:

Sperling nr 28

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Sperling nr 28 †

Grevlig 1687-12-10, introd. 1689. Utdöd 1766-06-19.

1Um. 2SA.B. 3Medd. av läroverksadj. Västra Ljungfors. 4Af.

TAB 1

Göran Sperling, greve Sperling (son av Casper Otto Sperling, natural. och friherre Sperling, Tab. 1), till Nehringen i Vor-Pommern och Sperlingsholm i Övraby socken Hallands län. Född 1630-12-06 på Rådmansö i likanämnd socken Stockholms län. Student i Uppsala1 1639-08-27. Kammarjunkare hos pfalzgreven, sedermera konung Carl X Gustaf 1653. Kaptenlöjtnant vid Jönköpings regemente 1654. Kapten vid Berndes' dragonregemente 1655-08-10. Äldste kapten vid Lor. von der Lindes regemente 1656. Överstelöjtnant vid överste Gorgus dragonregemente i Holstein 1658. Överste för dragonregementet i före detta danska provinserna 1664-09-16. Generalmajor av infanteriet 1676-05-24. Överkommendant i Göteborg s. å. Landshövding i Halland s. å. 21/8. Vice guvernör i Skåne, Halland och Blekinge 1677-07-24. Generallöjtnant av infanteriet s. å. 31/7. Guvernör i Skåne s. å. 3/8. Guvernör i Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Härjedalen, Jämtland och lappmarken 1679-10-24. General av infanteriet 1683-03-17. Guvernör i Ingermanland och Kexholms län s. å. 18/3. K. råd samt generalguvernör i Ingermanland, Karelen och Kexholm 1687-01-20. Greve s. å. 10/12 (introd. 1689 under nr 28). Fältmarskalk 1690-06-01. Död 1691-09-22 i Narva och begraven 1692-01-18. Med mycken ståt och i k. familjens övervaro i Riddarholmskyrkan, men sedan nedsatt i Halmstads kyrka. 'Han var en tapper krigare samt skicklig general. Skickades 1680 jämte riksrådet Claes Rålamb och landshövdingen Henrik Falkenberg på en visitationsförrättning till Pommern och Bremen, vilket mången trodde egentligen skedde för att avlägsna dem såsom inflytelserika hos adeln från den påföljande riksdagen, då envåldsregeringen infördes. Fick under ett besök i Stockholm 1691 tillstånd att för egna angelägenheters skull ditflytta och där förbliva, vartill han ock, efter återkomsten till Narva, beredde sig, men sjuknade och dog, innan resan kunde företagas.'. Gift 1:o 1661-06-26 med sin sysslings dotter Ingeborg Lilliehöök af Fårdala, friherrinna Lilliehöök, född 1639-06-16. Död 1675-01-23 på Sperlingsholm och begraven i Halmstads kyrka, dotter av rikstygmästaren Johan Lilliehöök af Fårdala, och hans 3:e fru Christina Ulfsparre af Broxvik. Gift 2:o 1676-01-12 i Stockholm med friherrinnan Christina Horn af Aminne, död 1683 och begraven 1684-03-20, dotter av vice presidenten friherre Svante Horn af Aminne, nr 2, och Marta Ribbing. Gift 3:o 1684-08-17 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm med Märta Fleming, född 1663, död 1747-01-23 på sin egendom4 Flemingsberg i Huddinge socken Stockholms län och begraven s. å. 5/2 i Jakobs kyrka i Stockholm, dotter av generalmajoren Henrik Fleming nr 4, och Carin Cruus af Edeby nr 69.

Barn:

 • 1. Jakob, född 1662. Fänrik vid garnisonsregementet i Narva 1689-06-07. Fänrik vid livgardet 1691-06-09. Sekundlöjtnant därst. 1693-10-28. Grenadjärkapten 1696-08-10. Kavaljer på ambassaden till England, som återbar den av konung Carl XI burna strumpebandsorden 1697. Grenadjärmajor vid nämnda garde 1701-08-07. Överste för Östgöta infanteriregemente 1706-06-10. Död ogift 1709-01-12 i Zenckowa av sina vid stormningen av Veprik s. å. 7/1 erhållna sår. 'Han var med vid Narva, Dünaströmmen, KIissov och Thorn, där han, då staden gav sig, besatte dess portar samt undfägnade de i staden varande fångna sachsiska officerarna med mat från konung Carl XII:s tattel.'
 • 1. Casper Otto, född 1664. Överste. Död 1709. Se Tab. 2.
 • 1. Anna Catharina, född 1665-08-16, död ogift 1749-05-27 Björkvik .
 • 1. Gustaf, född 1667. Fänrik vid garnisonsregementet i Narva 1689-06-07. Bevistade kampanjerna i Brabant 1691–1694. Avsked 1694-06-04. Kapten vid garnisonsregementet i Riga 1695-02-28. Transp. till Västgötadals regemente 1696-12-03. Kapten vid livgardet 1701-08-07. Avsked 1705-12-21. Överstelöjtnant vid överste von Kemphens regemente 1706-06-23. Överstelöjtnant vid Ekeblads infanteriregemente i Stralsund (det s. k. Elbingska regementet) 1710-06-19. Konfirm. 1711-03-20. Kommendant i Marstrand och överste vid infanteriet s. å. 20/5. Överste för Västgötadals regemente s. å. 23/5 men tillträdde icke befattningen. Död barnlös 1728 och begraven s. å. 12/5 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Gift med Anna Beata Bonde, född 1651-01-25, dotter av assessorn Tord Bonde nr 11, den yngre, och Märta Ekeblad nr 35.
 • 1. Helena, född 1668, död 1704 i Narva. Gift med riksrådet och generalfälttygmästaren Henning Rudolf Horn af Rantzien, friherre och greve Horn af Rantzien, död 1730.
 • 1. Christina, född 1670-10-19, död 1738-06-27. Gift 1693-06-22 i Stockholm med ryttmästaren friherre Bengt Horn af Marienborg, född 1670, död 1718.
 • 1. Maria Magdalena, född 1671, död omkr. 1730 och ligger jämte sin man och hans 1:a fru begraven i Odensvi kyrka Västmanlands län. Gift med översten Bengt Ribbing, i hans 2:a gifte, död 1722.
 • 1. En son och en dotter, döda barn.
 • 2. Två barn, döda späda.
 • 3. Elsa Ebba, född 1683, död ung.
 • 3. Märta, född 1685-09-08, död ogift 1758-05-05 på Björkvik.
 • 3. Ingeborg, född 1687-03-26, död 1763-09-13 på Flemingsberg. Gift där 1730-11-26 med kaptenen friherre Anders Rålamb, född 1678, död 1762.
 • 3. Henrik, född 1688-07-01. Förare vid livgardet 1705. Fältväbel därst. s. å. Fänrik 1706-06-21. Löjtnant 1707. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift 1717-03-04 i Tobolsk.
 • 3. Catharina, född 1690-03-27, död 1739-01-05. Gift på 1730- talet med krigsrådet greve Svante Creutz, i hans 2:a gifte, född 1695. Död 1762.

TAB 2

Casper Otto (son av Göran Sperling, greve Sperling, Tab. 1), till Sperlingsholm samt Händelö och Lindö, båda i S:t Johannis socken Östergötlands län, vilka egendomar han fick med sin fru. Född 1664. Musketerare vid M. Vellingks regemente (garnisonsregementet i Stade) 1686. Korpral därst. Underofficer. Fänrik 1688. Löjtnant 1689. Erhöll tillstånd att gå i utländsk tjänst 1694-02-07. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1695-03-07. Major vid Skaraborgs regemente 1696-03-25. Överstelöjtnant därst. 1701-06-04. Överste för regementet 1706-06-12. Stupade 1709-01-07 vid stormningen av Veprik. 'Han hjälpte 1703-01-#00 till att överraska slottet Sokal i Litauen samt var 1708 den 31 aug. med i träffningen vid Malatitz.'. Gift 1695-12-08 i Stockholm med sin kusins dotter och sin svågers halvbrors dotter, friherrinnan Carin Horn af Marienborg, född 1675, död 1742-01-18 på Händelö och begraven s. å. 4/2 i S:t Johannes kyrka i Norrköping, till vilken hon givit en förgylld kalk och oblatask m. m., dotter av amirallöjtnanten friherre Gustaf Horn af Marienborg nr 21, och friherrinnan Jakobina Catharina Lilliehöö, nr 13.

Barn:

 • Hedvig, född 1697, död2 1710-08-09.
 • Carl Göran, född 1699. Kammarherre. Död 1764. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Göran (son av Casper Otto, Tab. 2), till Flemingsberg, Händelö och Lindö samt Klinga i Löts socken Östergötlands län. Född 1699-06-12. Student i Uppsala1 1714-03-22. Kavaljer på svenska ambassaden till fredshandeln på Åland 1718. Hovjunkare 1719-12-08. Kammarherre 1721-01-10. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1731-06-28. Korpral vid livdrabanterna 1736-01-08. Kapten vid fortifikationen 1744-01-21. Överstelöjtnant i armén. Avsked 1744-06-08. RSO 1750-04-17. Död 1764 och begraven s. å. 13/11 i familjegraven i Norrköpings S:t Johannes kyrka, till vilken han 1753 bland annat gav ett antependium med Hornska, Sperlingska och Falkenbergska vapnen, broderade i guld, samt 1755 en broderad sammetsmässhake. Gift 1:o 1732-05-23 i Stockholm med grevinnan Christina Magdalena Ekeblad, född 1715-02-10 i Örebro, död 1742-11-10 på Händelö och begraven s. å. 14/11 i S:t Johannes kyrka i Norrköping, dotter av riksrådet Claes Ekeblad, friherre och greve Ekeblad, och friherrinnan Hedvig Mörner af Morlanda. Gift 2:o 1744-08-28 på Brokind i Vårdnäs' socken Östergötlands län med Eva Catharina Falkenberg af Bålby, född 1712-12-18 Paltilaholm 'Uppfostrades efter flykten från Finland i överste Henr. Falkenbergs systrars hus, dels på Brokind, dels på Värnsta. Gjorde genom sin kloka hushållning mannens egendomar skuldfria och satte dem i gott stånd'. Död 1779-07-30 på Händelö och begraven s. å. 3/8 i mannens grav i Norrköpings S:t Johannes kyrka, dotter av kornetten Johan Gottfrid Falkenberg af Bålby, den yngre, och Anna Elisabet Jordan.

Barn:

 • 1. Fredrika Ulrika, döpt 1735-04-05 i Stockholm. Hovfröken hos prinsessan2 1757-06-10. Död 1814-09-27 Brännö. Gift 1764-11-22 med majoren Georg Gustaf Stael von Holstein, nr 834, född 1736, död 1775.
 • 1. Carin, född 1736, död 1737-06-07 i Stockholm och begraven s. å. 10/6 i Händelögraven i S:t Johannes kyrka i Norrköping.
 • 1. Casper Otto, döpt 1738-06-07 i Stockholm, död där s. å. 8/7 och begraven i Händelögraven3 i S:t Johannes kyrka i Norrköping.
 • 1. Carl Adam, född 1740-08-06 Mauritzberg, död 1753-01-29 Ållonö och begraven s. å. 5/2 i S:t Johannes kyrka i Norrköping.
 • 2. Casper Göran, född 1745, död två dagar gammal och begraven s. å. 19/10 i Händelögraven3.
 • 2. Göran Casper, till Händelö och Lindö. Född 1747-01-01 på Händelö. Student i Uppsala1 1760-03-03. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1762. Förare vid livgardet 1763-01-01. Fänrik därst. s. å. 21/6. Löjtnant 1765-12-20. Kaptens avsked 1766-03-12. Död s. å. 19/6 på Händelö av kopporna och slöt på svärdssidan grevliga ätten Sperling samt begraven s. å. 23/10 i Norrköpings S:t Johannes kyrka, varvid vapnet krossades av friherre Fredr. Ulr. Funck.
 • 2. Catharina Gustaviana, född 1748-07-10 på Händelö3, död 1819-04-19 Smedstad, den sista av Sperlingska namnet. Gift 1770-07-03 på Händelö med kammarherren friherre Knut Henrik Leijonhufvud, född 1730, död 1816.
 • 2. Eva Elisabet, född 1750-06-15 på Händelö3, död 1761-10-28 och begraven s. å. 31/10 i S:t Johannes kyrka i Norrköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: