:

Adlercreutz nr 1386

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adlercreutz nr 1386

Adlad 1700-09-26 introducerad 1703. Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset 1818-09-17, under nr 97 bland adelsmän.

Adlercreutz%20A1386B00.png

Adlercreutz%20A1386B01.png

TAB 1

Erik Markusson. (översiktstab 1) Var redan 1609 bosatt i Stortötar by i Lojo socken, Nylands län, Finland. Ryttare. Ägde 1624 och ännu 1650 ett hemman i Stortötar by. Var död 1666. Gift före 1639 med Elin. (Meddelande av skriftställaren Jalmari Finne ur mantalslängder mm i Finlands statsarkiv.).

Barn:

 • Tomas Teuterström, adlad Adlercreutz, född 1643-09-13 på Tötar och kallade sig Teuterström efter en förbi hans födelsegård flytande ström. Först betjänt sedan bokhållare hos riksrådet Erik Fleming i Stockholm. Kammarskrivare i kungliga generalbokhålleriet 1669. Medkommissarie vid pantgodslikvidationen samt indelningsverken i Skåne, Halland och Bohus län 1681. Kamrerare i likvidations och reduktionskommissionerna 1688. Fältkamrerare 1689-08-02. Kamrerare i kammarkollegium. Kamrerare i militieavräkningskontoret i kammarkollegium 1694. Adlad 1700-09-26 (introducerad 1703 under nr 1386). Kunglig räntmästare 1702-12-08. Död i pesten 1710-10-15 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm, varifrån hans och hans frus kistor överfördes till Finland omkring 1724 och nedsattes i Kialagraven vid södra korpelaren i Borgå domkyrka. (Wä.) Gift 1688 med Sofia Ehrenborg, död 1713-10-13 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka, Stockholm (Wä.), dotter av kommissarien Jöns Michelsson, adlad Ehrenborg, nr 1109, och Anna Gjedde.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1689. Död 1721-03-29 och begraven i Lunds domkyrka. Gift 1707 i Lund med hovrättsrådet Lars Ekström, adlad Adlermarck, nr 1409, född 1660, död 1735.
 • Johanna Juliana Margareta, född 1691, död (Wä.) 1718-08-08. Gift 1709-05-04 i Stockholm med assessorn i Revalska borgrätten Mattias Ehrenreuter, av en adlad men ej introducerad ätt (Sk.), döpt 1681-04-06 i Stockholm (Riddarholmsförs i Stockholm arkiv), död 1751-02-20 på sin gård Boe i Borgå socken, Finland. (Wä.)
 • Erik, född 1694. Hovrättsråd. Död 1741. Se Tab. 2.
 • Hedvig Sofia, döpt 1696-05-27 i Jakobs förs, Stockholm. Död 1734-11-24. Gift 1718-02-04 i Stockholm med kammarrådet Nils Stuwe, adlad Sandelhielm nr 1709, i hans 1:a gifte, född 1684, död 1760.
 • Carl, född 1698. Fältsekreterare. Död 1750. Se tab 11.
 • Helena, född 1707. Död 1756-02-10 (EÄ 1756-01-10) [Ckb.] på Sjundby, Finland. Gift 1727-07-07 med överstelöjtnanten Otto Mauritz Krebs, nr 1185, född 1683, död 1768.
 • Tre barn, döda unga.

TAB 2

Erik (översiktstab 1, son av Tomas Teuterström, adlad Adlercreutz, tab 1), född 1694-01-06 i Stockholm (Wä). Student i Uppsala (Um) 1710-02-11. Auskultant i Svea hovrätt (Wä). Häradshövding i Simtuna, Torstuna och Våla härader av Västerås läns lagsaga 1718-10-11. Häradshövding i Raseborgs län och Hattula härad i Finland 1721-03-01. Assessor i Åbo hovrätt 1728-04-13. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1740-04-01. Död 1741-09-20 på sin gård Boe i Borgå socken (Wä). Gift 1728-05-12 i Stockholm med Brita Maria von Westerling, född 1710-09-01, död 1740-09-03 i Åbo och begraven i Åbo 1740, dotter av statskommissarien Henrik Westerling, adlad von Westerling nr 1811, och Brita Christina Helding.

Barn:

 • Brita Maria, född 1730-06-04. Död 1730-06-04.
 • Hedvig Sofia, född 1731-03-15 i Stockholm. Död 1781-11-23 i Stockholm. Gift 1748-06-21 i Stockholm med överjägmästaren friherre Axel Gustaf Rosenhane, nr 29, född 1723, död 1758.
 • Henrik Tomas, född 1732. Assessor. Död 1801. Se tab 3.
 • Charlotta, född 1737-04-28 i Åbo. Död 1737-04-28 och begraven 1737-04-30 i Åbo domkyrka [Wä].

TAB 3

Henrik Tomas (översiktstab 2, son av Erik, tab 2), född 1732-05-15 i Stockholm. Student i Åbo 1741-06-15. Flyktade till Sverige 1742. Student i Uppsala 1746-02-08. Auskultant i Svea hovrätt 1748-11-24. Notarie i Svea hovrätt 1753-06-25. Assessors avsked 1756-11-17. Död 1801-01-26 på Boe gård, som han ägde jämte Sjundby gård i Sjundeå socken och Råskog i Nurmijärvi socken i Finland. Han efterlämnade Historiskt politiska anteckningar», vilka utgivits av svenska litteratursällskapet i Finland (Skrifter 8, 1887). Gift 1765-12-31 på Koskipää gård i Hartola socken i Finland med Elisabet Sofia Tandefelt, född 1749-10-16, död 1799-08-05 på Råskog under en resa och begraven i Borgå kyrka 1799-08-16, dotter av kornetten Otto Tandefelt nr 631, och Ottiliana Lovisa Gyllenecker nr 1744.

Barn:

 • Brita Lovisa, född 1767-08-24. Död 1840-06-09 på Rödskog Hofgård i Esbo socken, Finland. Gift 1796-01-05 på Boe gård med majoren Johan Leonard Ollonberg, nr 416, född 1756, död 1829.
 • Erik Otto, född 1769-04-17 på Boe. Antagen i krigstjänst 1780. Sergeant 1783-10-13. Fänrik vid änkedrottningens livregemente (KrAB) 1784-05-24. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente (KrAB) 1790-10-20. Kapten vid änkedrottningens livregemente (KrAB) 1793-08-26. Ryttmästare vid adelsfanan 1796-10-10. Majors avsked 1807-12-01. Död ogift 1817-12-13 (EÄ 1817-12-23) på Råskog.
 • Tomas Henrik, född 1771-07-14 på Boe. Död på Boe 1772-01-12 och begraven i Borgå domkyrka .
 • Carl Henrik, född 1772. Lagman. Död 1832. Se tab 4.
 • Adolf Fredrik, född 1774-08-16 på Boe. Död 1776-01-31 och begraven i Borgå domkyrka .
 • Margareta Sofia, född 1775-09-06 på Boe. Död 1776-01-25 och begraven i Borgå domkyrka .
 • Robert Gustaf, född 1777-09-08 (EÄ 1777-09-09) på Boe. Furir vid änkedrottningens livregemente 1785-04-21. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1785-12-14. Stabsfänrik (Wä) 1787-05-06. Löjtnant 1804-12-20. Kaptens avsked. Död ogift 1816-07-01 på Råskog, och begraven i Nurmijärvi kyrka .
 • Hedvig Elisabet, född 1778-12-28 på Boe. Död 1853 i Borgå. Gift 1801-02-15 (1801-02-04) på Boe med kaptenen Carl Magnus Tigerstedt, nr 1227, född 1772, död 1810.
 • Tomas, född 1780-01-29 på Boe. Student i Åbo 1796-02-24. Avlade jur. examen 1797. Auskultant i Åbo hovrätt 1798-03-16. Sergeant 1801. Kornett vid Nylandsbrigadens lätta dragonkår 1801-06-16. Sekundlöjtnant vid Nylandsbrigadens lätta dragonkår 1805-05-04. Död ogift 1808-08-00 i Lappo socken, under kriget och i Lappo socken begraven.
 • Johan Fredrik, född 1781-02-22 på Boe. Död 1781-05-20.
 • Adolf Gabriel, född 1783. Hovråd. Död 1836. Se Tab. 10.
 • Peter Johan, född 1784-11-24 på Boe. Död 1788-09-04 (EÄ 1788-08-04) [Ckb.] genom drunkning vid Sjundby.
 • Ottiliana Sofia, född 1785-12-23 på Boe. Död 1829-12-29 i Wasa. Gift 1805-12-31 Gammelgård
 • Fredrik, född 1788-03-06 på Boe. Död 1801-12-19 och begraven i Borgå domkyrka .

TAB 4

 • Carl Henrik (översiktstab 2, son av Henrik Tomas, tab 3), född 1772-11-12 på Boe. Student i Åbo 1787-12-22. Auskultant i Åbo hovrätt 1790-06-15. Extra notarie i Åbo hovrätt 1794-06-14. Vice häradshövding. Häradshövding i Raseborgs östra domsaga 1795-06-10. Lagmans titel 1809-07-07. Immatrikulerad på finska riddarhuset 1818-09-17 under nr 97 bland adelsmän. Avsked 1823-05-26. Död 1832-07-09 på Sjundby. Gift på Sjundby 1822-04-08 med Hedvig Bergman, död 1851-06-16, deras före äktenskapet födda barn blevo genom kejserlig resolution av den 17 februari 1825 legitimerade.

Barn:

 • Hedvig Elisabet Charlotta, född 1810-05-05. Död ogift 1883-07-19 Tötar
 • Carl Henrik Alexander Napoleon, född 1811. Godsägare. Död 1850. Se Tab. 5.
 • Carolina Henrika Alexandra Napoleona, född 1813-04-04. Död 1897-04-06 Falkberg Gift 1832-08-16 på Sjundby med kyrkoherden i Kimito, kontraktsprosten, fil. doktorn Vilhelm Forssman, född 1801-08-26 i Bjärnå socken, död i Bjärnå socken 1859-06-19.
 • Gustava Vilhelmina Fredrika, född 1815-02-16. Död 1850-11-03 på Boe. Gift 1834-12-26 med hovrätts extra ordinarie notarien Berndt Vilhelm Juselius, född 1807-02-24 i Loimijoki socken, död 1873-07-26 Fantsnäs
 • Sofia Lovisa Amalia, född 1816-10-28 (EÄ 1816-10-20) [Ckb.]. Död 1873-12-26, i Lojo socken. Gift 1843-09-28 i Kyrkslätts socken, med kronofogden i Raseborgs östra härad, fältkamreraren Johan Gustaf Florin, född 1809-05-04 i Piikkis socken, död 1883-01-26 Stortötar
 • Adolfina Albertina, född 1818-06-14. Död 1878-06-26 Löfkoski Gift 1837-01-26 Sundsberg
 • Tomas Erik Robert Adolf, född 1819. Godsägare. Död 1887. Se Tab. 6.
 • Augusta Gabriella Aurora, född 1822. Död 1829-01-12 på Sjundby.
 • Herman Leonard Magnus Knut, född 1825. Vice häradshövding. Död 1890. Se Tab. 7.
 • Ottiliana Margareta Jakobina (Ottilia), född tvilling 1829-04-15 i Sjundeå socken. Död 1909-04-12 på sin gård Tuusa i Lojo socken. Gift 1853-10-11 i Helsingfors med häradsskrivaren i Raseborgs östra härad Jakob Teodor Stenius, född 1829-04-24 i Kides socken, död 1889-10-28 i Helsingfors.
 • Engelbrekt Sten Svante Gustaf, född 1829. Godsägare. Död 1881. Se Tab. 9.

TAB 5

Carl Henrik Alexander Napoleon (son av Carl Henrik, tab 4), född 1811-11-11 i Sjundeå socken. Student i Åbo 1827-06-05. Auskultant i Åbo hovrätt 1832-12-20. Skild från hovrätten 1836-05-16 för uraktlåtenhet att på kallelse infinna sig till tjänstgöring i Åbo hovrätt. Godsägare. Död 1850-07-04 Gumböle Gift 1834-09-03 Sundsberg

Barn:

 • Carl Adolf Hannibal, född 1835-07-11 i Sjundeå socken. Student i Åbo 1851-10-06. Reste sedermera till sjöss på kofferdifartyg. Död ogift 1861-03-04 i Helsingfors.
 • Tomas Herman Achilles, född 1836-08-17. Ingick i militär tjänst 1852-09-06 och intogs uti junkerskolan i Helsingfors 1852-09-11. Underfänrik vid 2. finska linjebataljonen 1852-10-30. Fänrik vid 3. finska linjebataljonen 1854-11-16. Transporterad till 4., sedermera benämnd 1. finska linjebataljonen 1855-06-06. Död ogift och avförd ur rullorna 1857-02-06.
 • Bror Achates Napoleon, född 1838-01-20. Död 1843-04-29.
 • Johanna Carolina född 1839-05-23. Död ogift 1861-10-20 i Marstrand.
 • Henrik Gustaf Styrbjörn, född 1840-06-06. Död 1842-01-04.
 • Elis Henrik född 1842-11-06. Kadett i Fredrikshamn 1854-09-10. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1861-06-28. Underlöjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1864-09-11. Transporterad med löjtnants grad till 18. ryska, sedermera 4. turkestanska skarpskyttebataljonen 1869-11-21. Stabskapten vid 4. turkestanska skarpskyttebataljonen 1870-12-07. RRS:tStO3kl. Kapten 1873-03-27. Majors avsked 1875-07-16. Död ogift 1881-03-10 i Sjundeå socken.
 • Viktor Hugo, född 1844-05-11. Död 1852-09-15.

TAB 6

Tomas Erik Robert Adolf (son av Carl Henrik, tab 4), född 1819-08-06 (EÄ 1819-12-06 (1819-08-19)) [Ckb.] i Sjundeå socken. Student i Helsingfors 1836-11-28. Auskultant i Åbo hovrätt 1842-12-20. Extra notarie i Åbo hovrätt 1844-06-20. Död 1887-06-05 på sin egendom Sjundby i Sjundeå socken. Gift 1:o 1847-04-08 i Wichtis socken med Amalia Matilda Printz, född 1826-10-07 Wanhala Gift 2:o 1861-02-10 i Karislojo socken, med sin 1:a frus kusin och tillika kusins dotter Selma Elvina Antoinetta Printz, född 1837-07-06 i Karislojo socken, död 1861-12-04 på Sjundby, dotter av kronolänsmannen, kollegiiregistratorn Fredrik Adolf Printz och Sofia Willstedt.

Barn:

 • 1. Henrik Tomas, född 1848-02-01 på Sjundby. Student i Helsingfors 1867-06-13. Död ogift 1892-06-19 på sin egendom Sjundby. Han var en framstående jordbrukare samt gjorde vid sin död donationer till en folkskola på sitt gods och till mellersta Nylands (svenska) folkhögskola.
 • 2. Selma Sofia Matilda, född 1861-11-12 på Sjundby. Död 1921-12-30 på Piikkala. Gift 1888-07-05 på Sjundby med lantbruksrådet Ture Waldemar Lindeberg, född 1850-12-06 på kronofogdebostället i Väderstads socken, Östergötlands län, äger Piikkala och Sjundby i Sjundeå socken.

TAB 7

Herman Leonard Magnus Knut (son av Carl Henrik, tab 4), född 1825-08-21 i Sjundeå socken. Student i Helsingfors 1842-06-07. Auskultant i Åbo hovrätt 1848-06-20. Extra notarie i Åbo hovrätt 1848-12-20. Vice häradshövding 1851-12-20. Död 1890-04-13 på sin egendom Sundsberg i Kyrkslätts socken. Gift 1854-05-20 på Esbo gård i Esbo socken, med sin broders svägerska Carolina Maximiliana Myrberg, född 1831-06-19 på Esbo gård, död 1891-06-17 i Helsingfors, dotter av kofferdikaptenen och godsägaren Anders Gustaf Myrberg och Carolina Grönlund.

Barn:

 • Hedvig Carolina Matilda, född 1855-03-14 på Sundsberg. Gift på Sundsberg 1880-07-12 med verkställande direktören i brandförsäkringsbolaget Fennia, fil. mag. Sigfrid Emil Kullhem, född 1847-05-20 i Kyrkslätts socken, död 1910-10-05 i Helsingfors.
 • Anna Maximiliana (Annie), född 1856-07-18 på Sundsberg. Gift på Sundsberg 1883-08-06 med översten Adolf Peter Johannes Aminoff, född 1856.
 • Sigrid Margareta, född 1858-03-11 på Sundsberg. Stiftsjungfru. Kontorist vid brandförsäkringsbolaget Fennias huvudkontor i Helsingfors.
 • Gertrud Sofia, född 1859-12-11 på Sundsberg. Död på Sundsberg 1860-02-03.
 • Carl August, född 1860-12-24 på Sundsberg. Död ogift 1911-06-18.
 • Herman, född 1862. Vice häradshövding. Död 1921. Se Tab. 8.
 • Knut Thomas, född 1864-12-28. Död 1865-09-15 i Kyrkslätts socken.
 • Gerda Vilhelmina född 1866-09-02 i Kyrkslätts socken. Stiftsjungfru. Översköterska vid privatsjukhus i Helsingfors.
 • Karin Sofia, född 1869-04-12 i Kyrkslätts socken. Gift 1895-08-12 med biträdande direktören vid Industriidkarnas brandstodsbolag Fredrik Vilhelm Gustafsson, född 1860-03-30, död 1910-06-13 vid en järnvägsolycka i närheten av Sockenbacka station.
 • Henrik Johan, född 1872-04-08 på Sundsberg. Sjöfarande. Död ogift 1902-01-11.
 • Dagmar Magdalena, född 1876-07-22 i Kyrkslätts socken. Död 1881-08-30 på Sundsberg.

TAB 8

Herman (son av Herman Leonard Magnus Knut, tab 7), född 1862-10-23 på Sundsberg. Student i Helsingfors 1884-06-28. Auskultant i Åbo hovrätt 1889-06-05 och i Viborgs hovrätt 1891-11-19. Vice häradshövding 1892-12-20. Extra ordinarie kopist i kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1893-03-06. Kanslist i direktionen för Finlands bank 1893-06-01. 1. stadsfogde i Helsingfors 1899-11-01 avsked från ovannämnda kanslistbefattning 1908. Död 1921-10-13 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1893-09-21 med Naima Sofia Charpentier, född 1867-04-04 i Fredrikshamn, dotter av senatorn Gustaf Robert Alfred Charpentier nr 765, och Adolfina Valeria Aschan.

Barn:

 • Solveig, född 1895-02-13, i Helsingfors. Död i Helsingfors 1895-03-20
 • Karin, född 1897-09-18. Stiftsjungfru. Student i Helsingfors 1916-05-13. Gift 1921-07-27 med tillförordnad assistenten vid Åbo akademis geologisk-mineralogiska institut fil. mag. Gunnar Edvard Pehrman, född 1895-08-21 i Sibbo socken.
 • Erik Alfred Herman, född 1899-05-12 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1917-05-12. Med. kand. 1921-09-17.

TAB 9

Engelbrekt Sten Svante Gustaf (son av Carl Henrik, tab 4), född tvilling 1829-04-15 i Sjundeå socken. Student i Helsingfors 1848-06-15. Död 1881-06-05 på sin egendom Råskog i Nurmijärvi socken. Gift 1853-07-12 på Esbo gärd i Esbo socken, med Matilda Augusta Myrberg, född 1833-07-16 på Esbo gård, död 1918-12-28, dotter av kofferdikaptenen och godsägaren Anders Gustaf Myrberg och Carolina Grönlund.

Barn:

 • Anders Gustaf, född 1866-12-06, på Råskog. Student i Helsingfors 1888-05-24. Död 1911-12-05 i Helsingfors. Ägde Råskog m fl lägenheter i Nurmijärvi socken, vilka han sålde 1904. Köpte 1905 Simola rusthåll i Leppälä by i Vichtis socken, och återköpte 1906 Råskog, men försålde kort därpå båda fastigheterna. Gift 1898-03-31 i Edinburgh med Gertrude Pedersen från Skottland, från vilken han blev skild 1910-07-07, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1916-04-13 i London med kaptenen vid Norfolkregementet Felixtow Allston Flagg), född 1875-09-27.

TAB 10

Adolf Gabriel (son av Henrik Tomas, tab 3), född 1783-04-13 Boe Student i Åbo 1796-02-24. Auskultant i Åbo hovrätt 1800-05-26. Extra notarie i Åbo hovrätt 1804-06-25. Hovråd titel 1811-06-15. Död 1836-07-06 på Boe. Gift 1828-10-07 med Ottiliana Sofia Liljeqvist, född 1796-05-08, död 1861-05-23 Norrkulla

Barn:

 • Tomas Henrik Adolf, född 1829-01-31 på Boe. Död på Boe 1830-02-18.
 • Carl Erik Adolf, född 1831-07-25 på Boe. Död på Boe 1835.

TAB 11

Carl (son av Tomas Teuterström, adlad Adlercreutz, tab 1), till Kiala i Borgå socken, i Nyland. Döpt 1698-06-16 i Jakobs förs, Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1710-02-11. Auskultant i Svea hovrätt. Vice notarie i Svea hovrätt. Vice fältsekreterare. Överflyttade till Finland. Död 1750-03-25 på Kiala. Gift 1730 med Anna Sofia von Wickhardt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Olof Josua Wijnbladh nr 447, född 1724, död 1754), född 17(09), död 1782-03-15 Råskog

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1732. Död 1766-05-17 i Stockholm. Gift 1752-05-15 med kaptenen Carl Johan von Essen, nr 1957, från vilken hon blev skild 1764, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1778.
 • Carl Gustaf, född 1737-06-09. Student i Åbo (Lå.) 1748-12-00. Volontär vid Södermanlands regemente 1752-09-02. Förare vid Södermanlands regemente 1753-09-17. Bevistade pommerska kriget 1758–1762. Generalgevaldigerlöjtnant (At (L).) 1759-09-10. Kornett vid blå husarregementet 1760-12-12. Löjtnant vid blå husarregementet 1766-04-22. Löjtnant vid adelsfanan 1770-09-18. Avsked 1790-05-16. Död ogift 1814-10-23 på Kiala.
 • Per Johan, född 1744-06-04 på Kiala. Död 1758-01-02.
 • Adolf, född 1748-04-14 på Kiala. Död 1749-01-26 (EÄ 1749-01-13) [Ckb.].
 • August Fredrik, född 1749-09-22 på Kiala. Död på Kiala 1750-11-00.

TAB 12

Tomas (översiktstab 3, son av Carl, tab 11), född 1733-11-06. Volontär 1750 och sergeant 1752-05-25 vid Nylands dragonregemente. Kornetts avsked 1760-04-01. Död 1796-02-26 på kaptensbostället Södskog i Helsinge socken, i Finland. Gift 1756-02-26 i Pernå socken, med Hedvig Catharina Barthéels, född 1739 (EÄ 1736), död 1804-02-17 på Kiala, dotter av regementsfältskären vid Tavastehus infanteriregemente Johan Fredrik Barthéels, hennes moder hette Sofia Tönnerus (faderns 1:a hustru).

Barn:

 • Carl Johan, född 1757. Friherre och greve Adlercreutz. Se adlade, friherrliga och grevliga ätterna Adlercreutz nr 125, tab 1. Död 1815.
 • Hedvig Sofia, född 1759-01-20 på Kiala. Död 1759-10-03.
 • Tomas Henrik, född 1760. Överste. Död 1827. Se tab 13.
 • Catharina Sofia, född 1762-05-07 på Kiala. Död 1763-05-01.
 • Anna Catharina, född 1763-06-29 (EÄ 1763-07-29) [Ckb.] på Kiala. Död som barn.
 • Jonas, född 1764. Död före 1771.
 • Eva Sofia, född 1765. Död ogift 1840-03-05 i Mariestad.
 • Ulrika, född 1766. Död 1766-06-24 i Borgå.
 • Hedvig Christina, född 1768-11-01 på Kiala. Död ogift 1827-03-20 på Myttäälä majorsboställe i Pälkäne socken.
 • Gustaf Magnus, född 1775. Generallöjtnant. Död 1845. Se Tab. 14.

TAB 13

Tomas Henrik (översiktstab 8, son av Tomas, tab 12), född 1760-10-28 Kiala Volontär vid Tavastehus infanteriregemente 1768-09-15. Avsked 1774-07-19. Kadett vid artilleriet i Helsingfors 1774-10-12. Volontär vid lätta dragonkåren 1776-04-03. Korpral vid lätta dragonkåren 1777-02-16 och vid karelska lätta dragonerna 1778-09-02. Vaktmästare vid karelska lätta dragonerna 1779-09-28. Kornett 1781-09-25. Löjtnant 1789-07-23. Transporterad till Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1789. Kapten vid Tavastehus jägarbataljon 1793-01-25. Sekundmajor vid Tavastehus jägarbataljon 1795-04-17. RSO 1797-11-01. Överstelöjtnant i armén. Överste. Avsked 1809-02-23. Bosatte sig i Finland. Immatrikulerad på finska riddarhuset 1818-09-17 under nr 97 bland adelsmän. Död 1827-03-16 på Myttäälä majorsboställe i Pälkäne socken. Gift 1809-09-28 Lotila

Barn:

 • Carl Tomas Otto, född 1810-10-03 på Myttäälä. Fanjunkare vid Västgöta regemente 1816-09-07. Student i Åbo 1826-06-06. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1827-10-19. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1829-11-07. Död ogift 1838-03-17 i Landskrona.
 • Gustaf Fredrik Johan, född 1812-11-22 på Myttäälä. Student i Helsingfors 1827-10-20. Underofficer vid 1. finska sjöekipaget 1831. Midshipman vid 1. finska sjöekipaget 1832-01-04. Död ogift 1834-03-14 Nokia
 • Catharina Amalia Gustava, född 1815-05-12 på Myttäälä. Död 1840-07-01 i Björneborg. Gift 1839-08-25 med kaptenen Carl Adolf Gripenberg, nr 931, i hans 1:a gifte, född 1810, död 1871.

TAB 14

Gustaf Magnus (översiktstab 9, son av Tomas, tab 12), född 1775-02-07 på Kiala. Volontär vid Nylands regemente 1783. Sergeant vid Nylands regemente 1788-06-05. Fänrik 1790-12-02. Avlade examen i artilleri och fortifikation (KrAB.) 1791-05-24. Transporterad till Jägerhornska regementet 1794-11-26. Löjtnant vid Stackelbergska regementet 1796-10-26. Löjtnant vid Nylands lätta dragonregemente 1801-06-16. Kapten i armén 1803-05-11. Ryttmästare vid Nylands lätta dragonregemente 1805-05-04. RSO. Överadjutant hos konungen och major i armén 1808-08-30. Major vid Smålands dragonregemente 1809-09-05. Överadjutant och överstelöjtnant i generalstaben 1809-06-29. Major vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1810-05-06. Överste och chef för Västgöta regemente 1811-12-03. Generaladjutant 1814-06-14. RPrOPlemér 1814-11-06. RSOmstk2kl 1814-08-25. KSO 1819-06-24. Generalmajor i armén 1821-11-05. Chef för 8. infanteribrigaden 1824-11-09. KmstkSO 1837-01-28. Generallöjtnant 1839-01-26. Död 1845-07-19 på Leckö kungsgård i Kållandsö socken, Skaraborgs län och begraven på Skara kyrkogård. Han deltog i striderna 1808 och 1809 samt gjorde såsom chef för Västgöta regemente fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814, varvid han i Norge förde befäl över den andra fördelningens avantgarde och verkställde övergången av Glommen samt besatte Tunölandet. 1809 Var han bland de officerare, som befunno sig på slottet vid Gustaf IV Adolfs arresterande (Bbl.). Gift 1805-12-13 på Sveaborg med stiftsjungfrun Margareta Elisabet Charlotta von Arbin, född 1778-12-13, död 1836-11-27 på Götala översteboställe i Skara landsförs och begraven på Skara kyrkogård, dotter av översten Axel Gustaf Magnus Arbin, adlad von Arbin nr 2054, och hans 1:a fru Brita Charlotta Taube nr 734.

Barn:

 • Margareta Charlotta Christina Sofia, född 1806-11-09 på Sveaborg. Död 1850-11-19 på Leckö. Gift 1826-10-13 på Götala med kaptenen friherre (greve) Carl Rudenschöld, nr 227, född 1795, död 1864.
 • Carl Axel Oskar, född 1810-08-22 i Stockholm. Död 1814-05-21 på Götala.
 • Henrietta Carolina Matilda, född 1816-01-02 på Götala. Död på Götala 1840-10-23. Gift 1836-09-23 på Götala med överstelöjtnanten vid Bohusläns regemente, RSO, Georg Arsenius, född 1801-10-09 på Vikens säteri i Nödinge socken, Älvsborgs län, död 1868-09-24 i Uddevalla.
 • Carl Tomas, född 1818. Major. Död 1875. Se tab 15.
 • Axel Gustaf, född 1821. Justitiestatsminister och landshövding. Död 1880. Se Tab. 16.

TAB 15

Carl Tomas (Thom) (översiktstab 9, son av Gustaf Magnus, tab 14), född 1818-07-16 på Götala. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1825-12-01. Officersexamen 1837-11-02. Sergeant vid livregementets husarkår 1838-01-25. Underlöjtnant vid livregementets husarkår (Blr.) 1838-10-17. 2. Adjutant (Blr.) 1840-11-23. Löjtnant 1847-05-25. Ryttmästare 1855-10-19. RSO 1862-01-28. Major 1864-03-01. Avsked 1870-06-03. Död 1875-07-15 i Södertälje. Gift 1856-09-18 i Örebro med Desirée Elisabet Vilhelmina von Knorring, född 1834-09-24 i Malmö, död 1917-02-23 i Jakobs förs, Stockholm (db), dotter av kaptenen Carl Henrik von Knorring nr 1976, och friherrinnan Eva Charlotta Beck-Friis nr 278.

Barn:

 • Carl Gustaf Eugen, född 1857-08-21. Arrenderade en tid Lilla Marielund i Skåne. Nämndeman inom Oxie härad av Malmöhus län. Död ogift 1911-08-19 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db).

TAB 16

Axel Gustaf (översiktstab 10, son av Gustaf Magnus, tab 14), född 1821-03-02 på Götala. Student i Uppsala 1838-10-20. Jur. fil. kand. 1840-12-14. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1842-03-04. Jur. kand. 1845-02-19. Auskultant i Svea hovrätt 1845-04-10. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1845-04-12. Extra ordinarie notarie i hovrätten 1845-04-17. Vice notarie i hovrätten 1847-01-11. Vice häradshövding 1847-09-29. Extra ordinarie fiskal 1848-05-31. Adjungerad ledamot 1849-05-31. Fiskal 1850-01-10. Assessor 1853-04-12. Revisionssekreterare 1857-12-15. Justitieråd 1860-12-04. RNO 1861-01-28. KVO 1864-05-03. RDDO. President i Göta hovrätt 1868-01-10. Jur. doktor 1868-05-28. KNO 1868-06-03. Statsråd och chef för civildepartementet 1868-06-04. LLA 1868-12-12. Justitiestatsminister (excellens) 1870-06-03. KmstkNO 1870-06-11. StkDDO 1872-11-22. RoKavKMO 1872-12-01. RDElefO 1874-03-05. Avsked från justitiestatsministerämbetet 1874-04-08. Landshövding i Malmöhus län 1874-04-08. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1877–1880. Död 1880-05-20 i Stockholm och begraven på Johannes kyrkogård (db). Gift 1853-01-14 på Karlslund vid Västerås med grevinnan Märta Hedvig Sofia Lewenhaupt, född 1832-10-04 Ymsjöholm, död 1905-11-24 i Ängelholm och begraven 1905 på Johannes kyrkogård i Stockholm, dotter av majoren vid generalstaben greve Gustaf Lewenhaupt , och hans 1:a fru friherrinnan Ottiliana Henrietta Cronstedt nr 136.

Barn:

 • Gustaf Axel, född 1853-10-10 i St. Jacobs och Johannes förs, Stockholm (fb). Död i Stockholm 1854-04-27 (db).
 • Tom Axel, född 1854-12-31 i Stockholm. Död i Stockholm 1855-11-14.
 • Eva Ottilia Hedvig Charlotta, född 1856-03-07 i Jacobs och Johannes förs, Stockholm (fb). Död 1909-10-25 i Gustaf Vasa förs, Stockholm (db) (EÄ Ystad). Gift 1882-11-02 i förstnämnda stad med löjtnanten vid Södermanlands regemente Jakob Albert Algernon af Forselles, nr 2018 (vb), född 1838, död 1902.
 • Carl Axel, född 1857-08-20 i Clara förs, Stockholm (fb) (EÄ på Johannelund vid Stockholm). Volontär vid Jönköpings regemente 1873. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Död 1875-11-15 i Malmö.
 • Ida Hedvig Maria, född 1859-12-10 i Clara förs, Stockholm (fb). Död i Stockholm 1866-11-05.
 • Margareta Hedvig Elisabet, född 1862-01-25 i Clara förs, Stockholm (fb). Stiftsjungfru. Sjukgymnast i Bordeaux 1889. Död ogift 1916-01-28 i Ängelholm (db).
 • Axel Erik, född 1864. Köpman. Död 1931. Se tab 17
 • Carl Gustaf Axel, född 1866. Läkare. Se tab 19.
 • Axel Magnus, född 1868. Överste. Död 1923. Se Tab. 20.
 • Axel Johan Patrick, född 1871-10-04 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1888-12-14. Student i Uppsala 1889-03-22. Jur. fil. kand. 1890-05-28. Jur. utredning kand. 1896-05-29. Extra ordinarie notarie vid Stockholms rådhusrätt 1900. Tjänstgörande kammarjunkare 1901-05-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Tillförordnad fiskal i Svea hovrätt 1903. Adjungerad ledamot av hovrätten 1904. Ledamot av internationella domstolarna i Egypten 1907-01-01–1917-01-31. Kammarherre 1910-06-06. RNO 1912-06-06. EgyptNilO3kl 1917. Tillförordnad legationssekreterare i Paris 1917-04-10. Kansliråd och avdelningschef i utrikesdepartementet 1917-11-27. Tillförordnad kabinettssekreterare 1917-11-27. Tillförordnad envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos Schweiziska Edsförbundet 1918-07-22. KDDO1gr 1918. KNS:tOO1kl 1918. FinlFrK2kl 1918. Ministerresident och chef för rättsavdelningen i utrikesdepartementet 1919-09-12. Tillika tillförordnad envoyé hos Schweiziska Edsförbundet 1919-09-12. KNO1kI 1920-10-28. Envoyé hos Schweiziska Edsförbundet 1921-09-26. Envoyé vid nederländska hovet 1922-06-09. Suppleant i svenska delegationen vid Haagkonferensen för ryska frågan 1922-06-00–1922-07-00. StkNed ONO 1922. Delegerad vid fredskonferensen i Lausanne 1922-12-00–1923-02-00. StkNedOHO 1923. KmstkNO 1930-06-06, St. Off. Ven. B. O., sändebud i disponibilitet 1937-02-02, kammarherre, KDDO 1gr 1918-06-26. Gift 1908-08-22 i Skövde stads förs (vb) (EÄ Barkåkra kyrka, Kristianstads län) med Elsa Fredrika Cederborgh, född 1875-11-26 (fb) i Västerås. Dotter av statsagronomen Fredrik Reinhold Cederborgh och Paulina Grafström.

TAB 17

Axel Erik (översiktstab 10, son av Axel Gustaf, tab 16), född 1864-08-31 på Björnholmen vid Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1884-05-16. Examen vid Göteborgs handelsinstitut 1885. Kontorist i Göteborg 1886–1888. Tjänstgjorde vid svensk-norska konsulatet i Liverpool 1888–1889. Köpman i Villa Maria i Argentina 1889–1892. Sekreterare i Central- och Sydamerikanska telegrafbolaget Via Galveston 1892–1911. Köpman i Rosario i Argentina sedan 1912. Tillika professor i levande språk vid högre allmänna läroverket i Rosario sedan 1913 och vid universitetet i Rosario sedan 1921. Död 1931-07-07 i Rosario di Santa Fé i Argentina. Gift 1893-12-15 i Villa Maria i Argentina med Clara Modesta Fernandez, född 1869-08-12. Död 1932.

Barn:

 • Carl Segundo Axel, född 1894-10-18 i Villa Maria, Argentina. Död i Villa Maria, Argentina 1896-01-19.
 • Axel Gustaf Ramon, född 1896-02-23 å Villa Maria i Argentina. Se Tab. 18.
 • Margaret Hedvig Antonia, född 1899-01-17 i Villa Maria i Argentina. Död 1961-10-17 i Rosario, Argentina. Gift 1920-05-06 i Rosario med köpmannen i Rosario Tomas Diego Flanagan, född 1894-11-16. Köpman i Rosario.
 • Hedvig Modesta Paula Carlota, född 1901-04-21 i Villa Maria. Gift 1924-01-18 (EÄ 1923-01-18) i Rosario med kontoristen i firman Agar, Cross & C:ia i Rosario Victor Alejandro Petit Luaces, född 1900-09-26. Köpman i Rosario.
 • Axel Erik Tomas Martin, född 1904-03-14 i Villa Maria.
 • Carl Johan Axel Magnus Patrick, född 1905-07-20 i Villa Maria.
 • Axel Martin Gustaf Adolf, född 1909-04-14 i Rio Cuarto.

TAB 18

Axel Gustaf Ramon (översiktstab 10, son av Axel Erik, tab 17), född 1896-02-23 i Villa Maria, Argentina. Student 1914-12-20. Underlöjtnant vid 11:e regementet i argentinska armén 1917. Löjtnant i argentinska armén 1920. Instruktör vid skjutskolan i Buenos Aires 1921-02-05–1923-03-08. Kapten i argentinska armén. Död 1943. Gift 1921-06-21 i Rosario med Maria Matilde Josefa Lopez Marull, född 1900-12-27.

Barn:

 • Maria Matilde Ramona, född 1922-03-28 i Muñiz, Prov Buenos Aires.
 • Margarita (EÄ Margaret) Modesta Sara, född 1923-04-27 i Rosario.
 • Martha Dolores, född 1924-05-11.
 • Susanna Teresa Paula, född 1925-11-18.
 • Gustavo Daniel, född 1931-07-19.


TAB 19

Carl Gustaf Axel (översiktstab 10, son av Axel Gustaf, tab 16), född 1866-05-13 Huvudsta. Mogenhetsexamen i Stockholm 1884-05-16. Examen vid gymnastiska centralinstitutet i Stockholm 1886. Student i Uppsala 1886-05-06. Med. fil. examen i Uppsala 1887-05-23. Med kand vid Karolinska institutet i Solna 1890-09-13. Underläkare vid Stockholms sjukhem 1893-12-30–1894-12-31. Med lic vid Karolinska institutet i Solna 1895-05-31. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1895-07-30. Amanuens vid Serafimerlasarettets oftalmiatriska klinik 1895-06-01–1896-05-16. Amanuens vid kirurgiska polikliniken å Serafimerlasarettet 1896-05-17–1897-02-28. Amanuens vid kirurgiska kliniken å Serafimerlasarettet 1897-03-01–1898-02-28. Underkirurg vid Serafimerlasarettet 1898-03-01–1899-02-28. Tillförordnad lasarettsläkare i Ängelholm 1899-07-01. Läkare vid länslasarettet i Ängelholm 1905-01-10. Fängelseläkare 1908-03-01. RNO 1919-06-06. Skolläkare 1922-02-16. Avsked från lasarettsläkarebefattningen 1931-03-20–1931-05-14. Död 1937-05-25 i Ängelholms förs (db nr 26). Gift 1906-03-21 i Oscars kyrkan, Stockholm med grevinnan Eva Elisabet Jacquette Hamilton, nr 86 (tab 76 Ö26), född 1877-01-11 i Kristianstad. Högre lärarinneseminariet i Stockholm. Ordförande i Ängelholms Röda korskrets. Död 1966-11-01 i Lunds Domkyrkoförs (db). Dotter av generalfälttygmästaren greve John Raoul Hamilton nr 86, och grevinnan Ulrika Ottiliana Lewenhaupt .

Barn:

 • Hedvig Ulrika Charlotta, född 1907-03-24 i Ängelholms förs Stiftsjungfru.
 • Elisabeth Hedvig Catharina, född 1908-11-05 i Ängelholms förs (fb). Stiftsjungfru.
 • Eva Lilian Hedvig Marianne, född 1910-07-08 i Ängelholms förs (fb). Stiftsjungfru.
 • Märtha Hedvig Ottiliana Sofia, född 1912-02-06 i Ängelholms förs (fb). Stiftsjungfru. Sjuksköterska.
 • Ulrika Hedvig Christina Margareta (Ulla), född 1914-01-12 i Ängelholms förs (fb).
 • Carl Thomas Axel John, född 1915-12-25 i Ängelholms förs (fb). Elev vid Tekniska högskolan.
 • Axel Hugo Gustaf Magnus, född 1917-12-15 i Ängelholms förs (fb).
 • Carl Patrick Axel Erik, född 1920-07-28 i Ängelholms förs (fb).


TAB 20

Axel Magnus (översiktstab 10 A, son av Axel Gustaf, tab 16), född 1868-10-07 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1886-05-15. Volontär vid fortifikationen 1886-05-21. Sergeant 1887. Elev vid krigsskolan 1887-07-18. Utexamen 1888-10-17. Underlöjtnant vid fortifikationen 1888-11-09. Transporterad till underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1889-05-10. Aspirant vid generalstaben 1892-10-01. Löjtnant vid regementet 1895-08-19. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1898-09-23. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1900-07-06. Kapten vid Västgöta regemente 1903-11-13. RSO 1909-06-06. Major vid Hallands regemente 1913-03-11. Överstelöjtnant vid Hallands regemente 1915-12-17. Överstelöjtnant och tillförordnad chef för Gotlands infanteriregemente 1917-12-21. Överste och chef för Västmanlands regemente 1919-11-27. KSO2kl 1922-11-25. RBMilK1kl. Död 1923-05-24 i Västerås (db. nr 111). Gift 1:o (pastor i Skövde) 1895-11-09 i Ryds socken, Skaraborgs län med Hildegard Adéle Wester, född 1871-09-27 Karstorp (fb). Död 1903-10-21 i Skövde. Dotter av majoren Arvid Teodor Wester och Hildegard Sabina Sofia Matilda Lindencrona, nr 1579. Gift 2:o 1906-06-14 i Skövde (vb) med sin svägerska Emma Hedda Wester, född 1874-11-29 Karstorp.

Barn:

 • 1. Ingeborg Ida Hedvig Hildegard, född 1896-08-19 Karstorp Stiftsjungfru. Död 1913-02-27 i Vänersborgs förs, Halmstad, Älvsborgs län (db).
 • 1. Axel Gustaf Magnus, född 1900-06-29 på Johannisberg i Torps socken, Västra Norrland. Se Tab. 20 A.
 • 1. Henrik, född 1903-08-01 på Johannisberg (fb). Död 1903-08-01 (db).

TAB 20 A

Axel Gustaf Magnus (översiktstab 10 A, son av Axel Magnus tab 20), född 1900-06-20 (EÄ 1900-06-29) Johannisberg Byggnadsingenjör. Gift 1928-11-17 i Västerås domkyrkoförs (vb nr 175) med Anna Margaretha Alexandersson, född 1905-10-27 i Västerås domkyrkoförs (fb). Dotter av majoren i Västmanlands regementes reserv (löjtnant vid dotterns födelse) Karl Adolf Alexandersson och Anna Björnström.

Barn:

 • Axel Magnus, född 1930-06-10 i Västerås (Gustav Vasa förs, Stockholm, fb nr 112).
 • Björn Carl, född 1932-03-16 i Västerås (Centrallasarettet fb nr 138).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: