:

Bonde af Björnö nr 41

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för grevliga ätten Bonde af Björnö
Vapensköld för grevliga ätten Bonde af Björnö

Grevliga ätten Bonde af Björnö nr 41

Grevlig 1695-08-22. Innehavaren av Trolleholms fideikommiss skall enligt kunglig tillstånd 1809-05-16 skriva sig Trolle-Bonde och jämte sitt eget föra Trollevapnet.

TAB 1

Carl Bonde, greve Bonde af Björnö (son av Gustaf Bonde, se friherrliga ätten Bonde). Född 1648-10-11 i Stockholm. Lagman Landshövding. Greve 1695-08-22, då han skrev sig till sitt fideikommiss Björnö. Ambassadör. Död 1699-12-16 i Stockholm. Gift 1:o 1680-03-31 i Stockholm med grevinnan Eleonora Margareta Brahe, dotter av riksrådet och amiralen greve Nils Brahe och grevinnan Juliana Margareta Wrangel af Salmis. Gift 2:o 1693 i Stockholm med grevinnan Maria Gustava Gyllenstierna af Ericsberg, dotter av friherre Christoffer greve Gyllenstierna af Ericsberg och hans 1:a fru, grevinnan Gustava Juliana Oxenstierna af Croneborg.

Barn i gifte 1:o:

 • Juliana Christina, född 1681-01-10. Död 1682-11-21.
 • Gustaf, född 1682. Riksråd. Död 1764. Se tab 2.
 • Anna Margareta, född tvilling 1684-01-06, död 1692-07-27.
 • Juliana Christina, född tvilling 1684-01-06, död 1758-02-20. Gift 1:o 1706-08-30 i Stockholm med generallöjtnanten och lantrådet Johan Adolf Clodt von Jurgensburg, friherre Clodt i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1722 med generallöjtnanten Carl Adam Stackelberg.
 • Nils, född 1685. Landshövding. Död 1760. Se tab 16.
 • Eleonora Charlotta, född 1687-02-11, död 1762-04-12 i Stockholm. Gift 1718-09-30 med riksrådet och överstemarskalken friherre Vilhelm Ludvig Taube af Odenkat.
 • Ulrika, född 1688-07-04, död 1724-08-30. Gift 1717-06-09 med översten Henrik Falkenberg af Bålby.
 • Erik, född 1690-11-01, död 1691-08-30.

Barn i gifte 2:o:

 • Sofia, född 1694-07-07, död 1695-07-30.
 • Carl Christoffer, född 1696-02-19 i Helsingfors, död 1696-03-06.
 • Catharina Margareta, född 1697-06-16 död 1755-07-09 i Stockholm. Gift 1720-02-02 på Tyresö med fältmarskalken Johan Christoffer von Düring.
 • Hedvig Märta, född 1698-10-17, död 1699-03-09.
 • Charlotta Gustava, född posthuma 1700-03-17, död ogift 1755-03-12 i Stockholm.

TAB 2

Gustaf Bonde af Björnö (son av Carl Bonde, greve Bonde af Björnö tab 1). Född 1682-04-06 i Stockholm. Kammarherre hos änkedrottningen 1705. Landshövding i Östergötland 1718. President i bergskollegium 1721. Riksråd 1727. Död 1764-12-05, i Stockholm. Gift 1:o 1708-10-04 i Stockholm med friherrinnan Charlotta Ulrika von Liewen, dotter av generallöjtnanten friherre Bernhard von Liewen och hans 1:a fru grevinnan Sigrid Oxenstierna af Croneborg. Gift 2:o 1740-09-09 på Trollenäs i Näs socken med Fredrika Vivika Trolle, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Trolle och Brita Ramel.

Barn i gifte 1:o:

 • Carl, född 1709-07-09. Lagman i Tiohärads domsaga. Död 1740-01-06 i Stockholm.
 • Tord Bernhard, född 1711. Hovmarskalk. Död 1785. Se tab 3.
 • Christer, född 1714-10-21, död 1716-07-00 på Hesselby.
 • Fredrik Gustaf, född 1716-07-23. Kapten. Död 1735-08-02 i kejsarens armé vid Rhenströmmen.
 • Sigrid, född 1719-12-11 i Linköping. Död 1753-12-28 Vi. Gift 1739-03-01, på Stockholms slott med generallöjtnanten och landshövdingen greve Johan Cronhielm af Flosta i hans 1:a gifte.

Barn i gifte 2:o:

 • Carl, född 1741. Riksråd och riksmarskalk. Död 1791. Se Tab. 4.
 • Fredrika Brigitta, född 1743-01-17 på Hesselby, död 1814-01-02 i Lund. Gift 1765-09-06 på Hesselby med översten friherre Bernt Johan Hastfer.
 • Eleonora Gustava, född 1746-06-28 på Hesselby, död 1817-04-15 i Uppsala. Gift 1766-07-10 i Spånga kyrka med löjtnanten friherre Sten Gabriel Sture från vilken hon blev skild i hans 2:a gifte.

TAB 3

Tord Bernhard Bonde af Björnö (son av Gustaf Bonde af Björnö, tab 2). Född 1711-09-04. Kapten. Kammarherre. Hovmarskalk 1772. Död 1785-12-21 på Björnö. Gift 1747-09-01 i Stockholm med sin syssling Sofia Margareta Sparre af Bossvik, dotter av generaladjutanten Per Sparre af Rossvik och hans 2:a fru Sigrid Ebba Fleming.

Barn:

 • Gustaf Ulf. Född 1754-09-06 Nybyholm. Kammarherre. Död ogift 1788-03-12 i Stockholm.

TAB 4

Carl Bonde af Björnö (son av Gustaf Bonde af Björnö, tab 2). Född 1741-09-11 på Hesselby. Tjänstgörande kammarherre hos drottningen. Hovmarskalk och överkammarherre hos prinsessan Sofia Albertina. Riksråd och riksmarskalk 1788. Ledamot av högsta domstolen 1789. Död 1791-08-04 på Säfstaholm. Gift 1769-01-24 på Vibyholm med grevinnan Ebba Margareta Bonde af Säfstaholm, dotter av kammarherren greve Gustaf Ulf Bonde af Säfstaholm och friherrinnan Hedvig Sofia Banér.

Barn:

 • Vivika Sofia, född 1770-06-05 på Hesselby, död 1851-03-12 i Örebro. Gift 1:o 1791-09-20 i Västra Vingåkers kyrka med friherre Carl Anders Leuhusen nr 140. Gift 2:o 1794-11-20 på Björnö med landshövdingen Samuel Jakob Gyllenadler.
 • Ulrika Eleonora, född 1771-10-17 i Stockholm, död 1784-12-02 i Vasa.
 • Gustaf Trolle Bonde. Född 1773-03-28 på Vibyholm. Hovmarskalk 1816. Överstekammarjunkare 1823. Död 1855-01-03 i Stockholm. Han fick 1809-05-16, såsom innehavare av Trolleholms fideikommiss, kungl, maj:ts tillstånd att kalla och skriva sig Trolle-Bonde samt, jämte sitt eget, nyttja Trollevapnet. Gift 1806-02-09 Fållnäs med friherrinnan Charlotta Bonde från vilken hän blev skild 1809 i hennes 1:a gifte, dotter av Carl Göran Bonde och Agneta Sofia Hildebrand.
 • Fredrik Ulf, född 1774. Kammarherre. Död 1852. Se tab 5.
 • Ebba Charlotta, född 1776-06-24 Skedevi, död 1851-11-30 i Stockholm. Gift 1797-08-08 på Trolleholm med majoren greve Gustaf Adolf Sparre af Söfdeborg.
 • Fredrika, född 1779-07-15 på Skedevi, död 1864-01-10 i Lund. Gift 1807-09-22 på Kjesäter med hovmarskalk Gustaf Hamilton
 • Hedvig, född 1782-06-30 i Vasa, död i Vasa 1784-12-16.
 • Brita Sigrid, född 1784-12-03 i Vasa, död 1784-12-13.

TAB 5

Fredrik Ulf Bonde af Björnö (son av Carl Bonde af Björnö, tab 4). Född 1774-05-31. Kammarherre hos drottningen. Gift 1801-06-23 på Tullesbo i Öveds socken med sin kusins dotter grevinnan Ulrika Johanna Lewenhaupt, dotter av generalmajoren och överhov stallmästaren greve Adolf Fredrik Lewenhaupt och hans 2:a fru grevinnan Hedvig Amalia Lewenhaupt.

Barn:

 • Amalia Margareta, född 1802-09-19 på Tullesbo, död 1871-02-23 Myrö. Gift 1824-10-31 på Vibyholm med ryttmästaren greve Adam Fredrik Göran Kalling.
 • Carl Adolf, född 1803-11-14 i Stockholm. Underlöjtnant vid fältmätningskåren 1824-05-11. Omkom av våda genom sönderspringandet av en kanon vid skjutning nära Vibyholm 1826-06-24 då föräldrarna firade sitt silverbröllop.
 • Sofia, född 1805-01-16 i Nyköping, död 1883-12-08 i Stockholm. Gift 1830-07-08 på Vibyholm med sin kusin greve Gustaf Adolf Vive Sparre af Söfdeborg.
 • Gustaf (Trolle-Bonde), född 1806. Överstekammarjunkare. Död 1884. Se Tab. 6.
 • Sigrid, född 1812-05-31 på Vibyholm, död på Vibyholm 1815-07-07.

TAB 6

Gustaf Trolle-Bonde (son av Fredrik Ulf Bonde af Björnö, tab 5), född 1806-02-07 i Stockholm. Ryttmästare. Kammarherre hos drottning Desideria. Överstekammarjunkare. Död 1884-02-05 i Stockholm. Han tillträdde efter faderns död Vibyholm. Gift 1:o 1832-10-14 på Sjöö med sin sysslings dotter friherrinnan Sofia Lovisa Banér, dotter av friherre Johan Gustaf Banér och Marianne Louise von Both. Gift 2:o 1841-05-24 också på Sjöö med sin svägerska friherrinnan Julie Vilhelmina Elise Susanna Banér, dotter av friherre Johan Gustaf Banér och Marianne Louise von Both.

Barn i gifte 2:0:

 • Gustaf Fredrik, född 1842. Godsägare. Död 1909. Se Tab. 7.
 • Carl Johan (Trolle-Bonde), född 1843. Godsägare. Död 1912. Se Tab. 11.
 • Louise Ulrika, född 1844-08-03, på Kjesäter i Västra Vingåkers förs, Södermanlands län. Död 1926-02-04 i Stockholm. Gift 1863-10-29 på Säfstaholm i Västra Vingåkers förs med kammarherren friherre Johan Liljencrantz.
 • Julie Elisabet, född 1849-08-14, död 1855-09-16 Vibyholm .
 • Märta Margareta, född 1855-02-22 på Vibyholm i Årdala förs. Gift 1:o 1874-10-27 i Stockholm med kammarherren greve Nils Magnus Gustaf Gyldenstolpe. Gift 2:o 1885-02-04 i Augustinerkyrkan i Wien med greve Maurice Prozor.

TAB 7

Gustaf Fredrik Bonde af Björnö (son av Gustaf Trolle-Bonde, tab 6). Född 1842-03-18 Kjesäter. Död 1909-02-03, Säfstaholm. Gift 1:o 1863-09-19 i London med Ida Charlotta Horatia Marryat från vilken han 1889 blev skild, dotter av Horace Marryat, esq, och Matilda Elisabet Somerset. Gift 2:o 1889-10-07 Aringsberg med friherrinnan Anna Koskull, dotter av kammarherren friherre Anders Magnus Koskull och Vendla Amanda Herrström.

Barn i gifte 1:o:

 • Ida Julie Matilda Ebba Georgina, född 1868-03-03 på Hörningsholm, Mörkö förs. Död 1896-11-20 i Hohenhonnef. Gift 1885-09-07 på Hörningsholm med Ernst Gustaf Florman i hans 1:a gifte.
 • Elsa Margareta, född 1871-01-21 i Stockholm. Gift 1899-12-16 i Stockholm med Georg Henrik Emanuel Ståhl.
 • Carl Gustaf, född 1872. Hovstallmästare. Se tab 8.
 • Nils Gustaf, född 1874. Major. Se Tab. 10.
 • Fredrik Ulf Somerset, född 1877-02-04 i Brighton, England. Död 1877-12-14 på Hörningsholm.

TAB 8

Carl Gustaf Bonde af Björnö (son av Gustaf Fredrik Bonde af Björnö, tab 7). Född 1872-04-28 Hörningsholm. Stallmästare i K. M:ts hov. Hovstallmästare 1916. Gift 1:o 1896-05-12 i Hagakyrkan i Göteborg med Blanche Charlotte Eleonore Dickson från vilken han 1920 blev skild, dotter av stallmästaren James Fredrik Dickson och Cecilia Blanche Charlotte Dickson. Gift 2:o 1920-06-21 i Svenska kyrkan i Köpenhamn med Ebba Wallenberg dotter av bankdirektören Marcus Laurentius Wallenberg och Gertrud Amalia Hagdahl.

Barn i gifte 1:o:

 • Carl Carlsson, född 1897-02-28 Hornsvik.
 • Tord Carlsson, född 1900-03-17 i Stockholm.
 • Nils Carlsson, född 1905-03-18 i Stockholm.
 • Thure Carlsson, född 1908-08-21 i Göteborg.

Barn i gifte 2:o:

 • Jan Carlsson, född 1921-05-15 i Stockholm.
 • Peder Carlsson, född 1923-09-02 i Stockholm.

TAB 9

Carl Carlsson Bonde af Björnö (son av Carl Gustaf Bonde af Björnö, tab 8), född 1897-02-28 Hornsvik. Gift 1920-05-15 i Malmö med Martha Elvira Augusta Elisabeth Mörner, dotter av kammarherren, ryttmästaren i Skånska kavalleriregementets reserv Hjalmar Stellan Mörner och Marta Jenny Hilda Carolina Sylvan.

Barn:

 • Gustaf Carlsson, född 1921-03-13 i Skövde.
 • Catharina Carlsdotter, född 1922-04-28 i Skövde.
 • Cecilia Carlsdotter, född 1926-02-03 i Djursholm

TAB 10

Nils Gustaf Bonde af Björnö (son av Gustaf Fredrik Bonde af Björnö, tab 7). Född 1874-09-03 på Hörningsholm, Mörkö förs. Löjtnant. Regementskvartermästare. Ryttmästare. Major i armén och tillförordnad major vid livregementets husarer 1920. Gift 1910-04-23 i Stockholm med Margit Wikström, dotter av grosshandlaren i Stockholm Carl Wikström och Matilda Charlotta Svensson.

Barn:

 • Brita Ingeborg Nilsdotter, född 1911-04-06 i Stockholm.
 • Gustaf Ulf Nilsson, född 1913-11-18 i Stockholm.

TAB 11

Carl Johan Trolle-Bonde (son av Gustaf TrolleBonde, tab 6), född 1843-06-16 på Kjesäter. Godsägare. Död 1912-08-25 på Trolleholm, Torrlösa förs. Gift 1867-10-22 i Stockholm med friherrinnan Eva Fredrika Emerentia Leijonhufvud, dotter av kabinettskammarherren och generalmajoren friherre Axel Gabriel Leijonhufvud och friherrinnan Christina Johanna Eva Emerentia Rålamb.

Barn:

 • Gustaf Carl Trolle-Bonde, född 1868. Kammarherre. Se Tab. 12.
 • Christer, född 1869. Kammarherre. Se Tab. 13.
 • Eva Julia Ulrika Elisabet, född 1870-12-04 på Kjesäter. Gift 1899-10-07 på Trolleholm med Vilhelm Reinhold Leuhusen.
 • Vivika Sigrid Ebba Sofia, född 1871-12-21 på Kjesäter.
 • Tord Axel, född och död 1873 på Kjesäter.
 • Märta Augusta Eleonora Margareta, född 1874-11-18 på Kjesäter. Gift 1898-12-29 på Trolleholm med friherre Nils Otto Magnus Palmstierna.
 • Filip, född 1876. Godsägare. Se Tab. 14.
 • Claes, född 1878-03-04 Kjesäter.
 • Fredrik Gustaf, född 1879. Ryttmästare. Se Tab. 15.
 • Sigrid Brita Fredrika Beata, född 1881-05-04 på Trolleholm. Gift på Trolleholm med danske kammarherren och hovjägmästaren, baron Fredrik Marcus Rosenørn-Lehn.
 • Elisabet Charlotta Anna Christina, född 1883-06-16 på Trolleholm. Gift på Trolleholm 1907-10-22 med slottsarkivarien friherre Ture Gustaf Alexander Reinhold Rudbeck.
 • Margareta Magdalena Vilhelmina Emerentia, född 1887-08-31 på Hesselby. Gift 1908-04-22 på Trolleholm med ryttmästaren, greve Carl Fredrik Vilhelm Cronstedt af Fullerö.
 • En dödfödd dotter 1894-02-05 på Trolleholm

TAB 12

Gustaf Carl Trolle-Bonde (son av Carl Johan Trolle-Bonde, tab 11). Född 1868-08-08 Vibyholm. Kammarherre. Gift 1902-11-10 i Stockholm med grevinnan Henrietta Fredrika Falkenberg af Bålby, dotter av kammarherren greve Melker Henrik Gustaf Falkenberg af Bålby och Marie Louise Blomstedt.

Barn:

 • Vivika Fredrika Louise, född 1903-08-18 på Hesselby i Spånga socken, Stockholms län. Gift 1925-09-26 på Trolleholms slott med greve Fritz Voldemar Fredrik Carl-Gustaf Bloomfield Ridgeway Eugene von Rosen.
 • Ebba Margareta Catharina, född 1904-12-12 Hesselby i Spånga socken.
 • Carl, född 1907-05-13 Hesselby.
 • Gustaf, född 1911-10-08 på Trolleholm.

TAB 13

Christer Bonde af Björnö (son av Carl Johan Trolle-Bonde, tab 11), född 1869-12-12 i Stockholm. Gift 1899-10-29 i Helsingfors med Julia Mansikijvona Ekestubbe, dotter av överstelöjtnanten Mauritz Ekestubbe och Julia Kondratovitj.

Barn:

 • Fredrik-Ulf Carl Maurits, född 1902-09-03 på Kjesäter
 • Carl Gustaf Christer, född 1904-06-29 på Kjesäter
 • Klas Torkel, född 1905-11-27 Mauritzberg.
 • Eva Julia Ulrika Adelaide, född 1909-06-04 Mauritzberg.

TAB 14

Filip Bonde af Björnö (son av Carl Johan Trolle-Bonde, tab 11). Född 1876-07-29 på Kjesäter. Godsägare. Gift 1905-08-22 i Hellestads kyrka med grevinnan Ebba Anna Lovisa Eva Gustava Mörner af Morlanda, dotter av kaptenen greve Gustaf Otto Mörner af Morlanda och grevinnan Ebba Charlotta Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Karl-Filip Gustaf Oskar, född 1906-10-24 på Husbygård.


TAB 15

Fredrik Gustaf Bonde af Björnö (son av Carl Johan Trolle-Bonde, tab 11). Född 1879-06-06 Kjesäter. Ryttmästare. Gift 1911-02-01 i Stockholm med Märta Augusta Amalia Björkenstam, dotter av hovjägmästaren Fredrik Bogislaus Björkenstam och Ebba Angelika Tranchell.

Barn:

 • Eva Ebba Gunilla, född 1912-01-19 i Stockholm.

Erik Gustaf Carl Fredrik, född 1916-07-01 på Säbyholm. Björn Carl Fredrik, född 1928-02-21 i Helsingborg.

TAB 16

Nils Bonde af Björnö (son av Carl Bonde, greve Bonde af Björnö, Tab. 1). Född 1685-01-19. Kapten vid livdragonregementet 1708. Fången vid Perevolotjna 1709. Överste och generaladjutant i holsteinsk tjänst 1721. Brigadjär med bibehållande av generaladjutantsbefattningen 1722. Överkammarherre hos hertigen av Holstein. Landshövding i Södermanlands län 1739. Landshövding i Hallands län 1750. Död 1760-04-24. Gift 1725-06-21 på godset Poh i Jakobi socken i Estland med Magdalena Elisabet von Dreijem, dotter av holsteinska hovrådet Mattias von Dreijem och Anna Margareta von Clausenheim.

Barn:

 • Catharina, född 1726-08-10 i Petersburg, död 1760-04-14 i Stockholm. Gift 1756-04-08 i Stockholm med kammarherren Carl Gustaf Wattrang.
 • Carl Fredrik Gustaf, född 1727-08-18 i Petersburg, död 1728-02-18 i Kiel.
 • Carl Gustaf, född 1728-12-01 i byn Jaschelowitz, död 1729-02-02 i Moskva.
 • Nils, född och död 1730 i Moskva.
 • Nils, till Hörningsholm. Född 1731-02-17 i Moskva. Död barnlös 1816-04-26 i Stockholm. Gift 1764-01-29 i Stockholm med friherrinnan Anna Christina Fleming af Liebelitz, dotter av riksrådet friherre Otto Fleming af Liebelitz och Catharina Charlotta Gyllengrip.
 • Johan Gustaf, född 1733. Hovmarskalk. Död 1796. Se Tab. 17.
 • Carl, född 1735-01-20 i St. Petersburg, död 1736.

TAB 17

Johan Gustaf Bonde af Björnö (son av Nils Bonde af Björnö, tab 16). Född 1733-07-29 i St. Petersburg. Hovmarskalk. Död 1796-11-14 på Toftaholm. Gift 1771-12-03 Hedenlunda med friherrinnan Charlotta Fredrika Hamilton af Hageby, dotter av hovmarskalken friherre Carl Fredrik Hamilton af Hageby och hans 2:a fru friherrinnan Helena Margareta Wrangel af Adinal.

Barn:

 • Magdalena Margareta, född 1773-02-10 Vittskövle s län, död 1811-10-04 på Traneryd i Säby socken. Gift 1795-11-08 på Toftaholm med generallöjtnanten greve Hampus Elof Mörner af Morlanda.
 • Nils, född 1774. Överstekammarjunkare. Död 1838. Se Tab. 18.
 • Carl Fredrik, född 1777-04-01 i Vittaryds socken. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente och vid Mörnerska husarerna. Död ogift 1806-02-10 i Rostock.

TAB 18

Nils Johan Gustaf Bonde af Björnö (son av Johan Gustaf Johan Gustaf Bonde af Björnö, tab 17). Född 1774-09-30 på Vittskövle. Överstekammarjunkare 1830. Död 1838-09-30 i Stockholm. Gift 1804 med sin kusin Ulrika Christina Coyet, dotter av generallöjtnanten Johan Gustaf Coyet och friherrinnan Hedvig Hamilton af Hageby.

Barn:

 • Gustaf Ulf. Född 1807-02-10. Hovmarskalk. Död barnlös 1855-06-09 i Stockholm. Gift 1828-12-16 på Stockholms slott med hovfröken friherrinnan Clara Christina Eleonora Rålamb, dotter av friherre Claes Rålamb och hans 3:e fru grevinnan Ulrika Eleonora von Düben.
 • Nils Carl Tord, född 1808-11-11 i Stockholm, död i Stockholm 1826-10-13.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från den upphovsrättsfria Uggleupplagan av Nordisk familjebok, utgiven 1904-1926.

: