:

Körning nr 67

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Körning nr 67 †

Gammal frälsesläkt. Introducerad 1625. Utdöd före 1750.

Huruvida denna ätt, som förde i vapnet ett halvt svart från vänster framspringande vildsvin i guldfält, är av samma stam som den äldre svenska ätten Körning, vilken förde i en guldsköld på en röd balk tre blå sparrar (om vilken se adliga ätten Gripenstjerna), är ovisst. Åtminstone finnas inga bevis för någon vapenförändring. På grund av förekomsten inom båda ätterna av samma förnamn, Simon och Matts, torde dock en släktskap mellan dem kunna förutsättas på det sätt att den yngre ätten på mödernet härstammade från den äldre. Emellertid uppgives den såsom stamfader för den yngre ätten uppställde Ragvald Körning av våra äldre genealoger hava tillhört den äldre ätten och dennes son Simon anses hava upptagit det halva svinet till sköldemärke.

TAB 1

Ragvald Körning. Levde 1460–1470.

Barn:

 • Simon, a vapn. Nämnes såsom bosatt i Näsby (RHKn.) 1491-07-10. Var 1495 och 1499 häradshövding i Hölebo härad i Södermanland och underlagman i Södermanland 1500 (RHKn.). Befullmäktigad 1499 att bevista riksdagen i Stockholm då han biträdde råds- och ståndesföreningen om prins Christians antagande till konung efter sin faders, konung Hans' död. Gift med Christina Ingemundsdotter, av Hambrasläkten, som i vapnet förde tre strålar i kors, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1508 med Jeppe Carlsson Störla den yngre), dotter av Ingemund Larsson (delad sköld med snedbjälke i övre fältet), till Hambra och Skadevi, och Ingeborg Pedersdotter (ekelöv?).

Barn:

 • Matts, till Almby i Jäders socken, Södermanlands län. Uppräknas 1526 bland de rusttjänstskyldiga av adeln i Uppland. Erhöll Jäders socken, Södermanlands län i förläning (GIr.) 1527-01-02. Förseglade bland adeln 1544-01-13 Västerås arvsförening. Erhöll konungens brev att jämte andra hålla konungsräfst i Västerås stift (GIr.) 1545-01-25. Sändes av konungen att uppgöra arvskifte efter Jöns Garstenberg i Vårfruberga (GIr.) 1551-11-13. Synes hava varit knekthövidsman och erhöll befallning att avlöna krigsfolk (GIr.) 1555-07-22. Underskrev beslutet om det engelska giftermålet och adelns trohetsförsäkran till konung Erik 1561 (Hra.) samt adelns svar angående fredsvillkoren med Danmark och Hansestäderna (Hra.) 1567-05-19 och adelns försäkran till konung Johan och hans ätt (Hra.) 1569-01-26. Gift med Brita Kuse, som levde 1570, dotter av underlagmannen Erik Carlsson Kuse, till Almby, som i vapnet förde en halv hjort i gult och grönt fält, och Bengta Carlsdotter.

Barn:

 • Anna, levde vid arvskiftet efter systern (SH liber caus, vol. 54 (O. A.).) Ingela 1604-04-12. Gift med Peder Svensson (Svart), som levde 1561.
 • Erik. Slottsloven på Stockholm. Död 1599. Se Tab. 2
 • Ingela, till Björnsund och Ekenäs. Död barnlös. Levde (SH liber caus, vol. 54 (O. A.).) 1602-09-08. Efter henne hölls arvskifte (SH liber caus, vol. 54 (O. A.).) 1604-04-12. Gift med Nils Joensson (Örnklo), till Lida, i hans 3:e gifte.
 • Agneta, till Märinge. Levde änka 1608. Gift 1:o 1557-06-15 (morgongåva) på Almby med väpnaren och befallningsmannen över Korsholm och Österbotten Nils Ottesson, av gamla hästhuvudsläkten, till Holm och Årby, i hans 2:a gifte [gift 1:o 1542-02-20 med Anna Persdotter, dotter av Per Larsson (Ulfstand), till Årby och Hallkved och hans hustru Elin]. Gift 2:o med fogden i Öster- och Väster-Dalarna Per Hansson (Svinhufvud af Qvalstad), som levde 1576, men var död 1579 (Al.) [SK].
 • Elin, till Svedäng i Strängnäs landsförsamling och Kvalsta i Östuna socken, Stockholms län. Levde som änka 1602. Arvskifte hölls efter henne 1602-09-08 på Svedäng. (SH liber caus, vol. 54 (O. A.). Gift 1:o med slottsfogden på Kalmar Ernst Joensson, som levde 1543. Gift 2:o med fogden i Åker och Selebo härad i Södermanland Palne Persson, som levde 1573 [Al].

TAB 2

Erik (son av Matts, Tab. 1), till Almby, Nora och Aspvik samt Brogård i Bro socken, Uppsala län. Konung Johan III:s sekreterare 1568. Slottsloven på Stockholm (Sh.) 1581-02-18. Kommissarie för utskrivning av krigsfolk i Dalarne 1592 . Död 1599-08-30 enligt påskriften å hans och hans frus gravsten i Jäders kyrka, Södermanlands län. Efter honom höllos arvskiften 1599-09-25 å lösörena och 1602-03-06 å de fasta godsen. (SH liber caus, vol. 54 (O. A.). 'Han blev 1567 av konung Erik XIV brukad vid förlikningens ingående med de av konungen mördade herrars anförvanter. Lät av drottning Catharina Jagellonica övertala sig att antaga katolska läran. Skickades 1576 jämte tvenne riksens råd till hertig Carl att avhandla om liturgiens antagande samt om konungsliga rättigheterna i hertigdömet.' Gift 1:o 1584-09-27 på Hagelsrum (SH liber caus, vol. 54 (O. A.).) i Målilla socken, Kalmar län med Kerstin Hand, död 1591-02-16 och begraven i Jäders kyrka, dotter av fältöversten Knut Håkansson Hand, och Märta Drake (av de gamla Drakar). Gift 2:o 1594-07-06 på Brogård (SH liber caus, vol. 54 (O. A.).) med Cecilia Andersdotter, som levde 1633, i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1612 med häradshövdingen Johan Carlsson (Månesköld af Seglinge), i hans 2:a gifte, död 1613], dotter av ståthållaren Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans 2:a fru Anna Butz eller Store.

Barn:

 • 1. Brita, död 1642 och ligger jämte sin man begraven i Nykils kyrka, Östergötlands län. Gift efter 1602 med löjtnanten Christer Drake (af Torp och Hamra, nr 361), död 1619.
 • 1. Carin, var död 1653 [SH, liber caus., vol 103, pars 2 (OA)]. Gift 1:o omkring 1609 med fänriken Kettil Silfversparre, död före 1617 [SH, liber caus., vol 54 (OA)]. Gift 2:o 1619-07-11 i Stockholm med kapellmästaren Ludvig Bille, naturaliserad Bille, död 1640.
 • 1. Christina, död omkring 1647 (SH liber caus, vol. 100, p.3 (O. A.).). Gift 1609-07-10 på Aspvik (SH liber caus, vol. 100, p.3 (O. A.).) (morgongåvobrev 1609-07-11) med assessorn Björn Månesköld af Seglinge, död 1644.
 • 2. Carl, född 1595. Kapten. Död 1641. Se Tab. 3.
 • 2. Anna, till Söderby i Knutby socken, Stockholms län. Hon fick såväl denna gård som ett antal ströhemman [Kullingby i Knutby socken, Åsunda i Faringe socken, Stockholms län, och Mysslinge i Alunda socken, Uppsala län.] i testamente 1633-05-28 av sin moder, som fått de senare i morgongåva av sin andre man. Död 1692 på Söderby och begraven 1692-05-25 i Knutby kyrka, sedan hon varit blind i 30 år. Gift med sin svågers kusin, häradshövdingen Per Månesköld af Seglinge.

TAB 3

Carl (son av Erik, Tab. 2), till Almby och Norrby, född 1595. Student i Uppsala 1610-02-01. Var fänrik vid greve Mansfelds regemente 1620 . Löjtnant vid greve Mansfelds regemente 1621 . Kapten för ett kompani tyska knektar. Blev 1625 för ätten introducerad under nr 67. Död 1641 på Norrby och begraven i Jäders kyrka. (SH liber caus, vol. 117, p. 2) Han bortbytte 1640-12-20 till rikskanslern Axel Oxenstierna fädernegodsen Almby och Norrby mot Lindö i Tenala socken i Finland och en summa penningar. Gift med Anna Skoo i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1620 med ryttmästaren Axel Mattsson Cruus af Edeby, död omkring 1630), död omkring 1645, dotter av ryttmästaren Mårten Claesson (Hästesko af Målagård), och Bengta Mårtensdotter (Creutz).

Barn:

 • Knut. Ryttmästare. Levde 1659 men var död 1670, barnlös. Gift med Anna Maria von Köppen i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1684 med löjtnanten Claes Esping, i hans 2:a gifte, död omkring 1690). Hon intogs 1697 mot lösen på Själö hospital. (Rf.)
 • Ingeborg Margareta, död 1706-07-21 Kourla (Rf.) Gift med majoren Lars Hästesko-Fortuna, död 1694.

TAB 4

Erik (son av Carl, Tab. 3), till Rilaks, Alby och Fastarby, alla i Tenala socken, i Finland. Student i Åbo 1644 (Rf.). Ryttmästare. Död 1681-09-12 och begraven i Tenala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Ingeborg Gyllenlood, begraven 1688-10-19 i Tenala kyrka, dotter av assessorn Hans Bengtsson Gyllenlood, och Anna Hansdotter von Sanden.

Barn:

 • Axel. Löjtnant. Död 1691. Se Tab. 5,
 • Erik, död som ung.
 • Hans, född 1665. Kommendör. Död 1726. Se Tab. 6
 • Anna, död som ung.
 • Ebba, arrenderade Siggby i Tenala socken av sin broder Hans. Gift 1696-01-06 med hemmansägaren i Västankärr i Tenala socken Lars Westman, död 1731 [Rf].

TAB 5

Axel (son av Erik, Tab. 4), till Rilaks. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1691. Gift med Anna Brand, som levde ännu 1711 på sin fädernegård Krokby i Tenala socken, dotter av löjtnanten Johan Brand, och Carin Lindelöf.

Barn:

 • Ingeborg, född 1684-03-02 på Rilaks. Gift 1711-03-13 med löjtnanten Johan Schütz. Deras avkomlingar innehade ännu 1770 hennes morfaders egendomar Germundby och Krokby i Tenala socken.
 • Carl Johan, född 1685-08-27 på Rilaks, död som ung.
 • Alexander. Begravdes 1686-11-07 i Tenala.
 • Alexander, född 1687, begraven 1696-02-25 i Tenala.
 • Axel, döpt 1688-08-24 på Rilaks.
 • Per, levde omyndig 1709. Död ogift (?1724 och begraven 1724-11-21 i Tenala).

TAB 6

Hans (son av Erik, Tab. 4), till Rilaks. Född 1665. Student i Åbo 1680 (Rf.). Volontär vid amiralitetet 1683. Arklimästare vid amiralitetet 1686. Konstapel 1689. Fick 1695 permission att gå i holländsk tjänst och återkom 1699. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet 1700-02-03. Underlöjtnant vid amiralitetet 1700-05-02. Överlöjtnant 1700-12-08. Konfirmationsfullmakt 1707-02-11. Kapten 1709-09-18. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22. Amiralitetskapten 1716 och chef för ett båtmanskompani i Ångermanland. Avsked 1718-02-10. Kallades kommendör och bodde på Rilaks (Rf.). Död 1726. Gift 1:o 1687, efter erhållet kungligt tillstånd 1687-08-25, med Brita Erling, dotter av tullnären vid Hangöudd Erik Erling. Gift 2:o omkring 1700 med Anna Hedvig Klick i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1727 med överstelöjtnanten Christian Henrik Ekestubbe, i hans 2:a gifte, född 1670, död 1731), död 1730-08-05 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Hans Vilhelm von Klick, av samma släkt som adlade ätten Klick, och Anna Gyllenstake.

 • Barn: (Rf.)
 • 1. Johan, född 1694-01-07 i på Rilaks. Begraven 1694-03-02.
 • 2. Carl Gustaf, född 1701-07-14, begraven 1701-10-28.
 • 2. Anna Christina, född 1703-03-26 på Rilaks.
 • 2. Verner. Underofficer vid amiralitetet. Död ogift 1727-02-00.(At (L).) i Holland.
 • 2. Christina Catharina, död 1736-04-06 i Bromarvs socken (Bromarvs församlings kyrkoarkiv.) i Finland. Gift omkring 1725 med löjtnanten Bernt Johan Aminoff, i hans 1:a gifte, född 1697, död 1779.
 • 2. Anna Maria, född 1710-12-22 på Rilaks.

TAB 7

Carl (son av Carl, Tab 3), till Lindö i Nylands län i Finland samt Björnsnäs och Ekeby, båda i Kvillinge socken och Tångetorp i Simonstorps socken, alla i Östergötlands län. Född 1633-05-01. Överlöjtnant vid amiralitetet 1655-03-22. Skeppskapten 1655-05-04. Major 1666-07-18. Död 1672-09-02 och begraven i Kvillinge kyrka, varest hans vapen uppsattes. Gift 1652-04-12 (?1657) (At (KrA).), då han gav Lindö i morgongåva, med Elisabet Crusebjörn, född 1638, död 1709-05-27 på Björnsnäs, dotter av landshövdingen Frans Crusebjörn, och hans 1:a fru Elisabet Skytte af Sätra.

Barn:

 • Elisabet, död 1719. Gift med kaptenen Johan Utter, i hans 2:a gifte, död 1696.
 • Carl. Student i Åbo 1675 (Rf.). Kapten i holländsk tjänst. Stupade ogift 1690-06-02 vid Florin i Brabant.
 • Frans. Major vid fortifikationen i Duncan i Irland.
 • Cecilia, född 1663, död ogift 1685 på Björnsnäs och begraven 1685-12-27.
 • Anders, född 1667-09-12 på Björnsnäs. Kapten i holländsk tjänst. Död ogift 1694-03-30 i Stockholm, enligt påskriften å hans vapen i Kvillinge kyrka
 • Anna, till Lindö. Död 1738-05-05 på Ringstorp. Gift 1698-09-04 på Björnsnäs med krigskommissarien och vice landshövdingen Johan Wittman, adlad Gripenberg, i hans 3:e gifte, född 1640, död 1703.
 • Benedikta, döpt 1670-12-11 på Björnsnäs, död ogift 1729 i Kvillinge socken och begraven 1729-07-27.
 • Ebba. Gift 1683-03-07 enligt kungligt tillstånd, med bokhållaren Daniel Ranzock.

TAB 8

Peter (son av Carl, Tab. 7), till Lindö. Student i Åbo 1675 (Rf.). Kapten. Begraven 1720-03-00 i Kvillinge kyrka, Östergötlands län. Gift 1:o med Brita Leuhusen, död 1687-07-02 i barnsäng (Gravvers i UB (medd. av aktuarien O. Edelstam).) och begraven 1688-06-16 i Tenala, tillika med sin späda son, dotter av underståthållaren Reinhold Govert Leuhusen, adlad Leuhusen, och hans 3:e fru Catharina Grönberg. Gift 2:o 1689-03-14 i Stockholm (Söd.) med Anna Margareta Drakenhielm, död i Stockholm 1693-11-12, dotter av kammarrådet Vilhelm Böös, adlad Drakenhielm, och hans 2:a fru Anna Maria Silfverstierna.

Barn:

 • 1. Carl Reinhold, död späd (Gravvers i UB (medd. av aktuarien O. Edelstam).) 1687-08-25 och begraven 1688-06-16 i Tenala kyrka tillika med modern.
 • 2. Mattias Mårten, döpt 1689-11-22 på Lindö. Kom i tjänst 1704. Var 1732 kapten och uppbar då fänriks exspektanslön vid Skaraborgs regemente. Död barnlös före 1750 och slöt sannolikt ätten. Gift 1722-09-27 Anderstorp med Maria Catharina Schildt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1718-10-23 på Anderstorp med inspektören Lars Spilhammar, död på Anderstorp 1721-06-28), dotter av kaptenen Wolmar Schildt och Grita Utter.
 • 2. Johan Gustaf, född 1690-12-16.
 • 2. Anna Maria, döpt 1693-04-30, död 1701-02-10 på Björnsnäs i Kvillinge socken och begraven i Kvillinge kyrka på samma gång som fadern.

TAB 9

Anders (son av Erik, Tab. 2), till Aspvik i Näs socken, Uppsala län och Ekenäs i Rystads socken, Östergötlands län. Kapten vid norrländska fotfolket 1622. Var 1627 häradshövding i Kinne härad i Västergötland. Överstelöjtnant vid ett norrländskt regemente 1628-11-14. Överste för ett norrländskt regemente och kommendant i Greifswald. Död (Bv.) i Greifswald 1639-01-18. Gift 1635 i Wollin i Pommern med hovjungfrun hos drottning Christina den äldre Christina Mörner, till Aspvik och Näsby, född 1608-??-14 på Stockholms slott, död 1670-04-09 och begraven 1671-10-18 i Linköpings domkyrka, dotter av hovmarskalken hos konung Carl IX och hans legat till Tyskland 1608 Bernt Didrik Ludvigsson von Mörner, till Zellin och Clossow, och Anna von der Grünau samt kusin till riksrådet och presidenten Carl Mörner, friherre Mörner af Tuna.

Barn:

 • Johan. Student i Åbo 1647. Död ung.
 • Anders. Student i Uppsala 1651-10-28. Död före modern.
 • Erik, född 1638. Ryttmästare. Död 1672. Se Tab. 10

TAB 10

Erik (son av Anders, Tab. 9), till Aspvik och Näsby. Född 1638-02-13. Student i Uppsala 1651-10-28. Var 1661 ryttmästare vid skånska kavalleriregementet. Död (Uff.) 1672-12-29 och begraven 1673-12-21 i Riddarholmskyrkan i Stockholm samt därefter förd till Stockholms-Näs kyrka i Uppland. Gift 1667-08-20 Frötuna med Maria Ribbing, född tvilling 1650-07-01 Grensholm, levde änka 1674, dotter av landshövdingen Ture Ribbing, och Maria Kyle.

Barn:

 • Margareta, var död 1672.
 • Maria, begraven 1734-01-29 i Konungsunds kyrka, Östergötlands län. Gift med översten, friherre Carl Kagg, född 1667. Död 1739.
 • Catharina Hedvig, död 1729 i Konungsunds socken och begraven 1729-05-02. Var trolovad med Jakob Bagge till Mem. Gift 1720-07-31 med sin systers svåger, kaptenen friherre Johan Kagg, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1730.
 • Brita, född 1670, var död 1672.
 • Eriana, född 1671, död 1727-02-00 Ekhult och begraven 1727-02-17. Gift 1:o 1699-09-13 med överstelöjtnanten, friherre Carl Gustaf Leijonhufvud, född 1669, död 1710. Gift 2:o 1715-07-10 på Ekhult med överstelöjtnanten Johan Reuter af Skälboö, i hans 3:e gifte, född 1644, död 1722.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: