:

Af Burén nr 2231

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Burén nr 2231

Adlad 1814-04-26 enligt 37 § R.F., introducerad 1815. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Burenstam.

Burén A223100.png

TAB 1

Peter Carl Burén, adlad af Burén (son av Carl Daniel Burén, se adliga ätten Burenstam, tab 2), född 1773-09-27 på Grytgöls bruk i Hällestads socken, Östergötlands län. Var en tid biträde hos bergmästare, innan han antogs till auskultant i bergskollegium 1792-10-01, dock utan rätt för honom som oexaminerad till vidare befordran i kollegium (Ab.). Bruksägare. Adlad 1814-04-26 enligt 37 § R.F. (introducerad 1815-02-15 under nr 2231). Död 1828-07-12 vid Medevi hälsobrunn. Han inlade mycken förtjänst såsom revisor och värderingsman vid Göta kanal. Gift 1799-06-25 i Västerås domkyrka med Hedvig Elisabet Waller, född 1774-09-21, död 1852-11-14 på Boxholm, dotter av biskopen i Västerås stift Erik Waller och Helena Elisabet Westén.

Barn:

 • Carl Erik Olof, född 1800-09-12, död 1809-06-16 på Karlsby i Kristberga socken, Östergötlands län.
 • Didrik Pontus, adelsman vid faderns död 1828. Född 1802, bruksägare. Död 1878. Se Tab. 2.
 • Didrika Maria Elisabet Matilda, född 1804-12-23 på Karlsby. Stiftsjungfru. Död 1840-03-11 på Brusaholms bruk i Ingatorps socken, Jönköpings län. Gift 1827-08-31 med bergmästaren och bruksägaren Christian Magnus August Sjögreen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1841-09-04 med Helena Elisabet Dorotea Waller, född 1812-09-04 död 1895-08-16, dotter av lagmannen Per Waller och Anna Catharina Vestin), född 1800-11-23 på Orrefors bruk i Helleberga socken, Kronobergs län, död 1862-11-11 på Ryssebo bruk i Ingatorps socken [Ib].
 • Carolina Amalia, född 1806-10-08 på Karlsby. Stiftsjungfru. Död 1875-07-05 i Marstrand. Gift 1827-08-31 på Karlsby med bergmästaren, RNO, fil. doktorn, juridisk kandidat Carl Erik Sjögreen, född 1799-03-05 på Orrefors bruk i Hälleberga socken, död 1877-08-26 Strålsnäs
 • Lovisa Ulrika Charlotta, född 1808-05-01 på Karlsby. Stiftsjungfru. Död 1883-10-13 i Jönköping. Gift 1832-10-23 på Karlsby med kaptenen vid Kalmar regemente, RSO, Carl Johan Key, född 1795-01-23 Edshult, död 1875-03-23 i Jönköping.
 • Hedvig, (Hedda), född 1812-09-15 på Karlsby. Stiftsjungfru. Död 1889-12-06 i Linköping. Gift 1838-06-29 i Ekeby kyrka Östergötlands län med löjtnanten friherre Carl Magnus Napoleon Palmquist, nr 123, född 1804, död 1882.
 • Carl Otto Vilhelm, född 1814. President. Död 1893. Se Tab. 14

TAB 2

Didrik Pontus, (son av Peter Carl Burén, adlad af Burén, tab 1), adelsman vid faderns död 1828. Född 1802-07-24 på Karlsby, Student i Uppsala 1819. Examen till rättegångsverken 1821. Vice häradshövding 1825. Postmästare i Boxholm 1825-03-29. RVO 1853-04-28. Avsked från postmästaretjänsten 1858-01-22. KVO1kl 1865-01-28. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1869–1871. Död 1878-03-20 på Boxholm. Ägde Boxholm i Ekeby socken, Östergötlands län och hus i Stockholm. Gift 1832-12-30 Hulterstad med friherrinnan Carolina Mariana Ehrenkrona, född 1814-05-27 på Boxholm, död 1884-12-16 på Boxholm, dotter av kanslisten friherre Samuel Carl Filip Gammal Ehrenkrona, och grevinnan Henrika Lovisa Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Hedvig Carolina Lovisa, född 1833-10-17 Ekeberg, död 1882-03-22 i Linköping. Gift 1856-09-09 med godsägaren Carl Henrik Adolf Blûm, född 1828-09-10, död 1901-06-18 i Linköping.
 • Carl Pontus, adelsman vid faderns död 1878. Född 1835. Godsägare. Död 1905. Se Tab. 3.
 • Claes Fredrik, född 1836. Ryttmästare. Död 1892. Se Tab. 7
 • Matilda Sofia, född 1838-06-27 på Ekeberg, död 1909-01-18 i Stockholm. Gift 1864-09-16 i Ekeby kyrka med kanslirådet och byråchefen i civildepartementet, RNO mm Otto August Sjögreen, född 1834-07-28 i Ingatorps socken, Jönköpings län, död 1906-08-26 i Stockholm.
 • Mariana Christina, född 1840-09-10 på Ekeberg, död 1844-08-20 på Boxholm.
 • Axel Otto Gotthard, född 1842. Överintendent. Död 1923. Se Tab. 12.
 • Hilda Augusta Elisabet, född 1845-06-23 död 1896-11-07 Boarp Gift 1867-09-03 i Ekeby kyrka med ryttmästaren vid Smålands husarregemente, RSO, RVO, Axel Pontus Sjögreen, född 1836-05-15 i Ingatorps socken, död 1910 1910 i Stockholm.
 • Gustaf Filip, född 1847-09-25, död 1847-09-25.

TAB 3

Carl Pontus, (son av Didrik Pontus, tab 2), adelsman vid faderns död 1878. Född 1835-03-26 på Boxholm. Student i Uppsala 1853. Kameralexamen 1854. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1855. Extra ordinarie kammarskrivare vid postverket 1855-01-05. Tillförordnad postmästare 1856–1858. Postmästare i Boxholm 1858-03-15. Avsked från denna befattning 1885-06-01 ledamot av riksdagens 1. kammare 1886-09-20–1904. RNO1893-12-01. KVO2kl 1900-12-01. Biogr. i SBL. Död 1905-04-11 i Stockholm Ägde Boxholm samt Edshult i Edshult socken, Jönköpings län. Gift 1859-09-21 på Edshult egendom med sin kusin Lovisa Ulrika Amalia Key, född på Edshult egendom 1836-12-04, död 1912-10-04 på Boxholm (Ekeby förs, Östergötlands län), dotter av kaptenen Carl Johan Key och Lovisa Ulrika Charlotta Burén.

Barn:

 • Carl Hjalmar Pontus, adelsman vid faderns död 1905. Född 1861. Död 1937. Direktör. Se Tab. 4.
 • Harald, född 1862-08-23 Flemminge Volontär vid Smålands husarregemente 1880. Mogenhetsexamen i Linköping 1881. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Avgången 1882-06-01. Åter antagen till elev 1882-08-02. Utexaminerad 1883-10-30. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1883-11-16. Död 1883-11-16 på Flemminge.
 • Ivar, född 1864. För detta godsägare. Död 1938. Se Tab. 6.
 • Filip, född 1866-08-14 och död 1867-06-08 på Flemminge.
 • Carolina Lovisa, född 1871-03-23 och död 1871-03-26 på Flemminge.
 • Gerda, född 1874-05-06 på Flemminge, Falu Kristine förs, död 1923-12-30 i Falun. Ägde tillsammans med syskonen Boxholms säteri i Ekeby socken, 1912–1918. Gift 1896-07-24 i Ekeby kyrka med sin kusin, brigadchefen, översten och chefen för Dalregementet, KSO1kl mm Axel Gustaf Axelsson Sjögreen, född 1870-07-18 Ryssebo

TAB 4

Carl Hjalmar Pontus, (son av Carl Pontus, tab 3), adelsman vid faderns död 1905. Född 1861-02-14 på Boxholm. Mogenhetsexamen 1881. Nämndeman i Göstringe härad Östergötlands län 1895–1904. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1901–1907. Disponent för aktiebolag Flemminge järnverk 1903–1911. Landstingsman i Östergötlands län 1906–1911. Grosshandlare i Stockholm 1912. Verkställande direktör i Svenska stenkolsimportörernas förening. Ägde Flemminge gård och järnverk i Ekeby socken, Östergötlands län 1886–1900 och tillsammans med syskonen Boxholms säteri 1912–1918. Död 1937-11-27 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs (db nr 254). Gift 1886-05-24 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, Stockholm med sin kusin Hedvig Sofia Lovisa (Louise) Sjögreen , född 1866-10-21 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, Stockholm, död i Stockholm, Hedvig Eleonora förs 1921-11-09, dotter av kanslirådet Otto August Sjögreen och Matilda Sofia Burén.

Barn:

 • Alice, född 1887-06-26 på Flemminge, liksom bröderna. Gift 1908-10-12 i Boxholms brukskyrka med kaptenen greve Knut Hjalmar Napoleon Mörner af Morlanda, fd major, född 1874
 • Allan, född 1889-03-12 på Flemminge, död 1892-12-24 på Flemminge.
 • Peter Carl, född 1892 på Flemminge. Direktör. Se Tab. 5

TAB 5

Peter-Carl, (son av Carl Hjalmar Pontus, tab 4) Adelsman vid faderns död 1937. Född 1892-10-11 på Flemminge i Ekeby förs, Östergötlands län. Utexaminerad från Schartaus handelsinstitut 1913. Bokhållare i aktiebolag Tjänstemannabanken 1913. Verkställande direktör för F. W. Hönigs & Co:s bank i Bad Harzburg i Tyskland. Gift 1:o 1922-11-10, i Saarbrücken, med Hanna Josepha Ruppert, född 1903-09-07, dotter av apotekaren Ruppert. Gift 2:o 1930-03-10 i München med Emmy Theresia Ströbl, född 1908-04-06, dotter av egendomsägaren Alexander Ströbl och Emma.

Barn:

 • 1. Inger
 • 2. Holger Didrik Pontus Alexander
 • 2. Harald Peter Carl

TAB 6

Ivar (son av Carl Pontus, tab 3), född 1864-07-12 på Carlsberg i Ekeby socken, Östergötlands län. Mogenhetsexamen i Linköping 1883-05-28. Ordförande i kommunalstämma och nämnd i Ekeby socken, 1893–1897. Revisor i riksbankens avdelningskontor i Linköping 1906–1922. Ägde tillsammans med syskonen Boxholms säteri 1912–1918. Gift 1896-09-21 i Linköping med grevinnan Matilda Sofia Ulrika Mörner af Morlanda, född 1876-10-16 Mantorp, dotter av kammarherren greve Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda, och friherrinnan Matilda Lovisa Napoleona Palmqvist.

Barn:

 • Claes Pontus Ivar Uno, född 1897-06-01 Boxholm. Se Tab. 6A.
 • Matilda Lovisa Margareta, född 1899-05-13 på Boxholm i Ekeby förs, Östergötlands län. Gift 1:o 1919-05-08 i Linköping med bankiren Olof Thiel, född 1892-10-31 i Stockholm. (Skilda genom Stockholms rådhusrätts utslag 1926-11-04) Gift 2:o 1928-07-06 i Stockholm (Engelbrekts förs vb nr 115) med tillförordnad kanslirådet, sedermera kansliråd i Handelsdepartementet, jur. kand. Karl Reinhold Albert Lindström, född 1891-11-26, son av professorn Albert Lindström o Sutthoff.
 • Karin Sofia, född 1901-04-28 Boxholm. Gift 1924-08-02 i Linköpings domkyrka förs med löjtnanten, sedermera kaptenen i Svea livgardes reserv Karl Olsson Lillier, född 1892-10-22, död 1938-05-18 vid flygolycka på Östersjön söder om Trälleborg.


TAB 7

Claes Fredrik, (son av Didrik Pontus, tab 2), född 1836-09-11 Ekeberg. Inträdesexamen till krigsskolan å Karlberg 1851-02-17. Officersexamen 1856-11-13. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1856-11-21. Löjtnant på Ekeberg 1861-10-01. Regementskvartermästare 1863–1870. Ryttmästare 1878-06-07. RSO 1880-12-01, ledamot av direktionen för Örebro sparbank 1885. Avsked från regementet 1888-05-11. Vice ordförande i Örebro sparbank. Död 1892-02-11 på Falkenå. Ägde Falkenå i Kräklinge socken, och Torp i Hammars socken, båda i Örebro län. Gift 1864-08-31 i Örebro med Emma Ulrika Hallberg, född 1839-08-05 fb. i Örebro, död 1928-07-22 i Örebro (db nr 106) och begraven i Kräklinge socken, Örebro län, dotter av brunnsintendenten vid Porla, med. doktorn Johan Georg Hallberg och Augusta Törngren.

Barn:

 • Augusta Marianne, född 1865-11-03 på Falkenå, död på Falkenå 1884-03-23.
 • Pontus Johan Claes, född 1867 på Falkenå. Godsägare. Se Tab. 8.
 • Sven Casimir Claes, född 1868 på Falkenå. Ingenjör. Se Tab. 9.
 • Hjalmar Otto Claes, född 1869-07-03 på Falkenå, död 1882-03-11 i Västergötland.
 • Hedvig Ulrika Carolina, född 1871-10-03 på Falkenå. Gift 1900-04-21 i Örebro med registratorn friherre Gustaf Carlsson Leijonhufvud, född 1861.
 • Nils Henrik Claes, född 1873 på Falkenå. Kontorist. Död 1920. Se Tab. 10.
 • Knut Georg Claes, född 1874-08-05 på Falkenå, död 1878-03-23 på Falkenå.
 • Bertil Filip Claes, född 1875 på Falkenå. Major. Se Tab. 11.
 • Erik Ivar Claes, född 1877-05-13 på Falkenå, död 1882-12-10 i Örebro.
 • Märta Vivika Ulrika, född 1878-11-26 på Falkenå. Död 1934-05-26 i Stockholm (Hedvig Eleonora Församling db. nr 150) Gift 1914-03-24 i Stockholm med notarien hos generalpoststyrelsen, filosofi kandidat Otto Hubert Georg Franzén, född 1871-02-24 i Söderköping.

TAB 8

Pontus Johan Claes, (son av Claes Fredrik, tab 7), född 1867-03-15 på Falkenå. Genomgick 6 klasser av Örebro högre allmän läroverk. Förvaltare å Falkenå 1887–1896. Ägde Falkenå 1896–1905 och äger Nästa i Anstå socken, Örebro län sedan 1906. Ledamot av Örebro läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1902. Ledamot av statens hästpremieringsnämnd 1904. RVO 1911-07-03. Ordförande i III. distriktets hästpremieringsnämnder 1914. Sekreterare och skattmästare i avelsföreningen för svenska ardennérhästen 1923. Ordförande i hästpremieringsnämnderna för tredje distriktet 1926-01-08. Gift 1896-11-27 i Göteborg, i Domkyrko förs (vb.), med Hildur Sofia Åqvist, född 1868-08-05 i Göteborg, Domkyrko förs (fb.), dotter av Göteborgs stads byggnadschef, majoren Olof Filip Åqvist och Ida Emilia Tengstedt.

Barn:

 • Gunhild Elin Margareta, född 1898-07-22 på Falkenå, syskonen. Sjuksköterska.
 • Elsie Sofia Ulrika, född 1900-01-08 på Falkenå. Gift 1927-08-07 i Ånsta socken, Örebro,med Axel Gösta Viktor Schneider, född 1895-11-19.
 • Claes Orvar Pontusson, född 1903-05-13 på Falkenå. Lantbrukselev. Se Tab. 8A.

TAB 8A

Claes Orvar Pontusson, (son av Pontus Johan Claes tab 8), född 1903-05-13 Falkenå. Gift 1936-04-04 i Djursholms kapell, Danderyds förs, (vb nr 10) med Gunvor Margareta Harriet Westerberg, född 1907-03-09 i Degerfors, dotter av överingenjören vid Degerfors Hans olog Westerberg och Agnes Henrietta Sundström.

Barn:

 • Maud Harriet

TAB 9

Sven Casimir Claes (son av Claes Fredrik, tab 7), född. 1868-03-06 på Falkenå. Gift 1897-10-26 i Ersta kapell i Stockholm med Hulda Frances Isabelle Hollingworth född 1869-01-04 i Örebro, död 1911-10-31 i Stockholm, Kungsholms förs, dotter av civilingenjören Andrew Hollingworth och Hulda Fredrika Valborg Danckwardt-Lillieström.

Barn:

 • Claes Andrew Harald, född 1900-04-22 vid Lagerfors pappersbruk i Bellefors socken, Skaraborgs län, död 1921-03-08 i Stockholm.
 • Birgit Hulda Isabelle, född tvilling 1901-06-30 vid Lagerfors. Gift 1927-02-03 i S:t Matteus vb 32, med civilingenjören Ivan Karl Fredrik Gröndahl, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1931-12-30, född 1887-03-09.
 • Valborg Ulrika Margareta, född tvilling 1901-06-30 vid Lagerfors bruk. Gift 1924-04-17 i Stockholm med direktören Frank Gustaf Blûm, född 1898-09-23 i Stockholm.
 • Sven Holger Claes, född 1904-04-29 vid Lagerfors bruk. Studentexamen i Stockholm 1923-05-09. Volontär vid Svea livgarde 1923-05-09. Korpral vid Svea livgarde 1924 och vid Södermanlands regemente 1924-09-01. Furir vid Södermanlands regemente 1924-09-10. Elev vid Karlberg 1924-10-15, officersexamen 1925-12-17, fänrik vid Södermanlands regementet 1925-12-31, underlöjtnant vid Södermanlands regementet 1927-12-30, död 1929-02-20 å Ljungbyhed genom olyckshändelse, begraven i Stockholm (Strängnäs stadsförs db nr 11).
 • Claes Pontus Sven, född 1905-12-04 i Motala. Se Tab. 9A
 • Carl-Bertil Claes, född 1908-03-17 vid Tureberg i Sollentuna socken, Stockholms län. Se Tab. 9B.


TAB 10

Nils Henrik Claes, (son av Claes Fredrik, tab 7), född 1873-01-23 på Falkenå. Kontorist i Johannisburg i Transvaal, Sydafrika, 1895–1915. Deltog i världskriget som löjtnant i engelsk tjänst först i Afrika, sedan i Europa. Död 1920. Gift 1903-12-09 med Anna Maria Wickeström i hennes 2:a gifte, född 1876-06-18.

Barn:

 • Anna Greta Ulrika, född 1904-10-08 i Johannisburg. Gift i Johannesburg med köpmannen N.N Nilsson.

TAB 11

Bertil Filip Claes (son av Claes Fredrik, tab 7), född 1875-10-18 på Falkenå. Mogenhetsexamen i Örebro 1895-06-01. Volontär vid Jämtlands fältjägarregemente 1895-06-13. Korpral vid Jämtlands fältjägarregemente 1896-08-01. Sergeant 1896-08-20. Elev vid krigsskolan 1896-09-25. Fanjunkare 1897-08-12. Officersexamen 1897-11-29. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1897. Löjtnant vid Svea livgarde 1901-09-27 Genomgick krigshögskolan 1904–1906. RBadZL02kl med ekl. 1909. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1910-10-28. Generalstabsofficer vid I. arméfördelningens stab 1910-11-15–1911-11-15. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1911-08-31. Kapten i Svea livgarde 1911-08-31. Generalstabsofficer vid IV. Arméfördelningens stab 1914-11-15–1916-01-01. Kapten vid regementet 1915-12-17 RSO 1918-06-06. Överadjutant och major vid generalstaben 1918-08-23. Major vid Södra skånska infanteriregementet 1922-02-17. Transp, till major vid Svea livgarde 1922-04-28, R Bad OZL2 kl med ekl., överstelöjtnant i armén 1925-12-11 och i Svea livgarde 1926-10-26, överste i armén 1928-03-16, RNO 1928-12-10, avsked 1930-10-02, KVO2kl 1939-06-03. Gift 1901-02-28 i Stockholm med Elsa Francke, född 1879-06-10 i Stockholm, Jacobs förs, dotter av grosshandlaren Johan Robert Francke och Elin Aurora Lindberg.

Barn:

 • Märta, född 1901-12-13 i Stockholm.

TAB 12

Axel Otto Gotthard (son av Didrik Pontus, tab 2), född 1842-10-20 på Ekeberg under Boxholms bruk. Student vid Uppsala universitet 1864-05-21. Avlade kameralexamen 1864-05-30. Inskriven i statskontoret 1864-12-01 tjänstgörande kammarjunkare 1866-05-03. Arkivarie och skattmästare i svenska bibelsällskapets kommitté 1868-05-31. Tillförordnad kammarskrivare i statskontoret 1874-01-20. Kammarherre 1874-12-01. Kammarskrivare vid hovförvaltningen 1876-09-19. Tjänstgjorde som kammarherre hos prinsessan Eugenie 1881–1889. RVO 1883-11-30. Vice ordförande i Göta kanalbolags direktion 1887-05-26. KDD02gr 1889-01-30. RNO 1889-12-01. Övertog förvaltningen av de kungliga enskilda fonderna 1890-07-01. Chef för kungliga operan 1892-09-02. KV02kl 1894-12-01. OII:s Jmt 1897-09-18. Ledamot av musikaliska akademien 1897. Överintendent i Kungl Maj:ts hov 1900-12-01. KVO 1kl 1903-01-21. OII:SGbmt 1907-06-06. Avsked från chefsskapet vid kungliga operan 1907-12-06. Död 1923-11-23 i Stockholm, K. Hovförs. Gift 1867-10-04 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Catharina Åkerhielm af Blombacka, född 1847-02-05 Smedby, död 1925-03-30 i Stockholm, dotter av kaptenen friherre Oskar August Blixt Åkerhielm af Blombacka, och friherrinnan Christina Fredrika Åkerhielm af Margretelund, nr 105.

Barn:

 • Per Axel Oskar, född 1868-08-01, död 1869-03-01 i Stockholm.
 • Anna Carolina, född 1870-08-25, död 1871-01-15 i Stockholm.
 • Märta Fredrika, född 1873-11-16, död 1881-04-14 i Stockholm.
 • Knut Axel Daniel, född 1875. Sjukgymnast. Se Tab. 13

TAB 13

Knut Axel Daniel (översiktstab 4 1/2, son av Axel Otto Gotthard, tab 12), född 1875-03-28 i Stockholm. Sjukgymnast och massör. Assistent vid mediko-mekan. institutet 1896–1902. Egen praktik sedan 1902. Vice ordförande i De blindas förening 1902. Vice ordförande i De blindas bokfond sedan 1916. RVO 1920-06-06. Gift 1902-11-15 i Slottskapellet i Stockholm med Julia Amelie Gustava Centerwall, född 1876-11-07 i Uppsala, dotter av rektorn Julius Ebbe Centervall ooh Tullia Anna Helena Björck.

Barn:

 • Knut Georg Daniel, född 1906-05-11 i Stockholm. Disponent Se Tab. 13 A.

TAB 14

Carl Otto Vilhelm (son av Peter Carl Burén, adlad af Burén, tab 1), född 1814-11-08 i Ekeby socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1831. Examen till rättegångsverken 1835-05-00. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1835-06-18. Auskultant i Svea hovrätt 1835-09-30. Vice häradshövding 1844-12-20. Kopist i Svea hovrätt 1846-05-23. Extra ordinarie kanslist justitierevisionsexpeditionen. Kanslist 1853-07-01. Kammarrättsråd 1858-04-23. RNO 1862-01-28. Ledamot av musikaliska akademien 1865. Suppleant i svenska kyrkans missionsstyrelse 1874-03-11. Tillförordnad president i kammarrätten 1877-09-01. Ånyo förordnad 1878-01-16. President 1878-06-21. KNO1kl 1878-11-30. Avsked 1883-10-05. Död 1893-05-07 i Stockholm. Ägde del i Boxholms säteri 1849–1856. Gift 1848-09-19 i Åsbo kyrka Östergötlands län med Louisa Fredrika Charlotta Christina Sjögreen, född 1822-10-19 Korrö, död 1905-02-10 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Gustaf Fredrik Sjögreen och Anna Ulrika Davidsson. Ägde Kvissberg i S:t Pers socken, Östergötlands län och huset nr 34 Sturegatan i Stockholm.

Barn:

 • Hedvig Carolina Ulrika Louise, född 1849-07-06 på Strålsnäs i Åsbo socken, Östergötlands län, död 1904-10-30. Gift 1872-05-17 i Stockholm med för detta föreståndaren för och läraren vid för detta Beskowska skolan i Stockholm, RNO, fil. doktorn Erik Gustaf Ludvig Vilhelm Lindroth, född 1845-08-05 i Ryssby prästgård Kronobergs län, död 1931-12-23 (S:t Pers förs Östergötland, db nr 9).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: