:

Von Ascheberg nr 23

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten von Ascheberg nr 23 †

Grevlig 1687-12-10, introd. 1689. Utdöd 1722-02-01.

Urgammal, adlig ätt, som enligt traditionen härstammar från Italien och är känd genom urkunder redan 1169, då Burchard von Ascheberg levde. Den var redan 1296 bosatt i stiften Paderborn och Münster i Westfalen. Därifrån utflyttade den i femtonde århundradet till Kurland och Ostpreussen samt senare även till Livland, Holstein och Rhenprovinserna m. fl. länder. Släkten är såsom friherrar von Ascheberg och Ascheberg-Kettler under nr 86 intagen på kurländska riddarhuset, varest även fältmarskalken Rutger von Ascheberg såsom ägare av slottet Ringen introducerades med namnet Ascheberg-Söfdeborg under nr 197. Den svenska grenen tillhör den s. k. Byinkska linjen av släkten.

1 Riga.

Henrik von Ascheberg, levde 1420.1 Gift med Hille von Hamern.

Barn:

 • Didrik von Ascheberg, till Byink, 1441–1470.1 Gift med Kunigunda von Landsberg, dotter av Vilhelm von Landsberg.

Barn:

 • Klas von Ascheberg, arvherre till Byink och Zurheide. Levde 1509. Gift med Maria von und zu Pickenbrock, dotter av N. N. von und zu Pickenbrock och Norra von Hamem.

Barn:

 • Stefan von Ascheberg. Ryttmästare1. Kom 1539 till Livland och förvärvade sig där godset Lettau. Gift med Dorotea von Corbeck-Aschebrock, dotter av Frans von Corbeck-Aschebrock och Norra von Lettau.

Barn:

 • Rutger von Ascheberg, till Abgulden och Ringen i Kurland, där han bosatte sig. Geheimeråd hos hertigen av Kurland och överhauptman. Gift med Anna von der Brincken, dotter av kurländske geheimerådet Lorentz von der Brincken och Anna von Overlacker.

Barn:

 • Vilhelm von Ascheberg, arvherre till Abgulden och Ringen, född 1585-11-14, död 1642.1 Gift 16171 med Margareta von der Osten, genannt Sacken, dotter till hauptmannen på Grobin Didrik von der Osten genannt Säcken och Margareta von Rappe.

Barn:

 • Rutger von Ascheberg, friherre och greve von Ascheberg, greve till Sövdeborg i Sövde socken och Ågerup i Norra Rörums socken (båda i Mahn.), friherre till Gullmarsberg i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län, herre till Tosterup i Tostarps socken Kristianstads län samt Holma i Brastads socken, Kastellgården i Ytterby socken, Stenungsö i Norums socken, Ström i Hjertums socken och Torreby i Foss socken m. fl. (alla i Göt. o. B.), ävensom slottet Ringen i Kurland. Född 1621-06-02 Berbonen Page först hos överste Brinck 1634-06-05, sedan hos överste Reinhold von Rosen, vilka båda förde regementen i hertig Bernhard av Weimars armé. Deltog i denna armés operationer tillsammans med den svenska armén under Gustaf Horn sommaren 1634 samt dess fälttåg i sydöstra Tyskland, Franche-Comté och Elsass 1635–1638. Page hos lantgreven Fredrik av Hessen-Kassel 1638-12-02. Ryttare vid lantgrevens regemente i svensk tjänst 1640-12-02. Deltog under Johan Baner i vinterfälttåget 1641. Friryttare 1642-10-00. Deltog i Torstensons fälttåg i Schlesien och Mähren 1642 och till Danmark 1643–1644. Kornett 1644-07-12. Bevistade fälttåget i Böhmen 1645. Kaptenlöjtnant s. å. 17/10. Ryttmästare 1646: deltog under Carl Gustaf Wrangel i fälttågen i Bayern 1646 och 1648 och i Böhmen 1647. Avsked ur svensk tjänst 1648-09-07. Överamtman hos lantgreven av Hessen-Darmstadt 1651-02-24. Erhöll värvningspatent för värvande av sex kompanier ryttare i svensk tjänst 1655-06-19. Deltog i Carl X Gustafs fälttåg i Polen 1656 och i Danmark 1657–1660. Överste 1656-03-10. Generalmajor av kavalleriet 1664-08-31. Generallöjtnant av kavalleriet 1670-03-10. Friherre 1673-12-18 (ej introd.). Uppsatte änkedrottningens livregemente till häst 1674. General av kavalleriet s. å. 23/9. Överbefälhavare under den s. k. Gyldenlövefejden i Bohuslän 1675. Deltog i Carl XI:s fälttåg i södra Sverige 1676–1679. Guvernör i Bohuslän 1677-05-02. Fältmarskalkslöjtnant s. å. 10/8. Fältmarskalk 1678-11-10. Guvernör över Bohuslän, Dal och Göteborg m. m. 1679-09-26. Generalguvernör över Skåne, Halland och Blekinge 1680-06-24. Generalguvernör över Skåne, Halland, Bohuslän samt Göteborg m. m. s. å. 4/9. Kungl. råd 1681-09-10. Greve 1687-12-10 (introd. 1689 under nr 23). Död 1693-04-17 i Göteborg och begraven 1694-08-26 i ett av honom själv uppfört gravkor invid Kristine kyrka därst., i närvaro av konung Carl XI. Greve Ascheberg deltog under sin fyrtiotemåriga krigarbana i icke mindre än femton större drabbningar, från slaget vid Nördlingen 1634 till slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona 1676 och 1677. Såsom generalguvernör över ett bland de mest vidsträckta områden någon svensk ämbetsman haft under sin styrelse fyllde han. sin plats med nit och skicklighet, ordnade roterings- och indelningsverket i Bohuslän och Skåne samt arbetade med framgång på att sammanknyta de nyvunna landskapen med Sverige och återupprätta Lunds akademi. Han erhöll även dyrbara bevis på tillgivenhet och tacksamhet av konung Carl XI. Han och hans fru hade tillsammans tjugufem barn, varav nio voro dödfödda. Av de sexton levande finnas blott tolv antecknade [Bbl]. Gift 1650-11-25 på slottet Gross-Busseck i Ober Hessen med Maria Eleonora von Basseck, genannt München, född 1632-03-26 på slottet Busseck, död 1690-06-09 i Malmö och begraven 1691-08-09 i Kristine kyrka i Göteborg, dotter av Johan Filip von Busseck, genannt München, och Clara Sabina von Oijenhausen.

Barn:

 • Georg Fredrik, född 1651-12-09 på slottet Fähle i Hessen. Student i Uppsala 1667-12-00. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1675-05-11. Död ogift 1677-08-22 på Löberöd.
 • Margareta Sabina, född 1652-11-25, död 1738-02-04. Gift 1:o med Christian Bildt till Vrem i Kville socken Göteborgs och Bohus län född 1645-02-24, död 1672-06-08 på Vrem, broder till Knut Bildt, natural. Bildt. Gift 2:o med översten Göran Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, död 1727.
 • Ludvig Volrath, född 1654-07-06 på slottet Fähle. Kornett vid livregementet till häst 1675. Löjtnant därst. 1676-11-25. Ryttmästare s. å. 28/12. Död ogift 1677-04-14 i Göteborg.
 • Anna Elisabet, född 1656-05-10, död 1686-09-02 på Kolltorp i Gerums socken Skaraborgs län och begraven 1687-01-30 i Aschebergska gravkoret vid Kristine kyrka i Göteborg,. Gift 1679 med överstelöjtnanten Arvid Soop , död 1719.
 • Carl Gustaf, född 1659-09-13, död 1660-05-15.
 • Rutger, född 1660-06-06, död s. å. 15/6.
 • Gustaf Adolf, född 1661-06-23. Kornett vid Königsmarcks regemente i fransk tjänst 1661. Löjtnant därst. 1682-10-00. Ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst 1683-09-17. Överstelöjtnant därst. 1689-06-22. Död 1692-01-26 och begraven 1693-02-12 på samma gång som sin fru och en dödfödd son i Aschebergska gravkoret vid Kristine kyrka i Göteborg. Gift 1690-06-03 i Stockholm med grevinnan Beata Torstenson, född 1667-11-28 i Stockholm, död där 1691-08-13, dotter av kungl. rådet och presidenten, greve Anders Torstensson nr 7, och grevinnan Christina Catharina Stenbock nr 12.
 • Christian Ludvig, till Ågerup, Gullmarsberg och Holma. Född 1662-06-04. Volontär vid Sparres infanteriregemente i Holland 1680-12-24. Fänrik därst. 1681-11-28. Avsked 1682-12-29. Löjtnant vid livgardet 1683-07-30. Kapten därst. 1687-01-13. Deltog under kurfurstens av Bayern befäl i de allierades fälttåg vid Rhen 1690 och under hertigen av Luxemburg i fransmännens fälttåg i Flandern 1691. Överstelöjtnant vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1692-07-01. Överste för samma regemente efter fadern 1694-08-27. Generalmajor av kavalleriet 1709-09-11. Kontirm.fullm. 1710-03-21. Deltog i skånska fälttåget 1710 och fälttåget i Bohuslän 1711. Var tiotals ställföreträdande befälhavare över bohuslänska armén 1710–1712. Deltog i Magnus Stenbocks fälttåg i Mecklenburg och Schleswig-Holstein 1712–1713. Generallöjtnant av kavalleriet 1713-03-27. Fången vid Tönningen s. å. 16/5. Hemkom 1714. Deltog i norska fälttåget 1716. Retirerade med sin kår från sin ställning mellan Glommen och gränsen, varför han fick avsked från sin överstebeställning s. å. 14/6. Död barnlös 1722-02-01 på Sövdeborg och begraven s. å. 25/5, och utgick med honom denna grevliga ätt. Hans och hans frus lik flyttades 1722-08-06 till Aschebergska gravkoret vid Kristine kyrka i Göteborg [Bbl]. Gift 1698-01-13 i Stockholm med grevinnan Mariana Margareta Wittenberg, född 1674, död 1720-08-09 på Sövdeborg och begraven s. å. 19/8, dotter av generallöjtnanten, greve. Johan Leonard Wittenberg nr 15, och grevinnan Polydora Christiana Wrangel af Salmis nr 13.
 • Eleonora Elisabet, född 1663-09-13, död 1737-11-13. Gift 1679-09-14 med landshövdingen David Makeléer, friherre Maclean , död 1708.
 • Sofia Lovisa, född 1664-08-23, död 1720-08-01. Gift 1685-06-30 med kungl. rådet och generalamiralen, friherre Hans Wachtmeister af Björkö, greve Wachtmeister af Johannishus nr 25, född 1641, död 1714.
 • Otto Vilhelm, född 1665-08-05. Kornett vid riksänkedrottningens livregemente till häst 1682-04-20. Löjtnant därst. 1684-03-04. Kapten 1686. Död 1687-06-02 i Malmö och begraven 1689-10-20 i Aschebergska gravkoret vid Kristine kyrka i Göteborg.
 • Margareta, född 1671-07-09 på Holma, död 1753-10-10 på Vittskövle i likan, socken Kristianstads län och begraven i Vittskövle kyrka. Gift 1691-01-26 i Malmö med översten Kjell Christoffer Barnekow, född 1663, död 1700.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: