:

Silfverstolpe nr 1939

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Silfverstolpe nr 1939

Adlad 1751-11-22, introducerad 1752.

En i riddarhusarkivet – samlingen biografica – befintlig uppgift, att Mascal eller Maschaul skulle varit en adlig skotsk ätt, har icke styrkts av forskningar i skotska riddarhuset (Court of the Lord Lyon, Edinburgh). Någon ätt med namnet Mascal, Mascol eller därmed nära likartat namn finnes i varje fall icke introducerad på nämnda riddarhus. – Med Pavel Mascol är så vitt känt icke släkt pastorn i Surteby förs, Älvsborgs län Andreas Maschal (skriver sig Maschål och kallas även Mascholl), född 1699, död 1769. Av den från Brynolfus Andreae härstammande släkten Hesselgren torde förutom den adlade grenen på manssidan endast kvarleva före detta stadsrevisorn i Stockholm Axel Viktor Hesselgren, född 1861.

Medlemmar av ätten hava skrivit och skriva sig såväl Silverstolpe som Silfwerstolpe.

TAB 1

Påvel Mascol. En av de skottar, som överflyttade till Sverige under konung Erik XIV:s tid och togo sold i hans armé. Musketerare vid Sven Anderssons fana Västgöta ryttare. Brukade 1564 en halv gård i Tengene socken, Skaraborgs län mot skattefrihet. Levde ännu på 1590-talet.

Barn:

 • Anders Påvelsson Mascol. Innehade 1600 faderns hemman i Tengene, men skriver sig 1624 till Eklanda i Eklanda socken. Död i början av 1630-talet.

Barn:

 • Brynolfus Andreæ, född 1592. Först krigspräst, sedan konrektor i Skara. Kyrkoherde i Hässelskogs pastorat av Karlstads stift 1641. Död 1674-09-01. Gift med Margareta Larsdotter, död 1572, dotter av kyrkoherden i Lekåsa pastorat av Skara stift Laurentius Nicolai. Deras barn kallade sig Hesselgren.

Barn:

 • Abraham Hesselgren, född 1640. Student i Uppsala 1657-09-09. Disputant i Uppsala 1665-05-23. Fiskal i riksens ständers bank 1672. Död 1679-03-27 i Stockholm. Gift 1674-09-24 med Sara Camoenia i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1683-05-11 med rådmannen i Stockholm Johan Kellman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1693 med Catharina Wallwik, född 1669-07-26, död 1704, dotter av assessorn i Svea hovrätt Jöns Wallwik och Magdalena Rudbeckia samt syster till kammarrevisionsrådet Johan Wallwik, adlad von Wallvijk, och till hovrättsrådet Erik Wallwik, adlad Stiernvall, nr 1810. Gift 3:o 1705 med Gertrud Insen, död 1721, dotter av handelsmannen Henrik Insen och Catharina Rossio samt syster till kommissarien Henrik Insen, adlad Insenstierna), död 1710-11-00], född 1654, död 1689-06-01, dotter av superintendenten i Värmland Sveno Benedicti Camoenius och hans 2:a fru Maria Roman samt syster till vice landshövdingen Sven Camén, adlad Caménhielm.

Barn:

 • Gudmund Hesselgren, adlad Silfverstolpe, född 1678-06-08 i Stockholm. Elev vid trivialskolan i Gävle 1689-06-01. Student i Uppsala. Skrivare på Gävle landskontor 1698. Kammarskrivare i kammarrevisionen 1704-09-09. Revisor i kammarrevisionen 1704. Kommissarie 1713-06-17. Ledamot av riksens ständers stora kommission 1719–1723 och 1724–1727. Ledamot av kommissionen över amiralitets- och försvarsverket 1728–1739. Inspektor för kammararkivet 1736-07-14. Kamrerare i kammarkollegii andra provinskontor 1739-12-19. Assessor i kammarrevisionen 1740-10-22. Avsked 1747-07-15. Kammairevisionsråds namn och heder 1747-06-18 med lönens bibehållande som pension. Förordnad föra presidium i extraordinarie amiralitetskammarrätten i Göteborg 1748–1749. Adlad 1751-11-22 (introducerad 1752 under nr 1939). Död 1756-04-28 i Stockholm. Gift 1715-08-09 med Birgitta Stierncrona, född 1693-09-05 Degerö, död 1765-09-10 i Uppsala, dotter av häradshövdingen och borgmästaren Lars Welt, adlad Stierncrona, och Birgitta Stierneld.

Barn:

 • Gabriel, född 1721. Kapten. Död 1782. Se Tab. 2.
 • Lars, född 1723. Kammarråd. Död 1804. Se Tab. 3
 • Abraham, född 1724-06-27, död 1724-12-23.
 • Birgitta Elisabet, född 1726-08-12, död 1821-09-25 på sin egendom Björnarbo i Jumkils socken, Uppsala län. Gift 1751-06-23 med ärkebiskopen Samuel Troilius i hans 2:a gifte, född 1706, död 1764, vars barn blevo adlade von Troil.
 • David Samuel, född 1728. Överste. Död 1787. Se Tab. 5
 • Maria Sofia, född 1730-12-21, död 1731-05-10.
 • Fredrik, född 1732. Bankokommissarie. Död 1812. Se Tab. 17

TAB 2

Gabriel, (son av Gudmund Hesselgren, adlad Silfverstolpe, tab 1), född 1721-06-05. Student i Uppsala 1734-10-28. Auskultant vid Stockholms rådhusrätt, gardeskrigsrätten och Stockholms stads kämnärsrätter 1738. Volontär vid livgardet 1740. Rustmästare vid livgardet 1741-03-00. Fältväbel 1741-06-00. Löjtnant i fransk tjänst 1745, men kom på grund av motgångar på resan då icke fram till Frankrike. Underofficer vid alt-würtembergska infanteriregementet 1749-11-00. Avsked 1756-06-00. Kapten vid Dauphins regemente i Frankrike 1756. Fänrik vid svenska livgardet 1758-12-02. Kapten vid franska regementet Royal Bavière 1760. Avsked ur svensk tjänst 1762. RSO 1772-05-23. Död 1782 i Strassburg. Gift 1752-01-13 i Berlin med Anna Mariana Hoffmann i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sergeanten Franz von Erpelding), född 1720-07-00 på godset Gross-Bohr vid Freystadt i Schlesien, död 1755-05-31 i Berlin, dotter av hauptmannen i Schlesien Fredrik Hoffmann och Elisabet Thil.

Barn:

 • Birgitta Elisabet Augusta, född 1755-05-26 i Berlin, död i Berlin 1756 på våren.

TAB 3

Lars, (son av Gudmund Hesselgren, adlad Silfverstolpe, tab 1), till Uttringe och Rönninge i Salems socken, Stockholms län, vilka han köpte 1774. Född 1723-05-23 i Stockholm. Student i Uppsala 1734-10-28. Kammarråd 1762-05-25. Avsked 1768-04-18. Kamrerare vid KMO. RNO 1775-04-28. Död 1804-09-12 i Stockholm. Gift 1768-11-01 Åkeshov med sin syssling friherrinnan Catharina Charlotta Stierncrona, född 1749-04-04, död 1801-06-22 på Uttringe, dotter av kammarherren friherre David Stierncrona, och friherrinnan Agneta Wrede af Elimä.

Barn:

 • David Gudmund, född 1769-09-27 i Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1778-02-02. Korpral vid livregementet till häst 1778-02-26. Kvartermästare 1783-03-03 adjutant 1783-03-19. Kornett 1785-09-27. Löjtnant i armén 1790-06-23. Placerad vid livregementets kyrassiärkår 1791. Löjtnant vid livregementets kyrassiärkår 1792-10-11. Ryttmästare 1794-06-16. Major i regementet 1809-06-29. RSO 1809-07-03. Överstelöjtnant i armén 1814-01-19. Överste i armén 1815-09-05. Överste i generalstaben 1815-11-28. Död barnlös 1819-06-03. Gift 1807-01-11 (1808-01-11) Edsberg med Sofia Magdalena (Malla) Montgomery, född 1782-02-08 Raseborg Hon är känd för sin litterära salong i Uppsala.
 • Fabian, född 1770-12-15 i Stockholm. Volontär vid Upplands regemente 1779-07-03. Sergeant vid Upplands regemente 1781-06-02. Fänrik 1782-10-03. Fänrik vid livgardet 1786-05-31. Död ogift 1793-02-24 i Uppsala.
 • Lars Gabriel, född 1773. Hovmarskalk. Död 1832. Se Tab. 4
 • Sofia Magdalena, född 1780-02-28, död 1782-11-05.
 • Agneta Charlotta, född 1786-04-30 på Rönninge. Stiftsjungfru. Död 1842-09-12 Riseberga och ligger jämte sin man begraven under en hög gravkulle å Edsbergs kyrkogård. Gift 1807-09-15 med brukspatronen på Riseberga Olof Hedengren, född 1781-08-13, död 1830-01-12 på Riseberga.

TAB 4

Lars Gabriel, (son av Lars, tab 3), född 1773-09-24 i Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1783-02-16. Kvartermästare vid livregementet till häst 1783-03-20. Adjutant vid livregementets kyrassiärer 1785-09-24. Löjtnant vid livregementets kyrassiärer 1792-09-17. Ryttmästare 1801-01-31. Avsked 1807-12-11. Hovmarskalk 1826-07-14. Död 1832-01-05 Edeby. Gift 1806-10-21 i Stockholm med Juliana Charlotta Le Febure (-Lillienberg) hennes 2:a gifte (gift 1:o 1803-01-09 i Stockholm med majoren Filip Jennings, född 1774, död 1803), född 1784-07-17, död 1846-05-04 på Edeby, dotter av bergsrådet Jean Le Febure och grevinnan Margareta Charlotta Lillienberg.

Barn:

 • Vilhelmina Charlotta, född 1807-08-03, död 1808-11-07 i Stockholm.
 • Julie Charlotte, född 1810-08-28 på Edeby, död 1875-11-25 i Stockholm. Gift 1836-08-28 på Edeby med ryttmästaren Georg Fredrik von Heijne (-Lillienberg), i hans 1:a gifte, född 1804, död 1886. Hon ärvde Lillienbergska fideikommisset Liljenäs i Småland, till följd varav hennes man fick kunglig maj:ts tillstånd att kalla och skriva sig von Heijne-Lillienberg.

TAB 5

David Samuel, (son av Gudmund Hesselgren, adlad Silfverstolpe, tab 1), född 1728-08-11 i Stockholm. Tjänstgörande i krigskollegium 1744–1751. Ryttare vid livregementet till häst 1751-08-04. Korpral vid livregementet till häst 1752-12-02. Sekundkornett 1758-07-03. Ryttmästare vid Jämtlands regementes kavallerikompani 1764-03-08. RSO 1767-11-28. Sekundmajor vid Jämtlands dragonregemente 1770-08-20. Ryttmästares indelning vid livregementet till häst 1773-06-07. Sekundmajor vid livregementet till häst 1775-12-20. Premiärmajor 1778-02-11. Överste i armén 1781-02-07. Död 1787-01-15 i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762 och blev därunder fången och illa blesserad. Gift 1764-09-02 Sandbro med Margareta Charlotta Ihre, född 1742-02-22, död 1770-10-04 i Rödöns socken, Jämtlands län, dotter av kanslirådet Johan Ihre, adlad Ihre, och hans 1:a fru friherrinnan Sara Charlotta Brauner.

Barn:

 • Johan David, född 1766. Överste. Död 1833. Se Tab. 6
 • Brita Charlotta, född 1767-07-28, död ogift 1826-07-25 i Stockholm.
 • Lars, född 1768. Överstelöjtnant. Död 1814. Se Tab. 10
 • Samuel Fredrik, född 1770-10-01, död 1770-10-23.

TAB 6

Johan David, (son av David Samuel, tab 5), född 1766-05-19 i Klara förs, Stockholm. Student i Uppsala 1772-12-05. Volontär vid Jämtlands kavallerikompani 1767-11-14. Korpral vid Jämtlands kavallerikompani 1770-09-10. Korpral vid livregementet till häst 1776-05-24. Kvartermästare vid livregementet till häst 1778-02-28. Kornett 1779-08-23. Löjtnant 1784-12-20. Placerad vid livregementets kyrassiärkår 1791. Ryttmästare vid livregementets kyrassiärkår 1793-05-07. LKrVA. RSO 1801-11-23. Sekundmajor vid livregementets kyrassiärkår 1802-12-09. Premiärmajor vid livregementets kyrassiärkår 1808-02-19. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. Överstelöjtnant i regementet 1813-01-26. Överste i armén 1813-12-17. Avsked från regementet samt överste i generalstaben 1820-11-23. Ledamot av krigskollegii underhållsdepartement 1820-11-23. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms brandförsäkringskontor 1823. Avsked från generalstaben 1830-01-23 men kvarstod såsom överste i armén. Död 1833-05-22 i Stockholm. Bevistade fälttågen i Finland 1789–1790 samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Ägde hus i Stockholm (kv. Sporren, nr 4), vilket han försålde 1825. Gift 1792-04-15 i Stockholm med Eva Christina Lewin, född 1768-12-21, död 1829-05-03 i Stockholm, dotter av brukspatronen Adolf Ludvig Lewin och Maria Becker.

Barn:

 • David Ludvig, född 1793. Generallöjtnant. Död 1877. Se Tab. 7.
 • Johan Gudmund, född 1795. Överstelöjtnant. Död 1844. Se Tab. 9.
 • Johanna Maria Charlotta, född 1797-09-14. Stiftsjungfru. Död 1809-09-05 Lövsätra och ligger begraven på Vallentuna kyrkogård i nordöstra hörnet under en på en hög gravkulle upprest sten.
 • Eva Vilhelmina, född 1800-06-30. Stiftsjungfru. Död ogift 1858-07-11 Abbotnäs

TAB 7

David Ludvig, (son av Johan David, tab 6), född 1793-12-29 i Stockholm. Student i Uppsala 1808-12-09. Kansliexamen 1811-12-09. Volontär vid livregementets kyrassiärkår, sedan dragonkår 1811-02-18. Kvartermästare ?därst. 1811-02-18. Kornett 1812-02-18. Extra ordinarie kanslist i konungens kansli 1812. Deltog i 1813 och 1814 års fälttåg i Tyskland. Bevistade därunder slagen vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig. 2. Löjtnant 1817-07-04. Ryttmästare 1822-09-04. RSO 1826-05-11. 2. Major 1827-06-20. Överstelöjtnant i armén 1832-01-28. LKrVA 1833. Överste i armén 1837-06-24. Ledamot av kommittén för uppgörande av förslag till trossplaner för kavalleriet och infanteriet 1840-12-05. Ledamot av kommittén för ändringar och tillägg till kavallerireglementet 1845-01-00. Överste och sekundchef för livregementets dragonkår 1845-06-11. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till exercisreglemente för kavalleriet 1845. KSO 1851-11-10. Ordförande i kommittén för uppgörande av reglemente för kavalleriets sabelhuggning 1851. Generalmajor i armén 1853-04-29. CXIVJoh:s medalj 1854. Kavalleriinspektör inom 2. och 3. militärdistrikten 1855. Ordförande i kommittén för förslag till organisation av tvenne militära ridskolor 1856. Generalbefälhavare i 4. militärdistriktet 1856-12-02. Chef för stuteriöverstyrelsen 1858-04-20. KkmstkSO 1858-04-28. LMA 1858. Ordförande i direktionen för veterinärinrättningen 1859. Generallöjtnant 1862-01-28. Avsked från generalbefälet med tillstånd att kvarstå såsom generallöjtnant i armén 1862-03-27. Tillförordnad kansler för krigsakademien 1862-04-29. Ledamot av kommittén för upprättande av förslag till infanteriexercisreglemente 1869-02-07. Avsked från chefskapet för stuteriöverstyrelsen 1870-09-16. Död 1877-04-14 i Stockholm. Gift i Stockholm 1837-05-30 med (finska friherrinnan) Johanna Sofia, Fredrika von Troil, född 1808-07-01 i Åbo, död 1869-01-18 i Stockholm, dotter av geheimerådet (finske friherren) Knut von Troil, och hans 1:a fru Johanna Margareta Groen.

Barn:

 • David Knut, född 1838-05-27, död 1855-10-14 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Carl Gudmund Uno, född 1840. Hovmarskalk. Död 1899. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl Gudmund Uno, (son av David Ludvig, tab 7), född 1840-03-31 i Stockholm. Student i Uppsala 1859-09-08. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1859-09-24. Officersexamen i Stockholm 1860-03-02. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1861-07-16. Kansliexamen 1863-05-26. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementets expedition och extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1867-01-07. Avsked ur krigstjänsten 1870-03-23. Kammarherre i kunglig maj:ts hov 1870-05-09. LSkS 1873-02-12. Andre amanuens i riksarkivet 1875-12-10. Amanuens 1877-11-16. Ledamot av svenska autografsällskapets styrelse samt dess skattmästare 1878–1899. Ledamot av svenska historiska föreningens styrelse samt dess skattmästare sedan 1881. Tjänstgörande kammarherre hos änkehertiginnan av Dalarne 1890-02-17. Registrator vid KMO och RNO 1890-11-24. KSEO2kl 1892-01-13. Promoverad fil. hedersdoktor vid Uppsala universitets jubelfest med anledning av trehundraårsminnet av Uppsala möte 1893-09-06. KAnhABjO 1894-02-09. LHVA 1894-04-04. Erhöll av Svenska akademien det sk kungliga priset 1894-11-20. Tjänstgörande hovmarskalk hos änkehertiginnan av Dalarne 1895-01-09. Arkivarie i riksarkivet 1896-09-01. KSEO1kl 1896-12-12. KNO2kl 1896-12-21. KmstkAnhABjO 1897-07-25. OII:sJmt 1897-09-18. Död 1899-06-03 i Stockholm. Historisk författare och urkundsutgivare. Gift 1872-07-25 i Åbo med Ottilia Matilda Meurman, född 1850-10-04 i Åbo, död 1920-06-13 i Stockholm, dotter av protokollssekreteraren Otto Adolf Meurman och (finska friherrinnan) Johanna Eleonora Lovisa Matilda von Troil.

Barn:

 • Johanna Matilda, född 1873-05-06 i Stockholm, liksom syskonen. Mogenhetsexamen i Stockholm 1892-05-21. Gift i Stockholm 1899-05-04 med maskindirektören vid statens järnvägar, RNO, RVO, Nils Carl Axel Carlquist, född 1870-12-30.
 • David Gudmund Otto, född 1875-08-25. Mogenhetsexamen i Stockholm 1893-05-16. Student i Uppsala 1893-05-26. Jur. fil. examen i Uppsala 1894-05-30. Jur. utr. kand. 1901-11-05. Bokhållare å järnvägsstyrelsens administrativa byrå 1909. Distriktssekreterare 1912-04-00. Förste sekreterare i järnvägsstyrelsen 1920-05-07. RVO 1922-06-06. Sekreterare i allmänna civilförvaltningens och i kommunikationsverkens lönenämnder. Död barnlös 1928-08-26 i Stockholm. Gift 1923-10-25 i Djursholms kapell med Signe Helfrid Elisabet Meurling, född 1888-04-10, dotter av byrådirektören Lars August Meurling och Helfrid Charlotta Salén.
 • Samuel Otto Brunolf, född 1878-02-02, död 1879-02-16 i Stockholm.
 • Eva Maria Birgitta, född 1880-01-17. Stiftsjungfru. Anställd i Stockholms enskilda bank 1902. Kassör vid avdelningskontor i Stockholm.

TAB 9

Johan Gudmund, (son av Johan David, tab 6), född 1795-11-05 i Stockholm. Student i Uppsala 1808-12-09. Fanjunkare vid livregementets kyrassiärer 1813-02-13. Kornett vid livregementets kyrassiärer 1813-04-13. Kansliexamen 1813-06-13. 2. Löjtnant vid livregementets kyrassiärer 1817-07-04. Ryttmästare 1825-05-03. Major i livregementets dragonkår 1829-05-29. RSO 1829-08-31. Överstelöjtnant i armén 1840-02-24. Död 1844-01-28 på St. Ängby i Bromma socken, Stockholms län. Gift 1828-01-17 i Stockholm med sin farbroders frus brorsdotter Vilhelmina Christina Carré, född 1797-02-09 i Stockholm, död i Stockholm 1875-03-10, dotter av stadsmäklaren Frans Gustaf Carré och Maria Lovisa Lewin.

Barn:

 • Eva Lovisa Vilhelmina, född 1829-08-08 på Vittsjö i Estuna socken, Stockholms län, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död ogift 1882-01-04 i Stockholm.
 • Sofia Juliana (Julie), född 1830-11-01. Stiftsjungfru. Död ogift 1919-11-11 i Stockholm, Matteus förs.
 • Ebba Ulrika, född 1832-07-04. Stiftsjungfru. Död ogift 1907-10-28 i Stockholm.
 • Johan Ulrik (Gustaf), född 1833-12-15. Student i Uppsala 1853-05-24. Kansliexamen 1855-05-25. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1855. Examen till rättegångsverken 1859-05-20. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1859-06-08. Auskultant i Svea hovrätt 1859-06-10. Kanslist i riddarhuskansliet 1865–1866. Död ogift 1896-07-26 i Stockholm.
 • Maria Eleonora (Nelly), född 1835-11-20. Stiftsjungfru. Död ogift 1899-11-12 i Stockholm.
 • Fredrik Ludvig, född 1838-06-16, död 1847-08-07 på Åkeshov i Bromma socken.
 • Christina Charlotta, född 1839-06-04. Stiftsjungfru. Död ogift 1859-01-14 i Stockholm.

TAB 10

Lars, (son av David Samuel, tab 5), född 1768-08-06 i Jämtland. Volontär vid livregementet till häst 1776-04-28. Korpral vid Jämtlands dragonregemente 1776-05-30. Sekundadjutant vid Jämtlands dragonregemente 1781-04-04. Underlöjtnant vid artilleriregementet 1784-08-25. Artilleriofficersexamen 1786-05-29. Stabslöjtnant 1792-06-13. Placerad på Svea artilleriregemente 1794-06-23. Kapten på Svea artilleriregemente 1796-05-12. Stabskapten 1803-04-27. Överadjutant hos konungen 1804-05-14. Major i armén 1804-05-14. Major i artilleristaben 1807-08-26. Major i regementet 1811-02-26. Överstelöjtnant i armén 1812-11-24. RSO 1814-05-21. Dödsskjuten 1814-08-13 av en kanonkula i löpgraven vid Fredriksstens fästning i Norge. Bevistade kriget i Finland 1788–1790. Har av trycket utgivit Handbok i trigonometrien för artillerister (1806). Gift 1796-10-27 i Stockholm med Anna Brita Carré, född 1766-04-23, död 1825-04-24, dotter av handlanden i Stockholm Frans Carré och hans 2:a hustru Brita Molitor.

Barn:

 • Brita Charlotta Eleonora (Brite-Leonore), född 1797-07-31 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1884-07-29 i Stockholm.
 • David Vilhelm, född 1798. Generalmajor. Död 1875. Se Tab. 11.

TAB 11

David Vilhelm, (son av Lars, tab 10), född 1798-06-26 i Stockholm. Navigationsexamen 1812-04-00. Medelstyrman vid arméns flotta 1812-05-02. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1813-07-19. Deltog i fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814 och därunder som sin faders adjutant i bombarderingen av Fredriksstens fästning. GMtf 1814-08-25. Artilleriofficersexamen 1815-06-21. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1821-02-13. Examen vid högre artilleriläroverket 1821-11-15. LVVS 1826. Kapten i armén 1827-10-03. Genomgick lärokurs i Falu bergsskola 1827–1828. Utrikes resor för studerande av järntillverkningen 1828–1829. Inspektör för gjutning av järnkanoner. Kapten i regementet 1829-11-28 och vid regementet 1830-10-28. Tygmästare i Stockholm 1830. Major vid Svea artilleriregemente 1831-02-07. Lärare vid krigsakademien och högre artilleriläroverket. RSO 1833-01-28. Fälttygmästare 1835–1846. Överstelöjtnant i artilleriet. Överste och chef för Vendes artilleriregemente 1845-07-11. Under flera perioder tillförordnad generalfälttygmästare. KSO 1853-04-28. CXIV Joh:s medalj 1855. Generalmajor i armén 1860-12-11. Avsked från regementet 1860-12-21. Död 1875-07-16 i Båstads socken, Kristianstads län. Har utgivit Samling af gällande författningar rörande armén, dess styrelse och förvaltning V Titeln (1867, 70). Gift 1:o 1832-08-31 i Göteborg med grevinnan Beata Fredrika Charlotta Wrangel af Sauss, född 1812-03-03 i Göteborg, död 1837-08-03 i Stockholm, dotter av översten greve Carl Mauritz Wrangel af Sauss, och Johanna Helena Wingård, adlad af Wingård. Gift 2:o 1844-07-26 i Göteborg med Emilia Fredrika Margareta Virgin, född 1816-02-13 i Göteborg, död 1875-05-25 i Stockholm, dotter av översten Claes Virgin, och Fredrika Bergendahl.

Barn:

 • 1. Anna Johanna Eleonora Emelia (Anne-Jeanette), född 1833-08-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1868-09-04 i Kristianstad. Gift i Kristianstad 1857-06-28 med landskamreraren i Kristianstads län, RNO, RDDO, Anton Fredrik Lychou i hans 1:a gifte (gift 2:o 1870 med sin svägerska stiftsjungfrun Fredrika Charlotta Vilhelmina Silfverstolpe, född 1834, död 1876), född 1819-07-13 i Stockholm, död 1880-04-01 i Kristianstad.
 • 1. Fredrika Charlotta Vilhelmina (Lotten), född 1834-09-29 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1876-08-27 i Kristianstad. Gift 1870-04-27 i Stockholm med sin svåger, landskamreraren Anton Fredrik Lychou i hans 2:a gifte, född 1819-07-13 i Stockholm, död 1880-04-01 i Kristianstad.
 • 1. Lars Mauritz Vilhelm, född 1836. Kapten. Död 1884. Se Tab. 12.
 • 2. Claes Fredrik Carl David, född 1845. Major. Död 1911. Se Tab. 16.

TAB 12

Lars Mauritz Vilhelm, (son av David Vilhelm, tab 11), född 1836-01-01 i Stockholm. Studentexamen 1852-06-09. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1852-07-04. Artilleriofficersexamen 1853-12-21. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1854-01-25. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1858-04-27. Kapten 1866-10-03. Tygförrådssofficer vid Kristianstads tygförråd 1871-09-16. RSO 1874-12-01. Ammunitionsförrådsofficer i Kristianstad 1879-01-14. Död 1884-07-12 i Kristianstad. Gift 1863-08-24 Läggevi med Nanny Maria Sofia Trägårdh, född 1843-07-12 vid Fliseryds krutbruk i Fliseryds socken, Kalmar län, död 1919-02-12 Kristineberg, dotter av bruksägaren Otto Emanuel Trägårdh och Emma Dufvander.

Barn:

 • Ellen Nanny Emma Fredrika, född 1864-10-26 i Landskrona. Ägde Kristineberg, mm i Vena socken, Kalmar län (Kristianstads förs db). Gift 1890-09-12 i Stockholm med godsägaren, RVO, Gustaf Axel Leonard Hedenberg, född 1856-04-26 i Hultsfred i Vena socken, död 1921-01-14 på Kristineberg.
 • Gerda Emma Emilia Charlotta, född 1866-08-19 i Landskrona, död i Landskrona 1866-09-22.
 • David Otto Mauritz, född 1869. Före detta maskindirektör. Se Tab. 13.
 • Carl Oskar Emil, född 1872-03-14 i Kristianstad. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1891-01-15. Avsked 1892-05-10. Mogenhetsexamen 1892-12-09. Volontär vid Kalmar regemente 1893-04-15. Sergeant vid Kalmar regemente 1894-07-15. Elev vid Karlberg 1894-08-16. Avsked från Kalmar regemente 1894-08-02. Volontär och sergeant vid Svea livgarde 1894-08-08. Fanjunkare vid Svea livgarde 1894-08-12. Utexaminerad från krigsskolan 1894-11-20. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1894-11-29. Löjtnant 1898-05-27. Genomgick krigshögskolan 1902–1904-06-27. Ordonnansofficer hos hertigen av Skåne, sedan kronprinsen, 1907-03-12. OIISGbmt 1907-06-06. RRS:tStO3kl 1909. Kapten 1910-11-11. RSpMfO v. k. s. å. OffBelgKrO 1912. GV:sOlM 1912. RVO 1913-05-15. RSO 1916-06-06. Major på reservstat vid Kalmar regemente 1919-11-07. Disponentassistent vid Ängelsbergs bruk i Västervåla socken, Västmanlands län 1918–1922. Avsked från reservstat 1927-03-24. GV:sJmt 1928-06-16. 3 GM. Har utgivit Kungl. Svea lifgardes fyrahundraårsjubileum (1927). Biogr. i Väd? Död 1935-10-21 å Hudiksvalls lasarett (Njutångers förs, Gävleborgs län db 35) och begraven å Hedvig Eleonora förss kyrkogård i Stockholm.
 • Claes Anton Vilhelm, född 1877. Kapten. Se Tab. 15

TAB 13

David Otto Mauritz, (son av Lars Mauritz Vilhelm, tab 12), född 1869-03-19 i Kristianstad. Elev vid tekniska högskolan 1886. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1889-06-10. Extra ritare vid statens järnvägars andra distrikts maskinavdelning 1889-09-01. Ritare 1892-01-01. Verkmästare 1896-01-01. Maskininspektor vid statens järnvägar 1898-01-01. Maskiningenjör av 2. klass 1899-12-30, av 1 klass 1907-12-31. Maskindirektör 1910-05-27. RVO 1910-06-06. Ordförande i statens järnvägars änke- och pupillkassa 1914–1918. Ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1915, dess förste vice ordförande 1924. RNO 1920-06-06. KVO2kl 1923-06-06. 3 GM. Avsked 1931-09-11. Gift 1897-02-15 i Halmstad med Anna Amalia Christina Bissmark, född 1873-04-14 i Göteborg, död 1930-04-25 i Göteborg, dotter av handlanden Fredrik Edvin Bissmark och Amalia Josefina Scherdin.

Barn:

 • David Gösta Fredrik, född 1898. Redaktör. Se Tab. 14
 • Herbert Gudmund Mauritz, född 1902-06-21 i Göteborg. Fänrik i Göta artilleriregementets reserv 1924-12-31. Underlöjtnant i Göta artilleriregementets reserv 1926-12-30. Löjtnant 1929-12-06. Gift 1932-10-22 i Köpenhamn med Harriet Giöbel-Setterberg, född 1906-12-22. Gift 2:o 1944-09-23 i Hälsingborg med May Pålsson, dotter av sjökaptenen Fredrik Pålsson och Gren.

TAB 14

David Gösta Fredrik, (son av David Otto Mauritz, tab 13), född 1898-07-04 i Örebro. Studentexamen i Göteborg 1916. Medarbetare i Göteborgs Morgonpost 1924, i Morgontidningen 1932. Redaktör. Medarbetare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Gift 1931-04-14 i Göteborg med Inga Kristina Zakrisson, född 1905-11-06 i Eksjö, dotter av stadsfiskalen Carl Johan Gottfrid Zakrisson och Amy Alexandra Ekström.

Barn:

 • Monica Ellen Kristina, född 1932-10-07 i Göteborg, Vasa förs (Örgryte förs fb).
 • Alf Gudmund Johan, född 1940-11-14 i Göteborg (Johannesbergs förs, Göteborgs län fb nr. 395).

TAB 15

Claes Anton Vilhelm, (son av Lars Mauritz Vilhelm, tab 12), född 1877-05-27 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1897-05-26. Volontär vid Smålands grenadjärkår 1897-06-02. Sergeant vid Smålands grenadjärkår 1898-08-15. Elev vid Karlberg 1899-09-25. Fanjunkare 1900-08-18. Utexaminerad 1900-11-26. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärkår 1900-12-07. Underlöjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Löjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1906-09-14. Kapten 1915-12-17. RSO 1921-06-06. ÖRKHt2kl med krigsdekoration 1923. Överförd på reservstat 1926-09-04. Avsked 1927-06-12. Verkställande direktör i aktiebolaget Allmänna tidningskontoret 1927–1930. Gift 1:o 1903-04-18 i Hagakyrkan i Göteborg med Edit Elisabet Hertz, från vilken han 1915 blev skild, född 1883-10-19 i Göteborg, död i Göteborg 1919-12-13, dotter av grosshandlaren Bror Teodor Hertz och Maria Bagge. Gift 2:o 1918-11-23 Säbylund med friherrinnan Sigrid Charlotta von Essen, född 1885-05-01 Vik, dotter av kammarherren friherre Carl von Essen, och grevinnan Charlotta Gustava Lewenhaupt.

Barn:

 • 1. Gunhild Ellen Nanny Maria Elisabet, född 1904-04-18 i Stockholm. Gift 1941-10-11 i Stockholm (Lidingö förs, Stockholm vb nr 79) med byggnadsingenjören Oscar Fritiof Nordborg, född 1896-07-24 i Stockholm
 • 1. Bror Gudmund Mauritz Vilhelm, född 1905-10-10 i Stockholm. Se Tab. 15.A. Studentexamen i Karlskrona 1924-06-03. Student vid Stockholms högskola 1924-09-15. Jur. kand. 1929-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1929-12-23. Student i Uppsala 1930-10-14. Andre notarie i Uppsala läns södra domsaga 1931-01-01. Förste notarie i Uppsala läns södra domsaga 1931-10-01–1932-06-05. Anställd å advokatkontor i Stockholm.
 • 1. Nanny Gertrud Edit, född 1906-12-25 i Stockholm. Gift i Stockholm 1927-12-17 med docenten vid Stockholms högskola, verkställande direktören i Handöls nya täljstens- och vattenkraftsaktiebolag, OffRumKrO, RFinlVRO, jur. kand., fil. doktor Felix Erik Erlandsson Fahlbeck, född 1893-05-24 i Lund.
 • 2. Hans Henrik Mascoll Vilhelmsson, född 1919-08-17 Hästö. Jur. kand. examen vid Stockholms högskola 1944-06-30. Gift 1944-07-29 i Kinnstads kyrka med Anne-Marie von Arbin, född 1917-11-20 i Karlskrona, dotter av kommendören Ebbe Gustaf Magnus von Arbin och Elsa Gunilla de Frese B. Se Tab. 15B.

TAB 15 A

Bror Gudmund Mauritz Wilhelmsson, (son av Claes Anton Wilhelm tab 15), född 1905-10-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Studentexamen i Karlskrona 1924-06-03. Student vid Stockholms högskola s.å. sept. 15. Jur. kand. examen 1929-12-14. E, o. notarie i Svea hovrätt s.å. dec. 23. Student vid Uppsala universitet 1950-10-14. Andre notarie i Uppsala läns södra domsaga 1931-01-01. Förste notarie därst, s.å. okt. 1.–1932-06-05. Auskultant å advokatkontor i London 1932 Biträdande jurist å Hintze & Lindahls advokatbyrå i Stockholm 1933–1939. Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1934 Suppleant i styrelsen för samfundets Stockholmsavdelning från 1936 Sekreterare vid sjätte nordiska studentjuriststämman s.å. Föreståndare för Svensk juristtidnings expedition s.å. okt. 1. Ordförande i Lidingö kristidsnämnd 1939–1941. Sekreterare vid Nordiska juristveckan i Stockholm och Uppsala 1941. Delägare i Hintze & Lindahl, advokatbyrå. Gift 1933-03-24 i Lidingö med Anna Maja Dalén född 1904-01-17 i Kungsholms förs, Stockholm. Jur kand. Suppleant i ungdomsfängelsenämnden 1944-04-21. Dotter av fil. doktorn Gustaf Dalen och Elma Persson.

Barn:

 • Lars Gustaf Wilhelm Gudmundsson, född 1935-02-26 i Stockholm, Engelbrekts förs (fb nr 92).
 • Odöpt son, född 1937-03-22 i Stockholm (Lidingö fb nr 20). Död 1937-03-24 i Stockholm och begraven därstädes (Lidingö db nr 33).
 • Gustaf Leonard Gudmundsson, född 1938-06-18 i Stockholm (Lidingö fb nr 70).
 • Malla Elisabeth, född 1939-12- 22 i Stockholm (Lidingö fb nr 171).
 • Carl Öyvind Gudmundsson, född 1941-09-13 i Stockholm (Stockholms allm. BB fb nr 2282).

TAB 16

Claes Fredrik Carl David, (son av David Vilhelm, tab 11), född 1845-05-19 i Stockholm. Student i Uppsala 1863-09-26. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1864-05-25. Artilleriofficersexamen 1865-12-02. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1865-12-29. Transporterad som underlöjtnant till Hälsinge regemente 1866-01-30. Extra adjutant vid arméförvaltningens artilleridepartement 1867–1873. Löjtnant 1870-05-10. Hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut 1873. Kapten 1883-08-20. RSO 1888-12-01. Major i armén 1897-12-10. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1897-12-10. Död 1911-10-15 i Gävle. Ägde Karlslund i Hanebo socken, Gävleborgs län sedan 1878 och Kolltorp i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län sedan 1896. Gift 1873-10-02 i Stockholm med Emelie Charlotta Rettig, född 1850-10-10 Hemstanäs, död 1920-12-21 i Stockholm, dotter av bruksägaren Carl Anton Rettig och friherrinnan Emma Margareta Augusta Åkerhielm af Blombacka.

Barn:

 • Carl David Oskar Pontus, född 1875-07-24 på Lugnö i Mo socken, Gävleborgs län. Mogenhetsexamen i Gävle 1894-06-05. Volontär vid Hälsinge regemente 1895-04-16. Korpral vid Hälsinge regemente 1896-08-05. Sergeant 1896-08-18. Elev vid krigsskolan 1896-09-24. Fanjunkare 1897-08-12. Utexaminerad 1897-11-29. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente 1897-12-10. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1900-11-09. Kapten 1912-02-02. RSO 1918-06-06. Kapten på reservstat vid Hälsinge regemente 1921-04-29. Avsked från beställning på stat 1925-07-31. Gift 1924-06-07 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med Rut Lindhagen, född 1894-07-21 i Ramdala socken, Blekinge län, dotter av agronomen Carl David Lindhagen och Frida Elvira Djurberg-Braune. Carl Hjalmar Vilhelm, född 1877-06-30 på Lugnö. Mogenhetsexamen i Gävle 1895-06-06. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1895-09-00. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1899-04-15. Löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren 1907-01-18. Kapten 1915-12-31. RVO 1921-09-15. Avsked 1922-04-13.
 • Lars Anton Gunnar, född 1878-12-26 på Karlslund. Kontorist. Död 1936-10-05 i Enköping efter en cykel- & bilolycka (Vårfrukyrka förs, Uppsala län db 31) och begraven i Hanebo förs, Gävleborgs län.
 • Emma Hilma Emilia, född 1882-06-05 på Karlslund, död på Karlsund 1904-05-31.
 • Anna Ellen Maria, född 1884-12-08 på Karlslund. Gift 1912-03-09 i Stockholm med praktiserande läkaren i Stockholm, med. lic. Carl Hesselgren, född 1874-07-12 på Hofors bruk i Torsåkers socken, Gävleborgs län.

TAB 17

Fredrik, (son av Gudmund Hesselgren, adlad Silfverstolpe, tab 1), född 1732-09-19 i Stockholm. Student i Uppsala. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1750-09-07. Vice notarie i riksbanken 1752-05-16. Ämnessven vid VA 1754-08-31. Ordinarie notarie 1755-12-19. Protonotarie 1756-09-15. Extra ordinarie kommissarie i banken 1758-11-09. Ordinarie kommissarie i banken 1761-01-28. Avsked 1800-07-03. RCXIII:sO 1811-05-27. Död 1812-08-22 i Stockholm. Han var numismatiker. Ordnade bankens myntkabinett och utarbetade supplement och fortsättning till C. R. Berchs beskrivning över svenska mynt och skådepenningar (tr. 1809–12). Efterlämnade därjämte i handskrift en Berättelse om bancoinrättningen i Sverige. Ägde förutom en mynt- och medaljsamling en stor samling av graverade porträtt och hade vid dem gjort historiska och biografiska anteckningar jämte matrikel över bankpersonalen. Gift 1759-06-26 i Åbo med friherrinnan Eleonora Catharina Leijonhufvud, född 1735-06-09, död 1797-09-12 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten friherre Carl Leonard Leijonhufvud, och grevinnan Elsa Barbro Oxenstierna af Croneborg. Över henne lät mannen slå en skådepenning.

Barn:

 • Carl Gudmund, född 1760. Bankokommissarie. Död 1818. Se Tab. 18
 • Fredrika Eleonora, född 1761-07-14, död 1762-12-17.
 • Axel Gabriel, född 1762. Kammarherre. Död 1816. Se Tab. 19
 • Brita Elisabet, född 1766-05-28, död 1769-02-24.
 • En son, född 1767-10-31, död strax.
 • Fredrik Samuel, född 1769. Överintendent. Död 1851. Se Tab. 21.
 • Lars Henrik, född 1771-01-21, död 1771-07-24.
 • Gustaf Abraham, född 1772. Kansliråd och kyrkoherde. Död 1824. Se Tab. 22.

TAB 18

Carl Gudmund, (son av Fredrik, tab 17), född 1760-06-26. Student i Uppsala 1769-05-01. Page hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1772-11-03–1779-01-10. Extra ordinarie kanslist i rikets ständers bank 1778-06-20. Kontorsskrivare i rikets ständers bank 1789. Bankokommissarie 1800. Administratör vid bankostatens änke- och pupillkassa 1800. Ledamot av direktionen över riksdiskontverket 1813. Död 1818-09-01 i Stockholm. Har utgivit Berättelse om bankoverkets inrättning (1800) och Register öfver de angående Banco-Werket genom trycket utgifne författningar ifrån år 1668 till 1800 (1800). Gift 1808-06-26 med Ulrika Kjölström, född 1775-09-20, död 1852-05-24 i Stockholm, dotter av handlanden i Enköping Peter Kjölström och Catharina Haggren.

Barn:

 • Fredrika Eleonora Ulrika, född 1813-09-05. Stiftsjungfru. Död ogift 1854-04-18 i Stockholm.
 • Gudmund Leonard, född 1815-07-05. Student i Uppsala 1834-06-12. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1837. Kanslist i Stockholms stads brandstodsbolag till försäkring av lösegendom 1844-02-00. Kammarskrivare i krigskollegium 1850-12-00. Andre riddarhuskanslist 1853-07-06. Avsked från krigskollegium 1853-09-13. Död ogift 1853-09-27 i Stockholm i kolera och begraven på Nya kyrkogården, där en minnesvård över honom blivit rest. Han blev 1839-12-20 och 1841-12-20 prisbelönt av Svenska akademien för skaldestyckena Segerkronan och Sadis Syn samt erhöll KrVA:s medalj i guld för ett skaldestycke, uppläst på akademiens femtioåra högtidsdag 1847. Har av trycket utgivit Dikter, första samlingen (1851), andra samlingen (1852) samt skådespelet Ljungby horn och Pipa (1858) samt efterlämnat ett stort antal kulturhistoriska teckningar och skisser.

TAB 19

Axel Gabriel, (son av Fredrik, tab 17), född 1762-08-10. Student i Uppsala 1769-05-01. Riddarhuskanslist 1779-02-10. Extra kanslist i krigsexpeditionen 1781-01-19. Sekreterare vid adliga jungfrustiftsdirektionen 1781-11-29. Kopist i krigsexpeditionen 1782-09-14. Förste riddarhuskanslist 1782-05-18. Avsked från krigsexpeditionen 1789. Erhöll Svenska akademiens stora pris 1791 och 1792. Hovjunkare samt handsekreterare hos änkedrottningen Sofia Magdalena 1792. En av de aderton i Svenska akademien 1794-06-12. Riddarhussekreterare 1795-02-28. LVA 1798-02-14, dess preses 1801. RNO 1810-05-04. Kammarherre hos bemälda änkedrottning 1811-05-00 med bibehållande av handsekreterarsysslan. Död 1816-09-05. Känd skald och vältalare. Gift 1:o 1794-11-02 i Stockholm med Hedvig Charlotta Brakel, född 1768-02-18, död 1805-05-25 Vik Gift 2:o 1808-02-11 i Norrköping med Anna Christina Ahlm, född 1787-01-23, död 1841-01-01 i Göteborg, dotter av grosshandlaren Carl Gustaf Ahlm och Ulrika Wendler.

Barn:

 • 1. Fredrik Otto, född 1795. Statsråd och landshövding. Död 1882. Se Tab. 20.
 • 1. Eleonora Ulrika, född 1797-01-19 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1834-04-03 Säverstad. Gift 1817-01-19 i Stockholm med översten friherre Carl Greger Leijonhufvud, i hans 1:a gifte, född 1786, död 1857.
 • 1. Charlotta Gabriella, född 1804-10-27 Vik Stiftsjungfru. Död 1893-08-15 Risberg. Gift 1829-02-02 i Stockholm med klädesfabrikören i Norrköping Per Svedelius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1813 med Johanna Catharina Zander, född 1791-03-22, död 1828-07-13 i Norrköping, dotter av handlanden Lorentz Zander och hans 1:a fru Christina Charlotta Jäderholm), född 1788-04-04 i Älvsdals prästgård, Kopparbergs län, död 1840-01-25 i Norrköping.
 • 2. Carolina Christina, född 1808-12-21. Stiftsjungfru. Död 1848-05-02 i Göteborg. Gift 1839-01-23 med grosshandlaren i Göteborg Lars Fredrik Nyström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1827 med Emelie Louise Brolin, född 1806 död 1836), född 1786, död 1874.

TAB 20

Fredrik Otto, (son av Axel Gabriel. tab 19), född 1795-08-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1808-12-02. Extra ordinarie kanslist vid riddarhuset 1812-01-11. Vice riddarhussekreterare 1815-08-08. Andre riddarhuskanslist 1816-04-20. Officersexamen 1816-08-13. Disp. pro exercitio 1813. Fil. kand. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1818-03-08. Officersexamen 1818-08-13. Disp. pro gradu 1819. Promov. fil. doktor 1819-06-16. Löjtnant 1823-05-22. Ryttmästare vid generalstaben 1824-05-18. Tillförordnad riddarhussekreterare 1832-04-14. Fullmakt på denna tjänst 1834-07-14. Major i armén och vid generalstaben 1835-08-13. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1836 och 1840. LKrVA 1837. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till några förändrade bestämmelser i avseende på verkställigheten av vissa extra judiciella bestraffningar 1837. RSO 1838-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1838-10-05. Ledamot av direktionen över arméns pensionskassa 1839-11-29. Statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet 1844-05-18. HLFrKA 1844-11-30. Avsked från statsrådsämbetet 1848-04-10. Landshövding i Västmanlands län 1849-02-27. KNO 1851-11-10. KmstkNO 1859-04-28. Avsked från landshövdingämbetet 1863-04-10. Fil. jubeldoktor 1869-05-00. Död 1882-11-24 i Stockholm. Har utgivit åtskilliga skrifter, bland andra: Utkast till snabbskrivningsmetoder för svenska språket (tillsammans med L. J. Hierta). Ägde Kurö i Teda socken, Uppsala län och huset nr 37 vid Klarabergsgatan i Stockholm. Gift i Stockholm 1835-05-30 med Maria Lovisa Peterson, född 1813-04-13 i Stockholm, död i Stockholm 1891-01-25, dotter av advokatfiskal Peter Anders Peterson och Ebba Charlotta Engström.

Barn:

 • Charlotta Eleonora, född 1836-03-20 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1911-07-09 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Gift 1866-07-09 i Stockholm med översten friherre Henrik Magnus Falkenberg af Trystorp, i hans 2:a gifte, född 1815, död 1875.

TAB 21

Fredrik Samuel, (son av Fredrik, tab 17), född 1769-12-28. Konduktör vid överintendentskontoret 1786-12-10. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1793-08-22. Chargé d'altaires i Wien 1796. Rappellerad 1802. Kammarherre 1802-05-13. Chargé d'affaires i Petersburg 1805. Rappellerad 1807. RNO 1809-07-03. Överintendent 1813-04-24. Avsked från överintendentsämbetet 1836-08-28. Död 1851-12-02 i Stockholm. Skald och kompositör. Gift 1812-08-18 Näs med friherrinnan Fredrika Carolina Mannerheim, född 1790-02-07 på Näs i Rö socken, Stockholms län, död 1864-12-04 i Stockholm, dotter av justitieombudsmannen friherre Lars Augustin Mannerheim, och Sofia Wadenstierna.

Barn:

 • Fredrik August, född 1813-08-01 i Stockholm, död i Stockholm 1828-07-19.

TAB 22

Gustaf Abraham, (son av Fredrik, tab 17), född 1772-10-31 i Stockholm. Student i Uppsala 1790. Fil. kand. 1793. Fil. mag. i Uppsala 1794-06-16. Bokhandlare 1794. Politices docens 1797-05-08. Avsatt och relegerad från universitetet 1800-11-28. Rektor i Norrköping 1808-08-31. Lektor i Linköping 1815-04-20. Kansliråds n. h. o. v. samt rikshistoriograf 1816-01-24. Prästvigd 1821-01-22. Pastoralexamen 1821-02-24. Kyrkoherde i Söderköping 1822-01-23. Död i Söderköping 1824-09-02. Bekant publicist, pedagog, historiker och konstkritiker. Gift 1813-01-29 i Norrköping med sin broders svägerska Ulrika Charlotta Ahlm, född 1788-09-22 i Norrköping, död 1872-01-25 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i Norrköping Carl Gustaf Ahlm och Ulrika Wendler.

Barn:

 • Eleonora Ulrika, född 1814-02-10. Stiftsjungfru. Död 1818-12-16.
 • Carl Fredrik Gustaf (Gösta), född 1815. Kunglig sekreterare. Godsägare. Död 1895. Se Tab. 23.
 • Charlotta Gabriella, född 1817-02-12 i Linköping, död i Linköping 1846-01-06. Gift 1840-05-28 i Linköping med kyrkoherden i Klockrike pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten, LVO, Johan Fredrik Grewell i hans 1:a gifte (gift 2:o 1847-08-29 med Maria Sofia Margareta Broman, född 1827-11-13, död 1909-12-08, dotter av kyrkoherden i Skärkinds pastorat av Linköpings stift Anders Jakob Broman och Anna Regina Lindblom), född 1806-01-07 i Söderköping, död 1884-06-24 i Klockrike prästgård.
 • Axel Gabriel, född 1820-04-27 i Linköping. Kofferdikapten. Död ogift 1848-01-27 i Bahia.
 • David August Leonard, född 1822. Generalmajor. Död 1898. Se Tab. 28.
 • Knut Abraham, född 1824-05-15 i Söderköping. Anställd i handelsflottan. Sjökaptensexamen. Elev vid skogsinstitutet 1850-03-01. Utexaminerad 1852. Sedan åter anställd i handelsflottan och sedermera vid statens järnvägar med titel ingenjör. Död ogift 1879-02-20 i Stockholm.

TAB 23

Carl Fredrik Gustaf, (son av Gustaf Abraham, tab 22), född 1815-07-05 i Norrköping. Student i Uppsala 1835-02-19. Kansliexamen 1837-06-05. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen av kungliga maj:ts kansli 1837-12-28 och i krigskollegium 1838-01-09. Extra ordinarie kanslist i riksgäldskontoret 1938-01-17. Examen till rättegångsverken 1838-12-06 och kameralexamen 1838-12-13. Auskultant i Svea hovrätt 1838-12-21. Tillförordnad sekreterare vid teknologiska institutet i Stockholm. Lärare vid teknologiska institut i Stockholm. Tillförordnad kanslist vid VA 1840-10-14. Kanslist vid VA 1841-02-10. Avsked 1855-06-30. Kamrer vid ränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm. Landstingsman i Stockholms län 1863–1877. RVO 1868-06-03. Landstingets vice ordförande 1871. Ledamot av riksdagens andra kammare 1873–1875. Ledamot av Stockholms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott och centralkommitté för husslöjd. Stockholms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott och centralkommitté för husslöjds skattmästare. Verkställande direktör i Stockholm–Rimbo järnvägsaktiebolag 1885–1893. RNO 1885-12-19. Död 1895-02-23 i Stockholm. Arrenderade Stora Skuggan å Djurgården invid Stockholm 1845-03-14–1855-03-14 och ägde Näs i Rö socken, Stockholms län sedan 1855. Gift 1:o 1852-06-12 i Stockholm med Terese Stegeman, född 1825-08-04 i Nikolai förs, Stockholm, död 1866-09-26 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Carl Stegeman och Sofia Bergman. Gift 2:o 1873-12-03 i Stockholm med Emma Julia Vilhelmina Wensjoe, född 1841-02-17 i Uppsala, död 1911-09-02 i Lidingö villastad, dotter av kyrkoherden Ture Wensjoe och Vilhelmina Christina Sofia Elgenstierna.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1854. Justitieråd. Död 1921. Se Tab. 24.
 • 1. Fredrika Elin Teresia Charlotta, född 1857-02-28 på Näs, död ogift 1913-12-24 i Stockholm.
 • 1. Selma Elisabet Sofia (Lilly), född 1858-02-25 på Näs. Död 1937-08-25 å Näs gård i Rö socken (Engelbrekts förs Stockholm, db 233) begraven i Fasterna socken, Stockholm. Gift 1885-01-08 i Stockholm med sin broders svåger, kyrkoherden i Fasterna pastorat av ärkestiftet Johan Fredrik Westin, född 1846-03-19 i Fasterna prästgård, död 1902-10-20 i Stockholm.

TAB 24

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik Gustaf, tab 23), född 1854-11-15 på Stora Skuggan å Djurgården vid Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1873-05-20. Student i Uppsala 1873-09-19. Jur. preliminärexamen 1874-12-14 och examen till rättegångsverken 1878-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1878-06-19. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådhusrätt 1878-08-23. Vice notarie i Stockholms rådhusrätt 1879-11-28. Tjänstgjort tidtals såsom amanuens och advokatfiskal i Svea hovrätt 1879–1882. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1880-05-08. Tjänstgörande kammarjunkare 1880-12-01. Vice häradshövding 1881-12-20. Extra ordinarie notarie i över- ståthållarämbetets kansli 1882-01-28. Tjänstfri vid hovet 1883. Fiskal i Svea hovrätt 1887-05-31, assessor i Svea hovrätt 1890-02-28. Konstituerad revisionssekreterare 1893-10-26. Revisionssekreterare 1897-10-15. LMA 1897-12-20. Akademiens vice preses 1900-12-13–1907-12-12 och dess preses från 1907-12-12. RNO 1898-12-01. Expeditionschef i justitiedepartementet 1902-01-11. Justitieråd 1902-12-31. KNO1kl 1904-12-01. KmstkNO 1912-06-06. Död 1921-02-28 i Stockholm och begraven i Rö socken. Ägde jämte sin ogifta syster Näs i Rö socken, Stockholms län. Gift 1878-07-10 i Fasterna kyrka, Stockholms län med Catharina Maria Christina Westin, född 1854-05-25 i Fasterna prästgård, död 1945-12-23 i Stockholm, Engelbrekts förs db nr 331), dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden, fil. doktorn Johan Peter Westin och Anna Catharina Rung.

Barn:

 • Alfhild Catharina Teresia, född 1879-06-07 i Stockholm, liksom syskonen, död i Stockholm 1911-12-29. Gift 1905-08-27 i Rö kyrka med föreståndaren för aktiebolaget Svenska handelsbankens notariatavdelning, ombudsmannen hos direktionen för kungliga sällskapet Pro Patria, före detta auditören Carl Johan Daniel Ljungman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1920-03-27 med Kerstin Elisabet Hjort, född 1893-07-08), född 1876-10-08 i Stockholm.
 • Helge Gustaf Mannerheim, född 1881. Disponent. Se Tab. 25
 • Torsten Fredrik Mannerheim, född 1887. Överläkare. Se Tab. 26.
 • Harald August Mannerheim, född 1889-04-18, död 1891-12-03 i Stockholm.
 • Carl Gunnar Mannerheim, född 1891. Professor. Se Tab. 27

TAB 25

Helge Gustaf Mannerheim (son av Carl Fredrik, tab 24), född 1881-07-10 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1900-05-17. Elev vid tekniska högskolan 1901. Utexaminerad från dess fackskola för maskin- och husbyggnadskonst 1904-06-00. Ingenjör vid Stavsjö bruk 1905–1907, vid Huskvarna gjuterier 1907–1910. Chef för allmänna svenska elektriska aktiebolagets gjuterier 1910–1911. Biträde åt verkställande direktören för allmänna svenska elektriska aktiebolagets gjuterier 1912–1913. Verkstadschef för allmänna svenska elektriska aktiebolagets gjuterier 1914–1917. Teknisk direktör 1918. Disponent och verkställande direktör för Surahammars bruksaktiebolag 1918. Ordförande i Sura sockens kommunalstämma och fattigvårdsstyrelse 1919 samt i Sura sockens kommunalnämnd 1930. Ledamot i direktionen för Strömsholms nya kanalbolag 1927. RVO 1929-06-06. SMsjv. Gift 1905-11-25 i Djursholm med Helga Maria Whitlock, född 1881-07-28 i Stockholm.

Barn:

 • Anna Vera, född 1907-01-01 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Student i Stockholm 1926-05-18. Gift 1927-09-11 i Surahammars kyrka med Nils Fredrik Bolander, från vilken hon 1932 blev skild, född 1902-07-18. Ständig adjunkt i Stora Tuna förs av Västerås stift. Teol lic.
 • Bengt Carl, född 1910-07-21 i Huskvarna. Studentexamen 1928. Elev vid skogshögskolan. Se Tab. 25A.
 • Brita Carin, född 1916-04-11 i Västerås. Gift 1938-08-14 i Sura(hammars) o förs, Västmanlands län (vb nr 32) med underlöjtnanten vid Wendes art. reg:te Jan Gunnar Tillander, född 1912-09-20 i Värmlands län. Övlt i Wendes art. reg. res. direktör i Bilägarnas inköpsförening, RSO.
 • Maj Alfhild, född 1921-05-22 Surahammar. Gift 1947-10-30 i Stockholm (Engelbrekt vb nr 297) med överingenjören Nils James Alexander Bonthren, född 1911-03-01 i Västmanlands län. Direktör i Gränges, RVO.

TAB 26

Torsten Fredrik Mahnerheim, (son av Carl Fredrik tab 24), född 1887-05-11 i Stockholm Studentexamen i Stockholm 1906-05-17. Med. fil. examen s.å. i dec. Med. kand. exam. i Stockholm 1911 Amanuens vid kirurgiska kliniken i Uppsala 1912. Amanuens och assistent vid patologiska Institutionen därstädes 1914–1915. Med. lic. exam. i Uppsala 1916 Avdelningsläkare vid Reservespital nr 15 i Wien 1917 ÖRKHt2kl med krigsdek s.å. Amanuens och underkirurg vid kirurgiska kliniken i Uppsala 1917–1919. Amanuens vid oftalmiatr. kliniken därstädes 1919–1920 och vid obstetr.-gynekol. kliniken 1920–1921. Bitr. läkare vid Uppsala universitet 1919–1922. Underläkare vid Centrallasarettet i Stocksund 1922–1923. överläkare vid Diakonissanstaltens sjukhus och sjukhem i Stockholm 1923-10-01. Läkare vid Danviks hem 1924 i jan. Överläkare vid Ersta sjukhus. Gift 1917-05-17 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] med Lovisa Maria Anna Amalia (Annie) Blixén, född 1891-01-21 i Stockholm. Dotter av protokollsekreteraren Carl Oscar Blixén och Marie Louise Thörnsvärd.

Barn:

 • Carl Oscar Lennart, född 1918-06-18 i Uppsala.
 • Torsten Fredrik Gustaf, född 1920-10-21 i Uppsala
 • Karin Marie-Louise, född 1923-11-05 i Stockholm Hedvig Eleonora förs.

TAB 27

Carl Gunnar Mahnerheim, (son av Carl Fredrik tab 24), född 1891-05-23 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1909-05-15. Student vid Stockholms högskola s.å. Fil. kand. exam. 1913-03-08. Fil. lic. examen 1916-05-29. Fil. doktor 1919-05-26. Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg 1923-07-04. Rektor därstädes 1929. Avsked 1932-08-31. Gift 1:o 1917-04-05 i Stockholm, Engelbrekts förs, med Signhild Arpi, född 1886-01-22 i Uppsala, död 1926-10-28 i Göteborg, Christina förs, dotter av amanuensen, fil. lic. Rolf Mahmud Arpi och Helena Sofia Arvedson.

Barn:

 • 1. Bo, född 1919-01-22 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Studentexamen 1937-05-10. Student vid Uppsala universitet. Död 1943-01-26 genom olyckshändelse (Rö förs, Stockholms län, db nr 7).
 • 1. Margareta, född 1923-07-05 i Stockholm Engelbrekts förs.
 • 1. Birgitta, född 1926-09-27 i Göteborg, Christinæ territ förs.

TAB 28

David August Leonard, (son av Gustaf Abraham, tab 22), född 1822-04-27 i Linköping. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1838-04-18. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1839-12-13 (1839-12-14). Officersexamen 1840-04-23 och studentexamen i Uppsala 1840-06-05. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1840-12-21. Transporterad som underlöjtnant till dalregementet 1841-11-09. Löjtnant vid dalregementet 1842-09-14. Lantmäteriexamen 1843-04-00 och skeppsmäteriexamen 1843-06-06. Lantmäteriauskultant 1843-06-06. Anställd vid storskiftet i Dalarne 1847–1848. Deltog såsom premiärlöjtnant vid danska arméns andra bataljon i dansk-tyska kriget och anställdes i denna egenskap 1848-05-08. Deltog därunder i striderna vid Dybböl och Sundevitt 1848-05-16, 1848-05-28 och 1848-06-05. RDDO 1848-09-13. Kavaljer hos hertigen av Dalarne 1849-01-13. GMtf 1849-02-01. Kammarherre 1855-12-00. Kapten vid regementet 1856-07-01. 3. Major vid Kronobergs regemente 1858-06-04. RNS:tOO 1859-07-05. Överste och chef för Värmlands fältjägarregemente 1859-11-01. RSO 1860-05-04. Ledamot av kommittén för ändringar och tillägg till 1848 års exercisreglemente 1848. Ledamot av arméns fullmäktige 1865 och 1875. KSO 1869-07-29. Överste och chef för Västmanlands regemente 1870-05-10. Generalmajor i armén 1874-12-01. KNS:tOO 1875-09-07. Tillförordnad generalbefälhavare i 4. militärdistriktet tidtals 1876, 1878 och 1879. DFM 1876. Avsked ur krigstjänsten 1884-03-21. Död 1898-07-30 i Stockholm och begraven å Solna kyrkogård. Ägde Bortomta i Simtuna socken, Västmanlands län och del i huset nr 12 vid Södra Blasieholmshamnen i Stockholm. Gift 1851-04-26 i Stockholm med Augusta Vilhelmina Björkman, född 1830-06-06 på Grönsinka bruk i Östra Färnebo socken, Gävleborgs län, död 1912-02-08 i Stockholm, dotter av bruksägaren Axel Ulrik Björkman och Maria Antoinetta Norlin.

Barn:

 • Axel Leonard Mascoll, född 1853-05-06 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1870-04-04. Död 1871-09-04 i Stockholm.
 • Carl Edvard Mascoll, född 1854. Kapten. Död 1916. Se Tab. 29.
 • Oskar Fredrik Mascoll, född 1856. Generalmajor. Död 1927. Se Tab. 32.
 • Ernst August Mascoll, född 1861. Före detta major. Död 1934. Se Tab. 33.
 • Aline, född 1863-12-12 i Stockholm, död 1866-06-15 Vårby
 • Alice Ellen, född 1866-07-02 i Stockholm. Gift 1888-09-29 i Stockholm med kaptenen vid Västmanlands regemente, disponenten på Kåfalla bruk Henrik Jakob Fredrik Gahn, född 1855-06-18 på Kåfalla bruk, död på Kåfalla bruk 1910-04-19.
 • Anna Augusta, född 1870-04-17 i Stockholm. Gift i Stockholm 1894-12-17 med överstelöjtnanten Bo Ribbing, född 1858, död 1936.

TAB 29

Carl Edvard Mascoll, (son av David August Leonard, tab 27), född 1854-12-22 i Stockholm. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1873-03-15. Mogenhetsexamen 1874-05-20. Elev vid krigsskolan 1874-07-14. Utexaminerad 1876-11-07. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1876-11-24. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1880-03-05. Kapten 1896-12-04. RSO 1898-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1905-02-17. Avsked från reserven 1912-02-09. Död 1916-07-24 på Stora Åsby i Rytterne socken, Västmanlands län. Arrenderade Stora Åsby i Rytterne socken, Västmanlands län från 1886 och ägde den sedan. Gift 1885-12-09 i Västerås med Elsa Maria Gagge, född 1866-04-28 i Stockholm, dotter av bankdirektören Laurentius Georg Rudolf Gagge och Maria Augusta Sahlqvist,

Barn:

 • Gudmund August Mascoll, född 1886. Kapten. Se Tab. 30
 • Carl Rudolf Mascoll, född 1888. Forstkandidat. Se Tab. 31
 • Nils Oskar Mascoll, född 1890-05-04 på Stora Åsby, liksom de följande syskonen, död på Stora Åsby 1891-04-17.
 • Oskar Gunnar Mascoll, född 1893-01-21. Studentexamen i Västerås 1911-05-01. Fil. kand. i Uppsala 1914. Amanuens vid husgerådskammaren och de kungliga konstsamlingarna 1918-04-16. Fil. lic. 1919. Sekreterare i Bellmanssällskapet 1919. Intendent vid husgerådskammaren 1920-12-31. RVO 1922-06-06. RNedONO 1922-09-04. GV:sPostJubM 1924-08-16. RNedOHO1kl 1924-10-07. RFinlVRO1kl 1925-07-29. Konstanmälare i Stockholmstidningen från 1926. OffBKrO 1926-12-29. Kanslist vid KMO 1928-06-16. GgV:sJmt 1928-08-16. RSpCIII:sO 1928-12-15. Off LettSO 1929-05-23. RNO 1932-04-28. Skönlitterär (lyrisk) och konsthistorisk författare. Överintendent och chef för Kungl. husgerådskammaren och de Kungl. konstsamlingarna 1936-04-30, KNO 2kl 1937-06-05, ledamot av Svenska akademien 1941-04-04, KNO 1kl 1941-06-06. död 1942-06-26 på Ersta sjukhus i Stockholm (Oscars förs, Stockholms län db nr 170). Biogr. i Väd?
 • Elsa Dagmar Mascoll, född 1894-02-20. Stiftsjungfru.
 • Anna Augusta Mascoll, född 1895-12-24. Stiftsjungfru.

TAB 30

Gudmund August Mascoll, (son av Carl Edvard Mascoll, tab 29), född 1886-11-14 i Västerås. Studentexam. i Västerås 1905-06-10. Officersvolontär vid Södermanlands regemente 1905-06-13. Elev vid krigsskolan 1906-10-05. Officersexam. 1907-12-14. Underlöjtnant vid nämnda reg:te s.å. dec. 31. RRS:tSt03kl 1909-06-28. Löjtnant i regementet 1914-04-18 och vid regementet 1915-01-01. Regementsadjutant 1917-05-18–1921-05-27. Chef för kulsprutekompaniet 1921-05-28–1923-10-15. Kapten 1922-06-21. Regementskvartermästare 1923-10-16–1929-02-07. Vice brandchef i Strängnäs 1926–1931. RSO 1928-06-16. Ordförande i Brandstyrelsen i Strängnäs 1928. LandstM. Major i armén 1933-12-08. Avsked 1937-02-26 fr.o.m. s.å. apr. 1. Kapten i förutv. Södermanlands reg:tes reserv. Expeditionsofficer vid Södermanlands pansarreg:te. Överstelöjtnant i armén 1945-10-01. Gift 1911-05-18 i Stockholm med Ellen Beda Hildegard Setterwall född i Stockholm 1887-06-07, dotter av grosshandlaren Henrik Anders Setterwall och Alfhild Maria Constantia Billow.

Barn:

 • Marianne Mascoll, född 1912-06-01 i Stockholm (Strängnäs stadsförs, fb). Fil. kand. exam. vid Stockholms högskola 1936-12-15. Gift 1938-10-01 i Säby kyrka, Västmanland (Säby förs, Västmanlands län, vb nr 13) med biblioteksassistenten Bo Rustan Fredrik Bäckström, född 1908-06-15 i Örebro, fil kand, övlt vid intendenturkåren.
 • Erik Mascoll, född 1916-04-14 i Stockholm (Strängnäs förs, fb). Död 1925-08-24 i Strängnäs ]] och begraven i Stockholm.
 • Göran Mascoll, född 1918-09-23 i Nyköping.

TAB 31

Carl Rudolf Mascoll, (son av Carl Edvard Mascoll, tab 29), född 1888-03-04 på Stora Åsby i Rytterne socken, Västmanlands län. Forst. kand. Skogsingenjör verksam inom skogsvårdsstyrelsen i Västmanlands län. Anställd inom försäkringsbranshen med särskild tonvikt på skogsförsäkringar. Gift 1923-08-20 i Wien med Hulda Vilhelmina Claesson född 1887-05-26 i Karlstads förs. Dotter av byggmästaren Johan Gustaf Claesson och Lovisa Jansson.

Barn:

 • Elsa Eva Lovisa Margareta Mascoll, född 1925-05-19 i Wien. Stiftsjungfru.
 • Ulf Carl-Gunnar Mascoll, född 1929-06-02 i Västerås.

TAB 32

Oskar Fredrik Mascoll, (son av David August Leonard, tab 28), född 1856-12-14 i Stockholm. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1873-03-19. Mogenhetsexamen 1874-05-19. Elev vid krigsskolan 1874-07-14. Utexaminerad 1875-09-29. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1875-11-05. Löjtnant vid Närkes regemente 1880-12-03. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1883-10-05. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1888-04-06. Kapten vid Närkes regemente 1891-10-05. Stabschef vid 5. militärdistriktet 1892-04-20. Kapten i livregementet till fot 1892-12-31. Stabschef vid 1. arméfördelningen 1893-11-27. Överadjutant och major vid generalstaben 1895-10-11. RSO 1896-12-01. Överstelöjtnant i armén 1898-11-25. Överstelöjtnant och 1. major vid norra skånska infanteriregementet 1899-05-19. Överste i armén 1902-11-07. Överste och chef för Älvsborgs regemente 1903-01-23. KSO2kl 1904-12-01. Tillförordnad överste och chef för norra skånska infanteriregementet 1906-04-20. Överste och chef 1906-05-18. KSO1kl 1907-12-01. Militärbefälhavare på Gotland och överste i Gotlands infanteriregemente samt generalmajor i armén 1908-12-18. Avsked och överförd till generalitetets reserv 1912-06-25. Avsked ur krigstjänsten 1921. Död 1927-10-21 i Stockholm, Engelbrekts förs. Gift 1888-08-14 i Salems kyrka, Stockholms län med Märta Emilia Gunilla Silfverswärd, född 1865-08-14 Skårby

Barn:

 • Ebba Augusta Charlotta Mascoll, född 1892-03-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1911-10-25 i Stockholm med majoren John Archibald Robert Montgomery-Cederhielm, nr 1960, A, född 1881.
 • Carl August Conrad Mascoll, född 1902-07-10 i Ramlösa. Studentexamen 1920-05-10. Officersaspirant vid Svea artilleriregemente 1920-10-10 och vid Upplands artilleriregemente 1921-09-01. Officersexamen 1922-12-16. Fänrik vid Upplands artilleriregemente 1922-12-30. Underlöjtnant vid Upplands artilleriregemente 1924-12-31. Löjtnant i regementet 1926-10-26. Löjtnant i Svea artilleriregemente 1927-06-27 och vid regementet 1929-06-06. Gift 1928-10-10 i Storkyrkan i Stockholm med Ingeborg Anna Elisabet Gullberg, född 1904-09-28, dotter av generalkonsuln Mauritz Herman Gullberg och hans 1:a fru Gunborg Olivia Matilda Sjöstrand. Gift 2:o 1937-12-18 i Lövö kyrka (Stockholm, Engelbrekt förs vb nr 346), med Ebba Elisabet Murray, född 1902-01-19 i Jönköping (Småland art:reg. förs), dotter av majoren Per Gustaf Uno Murray och Elisabet Tamm.

TAB 33

Ernst August Mascoll, (son av David August Leonard, tab 28), född 1861-11-23 i Klara förs, Stockholm. Volontär vid Västmanlands regemente 1879-11-23. Mogenhetsexamen 1881-06-01. Elev vid krigsskolan 1881-07-18. Utexaminerad 1882-10-27. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1882-11-17. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1888-08-29. Kapten i regementet 1900-04-06 och vid regementet 1900-10-17. RSO 1903-12-01. Befälhavare förlivregementets grenadjärers och Södermanlands regementes underofficers-, korprals- och volontärrekrytskolor i Stockholm 1907-10-14–1908-08-06. RRS:tStO2kl 1909-06-28. Major 1911-01-27. Avsked från beställning på stat med inträde i regementets reserv 1916-11-24. Gift 1885-11-18 i Västerås med Hilda Maria Sofia Claréus, född 1864-06-25 i Västerås, dotter av lasarettsläkaren Johan Fredrik Claréus och Hilda Elisabet Ekeroth.

Barn:

 • Hilda Margareta, född 1886-09-19 på Bortomta. Husmor vid Sigtunaskolans elevhem Tallåsen. Stiftsjungfru. Gift 1910-12-17 i Stockholm med affärsmannen i Göteborg, intendenten vid Olof och Carolina Wijks stiftelse Carl Erik Moberg, Hedvig Eleonora förs, född 1880-07-28 i Göteborg.
 • Lennart Mascoll, född 1888 -06-27 på Bortomta. Studentexamen i Stockholm 1909-05-21. Reservofficersexamen 1911-08-29. Underlöjtnant i Göta livgardes reserv 1911-12-30. Utexaminerad från Stockholms handelshögskola 1914-06-22. Löjtnant i Göta livgardes reserv 1916-07-28. Avsked 1919-09-12. Vistades i Argentina och Bolivia 1920–1930 med anställningar vid provinsregeringen i Buenos Aires och hos Standard Oil, Co. Föreståndare för Atlashallen i Stockholm 1931. Gift 1934-01-02 i Stockholm, Kungsholms förs (vb l) med Margareta Dagmar Maria (Greta) Dahlberg, i hennes 2:a gifte (Gift 1:om med N.N. Blomqwist, från vilken hon blev skild.) född 1891-02-09, dotter av proviansalläkaren C. F Dahlberg och h.h. f. Samson.
 • Ellen Augusta, född 1890-08-05 i Strängnäs. Stiftsjungfru. Sjuksköterska vid Röda korset.

Källor

Hovrättsnotarien Gudmund Silfverstolpe.

Några anteckningar om släkten Silfverstolpe (1884) samt Meddelanden från Silfverstolpeska släktföreningen I (1927).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: