:

Gyldenstolpe nr 35

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för grevliga ätten Gyldenstolpe nr 35
Vapensköld för grevliga ätten Gyldenstolpe nr 35

Grevliga ätten Gyldenstolpe nr 35

Friherrlig 1687-12-10, introd 1689; grevlig 1690-10-02, introd 1693

TAB 1

Nils Gyldenstolpe född 1642-11-05 (25/10) i Åbo, † 1709-05-04 i Nikolai/A och begravd i Buregraven i Storkyrkan, hans lik flyttades sedan till Österåkers kyrka. (son av Michael Olai Wexionius, adlad Gyldenstolpe, Se adl ätten Gyldenstolpe, Tab 1) Student i Uppsala 1649. Greve till Noor i Knivsta sn, friherre till Segersta i nämnda sn samt herre till Lidingsnäs, Jaakkola och Attu, de båda sistnämnda i Finland; häradshövding i Vättle, Askims och Hisings härader i Älvsborgs län 1670-10-17; legationssekreterare till Köpenhamn 1675-07-31; kommissionssekreterares fullmakt 1676-04-19; envoyé i Haag 1679-010-28; bekräftelse på häradshövdingeställningen i Älvsborgs län 1680-06-16; hovkansler och konungens förnämste ombudsman 1687-08-18; friherre s å 10/12 (introd 1689 näs efter von Schönleben, nr 81); lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1689; kungligt råd och kansliråd samt prins Karls (sedermera kung Karl XII:s) guvernör 1690-06-21; greve s å 2/10 (introd 1693 under nr 35); Lunds akademis kansler 1690-10-20; ordförande i lagkommissionen s å; en av medlemmarna i Karl XII:s förmyndarstyrelse 1697; kanslipresident 1705-12-21; Han var en utmärkt skicklig och lycklig diplomat. Gift 1:o 1671 med Christina Wärnschöld, född 1653-11-22, † 1672-06-27, dotter av krigsrådet Johan Andersson Lenaeus, adlad Wärnschöld, och Maria Bure. Gift 2:o 1676-10-22 i Haag med Margareta Ehrensteen, född 1659-04-21 i Helsingör, † 1721-03 i Stockholm, själaringning s å 24/3 i Jakobs kyrka, därefter begravd i Österåkers kyrka. Dotter av kungliga rådet Edvard Philipsson, adlad Ehrensteen och Catharina Wallenstedt.

Söner i 2:a äktenskapet med Margareta Ehrensteen:

 • Edvard Gyldenstolpe, född 1679-05-05 i Stockholm; student i Uppsala 1692-12-15; kornett vid Meijerfeldts dragonreg 1703-11-20; kapten vid d´Albedyhlls dragonreg 1704-05-16; † ogift 1709-01-07 vid stormandet av Veprik. Han bevistade med stor tapperhet träffningen vid Posen den 9 aug 1704 och blev s å den 19 sept illa blesserad i högra armen.
 • Carl Adolf Gyldenstolpe, född 1681-02-09 i Haag; student i Uppsala 1692-12-15; volontär vid livgardet 1703; grenadjärsergeant där 1704-06-14; grenadjärfänrik s å 24/11; sekundkapten vid Östgöta infanterireg 1706-07-13; premiärkapten där 1707-03-16; † ogift 1709-04-08 i Lutenka i Ukraina. Han bevistade slaget vid Holovzin och stormningen av Veprik.
 • Gustaf Gyldenstolpe, född i Haag, † där som barn.
 • Ulrik Nils Gyldenstolpe, född 1689; kammarherre; † 1768. se Tab 2.

TAB 2

Ulrik Nils Gyldenstolpe, (son av Nils Gyldenstolpe, friherre och greve Gyldenstolpe Tab 1), greve till Noor samt herre till Forsby i Österåkers sn; född 1689-01-03 i Stockholm; hovjunkare 1711-06-01; kammarherre 1719-04; tjänstfri 1726; † 1768-02-17 på Forsby och ligger jämte sin hustru begr i Österåkers kyrka. Gift 1728-09-17 med grevinnan Brita Christina Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1705-02-26, † 1764-03 på Forsby, dotter av kammarherren greve Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa, och friherrinnan Magdalena Catharina Stake.

Barn:

 • Margareta Catharina Gyldenstolpe, född 1730-03-04 på Forsby, † 1773-04-26 på Vij i Borg och Löts sn. Gift 1761-03-26 med majoren Carl Bengt Skytte af Sätra, född 1727, † 1784.
 • Nils Ulrik Gyldenstolpe, född 1731-04-22 på Forsby, † s å 14/5 och begr i Österåkers kyrka.
 • Gabriel Evert (Edvard) Gyldenstolpe, född 1732-08-09 på Forsby; major vid livgardet; † barnlös s å 27/9 på Söderby i Österhaninge sn och begr i Österåkers kyrka. Han bevistade kriget i Pommern. Gift 1778-11-19 på Söderby med Ebba Charlotta Hildebrand, född 1745-03-06, † 1807-10-17 i Stockholm, dotter av envoyén Henrik Jakob Hildebrand, och hans 1:a fru grevinnan Sofia Lovisa Sparre af Söfdeborg.
 • Nils Filip Gyldenstolpe, född 1734; överkammarherre och en av rikets herrar; † 1810. se Tab 3.
 • Carl Gustaf Gyldenstolpe, född 1735-12-08 på Forsby, † 1738-10-31 och begr i Österåkers kyrka.
 • Ett barn, † som spädbarn.
 • Ulrik Gyldenstolpe, född 1738-07-17; student i Uppsala 1750-04-02; † 1767-02-30 och begr i Österåkers kyrka.
 • Gustaf Anton Gyldenstolpe, född 1744-03-30; student i Uppsala 1753-04-16; kvartermästare vid södra skånska kavallerireg:t 1761; löjtnant i fransk tjänst 1762; livdrabant 1764-05-02; löjtnant i armén 1768-09-27; avsked 1771-01-10; † ogift 1827-06-18 i Nyköping.

TAB 3

Nils Filip Gyldenstolpe född 1734-02-19 på Forsby, Österåker sn/D, † 1810-02-20 i Klara/A. (son av Ulrik Nils Gyldenstolpe, Tab 2), överkammarherre; vice guvernör för kronprinsen Gustaf Adolf 1789; en av de 18 i svenska akademien s å; en av rikets herrar samt guvernör för kung Gustaf IV Adolf 1792-05-01; Gift 1764-06-03 på Leufsta med stiftsjungfrun och friherrinnan Jacquelina Elisabet De Geer af Leufsta, döpt 1744-04-30 i Jakob/A, † s å 1780-05-08 i Klara/A och begravd i Österåkers kyrka. Hovmästarinna hos hertiginnnan av Södermanland 1780. Dotter av hovmarskalken Charles De Geer, friherre De Geer af Leufsta och friherrinnan Catharina Charlotta Ribbing af Zernava.

Barn:

 • Adolf Ulrik Gustaf Gyldenstolpe, född 1765-11-12, † s å i dec.
 • Christina Charlotta Gyldenstolpe, född 1766-10-08; hovfröken hos hertiginnan av Södermanland 1781; underhovmästarinna hos hertigen av Värmland; statsfru hos drottningen 1800-08-04; uppfostrarinna för de kungliga barnen 1802; hovmästarinna 1807-07-27; överhovmästarinna hos drottning Hedvig Elisabet Charlotta 1811-01-01; avsked därifrån 1818; † 1825-07-09 i Stockholm och ligger begravd i friherrliga Stierneldska graven i Vittinge kyrka i Uppland. Gift 1790-09-07 på Karlbergs slott med överkammarherren, friherre Adolf Ludvig Stierneld, född 1735, † 1835.
 • Nils Gyldenstolpe, född 1768; generalmajor och landshövding; † 1844. se Tab 4.
 • Carl Edvard Gyldenstolpe, född 1770; överstekammarjunkare; † 1852. se Tab 9.
 • Jaquette Margareta Gyldenstolpe, född 1772-06-14; † 1773-09 och begr i Österåkers kyrka.
 • Ulrik Gyldenstolpe, född 1774-07-26 i Gävle; generalmajor; † 1855-01-07 i Stockholm. Gift 1:o 1801-12-20 i Stockholm med grevinnan Beata Ebba Horn af Åminne, född 1782-10-30, † i barnsäng 1804-02-01 i Stockholm, dotter av en av rikets herrar, generallöjtnanten greve Claes Horn af Åminne, och hans 1:a fru Brita Maria von Hauswolff; 2:o 1817-10-16 på Ekensberg med grevinnan Eva Beata Lovisa Stackelberg, född 1770-09-11 på Marieborg i Ö Eneby sn, † 1839-01-25, dotter av översten greve Adolf Fredrik Stackelberg, och Charlotta Lovisa De Geer.
 • Gabriel Anton Gyldenstolpe, född 1776-01-13 i Gävle, † där s å 4/2 och begr s å 4/2.

TAB 4

Nils Gyldenstolpe (son av Nils Filip Gyldenstolpe, Tab 3), född 1768-10-31 på Forsby, † 1844-08-28 i Jakob/A. Generalmajor i armén och landshövding i Örebro län. Gift 1796-04-12 på Stockholms slott (skild 1810) med hovfröken och friherrinnan Charlotta Aurora De Geer af Finspång, född 1779-09-19 i Hovförsamlingen/A, † 1834-05-14 i Jakob. Dotter av överkammarherren och friherren Johan Jakob De Geer af Finspång och grevinnan Fredrika Aurora Taube.

Barn:

 • Gustava Charlotta Jacquette Aurora Gyldenstolpe, född 1797-07-03 i Svea Livgarde/A, † 1839-01-07 i Konstantinopel. Hovfröken hos drottningen. Det sägs att hon fått en dotter med Oscar I, Oscara Meyergeer född 1816. (Mer om dottern Oscara se Holger Frykenstedt: Jean Jacques och Aurora Taube de Geer af Finspång, Claes Lagergren: Mitt livs minnen) Gift 1:o 1817-09-18 i Jakob med generallöjtnanten greve Carl Gustaf Löwenhielm (skild 1829-09-01). Gift 2:o 1838-08-21 i Kimstads socken med ministerresidenten Uno von Troil.
 • Adolf Fredrik Nils Gyldenstolpe, född 1799; Riksmarskalk och en av rikets herrar; † 1864. Se Tab 5.
 • Carl August Gyldenstolpe, född 1800. Kammarherre. † 1872. Se Tab 6.

TAB 5

Adolf Fredrik Nils Gyldenstolpe född 1799-01-23 i Hovförsamlingen/A, † 1864-05-26 i Jakob/A. (son av Nils Gyldenstolpe, Tab 4) Riksmarskalk och en av rikets herrar. Ägde någon tid 2/3 av Finspång i Risinge sn. Gift 1:o 1826-12-26 i Livgardet till häst/A med friherrinnan Henrietta Charlotta von Essen, född 1806-10-27 i Stralsund, † 1829-01-23 i Livgardet till häst/A. Dotter till en av rikets herrar greve Hans Henrik von Essen och hans 2:a hustru friherrinnan Hedvig Charlotta von Krassow: Gift 2:o 1838-04-26 i Östra Ryd med grevinnan Ebba Eleonora Brahe, född 1818-09-11 i Klara, † 1842-04-22 i Livgardet till häst. Dotter till en av rikets herrar greve Magnus Fredrik Brahe och hans 2:a hustru friherrinnan Aurora Wilhelmina Koskull.

Barn i 1:a äktenskapet med Henrietta Charlotta von Essen:

 • Charlotta Aurora Emilie Gyldenstolpe, född 1827-11-08 på Vik i Balingsta sn, † 1899-10-12 på Sjöholm i Ö Vingåkers sn. Gift 1852-12-06 i Stockholm med överkammarherren, greve Adam Ludvig Casimir Lewenhaupt, född 1820, † 1895.
 • Charlotta Henrietta Carolina Gyldenstolpe, född 1829-01-04 i Stockholm, † 1871-06-11 på Beckershof i Ö Vingåkers sn. Gift 1858-12-06 i Stockholm med sin systers svåger, kaptenen, greve Mauritz Emil August Lewenhaupt, född 1826, † 1908.

Barn i 2:a äktenskapet med Ebba Eleonora Brahe:

 • Nils Magnus Gustaf Gyldenstolpe, född 1839-06-06 i Stockholm; kammarherre, statsrevisor, ordförande; † 1884-01-10 i Stockholm. Gift där 1874-10-27 med grevinnan Märta Margareta Bonde af Björnö, i hennes 1:a gifte (g 2:o 1885-02-04 i Augustinerkyrkan i Wien med greve Maurice Prozor, född 1849-01-23), född 1855-02-22 på Vibyholm i Årdala sn, dotter av överkammarjunkaren, greve Gustaf Trolle-Bonde af Björnö, och hans 2:a hustru friherrinnan Julie Vilhelmina Elisabet Susanna Banér.
 • Ebba Aurora Ulrika Gyldenstolpe, född 1841-12-25 i Stockholm; överhovmästarinna hos drottning Sofia 1890; † 1913-12-25 i Stockholm, jordfäst s å 31/12 i Klara kyrka och gravsatt i familjegraven på dåvarande kyrkogård. Gift 1860-05-19 i Stockholm med statsministern och ministern för utrikes ärendena, friherre Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm af Margretelund, född 1833, † 1900.

TAB 6

Carl Gustaf Gyldenstolpe (son av Nils Gyldenstolpe, Tab 4), född 1800-05-18 på Ingemarshov i Stockholm; student i Uppsala 1816; kansliexam 1818; fänrik vid 2 livgardet s å 14/4; löjtnant 1822-06-15; ordonnansofficer hos kungen 1824-12-07; åtföljde som adjutant dåvarande statsrådet greve Carl Löwenhielm på hans beskickning till kungens av Frankrike kröning i Reims 1825; avgick som kurir med brev från kungen till ryske kejsaren 1828; övervar en del av belägringen av Varna under ryska fälttåget mot turkarna s å; kapten 1830-12-04; kammarherre hos drottningen 1832-04-28; adjutant hos kungen 1834-12-06. Innehade genom sitt gifte Ljung i Ljungs sn samt ägde Mälsåker i Ytterselö sn, Steninge i Husby sn och Fersenska huset i Stockholm. † 1872-05-31 i Stockholm. Gift 1835-08-25 på Ljung med grevinnan Hedvig Vilhelmina Augusta Sofia Maria Teresia Lovisa von Fersen, född 1816-03-18 i Stockholm, † där 1879-12-29, dotter av en av rikets herrar, greve Fabian Reinhold von Fersen, och Sofia Lovisa Piper.

Barn:

 • Aurora Lovisa Georgina Augusta Gyldenstolpe född 1836-08-20 i Stockholm, † där 1912-02-26. Gift 1862-07-14 i Stockholm med löjtnant Oskar Nikolas Adolf Valentin Adlercreutz, född 1832, † 1909.
 • Augusta Sofia Vilhelmina Ida Gyldenstolpe född 1837-10-20 i Stockholm, † 1900-08-25 i Marstrand. Gift 1858-10-12 i Stockholm med Storbritanniens minister 1:e honorable Sir Audley Charles Gosling född 1836-11-20, † 1913-12 i England, i hans 1:a gifte. (g 2:o i Cannes, Frankrike, med Ebba Augusta Hägerflycht i hennes 3:e gifte),
 • August Gustaf Fersen Gyldenstolpe född 1839, † 1919. Överhovstallmästare. Se Tab 7.
 • Augusta Adelaide Emilie Jacquette Gyldenstolpe född 1841-03-23 i Stockholm, † 1918-02-01 i Berlin. Gift 1863-10-14 i Stockholm med envoyén, greve Hans Henrik von Essen, född 1835, † 1894.
 • Carl August Fersen Gyldenstolpe född 1846-05-07 i Stockholm, † 1891-05-30 i Stockholm. Ryttmästare. Gift 1885-04-14 i Stockholm med friherrinnan Märta Christina Lovisa Leijonhufvud född 1854-07-17 på Sundby i V Ryds sn, † 1924-06-08 i Stockholm. Dotter till generalmajoren och friherren Axel Gabriel Leijonhufvud och friherrinnan Christina Johanna Eva Emerentia Rålamb.
 • August Louis Fersen Gyldenstolpe född 1849-07-22 i Stockholm, † 1928. Statsråd och minister för utrikesärenden samt envoýe. Gift 1891-08-24 i Bern i Schweiz med Norah Isabel Mary Plunkett född 1871-06-19 i Florens i Italien. Dotter till storbritanniske envoyén i Bryssel the honorable Sir Francis Richard Plunkett och May Tewis Morgan.

TAB 7

August Gustaf Fersen Gyldenstolpe född 1839-06-02 i Stockholm, † 1919-10-11 på Gripsholms slott. (son av Carl August Gyldenstolpe, Tab. 6) Överhovstallmästare. Gift 1871-09-27 i Stockholm med Hedvig Fredrika Alice Nieroth. Dotter till friherre Carl Fredrik Knut Nieroth och Johanna Charlotta Wegelin.

Barn:

 • Augusta Charlotta Alice Gyldenstolpe född 1872-06-20 i Stockholm. Gift 1893-11-15 i Stockholm med landshövdingen Erik Birger Trolle.
 • Märta Hedvig Jacquette Gyldenstolpe född 1874-02-23 i Stockholm, † 1910-09-10 i London. Gift 1902-09-15 i Stockholm med Henry Georg Outram Bax-Ironside.
 • Nils Carl Gustaf Fersen Gyldenstolpe född 1886. Kammarherre. Se Tab. 8.

TAB 8

Nils Carl Gustaf Fersen Gyldenstolpe (son av August Gustaf Fersen Gyldenstolpe, Tab. 7) född 1886-09-30 i Östersund. Gift med Sofia Margareta Emilia Heijkensköld. Dotter till bruksdisponenten Ernst William Gustaf Heijkenskjöld och Agnes Terese Lundström.

Barn:

 • Viktoria Alice Agnes Märta Gyldenstolpe född 1918-10-01 på Skinnskattebergs bruk.
 • Louise Sofia Margareta Marianne Gyldenstolpe född 1920-06-18 i Stockholm
 • Louise Emilia Märta Marianne Gyldenstolpe född 1922-12-29 i Stockholm

TAB 9

Carl Edvard Gyldenstolpe född 1770-06-21, † 1852-09-14 i Stockholm. (son av Nils Filip Gyldenstolpe se Tab. 3) Överstekammarjunkare. Överstelöjtnant i armén 1817. Gift 1798-05-08 i Stockholm med friherrinnan Vilhelmina De Geer af Leufsta. Dotter till kammarherren och friherren Charles De Geer af Leufsta och grevinnan Eleonora Vilhelmina von Höpken.

Barn:

 • Albert Carl Filip Gyldenstolpe född 1799-04-20 i Stockholm, † ogift 1841-11-06 i Stockholm. Major.
 • Edvard Gabriel Gyldenstolpe född 1800-07-19, † ogift 1855-08-24 Jankowitz. Chargé d'affaires.
 • Anton Gabriel Gyldenstolpe född 1801-11-19 i Stockholm, † ogift 1857-02-07 i Stockholm.
 • Jacquette Vilhelmina Gyldenstolpe född 1803-06-26 i Stockholm, † 1883-07-30 i Lund. Gift 1828-04-21 i Stockholm med friherre Gustaf Nils Algernon Adolf Stierneld.
 • Ulrik Vilhelm Gyldenstolpe född 1808-02-06, † 1863-08-09. Tab. 10)
 • Charlotta Emilia Gyldenstolpe född 1809-12-25 i Stockholm, död 1874-11-14 i Stockholm. Gift 1840-10-29 i Stockholm med överstekammarjunkaren greve Erik August Lewenhaupt.
 • Lovisa Eleonora Gyldenstolpe född 1811-06-08, † ogift 1853-05-03 i Stockholm.
 • Emanuel Romanus Gyldenstolpe född 1814-08-09 i Stockholm, † ogift 1865-05-10 i Stockholm. Major.

TAB 10

Ulrik Vilhelm Gyldenstolpe född 1808-02-06 i Stockholm, † 1863-08-09 Vaxholm. Utomäktenskaplig förbindelse med Sophia Matilda Berglund född 1812, † 1866.

Barn:

 • Wilhelm Willers född 1841, † 1924. Var gift och hans son Einar Wilhelm Willers och sonhustrun Malin Willers ligger i samma grav som Ulrik Wilhelm Gyldenstolpe (Norra begravningsplatsen, kvarter 09, gravnummer 71).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36..


: