:

Belfrage nr 782

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Belfrage nr 782

Adlad 1666-12-03, introducerad 1668.

Belfrage A78200.png

Belfrage A78201.jpg

TAB 1

Guilielm Belfrage, till Pennington och Tulliochie i Skottland. Riddare och generalamiral i Skottland. Gift med Margareta Merser, dotter av Laurentz Merser of Aldie.

Barn:

 • Jakob, till Pennington. Gift med Christina Ferrie, dotter av Robert Ferrie of West-Ferrie.

Barn:

 • Jakob, till Pennington. Gift med Catharina Graham, dotter av Guilielm Graham of Casselton.

Barn:

 • Henrik, till Pennington. Gift med Jonetta Balram, dotter av Jakob Balram, baron of Balram, och Elisabet Stuart.

Barn:

 • Hans, kallade sig Befritz, adlad Belfrage, till Esperöd och Hult i Naglums socken, Älvsborgs län, Säffle i By socken, Värmlands län, mm, född 1614-01-19 och döpt 1614-01-23 i Kirkaldy, Skottland. Inkom till Sverige jämte modern 1624 och bosatte sig i staden Brätte. Handlande i staden Brätte 1638 och, sedan staden flyttats till Vänersborg, i Vänersborg 1648. Rådman i Vänersborg 1657 och till förordnad borgmästare 1660-06-25. Adlad 1666-12-03, (introducerad 1668 under nr 782). Död 1688-11-13 och ligger, jämte båda sina fruar, begraven i Naglums gamla kyrka, till vilken han givit predikstol. Hans gravsten återfanns 1920 i skadat skick och är nu uppsatt i Vänersborgs kyrka. Han bidrog verksamt såväl genom penningeförsträckningar och värvningar som genom personligt deltagande i gränsortens försvar mot danskarna under Hannibals- och Gyldenlöwefejderna. Med anledning av tvist vid arvskiftet efter svärfadern Knut Roos på Säffle 1665 om hans adliga härkomst förskaffade han sig av magistraten i Culros i Skottland bevis om sin härstamning från den gamla släkten Belfrage i Skottland. Gift 1:o 1638 i Brätte med Elisabet Segolsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o m. överstelöjtnanten Henrik Sahlefeldt, vars son blev adlad Sahlefelt), död 1657 i Vänersborg, dotter av borgmästaren i Brätte Segol Svensson. Gift 2:o 1658-08-08 på Säffle med Brita Roos af Hjelmsäter, född 1633-10-09 på Säffle, död 1684-01-10, dotter av Knut Persson Roos af Hjelmsäter, och Ingjerd Roos till Blomberg.

Barn:

 • 1. Henrik Johan, född 1640. Överstelöjtnant. Död 1706. Se Tab. 2.
 • 1. Bengt, född 1642. Överstelöjtnant. Död 1726. Se Tab. 50.
 • 1. Jonetta, född 1644-02-19 (1644-02-10) i Vänersborg, död 1672-01-23 och begraven 1672-03-24 i Romfartuna kyrka, Västmanlands län. Gift 1:o med ryttmästaren vid Upplands ryttare Anders Holm, levde 1665, men var död 1666. Gift 2:o 1670 med ryttmästaren Anders Nilsson, adlad Feltreuter, i hans 2:a gifte, född 1623, död 1675.
 • 1. Christina, född 1646-02-20 i Vänersborg, död 1728-02-02 på Söderoset och begraven i Ransbergs kyrka, Skaraborgs län. Gift 1677-10-21 i Vänersborg med sin styvbroder. ryttmästaren Erik Sahlefeldt, adlad Sahlefelt, i hans 2:a gifte, född 1635, död 1687.
 • 1. Elisabet, född 1647-12-09 (1647-02-09) i Vänersborg, begraven 1723-02-12 Ilandaholm. Gift med överstelöjtnanten Johan Trotz, adlad Trotz, nr 940, född 1648 , död 1721.
 • 1. Hans, född 1649-01-21, död ung.
 • 1. Georg, född 1651. Kapten. Död 1714. Se Tab. 77
 • 1. Jakob, född 1652-05-29. Page vid M. G. De la Gardies hov. Död 1669-03-14 i Stockholm och begraven i Naglums kyrka
 • 1. Gustaf, född 1654-06-06, ung.
 • 1. Maria, född 1655-09-09, död 1730 Degeberg och begraven 1730-06-05 i Rackeby kyrka. Gift 1682-10-10, i Vänersborg med majoren Bengt Dreffenfelt, född 1645, död 1714.
 • 2. Gustaf, född 1659-07-24 i Vänersborg, död i Vänersborg 1666-03-23.
 • 2. Ingrid, född 1660-09-02 i Vänersborg, död 1687-01-01 i barnsäng, och begraven i Rackeby kyrka. Gift 1683-12-23 i Vänersborg med sin halvsysters svåger, ryttmästaren Henrik Dreffenfelt, i hans 1:a gifte, död 1704.

TAB 2

Henrik Johan, (son av Hans Befritz, adlad Belfrage, tab 1), till Hult och Säffle mm, född 1640-02-12 (1640-09-09 eller 1640-12-12) i Brätte stad. Student i Uppsala 1653-09-00. Styckjunkare vid artilleriet 1657. Fänrik vid artilleriet 1658. Löjtnant vid dragonerna 1665. Löjtnant vid Vänersborgs garnison 1667-08-10. Regementskvartermästare vid Västgötadals regemente 1669. Kapten vid Västgötadals regemente 1673-05-08. Kapten vid Vänersborgs garnison 1674-12-22. Kommendant i Vänersborg 1675-03-30. Majors titel 1675-11-05. Major vid artilleriet 1676-01-03 och förde under detta års krig i Skåne befälet över hela artilleriet. Överstelöjtnant vid artilleriet i Jönköping 1678-06-01. Och i Göteborg 1679-10-23. Död av slag 1706-10-24 i Göteborg, och ligger, jämte sin fru, begraven i Naglums gamla kyrka, till vilken han 1690 skänkte altartavlan. Han deltog, från det han 1657 kom i tjänst, i Sveriges alla krig, så utom som inom landet, studerade 1665 krigskonsten i Frankrike och England samt hade bevistat sju fältslag och tvenne sjöslag. Gift 1667-01-12 i Vänersborg med Maria Stöltenhielm, född 1645-11-06, död 1728-02-28 Hult

Barn:

 • Elisabet, född 1667 på Hult, död 1717 på Ransberg i Skålleruds socken, Älvsborgs län och begraven 1718-01-07 i Holms kyrka Älvsborgs län. Gift 1693-09-10 på Hult med översten Gustaf von Mentzer, i hans 1:a gitte, född 1663, död 1733.
 • Peter, född 1669-07-02 (1668-07-02) på Hult. Sergeant vid artilleriet i Göteborg 1686-01-01. Styckjunkare 1687-07-30. Fänrik vid artilleriet på Bohus fästning 1689-05-08. Löjtnant vid artilleriet i Göteborg 1694-05-23. Kapten i Göteborg 1700-03-10. Major vid västgötska artillerifältstaten 1710-09-05. Överstelöjtnant 1712-03-19. Konfirmatinsfullmakt 1713-03-31. Kommendant på Sundsborg 1716-06-09. Avsked 1717-05-06 död ogift 1727-01-05 på Hult och begraven i Naglums kyrka.
 • Jakob, född 1671. Död ung och begraven i Naglums kyrka.
 • Jonetta, född 1673. Död ung och begraven i Naglums kyrka.
 • Gustaf, född 1675-06-19. Död ung och begraven i Naglums kyrka.
 • Brita, född 1678. Död ung och begraven i Naglums kyrka.
 • Carl, född 1681. Styckjunkare vid artilleriet . Fänrik vid drottningens livregemente till fot 1701-04-09. Fänrik vid livgardet 1702-12-20. Löjtnant vid livgardet 1706-07-21. Död ogift 1710 i Bender. Bevistade slagen vid Holofzin och Poltava, varifrån han illa sårad medföljde kung Carl till Bender, där han dog till följd av sin blessyr.
 • Ulrika Eleonora, född tvilling 1683-01-27 (1683-06-19), död 1767-02-07 Syserum. Gift 1711-08-07 på Hult med majoren Georg Gustaf Schildt, född 1687, död 1743.
 • Gustaf, född tvilling 1683-01-27 (1683-06-19), död 1689.
 • Henrik Johan, född 1687, död 1698.
 • Rutger, född 1689. Löjtnant. Död 1751. Se Tab. 6

TAB 3

Hans, (son av Henrik Johan, tab 2), till Säffle samt Wättungen i Bäcke socken, Älvsborgs län, född 1680-01-16 på Hult. Lärkonstapel vid artilleriet i Göteborg 1692 . Sergeant i vid artilleriet Göteborg 1697 . Fänrik vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1701-05-23. Löjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1705-12-05. Följde konungen till Bender. Återkom till Stralsund 1715. Kapten vid artilleriet 1715-11-00. Fången vid Stralsund 1715-12-23. Hemkom 1716 i maj, men kunde för sina sår ej vidare göra tjänst. Avsked 1728-10-25. Död 1752-04-18 och begraven i Bäcke kyrka. Han utreste som volontär på skeppet Wachtmeister till Frankrike 1693, men blev, då skeppet uppbragtes av engelsmännen, i juni månad 1693 fången. Fortsatte efter frigivandet till Frankrike och blev arklimästare vid franska flottan, men återvände hem 1701. Gift 1707-08-13 på Wättungen med Christina Plenningsköld, född 1677, dotter av häradshövdingen Johan Plenningsköld, och Elsa Stake.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1708. Kapten. Död 1760. Se Tab. 4
 • Elsa Christina, född 1716, död 1718.
 • Elsa Elisabet, född 1718-06-04, död 1719-09-19.
 • Ulrika Eleonora, född 1721-04-25. Gift 1:o 1742-03-24 på Eriksholm med löjtnanten Ulrik Svenske, i hans 2:a gifte, död 1748. Gift 2:o 1760-02-12 i Steneby prästgård Älvsborgs län med fänriken Carl Gustaf Silfverswärd.
 • Carl, född 1722-12-20. Underofficer. Död 1743 i Stockholm.
 • Gustaf, född 1725-06-21, död 1726-12-23.

TAB 4

Henrik Johan, (son av Hans, tab 3), till Ivägsholm i Ödskölds socken, Älvsborgs län, född 1708-05-07. Volontär vid Västgötadals regemente 1720. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1727-09-12. Sergeant 1733-06-13. Fältväbel 1742-02-01. Regementsadjutant 1742-05-06. Fänrik 1742-05-17. Löjtnant 1749-05-09. Kapten och regementskvartermästare 1753-12-20. Kompanichef 1760-01-23. Död 1760-01-29. Han bevistade kriget i Pommern 1757–59, och blev vid Anklams övergång till preussarna fången. Gift 1:o 1742-05-02 på Berg i Holms socken, Älvsborgs län med Anna Catharina Reuter af Skälboö, född 1715-08-06, död 1749, dotter av kaptenen Gustaf Reuter af Skälboö, och hans 1:a fru Sofia Christina Carlsdotter. Gift 2:o 1751 med Catharina Wenholm, född 1720, dotter av komministern i Dalskogs förs av Karlstads stift Lars Wenholm och hans 1:a hustru Margareta Frychia.

Barn:

 • 1. Gustaf Johan, född 1743, död 1745.
 • 1. Christina Elisabet, född 1745 på Ivägsholm, död 1755-04-13 Araslöv s län och begraven 1755-04-22 i Färlövs kyrka.
 • 1. Carl Lydert, född 1746, död 1746.
 • 1. Hedvig Christina, född 1747, död 1793-04-17. Gift med löjtnanten Johan Elias Gammal Ehrencrona, född 1740, död 1806.
 • 1. Hans, född 1748. Fänrik. Död 1788. Se Tab. 5
 • 1. Anna Catharina, född 1749. Gift, efter kungligt tillstånd av 1772-11-05, med inspektoren Anders Ljungstedt.
 • 2. Brita Elisabet, född 1751, död 1797-09-19 i StockholmsNäs prästgård. Gift 1783-10-26 med. (Hm.) komministern i Västra Ryds och StockhoIms-Näs försars pastorat av ärkestiftet Svante Johan Bjoerklund i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Stina Lindström; 3:o 1798 med Anna Sofia Chythræsus, född i Stockholm), född 1739 i Höreda socken, Jönköpings län, död 1822-08-03 i Stockholm.
 • 2. Christina, född 1755.
 • 2. Catharina Ulrika, född 1758. Gift med Wallbom.

TAB 5

Hans, (son av Henrik Johan, tab 4), född 1748-06-27. Volontär vid artilleriet 1762. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1763-10-01. Sergeant vid Västgötadals regemente 1768-03-30. Fänrik i armén 1776-09-18. Placerad vid regementet 1778-08-11. Död 1788 i Stockholm. 'För honom sammansköt en del av släkten respenningar till Skottland för att där igenköpa familjegodset Pennington, varom varit i tidningarna annonserat, men han förslösade summan.' Gift 1:o 1767 med stiftsjungfrun Carolina Christiana Roos af Hjelmsäter, född 1745-05-16, dotter av kaptenen Carl Christian Roos af Hjelmsäter, och Carolina Beata von Kothen. Gift 2:o 178(7) med Maria Benedikta Bagge af Berga i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1773-01-06 på Flicksäter i Frändefors socken, Älvsborgs län med magister Nils Georg Höökenberg, född 1745, död 1786. 3:o med Hans Elgström), dotter av majoren Carl Bagge af Berga, och Catharina Ryting.

 • Söner:
 • 1. Carl Henrik, född 1768-07-29.
 • 1. Christian, född 1769-11-11. Sergeant vid arméns flotta. Avsked. Död 1798-08-05 och begraven 1798-08-07 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Han var gift och efterlämnade en dotter Eva Catharina, död 1798-10-06 och begraven 1798-10-07 i Adolf Fredriks förs, Stockholm, 14 dagar gammal.

TAB 6

Rutger, (son av Henrik Johan, tab 2), till Hult i Naglums socken, Älvsborgs län, född 1689-09-29 i Göteborg, konstapel vid artilleriet i Göteborg 1705-08-02. Sergeant vid livregementet till fot 1707-05-30. Fänrik vid artilleriet 1710-05-13. Löjtnant vid artilleriet 1712-10-16. konfirmationsfullmakt 1716-08-09. Avsked 1717-05-06. Död 1751-06-19 och begraven 1751-07-05 i Västra Tunhems kyrka Älvsborgs län. Gift 1:o 1713-07-05 med Elsa Christina Soop, född 1693-06-05 Onsjö Gift 2:o 1737-03-04 med Gertrud Sofia Gieseke i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1727-05-16 i Göteborg med överstelöjtnanten Henrik Magnus Haij, född 1680, död 1735), döpt 1699-07-02 i nämnda stad, död 1750-11-16 Fristorp

Barn:

 • 1. Henrik Gustaf, född 1714-10-28, död 1716-03-23.
 • 1. Maria Beata, född 1716-09-26, död 1783-08-10. Gift 1:o med fänriken Claes Fredrik von Köhler, som blev ihjälstucken i en duell 1742-05-15 av adjutanten Johan Adam Ahlefelt. Gift 2:o 1745-03-24 Hörlycke med löjtnanten Henrik Adolf Lilliebielke, nr 273, född 1725.
 • 1. Anna Elisabet, född 1719-09-18, död 1722-05-28.
 • 1. Åke, född 1722. Löjtnant. Död 1760. Se Tab. 7
 • 1. Anna Elisabet, född 1723-10-17 död 1795-03-03 på Anstorp i Romeleds socken, Älvsborgs län. Gift 1743 med sin systers svärfaders halvbroder, fänriken Carl Gustaf Lilliebielke, nr 273, född 1711, död 1795.
 • 1. Märta Catharina, född 1725-05-23. Gift 1746-12-10 Repelycke Tunhems socken med sjökaptenen Gustaf Olof Smith, född 1720, död 1789 i Strömstad.
 • 1. Carl Gustaf, född 1726-11-06 Rånnum Volontär vid Västgötadals regemente 1741-01-01. Rustmästare Västgötadals regemente 1745-08-15. Furir 1746-06-18. Fänrik 1749-12-29. Löjtnant 1758-07-17. Löjtnants indelning 1758-12-21. Kapten 1762-05-26 med tur från 1763-02-25. RSO 1772-05-28. Avsked 1777-12-03. Död 1806-02-12 Karlsberg. Gift 1752-01-12 med Anna Christina Freidenfelt, född 1731-06-19 i Hovs socken, Östergötlands län, död 1812-04-16 på Karlsberg, dotter av löjtnanten Georg Jean Freidentelt, nr 1102, och Magdalena Catharina Blomensköld.
 • 1. Peter Vilhelm, född 1729. Löjtnant. Död 1807. Se Tab. 11
 • 1. Magdalena Sofia, född 1730-09-29, död 1731-01-03 i Västra Tunhems socken.
 • 1. Magdalena Sofia, född 1733-03-29, död 1810-08-06. Gift 1:o 1751-08-18 med kaptenen Henrik Johan Fock, B, född 1702, död 1765. Gift 2:o 1767-04-10 med inspektören Jonas Holmgren.
 • 2. Magnus Henrik, döpt 1737-11-25 och död 1737-12-31 i Västra Tunhems socken.
 • 2. Elsa Christina, född 1739-11-04, död 1740-02-00 och begraven 1740-02-17 i Västra Tunhems socken.
 • 2. Jonetta Johanna, född 1740-09-25, död 1741-02-05, och begraven i Västra Tunhems socken.
 • 2. Catharina, född 1742-02-02, död 1810-12-06 på Skår i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län och, jämte mannen, begraven i Kristine kyrka, Göteborg. Gift 1784-01-00 i Göteborg med superkargören Hans Coopman.
 • 2. Rutger, född 1743. Lantbrukare. Död 1822. Se Tab. 49
 • 2. Axel, född 1746-04-14 Fristorp

TAB 7

Åke, (son av Rutger, tab 6), till Hult i Naglums socken, Älvsborgs län, född 1722-03-24 på Rånnum. Volontär vid Västgötadals regemente 1737. Korpral Västgötadals regemente 1742-04-06. Rustmästare 1742-06-02. Furir 1743-03-16. Förare 1745-08-15. Sergeant 1746-06-18. Fänrik 1749-06-06. Löjtnant 1753-12-20. Död 1760-02-24 i Vänersborg. Han bevistade kriget i Pommern 1757–59, varunder han vid Anklams övergång blev tillfångatagen av preussarna. Gift 1753-12-30 i Tengene socken, Skaraborgs län (RHHj.) med Beata Eleonora Hård af Segerstad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1763-10-05 Stallaholm, med kaptenen Jakob Reenstierna, i hans 2:a gifte, född 1690, död 1772), född 1730-06-09 Hedåker, död i Hedåker i Hyringa socken, Skaraborgs län 1817-08-26, dotter av kaptenen Lennart Hård af Segerstad, och Elisabet Olbers.

Barn:

 • Johan Leonard, född 1754. Generalmajor. Död 1820. Se Tab. 8

TAB 8

Johan Leonard, (son av Åke, tab 7). till Malma i likanämnda socken och Thamstorp i Trökörna socken (båda i Skaraborgs län.), född 1754-11-04 på fänriksbostället Tobräckan i Örs socken, Älvsborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1762. Förare vid Västgötadals regemente 1769-10-16. Kadett i Karlskrona 1770. Avlade officersexamen 1773-06-19. Fänrik vid Västgötadals regemente 1774-02-23. Löjtnant 1778-06-01. Stabskapten 1784-10-18. Kapten med kompani 1785-04-20. RSO 1789-09-02. Tjänstförrättande major vid Skaraborgs regemente 1789-10-15 och vid Västgötadals regemente 1790-05-00. Major i armén 1790-07-15. Major vid Skaraborgs regemente 1791-03-07. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1794-12-19. Överste för Bohusläns regemente 1796-03-07. Vice landshövding i Göteborgs och Bohus län 1800-08-02 och 1801-03-20 samt 1808-11-17–1809-06-17. Chef för en brigad av Västra arméns vänstra flygel 1808-03-01. Chef för Bohus och Hallands lantvärnsbataljoner 1808. Avsked från överstebeställningen vid Bohusläns regemente 1810-12-18 med generalmajors titel. Död 1820-11-26 på Malma och begraven, jämte sin fru, på Hyringa kyrkogård. 'Han bevistade kriget i Finland 1788–1790, därunder han var närvarande i sjöslaget vid Hogland och träffningen vid Hangö. Deltog i de små träffningarna emot norrmännen vid Krokstrand, Lerviken och Svinesund 1808, samt hade slutligen flera hemliga uppdrag rörande isynnerhet de norska sakerna.' Gifte 1795-10-07 på Åsen i Sandseryds socken, Jönköpings län med friherrinnan Hedvig Charlotta von Köhler, född 1775-03-25, död 1829-05-29 på Malma, dotter av vice presidenten i Göta hovrätt friherre Axel Johan von Köhler, och hans 2:a fru Brita Carleson B.

Barn:

 • Axel Åke, född 1796. Kammarherre. Död 1885. Se Tab. 9.
 • Beata Charlotta Eleonora, född 1798-05-14 i Tengene socken (RHHj.). Stiftsjungfru. Död 1818-12-14.
 • Johan Leonard, född 1800. Kapten. Död 1853. Se Tab. 10
 • Brita Ebba Fredrika, född 1804-02-01 i Tengene socken (RHHj.). Stiftsjungfru. Död 1861-03-07 i Göteborg. Gift 1828-11-02 med löjtnanten vid Västgötadals regemente Adolf Leonard Unge, född 1796-04-03 Araby
 • Sofia Lovisa Henrika, född 1810-05-01 på Malma, död 1889-09-02. Gift 1835-10-05 i Malma (nu raserade) kyrka med överstelöjtnanten, chefen för Hallands infanteribataljon och postmästaren i Varberg, RSO, Johan Anders Bergqvist, född 1792-08-03 i Urshults socken, Kronobergs län, död 1871-02-18 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Hedvig Augusta Carolina, född 1812-10-14 på Malma. Stiftsjungfru. Död ogift 1879-09-04 i Stockholm.

TAB 9

Axel Åke, (son av Johan Lennart, tab 8), född 1796-08-03 i Tengene socken, Skaraborgs län (RHHj.). Student i Uppsala. Kadett vid Karlberg 1810-09-28. Utexaminerad 1814-05-07. Fänrik vid Svea livgarde 1814-05-17. 2. adjutant vid Svea livgarde 1817-06-03. Löjtnant 1819-03-27. Kapten 1825-01-11. Stabskapten 1826-12-06. Kammarherre 1830-12-18. RSO 1839-01-26. Major i armén 1840-02-24. Avsked 1844-12-19. LLA 1842-05-13. Carl XIV Johans med. 1855-11-02. Död 1885-04-30 i Mariestad. Gift 1830-12-18 i Stockholm med friherrinnan Margareta Sofia Leijonhufvud, från vilken han 1849 blev skild, född 1810-11-22 i Stockholm, död i Stockholm 1867-04-03, dotter av översten friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, och hans 2:a fru Maria Fredrika von Spången.

Barn:

 • Axel Leonard, född 1832-08-18 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1846-03-16. Utexaminerad 1851-04-16. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1851-04-22. Löjtnant 1856-10-28. Generalstabsofficer 1859-04-20 ordonnansofficer hos hertigen av Östergötland 1863-05-11. Kapten i armén 1865-01-28. Adjutant hos hertigen av Östergötland 1865-04-04. Kapten vid regementet 1866-09-04. RSO 1872-05-27. Avsked 1882-08-25. Död 1885-12-13 på Järva vid Stockholm.
 • Gustaf Vilhelm, född 1834-04-12 i Stockholm. Elev vid skogsinstitutet 1854-01-00, men avlade ej avgångsexamen (Sj.). Entomolog. Vistades de senare åren av sin levnad i Clifton i Texas i Nordamerikas Förenta stater, varifrån han till vetenskapsakademien i Sverige hemsände stora samlingar insekter. Död 1882-12-07 i Clifton.

TAB 10

Johan Leonard, (son av Johan Leonard, tab 8), född 1800-09-28 i Tengene socken, Skaraborgs län. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1818-09-25. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1819-03-27. Löjtnant 1828-05-17. Kapten 1837-11-17. Avsked 1851-09-17. Död 1853-08-25 i Vadstena. Gift 1834-09-17 i Borås med Dorotea Matilda (Thilda) Wång, född i Borås 1814-01-03, död 1903-03-01 i Alingsås, dotter av handlanden Carl Magnus Wång och Maria Elisabet Wahlström.

Barn:

 • Carl Axel Leonard, född 1835-06-21 i Tengene socken. Resepostexpeditör vid statens västra stambana 1863. Död 1873-07-23 vid Lysekils badort.
 • Matilda Elisabet Charlotta, född 1841-02-01 (db ?) Anestorp sförs, db nr 18). Gift 1865-01-08 i Alingsås med läderfabrikören Johan Fredrik Berggren, född 1825-02-08 i Alingsås, död i Alingsås 1890-04-25.

TAB 11

Peter Vilhelm, (son av Rutger, tab 6), född 1729-05-21 Rånnum. Volontär vid Västgötadals regemente 1746-06-10. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1747-07-23. Sergeant 1749-07-01. Fänrik 1751-07-09. Löjtnant 1758-12-21. Genom byte löjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1761-11-10. Avsked 1761-12-22. Död 1807-08-19 Sandåker. Gift 1753-03-30 på Onsjö med Anna Catharina Leijonstolpe, född 1734-04-11 Husgärdet, dotter av kaptenen Polykarpus Samuel Leijonstolpe, och Märta Christina Frölich.

Barn:

 • Anna Christina, född 1754-06-29 Myran, död ogift 1833-04-05 Åsneröd
 • Maria Lovisa, född 1756-01-06 på Myran, död 1797-04-28, på Gillstad i likan, socken, Skaraborgs län. Gift 1774-09-06 i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län med kaptenen Johan Adolf Klingspor, i hans 1:a gifte, född 1743, död 1815.
 • Polykarpus Samuel, född 1757. Jägmästare. Se Tab. 12
 • Gustava Vilhelmina, död barn.
 • Vilhelmina Catharina, född 1758-06-10 på Myran, död på Myran 1759-03-07.
 • Märta Elisabet, född 1760-04-15. Gift 1779-09-17 på Torsered i Naglums socken, Älvsborgs län med prästmannen Johan Georg Ebbers, född 1755 i Skara.
 • Ulrika, född 1762-10-20 (1763-10-21) på Torsered, död 1845-09-17. Gift 1791-12-27 med sin styvfarmors sonson, majoren Henrik Fredrik Haij, född 1769, död 1843.
 • Åke Gabriel, född 1764. Major. Död 1830. Se Tab. 13
 • Carl Gustaf, född 1766-03-19, på Torsered, död 1766-07-15.
 • Gustava Catharina, född 1767-09-14 på Torsered, död 1768-01-29.
 • Carolina Catharina född 1768-12-30 på Torsered.
 • Carl Gustaf, född 1771. Kapten. Död 1822. Se Tab. 41

TAB 12

Polykarpus Samuel, (son av Peter Vilhelm, tab 11), född 1757-03-21 på Myran. Volontär vid Västgötadals regemente 1770. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1778. Förare 1779-06-16. Avsked 1783-07-01. Hejdridare. Lantjägmästare. Han köpte 1783-07-24 Åsa säteri i Östra Bitterna socken, Skaraborgs län. (Sj.) Gift 1783-12-24 Gunnarstorp med Christina Margareta Starck, född 1764-03-03, dotter av löjtnanten Bernt Vilhelm Starck, och Magdalena Lovisa Cederholm von Schmalensée.

Barn:

 • Catharina Lovisa, född 1784-12-06 på Åsa, död ung.
 • Vilhelm Gustaf, född 1786-03-27, död ung.
 • Hans Gabriel, född 1788-01-17. Kofferdistyrman. Förgicks vid fartygets undergång 1818-03-08 vid Ouessant å franska kusten.
 • Christina Margareta, född tvilling 1790-01-16 på Åsa, död 1790-05-26.
 • Märta Beata, född tvilling 1790-01-16 på Åsa, död 1850-10-17. Gift 1825-10-09 med torparen under Kleverud i Frändefors socken, Älvsborgs län Jonas Andersson Frendin.
 • Maria Ulrika, född 1794-02-28, död ogift 1880-05-06 Västervik.
 • Johan Leonard, född 1796-06-01. Boktryckare. Död ogift 1866-01-23 i Örebro.

TAB 13

Åke Gabriel, (son av Peter Vilhelm, tab 11), född 1764-12-31 Torsered. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1782-12-02. Stabsfänrik vid Västgötadals regemente 1785-05-18. Premiäradjutant 1789-11-21. Löjtnant i regementet 1790-08-23. Stabslöjtnant 1791-03-07. Kapten 1798-12-06. Regementskvartermästare 1799-12-18. RSO 1805-03-01. Avsked 1811-10-28. Majors titel 1813-04-13. Död 1830-09-17 Nyböle. Han bevistade kriget i Finland 1789–90, och därunder träffningen vid Broby och reträtten från Högfors ävensom träffningarna vid Hirvenkoski och Korrhois. Gjorde pommerska kampanjen 1806– 1807 och kommenderades 1808-03-00 till norska gränsen, varifrån han åtföljde regementet till Åland 1808-09-00 och bevistade vinterfälttåget på Åland ävensom reträtten därifrån till Grisslehamn 1809-03-00. Gift 1792-10-16 på Sjöryd i Ås socken, Skaraborgs län med Sofia Vilhelmina von Geist, född 1772-05-04, död 1852-10-01, dotter av majoren och riddaren Carl Didrik von Geist och Barbara Eleonora von Segebaden, båda från Rügen.

Barn:

 • En dödfödd son 1793-05-09 på Sjöryd. (RHHj.)
 • Eleonora Catharina, född 1794-04-02 på Sjöryd (RHHj.), död 1869-02-20 i Västervik. Gift 1814-11-18 Gilanda med majoren vid Västgötadals regemente och postmästaren i Västervik, RSO, Johan Vilhelm Goldkuhl, född 1782-11-19 i Stockholm, död 1853-03-07 i Västervik.
 • Carl Vilhelm, född 1795-07-11 på Sjöryd (RHHj.), död på Sjöryd 1796-04-08.
 • Carl Vilhelm, född 1797. Kapten. Död 1859. Se Tab. 14
 • Gustaf Åke, född 1798. Kapten. Död 1868. Se Tab. 18
 • Vilhelmina Charlotta, född 1800-06-03 i Hjärpås socken, Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Död 1883-01-04 i Göteborg. Gift 1829-12-26 i Eds socken med bataljonsläkaren vid Bohusläns regemente, stads- och lasarettsläkaren i Uddevalla, med. doktorn Jakob Bågenholm, född 1799-07-25 i Eds socken, död 1842-01-02 i Uddevalla. (SB.)
 • Ulrika Lovisa, född 1802-08-29 på Sjöryd (RHHj.), död 1814-09-09 på Gilanda.
 • Beata Sofia, född 1804-08-15 på Sjöryd (RHHj.). Stiftsjungfru. Död 1834-12-30 på komministerbostället Sörsäter i Råggärds socken, Älvsborgs län. Gift 1826-12-31 med komministern i Råggärds förs av Karlstads stift Fredrik Christoffer Waldenström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1836 med Erika Sofia Ekelund, född 1804, död 1900-09-14 i Åmål, dotter av löjtnanten Gustaf Ekelund och Elsa Catharina Strandberg), född 1801-01-01 på Sörsäter, död på Sörsäter 1841-10-29.
 • Detlof Ernst, född 1806-08-09 och död 1806-09-12 på Sjöryd. (RHHj.)
 • Fredrik Detlof, född 1808. Kapten. Död 1890. Se Tab. 30
 • Johan August Knut, född 1812. Brukspatron. Död 1846. Se Tab. 32

TAB 14

Carl Vilhelm, (son av Åke Gabriel, tab 13), född 1797-05-14 i Hjärpås socken, Skaraborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1798-08-05. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1810-02-05. Student 1810. Sergeant 1813-05-08. Konstituerad fänrik 1814-04-06. Konfirmerad 1814-06-07. Löjtnant i regementet 1819-08-03. Transport såsom löjtnant till Gotlands nationalbeväring 1831-03-12. Kapten vid Gotlands nationalbeväring 1834-02-01. Avsked ur krigstjänsten med pension 1854-12-20. Död 1859-07-06 i Västergarns socken på Gotland. Han bevistade kriget i Norge 1814. Gift 1821-08-26 på fänriksbostället Rankebön i Rölanda socken, Älvsborgs län med Margareta Dorotea Ekelund, född 1793-04-07, död 1882-03-27 i Visby, dotter av hovsekreteraren Olof Ekelund och Erika Gustava de Bruce.

Barn:

 • Åke Gustaf, född 1823-04-04. Sjökapten. Död 1849-10-07, omkom med av honom förda jakten Ingeborg, som förliste på resa från Klintehamn till Stockholm.
 • Vilhelm Leonard, född 1824. Kapten. Död 1883. Se Tab. 15
 • Maria Vilhelmina, född 1825-12-02, död 1826-11-10 på Forstena i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län.
 • Carl Fredrik, född 1827-08-26, död 1829-01-03 på Hullsjö i Gärdhems socken, Älvsborgs län.

TAB 15

Vilhelm Leonard, (son av Carl Vilhelm, tab 14), född 1824-09-21 i Frändefors socken, Älvsborgs län. Sergeant vid Gotlands nationalbevärings artilleri 1839-10-03. Styckjunkare vid Gotlands nationalbevärings artilleri 1842-03-31. Officersexamen 1842-05-13. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1843-02-18. Transport till underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1845-06-11. Löjtnant 1849-06-05. Kapten 1860-10-09. RSO 1874-12-01. Avsked 1879-04-25. Död 1883-06-24 i Visby. Gift 1848-07-09 i Västergarns socken, Gotlands län med Sofia Dorotea Johanna Müller, född 1825-10-01 i Cappeln i Slesvig, död 1897-12-04 i Stockholm, dotter av borgaren i Cappeln Markus Müller och Sofia Catharina Wolffel.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1848-12-14, död 1848-12-20.
 • Blenda Sofia, född 1850-06-15 i Västergarns socken. Telegrafföreståndarinna vid Klintehamn 1874. Död ogift 1877-06-06 i Visby.
 • Ingeborg Maria, född 1852-08-13 i Västergarns socken. Död 1930-03-29 i Stockholm (S:t Matteus, db nr 134). Gift 1879-06-19 i Uppsala med före detta byråchefen i fångvårdsstyrelsen, KVO2kl, RNO, fil. doktorn Jöns Johan Adam Robbert, född 1848-04-04 i Tuna socken, Uppsala län. Död 1927-11-09 i Matteus förs, Stockholm.
 • Anna Vilhelmina, född 1855-04-14, död 1857-03-14.
 • Åke Vilhelm, född 1857. Direktör. Död 1916. Se Tab. 16.
 • Axel Leonard, född 1859-03-31 i Visby. Student i Uppsala 1878. Med. fil. kand. i Uppsala 1881-01-00. Med. kand. vid Karolinska institutet 1886-03-13. Död 1887-11-11 vid Dals ångsåg i Nora socken, Västernorrlands län.
 • Elin Margareta, född 1864-10-09 i Visby, död 1918-03-13 i Motala. Gift 1887-10-05 i Visby med majoren i intendenturkårens reserv, före detta regementsintendenten vid livgardet till häst, RNO, RVO, mm Lars Hjalmar Ernst Nordberg, född 1859-05-30 i Trälleborg. Död 1935-09-05 i Motala förs.

TAB 16

Åke Vilhelm, (son av Vilhelm Leonard, tab 15), född 1857-06-11 på Hästnäs egendom vid Visby. Förvaltare vid Dals ångsåg i Nora socken, Västernorrlands län. Direktör för Sandö sågverksaktiebolag i Bjärtrå socken, Västernorrlands län. Styrelseledamot i Västernorrlands läns jaktvårdsförening 1887 och dess vice ordförande 1904–1911. Ordförande i styrelsen för Belfrageska släktföreningen 1912–1916. Ledamot av åtskilliga bolagsstyrelser. Svenska Jägarförbörbundets GM 1912. RVO 1913-06-06. Medlem av handelsrådet 1914-03-30. Död 1916-06-06 vid Dals ångsåg i Nora förs, Västernorrlands län. Gift 1885-11-06 i Stockholm med Laura Vilhelmina Billing, född 1860-11-29 i Norrköping, dotter av ångbåtsbefälhavaren Samuel Billing och Vilhelmina Kallström. Ägare Skånelaholm i Skånela socken, Stockholms län och villa i Saltsjöbaden. Död 1939-12-13 i Oscars förs, Stockholm db nr 372.

Barn:

 • Gerda Vilhelmina, född 1886-10-12 vid Dals ångsåg. Gift 1906-11-27 i Stockholm med direktören Jonas Edvard Gunnar Kjellberg född 1880-05-27 Storeberg.
 • Vilhelm Gustaf (Gösta), född 1888. Köpman. Se Tab. 17
 • Dagmar Sofia, född 1890-02-03 vid Dals ångsåg. Gift 1919-09-14 i Saltsjöbaden med skogsförvaltaren Claes Conrad Kugelberg, född 1883-04-16 Lindevad.
 • Ingeborg Maria, född 1891-06-11 vid Dals ångsåg. Gift vid Dals ångsåg, Nora förs, Västernorrlands län 1914-07-04 med verkställande direktören i Forss, Sävenäs m fl aktiebolag Erik Teodor Hedberg, född 1889-05-18 vid Domsjö i Själevads socken, Västernorrlands län.
 • Elisabet Margareta (Lisa), född 1894-06-18 vid Dals ångsåg. Gift 1917-12-12 i Stockholm med bokhandlaren Gunnar Emanuel af Geijerstam, född 1895, död 1925-12-13.
 • Märta Alice, född 1899-01-06 vid Dals ångsåg i Kramfors förs Gift 1924-10-09 på Skånelaholm med löjtnanten vid Norrlands dragonregemente Nils Carlsson Åkerblom, född 1895-09-17. Major i kavalleriet.

TAB 17

Vilhelm Gustaf Gösta, (son av Åke Vilhelm, tab 16), född 1888-06-14 vid Dals ångsåg i Nora socken, Västernorrlands län. Förvaltare vid Sandö sågverk i Bjärtrå förs, Västernorrland 1914–1916. Innehar trävarufirma i Paris sedan 1922. Utskriven till Paris från Stockholm, Oscars förs, 1922-11-29. Gift 1:o 1914-01-19 i Malmö vid Skrävlinge med Doris Elsa Christina Brorsson, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1922-05-18, född 1886-01-19 i S:t Petri förs, Malmö. Dotter av vice häradshövdingen Per Brorsson och Hilma Louise Österling. Gift 2:o 1930-04-14 i Storkyrko förs, Stockholm, vb nr 25 med (Etty) Hildur Victorin-Olsson, född 1904-07-30 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av advokaten Axel Ferdinand Olsson och Hildur Victorin.

Barn:

 • 1. Åke Guilielm,
 • 2. Joneta Elisabeth
 • 2. Barbara Christina

TAB 18

Gustaf Åke, (son av Åke Gabriel, tab 13), född 1798-05-30. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1810-08-25. Fanjunkare 1812-12-18. Fänrik vid Bohusläns regemente 1813-08-07. Gift 2. löjtnant vid Bohusläns regemente 1817-10-21. Gift 2. kapten 1826-02-14. Gift 1. kapten 1834. RSO 1839-12-01. Avsked 1850-04-17. Carl XIV Johans medalj 1855-11-02. Död 1868-03-12 Hensbacka. Han bevistade kriget i Norge 1814. Ägde Hensbacka ävensom del i Munkedals bruk i samma socken. Gift 1:o 1836-07-30 i Uddevalla med Catharina Regina Raabe, född 1807-01-24 i nämnda stad, död 1844-05-12 på Munkedal, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Uddevalla Casten Rabe och Regina Christina Sandmark. Gift 2:o 1845-02-04 i Uddevalla med Bernhardina Matilda Westerdahl i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1837-11-22 i Uddevalla med löjtnanten Carl Vilhelm Albrekt Erik Filip Flach, född 1808, död 1844. Gift 3:o 1869-11-21 i Stockholm med före detta lektorn, KVO2kl, RNO, fil. doktor Gustaf Magnus Sjöberg i hans 1:a gifte, född 1844-09-26 i Visby), född 1814-12-26 i Uddevalla, död 1873-11-18 i Stockholm, dotter av lagmannen i Lane, Tunge, Såtenäs och Sörbygdens härader Abraham Magnus Westerdahl och Lovisa Ulrika Russberg.

Barn:

 • 1. Åke Casten, född 1837-06-15, död 1842-07-08.
 • 1. Sofia Regina Amalia, född 1838-07-05, död 1839-02-17.
 • 1. Amalia Charlotta, född 1840-03-25 Kuröd, död på Kuröd i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län 1840-11-30.
 • 1. Fredrik August Oskar (Fritz), född 1841. Död 1925. Före detta stadsdistriktsläkare. Se Tab. 19.
 • 1. Hulda Matilda, född 1843-05-20, död 1844-06-09 på Munkedal.
 • 2. Carl Åke Abraham, född 1845-09-05, död 1846-12-06.
 • 2. Carl August Vilhelm, född 1847. Död 1927. Grosshandlare. Se Tab. 24.
 • 2. Rosa Vilhelmina Matilda, född 1848-12-16 på Hensbacka, död 1897-08-19 i Kungsbacka. Gift 1877-02-07 i Göteborg med kyrkoherden i Kungsbacka Johan Emanuel Sjöholm i hans 1:a gifte (gift 2:o 1898-05-10 med Agnes Larsson, född 1861-06-02 i Toarps socken, Älvsborgs län, dotter av handlanden Per Larsson och Maria Christina Johansson), född 1846-06-18 i Örmevalla socken, Hallands län, död 1907-01-10 i Kungsbacka.
 • 2. Terese Charlotte Eleonore, född 1850-06-18. Före detta föreståndarinna för Göteborgs hospitals tvättinrättning på Hisingen. Död 1931-01-24 i Annedals förs, Göteborg, db nr 22.
 • 2. Knut Arkadius, född 1851. Före detta extra provinsialläkare. Död 1934-12-02 i Lidköping (db nr 126). Se Tab. 27
 • 2. Gustaf Potent Edvard, född 1854. Grosshandlare. Död 1931-10-10 i Göteborg. Begraven å Östra kyrkogården i Göteborg. Se Tab. 29.

TAB 19

Fredrik August Oskar (Fritz) (son av Gustaf Åke, tab 18), född 1841-12-08 Kuröd. Student i Uppsala 1860. Med. fil. kand. 1862. Med. kand. 1866-05-23. Med. lic. 1870-05-31 underläkare vid akademiska sjukhuset i Uppsala 1868–1870. Distriktsläkare i Göteborg 1870-10-27–1909-12-00. Företog såsom innehavare av Hwasserska resestipendiet 1873-01-20–1873-06-20 en utrikes vetenskaplig resa till Wien. LV o. VS 1882. Ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1891–1903. RNO 1891-12-01. Med. hedersdoktor vid jubelfesten i Uppsala 1893-09-06. Ledamot av styrelsen för Göteborgs högskola 1903–1915. Avsked från stadsdistriktsläkaretjänsten 1904. Ledamot av styrelsen för Belfrageska släktföreningen 1921. Se biografi i Vem är det. Död 1925-10-09 i Masthuggs förs, Göteborg och Bohuslän, db nr 106). Gift 1874-01-08 i Göteborg med Hildur Ingeborg Tranæus, född 1855-12-18 ]] i Uddevalla, dotter av med. doktorn Per Ludvig Tranaeus och Emilia Maria Berggren.

Barn:

 • Karin, född 1874-09-05 i Göteborg. Gift 1904-12-08 i Stockholm med kamreraren vid statens järnvägsbyggnader Frans Julius Palmgren, född 1871-01-08 i Karlstad.
 • Märta, född 1876-10-21 i Göteborg. Genomgått GCI. Gymnastiklärarinna vid Göteborgs folkskolor. Gymnastikdirektör.
 • Louise, född 1878-03-05 i Karl Johans förs, Göteborg. Före detta handarbetslärarinna.
 • Erik Gustaf, född 1879 i Göteborg. Praktiserande läkare. Se Tab. 20.
 • Nils Åke, född 1880 i Göteborg. Bankdirektör. Se Tab. 21.
 • Carl Einar, född 1882-07-13 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Göteborg 1900. Student i Uppsala 1900. Avlade första avdelningen av medicinsk-filosofisk examen 1901-05-29 och andra avdelningen av nämnda examen 1901-09-16. Amanuens vid anatomiska institutet i Uppsala 1904–1905. Med. kand. 1905-09-14. Med. lic. i Stockholm 1909-05-26. Assistent vid Karolinska institutets pediatriska poliklinik 1909-06-01–1909-11-30. Underläkare vid Stockholms epidemisjukhus 1909–1910 och vid Falköpings lasarett 1910. Amanuens vid Allmänna barnhuset 1911–12, och vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 1912–13. Ledamot av styrelsen för Belfrageska släktföreningen sedan 1912. Föreståndare för Karolinska institutets pediatriska poliklinik 1913–18 och läkare vid Stockholms spädbarnshem 1916. Praktiserande läkare i Stockholm sedan 1913. Gift 1913-05-31 i Herserud i Lidingö förs,Stockholms län med Margit Ida Sjögren, född 1889-10-26 i Jacobs förs, Stockholm, dotter av fältläkaren med. hedersdoktorn Tage Anton Ultimus Sjögren och Ida Maria Sofia Eklund.
 • Fritz Gunnar, född 1884-11-06 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Göteborg 1902-06-30. Elev vid Chalmers tekniska institut 1902. Ingenjörsexamen vid Chalmers tekniska läroanstalt 1905. Anställd vid aktiebolaget Papyrus i Mölndal 1905–1907. Praktiserade i Skottland 1907–1908. Anställd hos firman Ekman & C:o i Göteborg 1909–1910, hos Bowden Brothers & C:o Ltd, Yokohama, Japan 1910–1913 och åter hos Ekman & C:o 1913–1917. Biträdande direktör vid aktiebolag Sveriges privata centralbank 1917, vid Skandinaviska Kreditaktiebolag i Stockholm 1918–20. Bankdirektör. Se biografi i Vem är det. Vice verkställande direktör vid Transmarina kompaniet aktiebolag i Stockholm 1918-06-01. Åter biträdande direktör vid Skandinaviska kreditaktiebolag i Stockholm 1921-06-01.
 • Sven Olof, född 1885 i Göteborg. Köpman. Se Tab. 22
 • Rolf Harald, född 1894 i Göteborg. Med. lic. Se Tab. 23

TAB 20

Erik Gustaf, (son av Fredrik August Oskar, tab 19), född 1879-06-25 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Göteborg 1898-06-09. Student i Uppsala 1898. Avlade första avdelningen av medicinsk-filosofisk examen 1899-05-30. Med. fil. kand. 1899-09-16. Med. kand. 1903-05-29. Underläkare vid Hålahults sanatorium 1905-07-01–1905-08-15. Amanuens och assistent vid Uppsala patologiska institut 1906-01-01–1906-10-01. Amanuens vid medicinska och pediatriska polikliniken i Uppsala 1907-09-01–1908-03-01. Med. lic. 1908-05-29. Amanuens vid medicinska kliniken, akademiska sjukhuset i Uppsala 1908-06-01–1908-12-31. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1908. Praktiserande läkare i Göteborg sedan 1909. Amanuens vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1909-11-01–1909-12-31. Styrelseledamot i Föreningen för bistånd åt vanföra i Göteborg sedan 1916. Gift 1910-06-21 i Göteborg med Olga Eva Eufemia Almqvist, född 1879-12-04 i Motala, dotter av direktören Sven Alexander Almqvist och Agnes Elisabet Norrman. Gift 1:o 1910-06-21 i Göteborgs domkyrkoförs ]] med Olga Eva Euphenia Almqvist född 1879-12-04 i Motala. Död 1928-12-31 i Göteborgs domkyrkoförs, db nr 148. Dotter av direktören Sven Alexander Almqvist och Agnes Elisabeth Norrman. Gift 2:o 1931-06-25 i Malmö (Göteborgs domkyrkoförs, vb nr 77) med Aina Selma Karolina Almqvist, född 1885-08-11 i Motala. Gymnastikdirektör. Dotter av direktören Sven Alexander Almqvist och Agnes Elisabeth Norrman.

Barn:

 • Inga,
 • Karl-Erik (Carl-Erik)
 • Ulla. Stiftsjungfru
 • Fritz Henrik

TAB 21

Nils Åke, (son av Fredrik August Oskar, tab 19), född 1880-11-17 i Karl Johans förs, Göteborg. Mogenhetsexamen i Göteborg 1900. Utexaminerad från Göteborgs handelsinstitut 1901. Tjänsteman i aktiebolaget Göteborgs handelsbank 1901. Kamrer i Göteborgs handelsbank 1907. Kassadirektör i aktiebolaget Sveriges privata centralbank 1913. Verkställande direktör i aktiebolaget Skånska handelsbanken i Malmö 1915–1919 , vid Skandinaviska kreditaktiebolagets malmökontor 1919, vid dess göteborgskontor sedan 1930. Styrelseledamot i Bolidens gruvaktiebolag, aktiebolaget Svenska amerikalinjen m fl bolag. RVO 1922-06-06. RNO 1931-06-06. KV02kl 1936-06-06. Gift 1908-10-06 i domkyrkoförs, Göteborg ]] med Anna Catharina Eleonora (Karin) Almqvist, född 1884-06-30 i Motala. Död 1920-01-13 i S:t Petri förs, Malmö. Dotter av direktören Sven Alexander Almqvist och Agnes Elisabet Norrman.

Barn:

 • Nils Arne,
 • Sven Åke,
 • Sten Gunnar,
 • Lars Gösta,
 • Elsa,
 • Olof Tomas,

TAB 22

Sven Olof (översikstab 13, son av Fredrik August Oskar, tab 19), född 1885-03-04 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Göteborg 1903. Genomgick Göteborgs handelsinstituts fackkurs för studenter 1904. Praktiserade i England, Tyskland och Frankrike 1904–1908. Korrespondent hos firman Ekman & C:o i Göteborg 1908–1913. Tjänsteman vid Holmens bruks- och fabriksaktiebolag i Norrköping 1913–1920. Avdelningschef hos aktiebolag Skandinaviska handelskompaniet, Stockholm, 1920–1921. Avdelningsföreståndare vid Holmens bruk 1921. Affärsman i New York 1924. Direktör i Holmens bruks- och fabriksaktiebolag. Gift 1923-05-19 i S:t Olais förs Norrköping ]] med Ragnhild Margret Ingegärd Luthander, född 1902-08-01 i S:t Olais förs, Norrköping. Dotter av trafikchefsassistenten vid Vikbolandsbanan Karl (Anders, ej enligt fbu) Waste Luthander och Anna Severina Andersson.

Barn:

 • Göran Olof
 • Karin Agneta

TAB 23

Rolf Harald, (son av Fredrik August Oskar, tab 19), född 1894-12-27 i Karl Johans förs, Göteborg. Studentexamen i Göteborg 1913. Student i Uppsala 1913. Med. kand. examen i Uppsala 1917-02-26. Med. lic. examen vid Karolinska institutet 1922-05-31. Amanuens vid Göteborgs barnsjukhus' medicinska avdelning 1923-01-01. Praktiserande läkare i Göteborg 1926-11-01. Skolläkare vid Västra realskolan 1928-01-00 och vid folkskolan 1929-07-00. Biträdande dispensärläkare 1929-03-00. Läkare vid barnavårdscentralen. 1926–1970 innehade han privatpraktik och var under samma tidrymd biträdande läkare vid Göteborgs centraldispensär. Gift 1923-04-16 i Göteborgs domkyrkoförs ]] med lärarinnan Ingrid Vilhelmina Almqvist född i Lunbyförs, Göteborg ]] 1895-01-09. Dotter av direktören Sven Alexander Almqvist och Agnes Elisabet Norrman.

Barn:

 • Hans Fredrik
 • Christian Harald

TAB 24

Carl August Vilhelm, (son av Gustaf Åke, tab 18), född 1847-05-07 Hensbacka. Grosshandlare först i Göteborg 1871 och sedan i Stockholm 1884–1898. Grundade i Stockholm Belfrages pensionat och hotell. Överflyttade till Kalifornien, där han ägde ett hotell i San Fransisco 1903–1906, varefter han flyttade först till Burlingame och sedan till San Matteo, i vilka båda städer han äger fastigheter. Död 1927-04-00 i San Mateo, USA. Gift 1:o 1874-04-09 i Göteborg med Anna Matilda Åberg, från vilken han 1903 blev skild, född 1853-03-14 i Halmstad ]], dotter av rektorn vid Halmstads högre elementarläroverk,. folkskoleinspektören i Göteborgs stift, fil. doktorn Lennart Åberg och Matilda Carlsson. Hon innehar Belfrage's pensionat & hotell sedan 1898 och äger hus i Stockholm. Död 1937-01-04 i Jacobs förs, Stockholm (db nr 1). Gift 2:o 1913-03-21 med Julie C. McGauley, född 1864-09-28 i London, dotter av professorn i fysik och arkitektur i London James William Mc Gauley och Julie Frances Cahill. Barn:

 • 1. Åke Lennart Bernhard, född 1875. Död 1932. Kapten. Se Tab. 25.
 • 1. Carl August, född 1879. Forstmästare. Se Tab. 26
 • 1. Gustaf Fredrik Vilhelm, född 1882-05-29 i Karlstad. Mogenhetsexamen i Stockholm 1900-05-15. Student vid Uppsala 1900-10-23 . Jur. fil. kand. i Uppsala 1902-01-31. Jur. utr. kand. 1906-05-15. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1906-09-00. Till förordnad domhavande i Södra Åsbo och Bjäre härads domsaga 1907–1908. Sekreterare hos svenska arbetsgivareföreningen 1909–1910. Ombudsman hos bankaktiebolag Norra Sverige 1911–1914 och hos aktiebolag Svenska handelsbanken sedan 1914. Död 1939-07-15 i Hälsingberg (Vikens förs, Malmöhus län db nr 14). Gift 1919-06-20 i Vedbaeks kyrka i Danmark med Elly Marie Margarete Neubert, född 1891-11-23 i Köpenhamn. Dotter av fabrikanten Teodor August Neubert och Helene Hansson.

TAB 25

Åke Lennart Bernhard, (son av Carl August Vilhelm, tab 24), född 1875-09-24 i Göteborg. Kadett vid sjökrigsskolan 1891-10-01. Underofficerskorpral i flottan 1893-10-01. Underofficer av 2:a graden 1897-04-01. Tjänstgörande page hos hertiginnan av Västergötland 1897. Flaggunderofficer 1898-04-01. Sjöofficersexamen 1898-10-23. Underlöjtnant i flottans reserv 1898-11-20. Till förordnad lotslöjtnant i Sundsvalls lotsfördelning 1899-05-01, i Gotlands lotsfördelning 1900-03-01. Anställd vid Etudes financiéres, Crédit Lyonnais, Paris, 1902–1904. SkGM 1905. Löjtnant i flottans reserv 1914-10-01. Verkställande direktör för kommanditbolaget Belfrage & Co. 1914–1924. Ordförande i styrelsen för Belfrageska släktföreningen sedan 1916. Kapten i flottans reserv 1916-02-18. RVO 1919-08-02. ÖRKHr2kl med krigsdekaration 1921. OffÖRKHt 1923. TRKSM 1924. Ägde villa vid Nynäs havsbad sedan 1911 och har ägt hus i Stockholm 1917–1920. Död 1932-12-19 i Jacobs förs, Stockholm fb nr 81. Gift 1907-02-20 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] med Gudrun Fanny Matilda Boman i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1928-10-03, född 1885-12-02 i Linköping. Dotter av fördelningsläkaren Ernst Israel Boman och Mechtild Flodin.

Barn:

 • Gunborg Mechtilda Lennartsdotter, född 1908-01-18 i Kungsholms förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1933-05-24 i Oscars förs, Stockholm vb nr 71 med redaktören Kurt Elis Bonde (Nils) Järte, född 1909-07-19 i Västra Sallerups förs, Malmöhus län.
 • Astrid Matilda Lennartsdotter, född 1909-10-08 i Kungsholms förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1932-01-23 i Danderyds förs, Stockholm (Oscars, vb nr 11) med godsägaren Per Kasten Gustaf Sanmark, född 1900-02-22 i Finland.
 • Ernst Åke Lennartsson,

TAB 26

Carl August, (son av Carl August Vilhelm, tab 24), född 1879-05-11 i Göteborg. Forstmästare. Direktör. Innehar Belfrages Pensionat och hotell, Stockholm. Gift 1:o 1917-11-12 med Karin Alfrida Matilda Gustafson, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-08-30, född 1895-04-09 i Kungliga Hovförs, Stockholm. Dotter av kavaljerskusken Elias Alfred Viktor och Matilda Louisa Karlsson. Gift 2:o 1940-10-15 i S:t Görans förs Stockholm med Svea Börgina Lind, född 1902-02-25 i Sävar nedre. Dotter av handlanden Knut Emanuel Lind och Alma Fredrika Lundquist.

Barn:

 • 1. Aina Matilda,
 • 1. Carl Gustaf Rutger,
 • 1. Ebba Karin Marianne,

TAB 27

Knut Arkadius, (son av Gustaf Åke, tab 18), född 1851-10-07 Hensbacka. Mogenhetsexamen 1872-06-08 i Göteborg. Student vid Uppsala universitet höstterminen 1872-09-16. Med. fil. kand. 1873-09-15. Med. kand. 1878-12-09. Med. lic. vid Karolinska Institutet 1884-03-29. Avlade legitimerad ed 1884-03-31. Amanuens vid Uppsala universitets farmakologiska samlingar 1874-12-00–1876-10-00. Extra läkare i Uddeholms distrikt 1880-07-12–1880-08-24. Amanuens vid obstetriska kliniken å allmänna barnbördshuset 1881-05-01–1881-07-01. Amanuens vid gynekologiska avdelningen å Sabbatsbergs sjukhus 1881-07-01–1882-04-01. Vikarierande underläkare vid Serafimerlasarettets medicinska avdelning 1882-11-02–1882-12-24. Extra läkare i Hofors distrikt och till förordnad järnvägsläkare å linjen Järbo–Byvalla 1884-04-01–1884-05-04 och 1884-05-28–1884-07-06. Till förordnad distriktsläkare i Katarina förs, Stockholms sydöstra distrikt 1884-07-15–1884-08-15. Extra provinsialläkare i Fässbergs distrikt i Göteborgs och Bohus län 1884-10-01. Tillika från 1886-05-01 läkare vid Mölndals sjukhus. Tillika läkare vid Göteborgs stads och länets sinnesslöanstalt vid Stretered 1897–1917. Inspektor för Mölndals arbetarinstitut 1900–1907. Göteborgs och Bohus läns skytteförbunds förtjänstmedalj i silver 1909-01-22 och i guld 1914-04-24. Ordförande i Göteborgs läkaresällskap 1910 och 1911. RVO 1914-09-30. Chefläkare vid extra krigssjukhuset å Vendelsberg 1915–1921 och sjukhusstyrelsens ordförande 1916–1921. Avsked med pension 1917-12-31. Ordförande i dispensärnämnden i Lidköpings distrikt 1921–1922. Läkare vid Mölndals sjukhus till 1917-12-00, dispensläkare i Fässberg 1916–1917. Ledamot av styrelsen för Belfrageska släktföreningen 1921. Död 1934-12-02 i Lidköping (db nr 126). Gift 1884-11-28 i Lidköping med Jenny Elfrida Gustava Lagerlöf, född 1861-01-21 i Lidköping. Död 1935-05-15 i Lidköping (db nr 68). Dotter av fabrikören Nils Lagerlöf och Hilda Carolina Peterson.

Barn:

 • Georg Knut, född tvilling 1887-04-28 i Mölndal, Fässbergs socken, Göteborgs och Bohus län. Mogenhetsexamen i Göteborg 1906-05-28. Utexaminerad från skogsinstitutets forstmästarekurs 1913-12-13. Anställd vid Bergviks aktiebolag 1914–1921. Innehar egen skogsbyrå i Kil sedan 1921.
 • Carl Mauritz, född tvilling 1887-04-28 i Mölndal. Mogenhetsexamen i Göteborg 1905-06-07. Volontär vid Bohusläns regemente 1905-06-13. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1908-12-31,. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1914-12-31. Avsked 1915-06-03. Gick i tysk krigstjänst. Löjtnant i preussiska infanteriregementet nr 162, Lübeck 1915-07-04. Löjtnant vid regementet 1915-10-09. RPrJK 2kl 1915-11-10 och 1kl 1916-09-28. Kapten 1916-10-05. OIdFAO 1 o. 2kl 1916-12-06. Transport till preussiska infanteriregementet nr 76, Hamburg, 1918-04-01 Lübeck HansK och Hamb. HansK. Kapten vid preussiska riksvärnsskytteregementet nr 18 1919-05-01. Avsked ur tysk tjänst 1920-03-31. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1921-01-28. Kapten i regementet 1923-12-07. RSO 1939-06-06, avsked 1939-09-08 från och med 1939-10-01. Deltog i världskriget 1914–1918 på tyska västfronten, därunder bl a i följande slag och strider: ställningskriget väster om Roye–Noyon 1915-07-07–1915-09-28. Höstslaget mellan La Bassé och Arras 1915. Stormningen av Giesslerhöjden öster om Souchez 1916-02-21–1916-01-22. Striden vid Givenchy en Gohelle 1916-05-21–1916-06-02. Slagen vid Somme 1916-07-20–1916-08-21 och 1916-09-25–1916-10-07. Ställningsstrider vid Yser 1916-10-18–1917-02-05. Strider framför Siegfriedsfronten (vid Ribecourt i Artois) 1917-04-24–1917-05-15. Ställningskriget i Artois 1917-06-05–1917-08-09 och 1917-09-17–1917-09-29. Strider mellan Arras och Albert 1918-04-01–1918-04-20. Fäktningen vid Hébuterne 1918-07-15–1918-07-28. Slaget mellan Monchy och Bapaume 1918-08-21–1918-09-02. Strider framför Siegfriedsfronten (väster om Cambrai) 1918-09-03–1918-09-06. Strider mellan Armentiéres och Lens 1918-09-07–1918-10-11. Återtågsstrider framför Antwerpen–Maas-ställningen 1918-10-12–1918-11-04 och utrymmandet av det av tyska armén besatta området och hemmarschen 1918-11-12–1918-12-16.

TAB 28

Nils Gustaf, (son av Knut Arkadius, tab 27), född 1885-09-05 i Mölndal, Fässbergs socken, Göteborgs och Bohus län. Mogenhetsexamen i Göteborg 1904-05-31. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1904-06-06. Avsked 1904-08-20. Volontär vid Västgöta regemente 1904-08-24. Elev vid krigsskolan 1904-10-05. Officersexamen 1906-11-30. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1906-12-07. Löjtnant vid Västgöta regemente 1911-09-15. Genomgick krigshögskolan 1915-10-18–1917-07-28. Kompaniofficer vid infanteriunderofficersskolan 1918 och 1919. Tjänstgörande vid generalstaben från 1919-11-10. Kapten i regementet 1921-12-02, och vid regementet 1924-06-13. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 f o m 1926-11-01. RSO 1928-06-16. Avsked 1935-09-16. RVO 1938-06-06. Arkivofficer vid arméstaben 1935-07-01. Gift 1914-10-12 i Engelbrekts förs, Stockholm med Hedvig Ragnhild Christina Fischer, född 1887-05-07 i Lidköping. Dotter av grosshandlaren Per Birger Fischer och Jenny Maria Carolina Richert.

Barn:

 • Brita Nilsdotter
 • Dagmar Nilsdotter,

TAB 29

Gustaf Potent Edvard, (son av Gustaf Åke, tab 18), född 1854-10-06 på Hensbacka (Annedals förs, db nr 181). Handelsbokhållare och sedan 1873 grosshandlare i Göteborg. Handelsagent. Grosshandlare i Stockholm 1920. Död 1931-10-10 i Göteborg. Begraven å Östra kyrkogården i Göteborg. Gift 1883-04-06 i Göteborg med Maria Catharina (Mimmi) Virgin, född i Göteborg 1857-10-06, död 1918-07-26 i Oscar Fredriks förs, Göteborg. Dotter av stadsmäklaren Fredrik August Virgin, och Johanna Atilda Thudén.

Barn:

 • Torsten Gustaf, född 1888-09-08 i Göteborg, död i Göteborg 1888-09-11.
 • Valborg Maria, född 1892-04-23 i Katarina förs, Göteborg, db nr 65. Död 1926-02-03 i Stockholm. Begraven i Gamlestadens förs, Göteborg. Gift i Oscar Fredriks förs, Göteborg ]] 1917-10-06 med ingenjören Frans de Neergaard, (gift 2:o 1935-10-06 med Olga Catharina Knudsen, född 1881-01-20), född 1871-09-03 i Grenaa, Danmark. Död 1936-06-24 i Katarina förs, Stockholm.

TAB 30

Fredrik Detlof, (son av Åke Gabriel, tab 13), född 1808-10-03 i Flo socken, Älvsborgs län (RHHj.). Kadett vid Karlberg 1823-04-01 utexaminerad 1829-05-29. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1829-08-28. Transport till Västgötadals regemente 1829-08-28. Löjtnant 1835-12-19. Regementskvartermästare 1838-10-17. Kapten 1848-06-23. RSO 1859-04-28. Major i armén 1864-08-09. Avsked 1872-06-14. Död 1890-09-25 i Skara. Gift 1841-07-05 i Göteborg med Ida Amalia Josefina Flintberg, född 1824-07-19 på Klippan vid Göteborg, död 1896-03-02 i Stenstorp, Stenstorps socken, Skaraborgs län, dotter av övertullinspektoren i Göteborg Gustaf Jakob Flintberg och Charlotta Ulrika Braun.

Barn:

 • Åke Gustaf Leonard, född 1844-04-01 i Vänersborg. Student 1865-01-24. Fil. kand. 1869-05-31. Extra lärare vid högre elementarläroverket i Lund 1869–1870. V. adjunkt vid Lunds folkskollärareseminarium 1870-06-08. Fil. doktor 1871-06-03. Extra ordinarie amanuens vid universitetsbiblioteket i Lund 1871-05-11. Folkskoleinspektör inom Skara stift 1872-01-05. 1. lärare och föreståndare för Skaraborgs läns folkhögskola i Stenstorp 1873-07-15. RVO 1906-06-06. Död 1914-06-25 vid Mösseberg i Friggeråkers socken, Skaraborgs län. Ägde länderiet Östvi vid Skara. Gift 1:o 1874-08-14 i Ullervads socken, Skaraborgs län med Adelina Josefina Sjöholm, född 1841-08-21 i Vadstena, död 1892-01-23 i Stenstorp, fosterdotter till fabrikören P. M. Sjöholm i Vadstena. Gift 2:o 1908-09-05 i Stenstorp (Nättraby förs, Blekinge ]] med Anna Matilda Svensson, född 1880-03-14 i Nättraby socken, Blekinge län, dotter av handlanden Mattias Svensson och Erika Eulalia Emerentia Elmlund. Innehar antikhandel i Stockholm.
 • Vilhelmina Charlotta Amalia, född 1845-10-29. Död 1849-08-02.
 • Ebba Albertina Adelaide, född 1848-01-03 i Tådene socken, Skaraborgs län. Död 1928-01-25 i Jönköping (Kristine, db nr 7). Begraven i Lidköping. Gift 1868-10-03 på kaptensbostället Rangtorp i Mellby socken, Skaraborgs län med kamreraren i sparbanken i Lidköping Adolf Leonard Befrits, född 1840-03-29 i Göteborg, död 1897-02-16 i Lidköping.
 • Amalia Fredrika, född 1851-11-22, död ogift 1878-07-14 i Skara.
 • Alma Henriette, född 1854-12-12, död 1873-12-17 i Skara.
 • Detlof August (Gusten), född 1856-04-20 på Rangtorp. Avlade farmaciestudiosiexamen 1875-10-06 samt provisors- och apotekarexamen 1880-05-28. Död 1889-08-10 i Bo socken, Örebro län. Gift 1888-12-22 i Maria förs, Stockholm med Augusta Dahlgren, född 1859-10-02 i Bo socken, död 1897-06-28 i Stockholm, folkskollärarinna i Stockholm, dotter av organisten i Bo Per Gustaf August Dahlgren och Catharina Lovisa Köhler.
 • Carl Axel Fredrik, född 1859. Stationsinspektor. Se Tab. 31
 • Ida Malvina, född 1861-07-06, död 1880-12-27 i Skara.

TAB 31

Carl Axel Fredrik, (son av Fredrik Detlof, tab 30), född 1859-05-20 Rangtorp i Mellby socken, Skaraborgs län. Elev vid Lidköping–Skara–Stenstorps järnväg 1875. Telegrafist vid Oxelösund–Flen–Västmanlands järnväg 1876. Stationsinspektor i Åsarp vid Ulricehamns järnväg 1882. Stationsföreståndare vid Trädet 1892. Stationsinspektor i Åsarp vid Halmstad–Nässjö järnväg 1906. Pro Patrias GM. Död 1929-06-15 i Göteborg (Norra Åsarps förs, Älvsborgs län, db). Gift 1883-06-07 i Kölaby socken, Älvsborgs län med Alida Eleonora Höök, född 1861-01-04 Dränggården. Död 1936-11-09 i Norra Åsarps förs, Älvsborgs län (db nr 13). Dotter av fanjunkaren Claes Höök och Christina Charlotta Brundbeck.

Barn:

 • Claes Fredrik, född 1883-10-07 vid Åsarp i Kölaby socken, Älvsborgs län. Död 1885-12-06 i Norra Åsarps förs, Älvsborgs län .
 • Ida Christina, född 1884-10-16 i Norra Åsarps förs, Älvsborgs län, fb . Gift 1913-04-30 i Nordmalings förs, Västerbottens län (Norra Åsarps förs, Älvsborgs län, vb) med komministern i Nordmalings socken, Västerbottens län, sedermera kyrkoherden Olof Genberg, född 1885-01-24 i Mellansel i Anundsjö förs, Västernorrlands län. Kontraktspost.
 • Anna Adelaide, född 1887-06-03 i Norra Åsarps förs, Älvsborgs län. Död 1889-07-10 i Norra Åsarps förs, Älvsborgs län .
 • Elsa Ingeborg, född 1890-04-11 i Norra Åsarps förs, Älvsborgs län. Kassörska i aktiebolag Göteborgs handelsbank 1915–1922. Gift 1922-11-15 i Norra Åsarps kyrka , Åsarps förs, Redvägs härad Älvsborgs län med kyrkoherden i Skorpeds av Härnösands stift, teol. kand. Matts Helmer Matsborg , född 1888-12-03 i Nordmalings förs, Västerbottens län.
 • Gunhild Tekla, född 1896-09-23 i Kölaby förs , Älvsborgs län. Anställd vid Svenska telegrambyrån i Göteborg sedan 1915. Gift 1922-11-15 i Åsarps kyrka, Åsarps förs, Älvsborgs län med redaktören i Tidningarnas telegrambyrå i Göteborg, löjtnanten i Karlskrona grenadjärregementets reserv Gunnar Hanson, född 1893-07-07 i Årjäng, Silbodals förs , Värmlands län.
 • Hans Åke, född 1902-11-02 i Kölaby förs , Älvsborgs län. Se Tab. 31A

TAB 32

Johan August Knut, (son av Åke Gabriel, tab 13), född 1812-12-24. Brukselev vid Storfors bruk i Värmland. Elev vid Filipstads bergsskola 1833. Gruvförvaltare. Bruksägare. Död 1846-12-03 Munkedal. Gift 1837-02-19 i Stockholm med Sofia Aurora Constantia Gräntzelius, född 1814-06-23 i Stockholm, död 1900-10-26 i Göteborg, dotter av konditorn Johan Gräntzelius och Gustava Sundberg.

Barn:

 • Johan Åke, född 1838-04-13, död 1838-11-22.
 • Carl Åke, född 1839. Grosshandlare. Död 1906. Se Tab. 33.
 • Vilhelm August, född 1841. Arkitekt. Död 1909. Se Tab. 34
 • Knut Axel, född 1844. Provinsialläkare. Död 1922. Se Tab. 39.
 • Gustaf Robert, född 1845-06-07. Bosatt i Los Olivos, Kalifornien.
 • Augusta Vilhelmina Aurora, född 1846-12-15.

TAB 33

Carl Åke, (son av Johan August Knut, tab 32), född 1839-12-02. Grosshandlare i Göteborg. Bosatte sig sedan i Santa Barbara i Kalifornien. Död i Santa Barbara i Kalifornien 1906-06-04. Gift 1867-11-05 i Göteborg med Fredrika (Fredrique) Andersson, född 1845-10-26 i Kristine förs, Göteborg. Död i Vasa förs, Göteborg ]] 1922-12-09, dotter av handlanden Jonas Andersson och Fredrique Engström.

Barn:

 • Elvine Sofia, född 1868-10-28 i Kristine förs, Göteborg. Gift i Göteborg 1891-05-28 med grosshandlaren Julius Bertelsen, född 1861-06-07 i Stege, Danmark. Död 1939-01-28 i Göteborg.
 • Agnes Fredrique, född 1870-07-08 i Kristine förs, Göteborg. Gift i Göteborg 1895-10-26 med bokhållaren Lorentz Graf, född 1862-02-05 i Älvdalens kyrkoby i Älvdalens socken, Kopparbergs län, död 1901-04-05 i Göteborg.
 • Ellen Emilia, född 1872-03-01 död 1872-11-25 i Fässbergs socken, Göteborgs och Bohus län.

TAB 34

Vilhelm August, (son av Johan August Knut, tab 32) Född 1841-10-02 Mora. Arkitekt i Göteborg. Död 1909-06-19 i Vasa förs, Göteborg. Gift i Göteborg 1878-04-16 med Alma Elvira Dahlöf, född 1848-08-01 i Långreds förs, , Älvsborgs län. Död 1903-12-11 i Göteborg, dotter av handlanden och bruksägaren Olof Fredrik Dahllöf och Henrietta Eleonora Russberg.

Barn:

 • Elin Aurora, född 1881-06-29 i Göteborg. Gift 1912-11-02 i Annedals förs, Göteborg ]] med platsförsäljaren Ernst Sig vald Lewerentz, född 1880-12-27 i Christine förs, Göteborg.
 • Nils August, född 1882 i Göteborg. Platsförsäljare. Se Tab. 35.
 • Per Axel, född 1884 i Göteborg. Trädgårdsmästare. Se Tab. 36.
 • Ingrid Andrietta, född 1886-02-22 i Göteborg, död i Göteborg 1888-01-11.
 • Gunnar Mauritz, född 1887 i Göteborg. Massör. Se Tab. 37.
 • Magnus Gabriel, född 1892 i Göteborg. Banktjänsteman. Se Tab. 38.

TAB 35

Nils August, (son av Vilhelm August, tab 34), född 1882-12-01 i Kristine förs, Göteborg. Anställd hos handelsfirman August Erasmies efterträdare i Göteborg sedan 1898. Grosshandlare. Gift 1911-05-20 i Wasa förs, Göteborg ]] med Sabina Constance Blomberg, född 1890-04-30 i domkyrkoförs, Göteborg (Masthuggs förs). Dotter av handlanden Anders Johan Blomberg och Augusta Olivia Johannesdotter.

Barn:

 • Nils Rolf,
 • Gösta Vilhelm,
 • Lennart Mauritz,
 • Ingrid Sabina Marianne
 • Marianne Aurora,

TAB 36

Per Axel, (son av Vilhelm August, tab 34) Född 1884-03-14 i Gustavi förs, Göteborg. Genomgick Nordiska lantbruksskolan vid Hagaberg 1913–1914. Trädgårdsmästare vid Alvasjö i Brandstorps socken, Skaraborgs län. Gift 1918-05-18 i Annedals förs Göteborg, vb med Anna Maria Hansson, född 1895-05-14 i Bro socken, Göteborgs och Bohus län. Dotter av byggmästaren Carl Hansson och Josefina Nilsson.

Barn:

 • Sonja Margareta,
 • Gunborg Aurora,
 • Pehr Uno,
 • Helge Gotthard,

TAB 37

Gunnar Mauritz, (son av Vilhelm August, tab 34), född 1887-09-22 i Göteborg. Utexaminerad från A. Kjellbergs sjukgymnastikinstitut i Stockholm 1910. Gymnastikdirektör och massör i Glasgow, Skottland under 31 år från 1913. Gift 1:o 1919-02-01 i Hillhead, Glasgow, med Inez Maria Söderberg, född 1888-05-12 i Stugsund vid Söderhamn. Dotter av stuveriförmannen Lars Emanuel Söderberg och Helena Sofia Norgren.

Barn:

 • Ingrid Maria
 • Signe Elvira Mabel
 • Asta Iréne

TAB 38

Magnus Gabriel, (son av Vilhelm August, tab 34), född 1892-04-08 i Domkyrkoförs, Göteborg. Realskolexamen 1910. Anställd i aktiebolag Göteborgs bank i Göteborg 1910. Föreståndare för bankens avdelningskontor vid Hvitfeltsplatsen i Göteborg 1921. Gift 1922-08-10 på Brännö, Styrsö förs , Göteborgs och Bohus län med Ester Ruth Agda Carlund, född 1903-05-06 på Brännö, Styrsö förs , Göteborgs och Bohus län. Dotter av Axel Sigfrid Karlund och Alida Olivia Constantia Kristensson.

Barn:

 • Stig Magnus,
 • Bo Yngve
 • Siv Mona
 • Gun Evy
 • Gerd Mary
 • Ruth Elsie
 • Kjell Olof (Olle)

TAB 39

Knut Axel, (son av Johan August Knut, tab 32), född 1844-01-07 Munkedal. Student i Uppsala 1863. Med. fil. kand. 1865-09-15. Med. kand. 1868-01-31. Med. lic. 1871-11-01. Avlade legitimerad ed 1871-11-06. Bestred stadsläkaretjänsten i Alingsås under 6 veckor sommaren 1869. Läkare vid Utö gruvor 1870-01-01–1870-05-31. Vikarierande stadsläkare i Skänninge 1870-06-01–1870-07-15. Biträdande läkare vid Uppsala hospital från januari 1871, å vilken befattning han erhöll Serafimerordensgillets konstitutorial 1872-01-29. Stadsläkare i Ulricehamn 1872-12-23. Tillika till förordnad provinsialläkare i Ulricehamns distrikt 1873-07-07–1874-01-27. Gift 2. bataljonsläkare vid Västgöta regemente 1877-05-18. Genomgick militärläkarekursen i Stockholm 1879. Gift 1. bataljonsläkare vid Bohusläns regemente 1882-04-28. Läkare vid Nya Trollhätte kanalbolag 1882-04-16. Gift 1. bataljonsläkare vid Jönköpings regemente 1883-04-13. Stadsläkare i Gränna 1883-04-20. Provinsialläkare i Tanums distrikt av Göteborgs och Bohus län 1886-05-06. Transport till Söderhamns distrikt 1891-09-11. RVO 1904-12-01. Avsked 1906-03-30. Död 1922-03-07 i Söderhamn. Gift 1874-07-07 i Ulricehamn med Elisabet Catharina Lundberg, född i Ulricehamn 1853-11-19, död 1923-02-02 i Johannes förs, Stockholm ]], dotter av rådmannen i Ulricehamn Claes Mårten Lundberg och Ebba Matilda Brovall.

Barn:

 • Johan Kurt Edvard, född 1878. Börsdirektör. Se Tab. 40
 • Ebba Elisabet Sofia, född 1884-09-01 i Gränna, död 1903-06-10 i Söderhamn.

TAB 40

Johan Kurt Edvard, (son av Knut Axel, tab 39), född 1878-10-02 i Ulricehamn. Mogenhetsexamen i Gävle 1897-06-11. Student i Uppsala 1897. Jur. fil. kand. 1898-05-27. Jur. utr. kand. 1902-09-15. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1902. Studier vid Berlins universitet 1903–1904. Amanuens i telegrafstyrelsen 1905, i Arméförvaltningen 1905 och i Lantförsvarsdepartementet 1906. Lärare vid Påhlmans handelsinstitut sedan 1907. Sekreterare hos åtskilliga riksdagskommitéer och sakkunniga 1908–1917. Ledamot av styrelsen för Belfrageska släktföreningen sedan 1912. Extra kanslisekreterare i lantförsvarsdepartementet 1915. Börsdirektör och chef för Stockholms fondbörs 1916-12-18. Sekreterare hos Stockholms stads handels- och sjöfartsnämnd 1916. RNO 1923-02-26. Studierektor vid Påhlmans handelsinstitut sedan 1924. Gift 1906-09-17 i Gränna förs, Jönköping med Gurli Ulrika Emilia Löfgren, född 1879-03-01 i Gränna. Död 1936-11-14 i Stockholm. Begraven i Solna förs, Stockholm (Kungsholms förs, Stockholm, db nr 272). Dotter av majoren Lorentz Leonard Löfgren och Gunilla Augusta Löwenadler.

Barn:

 • Kurt-Allan, född 1907-08-27 i Matteus förs, Stockholm.
 • Leif Axel Lorentz
 • Hans Åke Lennart

TAB 41

Carl Gustaf, (son av Peter Vilhelm, tab 11), född 1771-09-29. Volontär vid Västgötadals regemente 1785-11-05. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1789-04-18. Fänrik vid Västgötadals vargering 1789-05-01. Fänrik vid Västgötadals regemente 1790-11-10. Avsked 1797-12-10. Kapten vid Skaraborgs 3. lantvärnsbataljon 1808. Död 1822-05-02 i Tengene socken, Skaraborgs län. (RHHj.) Han fick testamente av sin farbroder kaptenen Carl Gustaf Belfrage på Karlsberg. Gift 1797-06-30 (1797-05-27) i Flo socken, Skaraborgs län (RHHj.) med Anna Sofia Wingborg, född 1777-09-06 död 1853-09-30 dotter av komministern i Flo förs av Skara stift Nils Wingborg och Margareta Elisabet Brisman.

Barn:

 • Anna Margareta Gustava, född 1798-01-08 i Flo socken (RHHj.). Död 1850-12-27. Gift 1823-04-02 med kyrkoherden i Ods pastorat av Skara stift Anders Eliasson, född 1785-01-05, död 1849-01-15.
 • Ulrika Fredrika, född 1800-02-12 och död 1802-02-04 i Flo socken. (RHHj.)
 • Niklas Vilhelm Åke, född 1803. Fanjunkare. Död 1898. Se Tab. 42.
 • Carolina Sofia, född 1806-02-23 i Flo socken (RHHj.), död 1847-09-29. Gift 1834-03-31 med ingenjören Fredrik Vilhelm Berger, född 1806-12-24.
 • Fredrika Lovisa, född 1808-12-13, död ogift 1880-04-19 Bälnäs
 • Maria Augusta, född 1811-09-23 i Mellby socken, Skaraborgs län (RHHj.), död 1887-10-25 i Väla socken, Skaraborgs län. Gift med skomakaremästaren Anders Jansson Zätterman, född 1814, död 1878 i Skalunda socken, Skaraborgs län.
 • Carl Gustaf, född 1813. Sergeant. Död 1878. Se Tab. 48
 • Fredrik Alexander, född 1815-08-31, död 1834-04-00 på Thamstorp, Trökörna socken, Skaraborgs län.
 • Johan, född 1818-06-20, död.

TAB 42

Niklas Vilhelm Åke, (son av Carl Gustaf, tab 41), född 1803-02-05 i Flo socken, Skaraborgs län. Rustmästare vid Västgöta regemente 1824-10-09. Furir vid Västgöta regemente 1826-06-24. Förare 1828-06-17. Sergeant 1833-08-28. Avsked 1835-08-22. Sergeant vid Hallands infanteribataljon 1837-10-23. Fanjunkare vid Hallands infanteribataljon 1842-05-06. Svärdsman 1851-11-10. Avsked 1853-06-11. Död 1898-12-22 på Svanvik, Undenäs socken, Skaraborgs län. Gift 1834-06-18 i Levene socken, Skaraborgs län (RHHj.) med Brita Nilsdotter Kjell, född 1811-07-04, död 1889-05-05 på Svanvik, dotter av soldaten vid Västgöta regemente Nils Kjell och Beata Carlsdotter.

Barn:

 • Anna Beata Sofia, född 1834-06-29 i Levene socken, död 1914-10-17 i Undenäs förs, Skaraborgs län . Gift 1857-06-01 med rusthållaren Jonas Svensson på Svanvik.
 • Carl Axel, född 1836 och död 1836-10-17 på Eskekärr i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.
 • Axel Fredrik, född 1837. Fanjunkare. Död 1917. Se Tab. 43
 • Carl Gustaf, född 1841-03-25 på Eskekärr, död ung på Svanvik.
 • Anton Herman, född 1843-12-26 på Eskekärr. Anställd vid Svea livgarde. Död ogift 1873 eller 1874.
 • Carolina Gustava, född 1849-08-29 på Svanvik. Död 1929-10-20 i Undenäs socken, Sakraborgs län (vb nr 42). Gift 1871-12-29 med före detta gjuteriförmannen Gustaf Alfred Brämberg, född 1848-12-21 Årberg
 • Carl Vilhelm, född 1853. Verkmästare. Död 1907. Se Tab. 47.

TAB 43

Axel Fredrik, (son av Niklas Vilhelm Åke, tab 42), född 1837-09-27 i Eskekärr, Starrkärrs socken, Älvsborgs län. Volontär vid livregementets husarkår 1853-10-04. Avlade underofficersexamen och befordrad till korpral 1856. Sergeant 1862-02-24. Fanjunkare 1879-02-10. Svärdsman 1887-05-17. Avsked 1888-09-14. Död 1917-06-15 i Örebro norra förs, Örebro. Gift 1:o 1859-10-16 med Sofia Jonsdotter, född 1838-01-06 på Svanvik, Undenäs socken, Skaraborgs län. Död 1880-09-18, i Örebro, dotter av rusthållaren och hemmansägaren Jonas Svensson och Karin Jonsdotter. Gift 2:o 1882-04-10 i Örebro ]] med Augusta Vilhelmina Nilsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1871-12-07 i Vintrosa med sergeanten vid Närkes regemente Nils Gustaf Lundberg, född 1837-12-06, död 1880-10-26), född 1847-11-22 i Hidinge socken, Örebro län ]], död 1910-06-14 i Örebro förs, dotter av hemmansägaren Nils Eriksson och Gustava Fredrica Persdotter.

Barn:

 • 1. Axel Oskar, född 1860-08-29 i Undenäs socken. Bosatt i Norra Amerika.
 • 1. Beda Sofia, född 1862-09-20 i Fredsbergs socken, Skaraborgs län. Mejeriföreståndarinna vid Åtvidaberg, Åtvids socken, Östergötlands län. Död 1928-12-05 vid Åtvidaberg, Åtvids förs, Östergötlands län (db nr 55). Gift vid Åtvidaberg, Åtvids socken, Östergötlands län 1903-07-26 med verkmästaren Peter Albert Sandström, född 1863-03-02 i Åseda socken, Kronobergs län.
 • 1. Ernst Emanuel, född 1864-11-16 i Älgarås socken, Skaraborgs län, död.
 • 1. Bernhard Leonard, född 1867. Jordbrukare. Se Tab. 44
 • 1. Carl Gustaf Åke, född 1869-11-02 i Älgarås. (Före detta gårdfarihandlare enligt dödsannons.) Pontoniär i Stockholm. Schaktmästare. Gift 1904-10-01 i Stockholm med Augusta Elisabet Lindström född 1872-11-19. Död 1908-08-24 i Spånga socken, Stockholms län.
 • 1. Anna Elvira, född 1872-04-18 i Älgarås. Var en tid småskollärarinna vid Tidaholm i Västergötland. Död 1936-03-12 i Carl Johans förs, Göteborg (db nr 94) och begraven i Mölndals socken, Göteborg och Bohuslän. Gift 1900-12-09 i Örebro med stationsinspektoren Johan Richard Sandahl, född 1869-02-06 i Luttra socken, Skaraborgs län. Död 1927-10-16 i Fässbergs förs, Göteborg och Bohuslän.
 • 1. Fredrik Robert, född 1875-07-19 i Älgarås, död 1878-09-09.
 • 1. Erik, född 1880-09-13 och död 1880-09-25 i Örebro.
 • 2. Tekla Rut Vilhelmina, född 1882-09-28 i Örebro. Telefonist. Död ogift 1915-08-23 i Örebro Norra förs, Örebro.
 • 2. Nils Fredrik Vilhelm, född 1884 i Örebro. Bokhållare. Se Tab. 45.
 • 2. Augusta Henrika Elisabet, född 1886-02-14 i Örebro. Död 1939-10-23 i Klosters förs, Eskilstuna (db 191). Gift 1911-07-01 i Örebro ]] med ingenjören Erik Maurilz Emanuel Larsson, född 1885-11-26 i Grödinge förs, Stockholms län.
 • 2. Ellen Alfhild Maria, född 1887-08-17 i Örebro, död 1906-05-07 i Örebro.
 • 2. Knut Axel Eugen, född 1889 i Örebro. Löjtnant. Se Tab. 46.
 • 2. Karin Emma Cecilia, född 1892-06-15 i Örebro. Utexaminerad från Örebro handelsinstitut 1910-04-27. Kanslibiträde hos magistraten i Örebro 1911-01-01–1917-12-15. Tjänsteman vid aktiebolag Svenska lantmännens banks avdelningskontor i Växjö 1918-02-00–1918-10-00. Extra biträde vid Vadstena hospital och asyl 1918-11-01–1918-12-31. Kassörska vid Vadstena hospital och asyl från 1919-01-01. Gift 1924-05-11 i Eskilstuna (Vadstena förs vb) med hospitalssysslomannen i Vadstena Anders David Dahlin. Sjukhusintendent, född 1885-01-03.

TAB 44

Bernhard Leonard, (son av Axel Fredrik, tab 43), född 1867-04-05 i Älgarås socken, Skaraborgs län. Jordbrukare. Död 1934-02-09 i Västra Alstads socken, Malmöhus län (db nr 4). Gift 1895-09-18 i Västra Alstads socken, Malmöhus län med Betty Persson, född 1874-03-23 i Västra Alstads socken, dotter av husägaren och jordbrukaren Per Andersson och Elna Persson.

Barn:

 • Marta, född tvilling 1895-09-29 i Västra Alstads socken. Gift 1920-05-08 i Trälleborgs med sjömannen Gustaf Albin Andersson född 1895-03-14 i Trelleborgs stadsförs. Trafikbiträde. Son av snickaregesällen Gustaf Andersson och Mathilda Håkansson.
 • Anna Elvira, född tvilling 1895-09-29 i Västra Alstads socken, död i Västra Alstads socken 1896-12-31.
 • Anna Elisabet, född 1898-01-30 i Västra Alstads socken. Gift 1923 i Trälleborg med eldaren Otto Alfred Roos född 1893-04-10. Maskinvakt.
 • Axel Fredrik Vilhelm, född 1900-01-20 i Västra Alstads socken. Se Tab. 44A.

TAB 44A

Axel Fredrik Vilhelm, (son av Bernhard Leonard tab 44), född 1900-01-20 i Västra Ahlstads förs, Malmöhus län Chaufför. Gift 1923-08-25 i Västra Skrävlinge förs, Malmöhus län med Alma Mathilda Bengtsson i hennes 2:a gifte (Gift 1:o 1917-04-07 med plåtslagaren Frans Erik Rinhold Olsson, född 1893-10-12, död 1918-10-13), född 1892-08-23 i Anderlövs förs, Malmöhus län.

Barn:

 • Kjell Börje

TAB 45

Nils Fredrik Vilhelm, (son av Axel Fredrik, tab 43), född 1884-06-25 i Örebro. Bryggeriarbetare. Anställd vid skofabriken Skandia i Örebro. Köpman vid skofabriken Skandia i Örebro. Förste parkvakt vid Örebro stads planteringsnämnd. Gift 1:o 1908-09-06 i Kopparberg med Anna Maria Östbom från vilken han blev skild genom Örebro rådhusrätts utslag 1926-06-14, född i Kopparberg 1888-01-15. Dotter av lokomotivföraren Carl Erik Östbom och Maria Lovisa Ålström. Gift 2:o 1937-03-06 i Olaus Petri förs, Örebro, vb 17 med Hildegard Lundberg, född 1902-09-17 i Karlstads domkyrkoförs. Dotter av poliskonstapeln Karl Gustaf Lundberg och Kristina Sofia Pettersson.

Barn:

 • Nils Erik Åke, född 1908-11-01 i Örebro.
 • Carin Maria Augusta, född 1910-07-09 i Örebro förs.
 • Brita Anna Maria, född 1915-10-26 i Olaus Petri förs, Örebro.
 • Björn Olof Gösta, född 1922-06-29 i Örebro.

TAB 46

Knut Axel Eugen, (son av Fredrik Axel, tab 43), född 1889-09-16 i Örebro. Mogenhetsexamen 1908-06-06. Volontär vid Kronobergs regemente 1908-06-12. Korpral 1909-05-10. Distinktionskorpral 1909-10-01. Elev vid krigsskolan 1909-10-14. Fanjunkare 1910-09-09. Utexaminerad 1910-12-19. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1910-12-30. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1914-12-23. Intendenturexamen 1915-06-05. OffFrSvSO 1919-04-00. Sekreterare i Växjö landstormsförening 1920-08-05. Kapten i Kronobergs regemente 1925-12-04. Kapten på övergångsstat vid Kronobergs regemente 1927-12-16. RSO 1934-06-06. Gift 1915-02-07 i Växjö med Frida Elisabet Vera Såndberg född 1892-07-18 i Växjö. Dotter av fanjunkaren vid Kronobergs regemente Robert Fredrik Såndberg och Elisa Sophia Andersson.

Barn:

 • Åke Lennart Knutsson, född 1915-12-23< i Växjö.
 • Curt Lennart Knutsson, född 1917-05-11 i Växjö.
 • Brita Knutsdotter, född 1918-08-01 i Lekaryds förs , Kronobergs län.
 • Karin Knutsdotter, född 1920-01-03 i Växjö

TAB 47

Carl Vilhelm, (son av Niklas Vilhelm Åke, tab 42), född 1853-06-25 i Undenäs socken, Skaraborgs län. Maskinist vid Bosjön i Färnebo förs, Värmland. Verkmästare vid Karlstads mekaniska verkstad. Död 1907-10-10 i Karlstad. Gift 1880-03-19 i Undenäs socken med Anna Carolina Johansson, född 1859-03-16 i Lidingö socken, Stockholms län. Död 1934-12-07 i Karlstad (db nr 275). Dotter av byggnadssnickaren August Daniel Johansson och Christina Jonsson.

Barn:

 • Carl Axel Julius, född 1879-12-26 i Mölltorps socken, Skaraborgs län, död 1898-12-01 i Karlstad.
 • Alma Carolina, född 1884-12-03 i Undenäs socken, Skaraborgs län. Hushållerska.
 • Selma Elisabet, född 1887-09-17 i Undenäs socken, Skaraborgs län. Gift 1924-07-20 i Väse socken Värmlands län med hemmansägaren Alfred Larsson, född 1880-10-07 i Väse förs, Värmlands län. Död 1937-10-24 i Väse förs, Värmlands län.
 • Erik Nikolaus, född 1889-12-14 i Gräsmarks socken, Värmlands län. Typograf. Död ogift 1918-10-22 i Växjö (Christina förs, Göteborg, vb).
 • Ivar Vilhelm, född 1892-03-29 i Färnebo socken, Värmlands län. Genomgick Örebro tekniska skola 1911–1913. Teknisk ledare hos ingenjörsfirman Boving & C:o i London. Ingenjör vid aktiebolaget Karlstads mekaniska verkstad, Karlstad.
 • Hugo Bernhard, född 1895-10-16 i Karlstad. Anställd vid Karlstads stads arbeten. Arbetare.

TAB 48

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 41), född 1813-12-05 i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län. Rustmästare vid Västgöta regemente 1832-03-16. Furir vid Västgöta regemente 1833-07-02. Avsked 1835-10-31. Furir vid Västgötadals regemente 1836-11-15. Sergeant vid Västgötadals regemente 1841-07-13. Avsked med pension 1864-05-22. Död 1878-07-18 i Tengene socken, Skaraborgs län. Gift i Tengene socken, Skaraborgs län 1862-12-10 med Lovisa Eleonora Tenggren, född 1839-06-04 på Bäckgården i Tengene socken, död 1864-12-22, dotter av Erik Tenggren och Johanna Hallberg.

Barn:

 • Anna Vilhelmina, född 1863-06-26 på Bäckgården.
 • Gustaf Åke, född 1864-12-14 på Bäckgården. Fältsignalist. Avsked. Överflyttade till Nordamerika och är arbetare i staden Calcary, Kanada. Död 1930-03-20 i Lidköping (Tengene förs, Skaraborgs län, db nr 5).

TAB 49

Rutger, (son av Rutger, tab 6), född 1743-09-14. Underofficer vid Västgötadals regemente. Avsked. Student i Uppsala. Lantbrukare. RVO 1814-12-16. Död 1822-04-11. Gift 1764-10-14 i Tuns socken, Skaraborgs län (RHHj.) med Brita Magdalena Friedenreich, född 1734-01-12 Brunnsnäs, död 1816-04-23 Tolaggården (RHHj.), dotter av landshövdingen Melchior Friedenreich, adlad Friedenreich, och Märta Elisabet Wilkens.

Barn:

 • Annette, död som barn.
 • Carl Ulrik, född 1766-04-11 Bryggum, död 1767-02-22.
 • Carl, född 1767-02-22, död 1768-08-11.
 • Ulrika Carolina, död 1827-02-18. Gift 1790-05-04 med hemmansbrukaren i Sylta, Västra Tunhems socken Anders Staf, död 1820-09-21.
 • Charlotta Fredrika, född 1768-12-00 i Västra Tunhems socken, död 1826-01-15 på Bol, Bitterna socken. Gift 1795 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län med hovrättsauskultanten Anders Ågren i hans 2:a gifte (gift 1:o m. Dorotea Eleonora Hummel, född 1759), född 1761-01-13 i Masthugget, Göteborg (Sgn.), död 1823 på Bol.
 • Sofia, född 1771, död 1772 Alingsåker och begraven 1772-12-31.
 • Henriette Vilhelmina, född 1774-07-09 i Västra Tunhems socken, död 1857-03-06 i Västra Bitterna socken, Skaraborgs län. Gift 1799-11-06 med hemmansägaren Halvard Dahlqvist, född 1755-04-13 död 1837-04-13 i Hulegården, Västra Bitterna socken.
 • Eva Johanna, död 1813. Gift med kaptenen Svante Lidmark, död 1810.

TAB 50

Bengt, (son av Hans Betritz, adlad Belfrage, tab 1). Till Tummarp i Kölaby socken och Lagmanshaga i Ljungsarps socken (båda i Älvsborgs län.), född 1642-06-21 i Brätte stad. Student i Uppsala 1653-09-00. Kom i tjänst 1659. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1660-01-07. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1667-06-25. Kapten 1676-06-21. Konfirmationsfullmakt 1698. Major 1701-05-11. Överstelöjtnant 1709-09-02. Avsked 1710-02-00. Död 1726-03-01 på Lagmanshaga och begraven 1726-10-03 i Ljungsarps kyrka, varest hans vapen uppsattes. Han studerade från 1660 krigskonsten i Skottland, Frankrike och England samt deltog i det stora sjöslaget i Kanalen mellan franska och engelska flottorna 1666. Återkom till Sverige 1667 och kommenderades 1667 till Tyskland, varest han kvarstannade till 1677, då hans regemente fick order att över Livland hemkomma och undsätta Bohus belägrade fästning. Därefter kommenderad till Skåne och Halland och kvarblev där tills freden slöts 1679. Gift 1:o 1682-11-03 på Lagmanshaga med Sofia Lilliehöök af Fårdala i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Johan von Mentzer, född 1624, död 1678), född 1647-01-06. Död 1721-05-15 och begraven i Ljungsarps kyrka, dotter av översten Nils Lilliehöök af Fårdala, och Virginia Hand. Gift 2:o med Catharina Stårck, som levde änka efter honom 1737.

Barn:

 • Hans, född 1683 på Lagmanshaga. Förare vid livgardet. Sekundlöjtnant vid svenska adelsfanan 1705-01-11. Sekundryttmästare vid svenska adelsfanan 1707-01-31. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Död ogift 1716-05-22 i Tumen under fångenskapen.
 • Ulrika Virginia, född 1684-11-00, död änka 1762. Gift 1709-01-06 Smältryd med kvartermästaren Lukas Winberg, född 1681. Död före 1741.

TAB 51

Nils, (son av Bengt, tab 50). Till Hallands (nu Härlanda) i Broddarps socken, Älvsborgs län, född 1688-08-31 Tummarp. Volontär vid livregementet till fot 1702. Furir vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1703. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1705-05-25. Fältväbel vid Älvsborgs regemente 1709-10-02. Fänrik 1709-12-06. Löjtnant 1710-03-11. Sekundkapten 1711-07-20. Konfirmationsfullmakt 1716-04-16. Premiärkapten 1718-09-13. Majors avsked 1724-02-20. Död 1745-01-01 på Hallanda. Han blev fången av danskarna vid Tönningen 1713, men rymde ur fångenskapen året därpå. Gift 1711-04-23 på Rosendal, Vånga socken, Älvsborgs län med Brita Elsa Stårck, född 1686-01-01, död 1768-02-26, dotter av majoren Axel Johan Stårck, och Brita Kafle.

Barn:

 • Sofia Brita, född 1715-02-06 på Öresten, Örby socken, Älvsborgs län (Mannerfeltska släktboken I (1918).), död 1782-11-02 på Rosendal och begraven 1782-11-12 i Vånga kyrka. (Mannerfeltska släktboken I (1918).) Gift 1735-09-10 på Hallanda (Mannerfeltska släktboken I (1918).) med löjtnanten Assar Adolf Mannerfelt, född 1703, död 1770.
 • Axel Johan, född 1716. Fänrik. Död 1742. Se Tab. 52
 • Bengt, född 1718-06-20, död 1718.
 • Metta Maria, född 1720-06-05. Gift 1748-06-19 på Hallanda med fänriken David von Lindsdorff, född 1715.
 • Erik Bengt, född 1722. Fänrik. Död 1790. Se Tab. 53
 • Catharina, död 14 år gammal.
 • Elisabet, född 1725-09-29 på Hallanda, död 1802-04-06 Dragås. Gift 1745-04-02 på Hallanda med hovkvartermästaren Carl Fredrik Björnberg, född 1721, död 1801.

TAB 52

Axel Johan, (son av Nils, tab 51), född 1716-06-10. Korpral vid Älvsborgs regemente. Fänrik. Död 1742. Gift 1738-03-12 (1738-09-29) Långås s socken, Älvsborgs län med Ulrika Eleonora Hierta, född 1708, död 1769-06-26, dotter av ryttmästaren Göran Hierta, och Märta Magdalena Frölich.

Barn:

 • Brita, född 1739-01-02 på Svinåsa, Ods socken, Älvsborgs län, död ung.
 • Christina Helena, född 1742-11-02 på Svinåsa, död 1800-03-28 på Börsebo. Gift 1762-05-31 med hovjunkaren, friherre Carl Johan Fleetwood, född 1741, död 1800.

TAB 53

Erik Bengt, (son av Nils, tab 51), född 1722-12-30. Furir vid Skaraborgs regemente 1745. Förare vid Skaraborgs regemente 1749. Fältväbel. Fänrik. Död 1790 före 1790-03-17 på frälsehemmanet Gate i Eriksbergs socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1745-11-24 Långås s socken, Skaraborgs län med Anna Maria Gyllenhaal, född 1723-05-31 (1723-07-31), död 1782-12-11 på Gate, dotter av ryttmästaren Per Gyllenhaal, och Ulrika Frölich. Gift 2:o 1783 med sin sonhustrus syster Maria Elisabet Cederstråhle, född 1737-09-26 Finnestorp s socken, Älvsborgs län, död 1806-04-15 på Gate, dotter av löjtnanten Bengt Cederstråhle, och Christina Magdalena Frölich.

Barn:

 • 1. Nils Fredrik, född 1746-09-14 på Tummarp, Kölaby socken, Älvsborgs län, död 1749-06-10 på Långås.
 • 1. Bernt Conrad, född 1748. Sergeant. Död 1780. Se Tab. 54
 • 1. Per Ulrik, född 1748-12-16 på Långås, död 1751-02-21 i Grolanda socken, Skaraborgs län.
 • 1. Brigitta Elisabet, född 1751-02-21 i Grolanda socken, död 1797-07-01 Stråtetorp Gift med sergeanten Carl Schultz, född 1737, död 1786-05-29 på Gate.
 • 1. Johan Fredrik, född 1753. Sergeant. Död 1818. Se Tab. 70
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1755-07-31 i Eriksbergs socken, död i Eriksbergs socken 1757 och begraven 1757-02-05.
 • 1. Per Ulrik, född 1758-04-19 i Eriksbergs socken och begraven i Eriksbergs socken 1758-05-15.

TAB 54

Bernt Conrad, (son av Erik Bengt, tab 53), född 1748-01-04 på Tummarp, Kölaby socken, Älvsborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente 1764-01-04. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1766. Furir 1767-09-19. Sergeant. Död 1780-11-27 på Tokarp Västergården i Mjäldrunga socken, Älvsborgs län. Gift 1766-11-28 Finnestorp s socken, Älvsborgs län med Ulrika Eleonora Cederstråhle, döpt 1741-11-16 på Finnestorp, död 1783-11-26 på Tokarp Västergården, dotter av löjtnanten Bengt Cederstråhle, och Christina Magdalena Frölich.

Barn:

 • Christiana Maria, född 1767-08-20 och död 1768-01-15 på Finnestorp.
 • Christiana Maria, född 1769-04-14 på Ramsberg, Jäla socken, Skaraborgs län, begraven 1771-04-09.
 • Christiana Maria, född 1771, död ogift 1792-05-15 i Hyringa socken, Skaraborgs län.
 • Johannes, född 1773-12-06 på Ramsberg.
 • Samuel, född 1777 eller 1778, död ogift vid unga år utomlands.
 • Conrad, född 1781. Lantbrukare. Död 1853. Se Tab. 55

TAB 55

Conrad, (son av Bernt Conrad, tab 54), född 1781-04-14, posthumus, på Tokarp Västergården, Mjäldrunga socken, Älvsborgs län. Lantbrukare. Död 1853-01-06. Gift med Stina Månsdotter, född 1774 i Eriksbergs socken, död 1853-03-01.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1801. Hemmansägare. Död 1852. Se Tab. 56
 • Carl Johan, född 1802. Lantbrukare. Död 1864. Se Tab. 59
 • Magnus, född 1804. Lantbrukare. Död 1878. Se Tab. 60
 • Ulrika Christina, född 1807-08-26, död 1809-01-24.
 • Samuel, född 1809. Lantbrukare. Död 1865. Se Tab. 67

TAB 56

Erik Gustaf, (son av Conrad, tab 55), född 1801-01-28 Gate. Hemmansägare. Död 1852-11-01 (ihjälskjuten). Gift 1820-06-25 med Ellika Olofsdotter, född 1795-05-19.

Barn:

 • Samuel, född 1820. Hemmansägare. Död 1895. Se Tab. 57
 • Fredrika, född 1823-07-11 i Brandshålan, Borgstena socken, Älvsborgs län, död i Brandshålan, Borgstena socken, Älvsborgs län 1823-07-18.
 • Fredrik August, född 1826-12-22 i Kållared, Borgstena socken, död i Kållared, Borgstena socken 1827-02-10.

TAB 57

Samuel, (son av Erik Gustaf, tab 56), född 1820-12-24 i Borgstena socken, Älvsborgs län. Hemmansägare. Död 1895-02-05 i Fristads socken, Älvsborgs län. Gift 1:o med Eva Cajsa Petersdotter, född 1816-12-04. Gift 2:o 1878 med Anna Rebecka Petersdotter, född 1843-04-25.

Barn:

 • 1. Johan Anton, född 1845. Före detta sergeant. Se Tab. 58
 • 1. Johanna Gustava, född 1851-07-01 på Kållared, Borgstena socken.
 • 1. Frans Casper, född 1853-12-20 på Kållared, död 1858-09-04.

TAB 58

Johan Anton, (son av Samuel, tab 57), född 1845-01-05 på Kållared, Borgstena socken, Älvsborgs län. Före detta sergeant vid Älvsborgs regemente. Vistades i Danmark. Död 1920 ? (enligt Borås Caroliförs levde han i Köpenhamn 1923). Gift 1879-07-11 (pastor i Borås) med Anna Fredrika (Rika) Andersdotter, född 1849-03-15 i Bredareds förs, Älvsborgs län (Bredareda förssbok). Död 1923-08-09 i Borås stadsförs. Dotter av torparen Anders Petersson och Anna Lisa Svensson.

Barn:

 • Gustaf Conrad, född 1879-05-25 i Borås. Repslagare i Strömsund i Ströms socken, Jämtlands län. Gift 1911-09-09 i Strömsund med Anna Olsdotter (Olsson), född i Strömsund 1875-11-08, dotter av hemmansägaren Olof Mikaelsson och Elin Olsson.
 • Hedvig Sandelia, född 1881-12-15 i Borås ]] . Gift 1906-05-12 med expressåkaren John Owen i Oakland Kalifornien, USA.

TAB 59

Carl Johan, (son av Conrad, tab 55), född 1802-06-24 Gate. Lantbrukare. Död 1864. Gift med Annika Svensdotter, född 1799, död 1845-09-19.

Barn:

 • Christina, född 1825-07-14. Gift med Lars Eriksson, död 1870-05-16.
 • Erik Gustaf, född 1830-02-02. Arrendator. Död 1911-12-07 i Borås. Gift 1:o 1857-07-12 med Ingegerd Johansdotter, död 1884. Gift 2:o 1896-08-11 i Borås med Johanna Petersdotter i hennes 2:a gifte, född 1831-02-15, död 1915-01-09 i Borås.
 • Anna Maria, född 1835-07-11.
 • Johan, född 1840-03-26, död 1840-05-18.

TAB 60

Magnus, (son av Conrad, tab 55), född 1804-04-13 på Gate. Lantbrukare. Död 1878-11-20. Gift med Johanna Andersdotter, född 1805, död 1875.

Barn:

 • Karl Gustaf, född 1832. Kronolänsman. Död 1913. Se Tab. 61
 • Johan August, född 1834-04-21 på Bäckagården Örlanda i Borgstena socken, Älvsborgs län. Lantbrukare. Husägare i Herrljunga. Död 1926-12-13 (Herrljunga moderförs, Älvsborgs län db nr 12).
 • Anders Fredrik, född 1838. Kronolänsman. Död 1918. Se Tab. 65.

TAB 61

Karl Gustaf, (son av Magnus, tab 60), född 1832-05-27 i Vesene socken, Älvsborgs län. Avlade kronolänsmansexamen i Vänersborg 1867. Biträde å kronolänsmanskontoret i Kullings härads västra distrikt 1868-03-00. Till förordnad kronolänsman i Kullings härads östra distrikt 1871-09-09 och i Bjärke härad 1874. Kronolänsman i Bjärke härad 1875-10-12. Avsked 1906. Död 1913-04-23 i Grästorp i Tengene socken, Skaraborgs län. Gift ]] 1872-11-03 med Karolina Karlsson, född 1840-09-10 i Alingsås. Död i Alingsås 1922-09-29 i Herrljunga moderförs, Älvsborgs län (db nr 18). Dotter av garvaren Karl Andersson och Christina Nilsdotter.

Barn:

 • Karl Bertil, född 1873. Landskontorist. Häradsskrivare. Se Tab. 62.
 • Conrad Magnus, född 1878-08-11 i Lagmansereds socken, Älvsborgs län, död i Lagmansereds socken, Älvsborgs län 1899-09-06.
 • Gertrud Ingeborg Margareta, född 1879-06-13 i Lagmansereds socken. Gift i Lagmansereds socken 1906-08-07 med fabrikören Enoch Schenholm i hans 2:a gifte född 1856-07-03 . Ägare Blommedal i Västra Ny socken, Östergötlands län. Död 1927-05-19 i Västra Ny förs, Östergötlands län.
 • Axel Verner, född 1881-04-28 i Lagmansereds socken. Bryggmästare i San Fransisco, Kalifornien. Död 1938 i USA. Gift 1:o 1916-06-10 med Eva Josefina Svensson omgift med Gustaf Borgeson, San Fransisco, California, USA, född 1891-12-24. Död ?.
 • Olga Linnea, född 1883-01-20 i Lagmansereds socken. Verksam som sjukgymnast i Berlin och därefter i London under 40 år.

TAB 62

Karl Bertil, (son av Karl Gustaf, tab 61), född 1873-11-25 i Tarsleds socken, Älvsborgs län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1894-05-18. Student i Uppsala 1895. Preliminärexamen i Uppsala 1896-01-00. Hovrättsexamen 1901-05-30. Till förordnad kronolänsman i Bjärke härad i Älvsborgs län under åren 1896–1902 sammanlagt ett år två månader. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1902. Till förordnad rådman och stadsfogde i Södertälje 1909–1910. Extra ordinarie landskontorist i Västmanlands län 1912-05-24. Gift 1908-06-16 i Karlskoga socken, Örebro län med Tyra Maria Cronholm, född i Karlskoga socken, Örebro län 1883-03-01 dotter av stationsinspektoren Anders Teodor Olson och Johanna Jonsson.

Barn:

TAB 63

Gustaf Bento, (son av Karl Gustaf, tab 61), född 1875-01-03 i Tarsleds förs, Älvsborgs län Handlande i Lidköping. Innehar firman Belfrage & C:o i Lidköping. Gift 1:o 1907-02-09 i Lund med Blenda Alfrida Österlind, född 1879-12-16 i Lund. Död 1919-07-22 i Lidköping (Källby förs, Skaraborgs län db). Dotter av modellsnickaren Frans Gustaf Österlind och Boel Nilsson. Gift 2:o 1923-06-25 i Västra Ny förs, Östergötlands län (vb nr 8) med Alice Teresia (Lisa) Forslund, född 1887-09-14 i Söderhamn. Dotter av tjänstemannen August Forslund och Heléne Ahlström.

Barn:

 • 1. Thord Gustaf Conrad, född 1907-12-05 i Lidköping. Student i Skara. Lantmäteriexamen i Stockholm 1931. Extra läntmätare, assistent hos överlantmätaren i Norrbottens län. Gift 1936-01-25 i Lidköping (Adolf Fredriks förs i Stockholm vb nr 5) med Sigrid Margareta (Titti) Kullman, född 1908-07-10 i Södertälje. Dotter av distriktslantmätaren Sven Klas Kullman och Ingrid Klementina Graveleij.
 • 1. Ulf Axel Viking
 • 1. Hjördis Ingeborg Margareta
 • 1. Sölve Karl Bento
 • 2. Jarl Erik
 • 2. Stig Yngve

TAB 64

Adolf Fredrik Isidor, (son av Karl Gustaf, tab 61), född 1884-12-14 i Lagmansereds socken, Älvsborgs län. Genomgick Alingsås lägre allmänna läroverk 1895–1900 och Göteborgs handelsinstitut 1900–1902. Extra kontorsbiträde vid statens järnvägar 1903-04-15. Skrivbiträde vid statens järnvägar 1905-10-01. Extra ordinarie stationsskrivare 1906-10-01. Stationsskrivare 1908-03-31. Förste stationsskrivare 1919-05-31. Medaljen i guld av åttonde storleken "för nit och redighet i rikets tjänst" 1938-05-27. Stationsinspektor av 4:e klass A 1939-05-31. Gift 1910-10-29 i Gyllereds förs, Älvsborgs län med Alfrida Viktoria (Frida) Nilsson, född 1885-01-20 i Gällstads socken, Älvsborgs län. Dotter av lantbrukaren Nils Gustaf Andersson och Augusta Albertina Lindström.

Barn:

 • Curt Armas Isidor
 • Solveig Viktoria
 • Carl Gustaf Arne

TAB 65

Anders Fredrik, (son av Magnus, tab 60), född 1838-03-04 på Haggården, Vesene socken, Älvsborgs län. Student i Uppsala 1863-12-08. Preliminärexamen i Uppsala 1871-05-21. Till förordnad kronolänsman första gången 1872-02-16. Kronolänsman i Kullings härads östra distrikt Älvsborgs län 1876-12-30. Avsked 1911-12-31. Död 1918-03-15 i Herrljunga. Gift 1872-04-02 i Varnums socken, Älvsborgs län med Ida Olivia Öhrn, född 1844-07-30 på Solberga, Fänneslunda socken, Älvsborgs län, död 1872-06-04 på Kyrkarp, Varnums socken, Älvsborgs län, dotter av handlanden Olof Fredrik Öhrn och Hanna Sterner.

Barn:

 • Idar Fredrik Rudolf, född 1872. Kapten. Se Tab. 66

TAB 66

Idar Fredrik Rudolf, (son av Anders Fredrik, tab 65), född 1872-06-04 på Kyrkarp, Varnums socken, Älvsborgs län. Mogenhetsexamen 1893-06-10. Volontär vid Västgötadals regemente 1893-06-10. Sergeant vid Västgötadals regemente 1894-07-17. Avsked 1895-05-09. Sergeant vid Jämtlands fältjägarregemente 1895-05-13. Elev vid krigsskolan 1895. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad 1896-12-03. Underlöjtnant vid sistnämnda Jämtlands fältjägarregemente 1896-12-09. Löjtnant vid Göta trängkår 1897-12-03. Kapten vid Göta trängkår 1910-09-12. RSO 1918-06-06. Avsked med pension 1923-06-14. Äger Björka i Tranemo socken, Älvsborgs län. Död 1930-03-26 i Växjö (db nr 39), begraven i Vittaryds förs, Kronobergs län. Gift 1918-11-05 i Vittaryds kyrka, Vittaryds förs, Kronobergs län (Berga förs, Kronobergs län) med Naemi Maria Elisabet Lindstam, född 1886-03-15 i Berga socken, Kronobergs län. Dotter av kyrkoherden Johan Magnus Lindstam och Hildegard Vilhelmina Elisabet Wallerström.

Barn:

 • Märta Hildegard Elisabet
 • Nils Fredrik Rudolf

TAB 67

Samuel, (son av Conrad, tab 55), född 1809-03-27. Lantbrukare. Död 1865-10-19. Död på Torpåkra storgård, Vesene förs, Älsborgs län. Gift 1835-06-23 (1835-06-25 eller 1835-03-26) i Borgstena socken, Älvsborgs län med Inga Brita Svensdotter, född 1805-10-08 i Borgstena förs, Älvsborgs län. Död 1877-05-09.

Barn:

 • 2. Carl Johan, född 1839-09-13. Har överflyttat till Nordamerika. Se Tab. 67A.
 • 2. Per Gustaf, född 1844. Fanjunkare. Död 1914. Se Tab. 68
 • 2. Johanna Fredrika, född 1849-12-27. Död i USA?. Gift 1885-12-27 med farmaren i Nebraska, Nordamerika, John Engström. Död i USA?.

TAB 67A

Carl Johan, född 1839-09-13 i Vesene, Älvsborgs län (enligt pastor i Skölvene, Älvsborgs län). Soldat vid Vimle Östergården (C.J. Gylfe). Utvandrat till Nordamerika 1887-07-30 från Hudene förs, Älvsborgs län. Jämte sin 2:a hustru och sonen Herman. Gift 1:o 1861-12-31 i Skölvene förs, Älvsborgs län (intyg av landsarkivarie i Göteborg) med pigan Cajsa Johansdotter, född 1837-06-01 i Molla förs (pastorämbetet i Skölvene). Avflyttad till Amerika 1888-06-01. Dotter av undantagsmannen Johannes Larsson från Holmen vid Hult och Stina Andreasdotter (intyg av landsarkivarie i Göteborg). Skilsmässa 1881 (intyg av domprost i Skara). Gift 2:o 1882-03-04 i Hudene (pastor i Hudene) med Anna Albertina Andersdotter, född 1851-11-18 i Murum förs, Älvsborgs län. Se Biografica. Dotter av soldaten Anders Lång och Kajsa Andersdotter (intyg av kyrkoherde i Almestad).

Barn:

 • 1. Alvin, född 1864-09-17 i Skölvene, Älvsborgs län. Utvandrade till Nord Amerika 1883-06-07.
 • 1. Mathilda, född 1867-07-16 i Skölvene förs, Älvsborgs län. Död 1867-08-05 i Skölvene förs, Älvsborgs län.
 • 1. Emma Josefina, född 1868-09-18.
 • 1. Herman, född 1872-08-06 i Hudene, Älvsborgs län. Utvandrade till Nord Amerika 1887-07-30.

TAB 68

Per Gustaf, (son av Samuel, tab 67), född 1844-07-09 i Torpåkra, Vesene socken, Älvsborgs län. Soldat vid Älvsborgs regemente 1865-09-11. Furir vid Älvsborgs regemente 1870-04-25. Sergeant 1873-05-22. Fanjunkare 1892-11-30. Avsked 1895-09-21. Död 1914-02-14 i Borås. Gift 1874-10-22 i Mjäldrunga socken, Älvsborgs län med Charlotta Andersdotter, född 1846-12-20 i Vänga socken, Älvsborgs län, fb. Död 1898-11-18 i Mjäldrunga socken. Dotter av bonden Anders Olofsson och Catrina Larsdotter i Västra boda.

Barn:

 • Anna Cecilia, född 1874-11-14 i Mjäldrunga socken. Barnmorska. Gift 1900-01-02 i Adelsö socken, Stockholms län med handlanden i Borås Oskar Albin Andersson, född 1872-12-06 i Källunga socken, Älvsborgs län. Skilda 1916-11-06 genom Borås R.R utslag. Försäkrings ombud. Skomakare.
 • Ulrika Elida (Alida), född 1877-03-16 i Mjäldrunga socken. Lärarinna.
 • Samuel Conrad, född 1880 i Mjäldrunga socken. Lantbrukare. Se Tab. 69.
 • Ellen Elisabet, född 1881-10-02 i Mjäldrunga socken. Gift 1903-03-04 i Göteborg med verkstadsarbetaren John Levin Andersson, född 1881-12-10. Bosatta i Nordamerika. Död i USA?.
 • Hulda Charlotta, född 1885-09-18 i Mjäldrunga förs Död 1888-03-19 i Mjäldrunga förs
 • Hulda Viktoria, född 1888-06-11 i Mjäldrunga socken, Älvsborgs län. Barnmorska.

TAB 69

Samuel Conrad, (son av Per Gustaf, tab 68), född 1880-07-24 i Mjäldrunga socken, Älvsborgs län. Verkstadsarbetare, sedan lantbrukare. Ägde Stora Torpåkra i Vesene socken, Älvsborgs län 1908–1916. Ägde fastighet i villastaden i Borås. Gift 1908-08-01 i Borås med Augusta Albertina Larsson, född 1887-10-11 i Vesene socken, Älvsborgs län (Molla förs enligt data). Dotter av lantbrukaren Johan Johansson och hans hustru Alma.

Barn:

 • Gustaf Åke, född 1908-11-04 i Vesene förs, Älvsborgs län. Död 1921-02-26 i Borås förs.
 • Bernhard Samuel (Bernt)
 • Alice Cecilia
 • Carl-Evert

TAB 69 1/2

Gustaf Bernhard, född 1883-03-01 i Mjäldrunga socken. Fastighetsägare. Verkstadsarbetare i Nordamerika. Gift 1917-06-30 Youngstown med Mayme Lantz, född 1887-01-06 i Akron, Ohio, USA. Död 1934-02-11 i Youngstown, Ohio, USA. Dotter av maskinisten Nils Lantz och Johanna Stön.

Barn:

TAB 70

Johan Fredrik, (son av Erik Bengt, tab 53), född 1753-01-21 i Eriksbergs socken, Älvsborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente 1770-02-11. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1774-07-07. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1776-03-11. Förare vid Skaraborgs regemente 1780-05-08. Sergeant 1787-03-06. Avsked 1807-08-04. Död 1818-08-20 Veken. Gift 1775-10-10 på Skärum Lillegården i Kölaby socken, Älvsborgs län med Agneta Magdalena Hård af Segerstad, född 1749-12-24 Svinåsa, död 1804-05-29 på Veken, dotter av fänriken Erik Hård af Segerstad, och Märta Elisabet Björnberg.

Barn:

 • Johanna Lovisa, född 1776-08-02 på Ramsberg, Jäla socken, Skaraborgs län, död 1854-12-26 på Ekarp-Skattegården i Borstigs socken, Skaraborgs län. Gift 1797-07-12 på Veken med furiren Johan Mattias Uggla, född 1772, död 1858.
 • Maria Elisabet, född 1778-07-17, död 1779-03-02.
 • Carl Fredrik, född 1780. Fältväbel. Död 1841. Se Tab. 71.
 • Erik Gustaf, född 1782-12-03 och död 1783-02-28 på Ramsberg.
 • Peter Gustaf, född 1783 och död 1784-10-28 på Ramsberg.
 • Peter Adolf, född 1784-05-22 och död 1784-06-22 på Ramsberg.
 • Gustaf Adolf, född 1785. Underlöjtnant. Död 1864. Se Tab. 76
 • Elisabet Maria, född 1788-02-10 i Floby socken, död 1852-10-03 i Södra Lundby socken, Skaraborgs län. Gift med soldaten Gull.
 • Conrad, född 1792-05-15 i Floby socken. Furir vid Skaraborgs regemente 1807-08-04. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1812-10-02. Stupade 1813-09-29 i träffningen vid Rosslau i Tyskland.
 • Samuel, född 1795-07-03 och död 1798-11-25 i Floby socken.

TAB 71

Carl Fredrik, (son av Johan Fredrik, tab 70), född 1780-06-17 Ramsberg. Volontär vid Skaraborgs regemente 1790-10-02. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1802-07-16. Furir 1810-06-19. Sergeant 1812-01-13. Fältväbel 1816-01-31. Avsked 1827-07-21. Död 1841-06-18 på Myhrsbergstorp i Locketorps socken, Skaraborgs län. Han bevistade krigen i Tyskland 1805–1807 och i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1803-04-01 i Falköping med Anna Sofia Magnidotter Sandström, född 1783-03-16 i Falköping, död 1848-07-23 i Locketorps socken.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1804-03-21 Västorp, död 1804-06-08.
 • Johan Adolf, född 1805-08-01 på Västorp. Pioniär. Död 1830-03-14 vid Vanås (nu Karlsborg), i följd av övergånget våld.
 • Brita Christina, född 1811-05-18 i Acklinga socken, Skaraborgs län, död 1855-03-15. Gift med lantbrukaren Carl Magnus Ulfsparre af Broxvik, född 1811, död 1852.
 • Carl Emanuel, född 1813-05-06 i Acklinga socken. Artillerist vid Svea artilleriregemente. Död ogift 1837-03-29 i Stockholm.
 • Samuel Oskar, född 1815. Rättare. Död 1886. Se Tab. 72
 • Anna Charlotta, född 1819-12-05 i Locketorps socken, levde ogift 1843.
 • Ulrika, född 1825-06-12 i Locketorps socken, levde ogift 1849.

TAB 72

Samuel Oskar, (son av Carl Fredrik, tab 71), född 1815-10-02 i Acklinga socken. Rättare. Död 1886-01-16 i Söderby-Karls socken, Stockholms län. Gift 1840-10-25 i Södertälje med Christina Catharina Wikander, född 1814-01-15 i Överjärna socken, Stockholms län, död 1871-06-20 i Söderby- Karls socken.

Barn:

 • Oskar Ferdinand, född 1841. Statdräng. Död 1874. Se Tab. 73
 • August Alfred, född 1843-12-20 på Skårby, Salems socken, Stockholms län, död Skårby 1845-08-03.
 • Selma Charlotta, född 1846-10-06 på Skårby, död 1922. Död 1922-05-30 i Rådmansö förs, Stockholm. Gift 1878-11-07 i Vätö socken, Stockholms län med skepparen Johan Ludvig Öhman, född 1841-12-10, död.
 • Christina Josefina, född tvilling 1849-02-17 i Harakers socken, Västmanlands län, död 1863 i Söderby-Karls socken.
 • Catharina Vilhelmina, född tvilling 1849-02-17 i Harakers socken. Död 1931-03-26 i Roslags-Bre förs, Stockholms län. Gift 1877-11-03 i Söderby-Karls socken med statdrängen Johan Erik Hydling, född 1851-04-17 i Estuna socken, Stockholms län.
 • Carolina Adolfina, född 1851-03-22 i Harakers socken, död 1863 i Söderby-Karls socken.
 • Samuel Valdemar, född 1853. Stationskarlsförman. Se Tab. 75
 • Ulrika Eleonora, född 1856-04-13 död 1863 i Söderby- Karls socken.

TAB 73

Oskar Ferdinand, (son av Samuel Oskar, tab 72), född 1841-10-22 på Skårby, Salems socken, Stockholms län. Sjöman. Smedsgesäll. Statdräng. Död 1874-12-26 i Danderyds socken, Stockholms län. Gift 1867-09-15 i Enköping med Johanna Sofia Lindberg, född 1840-04-07 i Enköping. Död 1924-11-27 i Eskilstuna förs. Dotter av gårdsägaren i Enköping Lars Peter Lindberg och Johanna Forsling.

Barn:

 • Carl Oskar, född 1867. Plåtslagaremästare. Se Tab. 74
 • Set Ferdinand, född 1870-11-10 i Danderyds socken, död i Danderyds socken 1871-01-08.
 • Anna Sofia Terese, född 1872-10-22 i Danderyds socken. Gift 1899-05-21 Enköping med bruksarbetaren Anders Vilhelm Johansson, född 1872-12-05 i By förs, Kopparbergs län.
 • Robert Samuel, född 1874-10-08 i Danderyds socken, död 1883-12-07 i Enköping.

TAB 74

Carl Oskar, (son av Oskar Ferdinand, tab 73), född 1867-11-25 i Enköping. Plåtslagaremästare i Eskilstuna sedan 1897. Gift 1892-11-26 i Enköping med Anna (Alma) Christina Karlsson, född 1866-10-10 i Misterhults socken, Kalmar län. Dotter av möbelsnickaren Lars Fredrik Karlsson och Catharina Lovisa Nilsson.

Barn:

 • Oskar Daniel, född 1893-09-20 i Fors socken, Södermanlands län. Gift 1928-12-27 i Eskilstuna (Göteborgs domkyrkoförs vb nr 183) med Hildur Christina Hallin, född 1888-05-23 i Multrå förs, Västernorrland. Sjuksköterska.
 • Carl David, född 1897-10-20 i Eskilstuna, död i Eskilstuna 1902-05-29.
 • Hildur Lovisa, född 1898-11-13 i Eskilstuna-Fors förs
 • David Johannes (John), född 1901-05-03 i Eskilstuna.
 • Bror Oskar, född 1905-09-28 i Eskilstuna.

TAB 75

Samuel Waldemar , (son av Samuel Oskar, tab 72), född 1853-10-17 i Estuna socken, Stockholms län. Stationskarlsförman vid statens järnvägar 1885-04-01. Gift 1:o 1892-08-13 i Bollnäs socken, Gävleborgs län med Anna Fahlberg, född 1851-12-07 i Bollnäs socken. Död i Bollnäs socken 1911-04-05. Dotter av häradsdomaren Per Fahlberg och Anna Margareta (Märta) Svensdotter Enroth. Gift 2:o 1912-05-31 i Stockholm (Bollnäs förs, vb) med Anna Maria Larsson, född 1891-02-01 i Annefors kapellförs , Gävleborgs län. Dotter av hemmansägaren Lars Olof Larsson och Kristina Margareta Asplund.

Barn:

 • 2. Anna Margareta
 • 2. Kurt Valdemar

TAB 76

Gustaf Adolf, (son av Johan Fredrik, tab 70), född 1785-12-11 i Jäla socken, Skaraborgs län. Soldat vid Skaraborgs regemente 1800-03-01. Furir vid Skaraborgs regemente 1804-10-24. Förare 1807-08-04. Sergeant 1812-04-22. Fältväbel 1816-01-31. Fanjunkares n. h. o. v. 1822-07-14. Fanjunkare 1833-12-30. Underlöjtnants n. h. o. v. 1840-04-17. Avsked 1840-04-17. Död 1864-06-01 i Acklinga socken, Skaraborgs län. Gift 1811-02-12 i Floby socken, Skaraborgs län med Christina Starberg, född 1786-08-25 i Forsby socken, Skaraborgs län, död 1851-05-11 i Acklinga socken, dotter av trumslagaren Olof Starberg och Berta Svensdotter.

Barn:

 • Anna Maria, född 1811-06-01 Veken Gift 1841-04-12 i Acklinga socken med arrendatorn Carl Gustaf Johansson, född 1819-10-09 i Acklinga socken, levde 1847.
 • Brita Lovisa, född 1813-08-04 på Veken, levde ogift 1832.
 • Conrad Emanuel, född 1815-10-09 på Veken, död på Veken 1815-10-22.
 • Clara Charlotta, född 1817-06-15 i Högstena socken, Skaraborgs län. Levde 1869.
 • Johanna Fredrika, född 1820-05-07 i Högstena socken, Skaraborgs län, död 1822-05-27 i Högstena socken.
 • Johanna Fredrika, född 1823-06-12 i Högstena socken, Skaraborgs län, levde 1840.
 • Hedvig Eleonora, född 1826-04-09 i Högstena socken, Skaraborgs län, död.

TAB 77

Georg, (son av Hans Betritz, adlad Belfrage, tab 1). Till Säffle, By socken och Forshaga, Grava socken (båda i Värmlands län), född 1651-08-06 i Vänersborg. Student i Uppsala 1666-09-00 (Um.). Volontär vid livgardet 1668. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1669. Transport till Västgötadals regemente 1670-02-19. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1674-11-18. Konfirmationsfullmakt 1675-03-26. Kaptenlöjtnant 1678. Kapten 1678-10-10. Avsked 1700-03-23. Död 1700-08-04 Sörbol och begraven 1700-12-02 i Tösse kyrka. Gift 1681-05-25 på Esperöd med Ingeborg Posse, död 1714-12-29 på Forshaga och begraven 1715-02-20 i Grava kyrka, där även mannens lik nedsattes. Hon var på ålderdomen både döv och blind. Dotter av landshövdingen Harald Posse, och Maria Ribbing.

Barn:

 • Harald, till Ekholmen i Gunnarsnäs socken, Älvsborgs län, född 1682-03-23. Musketerare vid livgardet 1699-03-16. Förare vid Västgötadals regemente 1700-04-00. Fänrik vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1701-05-23. Löjtnant vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1704-03-09. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1706-10-24. Kapten vid Västgötadals regemente 1709-12-09. Konfirmationsfullmakt 1716-04-17. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1713-07-00. Avsked 1718-01-04. Död 1721-07-23 och begraven i Gunnarsnäs kyrka. Gift på Ekholmen med Elisabet Hård af Torestorp, född 1684, levde ännu 1760, dotter av löjtnanten Gustaf Hård af Torestorp, nr 60, och Brita Kafle.
 • Elsa Christina, född 1683-07-19. Gift med kaptenen vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente Christoffer Grund, död 1742.
 • Hans Jakob, född 1686. Löjtnant. Död 1750. Se Tab. 78
 • Maria Eleonora, född 1690-02-21, död 1690 på Forshaga och begraven 1690-10-28 i Grava kyrka
 • Gustaf, född 1693-08-24. Hantlangare vid artilleriet i Göteborg 1706-09-00. Lärkonstapel 1707-06-00. Konstapel 1708. Fyrverkare 1710-05-07. Adjutant vid fältartilleriet 1712-02-05. Konfirmationsfullmakt 1713-03-31. Löjtnant vid fältartilleriet 1713-10-13. Konfirmationsfullmakt 1716-08-09. Död ogift 1716-12-20.
 • Georg, född 1697. Löjtnant. Död 1754. Se Tab. 82
 • Anna Maria, född 1700-09-25.

TAB 78

Hans Jakob, (son av Georg, tab 77). Till Forshaga i Grava socken, Värmlands län, född i Forshaga, Grava socken, Värmlands län 1686-06-26. Volontär vid amiralitetet 1699. Arklimästare vid amiralitetet 1703. Sergeant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1705. Fältväbel vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1707. Fänrik 1709-10-13. Löjtnant 1711-11-03. Konfirmationsfullmakt 1717-01-19. Avsked 1718-09-13. Död 1750 på Forshaga och begraven 1750-03-25 i Grava kyrka. Gift 1722 med Ester Catharina Funck, född 1701, död 1787-12-25 Enås och begraven 1787-12-30, dotter av kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Ambjörn Funck och Ebba Margareta Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Ingeborg Lisa, döpt 1723-10-28 Lövenäs
 • Göran Ambjörn, döpt 1725-12-16 på Lövenäs, Grava socken, och begraven Lövenäs
 • Ebba Elisabet, döpt 1727-06-12 i Grava socken, död 1803-08-05 på Södra Nolby, Frykeruds socken, Värmlands län. Gift 1749-11-30 på Forshaga med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente David Niklas Pemer i hans 2:a gifte (gift 1:o 1728-03-09 på Rud, Ny socken, Värmlands län med Birgitta Helena Örneberg, dotter av löjtnanten Axel Örneberg, och Anna Margareta Moffat), född 1700-11-23 i Stettin, död 1776-07-30 i Kil socken.
 • Maria Ulrika, född 1728-08-28, på Forshaga, döpt på Forshaga 1728-09-08, död 1792-12-01 Ekholmen. Gift efter 1764 med sin kusins son Carl Hierta, född 1733, död 1810.
 • Göran, döpt 1730-01-00 på Lövenäs (en Georg Belfrage inskrevs vid Uppsala akademi 1740-03-26). (Um.)
 • Anna Beata, född 1731-08-12 på Forshaga.
 • Christoffer, döpt 1732-12-03 på Forshaga.
 • Sven Henrik, född 1734. Kapten. Död 1819. Se Tab. 79
 • Magdalena Catharina, född 1736-04-04 på Forshaga, död ogift.

TAB 79

Sven Henrik, (son av Hans Jakob, tab 78), född 1734-07-04 och döpt 1734-07-09 på Forshaga, Grava socken, Värmlands län. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1750-06-01. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1758-05-30. Löjtnant 1773-07-12. Stabskapten 1776-12-11. Avsked med pension 1781-05-30. Död 1819-04-10 på Billingsberg, Stavnäs socken, Värmlands län. Gift 1774-05-08 på Södra bruksherrgården, Borgviks socken, Värmlands län med Catharina Margareta Schagerström, född 1757-06-17 på Borgvik, död 1785-11-25 på Michelsön, Grums socken, Värmlands län, dotter av bruksägaren Olof Schagerström på Borgvik och Greta Cajsa Gröndahl.

Barn:

 • Catharina Maria, född 1775-04-05, död anka 1829-05-12 i Karlstad. Gift 1799 med sergeanten Års.
 • Olof Lorentz, född 1776-05-02 på Strand, Eds socken, Värmlands län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1791. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1793-01-15. Död 1797-10-14 i Eds kyrkoby, Eds socken.
 • Hans Carl, född 1777. Major. Död 1833. Se Tab. 80
 • Gustaf, född 1778-03-03, död 1784-01-09.
 • Edla Ulrika, född 1779-11-25 (1780 ?) i Grums socken, död ogift 1862-08-25 på Bälerud, Silleruds socken, Värmlands län.
 • Eleonora, född 1781-09-23, död ogift 1852-03-28.
 • Fredrika, född 1783-08-05, död 1860. Gift 1814-04-00 med bruksägaren Carl Peter Åberg, född 1783-12-02, död 1843-07-28 på sin egendom Södra Dingelvik, Steneby socken, Älvsborgs län.

TAB 80

Hans Carl, (son av Sven Henrik, tab 79), född 1777-04-02 på Strand, Eds socken, Värmlands län. Förare vid Värmlands fältjägarebataljon 1793-01-13. Sergeant vid Värmlands fältjägarebataljon 1796-02-11. Stabsfänrik 1796-04-20. Sekundlöjtnant 1799-12-18. Premiärlöjtnant 1808-02-16. Regementskvartermästare 1808-03-07. Guldmedalj för tapperhet i fält 1808-08-30. Kapten i armén 1809-01-28. RSO 1809-06-29. Avsked med majors n. h. o. v. 1811-01-15. Död 1833-11-18 på Bäck, By socken, Värmlands län. Han deltog i 1807 års fälttåg i Pommern och 1808–1809 års fälttåg i Norge, då han, i affären vid Lierskans 1808-04-18 blev av en jägarkula blesserad i vänstra benet. Gift 1803-02-25 Hammar med Elisabet Carolina Sofia von Lagerlöf, född 1775-04-04, död 1835-05-16 i Karlstad, dotter av kungliga sekreteraren Erland Lagerlöf, adlad von Lagerlöf, och Agneta Ulrika Uggla.

Barn:

 • Juliana Carolina (Julie), född 1804-10-06 stiftsjungfru. Död 1896-06-16 på Ugglansryd, Ryssby socken, Kronobergs län. Gift i Ugglansryd, Ryssby socken, Kronobergs län 1844-01-28 med kaptenen, friherre Adam Johan Raab, i hans 2:a gifte, född 1799, död 1866.
 • Carl Henrik, född 1806-04-29. Fanjunkare vid Värmlands fältjägare 1814-10-02. Avsked 1825-02-17. Tullinspektor i Arvika. Död i Arvika 1849-01-20.
 • Sofia Vilhelmina, född 1808-07-04. Stiftsjungfru. Gift 1834-06-24 med bruksägaren Birger Groth..
 • Julia Carolina, född 1810-04-06.
 • Anna Elisabet (Anna-Lisa), född 1811-03-07, död ogift 1883-02-09 på Ugglansryd.
 • Georg Fredrik, född 1812-11-13. Reste på 1850-talet utrikes och har sedan dess ej avhörts.
 • Maria Charlotta, född 1814-02-09, död 1814-03-23.
 • Fredrika Eleonora, född 1816-11-03, död ogift 1884-01-30 på Alvestad, Aringsås socken, Kronobergs län.
 • Olof Erland, född 1821-10-16 (1821-09-16?). Lantmäteriauskultant 1841-04-17. Furir vid Värmlands regemente 1843-02-24. Officersexamen 1845-05-14. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1845-07-12. Vice kommissionslantmätare i Värmlands län 1848-04-03. Löjtnant vid regementet 1851-05-02. Regementskvartermästare 1856-02-07. Kommissionslantmätare i Värmlands län 1859-12-30. Kapten i armén 1861-01-08. Regementsskrivare 1863-04-28. Död ogift 1871-04-04 på Våxnäs i Karlstads landsförs

TAB 81

Carl, (son av Georg, tab 77). Till Stakelund i Gunnarsnäs socken, Älvsborgs län, född 1688-06-09. Förare vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1703. Sergeant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1703. Fänrik 1705-01-22. Löjtnant 1709-10-13. Konfirmationsfullmakt 1710-03-21. Regementskvartermästare 1711-11-03. Kapten 1712-03-03. Konfirmationsfullmakt 1717-01-19. Avsked 1719-09-30. Levde 1736 på Stakelund. Begraven i Gunnarsnäs kyrka. Gift med sin broders svägerska Helena Hård af Torestorp, dotter av löjtnanten Gustaf Hård af Torestorp, nr 60, och Brita Kafle.

Barn:

 • Hamfrid Juliana, född 1708, död 1788-07-14 på Gilanda, Rölanda socken, Älvsborgs län. Gift med kaptenen Lennart Hierta, född 1688, död 1758.

TAB 82

Georg, (son av Georg, tab 77), född 1697-07-25. Fältväbel vid Värmlands tremänningsinfanteriregemente. Fältväbel vid Västgötadals regemente 1714-09-29 sekundfänrik vid Västgötadals regemente 1716-08-21. Premiärfänrik 1719-09-30. Löjtnants avsked 1721-06-07. Död 1754-07-19 på Gyltungebyn, Ånimskog socken, Älvsborgs län. Gift 1:o med Ulrika Eleonora Ahlefelt, döpt 1706-07-24 på Tveta, Tveta socken, Värmlands län, död 1742-01-06 på Bollsbyn, Ånimskog socken, dotter av översten Johan Ahlefelt, och Helena Catharina Dreffensköld. Gift 2:o 1746-02-20 på Bollsbyn med Märta Beata Uggla, född 1707, död 1754-03-02 på Gyltungebyn, dotter av kaptenen Lennart Uggla, och hans 2:a fru Juliana Maria Lilliecrona.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1732. Furir. Död 1759. Se Tab. 83
 • 1. Elias, född 1734-11-08 på Bollsbyn. Kvartermästare, död barnlös. Gift 1781-12-27 Ekholmen med Christina Elisabet Björling, född 1757, levde änka 1812, dotter av vice häradshövdingen Johan Henrik Björling och Ingrid Birgitta Sahlin.
 • 1. Magdalena Anna, född 1740-07-22 på Bollsbyn, död 1787-02-11 Berg. Gift med sin kusins son Fredrik Hierta, född 1743, levde 1788.
 • 2. Maria Juliana, född 1747-08-06 på Bollsbyn, död i Bollsbyn 1749-12-26.
 • 2. Anna Ulrika, född 1748-08-27 på Bollsbyn, död i Bollsbyn 1748-09-08.

TAB 83

Johan Gustaf, (son av Georg, tab 82), född 1732-03-15 Bollsbyn. Korpral vid Västgötadals regemente 1749-08-03. Furir vid Västgötadals regemente 1751-04-08. Död 1759-07-09 i Landskrona under tjänstgöring vid Västgötadals regemente. Gift 1754-07-18 Strömsberg

Barn:

 • Georg Erik, född 1755. Lantbrukare. Död 1808. Se Tab. 84
 • Ulrika Eleonora, född 1756-10-23 på Gyltungebyn, död 1840-02-06 Rolfskärr. Gift 1797-01-01 på Gyltungebyn med kommissionslantmätaren i Älvsborgs län Johan Magnus Örn, född 1768-03-30 i Kristinehamn, död 1816-08-05 på Gyltungebyn. (Lns.)
 • Gustaf Magnus, född 1759-04-08 på Gyltungebyn, död Gyltungebyn ogift 1788-10-15.

TAB 84

Georg Erik, (son av Johan Gustaf, tab 83), född 1755-03-21 på Gyltungebyn. Levde utan tjänst på sin egendom Rolfskärr i Tydje socken, Älvsborgs län. Död 1808-09-12. Gift 1784 med Hedvig Sofia Bergman, född 1749, död 1821, dotter av borgmästaren i Vänersborg Esbjörn Bergman och Maria Brynolfsdotter Hesselgren.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1787. Kapten. Död 1845. Se Tab. 85
 • Maria Gustava, född 1789-01-31 på Rolfskärr. Gift 1816 med lantbrukaren Anders Petersssn.
 • Esbjörn Magnus, född 1790. Kapten. Död 1843. Se Tab. 87
 • Carl Henrik, född 1793-06-02 på Rolfskärr. Sergeant vid Västgötadals regemente 1812-08-08. Drunknade 1815-11-25 i Tydjesjön och begraven på Tydje kyrkogård.

TAB 85

Johan Gustaf, (son av Georg Erik, tab 84), född 1787-04-19 Rolfskärr. Sergeant vid Bohusläns regemente 1808-01-18. Fänrik vid Bohusläns regemente 1808-02-15. Gift 2. löjtnant 1812-04-20. Stabslöjtnant 1812-04-22. Kapten i armén 1814-07-21 och vid regementet 1819-08-03. RSO 1824-07-04. Dömd tjänsten förlustig 1834-05-30. Död 1845-12-12 i Åmål. Han bevistade norska fälttåget 1808–1809 och 1813–14. Ägde Gyltungebyn i Ånimskog socken. Gift 1:o 1819-06-24 med Amalia Cecilia Tegnér, född 1797-11-04 Dyne, död i Dyne i Högdals socken, Göteborgs och Bohus län 1821-01-08 (1820-12-30) i barnsäng. Dotter av löjtnanten Fredrik Adolf Tegnér och Anette Catharina Wennerstrand. Gift 2:o 1822-12-30 (1822-12-29) med sin 1:a frus kusin (halvsyster) Andreetta Cecilia Tegnér, född 1804-04-06, död 1859-03-29 i Stockholm, dotter av jägmästaren Andreas Tegnér och Anna Christina Backe (A. C. Wennerstrand). [Medd. av farm. kand. G. Hogenstehn, Uddevalla].

Barn:

 • 1. Georg Fredrik, född 1820-12-12 på Dyne. Kadett vid Karlberg 1836-10-06. Utexaminerad (Hc.) 1846-07-15. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1846-08-03. Underlöjtnant på stat 1848-08-22. Gift 2. löjtnant 1851-03-18. Avsked 1855-05-08. Död ogift 1873-12-26 på sin egendom Dyne.
 • 2. Sofia Amalia Elisabet, född 1825-09-20 på KIeva kaptensboställe i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, död 1873-03-12 i Göteborg. Gift 1850-05-22. med grosshandlaren Göteborg Per Adolf Engström, död i Göteborg 1865-12-05.
 • 2. Johan Gustaf Vilhelm, född 1827. Kammarherre. Död 1909. Se Tab. 86.
 • 2. Carl August Hilmer, född 1829-05-28 på Kleva. Student i Uppsala 1848. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementet 1854-01-04. Kommissarie vid elektriska telegrafverket i Stockholm 1856. Telegraf kommissarie i Fllipstad. Föreståndare för telegrafstationen i Lysekil. Död ogift i Lysekil 1879-11-05.

TAB 86

Johan Gustaf Vilhelm, (son av Johan Gustaf, tab 85), född 1827-07-03 på Kleva. Elev vid lantmäteristaten 1844-04-17. Lantmäteriauskultant 1849-05-25. Extra ordinarie ingenjör i rikets generallantmäterikontor 1852-12-13. Till förordnad ingenjör i rikets generallantmäterikontor 1852-12-27. Vice kommissionslantmätare i Östergötlands län 1854-04-24. Ingenjör i rikets generallantmäterikontor 1857-03-30. Civilstatens pensionsinrättnings redogörare för rikets generallantmäterikontor 1858-03-06 och för kommissionslantmätarna i riket 1863-08-05. Till föordnad lantmäterifiskal 1858-04-26. Till förordnad lantmäterisekreterare 1858-10-01. Sekreterare i Mälareprovinsernas lantmäteriförening 1861-08-05. Till förordnad överingenjör i rikets generallantmäterikontor 1863-05-11. Tjänstgörande kammarjunkare 1864-01-07. Aktuarie och registrator i rikets generallantmäterikontor 1864-03-21. Till förordnad vice ceremonimästare 1866-09-14. Kammarherre 1869-01-28. Ordförande i Stockholms fastighetsägareförening 1876-04-21. Kyrkofullmäktig i Stockholms stad 1877-11-27. Stadsfullmäktig i Stockholm 1878-03-21–1880. Ledamot i Hedvig Eleonora förs kyrko- och skolråd 1879-11-26. Ledamot i Sveriges allmänna konstförenings styrelse 1890-02-21. Avsked från aktuarie- och registratorsbefattningen i lantmäteristyrelsen 1896-11-19. RVO 1897-05-15. RRS:tStO2kl 1909-06-00. Död 1909-10-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Han var i 37 år redogörare i civilstatens pensionsinrättning och under sin mer än 50-åriga tjänstgöring i lantmäteristaten i nära 32 år föreståndare för generallantmäterikontorets arkiv. Ägde huset nr 11 B Nybrogatan i Stockholm. Gift 1860-09-19 i Stockholm med Emma Torborg Matilda Munktell, född 1839-04-30 i Klosters förs, Eskilstuna. Död 1913-10-12 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av grundläggaren av Munktells mekaniska verkstad i Eskilstuna, direktören Johan Teofron Munktell och Fredrika Vilhelmina Hjertstedt.

Barn:

 • Mary Matilda Vilhelmina, född 1861-08-21 i Stockholm, död i Stockholm 1862-12-03 samt begraven å Norra kyrkogården.
 • Emma Ellen Elisabet, född 1863-06-20 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Fru Berner-Belfrage.
 • Ebba Torborg Elisabet, född 1864-12-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Artist (målarinna). Död 1929-02-15 i Jacobs förs, Stockholm (db nr 22).
 • Lilly Matilda Elisabet, född 1866-02-03 i Stockholm. Död 1935-01-25 i Högalids förs, Stockholm (db nr 32). Gift 1895-11-25 i Stockholm med kaptenen Oskar Malmborg (se adliga ätten von Malmborg) i hans 2:a gifte, född 1852, död 1903.
 • Märta Fredrika Elisabet, född 1867-10-19 i Stockholm. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1891–93. Gymnastikdirektör. Legitimerad sjukgymnast. Gift 1916-11-04 i Turinge förs Stockholm ]] med läroverksadjunkten i Västerås, konsistorieamanuensen i Västerås stift, RVO, fil. kand. Otto August Wetterling, född 1865-11-11 i Ökna socken, Jönköpings län.

TAB 87

Esbjörn Magnus, (son av Georg Erik, tab 84), född 1790-09-28 Rolfskärr. Rustmästare vid Värmlands fältjägarebataljon 1805-03-23. Furir vid Värmlands fältjägarebataljon 1806-08-20. Underlöjtnant 1808-02-16. Löjtnant 1812-03-03. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1813-01-12. Död 1843-12-15 på Rolfskärr. Gift 1817-09-21 på Rolfskärr med Maria Elisabet (Betty) Eggertz, född 1802-03-28, död 1877-03-23 i Lidköping, dotter av ryttmästaren Tomas Eggertz.

Barn:

 • Sofia Christina, född 1819-02-09, död 1822-03-02.
 • Tomas Julius, född 1821. Kamrer. Död 1887. Se Tab. 88
 • Sofia Juliana, född 1822-10-23, död ogift 1921-10-22 i Ulricehamn och jordfäst i Ulricehamn 1921-01-25.
 • Laura Matilda, född 1824-12-21 i Tyjde förs, Älvsborgs län, död 1870-03-08 i Lidköping. Gift 1851-12-21 med innehavaren av Södertälje trävarubolag, ingenjören Per Ludvig Jerving, född 1828-02-20 i Uppsala län, död 1891-11-01 i Södertälje.
 • Emma Elvira, född 1827-11-09 på Rolfskärr, död ogift 1867-12-07.
 • Johan Georg, född 1829. Sjökapten. Död 1902. Se Tab. 90
 • Lovisa Olivia Eleonora, född 1832-03-25 på Rolfskärr, död 1906-11-22 i Stockholm. Gift 1857-10-16 i Falköping med lektorn vid Skara högre allmänna läroverk, RNO, fil. doktor Nils Salander, född 1809-07-09, död 1889-10-10 i Skara.
 • Vilhelm Mauritz, född 1834. Lasarettssyssloman. Död 1887. Se Tab. 91.
 • Augusta Carolina Elisabet, född 1836-03-13, död 1836-03-16.
 • Frans Rudolf, född 1837-03-02 på Rollskärr. Student i Uppsala 1855. Lantmäteriauskultant 1863-06-01. Extra ordinarie ingenjör i rikets generallantmäterikontor 1864-03-29. Till förordnad amanuens i lantmäteristyrelsen 1867-01-23. Vice kommissionslantmätare i Stockholms län 1871-06-19. Kommissionslantmätare i Stockholms län 1876-05-12. Till förordnad 1. lantmätare i Stockholms län 1890-12-22. 1. lantmätare i Örebro län 1895-04-10. Död ogift 1896-12-17 Örebro.
 • Ida Vilhelmina, född 1839-04-16 på Rolfskärr, död ogift 1912-10-04 i Ulricehamn.
 • Axel Åke, född 1843. Bokhållare. Död 1875. Se Tab. 92.

TAB 88

Tomas Julius, (son av Esbjörn Magnus, tab 87), född 1821-01-07 Rolfskärr. Elev vid Filipstads bergsskola 1836–1837. Bruksförvaltare Gullspång. Kamrer i rikets ständers filialbank i Lidköping 1853. Handlande. Död 1887-12-15 i Lidköping. Gift 1859-11-24 med Anna Catharina Andersson, född 1840-12-30, död 1918-12-21 i Lidköping.

Barn:

 • Åke Viktor, född 1862. Sekreterare. Död 1919. Se Tab. 89.
 • Gustaf Leopold, född 1871-01-22 i Lidköping. Ingenjör. Bosatt i Montreal, Kanada.

TAB 89

Åke Viktor, (son av Tomas Julius, tab 88), född 1862-10-08 i Lidköping. Sekreterare vid svensknorska generalkonsulatet i Dresden 1888-12-27. Prokurist i bankinstitutet Creditanstalt für Industrie und Handel i Dresden 1899. Död 1919-01-28 i Dresden. Gift 1893-03-25 i Kreuzkirche i Dresden med Vilhelmina Cecilie (Mimmi) Strömbeck, född 1859-09-24 i Stockholm. Bosatt i Dresden 1929 (ej i adelskalendern 30).

Barn:

 • Ingrid Märta Maria, född 1897-04-24 i Dresden, död i Dresden 1899-07-16.
 • Nils Åke Magnus, född 1901-02-08 i Dresden, död 1917-12-01 genom olyckshändelse (påkörd av en spårvagn) i Dresden.

TAB 90

Johan Georg (Janne), (son av Esbjörn Magnus, tab 87), född 1829-10-07 på Rolfskärr. Sjökapten. Bosatt i San Francisco. Död 1902. Gift 1872-06-24 i Othems socken på Gotland med Hedvig Olena Rosetta, född Westdahl i hennes 2:a gifte, född 1835-06-24 (gift 1:o 1856-08-08 med kofferdiskepparen Carl Petter Alfred Hammarström ]], född 1834-09-29 ]], död 1868-11-24 i Wismar ]]), född 1835-08-16 i Heide socken Gotland, dotter av sockenskräddaren Lars Peter Westdahl och Anna Maria Olofsdotter ]], död 1934.

Barn:

 • Johan Vilhelm Ferdinand, född 1873-05-11 i Othems socken. Skollärare i San Francisco.
 • Åke Georg Vilhelm, född 1877-12-30 i Göteborg, död i Göteborg 1878-03-21.
 • Georg Frans Julius, född 1879-01-30 i Göteborg. Tandläkare i San Francisco.

TAB 91

Vilhelm Mauritz, (son av Esbjörn Magnus, tab 87), född 1834-06-06 på Rolfskärr. Bruksförvaltare. Lasarettssyssloman i Lidköping. Död i Lidköping 1887-03-19. Gift 1880-09-08 i Stockholm med Clara Matilda Johansson, född 1845-02-24 Smedby, död 1917-03-29 i Lund ]], dotter av rusthållaren Johan Mattsson och Maria Margareta Ersson.

Barn:

 • Matilda Elisabet, född 1881-08-09 i Göteborg, död 1883-01-20.
 • Sixten Esbjörn Maurits, född 1883-07-27 i Lidköping. Se Tab. 91A.
 • Maria Sofia Vilhelmina, född 1885-03-08, död 1886-11-21 i Lidköping.

TAB 91A

Sixten Esbjörn Maurits, (son av Wilhelm Mauritz tab 91), född 1883-07-27 i Lidköping. Mogenhetsexamen i Skara 1901-05-24. Student vid Uppsala universitet 1901-09-16. 1:sta avdelningen av fil. kand. examen 1904-05-28 och fil. kand. examen 1905-01-31. Lärare vid Hola folkhögskola 1907–1908. Fil. lic. 1909. Extra ordinarie adjunkt vid Uppsala folkskollärarseminarium 1913–1915. Medarbetare i Svenska akademiens ordboks redaktion från 1916. Docent vid universitetet i Lund 1920. Promov. fil. doktor 1920-05-31. Gift 1923-06-18 i Vallkärra kyrka i Vallkärra förs Malmöhus län (Gunnarps förs, vb) med Elsa Sofia Katarina Bertilsson, född 1891-04-27 i Drängsereds förs, Hallands län. Dotter av handlanden Gustaf Adolf Bertilsson och Catharina Charlotta Kristensson.

Barn:

 • Hans Esbjörn Gabriel

TAB 92

Axel Åke, (son av Esbjörn Magnus, tab 87), född 1843-02-28. Bokhållare. Död 1875-05-30 i Norrköping. Gift i Norrköping 1874-10-03 med Carolina Josefina Ekengren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1878-03-02 med gravören Friedrich Julius Görlitz, preussisk undersåte), född 1851, död 1882.

Barn:

 • Elisabet Vilhelmina, född och död 1875-05-27 i Norrköping.
 • Axelina Josefina, född och död 1875-05-27 i Norrköping.

Källor

J. Belfrage, Bidrag till släkten Belfrages historia (1916).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: