:

Nisbeth nr 828

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Nisbeth nr 828

Natural. 1664-12-13, introd. 1675.

Härstammar ifrån Skottland, där den av godset Nisbeth i landskapet Berwick tagit sitt tillnamn, och varest den under år 1296 var namnkunnig av James och John Nisbeth. Den har sedan i nämnda land utgrenat sig i husen Nisbeth, Dean, Craigintinie, Dirliton, Grönholm, Rochell och Carfin.

Nisbeth A82800.png

TAB 1

Welam Nisbeth, (översiktstab. 1) till Kungsgården i Gamla Uppsala socken, Uppsala län. Född 1596 i Skottland och bördig av huset Rochell. Inkom till Sverige 1627. Fänrik vid livgardet 1628. Kapten vid Upplands regemente 1630. Regementskvartermästare 1645. Major därst. 1646. Överstelöjtnant 1657. Död 1660-07-21 på Kungsgården och begraven i Gamla Uppsala kyrka, där hans vapen och en fana med påskrift uppsattes. Gift 1:o med Christina Gray. Gift 2:o 1654-09-04 på Ölsta9 i Gryta socken, Uppsala län med Anna Böllja i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1665 med ryttmästaren Tomas Erskine), född 1623, levde 1704, dotter av kaptenlöjtnanten Axel Stensson Böllja, och hans 1:a fru Magdalena Månesköld af Seglinge.

Barn:

 • 1. Vilhelm Nisbeth, natural. Nisbeth, till Sundby i Fundbo socken och Vangsby i Vänge socken, (båda i Upps.). Fänrik vid Upplands regemente 1658. Löjtnant därst. 1660. Natural. svensk adelsman 1664-12-13 (introd. 1675 under nr 828). Regementskvartermästare vid nämnda regemente 1675-03-31 kapten därst. 1677-01-02 avsked 1680-11-00. Död 1695-02-21 i Fundbo socken, Uppsala län och begraven s. å. 12/4 i Fundbo kyrka. Han bevisade sig vara av den adliga och berömliga Nisbethska ätten i Skottland. Gift 1:o 1661-03-03 i Vänge socken, Uppsala län med sin styvmoders syster Sofia Böllja, dotter av kaptenlöjtnanten Axel Stensson Böllja, och hans 1:a fru Magdalena Månesköld af Seglinge. Gift 2:o 1669-09-19 Hallkved Duwall, och Agneta Olofsdotter.

Barn:

 • 1. Christina. Gift med furiren vid Upplands infanteriregemente Göran Hilsberg.
 • 2. Agneta, född 1673, död 1756-03-13. Gift 1:o 1698-03-12 med sin mosters mans sonson, amiralitetslöjtnanten Axel Anckarfjell, nr 221, död 1700. Gift 2:o 1709-10-28 i Maria förs. i Stockholm med kaptenen vid Österbottens femmänningsintanteriregemente Peter Johan Fischer.
 • 2. Maria. (Sannolikt identisk med den kornettsänka Maria Nisbeth, som dog 1756-04-11 i Stockholm, 78 år gammal.)
 • 2. Mauritz Vilhelm, född 1681. Överstelöjtnant. Död 1767. Se Tab. 33.
 • 2. Elsa. Var gift.
 • 2. Brita.

TAB 2

Axel, (son av Vilhelm Nisbeth, natural. Nisbeth, Tab. 1). Regementskvartermästare. Död på 1750-talet. Gift med Brita Margareta Storckenfeldt, född 1670, död 1730-07-01 Sörby s socken, Östergötlands län, dotter av ryttmästaren Magnus Storck, adlad Storckenfeldt, och hans 2:a fru Sofia Ulfsax.

Barn:

 • Carl Magnus, döpt 1688-10-08 Forssa s socken, Östergötlands län, död ung.
 • Per Gustaf, född 1690. Löjtnant. Död 1773. Se Tab. 3
 • Sofia Elisabet, döpt 1694-03-20 på Forssa, död ung.
 • Anna Catharina, född 1696-04-19 på Börgöl i Risinge socken, död 1710.
 • Vilhelm, döpt 1701-08-02 konstapel. Sergeant vid artilleriet 1728-12-24 styckjunkare. Gift 1731-07-00 på Ökna med Maria Forschais.
 • Johan, född 1702, död ung.
 • Axel, född 1705. Löjtnant. Död 1777. Se Tab. 29
 • Adolf, född 1706.

TAB 3

Per Gustaf, (son av Axel, Tab. 2), född 1690 Forssa s socken, Östergötlands län och döpt s. å. 3/12 korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1709. Kvartermästare därst. 1710-10-22 kornett 1711-08-21 löjtnant 1712-02-16. Avsked1 1713-10-20 död 1773-03-31 Viby. Gift 1710-10-25 i Björsäters socken, Östergötlands län med sin kusins svägerska Märta Christina Skutenberg, född 1692-07-15/7 Syttorp

Barn:

 • Sofia Catharina, född 1711, död 1789-12-10 i Söderköping. Gift med ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Anders Westerberg, född 1682, död 1753-07-04 i Söderköping.
 • Brita Christina, född 1714-07-22 på Syttorp, död ogift.
 • Johan Gustaf, född 1715-08-10/8 på Syttorp.
 • Carl Jurgen, född 1717-09-29 på Syttorp. Fältväbel. Död ogift 1743.
 • Johan Axel, född 1720. Major. Död 1777. Se Tab. 4
 • Anna Beata, född 1722-06-13 på Syttorp, död 1795-09-11 Naterstad. Gift 1745-09-24 på Syttorp med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente Johan Adler, född 1690, 1 död 1755-07-13 i Slaka socken.
 • Marta Margareta, född 1724-10-27 på Syttorp, död där 1729-05-03
 • Fredrik Vilhelm, född 1727. Löjtnant. Död 1798. Se Tab. 19.
 • Eva Lisa, född 1729-05-01 på Syttorp, död där 1730-04-22.
 • Gustaf Adolf, född 1731. Kapten. Död 1808. Se Tab. 20
 • Ingeborg, född 1733-06-30 på Syttorp, död där 1735-08-04.
 • Alexander, född 1736-11-23 på Syttorp. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1750-08-15. Rustmästare därst. 1755-08-05. Fänrik 1758-07-09. Löjtnant 1773-06-04. Kapten i armén 1777-06-06 och vid regementet 1779-11-16. RSO 1789-06-28. Sekundmajor s. å. 17/7. Överstelöjtnant i armén 1790-07-02. Avsked 1795-04-13. Död ogift 1806-09-01 Ekholmen

TAB 4

Johan Axel, (son av Per Gustaf, Tab. 3), född 1720-02-16 på Syttorp. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1735-04-28. Sekundkorpral därst. 1740-01-19. Korpral 1743-12-01. Kvartermästare 1746-02-01. Kornett 1751-09-14. Löjtnant 1758-10-13. Stabsryttmästare 1761-08-03. RSO 1767-11-23. Premiärryttmästare2 1772-09-16. Majors avsked 1773-01-13. Död 1777-12-28 Tisslinge och begraven 1778-01-08. Gift 1752-01-12 Svärtinge med Gertrud Helena Pfeiff, född 1723-10-01 på Östra Vallby i Rasbo socken, Uppsala län, död 1799-09-12 på Tisslinge, dotter av majoren Daniel Pfeiff, och Anna Beata Lilliemarck. Hon fick genom testamente 1770 Tisslinge till fideikommiss av sin gudmoder och moster, lagmannen Johan von Scheffers fru Christina Lilliemarck.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1752. Överjägmästare. Död 1794. Se Tab. 5.
 • Christina Beata, född 1754-02-06 Rödsten, död 1808-01-27 i Uppsala. Gift 1779-02-25 på Tisslinge med sin moders kusin, överstelöjtnanten, friherre Johan Pfeiff, född 1737, död 1799.
 • Anna Lena, född 1755-08-12/8, död 1757-10-25 på Rödsten och begraven s. å. 30/10
 • Daniel, född 1757-08-02 på Rödsten, död s. å. 3/11
 • Daniel Johan, född 1762-03-09 på Rödsten, död s. å. 13/7
 • Johan Axel, född 1763. Ryttmästare. Död 1845. Se Tab. 12

TAB 5

Per Gustaf, (son av Johan Axel, Tab. 4), född 1752-11-12/11 i Östra Eneby socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1763-09-06 korpral därst. s. å. 18/9. Kvartermästare3 1767-08-26. Livdrabant 1772-07-08. Löjtnant i armén 1777-06-06. Överjägmästares titel31781-08-20 död 1794-05-21 Jällsta, ihjälslagen av en kullfallande sten. Gift 1781-06-12 på Julita gård i likanämnd socken, Södermanlands län med sin mormors kusins styvdotter, friherrinnan Anna Charlotta Palbitzki, född 1759-05-30, död 1818-05-25 Tisslinge, dotter av kaptenen, friherre Göran Alexander Palbitzki, och hans 1:a fru, friherrinnan Christina Charlotta Palbitzki.

Barn:

 • Gustaf Adolf, till Tisslinge fideikommiss, som han tillträdde efter farmoderns död. Född 1781-08-26 på Tisslinge. Sergeant 1786-09-09 kadett vid Karlberg4 1797-09-24. Utexaminerad4 1801-09-22 fänrik vid Upplands regemente s. å. 6/10. Löjtnants avsked 1809-03-15. Död ogift 1847-12-23 på Tisslinge. Han hade utom äktenskap dottern Gustava Ulrika Nisbeth, född 1816-01-31, död ogift 1891-04-28 i Uppsala, som grundade den Nisbethska skolan i Uppsala.
 • Helena Christina, född 1782-11-13 på Tisslinge, död ogift 1866-03-20 Åsbergby
 • Johan Axel, född 1785-09-13 i Sköldinge socken, Södermanlands län. Volontär vid Upplands regemente 1793. Rustmästare därst. 1795-09-16 fänrik 1808-04-21. Död ogift 1809-08-29 av sina i träffningen vid Sävar erhållna blessyrer.
 • Margareta Sofia, född 1787-07-29 på Jällsta, död där s. å. 14/11 [10].
 • Anna Charlotta, född 1788-09-28 på Jällsta10. Död ogift 1867-03-18 på Åsbergby.
 • Carl Vilhelm, född 1790. Major. Död 1860. Se Tab. 6
 • Fredrik Alexander, född 1792-11-02 död ogift 1858-08-14.
 • Ulrika Magnesia, född 1794-08-10, död ogift 1816-07-19/7 Morby

TAB 6

Carl Vilhelm, (son av Per Gustaf, Tab. 5), till Tisslinge fideikommiss, som han tillträdde efter äldre brodern. Född 1790-05-10 i Viksta socken, Uppsala län. Volontär vid Upplands regemente 1793-07-01. Furir därst. 1805-11-29 fänrik 1810-05-01. Sekundlöjtnant 1812-03-03 kapten 1821-04-18. RSO 1832-07-04 major i armén 1834-09-13 avsked 1839-01-29. GMtf 1815 och CX IV Joh:s medalj 1854. Vice ordförande i Uppsala läns hushållningssällskap 1859–1860. Död 1860-10-23 på Altuna i Lunda socken, Stockholms län. Gift 1:o 1821-10-18 på Östunaberg i Östuna socken, Stockholms län med sin kusin, stiftsjungfrun, friherrinnan Anna Christina Pfeiff, född 1794-04-19 i Gryta socken, Uppsala län död 1830-07-29/7 på Tisslinge, dotter av överstelöjtnanten, friherre Johan Pfeiff, och Christina Beata Nisbeth. Gift 2:o 1832-12-22 på Äs i Julita socken, Södermanlands län med sin morfars sysslings sondotter samt sin moders sysslings svägerska, friherrinnan Vilhelmina Charlotta Gustava von Ungern-Sternberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1821-09-23 med majoren Christian Justin von Yhlen, född 1785, död 1827), född 1796-03-27 på Äs, död 1871-09-28 i Uppsala, dotter av löjtnanten, friherre Mattias Alexander von Ungern-Sternberg, och friherrinnan Eva Elisabet Beata Jacqueline De Geer af Finspång.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf (Carl-Gösta), född 1822. Kammarherre. Död 1880. Se Tab. 7.
 • 1. Christina Charlotta Vilhelmina, född 1829-03-01 på Tisslinge. Stiftsjungfru. Död ogift 1848-02-10 i Uppsala.

TAB 7

Carl Gustaf (Carl-Gösta), (son av Carl Vilhelm, Tab. 6), född 1822-08-19 Tisslinge. Kadett vid Karlberg 1838-11-17. Utexaminerad 1846-12-09. Underlöjtnant vid Upplands regemente s. å. 16/12. Löjtnant därst. 1851-03-26. Avsked 1854-08-11 kammarherre 1861. Död 1880-07-17 i Uppsala. Innehade fideikommissegendomen Tisslinge. Gift 1848-09-28 Frängsäter med stiftsjungfrun Beata Matilda Elisabet von Post, född 1828-07-21 på sistnämnda egendom, död 1906-07-05 i Uppsala, dotter av kaptenen Gustaf Erik von Post, och friherrinnan Jacqueline Ulrika von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • Carl Gustaf Mattias, född 1849. Direktör. Död 1919. Se Tab. 8.
 • Jan-Axel Ungern, född 1850. Kapten. Död 1899. Se Tab. 9.
 • Ernst Vilhelm Viktor, född 1851-08-13 på Tisslinge. Mogenhetsexamen 1871-05-19. Student i Uppsala s. å. Med. filosofie examen 1873-01-13. Underläkare vid allm. garnisonssjukhuset i Stockholm 1876-04-01–1/10 stipendiat i fältläkarkåren 1877-03-26. E. läkare vid Närkes regemente 1878-04-24–28/6 och vid livregementets dragonkår 1879-05-31–12/6 med. kandidat 1881-05-30 pensionär vid fältläkarkåren s. å. 30/12. E. läkare vid Kalmar regemente 1882-05-20–20/7, vid pontoniärbataljonen s. å. 25/7–4/9 vid kavallerivolontärskolan å Ladugårdsgärdet 1883-10-14–1885-05-27 (samtidigt 1884–1885 vid livregementets dragonkår). Med. licentiat 1887-04-06. E. läkare vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 3/5–16/7 och vid Svea artillerireg:s detachement i Vaxholm 1887-12-01–1888-02-01. Tillförordnad provinsialläkare i Falkenberg 1887-08-22–22/10. Genomgick militärläkarkursen 1888. 2. Bataljonsläkare vid skånska dragonregementet s. å. 19/3 transp. till enahanda befattning vid skånska husarregementet s. å. 8/6. Läkare vid sistnämnda reg:s skola vid Herrevadskloster 1888–1893 regementsläkare vid Västernorrlands regemente 1893-01-06. Läkare vid volontärskolan i Härnösand s. å. RVO 1900-12-01 regementsläkare vid 2. Svea artilleriregemente 1901-08-12. Död ogift 1912-01-17 i Uppsala.
 • Beata Jacqueline Charlotta Christina, född 1852-09-12 på Tisslinge, död 1885-01-17 på Johannesberg i Sundby socken, Västmanlands län. Gift 1877-11-27 i Uppsala med vice häradshövdingen Carl-Fabian Axel von Post, född 1849, död 1927.
 • Claes Henrik Reinhold, född 1853. Agronom. Död 1933-05-28. Se Tab. 10.
 • Amelie Matilda Carolina Helena, född 1855-04-23 på Tisslinge, död 1927-02-13 i Stockholm. Gift 1878-09-12 i Uppsala med verkställande direktören, friherre Knut Sperling Leijonhufvud, född 1850, död 1923.
 • Hedvig Gustava Albertina Vilhelmina, född 1858-04-24 på Tisslinge, död 1926-06-23 i Stockholm. Gift 1881-01-04 i Uppsala med landshövdingen, friherre Gustaf Otto Robert Lagerbring, född 1847, död 1921.
 • Anna Eva Elisabet, född 1866-12-22 i Uppsala, död där 1868-03-15.

TAB 8

Carl Gustaf Mattias, (son av Carl Gustaf, Tab. 7), född 1849-08-21 på Tisslinge. Elev vid teknologiska institutet 1868. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1871-06-09 verkmästare vid Liljeholmens vinfabrik 1871–1872. Laborant vid professor A. W. Cronquists kemisk-tekniska byrå i Stockholm 1872–1873. Assistent vid lantbruksakademiens kemiska försöksanstalt i nämnda stad 1873–1874. Underlärare i kemi vid Stockholms slöjdskola 1873–1874. Kemist hos Siljans bolag för undersökning av fosforitlagren i Dalarne 1874–1875. Ingenjör vid Lövholmens nickelbruk 1875–1879. Verkst. direktör i Uppsala ångkvarnsaktiebolag 1886–1892. LLA 1892-10-17. Verkst. direktör vid Reijmersholms nya spritförädlingsaktiebolag s.å. RVO 1896-12-01. Död 1919-06-28 i Uppsala. Innehade sedan 1881 Tisslinge fideikommiss. Gift 1877-10-17 i Stockholm med friherrinnan Maria Teresia Raab, född 1853-12-05 Sörstad s socken, Östergötlands län. död 1940-07-15 i Uppsala (Östuna församling, Stockholm db 7). Dotter av underlöjtnanten, friherre Claes Gustaf Fredrik Raab, och Sofia Carolina Teresia Forssbeck.

Barn:

 • Anna Teresia Matilda, född 1878-07-22 Charlottendal, död 1883-03-29 på Tisslinge.
 • Signe Maria, född 1882-09-10 på Tisslinge, död där 1883-08-04.
 • Carl Vilhelm Carlsson, född 1886-06-26 i Uppsala. Mogenhetsexamen därst. 1906-05-29 volontär vid Upplands artilleriregemente. Reservofficersexamen 1908-05-01 underlöjtnant i Upplands artillerireg:s reserv s. å. 31/12. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1909. Utexaminerad 1911-11-20 förvaltare vid jordbruksabol:t Åsbergby & Vallby 1911–1917. Löjtnant 1915-01-22. Sekreterare i folkhushållningskommissionens jordbruksavdelning 1917–1920. Extra lärare vid lantbruksakademiens trädgårdsskola å Experimentalfältet 1920–1926. Agronom för Stockholms stads lantegendomar 1920-02-16. Avsked från regementet 1921-07-18. Utgivare av tidskriften Koloniträdgården sedan 1925. Innehar efter faderns död 1919 Tisslinge fideikommiss. Kungl. Maj:ts tillstånd att inträda i Svea artilleri regementes reserv 1940-02-23. RVO 1941-11-15. Kapten i Svea artilleri regementes reserv 1943-01-29. Gift 1920-06-13 i Kungsholms församling, Stockholm ]] med Anna Emilia Enroth, född 1889-03-13 i Sundsvall. Dotter av lantbrukaren Johan Erik Enroth och Anna Christina Thordal.
 • Hedvig Elisabet, född 1888-08-04 på Tisslinge.

TAB 9

Jan-Axel Ungern, (son av Carl Gustaf, Tab. 7), född 1850-08-01 på Tisslinge. Kadett vid Karlberg 1871-05-16. Utexaminerad 1876-06-03. Underlöjtnant vid Upplands regemente s. å, 9/6. Löjtnant 1883-01-08. RPrRÖO4kl 1888-08-07. Kapten 1894-08-06. RSO 1898-12-01. Död 1899-08-23 i Uppsala. Arrenderade Österväga i Vendels socken, Uppsala län 1880–1884. Gift 1881-02-01 i Uppsala med Ingeborg Gahn, född 1853-10-09 Backa. Död 1939-05-25 i Uppsala domkyrko församling, Uppsala (db nr 222). Dotter av fabriksidkaren Henrik Gahn och Maria Elisabet Nordlinder.

Barn:

 • Elsa Hedvig Cecilia, född 1882-05-02 på Österväga. död 1942-11-24. Gift 1908-06-27 i Uppsala ]] med rektorn vid samskolan i Vadstena, RVO, filosofie kandidat Albert Natanael Linnarsson, född 1879-04-24 i Falköping.
 • Ruth Maria Matilda, född 1884-06-21 i Uppsala. Gift 1917-06-16 i Uppsala med förste kassören i Sundsvalls enskilda bank Nils Otto Ferdinand Wallner född 1879-09-03 i Överturingen i Haverö socken, (Västra-norrl.).
 • Märta Ingeborg Jacqueline, född 1891-12-02 i Uppsala. Gift 1:o 1916-06-17 i Gamla Uppsala (domkyrko församling vb) med grosshandlaren Nils Gunnar Häggbom, född 1882-02-10, död 1920-01-21 i Stockholm. Gift 2:o 1925-12-20 i Sigtuna med vice adjunkten i Nya elementarskolan i Stockholm, filosofie doktor Sten Gunnar Birger Nilsson Gihl, född 1891-06-18 i Falun. Från vilken hon blev skild gm Sigtuna rr:s utslag 1930-10-27.

TAB 10

Claes Henrik Reinhold, (son av Carl Gustaf, Tab. 7), född 1853-10-08 på Tisslinge. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1872. Utexaminerad 1874-10-23 bokhållare vid Björkvik i Östra Ryds socken, Östergötlands län 1875–1876. Inspektor vid Stora Sundby i Öja socken, Södermanlands län 1877–1879. Förvaltare av samma gård 1879–1884. Poststationsföreståndare vid sistnämnda ställe 1880–1884. Förvaltare av Blekhem i Törnsfalla socken, Kalmar län 1889. Agent i Norrköping 1894 samt ekonomidirektör för Östergötlands Dagblads aktiebolag 1895–1898. Föreståndare för J. Gift Swartz' filial och kvarn i Kimstad 1905. Arrenderade Ekhult i Björsäters socken, Östergötlands län 1884–1889 och Kimstad i likanämnd socken, Östergötlands län 1911–1921. Äg. villa i Norsholm. Död 1933-05-28 i Kimstads församling, Östergötlands län (db 8). Gift 1881-02-22 i Norrköping med Ebba Fredrika Georgina Vougt, född 1861-03-28 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Död 1938-05-05. Dotter av Hjalmar Vougt och Fredrique Wallöf.

Barn:

 • Gunnar Carl Hjalmar, född 1882. Distriktslantmätare. Se Tab. 11.
 • Dagmar Matilda Fredrika, född 1885-01-24 på Ekhult (Björksäters församling, Östergötlands län).

TAB 11

Gunnar Carl Hjalmar, (son av Claes Henrik Reinhold, Tab. 10), född 1882-04-11 vid Stora Sundby i Öja socken, Södermanlands län. Underlöjtnant i Upplands infanterireg:s reserv 1906-12-14. Löjtnant därst. 1913-10-24. Distriktslantmätare i Sundsvalls norra distrikt 1923-07-27. Avsked ur krigstjänsten s. å. 16/8. RVO 1938-06-06. död 1940-09-05 i Sundsvall. Gift 1917-09-10 i Karlstad med Milly Hedborg, född 1889-11-22 i sistnämnda stad. Dotter av August Hedborg och Vilhelmina Jakobsson.

Barn:

 • Bertil Gunnarsson, född 1920-03-26 i Karlstad. Se Tab. 11A
 • Åke Gunnarsson, född 1926-01-30 i Sundsvalls församling,. Filosofie licentiat. Extra ordinarie antikvarie i Riksantikvarieämbetets byggnadsavd. Suppleant i Riddarhusdirektionen 1968-05-21. Antikvarie i Riksantikvarieämbetets byggnadsavd. 1970-06-05. 1:e antikvarie i d:o 1971. Uppeh. en tjänst som avd.dir tillika chef för ämb. byggnadsminnesavd. fr.o.m 1973-01-01. Ord. led i Riddarhusdirektionen (tidigare suppleant) 1974-06-07. GMnor.

TAB 12

Johan Axel, (son av Johan Axel, Tab. 4), till Östunaberg i Östuna socken, Stockholms län. Född 1763-06-07 Rödsten. Volontär vid livregementet 1766-01-02. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1767-08-25. Student i Uppsala11 1777-05-06. Sergeant vid Upplands regemente 1778. Fänrik därst. 1778-02-04. Löjtnant 1785-09-27. Kapten 1792-08-10. Avsked från regementet 1795-05-18. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1796-07-08. Avsked 1807-12-01. Död 1845-09-04 på Östunaberg. Gift 1798-10-14 med Jakobina Sofia Elisabet König, född 1772-10-05, död 1843-11-29 på Östunaberg, dotter av superkargören Henrik König, och hans 2:a fru Petronella Amalia Vilhelmina Hedtling.

Barn:

 • Axel Henrik, född 1800. Kapten. Född 1853. Se Tab. 13
 • Gertrud Amalia, född 1804-06-21. Stiftsjungfru. Död 1876-06-01 i Stockholm. Gift 1825-09-30 på Östunaberg med majoren Julius Fredrik Sass, född 1790, död 1874.

TAB 13

Axel Henrik, (son av Johan Axel, Tab. 12), född 1800-07-05 på Östunaberg. Rustmästare vid Upplands regemente 1816-08-16. Fänrik därst. 1818-06-02 löjtnant 1823-03-04. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1834-03-08. Död 1853-02-18 i Uppsala. Gift 1826-12-28 Risberga med friherrinnan Johanna Maria (Jeanne-Marie) Stiernstedt, född 1805-05-16 på nämnda egendom, död 1895-05-16 Uppsala, dotter av löjtnanten, friherre Lars Vilhelm Stiernstedt, och hans 1:a fru Hedvig Eleonora Klingenstierna.

Barn:

 • Axel Vilhelm, född 1827. Godsägare. Död 1885. Se Tab. 14.
 • Lars Teodor Ferdinand, född 1829. Underlöjtnant. Död 1889. Se Tab. 15.
 • Hedvig Elisabet Ida Augusta (Hedda), född 1830-11-08 Eggebyholm Stiftsjungfru. Död 1912-08-17 i Skövde. Gift 1862-03-27 Malsta med stadsläkaren i Skövde, med. doktorn Lars Georg Dovertie, född 1825-03-21 i Uppsala, död 1910-02-08 i Skövde.
 • Hjalmar August Rikard, född 1832. Major. Domänintendent. Död 1904. Se Tab. 16.
 • Carl Henrik, född 1835-04-23 på Eggebyholm. Student i Uppsala 1853-05-28. Furir vid Upplands regemente s. å. 24/8 officersexamen 1854-05-10. Avsked från nämnda regemente s. å. 21/6. Fanjunkare vid Värmlands regemente s. å. 12/7 underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1855-07-19. Löjtnant 1863-07-10. Kapten 1872-05-10. Ledamot av styrelsen för Värmlands enskilda bank s. å. 14/3 RSO 1878-11-30. Ledamot av arméns fullmäktige s. å. Major 1880-05-21. Överstelöjtnant 1886-09-04. Vice ordförande i Karlstads lasarettsdirektion s. å. Ledamot av styrelsen för Karlstads sparbank 1890. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i regementets reserv 1892-04-22. Avsked 1899-02-24. Ordförande i styrelsen för nämnda sparbank. Död 1912-02-11 i Karlstad. Ägde gård i nämnda stad sedan 1878. Gift 1861-07-22 Hillringsberg med sin broders svägerska Hilma Oterdahl, född 1841-12-23 på sistnämnda egendom, död 1911-01-19 i Karlstad ]], dotter av bruksägaren Carl Alexander Oterdahl och Anne Charlotte Rhodin.
 • Valdemar Anselm Gotthard, född 1841. Överste. Död 1907. Se Tab. 17.

TAB 14

Axel Vilhelm, (son av Axel Henrik, Tab. 13), född 1827-10-10 Östunaberg. Elev vid skogsinstitutet 1849, men avlade ej avgångsexamen3. Död 1885-11-30 i Uppsala. Ägde Eggebyholm samt Malsätra i Närtuna socken, Stockholms län. Gift 1856-05-06 Spellinge med Beata Vilhelmina (Mina) Jacquelina Kugelberg, född 1835-12-29 på Borg i sistnämnda socken, död 1909-11-25 på Malsätra, dotter av kaptenen Claes Kugelberg och Vilhelmina von Post. Änkefru Nisbeth, född Kugelberg, ägde Malsätra.

Barn:

 • Vilhelmina (Mina), född 1857-04-19 på Eggebyholm. Död 1936-09-05 i Rimbo socken, Stockholm (db 18). Gift 1883-09-25 på Malsätra med lantbrukaren Ture Juhlin, född 1860-05-11 Lenalund, död 1924-12-18
 • Claës Henrik Vilhelm, född 1858-05-20 på Eggebyholm, död där 1860-01-25.
 • Maria (Mia), född 1859-10-02 på Eggebyholm. <
 • Vilhelm Axel, född 1862-04-04 på Eggebyholm, död där 1865-09-24
 • Amelia, född 1865-11-04 på Eggebyholm, död 1889-06-09 i Uppsala.
 • Elisabet, född 1872-09-24 på Malsätra (Rimbo).

TAB 15

Lars Teodor Ferdinand, (son av Axel Henrik, Tab. 13), född 1829-04-12 på Eggebyholm. Kadett vid Karlberg 1845-02-01. Utexaminerad 1849-12-21. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1850-01-08 avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1853-04-26. Avsked ur armén 1861-05-21. Nivellör vid statens järnvägsbyggnader 1863. Död 1889-08-03 i Norrtälje. Gift 1854-04-12 på Ekeby med Ebba Bring, född 1831-05-12 Runsa, född 1870-06-27 i Uppsala, dotter av kaptenen Abraham Bring och friherrinnan Johanna Ottiliana von Düben.

Barn:

 • Edit Johanna, född 1855-02-08 i Björklinge socken, Uppsala län, död 1920-05-04 i Stockholm. Gift 1881-07-06 i Uppsala med borgmästaren i Eskilstuna, vice häradshövdingen, RVO, Olof Sixten Alm i hans 2:a gifte, född 1846-01-09 i Sigtuna, död 1897-02-13 i Eskilstuna.
 • Lars Otto, född 1857-03-14. Anställd å utländska handelsfartyg. Har icke avhörts sedan 1890-talet.
 • Axel Teodor (Thore), född 1859-02-28. Anställd å utländska handelsfartyg. Död 1922-03-03 i Durban, Sydafrika.
 • Edla Sofia, född 1861-03-01 i Uppsala. Död 1936-11-09 i Stockholm. Begraven i Strängnäs (Strängnäs db 22). Gift 1886-07-01, i Norrtälje med rådmannen, magistratssekreteraren och notarius publicus i Eskilstuna, vice häradshövdingen Carl Gustaf Löfmark, född 1848-07-09, död 1904-08-23 i Stockholm.
 • Johanna Maria (Jeanna), född 1864-04-05 i Uppsala. Död 1938-01-14 i Kungsholms församling, Stockholm (db nr 6). Gift där 1890-10-09 med före detta förste provinsialläkaren i Jämtlands län, RNO, med. licentiat Axel Häggqvist, född 1860-03-27 i Härnösand.
 • Ebba, född 1866 25 5 Ekeby, död 1924-11-10 i Stockholm. Gift 1889-09-11 i Karlstads domkyrka med godsägaren Ernst Erik Filip Bessemer Bergendahl, född 1863-01-25 på Garpenberg i likanämnd socken, Kopparbergs län., död 1918-12-21 i Stockholm.

TAB 16

Hjalmar August Rikard, (son av Axel Henrik, Tab. 13), född 1832-04-18 Eggebyholm. Kadett vid Karlberg 1848-05-01. Utexaminerad 1854-10-25. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 9/11. Löjtnant 1858-07-17 kapten 1868-08-07 RSO 1875-12-01. T. f. domänintendent i Värmlands län 1883-06-02. Major i armén 1885-04-17. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv s. d. RVO 1896-12-01 avsked ur regementets reserv 1897 12/??. Född 1904-09-28. Ägde gård i Arvika. Gift 1858-07-22 Hillringsberg med Louise Ebba Andreetta Oterdahl, född 1838-02-18 Skönnerud ]], död 1897-11-11 i Enköping, dotter av bruksägaren Carl Alexander Oterdahl och Anne Charlotte Rhodin.

Barn:

 • Anna Ebba Maria, född 1860-04-25 på Sundsvik i Sunne socken, Värmlands län. Inträdde vid diakonissanstalten i Stockholm 1890-02-10. Församlingsdiakonissa i Haga församl. i Göteborg 1894.
 • Elin, född 1861-03-14 och död 1867-04-10 på Sundsvik.
 • Amalia Augusta (Amalie), född 1862-04-19 på Sundsvik. Ingick vid diakonissanstalten i Stockholm 1888-10-28. Församlingsdiakonissa i Malmö Caroli församl. 1891-11-30 och sedan i Stockholm. Pensionerad 1928.
 • Hjalmar Karl Axel, född 1865-07-27 på Sundsvik. Volontär vid Värmlands regemente 1885-06-10 mogenhetsexamen i Karlstad s. d. Sergeant 1886-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/10. Löjtnant 1893-10-06. Examen i militär och pedagogisk gymnastik vid gymnastiska centralinstitutet 1893. T. f. gymnastiklärare vid lägre allm. läroverket i Arvika 1894–1895. T. f. gymnastiklärare vid lägre allm. läroverket och elementarläroverket för flickor i Åmål 1897. Disponent för aktiebolag Glava skifferberg 1899 och för Åmåls bryggeriaktiebolag s. å. Stadsfullmäktig i Åmål 1902–1905. Styrelseledamot i Enskilda bankens i Vänersborg kontor i Åmål 1903. Kapten vid nämnda regemente s. å. 1/5. RSO 1907-12-01. Ordförande i styrelsen för Sydsvenska kreditabol:s kontor i Karlstad 1907–1912. Major vid Kronobergs regemente 1912-06-25. Major vid Värmlands regemente 1915-07-16. Statens inspektör för gymnastiken vid Värmlands folkskolor 1918. Befälhavare för Karlstads landstormsområde 1920. Avsked 1920-07-16 med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv. Överstelöjtnant i armén s. d. RVO 1924-06-06. Död s. å. 16/6 i Karlstad. Gift 1899-10-19 i Karlstad med Ingrid Erika Wallerstedt, född 1871-12-12 i nämnda stad. Dotter av grosshandlaren Anders Vilhelm Wallerstedt och Tekla Lindberg.
 • Elin Terese, född 1867-05-14 på Sundsvik (Sunne församling, Värmlands län). Död 1939-07-16 i Gustav vasa församling, Stockholm (db nr 213).

TAB 17

Valdemar Anshelm Gotthard, (son av Axel Henrik, Tab. 13), född 1841-08-24 på Eggebyholm i östuna socken, Stockholms län. Kadett vid Karlberg 1856-09-22. Utexamen 1860-11-06. Underlöjtnant vid Upplands' regemente s. å. 13/11. Löjtnant 1865-03-28. Kapten 1877-09-10. RSO 1882-12-01. Ledamot av Stockholms läns1 landsting 1883–1895. RVO 1884-12-01. Major 1887-08-11. Inspektör av vapenövningarna vid de högre allm. läroverken inom 4. militärdistriktet med Stockholms stad 1890–1893. Överstelöjtnant och 1. major 1891-12-04. Överstelöjtnant och chef för Jämtlands fältjägarregemente 1894-05-01. Överste och chef för sistnämnda regemente 1895-05-10 och för Västmanlands regemente 1897-07-01. KSO2kl 1898-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1902-06-13. KSO1kl s. å. 1/12. Död 1907-04-17 i Stockholm. Ägde Målsta i Husby-Långhundra socken, Stockholms län. Gift 1871-01-17 i Västerås med Henrietta Robertina Christina Schenström, född 1843-04-03 Stockkumla ]], död 1921-09-18 i Vaxholm, jordfäst 23/9 i Vaxholms kyrka och gravsatt s. å. 24/9 på Östuna kyrkogård Stockholms län ]], dotter av majoren Carl Erik Schenström och Hedvig Gustava Robertina von Unge.

Barn:

 • Hedvig Maria Eleonora (Ellen), född 1872-02-07 på Målsta. Gift 1894-09-25 i Uppsala med disponenten i aktiebolag Ferm, Sten August Grönwall, född 1866-11-28 Lisma. Död 1935-11-19 Serafimerlasarettet
 • Carl Henrik, född 1873. Före detta postmästare. Se Tab. 18.
 • Bror Vilhelm, född 1878-03-01 på Mälsta. Mogenhetsexamen i Uppsala 1896-05-29. Volontär vid Upplands regemente s. å. 2/6. Sergeant därst. 1897-07-31. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1898-08-15. Utexaminerad 1898-11-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/12. E. intendent i intendenturkåren 1901-02-15. Avsked från sistnämnda befattning 1902-12-12. Löjtnant vid nämnda regemente 1904-04-08. Kapten därst. 1915-07-30. RSO 1919-06-06. På övergångsstat 1926-09-04. Avsked 1928-02-17. Död 1943-11-23 i Uppsala (Östuna församling, Stockholm db nr 8).

TAB 18

Carl Henrik, (son av Valdemar Anshelm Gotthard, Tab. 17). Född 1873-07-13 Mälsta Mogenhetsexamen i Uppsala 1892-05-21. Volontär vid Upplands regemente 1892–1894. Postexpeditörsexamen 1894-04-00. Extra ordinarie postexpeditör s. å. 21/5. Postexpeditör 1902-12-12. Förste postexpeditör 1910-03-18. Postmästare i Nordmaling 1914-09-21. Postmästare i Sveg 1920-06-15. Avsked 1929. Gift 1903-10-06 i Stockholm med Maria Catharina (Mia) Sundvallsson, född 1879-12-07 i Ljusdal församling, Gävleborgs län. Fosterdotter till lantbrukaren Carl Peter Sundvallsson och Augusta Vilhelmina Björlingsson.

Barn:

 • Wellam Valdemar, född 1904-07-07 i Bollnäs socken, Gävleborgs län. Furir i Upplands infanteriregemente. Se Tab. 18A.
 • Margareta, född 1907-01-25 i Bollnäs socken, Gävleborgs län. Kanslibiträde hos Generalpoststyrelsen. Kansliskrivare i Postverket. GMnor6. Gift 1943-04-24 i Oscars församling, Stockholm ]] med Arvid Odleif Gustaf Goffeng, diplingenjör. Född 1906-09-30 i Tronshjem, Norge (enl. Maria församling, Hälsingborg). Anst. vid Helsinborgs Gummifabrik ab Tretorn.

TAB 18A

Wellam Valdemar, (son av Carl Henrik tab. 18) född 1904-07-07 i Bollnäs socken, Gävleborgs län. Furir i Upplands infanteriregemente. Fänrik i flygvapnets reserv 1932-12-30. Underlöjtnant därst. 1934-12-31. Löjtnant i samma reserv 1937-05-21. Löjtnant vid flygvapnet s.å. 30/6. Kapten 1941-07-01. Major i flygvapnet med förordn. som major vid flygvapnet 1947-06-30. RSO 1kl 1948-06-06. Major vid flygv. 1948-07-01 (30/6). Kvarstår i flygvapnets reserv t.o.m. 1974-07-07. Överstelöjtnant i flygvapnets reserv. Gift 1937-06-20 i Uppsala domkyrkoförsamling (vb nr 136) med Elsa Sofia Margit Säflund. Född 1905-08-16 i Uppsala. Dotter av massören Lars Olof Säflund och Emma Jonsson.

Barn:

 • Barbro Gunilla, född 1940-03-01 i Uppsala domkyrkoförsamling, (fb nr 334).
 • Lars Henrik Wellamsson, född 1944-01-19 på Karol.
 • Eva Katarina

TAB 19

Fredrik Vilhelm, (son av Per Gustaf, Tab. 3), född 1727-04-22 Syttorp. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1743-01-13. Rustmästare därst. s. å. 26/5. Korpral2 1744-11-12. Fältväbel 1750-08-08. Sergeant2 1753-02-03. Sekundfänrik 1761-08-20. Löjtnants avsked 1778-01-21. Död 1798-11-13 i Norrköping. Han blev under pommerska kriget på 1750-talet fången och kvarhölls trenne år i fångenskapen. Gift 1765 med Charlotta Vilhelmina Wrangel af Fall, född 1743-07-07, död 1820-01-30 i Norrköping, dotter av majoren Vilhelm Gustaf Wrangel, natural. Wrangel af Fall, och Ingeborg Silfversparre.

Barn:

 • Per Vilhelm, född 1765-11-28 Mälby. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1778-01-25. Fänrik därst. 1785-12-14 löjtnant 1789-06-28. Ogift dödsskjuten 1790-05-20 i den skarpa träffningen vid Keltis baracker i Finland.
 • Christina Ingeborg Gustava, född 1767-01-26 Lövsund, död 1831-01-13 i Norrköping. Gift 1:o 1785-06-28 Ingelstad med sin kusin, löjtnanten Johan Gustaf Grüner, född 1757, död 1792. Gift 2:o 1810-10-09 Edeby med löjtnanten Adolf Fredrik Fock B, i hans 2:a gifte, född 1747, död 1828.
 • Johanna Fredrika, född 1769-01-11, död s. å. 25/3.
 • Carl Fredrik, född 1771-02-20, död 1772-01-15 på Mälby.
 • Anna Maria Charlotta, född 1775-04-23 på Mälby, död 1831-05-28 i Nyköping och begraven s. å. 5/6 i Sätersta socken, Södermanlands län. Gift 1805-02-19 i Norrköping med prosten och kyrkoherden i Sätersta och Bogsta församl:s pastorat av Strängnäs stift Lars Ekermarck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1787-10-28 med Anna Maria Wallding, född 1758, död 1804-04-06), född 1751-10-28 i Ekers socken, Örebro län, död 1826-09-02 i Sätersta prästgård.
 • Sofia Eleonora, född 1776-05-07 på Mälby, död 1843-12-24. Gift 1817-12-29 i Norrköping med fabrikören Erik Boberg.

TAB 20

Gustaf Adolf, (son av Per Gustaf, Tab. 3), född 1731-05-06 Syttorp. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1746-11-28. Korpral därst. 1751-03-22. Rustmästare s. å. 22/8. Furir 1755-09-01. Fänrik 1758-07-03. Löjtnant 1770-12-20 kapten 1777-06-06. RSO 1779-01-24. Avsked 1784-10-18. Död 1808-12-20 Hult. Han bevistade pommerska kriget på 1750- och 1760-talen. Gift 1765-10-22 Hölja, död 1824-12-06 på Hult, dotter av majoren Carl Gustaf Montgomery och hans 2:a fru Anna Maria Victorin samt halvsyster och syster till herrarna Montgomery, natural. och adopt. Montgomery B.

Barn:

 • Peter Carl, född 1767-06-22 på Norra Botorp i Åtvids socken, Östergötlands län. Antagen i krigstjänst 1785. Sergeant 1787-07-25. Fänrik vid livgrenadjärreg:s rothållsdivision 1790-12-15. Löjtnant därst. 1803-03-16. Avsked 1807-04-21 död ogift 1834-11-19 på Hult.
 • Fredrik Adolf, född 1768. Major. Död 1850. Se Tab. 21
 • Alexander Magnus, född 1770. Fanjunkare. Död 1829. Se Tab. 27.
 • Ulrika Eleonora, född tvilling 1771-08-23 på Norra Botorp.
 • Gustava Maria, född tvilling 1771-08-23 på Norra Botorp, död 1772-07-30.
 • David Herman, född 1773-03-02 på Norra Botorp, död där 1776-03-27
 • Maria Eleonora, född 1774-09-04 på Norra Botorp.
 • Märta Christina, född 1775-11-02 på Norra Botorp, född där 1776-03-13.
 • Nils Vilhelm, född 1777-06-01 på Norra Botorp.
 • Johan Georg, född 1778-10-20 på Norra Botorp. Kadett vid Karlberg 1792-10-29 utexamen 1796-03-30 fänrik vid 2. gardesregementet s. å. 19/10. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1797-02-20. Löjtnant vid fältmätningskåren 1805-10-02. Kapten därst. 1810-08-22. Brigadchef och major vid samma kår 1812-05-26. Överstelöjtnant i armén 1814-01-19. RSO s. å. 22/5. Överste i armén 1822-05-17. Avsked 1829-07-03. Död barnlös 1834-04-21 i Linköping. Gift 1810-08-03 i Lund med Maria Jakobina Barfoth, 1784-07-16, död 1868-01-17 i Linköping, dotter av professorn Anders Eilert Barfoth och Else Maria Bager.
 • Gustava Lovisa, född 1781-11-26 Torsjö, död 1834-01-21. Gift 1:o i Nora med skomakaren N. N. Hellström. Gift 2:o 1822 med skomakaren Erik Olsson. Hon bodde såsom gift en kort tid på Ringesta eller Stocktorget å Västra Göksvalla ägor i Knista socken, Örebro län.

TAB 21

Fredrik Adolf, (son av Gustaf Adolf, Tab. 20), född 1768-08-01 på Norra Botorp i Åtvids socken, Östergötlands län. Antagen i krigstjänst 1786. Sergeant 1787-07-22. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1789-11-21. Fänrik vid livgrenadjärregementets rothållsdivision 1790-04-29. Löjtnant därst. 1799-12-18. Kapten i armén 1809-06-29. Avsked 1810-05-29. Kapten vid Gotlands nationalbeväring 1812-09-15. Majors n. h. o. v. 1832-10-13. RSO 1837-06-24. Avsked 1842-05-28. Död 1850-07-28 Fredrikslund. Trolovad med Anna Sofia Hulthin, född 1770-08-02 i Västra Eneby socken, Östergötlands län, död 1847-10-24 i Linköping.

Barn:

 • Per Fredrik, född 1803. Tulldistriktschef. Död 1897. Se Tab. 22.

TAB 22

Per Fredrik, (son av Fredrik Adolf, Tab. 21), född 1803-04-07 i Linköping. Student i Uppsala 1821-10-01. Fanjunkare vid Värmlands fältjägarregemente 1824-05-28. Officersexamen s. å. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1825-01-25. Löjtnant 1833-05-04. Regementskvartermästare 1834-01-18. Kaptens n. h. o. v. 1839-12-07. Avsked ur krigstjänsten s. å. 23/12. Kustchet vid kustbevakningskåren s. å. Tjänstg. vid södra tulldistriktet 1840–1842 och vid västra tulldistriktet 1842–1847. Tullförvaltare i Härnösand 1848. Chef för sydöstra tulldistriktet 1852-01-17. RVO 1854-04-18. RNO 1866-07-03. KVO1kl 1882-01-21. Avsked från nämnda chefsämbete 1889-12-20. Död 1897-04-24 i Kalmar. Gift 1829-12-15 på Aspsäter Värmlands län med Anna Charlotta Bratt af Höglunda i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1826-12-19 med brukspatronen Axel Vilhelm Nisbeth i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1801, död 1857), född 1807-01-31 på nämnda egendom, död 1887-01-08 i Kalmar, dotter av majoren Johan Magnus Bratt af Höglunda, och Anna Christina Brand.

Barn:

 • Sofia Charlotta Georgina, född 1830-10-27 på Gräsås Värmlands län. Studerade vid doktor Fabricii skola i Göteborg 1842–1844 samt vid musikkonservatoriet i Wien 1861–1864. Föreståndarinna för en musikskola i Kalmar sedan 1871 samt för elementarläroverket för flickor därst. sedan 1875. GMiqml 1900-10-00. Död ogift 1912-06-19 i Kalmar.
 • Anna Fredegunda Hildegard, född 1833-12-23, i Karlstad, död ogift 1875-05-16 i Kalmar.
 • Adolf Fredrik Hugo, född 1837. Redaktör. Född 1887. Se Tab. 23.
 • Gunilla Christina Josefina, född 1840-06-17 i Malmö. Elev vid akademien för de fria konsterna 1865–1871 artist (målarinna). Död ogift 1927-02-05 i Kalmar (Hedvig Eleonora församling, Stockholm db).
 • Adelheid Natalia Augusta, född 1842-03-10 i Göteborg, död ogift 1929-05-01 i Kalmar.
 • Knut Johan Sixten, född 1843. Bankdirektör. Död 1920. Se Tab. 24.
 • Alma Maria Ermingaard, född 1847-04-08 Falkenberg. Lärarinna vid Nisbethska skolan i Kalmar under en följd av år från 1865. Död 1936-12-29 i Klamar (db 290).

TAB 23

Adolf Fredrik Hugo son av Per Fredrik, Tab. 22), född 1837-01-10 Ris. E. sjökadett 1854. Anställd i handelsflottan s. å. Styrmans- och sjökaptensexamen 1862. Medarbetare i Post- och Inrikes Tidningar 1863–1864. Utgivare av Stockholms Börs- och Handelstidning 1864. Boktryckare 1865–1867 utgivare av Expositionstidningen 1866 utgivare av Svensk Handels- och Industritidning 1867 och av tidningen Veritas 1869–1870 medarbetare i Nya Dagligt Allehanda 1871–1872. Korrespondent till tidningen Aftonbladet från Amerika och S:t Barthélemy 1872–1873. Redaktör av tidningen Figaro i Stockholm 1878–1887. Död 1887-07-09 i Stockholm. Har utgivit bl. a. Handelslexikon (1870) och Två år i Amerika (1874). Gift 1864-10-11 i Stockholm med Emma Teresia (Emmy) Andersson, född 1841-11-23 i nämnda stad, död 1923-05-14 vid Mösseberg (Gustaf Vasa församling, Stockholm db), dotter av egendomsägaren Per Andersson och Gustava Söderström.

Barn:

 • Alma Natalia Charlotta, född 1865-05-13 i Stockholm. Bosatt i Florens, Italien.
 • Ivan Hugo Fredrik, född 1868-08-30 i Stockholm. Elev vid Näs järnverk 1889–1890. Bitr. kemist vid Bångbro järnverk 1890–1891 elev vid bergsskolan i Filipstad 1891–1892. Var anställd vid olika järnbruk i Sverige åren 1893–1894. Överflyttade till Australien. Död ogift 1911-03-19 i Las Palmas (Adolf Fredriks församling, Stockholm db).
 • Hugo Roland Sixten, född 1876-05-25 i Stockholm. Handelsagent 1897. Före detta grosshandlare.
 • Gustaf Fredrik Artur (Figge), född 1878-09-06 i Stockholm. Ingenjör i Francistown i Bechuanaland, Sydafrika.

TAB 24

Knut Johan Sixten, (son av Per Fredrik, Tab. 22), född 1843-09-24 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1860-02-01. Utexaminerad 1865-04-10. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 25/4. Löjtnant 1869-04-02. Verkst. direktör vid aktiebolaget Stockholms handelsbanks avdelningskontor i Jönköping 1874–1887. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som löjtnant i armén 1875-05-21. Avsked ur armén 1880-12-23. Inträdde i nämnda banks huvudkontors styrelse i Stockholm 1887. Verkst. direktör vid nämnda huvudkontor 1887–1893. Verkst. direktör vid aktiebolaget Jönköpings handelsbank 1896-01-01. RVO 1899-12-01. Lämnade sistnämnda direktörspost 1904. Död 1920-01-12 i Jönköpings Kristina (östra) församling. Gift 1874-11-30 i Stockholm med Amelie Cecilia Georgina Wallöf, född 1840-09-09 på Husby å Munsön Stockholms län, död 1923-02-22 i Jönköpings Kristina församling, dotter av godsägaren Carl Jakob Wallöf och friherrinnan Emilia Carolina Lovisa Åkerhielm af Margretelund.

Barn:

 • Elsa Charlotta, född 1877-12-25 i Jönköpings Sofia församling. Bokhållare i aktiebolaget Jönköpings handelsbank 1905–1906, i aktiebolaget Göteborgs handelsbank 1906. Död 1938-08-03 i Kalmar. Begraven 1939-08-10 å Jönköpings Östra kyrkogård (pastor i Kalmar).
 • Carl Fredrik Sixtensson, född 1884. Underlöjtnant. Död 1929. Se Tab. 26.

TAB 25

Folke Sixtensson, (son av Knut Johan Sixten, Tab. 24), född 1881-09-30 i Jönköpings Kristina (östra) församling. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1902. Utexaminerad 1904-10-00. Bokhållare och inspektor vid Ålberga i Kila socken, Södermanlands län 1904. Ägare av Bondeby Hansgård i Kristbergs socken, Östergötlands län 1905–1911. Livförsäkringsinspektör. Gift 1:o 1909-06-28 i Klippan i Gråmanstorps socken Kristianstads län med Signe Margareta Vilhelmina Charlier, från vilken han blev skild, i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1899-08-03 med innehavaren av apoteket Lejonet i Växjö Knut Herman Rydberg i hans 2:a gifte, född 1843-07-22 i Törnestorp i Dannäs socken, Jönköpings län, död 1902-07-14 i Stockholm. Gift 2:o 1905-12-04 med godsägaren Jens Snekker från Danmark, från vilken hon 1906 blev skild), född 1876-08-10 i Klippan i Gråmanstorps socken, Kristianstads län, död 1929-08-26 i Lund ]], och begraven i Gråmanstorps församling, Kristianstad län. Dotter av postmästaren Carl August Charlier och Christina Ohlsson. Gift 2:o 1922-03-18 i S:t Petri kyrka, S:t Petri församling, Malmöhus län med Anna Maria (Anita) Albrecht, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Billing, från vilken hon blev skild). Född 1880-11-30. Död 1932-03-28 Tyringe län (Ronneby landsförsamling, db). Från vilken han 1927-05-19 blev skild, född 1880-11-30. Gift 3:o 1932-05-07 i Jacobs församling, Stockholm ]] med Elsa Maria Schroff i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Billing, från vilken hon blev skild 1925-08-26). Född 1884-12-04. död 1941-09-03. Från vilken han blev skild gm Stockholms rr:s utslag 1939-10-17.

Barn:

 • 1. Bo Sixten Folkesson, född tvilling 1910-03-29 Bondeby. Se Tab. 25A.
 • 1. Elsa Anita Folkesdotter, född tvilling 1910-03-29 Bondeby. Gift 1:o 1932-06-28 i Kristina församling Jönköpings län med rådhuskanslisten John Fredrik Gustafsson. Född 1900-11-08. Från vilken hon blev skild gm Jönköpings rr:s utslag 1937-12-06. Gift 2:o 1939 med optikern Henry Ferdinand Jahnke. Född 1905-06-11 i S:t Petri församling, Malmöhus län.
 • 1. Asta Rut Folkesdotter, född 1912-08-12 i (Hedvig Eleonora församling, enl Dafa) Stockholm (Kristbergs församling, Östergötlands län fb). Gift 1937-10-02 i Bondestorps församling, Jönköpings län (vb nr 4) med folkskolläraren Anders Valfrid Ingvar Palm. Född 1901-03-23 i Reftele församling, Jönköpings län. Tillsynslärare.
 • 1. Knut Folkesson, född 1914-05-21 på Bondeby i Kristbergs församling, Östergötlands län. Se Tab. 25B
 • 1. Dagny Signe Folkesdotter, född 1916-11-27 i Lunds stads församling. Gift 1943-03-27 i Västerleds kyrkan Bromma församling, Stockholm (vb 441) med sjökaptenen Karl-Ewald Nord. Född 1912-03-03 i Kristine församling, Göteborg.
 • 2. Anita Graziella Folkesdotter, född 1923-03-23 i Maria Magdalena förs, Stockholm. Stiftsjungfru.

TAB 26

Carl Fredrik Sixtensson, (son av Knut Johan Sixten, Tab. 24), född 1884-03-07 i Jönköping. Reservofficersexamen 1907-08-20. Underlöjtnant i livregementets grenadjärers reserv s. å. 31/12. Avsked 1910-06-23. Död 1929-11-05 i Stockholm och begraven där 1939-11-12 (Seraf. las db). Gift 1914-07-13 i Nizza med Francesca Marie Patuzzi i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1936-06-27 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (vb nr 72) med kontorschefen, Charles Leon Åberg, i hans 2:a gifte, född 1883-07-28). Född 1889-11-26 i Limone sur Garda i Italien. Dotter av godsägaren François Patuzzi och Madeleine Andreoli.

Barn:

 • Willie Jean Barthélemy, (se riddarhusdirektionens protokoll 1923-02-28 § 11) född 1913-05-15 i S:t Martin, Frankrike. Inkasserare. Död 1930-04-02 i Adolf Fredriks församling, Stockholm.
 • Dick Etienne Dominique, född 1914-08-17 i Nizza. Se Tab. 26A.

TAB 27

Alexander Magnus, (son av Gustaf Adolf, Tab. 20), född 1770-05-01 på Norra Botorp i Åtvids socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1780-04-24. Förare därst. 1784. Avsked7 1792-06-06. Volontär vid Mörnerska husarregementet 1793-04-30. Korpral därst. s. å. 1/7. Fanjunkare 1801-07-16. Avsked 1810-10-16. Kornett. Handlande i Simrishamn. Död där 1829-01-26. Gift 1:o 1813-11-09 i nämnda stad med Annette Christine Landgren, född där 1782-05-17, död 1823-09-07 i nämnda stad, dotter av borgmästaren Per Gustaf Landgren och Henriette Ovenius. Gift 2:o 1824-06-04 i Simrishamn med den förras syster Maria Landgren, född 1777-11-16 i nämnda stad och död där 1841-03-17.

Barn:

 • 1. Gustava Eleonora Henrietta, född 1814-09-03 i Simrishamn, liksom bröderna, död 1876-03-06 i Ystad. Gift 1836-04-18 i förstn. stad med kaptenen Holger Abraham Rosencrantz, född 1799, död 1872.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1817-07-05. Stadskassör i Simrishamn. Avsked från nämnda tjänst 1880. Död ogift 1885-09-05 i nämnda stad.
 • 1. Carl Johan, född 1821-02-12. Lantbrukare. Död 1889-04-28 i Simrishamn. Gift där 1859-04-08 med sin kusin Henriette Caroline Ovenius, född 1827-03-16 i nämnda stad, död där 1895-10-19, dotter av handlanden Magnus Ovenius och Engel Areschough.

TAB 28

Carl Magnus, (son av Axel, Tab. 2), född 1698 i Östergötland. Förare vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente. Sergeant 1718-02-02. Avsked 1720-03-18. Livdrabant 1721 avsked 1727-10-27. Löjtnant i konung Stanislai av Polen tjänst. Kapten i fransk tjänst. Gift 1728-12-00 med Anna Elisabet Frisk.

Barn:

 • Hedvig Carolina, född 1729-09-28 och död s. å. 4/12 Ribbingsholm s socken, Östergötlands län
 • Hans Magnus, född 1730-12-02 i Stockholm.
 • Per Gustaf.

TAB 29

Axel, (son av Axel, Tab. 2), till Rulla i Ramkvilla socken, Jönköpings län. Född 1705-09-05 på Ålebäcken i Kullerstads socken, Östergötlands län. Löjtnant i konung Stanislai av Polen tjänst. Död 1777-08-04 Gismundetorp och begraven s. å. 13/8. Gift 1:o 1739-01-18 Saxemåla, med Gertrud Vendla Weidenhielm, född 1687-10-25, död 1740-09-11 på Åkarp i nämnda socken, dotter av majoren Lars Weidman, adlad Weidenhielm, och Christina Klint. Gift 2:o 1746-11-25 med Anna Beata Bäfverfeldt, född 1725-02-25 död 1812-10-16 på Gismundetorp, dotter av majoren Peter Gustaf Bäfverfeldt, och Anna Margareta Eneman.

Barn:

 • 2. Per Axel, född 1747-10-24 Åkarp Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente. Död 1765-12-25 i Ramkvilla socken.
 • 2. Margareta Lovisa, född 1749-02-23 på Åkarp, död ogift 1818-11-09 på Gismundetorp.
 • 2. Johan Fredrik, född 1751. Major. Död 1818. Se Tab. 30
 • 2. Hans Magnus, född 1755-06-29 i Rulla by i Ramkvilla socken, Jönköpings län. Volontär vid artilleriet 1763-12-04. Konstapel därst. 1774-05-28. Sergeant 1780-04-07. Styckjunkare 1783-09-10. Underlöjtnant 1789-05-13. Kapten i armén 1790-05-22. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1794-12-19. Kapten därst. 1807-11-02. RSO 1813-11-01. Majors avsked 1815-01-17. Död 1820-12-16 på Gismundetorp.
 • 2. Beata Charlotta, född 1757-09-01 i Rulla, levde ännu 1833. Gift med snickaren Petter Nilsson i Skepperstads socken, Jönköpings län.
 • 2. Alexander Mauritz, född 1765-05-08 i Rulla. Fanjunkare. Död 1833-02-20 i Hultsjö socken.

TAB 30

Johan Fredrik, (son av Axel, Tab. 29), född 1751-08-15 i Rulla by i Ramkvilla socken, Jönköpings län. Volontär vid Kalmar regemente 1761-10-07 rustmästare därst. 1770-09-20. Furir 1775-06-06. Sergeant 1777-03-17. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1781-06-23. Löjtnant 1788-10-07 kapten vid Värmlands jägarbataljon 1789-07-30. Major därst. 1796-12-19. RSO 1801-05-28. Avsked från regementet 1802-12-16 med tillstånd att kvarstå armén. Bataljonschef vid Närkes-Värmlands lantvärnsbrigad 1808-04-13. Död 1818-12-06. Ägde Hällsbäck Gillberga socken, Värmlands län m. fl. egendomar och bruk. Gift 1798-12-23 i Filipstad med Elisabet Vilhelmina Mullberg, levde vid mannens död (bouppt.), dotter av handlanden och brukspatronen Mullberg i nämnda stad.

Barn:

 • Axel Vilhelm, född 1801. Brukspatron. Död 1857. Se Tab. 31
 • Elisabet Beata, född 1804-05-06 på Hällsbäck. Stiftsjungfru. Död 1840-04-13 Bön. Gift 1824-02-15 med postmästaren i Torshälla, majoren, RSO, Sven Brisman, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1846-02-08 i Torshälla med Anna Maria Eriksson, 5 född 1825-11-19, död 1875-04-06), född 1790-06-22, död 1865-05-24.

TAB 31

Axel Vilhelm, (son av Johan Fredrik, Tab. 30), född 1801-07-04. Student i Uppsala 1818. Brukspatron. Död 1857-01-20 på Näsbyn Värmlands län. Gift 1:0 1826-12-19 med Anna Charlotta Bratt af Höglunda i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild (gift 2:o 1829-12-15 på Aspsäter med kaptenen Per Fredrik Nisbeth, född 1803, död 1897), född 1807-01-31 på Aspsäter Värmlands län, född 1887-01-08 i Kalmar, dotter av majoren Johan Magnus Bratt af Höglunda, och Anna Christina Brand. Gift 2:o 1853-07-29 Grimmestorp med sin kusins dotter Maria Amalia Elisabet König, född 1810-07-18 (18/4) på nämnda egendom, död 1884-04-25 i Karlstad, dotter av chargé d'affaires, kammarjunkaren Carl Gustaf König, och Maria Elisabet Dalman.

Barn:

 • 1. Alexander Fredrik Henrik, född 1828-03-11 Herrestad, död 1831-04-23 i Gillberga.

TAB 32

Carl Gustaf, (son av Vilhelm Nisbeth, natural. Nisbeth, Tab. 1). Pikenerare vid livgardet 1675-05-19. Förare vid Upplands infanteriregemente 1676-02-06. Fältväbel därst. 1684-08-19. Fänrik 1688-10-12. Löjtnant 1700-03-23. Avsked 1703-04-13. Död före 1716. Gift 1705-06-27 med Anna Maria Svinhufvud af Qvalstad i henne 1:a gifte (gift 2:o med fänriken vid Upplands regemente Lars Lindroth), dotter av kaptenen Lennart Svinhufvud af Qvalstad, nr 135, och hans 1:a fru Görvel Wudd.

Barn:

 • Görvel Sofia, död 1732 i Stockholm och begraven s. å. 22/3. Gift 1731-10-26 med furiren vid livgardet Carl Magnus Bagge.
 • Anna Christina.
 • Johan Otto.

TAB 33

Mauritz Vilhelm, (son av Vilhelm Nisbeth, natural. Nisbeth, Tab. 1), till Lövhamra i Skepptuna socken, Stockholms län samt Hallkved och Sundby, båda i Fundbo socken, Uppsala län. Döpt 1681-07-31 i Fundbo socken. Konstapel vid amiralitetet i Karlskrona 1695. Ryttare vid livregementet till häst 1700-01-15. Korpral därst. 1702-03-08. Sekundkornett 1703-04-08. Premiärkornett s. å. 29/12. Löjtnant 1704-12-14. Ryttmästare 1722-11-09. Majors karaktär1 1723-09-26 med rang från 1722-06-26. Major vid regementet 1741-08-06. RSO 1750-04-17. Överstelöjtnants titel s. å. Död 1767-09-01 Assjö. 'Han var med vid Klissov, där han blev skjuten genom högra benet, vid Poltovsk, varest han med tvenne kulor fick högra låret genomskjutet. Vid Holofzin, där han blev sargad i högra sidan av en falkonettkula, vid Reschilenska, då han åter blev skjuten genom högra låret, samt slutligen vid Poltava, och blev vid Perevolotjna fången och förd till Volodga, därifrån han först 1722 eller efter fredsslutet hemkom.'. Gift 1:o 1723-03-05 med Anna Catharina Uttermarck, död 1733 på Lövhamra och begraven s. å. 4/5, dotter av hovjunkaren Carl Uttermarck, och Anna Maria Canterstierna. Gift 2:o 1734-06-07 på Hallkved med Christina Tersmeden i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1708-05-28 med k. sekreteraren Daniel Plaan, född 1672, död 1731), född 1692, död 1759, dotter av bruksförvaltaren på Larsbo, Reinhold Hermansson Tersmeden (stamfader för adl. och friherrliga ätterna Tersmeden A, B och C och nr 338, samt grenar av friherrliga ätten Cedercreutz) och Christina Börstelia.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1724. Kapten. Död 1772. Se Tab. 34
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1726-11-15 och döpt s. å. 18/11 på Lövhamra. Volontär vid fortifikationen 1744. Korpral vid adelsfaneregementet 1745. Hovjunkare. Kornett vid adelsfaneregementet 1757-05-06. Löjtnant därst. 1762-05-26. Ryttmästare 1770-01-26. Avsked2 1776-05-22. Född ogift 1781-12-22 Åstorp

TAB 34

Carl Gustaf, (son av Mauritz Vilhelm, Tab. 33), till Lövhamra. Född 1724-10-26. Livdrabant. Kaptens avsked. Död 1772-05-19 på Haberga gästgivargård i Alunda socken, Uppsala län under en resa (enl. annan uppgift Bruskebo ). Gift 1749-10-12 på Lövhamra med sin styvsyster Christina Elisabet Plaan i henne 2:a gifte (gift 1:o 1741-08-04 på Hallkved med löjtnanten Carl Göran Silfverhielm), född tvilling 1725-07-15, död 1783-05-13 på Bruskebo, dotter av k. sekreteraren Daniel Plaan, och Christina Tersmeden.

Barn:

 • Carl Mauritz, född 1750. Fältväbel. Död 1814. Se Tab. 35.
 • Daniel Vilhelm, född tvilling 1751. Fänrik. Levde 1813. Se Tab. 36.
 • Gustaf Fredrik, född tvilling 1751-11-04 på Lövhamra, död där 1760-01-00 och begraven s. å. 26/1.
 • Herman Didrik, född 1752-11-19 på Lövhamra. Furir vid Västmanlands regemente. Död ogift 1776-01-13.
 • Johan Edvard, född 1754-01-01 på Lövhamra. Vistades utrikes vid moderns död.
 • Anna Christina, född 1755-02-25 på Lövhamra, född ogift 1787-12-12 i Bruskebo.
 • En dotter, född 1757, död s. å. 9 veckor gammal på Lövhamra och begraven s. å. 24/8.
 • Ulrika Albertina, född 1763-05-21 på Lövhamra. Gift 1788-03-27 med sin broders svåger, kvartermästaren vid livregementet Per Schultzberg, född 1759-05-12.

TAB 35

Carl Mauritz, (son av Carl Gustaf, Tab. 34), född 1750-08-03. Volontär vid livregementet till häst 1769-01-19. Korpral därst. 1774-12-16. Kvartermästare därst. 1787-06-10. Fältväbel vid regementets infanteribataljon 1791-06-30. Död 1814-01-22 på Mälby boställe i Altuna socken, Västmanlands län. Gift 1779 i Lövsta socken, Uppsala län med Inga Charlotta Schultzberg, död 1821-04-25, dotter av bergskassören i Sala Johan Schultzberg och Elsa Ingrid Horneman.

Barn:

 • Inga Christina, född 1780-05-23 på Mälby, död 1782-04-10.
 • Carl Johan Edvard, född 1782-09-09, levde 1821 vid bouppt. efter modern.
 • Ulrika Charlotta, född 1784-12-09 på Mälby, död där 1786-01-09.
 • Fredrika Lovisa, född 1787-07-04 på Mälby, död där 1788-02-02.
 • Eva Maria, född 1788-12-14 på Mälby. Gift 1822-12-26 med skattebonden Erik Persson i Fröslunda i Altuna socken.

TAB 36

Daniel Vilhelm, (son av Carl Gustaf, Tab. 34), född tvilling 1751-11-04 på Lövhamra. Volontär vid Upplands infanteriregemente 1765-04-15. Furir därst. 1773-07-05. Förare 1775-06-27. Sergeant s. å. 27/6. Fänrik i regementet 1783-08-28. Levde 1813 (bouppt. efter hustrun) och hade då avsked. Gift före 1788 med Hedvig Charlotta Ekeberg, död 1813-10-12, dotter av kaptenen Carl Gustaf Ekeberg och syster till Anna Catharina Ekeberg, gift med Otto Vilhelm Ruckersköld, nr 1937.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1788-08-10 Altomta. Furir vid Upplands regemente 1802-05-10. Sergeant därst. 1803-03-07. Kvartermästare vid adelstaneregementet 1806-11-10. Kornett därst. s. å. 20/12. Löjtnant vid Upplands lantvärn 1808–1809. Levde 1813.
 • Henrietta, född 1790-11-14. Gift 1833-03-04 i Sala med kyrkoherden i Silleruds pastorat av Karlstads stift Olof Lidén6, född 1792-03-09 i Subodals socken, Värmlands län, död 1851.7


Utan känt samband med ättefadern:

1) Anna Nisbeth (Fru Anna Maria Svinhufvud, död 1775-03-15 på Sörtorp, 69 år gammal.'). Gift före 1739 med rustmästaren Jonas Svinhufvud af Qvalstad. Torde väl ändå vara identisk med Anna, kallad Anna Christina, dotter till Carl Gustaf Nisbeth och Anna Maria Svinhufvud af Qvalstad, se tab 32?


2) Carl Gustaf, livdrabant. Gift med Elisabet Frisk, hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Lars Norberg), död 1756 [12].

Barn:

 • Reinhold Gustaf. Amiralitetsbåtsman. Död 1756. Gift med Christina Holmberg [12].

Barn:

 • (1) Anna Elisabet, född 1754-08-20 i Adolf Fredriks församling.
 • (2) Carl Fredrik, född 1755-11-12. Volontär vid artilleriregementet 1774-07-24. Furir därst. 1775-09-11. Sergeant 1779-09-25. Avsked 1791-12-22. ?Fänrik vid Närkes 2. lantvärnsbataljon 1808-06-29. Död 1816-02-15. Gift med Lovisa Fittje, död 1813-08-28 på Sabbatsbergs fattighus.

Barn:

 • a. Gustaf Adolf, född 1782-11-08 i Stockholm. Furir vid Svea artilleriregemente 1797-10-01. Sergeant därst. 1798-09-29. Konstit. livdrabant hos hertig Carl 1806-12-08. Livdrabant hos konungen och kornett i armén 1809-08-15. Kammarpage hos konungen8 1810-10-29. Löjtnant i armén 1815-05-02. Löjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1817-01-21. Kapten i armén 1826-03-22. Avsked 1837-07-28. Död 1849-05-25 i Västervik. Gift 1809-07-26 i Stockholm med Emilia Maria Lindgren, född 1784-12-23, död 1835-07-04.

Barn:

 • a) Carl Ludvig Gustaf Mauritz, född 1808-09-15 i Klara och död 1809-12-07 Stockholm.
 • b) Augusta Serafia Nisbeth, född 1810-09-21. Gift 1844-01-30 med skeppsombudsmannen Johan Mattias Ringsten.
 • c) Sofia Aurora Nisbeth, född 1811-10-26. Död 1812-11-27 i Stockholm.
 • d) Per Gustaf Nisbeth, född 1814-10-27 i Stockholm. Rustmästare vid Upplands regemente 1833-04-03. Furir därst. 1834-02-12. Fanjunkare. Underlöjtnants n. h. o. v. 1865-05-23. Död 1877-03-23 i Uppsala. Gift 1859-12-23 med Maria Elisabet Lundal, född 1814, död 1870-01-10 i Uppsala.

Barn:

 • Per Johan Gustaf, född 1855-11-20. Kapten. Syssloman vid arbetsinrättningen i Stockholm. Död 1901-05-28 i Katarina förs. i Stockholm. Gift 1892-11-01 med Junia Aurora Clason, född 1853-02-11, dotter av konditorn i Hudiksvall Bror Isak Clason och hans 2:a hustru Erika Christina Åhs.
 • b. Christina Fredrica Nisbeth, född 1783-10-10 i Svea Artilleriregementes församling
 • c. Lovisa Carolina Nisbeth, född 1784-09-12 i Svea Artilleriregementes församling
 • d. Carl Fredrik Nisbeth, född tvilling 1786-05-29 i Svea Artilleriregementes församling
 • e. Ulrica Gustava Nisbeth, född tvilling 1786-05-29 i Svea Artilleriregementes församling


Avförda grenar utan samband med ätten:

1) Pigan Britta Jonasdotter i Tofteryd, född 1795-02-05.

Döttrar utom äktenskap:

 • (1) Regina Carolina Albertina Nisbeth, född 1822-06-21 i Tofteryd (utom äktenskap av pigan Britta Jonasdotter, född 1795-02-05), död 1901-02-18 i Byarums socken, Jönköpings län. Gift där 1840-02-22 med hemmansägaren i Lerås i nämnda socken, Johan Peter Ekwurtzel, född 1814.
 • (2) Anna Maria Nisbeth, född 1826-09-16 i Tofteryd. Gift 1848-08-10 i Byarums socken, Jönköpings län med klockaren i Skepperstads socken, Jönköpings län Gustaf Säfbom, född 1816.
 • (3) Catrina Nisbeth, född 1828-12-20 i Tofteryd, död 1904-04-09 i Stockaryd. Gift 1854 med folkskolelärare Johan Widergren, född 1813-01-13 i Vallsjö socken, död 1885-08-14 i Stockaryd.


2) Johannes Jonasson och Maria Lovisa Nilsdotter i Tollsbo Fjärding, Nissaryd Norra i Långaryds socken.

Son, åtminstone:

Carl Johan Nisbeth, född 1833-06-11, ursprungligen Johannesson, så småningom skriven obefintlig, men hustrun kallas änka vid sin död. Gift 1857 med Anna Lisa Andersdotter, född 1832-01-13 i Långaryds socken, död änka 1920-08-12 i Nyarp, Långaryds socken, Jönköpings län.

Döttrar:

 • Ida Maria Nisbeth, född 1860-11-30 i Långaryd, död där 1938-05-13.
 • Allvida Charlotta Nisbeth, född 1863-12-27 i Långaryd, död 1882-08-24 i Halmstad, Hallands län.

Källor

1Lk. 2KrAB. 3Sj. 4Hc. 5Kp. 6Hm. 7Lvn. 8SAB. 9SH. liber caus. vol. 117, p. 1 (OA). 10At (Sch). 11Um. 12SRB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: