-08-28 i Virserums prästgård, Kalmar län.
 • 1. Magdalena, född 1751-09-18 Riddersberg, död Riddersberg
 • 1. Isak Lars, född 1753-01-13 på ryttmästarbostället Mårtenstorp i Öreryds socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1760-03-16. Page vid hovet (SAB.) 1768-01-02 med lön (SAB.) 1768-01-04. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1768-03-08. Tjänstgörande page hos prins Fredrik Adolf (SAB.) 1770-03-03. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1772-08-30. Transporterad till kornett vid Smålands kavalleriregemente 1774-02-09. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1777-06-06. Ryttmästare 1782-05-15. Kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina 1782. Överstelöjtnant i armén 1782-05-15. Hovmarskalk hos prinsessan Sofia Albertina 1794-01-09. Generaladjutant av flygeln 1794-03-30. 2. major vid livregementsbrigadens lätta dragonkår 1794-05-01. 1. major 1796-10-29, överstelöjtnant vid kåren 1796-10-29, dåmera benämnd livregementsbrigadens husarkår, samt överste i armén 1796-10-29. RSO 1797-11-01. Generaladjutant 1801-01-31. Överste och chef för Smålands lätta dragonregemente 1801-07-13. KSO 1809-07-03. Generalmajor i armén 1810-05-01 Avsked från regementet 1812-02-04. Kmstk SO 1815-01-28. Avsked ur krigstjänsten med generallöjtnants n. h. o. v. 1827-05-04. Död barnlös 1833-01-13 Tosterup s län. Gift 1803-01-27 med statsfrun, grevinnan Sofia Lovisa Eleonora Sparre af Söfdeborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1785-02-24 med generalamiralen greve Carl August Ehrensvärd, född 1745, död 1800), född 1761-05-02, död 1832-11-25 på Tosterup och begraven i Tosterupsgraven i Tostarps kyrka, dotter av generallöjtnanten greve Johan Sparre af Söfdeborg, och Jakobina Henriette Alexandrine de Cheuses.
 • 1. Åke, född 1755. Kapten. Död 1802. Se Tab. 67
 • 1. Anna Sofia, född 1756, död 1757-06-14 på Mårtenstorp.
 • 1. Eriana Christina, född 1760-09-23 Upplanda
 • 1. Claes Erik, född 1763. Major. Död 1819. Se Tab. 68
 • 1. Charlotta Magdalena, född 1765-01-25 i Vrigstads socken, Jönköpings län, död 1770-02-15.
 • 1. Per Mikael, född 1767-11-23 i Vrigstads socken, död 1769.
 • 1. Magdalena Charlotta, född 1770-10-26 i Vrigstads socken, död 1773-09-11 på Änga och begraven 1773-09-12 i Nävelsjö kyrka, där hennes vapen uppsattes.

TAB 59

Johan Carl, (son av Erik Gustaf, tab 58), till Dansbo i Dörby socken, Kalmar län. Född 1745-12-24 på Bostorp i Misterhults socken, Kalmar län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1753-02-12. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1760-10-08. Kornett i mecklenburgsk tjänst 1761-08-06. Konstituerad adjutant vid Smålands kavalleriregemente 1762-04-03. Konfirmationsfullmakt och placerad vid adelsfaneregementet 1763-09-21. Kornett vid adelsfaneregementet. Löjtnant 1775. Transporterad till dalregementet 1798-12-20. Avsked 1799-03-18. Död 1827-09-29 i Kalmar. Gift 1786-05-09 med Inga Margareta Fitinghoff, född 1770-10-27 på Dansbo, dotter av kaptenen Carl Otto Fitinghoff, och hans 2:a fru friherrinnan Elisabet Catharina Margareta Hummerhielm.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1787. Kapten. Död 1838. Se Tab. 60
 • Lars Erik, född 1790. Kapten. Död 1853. Se Tab. 62
 • Johan Otto, född 1793. Arrendator. Död 1858. Se Tab. 63
 • Åke Volmar, född 1795-12-16 på Dansbo. Förare vid Kalmar regemente 1811-10-21. Fänrik vid Hallands bataljon 1813-08-24 och vid Kalmar regemente 1814-12-01. Löjtnant vid Kalmar regemente 1821-02-20. Avsked med tillstånd att kvarstå som löjtnant i armén 1826-09-21. CXIV Joh:s medalj 1855-07-16,. Död barnlös 1857-09-03. Gift 1826-08-27 Staby med Ulrika Regina (Ulla) Westerström, född 1801-02-21 (1801-03-01), död 1885-12-04 i Kalmar.
 • Nils Alexander, född 1812. Ryttmästare. Död 1886. Se Tab. 65.

TAB 60

Carl Gustaf, (son av Johan Carl, tab 59), född 1787-12-13 på Dansbo 1 Dörby socken, Kalmar län. Volontär vid Smålands dragonregemente 1791-12-20. Korpral vid Smålands dragonregemente 1804-06-16. Page hos hertigen av Södermanland 1804-11-01. Stabsfänrik vid livregementsbrigadens grenadjärkår 1806-08-23. Löjtnant vid livregementsbrigadens grenadjärkår 1810-09-18. Avsked 1811-04-02. Kapten vid Hallands infanteribataljon 1816-01-09. RSO 1829-08-31. Avsked 1833-06-21. Död 1838-01-29 i Kalmar. Gift 1:o 1811-03-31 med Christina Elisabet Strandstedt, från vilken han blev skild, dotter av en tjänsteman vid Sala gruva och hans hustru, som var av polsk härkomst. Gift 2:o 1828-01-06 i Kalmar med Benedikta Augusta Höök, född 1808-10-02 i Halmstad, död 1853-08-03 i Kalmar, dotter av magasinsförvaltaren Hök och Gustava Boström.

Barn:

 • 1. Carl August Reinhard, född 1812. Stadsfiskal. Död 1878. Se Tab. 61.
 • 1. Ingrid Charlotta Bernhardina, född 1815-03-27 i Söndrums socken, Hallands län, en tid biljettförsäljerska vid dramatiska teatern i Stockholm. Död ogift 1905-04-29 på stiftelsen Konung Oscars och drottning Josefinas minne i Stockholm.
 • 2. Carolina Margareta Gustava Helena, född 1831-01-12 Kopparbo, död 1905-12-16 i Stockholm. Gift 1875-09-22 Hall med direktören, RVO, Hjalmar Kylberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1855-02-24 Ryssbylund med friherrinnan Agnes Eva Gunilla Ingeborg Raab, född 1830-12-18 på Ryssbylund i Ryssby socken, Kalmar län, död 1873-03-06 på Ultuna vid Uppsala, dotter av kammarherren friherre Adam Christian Raab, och hans 1:a fru friherrinnan Carolina Charlotta Fleetwood), född 1824-01-06 Såtenäs, död 1885-10-13, på Östad vid Alingsås.
 • 2. Inga Carolina, född 1833.

TAB 61

Carl August Reinhard, (son av Carl Gustaf, tab 60), född 1812-08-26 på Lovön, Stockholms län. Tulluppsyningsman i Stockholm 1829. Kustsergeant i Hälsingborg 1830. Tillförordnad kustchef i Hälsingborg 1844. Kustchef i Ängelholm 1844. Stadsfiskal i Ängelholm 1845. Föreståndare för centralfängelset i Ängelholm 1847. Stadsfiskal i Stockholm 1857. Död 1878-06-24 på Korsholmen vid Oxelösund och begraven i Nyköping. Gift 1837-01-01 i S:t Ibbs socken på ön Ven med Johanna Maria Wahlquist, född 1816-06-11 i Jönköping, Kristina förs, ]], död 1903-10-00 i Stockholm, dotter av tullbevakningskontrollören Johan Wahlqvist och Ingrid Maria Sandberg.

Barn:

 • Johan August, född 1839-01-13 i Hälsingborg. Anställd i amerikanska handelsflottan 1856–1866. Sjökaptensexamen 1866. Befälhavare å ångaren Östern från Norrköping. Avsked 1895. Död ogift 1914-06-11 i Spillersboda i Frötuna socken, Hedvig Eleonora förs, Stockholms län.
 • Carl August, född 1841-04-21 i Hälsingborg. Handelsbokhållare i Malmö. Död 1859-11-05 i Lissabon.
 • Gustaf Vilhelm, född 1843-08-20 i Hälsingborg. Först handelsbokhållare i Stockholm, sedan skeppsklarerare i Malaga i Spanien. Död i Malaga i Spanien 1886-08-11. Gift 1874 med Eloisa d'Yzasis i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1855 med vinhandlaren i Malaga Julius Fritiof Bredenberg, född 1830, död 1868), född 1842-01-04 i Cadix.
 • Axel Fredrik, född 1845-04-25 i Ängelholm. Handelsbokhållare i Stockholm. Död ogift 1868-04-11 i Barcelona.
 • Johanna Vilhelmina, född 1847-04-05 i Ängelholm, död 1930-02-18 i Stockholm. Gift 1869-02-24 i Stockholm med sjökaptenen Johan August Rudolf Norlin, född 1835-04-29 i Stockholm, död 1882-01-12 vid ångfartyget Malmöhus' förolyckande i Kalmar sund.
 • Gustaf Alfred, född 1849-11-16 i Ängelholm, död ogift 1875-01-26 i Stockholm.
 • Fredrika Charlotta (Lotten), född 1852-03-14 i Ängelholm, död 1930-06-24 i Uppsala. Gift 1:o 1875-05-27 i Stockholm med stationsskrivaren Carl Arvid Egerström, född 1846-05-27 i Stockholm, död i Stockholm 1875-11-15. Gift 2:o 1878-11-06 i Stockholm med kaptenen och station sinspektoren friherre Johan Gustaf Georg Fleetwood, född 1833, död 1892.
 • Hilda Bernhardina (Hilden), född 1855-02-15 i Ängelholm, död 1932-04-25 i Stockholm Skeppsholms förs. Gift 1882-06-03 i Stockholm med byråchefen i lotsstyrelsen, RNO, RVO mm Johan Axel Sjöberg, född 1854-06-21 i Ängelholm, död 1926-04-28 i Stockholm.
 • Sigrid Valborg (Sid), född 1862-01-17 i Stockholm.
 • Knut Natanael, född 1863-05-21 i Stockholm. Anställd i amerikanska handelsflottan sedan 1887. Sjökapten. Anställd vid spårvägen i Portland, Oregon, U. S. A. Död i Oregon, U. S. A. 1927-08-03. Gift 1897-05-08 med Hilda Pettersson, född 1865-09-27.

TAB 62

Lars Erik, (son av Johan Cari, tab 59), född 1790-07-21 Dansbo. Fänrik i armén 1810-09-18. Kaptens avsked. Död 1853. Gift 1819-05-18 med Catharina Maria Laurell i hennes 2:a gifte, död 1848-08-16 i Kalmar.

Barn:

 • Carl Georg Petter, född 1820-03-12 Hagby. Handelsbokhållare. Död ogift 1891-06-22 i Jönköping.
 • Inga Ulrika Beata, född 1825-06-04 på Hagby, död 1919-12-12 i Trälleborg. Gift 1857-12-02 Delperöd s län med ryttmästaren Otto Gustaf Rosencrantz, född 1809, död 1872.

TAB 63

Johan Otto, (son av Johan Carl, tab 59), född 1793-11-20 på Dansbo. Arrendator av Mjöshults kronohemman i Kråksmåla socken, Kalmar län. Död 1858 i Västra Stjärnemo Kalmar län. Gift 1820-02-27 Kärnebo med Anna Maria Engström, från vilken han 1827-11-14 blev skild, född 1793, död 1850-07-28 Söregärde

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1823. Arbetare. Död 1909. Se Tab. 64

TAB 64

Carl Gustaf, (son av Johan Otto, tab 63), född 1823-08-17 Mjöshult. Först sjöman, sedan arbetare. Död 1909. Gift 1876 med Anna Lovisa Johansdotter Kindberg, född 1839-10-03, i Virserums socken, Kalmar län, död 1917-10-05 i Kalmar.

Barn:

 • Anna Maria, född 1876-06-13 i Kalmar.
 • Hulda Christina, född 1878-11-14 i Kalmar. Gift 1903-10-26 i Runstens socken, Kalmar län med arbetaren John Elias Jonsson, född 1874-03-13. Gift med John Elias Jonsson. Död 1920.

TAB 65

Nils Alexander, (son av Johan Carl, tab 59), född 1812-10-22 Kopparbo. Kadett vid Karlberg 1826-11-14. Utexaminerad 1835-06-15. Kornett vid skånska dragonregementet 1835-07-14. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1842-11-14. Ryttmästare 1854-08-23. RSO 1862-01-28. Major 1868-08-07. Avsked 1874-01-30. Död 1886-01-17 i Simrishamn. Ägde Delperöd i Rörums socken, Kristianstads län och Sofielust i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län. Gift 1843-09-25 Gyllebo s län med Engel Hedvig Rosencrantz, född 1820-12-18 Örup s socken, Kristianstads län, död 1877-04-03 på Delperöd, dotter av majoren Holger Otto Rosencrantz, och Ulrika Sofia Elisabet Schönström.

Barn:

 • Engel Hedvig Ulrika Margareta, född 1844-06-12 på Gyllebo, död 1926-09-23 i Vänersborg. Gift 1870-09-30 i Vä kyrka, Kristianstads län med tillförordnad domänintendenten i Älvsborgs län, kaptenen i Västgötadals regementes reserv, RSO, Johan Edvin Hasselström, född 1839-01-25 i Kristianstad, död 1919-02-20 i Lund.
 • Inga Eva Alexandra, född 1845-10-10 på Delperöd, död 1919-02-20 i Lund. Gift 1863-08-28 Mansdala
 • Johan Holger Albert Volmar, född 1850-02-01 på Delperöd. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1870-06-11. Student i Lund 1870-09-13. Jur. filesofie examen 1871-05-27 och examen till rättegångsverken 1874-12-11. Auskultant i Svea hovrätt 1875-04-11. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1875-05-07 samt i Stockholms rådhusrätt 1876-09-20 och i Göta hovrätt 1878-01-29. Vice häradshövding 1878-10-01. Extra länsnotarie i Älvsborgs län 1878-12-31–1882-12-30. Vice auditör vid Västgötadals regemente 1879-07-31–1883-01-16. Praktiserande advokat i Vänersborg sedan 1890. Notarie vid drätselkammaren i Vänersborg 1897-04-17. Sekreterare och ombudsman hos Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnvägsaktiebolag 1901. Auditör vid Västgötadals regemente 1901-03-15. Och vid Hallands regemente 1902. Entledigad från Hallands regemente 1906-09-28. Död 1920-09-20 i Vänersborg. Ägde Delperöd 1882–1886. Gift 1883-09-08 i Kristianstad med Eleonora Margareta Maria Zoila Adlercreutz, från vilken han blev skild, född 1854-07-29 på Stockebo vid Simrishamn, död 1917-09-26 i Vetlanda ]], dotter av kammarherren greve Carlos Natividad Adlercreutz, och hans 1:a fru Luitgard Alfrida Emilia Colliander.

TAB 66

Gustaf Silfversparre-Stiernsparre, (son av Erik Gustaf, tab 58), född 1747-07-14 Tuna. Volontär vid Jönköpings regemente 1754-10-12. Förare vid Älvsborgs regemente 1764-07-07. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1765-09-02. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1770-09-20. Beridare vid kungliga stallet 1772-11-06. Kornett i armén och livdrabant 1773-05-17. Understallmästare hos konungen 1774-05-02. Löjtnant i armén 1777. Avsked från understallmästartjänsten 1778. Löjtnant vid Smålands lätta kavalleriregemente 1782-03-20. Kammarherre 1793-11-14. Död 1827-06-05 Ågården. Han erhöll 1803-03-08 kungliga maj:ts tillstånd att, i stöd av fideikommissbestämmelserna för Ågårdens säteri, vilken egendom han erhöll med sin senare fru, kalla och skriva sig Silfversparre-Stiernsparre. Gift 1:o 1777-01-23, Hägerstalund med Gertrud Christina Hedercrantz, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1787-09-14 med lagmannen Johan von Strokirch, i hans 2:a gifte, född 1741, död 1800. Gift 3:o 1808-12-22 i Stockholm med vice presidenten Johan Ludvig von Ehrenheim i hans 2:a gifte, född 1748, död 1834), född 1761-11-30, död 1826-03-30 på Strömsberg i Ljungarums socken, Jönköpings län, dotter av salpetersjuderiöverdirektören Christoffer Hedman, adlad Hedercrantz, men ej introducerad, och friherrinnan Gertrud Antoinette von Knorring. Gift 2:o 1793-12-08 på Ågården med stiftsjungfrun Petronella Sofia Stiernsparre, född 1769-12-21, död 1857-11-23, dotter av majoren Gabriel Stiernsparre, och Ulrika Charlotta Monthan.

Barn:

 • 1. Gustaf Christoffer, född 1779-05-31 Ulvstorp. Fänrik vid Västmanlands regemente 1787-09-21. Transporterad till Stedingkska infanteriregementet 1798-02-21. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1800-02-10. Död ogift 1809-06-18 på Ågården.
 • 1. Carl Albrekt, född 1781-08-13 på Ulvstorp, död på Ulvstorp 1781-09-05.
 • 1. Antoinetta Christina, född 1784-09-03 på Ulvstorp, död 1824-01-05 Olovsborg. Gift 1815-12-22 med häradshövdingen i Vartofta och Frökinds häraders domsaga, lagmannen Bengt Samuel Arsenius, född 1778, död 1844.
 • 1. Isak Johan, född 178(6) i Rogberga socken, Jönköpings län. Student i Lund (Lsn.) 1802-10-28. Jur. examen (SL.) 1804-12-17. Hovrättsauskultant. Död ogift 1862-01-24 på sin egendom Källeberg i Mularps socken, Skaraborgs län.
 • 2. Axel Erik, född 1794-11-11 Sjötorp, död Sjötorp 1794-11-30.
 • 2. Juliana Charlotta Sofia, född 1795-11-14 på Sjötorp. Stiftsjungfru. Död 1823-08-02 Håberg. Gift 1821-09-12 på Ågården med possessionaten Christian Möller, född 1792-02-27 i Hälsingborg (sålde Håberg 1861).
 • 2. Axel Peter, född 1797-06-17 på Sjötorp. Vice häradshövding. Död ogift 1824-06-21 på Ågården.
 • 2. Augusta Ulrika, till Ågårdens fideikommiss efter fadern, till följd varav hon till sitt eget släktnamn även bar namnet Stiernsparre, född 1798-08-03 Stinggården. Stiftsjungfru. Död 1872-05-01 på Ågården. Gift på Ågården 1:o 1820-02-06 med kaptenen Gustaf Vilhelm Påhlman, född 1798, död 1836. Gift 2:o 1838-07-28 på Ågården med kaptenen vid Västmanlands regemente Johan Vinbom, född 1806-08-07 i Synnerby prästgård, Skaraborgs län, död 1878-01-26 Almeryd
 • 2. Lars Gabriel, född 1790-09-18. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Död ogift 1814-02-07 Karlberg.

TAB 67

Åke, (son av Erik Gustaf, tab 58), född 1755-07-20 på ryttmästarbostället Mårtenstorp i Öreryds socken, Jönköpings län. Page hos hertig Fredrik Adolf 1769-07-14. Fänrik i armén med placering vid garnisonsregementet i Halland 1774-12-14. Transporterad till Västmanlands regemente 1776-07-01. Stabsfänrik vid Västmanlands regemente 1777-04-23. Stabslöjtnant 1777-12-17. Tjänstgöring vid Strömsholms kanalarbete 1779 och 1781–1782. Kapten i armén 1785-05-20 och stabskapten med kompani 1787-12-19. Bevistade kriget i Finland 1788–1790. RSO 1790-05-02 efter slaget vid Valkeala. Avsked på grund av sjukdom 1793-08-26. Död 1802-12-06 i Sala. Gift 1792-10-19 med Andreetta Robertina Bellander i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1818-11-03 med stadsläkaren i Sala, med. doktorn Lars Johan Wallmark, född 1785-08-12 i Uppsala, död 1846-05-29 i Sala), född 1773, död 1864-06-02 i Sala, dotter av borgmästaren i Sigtuna, advokatfiskalen Anders Bellander och hans 1:a fru Hedvig Vilhelmina Lindsfelt.

Barn:

 • Gustaf Robert, född 1794-04-13. Ingenjör. Död ogift 1819-06-06 i Västerås.
 • Lars Åke, född 1795-10-10, död 1800-07-28 i Sala.
 • Christina Lovisa, död 1796-06-04 i Sala.
 • Claes Teodor, född 1799-02-06 i Torstuna socken, Västmanlands län. Fanjunkare vid Smålands infanteribataljon 1815-12-12. Fänrik vid Smålands infanteribataljon 1816-01-30. Transporterad till Västmanlands regemente 1817-02-11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom fänrik i armén 1822-01-15. Avsked ur armén 1822-05-21. Blev genom Göta hovrätts utslag 1822-09-11 dömd till ansvar för urbota brott och till följd därav förklarad adelskapet förlustig.

TAB 68

Claes Erik, (son av Erik Gustaf, tab 58), född 1763-07-17 på ryttmästarbostället Upplanda i Vetlanda socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1769-06-20. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1771-01-16. Page hos prinsessan Sofia Albertina 1773-12-03. Kornett 1780-02-02. Löjtnant 1786-12-17. Ryttmästare och regementskvartermästare 1796-07-18. RSO 1809-07-03. Avsked med majors karaktär 1810-05-08. Död 1819-03-15 Stuvenäs. Gift 1802-10-22 Värnanäs ia, född 1785-08-17 i Arby prästgård, Kalmar län, död 1877-05-11 på Stuvenäs, dotter av prosten och kyrkoherden i Årby pastorat av Kalmar stift Erik Bäckstadius och hans 2:a fru Anna Beata Råbergh (syster till majoren Carl Råbergh, adlad Mannerskantz).

Barn:

 • Lars Erik, född 1804-07-25 på Stuvenäs, liksom syskonen, död på Stuvenäs 1805-02-09.
 • Christina Beata Sofia, född 1806-04-05. Stiftsjungfru. Död ogift 1881-05-04 Kollinge
 • Carolina Catharina Gustava (Nina), född 1807-03-23. Stiftsjungfru. Död 1899-12-20 i Stockholm. Gift 1839-09-04 på Stuvenäs med överintendenten vid kungliga maj:ts hov, RCXIII:sO, RVO, mm, Fredrik Otto Bæckström, född 1802-12-04 i Karlskrona, död 1866-04-25 i Stockholm.
 • Hedvig Claesina Erika, född 1808-06-23. Stiftsjungfru. Död 1840-01-01. Gift 1832-05-25 på Stuvenäs med tullförvaltaren vid Duved, löjtnanten i armén Samuel Fredrik Sjöstéen i hans 3:e gifte (gift 1:o 1811 med Magdalena Enander, från vilken han 1819 blev skild, född 1782-04-18, död 1872, och som sedan gifte sig 1821 med kaptenen Georg Blix, från vilken hon 1825 blev skild, dotter av fänriken Carl Gustaf Enander och Christina Margareta Trolle. Gift 2:o 1820-10-15 med Elisabet Catharina Adler i hennes 2:a gifte, född 1785, dotter av gruv- och lasarettsläkaren, assessor Nils Adler och Ulrika Lindegren. Gift 4:o 1841-09-09 med Antoinetta Carolina von Scheven, född 1803-04-03 Sund, död 1877-10-18, dotter av överstelöjtnanten och tullinspektören David von Scheven, och Christina Ulrika von Scheven), född 1788-03-05 i Väversunda socken, Östergötlands län, död 1863-12-01.
 • Carl Isak Lars, född 1812-02-29. Kadett vid Karlberg 1827-10-06. Död 1832-09-05 i Karlskrona.
 • Christina Charlotta, född 1813-05-09. Stiftsjungfru. Död ogift 1902-09-09 på Stuvenäs.
 • Johan Frans, född 1815-08-25, död 1816-01-11 på Stuvenäs, kvävd av sin amma.

TAB 69

Otto (son av Per, tab 54), till Axebo i Fagerhults socken, Kalmar län, som han ärvde efter fadern. Född 1643-10-03 Kullebo. Student i Uppsala 1657-02-00 (Um.). Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1675 (efter 6/8 men före 24/9). Löjtnant 1676. Avsked 1677-08-30. Ryttmästare. Död 1688-05-14 på Axebo och begraven i Fagerhults kyrka. Gift med Maria Enhörning i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Johan Nieroth, adlad Gyllennieroth, i hans 2:a gifte), född 1630, död 1719-07-04 Mjölseryd, dotter av kaptenen Sven Joensson, adlad Enhörning, och Margareta Stråle af Ekna.

Barn:

 • Magdalena Margareta, född 1672, död 1690-01-14 och begraven 1690-06-27. Gift 1689-03-18 med kaptenen Erik de la Grange, adlad de la Grange, i hans 1:a gifte, född 1647, död 1721.

TAB 70

Carl, (son av Per, tab 54), till Kullebo i Näshults socken, Jönköpings län. Student i Uppsala 1658-11-25. Löjtnant vid livgardet 1676. Kapten och regementskvartermästare vid livgardet 1677. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1683-08-07. Död 1692-03-31. Gift 1676-11-08 på Kullebo med Catharina Maria Utter, död 1694, dotter av översten och ståthållaren Johan Pedersson Utter, adlad Utter, och hans 2:a fru Carin Oxe.

Barn:

 • Catharina Magdalena, född 1677, död 1740-10-05 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Gift 1704-12-14 Bo med ryttmästaren vid Upplands femmänningskavalleriregemente Lars Barck, död 1738 i Vadstena.
 • Per, född 1679. Student i Uppsala 1692-02-15. Volontär vid Buddenbrocks svenska regemente i Holland 1694. Pikenerare vid livgardet 1696-05-00. Fänrik vid guvernörsregementet i Riga 1697-08-16. Löjtnant vid guvernörsregementet i Riga 1700. Livdrabant 1701-09-27. Major vid Södermanlands regemente 1708-12-04. Fången vid Czernovitz 1709-09-24. Rymde 1720. Överstelöjtnants karaktär 1720-10-22. Överstes karaktär 1721-12-12. Överstelöjtnants indelning vid Västmanlands regemente 1723-05-14. Överstelöjtnants indelning vid Östgöta infanteriregemente 1728. Överste för Jönköpings regemente 1739-04-14. Generalmajors avsked 1747-05-29. RSO 1748-09-06. Död 1750-03-01 Näshult och begraven 1750-03-06. Gift 1:o med Margareta Deliana Albedyl i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. von Mengden), dotter av överstelöjtnanten Otto Reinhold Albedyl och Hedvig Anna von Wulffen samt syster till generalmajoren och landshövdingen Christer Henrik Albedyl, friherre D'Albedyhil, nr 183. Gift 2:o 1721-08-22 med Margareta Elisabet Hägerflycht i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1716 i Stockholm, efter lysning 1716-01-01 i Spånga kyrka, Stockholms län med kommendören greve Ulrik Gustaf Gyllenborg. nr 42, född 1684, död 1716), född 1699-02-28, död 1732-04-18 Alvastra s socken, Östergötlands län, dotter av landshövdingen Arvid Hägerflycht, och Elisabet von Berchner. Gift 3:o med Anna Christina Grubbensköld, död 1744, dotter av sekreteraren Johan Grubb, adlad Grubbensköld, och friherrinnan Brita Lovisin. Gift 4:o 1744-12-18 Mantorp med sin 2:a frus svägerska och sin 3:e frus kusin Catharina Gripenwaldt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1710 med landshövdingen greve Olof Gyllenborg, född 1676, död 1737), född 1693-07-00, död 1762-04-16 i Växjö, dotter av överstelöjtnanten Johan Gripenwaldt, och friherrinnan Catharina Lovisin.
 • Johan Carl, född 1681. Överste. Död 1752. Se Tab. 71
 • Carl, född 1682. Furir vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1701. Fältväbel 1701. Avsked 1702. Löjtnant vid M. Stenbocks (sedan Hjelms) dragonregemente 1703-11-20. Regementskvartermästare vid M. Stenbocks (sedan Hjelms) dragonregemente 1704-08-08. Kapten 1704-12-01. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1709-04-05, fången vid Poltava 1709-06-28 och förd till Kasan, varest han död ogift 1713-09-21 (1714-06-00).
 • Anna Margareta, född 1684, död 1759-02-20 på Stensvad i Tåby socken, Östergötlands län. Gift med kornetten vid Upplands femmänningskavalleriregemente Carl Bergencrona, av en 1719 adlad men ej introducerad ätt, död 1769.
 • Märta Sidonia, född 1685-12-28, död 1769-01-05 Hasselås. Gift Hasselås 1730-01-18 med kvartermästaren Henrik Adolf Croneborg, född 1693, död 1767.
 • Christina. Gift med löjtnanten vid Hallands infanteriregemente Anders Bagge, född 1680-11-11 i Halmstad, död i Halmstad 1737-05-09 och begraven 1737-05-15 i stadens kyrka.
 • Brita, död ogift.
 • Helena.
 • Hedvig Sofia, född 1690-05-02 i Hamrånge socken, Gävleborgs län, död 1776-01-06 i Ousby socken, Kristianstads län. Gift 1710 med fänriken vid Kronobergs regemente, sedan klockaren i Ousby Mårten Ryberg, född 1687 i Lönsberga i Vetlanda socken, Jönköpings län, död 1743-09-10 i Ousby.
 • Maria, död 1759-03-04 på Södra Nässja i Lemnhults socken, Jönköpings län. Gift 1729-01-06 på Kullebo med kaptenen Peter Michaelis, född omkring 1696 i Bremen, död 1742-03-19 i Finland. Makarna läto 1734 renovera hennes farfaders majoren Per Silfversparres huvudbanér i Näshults kyrka, enligt påskrift å detsamma.

TAB 71

Johan Carl, (son av Carl, tab 70), född 1681. Volontär vid flottan 1696. Arklimästare vid flottan 1700. Avsked 1701. Musketerare vid guvernörsregementet i Riga 1701. Sergeant vid Upplands stånddragonregemente 1702. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1703. Löjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1704-06-23. Kapten vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1704-11-02. Konfirmationsfullmakt 1707-01-15. Kapten vid Kronobergs regemente 1709-12-02. Major vid Kronobergs regemente 1710-02-26. Konfirmationsfullmakt 1711-11-13. Överadjutant hos generallöjtnanten Burensköld 1710. Fången vid Stade 1712-09-07 men utväxlad efter tre månader. Överstelöjtnant vid regementet 1713-11-23. Överste för Hälsinge regemente 1739-04-18. RSO 1748-04-26. Avsked 1750-01-16. Död 1752-11-01. 'Han bevistade bl a landstigningen på Seland 1700, bataljen vid Hummelshov 1702, då han blesserades i högra knäet och huvudet, samt slaget vid Hälsingborg 1710, där han sårades i högra låret och vänstra benet; beordrades sistnämnda år som chef för 800 man av armén till besättning på örlogsflottan och deltog i sjöaktionen i Kjögebukten samt 1712 i belägringen av Stade; fången vid Tönningens kapitulation 1713, men strax därefter avsänd som kurir från fältmarskalken Stenbock till konung Carl i Turkiet; var 1715 med i blockaden av Wismar och 1718 i belägringen av Fredrikshall; deltog i finska kriget på 1740-talet och blev efter dess slut kallad till Stockholm i febr. 1743 samt arresterad och 1743-08-29 av en ständernas kommission dömd att avstå ett års lön till Vadstena krigsmanshuskassa för oförsiktiga råd under fälttåget i Finland.' Gift med A. M. von Tiesenhausen, död omkring 1749, dotter av lantrådet Wolmar von Tiesenhausen.

Barn:

 • Volmar Johan, född 1706. Överstelöjtnant. Död 1773 Se Tab. 72.
 • Carl. Kapten vid amiralitetet. Levde 1752.

TAB 72

Volmar Johan, (son av Johan Carl, tab 70), född 1706-06-04. Page vid hovet 1719. Volontär vid Schwerins regemente 1724. I preussisk tjänst 1724–1732. Fänrik vid Schwerins regemente 1726-05-29. Flygeladjutant hos generallöjtnanten von Gersdorff under oroligheterna mellan Preussen och Hannover 1729. Löjtnant 1730-06-80. Stabskapten vid Kronobergs regemente 1732-12-15. Kapten med kompani vid Kronobergs regemente 1743-05-03. Major 1750-03-30. RSO 1751-12-04. Överstelöjtnants avsked 1759-08-08. Död 1773-08-24 på Ryedal i Gammalstorps socken, Blekinge län. Gift 1738-01-17 på Flädingstorp i Vissefjärda socken, Kalmar län med Eva Catharina von Heinen, född 1709-08-20 i Karlskrona, död 1779-07-30 Lidhem, dotter av amiralitetstygmästaren Johan Fredrik von Heinen, och hans 2:a fru friherrinnan Eva Christina von Otter.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1739-01-05 på Flädingstorp, död 1759-06-27 på Lidhem.
 • Anna Beata Elisabet, döpt 1741-06-01 på Flädingstorp, död 1802-03-17 Hovdala s socken, Kristianstads län. Gift 1767-10-02 på Lidhem med kammarherren Christian Didrik Ehrenborg, född 1728, död 1799.
 • Eva Vilhelmina, född 1744, död 1800-01-14 på Ryedal. Gift 1772-04-24 på Lidhem med kammarherren Carl Henrik Wachschlager, född 1728, död 1818.
 • Per Volmar, född 1746. Hovjägmästare. Död 1818. Se Tab. 73.

TAB 73

Per Volmar, (son av Volmar Johan, tab 72), född 1746-09-10. Kadett vid amiralitetet 1755. Sergeant vid Hälsinge regemente 1761-10-16. Konstituerad fänrik vid Hälsinge regemente 1762-05-04. Konfirmationsfullmakt 1764-03-08. Transporterad till Kronobergs regemente 1765-06-11. Stabsfänrik vid Kronobergs regemente 1771-06-05. Överjägmästare i Kalmar län och Blekinge 1771-08-14 och genom tjänstebyte i Kronobergs län 1779-04-23. Avsked 1785-03-26. Hovjägmästare. Död 1818-05-09 på sin egendom Ingelstad i Östra Torsås' socken, Kronobergs län, som han köpt av ryttmästare Ljungfelt. Gift 1774-04-29 Bergkvara med friherrinnan Ulrika von Otter, född 1748-06-18 på Bergkvara, död 1793-03-03 på Ingelstad, dotter av generalmajoren friherre Carl von Otter, och hans 2:a fru Catharina Tham.

Barn:

 • Eva Catharina, född 1775-11-12 Lidhem, liksom syskonen, död ogift 1811-02-07 på Ingelstad.
 • Carl, född 1776. Ryttmästare. Död 1849. Se Tab. 74
 • Beata Elisabet, född 1778-01-03, död ogift 1843-10-01 i Lund.
 • Agneta Ulrika, född 1779-05-25 död ogift 1852-12-24.
 • Volmar Johan, född 1780. Överste. Död 1855. Se Tab. 75
 • Johanna, född 1782-09-22. Stiftsjungfru. Död ogift 1847-04-25 i Lund.
 • Magdalena Fredrika, född 1784-04-23. Stiftsjungfru. Död 1855-03-29 i Växjö. Gift 1811-10-06 på Ingelstad med löjtnanten och godsägaren Frans Johan Cervin, född 1. 1784-11-19 i Karlshamn, död 1857-11-10 på Ingelstad.
 • Vilhelmina Maria, född 1788-04-02. Stiftsjungfru. Död 1860-12-20 Västerstad socken, Malmöhus län. Gift 1818-09-01 på Ingelstad med postmästaren i Lund, majoren i armén, RSO, GMtf Mattias Widegren, född 1775-02-28 i Malmö, död 1842-10-12 i Lund.

TAB 74

Carl, (son av Per Volmar, tab 73), född 1776-07-05 Lidhem. Sekundadjutant vid Smålands kavalleriregemente 1792-11-22. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1798-10-22. Ryttmästare 1804-05-22. Avsked 1808-01-12. RVO 1839-06-06. Död 1849-03-25 i Jönköping. Gift 1806-01-27 Nydala med Carolina Gustava Stedt, född 1786-04-21 Nydala, död 1864-03-24 i Växjö, dotter av lagmannen Claes Stedt, och hans 1:a fru Constantia Gustava Linroth.

Barn:

 • Ulrika Gustava Juliana, född 1809-05-06 på Nydala, död på Nydala 1843-06-23. Gift 1832-02-16 på Nydala med sin syssling majoren friherre August Teodor Raab, född 1807, död 1888.
 • Claes Volmar, född 1812-09-09 och död 1813-02-09 på Nydala.
 • Carl Salomon, född 1816, död 1818.

TAB 75

Volmar Johan, (son av Per Volmar, tab 73), född 1780-08-04 på Lidhem. Sekundadjutant vid Kronobergs regemente 1780-12-10. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1801-11-20. Transporterad till stabslöjtnant vid Kalmar regemente 1806-07-30. Kapten i armén 1807-07-07. 2. Major vid Älvsborgs regemente 1809-06-29. Överstelöjtnant i armén 1813-02-04 RSO 1814-08-04. Överstes avsked 1821-04-10. Död 1855-07-14 i Växjö. Han ägde sedan faderns död 1818 Ingelstad i Östra Torsås' socken, Kronobergs län. 'Han bevistade åren 1804–1806 som brigad- och stabsadjutant fälttåget i Tyskland och därunder belägringen av Stralsund ävensom 1813 och 1814 fälttågen i Tyskland och Norge samt var från juli månad sistnämnda år till krigets slut kommenderad som stabschef hos generalen friherre Elof Rosenblad.' Gift 1815-07-21 Maglö s län med Ingeborg Christina Helena Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1793-06-18 på Örneberg (Redvägsborg) i Timmele socken, Älvsborgs län, död 1870-01-27 i Växjö, dotter av majoren Bengt Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Beata Margareta Drakenberg.

Barn:

 • Ulrika Beata (Ulla), född 1816-06-05 på Ingelstad. Stiftsjungfru. Död 1894-04-06 i Växjö. Gift 1842-07-15 på Ingelstad med majoren vid Kronobergs regemente Nils Bernhard Volmar Cervin, född 1812-08-28 Ulvsåkraholm, död 1858-03-10 Osaby och begraven i svärföräldrarnas grav å Växjö kyrkogård.
 • Bengt Volmar, född 1818-10-21, död 1820-01-25 på Åryd i Hemmesjö socken, Kronobergs län.
 • Eva Carolina, född 1821-04-30 på Åryd. Stiftsjungfru. Död ogift 1872-04-07 i Stockholm.
 • Christina Charlotta, född 1822-08-08 på Åryd. Stiftsjungfru. Död 1834-06-24 på Ingelstad.
 • Carl Volmar, född 1824-02-18 på Ingelstad, liksom de följande syskonen. Student i Lund 1839-02-04. Kameralexamen 1844 och examen till rättegångsverken 1846. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1847. Konstituerad kopist 1858-05-29. Notarie i kommerskollegium 1859-03-30. Konstituerad kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1861. Kanslist 1872-10-25. Tillförordnad advokatfiskal i kommerskollegium 1873-04-25–1876. Protokollssekreterare i justitierevisionsexpeditionen 1876-12-08. Död ogift 1882-09-22 i Stockholm.
 • Fredrika Lovisa, född 1825-06-14. Stiftsjungfru. Död 1826-05-17 på Ingelstad.
 • Salomon August, född 1826. Överste. Död 1911. Se Tab. 76.
 • Johanna Fredrika Vilhelmina, född 1827-07-30 på Ingelstad. Stiftsjungfru. Död ogift 1916-11-12 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs,.
 • Fredrik Vilhelm, född 1829-01-05, död 1830-02-22 på Ingelstad.
 • Elisabet Matilda, född 1830-01-10. Stiftsjungfru. Död 1831-05-05 på Ingelstad.
 • Elof, född 1831. Godsarrendator. Död 1913. Se Tab. 77
 • Oskar, född 1832. Riddarhuskamrer. Död 1910. Se Tab. 82
 • Hilda Emilia, född 1837-10-18, död ogift 1920-05-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs,.

TAB 76

Salomon August, (son av Volmar Johan, tab 75), född 1826-07-17 på Ingelstad. Kadett vid Karlberg 1840-10-06. Utexaminerad 1846-05-27 Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1846-06-03. Löjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1851-09-30. Kapten 1864-06-14 (1864-06-17). RSO 1870-06-11. Major 1874-11-06. Överstelöjtnant och chef för samma bataljon 1879-07-31. Överste i armén 1887-04-01. Avsked från krigstjänsten 1887-04-01. Död 1911-11-16 i Växjö. Gift 1859-10-02 Oby med friherrinnan Eva Anna Lovisa Gyllenkrok, född 1831-11-20 Oby, död 1902-03-10 i Växjö, dotter av majoren friherre Ture Gabriel Gyllenkrok, och Elisabet Charlotta Horn af Rantzien, A.

Barn:

 • Ture Volmar Salomon, född 1860-09-25 på kaptensbostället Merhult i Korsberga socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1879-02-18. Mogenhetsexamen 1881-10-15. Sergeant 1882-05-27. Elev vid krigsskolan 1882-07-17. Utexaminerad 1883-10-31. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1883-11-16. Löjtnant 1888-10-05. Intendentsexamen 1890-04-23. Intendent av 2. klassen vid intendenturkåren 1893-12-30. Regementsintendent vid skånska dragonregementet 1893. Död ogift 1896-09-12 på mötesplatsen Ljungbyhed.
 • Carl Axel Ludvig, född 1862-02-05 på Merhult. Volontär vid Kronobergs regemente 1879-01-25. Mogenhetsexamen 1883-12-15. Sergeant 1885-06-02. Elev vid krigsskolan 1885-07-20. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1886-10-29. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1893-06-09. Kapten 1902-04-02. RSO 1906-12-01. Major i armén 1914-10-16. Avsked från beställning på stat 1914-10-16. Överkontrollör vid brännvins- och maltdryckstillverkningen i riket 1916. RVO 1932-06-06. Död 1933-03-16 i Kalmar och begraven i Växjö,.
 • Evy Christina Elisabet, född 1863-07-27 på Merhult. Stiftsjungfru. Död 1939-10-19 i Växjö (Växjö stadsförs, db nr 104).
 • Hugo Åke Valfrid, född 1865-07-04 på Merhult. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1886. Överflyttade till Nordamerika 1892, men återkom till Sverige 1903. Mykolog och skriftställare. Död 1939-10-07 i Vrigstad (Vrigstads förs, Jönköpings län, db nr 23).

TAB 77

Elof, (son av Volmar Johan, tab 75), född 1831-10-04 på Ingelstad. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1851. Utexaminerad 1853. Lärare vid Gotlands läns lantbruksskola på Rosendal 1853–1855. Förvaltare Margretelund 1855–1861, på Hässelby i Spånga socken, Stockholms län 1861–1864 och vid baroniet Adelswärd i Åtvids socken, Östergötlands län 1875–1887. Arrenderade Hägerstalund i Spånga socken, Stockholms län 1864–1874 och Österby under baroniet Adelswärd 1888–1903. Reseinspektör i allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet från 1886. GMmf 1912-11-00. Död 1913-08-24 Välluv och begraven i Åtvidaberg (Åtvids förs, Östergötlands län. Gift 1866-05-20 med Anna Amalia Elisabet (Lisa) Bemoll, född 1837-08-11 i Baldon i Kurland, död 1920-05-27 i Åtvidaberg, dotter av landrichter Edvard Bemoll och Vilhelmina Walther.

Barn:

 • Anna, född 1867-04-10 på Hägerstalund, Spånga förs, Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Elin, född 1868-06-28 på Hägerstalund, Spånga förs, Stockholm. Gift 1910-06-05 i Åtvidaberg, Åtvids förs, Östergötlands län, med filesofie doktorn Carl August Rudelius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1893-12-09 i Hässleholm med Sigrid Ingeborg Jönsson, född i Hässleholm 1865-09-09, död 1909, dotter av stationsinspektoren i Hässleholm Olof Jönsson och Martina Åberg), född 1859-05-21 i Lund. Död 1932-11-15
 • Carl, född 1871-05-09 på Hägerstalund, död på Hägerstalund 1871-07-12.
 • Oskar, född 1874. Godsägare. Död 1943. Se Tab. 80

TAB 78

Bengt, (son av Elof, tab 77), född 1869-08-21 Hägerstalund. Etsare vid Warner Silfversparres nya grafiska aktiebolag 1887–1895. Egen firma under namn Silfversparre & Sjöbergs grafiska ateljer i Stockholm 1895–1901. Direktör för kemigratiska aktiebolag Bengt Silfversparre i Stockholm 1901. Gift 1898-10-22 i Stockholm med Lilly Maria Regnholm, född 1872-03-02 i Stockholm, dotter av köpmannen Alfred Julius Regnholm och Augusta Zetterlindh.

Barn:

TAB 79

Erik 12A, son av Elof, tab 77), född 1872-05-18 Hägerstalund,. Prokurist först hos firman Stenzel & C:o i Stettin och därefter hos firman Thomée & C:o i Malmö. Disponent för aktiebolaget Molléns granitförädlingsverk i Holje i Jämshögs socken, Blekinge län. Kassör hos aktiebolaget Bengt Silfversparre i Stockholm. Död 1942-10-21 i Spånga förs, Stockholms län, (db nr 78). Gift 1916-12-24 i Stockholm, Katarina förs, ]] med Maria Hermina (Maj)'' Hansson, född 1892-04-11 i Hyllie förs, Malmöhus län.

Barn:

TAB 80

Oskar 12A, son av Elof. tab 77), född 1874-02-12 Hägerstalund. Mogenhetsexamen i Linköping 1894. Elev vid Österby under Åtvidaberg, Östergötlands län 1894–1895. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1895. Utexaminerad 1897. Agronom. Elev vid Åtvidabergs mejeriskola s.å. Gift 1906-09-08 på Gustavslund i Hälsingborgs landsförs med Ester Matilda Jönsson-Ramberg, född 1877-04-04 på Adolfsberg vid Hälsingborg, dotter av häradsdomaren Johannes Jönsson och Elina Jönsson.

Barn:

 • Brita Elisabet Ester, född 1908-08-15 på Gustavslund Gustavslund Översättare. Gift 1938-02-18 i Bromma förs, Stockholms län med Bo Johannes Edfelt i hans 3:e gifte (gift 1:o med Lena (Helene) Aperia 1932-02-27–1935-07-23. Gift 2:o med Gerda Johanna Wolff, i hennes 3:e gifte, 1936-07-31–1937-12-22), född 1904-12-21 i Skaraborgs län.
 • Sune Oskar, född tvilling 1910-08-21 Gustavslund. Död 1911-02-21 Gustavslund
 • Ingrid Marianne, född tvilling 1910-08-21 på Gustavslund i Hälsingborgs landsförs. Gift 1937-03-19 i Engelbrekts förs, Stockholm med underlöjtnanten i Trängens resev Einar Ivan Lublin, född 1911-01-13 i Stockholm.
 • Eva Fredrique Gunilla, född 1912-03-15 i Välluvs förs, Malmöhus län. Gift 1940-08-31 i Stockholm med sekreteraren hos Handelskammaren i Göteborg, jur. kandidat Ragnar Fredrik Uddenberg, född 1910-03-31 i Hallands län.
 • Sune Elof Oskar, född 1913-11-23 i Välluvs förs, Malmöhus län. Se Tab. 80A.
 • Elsa Margareta Ulrika (Ulla), född 1920-07-17 i Lund

TAB 81

Elof 12A, son av Elof, tab 77), född 1878-05-20 i Åtvidaberg i Åtvids socken, Östergötlands län. Mogenhetsexamen i Linköping 1895. Student vid Uppsala universitet 1895. Med. filesofie examen 1896-09-15. Med. kandidat 1901-02-07. Underläkare vid garnisonssjukhuset i Stockholm 1903. Marinläkarstipendiat 1904. Med. licentiat examen vid Karolinska institutet 1904-09-11. Marinläkare av andra graden vid Flottans marinläkarkår 1904-11-09. Amanuens vid Sabbatsberg 1907. TunNIO3kl 1908. Marinläkare av andra graden vid Marinläkarkåren i flottans reserv 1908-09-18. Underläkare vid Epidemisjukhuset i Stockholm 1908 och vid lasarettet i Hälsingborg 1908–1910. RRS:tAO3kl 1908. Amanuens vid södra barnbördshuset i Stockholm 1911. Stadsläkare i Mariefred 1911–1912. Förste stadsläkare i Arboga 1912. Stadsfullmäktig i Arboga 1915–1916. Stadsläkare i Örebro 1917-03-28. Marinläkare av första graden vid Marinläkarkåren i flottans reserv 1918-06-28. Stadsfullmäktig i Örebro 1921–1922. Ordförande i Örebro hälsovårdsnämnd sedan 1921. Ordförande i Svenska stadsläkareföreningen 1928 och i Västmanland–Närke–Södermanlands läkarförening 1929–1932. Gift 1915-08-17 i Arboga stadsförs med Clara Constancia Birgitta (Brita) Wettergren, född 1889-09-28 i Arboga. Dotter av förste stadsläkaren med. doktorn Carl Ludvig Fredrik Wettergren och Anna Catharina Amalia Stenberg.

Barn:

 • Anna Christina Elisabet, född 1916-08-01 i Arboga stadsförs,.
 • Anna Ingeborg Birgitta, född 1919-02-20 i Örebro, Norra förs

TAB 82

Oskar, (son av Volmar Johan, tab 75), född 1832-12-09 Ingelstad. Student i Lund 1850-05-29. Kameralexamen 1851-12-18 och examen till rättegångsverken 1854-05-00. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1854-05-18. Auskultant i Göta hovrätt 1854-09-14. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1856-09-26. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1858-10-02 och i kommerskollegium 1858-10-08. Vice häradshövding 1858-12-20. Tjänstgörande som kanslist vid riddarhuset 1859–1860. Konstituerad kanslist i kommerskollegium 1860-09-28. Utnämnd 1861-02-28. Tjänstgörande som riddarhuskanslist under riksdagarna 1862–1863 och 1865–1866. Ombudsman vid lantbruksakademien 1866-04-01. Tillförordnad förste riddarhuskanslist 1866-06-28. Sekreterare vid riksdagens kansli under riksdagarna 1867–1868. Tillförordnad kopist i justitierevisionsexpeditionen 1867-05-29. Riddarhuskamrer 1873-09-10. Konstituerad kopist i expeditionen 1875-01-30 Avsked från ovannämnda ombudsmannatjänst 1877-06-06. RVO 1880-12-01. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads brandförsäkringskontor 1886–1895. Avsked från kanslisttjänsten i kommerskollegium 1887-12-31. Stadsfullmäktig i Stockholm 1893–1901. Förste kassadirektör i Stockholms stads sparbank 1895–1910. RNO 1897-09-18. Ledamot av styrelsen i Stockholms stads sparbank 1898. Avsked från riddarhuskamreraretjänsten 1899-05-02. Död 1910-09-21 i Djursholm, (Danderyds förs,. Ägde hus i Stockholm, vilket han sålde 1895. Gift 1881-06-18 i Stockholm med Charlotte Elisabet (Lotten) Munthe, född 1846-09-28 i Stockholm. Död 1934-11-24 i Stockholm, Oscars förs, (db nr 270). Dotter av landshövdingen Gustaf Lorentz Munthe och Fredrika Heerman.

Barn:

 • Elsa, född 1889-05-25 (1889-04-25) i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift i Stockholm 1911-01-30 i Gustav Adolfskyrkan med kaptenen vid intendenturkåren, regementsintendenten vid Göta trängkår Rolf Anton Fredrik Bernhardt, född 1883-03-29 i Husby Oppunda socken, Södermanlands län. Major.

TAB 83

Johan, (son av Nils Persson Silfversparre, tab 47), till Bo i Näsby socken och Flishult i Näsby socken, Simmarydsnäs i Jälluntofta socken, Jönköpings län och Strömhult i Längaryds socken, Jönköpings län, född 1620 (1629?). Kaptenlöjtnant vid Smålands kavalleriregemente. Död 1667-03-09 och begraven 1667-06-09 i Näsby kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift tidigast 1658 med Helena eller Elin Stråle af Ekna, död 1695-03-06 på Bo och begraven 1695-06-30, dotter av assessorn Lindorm Stråle af Ekna, och Carin Strang.

Barn:

 • Nils, född 1660. Ryttmästare. Död 1717. Se Tab. 84

TAB 84

Nils, (son av Johan, tab 83), till Bo och Simmarydsnäs. Född 1660. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1685. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1692. Löjtnant 1700-04-09. Ryttmästare vid skånska tremänningskavalleriregementet 1701-03-04. Avsked 1703-07-01. Ryttmästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1703-06-27. Avsked 1704-01-07. Död 1717-01-17 på Bo och begraven 1717-02-13. Gift med Anna Maria Gyllenpamp, född 1666-12-18, död 1739-11-29 på Bo och begraven 1739-12-19, dotter av överstelöjtnanten Lars Mattsson Pamp, adlad Gyllenpamp, och Catharina Tornerefelt.

Barn:

 • Johan, född 1692. Ryttmästare. Död 1757. Se Tab. 85
 • Catharina Magdalena, född 1694-12-00, död 1695-10-30 på Bo.
 • Magnus, född 1696-02-12 och död 1696-06-08 på Bo.
 • Eva, född 1697-06-28 på Bo, död 1724 och begraven 1724-04-08. Gift 1713-11-25 på Bo med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Jakob Mauritz Roupé i hans 1:a gifte (gift 2:o med Hedvig Charlotta Hägerflycht, född 1705-08-00 Forsby s socken, Östergötlands län, död 1783-10-12 i Långaryds socken, Jönköpings län, dotter av löjtnanten Johan Axel Hägerflycht, och Marta Christina Strömfelt), född 1683 i Hadersleben, död 1746-06-17 på Simmarydsnäs.
 • Carl, född 1699-04-29 och död 1699-09-11 på Bo.
 • Anna Elisabet, född 1701-09-28 och död 1701-12-12 på Bo.
 • Carl Gustaf, född 1704-03-25 och död 1704-05-29 på Bo.
 • Lorentz Fredrik, född 1706-02-12 och död 1706-06-24 på Bo.
 • Carl Fredrik, född 1707-06-23 och död 1707-10-14 på Bo.

TAB 85

Johan, (son av Nils, tab 84), till Bo i Näsby socken, Jönköpings län. Född 1692. Volontär vid Smålands kavalleriregemente. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1710-02-19. Löjtnant 1711-12-03. Sekundryttmästare 1713-03-21. Premiärryttmästare 1715-10-10. Avsked 1715-10-10 för sjukdom. Åter ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1718-03-06. Avsked 1719-09-30. Död 1757-10-18 på Bo. Gift med sin fränka Catharina Christina Silfverhielm, död 1747-09-08 på Bo, dotter av ryttmästaren Erik Silfverhielm, och Anna Maria Patkull.

Barn:

 • Nils, född 1723-03-28 på Bo. Livdrabant. Död före 1748.
 • Isak Adam, född 1725, död 1726-02-14 i Jönköping och begraven i Malmbäcks socken, Jönköpings län.
 • Erik Georg, född 1730. Ryttmästare. Död 1767. Se Tab. 86

TAB 86

Erik Georg, (son av Johan, tab 85), till Bo. Född på Bo 1730-08-22. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1743. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1748. Kornett 1750-09-19. Löjtnant. Avsked 1759-11-20. Ryttmästare. Död 1767-12-07 på Bo och begraven 1767-12-14. Gift 1760-12-16 på Upplanda i Vetlanda socken, Jönköpings län med Brita Catharina Planting-Bergloo i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1773-12-24 på Bo med majoren friherre Axel Gottlieb Palbitzki, född 1737, död 1824), född 1729-07-07, död 1810-11-08 Gullaskruv, dotter av kaptenen Carl Planting-Bergloo, och Hedvig Magdalena Hammarskjöld.

Barn:

 • Johan Carl, född 1763-01-18 på Bo, död 1766-08-09.
 • Ulrika Christina Magdalena, född 1764-06-12 på Bo, död 1818-09-25. Gift 1787-05-01 på Bo med kaptenen Georg Fredrik Schmiterlöw, från vilken hon 1801 blev skild, född 1761, död 1835.
 • Catharina Custava, född 1765-09-26 på Bo, död 1800-11-23 Åsen. Gift 1791-10-23 på Bo med kaptenen Carl Fredrik Printzensköld, i hans 1:a gifte, född 1764, död 1811.

Utan känt samband:

 • 1) Elisabet Silfversparre, levde ännu 1678-09-16 men var död 1690-10-01. Gift med kommendanten Gerhard von Schaar, adlad von Schaar, död 1652.
 • 2) Marta Christina Silfversparre. Fänrikska. Död 1733 i barnsäng och begraven 1733-03-05 i Ravlunda socken Kristianstads län.
 • 3) Nils Silfversparre. Fältväbel vid A. von Faltzburgs regemente (malmöska regementet). Död före 1712. Gift med Maria Svensdotter. Dotter: Anna Maria, begraven 1712-01-23 i Malmö?
 • 4) Carl Fredrik Silfversparre. Student i Lund 1722-01-17. Kapten. Död 1773-10-17 på Östra Berget i Väckelsångs socken, Kronobergs län, 68 år, 3 mån. och 2 dagar. Sannolikt densamme som Carl Fredrik Silfversparre. Kaptenlöjtnant. Död 1773-10-17 i Växjö, 69 år. Gift 1744-08-31 i Karlskrona med Anna Beata Hackson. (Möjligen identisk med Carl, tab 71.)
 • 5) Jakob Adam Silfversparre, döpt 1722-08-29 i Stockholm. (Möjligen densamme som Adam Silfversparre, död 1750 i Uppsala, begraven 1750-11-25.)
 • 6) N. N. Silfversparre. Kommendörkapten. Gift med Margareta N. N., död 1771-10-25 i Stockholm, 80 år gammal.
 • 7) G. I. Silfversparre. Regementskvartermästare vid överste Armfelts jägarkår under kriget 1790. Kapten vid Åbo läns lätta infanteribataljon 1799-06-23.
 • 8) Samuel Fredrik Silfversparre, född 1764 (Um.). Student i Uppsala 1772-10-30. Kammarpage vid hovet. Erhöll pagelön på ordinarie stat (SAB.) 1787-05-22. Fänrik vid Södermanlands regemente 1788-06-16. Död 1789-09-20 i Elimä socken i Finland.
 • 9) Sofia Silfversparre, född 1773 (1783?). Stiftsjungfru.

Källor

Drakes arkiv, Uppsala Universitets bibliotek. SÖ=Stig Östensson, Ätten Silfversparres ursprung av Jan Liedgren. SoH SoH: 1971:2 Ätten Bölja från Uppland av Jan Eric Almquist

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 1. Georg Luther, Släkten Hollender Ridder, Genos 63(1992), s. 1-11, 27-28.

: