:

Von Ehrenheim nr 1749

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Ehrenheim nr 1749

Adlad 1705-05-20, introducerad. 1723.


TAB 1

Peter Paliche, adlad von Ehrenheim (översiktstab. 1, hans fader var borgmästare i Stettin, och farfadern var född i Stor-Polen, ej långt ifrån Lublin, i den stora byn Paliche, varifrån han flyktade för religionsförföljelses i skull), född 1659 i Stettin. Skrivare vid proviantväsendet och krigskammarsysslorna 1676. Kanunarskrivare vid pommerska generalguvernementskammaren 1680. Bokhållare vid pommerska generalguvernementskammaren 1683. Inspektor 1685-07-04. Krigskommissarie 1691-04-23 vid de svenska auxiliertrupperna, som gingo till Rhen. Överkamrerare i Livland 1695-07-12. Tillika generalkrigskommissarie i Livland och Kurland 1700-04-30. Adlad 1705-05-20 (sönerna introducerade 1723 under nr 1749). död 1710-07-06 i Riga av pesten, fem dagar efter stadens övergång till ryssarna. Gift 1:o med N. N. von Werdelow, dotter av amtmannen N. N. von Werdelow i i Stargard i Mecklenburg. Gift 2:o 1702-10-23 i Stockholm med Sigrid Snack, född 1682-05-28 i Stockholm, död 1709-08-25 i Riga, dotter av landshövdingen Peter Snack, adlad Snack, och hans 2:a fru, Anna von Wullen.

Barn:

 • 1. Bernhard. Kammarskrivare i kammarkollegium. född 1716 i Stockholm.
 • 1. Gotthard Johan, född 1689 (1698?). Musketerare vid livgardet 1714-11-24. Furir vid livgardet 1715-05-15. Sergeant 1716-08-06. Fänrik 1717-10-01. Död 1719-01-00 på återmarschen ifrån Norge och begraven i Holms socken, Älvsborgs län.
 • 1. Anna Regina, död 1722-02-04 i Göteborg och begraven i Göteborg 1722-02-09 i Tyska kyrkan. Gift i Riga med översten Johan von Mentzer, i hans 1:a gifte, född 1675, död 1757.
 • 1. Margareta Eleonora, död 1727. Gift 1721-04-02 i Göteborg med borgmästaren i Göteborg Cornelius Corneliusson Thorsson, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1731-04-21 med Catharina Schütz, född 1712, dotter av grosshandlaren i Göteborg Samuel Schütz och Anna Maria Prunck, samt faster till majoren Johan Henrik Schütz, adlad Rosenschütz). (Bg.)
 • 2. Peter, född 1703. Extra ordinarie kanslist. Död 1760. Se Tab. 2.
 • 2. Carl Gustaf, född 1704. Kammarherre. Död 1766. Se Tab. 3
 • 2. Johan Ludvig, född 1707. Assessor. Död 1761. Se Tab. 13

TAB 2

Peter, (son av Peter Paliche, adlad von Ehrenheim, Tab. 1), född 1703-08-28 i Riga. Student i Uppsala 1717-10-16. Tjänstgjorde i Svea hovrätt 1724. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1730. Avsked. Sekreterare. Död 1760-08-29 i Linköping. Han ägde någon tid Sjöbacka i Ljungs socken, samt Fyrby och Lenshult i Östra Ryds socken, alla i Östergötlands län. Gift 1732-10-17 med Sara Lovisa von Braunjohan, född 1706-08-16 i Karlskrona, död 1778-04-00 i Släps socken Hallands län, dotter av schoutbynachten Conrad von Braunjohan, och Catharina Rosenholm.

Barn:

 • Per Conrad, född 1733-11-14. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1748-04-00. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1748-11-00. Avsked 1756. Fänrik i armén 1757-10-20. Genom byte fänrik vid Upplands regemente 1758-04-15. Interimsavsked 1761-07-25, emedan han rest hem från Pommern till riksdagen. Slutligt avsked 1763-09-21. Reste till Amerika och avhördes ej sedan.
 • Carl Ludvig, född 1734-09-17, död 1735-02-07.
 • Herman, född 1735-08-04. Underofficer vid artilleriet 1751. Död 1758-05-05 på Rügen.
 • Eva Charlotta, född 1737-01-15, död 1816-05-09 i Gällareds prästgård Hallands län. Gift med kyrkoherden i Gällareds pastorat av Göteborgs stift, kontraktsprosten, fil. jubelmag. Severin Wallin, född 1737, död 1817.
 • Sara Gustava, född 1743-03-07, död 1743-05-16 i Östra Ryds socken.
 • Carl Adam, född 1744-11-22 på Fyrby. Student i Uppsala (Um) 1754-02-26. Död 1759-12-20 och begraven 1759-12-28 i Uppsala.
 • Fredrika Lovisa, född 1747-11-16 på Lenshult, död 1748-01-17.
 • Fredrik Adolf, född 1749-04-18 på Lenshult. Kadett i Karlskrona 1762-09-13. Fänrik vid drottningens livregemente 1772-09-26,. Löjtnants avsked 1785-04-20. Kommissarie vid ett fältlasarett 1790-07-27. Död ogift 1798-11-04 i Kalmar.

TAB 3

Carl Gustaf, (son av Peter Paliche, adlad von Ehrenheim, Tab. 1), till Malingsbo bruk i Söderbärke socken, Kopparbergs län. Född 1704-10-24 i Riga. Vårdades jämte sina sambröder, efter föräldrarnas tidiga död, av sin mosters man, kammarrådet Lagermarck. Student i Uppsala 1720-10-18. Auskultant i bergskollegium 1729-11-10. Brukspatron på Malingsbo 1737. Kammarherres titel 1748-02-15. Död 1766-07-10, på Malingsbo och begraven 1766-08-14 i Söderbärke kyrka. 'Han uttog sitt och sina bröders betydliga arv och skötte sitt bruk med sådan drift, att han blev en mycket förmögen man.' Gift 1740-10-20 med Sara Regina Tersmeden, född 1719-09-08, död 1804-01-03 Risingsbo, dotter av bergsrådet och brukspatronen Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden C, och Elisabet Gangia.

Barn:

 • Jakob Axel, född 1742-04-22. Student i Uppsala 1754-02-26 juridisk examen 1759. Auskultant i bergskollegium 1759-09-17. Död 1763-06-27, på Malingsbo bruk [Ab].
 • Elisabet Regina, född 1743-06-09, död 1820-07-31 på Malingsbo bruk. Gift 1762-08-03 med kammarherren Carl Adolf Kagg, född 1724, död 1765.
 • Sigrid, född 1745-01-11. Stiftsjungfru. Död 1773-12-31. 1765-07-11 med fänriken friherre Johan Henrik Posse af Säby, född 1742, död 1781.
 • Sara Gustava, född 1746-04-06, död i barnsäng 1778-07-03. Gift 1765-07-09 med sin moders kusin, överjägmästaren friherre Johan Axel Cedercreutz, född 1732, död 1796.
 • Hedvig Eleonora, född 1747-06-02, död 1814-07-27 i Stockholm. Gift 1768-10-20 på Malingsbo bruk med sin kusin bergsrådet Erik Bergenskjöld, född 1733, död 1791.
 • Beata Ulrika, född 1749-06-23, död 1815-05-19 i Linköping. Gift 1772-07-30 på Malingsbo bruk med brukspatronen Carl Otto Bergenstråhle, född 1738, död 1793.
 • Cart Gustaf, född 1750. Hovjunkare. Död 1794. Se Tab. 4
 • Peter Reinhold, född 1751. Överstelöjtnant. Död 1829. Se Tab. 7.
 • Anna Fredrika, född 1753-09-05 död ogift 1808-12-29 i Stockholm.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1755-04-17, död 1760.
 • Eriana Lovisa, född 1757-06-26 död 1818-08-17 i Jönköping. Gift 1782-10-17 på Malingsbo bruk med sin svågers kusin, majoren Carl Gustaf De Geer, född 1740, död 1811.
 • Johan Vilhelm, född 1760. Kapten. död 1815. Se Tab. 12
 • Fredrik Otto, född 1763-09-05, död som barn.

TAB 4

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, Tab. 3), till Malingsbo, född 1750-08-20. Hovjunkare. Auskultant i bergskollegium 1774-03-01. Död 1794-10-07 på Färna bruk i Gunnilbo socken, Västmanlands län. Gift 1785-06-30 på Jularbo (Brudvers.) i Folkärna socken, Kopparbergs län med Elisabet Sofia Bjuggren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1805-08-27 Ön, med generalmajoren Fredrik Christian von Platen, i hans 2:a gifte, född 1755, död 1815), född 1765, död 1848-12-23 Munga, dotter av bergsrådet Magnus Bjuggren och Anna Sofia Geijer.

Barn:

 • Regina Sofia, född 1786-07-13. Stiftsjungfru. Död ogift 1828-05-15 i Stockholm.
 • Gustaf Magnus, född 1787-09-19. Kadett vid Karlberg 1803-09-29. Utexaminerad 1807-04-02 fänrik vid Svea livgarde 1807-04-10. Löjtnant vid Svea livgarde 1811-02-11. GMtf 1815-04-22. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1815-12-18. Kapten 1816-04-23. Död ogift. 1817-01-06 (1817-01-10) på Ön. Bevistade fälttågen i Norge 1808, Västerbotten 1809, Tyskland 1813 och Norge 1814.
 • Carl Reinhold, född 1789-04-20. Kadett vid Karlberg 1802-09-28 Utexaminerad (Hc) 1807-04-10. Kornett vid skånska husarregementet 1807-04-10. 2. Adjutant vid skånska husarregementet 1809. Löjtnant 1811-10-29. Avsked 1815-06-06 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Avsked ur krigstjänsten 1815-10-17. Död ogift 1815-12-18 i S: t Petersburg. 'Han skickades 1810-06-00 ifrån Skåne till Stockholm med berättelsen om kronprinsen Carl Augusts liks öppnande.'
 • Christina Eleonora (Nora), född 1791-11-02 på Malingsbo bruk. Stiftsjungfru. Död 1876-11-04 i Sala. Gift 1812-12-22 i Stockholm med assessorn Justus Viktor Strokirk. född 1786-07-09 Ölsboda, död 1816-05-30 i Stockholm och begraven på Klara kyrkogård i Stockholm.
 • Fredrik Vilhelm, född 1793. Kapten. Död 1857. Se Tab. 5
 • Beata Johanna, född 1795-03-08. Stiftsjungfru. Död 1814-12-26 i Stockholm.

TAB 5

Fredrik Vilhelm, (son av Carl Gustaf, Tab. 4), född 1793-04-11 på Malingsbo bruk. Kadett vid Karlberg 1805-09-30 Utexaminerad (Hc.) 1809-03-28. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1809-04-09. Fänrik vid Västmanlands regemente 1811-02-26. 2. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1812-04-30. 1. Löjtnant 1813-03-16. Kapten 1818-12-19. Regementskvartermästare. Avsked 1823-07-30. Död 1857-04-13 i Arboga. Gift 1822-06-09 Främsbacka med Carolina Littström, född 1801, död 1832-01-19, dotter av brukspatronen Carl Magnus Littström och Gustava Carleberg.

Barn:

 • Regina Sofia Matilda, född 1829-01-05 Munga. Stiftsjungfru. Död 1874-11-24 i Stockholm. Gift 1856-05-08 i Arboga med majoren i armén, kaptenen vid Västmanlands regemente, RSO Alfred Fredenberg, född 1817-04-17, död 1890-08-14 i Sala.
 • Carl Gustaf, född 1830. Överste. Död 1918. Se Tab. 6
 • Carolina Gustava, född 1832-01-11 på Munga. Stiftsjungfru. Död 1861-12-08 Åstorp, Gift 1855-09-13 i Arboga med godsägaren, RNO, Robert August Arfwedson, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1873-05-16 i Stockholm med Helvig Charlotta Vilhelmina In de Betou, född 1843-05-27 i Nora, dotter av grosshandlaren Gustaf Otto In de Betou och Charlotta Emilia Wikström), född 1831-11-01 Hedensö

TAB 6

Carl Gustaf, (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 5), född 1830-12-20 på Munga, Oscars förs.. Kadett vid Karlberg 1846-05-04. Avgången 1850-09-23. Åter antagen till kadett 1851-10-25. Utexaminerad 1854-05-13. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1854-05-19. Löjtnant 1858-12-07. Kapten 1867-07-05. RSO 1874-12-01. Major 1880-05-21. Överstelöjtnant och sekundchef vid livregementets grenadjärkår 1884-12-05. Överste i armén 1891-12-11. Avsked 1893-12-15. Död 1918-07-24 i Stockholm. Gift 1858-10-14 i Västerås med Edla Matilda Augusta von Stahl, född 1831-09-09 i Stockholm, död i Stockholm 1913-01-05, Hedvig Eleonora förs. ]], dotter av protokollssekreteraren Sven August von Stahl, och Matilda Christina Wertmüller.

Barn:

 • Ebba Carolina Matilda, född 1859-08-03 i Västerås, död i Västerås 1880-03-16.
 • Vilhelm Carl Gustaf, född 1864-01-01 i Västerås. Huvudman. Volontär vid Svea livgarde 1884. Mogenhetsexamen 1884. Student i Uppsala 1884–1886. Sjukgymnast i Italien, först i Rom och sedan i Florens. Död 1937-04-17 i Florens (Stockholm, Hedvig Eleonora förs., db 212).

TAB 7

Peter Reinhold, (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1751-01-08 på Malingsbo bruk. Volontär vid livregementet till häst 1767-09-01 korpral vid livregementet till häst 1768. Stabskornett 1768-08-08. Kornett 1770-11-22. Stabslöjtnant 1774-12-14. Löjtnant 1775-01-18. Ryttmästare 1775-12-20. Överstelöjtnants avsked 1783-03-19. Död 1829-04-18 i Stockholm [Blr]. Gift 1775-08-17 Starfors med sin kusin, stiftsjungfrun Fredrika Tersmeden, född 1753-03-30, död 1820-01-31 i Arboga, dotter av hovrådet Herman Tersmeden C, och Eva Maria Nordberg.

Barn:

 • Gustaf Herman, född 1776-05-27. Korpral vid livregementets kyrassiärer 1779-04-09. Livdrabant hos hertigen av Södermanland 1792-03-13. Kornett vid livregementets husarkår 1797-12-04. Löjtnant vid livregementets husarkår 1801-08-16. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1804-07-06,. Tjänstgjorde vid Dalarnas lantvärn 1808. Död ogift 1809-01-01 under hemtåget med sin bataljon från västra armén.
 • Eva Regina Christina, född 1777-10-05, död 1780-04-28 på Starfors.
 • Carl, född 1781-03-16 i Vallentuna socken, Stockholms län. Sjökadett 1797. Fänrik vid Dalregementet 1806-08-27. 2. Löjtnant vid Dalregementet 1812-03-04. 1. Löjtnant 1812-07-14. Kapten i regementet 1815-11-28. 2. Kapten vid regementet 1816-08-27. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1818-01-27. Avsked ur krigstjänsten 1830-04-29. Död ogift 1835-04-23 i Lindesberg. 'Han utreste till England 1792 och studerade i England i två och ett halvt år. Gjorde därefter en resa till Västindien och blev under hemresan av ett engelskt krigsskepp pressad till matros och kvarhållen tre fjärdedels år.'
 • Reinhold Fredrik August, född 1784. Hovmarskalk. Död 1858. Se Tab. 8.
 • Per Adolf, född 1787-03-25. död 1787-10-03 på Starfors.
 • Fredrika Eleonora, född 1789-09-10, död 1789-09-11, på Starfors.
 • Lovisa Ulrika, född 1791-12-05, död 1868-11-17 i Stockholm. Gift 1:o 1813-06-19, i Malingsbo brukskyrka med majoren Carl Fredrik Stierneld, från vilken hon blev skild 1821-06-08 i hans 1:a gifte, född 1784, död 1857. Gift 2:o 1831-11-14 i Örebro med kaptenen friherre Herman Reinhold Fleming af Liebelits, nr 17, född 1791, död 1859.

TAB 8

Reinhold Fredrik August, (son av Peter Reinhold, Tab. 7), född 1784-11-26 Starfors. Volontär vid Västmanlands regemente 1790-11-29. Sergeant vid Västmanlands regemente 1801-02-16. Fänrik 1801-06-16. Löjtnant 1809-03-06. Kapten 1812-02-25. Regementskvartermästare 1813-03-16. RSO 1817-10-07. Avsked 1820-09-21. Kammarherre. Hovmarskalk 1837-01-28. CXIVJohans medalj 1855. Död 1858-03-15 i Stockholm. Gift 1820-07-11 Grönsö med Ulrika Eleonora von Engeström, född 1788-10-21 på Grönsö, död på Grönsö 1864-01-24 dotter av kanslirådet Jakob von Engeström och Beata Sofia Benzelstierna B.

Barn:

 • Beata Fredrika Ulrika, född 1821-07-14 död 1839-01-04.
 • Per Jakob, född 1823. Universitetskansler. Död 1918. Se Tab. 9.

TAB 9

Per Jakob, (son av Reinhold Fredrik August, Tab. 8), född 1823-08-04 på Grönsö. Inskrevs vid Uppsala universitet 1837-02-16. Studentexamen 1839-06-06 och sk lilla teologiska examen 1839-12-11. Jur. fil. Examen 1843-12-00. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1844-02-09. Jur. kand. 1846-03-00. Auskultant i Svea hovrätt 1846-07-02. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1812. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1812-12-18. Extra ordinarie kanslist hos ridderskapet och adeln under riksdagen 1847–1848. Vice notarie 1849-09-28. Extra ordinarie fiskal 1850-01-10. Vice häradshövding 1850-09-30. Företog en utländsk resa 1852–1853. Förvaltare av Grönsö säteri 1853– 1864. Disponent för Malingsbo bruk i Kopparbergs län 1854–1861. Ordförande i Trögds hushållsnämnd 1857-05-06. Statsrevisor 1858. Ledamot av kommittén för ordnande av prästerskapets avlöning 1861-10-04. Ordförande i nämnden förordnande av prästerskapets avlöning inom Uppsala län 1862–1866. Ledamot i Uppsala län landsting 1862–1866 och 1872–1873. Ledamot av kommittén för utredande av frågan om grundskatternas avskaffande 1864-12-30–1866. RNO 1864-05-03. Statsråd 1866-09-04. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1866–1902. KNO 1867-01-28. KmstkNO 1869-07-29. Tillförordnad chef för finansdepartementet 1870-05-12–1870-06-03. Avsked från statsrådsämbetet 1870-06-03. Ledamot av styrelsen över Ultuna lantbruksinstitut 1870-06-15. Vice ordförande i Uppsala läns hushållningssällskap 1871-02-11–1879. LLA 1871-11-20 fullmäktig i riksbanken 1872-04-22–1896 (vice ordförande 1874–1885, ordförande 1885–1886, ånyo vice ordförande 1886–1890 och ånyo ordförande från 1890). Ordförande i kommittén för gruvstadgans omarbetande 1872-08-24–1874. Vice ordförande i Uppsala läns landsting 1872. Ordförande i Stockholms hypotekskassas styrelse 1873. Ordförande i direktionen för Nya Trollhätte kanalverk 1874. Ordförande i kommittén för utarbetande av förslag till kommerskollegii indragning 1874-06-05. Ordförande i kommittén för utarbetande av lagbestämmelser angående minderårigas användande i fabriker 1875-07-30–1876. President för svenska avdelningen vid världsutställningen i Paris 1877. Ordförande i svenska slöjdföreningen 1877-04-02. Ordförande i patentkommittén 1877. Lantbruksakademiens direktör 1878-06-21. Ordförande i direktionen för nya elementarskolan i Stockholm 1878. StOffFrHL 1878-10-19. Vice talman i riksdagens 1. kammare 1879–1891. Ordförande i kommittén för säkerhet å järnvägar 1879. Ordförande i kommittén för fiskeristadgans omarbetande 1881-01-22. RNedLO 1883-10-00. RoK av KMO 1885-12-01. Ordförande i försäkringsaktiebolaget Skandias styrelse 1887. LVA 1887-11-09. Kansler för Uppsala och Lunds universitet 1888-05-31. LFS 1889. HLHA 1891. HLVS 1891-02-14. HLVVS 1893. Jur. hedersdoktor vid Uppsala universitets minnesfest med anledning av Uppsala möte 1893-09-06. Talman i riksdagens 1. kammare 1891–1895. Ordförande i unionskommittén 1896. En av de aderton i svenska akademin 1897-03-18. Avsked från kanslersämbetet 1898-03-18. Vice kansler vid KMO 1901-01-29. Entledigad från uppdraget såsom direktör för lantbruksakademien 1901-09-27. Erhöll Allmänna brandförsäkringsverkets för byggnader å landet stora guldmedalj 1904-05-02. Avsked från vice kanslersämbetet vid KMO 1905-04-28. Biogr i SBL. Död 1918-03-26 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Ägde Grönsö med Utö samt 1858– 1861 del i Malingsbo bruk. Gift 1853-07-26 i Stockholm med friherrinnan Beata Elisabet Augusta Leijonhufvud, född 1830-05-09 på Haga militärboställe i Arbrå socken, Gävleborgs län, död 1915-01-18 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. ]], dotter av översten friherre Carl Greger Leijonhufvud, och hans 1:a fru Eleonora Ulrika Silfverstolpe.

Barn:

 • Fredrik Carl Erik, född 1854, död 1930. Kammarherre. Se Tab. 10.
 • Ulrika Eva Augusta (Ulla), född 1856-03-22 på Grönsö, död 1932-07-30 i Oslo. Gift 1885-01-27 i Stockholm med höiesteretsadvokaten, RNO, med med, jur. kand. Henrik Mikael Helliesen, född 1856-02-27 i Kristiania.
 • Fredrik Per August, född 1859-04-05 på Grönsö, död 1931-07-07 i Montreux (Schweiz), (Stockholm, Hedvig Eleonora förs. db nr 37). Studerade målning och etsning i Paris åren 1887– 1892. Utgav »Etsningar från Grönsö och Utö» 1894.

TAB 10

Fredrik Carl Erik (son av Per Jakob, Tab. 9), född 1854-10-21 Grönsö, Uppsala län. Mogenhetsexamen 1874-05-19. Student vid Uppsala universitet 1874–1876. Lantbrukselev vid Gudhem 1876–1877 samt ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1877. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1878. Avgången 1879. Övertog förvaltningen av Grönsö 1879-11-01. Kammarherre 1895-05-15. Nämndeman inom Trögds härad 1895. LSkS 1896. Ledamot av kommittén för Stockholmsutställningen 1897. Ordförande i Upplands fornminnesförenings styrelse 1899–1904. Biblioteksamanuens vid Svenska akademiens Nobelinstitut 1901-01-01–1918-03-20. Har utgivit konsthistoriska och topografiska arbeten, bland vilka må nämnas »Grönsö och Utö» 1891– 1894. Äger Grönsö med Utö från 1918-03-21. Gift 1888-05-11 i Uppsala domkyrka med Alice Sigrid Henrietta Blomstedt, nr 1786, född 1858-06-28, i Hernö i Vallby socken, Uppsala län. SMsjv. Dotter av överstelöjtnanten vid Upplands reg:te Abraham August Blomstedt, och Ida Henrika Charlotta von Baumgarten.

Barn:

 • Pehr Henrik, född 1889-03-31 Grönsö, Uppsala län. Liksom syskonen. Mogenhetsexamen i Stockholm 1907-05-13. Student vid Uppsala universitet 1907-09-16. Jur. kandidat examen i Uppsala 1915-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1915-12-20. Tingstjänstgöring i Uppsala läns norra domsaga 1917–1918. T. f. fiskal i Svea hovrätt 1919-08-26. Adj. led. 1920-11-11. Assessor i Svea hovrätt 1922-09-08. Biträdande i Justitiedepartementet för lagstiftningsfrågor 1927-10-04–1929-06-30 och 1930-04-04–1932-02-29. Biträdande i Jordbruksdepartementet för lagstiftningsfrågor 1930-01-04–1930-03-21. Revisionssekreterare 1931-11-01. Ånyo hovrättsråd i Svea hovrätt 1932-10-21. RNO 1933-06-16. Häradshövding i Oxie och Skytts härsders domsaga 1937-09-11.


 • Alice Harriet (Harriet), född 1890-04-24 på Grönsö i Kungs-Husby förs., Uppsala län. Stiftsjungfru. ÖRKHtlkl m krigsdek. .
 • Louise Elisabet, född 1891-07-23 på Grönsö i Kungs-Husby förs., Uppsala län. Stiftsjungfru. ÖRKHtlkl m krigsdek. Var under många år ordf i Trögds Rödakorskrets.
 • Gustaf Erik, född 1893-03-08 Grönsö, Uppsala län. Löjtnant. Se Tab. 11.

TAB 11

Gustaf Erik, (son av Fredrik Carl Erik, Tab. 10), född 1893-03-08 Grönsö, Uppsala län. Studentexamen i Stockholm 1913. Elev vid Handelshögskolan 1913. Utexamen 1917. Fänrik i Norra skånska infanteriregementets reserv 1917-07-24. Tjänsteman i aktiebolag Stockholms handelsbank 1917– 1918. Förvaltare sedermera delägare vid Grönsö 1918–1971. Underlöjtnant i Norra skånska infanteriregementets reserv 1919-09-12. Löjtnant vid Norra skånska infanteriregementets reserv 1924-11-28. Kapten i samma reserv 1935-10-18. Nämndeman. RVO 1951-06-06. HA:sGAM 1961-03-20. Häradsdomare. Ordf i kommunalstämman. Under 40 år aktiv inom Uppsala läns skogsäg.förening, bl a som ordf. Hedersledamot i Upplands fornminnesförening. Han var också aktiv inom Svenska kyrkan, lokalt, på riksplanet o även internationellt. Bl a styr ordf i Svenska kyrkan s ekonomi AB, vice ordf i Lutherska världsförbundets svenska sektion och ordf i dess verkst utskott, svensk ledamot i världsförbundets exekutivkommitté o "treasurer" i världsförbundet. Gift 1924-12-13 i Nättraby kyrka i förs. med samma namn, Blekinge län ]], med Ottilia Lovisa (Tilli) Palén, född 1902-05-27 i Nättraby förs., Blekinge län, dotter av fabrikören Per Palén och Ottilia Sjönell.

Barn:

 • Tilli Ulrika (Ulla), född 1925-10-25 i Stockholm Kungs-Husby förs., Uppsala län, fb nr 12).
 • Britta Louise, född 1927-05-15 i Stockholm
 • Erik Carl Gustaf, född 1929-06-14 i Stockholm. Förvaltare.

TAB 12

Johan Vilhelm, (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1760-09-05 i Västmanland. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1776-02-01. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1776-05-01. Löjtnant 1784-12-07. Kapten 1790-08-23. Avsked 1791-03-31 för sjuklighet. Död 1815-01-14 i Stockholm. Gift 1:o 1794-08-19 Isaksbo med sin broders svägerska Brita Johanna Bjuggren, född 1771-03-05, död 1806-07-08 på Hagge bruk i Norrbärke socken, Kopparbergs län, dotter av bergsrådet Magnus Bjuggren och Anna Sofia Geijer. Gift 2:o 1807-09-10 Hemstanäs med sin svägerskas styvdotter, stiftsjungfrun Catharina Charlotta von Platen, född 1784-11-09, död 1844-10-09 i Gävle. Dotter av generalmajoren Fredrik Christian von Platen, och hans 1:a fru Catharina Margareta Nordenadler.

Barn:

 • 1. Sara Sofia, född 1795-10-20 på Hagge bruk. Stiftsjungfru. död 1871-07-06 Åstorp. Gift 1825-08-16 Näsby med bruksägaren Johan August Arfwedsson, född 1792-01-04 Skagersholm (Lns.), död 1841-10-28 Hedensö (Lns.)
 • 1. Jeanna, född 1798-02-06. Stiftsjungfru. Död ogift 1837-01-31 på Garpenbergs bruk i Garpenbergs Socken, Kopparbergs län.
 • 1. Christina, född 1803-01-14 på Hagge bruk. Stiftsjungfru. Död 1842-01-21 på Garpenberg. Gift 1823-05-29 i Stockholm med sin kusin, kammarherren Erik von Stockenström, född 1792, död 1869.
 • 1. Carl Gustaf, född 1806-02-21, död 1807-03-13 på Hagge.
 • 2. Christian Vilhelm, född 1808-10-28 på Hagge. Student i Uppsala (Pgh.) 1824-10-09. Hovrättsexamen (Pgh.) 1827-05-05. Bergsexamen (Pgh.) 1830-11-12. Auskultant i bergskollegium 1830-12-30. Kanslist i Uppsala 1835-10-13 och vid advokatfiskalskontoret (Ab.) 1838-10-15. Kammarjunkare 1836-09-25. Härold vid VO 1846-11-28– 1855-04-28. Kammarherre 1855-01-00. Död ogift 1855-08-21 Magda
 • 2. August Reinhold, född 1810-07-17 på Hagge bruk. Kadett vid Karlberg 1824-10-03. Utexaminerad 1832-01-31. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1832-03-03. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1836-06-11. Avsked 1845-12-18 såsom löjtnant i armén. Avsked ur krigstjänsten 1854-05-19. Död ogift 1872-04-22 i Arboga.

TAB 13

Johan Ludvig, (son av Peter Paliche, adlad von Ehrenheim, Tab. 1), till Broby i Bettna socken, Södermanlands län. Född 1707-06-05 i Riga. Student i Uppsala 1720-10-18. Assessors titel. Död 1761-01-27 på Broby och begraven i Bettna kyrka. Gift 1745-11-14 med Brita Eleonora Montgomery, född 1723-06-27 i Västerlösa socken, Östergötlands län, död 1797-04-01 på Husby gård i Husby Oppunda socken, Södermanlands län, och begraven i Husby kyrka, dotter av majoren Carl Gustaf Montgomery och hans 1:a fru Catharina Grubbensköld, samt syster till herrarna Montgomery, naturaliserad och adopterad Montgomery B.

Barn:

 • Carl Adam, född 1746-10-21 på Broby. Volontär vid Södermanlands regemente 1757-09-25. Förare vid Södermanlands regemente 1762-06-23. Livdrabant 1770-05-22. Löjtnant i armén 1775-11-29. Avsked med överjägmästares fullmakt 1781-08-20. Död ogift 1801-06-17 Hjortsberga
 • Johan Ludvig, född 1748-06-24. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1772-05-11. Auditör vid adelsfanan 1773-07-11. Assessor i Svea hovrätt 1778-07-20. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1791-01-10. Tillika ledamot av konungens högsta domstol 1795-05-01 –1796-11-01. RNO 1802-12-09. Vice president i konungens högsta domstol 1805-05-15. Avsked 1826-12-06. Död barnlös 1834-04-16 – Gift 1:o 1799-12-12 i Stockholm med stiftsjungfrun Beata Elisabet Teet, född 1768-12-27, död 1804-01-06 i Stockholm, dotter av kammarherren Arvid Johan Teet, och friherrinnan Ulrika Charlotta von Knorring. Gift 2:o 1808-12-22 i Stockholm i med den förras kusin Gertrud Christina Hedercrantz, i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1777 Hägerstalund, med kammarherren Gustaf Silfversparre-Stiernsparre, nr 99, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1747, död 1827. Gift 2:o 1787-09-14 med lagmannen Johan von Strokirch, i hans 2:a gifte, född 1741, död 1800), född 1761-11-30, död 1826-03-30 Strömsberg, dotter av salpetersjuderiöverdirektören Christoffer Hedman, adlad Hedercrantz (ej introducerad) och friherrinnan Gertrud Antoinetta von Knorring.
 • Per Gustaf, född 1749-06-19, död 1749-12-31
 • Per Adolf, född 1750. Kapten. Död 1828. Se Tab. 14
 • En dotter, född 1752-02-26, död strax.
 • Fredrik Vilhelm, friherre von Ehrenheim, född 1753, död 1828. Se adliga och friherrliga ätterna von Ehrenheim.
 • Gustaf Ulrik, född 1754-11-11 på Broby. Volontär vid Södermanlands regemente 1771. Furir vid Södermanlands regemente 1773-10-19. Förare 1774. Sergeant 1775-08-20. Sekundadjutant 1776-10-22. Fänrik 1780-03-15. Löjtnant 1784-10-25. Kapten 1790-08-23. Avsked 1793-06-17. Död ogift 1815-07-04 Hall. 'Han bevistade med beröm 1788–1790 års finska krig, därunder han en gång kommenderade en piket av 27 man emot flera hundra ryska jägare och kosacker.'
 • Erik Christoffer, född 1756-07-29. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1777-06-26. Furir vid Närkes och Värmlands regemente 1778-09-25. Livdrabant 1779-02-10. Löjtnant 1794-02-04. Ryttmästare i armén 1796-04-25. Avsked 1799-12-18. Död ogift 1845-03-31 i Eksjö.
 • Brita Catharina, född 1758-08-23, död ogift 1780-07-27 på Broby.

TAB 14

Per Adolf, (son av Johan Ludvig, Tab. 13), född 1750-08-11 på Broby. Volontär vid Södermanlands regemente 1768. Sergeant vid fortifikationen i Stralsund 1770. Avsked 1773-08-26. Fältväbel vid Jämtlands Dragonregemente 1775-01-02. Stabsfänrik vid Jämtlands Dragonregemente 1775-08-09. Löjtnant 1779-11-16. Kapten i armén 1789-07-27. Kapten i regementet 1791-04-24. Stabskapten vid Jämtlands regemente 1791-05-11. Avsked 1794-09-29. Död 1828-07-21 Ön. Han bodde en tid efter avskedstagandet Borum. Gift 1794-05-24 Homsund med Ottiliana Indebetou, född 1775-05-24 i Nyköping (Lns.), död 1840-02-28 på Ön, dotter av brukspatronen Carl Gustaf Indebetou och Elisabet Schlytern.

Barn:

 • Ludvig Gustaf, född 1795-04-21 och död 1805-12-21 på Borum.
 • Eleonora Elisabet (Nora), född 1796-07-05 på Borum. Stiftsjungfru. Död ogift 1875-04-11 Aspna
 • Per Adolf, född 1797. Kapten. Död 1884. Se Tab. 15
 • Otto Vilhelm, född 1807-01-01 på Borum. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1824-03-23. Furir vid Södermanlands regemente 1828-12-19. Sergeants karaktär 1829-06-12. Avsked 1835-04-27. Död ogift 1893-07-09 på sin egendom Aspa.
 • Ottiliana Gustava, född 1811-03-22 på Borum, död 1855-08-14 i Nyköping. Gift 1847-05-23 med befallningsmannen Anders Gustaf Damberg i hans 2. gifte (gift 1:o med Mika Sofia Enkell, född 1790, död 1845-06-04 Lindö, född 1800, död 1851-04-11 i Nyköping.

TAB 15

Per Adolf, (son av Per Adolf, Tab. 14), född 1797-08-08 Borum. Furir 1816-01-28 fanjunkare vid Södermanlands regemente 1818-04-16. Fänrik vid Södermanlands regemente 1819-03-27. Löjtnant 1825-11-22. Kapten 1834-05-30. Avsked 1836-10-18. Död 1884-04-08 Gravendal. Gift 1837-08-22 i Stockholm med Carolina Sofia Vilhelmina von Engelbrechten, född 1821-11-27 Norrtuna, död 1883-07-23 på Gravendal, dotter av överstelöjtnanten Ludvig Gustaf Adolf von Engelbrechten A, och hans 2:a fru Catharine Charlotta Wijnbladh.

Barn:

 • Carl Adolf Vilhelm, född 1838. Handlande. Död 1913, Se Tab. 16.
 • Charlotta Adelaide Teresia, född 1839-12-15 på Aspa i Ludgo socken, Södermanlands län, död ogift 1907-02-19 i Örebro.
 • Sofia Matilda Emilia, född 1841-03-07. Folkskollärarinneexamen i Stockholm 1867. Lärarinna vid Gravendals bruk 1867. Avsked 1898. Död 1928-07-18 (Örebro Nikolai db nr 102).
 • Lovisa Hedvig Amalia, född 1842-07-24. Lärarinna. Förestånderska vid diakonissanstaltens i Stockholm sjukhus 1879. Översjuksköterska vid stadens sjukhus i Norrköping. Förestånderska för sjukhemmet i Gävle 1894. Död ogift 1899-09-29 å diakonissanstalten i Stockholm.
 • Julia Carolina Vilhelmina, född 1844-05-19 på Aspa, död 1929-09-06 (Enköpings moderförs. db nr 48). Gift 1871-07-14 i Stockholm med rådmannen och bankkamreraren i Enköping Peter Johan Anton Ljung, född 1834-06-30 i Ludgo socken, död 1887-10-05 i Enköping.
 • Fanny Aurora Elisabet, född 1849-01-11 på Aspa, död 1902-08-00 i Gunnison, Utah, USA Gift 1887 med Sven Jensen, farmare i Nordamerika, död.
 • Gustaf Fredrik Alexis, född 1851-08-31. Gick till sjös. Blev, sedan han icke avhörts sedan 1875, förklarad död 1899.

TAB 16

Carl Adolf Vilhelm, (son av Per Adolf, Tab. 15), född 1838-05-21. Furir vid Södermanlands regemente. Avsked. Stadsfiskal i Skövde 1866–1872. Handlande i Göteborg. Död 1913-10-00 i Boston. Gift 1:o 1863 med Justina Teofila (Justa) Tyselius, född 1833, död 1873-03-01 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Torsåkers pastorat av Strängnäs stift Per Tyselius och Ulrika Sofia Petronella Blomberg. Gift 2:o 1880-09-20 i Stockholm med Lovisa Andersson, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte, född 1844-03-07, död 1919-11-24 i Linköping.

Barn:

 • 1. Justina Viktoria Sofia (Thora), född 1864-11-26 på Lundby, död 1900-06-24 Villingsberg. Gift 1898-08-25 i Ersta kapell i Stockholm med förvaltaren å Villingsberg Carl Alexius Grundström i hans 1:a gifte, född 1857-07-17.
 • 1. Per Justus Vilhelm, född 1866-08-21 i Skövde. Bokhållare vid Säby 1885–1888. Elev i Kristinehamns privata skola 1888–1889. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1889. Utexaminerad från Ultuna lantbruksinstitut 1891-10-23. Bruksbokhållare vid Ulvshyttan i Silvbergs socken, Kopparbergs län 1891–1893. Bosatt i Salt Lake. Utah, USA
 • 2. Lovisa Frideborg, född 1882-03-18 i Nyköping, död i Nyköping 1882-04-11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: