:

Taube nr 112

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Taube nr 112

Grevlig 1734-12-12, introd. 1802.

Om släktens äldre led se friherrliga ätten Taube af Odenkat nr 110.


Taube%20G11200.png

TAB 1

Evert Didrik Taube af Odenkat, greve Taube (översiktstab 2, son av Evert Fredrik Taube, friherre Taube af Odenkat, tab 1), till Sundby i Ornö kapellförsaml. och Kungshatt i Lovö socken (båda i Stockholms län). Född 1681-12-13 i Turinge socken1, Stockholms län [?döpt 1680-12-21 i Botkyrka socken, Stockholms län]. Konstapel vid amiralitetet 1697. Överlöjtnant därst. 1700-04-26. Ord. skeppskapten 1703-04-28. Konfirm.fullm. 1707-02-11. Schontbynacht 1712-12-29. Vice amiral 1715-08-15. Chef för Västernorrlands äntergastregemente 1717-11-22. Befälhavare för Stockholmseskadern 1718-03-28. Amiral 1719-03-28. President i amiralitetskollegium i Karlskrona 1731-07-03. Riksråd och överamiral 1734-12-03. Greve s. å. 12/12 (yngste sonens yngste son introd. 1802 under nr 112). Entledigad från rådsämbetet 1739. KSO 1748-04-16. RoKavKMO s. å. 17/4. Död 1751, natten till den 1 nov., i Stockholm och begraven med serafimerceremoni i Riddarholmskyrkan samt sedan flyttad till en murad grav invid Fågelås' kyrka, Skaraborgs län. 'Han bevistade under konung Carl XII:s beständiga krig flera sjödrabbningar. Kommenderade 1713 ett antal galärer och bragte genom några styckeskott ryssarna att avtåga från Åbo. Gick i slutet av år 1715 med undsättning till den belägrade staden Wismar. Överförde, såsom överamiral, 1743 från Stralsund till Karlskrona den utvalde svenska tronföljaren, sedermera konung Adolf Fredrik, och året därpå, dennes utkorade gemål, sedermera drottning Lovisa Ulrika, till hågkomst varav hon år 1746 utnämnde honom till ledamot i den av henne då inrättade l'Ordre de l'Harmonie. Hans grevevapen blev sedermera vid ättens introduktion förändrat.'. Gift 1710-03-11 med Christina Maria Falkenberg af Trystorp, född 1686-02-09 i Stockholm, Riddarholmens förs, död 1753-02-13 och ligger jämte sin man begraven på Fågelås' kyrkogård, dotter av landshövdingen Henrik Falkenberg af Trystorp, och hans 2:a fru, friherrinnan Christina Maria Kruse af Kajbala.

Barn:

 • Didrik Henrik, född 1711. Amiral och landshövding. Död 1781. Se Tab. 2.
 • Hedvig Ulrika, riksgrevinna Taube, född 1714-10-31. Hovfröken5 1732-01-05. Konung Fredrik I:s mätress och moder till grevarna von Hessenstein (nr 82) och ett par andra barn, varav det ena var dottern Hedvig Amalia. Av romerske kejsaren Carl VII förklarad riksgrevinna 1743-02-02. Död 1744-02-11 och begraven i Falkenbergska graven i Vadsbro kyrka, Södermanlands län, men hennes lik blev sedermera flyttat till Strängnäs domkyrka, där hennes och dottern Hedvig Amalias sarkofager av grön marmor finnas.
 • Christina Beata, född 1717-05-12, död 1747-09-17 och begraven i föräldrarnas grav vid Fågelås' kyrka. Gift 1737-04-12 med generalen friherre Wolter Reinhold Stackelberg, greve Stackelberg, i hans 1:a gifte, född 1705, död 1801.
 • Edvard Fredrik, född 1718. Schoutbynacht. Död 1758. Se Tab. 3.
 • Vilhelmina Magdalena, född 1720. Hovfröken. Död 1757 och begraven s. å. 2/9 i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift 1748-03-01 på Kungshatt med presidenten Erland Broman, friherre Broman, i hans 2:a gifte, född 1704, död 1757.
 • Catharina Charlotta, född 1723-04-05. Hovfröken5 1744-04-03, död 1763-03-24 i Stockholm och begraven i Veckholms kyrka, Uppsala län. Gift 1748-12-04 på Stockholms slott med en av rikets herrar, generallöjtnanten greve Pontus Fredrik De la Gardie, i hans 1:a gifte, född 1726, död 1791.
 • Ludvig Otto, född 1724-05-09. Volontär vid livregementet till häst 1735. Korpral därst. s. å. 20/12. Kornett 1742-03-29. Löjtnant 1745-06-28. Regementskvartermästare vid adelsfaneregementet 1746-04-23. Korpral vid livdrabantkåren 1747-01-21. Död ogift 1748-05-17 och begraven på Fågelås' kyrkogård.
 • Ture Gabriel, född 1728-02. Volontär vid Bousquets regemente 1733-03-26. Rustmästare därst. s. å. Förare vid Willebrandska regementet 1734-08-18 och vid livgardet 1736-03-26. Livdrabant 1743-04-23. Vice korpral vid livdrabantkåren 1749-11-22. Död ogift 1755 i Stockholm och jordfäst s. å. 26/11 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Arvid Gustaf, född 1729. Hovmarskalk. Död 1785. Se Tab. 4.

TAB 2

Didrik Henrik (översiktstab 3, son av Evert Didrik Taube af Odenkat, greve Taube, tab 1), född 1711-09-24 i Karlskrona. Student i Uppsala6 1723-03-22. Volontär vid amiralitetet 1724. Konstapel därst. s. å. 28/3. Löjtnant 1729-09-24. Kammarherre5 1731-09-20. Kaptenlöjtnant 1732-12. Skeppskapten 1735-07-28. Amiralitetskapten 1737-10-18. Generaladjutant av flottan 1743-06-16. RSO 1748-11-07. Schoutbynacht 1754-11-11. Vice amiral 1757-02-17. Landshövding på Gotland s. å. 27/8. KSO 1760-11-24. Landshövding i Göteborgs och Bohus län 1763-02-14. Överkommendant på fästningarna i länet s. å. 21/2. Amirals karaktär 1768. Avsked 1772-05-29. Död 1781-02-17 Mem. 'Han reste 1733 till Italien och Malta och gjorde året därpå med maltesiska örlogsskeppen ett sjötåg i Medelhavet. Var 1735, såsom frivillig, på en fransk eskader, vilken seglade på Västersjön och 1736, såsom medelstyrman, på ett engelskt örlogsskepp. Förde svenska ostindiska kompaniets skepp Stockholm dec. 1737–juli 1739. Gift 1:o 1742-11-28 Stavsäter med Jakobina Sofia Sparrsköld, född 1725-10-11, död 1750-10-28 på Stavsäter, dotter av lagmannen Daniel Sparrsköld, och hans 2:a fru grevinnan Hedvig Christina Spens. Gift 2:o 1752 med friherrinnan Magdalena Beata Ribbing af Zernava, född 1717-01-08, död 1780-11-30 på Mem, dotter av generallöjtnanten friherre Gabriel Ribbing af Zernava, och grevinnan Ulrika Eleonora Oxenstierna af Korsholm och Wasa.

Barn:

 • 1. Hedvig Maria, född 1744-04-13 på Mem, död där 1785-08-30. Gift 1765-09-08 på nämnda egendom med sin syssling, landshövdingen friherre Fredrik Ulrik Hamilton af Hageby, född 1735, död 1797.

TAB 3

Edvard Fredrik (översiktstab 4, son av Evert Didrik Taube af Odenkat, greve Taube, tab 1), född 1718-04-17. Kammarherre. Schoutbynacht. RSO 1748-11-07. Död 1753-06-03 på Norshammar (Svärta) i Svärta socken, Södermanlands län. Gift 1749-06-15 på Drottningholms slott med hovfröken grevinnan Christina Helena Löwen, född 1724-12-31, död 1764-10-28 i Stockholm, dotter av riksrådet och generalguvernören Axel Löwen, friherre och greve Löwen, och hans 1:a fru grevinnan Sofia Carolina Piper.

Barn:

 • Ulrika Christina Sofia, född 1750-07-13 på Tynnelsö2 i Överselö socken, Södermanlands län, död som barn.
 • Eva Maria, född på Tynnelsö2, död som barn.
 • Fredrika Aurora, döpt 1753-12-11 i Stockholm, död 1806-05-02 på Finspång, Östergötlands län. Gift 1769-05-28 i Stockholm med överkammarherren Jean Jacques De Geer, friherre De Geer af Finspång, i hans 2:a gifte, född 1737, död 1809.
 • Eva Sofia, död ung.

TAB 4

Arvid Gustaf (översiktstab 5, son av Evert Didrik Taube af Odenkat, greve Taube, tab 1), född 1729-06. Hovjunkare3 1743-04-13. Kammarherre3 1746-09-18. Sedan hovmarskalk. Död 1785-09-25 på Molnebo bruk i Västerlövsta socken, Västmanlands län. Gift 1758-02-16 med grevinnan Ulrika Eleonora Gyllenborg, född 1737-08-17, död 1808-10-01, dotter av presidenten greve Fredrik Gyllenborg, och friherrinnan Elisabet Stierncrona.

Barn:

 • Evert Fredrik, född 1759-08-04. Page vid hovet. Livdrabant. Avsked. Adjungerad ledamot i Åbo hovrätt 1785-05-12. Hovrättsråd därst. 1790-01-15. Tillika ledamot av konungens högsta domstol 1794-05-01–1795-05-01. Död ogift 1797-01-03 i Åbo och begraven i Gyllenborgska graven i Klara kyrka i Stockholm, där 1862 endast kistans huvudplåt var i behåll.
 • Gustaf Didrik, född 1761. Ryttmästare. Död 1822. Se Tab. 5.
 • Christina Elisabet, född 1766-10-24. Död 1770-03-03 Söderby .

TAB 5

Gustaf Didrik (översiktstab 5, son av Arvid Gustaf, tab 4), född 1761-03-11 i Stockholm. Korpral vid livregementet till häst 1775-11-01. Livdrabant4 1778-04-29. Ryttmästares avsked4 1782-10-24. Död 1822-07-05 Åsbergby På hans ansökan blev farfaderns grevebrev utfärdat, vilket skedde på Gripsholms slott den 8 dec. 1801, varefter han året därpå såsom greve fick introduktion på riddarhuset. Gift 1:o 1795-09-24 på Hornsberg vid Stockholm med Sofia Magdalena Möller, född 1770, död 1796-09-27 Risberga, dotter av grosshandlaren i Stockholm, brukspatronen Johan Filip Möller den äldre och Maria Henrietta Alnoor samt systerdotter till majoren Jakob Alnoor, adlad af Alnord. Gift 2:o 1810-01-19 med stiftsjungfrun Anna Margareta Fredrika von Strokirch, född 1786-03-30, död 1861-07-03 i Stockholm och begraven på Nya kyrkogården, dotter av presidenten Henning Adolf von Strokirch, friherre von Strokirch, och hans 2:a fru Fredrika Lucia Gyllenhaal.

Barn:

 • 1. Gustaf Johan, född 1796. Hovmarskalk. Död 1872. Se Tab. 6.
 • 2. Henning Edvard, född 1810-10-23. Student i Uppsala 1826. Jur. filosofie examen 1831. Jur. kandidat 1834. Vice häradshövding. Död ogift 1881-09-14 Ronöholm .
 • 2. Sofia Eleonora Fredrika, född 1811-10-03 i Köpenhamn, död 1880-07-21 Lundås. Gift 1837-01-24 med kammarherren Samuel August Braunerhielm, i hans 2:a gifte, född 1805, död 1884.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1813. Generalmajor. Död 1888. Se Tab. 15.
 • 2. Gustava Charlotta, född 1815-06-10 i Stockholm, död ogift 1899-10-10 på Ronöholm.

TAB 6

Gustaf Johan (översiktstab 5, son av Gustaf Didrik, tab 5), född 1796-07-17 Risberga. Kornett vid livregementets dragonkår 1815-02-21. Löjtnant i armén 1816-09-24. Ryttmästare i generalstaben 1818-05-11. Löjtnant vid nämnda kår 1819-10-12. Avsked 1822-03-12. Major i armén 1828-04-21. Avsked 1829-04-14. Hovmarskalk 1830. Ståthållare på Stockholms slott 1832-03-19. RNO 1841-07-13. Avsked från ståthållarämbetet s. d. Död 1872-09-22 i Stockholm. Gift 1818-02-01 i Uppsala med Christina Ulrika Lagerbring, född 1798-02-04. Hovmästarinna för de furstliga barnen. Lämnade denna befattning 1836. Död 1862-08-05 i Vaxholm samt begraven i Gyllenborgska graven i Klara kyrka i Stockholm, dotter av generallöjtnanten Gustaf Olof Lagerbring, friherre Lagerbring, och hans 1:a fru Margareta Ulrika Hård af Segerstad.

Barn:

 • Gustaf Edvard, född 1818. Överste. Död 1899. Se Tab. 7.
 • Carl Fredrik, född 1820-01-01 Vallby
 • Arvid, född 1821. Trafikchef. Död 1887. Se Tab. 8.
 • Gustaf Didrik (Gösta), född 1823. Järnvägskassör. Död 1887. Se Tab. 9.
 • Henning Adolf, född 1826. Kommissionslantmätare. Död 1880. Se Tab. 11.

TAB 7

Gustaf Edvard (översiktstab 6, son av Gustaf Johan, tab 6), född 1818-11-04 i Uppsala. Konstapelsexamen vid Svea artilleriregemente 1835-03-21. Sergeant s. d. Officersexamen 1836-04-14. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 25/11. Arbetsofficer vid bestyckningsarbetena å Vaxholms fästning 1848-04-25–18/6. Chef för bestyckningsarbetena å Dalarö skans s. å. 19/6–27/8. Löjtnant s. å. 22/8. Anställd i danska armén 1849-03-18–17/8. Tjänstg. därunder vid batteriet Haxthausen, tillhörande general Ryes kår, såsom »delingscommandeur» till s. å. 8/5 och därefter såsom »halvbattericommandeur». Deltog i slaget vid Kolding s. å. 23/4, i affärerna vid Alminde och Blaakjærskov s. å. 7/5 samt i affären vid Veile s. å. 8/5. RDDO s. å. 7/9. T. f. generalstabsofficer 1850-10-16. Förordnad att tills vidare bestrida translatorsbefattningen i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1851-06-19. Adjutant vid fjärde militärdistriktets stab s. å. 27/12. Kapten i armén 1854-06-30. Kapten i Svea artilleriregemente 1855-06-20. Adjutant hos konung Oskar I 1857-03-26. Major i armén 1859-04-20. Stabschef vid fjärde militärdistriktet 1859-04-30–1868-12-12. RNS:tOO 1859-07-07. Uppvaktande hos hertigens av Nassau envoyé, general von Hadeln, under dess vistelse i Stockholm vid konung Carl XV:s kröning 1860-08. KNassAdO2kl s. å. 12/7. RSO 1862-07-06. 2. Major vid Skaraborgs regemente 1864-10-18. Adjutant hos konung Carl XV s. å. 21/12. Överstelöjtnant i armén 1867-07-05. Chef för skjutskolan vid Drottningholm 1868-07-15–12/9. T. f. kommendant för Stockholms garnison s. å. 10/12. Överste i armén 1869-06-04. KDDO2gr s. å. 9/11. DFM 1876-10. Avsked från majorsbeställningen vid Skaraborgs regemente med tillstånd att kvarstå i armén och i generalstaben 1879-01-17. RRS:tStO2kl m kr s. å. i sept. KSO1kl s. å. 1/12. KPSBd'AO 1886. KNS:tOO1kl 1889-03-06. KBadZLO1kl s. å. 6/5. GMn och r av tolfte storleken att i kedja av guld bäras om halsen 1896-11-25. KSiamKrO2kl 1897-07. Dannebrogsman 1898-09-08. Död 1899-05-14 i Stockholm och begraven å Artillerikyrkogården vid nämnda stad. Gift 1:o 1853-06-25 i Stockholm med Matilda Charlotta Degenær, född 1826-10-05, död 1856-01-15 i Stockholm, dotter av assessorn Per Adolf Degenær och Sofia F. L. Noer. Gift 2:o 1863-12-19 i Stockholm med Constance Adelaide (Adèle) Nyström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1860-02-01 i Göteborg med grosshandlaren Pontus Vilhelm Stiernstam, född 1817, död 1862), född 1834-07-29 i Karlstad stadsförs , död 1868-10-25 i Stockholm, dotter av kamreraren Carl Gustaf Nyström och Eva Louise Rosenberg.

Barn:

 • 2. Eva Christina Adelaide (Adèle), född 1864-12-16 i Stockholm. Gift 1890-07-08 i slottskapellet i nämnda stad med majoren Carl Axel Göran Akrell, född 1858, död 1912.
 • 2. Marianne, född 1867-08-05 på Drottningholm, död 1928-03-11 i Helsingör i Danmark (Orsa förs, Kopparbergs län, db). Gift 1901-10-10 i Ersta kapell i Stockholm med skogsförvaltaren vid Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag Johan Sigvard Glad Landgraff i hans 2:a gifte, född 1856-09-10 i Trysil, Norge, död 1919-03-31 i Orsa.
 • 2. Caroline (Carry), född tvilling 1868-09-30 i Stockholm. Gift 1901-11-20 i nämnda stad med överjägmästaren i Dalarnes distrikt, RNO, RVO, m. m., Vilhelm Ferdinand Teden, från vilken hon 1924-03-10 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1924-06-07 med Ingrid Carolina Nordström, född 1897-05-20, dotter av handlanden Johan Nordström och Maria Sandin), född 1865-02-19 i Kroppa socken, Värmlands län, död 1929-10-22 iFalun.
 • 2. Ebba, född tvilling 1868-09-30 i Stockholm.

TAB 8

Arvid (översiktstab 5, son av Gustaf Johan, tab 6), född 1821-05-15 Åsbergby. Kajutvakt på svenska handelsskeppet Solide 1835-04-30–1836-02-16. Extra kadett på fregatten Josefine 1837 maj–1838 juni. Sjöofficersexamen vid krigsakademien å Karlberg 1840-02-28. Konstapel å skeppet James Boorman s. å. 1/5–6/12. Förste styrman å nämnda skepp 1840-12-07–1841-04-16. Sekundlöjtnant i k. m:ts flotta 1841-07-19. Premiärlöjtnant 1849-08-28. Befälhavare å handelsångfartyg 1850–1853. Gjorde med statsunderstöd en nio månaders resa till England för att studera järnvägsskötsel 1856-07-01–1857. Trafikdirektör vid statens järnvägstrafik 1857–1859. Kaptenlöjtnant 1857-12-15. Trafikchef vid Borås järnväg 1860–1863. Kapten 1862-03-11. RVO 1863-07-30. RSO 1865-05-03. Överflyttad till flottans indragningsstat 1866. Trafikchef och tillika chef för maskin- och banavdelningen vid Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg s. å. Ledamot av kommittén för uppgörande av plan för enskilda järnvägsanläggningar i riket 1869-12-20. RDDO 1871-11-21. Trafikchef samt chef för maskin- och banavdelningen vid Lidköping–Håkantorps järnväg 1877. Död 1887-01-14 i Stockholm. Gift 1855-08-12 i New York med Elina Paulina Rosenborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1844-06-05 i Umeå med regementsläkaren vid 2. livgrenadjärregementet, RVO, med. doktorn och kir. magister Åke Edvard Hvitfelt, från vilken hon blev skild, född 1810-07-21 i Asby socken, Östergötlands län., död 1890-10-21 i Linköping), född 1826-11-26 Restad, död 1879-11-19 i Vänersborg, dotter av kammarjunkaren Axel Fredrik Rosenborg, och grevinnan Anna Margareta Lovisa Cronhielm af Flosta.

Barn:

 • Anna Elina, född 1861-03-17 i Gävle, död 1870-01-16 i Vänersborg.

TAB 9

Gustaf Didrik (Gösta) (översiktstab 5, son av Gustaf Johan, tab 6), född 1823-06-19 i Stockholm. Förrådsförvaltare vid Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg 1875. Förrådsförvaltare och kassör 1880. Död 1887-11-30 i Vänersborg. Gift 1:o 1852 i Köpenhamn med Anna Maria Lindfors, född 1827 i Karlskrona, död 1852-09-26 i Göteborg, dotter av en handlande Lindfors. Gift 2:o 1866-09-23 i Stockholm med Emilie Maria Lindqvist, född 1842-06-21 i Uppsala, död 1931-03-08 i Vänersborg.

Barn:

 • 1. Gustaf Johan, född 1852-08-19 i Köpenhamn, död ogift 1895-05-08 i New York.
 • 2. Carl Gustaf, född 1867. Distriktslantmätare. Se Tab. 10.
 • 2. Edvard, född 1868-11-10 i Stockholm, död ogift 1888 vid ångaren Apollos förlisning under resa från Skottland till Göteborg.

TAB 10

Carl Gustaf (översiktstab 7, son av Gustaf Didrik, tab 9), född 1867-04-12 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1887-05-27. Volontär vid Västgötadals regemente s. å. 3/6. Sergeant därst. 1888-06-01. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Kammarpage hos drottningen s. å. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/11. Lantmäterielev s. å. 25/11. Lantmäteriexamen 1894-04-30. Lantmäteriauskultant s. å. 1/5. Löjtnant s. å. 3/5. Vice kommissionslantmätare i Älvsborgs län 1902-03-03. Avsked från beställning på stat vid regementet 1901-03-22 med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1903-04-04. Kapten i nämnda reserv 1907-12-13. Distriktslantmätare i Vänersborgs distrikt 1909-12-31. RVO 1926-06-06. Avsked 1932-03-24. Inneh. såsom fideikommiss huset nr 5 vid Norra Blasieholmshamnen i Stockholm. Död 1941-11-07 i Vänersborg (db nr 106) (Vassända-Naglums förs, Älvsborgs län, db nr 55), jordfäst och begraven i Vänersborg. Gift 1900-11-07 i Hagakyrkan i Göteborg med grevinnan Hedda Augusta Vendla Marianne von Schwerin, född 1875-04-06 i Örebro, dotter av kaptenen greve Carl Gustaf Filip von Schwerin, och hans 1:a fru Sofia Augusta Margareta Wretman.

Barn:

 • Ebba Marianne, född 1901-08-09 i Gustavi förs, Göteborgs och Bohus län. Stiftsjungfru. Gift 1927-06-20 i Vänersborg med t. f. driftschefen vid Porjus kraftverk, löjtnanten i norra skånska infanteriregementets reserv, civilingenjören Ivar Eggert Hedenblad, född 1892-08-07 i Helsingborg.
 • Carl Fredrik Berent, född 1909-03-21 i Göteborg. Sjökadett 1928-06-26. Utexaminerad 1931-10-07. Fänrik i flottan s. å. 9/10 och vid flottan 1932-08-30. Underlöjtnant vid flottan 1933-10-09.
 • Edvard Filip, född 1916-01-02 i Vänersborg.

TAB 11

Henning Adolf (översiktstab 8, son av Gustaf Johan, tab 6), född 1826-11-24 i Stockholm. Lantmäterielev 1843-06-17. Lantmäteriexamen 1845. Lantmäteriauskultant s. å. 1/9. Vice kommissionslantmätare i Södermanlands län 1850-10-07. Transp. till enahanda tjänst i Uppsala län 1851-11-17. Kommissionslantmätare i sistnämnda län 1854-02-03. Transp. till enahanda tjänst i Stockholms län 1860-09-17. T. f. förste lantmätare där s. å. Död 1880-10-24 i Stockholm. Utgav tillsammans med Birger Schöldström: Några ord i stenkolsfrågan (1872) samt har författat ett flertal artiklar i Nya Dagligt Allehanda. Ägde Stenby i Adelsö socken, Stockholms län. Gift 1850-10-18 i Alingsås med Gertrud Helena Sofia Adelsköld, född 1828-09-26 på Nolhaga vid sistnämnda stad, död 1916-10-29 i Alingsås , dotter av ryttmästaren Jean Anders Adelsköld, och Sofia Ulrika Tham.

Barn:

 • Henning Gustaf Johan, född 1851. Grosshandlare. Död 1927. Se Tab. 12.
 • Arvid Fredrik, född 1853-01-19 på Lindormsnäs i Lossa socken, Uppsala län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1871-05-17. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1873-01-30. Volontär vid livgardet till häst s. å. 12/2. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1874-09-24. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 16/10. Kansliexamen i Uppsala 1877-09-22. Löjtnant 1878-12-06. Attaché vid beskickningen i Florens 1879-06-27. Anställd i Paris s. å. 2/7. I Rom 1879-12-01–1880-04-22. RFrHL 1879. Avsked från regementet 1881-08-12. Attaché i Köpenhamn 1883-07-06, i S:t Petersburg s. å. 1/10. Löjtnant i ovann. gardes reserv s. å. 9/11. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1884-05-02. KMonS:tCO s. å. T. f. legationssekreterare i S:t Petersburg 1884-05-02–26/6 och 1886-05-11–28/6 samt i London 1887-03-26. RSpCIII:sO. Legationssekreterare i S:t Petersburg s. å. 16/12. Tjänstg. i London 1887-12-23–1888-12-23. T. f. chargé d'affaires i S:t Petersburg 1888-06-30,–31/9, 1889-06-29–7/10, 1890-06-13–10/11, 1891-06-01–3/7 samt 18/8–11/10. Ryttmästare i armén 1891-08-06. RNO s. å. 1/12. Kansliråd och avdelningschef i utrikesdepartementet 1892-03-10. RRS:tAO2kl s. å. Chef för den politiska avdelningen i nämnda departement s. å. 1/4. JOHS3kl. T. f. kabinettssekreterare 1892-06-01–15/7, 1893-11-16–1894-01-31, 1894-12-11–1895-02-04 och 1895-10-11–1896-10-15. KSpCIII:sO1kl 1893. RNS:tOO 1894-01-21. RRS:t StO2kl m kr s. å. Kabinettssekreterare 1896-10-16. KNS:tOO2kl 1897-09-26. KDDO1gr s. å. 16/10. StkÖFrJO s. å. RRS:tSt O1kl 1898. StkRumKrO s. å. KNO2kl s. å. 1/12. StOffTOO 1899-07. Major i armén 1900-02-02. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid kejserl. tyska samt bayerska, sachsiska och badiska hoven s. å. 28/2. KNO1kl 1900-12-01. KmstkMGO 1903. RPr KrO1kl 1904-07-06. KPFO1kl s. å. 1/12. StkRadZLO 1906. KmstkNO 1908-04-29. RPrRÖO1kl s. å. i aug. StkBadBI:sZO s. å. Gyllene stjärnan av SAO storkors 1909-04-21. BayS:tMO storkors s. å. 25/4. Statsråd och minister för utrikes ärendena s. å. 30/4. RoKavKMO 1910-06-06. Avsked från statsrådsämbetet 1911-10-07. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i disponibilitet s. å. 27/10. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid de tyska hoven 1912-04-01. Död 1916-10-14 i Alingsås (Stockholms, Storkyrkoförs, db) och där begraven. Gift 1884-03-26 i Reval med friherrinnan Julie Helene (Ella) Taube af Karlö, född 1860-03-12 Laupa. Statsfru hos drottning Viktoria 1916-12-30. Död 1930-12-27 i Stockholm, Oscars förs och begraven i Alingsås, dotter av hakenrichtern friherre Otto Fromhold Taube af Maydel och Karlö, och friherrinnan Anna von Dellingshausen.
 • Carl-'' Evert, född 1854. Överste. Död 1934. Se Tab. 14.
 • Gertrud Sofia Christina, född 1855-07-10 i Uppsala, domk. förs, död 1935-09-01 i Stockholm, begraven i Alingsås stadsförs (db 89). Gift 1875-12-09 i Stockholm med överstelöjtnanten Nils Ludvig Vilhelm Wästfelt, född 1847, död 1911.
 • Adolf Fredrik, född 1856-10-26. Död 1857-08-26.
 • Edvard Vilhelm, född 1858-01-18 i Uppsala, död 1865-04-03 i Stockholm.
 • Kerstin Helena, född 1859-01-13 i Uppsala, död ogift 1914-01-24 i Alingsås.
 • Anna Ulrika, född 1860-06-19, död s. å. 25/6 i Uppsala .
 • Ellen Charlotta Sofia, född 1864-06-29 på Stenby.
 • Hedvig Eva Charlotta, född 1865-06-06 på Stenby, död där 1866-02-10.
 • Knut Adolf, född 1866-07-03 på Stenby, död där 1867-07-30.

TAB 12

Henning Gustaf Johan (översiktstab 9, son av Henning Adolf, tab 11), född 1851-07-10 Lindormsnäs. Grosshandlare i New York. Direktör för Empire Cream Separator C:o därst. RVO 1899-12-01. KVO2kl 1909-06-06. Död 1927-03-05 i New York. Gift 1883-10-30 i Cincinnati med Margaret (Magde) Goodman Eaton, född 1858-09-29 i Yellow Springs, Ohio, död 1931-02-27, dotter av Joseph Oriel Eaton och Emma Goodman.

Barn:

 • Margaret Kerstin (Margery), född 1888-01-11 i Harbor Hill, Staten Island, N.Y. Gift 1915-05-29 med John Shepard Shedden,.
 • Kerstin Helena, född 1893-03-19 i Staten Island. Gift 1929-07-16 med George Munroe Schurman, född 1892-06-06,
 • Arvid Eaton, född 1894-04-14 i Staten Island. Gift med Alice Nicoll, född 1901-05-27.

TAB 13

Henning Oriel (översiktstab 9, son av Henning Gustaf Johan, tab 12), född 1884-09-12 i New York. Ingenjör. Bosatt i Glen Falls, N.Y. Gift 1912-10-12 med Ida Josephine Campbell, född 1888-02-01.

Barn:

 • Evelyn Kjerstin, född 1915-09-19. Gift 1937-09-24 med biokemisten Charles Lindemann Tribby, född 1911-01-24.
 • Marcia, född 1924-11-09. Gift med civilingenjören Donald Monroe Demarest, född 1921-11-28. West Springfield, Mass, USA.


TAB 14

Carl-Evert (översiktstab 8, son av Henning Adolf, tab 11), född 1854-04-30 i Uppsala. Volontär vid Skaraborgs regemente 1872-03-06. Mogenhetsexamen 1874-05-23. Elev vid krigsskolan 1874-07-14. Kammarpage hos drottningen s. å. 12/12. Utexaminerad från nämnda krigsskola 1875-10-11. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 5/11. Löjtnant 1880-08-06. Slottsfogde på Stockholms slott 1889-12-16. RÖFrJO 1890-10-03. Kapten 1893-06-09. RSWVFO1kl s. å. 30/9. RVO 1895-01-21. RPrKrO 3kl s. å. 18/11. RSiamVEO4kl 1897-07-12. Uppvaktande hos konung Leopold II av Belgien under dess vistelse i Stockholm s. å. 12/7–15/7. OffBLeopO s. å. 22/7. OII:sJmt s. å. 18/9. RSO s. d. RItS:t MLO s. å. 13/12. RDDO 1900-03-07. Major i armén s. å. 9/11. Major vid Svea livgarde 1901-06-07. Överstelöjtnant därst. 1905-05-19. RNO 1910-06-06. Avsked 1912-04-12. Överste i fjärde arméfördelningens reserv s. d. KNS:tOO2kl 1912. KNO2kl 1921-09-15. . Död 1934-04-21 i Stockholm, Kungsholms förs, . Gift där 1886-12-14 med Emma Matilda Elisabet Grabow, född 1852-05-23 i nämnda stad. Elev hos fru F. Stenhammar 1868–1872. Elev hos m:me Viardot 1872–1875. Sångerska vid operan i Stockholm 1870–1871 och 1877–1886. Hovsångerska 1886. LMA 1895. L et A m br s. å. OII:sJmt 1897-09-18. GV:sJmt 1928-06-16. . Död 1940-05-29 i Stockholm (Kungsholms förs, Stockholm, db nr 146), dotter av kammarmusikus Ludvig August Eduard Grabow och Augusta Louise Winkler.

Barn:

 • Eva Gertrud Valfrid Matilda, född 1887-10-26 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1910-10-29 i slottskyrkan i Stockholm med majoren i armén, kaptenen på övergångsstat vid intendenturkåren, RSO, Artur Fredrik Jacobsson, född 1876-05-13 i garnisons förs, Göteborg.
 • Inga Maria Kerstin Margaret, född 1888-11-13 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1910-09-07 på svenska legationen i Berlin (Stockholm, K. Svea livgardes förs, vb) med bankiren, KVO2kl, RNO, Gustaf Adolf Kyhlberger i hans 2:a gifte (gift 1:o med Gurli Maria Andersson, död 1908, dotter av grosshandlaren Per Johan Andersson och Erika Tafflin), född 1882-05-26 och död 1926-12-20 i Stockholm, Jacobs förs .
 • Irma Agnes Louise, född 1889-12-06 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1910-12-29 i Stockholm med bankdirektören, KVO2kl, RNO, Martin Aronowitsch, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1929 med Hedda Stina Felländer, född 1902, dotter av grosshandlaren Moses Felländer och Ester Luterkort), född 1880-04-01, död 1939-05-20 i Stockholm. Gift 2:o 1929-10-25 i Lidingö kyrka (Stockholm, Oscars förs, vb) med filosofie magister Mats Johannes Hellström, född 1903-09-12. Filosofie licentiat.

TAB 15

Fredrik Vilhelm (översiktstab 10, son av Gustaf Didrik, tab 5), född 1813-07-09 Åsbergby. Kornett vid livgardet till häst 1832-03-24. Löjtnant därst. 1838-08-24. Ryttmästare i regementet 1842-09-21. Stabsryttmästare 1845-04-30. Regementskvartermästare 1846-06-12. Ryttmästare och skvadronschef 1848-04-26. RSO 1854-12-18. Överstelöjtnant och 1. major vid livregementets husarkår 1855-05-08. RNS:tOO 1858-07-04. Överste och chef för Smålands husarregemente s. å. 21/9. KSO 1865-06-25. Generalmajor i armén 1874-12-01. Avsked från chefsämbetet med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i armén 1880-01-16. Död 1888-06-08 i Stockholm och begraven jämte sin fru i Eksjö. Gift 1838-09-23 på Lemshaga å Ingarön, Stockholms län med stiftsjungfrun, friherrinnan Constance Julie Henriette Leuhusen, född 1818-07-12 på Säby å nämnda ö, död 1892-03-04 i Eksjö, dotter av kaptenen friherre Gustaf Leuhusen, och Beata Juliana Gyllenhaal.

Barn:

 • Hedvig Fredrique Beate Julie, född 1839-11-06, död 1843-08-21.
 • Julie Henriette Sofie, född 1841-12-19 i Stockholm, död ogift 1901-03-26 i Eksjö.
 • Hedvig Charlotte Constance, född 1844-06-20, död 1850-02-05 i Stockholm.

Helena Vilhelmina Laurentia, född 1847-07-31 i Stockholm, död ogift 1921-05-08 i Eksjö .

Källor

1At (Sch). 2SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: